Adı Soyadı Ögrenci No Sınıf Birimi Bölümü Derecesi Üni

Yorumlar

Transkript

Adı Soyadı Ögrenci No Sınıf Birimi Bölümü Derecesi Üni
Açıklamalar:
Adı
Sarı satırlardaki öğrenciler, daha önce Erasmus'tan yararlanmış olup öğrenim puanları -10 puan düşürülerek verilmiştir.
*Öğrenci, hem öğrenim hem staj hareketliliğine başvurmuş olup, staj hareketliliğine yerleşmiştir. Staj hareketliliğine öncelik verdiği için öğrenim puanları -10 puan düşürülerek verilmiştir.
**2016 Erasmus Uygulama El Kitabına göre vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerin öğrenim puanları -10 puan düşürülerek verilmiştir.
Soyadı
Ögrenci No
Sınıf
Birimi
Bölümü
Derecesi
Üni Tercih 1
Üni Tercih 2
Üni Tercih 3
Üni Tercih 4
Dil
Puanı
GNO
Puanı
Ogrenim
Puanı
Durum
Gidecegi
Üniversite
Gideceği
Dönem
Değişim
Puan
den
Kesintisi
Katılım/Vazgeçme
Dilekçesi Sonrası Son Faydala
nmış
Durumu
mı?
N
0
Serdal
TUNÇ
2010210572
2
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
Antrenörlük
Eğitimi
Ön Lisans
Universitatea
''Ovidius''
Constanta'
0
80,86
0
Hak
kazanamadı
Nurdan
FIRIN
2010420184
4
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
Rekreasyon
Ön Lisans
Universitatea
''Ovidius''
Constanta'
0
70,13
0
Hak
kazanamadı
N
0
Geylani
GÜNANA
2010310482
2
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
Spor
Yöneticiliği
Ön Lisans
Universitatea
''Ovidius''
Constanta'
0
80,16
0
Hak
kazanamadı
N
0
Selim
KAHRAMAN
OĞULLARI
3070510146
2
Develi Hüseyin
Şahin Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar
Teknolojileri
Ön Lisans
Escola Superior
de Tecnologias
de Fafe
0
72,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kübra
TAS
3070120234
1
Develi Hüseyin
Şahin Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar
Teknolojileri
Ön Lisans
Escola Superior
de Tecnologias
de Fafe
0
87,86
0
Hak
kazanamadı
N
0
Veysel
Olcay
ŞAHİN
3070210315
1
Develi Hüseyin
Şahin Meslek
Yüksekokulu
Lojistik
Ön Lisans
Escola Superior
de Tecnologias
de Fafe
0
78,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hatice
ÇELİK
1300110498
2
Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık
Lisans
0
69,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kabwita
KANDOLON
Yİ
1120313146
3
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
95,62
93
94,31
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
N
0
Neşe Nur
Tuğba
Sümeyya
Sena
DEMİR
1120313140
YEŞİLIRMAK 1120313182
BARAN
1120313192
2
2
2
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Lisans
Lisans
Veterinární A
Veterinární A
Farmaceutická
Farmaceutická
Univerzita V Brno
Univerzita V
Brno
Uniwersytet
Slaski
Uniwersytet
Slaski
Uniwersytet
Slaski
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
Uniwersytet
Slaski
Güz
90,62
93,23
91,925
Hak Kazandı
Uniwersytet
Slaski
Bahar
86,25
83,75
86,7
85,3
86,475
84,525
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Katılım
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Bahar
Bahar
Katılım
Katılım
Katılım
1/60
Seda
GÖZLÜ
1120313080
2
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Universität Zu
Köln
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
78,12
89,73
83,925
Hak Kazandı
Universität Zu
Köln
0
N
0
Songül
EROL
1120313174
1
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
Uniwersytet
Slaski
85
77,83
81,415
Yedek
Mehmet
Fatih
YILDIZ
1120320526
2
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
84,06
78,53
81,295
Yedek
N
0
KAŞIKÇIOĞL 1120320521
U
2
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
77,81
84,36
81,085
Yedek
N
0
Selin
Universität Zu
Köln
N
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
Thierno
Mamoudou
DİALLO
1120313154
3
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
77,81
82,73
80,27
Yedek
N
0
Behlüldane
BAŞ
1120320450
3
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
90
68,03
79,015
Yedek
N
0
Emine
YER
1120313116
2
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Universität Zu
Köln
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
87,5
69,43
78,465
Yedek
N
0
Olcay
BACAKLI
1120320553
2
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universität Zu
Köln
77,5
71,06
74,28
Yedek
N
0
Furkan Ali
YILDIRIM
1120320732
1
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Universität Zu
Köln
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
73,75
69,2
71,475
Yedek
N
0
Ayşe
ÖZBEK
1120320652
3
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Uniwersytet
Slaski
78,12
64,3
71,21
Yedek
N
0
Tamara
BALCI
1120313236
1
Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Uniwersytet
Slaski
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
60
81,8
70,9
Yedek
N
0
2/60
Emrah
Ferhat
Ender
Ahsen
Fatih
NALBANTO
ĞLU
1120510753
BÜDÜŞ
1120510784
KORKMAZ
BOZSEKİ
YAMAN
Ahmet
Oğuzhan
PIÇAK
Alper Can
GÜNGÖR
1120510713
1120510765
1120520070
1120510749
1120510695
1
1
2
1
2
1
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
87,81
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
76,88
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
71,56
Pécsi
Tallinna Ülikool
Tudományegyete
m
Tallinna Ülikool
71,31
95,1
96,03
89,03
72,23
91,455
86,455
80,295
71,77
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Tallinna Ülikool
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Tallinna Ülikool
Pécsi
Tudományegye
tem
Güz
Katılım
Pécsi
Tudományegye
tem
Güz
Katılım
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
Güz
Katılım
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
Güz
Katılım
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
Güz
Katılım
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
57,19
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
Tallinna Ülikool
58,44
Pécsi
Tallinna Ülikool
Tudományegyete
m
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
52,5
Pécsi
Tallinna Ülikool
Tudományegyete
m
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
56,88
77,6
67,24
Yedek
N
0
Pécsi
Tudományegyete
m
85,3
82,03
83,2
71,245
70,235
67,85
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Refi·k
Atakan
ÇİFTCİ
1120510764
1
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Büşra
ELÇİ
46162486344
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Tallinna Ülikool
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
64,38
66,4
65,39
Yedek
N
0
Güven Cem
KAYA
1120510709
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Tallinna Ülikool
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
56,25
71,53
63,89
Yedek
N
0
Ayşe
GÖKDEMİR
1120520151
1
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
59,38
66,86
63,12
Yedek
N
0
Keziban
GÖZEL
1120520094
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Yedek
N
0
Gökhan
ÇAPKAN
1120510774
1
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Kağan
ERİKLİ
1120520085
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Sofiiki Universitet Tallinna Ülikool
Pécsi
''Sveti Kliment
Tudományegyet
Ohridski'''
em
Tallinna Ülikool
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
52,81
58,93
55,87
Pécsi
Tallinna Ülikool
Tudományegyete
m
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
0
71,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
0
72,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Tallinna Ülikool
Pécsi
Tudományegyet
em
3/60
Serra
ÖZAD
1120510689
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Sofiiki Universitet Tallinna Ülikool
Pécsi
''Sveti Kliment
Tudományegyet
Ohridski'''
em
0
62,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Sevda
ERDEM
1120510797
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Sofiiki Universitet Tallinna Ülikool
Pécsi
''Sveti Kliment
Tudományegyet
Ohridski'''
em
0
83,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Meryem
KÖMÜRCÜ
1120520057
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Sofiiki Universitet
Pécsi
''Sveti Kliment Tudományegyet
Ohridski'''
em
Tallinna Ülikool
0
62,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
Nimet
ERKEÇ
1120520067
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Pécsi
Tallinna Ülikool
Tudományegyete
m
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
0
61,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Eylem
TAŞCI
1120520097
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Sofiiki Universitet
Pécsi
''Sveti Kliment Tudományegyet
Ohridski'''
em
Tallinna Ülikool
0
63,6
0
Hak
kazanamadı
N
0
Emine
NERGİZ
1120510745
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Tallinna Ülikool
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
0
69,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
Oktay
ÖZTÜRK
1120520092
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Tallinna Ülikool
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
Pécsi
Tudományegyet
em
0
60,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Tuğçe
Melike
KALEBAŞI
1120520078
2
Edebiyat
Fakültesi
Rus Dili ve
Edebiyatı
Lisans
Tallinna Ülikool
Pécsi
Tudományegyet
em
Sofiiki
Universitet
''Sveti Kliment
Ohridski'''
0
76,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hakan
YILDIZ
4031031503
1
Sanat Tarihi
0
0
1
Sanat Tarihi
0
69,9
0
N
0
Ayfer
KAYA
1120810655
3
Sanat Tarihi
Lisans
0
59,86
0
N
0
Harika
YANADUR
4031031504
1
Sanat Tarihi
0
93
0
N
0
Coşkun
MERAL
4031031505
1
0
93
0
N
0
Mert
KIRIK
4031031506
1
0
95,33
0
N
0
Rakip
GÖK
1120810718
2
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Lisans
0
66,16
0
N
0
İsmail
ARGUNŞAH
4031031410
2
0
83,2
0
N
0
Kemal
KARAÇA
4031031304
2
0
85,06
0
N
0
İsmail Cahit
MEZGİTLİ
1120810767
1
0
83,2
0
N
0
Ayşe Sena
ABALI
1090210885
1
63,12
82,5
72,81
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak Kazandı
N
1120810820
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Univerza V
Ljubljani
Universität
Bielefeld
95,33
ŞAHİN
Yüksek
Lisans
Lisans
0
Merve Gül
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Eğitim Fakültesi
N
0
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
İlköğretim
Matematik
Öğretmenliği
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Lisans
Lisans
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Trnavská
Univerzita V
Trnave
Universität
Bielefeld
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
4/60
Hande
Hatice
Zeynep
Şevval
Büşra
Rumeysa
Seyhan
DOĞRUSÖZ
ÖNCÜ
ESENGİN
YILMAZ
ERHAN
AKTAŞ
GÜNER
Muhammed
Tayyib
COŞGUN
Cosku
AKTAS
1090610547
1090610512
1090610527
1090610528
1090610505
1090610504
1090610557
1090610533
1090610555
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eğitim Fakültesi
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
İngilizce
Öğretmenliği
Lisans
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Lisans
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Universität
Bielefeld
International
Balkan
University
Trnavská
Univerzita V
Trnave
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
International
Balkan
University
Trnavská
Univerzita V
Trnave
86,88
International
Balkan University
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Trnavská
Univerzita V
Trnave
86,56
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Trnavská
Univerzita V
Trnave
International
Balkan
University
85,31
International
Balkan University
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Universität
Bielefeld
Universitatea 84,12
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
84,83
International
Balkan University
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Universität
Bielefeld
Universitatea 82,81
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
85,3
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
International
Balkan
University
Trnavská
Univerzita V
Trnave
77,5
84,83
International
Balkan University
Trnavská
Univerzita V
Trnave
International
Balkan University
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Trnavská
Univerzita V
Trnave
78,12
International
Balkan University
Trnavská
Univerzita V
Trnave
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
75,31
91,88
80,94
90,2
93,46
90,2
87,86
77,36
77,83
91,04
90,17
88,38
86,585
84,475
84,055
81,165
79,15
77,975
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Güz
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
International
Balkan
University
Güz
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
International
Balkan
University
Güz
Katılım
International
Balkan
University
Güz
Katılım
Trnavská
Univerzita V
Trnave
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
0
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Trnavská
Univerzita V
Trnave
Trnavská
Univerzita V
Trnave
N
Katılım
Enes
Metehan
ŞAHİN
Nurbanu
YILDIZ
1090810279
3
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Lisans
International
Balkan University
Trnavská
Univerzita V
Trnave
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Universität
Bielefeld
0
83,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Osman
CIRDI
1090820210
3
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Lisans
International
Balkan University
Trnavská
Univerzita V
Trnave
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
0
76,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Abdullah
NARİN
1090820200
3
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Lisans
International
Balkan University
Trnavská
Univerzita V
Trnave
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Universität
Bielefeld
0
82,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Muhammet
Ali·
ŞIK
1090820218
3
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Lisans
Trnavská
Univerzita V
Trnave
International
Balkan
University
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Universität
Bielefeld
0
81,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Sergen
BOZ
1090820209
3
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Lisans
Trnavská
Univerzita V
Trnave
International
Balkan
University
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Universität
Bielefeld
0
80,4
0
Hak
kazanamadı
N
0
Emre
ELMALI
1090820264
2
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Lisans
International
Balkan University
Universität
Bielefeld
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
0
83,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
1090820221
3
68,96
72,135
Hak Kazandı
International
Balkan
University
5/60
Büşra
ARIK
4010231530
1
Fen Fakültesi
Biyoloji
Yüksek
Lisans
Uniwersytet
Gdanski
Università Degli
Studi Di Perugia
İndah
TRİYANA
1110213781
2
Fen Fakültesi
Kimya
Lisans
Georg-SimonOhmFachhochschule
Nürnberg
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
1110314079
1
Fen Fakültesi
Mohammad
Rakib
Hasan
RIYAD
Matematik
Lisans
Nevriye
TUNA
1110313832
3
Fen Fakültesi
Matematik
Lisans
Tuğçe
İPEKBOYAR
1110313828
3
Fen Fakültesi
Matematik
Lisans
Zafer
GEYİKÇİ
1070110169
3
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Heykel
Lisans
Duygu
TANIŞ
1070310337
2
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Müzik
Lisans
Akademia
Akademia
Rolnicza Im.
Techniczno Augusta
Rolnicza Im.
Cieszkowskiego Jana I Jedrzeja
W Poznaniu
Sniadeckich
0
90,66
0
Hak
kazanamadı
82,19
80,4
81,295
Hak Kazandı
State University
of Tetova
70
State University
of Tetova
State University
of Tetova
Trnavská
Univerzita V
Trnave
0
62,43
0
0
82,5
0
0
79,46
0
82,5
77,345
State University
of Tetova
CONSERVATOR Conservatorio
IO DI MUSICA
Statale Di
GIUSEPPE
Musica"NICCOL
MARTUCCI
Ò PAGANINI"
SALERNO
0
69,9
0
Hak
kazanamadı
93,23
84,615
Hak Kazandı
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Müzik
Lisans
Conservatorio
Statale Di
Musica"NICCOL
Ò PAGANINI"
Trnavská
Univerzita V
Trnave
State University
of Tetova
Derya
POLAT
2030320181
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
76
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
79,69
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Muhammed KARAKAYA
Özge
Hasan Can
Gamze
ŞEN
GÜRDAL
GÜL
2030310158
2030310231
2030320117
2030320175
1
3
1
3
2
Lisans
Universitat
Politècnica De
Cataluña
91,88
62
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Wojskowa
Akademia
Techniczna
82,81
National
Defense
University
Hak Kazandı
State
University of
Tetova
4
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
62
78,3
65,23
86,23
64,53
83,9
78,995
78,555
74,115
73,67
72,95
State
University of
Tetova
Bahar
Katılım
Bahar
Katılım
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
72,19
1070310290
1140520004
Hak Kazandı
State
University of
Tetova
SARAÇ
SELVİ
66,1
Conservatorio
Statale Di
Musica
Domenico
Cimarosa Avellino
Hatice Esra
Özden
62,2
Georg-SimonOhmFachhochschul
e Nürnberg
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
CONSERVAT
ORIO DI
MUSICA
GIUSEPPE
MARTUCCI
SALERNO
Güz
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Güz
Katılım
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Güz
Katılım
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Güz
Katılım
Güz
Katılım
National
Defense
University
N
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Güz
Katılım
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Güz
Katılım
6/60
İrem
Nebahat
Ömer Faruk
Özkan
KARA
OTURAK
YAĞMACI
PEKSAK
2030310124
2030320194
2030310197
2030310141
3
2
2
3
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
58,75
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
62
National Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Wojskowa
Akademia
Techniczna
70
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
64
64
75,5
69,75
Yedek
82,5
69,25
Hak Kazandı
Dilara
DÖNMEZ
2030310169
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Ömer
Sezgin
KIRÇİÇEK
2030320208
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
56
Berika
AKIN
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
55,62
2030320192
3
Muhammed
ÖZGEN
2030310222
1
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Cahit
TANYELİ
2030320201
3
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Universitat
Politècnica De
Cataluña
Rabi·a
GÜNDÜZ
2030320190
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Feruzenur
KILIÇARSLA
N
2030320171
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Gökhan
İSTEKLİ
2030310109
3
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Ezgi Begüm
ÖNDEŞ
1140510009
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
86,46
81,1
72,7
78,3
80,16
72,605
Hak Kazandı
Wojskowa
Akademia
Techniczna
71,55
71,35
71,15
67,89
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
National
Defense
University
Güz
Katılım
National
Defense
University
Güz
Katılım
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
Universitat
Politècnica De
Cataluña
Güz
Güz
Güz
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
Katılım
Katılım
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
50
80,4
65,2
Yedek
N
0
51,25
78,76
65,005
Yedek
N
0
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
56
68,26
62,13
Yedek
N
0
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
50
73,16
61,58
Yedek
N
0
National Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
54,38
67,33
60,855
Yedek
N
0
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
National
Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
0
85,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
7/60
Burcu
KAFA
1140520006
1
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Yakup
VAROL
2030310193
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Oğuz Kaan
YILMAZ
1140510043
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Dila
ATEŞ
2030320220
1
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Eli·f
KARAKOYU
N
2030310213
1
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Mert
KAMBEROĞ
LU
2030310254
1
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
National
Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Barış
DEMİRKAYA
2030320163
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Necati
BALTACI
2030320123
3
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
İsmet
YÜREKLİ
2030320136
3
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
National Defense
University
Umut
ATAŞ
2030320226
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Coşkun
ŞAHAN
2030320167
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Havacılık
Yönetimi
Selay
Ozcelik
2030310116
3
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Ozan
BUZKAN
2030110290
3
Hasan
DOĞAN
2030120158
2
0
94,16
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
92,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
79,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
91,6
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
68,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Wojskowa
Akademia
Techniczna
0
80,4
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitat
Politècnica De
Cataluña
0
82,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
0
91,13
0
Hak
kazanamadı
N
0
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
0
86,7
0
Hak
kazanamadı
N
0
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
0
93,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
National
Defense
University
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
0
69,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Havacılık
Yönetimi
Lisans
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
National
Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
0
90,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Politechnika
Rzeszowska
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
75,94
75,03
75,485
Hak Kazandı
N
0
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Politechnika
Swietokrzyska W
Kielcach
Politechnika
Rzeszowska
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
N
0
Universitat
Politècnica De
Cataluña
National
Defense
University
Wojskowa
Akademia
Techniczna
71,88
71,76
71,82
Hak Kazandı
Politechnika
Rzeszowska
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Güz
Katılım
Güz
Katılım
8/60
Ayça
Cavit
DAŞÇI
YILDIZ
2030120183
2030110395
2
3
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Lisans
Politechnika
Swietokrzyska W
Kielcach
Politechnika
Rzeszowska
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
56
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Politechnika
Rzeszowska
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
76,25
86
85,3
71
70,775
Hak Kazandı
N
0
S
10
Yedek
N
0
Hak Kazandı
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Politechnika
Rzeszowska
Güz
Güz
Katılım
Katılım
Zeynep Nur
ALTIN
2030120144
3
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Politechnika
Rzeszowska
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
64
70,36
67,18
Mahsum
TAŞ
2030120187
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Politechnika
Swietokrzyska W
Kielcach
Politechnika
Rzeszowska
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Wojskowa
Akademia
Techniczna
0
68,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Seda
AYBALIK
2030110321
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Politechnika
Rzeszowska
0
72
0
Hak
kazanamadı
N
0
Görkem Elif
ÇAMLIDAĞ
2030120217
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Politechnika
Rzeszowska
Universitat
Politècnica De
Cataluña
0
74,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Oğuzhan
KURT
2030120165
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Politechnika
Swietokrzyska W
Kielcach
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Politechnika
Rzeszowska
Wojskowa
Akademia
Techniczna
0
81,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
HACIOSMAN 2030120172
OĞLU
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Elektrik
Elektronik
Lisans
Politechnika
Rzeszowska
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
0
79,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Gövde
Motor
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
70
89,96
79,98
Hak Kazandı
N
0
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Gövde
Motor
Lisans
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Wojskowa
Akademia
Techniczna
N
0
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Gövde
Motor
Lisans
Politechnika
Swietokrzyska W
Kielcach
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
58,12
N
0
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Gövde
Motor
Lisans
Politechnika
Swietokrzyska W
Kielcach
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
50
N
0
Ufuk
Ferhat
Onur Baki
Utku
Ramazan
BALOĞLU
AYBAK
2030210389
2030210396
TIPIRDAMAZ 1140420013
TOSUN
2030210333
3
1
2
66
82,5
82,03
83,2
74,25
70,075
66,6
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Güz
Güz
Katılım
Katılım
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Güz
Katılım
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Güz
Katılım
9/60
Emre
TATAR
2030220174
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Gövde
Motor
Lisans
Politechnika
Swietokrzyska W
Kielcach
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
54
78,3
66,15
Selçuk
YÜCEL
2030220185
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Gövde
Motor
Lisans
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Politechnika
Swietokrzyska
W Kielcach
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
0
70,6
Yahya
ADALI
2030220173
2
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak Gövde
Motor
Lisans
Politechnika
Swietokrzyska W
Kielcach
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Iesc -- Instituto
De Estudos
Superiores De
Contabilidade
Universitat
Politècnica De
Cataluña
0
Abdi·
Ibrahi·m
BASHIR
1020216637
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Fachhochschule Wyzsza Szkola
WürzburgHumanistycznoSchweinfurt
Ekonomiczna
Im. Jana
Zamoyskiego Z
Siedziba W
Zamosciu
86
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Fachhochschule
WürzburgSchweinfurt
84
Abubakar
Jamil
Abdullah
Koray
Gökçe
Harun
ADAM
MWANJA
QAYOOMİ
ŞİGAN
ARAS
GÜLER
1020222490
102021508
1020222488
1020216794
1020222110
1020222309
2
2
2
3
3
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
International
Balkan University
Uniwersytet
Lódzki
Fachhochschule Wyzsza Szkola
Akademia
WürzburgHumanistycznoPolonijna
Schweinfurt
Ekonomiczna
(Polonia
Im. Jana
University in
Zamoyskiego Z Czestochowa)
Siedziba W
Zamosciu
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli
Studi Di Napoli
''Parthenope'''
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Uniwersytet
Lódzki
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Universita' Degli Universita' Degli
Studi Di Napoli Studi Di Foggia
''Parthenope'''
N
0
0
Hak
kazanamadı
N
0
70,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
91,36
88,68
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Uniwersytet
Lódzki
Bahar
81,56
74
Fachhochschule
Universita'
WürzburgDegli Studi Di
Schweinfurt
Napoli
''Parthenope'''
Yedek
63,44
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
59,38
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
61,25
77,13
77,13
71,76
75,5
72,93
64,76
80,565
79,345
72,88
69,47
66,155
63,005
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
International
Balkan
University
Güz
Katılım
Katılım
Uniwersytet
Lódzki
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
Universita'
Degli Studi Di
Napoli
''Parthenope'''
Bahar
Katılım
Güz
Katılım
Bahar
Güz
Bahar
Katılım
Katılım
Katılım
10/60
Bilge
KARA
1020216555
1
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Wyzsza Szkola
HumanistycznoEkonomiczna
Im. Jana
Zamoyskiego Z
Siedziba W
Zamosciu
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Fachhochschul
e WürzburgSchweinfurt
52
73,63
62,815
Hak Kazandı
Wyzsza Szkola
HumanistycznoEkonomiczna
Im. Jana
Zamoyskiego Z
Siedziba W
Zamosciu
Bahar
N
0
Katılım
Muhammet KARADUMA
N
1020216458
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli Wyzsza Szkola Fachhochschul
Studi Di Napoli Humanistyczno- e Würzburg''Parthenope'''
Ekonomiczna
Schweinfurt
Im. Jana
Zamoyskiego Z
Siedziba W
Zamosciu
0
60,56
0
Hak
kazanamadı
N
0
Aycan
ÖZÜGÜZEL
1020222215
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli Universita' Degli
Studi Di Foggia Studi Di Napoli
''Parthenope'''
Panepistimio
Ioanninon
0
70,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hasan
DEMİRCİ
1020222344
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
0
69,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Şadiye
Serra
KİREÇCİ
1020222477
1
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
0
67,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Wahidullah
ENAYAT
4030331425
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Yüksek
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
International
Balkan
University
Universita' Degli
Studi Di Napoli
''Parthenope'''
Panepistimio
Ioanninon
0
72,7
0
Hak
kazanamadı
N
0
Büşra
GÖKDEMİR
1020222112
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Uniwersytet
Lódzki
Fachhochschule
WürzburgSchweinfurt
International
Balkan
University
0
60,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ahmet
ÇOBANOĞU
LLARI
1020222250
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli Universita' Degli
Studi Di Foggia Studi Di Napoli
''Parthenope'''
Panepistimio
Ioanninon
0
58,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hamit
Aşkın
1020222440
1
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
0
72,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universita' Degli Universita' Degli
Studi Di Napoli Studi Di Foggia
''Parthenope'''
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli Universita' Degli
Studi Di Foggia Studi Di Napoli
''Parthenope'''
FriedrichAlexanderUniversität
ErlangenNürnberg
Wyzsza Szkola
Akademia
HumanistycznoPolonijna
Ekonomiczna
(Polonia
Im. Jana
University in
Zamoyskiego Z Czestochowa)
Siedziba W
Zamosciu
11/60
Hava
KISIR
1020222192
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Fachhochschule
WürzburgSchweinfurt
FriedrichAlexanderUniversität
ErlangenNürnberg
Uniwersytet
Lódzki
International
Balkan
University
0
67,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mehmet
ÜLGER
1020216348
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Uniwersytet
Lódzki
International
Balkan
University
Fachhochschul
e WürzburgSchweinfurt
0
61,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hati·ce
KARAKUŞ
1020216459
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisat
Lisans
International
Balkan University
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
0
74,56
0
Hak
kazanamadı
N
0
Sertan
SİPAHİ
1020117141
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Fachhochschule
WürzburgSchweinfurt
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
68
88,56
78,28
Hak Kazandı
N
0
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Széchenyi István
Egyetem
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
N
0
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
N
0
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
N
0
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
N
0
N
0
N
0
Seda
Anusha
Imparator
Muhammed
Ahmet Bilal
Samet
SALMAN
ZUBAİRY
KARAKÖSE
ALTINDAL
ÜNALAN
ÖZİN
4030531553
1020126476
4030531571
1020116946
1020126654
1020116987
1
2
1
3
3
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Yüksek
Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
60
Fachhochschule
WürzburgSchweinfurt
Széchenyi István
Egyetem
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Széchenyi István
Polonijna
Egyetem
(Polonia
University in
Czestochowa)
Hogeschool
Limburg
Uniwersytet
Lódzki
67,665*
Hak Kazandı*
Güz
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
76
International
Balkan
University
70
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
75,94
75,03
74,33
58,46
75,515
62,165**
67,2
Hak Kazandı
Hak Kazandı**
Hak Kazandı
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Güz
Güz
Fachhochschul
e WürzburgSchweinfurt
Bahar
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
55,94
Akademia
Széchenyi István Universitatea
Polonijna
Egyetem
''Lucian Blaga''
(Polonia
Din Sibiu'
University in
Czestochowa)
56,88
71,06
63,5
Hak Kazandı
61,755
Hak Kazandı
Katılım
Katılım
Katılım
Katılım
Széchenyi
István Egyetem
Bahar
66,63
Katılım
Széchenyi
István Egyetem
Güz
Universita' Degli Fachhochschule Universitatea
Studi Di Foggia
Würzburg''Lucian Blaga''
Schweinfurt
Din Sibiu'
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied Sciences
95,33
Fachhochschul
e WürzburgSchweinfurt
Katılım
Uniwersytet
Lódzki
Güz
Katılım
12/60
Recep
Hasan Nail
Tolga
SEZGİN
KABDAN
KAYAER
1020116832
1020126142
1020125992
4
3
4
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Lisans
Lisans
Hogeschool
Limburg
Széchenyi István
Egyetem
Uniwersytet
Lódzki
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli Wyzsza Szkola 55,31
Studi Di Foggia HumanistycznoEkonomiczna
Im. Jana
Zamoyskiego Z
Siedziba W
Zamosciu
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Uniwersytet
Lódzki
Széchenyi
István Egyetem
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Özlem
ŞENEL
1020117128
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Wyzsza Szkola
HumanistycznoEkonomiczna Im.
Jana
Zamoyskiego Z
Siedziba W
Zamosciu
Uniwersytet
Lódzki
Fachhochschule
WürzburgSchweinfurt
Murat
ARI
1020117159
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Wyzsza Szkola
HumanistycznoEkonomiczna Im.
Jana
Zamoyskiego Z
Siedziba W
Zamosciu
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Esra
GÜNEŞ
1020117148
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Berat Eftal
MAZICIOĞL
U
1020117210
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Uniwersytet
Lódzki
Salih
EŞİYOK
1020126013
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Merve
GÖRGÜN
1020126041
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
50
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
50,62
Hogeschool
Limburg
62,9
59,105
Hak Kazandı
Hogeschool
Limburg
Güz
62,2
58,93
56,1
54,775
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Güz
0
N
0
N
0
Katılım
Katılım
Uniwersytet
Lódzki
Güz
N
Katılım
0
68,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
69,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
64,06
0
Hak
kazanamadı
N
0
Fachhochschule
WürzburgSchweinfurt
International
Balkan
University
0
65,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Széchenyi István
Polonijna
Egyetem
(Polonia
University in
Czestochowa)
International
Balkan
University
0
74,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Széchenyi István Universitatea
Polonijna
Egyetem
''Lucian Blaga''
(Polonia
Din Sibiu'
University in
Czestochowa)
0
68,5
0
Hak
kazanamadı
N
0
13/60
Burak
TEMİZER
1020117049
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Wyzsza Szkola
HumanistycznoEkonomiczna
Im. Jana
Zamoyskiego Z
Siedziba W
Zamosciu
Habi·be
Sümeyra
TÜNDAR
1020116975
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Széchenyi
Universita' Degli
István Egyetem Studi Di Foggia
Ceylan
ÇABUK
1020126113
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
Universita' Degli Széchenyi István Universitatea
Studi Di Foggia
Egyetem
''Lucian Blaga''
Din Sibiu'
Süleyman
ALLABAYEV
1020510154
3
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
College of Social
and Media
Culture
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Yüksek
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
International
Balkan
University
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Yüksek
Lisans
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Lisans
Sophio
Ahmad
Basir
Rustam
TSKRİALAS
HVİLİ
IMAMZADA
SALAMİ
4033131313
4033131314
1020510101
2
2
3
Uniwersytet
Lódzki
Uniwersytet
Lódzki
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
International
Balkan
University
0
58
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
0
59,63
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
63,6
0
Hak
kazanamadı
N
0
88,12
65
76,56
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
S
10
Old Polish
University
Güz
70
70,13
70,065
Hak Kazandı
63,44
67,56
65,5
Hak Kazandı
Aslıhan
KARASU
1020510104
3
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
College of Social
and Media
Culture
Esat
TÜRKMENO
ĞLU
1020510187
2
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
College of Social
and Media
Culture
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Ahmet
Alemdar
AYVAZ
1020510324
3
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Uniwersytet
Lódzki
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Old Polish
University
63,75
64,76
54,255
Hak Kazandı
Katılım
Uniwersytet
Lódzki
Güz
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Katılım
Uniwersytet
Lódzki
Bahar
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
College of Social
and Media
Culture
Uniwersytet
Lódzki
College of
Social and
Media Culture
Güz
Katılım
Katılım
0
62,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
0
60,56
0
Hak
kazanamadı
N
0
Old Polish
University
0
71,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
14/60
Elif İrem
SARI
1020510161
3
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
College of Social
and Media
Culture
Old Polish
University
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
0
66,86
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ali
CENGİZ
1020510178
1
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Uniwersytet
Lódzki
Old Polish
University
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
0
64,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mehmet
ÖZKAN
1020510181
2
İktisadi ve İdari Siyaset Bilimi
Bilimler
ve Kamu
Fakültesi
Yönetimi
Lisans
Uniwersytet
Lódzki
College of Social
and Media
Culture
Old Polish
University
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
0
69,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Farah Finn
Mohamud
MOHAMED
1020410341
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
92,5
88,1
90,3
Hak Kazandı
N
0
Muhammed
Yunus
EYİGÜL
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
71,25
N
0
Gizem Elif
MÜFTÜOĞL
U
1020410294
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
N
0
Ayyoub
Ibrahim
SALAHOUD
DINI
1020410227
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
N
0
Aznil
NAWAWİ
1020410336
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
N
0
1020410268
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Fatih Ayberk KARAKAYA
Bakasso
DIABY
1020410298
1020410288
1
2
3
2
81,1
76,175
Hak Kazandı
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
76
Panepistimio
Egeou
Panepistimio
Egeou
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Panepistimio
Ioanninon
66
Lisans
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Universität
Rostock
70
68,26
69,13
Yedek
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
Panepistimio
Egeou
Panepistimio
Ioanninon
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
64
72,93
68,465
Hak Kazandı
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
Panepistimio
Ioanninon
Panepistimio
Egeou
64,38
75,03
74,8
72,46
75,515
70,4
68,42
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
İfagat
SUN
1020410243
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Universität
Rostock
56
79
67,5
Yedek
Emine
BAYRAK
1020410259
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Panepistimio
Ioanninon
Panepistimio
Egeou
64
63,6
63,8
Hak Kazandı
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Universität
Rostock
55
Dijan
GÜN
1020410190
3
68,96
61,98
Hak Kazandı
Universität
Rostock
Bahar
Katılım
Universität
Rostock
Bahar
Katılım
Güz
Katılım
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Panepistimio
Egeou
Bahar
Universität
Rostock
Panepistimio
Egeou
Panepistimio
Ioanninon
Katılım
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
Güz
Katılım
Bahar
Katılım
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Güz
Katılım
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Güz
Katılım
15/60
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Panepistimio
Ioanninon
Panepistimio
Egeou
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Universität
Rostock
54,38
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Universität
Rostock
56
65,93
60,965
1020410229
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Panepistimio
Ioanninon
Panepistimio
Egeou
Panepistimio
Egeou
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
0
58,7
YALÇIN
1020410396
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
0
Serap
BAYRAM
1020410302
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Universität
Rostock
Universität
Rostock
Panepistimio
Ioanninon
Panepistimio
Egeou
Hüseyin
Baki
TÜFEKÇİ
1020410314
2
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Lisans
Panepistimio
Egeou
Panepistimio
Ioanninon
Universität
Rostock
Universitatea
''Stefan Cel
Mare'' Din
Suceava'
Safura
Duygu
DEMİREZEN
1040115791
1
İlahiyat
Fakültesi
İlahiyat
Lisans
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Oumar
BALDE
Suhaib
Rahman
GHAFFARY
Rukıye
YURDDAŞ
1020410244
Hassan
Abdullahi
JAMA
Züleyha
Housseynou SANKANOU
1020410230
3
67,56
60,97
Hak Kazandı
Panepistimio
Ioanninon
N
0
Yedek
N
0
0
Hak
kazanamadı
N
0
93
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
71,76
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
60,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Johann
Wolfgang
Goethe
Universität
62,81
97,2
80,005
Hak Kazandı
N
0
0
72,7
0
Hak
kazanamadı
N
0
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Güz
Güz
Katılım
Katılım
1040116034
2
İlahiyat
Fakültesi
İlahiyat
Lisans
Johann
Wolfgang Goethe
Universität
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
1040116035
2
İlahiyat
Fakültesi
İlahiyat
Lisans
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
International
Balkan
University
International
Balkan
University
0
63,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
Salih
DAYI
1040116253
2
İlahiyat
Fakültesi
İlahiyat
Lisans
International
Balkan University
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
Johann
Wolfgang
Goethe
Universität
0
88,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
Muhammed
Enes
YÜCE
1040115538
2
İlahiyat
Fakültesi
İlahiyat
Lisans
International
Balkan University
Johann
Wolfgang
Goethe
Universität
Johann
Wolfgang
Goethe
Universität
0
79
0
Hak
kazanamadı
N
0
Esma Betül
İLHAN
1040115875
1
İlahiyat
Fakültesi
İlahiyat
Lisans
International
Balkan University
0
59,63
0
Hak
kazanamadı
N
0
Büşra Nur
FİLİK
1040115547
2
İlahiyat
Fakültesi
İlahiyat
Lisans
International
Balkan University
Johann
Wolfgang
Goethe
Universität
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
0
60,56
0
Hak
kazanamadı
N
0
Qutbuddin
RAHİMİ
1040115477
2
İlahiyat
Fakültesi
İlahiyat
Lisans
International
Balkan University
Johann
Wolfgang
Goethe
Universität
Westfälische
WilhelmsUniversität
Münster
0
85,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
Elif Nur
KOÇBIYIK
1100110837
2
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
77,19
86,7
81,945
Hak Kazandı
N
0
College of
Social and
Media Culture
Bahar
Katılım
16/60
Çağlanur
TUNCEL
1100110879
2
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Amena
AZAD
1100110818
2
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
Hogeschool
Limburg
65,62
88,56
77,09
Yedek
College of Social
and Media
Culture
65
84,13
74,565
Hak Kazandı
Hogeschool
Limburg
Bahar
N
0
N
0
Katılım
Kübra
GÜLER
1100120713
3
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social College of Social
and Media
and Media
Culture
Culture
0
70,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
Meltem
DEMİREL
1100110733
3
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social
and Media
Culture
0
78,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Şafak
KILINÇ
1100110982
1
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social College of Social
and Media
and Media
Culture
Culture
0
68,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Eda
ACAR
1100120735
2
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
0
86
0
Hak
kazanamadı
N
0
Harun
GULED
1100110725
3
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
0
62,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ufuk
KILINÇ
1100120911
2
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social College of Social
and Media
and Media
Culture
Culture
0
70,83
0
Hak
kazanamadı
N
0
Dilara
ARSLANGE
DİKLİ
1100110850
2
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
College of Social
and Media
Culture
0
71,76
0
Hak
kazanamadı
N
0
Vera
CENGİZ
1100120747
2
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
Hogeschool
Limburg
College of Social
and Media
Culture
0
79,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Samed
Aydın
SUN
1100110928
3
İletişim
Fakültesi
Gazetecililk
Lisans
Hogeschool
Limburg
College of Social
and Media
Culture
0
77,83
0
Hak
kazanamadı
N
0
Muzaffer
Onur
GENİŞHAN
1100310330
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
International
Balkan
University
60
86
73
Hak Kazandı
N
0
Çağrı
TÖREYİN
1100310331
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
0
84,6
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hüseyin
KAYA
1100310380
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
0
71,76
0
Hak
kazanamadı
N
0
Fırat
UĞUR
1100320197
2
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
International
Balkan
University
Hogeschool
Limburg
0
82,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Reyhan
BİNGÖL
1100320143
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
Hogeschool
Limburg
International
Balkan
University
College of Social
and Media
Culture
0
96,5
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kerem
YILDIZ
1100320261
1
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
International
Balkan
University
0
69,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
Çağdaş
ATEŞÇİ
1100310379
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
0
84,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
Şule
ÇİFCİ
1100310357
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
0
74,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hogeschool
Limburg
International
Balkan
University
Hogeschool
Limburg
International
Balkan
University
Güz
Katılım
17/60
Hüseyin
İSAYEV
1100310325
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Betül
BALLI
1100310360
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
Belma
CİHANER
1100310352
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Osman
ÖZEN
1100310343
3
İletişim
Fakültesi
İbrahi·m
ÇOLAKOĞL
U
1100310371
3
Sezai
DOĞAN
1100310346
Barış
TOPALOĞL
U
Murat
Hogeschool
Limburg
0
65,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
College of Social College of Social
and Media
and Media
Culture
Culture
International
Balkan
University
0
79,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
College of Social College of Social
and Media
and Media
Culture
Culture
International
Balkan
University
0
86,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
International
Balkan
University
0
72
0
Hak
kazanamadı
N
0
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
International
Balkan
University
0
89,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
International
Balkan
University
Hogeschool
Limburg
0
72,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
1100310507
1
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
Hogeschool
Limburg
College of Social
and Media
Culture
International
Balkan
University
0
79,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
ÇOLAK
1100310554
1
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
International
Balkan
University
0
72,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Esra
YILDIRIM
1100320170
2
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
International
Balkan
University
Hogeschool
Limburg
0
99,76
0
Hak
kazanamadı
N
0
Zehra
CAFEROĞL
U
1100310506
1
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
Hogeschool
Limburg
College of Social
and Media
Culture
International
Balkan
University
0
92,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Salih
KARAHANÇ
ER
1100310332
3
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
International
Balkan
University
Hogeschool
Limburg
0
91,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
Onur
AKKAYA
1100320239
2
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Lisans
College of Social
and Media
Culture
0
83,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lütfü Ozan
TÜRKOĞLU
1100210784
2
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
College of Social
and Media
Culture
91,25
72
81,625
Hak Kazandı
N
0
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
N
0
N
0
N
0
Gamze Ezgi
KÖÇER
1100210729
2
International
Balkan
University
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
88,75
65,46
77,105
Hak Kazandı
College of
Social and
Media Culture
Güz
Katılım
College of
Social and
Media Culture
Güz
Katılım
Hüseyin
YILDIZ
1100210775
2
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
57,5
75,5
66,5
Hak Kazandı
Hogeschool
Limburg
Oğuz
ADIGÜZEL
1100220440
2
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
56,56
69,2
62,88
Hak Kazandı
Hogeschool
Limburg
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Güz
Katılım
Mohammad
Ibrahım
SOLTANI
1100210716
2
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
College of Social College of Social
and Media
and Media
Culture
Culture
0
71,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
Furkan
Oğuz
ÇİFTCİ
1100210733
2
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
0
83,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
Fatma Nur
AKINCI
1100220478
2
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Hogeschool
Limburg
0
79,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
18/60
Nadide
Büşra
KAYNAK
1100210686
3
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Muhammet
Mustafa
KOMUT
1100210697
3
İletişim
Fakültesi
RadyoTelevizyon ve
Sinema
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Frishta
HAİDARY
1060115061
2
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Lisans
Ecole
Széchenyi
D'architecture De István Egyetem
Strasbourg
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Mahmut
Esra Nur
KARANFİL
GÜNDÜZ
1060115009
1060115102
2
1
Lisans
Lisans
Hogeschool
Limburg
Széchenyi István
Egyetem
International
Balkan
University
Széchenyi István
Egyetem
International
Balkan
University
Kübra
GÜLHAN
1060115175
1
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
International
Balkan
University
Deniz
SÖY
1060114930
3
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
International
Balkan
University
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Hadiye
Fatıma Nur
MERCAN
SAMBUR
1060114916
1060115041
3
2
Lisans
Lisans
International
Balkan
University
State
University of
Tetova
International
Balkan
University
80,63
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
63,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
85,62
67,8
76,71
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
76
State University
of Tetova
60
State University
of Tetova
International
State University Széchenyi István
Balkan University
of Tetova
Egyetem
Széchenyi István
Egyetem
0
State University
of Tetova
68,26
79,46
72,13
69,73
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
International
Balkan
University
Güz
Katılım
International
Balkan
University
Güz
Katılım
Ecole
D'architecture
De Strasbourg
58
59,16
69,9
67,58
63,95
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Széchenyi István
Széchenyi
Széchenyi István
Széchenyi
Egyetem
István Egyetem
Egyetem
István Egyetem
62
64,53
63,265
Yedek
Tuğçe
BÜYÜKTAŞ
1060114942
3
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
60
66,16
63,08
Hak Kazandı
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Hati·ce
ÖZLER
1060114860
4
Lisans
International
State University Széchenyi István
Balkan University
of Tetova
Egyetem
Széchenyi István State University
Egyetem
of Tetova
60
International
Balkan
University
Şeyma
SARITEPE
1060115057
4
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
International
Balkan
University
State University
of Tetova
Okan
ŞİMŞEK
1060114957
3
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
International
Balkan
University
Servet
COŞKUN
1060115003
3
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Pelin
Işıkgöz
1060115153
1
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
53,5
64,53
63,36
62,265
58,43
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
State
University of
Tetova
State
University of
Tetova
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Güz
Katılım
State
University of
Tetova
Güz
Katılım
State
University of
Tetova
Güz
Katılım
0
58,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
State University
of Tetova
0
82,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
International
State University Széchenyi István
Balkan University
of Tetova
Egyetem
0
61,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
0
63,83
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
Ecole
D'architecture
De Strasbourg
Katılım
68,14
Lisans
Lisans
Güz
73,16
Mimarlık
3
Széchenyi
István Egyetem
63,12
Mimarlık
Fakültesi
1060114910
Katılım
International
Balkan
University
3
YÜRÜK
Güz
Hak Kazandı
1060114958
Aynur
Széchenyi
István Egyetem
68,74
76
Ecole
D'architecture
De Strasbourg
Katılım
84,36
DALMIŞ
State University
of Tetova
Bahar
53,12
Tuğçe
International
Balkan
University
Ecole
D'architecture
De Strasbourg
19/60
Mihdiye
ACAY
1060210878
1
Mimarlık
Fakültesi
Şehir ve Bölge
Planlama
Lisans
Ecole
D'architecture De
Strasbourg
International
Balkan
University
56
79
67,5
Hak Kazandı
Ecole
D'architecture
De Strasbourg
Bahar
N
0
Katılım
Medine
Merve
BOZKURT
1060210953
1
Mimarlık
Fakültesi
Şehir ve Bölge
Planlama
Lisans
International
Balkan University
Ecole
D'architecture
De Strasbourg
0
69,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ebru
TAN
1060210729
3
Mimarlık
Fakültesi
Şehir ve Bölge
Planlama
Lisans
International
Balkan University
Ecole
D'architecture
De Strasbourg
0
64,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hüseyin
Hürkan
KARAMAN
1030516163
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
80,62
87,63
84,125
Hak Kazandı
N
0
Büşra
DOĞAN
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
International
Balkan
University
76
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
International
Balkan
University
68
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Erdem
AKKAYA
1030516047
1030520373
2
2
Universitatea
Universitatea
''Politehnica'' Din ''Politehnica''
Bucuresti (Upb)' Din Timisoara'
78,06
83,43
77,03
75,715
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Ahmed
M.JAMEL
4010941311
1
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Doktora
Akademia
GórniczoHutnicza
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
Universitatea
''Politehnica''
Din Timisoara'
64
86,93
75,465
Hak
kazanamadı
Muhammed
Yahya
GÜNEŞ
1030520380
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
International
Balkan
University
70
80,4
75,2
Hak Kazandı
Ekrem
Kürşad
DAL
1030516296
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Nurettin
Uğur
GÜVEN
1030515761
4
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
Yusuf
ÇELİK
1030520370
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
Ebru
TUFAN
1030515932
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
International
Balkan
University
College of Social
and Media
Culture
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Muharremca
n
GÜLYE
Damla
COŞKUN
1030515962
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
İzzet Emre
ARI
1030520424
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
1030520403
3
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
Instituto
and Media
Politécnico De
Culture
Coimbra
College of Social
Instituto
and Media
Politécnico De
Culture
Coimbra
International
Balkan
University
College of
Social and
Media Culture
Güz
Katılım
College of
Social and
Media Culture
Güz
Katılım
Akademia
GórniczoHutnicza
Güz
Katılım
Akademia
GórniczoHutnicza
76,9
74,7
Hak Kazandı
College of
Social and
Media Culture
80
68,73
74,365
Hak Kazandı
Miskolci
Egyetem
62
86,46
74,23
Hak Kazandı
International
Balkan
University
64
82,5
73,25
Hak Kazandı
International
Balkan
University
Güz
Katılım
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Güz
Katılım
College of Social
and Media
Culture
International
Balkan
University
68
77,6
72,8
Hak Kazandı
International
Balkan
University
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
68
72,93
70,465
Hak Kazandı
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
1030515930
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
International
Balkan
University
College of Social
and Media
Culture
Şamil Enes
BAŞBUĞ
1030516341
1
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
International
Balkan
University
73,63
73,065
Hak Kazandı
72,5
CEVİZ
Katılım
72,5
Miskolci
Egyetem
Özlem
Güz
56
83,2
69,6
Yedek
60,62
77,6
69,11
Yedek
College of
Social and
Media Culture
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Güz
Katılım
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
20/60
Funda
SARIKAYA
1030516059
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Seda
AKDAĞ
1030520456
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
International
College of Social
Instituto
Balkan University
and Media
Politécnico De
Culture
Coimbra
Sevil
TEİFUROVA
1030516029
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Akademia
GórniczoHutnicza
68
68,73
68,365
Yedek
Miskolci
Egyetem
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
N
0
Miskolci
Egyetem
60
72,7
66,35
Yedek
International
Balkan
University
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
N
0
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
62
70,6
66,3
Hak Kazandı
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
N
0
Miskolci
Egyetem
International
Balkan
University
68
64,53
66,265
Yedek
N
0
68
63,36
65,68
Yedek
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Miskolci
Egyetem
Hande
SARICA
1030515927
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Sena
BAYRAK
1030516082
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
Sefa
KURTOĞLU
1030520412
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
68
63,13
65,565
Yedek
Ayşenur
ARSLAN
1030520427
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
50
76,9
63,45
Hak Kazandı
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
59,69
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social Universitatea
Universitatea
and Media
''Politehnica'' Din ''Politehnica''
Culture
Bucuresti (Upb)' Din Timisoara'
54,38
Muhammed
Sacid
PAK
Hacı İbrahim
TUTUMLU
1030520346
1030520426
3
2
Muhammet
AKTAŞ
1030515957
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Akademia
GórniczoHutnicza
Kübra
AÇIKYÜREK
1030516061
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
Emre
İPEK
1030520175
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Tanju
Taner
SİMEK
ŞİMŞEK
1030520460
1030515974
4
3
Miskolci
Egyetem
Universitatea College of Social
''Politehnica'' Din
and Media
Bucuresti (Upb)'
Culture
Miskolci Egyetem College of Social Universitatea
Universitatea
and Media
''Politehnica'' Din ''Politehnica''
Culture
Bucuresti (Upb)' Din Timisoara'
College of Social Universitatea
Universitatea
and Media
''Politehnica'' Din ''Politehnica'' Din
Culture
Bucuresti (Upb)'
Timisoara'
Miskolci
Egyetem
66,86
71,76
63,275
63,07
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Güz
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
International
Balkan
University
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Katılım
Güz
Katılım
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
Bahar
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Güz
Katılım
52
71,76
61,88
Yedek
N
0
64
59,63
61,815
Yedek
N
0
52
70,36
61,18
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
55
56,25
65,93
64,3
60,465
60,275
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Timisoara'
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Timisoara'
Güz
Katılım
21/60
Yunus
YILMAZ
1030520386
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem College of Social Universitatea
Instituto
and Media
''Politehnica'' Din Politécnico De
Culture
Bucuresti (Upb)'
Coimbra
50
70,13
60,065
Yedek
N
0
Begüm
BELİKTAY
1030520279
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem College of Social Universitatea
Instituto
and Media
''Politehnica'' Din Politécnico De
Culture
Timisoara'
Coimbra
55
64,53
59,765
Yedek
N
0
Çağlar
AKDOĞAN
1030515981
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Universitatea
Universitatea College of Social
''Politehnica'' Din ''Politehnica'' Din
and Media
Timisoara'
Bucuresti (Upb)'
Culture
Miskolci
Egyetem
50
68,5
59,25
Yedek
N
0
Mahmut
Melikşah
DOĞAN
1030520308
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politécnico De
Coimbra
58
59,16
58,58
Yedek
N
0
Mustafa
YILMAZ
1030520278
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
International
Balkan
University
55,62
61,5
58,56
Yedek
N
0
Osman
Buğra
KAHRAMAN
1030520297
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
56
61,03
58,515
Hak Kazandı
N
0
Servet Nur
Kakilli
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
N
0
Yedek
N
0
1030516102
2
Akademia
GórniczoHutnicza
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
College of Social Universitatea
Universitatea
and Media
''Politehnica'' Din ''Politehnica'' Din
Culture
Bucuresti (Upb)'
Timisoara'
Akademia
GórniczoHutnicza
International
Balkan
University
College of Social Universite De
and Media
Technologie
Culture
De BelfortMontbeliard
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Ahmet
ARSLAN
1030515983
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
International
Balkan University
Akademia
GórniczoHutnicza
Eren
POLAT
1030520361
4
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Akademia
GórniczoHutnicza
Vahit
DURMUŞ
1030520309
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
Mehmet
Erman
DOĞAN
1030515943
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Yakup
DEMİR
1030516252
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Miskolci
Egyetem
Yusuf
Osman
TAŞDELEN
1030516119
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Ayşegül
ÖZCAN
1030520295
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Orhan
ALKAN
1030515989
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
International
Balkan
University
College of Social Universitatea
and Media
''Politehnica''
Culture
Din Bucuresti
(Upb)'
57,81
59,16
58,485
Hak Kazandı
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
Bahar
Bahar
Katılım
Katılım
50
59,63
54,815
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
0
74,56
0
Hak
kazanamadı
N
0
College of Social Universitatea
and Media
''Politehnica''
Culture
Din Timisoara'
0
60,56
0
Hak
kazanamadı
N
0
College of Social Universitatea
Instituto
and Media
''Politehnica'' Din Politécnico De
Culture
Bucuresti (Upb)'
Coimbra
0
59,86
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea
''Politehnica'' Din
Timisoara'
0
65,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Miskolci
Egyetem
College of Social
Instituto
and Media
Politécnico De
Culture
Coimbra
0
77,13
0
Hak
kazanamadı
N
0
Miskolci Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
Universitatea
Instituto
''Politehnica'' Din Politécnico De
Timisoara'
Coimbra
0
79,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
College of Social
and Media
Culture
Akademia
GórniczoHutnicza
0
73,16
0
Hak
kazanamadı
N
0
Miskolci
Egyetem
Miskolci
Egyetem
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
22/60
Lütfi·ye
BOZGAÇ
1030520311
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
Hamza
YABANGÜL
Ü
1030520382
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Akademia
GórniczoHutnicza
Merve
YILMAZ
1030520280
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Ahmetcan
BAŞ
1030520281
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Ahmet
Koray
ÇELİK
1030520391
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Burak Resul
DURMAZ
1030520496
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Hochschule
Universite De
Niederrhein,
Technologie De
Niederrhein
BelfortUniversity Of
Montbeliard
Applied Sciences
Akademia
GórniczoHutnicza
Samet
TURHAL
1030520372
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem College of Social
and Media
Culture
Zeynep
Vildan
IŞIK
1030515988
3
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
International
College of Social
Balkan University
and Media
Culture
Ömer Faruk
DÖNMEZ
1030520381
2
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Lisans
College of Social
and Media
Culture
Akademia
GórniczoHutnicza
Ladin
Siracide
IRAMBONA
1031010453
1
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mohammed MOHAMME
Nasir
D
Alişan
Merve
Kübra
KÖROĞLU
ÖZ
ÖZCAN
1031010458
1031010243
1031020303
1031010215
1
3
2
3
0
61,5
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
0
72
0
Hak
kazanamadı
N
0
College of Social Universitatea
Universitatea
and Media
''Politehnica'' Din ''Politehnica'' Din
Culture
Timisoara'
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
0
61,5
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea College of Social
''Politehnica'' Din
and Media
Bucuresti (Upb)'
Culture
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
0
67,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
College of Social Universitatea
Universitatea
and Media
''Politehnica'' Din ''Politehnica''
Culture
Bucuresti (Upb)' Din Timisoara'
0
61,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
58,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Akademia
GórniczoHutnicza
Universitatea
''Politehnica''
Din Timisoara'
0
60,8
0
Hak
kazanamadı
N
0
Miskolci
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
64,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
0
72,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
87,19
85,53
86,36
Hak Kazandı
N
0
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
87,81
N
0
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
78,12
N
0
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Lubelska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
72
N
0
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
58
N
0
Akademia
GórniczoHutnicza
Universitatea
Instituto
''Politehnica'' Din Politécnico De
Timisoara'
Coimbra
Miskolci
Egyetem
International
Balkan
University
78,53
79
79
84,83
83,17
78,56
75,5
71,415
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Lubelska
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Bahar
Katılım
Güz
Katılım
23/60
Mehmet
Caner
CAĞDANLIO
ĞLU
1031010362
Melike
AYDOĞAN
1031010373
Ismaila
3
3
OUEDRAOG
O
1031010456
Tuğba
ÇAKIR
1031010308
2
Aybüke
DURGUT
1031020219
3
Ali·
UZ
1031010418
2
1
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Lisans
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
81,56
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
65
Politechnika
Lubelska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Koszalinska
66,25
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Lubelska
71,06
70,015
68,655
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
69,43
64,715
Hak Kazandı
Politechnika
Koszalinska
60
69,43
64,715
Hak Kazandı
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Koszalinska
50
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
52
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Koszalinska
SÜSLÜ
Aybüke
ARSLAN
1031010350
2
Yunus Emre
YILDIRIM
1031020229
3
Ferihan
Beyza
TALAY
1031020256
2
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Seyit Hamza
ÇAVGA
1031020250
2
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Emi·ne
Kübra
NEBİOĞLU
1031020183
3
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Alaeddin
TÜRKMEN
1031020235
3
Mühendislik
Fakültesi
Melek
ERSOY
1031010380
1
Zeliha
COŞKUN
1031020181
3
3
75,03
70,48
60
Emine
Merve
1031020196
59,4
79
75,73
64,5
63,865
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Bahar
Katılım
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Güz
Katılım
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
58
69,43
63,715
Yedek
N
0
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
65,62
59,86
62,74
Yedek
N
0
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
60
65,23
62,615
Yedek
N
0
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
58
66,4
62,2
Yedek
N
0
Lisans
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
50
72,46
61,23
Yedek
N
0
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Koszalinska
56
61,5
58,75
Yedek
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Koszalinska
0
72,7
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
0
78,76
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
24/60
Tuğba
ŞENTÜRK
1031020238
3
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
0
72,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ayşe
GÖREN
1031010410
2
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Lubelska
0
72,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Merve
ÜNSAL
1031010523
1
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Koszalinska
0
75,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kübranur
DURAK
1031010501
1
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Koszalinska
0
67,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Nurgül
KOÇAK
1031020378
1
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Politechnika
Koszalinska
0
66,86
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ayşe Nur
ÇETİN
1031020419
1
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
0
68,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Gülsüm
SATIÇ
1030910436
2
0
80,16
0
0
1030920036
2
0
59,86
0
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
N
KARAYEL
Çevre
Mühendisliği
Çevre
Mühendisliği
Lisans
Mehmet
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
N
0
Furkan
Buhari
YERLİ
1030910387
3
Mühendislik
Fakültesi
Çevre
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
0
61,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Sümeyye
TEPETAM
1030920033
2
Mühendislik
Fakültesi
Çevre
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
0
59,86
0
Hak
kazanamadı
N
0
Büşra
KARADENİZ
1030910391
3
Mühendislik
Fakültesi
Çevre
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
0
68,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Sevim Ecem
ŞİMŞEK
1030910353
3
Mühendislik
Fakültesi
Çevre
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
0
75,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Burak
KEMAN
1030216429
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
84
83,9
83,95
Hak Kazandı
N
0
Lisans
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Tallinna
Gedimino
Tehnikakorgkool
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Miskolci
Egyetem
Széchenyi
István Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
Güz
Katılım
25/60
Abubacarr
CEESAY
1030216611
Fahmi
Abdurahma
n
AHMED
Mustafa
Çağlar
KARABACA
K
1030216603
Emre
YILMAZ
1030226318
Fatih
Asım
Zeliha
Şefik
Erkan
Hasan
Oğuzhan
Sena
Mehmet
Can
YOLDÜREN
UÇAR
ÖZDEMİR
KARABURU
N
BOMBACI
DOMURCUK
AYDEMİR
KIZILKAYA
SEYMEN
1030216610
4011331526
1030216385
1030216525
1030226293
1030226012
1030216596
1030216544
1030226141
1030216395
1
1
2
2
1
2
2
4
4
3
1
3
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Széchenyi István
Egyetem
Miskolci
Egyetem
90,62
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Miskolci
Egyetem
80,31
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Università Degli
Studi Di Salerno
Instituto
Politecnico De
Lisboa
West Pomeranian Università Degli
University of
Studi Di Salerno
Technology
66
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
76
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
58,75
Università Degli
Studi Di Salerno
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Univerza V
Ljubljani
Széchenyi
István Egyetem
64
Università Degli
Studi Di Salerno
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Miskolci
Egyetem
80
West Pomeranian
University of
Technology
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
64,69
Miskolci Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
85,62
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Széchenyi István
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
77,5
Akademia
GórniczoHutnicza
Univerza V
Ljubljani
Akademia
GórniczoHutnicza
International
Balkan
University
66
Széchenyi István
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Akademia
GórniczoHutnicza
68
West Pomeranian
University of
Technology
Akademia
GórniczoHutnicza
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Univerza V
Ljubljani
64
75,5
80,86
94,16
77,36
91,36
85,53
68,26
83,2
59,16
85,53
74,56
70,36
73,4
83,06
80,585
80,08
76,68
75,055
74,765
74,13
73,945
72,39
71,515
70,28
69,18
68,7
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Güz
Güz
West
Pomeranian
University of
Technology
Università
Degli Studi Di
Salerno
Güz
Università
Degli Studi Di
Salerno
Güz
Katılım
Bahar
Katılım
Güz
Güz
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
S
10
N
0
N
0
N
0
Katılım
Güz
Katılım
Bahar
Katılım
Széchenyi
István Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
N
Katılım
Széchenyi
István Egyetem
Univerza V
Ljubljani
0
Katılım
Katılım
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
N
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Bahar
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
0
Katılım
West
Pomeranian
University of
Technology
Miskolci
Egyetem
N
Katılım
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Güz
Katılım
26/60
Fatma
Selcen
BOZKURT
1030216505
1
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
66
71,3
68,65
Yedek
Ömer
ATEŞ
1030216430
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Akademia
GórniczoHutnicza
Univerza V
Ljubljani
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
64
71,53
67,765
Hak Kazandı
Recep
BOZKURT
İlker Orhan KÖKSÖKEN
1030226255
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
1030216580
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Univerza V
Ljubljani
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
International
Balkan
University
Széchenyi
István Egyetem
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
Univerza V
Ljubljani
Güz
52
83,2
67,6
Akademia
GórniczoHutnicza
62
72,93
67,465
Yedek
West
Pomeranian
University of
Technology
Hak Kazandı
International
Balkan
University
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
Bahar
N
Katılım
Hamza
KIZILASLAN
1030216467
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Széchenyi István
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
58
75,73
66,865
Yedek
N
0
Abdullah
KARAKAYA
1030226188
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Miskolci
Egyetem
62
70,83
66,415
Yedek
N
0
Öznur
TÜRKER
1030216415
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
56
76,2
66,1
Yedek
N
0
Selçuk
ILGIN
1030216318
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
62
70,13
66,065
Yedek
N
0
Sadık
TAHTA
1030216597
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Università Degli
Studi Di Salerno
International
Balkan
University
69,69
58,93
64,31
Hak Kazandı
N
0
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Instituto
Politecnico De
Lisboa
53,12
N
0
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
65,94
N
0
Serdar
Mehmet Ali
CERİT
EZER
1030216517
1030216390
2
3
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
West Pomeranian
Széchenyi
University of
István Egyetem
Technology
Università Degli
Studi Di Salerno
Akademia
GórniczoHutnicza
74,33
60,8
63,725
63,37
Hak Kazandı
Yedek
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Güz
Güz
Katılım
Katılım
27/60
Özge
BAŞDAŞ
1030226018
4
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Università Degli
Studi Di Salerno
West
Pomeranian
University of
Technology
Osman Nuri
KOÇ
1030226115
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Università Degli
Studi Di Salerno
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Buket
ÇOLAK
1030216405
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Yiğit
İLKDOĞAN
1030226198
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
Széchenyi
University of
István Egyetem
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
76
70,6
63,3
Yedek
S
10
60,94
65,46
63,2
Yedek
N
0
Széchenyi
59,38
István Egyetem
66,63
63,005
Yedek
N
0
67,56
62,78
Hak Kazandı
N
0
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
International
Balkan
University
58
Ferhat
GÖKÇE
1030216300
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Gökçenur
TÜRKMEN
1030226309
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Maksude
Tuğçe
ZİLE
1030216431
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
International
Balkan University
Instituto
Politecnico De
Lisboa
West
Pomeranian
University of
Technology
Nadir
KUCUR
1030226162
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Univerza V
Ljubljani
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Università Degli
Studi Di Salerno
Akademia
GórniczoHutnicza
60,94
61,26
61,1
Emre
ARSLAN
1030216348
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
58
64,06
Muzaffer
ÖZKAN
1030226356
1
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Università Degli
Studi Di Salerno
West
Pomeranian
University of
Technology
Széchenyi István
Egyetem
Miskolci
Egyetem
52,5
TANRIVERDİ 1030216312
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
International
Balkan University
Instituto
Politecnico De
Lisboa
West
Pomeranian
University of
Technology
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Harun
Ece
KUBİLAY
1030216712
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
International
Balkan
University
Güz
Katılım
52
73,16
62,58
Yedek
N
0
62
62,9
62,45
Yedek
N
0
50
72,7
61,35
Hak Kazandı
N
0
Yedek
N
0
61,03
Yedek
N
0
69,2
60,85
Yedek
N
0
57,81
62,66
60,235
Yedek
N
0
52
68,26
60,13
Yedek
N
0
International
Balkan
University
Güz
Katılım
28/60
Yakup
Furkan
KARAKUŞ
1030226027
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Università Degli
Studi Di Salerno
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
58
62,2
60,1
Yedek
N
0
Oğuzhan
Veli
ER
1030216292
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Akademia
GórniczoHutnicza
International
Balkan
University
50
63,6
56,8
Yedek
N
0
Tuğba
ERDEM
1030226127
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Akademia
GórniczoHutnicza
Università
Degli Studi Di
Salerno
52
61,03
56,515
Yedek
N
0
Ayşe Nur
YÖNTEN
1030226317
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Miskolci Egyetem
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Univerza V
Ljubljani
International
Balkan
University
54
70,83
52,415
Yedek
S
10
Kadir Tuğrul
BOZKURT
1030226135
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Università Degli
Studi Di Salerno
Instituto
Széchenyi István
Politecnico De
Egyetem
Lisboa
West
Pomeranian
University of
Technology
58
65,7
51,85
Yedek
S
10
Fatma
ÖZDEMİR
1030226130
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Akademia
GórniczoHutnicza
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Miskolci
Egyetem
0
63,6
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ahmet
BORLU
1030216391
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Akademia
GórniczoHutnicza
Univerza V
Ljubljani
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
0
70,13
0
Hak
kazanamadı
N
0
Damla
Tuana
ÇAĞLI
1030226203
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Università Degli
Studi Di Salerno
West
Pomeranian
University of
Technology
0
58,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Anıl
ÜSTÜN
1030226213
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Università
Degli Studi Di
Salerno
0
71,06
0
Hak
kazanamadı
N
0
Merve
KARLITEPE
1030216441
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
Università Degli
Studi Di Salerno
Miskolci
Egyetem
0
74,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Handan
BÜYÜKKÜR
KÇÜ
1030216297
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
Miskolci
Egyetem
0
74,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kübra
UYANIK
1030226129
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
0
58,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
West Pomeranian
Széchenyi
Università Degli
Instituto
University of
István Egyetem Studi Di Salerno Politecnico De
Technology
Lisboa
29/60
Emre
ERDURAN
1030226297
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Università Degli
Studi Di Salerno
Miskolci
Egyetem
0
67,8
0
Hak
kazanamadı
N
0
Tansu
ÜNLÜ
1030216360
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Akademia
GórniczoHutnicza
Università
Degli Studi Di
Salerno
0
60,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
1030216411
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Università Degli
Studi Di Salerno
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
0
61,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Şükrü Orhun Karamustafa
Abdullah
ÖNDER
1030216359
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Università Degli
Studi Di Salerno
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
0
60,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
Aynur
KOÇAK
1030216356
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
Miskolci
Egyetem
Università
Degli Studi Di
Salerno
0
64,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
Fatma
AKTAŞ
1030226169
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Akademia
GórniczoHutnicza
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Miskolci
Egyetem
0
62,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Semih
YALÇIN
1030216561
1
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Università Degli
Studi Di Salerno
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
Miskolci
Egyetem
0
65
0
Hak
kazanamadı
N
0
Halil İbrahim
GÜRBEY
1030226166
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Miskolci
Egyetem
Instituto
Politecnico De
Lisboa
0
68,5
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ahmet
ODABAŞI
1030216589
3
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Széchenyi István
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
0
86,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ahmet
Hi·lmi·
TURAÇ
1030216560
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
West
Pomeranian
University of
Technology
Miskolci
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
0
84,6
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ahmet
BEKAROĞL
U
1030226234
2
Mühendislik
Fakültesi
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Lisans
Università Degli
Studi Di Salerno
West
Pomeranian
University of
Technology
Akademia
GórniczoHutnicza
Miskolci
Egyetem
0
65,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Büşra
SÜTÇÜ
1030315747
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
International
Balkan
University
Universidade Do
Porto
86
76,43
81,215
Hak Kazandı
N
0
Debreceni
Egyetem
Bahar
Katılım
30/60
Neriman
Ferhat
Berrin
İFŞAT
YUNA
UÇARKUŞ
Hatice
Büşra
PEKER
Fatma
ERSOY
Kübra
Nihan
Kübra
Ramazan
Yasemin
Mehrangiz
Pelin
Ozan
Ensar
IŞIK
AKKAYA
SÜZER
AKYILDIZ
ÇAVDAR
UZGUN
KOCABAŞ
1030315744
1030315657
4011141301
4011131529
1030315746
1030315813
1030315617
1030320305
1030320295
1030315674
1030315801
4011131526
SABIRLIOĞL
U
1030320228
POYRAZ
1030315713
2
3
2
1
2
2
4
2
2
3
2
1
3
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Doktora
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universite De
Porto
Technologie De
BelfortMontbeliard
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
58
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universitatea Universidade Do
''Politehnica'' Din
Porto
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
74
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Universidade
Do Porto
62
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
64
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade
Do Porto
62
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Debreceni
Egyetem
Universidade Do
Porto
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Debreceni
Egyetem
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Seconda
Universidade Do Universite De
Università Degli
Porto
Technologie De
Studi Di Napoli
BelfortMontbeliard
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
Debreceni
Egyetem
72
International
Balkan
University
65,31
Seconda
Universidade Do Universitatea
Università
Porto
''Politehnica''
Degli Studi Di
Din Bucuresti
Napoli
(Upb)'
61,25
Debreceni
Egyetem
Seconda
Universite De
Università Degli Technologie De
Studi Di Napoli
BelfortMontbeliard
Debreceni
Egyetem
80
International
Balkan
University
Debreceni
Egyetem
Universidade Do
Porto
58
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Debreceni
Egyetem
International
Balkan
University
78,44
Yüksek
Lisans
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
66,25
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
64
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
60
79,93
87,63
89,73
88,33
89,26
71,3
82,96
79
80,16
82,5
61,96
73,86
75,73
78,76
79,965
79,815
77,52
74,79
73,63
72,65
72,48
71,5
71,08
70,25
70,2
70,055
69,865
69,38
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Debreceni
Egyetem
Bahar
Universidade
Do Porto
Bahar
Katılım
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
0
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
Universidade
Do Porto
N
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Universidade
Do Porto
International
Balkan
University
0
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
Debreceni
Egyetem
N
Katılım
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Bahar
Katılım
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
31/60
Gökhan
Gökhan
Sümeyye
DURMUŞ
UYSAL
İLHAN
47176430248
1030315739
1030320317
3
3
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Seconda
Universidade Do
Università Degli
Porto
Studi Di Napoli
International
Balkan
University
Debreceni
Egyetem
65,31
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
65
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
66
Şahsinem
Akın
1030315668
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Yunus Emre
EREN
1030315686
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Zeynep
GÜR
1030315675
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Ramazan
AKAR
1030320156
4
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Kübra
GÜVENMAN
1030320212
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universitatea Universidade Do
''Politehnica'' Din
Porto
Bucuresti (Upb)'
Nurçin
KAYA
1030315672
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Şeymanur
ACAR
1030315682
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
International
Balkan
University
Universidade Do
Porto
International
Balkan
University
72,93
72
70,13
69,12
68,5
68,065
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Bahar
Katılım
International
Balkan
University
58
76,43
67,215
Yedek
Universidade
Do Porto
68
62,9
65,45
Hak Kazandı
International
Balkan
University
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
Güz
Katılım
52
78,06
65,03
Yedek
N
0
66
63,6
64,8
Yedek
N
0
52
75,26
63,63
Yedek
N
0
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
64,06
61,5
62,78
Yedek
N
0
Debreceni
Egyetem
58
67,1
62,55
Hak Kazandı
N
0
International
Balkan
University
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
Güz
Katılım
Merve
BAYRAKCI
1030315769
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
Seconda
Universitatea
Università Degli ''Politehnica''
Studi Di
Din Bucuresti
Napoli
(Upb)'
54
69,43
61,715
Yedek
N
0
Merve Ece
ERÖLMEZ
1030320288
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
58
65,23
61,615
Yedek
N
0
Fatih
AKYÜZ
1030320146
4
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
59,38
61,26
60,32
Yedek
N
0
Fatma
BİLGİN
1030320371
1
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
50
68,03
59,015
Yedek
N
0
Seconda
Universidade Do
Università Degli
Porto
Studi Di Napoli
Debreceni
Egyetem
32/60
Esma
KIY
1030320151
4
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
Kübra
ÖZKAN
1030315666
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Seconda
Universidade Do
Università Degli
Porto
Studi Di Napoli
Güldudu
FIRTINA
1030320221
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
KARABULUT 1030315726
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Nazlı Nur
International
Balkan
University
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
50,62
66,63
58,625
Yedek
N
0
Debreceni
Egyetem
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
56
60,8
58,4
Yedek
N
0
Seconda
Universitatea
Universite De
Università Degli ''Politehnica'' Din Technologie De
Studi Di Napoli Bucuresti (Upb)'
BelfortMontbeliard
International
Balkan
University
52
63,36
57,68
Yedek
N
0
Lisans
Seconda
Universite De
Universitatea
Università Degli Technologie De ''Politehnica'' Din
Studi Di Napoli
BelfortBucuresti (Upb)'
Montbeliard
International
Balkan
University
0
58,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
0
83,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Seconda
Universite De
Università Degli Technologie
Studi Di
De BelfortNapoli
Montbeliard
0
67,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
66,16
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
91,83
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kübra
HAS
1030315733
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Seconda
Universite De
Universitatea
Università Degli Technologie De ''Politehnica'' Din
Studi Di Napoli
BelfortBucuresti (Upb)'
Montbeliard
Emre Can
ŞAHİN
1030320318
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Güzeyya
CANDEMİR
1030315873
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universitatea Universidade Do
''Politehnica'' Din
Porto
Bucuresti (Upb)'
Zeliha
yavuz
1030315756
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Kübra
YAZIR
1030315845
1
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Büşra
KILIÇASLAN
1030315833
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Seconda
Universitatea
Università Degli ''Politehnica'' Din
Studi Di Napoli Bucuresti (Upb)'
Berrak
SEVER
1030320235
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universidade Do
Porto
Nazire
ŞAHİN
1030320326
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Edi·be
Büşra
ÜNSAL
1030315889
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
Damla
FINDIKÇI
1030315759
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Porto
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
International
Balkan
University
International
Balkan
University
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
0
58,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
0
61,26
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
0
62,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
0
75,26
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
0
61,26
0
Hak
kazanamadı
N
0
Seconda
Universitatea
Università Degli ''Politehnica''
Studi Di
Din Bucuresti
Napoli
(Upb)'
0
67,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
33/60
Hilal
ÇERÇİ
1030315652
3
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universidade Do Universitatea
Porto
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
International
Balkan
University
0
69,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
Büşra
GÖNÜL
1030315863
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universitatea Universidade Do
''Politehnica'' Din
Porto
Bucuresti (Upb)'
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
0
61,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mehmet Akif BAYRAKTAR 1031410054
1
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Akademia
GórniczoHutnicza
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Technical
University of
Crete
66
82,96
74,48
Hak Kazandı
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Technical
University of
Crete
Instituto
Politecnico De
Lisboa
64
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Technical
University of
Crete
64
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Technical
University of
Crete
58
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Technical
University of
Crete
64
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Technical
University of
Crete
50
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Technical
University of
Crete
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Akademia
GórniczoHutnicza
N
0
Yedek
N
0
Aylin
Miray
Selda
Zeynep
Eylül
Merve
Deniz
Nazmiye
ŞENEL
SERTER
1031420008
1031420019
SAĞLAMTA
Ş
1031410015
AYDIN
1031420014
ERKİLET
ŞAHİN
SATILMIŞ
IŞIK
1031410014
1031420012
1031410007
1031420020
2
2
2
2
2
2
2
2
Muhammed
URUÇ
1031420027
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Onur
TEZCAN
1031420035
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Aslıhan
ÇORAKÇI
1031420072
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Technical
University of
Crete
İzem
LEBLEBİCİ
1031420005
2
Mühendislik
Fakültesi
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği
Lisans
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
64
52
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
Technical
University of
Crete
58
81,1
75,73
69,2
71,06
63,13
74,8
71,53
62,66
72,55
69,865
66,6
64,53
63,565
62,4
61,765
60,33
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Güz
Katılım
Akademia
GórniczoHutnicza
Güz
Katılım
Akademia
GórniczoHutnicza
Akademia
GórniczoHutnicza
Akademia
GórniczoHutnicza
Instituto
Politecnico De
Lisboa
Güz
Katılım
Bahar
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Güz
Katılım
Technical
University of
Crete
Güz
Katılım
Universitatea
''Politehnica''
Din Bucuresti
(Upb)'
Güz
Katılım
52
65,7
58,85
Instituto
Politecnico De
Lisboa
0
61,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea
Instituto
''Politehnica'' Din Politecnico De
Bucuresti (Upb)'
Lisboa
0
58
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea
''Politehnica'' Din
Bucuresti (Upb)'
0
81,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
Technical
University of
Crete
Technical
University of
Crete
34/60
Elie
Christian
AZEUFACK
Albaraa
ZIDAN
Mustafa
Melike
YILMAZ
ÖZATA
1031310211
1031310152
1031320162
1031310174
1031310151
1
2
1
1
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Instituto
Politécnico De
Coimbra
86
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
80
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Instituto
Politécnico De
Coimbra
82,19
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
89,06
Elodia
Rosemonde
GOME
Omer
MOHAMME
D
1031310212
Mehmet
Burak
ALKAN
1031310165
1
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Banu
DÜZGÜN
1031310133
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
1
Instituto
Politécnico De
Coimbra
91,25
77,5
87,86
83,9
74,8
80,16
75,73
60,1
89,555
80,7
80,4
80,08
78,96
74,58
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
69,69
76,2
72,945
Yedek
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
64
79,93
71,965
Hak Kazandı
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie
De BelfortMontbeliard
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Bahar
Katılım
Bahar
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
Aybüke
TAŞPINAR
1031310102
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
66
77,36
71,68
Yedek
N
0
Jones
Amofa
ADJEI
1031310215
1
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
78,44
60,1
69,27
Yedek
N
0
Hamza
ARSLAN
1031310106
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
58
77,36
67,68
Yedek
N
0
Muhammed
DURMUŞ
1031320104
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
64
70,13
67,065
Yedek
N
0
Mehmet Ali
DEVRİM
1031320097
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
56
77,36
66,68
Yedek
N
0
Kaan Murat
ÇELİKCAN
1031320172
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
72,81
59,16
65,985
Yedek
N
0
Mervan
ŞİMŞEK
1031320074
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Instituto
Politécnico De
Coimbra
53,75
77,6
65,675
Yedek
N
0
35/60
Rasim
ARSLAN
1031320060
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
55
67,1
61,05
Yedek
N
0
Meltem
TANRIKULU
1031320096
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
52
65,93
58,965
Yedek
N
0
Cansu
YURDAKUL
1031320109
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
50
64,53
57,265
Yedek
N
0
Abdulmelik
ZENGİN
1031310177
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
50
61,03
55,515
Yedek
N
0
Kadir
Gültekin
1031310066
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
50
60,1
55,05
Yedek
N
0
Muhittin
YILMAZ
1031320051
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
66,4
0
Hak
kazanamadı
N
0
Dönem
BORAZAN
1031310033
4
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
69,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Zeynep
UĞUZ
1031310181
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
77,83
0
Hak
kazanamadı
N
0
Halit
TEKKOL
1031320132
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
65,7
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mehmet Akif
YILMAZ
1031320113
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
72
0
Hak
kazanamadı
N
0
Sinan
DURUKAN
1031310052
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
66,16
0
Hak
kazanamadı
N
0
Özgür Ozan
YAVUZ
1031310065
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
58,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kemal
YAKUT
1031310084
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
66,4
0
Hak
kazanamadı
N
0
Süleyman
UYSAL
1031310167
1
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
90,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
36/60
Mevlüde
Beyzanur
1031310176
1
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
76,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
1031310132
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
62,66
0
Hak
kazanamadı
N
0
1031320062
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
59,4
0
Hak
kazanamadı
N
0
VATANSEVE 1031320115
R
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
62,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
YILMAZ
Muhammet BENLİOĞLU
Mustafa
Hasan
Elvin
DENGİZ
Mehmet
BENLİ
1031320106
2
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
78,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mahmut
GEMİCİ
1031310081
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
0
61,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Merve
SAĞIN
1031320079
3
Mühendislik
Fakültesi
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Lisans
Universite De
Technologie De
BelfortMontbeliard
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
75,26
0
Hak
kazanamadı
N
0
Hamza
ALŞALVAR
4011231456
2
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Universitatea De
Stiinte Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Instituto
Politécnico De
Coimbra
State University
of Tetova
65,94
83,43
74,685
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
N
0
Esra Nur
Emi·ne
Gi·zem
Meryem Nur
AÇIKDENİZ
ESEN
KOCADAĞ
1030610436
1030610520
1030610534
3
2
2
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Lisans
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Universita' Degli Universitatea De State University
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
of Tetova
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
State
University of
Tetova
64
82,96
73,48
Hak Kazandı
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Debreceni
Egyetem
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
84
68
62,66
77,36
73,33
72,68
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Güz
Katılım
Bahar
Katılım
37/60
Esra Nur
Merve
Tuğçe
Beyza
Melissa
YAVAŞ
SAYDAM
ELMAGÖZ
SAĞLAM
ÖĞÜT
1030610505
1030610451
1030610509
1030610480
1030610510
2
3
2
3
2
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Lisans
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
64
78,3
71,15
Hak Kazandı
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
Güz
Universitatea De
Instituto
Stiinte Agricole Politécnico De
Si Medicina
Coimbra
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
Universita' Degli
Studi Di Foggia
State
University of
Tetova
Instituto
Politécnico De
Coimbra
76
71,08
Hak Kazandı
70
State
University of
Tetova
72
66
67,1
62,66
67,1
68,55
67,33
66,55
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Merve
KILIÇ
1030620225
2
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
62
68,73
65,365
Yedek
Bengi
TEMİZ
1030610477
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Instituto
Politécnico De
Coimbra
State
University of
Tetova
57,5
73,16
65,33
Hak Kazandı
Bahar
Katılım
Bahar
Katılım
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
State
University of
Tetova
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
State
University of
Tetova
Debreceni
Egyetem
0
Katılım
Debreceni
Egyetem
Güz
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
66,16
N
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Bahar
Katılım
Nida Burcu
KUNDAKCI
1030610440
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
State
University of
Tetova
66
64,06
65,03
Yedek
N
0
Nazlı
BAŞ
1030610472
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
62
66,86
64,43
Yedek
N
0
38/60
Merve
KOÇAK
1030610473
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
52
75,26
63,63
Yedek
N
0
Sevda
DUMAN
1030620264
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
62
65,23
63,615
Yedek
N
0
Khadija
KHADEMİ
1030610493
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
68,75
58,46
63,605
Yedek
N
0
Emre
ÇİL
1030620165
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universitatea De Universita' Degli
Instituto
Stiinte Agricole Studi Di Foggia Politécnico De
Si Medicina
Coimbra
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
57,81
66,86
62,335
Yedek
N
0
Emine
Rabia
KARPUZOĞ
LU
1030610464
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli State University
Instituto
Studi Di Foggia
of Tetova
Politécnico De
Coimbra
60
60,33
60,165
Yedek
N
0
Tansu
YILDIRIM
1030610519
2
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
58
60,33
59,165
Yedek
N
0
Deniz
HORA
1030610557
2
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
51,88
63,36
57,62
Yedek
N
0
Kadri·ye
Gi·zem
KAVAK
1030620171
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
State
University of
Tetova
50
61,73
55,865
Yedek
N
0
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
39/60
Nazende
ALP
1030610441
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Hati·ce
Tuba
KÖKLÜ
1030620160
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Belemir
BEZİRHAN
1030610461
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Ali
SOYAL
1030610620
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Gamze
CEYLAN
1030610470
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Merve
SARIYILDIZ
1030610602
2
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Merve
YILMAZ
1030610465
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
MÜLAZIMOĞ 1030610435
LU
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Dilara
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
65
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
60,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
66,86
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
65
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universita' Degli Universitatea De
Instituto
Studi Di Foggia Stiinte Agricole Politécnico De
Si Medicina
Coimbra
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
72,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
0
68,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
Debreceni
Egyetem
State University Universita' Degli
of Tetova
Studi Di Foggia
0
65
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
0
63,83
0
Hak
kazanamadı
N
0
Debreceni
Egyetem
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
State
University of
Tetova
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Instituto
Politécnico De
Coimbra
State
University of
Tetova
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
40/60
Beyzanur
COŞKUN
1030620187
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Gizem
YAYLI
1030620182
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
State University
of Tetova
Neslihan
ÖZDEMİR
1030610525
2
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Şerife
Gamze
DURDU
1030610544
2
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Nur Di·lan
AGİN
1030610481
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Şeyma
ULUÇ
1030610422
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Mihriban
ZÜMBÜL
1030610466
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Cenneti
Kübra
BOZOĞLU
1030610471
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
0
65,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
61,26
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universita' Degli Universitatea De
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
63,83
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universita' Degli Universitatea De State University
Studi Di Foggia Stiinte Agricole
of Tetova
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
58
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
66,63
0
Hak
kazanamadı
N
0
Debreceni
Egyetem
0
61,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea De Universita' Degli
Stiinte Agricole Studi Di Foggia
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
State
University of
Tetova
0
62,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
62,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
Instituto
Politécnico De
Coimbra
State
University of
Tetova
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
41/60
Esma
FİRAT
Ayşe Burcu ÖZÜDOĞRU
1030620191
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli State University
Studi Di Foggia
of Tetova
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
64,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
103020180
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
58,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
62,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
67,33
0
Hak
kazanamadı
N
0
79,93
82,965
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Yedek
S
10
Hak
kazanamadı
N
0
Kamuran
YILDIRIM
100620151
3
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Aydın
Alperen
VAR
1030610395
4
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Adnaan
NABBAMBA
1030710582
2
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Rigas Tehniska
Universitate
Rigas Tehniska
Universitate
86
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
Rigas Tehniska
Universitate
59,06
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Universidad
Politécnica De
Valencia
Högskolan I
Gävle
Rigas Tehniska
Universitate
52
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Högskolan I
Gävle
Rigas Tehniska
Universitate
Universidad
Politécnica De
Valencia
72
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
61,88
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Universidad
Politécnica De
Valencia
Högskolan I
Gävle
54
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
54
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Högskolan I
Gävle
Rigas Tehniska
Universitate
Universidad
Politécnica De
Valencia
56
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
54,06
Ezgi·
Furkan
Rumeysa
Ömer Kağan
İZGİ
APAYDIN
KAYA
UZUN
Abdurrahma
n
ÇAKIR
Şeyma
ŞAFAK
Fatma
GÜMÜŞSU
Fatma
Duygu
AKTAŞ
Mehmet
GÖZETİR
Ahmet
Hakan
1030710530
1030710600
1030710451
1030720204
1030710502
1030710441
1030720365
1030720224
2
1
3
3
3
3
2
3
89,96
89,26
68,26
68,96
73,4
69,2
59,4
58,46
74,51
70,63
70,13
65,42
63,7
61,6
57,7
56,26
1030710509
3
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
68
62,9
55,45
HEKİMOĞLU 1030710620
2
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Universidad
Politécnica De
Valencia
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
0
62,43
0
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Rigas Tehniska
Universitate
Güz
Katılım
Högskolan I
Gävle
Bahar
Katılım
Güz
Katılım
Högskolan I
Gävle
Güz
Katılım
Rigas Tehniska
Universitate
Güz
Katılım
Rigas Tehniska
Universitate
Güz
Katılım
Universidad
Politécnica De
Valencia
Güz
Katılım
Universidad
Politécnica De
Valencia
Güz
Katılım
Universidad
Politécnica De
Valencia
Güz
Katılım
Universidad
Politécnica De
Valencia
42/60
İrem
KABASAKAL
1030720331
1
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Universidad
Politécnica De
Valencia
Högskolan I
Gävle
Timuçin
BULMUŞ
1030710539
2
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Universidad
Politécnica De
Valencia
Burhan
YEŞİLYURT
1030710544
2
BAHŞİ
1030720282
2
Harita
Mühendisliği
Harita
Mühendisliği
Lisans
Cihan
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
Beytullah
GÖREN
1030710533
2
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Oğuzhan
BİLGİLİ
1030710550
2
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Jale
ERDEM
1030710489
3
Mühendislik
Fakültesi
Emine
Merve
DAĞASAL
1030710452
3
Safa
Çalışkan
1030720265
Feyzanur
GÜLER
Zeynep
Bexultan
Babür
Furkan
Hilal
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
78,06
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
61,96
0
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
N
0
N
0
0
76,43
0
Rigas Tehniska
Universitate
Universidad
Politécnica De
Valencia
Högskolan I
Gävle
0
58
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
Högskolan I
Gävle
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
0
69,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Harita
Mühendisliği
Lisans
Universidad
Politécnica De
Valencia
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
0
65
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
0
66,4
0
Hak
kazanamadı
N
0
2
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Universidad
Politécnica De
Valencia
Högskolan I
Gävle
0
65,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
1030710500
3
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
0
63,13
0
Hak
kazanamadı
N
0
DURUK
1030710531
2
Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Lisans
Högskolan I
Gävle
Universidad
Politécnica De
Valencia
Rigas Tehniska
Universitate
0
76,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
BAGYTZHA
N
1030416390
2
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Poznanska
Instituto
Politécnico De
Coimbra
88,44
69,66
79,05
Hak Kazandı
N
0
BEZCİ
1030420749
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Debreceni
Egyetem
N
0
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Poznanska
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
ÖKSÜZ
1030416445
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
HOROZOĞL
U
1030416544
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Universität
Karlsruhe (Th)
Hayriye
SARI
1030416479
1
1
İnşaat
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
BÜYÜKTEPE 1030416464
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgkool
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
1030420752
3
Mühendislik
Fakültesi
Buse
TATARLI
1030420745
1
SORAN
Ömer
75,73
Rigas Tehniska
Universitate
Umut
Mehmet
Ceylan
0
Universidad
Politécnica De
Valencia
3
Lisans
Rigas Tehniska
Universitate
3
Lisans
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Poznanska
Universitatea
Tallinna
Tehnica
Tehnikakorgko
''Gheorghe
ol
Asachi'' Din Iasi'
Széchenyi
Tallinna
István Egyetem Tehnikakorgkool
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Poznanska
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
Tallinna
Tehnikakorgkool
69,69
76
87,63
77,13
76,565
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Politechnika
Poznanska
73,12
69,9
71,51
Hak Kazandı
Universität
Karlsruhe (Th)
76
66,86
71,43
Hak Kazandı
72
66,4
69,2
Hak Kazandı
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
68,93
Hak Kazandı
Güz
Güz
Debreceni
Egyetem
72,12
87,86
71,825
Hak Kazandı
International
Balkan
University
50
71,53
78,66
Politechnika
Poznanska
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Poznanska
Katılım
Katılım
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Güz
Katılım
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
43/60
Sadettin
Erdem
YONCACI
Muhammed
Fazıl
KUBAT
Turan
ÇELİK
1030420790
3
Rabia
KUCUR
1030416179
3
Süleyman
Süleyman
KARABAŞ
AVCU
1030420735
1030416484
1030416209
1030421116
4
1
3
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Lisans
Lisans
Politechnika
Poznanska
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Politechnika
Poznanska
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Politechnika
Poznanska
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
Politechnika
Poznanska
Tallinna
Tehnikakorgkool
İbrahim
TAĞMAN
1030416416
2
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Poznanska
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Serdem
AKALIN
1030416256
2
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
72,81
Széchenyi István
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
Mustafa
Tolga
PINAR
1030420829
2
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Politechnika
Poznanska
Mine
ŞİMSEK
1030416562
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Esat Erbi·l
TÜRKMEN
1030420639
4
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgkool
Politechnika
Poznanska
Anıl Can
KILINÇKIRA
N
1030420650
4
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgkool
Önder
DEMİR
1030416438
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Poznanska
Ahmet
Hamdi
OFLAZ
1030420933
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Muhsin
Göktuğ
ARSLAN
1030420969
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
68
61,73
65,46
67,27
66,73
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Yedek
N
0
Hak Kazandı
54
77,83
65,915
Yedek
Universitatea
Tehnica
''Gheorghe
Asachi'' Din
Iasi'
52,5
78,76
65,63
Hak Kazandı
Universitatea
Tehnica
''Gheorghe
Asachi'' Din
Iasi'
65,62
Instituto
Politécnico De
Coimbra
65,31
Politechnika
Poznanska
60,33
60,56
62,975
62,935
Hak Kazandı
Hak Kazandı
51,56
67,1
59,33
Yedek
58
59,4
58,7
Hak Kazandı
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Széchenyi
István Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
Bahar
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Güz
Güz
Güz
Katılım
Katılım
Katılım
Katılım
54
59,86
56,93
0
77,13
0
Hak
kazanamadı
N
0
International
Balkan
University
0
59,63
0
Hak
kazanamadı
N
0
Politechnika
Poznanska
International
Balkan
University
0
58,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Széchenyi
István Egyetem
International
Balkan
University
Instituto
Politécnico De
Coimbra
0
65,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Politechnika
Poznanska
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Instituto
Politécnico De
Coimbra
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
68,5
0
Hak
kazanamadı
N
0
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Poznanska
0
69,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea
Tallinna
Tehnica
Tehnikakorgko
''Gheorghe
ol
Asachi'' Din Iasi'
44/60
Engin Barış
KANGAL
1030420725
3
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Debreceni
Egyetem
Kenan
TOPTAŞ
1030420797
3
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Poznanska
Betül
İPEKÇİ
41413240874
4
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Tallinna
Tehnikakorgkool
Debreceni
Egyetem
Széchenyi István
Egyetem
Ali· Emre
ÇAYBAŞI
1030416655
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Hayrettin
ATAY
4010631529
1
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Debreceni
Egyetem
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Technicka
Univerzita V
Liberci
Debreceni
Egyetem
West Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Universidade Do
Minho
Debreceni
Egyetem
66
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Széchenyi István
Egyetem
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
53,12
Universität
Rostock
West
Pomeranian
University of
Technology
Universidade Do
Minho
Växjö
Universitet
74
Universidade Do
Minho
Debreceni
Egyetem
Miskolci
Egyetem
Technicka
Univerzita V
Liberci
74
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
50
Motasem
Osman
Furkan
Yağmur
Erdem
Mehmet
ZAİD
ÇELİK
TERZİ
YILDIZ
EMİROĞLU
Mustafa
Burak
SAĞENER
Emrullah
BARGIN
1030117527
1030117233
1030126678
4010631505
1030117105
1030117495
1030117326
2
2
2
2
3
1
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universitatea
Tallinna
Tehnica
Tehnikakorgko
''Gheorghe
ol
Asachi'' Din Iasi'
0
76,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
80,4
0
Hak
kazanamadı
N
0
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
0
60,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
74,8
0
Hak
kazanamadı
N
0
77,5
90,66
84,08
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Universitatea
Tallinna
Tehnica
Tehnikakorgko
''Gheorghe
ol
Asachi'' Din Iasi'
Växjö
Universitet
91,56
78
74,56
78,3
79
91,36
70,36
68,03
91,83
83,06
78,15
72,5
72,24
72,18
71,015
70,915
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
West
Pomeranian
University of
Technology
West
Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Güz
Güz
Technicka
Univerzita V
Liberci
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Universität
Rostock
Universidade
Do Minho
Katılım
Katılım
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Güz
Katılım
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
45/60
Şeyda
Samet
Alim
Oğuzhan
Adem
Oğuzhan
Ercan
Saynur
Kadir
Burak
Mebrouk
Abdullah
OBA
SARAÇ
İDİKURT
AKBOĞA
MİRİCİ
AKYÜZ
YILDIZ
SAĞIR
ARSLAN
KÖSEOĞLU
4010631507
1030117435
1030117092
1030117312
1030117406
1030126546
4010631538
1030117270
1030126563
2
1
3
2
2
3
1
2
3
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Växjö Universitet Universidad Del
País Vasco
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Minho
Debreceni
Egyetem
Miskolci
Egyetem
Technicka
Univerzita V
Liberci
52
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Tallinna
Tehnikakorgkool
West
Pomeranian
University of
Technology
Universidade Do
Minho
Technicka
Univerzita V
Liberci
79,06
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Technicka
Univerzita V
Liberci
West Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Universidade Do
Tallinna
Minho
Tehnikakorgko
ol
77,19
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Széchenyi István
Egyetem
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
58,5
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Debreceni
Egyetem
60
West
Pomeranian
University of
Technology
Debreceni
Egyetem
Technicka
Univerzita V
Liberci
66,25
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
Tallinna
University of
Tehnikakorgkool
Technology
Miskolci Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Széchenyi
51,25
István Egyetem
76
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
62
88,33
86,46
58,93
61,5
73,4
58
74,33
69,79
69,23
68,995
68,75
67,7
67,595
66,415
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
72
65,46
66
65,855
Hak Kazandı
Hak Kazandı
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Minho
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Miskolci
Egyetem
60
70,83
65,415
Yedek
MEKAOUSSİ 4010631324
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
Széchenyi
István Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
62
68,03
65,015
Hak Kazandı
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Minho
West
Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Debreceni
Egyetem
57,5
1030117095
3
Universidade
Do Minho
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Bahar
Bahar
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Universidade
Do Minho
70,83
64,165
Hak Kazandı
Miskolci
Egyetem
Széchenyi
István Egyetem
Debreceni
Egyetem
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
Katılım
Güz
Katılım
Széchenyi
István Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
N
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Güz
1030117232
AĞIR
Växjö
Universitet
Güz
Güz
Güz
Bahar
Katılım
Katılım
Katılım
Katılım
Katılım
46/60
Serkan
Uğur
Ahmet
Zeki Sami
Rabiya Adile
DERE
TAŞ
Yavuz
YALÇİN
EKİCİ
1030117347
1030117410
1030117236
1030116985
1030126724
3
2
2
4
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universität
Rostock
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Universidade Do
Minho
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Technicka
Univerzita V
Liberci
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Miskolci
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Technicka
Univerzita V
Liberci
Debreceni
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
63,12
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Debreceni
Egyetem
52
Mehmet
Emin
POLAT
1030126479
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Debreceni
Egyetem
Abdullah
Burak
YILMAZ
1030117443
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Tallinna
Tehnikakorgkool
Cumali·
KOÇKAN
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Debreceni
Egyetem
Gökhan
ÇAKMAK
1030117371
1030117311
2
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West
Pomeranian
University of
Technology
52
Debreceni
Egyetem
64
64,1
Hak Kazandı
Universität
Rostock
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Geçersiz Evrak
60
Universidade Do
Széchenyi
Minho
István Egyetem
76,2
64,06
65
59,86
64,03
62,5
61,49
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Debreceni
Egyetem
Güz
70,6
61,3
Hak Kazandı
64
58,23
61,115
Yedek
50,94
70,13
60,535
Hak Kazandı
67,8
Hak Kazandı
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
Güz
Katılım
52
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
52
Széchenyi István
Tallinna
Egyetem
Tehnikakorgko
ol
54
64,3
59,15
Yedek
N
0
59,2
Hak Kazandı
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Technicka
Univerzita V
Liberci
66,4
59,9
Debreceni
Egyetem
Katılım
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
Bahar
Bahar
Katılım
Katılım
Anıl Emre
TOSUN
1030126464
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
Debreceni
Egyetem
Emre
ALEMDAR
1030117254
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Széchenyi István
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Miskolci
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
60
58
59
Yedek
N
0
Akın
AKKAYA
1030117515
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
58
59,16
58,58
Yedek
N
0
47/60
Serkan
ÖZSÖZ
1030126733
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Miskolci
Egyetem
Debreceni
Egyetem
50
66,16
58,08
Yedek
N
0
Fatma Buse
BOZOĞLU
1030117223
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
52
63,36
57,68
Yedek
N
0
İbrahim Mert
DUMAN
1030126363
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
51,25
63,36
57,305
Yedek
N
0
Sergen
ŞEN
1030117706
1
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
52
60,1
56,05
Yedek
N
0
Yunus Emre
AKSU
1030117425
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Minho
Debreceni
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Miskolci
Egyetem
50
61,96
55,98
Yedek
N
0
Hüsnü
Gencer
TORUN
1030117333
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
Technicka
Univerzita V
Liberci
Universidade
Do Minho
52
58,46
55,23
Yedek
N
0
Kadir
PEHLİVAN
1030126447
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
Debreceni
Egyetem
51,25
58,7
54,975
Yedek
N
0
Muhammet
Ali
BAYAR
1030117340
3
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Debreceni
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Universidade
Do Minho
50
59,16
54,58
Yedek
N
0
Oktay
ŞENBAŞ
1030117345
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
63,44
58,7
51,07
Hak Kazandı
S
10
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Güz
Katılım
Emre
MERNEKLİ
1030117300
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Technicka
Univerzita V
Liberci
Miskolci
Egyetem
0
64,06
0
Hak
kazanamadı
N
0
Bahadır
HATİPOĞLU
1030126554
3
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Universidade Do
Minho
Debreceni
Egyetem
0
89,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Levent
YILDIZ
1030126437
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
Universidade
Do Minho
0
68,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
48/60
Ahmet
Burak
ERSOY
1030126317
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
60,56
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mehmet
Özkan
BAYRAM
1030126654
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
Debreceni
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
58
0
Hak
kazanamadı
N
0
Halil
KOÇAK
1030117436
1
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
78,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Alparslan
BOZKURT
1030126901
1
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Universidade Do
Minho
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
0
69,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ümmühan
Sena
ÇALI
1030117526
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
0
90,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Enes
KAYA
1030117020
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Universidade
Do Minho
0
69,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
KATIRCIOĞL 1030117198
U
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
0
58,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ahmet
Yunus Emre
ÇETİN
1030117377
1
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Minho
Technicka
Univerzita V
Liberci
Debreceni
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
0
86,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Ali·
ERCAN
1030117334
2
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universidade Do
Minho
Technicka
Univerzita V
Liberci
Széchenyi István
Egyetem
West
Pomeranian
University of
Technology
0
85,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
İzzet
BÜLBÜL
1030117467
1
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
76,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
Semih
DERMAN
1030117119
3
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Technicka
Univerzita V
Liberci
West
Pomeranian
University of
Technology
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
0
78,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Engin
AKDAŞ
1030117007
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Technicka
Univerzita V
Liberci
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
60,56
0
Hak
kazanamadı
N
0
49/60
Ferhat
YANIK
1030116797
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgkool
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
West
Pomeranian
University of
Technology
0
59,4
0
Hak
kazanamadı
N
0
Esranur
ÖZDEMİR
1030117439
1
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgkool
Debreceni
Egyetem
0
60,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
Yusuf
YALÇIN
1030126448
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Debreceni
Egyetem
Technicka
Univerzita V
Liberci
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
62,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Anıl
YILMAZ
1030117079
3
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
63,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
İsmail Hakkı
ILDIRAN
1030126621
3
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
Universidad Del
País Vasco
Technicka
Univerzita V
Liberci
Växjö Universitet
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
63,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mehmet
Burak
CEREN
1030126421
4
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Debreceni
Egyetem
Vilniaus
Gedimino
Technikos
Universitetas
(Vgtu)
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
58,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Nusret
ÇELİK
1031210232
2
Mühendislik
Fakültesi
Malzeme
Bilimi ve
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Politechnika
Koszalinska
Universidad De
Vigo
0
75,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
İbrahim
BULSAN
1031210288
2
Mühendislik
Fakültesi
Malzeme
Bilimi ve
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Politechnika
Koszalinska
Universidad De
Vigo
0
62,9
0
Hak
kazanamadı
N
0
Abidin
EŞİDİR
1031210358
2
Mühendislik
Fakültesi
Malzeme
Bilimi ve
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Politechnika
Koszalinska
Universidad De
Vigo
0
79,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Nur
ESKİMEZ
1031210131
4
Mühendislik
Fakültesi
Malzeme
Bilimi ve
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
Politechnika
Koszalinska
0
64,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Burak
DAVRANMA
K
1031210054
4
Mühendislik
Fakültesi
Malzeme
Bilimi ve
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Koszalinska
West
Pomeranian
University of
Technology
0
60,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
Uğur
AVCI
1031220022
4
Mühendislik
Fakültesi
Malzeme
Bilimi ve
Mühendisliği
Lisans
West Pomeranian
University of
Technology
0
65,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
Furkan
UYANIK
1031110300
1
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Poznanska
86
78,06
82,03
Hak Kazandı
N
0
West Pomeranian Universidade Do
University of
Minho
Technology
Politechnika
Lubelska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Poznanska
Güz
Katılım
50/60
Batuhan
Emrah
AK
DARBOĞAZ
1031110307
1031110217
1
2
Nouman
AHMAD
1031110333
1
Esma
BOLAT
1031110276
1
Ramazan
Mustafa
Davut Can
Alican
Reyhane
ASLAN
1031110281
1
KARABULUT 1031110236
2
BULUT
NACAR
DOĞAN
1031110314
1031120128
1031110152
1
4
3
Ayşe
ŞİMŞEK
1031120173
3
Zekeriya
BELPINAR
1031120182
3
İshak
AYDUSLU
1031120236
2
Nuri
ATİK
1031120164
3
Emre Recep
ULUSOY
1031110167
3
ersin
kalkan
1031110186
3
Şaziye
Şüheda
PARLAK
Emin
FİLİZ
1031110177
1031120158
3
3
Berkant
AHMET
1031120199
2
Şükriye
Gülden
ATALAY
1031120234
2
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Politechnika
Poznanska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Poznanska
Debreceni
Egyetem
Univerzita
Tomáse Bati
Ve Zline
Politechnika
Poznanska
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Politechnika
Poznanska
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Poznanska
Politechnika
Poznanska
72
70
84,83
80,4
78,415
75,2
Hak Kazandı
Hak Kazandı
75
71,3
73,15
Hak Kazandı
Politechnika
Poznanska
66
74,33
70,165
Hak Kazandı
Politechnika
Lubelska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Universidade
Do Minho
Debreceni
Egyetem
56
82,03
69,015
Hak Kazandı
62,81
74,1
68,455
Hak Kazandı
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Lubelska
Univerzita
Tomáse Bati
Ve Zline
68
Debreceni
Egyetem
Universitatea
Din Oradea
State University
of Tetova
Politechnika
Lubelska
67,81
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Debreceni
Egyetem
Universidade Do
Minho
Politechnika
Lubelska
68
Politechnika
Poznanska
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied Sciences
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Poznanska
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Koszalinska
Debreceni
Egyetem
56
75,5
65,75
Hak Kazandı
54,69
76,43
65,56
Hak Kazandı
Politechnika
Koszalinska
Universidade Do
Minho
67,33
67,33
66,4
67,665
67,57
67,2
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
54
76,43
65,215
Hak Kazandı
65,93
64,965
Hak Kazandı
Politechnika
Poznanska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Politechnika
Koszalinska
64
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Poznanska
Politechnika
Poznanska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Universitatea
Din Oradea
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
Universidade
Do Minho
56
73,4
64,7
Hak Kazandı
68
59,4
63,7
Hak Kazandı
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Debreceni
Egyetem
Universidade Do
Minho
Politechnika
Lubelska
55,94
Universidade Do
Minho
Politechnika
Koszalinska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Universitatea
Din Oradea
65
Politechnika
Koszalinska
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Poznanska
Politechnika
Lubelska
Univerzita
Tomáse Bati
Ve Zline
69,9
59,86
62,92
62,43
Hak Kazandı
Hak Kazandı
52
72,7
62,35
Hak Kazandı
58
66,63
62,315
Yedek
Politechnika
Poznanska
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Debreceni
Egyetem
Güz
Katılım
Debreceni
Egyetem
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Lubelska
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Lubelska
Univerzita
Tomáse Bati
Ve Zline
Politechnika
Lubelska
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Bahar
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Universidade
Do Minho
Güz
Katılım
Universidade
Do Minho
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Politechnika
Koszalinska
Universidade
Do Minho
Universitatea
Din Oradea
Univerzita
Tomáse Bati
Ve Zline
Politechnika
Koszalinska
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
51/60
Cansel
ÇAM
1031110190
3
Ramazan
AYDIN
1031120231
2
Murat
GÜVEN
1031110159
3
Hakan
ATEŞ
1031110252
2
Ahmet
KARA
1031120259
1
Yhlas
BABAJANOV 1031110196
4
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Lisans
Lisans
Mehmet
Si·nan
YAŞAR
1031110257
3
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Ömercan
AKKALABAK
1031120159
3
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Betül Gökçe
İbrahim
İrfan
Tuğba
DİLCİ
OLMUŞ
GÜLEÇ
1031120155
1031120271
3
1
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Universitatea
Poznanska
Din Oradea
Univerzita
Universitatea
Tomáse Bati Ve ''Dunarea De
Zline
Jos'' Din Galati'
Debreceni
Egyetem
Universitatea
Din Oradea
50
73,4
61,65
Hak Kazandı
60
63,13
61,565
Hak Kazandı
Politechnika
Lubelska
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Universitatea
Poznanska
Din Oradea
Univerzita
Universidade Do
Tomáse Bati Ve
Minho
Zline
Debreceni
Egyetem
55,31
67,8
61,555
Hak Kazandı
58,44
62,9
60,67
Yedek
62,2
60,1
Hak Kazandı
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
Din Oradea
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
58
Universidade Do
Minho
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
Din Oradea
60
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Poznanska
Universidade Do
Minho
Univerzita
Tomáse Bati
Ve Zline
50
68,96
59,48
Yedek
Universitatea
Din Oradea
59,69
58,7
59,195
Hak Kazandı
Univerzita
Universitatea
Universitatea
Tomáse Bati Ve ''Politehnica'' Din ''Dunarea De
Zline
Timisoara'
Jos'' Din Galati'
Debreceni
Egyetem
Univerzita
State University Universitatea 52,81
Tomáse Bati Ve
of Tetova
''Dunarea De
Zline
Jos'' Din Galati'
Universidade Do
Univerzita
Minho
Tomáse Bati Ve
Zline
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
54
59,63
64,3
62,66
59,815
58,555
58,33
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Universitatea
Din Oradea
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
Din Oradea
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Universitatea
''Politehnica''
Din Timisoara'
State
University of
Tetova
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
Katılım
Güz
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
1031110259
3
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Debreceni
Egyetem
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
50
66,63
58,315
Yedek
N
0
YOZGATLIGİ 1031120242
L
2
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Poznanska
Politechnika
Koszalinska
Univerzita
Tomáse Bati
Ve Zline
56
58,7
57,35
Yedek
N
0
3
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Koszalinska
Universitatea
Din Oradea
50
61,03
55,515
Hak Kazandı
N
0
Muhammed
Burak
TEZCAN
1031120151
Burak
KESKİN
1031120285
2
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Debreceni
Egyetem
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
State
University of
Tetova
0
64,76
0
Hak
kazanamadı
N
0
Osman
Perçin
1031120142
3
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Poznanska
Politechnika
Koszalinska
State
University of
Tetova
0
0
0
64,06
0
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
N
4
Politechnika
Poznanska
Universitatea
Din Oradea
75,5
1031120106
Debreceni
Egyetem
Debreceni
Egyetem
0
YALDIR
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Ali
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
N
0
Engin
GÜNEŞ
1031110172
3
Universitatea
Din Oradea
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Debreceni
Egyetem
Universitatea
Din Oradea
0
0
0
63,36
0
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
N
2
Politechnika
Poznanska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
67,33
1031120292
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Poznanska
0
ÇETİN
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mustafa
Emre
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
N
0
Lisans
Lisans
Univerzita
Universitatea
Tomáse Bati Ve ''Dunarea De
Zline
Jos'' Din Galati'
Universitatea
''Dunarea De
Jos'' Din Galati'
Güz
Katılım
52/60
Salim
SAZAK
1031110144
3
Fatma
Rabia
EROĞLU
1031120233
3
Nebi
KADİOGLU
1031120166
3
Mustafa
MUMYAPAN
1031110280
2
Yunus
KARAKOÇ
4011631554
1
Selman
AKTAS
1030810461
4
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Lisans
Mühendislik
Fakültesi
Tekstil
Mühendisliği
Mühendislik
Fakültesi
Tekstil
Mühendisliği
Lisans
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Koszalinska
Politechnika
Universidade Do Universitatea
Poznanska
Minho
Din Oradea
Universitatea
Universitatea
State
''Dunarea De
Din Oradea
University of
Jos'' Din Galati'
Tetova
Debreceni
Egyetem
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Poznanska
Politechnika
Poznanska
Yüksek
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
Rigas Tehniska
Universitate
Lisans
RheinischWestfälische
Technische
Hochschule
Aachen
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Technicka
Univerzita V
Liberci
Lisans
Politechnika
Koszalinska
Univerzita
Tomáse Bati Ve
Zline
Mesut
ÖZDAMAR
1030810576
4
Mühendislik
Fakültesi
Tekstil
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
Tallinna
Tehnikakorgkool
Universitatea
Tehnica
''Gheorghe
Asachi'' Din Iasi'
Ferhat
ATEŞ
1030810558
3
Mühendislik
Fakültesi
Tekstil
Mühendisliği
Lisans
Technicka
Univerzita V
Liberci
RheinischWestfälische
Technische
Hochschule
Aachen
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Fatma
ÖZDAVAR
1130310705
3
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Nagihan
Rabia
İzel
Merve
Salih
KARASU
KARAKUŞ
ÖZGÜROĞL
U
AKBULUT
ÖMÜR
1130310801
1130310694
1
3
1130310712
3
1130310728
2
1130310768
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Beslenme ve
Diyetetik
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Lisans
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Semmelweis
Egyetem
Semmelweis
Egyetem
Semmelweis
Egyetem
Semmelweis
Egyetem
Politechnika
Lubelska
Debreceni
Egyetem
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
Tallinna
Tehnikakorgko
ol
0
67,8
0
0
58,23
0
0
80,4
0
0
73,86
0
55
73,86
64,43
50
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
55,115
N
0
N
0
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
N
0
N
0
N
0
N
0
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Technicka
Univerzita V
Liberci
RheinischWestfälische
Technische
Hochschule
Aachen
Güz
Güz
Katılım
Katılım
0
67,1
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
58,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
78
92,53
85,265
Hak Kazandı
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
80
Universita' Degli
Studi Di Foggia
60,33
Hak
kazanamadı
Hak
kazanamadı
78
83,2
80,86
81,6
79,43
Hak Kazandı
Hak Kazandı
72
78,76
75,38
Hak Kazandı
70
80,4
75,2
Hak Kazandı
70
77,6
73,8
Yedek
Semmelweis
Egyetem
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
Bahar
Katılım
Bahar
Katılım
Semmelweis
Egyetem
Semmelweis
Egyetem
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
Universita'
Degli Studi Di
Foggia
Bahar
Katılım
Bahar
Katılım
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
53/60
Sedanur
ÖZMEN
1130310753
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Merve
GÜRSEL
1130310696
3
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Seda
ŞEKER
1130310747
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Elif
ÇİMEN
1130310859
3
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Gizem
ÇAKAN
1130310766
3
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Semmelweis
Egyetem
Sema Nur
MUTLU
1130310677
3
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Zeynep
BAYRAKTAR 1130310832
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Cemre
DÜŞÜNSEL
1130310671
3
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Ayşenur
ERBAY
1130310813
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Özlem
KAYA
1130310698
3
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Asena
GÖRÜCÜ
1130310686
3
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Lisans
Emre
MEDİN
1130310740
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Fatma Nur
YILDIZ
1130211323
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
62
83,9
72,95
54
86
70
58
81,1
69,55
Hak Kazandı
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
0
N
0
N
0
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Yedek
Hak Kazandı
N
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
68
84,13
56,065*
Yedek*
S
10
55,62
75,73
65,675
Yedek
N
0
62
66,16
64,08
Yedek
N
0
59,75
68,26
64,005
Yedek
N
0
50
75,5
62,75
Yedek
N
0
0
74,8
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universita' Degli
Studi Di Foggia
0
75,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
0
76,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
Semmelweis
Egyetem
Universita' Degli
Studi Di Foggia
0
68,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
76
88,33
82,165
Hak Kazandı
N
0
Hochschule
Niederrhein,
Niederrhein
University Of
Applied
Sciences
Semmelweis
Egyetem
Semmelweis
Egyetem
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Güz
Katılım
54/60
Dilara
Yasemin
Berna
ŞİMŞEK
ÇİNAR
DOĞAN
1130211390
1130211274
1130211341
2
2
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Lisans
Lisans
Universitatea
''Transilvania'' Din
Brasov'
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
ER
1130211403
1
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Büşra
CANBAZ
1130211475
1
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Eda Nur
SARI
1130211259
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Kılıçkıran
1130211271
2
Lisans
76
56
Sümeyye
Nimet
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
Fatma
YILDIRMIŞ
1130211102
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Büşra
DURMAZ
1130211238
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Kadiriye
PEHLİVAN
1130211200
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Demet
DURMAZ
1130211267
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
68
72,46
85,76
72,7
74,23
70,88
70,35
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
66
70,83
68,415
Yedek
52
79,93
65,965
Yedek
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
62
65,23
63,615
Hak Kazandı
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
60
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
63,83
61,915
Hak Kazandı
54
61,5
57,75
Yedek
54
60,1
57,05
Hak Kazandı
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Güz
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Yedekten yerleşti,
katılım dilekçesi
getirmesi gerekiyor
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
N
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
0
73,86
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
62,2
0
Hak
kazanamadı
N
0
55/60
Kevser
GEÇİLİ
1130211506
1
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Kübra
ŞAHİN
1130211105
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
Esra
TEMİZ
1130211227
2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Akademia
Polonijna
(Polonia
University in
Czestochowa)
Hülya
BAYIDÜZ
1130211485
1
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Lisans
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
Mustafa
Guyo
JALDESA
1010117069
4
Tıp Fakültesi
Tıp
Lisans
Ibrahimkhalil
Mohamud
Ibrahim
SHEIKH
Süleyman
KARAKEÇİ
1010117079
1010116857
5
5
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp
Tıp
Lisans
Lisans
0
72,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
0
73,86
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
0
72,93
0
Hak
kazanamadı
N
0
Institut De
Formation En
Soins Infirmiers
Croix-Rouge
Universitatea
''Transilvania''
Din Brasov'
0
64,53
0
Hak
kazanamadı
N
0
Seconda
Seconda
Università Degli
Università
Studi Di Napoli Degli Studi Di
Napoli
95,94
65,7
80,82
Hak Kazandı
N
0
Seconda
Seconda
Università Degli
Università
Studi Di Napoli Degli Studi Di
Napoli
85,62
N
0
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
62,5
N
0
86,56
70,13
78,345
Yedek
N
0
86,88
63,36
75,12
Hak Kazandı
N
0
S
10
N
0
Muhammed
CATİC
1010117340
4
Tıp Fakültesi
Tıp
Lisans
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
Mustafa
Batuhan
YERLİKAYA
1010116786
4
Tıp Fakültesi
Tıp
Lisans
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
Can
BAYRAK
1010116690
6
Tıp Fakültesi
Tıp
Yüksek
Lisans
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
Mustafa
TEMİZYÜRE
K
1010116734
5
Tıp Fakültesi
Tıp
Lisans
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
Orhun
ÇAKIR
35767329170
3
Tıp Fakültesi
Tıp
Lisans
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
Naci Emre
AKŞEHİRLİ
1010117371
3
Tıp Fakültesi
Tıp
Lisans
Seconda
Università Degli
Studi Di Napoli
Meditcinsky
Universitet
Plovdiv
74,1
94,4
79,86
78,45
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
Bahar
Katılım
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
Bahar
Katılım
Seconda
Università
Degli Studi
Di Napoli
Güz
Meditcinsky
Universitet
Plovdiv
Katılım
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
88,12
78,76
63,44*
Meditcinsky
Universitet
Plovdiv
75
67,8
71,4
Meditcinsky
Universitet
Plovdiv
58
64,76
61,38
Yedek
N
0
58,75
60,8
59,775
Yedek
N
0
Yedek*
Hak Kazandı
Meditcinsky
Universitet
Plovdiv
Güz
Katılım
56/60
Zeynep
USLU
GÖNÜLERİ
1150110133
ABDUSALA
MOV
2040110383
Zhavlonbek KHALDARO
V
1150110059
Kasum
Khusnudin
Melis Hande
Hikmet
Hali·l
İbrahi·m
Bekir
Muhammed
Gökhan
ALMATOV
VURAL
SEZGİN
ÖZTÜRK
TEMİZER
ÖZTÜRK
1150110058
1150110034
1150110014
1150110010
1150110082
2040120052
2
3
3
3
3
3
3
2
4
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Turizm
Fakültesi
Turizm
Fakültesi
Turizm
Fakültesi
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Lisans
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Utenos Kolegija
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
Uniwersytet
Mikolaja
Kopernika W
Toruniu
Old Polish
University
78,12
Old Polish
University
Old Polish
University
Old Polish
University
Old Polish
University
84,06
Old Polish
University
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Utenos
Kolegija
79,38
Old Polish
University
Uniwersytet
Mikolaja
Kopernika W
Toruniu
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
Utenos
Kolegija
88,75
Old Polish
University
Uniwersytet
Mikolaja
Kopernika W
Toruniu
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Utenos
Kolegija
57,5
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Utenos
Kolegija
Uniwersytet
Mikolaja
Kopernika W
Toruniu
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Utenos
Kolegija
Old Polish
University
Old Polish
University
Utenos Kolegija
Old Polish
University
Old Polish
University
Uniwersytet
Mikolaja
Kopernika W
Toruniu
75,03
79,7
65,46
81,8
79,96
79,545
79,54
77,105
69,65
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Utenos
Kolegija
Old Polish
University
Bahar
Utenos
Kolegija
59,69
58
55,62
76,9
75,96
68,5
68,295
66,98
62,06
Hak Kazandı
Bahar
Katılım
Bahar
Katılım
Old Polish
University
Hak Kazandı
Hak Kazandı
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
Uniwersytet
Mikolaja
Kopernika W
Toruniu
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
N
0
Katılım
Old Polish
University
Old Polish
University
N
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
Bahar
Universitatea De Technologiko
Stiinte Agricole
Ekpedeftiko
Si Medicina
Idrima Veterinara A
Thessalonikis
Banatului Din
Timísoara
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
81,8
Bahar
Bahar
Katılım
Katılım
Katılım
Utenos
Kolegija
Vazgeçme dilekçesi
getirdi
0
64,76
0
Hak
kazanamadı
57/60
Esra
MURATOVA
1150110135
2
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Old Polish
University
Utenos Kolegija
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
67,8
0
Hak
kazanamadı
N
0
Mehmet
EVCİ
2040110392
4
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Old Polish
University
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Utenos
Kolegija
0
68,73
0
Hak
kazanamadı
N
0
Yi·ği·t
FRİHAT
1150110191
1
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Old Polish
University
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Uniwersytet
Mikolaja
Kopernika W
Toruniu
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
0
67,8
0
Hak
kazanamadı
N
0
Erdal
KURŞUNCU
1150110141
2
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Old Polish
University
0
61,26
0
Hak
kazanamadı
N
0
İzmir
KARİMANOV 1150110062
2
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Old Polish
University
Utenos Kolegija
Technologiko
Ekpedeftiko
Idrima Thessalonikis
0
69,43
0
Hak
kazanamadı
N
0
Gökçe
CENİKLİOĞL 1150110165
U
1
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Utenos Kolegija
Old Polish
University
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
68,96
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Osman
ÇEMREK
1150110217
1
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Old Polish
University
Utenos Kolegija Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
65,46
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kazım
YILMAZ
1150110209
1
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Old Polish
University
Utenos Kolegija Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
61,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
58/60
Gökhan
ACUN
1150110218
1
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Old Polish
University
Nijat
GAHRAMAN
Lİ
1150120126
2
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği ve
Otelcilik
Lisans
Uniwersytet
Mikolaja
Kopernika W
Toruniu
İlyas mete
Boydak
1080111023
4
Veteriner
Fakültesi
Temel Bilimler
Lisans
Universitatea De
Stiinte Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Utenos Kolegija Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Old Polish
University
Utenos Kolegija
Dilek
BOLAT
1080111009
4
Veteriner
Fakültesi
Temel Bilimler
Lisans
Universitatea De Università Degli
Stiinte Agricole Si Studi Di Udine
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Tuğba
ÇİNAR
1500210198
2
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Università Degli
Studi Di Udine
Universitatea
''Lucian Blaga''
Din Sibiu'
Hakan
SÖNMEZ
1500210149
3
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Lisans
Universita' Degli
Studi Di Foggia
Università Degli
Studi Di Udine
Anıl Mehmet
BALTACI
4014031520
1
Ziraat Fakültesi
Tarımsal
Biyoteknoloji
Yüksek
Lisans
Universitatea De
Stiinte Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Geoponiko
Panepistimio
Athinon
Debreceni
Egyetem
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Mehmet
BARAN
1500610098
3
Ziraat Fakültesi
Tarımsal
Biyoteknoloji
Lisans
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
0
74,8
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
86,23
0
Hak
kazanamadı
N
0
67,12
60,1
53,61*
N
0
Hak Kazandı*
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Katılım bildirmediği
için hakkını kaybetti
0
64,3
0
Hak
kazanamadı
N
0
0
68,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Debreceni
Egyetem
0
68,5
0
Hak
kazanamadı
N
0
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara Din
Cluj-Napoca
63
100
81,5
Hak Kazandı
N
0
N
0
Geoponiko
Panepistimio
Athinon
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara Din
Cluj-Napoca
Università
Degli Studi Di
Udine
0
58,93
0
Hak
kazanamadı
Universitatea
De Stiinte
Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Güz
Katılım
59/60
Mehmet
BAYSA
4014031521
1
Ziraat Fakültesi
Tarımsal
Biyoteknoloji
Yüksek
Lisans
Universitatea De
Stiinte Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Geoponiko
Panepistimio
Athinon
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara Din
Cluj-Napoca
0
96,03
0
Hak
kazanamadı
N
0
Kaan
YİĞİT
4015131523
1
Ziraat Fakültesi
Zootekni
Yüksek
Lisans
Universitatea De
Stiinte Agricole Si
Medicina
Veterinara A
Banatului Din
Timísoara
Geoponiko
Panepistimio
Athinon
Universitatea De
Stiinte Agricole
Si Medicina
Veterinara Din
Cluj-Napoca
0
91,36
0
Hak
kazanamadı
N
0
60/60

Benzer belgeler