RBM Diyaframlı Basınç Düşürücü

Transkript

RBM Diyaframlı Basınç Düşürücü
RINOXTRE
KOMPAKT DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
7.1
ACS UYUMLULUĞU
ÜRÜN YELPAZESİ
Kod
Boyut
732.04.00*
G 1/2“
Konnektör
Pmaks önce
FF UNI EN ISO 228
732.05.00*
G 3/4”
PSONRA ayarlanabilir
Ön Ayarlı P
1500 KPa
80÷550 KPa
300 KPa
[15 bar]
[0,8÷5,5 bar]
[3 bar]
AKSESUARLAR
ÜRÜN
TANIM
KOD
Radyal gösterge ø 50. Skala aralığı: 0 ÷ 16 bar. Bağlantı: 1/4 “
1213.005
TANIM
RBM RinoxTre basınç düşürücü yelpazesi kompanzasyon odası
olan diyaframlı basınç düşürücülerdir.
AMAÇ
RBM RinoxTre basınç düşürücülerin esas amacı, düşürücü vana
sonra monte edilen ekipmana zarar vermeyecek şekilde, sıvı
basıncını izin verilen maksimum değerin sürekli altında tutarak
optimum işletme değerlerine düşürmektir.
KULLANIM
RINOX RBM Basınç düşürücü ayar ünitesi olup bir güvenlik
ünitesi değildir. Bu görevi garanti etmek amacıyla, sisteme
uygun güvenlik ünitesi sağlanması gereklidir.
RBM RinoxDue basınç düşürücüler özellikle ısıtma-sıhhi tesisat
sistemlerinde kullanılmak üzere tavsiye edilir. Özellikle, dağıtım
şebekeleri ve ana kullanım hatları arasındaki basıncı azaltmak
için tavsiye edilir.
Basınç düşürücü yukarıya doğru basıncın salınımlara (su
vurması) tabi olan devrelerde kullanıldığında özellikle tavsiye
edilir.
Bu salınımlar basınç düşürücüler içindeki kompanzasyon odası
ile kontrol edilir.
SEÇİM
RBM RinoxTre basınç düşürücüler yelpazesinin giriş basınçları
15 bar değerinden daha yüksek olmayan ısıtma-sıhhi tesisat
sistemlerinde kullanılması önerilir.
Sınırlandırılmış boyutları sayesinde, RinoxTre basınç düşürücüler
dar ve kapalı alanlarda monte edilebilir.
Ayrıca, basınç düşürücüde basınç regülasyonunu daha iyi kontrol
edilmesi için perde çift conta yuvası bulunmaktadır.
Basınç düşürmeyi sağlamak için gerekli basınç düşürücü
sayısının doğru seçimi, kavitasyon olaylarını önlemek için
önemlidir.
Aslında bu olaylar, kullanıcılara rahatsızlıklar ve düşürücü
vananın kendisine olası hasar sonucunu doğurarak düşürücü
vanada aşırı gürültüye neden olur.
Bu nedenle, lütfen elde edilecek basınç farkı için fonksiyon
gösterecek vana sayısının optimum seçimi için teknik form
içindeki buna özel bölüme bakın.
* UNI EN 1567:2002 standardinı sağlar ve NF EN 1567
tip-onaylıdır
ACS uyumluluğu 25/11/2002 tarihli DGS/SD7A n°571 uyarınca
1
RINOXTRE
KOMPAKT DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
7.1
YAPIM ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gövde:
Perde conta yuvası:
AISI 303 paslanmaz çelikten yapılmış perde yuvası sayısı:
İç bileşen metal:
Çubuk:
Diyafram:
Contalar:
Plastik parçalar:
Gösterge takma bağlantısı:
Pirinç CW 617N UNI EN 12165
Paslanmaz çelik AISI 303
1
Pirinç CW614N UNI EN 12164
Pirinç CW614N UNI EN 12164
NBR nitril elastomer
NBR nitril elastomer
%30 fiberglaslı Naylon 6
F G 1/4”
TEKNİK ÖZELLİKLER
•
Uyumlu sıvı:
Su
•
Fabrika ön ayarı:
300KPa
•
Nominal basınç:
PN16
•
Maks. çalışma sıcaklığı:
80°C
•
Maksimum giriş basıncı:
1600 KPa – 16 bar
•
Diş:
UNI-EN-ISO 228
•
Ayarlanabilir çıkış basıncı:
80÷550 KPa (0,5÷5,5 bar)
•
Su vurma eylemini önleme
BOYUTSAL ÖZELLİKLER
KOD
BOYUT
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
732.04.00
1/2“
76,4
52,1
83
59
732.05.00
3/4”
76,4
52,1
83
59
İŞLETİM
RBM RinoxTre basınç düşürme vanası çalışmasını yayın antagonist kuvveti ve diyafram üzerinde sıvı itme basıncı arasındaki denge
üzerine dayandırır. Aslında, diyafram üzerinde yararlı yüzeye uygulanan basınç perdeyi kapatmak eğilimindeyken, yay düşürücü
vana perdesini açmak eğilimindedir.
Kompanzasyon odası sistemi ile RBM RinoxTre basınç düşürücü vanalar şebekeye giriş devresinde basınç salınımlarından
kaynaklanabilecek varyasyonların yok edilmesine izin verir. Aslında, kompanzasyon odası perde uçları üzerindeki basıncı eşit olarak
dengeler. Bu şekilde basınç düşürücü vana tarafından uygulanan basınç regülasyonu sadece aşağıya doğru gereken basınç değerine
bağlıdır.
Pressure still at 3
bar regulation
Pressure
loss: P<3 bar
Inlet
Inlet
Outlet:
uses closed
Compensation
chamber
Hizmet verilecek kullanımlar kapalı olduğunda, düşürücü pistonu
aşağı doğru iterek aşağı yönde basıncı arttırır. Bu sayede, perde
yay ayarlanmış yay sabiti ayar değerini koruyarak düşürücü geçiş
bölümünü kapatır; aslında, perde üzerindeki minimum basınç
farkı bu geçiş bölümünün mükemmel kapanışına izin verir.
Outlet:
Uses open
Compensation
chamber
Kullanımlar açık olduğunda, piston üzerine aşağı yönde
uygulanan basınç sıvının sabit geçidinin açılmasına izin vererek
perde üzerine yay tarafından uygulanan kuvvetin lehine azaltılır.
Kullanıcı şebekesinden su ihtiyacı arttıkça, piston üzerindeki
basınç azalır ve daha çok su geçer.
2
RINOXTRE
KOMPAKT DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
7.1
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA KALİBRASYONU
Basınç düşürücü vananın nihai kalibrasyonu hidrolik devre tamamen dolu olarak ve tüm
kullanımlar kapalı durumda yapılmalıdır, aksi halde herhangi bir arıza sırasında, gerekli debi ile
ilgili olarak aşağıya doğru basıncın azalttığı gerçeği nedeniyle yanlış değerler elde edilecektir.
Basınç düşürücü vana iç kilit halkası kullanılarak kalibre edilebilir: vidayı değeri artırmak için
saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
Kalibrasyon işlemleri:
• Basınç düşürme vanasından sonra yol kesme vanasını kapatın.
• Modele uygun bir somun anahtarı kullanarak basınç düşürücüyü kalibre edin.
• Kalibrasyon işlemi istenilen basınç göstergede okunduğu zaman tamamlanmış olarak kabul
edilir
UYARILAR:
• Kalibrasyon stabilitesi kontrol etmek için birkaç tahliye işlemi gerçekleştirin.
• Sistem çalışır durumdayken, göstergede okunan basınç termal sistemin aşırı basıncı
tarafından yanıltılmış olabilir; herhangi bir düzeltme her zaman sistem dururken ve ortam
sıcaklığında yapılmalıdır.
SIVI DİNAMİK ÖZELLİKLERİ
Debi litre/saat
Yük kaybı diyagramı
Basınç kaybı KPa (1 KPa = 101 mm H20)
Diyagramlarda açıklanan değerler aşağıdakiler ile elde edilmiştir:
• 800 KPa (8 bar) giriş basıncı
• 300 KPa (3 bar) çıkış basıncı.
DİYAGRAMI OKUMA
Basınç düşürücü vana yük kaybı diyagramı kullanıcı çıkışlarındaki debi işlevindeki basınç kaybını ifade eder.
ÖRNEK
P = 300 KPa bir ön ayar basıncı ile 3/4” basınç düşürücü vana ele alalım ve kullanıcı çıkışlarında Q = 1.500 litre/saat debi varsayımda
bulunalım. Diyagramdan, bu Q debisi için basınç değerinin P1 = 60 KPa olduğunu buluruz. Basınç düşürücü vana göstergesinde
kullanıcı çıkışlarındaki basınç değerini ifade eden aşağıdaki = 300 -60 = 240 KPa basınç değerini okuruz.
3
RINOXTRE
KOMPAKT DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
7.1
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANAYI BOYUTLANDIRMA
Çıkış debisi [bar] (1 bar = 100 KPa)
CAVITATION DIAGRAM *
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
PUNTO 2
ZONA 3
ZONA 2
PUNTO 3
PUNTO 1
ZONA 1
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
Giriş debisi [bar] (1 bar = 100 KPa)
Kavitasyon olayını ve bu nedenle aşırı gürültü bileşenini önlemek amacıyla, basınç farkı belirlemek için gerekli basınç düşürücü
vanalar sayısını "KAVİTASYON DİYAGRAMI " içindeki bilgilere göre seçmenizi öneririz.
Kavitasyon diyagramı giriş ve çıkış basınçlarında işlev gören basınç düşürücü vanaların üç çalışma bölgesini gösterir:
•
•
•
BÖLGE 1: Hatalı çalışma bölgesi. Basınç düşürücü vananın içinde kavitasyon olayı açıkça mevcuttur. Bu basınçlarda basınç
düşürücü vana kullanılmasını öneririz.
BÖLGE 2: Kritik bölge. Basınç düşürücü vananın içinde kavitasyon olayının olasılıkla oluşacağı kanıtlanmıştır. Bu basınçlarda
basınç düşürücü vana kullanılmasını öneririz.
BÖLGE 3: Çalışma bölgesi. Basınç düşürücü vana optimum koşullarda çalışmaktadır ve hiç kavitasyon yoktur. Bu basınç
düşürücü vananın çalışması için basınç değerlerinin optimum aralığıdır.
Kavitasyon olaylarını önlemek amacıyla, basınç düşürücü vananın BÖLGE 3 içinde çalıştırılmasını ve aynı zamanda, maksimum giriş
basıncı ve basınç düşürücü vananın regülâsyonlu çıkış basıncı arasındaki oranın 2,5 değeri aşmasını önlenmesini tavsiye ederiz.
BOYUTLANDIRMA
Basınç düşürücü vanayı aşağıdaki basınç değerleri arasında çalıştırmak istiyorsanız:
• Giriş P: PM = 10 bar
• Çıkış P: PV = 2 bar
Diyagramda görüldüğü gibi, (NOKTA 1) basınç düşürücü vana bu çalışma basınçlarında belirli kavitasyon olaylarının içinde çalışır.
Bu kavitasyon olaylarını önlemek amacıyla ve maksimum giriş basıncı ve basınç düşürücü vananın regülâsyonlu çıkış basıncı
arasındaki oranın 2,5 değeri aşmamasını dikkate alarak, bu şekilde iki ayrı basınç farkı ile aynı basınç farkını elde etmek için, ikinci bir
basınç düşürücü vananın seri olarak devreye girmesine müracaat etmeyi düşünebiliriz.
Bu nedenle önerilen çözüm her ikisinin diyagramın BÖLGE 3’ü içinde çalıştırılması gereken seri olarak iki basınç düşürücü vana
kullanmak ve basınç farkını basınç oranının 2,5 oranını aşmayacağı şekilde iki düşürücü vana arasında bölmektir.
Olası çözüm:
Basınç düşürücü vana A [NOKTA 2]:
•
Giriş basıncı P: PMA = 5,5 bar
•
Çıkış basıncı: PVA = 1,5 bar
Basınç oranı: 10/4,5 = 2,2 < 2,5
Basınç düşürücü vana B [NOKTA 3]:
•
Giriş P: PMB = 4,5 bar
•
Çıkış P: PVB = 2 bar
Basınç oranı: 4,5/2 = 2,25 < 2,5
Not: Düşürücü giriş basıncının zarar görmelerini veya arızalanmalarını önlemek üzere basınç düşürücü vanadan aşağıya doğru
bileşenlerin maksimum çalışma sıcaklığından hiçbir zaman daha fazla olmasına izin verilmemelidir.
Basınç farkı üzerinde faaliyet göstermesinden ayrı olarak, basınç düşürücü vananın kavitasyon olayları içinden geçen sıvının optimum
hız değerini seçerek de kontrol edilebilir.
Bu yüzden basınç düşürücü vananın çapını içinden geçen sıvının hız değerinin aşağıdaki değerler arasında olacağı şekilde seçmenizi
öneririz:
• Su başına:
V = 0,7 ÷ 1,5 m/s (evsel kullanım)
V = 1 ÷ 3,5 m/s (endüstriyel kullanım)
* Not: Kavitasyon diyagramı sadece teknisyen sistemin belirli bir boyutu ile seçilen bileşeni ilişkilendirmesi için hızlı rehber referans temin etmek
amacıyla hazırlanmıştır. Tabloda gösterilen değerler bağlayıcı değildir ve bu yüzden bileşenlerin performans sınırlarını temsil etmemektedir.
4
RINOXTRE
KOMPAKT DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
7.1
BAĞLANTI PARÇASI
OK
Bağlantı parçası önlemleri:
•
•
•
•
•
Her zaman sistemden önce bir filtre takın.
Normal filtre bakımı yapın.
Gövde üzerinde gösterilen akış yönü okuna uyun.
Sonraki bakım çalışmalarına izni vermek için yol kesme vanaları kullanın.
Basınç düşürücü vanaların zarar görmesini önlemek için basınç düşürücü vanaların öncesi ve sonrasında bulunan boruları
temizleyin.
• Basınç düşürücüler yatay, dikey olarak veya aşağıya doğru bakacak şekilde takılabilir.
•
RINOXTRE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KULLANIMI İÇİN ANA BİLEŞENLER
KOD
TANIM
3.03÷13.00, 3.03÷13.10,
3.03÷09.70, 3.03÷13.20
Çıkartılabilir filtre kartuşu olan hat filtreleri. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. UNI-ENISO 228 diş. Filtreleme kapasitesi 800 μ - 50 μ arası.
858.04÷09.02
Çıkartılabilir filtre kartuşu olan hat filtreleri. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. UNI-ENISO 228 diş. Filtreleme kapasitesi 400.
126.03÷13.10
Su için, kauçuk hortum bağlantısı aracılığıyla bağlantısı olan kadranlı gösterge ve
küresel boşaltma vanası ile komple, çıkartılabilir filtre kartuşu olan kendini temizleme
filtresi.
Maks. çalışma basıncı: 16 bar. UNI-EN-ISO 228 diş.
583.04÷17.00
Su için, kauçuk hortum bağlantısı aracılığıyla bağlantısı olan çift kadranlı gösterge ve
küresel boşaltma vanası ile komple, blokaj derecesinin görsel kontrolü ve
çıkartılabilir filtre kartuşu olan kendini temizleme filtresi. Maks. çalışma basıncı: 16
bar. UNI-EN-ISO 228 diş.
Aralıklar: 929, 930, 931,
959, 1041, 1156, 1171,
1173, 1200, 1201, 1215,
3952
Tek veya çift göstergeli kendini temizleme Y hat filtreleri için yedek filtreler.
187.05÷08.02
İçme suyu için 10" filtre kartuşları takmak için şeffaf, çıkarılabilir su bardakları için
plastik kap. Maks. çalışma basıncı: 5 bar. UNI-EN-ISO 228 diş. Mevcut filtre
kartuşları: sarmalı dişli (188.00.02), aktif karbon (188.00.12), naylon (189.05.02 e
189.07.02)
304.04÷13.00
Fiziksel su arıtma için manyetik kireç sökücü.
Maks. çalışma basıncı: 16 bar. UNI-EN-ISO 228 diş.
67.04÷07.02,
67.04÷07.12
MF bağlantıları ve kelebek baş ile kontrolü olan toplam geçişli küresel vana. UNIEN-ISO 228 diş.
67.05.70, 67.06.70,
67.05.00, 67.06.00
OR conta bağlantısı olan MF bağlantıları ve kelebek baş ile kontrolü olan su için
toplam geçişli küresel vana. UNI-EN-ISO 228 diş.
72.04÷09.00, 72.06.50
Üç parça olarak düz MM rakor. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. UNI-EN-ISO 228 diş.
1100.05.00, 1100.06.00
Bağlantılarında OR contaları olan MF bağlantıları ile üç parça olarak düz MM rakor
Maks. çalışma basıncı: 10 bar. UNI-EN-ISO 228 diş.
5

Benzer belgeler