genel

Yorumlar

Transkript

genel
III SINIF - EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 2014/2015, III DÖNEM
(GODINA TREĆA – SEMESTAR PETI 2014/15. AKADEMSKE GODINE)
GENEL HUKUK – DEVAMLI OĞRENCĠLER
(OPĆE PRAVO – REDOVNI STUDENTI)
SIRA
NO:
(R.B.)
DERS (PREDMET)
1.
BOŞNAKÇA DİLİ VE EDEBİYATI
(Bosanski jezik i književnost)
2.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 1
(Krivično procesno pravo I)
3.
İŞ HUKUKU
(Radno pravo)
4.
BORÇLAR GENEL HUKUKU
(Obligaciono pravo – opći dio)
5.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNA GİRİŞ
(Uvod u pravo evropske unije)
6.
BOŞNAKÇA DİLİ VE EDEBİYATI
(Bosanski jezik i književnost)
7.
ULUSLARARASI KAMU HUKUKU 1
(MeĎunarodno javno pravo I)
8.
BOŞNAKÇA DİLİ VE EDEBİYATI
(Bosanski jezik i književnost)
9.
BORÇLAR GENEL HUKUKU
(Obligaciono pravo – opći dio)
GÜN VE TARĠH
(DAN I DATUM)
08.12.
PAZARTESİ
(Ponedjeljak)
09.12.
SALI
(Utorak)
09.12.
SALI
(Utorak)
10.12.
ÇARŞAMBA
(Srijeda)
10.12.
ÇARŞAMBA
(Srijeda)
11.12.
PERŞEMBE
(Četvrtak)
11.12.
PERŞEMBE
(Četvrtak)
12.12.
CUMA
(Petak)
13.12.
CUMARTESI
(Subota)
Ders saatleri ile ilgili herhangi bir değişiklik olursa zamanla duyurulacak.
(O eventualnım promjenama termina, pravovremeno ćete biti obaviješteni.)
SAAT
(SAT)
AMFĠTEATAR (SALA)
10:00
AMFİTEATAR 2
(Amfiteatar 2)
10:00
4
12:00
4
12:00
4
14:30
4
10:00
4
12:00
4
10:00
4
14:00
4

Benzer belgeler

genel

genel III SINIF - EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 2014/2015, III DÖNEM (GODINA TREĆA – SEMESTAR PETI 2014/15. AKADEMSKE GODINE) GENEL HUKUK – DEVAMLI OĞRENCĠLER (OPĆE PRAVO – REDOVNI STUDENTI)

Detaylı

genel

genel (Bosanski jezik i književnost)

Detaylı

III SINIF - EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 2014/2015, III DÖNEM

III SINIF - EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 2014/2015, III DÖNEM III SINIF - EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 2014/2015, III DÖNEM (GODINA TREĆA – SEMESTAR PETI 2014/15. AKADEMSKE GODINE) GENEL HUKUK – DEVAMLI OĞRENCĠLER (OPĆE PRAVO – REDOVNI STUDENTI)

Detaylı

genel

genel III SINIF - EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 2014/2015, III DÖNEM (GODINA TREĆA – SEMESTAR PETI 2014/15. AKADEMSKE GODINE) GENEL HUKUK – DEVAMLI OĞRENCĠLER (OPĆE PRAVO – REDOVNI STUDENTI)

Detaylı

Raspored nastave Pravnog fakulteta u Kiseljaku

Raspored nastave Pravnog fakulteta u Kiseljaku RASPORED NASTAVE PRAVNOG FAKULTETA GODINA: IV, SEMESTAR: VIII 2015/16. GODINE, ZA REDOVNE STUDENTE SMJER: OPĆE PRAVO TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ IV SINIF- VII DÖNEM EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 20...

Detaylı

travnik üniversitesi hukuk fakültesi 2015/2016 eğitim öğretim yılı

travnik üniversitesi hukuk fakültesi 2015/2016 eğitim öğretim yılı 11 12 13 14 15 16 17 11-16. Temmuz/Juli: Bütünleme sınavları / Popravni ispiti ljetnog semestra

Detaylı