ingilizce hazırlık programı el kitabı

Yorumlar

Transkript

ingilizce hazırlık programı el kitabı
2013-2014
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
YERLEŞKELERİMİZ
REKTÖRLÜK
Zeyrek Mah.
Büyükkaraman Cad.
No: 53 Fatih / İstanbul
Tel : 0212 521 81 00
Fax : 0212 521 84 84
KÜÇÜKÇAMLICA YERLEŞKESİ
Küçükçamlıca Mah. Çilehane
Yolu Sk. No:8 Üsküdar / İstanbul
TOPKAPI YERLEŞKESİ
Merkezefendi Mah.
Mevlevihâne Cad.
No: 25 Zeytinburnu / İstanbul
HALİÇ YERLEŞKESİ
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad.
No: 12 Beyoğlu / İstanbul
Tel : 0212 582 90 70
Fax : 0212 582 81 10
Tel : 0216 546 02 96
Fax : 0216 546 02 95
Tel : 0212 369 81 62
Fax : 0212 369 81 64
KANDİLLİ YERLEŞKESİ
Kandilli Mah.
Rasathane Cad. Hıdrellez Sk.
No:3 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 460 01 89
Fax : 0216 460 01 88
0212
/fsmvu
www.fsm.edu.tr
/fsmvu
İÇİNDEKİLER
4
BÖLÜM BAŞKANI’NDAN
5
AKADEMİK KADRO
6
AKADEMİK BİRİMLER | MESLEKİ GELİŞİM
7
HEDEFLER
8
KUR SİSTEMİ
10
PROGRAM / DERS PROGRAMI
11
DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİK SINAVI
12
AKADEMİK TAKVİM
13
SINAV TAKVİMİ
14
KİTAP / KAYNAK
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
Dr. Osman SABUNCUOĞLU
bölüm başkanı’ndan
yabancı diller bölüm başkanı
F
atih Sultan Mehmet Üniversitesi'ni seçtiğiniz için
teşekkür ederiz.
Bu kitapçık sizleri, Hazırlık Okulu'nun dil öğretim hedefleri,
yapısı, felsefesi ve yönetmelikleri hakkında bilgilendirmek için
tasarlanmıştır. Öncelikli hedefimiz üniversiteye gelen
öğrencilere etkili ve kaliteli dil öğretimi sunmak ve onları
geleceğe hazırlamaktır. Güçlü İngilizce bilgisi öğrencilerin
kariyer hayatlarında büyük bir fark yaratacaktır. Dil gelişimine ek
olarak, öğrencilerin akademik becerileri kazanmasını ve bölüm
programında başarılı olmasını istiyoruz. Bu yüzden, beceri
geliştirme odaklı ve tematik öğretime dayalı bir program takip
etmekteyiz. Dil öğreniminin esas amacının iletişim kurmak
olduğuna inandığımız için dil öğretim felsefemiz iletişim
kurmaya, kendini ifade etmeye, fikirleri karşıya aktarmaya ve dili
etkili kullanmaya dayalıdır. Öğrencilerimizin akademik
ortamdaki gereksinim, beklenti ve hedeflerine uygun olarak
tasarlanmış bir dil öğretimi sunmaktayız. Dil öğrenmenin en iyi
yöntemi dilin dört becerisini yetkin şekilde kullanarak dili
geliştirmedir. Öğrencilerimizin dinlediğini ve okuduğunu
anlamasını, okuduğuna ve dinlediğine hem sözlü hem de yazılı
olarak yetkin cevaplar vermesini amaçlamaktayız.
İnsan odaklı ve hizmet merkezli bir anlayışa sahip olduğumuz
için, öğrencilerimizin memnuniyeti ve akademik başarısı bizim
için çok önemlidir. Bu sebeple, öğrencilerimize başarı ve
performansını takip etmek için danışmanlık hizmetleri
sağlanacaktır. Ayrıca, çeşitli kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler
vasıtasıyla öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları sağlanacak ve
öğretim görevlileri ile öğrenciler arasında etkileşim ortamı
yaratılacaktır.
2
Başarılı, mutlu ve verimli bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.
Dr. Osman Sabuncuoğlu
Yabancı Diller Bölüm Başkanı
4
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
1- AKADEMİK KADRO
İngilizce Hazırlık Okulu; iyi eğitimli, genç, dinamik, heyecanlı, yenilikçi, öğrenmeye ve mesleki
gelişime açık, kendini mesleğine adamış bir öğretim kadrosuna sahiptir. Yaşam boyu
öğrenmeyi ilke edinen bölümümüz Türk ve yabancı öğretim kadrosundan oluşmaktadır.
Kadromuz örnek dersler vererek, dil öğretimiyle ilgili sunum ve tartışmalar yaparak ve
yabancı öğretmen eğitimcilerini üniversiteye davet ederek bilgi ve becerilerini
yenilemektedir. Mesleki hedefleri yüksek olan bu dinamik bölüm; birlikte yöneterek, işbirliği
yaparak, konuları müzakere ederek ve tartışarak akademik özgürlüğü yaşamaktadır. Bu
özgürlük ortamı kadromuzu daha çok motive ederek, kurum ile aralarında güçlü bir bağ
oluşturmaktadır.
Dr. Osman Sabuncuoğlu (Bölüm Başkanı)
Gülsüm Gülçür
Niyazi Ağaoğlu
Şule Çanak
Oğuz Güner
Pelin Çetin Kırış
Ayşen Şimşek
Gürkan Temiz
Barış Kürdo
Çiğdem Sevilen
Emel Hakyemez
Burcu Harputoğlu
Esra Keskin
Haktan Tursun
Esmanur Çetinkaya Karadağ
Fatma Küçük
Gözde Sarıoğlu
Iana Deleva
Nalan Şan
Adam Richard Wheeler
Aysun Deliktaş
David J. Lyndon
Sinem Aydoğan
Gem Gülenç
Timothy Owens
Melike Ubuz
Büşra Türkan
Nathan Bockhammas
Büşra Tombak
MESLEKİ GELİŞİM
Hazırlık Okulu, İngilizce öğretim görevlilerinin bilgi ve becerilerini yenilemek için mesleki
gelişim kursları düzenlemektedir. Bu eğitim kursları seçkin öğretmen eğitimcileri tarafından
verilmektedir. Ayrıca, öğretim görevlilerinin sınıf içerisindeki derslerinin gözlemlenmesi,
değerlendirilmesi ve bunun daha kaliteli bir eğitim olarak öğrencilere yansıtılması
hedeflenmektedir.
5
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
2-AKADEMİK BİRİMLER
Hazırlık Okulu'nun yapılanması kaliteli dil eğitimi sunmada önemli bir rol oynamaktadır.
Bölüm başkanı, düzey koordinatörleri, dil beceri koordinatörleri, sınav merkezi ve program
geliştirme ofisi, akademik beceri geliştirme ofisi (Yazma, Okuma, Konuşma, Dinleme,
dilbilgisi, kelime bilgisi) yatay bir yapılanma çerçevesinde programın etkili bir şekilde
yürütülmesi için çalışmaktadır.
1.Testing Office-Ölçme ve Değerlendirme Ofisi: Sınav Merkezimizde yıl boyunca yapılan
sınavlar (Seviye Belirleme Sınavı, Yeterlik Sınavı, Ara Sınavlar, Kısa Sınavlar ve Düzey Bitirme
Sınavları) için gerekli sorular hazırlanmaktadır.
2.Material Development Office-Materyal Geliştirme Merkezi: Merkezimizde öğretim
görevlilerimizin derslerinde kullanacakları yardımcı materyaller, sunumlar, hafta içi ve hafta
sonu ödevleri hazırlanmaktadır. Dilin becerilerinin (okuma, yazma, dinleme ve konuşma)
gelişiminde gerekli bireysel çalışmayı desteklemek için öğrenci odaklı materyaller
geliştirilmektedir.
3.Academic Skills Development Center-Akademik Beceri Geliştirme Ofisi: Ofisin görevi
öğrencilerin okuma, yazma, dinleme gibi becerileri edinmeleri için bire bir veya grup dersleri
ile ders saatlerine ek olarak hizmet vermektir.
4.Curriculum Development Office- Program Geliştirme Merkezi: Merkezimizin görevi yıl
boyunca takip edilecek programın düzenlenmesini yapmaktır.
6
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
3- HEDEFLER







Öğrencilerin akademik dil gereksinimlerine uygun programı geliştirmek,
İletişim kurabilme ve dili kullanıma dayalı etkili ve kaliteli dil eğitimi sağlamak,
Öğrencilerin bilgiyi işleyebilmelerine ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine
katkıda bulunmak,
Sosyal olarak gelişmiş ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine yardımcı olmak,
Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yabancı dil öğretiminin gelişimine katkıda bulunmak,
Öğretim görevlilerimiz tarafından geliştirilen akademik programları etkili dil öğretim
yöntem ve teknikleriyle uygulamak ve öğrencilerin dile hakim olmasını sağlamak,
Üniversite ortamında öğrencilerin gereksinim duyacağı sunum yapma, güncel konuları
tartışma, makale ve rapor yazma, alanında ileri düzeyde metinleri okuma ve analiz etme,
eğitim dili İngilizce olan dersleri takip edebilme ve not alma gibi akademik becerileri
geliştirmektir.
4- DİL ÖĞRETİM FELSEFESİ
Üniversitemizde öğrencilere iletişimsel dil öğretimi ve tematik öğretim merkezli bir dil
öğretimi sunulmaktadır. Dil öğretimi, metin odaklıdır ve dilin dört becerisine dayalıdır.
Akademik amaçlı bir öğretim vermekteyiz. Dil öğretim yöntemimiz dili kullanma ve iletişim
kurmaya dayalıdır. Dil öğretimimizde belirli bir konu veya tema merkezli öğretim yöntemi
izlenmektedir.
7
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
5- KUR SİSTEMİ
Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programında kur sistemi uygulanmaktadır. Bu sisteme
göre, akademik yıl dört kura ayrılır. 8 hafta süren her kur boyunca öğrencilere düzeylerine
göre 192 saat ile 240 saat arası yabancı dil eğitimi sağlanır. Kur sisteminin amacı kalite
standartlarını artırmak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek ve homojen sınıflar
oluşturmaktır.
Haftalık Ders Saatleri
Öğrencilere haftada 24 - 30 saat süren yoğun bir dil programı sunulur. Bu program hem dil
hem de akademik becerileri geliştirmeyi hedefler.
Kur Sınavları
Öğrenciler her kur boyunca bir kısa sınav, bir ara sınav ve bir kur bitirme sınavına tabi
tutulurlar. Sınavlar; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin yanında kelime
yeterliliğini, dilbilgisini ve dili iletişim amaçlı kullanma becerilerini ölçmektedir.
Kur Ölçme ve Değerlendirmesi
Bir kurun değerlendirme ortalamasını öğrencilerin girdiği sınavların yüzdesi ve öğretim
görevlilerinin değerlendirmeleri belirler. Kur ölçme ve değerlendirmesindeki yüzde oranları
şöyledir: Kısa sınav: % 10, Ara sınav: % 25, Portfolyo: % 10, Kur bitirme sınavı: % 45, Öğretim
görevlisinin değerlendirmesi: % 10. Öğrencilerin her kuru başarıyla tamamlayabilmeleri için
kur değerlendirme ortalamasının en az 60 puan olması gerekir.
Kur Geçme
Öğrencilerin her kur sonunda başarılı sayılabilmeleri için kur sonu değerlendirmesinin en az
60 olması gerekmektedir. Bölüm başkanlığı gerek gördüğü takdirde her kur yapılan ara sınav
sonunda aynı kuru tekrar eden öğrencilerin bir üst kura geçebilmelerine imkân verebilir.
Yarıyıl Sonu Muafiyet Sınavı
Yarıyıl sonunda yapılan muafiyet sınavına girebilmek için öğrencilerin en az orta düzeyi
başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin yeterlik sınavından başarılı
olabilmeleri için en az 60 puan alabilmeleri gerekmektedir.
Yıl Sonu Muafiyet Sınavı
Bir öğrencinin yılsonu yeterlik sınavına girebilmesi için en az orta düzeyi başarıyla
tamamlaması şartı aranır. Yılsonu ölçme ve değerlendirmesindeki yüzde oranları ise
şöyledir: Yeterlik Sınavı: % 60 - Kur Değerlendirme Ortalamaları: % 40. Yılsonu ve yaz okulu
sonunda yapılan yeterlik sınavlarından öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az 60
puan almaları gerekmektedir.
8
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
Derslere Devam
Öğrencilerin bir kuru bitirebilmeleri için (rapor dâhil) derslerin % 15'ine katılmama hakları
mevcuttur. Bu oran aşıldığı takdirde, bulundukları düzeyi tekrar etmek zorunda kalırlar.
Yaz Okulu
İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler isterlerse ücretli yaz
okuluna başvurabilirler.
Başarı Durumu
 İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler bölümlerine
başlayabileceklerdir.
 İngilizce seçmeli dersleri alabileceklerdir.
 İleri İngilizce I ve II (mesleki İngilizce) derslerini alabileceklerdir.
 Mezuniyetlerinde diploma ile birlikte yabancı dil eğitim sertifikası alacaklardır.
 Erasmus vb. değişim programlarından yararlanabileceklerdir.
 Yabancı Diller Bölümü tarafından verilecek başarı sertifikasını almaya hak
kazanacaklardır.
Başarısızlık Durumu
İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler bölümlerine
başlayabileceklerdir.
Mezun olabilmeleri için bölümlerindeki zorunlu yabancı dil (İngilizce I ve İngilizce II)
derslerini alıp, başarıyla geçmek zorundadırlar. Son modülde bulundukları düzey için
İngilizce Hazırlık Programına katılım sertifikası alacaklardır. Bu öğrencilerimiz İngilizce
Hazırlık Programını başarıyla tamamlayanların sahip olacakları haklardan yararlanmak
isterlerse, Akademik yılbaşında yapılan düzey belirleme ve yeterlik sınavına girip başarılı
olmak zorundadırlar.
Devamsızlık Durumu
Yıl boyunca toplamda derslerin % 85'inden fazlasına katılmayan öğrenciler yıl sonu yeterlik
sınavına giremezler. Ayrıca, bu öğrenciler yaz okuluna katılamazlar. Bir sonraki yıl programı
tekrar etmek zorundadırlar.
Lisans İngilizce Dersleri
Bölümlerde öğrencilerimizin almak zorunda olduğu ortak yabancı dil dersleri (İngilizce
programını başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin aldığı İngilizce I ve II ve İngilizce
programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin aldığı İleri İngilizce I ve II), toplam 60 saatten
az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır ve okutulur. Bu program, Yabancı
Diller Bölümü tarafından yürütülür.
9
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
6- PROGRAM
Akademik ortamda öğrencilerin gereksinimlerine cevap verecek programlar
geliştirilmektedir. Hem dil gelişimi hem de akademik beceri gelişimini sağlayacak bir
program takip edilecektir. Dilin dört becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerilerini öğrencilerimize mükemmel olarak kazandırmayı amaçlamaktayız. Program
dahilinde verilen derslerin sınıflandırılması şu şekildedir:
- Main Course: 14 saat
- Reading / Writing: 5 saat
- Listening / Speaking: 7 saat
7- DERS PROGRAMI
Öğrencilere haftada 26-30 saat süren yoğun bir dil programı sunulmaktadır.
Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere zaman ayırabilmesi için Çarşamba ve Cuma
günleri öğleden sonra ders yapılmayacaktır.
PAZARTESİ-SALI-PERŞEMBE
1. Ders
09:00-09:40
2. Ders
09:50-10:30
3. Ders
10:40-11:20
4. Ders
11:30-12:10
Öğle Arası 12:10-13:00
5. Ders
13:00-13:45
6. Ders
14:00-14:45
ÇARŞAMBA-CUMA
1. Ders
09:00-09:45
2. Ders
10:00-10:45
3. Ders
11:00-11:45
4. Ders
12:00-12:45
10
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
8- DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİK SINAVI
İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için gereken uluslararası / Ulusal Sınav
Sonuçları Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını
sunan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulundan muaf olarak 1. sınıfa başlayabilirler.
TOEFL PBT : 493 TOEFL IBT : 76 YDS : 82 IELTS : (Akademik versiyon) 5,5 (Her bölümden minimum 5)








Güz Yarıyılı Başında Yapılan Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavı
Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin güz yarıyılı başında yapılan seviye belirleme sınavına
girmeleri gerekmektedir.
Seviye belirleme sınavı çoktan seçmelidir. Dinleme, okuma, yazma, dilbilgisi ve kelime
bilgisini ölçmektedir.
Öğrencilerin seviye belirleme sınavından başarılı olabilmeleri için en az 60 puan almaları
gerekmektedir.
Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler sınav sonuçlarına göre seviyelerine uygun sınıflara
yerleştirilirler.
Seviye Belirleme Sınavını başarıyla geçen öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak
kazanırlar.
Yeterlik sınavı dilin dört becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı ölçmektedir.
Sınav orta üstü düzeydedir.
Öğrencilerin yeterlik sınavından başarılı olabilmeleri için en az 60 puan almaları
gerekmektedir. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler bölümlerine geçebilirler.
11
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EL KİTABI
YABANCI DİLLER OKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ
10 Eylül 2013
Düzey Belirleme Sınavı
11 Eylül 2013
Yazılı ve Sözlü Yeterlik Sınavı
GÜZ YARIYILI
23 Eylül 2013
1.Kur Başlangıç Tarihi
15 Ekim 2013
Kurban Bayramı (Resmi Tatil)
29 Ekim 2013 (Salı)
Cumhuriyet Bayramı (Resmi Tatil)
22 Kasım 2013
1.Kur Bitiş Tarihi
25 Kasım- 29 Kasım 2013
1.Kur Tatili Başlangıç ve Bitiş Tarihi
02 Aralık 2013
2. Kur Başlangıç Tarihi
01 Ocak 2014 (Çarşamba)
Yılbaşı (Resmi Tatil)
17 Ocak 2014
2.Kur Bitiş Tarihi
20 Ocak - 7 Şubat 2014
Birinci Yarıyıl Tatili
BAHAR YARIYILI
10 Şubat 2014
3. Kur Başlangıç Tarihi
04 Nisan 2014
3.Kur Bitiş Tarihi
07 Nisan-11 Nisan 2014
3.Kur Tatili Başlangıç ve Bitiş Tarihi
14 Nisan 2014
4.Kur Başlangıç Tarihi
23 Nisan 2014 (Çarşamba)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi Tatil)
01 Mayıs 2014 (Perşembe)
Emek ve Dayanışma Günü (Resmi Tatil)
06 Haziran 2014
4. Kur Bitiş Tarihi
10 Haziran 2014
Yazılı Sınav Tarihi
11-12 Haziran 2014
Sözlü Sınav Tarihi
12
2013-2014 ÖĞRENCİ EL KİTABI
YABANCI DİLLER OKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
2013-2014 SINAV TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
GÜZ DÖNEMİ YETERLİK SINAVI
10 Eylül 2013
11 Eylül 2013
Düzey Belirleme Sınavı
Yazılı ve Sözlü Yeterlik Sınavı
BİRİNCİ KUR
23 Eylül 2013 - 22 Kasım 2013
28-31 Ekim 2013
18-22 Kasım 2013
Birinci Kur Başlangıç-Bitiş Tarihi
Ara Sınav Haftası
Kur Bitirme Sınav Haftası
İKİNCİ KUR
2 Aralık 2013-17 Ocak 2014
23-27 Aralık 2013
13-17 Ocak 2014
İkinci Kur Başlangıç-Bitiş Tarihi
Ara Sınav Haftası
Kur Bitirme Sınav Haftası
YARIYIL YETERLİK SINAVI
18 Ocak 2014
Yazılı ve Sözlü Yeterlik Sınavı
BAHAR YARIYILI
ÜÇÜNCÜ KUR
10 Şubat 2014 - 4 Nisan 2014
10-14 Mart 2014
1 - 4 Nisan 2014
Üçüncü Kur Başlangıç-Bitiş Tarihi
Ara Sınav Haftası
Kur Bitirme Sınav Haftası
16 Nisan 2014
Yurt Dışı Eğitimi Sınavı
DÖRDÜNCÜ KUR
14 Nisan 2014 - 6 Haziran 2014
12-16 Mayıs 2014
2-6 Haziran 2014
Dördüncü Kur Başlangıç-Bitiş Tarihi
Ara Sınav Haftası
Kur Bitirme Sınav Haftası
SENE SONU YETERLİK SINAVI
10 Haziran 2014
11-12 Haziran 2014
Yazılı Yeterlik Sınavı
Sözlü Yeterlik Sınavı
13
2013-2014 ÖĞRENCİ EL KİTABI
KİTAP / KAYNAK
Dil öğretim felsefemize uygun olarak, hem dil gelişimi hem de öğrencinin akademik becerileri
geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bundan dolayı, izlence veya programa en uygun kitaplar
seçilmektedir. Main coursebook (dil gelişimi odaklı), Reading & Writing ve Speaking & Listening
(akademik beceri odaklı) kitapları kullanılmaktadır.
MULTIMEDYA DESTEKLİ DİL ÖĞRETİMİ
Dil öğrenimini etkili, ilginç ve eğlenceli hale getirmek için dersler sınıflarda bilgisayar desteği alınarak,
işitsel ve görsel açıdan etkili biçimde yapılmaktadır. Akıllı tahta vasıtasıyla yapılan dil öğretimi
öğrencinin motivasyonunu artırmakta ve farklı öğrenme tarzlarına hitap etmektedir. Ayrıca
öğrencilerin günlük İngilizce'ye aşina olmalarını sağlamak için video dersleri yapılmaktadır.
REHBERLİK VE DANIŞMANLIK
Hazırlık Okulu öğrencilerine öğretim görevlileri tarafından danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu
rehberlik ve danışmanlık hizmeti, öğrencilerin dil edinim becerilerini geliştirmelerine ve dil
öğrenmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, dil öğreniminde daha başarılı olmaları için
bireysel farklılıklar göz önüne alınarak öğrenme stratejileri geliştirilmektedir. Yard. Doç. Dr. Güler
Dinçel öğrencilerimizin ruhsal ve psikolojik gelişimine destek vermekte ve onların sorunlarını
çözmeye yardımcı olmaktadır.
ORYANTASYON TOPLANTILARI
Her akademik yılbaşında düzenlenen bu toplantılarda öğrencilere Yabancı Diller Okulu'nun eğitim
sistemi, yapısı, birimleri, kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi verilir.
YURT DIŞINDA DİL OKULU İMKÂNI
Her bölüm kontenjanının en başarılı %5'lik dilimine giren öğrencilerimize, başka bir deyişle her 20
öğrenciden birine, İngiltere, Amerika gibi ülkelerin saygın dil okullarında altı haftalık bir eğitim
alma imkânı sağlanacaktır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimize dil okulu sertifikası
verilmektedir. Ayrıca yıl boyu edindikleri İngilizce becerilerini gündelik hayatta da kullanma fırsatı
elde edeceklerdir. Dil eğitimi almak üzere yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin tüm masrafları
Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır
Öğrencilerimizin önceki yıllarda katıldıkları dil okulu programları:
- 2010-2011 The University of Georgia, Amerika Birleşik Devletleri
- 2011-2012 St Giles Dil Okulu, Brighton, İngiltere
-2012-2013 ETC Dil Okulu, Bournemouth, İngiltere
Yurt dışına gidecek öğrencilerin seçiminde kullanılacak ölçütler:
- 1.,2. ve 3. Kur değerlendirme ortalamaları (% 75)
- Özel Sınav (% 25)
- 1., 2., ve 3. Kur değerlendirme ortalamaları 70 ve üstü olan öğrenciler özel sınava girebilirler.
14
Tarihin derinliklerinden
bilimin ve sanatın ufuklarına...
Zeyrek Mh. Büyük Karaman Cad. No:53
Fatih / İstanbul
t: 0212 521 81 00 f: 0212 521 84 84
www.fsm.edu.tr | [email protected]

Benzer belgeler