geçici vergi beyannamesi

Transkript

geçici vergi beyannamesi
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
1032
( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin )
MESİR VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
DÖNEM TİPİ
Yılı
2013
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)
Dönem
1. Dönem
13.05.2013 - 16:51:36
Vergi Kimlik Numarası
1020052188
E-Posta Adresi
[email protected]
Ticaret Sicil No
6647
Soyadı (Unvanı)
ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME
Adı (Unvanın Devamı)
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İrtibat Tel No
ZARAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı
236
2130017
KAR
0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
81.538,18
18.772,28
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler
0,00
Kar ve İlaveler Toplamı
100.310,46
Zarar ve İndirimler Toplamı
0,00
Zarar
0,00
Kar
100.310,46
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
100.310,46
Toplam
0,00
Dönem Zararı
0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı
100.310,46
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı
0,00
0
0,00
0
100.310,46
VERGİ BİLDİRİMİ
Geçici Vergi Matrahı
Hesaplanan Geçici Vergi
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi
100.310,46
20.062,09
0,00
20.062,09
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı
0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı
0,00
Ödenecek Geçici Vergi
20.062,09
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı
0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı
0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi
Damga Vergisi
Kazancın Tespit Yöntemi
20.062,09
41,10
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
1020052188
Vergi Kimlik Numarası
1020052188
Soyadı, Adı (Unvanı)
Soyadı, Adı (Unvanı)
ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil No
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
6647
E-Posta Adresi
[email protected]
İrtibat Tel No
6647
E-Posta Adresi
[email protected]
236
2130017
İrtibat Tel No
236
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası
YMM Bilgileri
1020052188
Vergi Kimlik Numarası
Soyadı, Adı (Unvanı)
Soyadı, Adı (Unvanı)
ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FK YMM.LTD.ŞTİ.
Oda Sicil No
Oda Sicil No
6647
E-Posta Adresi
3850346662
436
E-Posta Adresi
[email protected]
İrtibat Tel No
2130017
[email protected]
236
2130017
İrtibat Tel No
232
2431020
EKLER
FATURA BİLGİLERİ
Merkez /
Şube
Matbaa / Noter
T.C. Kimlik No
Matbaa / Noter
Vergi Kimlik No
Merkez
6120097237
Fatura Tarihi
Fatura Seri Sıra No
31/03/2013 C-132074
Alıcı T.C.
Kimlik No
Alıcı Vergi
Kimlik No
1280390276
Tutarı
2.131,08
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama
Cari Dönem
(2013)
A. Brüt Satışlar
12.227.900,69
. 1. Yurtiçi Satışlar
11.396.981,30
. 3. Diğer Gelirler
830.919,39
C.Net Satışlar
12.227.900,69
D. Satışların Maliyeti (-)
11.318.008,08
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
7.123.749,42
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
4.194.258,66
Brüt Satış Karı veya Zararı
909.892,61
E. Faaliyet Giderleri (-)
742.363,69
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
35.318,40
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
707.045,29
Faaliyet Karı veya Zararı
167.528,92
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
1.806,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
1.806,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
18.772,28
. 2. Karşılık Giderleri (-)
17.306,27
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
1.466,01
H. Finansman Giderleri (-)
106.379,73
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
106.379,73
Olağan Kar veya Zarar
44.182,91
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
37.355,27
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
37.355,27
Dönem Karı veya Zararı
81.538,18
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
20.062,09
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama
Dönem Net Karı veya Zararı
Cari Dönem
(2013)
61.476,09

Benzer belgeler

2010 kurumlar vergisi beyannamesi

2010 kurumlar vergisi beyannamesi KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÖNEM TİPİ

Detaylı

İndir

İndir ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

Detaylı

Graz Havalimanı: Avusturya`nın güneyinde

Graz Havalimanı: Avusturya`nın güneyinde Istanbul’dan kalkis 09:20 Graz´ a varis 10:35 Graz´dan kalkis Istanbul’a varis

Detaylı