betamsunum7.2.08

Yorumlar

Transkript

betamsunum7.2.08
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
•
•
•
•
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981 YILINDA 25 ÜLKEDE BAŞLADI
1991, 1996, 2001 VE 2007 YILLARINDA
TEKRARLANDI
HÂLEN DÜNYANIN EN GENİŞ KAPSAMLI
SOSYAL BİLİM PROJESİ
AMERİKAN SİYASAL BİLİMLER
DERNEĞİ’NİN EN DEĞERLİ VERİ TABANI
ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
•
•
Genel Koordinasyon ve Sekretarya:
Dünya Değerler Araştırması Derneği (WVSA), Stockholm, İsveç
Yönetim Kurulu:
–
Ronald Inglehart, Başkan, ABD
–
Juan Diez-Nicolas, İspanya
–
Yılmaz Esmer, Türkiye
–
Thorleif Pettersson, İsveç
–
Christopher Welzel, Almanya
–
Sekreter: Bi Puranen, İsveç
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Dünya Değerler Araştırması’na En Az Bir Kez Katılan Ülkeler
Dünya Nüfusunun Hemen Hemen %90’ı (2007)
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
•
•
•
•
Değişik tarihsel geçmişe
Değişik dinlere
Değişik toplumsal ve ekonomik yapılara
Değişik siyasal rejimlere
sahip,
Değişik uygarlıkların ürünü olan toplumlarda
(mümkünse dünyanın tüm ülkelerinde)
•
Yaşamın algılanması
•
Siyaset ve demokrasi
•
Milliyetçilik
•
Ekonomi
•
Çalışma hayatı
•
Din ve inanç
•
Kadın-erkek ilişkileri ve eşitliği, cinsel özgürlükler
•
Aile; ana-baba ve çocuk ilişkileri
•
Çevre
•
Küreselleşme
gibi alanlarda
TEMEL TOPLUMSAL DEĞERLERİN
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK SAPTANMASI VE ANALİZİNİ AMAÇLAR.
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
KISACASI,
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
• KÜLTÜREL DEĞERLER HARİTASININ
OLUŞTURULMASI
• KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN İZLENMESİ
• KÜLTÜREL DEĞERLER İLE YAPISAL
FAKTÖRLERİN İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
AMACINI TAŞIR.
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Genelde Insanlara Guvenenlerin Orani ile
"Transperancy International" Yolsuzluk Endeksi Iliskisi
Yeni Zelanda
Finlandiya
Isvec
Hollanda
Kanada
Ingiltere
Avustralya
Hong Kong
8.0
Almanya
Japonya
Fransa
ABD
Yolsuzluk
Sili
Uruguay
Slovenya
6.0
Malezya
4.0
Kibris
Italya
G Kore
Polonya
Bulgaristan
Turkiye
Gana
Brezilya
Kolombiya
Meksika
Sirbistan
Romanya
Burkina Faso
Arjantin
Guatemala
Moldova
Mali
Zambia
Ruvanda
India
Cin
Ukrayna
Vietnam
Etyopya
Rusya
Endonezya
2.0
7.5
15.0
22.5
30.0
37.5
Güven Oranı
07.02.2008
45.0
52.5
60.0
67.5
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
P a r l a me n t o d a K a d ın O r a n ı i l e E r k e k P o l i t i k a c ıl a r ı D a h a B a şa r ıl ı B u l a n l a r ın İl i şk i s i
Isvec
50.000
Fi nl andi ya
45.000
Ar j anti n
Hol l anda
40.000
Yeni Zel anda
Al manya
35.000
Avustr al ya
30.000
Vietnam
Kanada
Bul gar i stan
Mol dova
Ci n
Pol onya
Etyopya M eksi ka
Ingi l ter e
25.000
Ital ya
20.000
ABD
Fr ansa
Ur uguay
15.000
10.000
Ki br i s
Japonya
Sl ovenya
Kol ombiBryaezi lya
Guatemal a
Zambi a
Sil i
G Kor e
M al ezya
Bur kina Faso
Romanya Endonezya
Ukr ayna RusyaIndi a
Gana
M al i
T ur ki ye
5.000
0.000
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
" E r k e k P o l i t i k a c ı D a h a B a şa r ıl ı O l u r " D i y e n l e r i n O r a n ı
07.02.2008
80.00
90.00
100.00
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2007 Türkiye Değerler Araştırması
Örneklem Bilgileri
• Toplam 1,579 Yüzyüze Görüşme
• 15 yaş ve üzeri nüfus (Bu sunumda 18 yaş ve
üzeri sonuçlar)
• 12 NUTS1 bölgesinden nüfusa oranlı seçim
• Örnekleme dahil il sayısı: 41
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Dünya Değerler Araştırması’na paralel olarak
Medya ve Siyaset Elitleri (Parlamenterler)
Araştırması’nın yürütüldüğü ülkeler:
• Türkiye
• Almanya
• Güney Afrika
• Güney Kore
• İsveç
• İspanya
• Polonya
• Şili
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ELİTLER ARAŞTIRMASININ AMACI:
• KAMUOYU ADINA KARAR ALAN VE/VEYA KAMUOYUNU
ETKİLEYEN/YÖNLENDİREN ELİT GRUPLARININ GENEL
DEĞERLERİ, İNANÇLARI, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
• ÖZELLİKLE MERAK EDİLEN, BU ELİT GRUPLARIYLA
GENEL HALK KİTLELERİNİN DEĞERLERİ ARASINDAKİ
YAKINLIK VEYA FARKLILIKLAR
• ARAŞTIRMA SORULARI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA
GRUBU TARAFINDAN HAZIRLANDI
• ELİTLER ARAŞTIRMASI DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
İLE İŞBİRLİĞİ HÂLİNDE YÜRÜTÜLÜYOR
• BİRÇOK SORU DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASINDAN
ALINDI
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
MEDYA ARAŞTIRMASININ KAPSAMI
226 YÜZYÜZE GÖRÜŞME (2007 YILININ İLK YARISINDA)
178 erkek (%79), 48 kadın (%21)
24-39 YAŞ ARASI: 82 kişi (%36)
40-56 YAŞ ARASI: 91 kişi (%40)
57+ YAŞ: 53 kişi (%24)
23 ULUSAL GAZETE
14 ULUSAL TELEVİZYON KANALI
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
MEDYA GÖRÜŞMELERİNİN GÖREV TÜRÜNE GÖRE
DAĞILIMI:
20 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
2 GENEL YAYIN YÖNETMENİ YRD.
27 YAZI İŞLERİ MD/MD YARD/EDİTÖR
20 HABER MÜDÜRÜ/HABER KOORDİNATÖRÜ
94 KÖŞE YAZARI/YORUMCU
17 YAPIMCI/YAPIMCI+SUNUCU
13 SUNUCU
29 MUHABİR
4 ANKARA TEMSİLCİSİ
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
GAZETELER (ALFABETİK SIRAYLA)
AKŞAM, BUGÜN, CUMHURİYET, DÜNYA,
GÖZCÜ, GÜNEŞ, HÜRRİYET,
MİLLİ GAZETE, MİLLİYET, ORTADOĞU,
POSTA, RADİKAL, REFERANS, SABAH,
STAR, TAKVİM, TERCÜMAN, TÜRKİYE,
VAKİT, VATAN, YENİÇAĞ, YENİ ŞAFAK,
ZAMAN
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Araştırma kapsamındaki
televizyonlar (alfabetik sırayla):
ATV, CNN-TÜRK, HABERTÜRK,
KANAL D, KANAL TÜRK, KANAL 7,
NTV, SHOW TV, SKYTÜRK, STAR,
STV, TGRT (FOX), TRT, TV 8.
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
PARLAMENTO ARAŞTIRMASI
DİKKAT!! 22 TEMMUZ ÖNCESİ PARLAMENTO
• TOPLAM 148 MİLLETVEKİLİ İLE AYRINTILI
GÖRÜŞME
• 96 AKP; 47 CHP; 3 ANAP; 1 DYP; 1 BAĞIMSIZ
MİLLETVEKİLİ
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ÖZET SONUÇLAR
A. 1990’DAN BU YANA DEĞERLERDEKİ
DEĞİŞİM (YA DA İSTİKRAR)
B. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR
C. MEDYA, PARLAMENTERLER VE HALK
D. SEÇMEN VE VEKİLİ: DEĞERLER
AÇISINDAN ARADAKİ MESAFE
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Bireysel Mutluluk (%)
100
88
90
80
81
86
78
70
60
59
mutlu (çok+biraz))
50
mutsuz(pek+hiç)
41
40
30
20
23
19
13
12
10
0
Türkiye 90
07.02.2008
Türkiye 96
Türkiye 00
Türkiye 01
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hanenin Maddi Durumunun Tatminkârlık Düzeyi
(10 üzerinden ortalama puan)
7
5.99
6
5
5.02
5.09
4.26
4
3
2
1
0
Türkiye 90
07.02.2008
Türkiye 96
Türkiye 00
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Toplu Dilekçe İmzalar mıydınız?
60
53
50
46
45
41
43
41
44
44
41
40
35
30
20
14
13
15
14
12
10
0
Türkiye 90
Türkiye 96
imzaladım
07.02.2008
Türkiye 00
gerekirse yapabilirim
Türkiye 01
kesin yapmam
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sizin İçin Demokratik Bir Ülkede Yaşamak Ne Kadar Önemli? (1-10 puan)
60
56
55
50
45
40
Ortalama: 9.09
35
"Türkiye Ne Kadar Demokratik Yönetiliyor?"
sorusuna verilen cevapların ortalaması: 6.01
30
25
20
20
15
13
10
5
-5
Series1
1
0
0
0
1
0
5
3
Hiç önemi yok
2
3
4
5
6
7
8
9
Vazgeçilemez
0
1
0
0
1
3
5
13
20
56
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Demokrasinin Ne Ölçüde Temel Özelliği?
Yurttaşların yasalar önünde eşit olması
8.97
Yöneticilerin yargı önünde hesap vermesi
8.80
Yargı bağımsızlığı
8.80
Kadın-Erkek eşit hak
8.73
Herkese ücretsiz eğitim
8.68
Her düşünceyi ifade özgürlüğü
8.66
Devlette torpil olmaması
8.53
Aile yapısının korunması
8.53
Liderlerin özgür seçimle seçilmesi
8.51
Herkese iş bulunması
8.51
Ekonominin büyüyüp gelişmesi
8.51
Laiklik
8.44
Gıda madde lerinin fiyatının denetlenmesi
8.44
Referandum
8.43
Ordunun siyasete karışmaması
7.42
Devletin zenginden alıp yoksula vermesi
7.16
Yönetimde dini kurallara kesin yer verilmemesi
7.08
Siyasetçilerin ordu tarafından uyarılması
6.54
Hükümet beceriksizse ordunun el koyması
5.44
Din bilginlerinin yasa yorumlaması
4.93
3
07.02.2008
4
5
6
7
8
9
10
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Komşu Olarak İstenmeme Oranları: Türkiye 07
100
90
88
78
80
65
70
63
55
60
50
52
48
44
40
33
31
30
30
30
25
20
9
10
rl ü
tü
se
t
tm
ru
ç
tu
Hr
O
07.02.2008
Te
ay
an
n*
is t
iy a
di
hu
Ya
AI
DS
li le
r
0
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Kurumlara Güven Endeksi, Türkiye 2007 (güvenenler eksi güvenmeyenler)
100
80
74
61
61
55
60
52
52
44
40
42
32
30
27
26
23
20
14
14
7
4
F
IM
on
izy
er
ar
Te
Si
ya
si
p
-15
le
v
til
le
ri
ge
üz
Gü
nü
m
ec
i
Çe
vr
nç
tl e
r
gü
la
r
ör
M
kr
at
M
-2
ro
TB
Bü
et
m
kü
Hü
ah
k
M em
ah es
ke i
m
Ün
el
er
iv
er
si
te
le
r
Po
l is
M
a
ay
as
-40
An
So
sy
al
g
üv
-20
ku
ru
m
Or
du
0
-30
-33
-37
-38
-38
-60
-70
-80
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Güven Düzeylerindeki Değişim (Tamamen+biraz güvenenlerin oranı)
100
ORDU
90
80
70
POLİS
MAHKEMELER
60
50
40
TBMM
AB
30
BASIN
20
BÜYÜK ŞİRKETLER
10
SİYASİ PARTİLER
0
Türkiye 90
07.02.2008
Türkiye 00
Türkiye 01
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Önümüzdeki 10 Yıl İçin Dört Hedeften Hangisi En Önemli
55
53
50
45
40
38
35
Asayiş, düzen
34
Hükümet kararlarında söz hakkı
Fiyat artışı ile mücadele
30
İfade özgürlüğü
28
27
25
20
24
21
24
22
21
20
21
20
16
15
11
10
Türkiye 90
07.02.2008
Türkiye 96
Türkiye 00
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Türk Olmaktan Ne Kadar Gurur Duyuyor? (2007)
3
1
6
14
Son derece
Oldukça
Pek duymuyor
Hiç duymuyor
Türk değilim
77
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Gerekirse Ülkesi için Savaşır mıydı? (Evet oranları)
97
96
100
92
95
90
85
80
75
70
Türkiye 90
07.02.2008
Türkiye 96
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Başka Milletten İnsanlara Ne Ölçüde Güvenir?
44
45
40
35
29
30
25
25
20
15
10
2
5
0
Tamamen güvenirim
07.02.2008
Biraz güvenirim
Pek güvenmem
Hiç güvenmem
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
TC Vatandaşlığı için ne kadar önemli?
82
90
80
64
70
60
50
40
39
34
Biraz önemli
34
27
30
Çok önemli
39
Önemsiz
27
27
14
20
10
4
10
0
Ataları bu ülkeden
07.02.2008
Bu ülkede doğmak
Ülke adetlerini kabul
Ülke yasalarına uyma
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Etnik Çeşitlilik Ülke Birliğine Zarar mı Verir, Yoksa Yaşamı mı Zenginleştirir?
18
16
Ortalama: 7.06
16
16
16
16
7
8
9
zenginlik
14
14
12
10
9
8
6
4
4
3
3
3
2
3
4
2
0
Birliğe zarar
07.02.2008
5
6
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Etnik Çeşitlilik Ülke Birliğine Zarar mı Verir, Yoksa Yaşamı mı Zenginleştirir?
18
16
Ortalama: 7.06
16
16
16
16
7
8
9
zenginlik
14
14
12
10
9
8
6
4
4
3
3
3
2
3
4
2
0
Birliğe zarar
07.02.2008
5
6
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Dinin Önemi (çok+biraz) ve Dindarlık
100
90
93
93
85
80
75
78
93
81
92
80
83
70
60
Din Önemli
50
Dindarım
40
30
20
10
0
Türkiye 90
07.02.2008
Türkiye 96
Türkiye 00
Türkiye 01
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Çeşitli İbadet/Dini Davranış Oranları
89
90
75
80
63
70
61
60
47
50
40
30
20
10
0
Oruç tutan
07.02.2008
Hergün namaz
Son bayramda kurban
Haftada 1+ cami (erkek)
Başörtüsü (kadın)
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Ev Kadını Olmak da Çalışmak/Para Kazanmak Kadar Tatmin Edici
(kesin doğru+doğru)
80
80
79
80
78
75
70
65
60
55
50
Türkiye 90
07.02.2008
Türkiye 96
Türkiye 00
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Kadının Statüsü Konusunda Bazı Önermeler (kesin kabul+kabul oranları)
73
73
80
62
70
60
50
40
30
19
10
20
10
0
Aile reisi erkek olmalı
07.02.2008
Çok eş olabilir
Erkek daha iyi şirket yöneticisi
olur
Bazı kadın dayak hak eder
Kadın hep kocasına itaat
etmeli
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Kız Çocuktan Çok Erkek Çocuk İçin Önemli (kesin red+red)
80
70
80
66
70
60
50
40
30
20
10
0
Türkiye 96
07.02.2008
Türkiye 00
Türkiye 07
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
AB'ye İlişkin Görüşler
78
74
80
70
61
60
50
40
27
30
20
13
12
10
12
11
10
1
1
1
0
AB nin Türkiye'den istedikleri haklı ve adil mi?
AB Türkiye'ye diğer adaylarla eşit davranıyor mu?
Evet
07.02.2008
Hayır
Fikrim yok
Cevap Yok
Türkiye bütün şartları yerine getirirse AB bizi alır mı?
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BİRKAÇ
ULUSLARARSI
KARŞILAŞTIRMA
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
"Kesinlikle Toplu Dilekçe İmzalamam" Diyenler (%)
80
69
70
68
66
59
60
50
47
46
39
40
33
30
20
20
16
14
10
10
9
12
6
5
2
7
ni
Ze
la
nd
a0
7
ya
0
07
Ye
al
ez
M
Ja
po
ny
in
a
07
7
rj a
nt
A
A
.B
.D
.0
07
ek
si
ka
a0
7
M
lo
ny
7
Po
an
ya
0
om
07
R
us
ya
R
n
ta
ul
ga
ris
B
07.02.2008
07
07
a
7
ol
la
nd
H
ec
0
an
ya
lm
A
Is
v
07
07
a
ns
Fr
a
Tü
rk
iy
e
07
0
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
"Seçimlerle, Parlamentoyla Uğraşmak Zorunda Olmayan Güçlü Bir Lider"
(çok iyi+iyi olurdu)
90
78
80
68
70
59
60
57
60
57
50
42
41
40
33
33
28
30
24
17
20
19
18
15
10
07.02.2008
da
07
07
Ye
n
iZ
e
lan
ez
ya
al
M
Ja
po
ny
a
07
07
in
nt
Ar
ja
A.
B.
D.
07
7
a0
ny
lo
Po
ya
07
m
an
07
Ro
Ru
n
ta
r is
sy
a
07
07
ga
Bu
l
l la
nd
a
07
Ho
ve
c
Is
07
Al
m
an
ya
sa
Fr
an
Tü
rk
i ye
07
07
0
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İnsan Haklarına Pek+Hiç Saygı Duyulmuyor
80
80
70
70
62
61
60
50
47
45
43
40
36
35
32
32
30
20
18
16
10
0
Tü
07.02.2008
r
ki
ye
07
m
Al
an
ya
07
Is
c
ve
07
B
ul
r
ga
i
an
st
07
m
Ro
a
a
ny
07
Po
lo
a
ny
07
M
ek
ka
si
07
A.
B
.
.D
07
Ar
ja
n
t in
07
Ja
po
a
ny
07
M
al
ya
ez
07
Ye
la
Ze
i
n
a0
nd
7
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Başka Bir Dinden Komşu İstemeyenler
35
33
30
26
25
22
20
16
15
15
14
15
11
11
10
5
5
3
3
2
1
1
07.02.2008
07
in
Ar
ja
nt
Is
ve
c0
7
A.
B.
D.
07
Po
lo
ny
a0
7
Al
m
an
ya
07
Ho
ll a
nd
a
07
ek
si
ka
M
an
ya
07
07
Ro
m
07
ga
ris
ta
n
ya
Bu
l
Ru
s
M
al
ez
ya
07
07
Fr
an
sa
Tü
rk
i
ye
07
0
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
"Din Çok Önemli" ve "Din Hiç Önemli Değil" Diyenler (%)
90
81
80
75
70
59
58
60
48
50
37
40
28
30
47
40
34
19
17
20
13
11
7
10
19
17
14
9
3
34
33
25
21
11
9
2
3
7
3
7
1
Ç
in
07
M
al
ez
ya
Ye
07
ni
Ze
la
nd
a0
7
07
Ja
po
ny
a
nt
in
.0
7
Ar
ja
.D
A.
B
M
ek
si
ka
H
ol
la
nd
a
Bu
07
lg
ar
is
ta
n
07
R
us
ya
07
R
om
an
ya
07
Po
lo
ny
a0
7
Is
ve
c0
7
Al
m
an
y
a
07
07
Fr
an
sa
Tü
rk
iy
e
07
0
07.02.2008
Din Çok Önemli
Din Hiç Önemli Değil
30
13
46
45
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Evliliğin Modası Geçmiş Bir Kurum Olduğunu Düşünenler
35
29
30
30
29
25
22
22
19
20
14
15
15
14
13
9
10
6
5
5
Ye
ni
Ze
la
n
da
0
7
07
ez
ya
al
M
ya
po
n
Ja
Ar
ja
nt
in
07
07
07
A.
B.
D.
07
ek
M
Po
lo
n
ya
si
ka
07
07
an
m
Ro
ta
n
is
ar
lg
Bu
07.02.2008
ya
07
7
c0
ve
Is
ya
an
m
Al
Tü
rk
iy
e
07
07
0
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Parlamento (22 Temmuz öncesi)
Medya
ve
Halk
07.02.2008
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sol-Sağ Ekseninde Konum
25
ortalama=4.60
20
15
Parlamento
Medya
Halk
10
ortalama=5.59
ortalama=6.16
5
0
Sol
2
07.02.2008
3
4
5
6
7
8
9
Sağ
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sol-Sağ Cetvelinde Konum (MV, Seçmen ve MV'nin kendi seçmeni hakkında tahmini)
8
7.43
6.93
6.89
7
6
5
4.09
4
3.19
3.41
3
2
1
0
AKP MV
07.02.2008
AKP seçmne
AKP tahmin
CHP MV
CHP seçmen
CHP tahmin
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Demokrasi Ne Kadar Önemli/Türkiye Ne Kadar Demokratik Yönetiliyor?
7.5
AKP MV
0.71 puan fark
Ülke Ne Kadar Demokratik
7
Parlamento
AKP seçmeni
6.5
Toplam seçmen
6
CHP seçmeni
0.47 puan fark
CHP MV
5.5
Medya
5
7
7.5
8
8.5
9
Dem okratik Ülkede Yaşam ak Ne Kadar Önem li
07.02.2008
9.5
10
10.5
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Etnik Çeşitlilik Ülke Birliğine Zarar Verir/Yaşamı Zenginleştirir (yüksek puan yaşamı zenginleştirir)
9
8.87
8.57
8.53
8.35
8
7.06
7.16
7.00
7
6
5
4
3
Parlamento
07.02.2008
Toplam
seçmen
AKP MV
AKP seçmeni
CHP MV
CHP seçmeni
Medya
WORLD VALUES SURVEY
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
1981-2007
Yılmaz Esmer
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ÇOK MUTLU olanların yüzdeleri
70
65
60
51
50
40
44
37
33
26
30
21
20
10
0
Toplam
seçmen
07.02.2008
Parlamento
AKP MV
AKP seçmeni
CHP MV
CHP seçmeni
Medya

Benzer belgeler