IV. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir Okuma Yarışması Şartnamesi

Yorumlar

Transkript

IV. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir Okuma Yarışması Şartnamesi
IV. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir Okuma Yarışması Şartnamesi
IVème Récital des Ados Poètes – RAP / IV. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir Okuma Yarışması
YARIŞMAYI
DÜZENLEYEN
KURUM
Feyziye Mektepleri Vakfı
Özel Ayazağa Işık Lisesi
YARIŞMANIN
KONUSU
Ortaöğretim Kurumları İkinci Yabancı Dil Düzeyinde IV. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir
Okuma Yarışması
YARIŞMANIN
AMACI
TÜRÜ
HEDEF KİTLE
Ortaöğretim Kurumları 9, 10 ve 11. Sınıflar Arası IV. Müzik Eşliğinde Fransızca (İkinci
Yabancı Dil) Şiir Okuma Yarışması düzenleyerek;
 İkinci yabancı dile öğrencilerimizin ilgilerini çekmek
 Öğrencilerin öğrenme etkinliklerini pekiştirmek amacıyla okulların başarı

standartlarını yükseltmesini sağlamak
 Öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla, barış içinde yarışmaya teşvik

etmek.
İkinci Yabancı Dil Fransızcada IV. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir Okuma Yarışması
Yarışma boyunca öğrenciler A1 ve A2 seviyesinde seçtikleri müfredat programına
uygun şiirleri, müzik eşliğinde okuyacaklardır.
İstanbul’da bulunan ortaöğretim kurumlarında ikinci yabancı dil olarak Fransızca
öğrenen 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri
Başvuru Dönemi: 14 Aralık 2015 Pazartesi – 12 Şubat 2016 Cuma
Son Başvuru: 12 Şubat 2016 Cuma, Saat: 17.00
YARIŞMA
TAKVİMİ
Prova ve Ses Kontrol: 07 – 08 Mart 2016
Yarışma: 11 Mart 2016 Cuma, Saat: 10.00 – 12.45
Ödül Töreni: 11 Mart 2016 Cuma, Saat 13.30
1. İstanbul’da bulunan, bütün resmî ve özel öğretim okullarının ikinci yabancı dili
Fransızca olan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilir.
2. Okullar, her düzeyden 1 şiir okuyan yarışmacı (9. sınıftan 1, 10. sınıftan 1 ve
11. sınıftan 1 öğrenci) ile yarışmaya katılabilir.
Yarışmacılar, adına
katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. Aksi bir durumda yarışmacı
diskalifiye edilir.
KATILIM
ŞARTLARI
3. Daha önceki yıllarda düzenlenmiş Récital des Ados Poètes – RAP / Müzik
Eşliğinde Fransızca Şiir Okuma Yarışmasından her hangi birine katılmış olan
bir yarışmacı, her ne sebeble olursa olsun ikinci kez yarışmaya katılamaz.
4. Şiir okuyan yarışmacıya, en fazla 3 enstrüman eşlik edebilir. Enstrüman
çalan öğrenciler yine katılımcı okulun öğrencileri arasından seçilmiş olmak
zorundadır. Vokal kullanılamaz. Aksi durumda yarışmacı diskalifiye edilir.
5.
Tercih edilirse şiir okuyan öğrenci de enstrüman çalabilir ancak bu durumda
da 3 enstrüman sınırı geçerlidir. Bu sınırı (3 enstrüman) aşan okulların o
düzeydeki yarışmacısı, yarışma dışı kalır.
6.
Şiirlere eşlik edecek müzik grupları her yarışmacı için farklı gruplar
olabileceği gibi tek bir müzik grubu da katılımcı okulun tüm yarışmacılarına
eşlik edebilir.
7. Yarışma,
Fransızcayı “ikinci yabancı dil” olarak öğrenenler arasında
yapılacağından; yarışmacılar Fransızca konuşulan bir ülke, aile veya daha
önceden birinci yabancı dili Fransızca olan bir eğitim kurumundan gelmiş
olmamalıdır. Aksi durumda yarışmacı diskalifiye edilecektir.
8. Başvurular [email protected]
elektronik mektup adresi
üzerinden alınacaktır. Posta veya faks yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
9. Başvuruda sunulan tüm belgeler bilgisayarda doldurulmalıdır. Elle doldurulan
belgeler kabul edilmeyecektir.
10. Yarışmaya katılmak için; her yarışmacı adına ayrı ayrı düzenlenen yarışmaya
katılım formu, yarışmacıların ve müzisyenlerin fotoğraflı öğrenci belgeleri ve
yarışmacıların seslendireceği şiirlerin metinlerinin eksiksiz olarak en geç 12
Şubat 2016 saat 17.00’a kadar belirtilen e-posta adresine gönderilmesi
gerekmektedir. Belgelerin veya belgelerin üzerindeki bilgilerin eksik olması
durumunda ve e-posta dışında herhangi bir iletişim yoluyla (posta, faks vb.)
yapılan ve son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular kabul
edilmeyecektir.
11. Yarışmaya başvuru sırasına göre en fazla 15 okul katılabilir. Okulların
yarışmacılarının seslendireceği şiirlerin aynı olması durumunda ilk başvuran
okulun başvurusu kabul edilecek, sonra başvuran okullar şiirlerini
değiştireceklerdir. Aynı şiir birden fazla yarışmacı tarafından seslendirilemez.
Bu konuda değişiklik yapılmasını isteme hakkı FMV Özel Ayazağa Işık
Lisesine aittir. Katılımcı okullar itiraz etme hakkına sahip değildir.
12. Yarışmaya katılmak için gerekli belgelerde belirtilen tüm bilgiler doğru olmak
zorundadır. Aksi bir durum tespit edildiğinde yarışmacı, yarışmaya katılma
hakkını kaybeder.
13. Yarışmanın değerlendirmesini FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinin belirleyeceği
“Seçici Kurul” yani jüri üyeleri yapacaktır. Seçici kurulun kararları kesindir ve
değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar tarafından kabul edilmiştir.
Yarışmaya katılan okullarda görev yapan öğretmen ve diğer çalışanlar hiçbir
gerekçe ile jüri olamazlar.
14. Yarışma 11 Mart 2016 tarihinde FMV Özel Ayazağa ışık Lisesi Çok Amaçlı
Salonu’nda (Maslak) yapılacak, sonuçlar aynı gün açıklanacak ve ardından
ödül töreni yapılacaktır.
15. Yarışmacılar ve onlara eşlik eden müzisyenlerin prova ve yarışma girişlerinde
fotoğraflı kimlik ve öğrenci belgelerini sunmaları zorunludur. Kimlik belgesi
yanında olmayan öğrenciler yarışmaya alınmazlar.
16. Ses ve ışık düzeni FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi tarafından kurulacağı için
hiçbir okul; teknisyen, ışıkçı, menajer, organizatör ve benzeri adlarla öğrenci,
öğretmen vb. eleman getiremez. Öğrenciler, yarışmaya en fazla iki rehber
öğretmen (1 Fransızca Öğretmeni ve 1 Müzik Öğretmeni olabilir) ile katılmak
zorundadır. Her okul, yarışmacı ve müzisyenlerin dışında toplam 5 izleyici
(öğrenci veya öğretmen olabilir) getirme hakkına sahiptir.
17. Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların
performansını etkileyecek çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır. Bu
konu ile ilgili olarak yarışmacı ve izleyicilere okul rehber öğretmenleri gerekli
uyarıları yapmakla yükümlüdür. Hiçbir okul diğer okulun performansına
müdahale edemez, müdahale eden okul her seviyede yarışma dışı kalır.
18. Provalar 07 – 08 Mart 2016 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında
gerçekleşecektir. Prova gün ve saatleri okullara bildirilecektir. Okullar
kendilerine bildirlen prova gün ve saatlerine uymak zorundadır, prova
gününün veya saatlerin değiştirilmesi söz konusu değildir. Okullar yarışma ve
prova sırasında hiçbir bahane ile sahneyi işgal etmeyecek, zaman kaybına
sebep olmayacaklardır.
19. Yarışmanın ses düzeni, Yamaha yarım kuyruklu piyano ve enstrüman amfileri
(gitar, bas gitar) FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi tarafından temin edilecektir.
Bunların dışında kalan enstrüman ve aksesuarlar (gitar, bas gitar efektörleri,
dijital ve analog pedallar vb.) katılımcı okul tarafından getirilecektir.
Yarışmaya katılan okullar aynı ses düzenini kullanacaklardır. Katılımcılar,
çalacakları enstrümanları ve sahne düzenini önceden e – posta yoluyla
başvuru esnasında bildirmek zorundadır.
20. Yarışma sırasında öğretmen, eğitimci veya izleyiciler, yarışmacı ve
müzisyenlerle sahneye ve sahne arkasına kesinlikle çıkamaz, eşitsizlik
yaratacağından kendileri ses kontrolü yapmayı talep edemezler.
Yarışmacının performansı esnasında, yarışmacı okulun öğretmen ve öğrenci
müdahalesi durumunda, performans tekrarlanmaz, tekrarı istenemez.
21. Sahnede önceden verdikleri bilgiler dışında başka şiir, müzik eseri ve içerikle
korsan gösteri yapan topluluklar yarışma dışı kalacakları gibi gelişebilecek
her türlü olay karşısında tek sorumluluğun kendilerine, dolayısıyla okullarına
ait olduğunu bilmelidirler. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi kendi bilgisi dışında
gerçekleşen bu tip olayların sorumluluğunu hiçbir şekilde paylaşmaz.
22. Yarışma günü, katılımcı okulun elemanları (yarışmacı, müzisyen, izleyici ve
öğretmenleri) okullarının isminin veya logosunun bulunduğu kıyafetler
giyemezler. Kıyafet serbesttir, seslendirilen şiirin içeriğine uygun kıyafet ve
aksesuar seçimi ve makyaj da yapılabilir. Okulumuzda öğrencilere tahsis
edilen bir giyinme odası bulunmamaktadır.
23. Yarışma sırasında kullanılacak her türlü görüntü ve sunular FMV Özel
Ayazağa Işık Lisesi tarafından hazırlanacaktır. Katılımcı okullar video veya
projeksiyon yansıtamaz.
24. Tüm okullara Katılım Belgesi, dereceye giren okullara plaket ve şartnamede
belirtilen ödüller verilecektir.
YARIŞMA
ŞARTLARI
Yarışmada öğrenciler, önceden seçtikleri şiiri ezberden ve müzik eşliğinde
okuyacaklardır. Seçilen şiirler en fazla 5 dörtlükten oluşabilir (20 dize) ya da sone
formatında olabilir. Seçilen şiirin dörtlük sayısı 5’ten fazla ise 5. dörtlükten (20.
dizeden) sonrası okunmayacaktır. Müzikle beraber şiir okuma süresi en fazla 4 dakika
olabilir. 4 dakikadan uzun olan okumalar otomatik olarak kesilecektir.
Şiir okumaları; telaffuz (0-5 Puan), tonlama ve vurgu (0-5 Puan), akıcılık (0-5 Puan)
ve müzikle uyum (0 -5 puan) olmak üzere dört ana başlıkta değerlendirilecektir.
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
Tel: (0 212) 286 11 30
Dahili: 2215
Fax: (0 212) 276 40 58
E-mail: [email protected]
İLETİŞİM
BİLGİLERİ
Adres (Yarışma Mekânı): FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
Çok Amaçlı Salon
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kampüsü
Büyükdere Cd. No 106 – Maslak - Istanbul
Yarışma Sorumlusu: G. Tuğçe YARKIN (Fransızca Öğretmeni)

(0212) 286 11 30 / Dahili: 2215
SEÇİCİ KURUL
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi tarafından belirlecek olan Seçici Kurul üyeleri; Fransız
Kültür Merkezi, üniversitelerin Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca Öğretmenliği
Bölümleri ve/veya 1. Yabancı Dili Fransızca olan okullarımızdan talep edilecektir.
ÖDÜLLER
9, 10 ve 11. sınıfların birincilerine; tablet, ikincilerine akıllı saat, üçüncülerine 1TB
taşınabilir disk ve onlara eşlik eden müzisyenlere de Fransızca şarkılardan oluşan
birer CD ödül olarak verilecektir.

Benzer belgeler

7. LİSELERARASI DANS YARIŞMASI

7. LİSELERARASI DANS YARIŞMASI 15. Yarışmacılar ve onlara eşlik eden müzisyenlerin prova ve yarışma girişlerinde fotoğraflı kimlik ve öğrenci belgelerini sunmaları zorunludur. Kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler yarışmaya ...

Detaylı

şartname - Karşıyaka Belediyesi

şartname - Karşıyaka Belediyesi çalacakları enstrümanları ve sahne düzenini önceden e – posta yoluyla başvuru esnasında bildirmek zorundadır. 20. Yarışma sırasında öğretmen, eğitimci veya izleyiciler, yarışmacı ve müzisyenlerle s...

Detaylı

Yarışma Şartnamesini İndirmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.

Yarışma Şartnamesini İndirmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız. Ortaokul 5. 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine olan farkındalığını arttırmak, yaratıcılığını geliştirmek, eleştirel ve

Detaylı