HAAS Kontrol Ünitesinin Yeni Nesline Hoş

Transkript

HAAS Kontrol Ünitesinin Yeni Nesline Hoş
HAAS AUTOMATION
KONTROLÜN GELECEK NESLİ
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
DISPLAY
HAAS Kontrol Ünitesinin
RESET Yeni Nesline Hoş Geldiniz.
POWER UP
RECOVER
PROGRAM
POSITION
OFFSET
Yeni kontrol ünitesi arttırılmış bellek, gelişmiş hareket kontrolü ve basitleştirilmiş navigasyon
özelliklerine
sahiptir. Bu belge; navigasyon, program yükleme, ofset ayarlama, program çalıştırma, program oluşturma
F2konularını
F3 kapsamaktadır.
F4
ve düzenleme de dahil olmak üzere temel kurulum veF1
çalıştırma
ALARMS
DIAGNOSTIC
SETTING

Navigasyon
TOOL
OFFSET
MEASURE
NEXT
TOOL
Yeni Tuş Fonksiyonları
RESET
RECOVER
POWER UP
PROGRAM
PAGE
100%
SPINDLE
SPINDLE
SPINDLE
+10%
HANDLE
SPINDLE
L
M
N
O
FWD
STOP
REV
SPINDLE
E
R
S
T
U
5%
25%
50%
100%
X
Y
Z
TOOL
OFFSET
MEASURE
NEXT
TOOL
RAPID
DISPLAY
POSITION
SEND (GÖNDER) ve RECEIVE (AL) tuşları artık
ve GERİ tuşlarına dönüşmüştür. Bu iki tuş,
F1 İLERİF2
F3
F4
ALARMS
DIAGNOSTIC
sayfa geçmişinizde gezinmenizi sağlar.
CHIP
REV
PART
ZERO
SET
TOOL
RELEASE
HOME
RAPID
CHIP
STOP
M
HELP
UP
Yeni kontrol ünitesinde navigasyon tutarlıdır ve ok tuşları aracılığıyla gerçekleştirilir.
+B
CLNT
CHIP
Örnek olarak genel ayarlar sayfasında navigasyon özelliğini
kullanmak
için:
UP
FWD
-Y
+A/C
+Z
CURSOR
1. SETTINGS (AYARLAR) düğmesine basın.
CLNT
CHIP
JOGok
2. Menü seçenekleri arasında hareket etmek için SOL
ve SAĞ+Ximleç
-X
DOWN
LOCK
STOP
PAGE
END
tuşlarını kullanın.
DOWN
-Z
-A/C
+Y
CHIP için AŞAĞI
AUX
3. Settings'i (Ayarlar) vurgulayın, sonra menüye girmek
ok tuşuna
basın.
CLNT
REV
-B
4. General'ı (Genel) seçmek için SAĞ imleç ok tuşuna basın.
C
5. Menüyü kaydırmak için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını kullanın. HOME (BAŞLANGIÇ) tuşu,SHIFT
imleciniziAsayfanınBen
OVERRIDES
üstüne ve END (SON) tuşu da imleci sayfanın en altına götürür.
HANDLE
-10%
100%
+10%
6. Sekmelere dönmek için YUKARI ok tuşuna basın.FEEDRATE
H
I
G
F
FEED
FEEDRATE
FEEDRATE
-10%
CHIP
FWD
CURRENT
COMMANDS
-B
EDIT
INSERT
ALTER
DELETE
UNDO
MEMORY
SINGLE
BLOCK
GRAPHICS
OPTION
STOP
BLOCK
DELETE
MDI
COOLANT
HANDLE
SCROLL
ATC
FWD
ATC
REV
HANDLE
JOG
.0001
/
PAGE
UP
PAGE
DOWN
.001
.1
1.
.01
10.
.1
100.
ZERO
RETURN
ALL
ORIGIN
SINGLE
HOME
G28
LIST
PROGRAM
SELECT
PROGRAM
ERASE
PROGRAM
CLNT
@
&
:
SHIFT
A
B çoğaltılması
C
D
8 4 Kasım,
9 2015
7
Telif HakkıOVERRIDES
2015 Haas Automation, Inc'ye
aittir. İzinsiz
olarak
yasaktır
|ESon Yayınlanma
Tarihi
-10%
100%
+10%
;
HELP
SETTING
Ofsetler menüsünde HANDLE SCROLL (ELLE
HOME
KAYDIRMA) tuşuna basın. Bu tuş, makineyi
+B
CLNT
elle+A/C
kumanda
etmeden
ofsetlerinizin
arasında
UP
-Y
+Z
CURSOR
ilerlemek için el kumandasını kullanmanızı sağlar.
CLNT
JOG
Normal
fonksiyonuna
devam etmek
-X
+X el kumandası
DOWN
LOCK
END tuşuna
için HANDLE SCROLL (ELLE KAYDIRMA)
-Z
-A/C
+Y
AUX
tekrar basın.
RAPID
CURRENT
COMMANDS
OFFSET
PART
ZERO
SET
TOOL
RELEASE
RAPID
HANDLE
F
G
H
I
J
K
%
4
$
5
!
6
1
H
R
PR
[
Arama
Bir program, ayar, parametreyi, vs. hızlı bir şekilde bulmak için arama fonksiyonunu kullanın.
Örneğin 84 ayarını (Takım Aşırı Yük Hareketi) bulmak için:
1. Aradığınız bir terimi veya bir bölümünü yazın. F1 tuşuna basın.
2. İstenen ayarı vurgulamak için YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarına basın.
3. Mevcut seçenekleri görüntülemek için SAĞ ok tuşuna basın
4. Aranan terimi silmek ve Ayar listesine dönmek için F1 tuşuna tekrar basın.

Programın Yüklenmesi
List Program (Programı Listele) sayfası, ekranın sağında program yükleme, kopyalama ve oluşturma
işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik görsel talimatlar içerir. Programları kopyalama/yükleme işlemi tüm
kaynaklar veya hedefler için geçerlidir.
Örneğin bir programı bir USB bellekten sistem belleğine aktarmak için:
1. LIST PROGRAM (PROGRAMI LİSTELE) tuşuna basın, sonra ok tuşlarıyla USB sekmesini seçin.
2. Kopyalamak istediğiniz dosyayı bulun. Bu dosyayı imleçle vurgulayın.
3. Aynı anda birden fazla dosyayı kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz her dosyayı tek tek seçmek üzere
Enter (Giriş) tuşuna basın.
4. Kopyalamak için F2 tuşuna basın, sonra Memory'yi (Bellek) seçin. ENTER (GİRİŞ) tuşuna basın.
NOT: Belleğe sadece .NC dosyalarını kopyalayabilirsiniz. USER DATA (KULLANICI VERİLERİ) bölümüne her tip dosyayı
kopyalayabilirsiniz.
Telif Hakkı 2015 Haas Automation, Inc'ye aittir. İzinsiz olarak çoğaltılması yasaktır | Son Yayınlanma Tarihi 4 Kasım, 2015
2
Makineye Elle Kumanda Edilmesi
Ofsetleri ayarlamak veya bir parçayı manüel olarak işlemek için makineyi elle kumanda etmeniz gerekir.
Örneğin X eksenini elle kumanda etmek için:
DISPLAY
RECOVER
POWER UP
ALTER
RESET
EDIT
INSERT
1. HANDLEJOG (EL KUMANDASI) tuşuna basın.
CURRENT
PROGRAM
POSITION
OFFSET
COMMANDS
2. X eksenini seçmek için X+ veya X- tuşuna basın.
SINGLE
GRAPHICS
MEMORY
3. X eksenini hareket ettirmek için el kumandasını kullanın.
BLOCK
F1
F2
F3
F4
TOOL
OFFSET
MEASURE
NEXT
TOOL
TOOL
RELEASE
PART
ZERO
SET
ALARMS
DIAGNOSTIC
SETTING
+B
CHIP
FWD
+A/C
CHIP
STOP
+X
+Z
JOG
LOCK
CLNT
UP
-Y
CURSOR
CLNT
DOWN
-X
PAGE
DOWN
END
+Y
CHIP
REV
-Z
-A/C
-B
COOLANT
HANDLE
SCROLL
ATC
FWD
ATC
REV
HANDLE
JOG
.0001
.001
.1
1.
.01
10.
.1
100.
ZERO
RETURN
ALL
ORIGIN
SINGLE
HOME
G28
LIST
PROGRAM
SELECT
PROGRAM
SHIFT
A
B
C
D
E
FEEDRATE
FEEDRATE
+10%
HANDLE
FEED
F
G
H
I
J
K
-10%
100%
+10%
HANDLE
SPINDLE
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
SPINDLE
SPINDLE
Ofsetlerin
Ayarlanması
SPINDLE
E
STOP
FWD
REV
(Ofsetler)
sekmesi
tüm takım ve iş parçası ofseti bilgilerini
/ içerir.
5% Offsets
25%
50%
100%
;
RAPID
BLOCK
DELETE
MDI
FEEDRATE
SPINDLE
100%
OPTION
STOP
ERASE
PROGRAM
AUX
CLNT
OVERRIDES
-10%
UNDO
HELP
PAGE
UP
HOME
DELETE
X
Y
Z
[
(
RAPID ve takım
RAPID ofsetiRAPID
İş parçası
sekmeleri arasında geçiş yapmak için F4 tuşuna basın.
NOT: Ayrı eksen ofsetleri farklı zamanlarda ayarlanabilir.
]
)
&
7
%
4
*1
+
-
CANCEL
@
$
,
=
:
8
5
!
2
?
0
SPACE
6
3
#
ENTER
Takım Ofsetleri sekmesi musluk konumu, takım boyutları, cep numaraları ve daha pek çok öğeyi içerir.
Takım 1'in uzunluğunu manüel olarak ayarlamak için:
1. Takımı, HANDLE JOG (EL KUMANDASI) ile doğru yüksekliğe getirin.
2. Takım ofseti menüsüne girmek için OFFSET (OFSET) tuşuna basın ve ok tuşlarını kullanın.
3. Takım 1 için H (uzunluk) geometri sütununu vurgulayın.
4. TOOL OFFSET MEASURE (TAKIM OFSET ÖLÇÜMÜ) tuşuna basın.
Work Offsets (İş Parçası Ofsetleri) sekmesi, her eksen için iş sıfırlama ofsetlerinizi içerir.
Bir iş parçası ofsetini manüel olarak ayarlamak için:
1. HANDLE JOG (EL KUMANDASI) tuşuna basın ve tablayı doğru konuma götürün.
2. İş parçası ofsetleri sayfasına gitmek için OFFSET (OFSET) yazın veya ok tuşlarını kullanın.
3. İş parçası ofsetiniz için X ekseni sütununu vurgulayın.
4. X değerini ayarlamak için PART ZERO SET (PARÇA SIFIR AYARI) tuşuna basın. Kontrol ünitesi, imleci otomatik
olarak bir sonraki eksene götürür.
Telif Hakkı 2015 Haas Automation, Inc'ye aittir. İzinsiz olarak çoğaltılması yasaktır | Son Yayınlanma Tarihi 4 Kasım, 2015
9
3
Bir Programın Çalıştırılması
Bir programı çalıştırmak için Memory (Bellek) modunda olmanız gerekir. MEMORY (BELLEK) yazın, sonra CYCLE
START (ÇEVRİM BAŞLAT) tuşuna basın. İstediğiniz zaman farklı bir program seçebilirsiniz. Aktif program
otomatik olarak seçilir ve ekranın sol tarafında görüntülenir.
Örneğin aktif programı değiştirmek için:
1. LIST PROGRAM (PROGRAM LİSTELE) düğmesine basın.
2. İmleci, çalıştırmak istediğiniz programın üzerine götürün, daha sonra SELECT PROGRAM (PROGRAMI SEÇ).
tuşuna basın.
3. MEMORY (BELLEK) tuşuna, daha sonra CYCLE START (ÇEVRİM BAŞLAT) tuşuna basın.

Bir Programın Düzenlenmesi
Programları düzenlemek için EDIT (DÜZENLE) tuşuna basın. F1 tuşu, Kopyalama, Geri Alma/Yineleme ve
Arama/Bulma fonksiyonları için kullanılan Advanced Editor (Gelişmiş Editör) ekranını açar. Bir programı
değiştirirseniz dosya adı kırmızıya döner. Düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra değişiklikleri kaydetmek
için MEMORY (BELLEK) tuşuna basın. Editör, aktif programı düzenler; farklı bir programı düzenlemek için bu
programı LIST PROGRAM'dan (PROGRAMI LİSTELE) seçin.
Telif Hakkı 2015 Haas Automation, Inc'ye aittir. İzinsiz olarak çoğaltılması yasaktır | Son Yayınlanma Tarihi 4 Kasım, 2015
4

Bir Programın Oluşturulması
Yeni bir program oluşturmak için LIST PROGRAM (PROGRAMI LİSTELE) tuşuna, daha sonra INSERT (EKLE)
tuşuna basın.
Her dosya bir O numarası gerektirir, fakat opsiyonel bir dosya adı ve yoruma da sahiptir. Dosyayı başka bir
konuma kaydederseniz "Dosya Adı" kullanılır. Yorum, O numarasının yanında parantez içinde yer alır.
Örneğin bu program USB sürücüsünde Haas.nc olarak görünür, program O17956 (OPERATION_1) ile başlar.
3
Telif Hakkı 2015 Haas Automation, Inc'ye aittir. İzinsiz olarak çoğaltılması yasaktır | Son Yayınlanma Tarihi 4 Kasım, 2015
5

Yardım Menüsü
Yeni Nesil kontrol ünitesi, gelişmiş bir Yardım menüsüyle birlikte gelir. Bu menü, bir içindekiler bölümü, yardım
indeksi, hesap makinesi ve başka yeni özelliklerle birlikte arama yapılabilir bir kullanım kılavuzu içerir. Menüyü
etkinleştirmek için HELP (YARDIM) düğmesine basın. Bir menü seçeneğini vurgulamak için ok tuşlarına basın
veya el çarkını kullanın, daha sonra ENTER (GİRİŞ) tuşuna basın.
DISPLAY
ECOVER
PROGRAM
F4
ALARMS
POSITION
DIAGNOSTIC
EDIT
INSERT
ALTER
DELETE
UNDO
MEMORY
SINGLE
BLOCK
GRAPHICS
OPTION
STOP
BLOCK
DELETE
MDI
COOLANT
HANDLE
SCROLL
ATC
FWD
ATC
REV
HANDLE
JOG
.0001
CURRENT
COMMANDS
OFFSET
SETTING
HELP
PART
ZERO
SET
PAGE
UP
HOME
CLNT
UP
CURSOR
CLNT
DOWN
PAGE
DOWN
END
AUX
CLNT
HANDLE
FEED
.001
.1
1.
.01
10.
.1
100.
ZERO
RETURN
ALL
ORIGIN
SINGLE
HOME
G28
LIST
PROGRAM
SELECT
PROGRAM
Kullanım kılavuzunda arama yapmak için aradığınız
Yardım menüsünün yeni özellikleri arasında Aktif Simge
bir terimi , daha sonra F1'e basın. Aradığınız terim,
Yardımcısı, Aktif Pencere Yardımcısı ve Aktif Pencere
&
Komutları Yardımcısı
yer@
alır.
sayfada vurgulanır.
SHIFT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
HANDLE
SPINDLE
L
M
N
O
P
Q
PINDLE
E
R
S
T
U
V
W
100%
X
Y
Z
RAPID
ERASE
PROGRAM
/
;
[
(
]
)
8
7
%
4
*1
+
-
CANCEL
$
,
=
:
5
!
2
?
0
SPACE
9
6
3
#
ENTER
Haas Otomasyon Kaynak Merkezi'ni - diy.haascnc.com ziyaret edin.
Rutin Bakım için kaynağınız "How To" (Nasıl Yapılır), Manuals & Documentation (Kılavuzlar ve Belgeler),
Repairs & Service (Onarım ve Servis)ve Drawings & Diagrams (Çizimler ve Şemalar).
Telif Hakkı 2015 Haas Automation, Inc'ye aittir. İzinsiz olarak çoğaltılması yasaktır | Son Yayınlanma Tarihi 4 Kasım, 2015
6

Benzer belgeler