özgeçmiş ve eserler listesi - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yorumlar

Transkript

özgeçmiş ve eserler listesi - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Gulmustafa Şen
Doğum Tarihi ve Yeri: Eylül 1977, Osmaniye
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği ABD
Jeoloji Mühendisliği ABD
Üniversite
Çukurova Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Yıl
2001
2004
2010
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Gümüşler Belediyesi Mücavir Alanının
Sıvılaşma Analizi ve Coğrafi Bilgi Sisteminde Uygulaması, Yrd. Doç. Dr. Erdal Akyol.
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Sıvılaşma Riskinin Belirlenmesinde Genetik
Algoritma Yaklaşımı, Yrd. Doç. Dr. Erdal Akyol.
Görevler:
Görev Unvanı
Arş.
Arş.
Yrd.
Yrd.
Gör.
Gör. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Görev Yeri
Yıl
Mühendislik Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, İnönü Üniversitesi
Müh.-Mim. Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2002-2010
2010-2010
2010-2014
2014-…
Projelerde Yaptığı Görevler:
Devam eden projeler:
Tamamlanan projeler:
1. İnönü Çocuk Üniversitesi: Olağanüstü Bir Öğrenme Kapasitesi ve Biricik Yetenekleri ile
Her Çocuk Keşfedilmeyi Beklemektedir, Eğitim Kampı, 111B229, Eğitmen, TÜBİTAK –
İnönü Üniversitesi ve İnönü Çocuk Üniversitesi, 1-11 Şubat 2012, Malatya (Proje
Yürütücüsü: Prof. Dr. Hikmet GEÇKİL).
2. Deprem Bilim Okulu III, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 213B590, Uzman, 2014,
(Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Salih YILMAZ).
3. Deprem Bilim Okulu II: Köy Öğretmenleri Depreme Dayanıklı Bina Yapıyor, TÜBİTAK
Bilim ve Toplum Projesi, 111B197, Eğitmen, 2011, (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr.
Salih YILMAZ).
4. Deprem Bilim Okulu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, TÜBİTAK-110B072 (Proje
Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ), Uzman, 2010-2011.
5. Improving the Quality of Suburban Building Stocks, COST Aksiyonu, TU0701, Çalışma
Grubu (WG1) Üyesi, 2008-2012.
6. Ekim 2007 Çameli Depremi Hasarlı Yığma Yapı Envanteri Oluşturulması, TÜBİTAK
Projesi, 108M408, Bursiyer (Doktora), 2008-2009.
7. Sıvılaşma Riskinin Belirlenmesinde Genetik Algoritma Yaklaşımı, Pamukkale
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2008FBE011, Araştırmacı, 2008-2010.
8. Denizli İl Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli, TÜBİTAK-105G090, Bursiyer
(Doktora), 2005-2007.
9. Kumsar H., Özkul M., Yağız S., Şen G., 2005. Denizli Organize Sanayi Bölgesi İlave
Yapılaşma Alanının İmar’a Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışma Raporu, Pamukkale
Üniversitesi Döner Sermaye Projesi, 80s., Denizli.
10.Akyol E., Taşdelen S., Kaya A., Şen G., Toker E., 2003. Gümüşler Belediyesi (Denizli)
Yerleşim Alanlarının Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi, Pamukkale Üniversitesi Döner
Sermaye Projesi, 247s., Denizli.
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
Dersin Adı
Soil Mechanics
Engineering Geology
Geotechnical Earthquake Engineering
Soil Improvement
Disaster Risk Management and
Mitigation
Problemli Zeminler ve Mühendislik
Çözümleri
Deprem Bilimi
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
2
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
2
0
İdari Görevler
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan Yardımcılığı (Eylül 2015-…)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı (Ağustos 2014-…)
İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim
Dalı Başkanı (Aralık 2010-2014)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Jeoloji Mühendisleri Odası, Üye (2009-…)
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Yagiz S., Akyol E., Sen G., 2008. Relationship Between Standard Penetration Test and
the Pressuremeter Test on Sandy Silty Clays: A Case Study from Denizli, Bulletin of
Engineering Geology and the Environment, 67(3), 405-410.
2
A2. Kaplan H., Yilmaz S., Akyol E., Sen G., Tama Y.S., Cetinkaya N., Nohutcu H., Binici
H., Atimtay E., Sarisin A., 2008. 29 October 2007, Cameli Earthquake and Structural
Damages at Unreinforced Masonry Buildings. Natural Hazards and Earth System
Sciences, 8(4), 919-926.
A3. Sen G. and Akyol, E., 2010. A Genetic-Algorithm Approach for Assessing the
Liquefaction Potential of Sandy Soils, Natural Hazards and Earth System Sciences,
10(4), 685-698.
A4. Tama Y. S., Solak A., Çetinkaya N., Şen G., Yılmaz S., and Kaplan H., 2013. Damages
to Unreinforced Masonry Buildings by the Van Earthquakes of 23 October and 9
November 2011. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(2), 329–337.
SCI Kapsamı Haricinde
A2.1. Akyol E., Sen G., Yilmaz S., Tama Y.S., Kaplan H., 2010. Sealing Foundations of
Existing Buildings by Grouting: A Case Study from Turkey, International Journal of Civil
& Environmental Engineering, 10(2), 59-62.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
B1. Akyol E., Yağız S., Özkul M., Şen G., Kato S., 2005. Physical Properties of Hot Spring
Travertines Related to Lithotypes at Pamukkale Region in Denizli, Turkey, Proceedings
of 1st International Symposium on Travertine, pp.286-290, September 21–25, Denizli,
Turkey.
B2. Kaplan H., Yılmaz S., Akyol E., Şen G., Dayanır N., 2006. Preliminary Seismic Risk
Assessment Based on Statistical Data, 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering
Theme: Seismic Hazards and Damage Mitigation in the Asian Region, ACEE2006-CD,
ACEE2006-IVA4 (in CD), 10–11 March, Manila, Philippines.
B3. Şen G., Akyol E., Yılmaz S., 2006. Mevcut Azalım İlişkilerinin Ege Bölgesi Depremleri
İçin Kullanılabilirliği, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering
ACE2006, Bildiri özetleri kitabı s.309, Tam metin: ACE2006-CD-ace06-573, 11–13
Ekim, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
B4. Şen G. ve Akyol E., 2006. Coğrafi Bilgi Sistemi Platformunda Sıvılaşma Potansiyel
İndeksi Dağılımı: Gümüşler (Denizli) Örneği, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri,
Bildiriler kitabı, s. 311-318, 13–16 Eylül, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
B5. Kaplan H., Yılmaz S., Akyol E. and Sen G., 2007. Pre-Walk Down Seismic Vulnerability
Evaluation for Turkey, International Symposium on Earthquake Loss Estimation for
Turkey, Istanbul (Poster Presentation).
B6. Kaplan H., Yilmaz S., Akyol E., Sen G., 2008. Validation of a new Rapid Seismic
Evaluation Method for Turkey. The 4th International Conference on Advances in
Structural Engineering and Mechanics (ASEM’08), 504-511, May 26-28, 2008, Jeju,
Korea.
B7. Kaplan H., Yilmaz S., Akyol E., Sen G., Tama Y.S., Cetinkaya N., Nohutcu H., Binici
H., Sarisin A., Atimtay E., 2008. Evaluation of Masonry Building Damages at Çameli
Earthquake of 29.10.2007. 8th International Seminar on Structural Masonry, ISSM08,
pp. 379-386, 6-8 Oct. 2008, Istanbul-Turkey.
B8. Kaplan H., Yilmaz S., Akyol E. and Sen G., 2008. A New Rapid Seismic Vulnerability
Assessment Method For Turkey, The 14th World Conference on Earthquake Engineering
(WCEE), Paper:07-0082, 1-8, 12-17 Sept. 2008, Beijing, China.
3
B9. Yilmaz S., Özmen H.B., and Sen G., 2010. Assessment of Quality of Suburban Building
Stock Case: Adalet Evleri, Denizli, Turkey, Improving the Quality of Suburban Building
Stock (Ed. Roberto Di Giulio), COST Action TU0701, Mid-term Conference at LUniversita ta’Malta, 373-387.
B10. Akyol E., Sen G., Yilmaz S., Tama Y.S., and Kaplan H., 2010. Waterproofing of
Foundations of Existing Buildings by Grouting, Fourteenth European Conference on
Earthquake Engineering, Abstract Book p.211 (full paper on 14thECEE DVD), 30 August
– 03 September 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Kaplan H., Yılmaz S., Akyol E., Şen G., Dayanır N., 2007. Preliminary Seismic Risk
Assessment of Urban Building Stocks: A Case Study for Denizli-Turkey, Journal of
Science and Technology, Beykent University, 1-1, 106-124, Istanbul, Turkey.
D2. Şen G., Akyol E. ve Fırat M., 2007. Sıvılaşmaya Karşı Güvenlik Katsayısının Yapay Sinir
Ağları ile Tahmin Edilmesi: Denizli-Gümüşler Örneği, Selçuk Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:1-2, 177-184.
D3. Akyol E, Kaya A, Taşdelen S, Beyaz T, Şen G, 2007. Gümüşler (Denizli) Yerleşim
Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:1-2, 195-205.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Kumsar H., Yağız S., Özkul M., Şen G., 2005. Denizli Organize Sanayi Bölgesi İlave
Yapılaşma Alanının Jeoteknik Açıdan İncelenmesi, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA
Kültür Sitesi, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, s 187–188, 11–17 Nisan, Ankara.
E2.Akyol E., Kaya A., Taşdelen S., Beyaz T., Şen G., 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi
Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji
Sempozyumu, Bildiri özleri s. 64, 20-23 Eylül, Konya.
E3.Şen G., Akyol E., Fırat M., 2006. Sıvılaşmaya Karşı Güvenlik Katsayısının Yapay Sinir
Ağları İle Tahmin Edilmesi: Gümüşler (Denizli) Örneği, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji
Sempozyumu, Bildiri özleri s. 69, 20-23 Eylül, Konya.
E4.Akyol E. ve Şen G., 2006. Türkiye’de Barajların Neden Olduğu Depremler, Baraj ve
Deprem Semineri, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 15, Osman Gazi Üniversitesi, 11–12 Mayıs,
Eskişehir.
E5.Akyol E., Kaya A., Taşdelen S., Beyaz T., Şen G., 2006. Çivril (Denizli) İlçesi Yerleşim
Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri ve Zemin Büyütme Karakteristikleri, Mühendislik
Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 553-562, 25–27
Mayıs, Denizli.
E6.Taşdelen S., Kaya A., Akyol E., Çelik S. B., Kaya M., Şen G., 2006. Bağbaşı Beldesi
(Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Mühendislik
Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 563-572, 25–27
Mayıs, Denizli.
E7.Yağız S., Kumsar H., Özkul M., Şen G., 2006. Yerleşim Alanları İçin Mühendislik Jeolojisi
Çalışmaları: Denizli Organize Sanayi Bölgesi Örneği, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş
Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 573-582, 25–27 Mayıs, Denizli.
E8.Akyol E., Şen G., 2006. Zemin Enjeksiyonu ve Uygulamaları, Yapısal Onarım ve
Güçlendirme Sempozyumu, YOGS 2006, Bildiriler kitabı s. 507-512, 7-8 Aralık, Denizli.
4
F. Diğer yayınlar:
Bilimsel Raporlar
F1. Kaplan H., Akyol E., Yılmaz S., Şen G., Dayanır N., 2005, “Denizli Deprem Senaryosu”,
Teknik Rapor, Mart-2005, Denizli.
Kamu Kurumlarınca Talep Edilen İnceleme Raporları
F2. Akyol E., Taşdelen S., Kaya A., Şen G., Toker E., 2003. Gümüşler Belediyesi (Denizli)
Yerleşim Alanlarının Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi, Pamukkale Üniversitesi Döner
Sermaye Projesi, 247 s., Denizli.
F3. Kaplan H., Tama Y. S., Akyol E., Ün H., Yılmaz S., Şen G., 2005. T. C. Milli Eğitim
Bakanlığı Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü Marmaris-İçmeler Halit Narin Turizm Otelcilik
Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli Depremsellik İnceleme Raporu, Pamukkale Üniversitesi
Döner Sermaye Projesi, 141 s., Denizli.
F4. Kaplan H., Tama Y. S., Akyol E., Ün H., Özsoy İ., Yılmaz S., Şen G., 2005. T. C. Muğla
Valiliği Dalaman Hükümet Konağı (Kaymakamlık, Adliye ve Mal Müdürlüğü Blokları)
Depremsellik İnceleme Raporu, Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye Projesi, 100 s.,
Denizli.
F5. Kumsar H., Özkul M., Yağız S., Şen G., 2005. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Tevsii
Alanının İmar’a Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışma Raporu, Pamukkale Üniversitesi
Döner Sermaye Projesi, Denizli.
F6. Kaya A., Şen G., Topal S., 2005. Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüs’ünde Yapılacak
Olan Teknopark Sahası ve Yakın Civarının Gözlemsel Jeolojik Etüd Raporu,
(Yayımlanmamış).
F7. Kaplan, H., Tama, Y. S., İnel, M., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Eskihisar İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F8. Kaplan, H., Tama, Y. S., İnel, M., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Sümer Mehmet Ali Ülker İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu,
Ekim 2005
F9. Kaplan, H., Tama, Y. S., İnel, M., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Sevil Kaynak İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F10. Kaplan, H., Tama, Y. S., İnel, M., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Okul Yaptırma Yaşatma İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu,
Ekim 2005
F11. Kaplan, H., Tama, Y. S., İnel, M., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Ali Baysal İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F12. Kaplan, H., Tama, Y. S., İnel, M., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Göveçlik İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F13. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Kayhan, A.H.,
Yilmaz, S., Şen, G., Gözler İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F14. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Kayhan, A.H.,
Yılmaz, S., Şen, G., Merkez İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F15. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Kayhan, A.H.,
Yılmaz, S., Şen, G., Akdere İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F16. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Kayhan, A.H.,
Yılmaz, S., Şen, G., Fitnat Ahmet Engin İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu,
Ekim 2005
F17. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Kayhan, A.H.,
Yılmaz, S., Şen, G., İlbadı Leman Oto İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu,
Ekim 2005
F18. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Kayhan, A.H.,
Yılmaz, S., Şen, G., Ahmet Nuri Erikoğlu İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme
Raporu, Ekim 2005
F19. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Kayhan, A.H.,
Yılmaz, S., Şen, G., Lütfi Ege İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim
2005
5
F20. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Kayhan, A.H.,
Yılmaz, S., Şen, G., Ahmet Sami Uslu İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu,
Ekim 2005
F21. Kaplan, H., İnel, M., Tama, Y. S., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Arif Yalınkaya İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F22. Kaplan, H., İnel, M., Tama, Y. S., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Başkarcı Mustafa Kulaklı İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu,
Ekim 2005
F23. Kaplan, H., İnel, M., Tama, Y. S., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Uzunpınar İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F24. Kaplan, H., İnel, M., Tama, Y. S., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Kayhan Zehra Nihat Moralıoğlu İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme
Raporu, Ekim 2005
F25. Kaplan, H., İnel, M., Tama, Y. S., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Yeşilköy İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme
Raporu, Ekim 2005
F26. Kaplan, H., İnel, M., Tama, Y. S., Şenel, Ş.M., Akyol, E., Ün, H., Yılmaz, S., Kayhan,
A.H., Şen, G., Hürriyet İlköğretim Okulu Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2005
F27. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Denizli Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi
Binaları Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2006
F28. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Kız Meslek Lisesi Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F29. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., SOYB Batur Endüstri Meslek Lisesi
Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2006
F30. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Ticaret Meslek lisesi Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F31. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Vali Necati Bilican Mesleki teknik Eğitim
Merkezi Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2006
F32. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi
Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2006
F33. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Atatürk Endüstri Meslek Lisesi
Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2006
F34. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Cumhuriyet Lisesi Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F35. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Denizli Anadolu Lisesi Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F36. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Fahri Akçakoca Anaokulu Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F37. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Akköy Turizim ve Otelcilik Meslek Lisesi
Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2006
F38. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Anadolu İmam Hatip Lisesi
Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2006
F39. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Fatih İlköğretim Okulu Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
6
F40. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Kazım Kaynak Lisesi Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F41. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Mehmet Akif Ersoy Lisesi Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F42. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., TEV Anadolu Lisesi Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F43. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., 19 Mayıs İlk Öğretim Okulu
Depremsellik İnceleme Raporu, Ekim 2006
F44. Kaplan, H., Şenel, Ş.M., Tama, Y. S., İnel, M., Akyol, E., Ün, H., Demirdağ, O.,
Kayhan, A.H., Yılmaz, S., Özmen, H. B., Şen, G., Çameli Bıçakcı İÖO Depremsellik
İnceleme Raporu, Ekim 2006
F45. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Simav Yusuf
Koyuncuoğlu İ.Ö.O. Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
F46. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Gediz 1 Eylül İ.Ö.O.
Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
F47. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Emet Ashaboğlu
İ.Ö.O. Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
F48. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Kütahya Merkez
Bahçelievler İ.Ö.O. Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
F49. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Tavşanlı Fatih İ.Ö.O.
Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
F50. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Tavşanlı Cumhuriyet
Lisesi Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
F51. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Emet Ashaboğlu
İ.Ö.O. Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
F52. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Gediz Atatürk İ.Ö.O.
Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
F53. Kaplan, H., Tama, Y.S., Ün, H., Akyol, E., Yılmaz, S., Şen, G., “Kütahya Merkez
Adnan Menderes İ.Ö.O. Depremsellik İnceleme Raporu”, Ekim 2006.
G. Seminer ve Paneller
G1. Şen G., “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Genel Özellikleri” Pamukkale Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri, 26.11.2002, Denizli.
G2. Şen G., “Sıvılaşma Potansiyel İndeksinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini” Pamukkale
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri I, 30.11.2005, Denizli.
G3. Şen, G., “Jeoteknik Uygulamalarda Genetik Algoritmanın Kullanımı” Pamukkale
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri II, 28.12.2005, Denizli.
G4. Şen G., “Sıvılaşma Potansiyelinin Tahmininde Yenilikçi Yöntemler” TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, 04.02.2011, Denizli.
7

Benzer belgeler