Studij: Računarstvo i informatika - Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Transkript

Studij: Računarstvo i informatika - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za upis na
redovan studij - troškove studija snosi osnivač
nakon prijemnog ispita održanog dana 08. 07. 2014. godine za upis kandidata u
prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2014/2015 godinu
~ Državljani BiH ~
Studij: Računarstvo i informatika
Opći
Ključni
Dodatni Rezultat
Ukupno
uspjeh predmeti bodovi
ispita
Kandidati koji su stekli uslove za upis na redovan studij – troškove studija snosi osnivač
1 Baručija Emir
ZDK
20
40
15
40
115
2 Herdić Mirza
RS
20
40
31
20
111
3 Popović Ahmed
BPK
20
40
17
32
109
4 Brkić Haris
TK
20
40
10
38
108
5 Halilović Sumejja
ZDK
20
40
10
36
106
6 Mališević Medina
SK
20
40
5
40
105
7 Imamović Sunita
SK
20
40
5
38
103
8 Ćatić Selsebil
ZDK
20
40
5
38
103
9 Tica Mirza
SBK
20
40
8
34
102
10 Kalač Elza
SK
20
40
5
36
101
11 Smajlović Emina
ZDK
20
40
5
36
101
12 Žuža Milan
SK
19.52
40
0
40
99.52
13 Haseljić Emira
SBK
20
40
5
34
99
14 Musić Sanil
TK
20
40
5
34
99
15 Ohranović Mirza
SK
19.84
40
0
38
97.84
16 Dugandžić Maja
SBK
20
40
5
32
97
17 Mujčinović Amra
ZDK
19.48
39.3
2
36
96.78
18 Imamović Haris
SK
19.64
40
0
36
95.64
19 Omanović Emina
ZDK
20
40
5
30
95
20 Muratović Sajra
SK
20
40
5
30
95
21 Puce Amina
HNK
20
40
5
30
95
22 Fuško Enes
SBK
20
40
5
30
95
23 Kubat Ismar
SK
19.28
39.3
0
36
94.58
24 Bećirović Šeila
SK
20
33.3
7
34
94.3
25 Terko Ajša
SK
18.88
37.3
0
38
94.18
R.br. Prezime i ime
Kanton
Opći
Ključni
Dodatni Rezultat
Ukupno
uspjeh predmeti bodovi
ispita
Kandidati kojima se nudi upis na redovan studij – troškove studija snose sami studenti
26 Stanić Adam
SK
18.8
35.3
0
40
94.1
27 Hadžibulić Anisa
SK
19.32
38.7
0
36
94.02
28 Kašić Amar
SK
19.84
40
0
34
93.84
29 Bajramović Jasmina
ZDK
19.92
39.3
0
34
93.22
30 Sažić Amel
SBK
20
40
5
28
93
Kandidati za koje će se tražiti suglasnost osnivača za upis na redovan studij – troškove studija
snose sami studenti
31 Hasanović Selmir
SBK
20
40
5
28
93
32 Mešanović Maida
ZDK
19
36
0
38
93
33 Miletić - Kurpalo Anja
SK
19.6
37.3
0
36
92.9
34 Selmanović Abdullah
SK
19.28
38.7
0
34
91.98
35 Parić Muhamed
SK
17.56
29.3
5
40
91.86
36 Čaluk Majra
ZDK
19.84
40
0
32
91.84
37 Hanić Džana
SK
19.28
36
0
36
91.28
38 Imamović Edo
ZDK
18.44
34.7
0
38
91.14
39 Karamujić Maida
DB
20
40
5
26
91
40 Mušinović Merisa
SK
20
40
5
26
91
41 Bajrambašić Hanad
ZDK
18.28
32.7
0
40
90.98
42 Halilović Delila
SK
18.76
36
0
36
90.76
43 Polić Muamer
SK
19.92
40
0
30
89.92
44 Avdić Nurudina
SK
18.44
35.3
0
36
89.74
45 Ramić Benjamin
ZDK
19.44
40
0
30
89.44
46 Lerić Ajla
SK
19.44
38
0
32
89.44
47 Homarac Belma
SK
19.48
37.3
0
32
88.78
48 Aljićević Amina
SK
19.2
37.3
0
32
88.5
49 Hodžić Anes
ZDK
19.76
38.7
0
30
88.46
50 Komić Merima
USK
20
40
6
22
88
51 Plavčić Niđara
SK
19.36
40
0
28
87.36
52 Dragnić Zerina
SK
19.92
39.3
0
28
87.22
53 Karahmetović Maida
ZDK
20
40
5
22
87
54 Manjušak Mirza
SBK
20
40
5
22
87
55 Višća Almir
ZDK
19.52
38.7
0
28
86.22
56 Plasto Amila
ZDK
18.68
33.3
0
34
85.98
57 Ibrahimović Elvedina
ZDK
19.2
36.7
0
30
85.9
58 Mujezinović Lamija
SK
19.28
38
0
28
85.28
59 Huskić Meliha
USK
20
40
5
20
85
60 Čahtarević Amar
ZDK
19.64
37.3
0
28
84.94
61 Begić Mirsad
SK
19.2
35.3
0
30
84.5
R.br. Prezime i ime
Kanton
R.br. Prezime i ime
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Đonlagić Nedim
Zatrić Ajna
Halilović Demir
Zaimović Armin
Gegić Emir
Karkelja Adna
Musić Alija
Hebibović Irma
Tarakčija Nedim
Bećirović Emir
Aćimović Aleksandar
Mujić Emina
Mustajbašić Džemo
Horo Alma
Sivro Medina
Bajo Josip
Hodžić Almedina
Mutapčić Edna
Fermić Damir
Palalić Semin
Dervišević Emir
Kovačević Amer
Salihović Indira
Tucaković Lutvo
Omerović Adina
Gagulić Eldin
Berbić Haris
Hotić Haris
Sorguč Selma
Ćosić Dino
Osmanspahić Edina
Sokolović Omar
Vasiljević Igor
Hamza Almir
Alibašić Kenan
Filipović Robert
Došljak Samir
Mujkanović Kenan
Kanton
SK
SK
ZDK
ZDK
SK
SK
TK
HNK
SBK
SK
SK
SBK
TK
SK
SBK
SBK
SBK
SK
ZDK
SBK
SK
SK
TK
SK
ZDK
ZDK
SK
HNK
SK
HNK
SK
HNK
ZDK
SK
SK
ZDK
SK
SK
Opći
uspjeh
18.92
20
19.84
18.16
19.44
19.08
19.6
18.84
19.24
18.6
18.52
19
18.72
19.92
19.72
19.44
19.12
19.12
18.92
19.6
19.52
19.44
18.8
18.28
19.2
16.96
18.88
19.2
18.44
19.24
18.16
18.84
16.88
17.48
15.8
17.24
13.16
15.6
Ključni
predmeti
37.3
40
40
37.3
40
35.3
38.7
31.3
38.7
35.3
34.7
40
36.7
40
40
38
38
38
38
37.3
35.3
32.7
39.3
39.3
38
33.3
30.7
36
30.7
33.3
34
33.3
32
32.7
31.3
24
26.7
28
Dodatni
bodovi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rezultat
ispita
28
24
24
28
24
28
24
32
24
28
28
22
22
20
20
22
22
22
22
22
24
26
20
20
20
26
26
20
26
22
20
20
22
20
22
26
26
22
Ukupno
84.22
84
83.84
83.46
83.44
82.38
82.3
82.14
81.94
81.9
81.22
81
80.42
79.92
79.72
79.44
79.12
79.12
78.92
78.9
78.82
78.14
78.1
77.58
77.2
76.26
75.58
75.2
75.14
74.54
72.16
72.14
70.88
70.18
69.1
67.24
65.86
65.6
R.br. Prezime i ime
Kanton
100 Bešlija Samir
SK
101 Džanko Benjamin
SK
102 Aganović Amar
SK
103 Vrtić Nedim
HNK
Kandidati koji nisu stekli uvjete za upis
104 Berberović Ahmed
SBK
105 Halilčević Selma
ZDK
106 Čusto Ahmed
SBK
107 Karakaš Nedim
SBK
108 Jusić Ajla
ZDK
109 Purić Amer
SBK
110 Hinović Jasmina
ZDK
111 Ljevo Dženita
HNK
112 Bilić Krešimir
SBK
113 Hodžić Nadža
ZDK
114 Duzan Irfan
SBK
115 Gutlić Arnela
USK
116 Ahmetović Selma
SK
117 Gutošić Selma
SK
118 Jašarević Arnela
SK
119 Agić Amar
SBK
120 Bećković Dženan
SK
121 Dević Eldin
SK
122 Golubić Edis
HNK
123 Ćeranić Mersiha
HNK
124 Kovač Amer
SBK
125 Numanović Rejhana
ZDK
126 Ćesir Ehlimana
HNK
127 Čoralić Arma
SK
128 Nanić Zeid
USK
129 Terzić Ergin
SBK
130 Dervišević Tarik
ZDK
131 Suljić Faruk
SK
132 Pašić Emina
SBK
133 Avdić Armin
SK
134 Zukić Amina
ZDK
135 Omerbašić Mehmed
SK
136 Pencl Edi
ZDK
Opći
uspjeh
17.6
13.52
15.92
14.08
Ključni
predmeti
27.3
24.7
24
22.7
Dodatni
bodovi
0
0
0
0
Rezultat
ispita
20
22
20
22
20
20
20
20
20
19.64
19.84
19.52
19.28
20
19.32
18.84
19.48
18.88
19.68
19.56
18.04
19.16
19
19.36
18.56
18.44
18.88
17.84
18.68
18.32
18.76
17.24
18.68
17.36
17.76
16.16
17.4
40
40
40
40
40
39.3
38.7
38.7
38
33.3
37.3
35.3
38.7
33.3
32
40
32
36.7
30.7
38
34.7
30.7
32
32.7
35.3
28.7
34
34.7
36
27.3
31.3
27.3
21.3
5
5
5
5
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
18
16
14
18
18
18
18
16
16
18
12
18
18
10
18
12
18
10
14
18
16
16
12
18
12
12
8
16
10
14
18
Ukupno
64.9
60.22
59.92
58.78
83
83
83
81
79
76.94
76.54
76.22
75.28
74.3
72.62
72.14
70.18
70.18
69.68
69.56
68.04
67.86
67.7
67.36
67.26
67.14
66.88
66.54
65.98
65.02
64.76
63.94
62.68
60.66
59.06
57.46
56.7
R.br. Prezime i ime
137 Hasanbegović Amer
138 Redžvelja Mia
139 Adžemović Senad
140 Ćeman Elida
141 Stanar Boris
142 Maslo Nermin
143 Janićijević Stefan
144 Karamustafić Nejla
145 Neimarlija Anes
146 Karkelja Dalila
147 Musić Adnan
148 Valjevčić Haris
149 Mrakić Sunita
Zaključno sa rednim brojem 149.
Kanton
USK
SK
USK
SK
SK
SK
SK
SK
ZDK
SK
SK
SK
SBK
Opći
uspjeh
16.64
14.4
14.64
17.44
14.12
16.08
14.88
15.12
17.2
15.88
14.4
13.12
0
Ključni
predmeti
29.3
27.3
26
26.7
27.3
25.3
22.7
25.3
28
25.3
24
18.7
0
Dodatni
bodovi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rezultat
ispita
10
14
14
10
12
12
14
10
4
8
10
2
10
Ukupno
Predsjednik Komisije
Sarajevo, 08. 07. 2014. godine.
Prof. dr Narcis Behlilović, dipl. ing. el.
55.94
55.7
54.64
54.14
53.42
53.38
51.58
50.42
49.2
49.18
48.4
33.82
10

Benzer belgeler

spısak lıca koja su donırala kurbansko meso - Fenix

spısak lıca koja su donırala kurbansko meso - Fenix Mujanović Dijaz i Sadija Mujdžić Dino Mujić Sajid Mujkanović Ahmet i Ćamka Mujkanović Muharem i Mirna Muratagić Ismet Musić Mehmed Muslimović Semir Nakić Merzuk Namka i Viktor Napreljac Nevzudin Na...

Detaylı

potreban broj bodova da bi se ostvarilo pravo na stipendiju

potreban broj bodova da bi se ostvarilo pravo na stipendiju DB+DB DŠ+DB DB-umro RVI RVI DŠ DŠ DB RVI-umro DB DB DB DŠ DŠ DB RVI DB+DB DB RVI+DB DB DŠ DB DB RVI+DB DB+DB RVI RVI-umro DB DB-umro DB DB DB-umro RVI DB DB+DB DB DB DB DB DB+DB RVI DB DŠ DB DB DB+...

Detaylı