sinema, mitoloji ve hikaye anlatımı

Yorumlar

Transkript

sinema, mitoloji ve hikaye anlatımı
BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN
Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata’lı Lukianos’tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir
bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack’in “scientifiction” kelimesini icat
etmesinden beri varolan bir edebiyat türü. Temel özelliği ise anlattığı öykülerin “bugün ve
burada” değil “başka bir yerde” geçmesi. Bu “başka yer” bilmediğimiz bir ada, gezegen ya
da galaksi olabilir; geçmiş, gelecek ya da farklı koşullarla biçimlenmiş alternatif bir bugün
olabilir. Her durumda BK’nun temel özelliği bize farklı bir varoluşun mümkün olduğunu
söyleyerek işe başlamasıdır. Bu seminerde işe BK’nun tanımından başlayarak, geçirdiği
dönüşümleri, “Bilim” ile ilişkisini ve bugün almış olduğu nihai biçimi tartışacağız.
Eğitmen: Bülent Somay
BK’yu Tanımlayalım, Belirleyelim, Sınırlayalım 11 Ocak 2014
Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014
Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014
ABD ve BK: Edison ile Ford’un Çocukları Edebiyat Macerasında 1 Şubat 2014
Toplumsal Eleştiri ve Yeni Ütopyacılık: 68 Kuşağı ve BK 8 Şubat 2014
Fantazi ve BK: Değişen Dünyalar, Değişen Metaforlar 15 Şubat 2014
Süre: 11 Ocak 2014 – 15 Şubat 2014 (6 saat)
Cumartesi 13.00-16.00
Ücret: 400TL (KDVdahil)
Kampanya Fiyatı: 200TL
Bilgi Üniversitesi öğrenci, mezun ve çalışanları: 240 TL (KDV dahil)
Öğrenci ve öğretmenler: 320 TL (KDV dahil)
SİNEMA, MİTOLOJİ VE HİKAYE ANLATIMI
Eğitmen: Mehmet İnan
21.yy’da hikaye anlatımının gücünü yalnızca medya sektörü değil, devlet yönetimleri, çok
uluslu şirketler, serbest girişimcilerde farkına varmıştır. Yalnızca analitik akla hitap etmenin
yeterli olmadığını anlayarak, insanlarla duygusal bağlar kurabilen mitik (efsaneleşmiş)
hikayelerle hedef kitlelerine ulaşmaya, iletişim kurmaya çalışmaktadırlar. Buna en güzel
örnek, Apple firmasının kurucusu Steve Jobs’ın sinema filmine konu olan bir mitik hikayeye
dönüşmüş hayatıdır.
Sinema günümüzde en önemli modern mitolojik hikaye üretme ve anlatma iletişim
araçlarından biridir. Peki, sinemada mitin gücü nedir? “Yıldız Savaşları”, “Yüzüklerin
Efendisi”, “Matrix”, “Forrest Gump”, “Oyuncak Hikayesi”, “Kaplan ve Ejderha”, “Ruhların
Kaçışı” gibi filmlerin, neden her yaştan, her ırktan, ulustan insan üzerinde derin ve güçlü
etkisi vardır?
Bu programda, sinemada kullanılan mitolojik yapı ve hikaye anlatımının prensiplerini dünya
ve Türk sinemasından örnekler seyrederek, okuyarak, anlatarak keşfetmeye ve anlatmaya
çalışacağız. Belki kursta öğrendiklerimizin bize verdiği ilhamla, hayallerimizin derinliklerine
yolculuklar yaparak, kendi hikayelerimizi yazarak anlatacağız. Sinema filmi gibi anlattığımız
hikayelerdeki kahramanların yaşadığı maceraların çevremizdeki insanlar üzerindeki gücü ve
etkisinden yeni şeyler keşfedeceğiz.
Süre: 18 Ocak 2014- 8 Mart 2014
8 Hafta
Cumartesi Saat: 10,00- 13,00
PROGRAMIN İÇERİĞİ
1-Mitoloji nedir? Amacı, önemi ve anlamı nedir?
2-Modern Mit yaratma aracı : Sinema
3-Mitik Yapı ve Hikâye Anlatımı
“Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” –Campbell
4-Popüler Sinemanın Mitolojik Kaynakları
“Yüzüklerin efendisi”, “Yıldız Savaşları”, “Gora” ve “Keloğlan” bu filmlerde ortak olan nedir?
5-Mitik Yapıya göre Hikâye yazmanın temel prensipleri
“Hikâye kurallarla ilgili değil, prensiplerle ilgilidir. Hikâye evrensel, sonsuz biçimlerdir.
Formüller değildir. Hikâye yazmanın gizemleriyle ilgili değil, gerçeklerle ilgilidir.”
-Robert McKee6--Mitik Yapıyı kullanarak anlatılmak istenen Hikaye'yi geliştirmek için kültür
mirası hikayeler(mitler, masallar,efsaneler, destanlar vb. gibi) nasıl kullanılır?
7-Bir ürk kültürel mirası –“Dede Korkut Hikâyeleri”
8--İnandırıcı, orijinal ve heyecan verici mitik yapıya uygun Hikâye yazmak için
kendimizi keşfetmenin yolları nedir?
"Yazdığım eserlerdeki bütün karakterleri kendi içimde buldum"- A.Çehov
Ücret:500(KDV dahil)
Kampanya Fiyatı: 250 TL.
Bilgi Üniversitesi öğrenci, mezun ve çalışanları: 300 TL (KDV dahil)
Öğrenci ve öğretmenler: 400 TL (KDV dahil)
ORHAN PAMUK’U YORUMLAMAK
Dünya ölçeğinde tanınan Türkiyeli yazarlardan Orhan Pamuk’un yapıtlarının ele alınacağı bu
seminerlerde yazarın roman, anı, deneme tarzındaki ürünleri çeşitli boyutlarıyla irdelenecek.
Gelenek ile modernite, sanat ile siyaset, “ciddi” ile “popüler” olan gibi tartışmalı konularda
kendine özgü bir duruş sergileyen Pamuk’un yapıtları, bu üç haftalık programda, ikişer saatlik
oturumlarda, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından etraflıca
yorumlanacak.
Koordinatör: Jale Parla
11Ocak -25 Ocak 2014 (6 Ders-12 Saat)
10.00-15.30 saatleri arası.
“Orhan Pamuk’un Genç Bir Yazar Olarak Portresi”
Engin Kılıç (Sabancı Üniversitesi)
11 Ocak, Cumartesi, 10.00-12.00
"Romancılığının Gelişimi Açısından Orhan Pamuk"
Nüket Esen (Boğaziçi Üniversitesi)
11 Ocak, Cumartesi, 13.30-15.30
“Gelenek ve Görsellik Bağlamında Orhan Pamuk”
Zeynep Uysal (Boğaziçi Üniversitesi)
18 Ocak, Cumartesi, 10.00-12.00
“Arayış İzleği ve Orhan Pamuk”
Jale Parla (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
18 Ocak, Cumartesi, 13.30-15.30
“Siyaset ve Orhan Pamuk”
Sibel Irzık (Sabancı Üniversitesi)
25 Ocak, Cumartesi, 10.00-12.00
“İstanbul ve Orhan Pamuk”
Nazan Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
25 Ocak, Cumartesi, 13.30-15.30
Ücret: 450 TL (KDV dahil)
Kampanya fiyatı: 225 TL
BİLGİ mensupları, öğrenci ve mezunlarına: 270 TL(KDV dahil)
Öğrenci ve Öğretmenler: 360 (KDV dahil)

Benzer belgeler

sinema, mitoloji ve hikaye anlatımı

sinema, mitoloji ve hikaye anlatımı SİNEMA, MİTOLOJİ VE HİKAYE ANLATIMI Eğitmen: Mehmet İnan 21.yy’da hikaye anlatımının gücünü yalnızca medya sektörü değil, devlet yönetimleri, çok uluslu şirketler, serbest girişimcilerde farkına va...

Detaylı