2013_Online

Transkript

2013_Online
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimizde Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Osman MAVU㿩, 02 Ocak 2013 tarihi
itibari ile Genel Müdür olarak atanm㾼㿪t㾼r.
Osman MAVU㿩 1972 y㾼l㾼nda, Sivas 'ta dünyaya geldi. 1989 -1994 y㾼llar㾼 aras㾼nda
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisli㾪i bölümünü
bitirdi. 2002 -2005 y㾼llar㾼 aras㾼nda Bilgi Üniversitesi’nden MBA derecesini ald㾼. Profesyonel
hayat㾼n㾼 endüstriyel sat㾼㿪 ve pazarlaman㾼n de㾪i㿪ik kademelerinde a㾪㾼rl㾼kl㾼 olarak
uluslararas㾼 㿪irketlerde devam ettiren, Osman MAVU㿩 2005 y㾼l㾼ndan beri Otomotiv yan
sanayisinin lider markalar㾼ndan biri olan ESTA㿩 ‘ta Sat㾼㿪 Pazarlama direktörü olarak görev
yap㾼yordu.
Görevinde ba㿪ar㾼lar dileriz.
ESTA㿩 A㿩.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㾻㿪çi Sa㾪l㾼㾪㾼 Kurulu,
ola㾪an toplant㾼s㾼
gerçekle㿪tirilmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩efik
HUSOKOV㾻C,
sipari㿪leri ile ilgili
durum hakk㾼nda
bilgi almak amac㾼
ile 㿪irketimize
ziyarette
bulunmu㿪lard㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Ar-Ge Merkezi
proje çal㾼㿪malar㾼
kapsam㾼nda,
hakemlik yapma
amac㾼 ile 㾻stanbul
Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet
DEM㾻RKOL
ziyarete gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Firmam㾼z
bünyesine
tasar㾼m program㾼
olan, Solidworks
E㾪itimi için Murat
Aksoy firmam㾼za
gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz
mühendislerin
den Serpil
ÖZTEMÜR,
“5S” konu
ba㿪l㾼kl㾼 e㾪itimi
vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Sivas Deftedarl㾼㾪㾼 taraf㾼ndan
vergi haftas㾼 dolay㾼s㾼 ile
düzenlenen törende Gelir ve
Kurumlar Vergisi
rekortmenlerine, onur belgesi
verildi.
Düzenlenen programda
verdi㾪i beyannameler ile ikinci
s㾼rada yer alan E㿩TA㿩, onur
belgesini 㾻l Jandarma
Komutan㾼’ndan alm㾼㿪t㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㾻notec firmas㾼n㾼n
dan㾼㿪manl㾼㾪㾼nda
gerçekle㿪en 12K
projesi,
de㾪erlendirilmesi
gerçekle㿪ti.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
KIZILAY Kan
Ba㾪㾼㿪㾼 kampanyas㾼
çerçevesinde,
ESTA㿩’ta
düzenlenen kan
ba㾪㾼㿪㾼
organizasyonuna
yüksek kat㾼l㾼m
olmu㿪tur.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Yeni giren
personellerimiz için,
oryantasyon e㾪itimi ve
i㿪 güvenli㾪i e㾪itimi
verilmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Ödül ve önersi
sistemi
kapsam㾼nda
dereceye giren
personellere, ödül
verilmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Heinz PAWLAK,
“CBN Ta㿪lama
Teknolojisi”
E㾪itimini vermek
için firmam㾼za
gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz
mühendislerinden
Ba㿪ak YILDIRIM,
“Risk Analizi” konu
ba㿪l㾼kl㾼 e㾪itimi
vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Swaraj
Firmas㾼,
dökümhane
denetimi için
㿪irketimize
gelmi㿪lerdir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Genel
Müdürümüz
Osman MAVU㿩
Bey, piyasa
durumu ile ilgili
genel
bilgilendirme
vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
YANMAR
firmas㾼,
Japonya için
çelik mil
imalat㾼
görü㿪melerin
de bulunmak
üzere
㿪irketimize
gelmi㿪lerdir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Kalite Sistemleri
Yeniden
BelgelendirmeTUVNORD,
denetimi
kapsam㾼nda
denetim ba㿪ar㾼
ile
tamamlanm㾼㿪t㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
㿩UBAT / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz
yöneticilerinden
Fatih ÖZAYDIN
Bey ve Sat㾼㿪
Sorumlusu Alsu
ÖZKAN Han㾼m,
KAMAZ Firmas㾼na
ziyarette
bulunmu㿪lard㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz
mühendisler
inden Serpil
ÖZTEMÜR,
“5S” konu
ba㿪l㾼kl㾼
e㾪itimi idari
kadro için
vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ASES kapsam㾼nda
gerçekle㿪en denetim
ba㿪ar㾼 ile
tamamlanm㾼㿪t㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
DACIA firmas㾼,
dökümhane
denetimi için
㿪irketimize
gelmi㿪lerdir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Her y㾼l ola㾪an
olarak düzenlenen
Esta㿪 Genel Kurul
toplant㾼s㾼nda;
Yönetim Kurulu
Ba㿪kan㾼 Abdullah
DÖNER Bey
taraf㾼ndan 㾻smail
T㾻MUÇ㾻N Bey’e
plaket takdim
edilmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Esta㿪 olarak,
Ahmet 㿩erif
㾻ZGÖREN’in
vermi㿪 oldu㾪u
Hayat㾼m㾼z
Film- 㾻leti㿪im
Seminerine
kat㾼l㾼m
olmu㿪tur.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz
mühendislerinden
Serpil ÖZTEMÜR,
“㾻leti㿪im” konu
ba㿪l㾼kl㾼 e㾪itimi
vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz
mühendislerinden
Ba㿪ak YILDIRIM,
“㾻SG” konu ba㿪l㾼kl㾼
e㾪itimi vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
2011 y㾼l㾼na
ait Kurumlar
Vergisi ödül
töreninde
ESTA㿩,
Sivas il
ikincili㾪i ile
“Onur
Belgesi”
alm㾼㿪t㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Linemar firmas㾼,
yeni döküm
projesi
kapsam㾼nda
㿪irketimize
ziyarette
bulunmu㿪lard㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
T.C Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanl㾼㾪㾼
kapsam㾼nda ikincisi
gerçekle㿪en Ar-Ge
Merkezleri Web
Portal kullan㾼m㾼
e㾪itimine Ar-Ge
Merkezi Yöneticimiz
ve Ar-Ge 㾻nsan Kay.
Sorumlusu kat㾼lm㾼㿪t㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
MART / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㾻notec firmas㾼
“Proje
Yönetimi
E㾪itimi”ni
vermek için
firmam㾼za
gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Sivas Belediye
Ba㿪kan㾼 Do㾪an
ÜRGÜP Bey,
㿪irketimizi
ziyaret etmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz
mühendislerinden
Serpil ÖZTEMÜR,
“At㾼klar㾼n Yönetimi”
konu ba㿪l㾼kl㾼 e㾪itimi
vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
CUMM㾻NS,
mevcut
projelerini
takip etme
ve gelecek
sipari㿪leri
görü㿪mek
için
㿪irketimize
gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Uluda㾪 Otomotiv Endüstrisi
㾻hracatç㾼lar㾼 Birli㾪i'nin (O㾻B)
2012 y㾼l㾼nda Türkiye'nin tasar㾼m
ve inovasyonda ki gücünü
art㾼rmak amac㾼yla ba㿪latt㾼㾪㾼 bu
y㾼l ikincisi düzenlenen "O㾻B
Türkiye Otomotiv Sektöründe
Ar-Ge Proje Pazar㾼 ve Otomotiv
Komponent Tasar㾼m Yar㾼㿪mas㾼"
kapsam㾼nda 㿪irketimiz Ar-Ge
mühendislerinden Serpil
ÖZTEMÜR ve Tar㾼k GÜN
kat㾼lm㾼㿪t㾼r.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
DYM
Dan㾼㿪manl㾼kNevzat
㿩AKIM Bey,
“Etkin
Zaman
Yönetimi
E㾪itimi”ni
vermek için
firmam㾼za
gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Etki Akademi- Fatih
ÖZCAN Bey, “IMDS
E㾪itimi”ni vermek için
firmam㾼za gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz 㾻㿪 Yeri
Hekimi Sait
ÖZGÜVERC㾻N,
“㾻㿪 Kazalar㾼” konu
ba㿪l㾼kl㾼 e㾪itimi
vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Ar-Ge Merkezi
proje çal㾼㿪malar㾼
kapsam㾼nda,
hakemlik yapma
amac㾼 ile
Kocaeli
Üniversitesi Dr.
Enbiya TÜRED㾻
ziyarete
gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
㿩irketimiz
yöneticilerinden
Metin GÜLMEZ,
“Özel
Karakteristik”
konu ba㿪l㾼kl㾼
e㾪itimi vermi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
SANDVIKMustafa
KASAP
Bey, “Kesici
Tak㾼m
Kriterleri
E㾪itimi”ni
vermek için
firmam㾼za
gelmi㿪tir.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
4-5 Nisan 2013 tarihinde, At㾼l㾼m
Üniversitesi Metal 㿩ekillendirme
Mükemmeliyet Merkezi Konferans
salonunda, ESI Group, Stresstech
Oy, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve
Tahribats㾼z Muayene Ara㿪t㾼rma /
Uygulama Merkezi ve At㾼l㾼m
Üniversitesi Metal 㿩ekillendirme
Mükemmeliyet Merkezi ile birlikte
düzenlenen etkinlikte, 㿪irketimiz
kat㾼l㾼mc㾼lar㾼ndan Bilal UÇA Bey’e ve
Erdo㾪an YILDIRIM Bey’e, kaynak &
㾼s㾼l i㿪lem konu ba㿪l㾼㾪㾼na yönelik
olarak, güncel teknolojik geli㿪meler
hakk㾼nda bilgilendirmelerde
bulunulmu㿪tur.
ESTA㿩
EKSANTR㾻K GAZETE
.$/㾻7(<㾻 +(5.(6 7$㿩,<25
AY / YIL:
N㾻SAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
FIAT (SISTEME POLAND) / PSA GEFCO ziyareti kapsam㾼nda
mü㿪teri ve lojistik ziyaretini
Abidin ÖZKAN, Atila
DURMU㿩 ve 㾻lkay 㿩㾻㿩EC㾻
gerçekle㿪tirmi㿪tir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Ar-Ge
Merkezi Tokat
øl BakanlarÕ,
Ar-Ge
Merkezi
yöneticimiz
Fatih
ÖZAYDIN’Õ
ziyarete
gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ICC DanÕúmalÕkFatih YILMAZ
Bey, ‘‘ Finansal
Planlama ve
Firma Analizi’’
e÷itimini vermek
için úirketimize
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
MAHLE, N73
döküm projesi
ve dökümhane
denetimi için
firmamÕza
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Yeni giren
personellerimiz için,
oryantasyon e÷itimi
ve iú güvenli÷i
e÷itimi verilmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
KIZILAY Kan Ba÷ÕúÕ
kampanyasÕ
çerçevesinde,
ESTAù’ta düzenlenen
kan ba÷ÕúÕ
organizasyonuna
yüksek katÕlÕm
olmuútur.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ESTAù ve
Ford Otosan,
Q1
sertifikasyon
süreci
baúlatÕlmÕútÕr.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Tülomsaú ve
Technomod firmalarÕ,
lokomotif motoru ve
do÷algaz jeneratörü
motoru projeleri için
úirketimizi ziyarete
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
TaúÕt AraçlarÕ Yan Sanayicileri Derne÷i’nin
(TAYSAD) üyeleri için uygulamaya baúlattÕ÷Õ 12K
Model Projesi, sektörün geliúimini olumlu yönde
etkiledi.
Ekonomi BakanlÕ÷Õ tarafÕndan “UluslararasÕ
Rekabetçili÷i Geliútirme Tebli÷i” kapsamÕnda
desteklenen bu model sayesinde bazÕ úirketler ilk kez
ihracata yöneldi. SivaslÕ ESTAù EKSANTRøK
SANAYø de bu modelle otomotivin kalbi ABD’ye
ihracata baúladÕ. Amerika’da iú makineleri üreticisi
CAT, Cummins, Waukesha gibi markalara dizel
pompa eksantrik mili tedarik eden ESTAù, Avrupa’da
Volkswagen’den Renault’ya kadar birçok úirkete
krank mili üretiyor. Sivas’a 1977 yÕlÕnda Almanya’dan
dönüú yapan 6 orta÷Õn 350 metrekarelik alanda
kurdu÷u ESTAù EKSANTRøK SANAYø, bugün 35
bin metrekaresi kapalÕ olmak üzere toplamda 125 bin
metrekarelik bir döküm, ÕsÕl iúlem ve mekanik alanda
üretim yapan entegre bir tesis haline geldi. Halen 55’i
Ar-Ge merkezinde olmak üzere toplamda 430
çalÕúanÕyla üretimini sürdüren úirket, otomotiv tedarik
sanayii olarak araçlar ve lokomotifler için bin 800
çeúit eksantrik mili üretiyor..
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
MAYIS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Küresel rekabetin yÕldÕzlarÕ belli
oldu.
øúte sektörünün yÕldÕzÕ altÕ kurum
Düzenlenen törende Küçük Ölçekli
Firma Kategorisinde, KORMAS
Elektrikli Motor Büyük Ödüle layÕk
görüldü. ECS Elektrik Enjeksiyon
ve Kablo Sistemleri ise Fark
Yaratan Firma ödülünü aldÕ. Büyük
Ölçekli Firma Kategorisinde ise
TEKNO Kauçuk Büyük Ödüle,
KROS Otomotiv Fark Yaratan
Firma Ödülü'ne ve ESTAù
Eksantrik Özel Ödüle layÕk görüldü.
Proje DÕúÕ Firma Kategorisinde ise
En iyi Üretim Yönetim Sistemi
Ödülü øNCø Akü'ye gitti.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
HAZøRAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
RENAULT, KALøTE, øNOVASYON VE
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORILERINDE ÖDÜL KAZANAN
øMALATÇILARINI AÇIKLADI.
ESTAù (eksantrik mili) Türkiye Sivas'taki
fabrikasÕnda sosyal ve çevresel kriterlerle
ilgili yaptÕ÷Õ çalÕúmalar için. (2012
NisanÕndaki son denetimlerde A notu
almÕútÕr.)
Renault’nun Operasyonlardan sorumlu Genel
Müdürü Carlos Tavares ile RNPO (RenaultNissan satÕn alma organizasyonu) CEO’su ve
SatÕnalma Direktörü Christian Vandenhende,
aralarÕnda bir Türk firmasÕnÕn da bulundu÷u 12
imalatçÕyÕ ödüllendirdiler.
FirmalarÕn büyüklüklerinden, menúe
ülkelerinden ve faaliyet alanlarÕndan ba÷ÕmsÕz
olarak da÷ÕtÕlan ödüller, 2012 verilerine göre
Kalite, ønovasyon ve Kurumsal Sosyal
Sorumluluk (KSS) alanlarÕnda Renault’nun
öncelikleri göz önüne alÕnarak sahiplerini
buldu.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
HAZøRAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
HAZøRAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
HAZøRAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ESTAù’ta tüm personelin
katÕlÕmÕ ile gerçekleúmiú
olan a÷açlandÕrma
çalÕúmalarÕ olmuútur.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
HAZøRAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Her yÕl alÕnasÕ gereken
‘‘YangÕn ve YangÕndan
Korunma YollarÕ’’ e÷itim ve
tatbikatÕ øtfaiye Müdürlü÷ü
tarafÕnca ESTAù
personellerine verilmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
HAZøRAN / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Gesiad- Serkan
TÜRKELø Bey,
‘‘Orta - øleri Excel ve
Veri Analizi’’
e÷itimini vermek için
úirketimize
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
1977 den beri
HAZøRAN / 2013
www.estas.com.tr
ESTAù personeli, yaz
dönemi motivasyon
günleri kapsamÕnda
yemekleri bahçede
servis edilmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
TEMMUZ-AöUSTOS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Aktif Global
Denetim firmasÕ
tarafÕndan
OHSAS 18001
ara denetlemesi
gerçekleútirilmiú
olup, denetim
baúarÕ ile
geçilmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
TEMMUZ-AöUSTOS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
1501 TEYDEB
kapsamÕnda
yürütücülü÷ünü
araútÕrmacÕlarÕmÕzdan
øsmail Öktem Bey’in
yaptÕ÷Õ; danÕúman Prof. Dr.
Meltem SarÕo÷lu Cebeci
ile birlikte çalÕúÕlan,
‘‘Metal iúleme sÕvÕlarÕnÕn
arÕtÕlmasÕ ile suyun geri
kazanÕmÕnÕn araútÕrÕlmasÕ’’
projesi 1. aúama
denetimine Prof. Dr. øsmail
Koyuncu Bey gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
TEMMUZ-AöUSTOS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Ramazan ayÕ
dolayÕsÕ ile, tüm
çalÕúanlarÕmÕza
ESTAù BinasÕ
bahçesinde iftar
verilmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
TEMMUZ-AöUSTOS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ESTAù’tan emekli olan
personellerimizin onurlarÕna,
úirketimize katkÕlarÕndan dolayÕ
plaket verilmiútir.
Plaketleri ortaklarÕmÕzdan
Mehmet Emin Koçyi÷it Bey,
ortaklarÕmÕzdan Esat Özkan Bey,
Yönetim Kurulu BaúkanÕmÕz
Abdullah Döner Bey, Teknik
DanÕúmanÕmÕz øsmail Timuçin
Bey ve Genel Müdürümüz Osman
Mavuú Bey takdim etmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
TEMMUZ-AöUSTOS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
LINAMAR
firmasÕ,
dökümhane
denetimi için
úirketimize
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
TEMMUZ-AöUSTOS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
SCHLEICHER
firmasÕ,
dökümhane
denetimi için
úirketimize
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
TEMMUZ-AöUSTOS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
FirmamÕz Mühendislerinden
Serpil ÖZTEMÜR’ün, ÇalÕúma
ve Sosyal Güvenlik
BakanlÕ÷Õndan emekli, øú
Baúmüfettiúi, Sivas Kariyer
Akademi øú sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i
E÷itim Merkezinin Sorumlu
Müdürü Sn. Tevfik PAÇACI ile
beraber hazÕrlamÕú
olduklarÕ “øúletmelerde øú
Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i Yönetim
Sistemi OHSAS 18001” baúlÕklÕ
Makaleleri Ekoteknik øSG
dergisinin A÷ustos sayÕsÕnda
yayÕnlanmÕútÕr.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
TEMMUZ-AöUSTOS / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Ramazan BayramÕnÕzÕ
en içten dileklerimiz ile
kutlarÕz.
ESTAù Aù.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EYLÜL / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz
danÕúmanlarÕndan,
Hava KAYA
“Acil Eylem PlanÕ”
konu
baúlÕklÕ e÷itimi
vermiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EYLÜL / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
BOSCH
TÜRKøYE ve
BOSCH
ALMANYA firma
temsilcileri,
IsÕl iúlem
denetimi için
úirketimize
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EYLÜL / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
1501 TEYDEB
kapsamÕnda
yürütücülü÷ünü
araútÕrmacÕlarÕmÕzdan
øsmail Öktem Bey’in
yaptÕ÷Õ; danÕúman Prof. Dr.
Meltem SarÕo÷lu Cebeci
ile birlikte çalÕúÕlan,
‘‘Metal iúleme sÕvÕlarÕnÕn
arÕtÕlmasÕ ile suyun geri
kazanÕmÕnÕn araútÕrÕlmasÕ’’
projesi 2. aúama
denetimine Doç. Dr. Burhanettin
FARøZOöLU Bey gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EYLÜL / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz SatÕú Sorumlusu
O÷uzhan KOÇYøöøT ve ArGe Merkezi Yöneticimiz
Fatih ÖZAYDIN
Automechanika-Moscow
FuarÕna katÕlmÕúlardÕr.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EYLÜL / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
WET-Treat firmasÕ
“So÷utma SÕvÕlarÕ
E÷itimi”ni
vermek için
firmamÕza
gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EYLÜL / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Her yÕl ola÷an olarak, tüm
personelimiz için gerçekleúen
Sa÷lÕk TaramalarÕ 2013-2014
yÕlÕ için gerçekleútirilmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EKøM / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirket yöneticilerimizden
Metin GÜLMEZ, Ahmet
ADLIM ve Fatih
ÖZAYDIN; Mart ayÕnda
yapÕlmÕú olan ASES
Denetimi ile ilgili
aksiyonlarÕ görüúmek
için Bursa-Oyak
Renault’a ziyarette
bulunmuúlardÕr.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EKøM / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz
danÕúmanlarÕndan,
Hava KAYA ve
úirketimiz
mühendislerinden
Hüseyin ERÇøN
“KaldÕrma AraçlarÕ”
konu
baúlÕklÕ e÷itimi
vermiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EKøM / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz Genel
Müdürü Osman
MAVUù Bey,
Linamar-Almanya
firmasÕna ziyarette
bulunmuútur.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EKøM / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz Genel
Müdürü Osman
MAVUù Bey, MusashiMacaristan firmasÕna
ziyarette bulunmuútur.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EKøM / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz Genel
Müdürü Osman
MAVUù Bey, TataHindistan firmasÕna
ziyarette bulunmuútur.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
EKøM / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz Genel Müdürü Osman MAVUù Bey,
Volkswagen-Hindistan firmasÕna ziyarette bulunmuútur.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
BOSCH,
firma
denetimi
için
úirketimize
gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
RENAULT,
K9K ve B4D
proje
çalÕúmalarÕ ile
ilgili
de÷erlendirme
yapmak için
úirketimize
gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
RøCARDO,
Rutin
denetleme
ve üretim
aúamalarÕ
kontrolü
için
úirketimize
gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
RENAULTASES takip
süreci sonucu
B sÕnÕfÕ
tedarikçilere
geçiú
onaylanmÕútÕr.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
MAHLE,
N73 milinin
döküm denetimi
için úirketimize
gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
OCAK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
CUMMINS,
APQP tezgah onayÕ
için úirketimize
gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
ARALIK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
BMW ve Mahle
firmalarÕ, N73 mili
denetimi için
úirketimize
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
ARALIK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Amadeo
Carbonel,
úirketimize
ziyarete
gelmiúlerdir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
ARALIK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Nadesh
Madialagn,
‘‘Kalite Sistem
Denetimi’’ için
firmamÕza
gelmiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
ARALIK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Sidemir
firmasÕndan,
ølkyardÕm e÷itimi
alÕnmÕútÕr.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
ARALIK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz
mühendislerinden
Serpil ÖZTEMÜR,
“Kalibrasyon”
konu baúlÕklÕ
e÷itimi vermiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
ARALIK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz,
Yeminli Mali
Müúaviri Yusuf
OFLAZ, “Genel
Muhasebe” konu
baúlÕklÕ e÷itimi
vermiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
ARALIK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
ùirketimiz
mühendislerinden
Bilal UÇA, “Özel
Karakteristik” konu
baúlÕklÕ e÷itimi
vermiútir.
ESTAù
EKSANTRøK GAZETE
.$/ò7(<ò+(5.(6 7$Ġ,<25
AY / YIL:
ARALIK / 2013
1977 den beri
www.estas.com.tr
Her yÕl alÕnasÕ gereken
‘‘YangÕn ve YangÕndan
Korunma YollarÕ’’ e÷itim
ve tatbikatÕ øtfaiye
Müdürlü÷ü tarafÕnca
ESTAù personellerine
verilmiútir.

Benzer belgeler