TekYaprakBultenler - Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

TekYaprakBultenler - Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Sıra No
PROJE ADI
Yayın
Çeşidi
Yayın
No
Yayında ismi kişilerin isimleri tamamı (kaç kişi
varsa hepsi yazılacak ve diğerleri
denilmeyecek), yıllara göre sıralanacak
Yayın
Yılı
T.B.
1
NİHAL ÖZEL
1996
T.B.
2
Prof.Dr. RIZA AVCIOĞLU-Dr.TUNCAY TUNG-Dr.
NASER AKBARİ-NİHAL ÖZEL
2006
T.B.
3
İSMAİL ÇEVİK
1996
T.B.
4
İSMAİL ÇEVİK
1996
T.B.
5
M.İLKER ACAR-G.SEVİNÇ GÜL-ERDAL ÖRTEL
1996
T.B.
6
İSMAİL ÇEVİK
1996
T.B.
7
Doc.Dr. ŞEM’İ İKTÜEREN
1997
T.B.
8
Dr.FEVZİ BİLGİN- ZERRİN AY
1997
T.B.
9
Dr. BÜNYAMİN DOĞAN
1997
T.B.
10
DR. BÜNYAMİN DOĞAN
1997
T.B.
11
DR. NİHAL ÖZEL
1999
T.B.
12
G. SEVİNÇ GÜL
1999
T.B.
13
HÜLYA AKÇA- IŞIN YAZICI
1999
T.B.
14
DR. ALİ GENÇ
2000
T.B.
15
EMİN KAYMAKÇI-ÖMER S. ERKULOĞLUA.FETHİ ERONAT
2000
T.B.
16
DR. FEVZİ BİLGİN- ZERRİN AY- MUSA AKKAYA
2002
T.B.
17
DR. BÜNYAMİN DOĞAN- Z.GÜLÇİN ALTUN
2002
6- EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR
TEKNİK BÜLTENLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BEŞPARMAK DAĞLARI VE DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI BİTKİ ÖRTÜSÜ
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
SEFERİHİSAR YÖRESİ ORMAN İÇİ VE ORMAN KENARI DOĞAL MERALARININ
ISLAHI OLANAKLARI ÜZERİNDE ÖN ARAŞTIRMALAR
KIZILÇAM ORMANLARINDA AĞAÇLARIN DİKİLİ OLARAK SATILMASI ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
KARAÇAM (PİNUS NİGRA ARNOLD.) FİDANLARININ SOĞUK HAVA DEPOLARINDA
SAKLANMALARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
TÜRKİYE’DE KIZILÇAM ORMANLARINDAN AKMA REÇİNE ÜRETİMİNDE ASİTPASTA TAHRİK TEKNİĞİNİN UYGULANMASI ESASLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
BOŞALTMA KESİMİ AŞAMASINA GELMİŞ KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.)
MEŞCERELERİNDE AĞAÇ HACMİNİN BELİRLENMESİ
BATI ANADOLU BÖLGESİNDE KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.) VE FISTIKÇAMI (
PİNUS PİNEA) ORİJİN DENEMESİ
EGE BÖLGESİNDE ÇAMFISTIĞI İŞLETMECİLİĞİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
DALAMAN ÇAYI HAVZASI DOĞAL KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.)
POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAPISI
KAZDAĞI YÖRESİ DOĞAL KIZILÇAM POPULASYONLARINDA İZOENZİM ÇEŞİTLİLİĞİ
KAZDAĞLARI ORMAN VEJETASYONU ÜZERİNE FİTOSOSYOLOJİK VE
FİTOEKOLOJİK ARAŞTIRMALAR
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN GÖVDE REÇİNESİ TEREBENTİNİ İLE SÜLFAT TEREBENTİNİ
BİLEŞİMLERİNİN TAYİNİ VE BİLEŞENLERİNİN ENDÜSTRİYEL ÖNEMİ OLAN BAŞKA
BİLEŞİKLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İZMİR YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA) FİDANLARINDA
DEĞİŞİK SULAMA MİKTARLARINDA OLUŞAN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
SIĞLA AĞACININ (LİQUİDAMBAR ORİENTALİS MİLL.) DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİĞİYLE
ÜRETİLMESİ
GÖRDES İŞLETMESİNDE KARAÇAM (PİNUS NİGRA ARNOLD.)’DA GEÇİKİLMİŞ
SIKLIK BAKIMI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
EGE BÖLGESİNDE ODUN KÖKENLİ ÜRÜN SANAYİNİN MEVCUT DURUMU VE
GELİŞİM POTANSİYELİ
DALAMAN ÇAYI HAVZASI DOĞAL KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.)
POPULASYONLARINDA İZOENZİM ÇEŞİTLİLİĞİ
Sıra No
18
19
20
21
22
23
24
25
26
PROJE ADI
EGE BÖLGESİNDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE BOZULMUŞ YÜKSEK ZON KARAÇAM
(PİNUS NİGRA ARNOLD.) ORMANLARININ GENÇLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
MANİSA-SARIGÖL YÖRESİNDEKİ EROZYON SAHALARINDA BAŞVURULABİLECEK
ORMANCILIK-KARMA ORMANCILIK-TARIM-MER’A AMAÇLI KULLANIM
TEKNİKLERİNE UYGUN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE EROZYON
KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
KIZILÇAMIN SERT VE YEŞİL ÇELİKLE ÜRETİM OLANAKLARI
EGE BÖLGESİNDE İZMİR KEKİĞİ (ORİGANUM ONİTES) VE ADAÇAYI (SALVİA
TRİLOBA) YAĞ ANALİZLERİNDEN YARARLANARAK YÖRELERE GÖRE KESİM
ZAMANININ BELİRLENMESİ
EGE BÖLGESİ AĞAÇLANDIRMA ALNALARINDA ÇAM KESEBÖCEĞİ
(THAUMETOPOEA PİTYOCAMPA (SCHİFF) ) YUMURTA PARAZİTOİDLERİNİN
BELİRLENMESİ
EGE BÖLGESİNDE AÇIK KÖMÜR İŞLETMESİ VE TOPRAK DÖKÜM ALANLARINDAKİ
EKOLOJİK ŞARTLAR İLE BU ALANLARA UYGUN AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİNİN
VE AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ
EGE BÖLGESİ KARAÇAM (Pinus nigra Arn. Subsp. Nigra var. Caramanica) ORJİN
DENEMESİ BEŞ YILLIK SONUÇLARI
EGE BÖLGESİ TOHUM BAHÇELERİNDE KOZALAK ZARARLILARININ VE MÜCADELE
YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ
MUĞLA İLİ KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMA ALANLARINDA ÇAM KESEBÖCEĞİ
(THAUMETOPOEA PİTYOCAMPA(DEN.&SCHİFF.) (LEP.,THAUMETOPOEİDAE)
)’NİN MEKANİK VE BİYOLOJİK SAVAŞ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
Yayın
Çeşidi
Yayın
No
T.B.
18
EMİN KAYMAKÇI- ÖMER S.ERKULOĞLUA.FETHİ ERONAT
2002
T.B.
19
CAN ACAR- YRD. DOÇ.DR. ATİLA GÜL-FEVZİ
BİLGİN
2002
T.B.
20
CAN ACAR- AYSUN ÖZCAN ÖZÖY
2003
T.B.
21
DR.SEVİNÇ GÜL-İSMAİL ÇEVİK-MUSTAFA GÜLDR. NİHAL ÖZEL
2003
T.B.
22
PEYMAN CAN- İ.MELTEM ÖZÇANKAYA
2003
T.B.
23
HİDAYET KARAKURT
2004
T.B.
24
Dr. BÜNYAMİN DOĞAN – F. CAN ACAR
2004
T.B.
25
DR. PEYMAN CAN- DR. İ.MELTEM ÖZÇANKAYA
2004
T.B.
26
DR. İ.MELTEM ÖZÇANKAYA-DR. PEYMAN CAN
2004
DR. ZERRİN AY- FEVZİ BİLGİN-İSMAİL ŞAFAKMEHMET EMİN AKKAŞ
2005
27
EGE BÖLGESİ’NDE AVLANMA KARTI OLAN AVCILARIN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ
T.B.
27
28
EGE BÖLGESİNDE DEFNE (LAURUS NOBİLİS L.) ÜRETİCİLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK ÖNEMİ VE ÜRETİCİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ
T.B.
28
29
MARMARA BÖLGESİ AVCI PROFİLİ
T.B.
29
30
FONKSİYONEL İDARE SÜRESİ TESPİTİNİN TEORİK VE PRATİK ESASLARI
T.B.
30
31
EGE BÖLGESİ MAKİ ALANLARINDA BİTKİ TOPLUMLARI İLE YETİŞME ORTAMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
T.B.
31
32
EGE BÖLGESİNDE TARIMSAL AMAÇLAR İÇİN YASAL YOLLARLA ORMAN DIŞINA
ÇIKARILAN ALANLARIN KULLANIM SORUNLARI
T.B.
32
Yayında ismi kişilerin isimleri tamamı (kaç kişi
varsa hepsi yazılacak ve diğerleri
denilmeyecek), yıllara göre sıralanacak
DR. FEVZİ BİLGİN- İSMAİL ŞAFAK-ÖZGÜR
KİRACIOĞLU
DR.MEMDUH IĞIRCIK-YRD.DOÇ.DR.SULTAN
BEKİROĞLU-SALİHA YADİGAR-TANER OKANM.EMİN AKKAŞ
DR. MUSTAFA BATUR
DR. NİHAL ÖZEL-NADİRE ALBAYRAK AKBİNNURAN ALTUN-H.HANDANÖNER-GIYASETTİN
AKBİN
DR. FEVZİ BİLGİN
Yayın
Yılı
2005
2005
2005
2006
2006
Sıra No
PROJE ADI
Yayın
Çeşidi
Yayın
No
33
YAPRAK ÜRETİMİ AMACIYLA DEFNELİK (LAURUS NOBİLİS L.) TESİSİ (İZMİR-URLA
ÖRNEĞİ)
T.B.
33
34
BATI ANADOLU BÖLGESİNDE DEFNE (LAURUS NOBİLİS L.)’İN FUNGAL HASTALIK
ETMENLERİ VE ZARARLI BÖCEKLERİNİN BELİRLENMESİ
T.B.
34
35
İZMİR İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
T.B.
35
36
BÜYÜK ORMAN YANGINLARININ METEOROLOJİK VERİLER IŞIĞINDA İNCELENMESİ T.B.
36
37
38
ASİT PASTA İLE REÇİNE ÜRETİMİNİN HACİM ARTIMI VE ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
DAĞILIMINA ETKİSİ
DEFNE (LAURUS NOBİLİS L.)’DE KURAKLIĞA UYUM MEKANİZMALARININ
UYARILMASI VE OLUŞAN İÇSEL HORMON DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Yayında ismi kişilerin isimleri tamamı (kaç kişi
varsa hepsi yazılacak ve diğerleri
denilmeyecek), yıllara göre sıralanacak
DR. FEVZİ BİLGİN-SALİH PARLAK-EMİN
KAYMAKÇI
DR. PEYMAN CAN- DR. SAİDE NAFİSİ BALAYDR.İ. MELTEM ÖZÇANKAYA- CEMHAN BUCAKDR.ERHAN GÖRE
İSMAİL ŞAFAK-PROF.DR. UÇKUN GERAY-DR.
ERSİN YILMAZ-ÖZGÜR KİRACIOĞLU-HADİYE
BAŞAR
M.EMİN AKKAŞ-CEMHAN BUCAK-ZÜLFÜ BOZADR.HÜSNÜ ERONAT-ABRURRAHMAN BEKERECİAYHAN ERKAN-CELİL CEBECİ
Yayın
Yılı
2006
2007
2007
2008
T.B.
37
DR. MUSTAFA BATUR
2000
T.B.
38
DR. HÜLYA AKÇA
2008
39
BATI ANADOLU’DA DEFNE (LAURUS NOBİLİS L.) YAYILIŞ ALANLARININ YETİŞME
ORTAMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
T.B.
39
DR. NİHAL ÖZEL-M.EMİN AKKAŞ-GIYASETTİN
AKBİN-H.HANDAN ÖNER-NURAN ALTUNNADİRE ALBAYRAK AKBİN
2008
40
DEFNE (LAURUS NOBİLİS L.)’NİN KAPLI FİDAN ÜRETİMİ VE ARAZİDEKİ DİKİM
BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ)
T.B.
40
DR. SALİH PARLAK
2008
41
KAZDAĞI YÖRESİNDE YABAN HAYATI KAYNAKLARININ YÖNETİM ÇALIŞMALARINA
İLGİLİ KESİMLERİN KATKI VE KATILIMLARININ ARAŞTIRILMASI
T.B.
41
DR.MEMDUH IĞIRCIK- YRD. DOÇ.DR. SULTAN
BEKİROĞLU-TANER OKAN-CEMHAN BUCAK
2008
T.B.
42
DR. SALİH PARLAK
2009
T.B.
43
HİDAYET KARAKURT-M.EMİN AKKAŞ-SEMRA
KOSTAK-EMİN KAYMAKÇI
2009
42
43
DEFNE’NİN ÇELİKLE ÜRETİLMESİ
AYDIN LİNYİTLERİ AÇIK KÖMÜR HAVZASINDA MALZEME DÖKÜM ALANLARININ
AĞAÇLANDIRMA YOLUYLA ISLAHI
44
İZMİR YÖRESİNDEKİ DOĞAL KIZILÇAM ORMANLARINDA EKTOMİKORİZAL
MANTARLARIN BELİRLENMESİ
T.B
44
DR.HÜLYA AKÇA-DR. HİDAYET KARAKURTGIYASETTİN AKBİN- DOÇ.DR. M.HALİL SOLAK
2009
45
FISTIKÇAMI (PİNUS PİNEA L.) ORİJİN DENEMESİ ONUNCU YIL ARA SONUÇLARI
T.B
45
F.CAN ACAR-DR.FEVZİ BİLGİN-DR.AYSUN BOZAZ.GÜLÇİN ALBİ-SELMA COŞGUN-DR.SEDAT
TÜFEKÇİ-OSMAN POLAT-A.HALUK TÜRKER
2010
46
KAPIDAĞ YARIMADASI’NIN FİTOSOSYOLOJİK VE FİTOEKOLOJİK YÖNDEN
İNCELENMESİ
T.B
46
DR. H. HANDAN ÖNER
2010
47
KOZAK YÖRESİNDEKİ FISTIK ÇAMLARINDA (PİNUS PİNEA L.) BİYOTİK FAKTÖRLER
İLE BESİN ELEMENTLERİNİN KOZALAK KAYIPLARINA ETKİLERİ
T.B
47
DR. İ.MELTEM ÖZÇANKAYA-DR.SAİDE NAFİSİ
BALAY-MUHAMMET KILCI-CEMHAN BUCAK
2010
48
EGE BÖLGESİ ORMAN İŞLETMELERİNİN ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
T.B
48
DR. İSMAİL ŞAFAK
2010
Sıra No
PROJE ADI
Yayın
Çeşidi
Yayın
No
Yayında ismi kişilerin isimleri tamamı (kaç kişi
varsa hepsi yazılacak ve diğerleri
denilmeyecek), yıllara göre sıralanacak
Yayın
Yılı
49
SAKIZ (PİSTACİA LENTİSCUS VAR. CHİA)’NIN AŞILAMA YOLUYLA ÇOĞALTILMASI
T.B
49
DR. SALİH PARLAK-NADİRE ALBAYRAK
2011
50
EGE BÖLGESİ KARAÇAM (PNUS NİGRA ARN. SUBSP. NİGRA VAR. CARAMANİCA)
ORİJİN DENEMESİ : ONBEŞİNCİ YIL SONUÇLARI
T.B
50
F.CAN ACAR-ZEYNEP GÜLÇİN ALTUN-AYSUN
BOZA
2011
51
TUZLU VE ALKALİ TOPRAKLARA SAHİP OLAN İZMİR-SASALI’DA
AĞAÇLANDIRMADA KULLANILACAK UYGUN BİTKİ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ
T.B
51
DR. MEHMET SAYMAN-MUHAMMET KILCIGIYASETTİN AKBİN-DR.SALİH PARLAK
2012
52
KOZAK YÖRESİ FISTIKÇAM (Pinus pinea L.)'LARINDA GÜBRELEMENİN KOZALAK
VERİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
T.B
52
MUHAMMET KILCI-DR.MEHMET SAYMANGİYASETTİN AKBİN-DR. İ.MELTEM ÖZÇANKAYA
2012
53
DEFNENİN (Laurus nobilis L.) DOKU KÜLTÜRÜYLE ÜRETİLMESİ OLANAKLARI
T.B
53
DR. AYSUN BOZA-ZEYNEP GÜLÇİN ALTUN
2012
54
KARABURUN, URLA (ÇEŞME YARIMADASI) VE DİLEK YARIMADASINDA BULUNAN
DOĞAL DEFNE (Laurus nobilis L.) POPULASYONLARINDA FENOLOJİK GÖZLEMLER
VE YAĞ ANALİZLERİ
T.B
54
DR. AYSUN BOZA
2012
55
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHLARININ PLANLAMA İLKELERİNİN BELİRLENMESİ
(OVACIK-SİNANCILAR ÖRNEĞİ)
T.B
55
ÖZGÜR KİRACIOĞLU-DR. İSMAİL ŞAFAK-DR.
MUSTAFA BATUR-DR. H. HANDAN ÖNERZÜLFÜ BOZA
2012
56
BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMA
SAHALARINDA AKDENİZ ORMAN BAHÇIVANI [Tomicus destruens
(Wollaston)(Col., Curculionidae)]’nın HAYAT DÖNGÜSÜSNÜN BELİRLENMESİ
D.Y
Yok
Dr. Saide Nafisi BALAY
2013
T.R.
1
F. CAN ACAR-Dr. Atila GÜL
1997
T.R.
2
İSMAİL ÇEVİK - MUSTAFA BATUR
1999
T.R.
3
Doç.Dr. Şemi İKTÜEREN
1999
T.R.
4
Dr. ZERRİN AY-FEVZİ BİLGİN-MUSTAFA GÜLYrd.Doç.Dr. ATİLA GÜL-.NURAN ALTUN
2002
57
58
59
60
61
TEKNİK RAPORLAR
EGE BÖLGESİNDE EROZYON KONTROLÜ ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLECEK BİTKİ
TÜRLERİNİN VEJETATİF YOLLA ÜRETİLMESİ
KARAÇAM ORMANLARINDA AYNI YAŞLI VE TEK TABAKALI KURULUŞUN OLUŞUMU
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
KIZILÇAM FİDANLARINDA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BEKLETMENİN VE AGRİKOL
MUAMELESİNİN TUTMA BAŞIRISINA ETKİSİ
TAHTALI BARAJI KORUMA ALANINDA KİRLENMEYİ ÖNLEYİCİ ALTERNATİF ARAZİ
KULLANIM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİ
ÇEŞİTLİ YAYINLAR
62
DİLEK YARIMADASI BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKININ REKREASYON
AMACIYLA KULLANIMININ EKONOMİK DEĞERİNİN SAPTANMASI
Ç.Y.
1
HADİYE BAŞAR
63
AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE
UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANMA
OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN ORNEĞİ)
Ç.Y.
2
ZÜLFÜ BOZA
2008
Sıra No
PROJE ADI
Yayın
Çeşidi
Yayın
No
Yayında ismi kişilerin isimleri tamamı (kaç kişi
varsa hepsi yazılacak ve diğerleri
denilmeyecek), yıllara göre sıralanacak
F.CAN ACAR-AYSUN BOZA-NURTEN ÖZKURTDR.MUSTAFA AKYÜZ-MELAHAT ŞAHİN AKARNECMETTİN EREN-HÜSEYİN KARATAY
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANGİYASETTİN AKBİN
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANM.EMİN AKKAŞ-CEMHAN BUCAK-DR. SALİH
PARLAK-ZÜLFÜ BOZA
Yayın
Yılı
2009
64
BAZI PAULOWNİA TÜRLERİNİN TÜRKİYE’YE ADAPTASYONU VE TANITILMASI
Ç.Y.
3
65
BATI ANADOLU’DA FISTIKÇAMI (PİNUS PİNEA L.)’NIN GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Ç.Y.
4
66
KOZAK HAVZASI FISTIKÇAMI (PİNUS PİNEAL.) ORMANLARINDA KOZALAK
VERİMİNİ ETKİLEYEN EKOLOJİK FAKTÖRLER
Ç.Y.
5
D. Y.
NO 3
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANALPER AKGÜL
1998
D. Y.
NO 5
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANGİYASETTİN AKBİN-ALPER AKGÜL
1999
2010
2011
DİĞER YAYINLAR
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
FARKLI SULAMA UYGULAMALARININ KAPLI KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.)
FİDANLARININ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
FARKLI SULAMA UYGULAMALARININ YASTIKTA YETİŞTİRİLEN KIZILÇAM (PİNUS
BRUTİA TEN.) FİDANLARININ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
KAPTA YETİŞTİRİLEN KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.) FİDANLARINDA SULAMABESLENME İLİŞKİSİ
YASTIKTA YETİŞTİRİLEN KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.) FİDANLARINDA SULAMABESLENME İLİŞKİSİ
KAPLI KIZILÇAM FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE UYGULAMALARININ
FİDAN KALİTESİ VE AĞAÇLANDIRMA ALANLARINDAKİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ
FARKLI SU MİKTARLARIYLA YETİŞTİRİLMİŞ KAPLI KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.)
FİDANLARININ ARAZİDEKİ BAŞARI DURUMLARI
FARKLI SU MİKTARLARIYLA YASTIKTA YETİŞTİRİLEN KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA
TEN.) FİDANLARININ ARAZİDEKİ BAŞARI DURUMU
KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.) FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AGRO-CLİNONUN
(ZEOLİT) ETKİSİ
VETİVERİA ZİZANİOİDES (L.) NASH’IN EGE BÖLGESİ KOŞULLARINDA
ADAPTASYONUNUN BELİRLENMESİ
KARAÇAM (PİNUS NİGRA) FİDANLARININ SU İÇERİĞİ VE TUTMA BAŞARISI
ÜZERİNE GÖMÜDE BEKLEME SÜRESİNİN ETKİLERİ
GÖMÜDE BEKLEME SÜRESİNİN KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.) FİDANLARININ
SU İÇERİĞİ VE TUTMA BAŞARISI ÜZERİNE
BOR AÇIK MADEN OCAĞINDA (BİGADİÇ/GÜNEVİ) BİTKİLENDİRME OLANAKLARI
D.Y.
NO 7/1 MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMAN
2000
D.Y:
NO 7/2 MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMAN
2000
D.Y.
NO 11
DR. MEHMET SAYMAN-MUHAMMET KILCIGİYASETTİN AKBİN
2002
D.Y:
NO 14
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANGİYASETTİN AKBİN
2002
D. Y.
NO 15
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANGİYASETTEİN AKBİN
2003
D.Y.
NO 17
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMAN
2003
D.Y.
NO 18
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANGİYASETTİN AKBİN-SEDA ŞENTÜRK
2004
D.Y.
Yok
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANGİYASETTİN AKBİN
2005
D.Y.
Yok
MUHAMMET KILCI-DR. MEHMET SAYMANGİYASETTİN AKBİN
2007
D.Y.
Yok
DR. MEHMET SAYMAN-MUHAMMET KILCIGİYASETTİN AKBİN
2007

Benzer belgeler