2010- ÖSYS

Yorumlar

Transkript

2010- ÖSYS
2010 - ÖSYS
Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2009-ÖSYS ile 2010-ÖSYS Arasındaki Fark
2009 ÖSS
Türkçe Tes.
Mat-1 Tes.
Sos. Bil.-1 Tes.
Fen Bil.-1 Tes.
2010 YGS
Edb-Sos.Bil. Tes.
Mat-2 Tes.
Sos. Bil.-2 Tes.
Fen Bil.-2 Tes.
2010 LYS-1
Türkçe Tes.
Mat. Tes.
Tem.Mat. Tes. Geo. Tes.
Sos. Bil. Tes.
Fen Bil. Tes.
2009 YDS
2010 LYS-5
Yab. Dil Tes.
Yab. Dil Tes.
2010 LYS-4
2010 LYS-2
2010 LYS-3
Fiz.Tes.
Kim. Tes.
Bio. Tes.
Türk D.veEd. Tarih Tes.
Tes. Coğ.-2 Tes.
Fel.Gr. Tes.
Coğ.-1 Tes.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010 ÖSYS’de Yapılan Değişikliklerin Amaçları
1. Her adayın yalnız cevaplamak istediği testlerin yer aldığı sınavlara katılmasını
sağlamak.
2. Soru sayılarını arttırarak ölçme ve değerlendirmenin geçerliliğini arttırmak;
şans faktörünün rolünü azaltmak.
3. Testlerin sürelerini ayırarak adayların test (ders) düzeyindeki bilgilerini sağlıklı
biçimde ölçmek.
4. Puan türlerini arttırmak ve her yükseköğretim programı için daha uygun puan
türünü belirlemek.
5. Bütün bunların sonunda, yerleştirme işlemlerinin geçerliliğini arttırmak.
6. Açık uçlu soruların da sorulabileceği bir sistem oluşturmak.
 Bu amaçların tümü ikinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS’lerde)
gerçekleştirilecektir (6. amaç birkaç yıl sonra olmak üzere).
 Öğrenci sayısı dikkate alındığında, birinci aşama Yükseköğretime Geçiş
Sınavında (YGS) 1, 2 ve 4 gerçekleşecek; 3 ve 6 gerçekleşmeyecek; 5 ise kısmen
gerçekleşecektir.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
Birden Çok Test İçin Ortak Süre Verilmesi
Türkçe Testi
Örnek: 50’şer soruluk Türkçe ve Mat .testlerinin 100 dakikada yanıtlanması
Aday A
Aday B
80 dakika
20 dakika
Doğru Yanıt Sayısı
26
20
Yanlış Yanıt Sayısı
24
-
Ham Puan
20
20
Yetersiz
İyi (ama boşlar ?)
20 dakika
80 dakika
Doğru Yanıt Sayısı
20
26
Yanlış Yanıt Sayısı
-
24
20
20
İyi (ama boşlar ?)
Yetersiz
Ayırdığı Süre
Değerlendirme
Mat. Testi
Ayırdığı Süre
Ham Puan
Değerlendirme
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
 Sınav Tarihi
: 11 Nisan 2010 Saat 10.00
 Testler ve Soru Sayıları
 Türkçe testi
:
40 soru
 Temel Matematik Testi :
40 Soru
 Sosyal Bilimler Testi
:
40 Soru
 Fen Bilimleri Testi
:
40 Soru
TOPLAM
 Sınav Süresi
 Testlerin Niteliği
 Soru Kitapçığı
 Cevap Kağıdı
: 160 Soru
: 160 dakika
: Ortak müfredata dayalı testler
2009-ÖSS’deki ilk 4 test ile aynı niteliklere sahip
: Tek Soru Kitapçığı
: Tek Cevap Kağıdı
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
 Birinci Aşama (YGS) Puan Türleri
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
Puan Türü
Türkçe
Tem. Mat.
Sos. Bil.
Fen Bil.
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
SAY-1
Yerine
SÖZ-1
Yerine
EA-1
Yerine
2010- ÖSYS
Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
 YGS Puanlarının Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar,
en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır.
 Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve Sağlayacağı Haklar:
1) Taban puan-1 : 140 puan
Önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih etme hakkı.
2) Taban Puan-2 : 180 puan
İkinci aşama sınavlara (LYS’lere) katılma hakkı.
YGS puanlarından en az biri 180 ve üstünde olan adaylar LYS sınavlarından
istediklerine katılma hakkını kazanacaklar.
3) Taban Puan-3 : 180 puan
Birinci aşama (YGS) puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih
etme hakkı (2009-ÖSYS’de SAY-1, SÖZ-1 veya EA-1 puanlarıyla girilen lisans
programları için)
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
 Sınav Tarihleri
Sabah (Saat 10.00)
19 Haziran 2010
Cumartesi
LYS-1 : Matematik Sınavı
20 Haziran 2010
Pazar
LYS-4 : Sosyal Bilimler
Sınavı
26 Haziran 2010
Cumartesi
LYS-3 : Edebiyat - Coğrafya
Sınavı
27 Haziran 2010
Pazar
LYS-2 : Fen Bilimleri Sınavı
Öğleden Sonra (Saat 14.30)
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
LYS-5 : Yabancı Dil
Sınavı
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
 Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları
1. Matematik Sınavı
 Matematik testi
:
50 Soru, 75 dakika
 Geometri testi
:
30 Soru, 45 dakika
TOPLAM
:
80 Soru, 120 dakika
Notlar:
1) Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
3) Geometri testindeki soruların 8 tanesi Analitik Geometri sorusu
olacaktır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
 Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları
2. Fen Bilimleri Sınavı
 Fizik testi
:
30 Soru, 45 dakika
 Kimya testi
:
30 Soru, 45 dakika
 Biyoloji testi
:
30 Soru, 45 dakika
TOPLAM
:
90 Soru, 135 dakika
Notlar:
1) Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
2) Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
 Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları :
3. Edebiyat - Coğrafya Sınavı
 Türk Dili ve Edebiyatı testi
: 56 Soru, 85 dakika
 Coğrafya-1 testi
: 24 Soru, 35 dakika
TOPLAM
: 80 Soru, 120 dakika
Notlar:
1) Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi için ayrı Soru Kitapçıkları
kullanılacaktır.
2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
 Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları
4. Sosyal Bilimler Sınavı
 Tarih testi
: 44 Soru, 65 dakika
 Coğrafya-2 testi
: 16 Soru, 25 dakika
 Felsefe Grubu testi
: 30 Soru, 45 dakika
TOPLAM
: 90 Soru, 135 dakika
Notlar:
1) Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı Soru Kitapçıkları
kullanılacaktır.
2) Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.
3) Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji, 10 da Mantık sorusu
yer alacaktır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
 Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları
5. Yabancı Dil Sınavı
 Yabancı Dil testi
: 80 Soru, 120 dakika
Notlar:
1) Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde
hazırlanacaktır.
2) Yabancı Dil testi için tek Soru Kitapçığı ve tek Cevap Kağıdı
kullanılacaktır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
 İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri
1. MF Grubu Puan Türleri (SAY-2 yerine kullanılacak)
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo.
Fiz. Kim. Biyo.
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları için,
MF-2 puan türü Fen Ağırlıkı Temel Bilim programları için,
MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri programları için,
MF-4 puan türü ise Mühendislik ve Teknik Programlar için öngörülmüştür.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
 İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri
2. TM Grubu Puan Türleri (EA-2 yerine kullanılacak )
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat.
Geo. TD ve Edb.
Coğ-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır.
TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır.
TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
 İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri
2. TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 yerine kullanılacak )
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. TD ve Edb. Coğ-1 Tar. Coğ-2 Fel.Gr
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
TS-1 puan türü sosyal programlar için,
TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için öngörülmüştür.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
 İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri
4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Yab. Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL-3
48
7
20
5
20
DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için,
DİL-2 puan türü diğer “batı” Dil Programları için,
DİL-3 puan türü ise ”doğu” Dil Programları için öngörülmüştür.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
 LYS Puanları Değer Aralığı :
Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar
olarak hesaplanacaktır.
 İkinci Aşama (LYS) Taban Puanı ve Sağlayacağı Haklar
Taban Puan-3 : 180 puan
LYS puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
 2009-ÖSYS Puan Türlerinin 2010 ÖSYS’deki karşılıkları
1. Önlisans, Açıköğretim ve Belirli (Meslek Lisesi çıkışlı adayların ek
puanla girdiği) Lisans Programları
2009-ÖSYS
2010-ÖSYS
SAY-1
YGS-1 veya YGS-2
SÖZ-1
YGS-3 veya YGS-4
EA-1
YGS-5 veya YGS-6
2. Diğer (Mes. Lis. çıkışlı adayların ek puanla girdikleri dışındaki)
Lisans Programları
2009-ÖSYS
2010-ÖSYS
SAY-2
MF-1, MF-2, MF-3 veya MF-4
SÖZ-2
TS-1 veya TS-2
EA-2
TM-1, TM-2 veya TM-3
DİL
DİL-1, DİL-2 veya DİL-3
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Değer Aralıkları
OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak,
ancak değer aralığı “50 – 100” yerine “100 – 500” olacaktır.
♦ Her okul için:
En küçük OBP = 100
En büyük OBP = 500
♦ Her okul için:
En küçük AOBP 100 – #450 arasında (okulun YGS başarısına göre)
En büyük AOBP = 500 (eğer tepede yığılma yoksa)
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
 Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması
1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı(AOBP)
katsayı (k) ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir.
Y-YGS
= YGS
+ (k x AOBP)
Y-LYS-MF = LYS-MF + (k x AOBP)
Y-LYS-TM = LYS-TM + (k x AOBP)
Y-LYS-TS = LYS-TS + (k x AOBP)
Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (k x AOBP)
AOBP katsayısının değeri, alan içi programlar için 0,15; alan dışı progralar için
ise 0,12 olacaktır.
LYS, YGS ve AOBP puanların en büyük değeri 500 olduğu için,
yerleştirme puanının en büyük değeri:
Alan içi programlarda:
500 + (0,15 x 500) = 575
Alan dışı programlarda ise: 500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010- ÖSYS
 Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması
2) Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar kendi alanlarındaki
lisans programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanlarına
eklenecek ek puan (0,06 x AOBP) olarak hesaplanacaktır.
Ek puanın en büyük değeri 500 x 0,06 = 30 olacaktır.
3)
4) Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle
yerleştirilen veya önkayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları
hesaplanırken alan içi, alan dışı ve ek puan katsayılarının yarısı
alınacaktır.
0,15 yerine 0,075
0,12 yerine 0,06
0,06 yerine 0,03
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
 2009 ve 2010 ÖSYS de Ortaöğretim Başarısının Etkisi (Alan içi Yerleşme)
2010-ÖSYS’de Alan İçi
Programlara Yerleşmelerde
2009-ÖSYS’de Alan İçi
Programlara Yerleşmelerde
Aday B
Aday A
Okul Başarısından
(en çok) 80 puan
Sınav Puanı =
X
Aday A
(en az) 40 puan
Okul başarısından
Aday B
(en az) 15 puan
(en çok) 75 puan
Sınav Puanı =
X + (en çok) 40
Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için
sınavda (en çok) 40 puan daha fazla alması
gerekir. Bunun için de fazladan soruların
(en çok) % 23,7’sini doğru yanıtlamalıdır.
Sınav Puanı =
X
Sınav Puanı =
X + (en çok) 60
Aday B’nin, Aday A’ya yetişebilmek için
sınavda (en çok) 60 puan fazla alması
gerekir. Bunun için de fazladan soruların
(en çok) % 15’ini doğru yanıtlamalıdır.
Sonuç: Alan İçi Programlara Yerleşmelerde Ortaöğretim Başarısının
etkisi 2010’da, 2009’a göre azalmaktadır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
 2009 ve 2010 ÖSYS de Ortaöğretim Başarısının Etkisi (Alan Dışı Yerleşme)
2009-ÖSYS’de Alan Dışı
Programlara Yerleşmelerde
Aday A
Okul Başarısından
2010-ÖSYS’de Alan Dışı
Programlara Yerleşmelerde
Aday B
Aday A
(en az) 15 puan
(en çok) 30 puan
Sınav Puanı =
X
Okul başarısından
Aday B
(en az) 12 puan
(en çok) 60 puan
Sınav Puanı =
X + (en çok) 15
Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için
sınavda (en çok) 15 puan daha fazla alması
gerekir. Bunun için de fazladan soruların
(en çok) % 8,9’unu doğru yanıtlamalıdır.
Sınav Puanı =
X
Sınav Puanı =
X + (en çok) 48
Aday B’nin , Aday A’ya yetişebilmek için
sınavda (en çok) 48 puan fazla alması
gerekir. Bunun için de fazladan soruların
(en çok) % 12’sini doğru yanıtlamalıdır.
Sonuç: Alan Dışı Programlara Yerleşmelerde Ortaöğretim Başarısının
etkisi 2010’da, 2009’a göre artmaktadır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
 2009 ve 2010 ÖSYS de Ek Puanın Etkisi
2010-ÖSYS’de
2009-ÖSYS’de
Aday A
Ek puan =
(en çok) 24 puan
Okul başarısından
Aday A
Aday B
Okul başarısından
(en çok) 30 puan
Y puan
Y puan
Y puan
Aday B
Y puan
Sınav Puanı =
X
Sınav Puanı =
X + (en çok) 24
Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için
sınavda (en çok) 24 puan daha fazla alması
gerekir. Bunun için de fazladan soruların
(en çok) % 14,2’sini doğru yanıtlamalıdır.
Sınav Puanı =
X
Sınav Puanı =
X + (en çok) 30
Aday B’nin, Aday A’ya yetişebilmek için
sınavda (en çok) 30 puan fazla alması
gerekir. Bunun için de fazladan soruların
(en çok) % 7,5’ini doğru yanıtlamalıdır.
Sonuç: Ek Puanın etkisi 2010’da, 2009’a göre azalmaktadır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
 2009 ve 2010 ÖSYS’de Alan İçi – Alan Dışı Farkı’nın
2010-ÖSYS’de
2009-ÖSYS’de
Aday A (alan içi)
Okul Başarısından
Aday B (alan dışı)
Aday A (alan içi)
Aday B (alan dışı)
(en çok) 30 puan
(en çok) 75 puan
(en çok) 60 puan
(en çok) 80 puan
Sınav Puanı =
X
Sınav Puanı =
X + (en çok) 50
Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için
sınavda (en çok) 50 puan daha fazla alması
gerekir. Bunun için de fazladan soruların
(en çok) % 29,6’sını doğru yanıtlamalıdır.
Sınav Puanı =
X
Sınav Puanı =
X + (en çok) 15
Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için
sınavda (en çok) 15 puan daha fazla alması
gerekir. Bunun için de fazladan soruların
(en çok) % 3,75’ini doğru yanıtlamalıdır.
Sonuç: 2009’da aşılması nerdeyse imkansız olan Alan İçi – Alan Dışı
farkı, 2010’da çok azalmaktadır.
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
2009 Puan Türü
Tıp
Diş Hekimliği
Veteriner
Elektrik-Elektronik Müh.
İnşaat Müh.
Mimarlık
Endüstriyel Tasarım
Matematik
İstatistik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Fizik
Kimya
Biyoloji
Süt Teknolojisi
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010 Puan Türü
MF-3
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-1
MF-1
MF-1
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
İktisat
İşletme
Maliye
Bankacılık (Fakülte)
Hukuk
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Sınıf Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Dan.
Sosyoloji
Psikoloji
Antropoloji
Arkeoloji
Felsefe
2009 Puan Türü
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
EA-2
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010 Puan Türü
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
Coğrafya
Basın ve Yayın
Halkbilim
Halkla İlişkiler
İletişim
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Reklamcılık
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.
Sanat Tarihi
Sümeroloji
2009 Puan Türü
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
SÖZ-2
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010 Puan Türü
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
2009 Puan Türü
2010 Puan Türü
Alman Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edb.
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Öğretmenliği
Mütercim-Tercümanlık (İng., Fra., Alm.)
DİL
DİL
DİL
DİL
DİL
DİL
DİL
DİL
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
Latin Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
DİL
DİL
DİL-2
DİL-2
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Fars Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
DİL
DİL
DİL
DİL
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
2009 Puan Türü
Aktüerya (YO)
SAY-1
Bilgi Teknolojileri (YO)
SAY-1
Bilgisayar Tekn. ve Bilişim Bil. (YO) SAY-1
Deniz Ulaştırma ve İşl. Müh. (YO)
SAY-1
Güverte (YO)
SAY-1
Su Ürünleri Müh. (YO)
SAY-1
Uçak Elektrik-Elektroniği (YO)
SAY-1
Kimya Öğretmenliği
SAY-1
Tütün Eksperliği(YO)
SAY-1
Beslenme ve Diyetetik (YO)
SAY-1
Ebelik (YO)
SAY-1
Hemşirelik (YO)
SAY-1
Fizyoterapi ve Reh. (YO)
SAY-1
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010 Puan Türü
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
Çocuk Gelişimi (YO)
Moda Tasarım
Moda Tasarımı Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sosyal Hizmet (YO)
Spor Yöneticiliği
Rekreasyon
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğr.
Bankacılık (YO)
Gümrük İşletme (YO)
Muhasebe (YO)
Pazarlama (YO)
Sigortacılıkj
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
2009 Puan Türü
2010 Puan Türü
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
EA-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
2009 Puan Türü
Büro Yönetimi Öğretmenliği
Çiçek, Örgü, Nakış Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğrt.
Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.
Gastronomi
Giyim Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
Hazır Giyim Öğretmenliği
İlahiyat
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Nakış Öğretmenliği
Turizm Animasyon
Zihin Engelliler Öğretmenliği
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
SÖZ-1
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010 Puan Türü
YGS-4)
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
Puan Türü Örnekleri (Açıköğretim Lisans)
Yükseköğretim Programı
2009 Puan Türü
İktisat (Açıköğretim)
İşletme (Açıköğretim)
Maliye (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
Okul Öncesi Öğrt. (Açıköğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
Felsefe (Açıköğretim)
Türk Dili ve Edb. Öğrt. (Açıköğretim)
Çalışma Eko. ve End. İl. (Açıköğretim)
-
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2010 Puan Türü
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
max (YGS-1,2,3,4,5,6)
2009 ÖSYS Puanlarının 2010 Karşılıkları
 Yükseköğretim programlarının 2009 ÖSYS’deki en küçük puanları , yapılacak
bir simülasyon çalışması ile 2010-ÖSYS’deki puan türü ve puan aralıklarına
göre dönüştürülecek ve elde edilecek yaklaşık değerler önümüzdeki aylarda (en
geç haziran ayında) açıklanacaktır.
 Bir fikir edinmek için, aşağıdaki formül kullanarak 2009’daki 165’den büyük
ÖSS puanlarının, 2010’daki karşılıklarının yaklaşık değerleri bulabilirler.
Puan2010 = (Puan2009 – 165) * 2,37 + 180.
 Örnekler:
Puan2009
-----------165
180
200
220
240
260
280
300
Puan2010
-----------180
216
263
310
358
405
453
500
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010
2009 ÖSYS Puanlarının 2010 Karşılıkları
 Bir fikir edinmek için, lisans proramlarının 2009’daki en küçük yerleştirme (YÖSS) puanlarının 2010’daki karşılıklarının yaklaşık değerleri, aşağıdaki
formül kullanılarak bulunabilir.
 Y-Puan2010 = (Y-Puan2009 – 210) * 2,15 + 210.
 Örnekler:
Y-Puan2009
-------------210
220
240
260
280
300
320
340
360
380
Y-Puan2010
------------210
232
275
318
360
404
447
490
532
575
2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 26 Mart 2010

Benzer belgeler