5. Sınıf Sosyal Bilgiler Gerçekleşen Düşler Testi PDF

Yorumlar

Transkript

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Gerçekleşen Düşler Testi PDF
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ
1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı
karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz
etkileri de olabilmektedir.
– Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.
– Teknoloji yüzünden bazı meslekler, unutulmaya başlanmıştır.
– Teknoloji ile birlikte sosyal ilişkiler azalmıştır.
– Teknoloji ile bilgiye ulaşma ve haberleşme kolaylaşmıştır.
Yukarıda verilen cümlelerden kaç tanesinde teknolojinin olumlu etkisinden bahsettiği söylenemez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2- Bir şeyin ilk kez ortaya konulması, icat edilmesine ………….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?
A) Buluş
B) Mucit
C) Teknoloji
D) Bilim
3- Mısırlılar tarımı geliştirmek için çalışmalar yapmışlarıdır. Bunun için de Nil Nehri’nin hareketleri
incelenerek sel zamanlarını, tarım zamanını ve kuraklık zamanını gösteren bir takvim yapmışlardır.
Mısırlıların yapmış olduğu bu takvim neyi esas alarak oluşturulmuştur?
A) Ay yılı esaslı
B) Yıldız yılı esaslı
C) Dünya yılı esaslı
D) Güneş yılı esaslı
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ
4- Bilim insanı, bilimle uğraşan insandır. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla var olan bilgilerin
doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlarken yeni ve daha doğru bilgilere de ulaşırlar. Birçok bilim insanı,
yaptığı icatlarla insanların hayatını kolaylaştırmıştır. Buna göre ;
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir bilim insanında bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?
A) Özgüven sahibi ve çalışkandır.
B) Kararsız ve sabırsızdır.
C) Tarafsızdır, gerçekçidir, eleştiricidir.
D) Planlı çalışır ve bilgi kaynaklarını iyi kullanır.
5- – Yazdığı Kanun-u Tıp (Tıbbın Kanunu) alanında yazılan en geniş eser olarak bilinmektedir.
– Avrupa’da Avicenna olarak bilinir.
– Yıldızların koordinatlarını izlemek için bir alet icat etmiştir.
Yukarıda bahsedilen bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) İbn-i Sina
B) Isaac Newton
C) Thomas Edison
D) Aydın Sayılı
6- Edison ampulü bulabilmek için yaklaşık olarak iki bin deney yapmıştır.
Bu durum bilim insanının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?
A) Yaratıcı olma
B) Eleştiriye açık olma
C) Sabırlı ve mücadeleci olma
D) Tarafsız olmak
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ
7- Aşağıda verilenlerden hangisi bilgisayarın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla alınacak
önlemlerden biri değildir?
A) Bilgisayar kullanımına ilişkin amaç ve sürenin belirlenmesi
B) Şiddet içeren bilgisayar oyunlarından uzak durulması
C) Bilgisayar oyunlarının eğitimi destekleyici olmasına dikkat edilmesi
D) Çocuklarla aile içerisinde geçirilen zaman diliminin azaltılması
8- Evrensel çekim yasasını keşfeden ve teleskobu icat eden bilim insanı aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde verilmiştir?
A) Marie Curie
B) Isaac Newton
C) Galileo Galilei
D) Luis Pastör
9- Aşağıda verilenlerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim ve teknolojinin geliştirilmesi için
yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için yurt dışına öğrenci göndermiştir.
B) 1925’te havacılığın gelişmesi için Türk Hava Kurumunun kurulmasını sağlamıştır.
C) Ülkemizin çeşitli yerlerinde fabrikaların kurulmasına öncülük etmiştir.
D) 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etmiştir.
10- I – Bir eserden alıntı yapıldığında
II – Başkasının bulduğu yöntem veya sonuçtan yararlanıldığında
III – Bir sanatçıya ait fotoğraf ya da resim kullanıldığında
Yukarıdaki verilen durumlardan hangilerinde kaynak gösterilmesi gerekmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ
11- Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi telgraf teknolojisindeki gelişmelerden yararlanarak sesi
teller aracılığıyla ileten telefonu icat etmiştir?
A) Graham Bell
B) Samuel Morse
C) Markoni
D) John Logie Baird
12- “uygarlıktan, bilimden ve teknolojiden kuvvet alıp ona göre yürüyoruz.” Diyen Atatürk için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Teknolojik gelişmelerden uzak durmuştur.
B) Akıl ve mantık ilkelerine göre hareket etmiştir.
C) yeniliklere karşı çıkmıştır.
D) Bilimsel çalışmaları desteklememiştir.
13- Tekerleğin bulunması ile insan yaşamında önemli değişiklikler olmuştur.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki cümleye örnek olarak gösterilemez?
A) Ulaşım daha hızlı olmuştur.
B) Taşımacılık kolaylaşmıştır.
C) Petrole ihtiyaç kalmamıştır.
D) Haberleşme kolaylaşmıştır.
14- Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz?
A) Rahat ve mutlu yaşamak
B) Doğanın dengesini bozmak
C) İnsanların karşılaştığı problemleri çözmek
D) Toplum ihtiyaçlarını karşılamak
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ
15- Alman mucit Gutenberg, hangi alanda hayatımızı kolaylaştırmıştır?
A) Matbaayı bulmuştur.
B) Kuduz aşısını bulmuştur.
C) Lastik tekerleği yapmıştır
D) Ampulü icat etmiştir.
16- Aşağıdaki buluşlardan hangisi diğerlerinden daha sonra bulunmuştur?
A) Ateş
B) Telgraf
C) Telefon
D) Televizyon
17- Kumdan cam elde edebilen bir usta, bunu hangi buluş sayesinde gerçekleştirebilmektedir?
A) Atom
B) Yazı
C) Ateş
D) Tekerlek
18- İnsanlık tarihi boyunca pek çok yeni aletlerin yapılışı önceki mevcut olanların geliştirilmesi ile
mümkün olmuştur.
Bu yargı aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?
A) Kum saati - Çalar saat
B) Yazı makinesi - Matbaa makinesi
C) Elektrikli ocak - Elektrikli fırın
D) Cep telefonu – Telgraf
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ
19- Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. diyen
bilim adamı kimdir?
A) Albert Einstein
B) Kopernik
C) Madam Curie
D) Isaac Newton
20- İnsanların iletişimini kolaylaştıran ilk teknik buluş telgraf olmuştur. Daha sonra telefon
bulunmuştur. Yakın zamanlarda cep telefonun icat edilmesiyle artık kilometrelerce uzaklıktaki
kablolara ihtiyaç kalmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz?
A) Buluşlar zamanla gelişmiştir.
B) Yeni bir buluşun gerçekleşmesiyle diğer alanlardaki buluşların önemi kalmamıştır.
C) Yeni buluşlar bazı zorlukları ortadan kaldırmıştır.
D) Yeni buluşlar işlerimizi daha da kolaylaştırmıştır.
CEVAP ANAHTARI
1-C
2-A
3-D
4-B
5-A
6-C
7-D
8-B
9-D
10-D
11-A
12-B
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ
13-C
14-B
15-A
16-D
17-C
18-D
19-A
20-B

Benzer belgeler