Bilimsel Yayınları - Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Transkript

Bilimsel Yayınları - Çocuk Sağlığı Enstitüsü
PROF.DR. NURÇİN SAKA BİLİMSEL YAYINLARI
A. Kitap ve Kitap Bölümleri
a) Yabancı Dil
1.
Saner G, Neyzi O, Günöz H, Saka N, Yüzbaşıyan V, Çiğdem S.: The effect of chromium
on glucose tolerance in Turner‟s Syndrome (Eds: J. Borms, R. Hauspie, A. Sand, C.
Susanne, M. Hebbelinck) in: Human Growth and Development, Child Health and Society,
Nato Advanced Study İnstitutes Series, Plenum Press, New York, 1984, p: 637-642.
2.
Günöz H, Darendeliler F, Tunalı D, Bundak R, Saka N, Neyzi O. Growth velocity in
different types of short stature. In: Auxology 1988. Perspectives in the science of growth
and development, (eds. J M Tanner, Smith - Gordon, 1989, p. 309-311.
3.
Neyzi O, Bundak R, Günöz H, Darendeliler F, Saka N. Social Class Differences and
Secular Trend in Height in Turkish School children. In: “Studies in Human Biology” (Eds.
BE Bodzar, C. Susanne), Eötvös University. Press, Budapest, 1996, p. 139-146.
b) Türkçe
1.
Saka N.: Hipoglisemi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Cilt 1, (Düz: O. Neyzi, T. Ertuğrul, L.
Koç) İstanbul, Bayda Yayınları, Fatih Gençlik Matbaası 1983, s. 140-149.
2.
Saka N.: Somatik Gelişme. Gelişim Nörolojisi (Düz: S. Apak) Sanal Matbaacılık, İstanbul
1984, s: 1-25.
3.
Saka N.: Karbonhidrat Metabolizması Bazuklukları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cilt 3,
(Düz : O. Neyzi, T. Ertuğrul, L. Koç). Istanbul, Bayda Yayınları, Fatih Gençlik Matbaası,
1984, s: 393-418.
4.
Saka N.: Yenidoğanda Tarama Testleri, Yenidoğan ve Prematürenin Temel Sorunları
(Düz: G.Can, F. Darendeliler) Erdiz Matbaası 1987, s. 113-121.
5.
Saka N.: Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları, Pediatri, Cilt 1(Düz: O. Neyzi, T.
Ertuğrul) Nobel Tıp Kitabevi, 1990, s. 761-778.
6.
Saka N.: Somatik Gelişme. Gelişim Nörolojisi (Düz: S. Apak), Bayrak Matbaacılık, 1989,
S: 3-31.
7.
Saka N.: Endokrin Sistem ve Hastalıkları, Surrenal (Adrenal) Pediatri, Cilt 2 (Düz: O.
Neyzi, T. Ertuğrul) Nobel Tıp Kitabevi İstanbul, 1990, s: 1297-1328.
8.
Günöz H, Saka N. Endokrin Sistem ve Hastalıkları Gonadlar, Pediatri, Cilt 2 (Düz: O
Neyzi, T. Ertuğrul) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1990, s. 1328-1353.
9.
Saka N, Günöz H. Endokrin Sistem ve Hastalıkları, Diyabetes Mellitus, Pediatri, Cilt 2
(Düz: O Neyzi, T. Ertuğrul) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1990, s: 1354-1370.
10. Saka
N. Endokrin Sistem ve Hastalıkları, Hipoglisemi, Pediatri, Cilt 2 (Düz: O Neyzi, T.
Ertuğrul) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1990, s. 1371-1380.
11. Saka N. Tiroid hormon bozuklukları. Ben Hasta Değilim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının
Psikososyal Yönü (Düz A. Ekşi) Nobel Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 382-383.
12. Saka
N. Erken ve geç püberte ve boy kısalığı Ben Hasta Değilim. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıklarının Psikososyal Yönü (Düz A. Ekşi) Nobel Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 155158.
13. Saka
N, Baş F. Endokrinoloji (XVII. Bölüm).
Neonatoloji (ed. T. Dağoğlu) Nobel Tıp
Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 623-649.
14. Günöz
H, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Baş F. Büyüme Gelişme /Endokrinoloji.
Pediatride Rutinler (Düz. Ö. Devecioğlu, T. Cantez), Nobel Tıp Kitabevleri, 2000, s.239301.
15. Uzlaşı Rehberi 2000.Çocuk ve Adolesanlarda Tip 1 Diyabetes Mellitus‟un Tanı ve Tedavisi
için ISPAD Tarafından Hazırlanmış Uzlaşı Rehberi 2000 (çeviri) 2002.
16. Saka
N. Adrenal (Sürrenal). Pediatri, Cilt 2.(Düz: O. Neyzi, T. Ertuğrul), Nobel Tıp
Kitabevi, İstanbul, 2002 s.1256-1277.
17. Saka N, Diabetes Mellitus. Pediatri,Cilt 2 (Düz. O Neyzi, T. Ertuğrul), Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul 2002,s.1306-1321.
18. Saka N. Diabetes Mellitus. Pediatrik Endokrinoloji (Düz. H.Günöz, G.Öcal, N. Yordam, S.
Kurtoğlu) Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği Yayınları 1, Kalkan Matbaacılık,
Ankara, 2003, s.415-455
19. Günöz
H, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Büyüme Gelişme ve Endokrin. Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları (düz. T. Cantez, R Eker Ömeroğlu, S. Uğur Baysal, F. Oğuz)
Nobel Tıp Kitabevi 2003, s. 73-125.
20. Günöz
H, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Baş F.
Büyüme-Gelişme ve Pediatrik
Endokrinolojide Rutinler. Pediatride Rutinler, ed. Ö. Devecioğlu ve E. Ünüvar, Nobel
Tıp Kitabevi, İstanbul, 2005, sayfa 383 - 456.
21. Saka
N, Baş F..Konjenital adrenal hiperplazi tanısında kullanılan testler. Çocuk ve
adolesanda endokrin testler (Düz.N Yordam,A Alikaşifoğlu ve A Bideci) Güneş
Kitabevi,Ankara,2006,s.159-173.
22. Saka
N. Endokrin sistem hastalıkları.(Düz.T.Ertuğrul, F Darendeliler,I Bilge)İstanbul
Tıp Kitabevi,İstanbul,2007,315-349.
23. Saka N,Baş F.Neonatoloj i (Düz.T.Dağoğlu) Baskıda.
24. Saka
N. Diyabetlide büyüme –gelişme ve komorbid hastalıklar. Diyabet tedavi ve
bakımında yeni yaklaşımlar. Eğitim sonrası „‟kliniğe bakış‟‟ kursları .(Düz .N Dinçağ)
2007;22-31.
25. SakaN. Diyabetik ketoasidoz. Çocuk ve adolesan diyabeti
.(eds .A.Akıncı, R.Bundak),
Logos yayıncılık, Istanbul 2008,26-38.
B) Makaleler
a) Yabancı Dil
1.
Saner G, Yüzbaşıyan V, Neyzi O, Günöz H, Saka N, Çiğdem S. Alteration of chromium
metabolism and effect of chromium suplementation in Turner patients, Am J Clin Nutr
38: 574-576, 1983.
2.
Saka N, Darendeliler F, Günöz H, Samancı N, Neyzi O. Growth hormone secretion in
children with short stature. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 22: 15-20, 1989.
3.
Neyzi O, Saka N, Prolactin and thyroid stimulating hormone response to thyrotropin
releasing hormone and metoclopramide in children. Medical Bulletin of Istanbul Medical
Faculty 22: 1-5, 1989.
4.
Saka N, Çetinkaya O, Günöz H, Turantan İ, Bundak R, Özmen M, Apak S, Tolun R,
Erseven G, Alatlı M, Neyzi O. Hypothalamic Hamartoma and Precocious Puberty. Medical
Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 22: 307-313, 1989.
5.
Apak S, Yüksel M, Özmen M, Saka N, Darendeliler F, Neuhauser G. Heterogeneity of X
linked recessive cerebellar ataxia with or without spastic diplegia. Am J Med Genet 34:
155-158, 1989.
6.
Saner G, Savaşan S, Saka N: Zinc metabolism in hypothyroidism. Lancet 340: 432-433,
1992.
7.
Neyzi O, Bundak R, Molzan J, Günöz H, Darendeliler F, Saka N. Estimation of annual
height velocity based on short versus long term measurements. Acta Pediatrica 82 (3):
239-244, 1993.
8.
Neyzi O, Yordam N, Öcal G, Bundak R, Darendeliler F, Açıkgöz E, Berberoğlu M, Günöz H,
Saka N, Çalıkoğlu A.S.: Growth response to growth hormone releasing hormone
compared with growth hormone. Acta Paediatrica suppl 388: 16-21, 1993.
9.
Darendeliler F, Kadıoğlu A, Baş F, Bundak R, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Thyroid
ultrasound in IDDM. J Pediatr Endocrinol 7 (1): 33-37, 1994.
10. Fıratlı
E, Ünal T, Saka N, Onan U, Sivas A and Öz H. Serum fructosamine correlates
with gingival index in children with insulin - dependent diabetes mellitus (IDDM) J Clin
Periodontal 21: 556-568, 1994.
11. Saka
N, Şükür M, Bundak R, Anak S, Neyzi O, Gedikoğlu G. Growth and puberty in
thalassemia major J Pediatr Endocrinol and Metab. 8: 181-186, 1995.
12. Arslanoğlu
I, Günöz H, Bundak R, Saka N. Hypomagnesemia in childhood IDDM and
risk of nephropathy. Diabetologia 38: 629, 1995 (letter).
13. Darendeliler F, Baş F, Balaban S, Bundak R, Demirkol D, Saka N, Günöz H.
Spironolactone therapy in hypertrichosis. European Journal of Endocrinology. 135 (5) 604609, 1996.
14. Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Long-term diazoxide treatment in
persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy : a case report. J Pediatr Endocrinol
Metab 10: 79-81, 1997.
15. Darendeliler F, Balaban S, Bundak R, Saka N, Günöz H, Neyzi O. Catch-Down Growth
After Discontinuation of Growth Hormone Therapy in Growth Hormone Insufficiency. Med.
Bull. Istanbul 30 (1) : 47-50, 1997.
16. Şükür
M, Darendeliler F, Bundak R, Baş F, Saka N, Günöz H. Brachymetacarpia in
Familial short stature. Annals of human Biology 24 (4) : 371-375, 1997.
17.
De Zegher F, Francois I, Boehmer ALM, Saggese G, Müller J, Hiort O, Sultan Ch,
Clayton P, Brauner R, Cacciori E, Ibanez L, Van Vliet G, Tiulpakov A, Saka N,
Ritzen M,
Sippel WG. Androgens and fetal growth. Horm Res 50: 243-244, 1998.
18. Rey
RA, Belville C, Nihoul-Fekete C, Michel - Calemandl, Foret MC, Lalou N, Jaubert F,
Mowszowicz I, David M, Saka N,
Bouvattier C, Bertrand AM, Lecontre C, Soskin S,
Cabrol S, Crosnier H, Leger J, Lortat-Jacob S, Nicolino M, Rabl W, Toledo SP, Baş F,
Combel A, Czernichow P, Josso N, et al. Evaluation of gonadal function in 107 intersex
patients by means of serum antimullerian hormon measurement. J. Clin Endocrinol
Metab, 84 (2): 627-631, 1999.
19. Baş
F, Darendeliler F, Petorak İ, Sadıkoğlu B, Bilir A, Bundak R, Saka N and Günöz H.
Deflazacort treatment in progressive diaphyseal dysplasia (Camurati -Engelmann
disease). J Paediatr Child Health 35: 401-405, 1999.
20. Baş F, Darendeliler F, Demirkol D, Bundak R, Saka N, Günöz H. Successful therapy with
calcium
channel
blocker
(nifedipine)
in
persistant
neonatal
hyperinsulinemic
hypoglycemia of infancy. J. Pediatr Endocrinol Metab 12;283-878,1999
21. Arslanoğlu
I, Saka N, Bundak R, Gönüz H, Darendeliler F. A comparison of the use of
premixed insulins in pen injectors in children with IDDM. Is there a decreased risk of
night hypoglycemia? J Pediatr Endocrinol Metab 13: 313-318, 2000.
22. Baş F, Saka N, Darendeliler F, Tuzlalı S, İlhan
R, Bundak R, Günöz H. Bilateral ovarian
steroid cell tumor in congenital adrenal hyperplasia due to classic 11
- hydroxilase
deficiency. J Ped Endocrinol Metab; 13: 663-667, 2000.
23.
Saka N, Güven M, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H, Sultuybek G.
Glucocorticoid receptors in patients with congenital adrenal hyperplasia. J Pediatr
Endocrinol Metab; 13: 1101-1107, 2000.
24. Saruhan - Direskeneli, G, Uyar F.A., Baş F, Günöz H, Bundak R, Saka N, Darendeliler F.
HLA-DR and - DQ associations with insulin - dependent diabetes mellitus in a population
of Turkey. Human Immunology 61: 296-302, 2000.
25. Bundak
R, Darendeliler F, Günöz H, Baş F, Saka N ve Neyzi O, “Growth hormone
treatment in short children with intrauterine growth retardation”, J.Pediatr Endocrinol
Metab, 14, 313-318,2001.
26. Darendeliler
F, Baş F, Karaaslan N, Hekim N, Bundak R, Saka N, Günöz H, “The effect
of growth hormone treatment on biochemical indices in hypophosphatemic rickets”.
Horm Res , 55, 191-195, 2001.
27.
Darendeliler F, Yıldırım M, Bundak R, Şükür M, Saka N, Günöz H, “Growth of children
with pirimary hypothyroidism on treatment with respect to different ages at diagnosis”, J.
Pediatr Endocrinol Metab 14, 207-210, 2001.
28. Darendeliler
F, Bundak R, Kabataş Eryılmaz S, Günöz H, Baş F, Saka N, “Follow-up
height of intrauterine growth retarted children after discontinuation of growth hormone
treatment”, J. Pediatr Endocrinol Metab, 15 (6) : 795-800, 2002.
29. Darendeliler
“ABCC8
F, Fournet JC, Baş F, Junien C, Gross MS, Bundak R, Saka N, Günöz H,
(SUR1)
and
KCNJ11
(KIR6.2)
mutations
persistent
hyperinsulinemic
hypoglycemia of infancy and evaluation of different hyperinsulinemic hypogliycemia of
infancy and evaluation of different therapeutic measures”,J. Pediatrinol Metab,15 : 9931000 (2002).
30. Genin
E, Huebner A, Jailler C, Faure A, Holaby G, Saka N, Clark AJ, Durand P, Begeot
M, Naiville D, Linkage of one gene for familial glucocorticoid deficiency type 2 (FGD2)
to chromosome 8q and further evidence of heterogeneity. Hum. Gen, 111 (4-5) : 428 –
434, 2002.
31.
Tukel T, Uyguner O, Wei JQ, Yüksel-Apak M, Saka N, Song DX, Kayserili H, Baş F,
Gunoz H, Wilson RC, New MI and Wollnik B. A novel semiquantitative polimerase chain
reaction/enzyme
digestions-based
method
for
detection
of
large
scale
deletions/conversions of the CYP21 gene and mutation screening in Turkish families with
21-hydroxylase deficiency.J Clin Endocrinol Metab, 88 : 5893-5897, 2003.
32. Darendeliler F, Spinu I, Baş F, Bundak R, Isguven P, Arslanoglu I, Sukur M,
Saka N,
Gunoz H. Reevaluation of growth hormone deficiency during and after growth
hormone (GH) treatment: diagnostic value of GH tests and IGF-I and IGFBP-3
measurements.
J Pediatr Endocrinol Metab. 2004 Jul;17(7): 1007-12. Tutunculer F, Gunöz H, Baş F,
Bundak R, Saka N, Neyzi O. Transient pseudohypoaldosteronism in an infant with
urinary tract anomaly. Pediatr Int, 46(5):618-20, 2004
Tutunculer F, Gunöz H, Baş F, Bundak R, Saka N, Neyzi O. Transient
pseudohypoaldosteronism in an infant with urinary tract anomaly. Pediatr Int,
46(5):618-20, 2004
34. Poyrazoğlu Ş, Günöz H, Darendeliler F, Saka N, Bundak R, Baş F. Constitutional
33.
Delay of Growth and Puberty : from presentation to final height. J Pediatr Endocrinol
Metab. 2005;18: 171-179.
35. Turan
S, Saka N, Güney I, Bereket A. A patient with hypopituitarism and
isochromosome 18q mosaicism. Horm Res, 64(6) : 261-5,2005.
36. Baş
F, Darendeliler F, Yapıcı Z, Gökalp S, Bundak R, Saka N, Günöz H. Worster-
Drought Syndrome (Congenital Bilateral Perisylvian Syndrome) with posterior pituitary
Ectopia, Pituitary hypoplasia, empty sella and panhypopituitarism : A patient report. J
Pediatr Endocrinol Metab. 2006; 19 : 535 – 540.
37.
Babaoglu K, Hatun S, Arslanoglu I, Isguven P, Bas F, Ercan O, Darendeliler F,
Bundak R, Saka N, Gunoz H, Bereket A, Memioglu N, Neyzi O. Evaluation of glucose
intolerance in adolescents relative to adults with type 2 diabetes mellitus. J Pediatr
Endocrinol Metab. 2006 Nov;19(11):1319-26.
38.
Bundak R, Darendeliler F, Gunoz H, Bas F, Saka N, Neyzi O. Analysis of puberty
and pubertal growth in healthy boys. Eur J Pediatr. 2006 Nov 11; [Epub ahead of
print]
39.
Bas F, Darendeliler F, Yapici Z, Gokalp S, Bundak R, Saka N, Gunoz H. Worster-
Drought syndrome (congenital bilateral perisylvian syndrome) with posterior pituitary
ectopia, pituitary hypoplasia, empty sella and panhypopituitarism: a patient report. J
Pediatr Endocrinol Metab. 2006 Apr;19(4):535-40.
40. Bundak R, Darendeliler F, Gunoz H, Bas F,
Saka N, Neyzi O. Analysis of puberty and
pubertal growth in healthy boys. Eur J Pediatr. 2007 Jun;166(6):595-600.
41. Bundak
R, Darendeliler F, Günöz H, Baş F, Saka N, Neyzi O. Puberty and pubertal
growth in healthy Turkish girls. J Clin Res Ped Endo 2008; 1(1):8-14.
42. Bereket
A, Turan S, Elçioğlu N, Hacihanefioğlu S, Memioğlu N, Baş F, Bundak R,
Darendeliler F, Günöz H, Saka N, Ercan O, Arslanoğlu I, Işgüven P, Yildiz M, Can S,
Ozerkan E, Coker M, Darcan S, Ozkan B, Orbak Z, Oztaş S, Palandüz S, Sezgin I,
Atabek E, Erkul I, Erdoğan G. Adult height in Turkish patients with Turner syndrome
without growth hormone treatment. Turk J Pediatr. 2008 Sep-Oct;50(5):415-7.
43. Guran T, Turan S, Bereket A, Akcay T, Unluguzel G, Bas F, Gunoz H, Saka N, Bundak
R, Darendeliler F, Isguven P, Yildiz M, Adal E, Sarikaya S, Baygin LA, Memioglu N,
Onal H, Ercan O, Haklar G. The role of leptin, soluble leptin receptor, resistin, and
insulin secretory dynamics in the pathogenesis of hypothalamic obesity in children. Eur
J Pediatr. 2008 Nov 29.
44. Darendeliler F, Baş F, Gökçe M, Poyrazoğlu S, Sükür M, Bundak R,
Saka N, Günöz H.
The effect of growth hormone treatment on head circumference in growth hormonedeficient children.Turk J Pediatr. 2008 Jul-Aug;50(4):331-5.
45. Poyrazoglu
S, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F, Tutunculer F, Eryilmaz SK, Bundak R,
Saka N. Successful results of pamidronate treatment in children with osteogenesis
imperfecta with emphasis on the interpretation of bone mineral density for local
standards.J Pediatr Orthop. 2008 Jun;28(4):483-7.
46. Poyrazoğlu
S, Saka N, Bas F, Isguven P, Dogu A, Turan S, Bereket A, Sarikaya S,
Adal E, Cizmecioglu F, Saglam H, Ercan O, Memioglu N, Günöz H, Bundak R,
Darendeliler F, Yildiz M, Guran T, Akcay T, Akin L, Hatun S. Evaluation of diagnosis
and treatment results in children with Graves' disease with emphasis on the pubertal
status of patients. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008 Aug;21(8):745-51. Erratum in: J
Pediatr Endocrinol Metab. 2008 Oct;21(10):1021. Bereket, A [added]; Turan, Abdullah
[removed]; Cizmeci, Filiz [corrected to Cizmecioglu, Filiz].
47. Baş F, Kayserili H, Darendeliler F, Uyguner O, Günöz H, Yüksel-Apak M, Atalar F,
Bundak R, Wilson RC, New MI, Wollnik B, Saka N. CYP21A2 gene mutations in
congenital adrenal hyperplasia: Genotype-phenotype correlation in Turkish children. J
Clin Res Ped Endo, 2009, 1(3): 116-128
48. Kabataş-Eryılmaz
S, Baş F, Satan A, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H, Saka N. A
patient with 22q11.2 deletion syndrome: case report. . J Clin Res Ped Endo, 2009,
1(3): 151-154
49. Baş
F, Eryılmaz Kabataş S, Günöz H, Darendeliler F, Küçükemre B, Bundak R, Saka
N. Type 1 diabetes mellitus associated with autoimmune throid disease, celiac disease
and familial Mediterranean fever: case report. Turkish Journal of Pediatrics, 2009;
51:183-186
b) Türkçe
1.
Neyzi O, Saka N. Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, Katgı -4. s: 1199-1219.
1983.
2.
Neyzi O, Günöz H, Çelenk A, Özsarfati J, Yenerer N, Uzel T, Saka N. Türkiye‟de
yenidoğanlarda bölgesel büyüme ve olgunlaşma farklılıkları, İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, Cilt 46, Suppl - 91, s: 52, 1983.
3.
Saka N. Çocukluk ve gençlik çağı diabeti. Diabetes Mellitus Özel Sayısı, Klinik Gelişim 1:
341-347, 1988.
4.
Saka N, Özalp F, Neyzi O. Konjenital Hipotiroidili 30 olguda zeka gelişiminin
değerlendirilmesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 52: 11-14, 1989.
5.
Saka N, Balaban S, Erkmen G, Güleçyüz M, Darendeliler F, Günöz H, Bundak R, Neyzi O.
Tip I diabetik çocuklarda büyüme. Klinik Gelişim 2: 343-346, 1989.
6.
Saka N, Neyzi O. Protein malnutrisyonlu vakalarda metoklopramid uyarısına prolactin ve
tiroid stimulan hormon yanıtları. Klinik Gelişim 2: 478-481, 1989.
7.
Saka N, Hacımustafaoğlu M, Günöz H, Darendeliler F, Neyzi O, Salman T, Çelenk A. 35
konjenital sürrenal hiperplazili olgunun değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dergisi cilt 3, sayı 3, s: 116-119, 1988.
8.
Günöz H, Saka N, Bundak R, Dolunay G, Neyzi O. Tip I Diabetik Çocuklarda Standart
Tedavi ile Pompo (CSII) Uygulamasının Karşılaştırılması, Diabet Yıllığı 5 (ayrı baskı) s.
67-73, 1988.
9.
Darendeliler F, Günöz H, Saka N, Yahşıman B, Neyzi O. Egzersiz Testine Büyüme
Hormonu Cevabının Tanı Değeri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 32: 193-197, 1989.
10. Saka N. Diabetik Çocuklarda Büyüme ve Gelişme.
İstanbul Çocuk Kliniği Cilt 25, Sayı:
1-4, s: 79-82, 1989.
11. Saka N. Yenidoğan Hipoglisemisi. Yenidoğan Acil, Literatür. Sayı 73 (ek) 21-25, 1990.
12. Darendeliler
F, Saka N. Puberte gecikmesine yaklaşım Sürekli Tıp Eğitim Dergisi 2 (7):
234-239, 1993.
13. Öztürk Y, Kılıçoğlu H, Saka N. İskeletsel 3. sınıf vakalarda kemik
olgunluğunun Tanner
- Whitehouse (TW2-RUS) yöntemi ile belirlenmesi. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 27
(1): 67-70, 1993.
14. Saka N. Tip I diabetes mellitusa tanı ve tedavi. Medikal Dergi. 103: 66-71, 1994
15. Saka
N, Balaban S, Bundak R. Tip I diyabette büyüme ve gelişme sorunları Aktüel Tıp
Dergisi Tip I Diyabetus Mellitus Sayısı, 1 (7): 544-45, 1996.
16. Garibağaoğlu
M, Saka N, Ciğerim N, Hissever H. İnsuline bağımlı diyabetik çocuk ve
adolesanlarda beslenme durumu. Türkiye Tıp Dergisi. 4 (5): 281-282, 1997.
17. Garibağaoğlu
İnsüline
M, Saka N, Hissever H, Darendeliler F, Bundak R, Baş F, Günöz H.
bağımlı
diyabetli
çocuk
ve
adolesanlarda
metabolik
kontrolün
diğer
parametrelerle ilişkisi. Endokrinolojide Yönelişler Dergisi. Cilt 6 Sayı 4: 150-154, 1997.
18. Saka
N, Kuşkulu dış genital yapıda yaklaşım Galenos, Pediatri Kitabı, Yıl 1, Sayı 6, s.
30-32, 1997.
19. Yavuz T, Darendeliler F, Şükür M, Minareci K, Özenç, Baş F, Bunk R, Saka N,
Günöz H.
Çocukluk dönemimde santral diyabetes insipidusun etyolojik değerlendirilmesi. Klinik
Gelişim 12: 803-807, 1999.
20. Saka
N, Baş F, Berik P. Yenidoğanın geçici tiroid fonksiyon bozuklukları. Türk Pediatri
Arşivi 33: 187-192, 1998.
21. Demirkol
Soysal D, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Gerçek erken
pübertede etyolojik değerlendirme ve tanı kriterleri. İst. Tıp Fak. Mecmuası 63: 2 (137141), 2000.
22. Baş
F, Kayserili H, Darendeliler F, Tükel T, Bundak R,
Kabataş Eryılmaz S, Apak M,
Saka N, Günöz H. Beckwith Wiedemann Sendromlu 8 olguda klinik / genetik yaklaşım
ve izlem süresi İst. Tıp Fak. Mecmuası 63: 2 (181-187), 2000.
23. Darendeliler F, Baş F,
Saka N, Kayserili H, Apak M, Karaaslan N, Bundak R, Salman T,
Günöz H. Kuşkulu Genitalyalı 103 hastanın etyoloji, tanı ve cinsel kimlik açısından
değerlendirilmesi. Klinik Gelişim 13: (109-114) 2000.
24. Bülbül
A, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Saka N ve Günöz H, “Çocukluk çağında
hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma ve tromboza eğilim: Vaka sunusu.”,İst. Tıp
Fak. Mecmuası, 64(1-2),105-109 (2001).
25. Baş
F, Darendeliler F, Bundak R, Saka N ve Günöz H, “Psödohipoparatiroidizm tanılı
vakalarımızda PTH testi ve Gs protein düzeyleri ile tip tayini ve klinik seyir ile ilişkisi”,
İst.Tıp Fak. Mecmuası, 64(3), 182-188 (2001).
26. Yıldırım M, Darendeliler F, Şükür M, Poyrazoğlu Ş, Bundak R, Saka N, Günöz H, “Değişik
yaşlarda tanıları konulan konjenital primer hipotroidili çocukların tedavi ile büyümelerinin
değerlendirilmesi”, İst. Tıp Fak. Mecmuası, 64(1-2), 26-30 (2001).
27. Baş
F, Yılmaz S, Eryılmaz Kabataş S, Darendeliler F, Oğuz F, Bundak R, Saka N ve
Günöz H, “Tip1 diyabetli çocuklarda PPD (tüberkülin deri) testi yanıtının ve tüberküloz
infeksiyonu sıklığının değerlendirilmesi.” İst. Tıp Fak. Mecmuası, 64(4) : 255-259 (2001).
28. Saka N. İnmemiş testisli vakaların değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi , 2 (n:3): 151-153,
(2002).
29.
Saka N., Poyrazoğlu Ş, Bundak R, Tip 1 diyabette büyüme ve gelişme sorunları.
Diyabet forumu, Aktüel Tıp, 7(n:6) : 52-55 (2002).
30. Neyzi
O, Saka N. Türk çocuklarında antropometrik araştırmalar. İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası 65 ( 3) : 211 – 228, 2002.
31.
Neyzi O, Saka N. Türk çocuklarında antropometrik araştırmalar. Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji, Sayı 14, 81-113, 2002.
32. Saka
N, Tütüncüler F.
Çocukluk çağı kronik hematolojik ve onkolojik hastalıklarda
endokrin patolojiler. Türkiye Klinikleri Dergisi. Pediatrik Endokrinoloji özel sayısı, 2(5) :
447 – 455, 2004.
33. Poyrazoğlu
Ş, Saka N,
Bundak R, Baş F, Darendeliler F, Günöz H. Tip 1 diyabetli
çocuklarda büyüme ve püberte. Çocuk Dergisi 4 (2) : 83 – 87, 2004.
34. Darendeliler F, Berberoğlu M, Öcal
G, Adıyaman P, Bundak R, Saka N, Baş F, Darcan
Ş, Gökşen D, İşgüven P, Yıldız M, Ercan O, Ercan G, Özerkan A, Can Ş, Büyükgebiz A,
Böber E, Adal E, Sarıkaya S, Dallar Y, Şıklar Z, Bircan İ, Bideci A, Yüksel B. Büyüme
hormonu
eksikliği
etiyolojisi,
demografik
veriler
ve
değerlendirilmesi : Türkiye verileri. KIGS (Pfizer Uluslararası
tedavi
sonuçlarının
Büyüme Veri Tabanı)
Analiz sonuçları. Çocuk Dergisi 4 (3) : 141-148, 2004.
35. Saka N, Poyrazoğlu Ş. Çocuk ve Adolesanlarda diyabetik ketoasidoz. Diyabet forumu.
Türkiye Diyabet Vakfı, 2005, 1 : 48-53.
36. Saka
N, Neyzi O. Püberte başlangıç yaşı değişiyor mu ? Türk Pediatri Arşivi 2005,
40(1) : 7 – 14.
37. Saka
N.Yenidoğanda kuşkulu genital yapı. Türkiye
Klinikleri Dergisi. Pediyatrik
Endokrinoloji özel sayısı 2(10), 2006.
38. Saka
N. Diyabetik ketoasidoz. Çocuk Dergisi, Pediatrik endokrinolojide aciller özel
sayısı2008;8(Supl. 2):13-20.
39. Saka
N. Yenidoğanda hipotiroidi. Çocuk Dergisi, Pediatrik endokrinolojide aciller özel
sayısı 2008;8(Supl. 2):21-24.
C. Kongre, sempozyum, konferans, panel bildirileri
a) Yabancı dil
1.
Tanman F, Tanman B, Saka N, Yahşıman B, Yeşilbek T. The effect of acute magnesium
administration on the blood glucose dissaperance rate in children with
protein calori
malnutrition proceeding of Xth International Congress of Nutrition, Kyoto, 1975, p. 133.
2.
Saner G, Neyzi O, Günöz H, Saka N, Yüzbaşıyan V, Çiğdem S. Chromium metabolism in
Turner‟s syndrome. Proceeding of III. International Congress of Auxology, Growth and
Development, Brussels, 1982, p. 0.18.
3.
Neyzi O, Uzel T, Günöz H, Çağıl B, Tılmaz M, Uzel N, Saka N. Growth of body segment
in Turkish Children XVIIth International Pediatric Congress.Manila, 1983, p. 179.
4.
Gönüz H, Bundak R, Saka N, Çarın M, Neyzi O.: HLA antigens in insulin dependent
diabetic (Type I) Turkish children IVth Balkan Congress of Endocrinology, Çeşme Turkey,
1985, (eds: S. Koloğlu, B. Koloğlu) in: Balkan Contribution to Endocrinology and
Metabolism. Proceeding of IVth Balkan Congress of Endocrinology. Ankara Office of
Ankara University 1986. p: 387-393.
5.
Günöz H, Bundak R, Çelenk A, Darendeliler F, Kebudi R, Saka N, Neyzi O. Birth weight
by gestational age in turkish infants. 6th European Pediatric Conference, UNEPSA
Helsinki, 1987, p. 25-27.
6.
Günöz H, Saka N, Darendeliler F, Emre Ü, Neyzi O. Short-term results of rhGH therapy
in GH deficient children, International Symposium of Growth
and Growth. Disorders,
Paris, November 6-7, 1987, p. 28.
7.
Bundak R, Darendeliler f, Günöz H, Saka N, Okan F, Türkün G, Neyzi O. A longitudinal
follow-up of growth in a group Turkish school children. 5th International Auxology
Congress, Exeter University, UK 1988, p. 50.
8.
Günöz H, Tunalı D, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Neyzi O. A follow-up growth
velocity in different groups of short stature. 5th International Auxology Congress. Exeter
University, UK, 1988, p. 78.
9.
Apak S, Yüksel - Apak M, Özmen M, Saka N. Heterogenity of x-linked recessive
spinoserebellar ataxia with or without spastic diplegie. 2nd Meeting of the Association of
Mediterranean Child Neurology. Ürgüp, Turkey 1988, p. 34
10. Saka
N, Samancı N, Bundak R, Günöz H, Darendeliler F, Neyzi O. Nocturnal growth
hormone release in different
group of short stature. 6th International Symposium on
Growth and Growth Disorders, Brussels, October 28-29, 1988, p. 53.
11. Saka
N, Koçak J, Arzuman H, Bundak R, Günöz H, Neyzi O, Darendeliler F. Pubertal
development in a group of girls ballet students. 8th International Symposium on Growth
and Growth Disorders. Stockholm, September 15-16, 1989. P. 25.
12. Günöz
H, Hızal N, Darendeliler F, Saka N, Bundak R, Neyzi O. Weight and height
measurements in young turkish adults and effect of secular trend. 8th International
Symposium on Growth and Growth Disorders, Stockholm, September 15-16, 1989, p.
21.
13. Günöz
H, Saka N, Bundak R Kebudi R, Dolunay G, Neyzi O. CSII therapy in type I
diabetic children. 19th Congress International de Pediatrie, Paris, 1989, p. 181.
14. Saka N,
Balaban S, Güleçyüz M, Erkmen G, Darendeliler f, Günöz H, Bundak R, Neyzi
O. Growth in children with insulin dependent diabetes mellitus (IDDM). 6th Balkan
Congress of Endocrinology, Thessaloniki, September 28-30, 1989, p. 31.
15. Saka
N, Çavuşoğlu R, Neyzi O, Dişçi R. Two - hour growth hormone profile during
nocturnal sleep in children with mulnutrition. 9th International Symposium on Growth and
Growth Disorders, Edinburg, April 6-7, 1990, p. 42.
16. Saka
N, Balaban S, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H, Dişçi R, Neyzi O. Growth in
children with insulin dependent diabetes mellitus. 10th International Symposium on
Growth and Growth Disorders, Madrid, October19-20, 1990, p. 101.
17. Darendeliler
F, Kadıoğlu A, Baş F, Bundak R, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Tyroid
ultrasound in IDDM. 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric
Endocrinology, Vienna, September 2-5, 1990, Hormone Research, 33/53/90, p. 50.
18. Bundak
R, Darendeliler F, Ünüvar E, Saka N, Günöz H, Neyzi O. Englarged clitoris due
to neurofibromatosis. A case report. 29th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Endocrinology, Vienna, September 2-5, 1990, Hormone Research, 33/53/90,
p. 55.
19. Saka N, Kebudi R, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H, Neyzi O. Growth in children with
congenital adrenal hyperplasia (CAH). 11th International Symposium on Growth and
Growth Disorders, Stockholm, April 26-27, 1991, p. 76.
20. Bundak
R, Günöz H, Darendeliler F, Saka N, Balaban S, Neyzi O.
Anthropometric
changes with GH treatment. 12th International Symposium on Growth and Growth
Disorders, Geneva, October 25-26, 1991, 1991, p. 54.
21. Neyzi
O, Saka N,
Bundak R, Günöz H, Karaböcüoğlu M, Molzan J, Darendeliler F.
Predicted height velocity from 6 monthly and two yearly measurements. VIth
International Congress of Auxology. Madrid, September 15-19, 1991, p. 108.
22. Darendeliler
F, Karaböcüoğlu M, Bundak R, Günöz H, Molzan J, Saka N, Neyzi O.
Sitting height and sitting height/height ratio in prepubertal Turkish children.VIth
International Congress of Auxology Madrid, September 15-19, 1991, p.122.
23. Günöz
H, Bundak R, Darendeliler F, Molzan J, Saka N, Karaböcüoğlu M, Neyzi O.
Socioeconomic differences in weight, height, height velocity and head circumference in
turkish children. VIth Internationel Congress of Auxology, Madrid, September 15-19,
1991, p. 128.
24. Bundak
R, Darendeliler F, Molzan J, Günöz H, Saka N, Karaböcüoğlu M, Neyzi O.
Seasonal variation in height growth. VIth International Congress of Auxology, Madrid,
September 15-19, 1991, p. 128.
25. Bundak R, Darendeliler F, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Anthropometric changes with GH
treatment. 13th International Symposium on Growth and Growth Disorders, The Hague,
3-4 April 1992 p.
26. Darendeliler
F, Bundak R, Balaban S, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Three-year results of
hGH therapy in Gh deficiency. 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric
Endocrinology. Berlin, August 25-28, 1991, Horm Res, 35/S2/91, p. 29.
27. Bundak R, Darendeliler F, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Anthropometric changes at
onset
of puberty in girls. Acta Pediatr 81 (Suppl 383): 97, 1992 (abstract).
28. Darendeliler
F, Bundak R, Saka N, Günöz H, Neyzi O. Results of growth hormone
treatment in 13 Turkish girls with Turner's syndrome. Acta Pediatr 81 (Suppl 383): 101,
1992 (abstract).
29. Darendeliler
F, Bilge I, Saka N, Bundak R, Günöz H, Neyzi O. Variations in growth
characteristics in children with premature thelarche. 31st Annual Meeting of the European
Society for Paediatric Endocrinology, Zaragoza, September 6-9, 1992,
Horm Res
37/S4/92, p.36 (abstract).
30. Saka
N, Şükür M, Atılgan N, Anak S, Neyzi O. Growth and puberty in thalassemia
major. 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology,
Zaragoza, September 6-9, 1992, Hormone Research, 37/S4/92, p. 63.
31. Saka
N, Şükür M, Bundak R, Zülfikar B, Neyzi O. Endocrine function in patients with
thalassemia major. Fourth Joint LWPES/ESPE Meeting. San Francisco, June 3-7, 1993,
Pediatric Research, Vol. 33, n.5 (Suppl) p. 91.
32. Arslanoğlu
İ, Günöz H, Yılmaz T, Saka N, Ceyhan I, Darendeliler F, Bundak R,
Şimşekcan N. The efficacy of intravenous immunglobulin in recent onset IDDM of
Childhood. Diabetologia 36 (Suppl 1): A62, 1993 (abstract).
33. Günöz H, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Arslanoğlu İ, Balaban S, Runal N, Neyzi O.
The efficacy of methylprednisolone combined with nicotinamide therapy in IDDM of
childhood. Diabetologia (Suppl 1): A101, 1993 (abstract).
34. Bundak
R, Darendeliler F,
Balaban S, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Effects of rhGH
therapy of some hematological and biochemical parameters. Horm Res 39: 86,
1993
(abstract).
35. Darendeliler
F, Somer A, Bundak R, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Results of
GnRH
agonist therapy in idiopathic central precocious puberty (ICPP). XXI. Congress of Union
of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS). Abstract Book p.75,
1993.
36. Darendeliler F, Balaban S, Bundak R, Saka N, Günöz H, Neyzi O. "Catch-Down" growth
after discontinuation of GH therapy in GH deficiency. 33rd Annual Meeting of the
European Society for Paediatric Endocrinology Maastricht, June 22-25, 1994. Horm Res
41/S2-4/94, p.93.
37. Bundak R, Tataroğlu N, Çıtak A, Darendeliler F, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Final height
in boys with CDGP. 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric
Endocrinology Maastricht, June 22-25, 1994. Horm Res 41/S2-4/94, p.93.
38. Saka
N, Erez T, Partalcı A, Taşdelen E, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H, Neyzi O.
Melatonin levels in children with premature thelarche. 33rd Annual Meeting of the
European Society for Paediatric Endocrinology Maastricht, June 22-25, 1994. Horm Res,
41/S2-4/94, p.93.
39. Darendeliler F, Somer A, Bundak R, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Results of GnRH agonist
therapy in idiopathic central precocious puberty (ICPP). 33rd Annual Meeting of the
European Society for Paediatric Endocrinology Maastricht, June 22-25, 1994. Horm Res
41 (Suppl 2-4): 125, 1994.
40. Günöz
H, Arslanoğlu I, Saka N, Bundak R, Darendeliler F, Neyzi O. Risk factors of
diabetic nephropathy in childhood. Diabetologia 37 (Suppl 1): A18, 1994 (abstract).
41. Neyzi
O, Bundak R, Darendeliler F, Saka N, Günöz H. Secular trend in Turkish school
children. The 7th International Congress of Auxology, 26-30 June 1994, Hungary
(Abstracts) p. 71, 1994.
42. Bundak
R, Darendeliler F, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Age and sex specific reference
values for body mass index. The 7th International Congress of Auxology, 26-30 June
1994 Hungary (Abstracts) p. 78, 1994.
43. Darendeliler
F, Bundak R, Balaban S, Demirkol M, Baş F, Saka N, Günöz H.
Sironolactone therapy in hypertrichosis. 34th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Endocrinology, Edinburgh, June 25-28, 1995. Horm Res 44/ S1/95, p. 91.
44. Bundak R, Darendeliler F, Çıtak A, Saka N, Günöz H, Baş F, Neyzi O.Treatment of
osteogenesis imperfecta by calcitonin alone or in combination with calcium and calcitriol.
34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Edinburgh,
June 25-28, 1995. Horm Res 44/S1/95, p. 85.
45. Saka
N, Baş F, Darendeliler F, Salman T, Uysal U, Bundak R, Günöz H. Bilateral
microscopic gonadoblastoma in infant with dysgenetic male pseudohermaphroditism.
34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Edinburgh,
June 25-28, 1995. Horm Res 44/S1/95, p. 16.
46. Şükür
M, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Skeletal findings in
familial short stature. The First Meeting of the Pediatric Endocrinology Mediterranean
Study (PEMS) Group in Conjunction with The First Turkish National Congres of
Pediatric
Endocrinology. Antalya, 18-21 May 1996, Abstract Book. p. 13.
47. Balaban
S, Saka N, Erkmen G, Darendeliler F, Bundak R. Height and sitting height in
young Turkish adults. The First Meeting of the Pediatric Endocrinology Mediterranean
Study (PEMS) Group in Conjunction with The first Turkish National Congres of Pediatric
Endocrinology Antalya, 18-21 May 1996. Abstract Book p.14
48. Bundak
R, Baş F, Saraçoğlu B, Günöz H, Darendeliler F, Saka N. Effect of vitamins on
beta cell function in newly diagnosed IDDM. The First Meeting of the Pediatric
Endocrinology Mediterranean Study (PEMS) Group in Conjunction with The First Turkish
National Congres of Pediatric Endocrinology. Antalya, 18-21 May 1996. Abstract Book p.
42
49. Baş
F, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Oraltay P, Günöz H. Clinical, Laboratory and
treatment aspects in diabetic ketoacidosis-a review of thirty cases. The First Meeting of
the Pediatric Endocrinology Mediterranean Study (PEMS) Group in Conjunction with The
first Turkish National Congres of Pediatric Endocrinology. Antalya, 18-21 May 1996.
Abstract Book p. 52
50. Oraltay
P, Darendeliler F, Baş F, Balaban S, Bundak R, Saka N, Günöz H. Effect of
clonidine therapy in short children without growth hormone deficiency, The First Meeting
of the Pediatric Endocrinology Mediterranean Study (PEMS) Group in Conjunction with
The first Turkish National Congres of Pediatric Endocrinology. Antalya, 18-21 May 1996.
Abstract Book, p. 52
51. Günöz
H, Darendeliler F, Baş F, Saka N, Günöz H. McCune Albright Syndrome
associated with insulin resistance and acanthosis nigricans. Acta Pediatr (Suppl) 417:
146, 1996.
52. Bundak
R, Süoğlu Ö, Darendeliler F, Baş N, Saka N, Günöz H, Neyzi O. Testosterone
therapy in micropenis. 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric
Endocrinology, Montpellier, September 15-18, 1996, Hom Res, Abstract Book. p. 502.
53. Saka
N, Güven M, Baş F, Süoğlu Ö, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H, Sultuybek G.
Glucocorticoid receptors in patients with congenital adrenal hyperplasia. Horm Res, 35th
Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology,
Montpellier,
September 15-18, 1996, Abstract Book. p. 357.
54. Oraltay
(İşgüven) P, Baş F, Koçtürk İ, Güven M, Sultuybek G, Günöz H, Darendeliler F,
Saka N, Bundak R. Glucose transport in mononuclear cells in congenital lipoatrophic
diabetes (Seip-Berardinelli syndrome).Horm Res, 35th Annual Meeting of European
Society for Paediatric Endocrinology,
Montpellier, September 15-18, 1996, Abstract
Book. p.244.
55. Baş F, Darendeliler F, Oraltay (İşgüven) P, Sadıkoğlu B, Taşkaya İ.E., Petorak İ, Bundak
R, Saka N, Günöz H. Deflazocort treatment in progressive diaphyseal dysplasia (PDD)(Camurati-Engelman Disease). Horm Res, 35th Annual Meeting of ESPE Montpellier,
September 15-18, 1996, Abstract Book. p. 309.
56. Özbey
H, Saka N, Avlan O, Aksöyek, Darendeliler F, Bundak R, Kayserili H. Baş F,
Salman T, Çelik A. Gender Assignment in female congenital adrenal hyperlasia what
place for controversy. Intersex, an international workshop. 4-6 November 1996,
Istanbul, Abstract Book.
57. Oraltay
P, Baş F, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H. Evaluation and
management in mixed gonadal dysgenesis. Intersex, an international workshop. 4-6
November 1996, Istanbul, Abstract Book.
58. Ünüvar
A, Saka N, Kudat H, Tutar A, Korkut F.
nd
children. 32
Heart rate variability in diabetic
Annual Meeting of European Association for the study of Diabetes, Vienna,
1-5 September, Diabetologia 1996, 39 (Suppl I) p. 959.
59. Bundak
R, Balaban S, Kabataş S, Saraç H, Baş F, Saka N, Darendeliler F, Günöz H,
Neyzi O. Final Height in Turkish Children with IDDM. 23rd International Symposium on
Growth hormone and Growth Factors in Endocrinology and Metabolism. Abstract Book.
April 11-12, 1997, Paris, p.91.
60.
F. Baş, Saka N, F. Darendeliler, B. Özgönenel, R. İlhan, R. Bundak, H. Günöz. Bilateral
(CAH). 5th
ovarian steroid cell tumor in a child with congenital adrenal hyperplasia
Joint Meeting of the ESPE and LWPES. Stockholm, June 22-26, 1997, Hormone Research
48/S2/97 Abstracts, p.98.
61. P. Oraltay (İşgüven), Saka N, F. Baş, S. Başaran, F. Darendeliler, R. Bundak, H. Günöz.
Evaluation of seven cases with mixed gonadal dysgenesis with respect toclinical
presentation and gender assignment. 5th joint Meeting of the ESPE and LWPES,
Stockholm June 22-26, 1997, Hormone Resarch 48/S2/97 Abstracts, p.118.
62. Bundak
R, Ermiş B,
Baş F,
Darendeliler F, Saka N,
Günöz.H. Comparison of two
protocols of treatment with hCG in children with crytorchidism. 5th Joint Meeting of the
ESPE and LWPES. June 22-26, 1997, Stocholm. Hormone Resarch
48/S2/97 Abstracts,
p 121.
63. Saka N, Çelik hatipoğlu E, Screening at birth and 1 year follow-up.5th
joint meeting of
the ESPE and LWPES, June 22-26, 1997, Stocholm, Horm Res, 48/52/1-201, p. 117.
64. Bundak R, Neyzi O, Balaban S, Günöz H, Baş F, Darendeliler F, Saka N. Secular trend in
sexual maturation in Turkish girls of high socioeconomic class. 8th International Congress
of Auxology. Human Growth and Development. June 29-July 3, 1997, Philadelphia.
Abstracts. p.31.
65. Saka
N, M. Şükür, F. Baş, F. Darendeliler, R. Bundak, H. Günöz,
Final height in
congenital adrenal hyperplasia (CAH) and its relation to therapeutic control. 8th
International Congress of Auxology. Human growth and Development. June 29-July 3,
1997, Philadelphia. Abstracts. p.63.
66. Bundak
R, Darendeliler F, Yılmaz S, Ganpagaoglu M, Toparlak D, Saka N, Günöz H.
Summer Comps In IDDM education, Black sea Diab Meeting, Istanbul, 30 Oct. 1 Nov,
1997, (Abstracts).
67. Saka
N, Alper G, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H. Limited joint mobility in insulin
dependeut diabetes mellitus. 33rd Annual Meeting of European Association for the study
Diabetes. Helsinki July 20-25, 1997, Diabetologia (1117) 40 (Supp 1) p. A 579.
68. Baş
F, Demirkol D, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Successful therapy of
persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI) with calcium channel
blocker. 37th Annual Meeting of the ESPE, September 24-27, 1998, Florence, Hormone
Research. 50/S3/98, Abstracts, p. 85.
69. Bundak
R, Kabatas S, Baş F, Darendeliler F, Saka N, Günöz H, Neyzi O.: Thyroid
disorders in diabetic children and adolescents Horm Res (2): 112, 1998.
70. Saka
N, Akdeniz M, Şükür M, Baş F, Darendeliler F. Clinical presentation of 114
patients with congenital adrenal hyperplasia. 38th . Annual meeting of the ESPE.
Warsaw, Poland 29 August - 1 September, 1999, Hormone Research 51/S2/99. p. 85.
71. Baş
F, Kayserili H, Darendeliler F, Günöz H, Saka N. Clinical and genetic evaluation
in 8 patients with Beck with Wiedemann Sydrome (BWS) 38th. Annual meeting of the
ESPE. Warsaw, Poland 29 August - 1 September, 1999, Hormone Research 51/S2/99.
p. 140.
72.
Yörük P, Seyhan A, Baş F, Saka N, Darendeliler F, Bunk R and Günöz H. Clinical and
etiological
evaluation
of
158
children
with
groqth
hormone
deficiency.
15th
International Medical Sciences student Congress, Istanbul April 28 - May 1, 1999.
73. Bundak
R, Günöz H, Darendeliler F, Saka N, Neyzi O. Stature growth during puberty
in Turkish boys. IX. International Congress of Auxology, 3 rd -6th September 2000
Torino, Acta Medica Auxologica, Vol 32, number 1, Jan /April 2000, p.20-21.
74. Saka
N, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Kayserili H, Başaran S, Günöz H. Clinical
cytogenetic and hystopathological evaluation in 11 cases with mixed gonadal
dysgenesis. The Endocrine societys 82nd Annual Meeting, June 21-29, 2000, Toronto.
Abstract Book, p.451.
75. Darendeliler
F, Kabataş S, Bundak R, Saka N, Günöz H, Follow-up height of IUGR
children after discontinuation of growth hormone treatment. 39 th Annual Meeting of
the ESPE, Brussels Belgium, 17-19 September 2000, Horm Res 2000, S3 (Supp (2):
1-91 p. 45.
76. Saka
N, Ernas V, Salman T, Çelik A, Baş
F, Bunk R, Darendeliler F, Günöz H.
Evaluation of children with undescended testes comparison of ultrasonographic,
hormonal and surgical findings. 39th Annual Meeting of the ESPE, Brussels Belgium,
17-19 September 2000, Horm Res 2000, S3 (Supp (2): 1-91 p. 81.
77.
Bundak R, Günöz H, Darendeliler F, Saka N, Neyzi O. Testicular volume in healthy
Turkish children and its relation with pubertal parameters. 39 th Annual Meeting of the
ESPE, Brussels Belgium, 17-19 September 2000, Horm Res 2000, S3 (Supp (2): 1-91
p.96.
78. Poyrazoğlu
Ş, Günöz H, Darendeliler F, Saka N, Bundak R, Baş F, Neyzi O, “Clinical
characteristics of children with constitutional delay of growth and puberty at
presentetion”, 31st International Symposium GH and Growth Factors in Endocrinology
and Metabolism, Abstract Book, p133, April 27-28, Valetta-Malta, 2001.
79. Günöz
H, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Bundak R, Darendeliler F, Saka N, Neyzi O, “Some
characteristics of children with constitutional delay of growth and puberty”, The
Endocrine Society‟s 83rd Annual Meeting, Abstract Book, p290 June 20-23, Denver,
2001.
80. Saka
N, Bundak R, Baş F, Darendeliler F, Günöz H, Salman T, Demiryont M, Kebudi
R. “Retroperitoneal mixed germ tumor in a boy : A rare cause of
precocious.” The
Endocrine Society‟s 83rd Annual Meeting, Abstract Book, p291 June 20-23, Denver,
2001.
81. Günöz
H, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Neyzi O,
“Evaluation of final height in children with constitutional elay of growth and puberty”
6th Joint Meeting of the Lawson Wilkins Pediatric Society and the European Society for
Pediatric Endocrinology, July 6-10, Montreal, 2001. Pediatric Research 49 (6). 82A,
2001
82.
Saka N, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H, Kapran Y, “The evaluation of 15
children with thyroid carcinoma” 6th Joint Meeting of the Lawson Wilkins Pediatric
Society and the European Society for Pediatric Endocrinology, July 6-10, Montreal,
2001. Pediatric Research 49(6) : 165A, 2001
83.
Bundak R, Günöz H, Saka N, Baş F, Darendeliler F, “ Insulin secretory reserves in
siblings of children with type1 diabetes”, 27
th
Annual Meeting of the International
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Septenber 19-22, Siena, Italy,
2001. J Pediatr Endocrinol Metabol 14 (Suppl 3): 1042, 2001
84. Poyrazoğlu
Ş, Saka N, Günöz H, Baş F, Darendeliler F, Bundak R. The evaluation of
27 Children with graves disease. 41 st. Annual Meeting of the ESPE. Madrid, 25-28
September 2002, Hormone Research 58/52/02, p.127.
85. Baş F, Günöz H, Poyrazoğlu Ş, Darendeliler F, Bundak N, Saka N.
Type 1 Diabetes Mellitus Assocıated with autoımmune thyroıd disease, celiac
disease and famili al mediterranean fever 41 st. Annual Meeting of the ESPE.
Madrid, 25-28 September 2002, Hormone Research 58/52/02, p.127.
86. Günöz H, Tütüncüler F, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Bundak R, Saka N.
The evaluation of patients with hashimoto‟s thyroiditis .41 st. Annual Meeting of
the ESPE. Madrid, 25-28 September 2002, Hormone Research 58/52/02, p.171.
87. Günöz H, Bundak R, Poyrazoğlu S,Eryılmaz Sk, Baş F, Saka N, Darendeliler F,
Effectiveness of pamidronate treatment in children with osteogenesis imperfecta.
ENDO 2002, San Francisco, June 19-22, 2002, p: 450.
88. Saka N, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Şukur M, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H, The
Impact of good metabolic control on final height of patients with congenital adrenal
hyperplasia
ENDO 2002, San Francisco, June 19-22, 2002, p: 486.
89. Tütüncüler F, Saka N, Aydemir E, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H. Neonatal
hypocalcemia
recurring
in
the
offsprings
due
to
asymptomatic
maternal
hyperparathyroidism. 42nd Annual Meeting of the ESPE, Ljubljana, Slovenia, September
18-21, 2003, Horm Res 2003; 60 ( Suppl 2) , p:119.
90.Saydam R, Saka N, Tütüncüler F. Psychosexual development and behavioral
problems in 46,XX patients with congenital adrenal hyperplasia
(CAH): A preliminary
study : ENDO 2004, 86th Annual Meeting, New Orleans, June 16-19, 2004, Abstract
Book, p.271.
91. Tütüncüler F, Günöz H, Baş F, Kayserili H, Saka N, Bundak R, Darendeliler F, Apak
Yüksel M. The efficacy of pamidronate therapy in severe osteoporosis due to tubulopathy
associated with opsismodysplasia. 43rd Annual Meeting of the ESPE, Basel, Switzerland,
September 10-13, 2004, Horm Res 62/S2/04,p.47.
92. Baş F, Tükel T, Apak M, Saka N, Atalar F, Darendeliler F, Bundak R, Gökalp S,
Kayserili H, Wollnik B, Günöz H. CYP 21 gene mutations in congenital adrenal hyperplasia
due to 21-Hydroxylase deficiency : Genotype –phenotype correlation in Turkish Children.
43rd Annual Meeting of the ESPE, Basel, Switzerland, September 10-13, 2004, Horm Res
62/S2/04,p 109.
93. Bereket A, Turan S, Elçioğlu N, Hacihanefioğlu S, Memioğlu N, Baş F, Bundak R,
Günöz H, Saka N, Arslanoğlu İ, İşgüven P, Yıldız M, Can S, Özerkan E, Çoker M, Darcan
S, Özkan B, Orbak Z, Öztaş S, Palandüz S, Sezgin L,
Atabek E, Erkul İ, Akyürek G,
Erdoğan G. Adult height in Turner syndrome. The results of 110 patients without growth
hormone treatment. 43rd Annual Meeting of the ESPE, Basel, Switzerland, September
10-13, 2004, Horm Res 62/S2/04,p131.
94. Darendeliler F, Baş F, Gökçe M, Sükür M, Bundak R, Saka N, Günöz H. The effect of
GH treatment
on head circumference
in GH deficient children. ESPE/LWPES 7th Joint
Meeting Paediatric Endocrinology. Lyon, France, Hormone Research, 2005 : p185.
95. Tütüncüler F., Günöz H, Güneş L, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Saka N. Graves
disease following Epstein Barr Virus infection. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric
Endocrinology. Lyon, France, Hormone Research, 2005 : p387.
96. Saka N, Baş F, Tütüncüler F, Hekim N, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H. Inhibin B
levels in disorders of sexual development. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric
Endocrinology. Lyon, France, Hormone Research, 2005 : p1110.
97.Bundak R, Günöz H, Darendeliler F, Furman A, Baş F, Saka N, Neyzi O. Body mass
index references for healthy children. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric
Endocrinology. Lyon, France, Hormone Research, 2005 : p1289.
98. Yılmaz S, Poyrazoğlu Ş, Saka N. Role of parents in management of children with
type I diabetes. Federation of European Nurses in Diabetes.The Diabetes Marathon, 10th
Annual Conference, Athens, Greece, 9 -10 September 2005: S19.
99. Bundak R, Günöz H, Baş F, Darendeliler F, Saka N. Comparison of two different
treatment protocols in diabetic ketoacidosis. Pediatric Diabetes 2005; 6 (3): 41.
100. Baş
F, Günöz H, Darendeliler F, Bundak R, Eryılmaz SK, Poyrazoğlu Ş, Saka N.
Evaluation of insulin resistance and leptin, ghrelin, adiponectin levels in children with
classic congenital adrenal hyperplasia. 45th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Endocrinology (ESPE) Rotterdam, The Netherlands, Horm Res 2006; 65 (supl
4): 119.
101. Poyrazoğlu Ş, Saka N, Baş F, İşgüven P, Doğu A, Turan S, Bereket A, Sarıkaya S,
Adal E, Çizmeci F, Sağlam H, Ercan O, Memioğlu N, Günöz H, Bundak R, Darendeliler F,
Yıldız M, Güran T, Akçay T, Akın L, Hatun Ş, Tarım Ö, Onal H. Evulation of patients with
Graves
disease.
45th
Annual
Meeting
of
the
European
Society
for
Paediatric
Endocrinology (ESPE) Rotterdam, The Netherlands, Horm Res 2006; 65 (supl 4): 41
102. Turan S, Bereket A, Güran T, Akçay T, Günöz H, Saka N, Bundak R, Darendeliler F,
Baş F, Poyrazoğlu Ş, Eryılmaz- Kabataş S, İşgüven P, Yıldız M, Adal E, Sarıkaya S, Akın
L,Memioğlu N. Factors associated with obesity in children with hypothalamo-pituitary
tumors. Horm Res 2006; 65 (supl 4): 83
103. Ergun-Longmire B, Bas F, Saka N, Ahmad S, Cobb E, Bundak R, Darendeliler F,
Günöz H, New MI, Wilson R. Mutations in the CYP11B1 gene causing congenital adrenal
hyperplasia in the Turkis patients. The Endocrine Society‟s 89th Annual Meeting, ENDO
2007, June 2-5, Toronto, s: 739(Poster)
104. Baş F, Darendeliler F, Kayserili H, Uyguner O, Wollnik B, Saka N, Yüksel-Apak M,
Başaran S, Bundak R, Günöz H. CYP21 gene mutations in
congenital adrenal
hyperplasia:Genotype-phenotype correlation in Turkish children. 47th Annual Meeting of
the European Society for Pediatric Endocrinology(ESPE), September20-23, 2008,İstanbul.
p.156.
105. Saka N, Poyrazoglu S,Agayev A,Yekeler E. Prevalance of testicular microlithiasis in
patient with congenital adrenal hyperplasia. 47th Annual Meeting of the European Society
for Pediatric Endocrinology(ESPE), September 20-23 2008, İstanbul,p:214.
106. Poyrazoglu S., Darendeliler F, Bas F,Bundak R,Darcan S,Sukur M, Saka N, Gunoz
H.Which target height estimation is appropriate for children with idiopathic short stature?
47th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology(ESPE),
September20-23 ,2008,İstanbul,p:116..
b) Türkçe
1.
Tanman F, Tanman B, Saka N, Berna Y. Akut parenteral magnezyum yüklemelerinin
protein kalori malnutrisyonlu çocuklarda kandan glukoz kaybolmuş hızı üzerine etkisi
TÜBİTAK I. Bilim Kongresi, s:63-69, 1975.
2.
Çelenk A, Saka N, Günöz H, Neyzi O, Yalçın S. Ağır kemik deformiteler ile giden bir
konjenital hepatik fibroz olgusu. XX. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 22-26 Haziran
1981, Pediatri Pnömoloji, Özdem Kardeşler ve Zongür Matbaacılık, İstanbul, s. 329336, 1982.
3.
Atılgan N, Günöz H, Sökücü S, Öztürk S, Saka N, Neyzi O, Yalçın I. Jüvenil diyabetes
mellitus bir olguda akciğer mikormikozu XX. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 22-26
Haziran 1981, Pediatri Pnömoloji, Özdem Kardeşler ve Zongür Matbaacılık, İstanbul, s.
273-280, 1982.
4.
Günöz H, Saka N, Çelenk A, Saçar O, Talaslı Uğur, Neyzi O: Dygve - Melchior Clausen Hastalığına benzer kemik değişiklikleri gösteren olgu. XX. Türk Pediatri
Kongresi, İstanbul, 22-26 Haziran 1981, Pediatri Pnömoloji, Özdem Kardeşler ve
Zongür Matbaacılık, İstanbul, 1982, s. 585-590, 1982.
5.
Neyzi O, Günöz H, Çelenk A, Özsarfati J, Sait R, Yenerer N, Saka N. Doğum tartısı ile
annenin vücut yapısı arasındaki ilişki. XXI. Türk Pediatri Kongresi Yayınları, 1982
Özdem Kardeşler Matbaası, İstanbul s. 491-496, 1983.
6.
Günöz H, Anak S, Uysal V, Yılmazbeyhan D, Yüksel T, Saka N, Neyzi O. Konjenital
hipotiroidi + trunkus arteriozus ve diyabetes mellitusu olan bir olgu, XXI. Türk Pediatri
Kongresi Yayınları 1982, Özdem Kardeşler Matbaası, İstanbul, s. 371-376, 1983.
7.
Özarmağan S, Günöz H, Saka N, Bundak R, Sökücü N, Dizdaroğlu
F, Neyzi O.
Çocukluk çağı tiroid kanserleri. İstanbul, 25-29 Eylül 1983, Kurultay Serbest Bildiri
Özetleri, Sanal Matbaacılık, İstanbul, s. 109, 1983.
8.
Günöz H, Saka N, Anak S, Ribar H, Neyzi O. 300 Çocukluk Çağı Guatr Olgusunun
Özellikleri. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı, İstanbul 25-29 Eylül 1983, Kurultay
Serbest Bildiri Özetleri, Sanal Matbaacılık, İstanbul s. 113, 1983.
9.
Saka N, Günöz H, Neyzi O, Yenerer N. Kriptorşidizm olgularında GnRH testine LH/FSH
yanıtları ve HCG tedavisine klinik yanıt. XXII. Türk Pediatri Kongresi İstanbul, 5-8 Eylül
1983, Türk Pediatri Kurumu Yayınları, Ufuk Matbaası, İstanbul, s.363-368, 1984.
10. Saka
N. Protein Enerji malnutrisyonu olgularda TRH ve siproheptadin + TRH
uyarısına yanıtlar. XXII. Türk Pediatri Kongresi İstanbul, 5-8 Eylül 1993, Türk Pediatri
Kurumu Yayınları, Ufuk Matbaası, İstanbul, s. 293-297, 1984.
11. Budak
D, Günöz H, Özarmağan S, Saka N, Salman T, Neyzi O. Çocukluk çağı tiroid
karsinomlarında tanı sorunları ve cerrahi yaklaşım. IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi
Kongresi, İstanbul 28-29 Eylül, 1984.
12. Saka
N, Günöz H, Okan S. Son 5 yılda kliniğimizde takip edilen ampiyem vakaları.
IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul 28-29 Eylül 1984, Bildiri Özetleri s. 7.
1984.
13. Nayır
A, Saka N, Günöz H, Salman T, Çelik A, Neyzi O. Phytobezoar. XXIII. Türk
Pediatri Kongresi, 23-27 Temmuz 1984, İstanbul. Pediatride yenilikler, (Özdem
Kardeşler Matbaası) s. 223-228, 1985.
14. Nayır
A, Saka N, Günöz H, Ribar H, Neyzi O. Chondrodysplasis punctata. XXIII. Türk
Pediatri Kongresi 23-27 Temmuz 1984, İstanbul. Pediatride Yenilikler (Özdem
Kardeşler Matbaası) s. 531-535, 1985.
15. Saka
N. Diyabetik ketoasidozda sıvı elektrolit düzensizlikleri ve tedavisi. İstanbul Tıp
Fakültesi 8. Kurultayı (Acil Hekimlik Kongresi) 16-20 Eylül 1985, İstanbul Kongre
Yayınları Gür-ay Matbaası, s. 173-178, 1985.
16. Bundak
R, Günöz H, Saka N. Neyzi O. 6-11 yaş arası 377 İstanbul çocuğunda
büyüme hızı ve özellikleri. İstanbul Tıp Fakültesi 8. Kurultayı, 16-20 Eylül 1985,
Serbest Bildiriler. Özet Kitabı, s. 11-12, 1985.
17. Demirkol
M, Günöz H, Saka N, Bundak R,
Bundak R, Aydoğan Ü, Talaslı U.
Camptomelik cücelik. XXIV. Türk Pediatri Kongresi. 8-12 Temmuz 1985. Özdem
Kardeşler Matbaası, s. 695-700, 1986.
18. Bundak R, Günöz H,
Saka N, Neyzi O. Bir grup İstanbul okul çocuğunda longitudinal
büyümenin değerlendirilmesi. XXX. Milli Pediatri Kongresi. Ankara 24-27 Mart 1986,
Kongre Tebliğ Özetleri, s. 51
19. Günöz
H, Bundak R, Saka N, Çavuşoğlu R, Gedik A, Hacımustafaoğlu M, Yüksel M,
Neyzi O. Aarskog sendromu. 8. Pediatri Günleri, 24-26 Nisan 1986, Pediatride Genetik,
Kervan Kitapçılık, İstanbul, s. 218-222, 1987.
20. Oğur
G, Yüksel M, Saka N, İlhan M, Türkün
G. Sindaktili, ektodermal displazi ve
yarık damak - dudak assosiasyonu. 8. Pediatri Günleri, 24-26 Nisan, 1986, Pediatride
Genetik, Kervan Kitapçılık, İstanbul, s. 163-165, 1987.
21. Saka
N. Ergenlik döneminde boy kısalığı. Ergenlik çağı sağlık sorunları paneli, Wheyt
klinik toplantıları, İstanbul. 25 Mayıs 1985. XXIV. Türk Pediatri Kongresi Yayınları,
Özdem Kardeşleri Matbaas, İstanbul, s. 111-119, 1986.
22. Saka
N, Günöz H, Emre Ü, Darendeliler F, Neyzi O. Büyüme hormonuna
Somatomedin C yanıtı. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, Özet kitabı, İstanbul s. 16,
1987.
23. Saka N, Günöz H, Hacımustafaoğlu M, Darendeliler F, Neyzi O. 30 konjenital sürrenal
hiperplazili olgunun özellikleri İst.Tıp Fak. 9. Kurultayı, Özet Kitabı, İstanbul s. 39,
1987.
24. Tunalı
D, Günöz H, Saka N, Bundak R, Darendeliler F, Neyzi O. Longitudinal izlenen
intrauterin büyüme geriliği olgularının retrospektif değerlendirilmesi. İst. Tıp Fak. 3.
Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, s. 76, 1987.
25. Günöz
H, Saka N, Darendeliler F, Yahşıman B, Neyzi O. Egzersiz testine büyüme
hormonu yanıtının tanı değeri. İst. Tıp Fak. 9. Kurultayı, Özet kitabı, İstanbul, s. 17,
1987.
26. Özalp
F, Saka N, Neyzi O, 30 konjenital hipotiroidi olgusunda somatik gelişme. İst
Tıp Fak. 9. Kurultayı, Özet kitabı, İstanbul, s. 23, 1987.
27. Saka
N, Günöz H, Emre Ü, Darendeliler F, Neyzi O. Büyüme hormonu eksikliği
olgularında büyüme hormonuna somatomedin C yanıtı İstanbul Tıp Fak. 9. Kurultayı
Kongre kitabı Bayrak Matbaası, s. 88-90, 1987.
28. Saka
N, Özalp F, Neyzi O. 30 konjenital hipotiroidi olgusunda somatik gelişme. İst.
Tıp Fak 9. Kurultayı Kongre Kitabı, Bayrak Matbaası, s. 168-173, 1987.
29. Tınaz
P, Saka N, Neyzi O. 30 işitme engelli çocukta gelişim. XXVI. Türk Pediatri
Kongresi, Pediatrik Kardiyoloji, 24-26 Haziran 1987, İstanbul, Ada Ofset - Teknografik,
s. 129, 1988.
30. Saka
N, Günöz H, Recep A, Bundak R, Neyzi O. Tip I diyabet komplikasyonu olarak
amaroz (bir olgu nedeniyle). Pediatrik Oftalmoloji ve Otolarinogoloji, 9. Pediatri
Günleri Kitabı, Kent Basımevi, İstanbul, s. 99, 1988.
31. Günöz
H, Saka N, Sağlam H, Darendeliler F, Neyzi O. Çocuk yaş grubu tip I
diyabetiklerde göz komplikasyonları. Pediatride Oftalmoloji ve Otolarınogoloji, 9.
Pediatri Günleri Kitabı, Kent Basımevi, İstanbul, p. 103-104, 1988.
32.
Günöz H, Tunalı D, Darendeliler F, Bundak R,
Saka N. Değişik etyoloji boy
kısalıklarında büyüme hızı XXXI. Milli Pediatri Kongresi, 22-35 Mayıs 1988, İzmir.
Bildiri Özetleri Kitabı s. 200, 1988..
33. Saka
N, Arzuman H, Bundak R, Neyzi O, Darendeliler F, Günöz H. Bir grup bale
öğrencisinde (kız) antropometrik ölçümler XXXI. Milli Pediatri Kongresi, 22-25 Mayıs
1988, İzmir Bildiri Özetleri Kitabı s. 232.
34. Saka
N, Emre O, Darendeliler F, Günöz H, Neyzi O. Büyüme hormonu eksikliği
olgularında uykuda büyüme hormonu salgılanması. XXVI. Türk Pediatri Kongresi.
Pediatrik Kardiyoloji, 24-26 Haziran 1987, İstanbul Ada Ofset - Teknografik s. 90,
1988.
35. Özalp F, Saka N, Neyzi O. 30 konjenital hipotiroidi olgusunda zeka gelişiminin değişik
parametrelerle ilişkisi. XXVI. Türk Pediatri Kongresi. Pediatrik Kardiyoloji, 24-26
Haziran 1987, İstanbul Ada Ofset, Teknogratif s.87, 1988.
36. Başaran
S, Saka N, Karaman B, Güler A, Kılıç G, Oğur G, Yüksel - Apak M.
Interstisyel delesyon gösteren bir Prader Willi Olgusu. Birinci Ulusal Prenatal Teşhis ve
Anadolu‟nun Genetik Yapısı Sempozyumu, Eskişehir 5-7 Eylül 1989 (Tebliğ Özetleri).
s: 170-171.
37. Saka
N,. Tip I diabetik çocuklarda büyüme ve gelişme. Istanbul Çocuk Kliniği, XIII.
Türk Pediatri Kursu. Tip I Diabet. Cilt 25, sayı 1-4, s: 79-82, 1989.
38. Saka
N, Çavuşoğlu R, Neyzi O, Dişçi R.: Malnutrisyonlu çocuklarda uykuda büyüme
hormonu salgılanması. XIV. Ulusal Endokrinoloji Kongresi, Ankara (özet), 28-29 Eylül
1990, s. 28.
39. Darendeliler
F, Kadıoğlu A, Baş F, Bundak R, Günöz H, Saka N, Neyzi O. İnsüline
bağımlı diyabette tiroid ultrasonografisi XIV. Ulusal Endokrinoloji Kongresi, Ankara 2829 eylül 1990 (Özet), s. 38.
40. Darendeliler
F, Bundak R, Balaban S, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Büyüme hormonu
eksikliğinde büyüme hormonu (BH) tedavisi: 4 yıllık sonuçlar. Ulusal Endokrinoloji ve
Diyabet Kongresi, 25-28 Mayıs 1992. Bursa, s. 73-74.
41. Arslanoğlu İ, Günöz H,
Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Alkan T, Neyzi O. Yeni tanı
konmuş 184 IDDM‟li çocukta epidemiyolojik özellikler. Ulusal Endokrinoloji ve Diabet
Kongresi, 25-28 Mayıs 1992, Bursa, s. 110-111.
42. Günöz
H, Arslanoğlu İ, Saka N, Bundak R, Darendeliler F, Alkan T, Neyzi O. Yeni
tanı konmuş IDDM‟li çocuklarda bazı öyküsel özellikler. Ulusal Endokrinoloji ve Diabet
Kongresi, 25-28 Mayıs, 1992, Bursa, s. 170-171.
43. Tataroğlu
N, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H, Saka N, Neyzi O. Bir hipofosfatazi
olgusu XIV. Pediatri Günleri, Çocuk Nefrolojisi Kongresi. 14-17 Nisan 1992. Bildiri
Özetleri s. 54.
44. Darendeliler
F, Bundak R, Şükür M, Saka N, Günöz H, Neyzi O. Prematür telarşda
büyüme özellikleri. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi 2-5 Kasım 1992, Antalya. Özet Kitabı
s.26.
45. Bundak
R, Darendeliler F, Saka N, Günöz H, Neyzi O. Kısa ve uzun aralıklı ölçümlere
dayalı yıllık büyüme hızı XXXVI. Milli Pediatri Kongresi 2-5 Kasım 1992, Antalya. Özet
Kitabı s. 26.
46. Baş F, Darendeliler F, Emre S, Bundak R, Şirin A,
Saka N, Günöz H, Tanman F, Neyzi
O. Hiperreninemi ve normoaldosteronemi ile giden hipopotasemili bir vaka sunusu. 15.
Pediatri Günleri Acil Pediatri Kongresi. Özet Kitabı s. 83. 1993.
47.
Saka N. Hipoglisemi, Dawn ve Somogy Fenomenleri. Çocuk ve Adolesanda Tip I
Diyabet Kursu Diyabetik Çocuklar Derneği Yayını, No.1. Kitabı Gestet Basım, İstanbul
1995, s. 93-99.
48. Saka N. Tip I Diyabette Geç Komplikasyonlar. Gazi Üniversitesi Yayınları Ankara, 1995,
s: 57-68.
49.
Bundak R, Yılmaz S, Darendeliler F, Baş F, Saka N, Günöz H. Diyabetik çocukların
eğitiminde yaz kamplarının yararı. 18. Pediatri Günleri Ampulatuar Pediatri Kongresi,
Özet Kitabı s. 45, 1996.
50.
Sadıkoğlu B, Baş F, Saka N, Günöz H, Bundak R, Darendeliler F, Çocukluk yaş
grubunda Graves‟li 12 hastanın değerlendirilmesi. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi 8-10 Ekim , İzmir, Özet Kitabı, s. 36, 1997.
51. Türkkan
H, Baş F, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, SAKA N, Günöz H. 12 tiroid
karsinomlu vakanın değerlendirilmesi. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 8-10
Ekim, İzmir. Özet Kitabı, s. 40, 1997.
52. Demirkol
D, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Günöz H, Hiperinsulinemik
hipoglisemili iki olguda kalsiyum kanal bloker tedavisi. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi 8-10 Ekim, İzmir. Özet kitabı, s. 58, 1997.
53. Baş
F, Kayserili H, Darendeliler F, Apak M, Saka N, Beckwith Wiedemann sendromlu
(BWS) 4 olguda klinik ve genetik yaklaşım. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi
8-10 Ekim, İzmir. Özet kitabı, s. 59. 1997.
54. Değerli
İ, Bundak R, Baş F, Darendeliler F, Saka N, Günöz H. Tip I diyabetli Türk
çocuklarında HLA antijenlerinin görülme sıklığı. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi 8-10 Ekim 1997, İzmir. Özet Kitabı, s. 65.
55.
Garibağaoğlu M, Bundak R, Darendeliler F, Yılmaz S, Toparlak D, Baş F, Saka N,
Günöz H. Diyabetli çocukların beslenme eğitimi ve metabolik kontrolünde yaz
kamplarının önemi. II. Ulusal Pediatrik Endokronoloji Kongresi 8-10 Ekim, İzmir. Özet
kitabı, s. 67, 1997.
56.
Toparlak D, Baş F, Yılmaz S, Garibağaoğlu M, Darendeliler F, Saka N, Günöz H.
1997 5. Diyabetik çocuklar kampı grup toplantıları. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi 8-10 Ekim İzmir. Özet kitabı, s. 68, 1997.
57. Oraltay
P, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Baş F, Günöz H. Tip I diyabetli
çocuklarda kalem enjektör ile hazır karışım insulinlerin kullanımı. II. Ulusal Pediatrik
Endokrinoloji Kongresi 8-10 Ekim, İzmir. Özet kitabı, s. 69, 1997.
58. Arslanoğlu
İ, Saka N, Bundak R, Günöz H, Darendeliler F. Tip I diyabetli çocuklarda
kalem enjektör ile hazır karışım insulinlerin kullanımı. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi 8-10 Ekim, İzmir. Özet kitabı, s. 70, 1997.
59. Şükür
M, Darendeliler F, Bundak R, Baş F, Saka N, Günöz H. Büyüme hormonu
eksikliğinde vücut kitle indeksi. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 8-10 Ekim,
İzmir. Özet kitabı, s. 95, 1997.
60. Şükür
M, Günöz H, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Baş F, Ebeveyn boyunu
öğrenmede sözel yöntemin değeri. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 8-10
Ekim, İzmir. Özet kitabı, s. 96, 1997
61. Balaban
S, Günöz H, Bundak R, Darendeliler F, Baş F, Saka N. Bir grup okul
çocuğunda ense saç çizgisinin şekilsel dağılımı. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi 8-10 Ekim İzmir. Özet kitabı, s. 105, 1997.
62. Güray
A. Bundak R, Baş F, Darendeliler F, Saka N, Günöz H. Turner sendromlu
çocuklarda otoimmun tiroid sıklığı. II. Ulusal Pediyatrik Endokrinoloji Kongresi 8-10
Ekim, İzmir. Özet kitabı, s. 106, 1997.
63. Yavuz
T, Şükür M, Minareci O, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Saka N, Günöz H.
Santral diyabet insipituslu vakaların etyolojik değerlendirilmesi. II. Ulusal Pediyatrik
Endokrinoloji Kongresi 8-10 Ekim, İzmir. Özet kitabı, s. 112 1997.
64.
Saka N. Hirsutizmde Tedavi. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 8-10 Ekim,
İzmir 1997, Kongre
Kitabı. (Düz: E. Mavi, A. Büyükgediz) Ege Üniversitesi Basımevi,
Bornova, İzmir 1998, s: 79-88.
65. Saka
N. Büyümenin Değerlendirilmesi ve Büyümenin Standardizasyonu. III. Ulusal
Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Konferans - Paneller ve Özet Kitabı (Düz: G. Özer, B.
Yüksel), Balçalı, Adana, 1998. s: 145-150.
66. Demirkol
D, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Gerçek erken
pübertede etyolojik değerlendirme ve tanı kriterleri, III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi, 21-24 Ekim. Balcalı Konferans, Paneller ve Özet Kitabı s, 260,1998.
67. Şükür
M, Akdeniz M, Saka N, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Günöz H. Konjenital
adrenal hiperplazi (KAH) vakalarında vücut oranları. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi, 21-24 Ekim, Balcalı Adana, Konferans, Paneller ve Özet Kitabı, s. 264, 1998.
68. Poyrazoğlu
S, Şükür M, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Günöz H. 21
hidroksilaz eksikliğinde tedavide hidrokortizon verilme sıklığının değerlendirilmesi. III.
Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim, Balcalı Adana, Konferans, Paneller
ve Özet Kitabı, s. 266, 1998.
69. İşgüven
(Oraltay ) P, Günöz H, Baş F, Saka N, Bundak R, Darendeliler F.
Hidrokortizon tedavisi olan konjenital sürrenal hiperplazi (KSH)‟li 210 H çocuklarda
tükürük kortizol düzeyinin değeri, III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24
Ekim, Balcalı Adana, Konferans Paneller ve Özet Kitabı, s. 267, 1998.
70. İşgüven
(Oraltay) P, Günöz H, Baş F, Saka N, Darendeliler H, Bunk R. Hidrokortizon
tedavisi olan konjenital sürrenal hiperplazili (KSH)‟li çocuklarda kortizol yeterlilik testi.
III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim, Balcalı Adana, Konferans,
Paneller ve Özet Kitabı, s. 268, 1998.
71. Baş
F, Sadıkoğlu F, Darendeliler F, Hekm N, Bundak R, Saka N, Günöz H.
Psödohipoparotiroidizm
tanılı
vakalarımızın
klinik,
laboratuar
bulgularının
ve
tedavilerinin değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24
Ekim, 1998, Balcalı Adana, Konferans, Paneller ve Özet Kitabı, s.274, 1997,1998.
72. Diri
S, Baş F, Saka N, Darendeliler F, Kopran Y, Bundak R, Günöz H. Çocukluk
çağında adrenokortikol karsinom tanılı vakaların değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik
Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim , 1998
73. Tuğrul
Sarıbeyoğlu E, Baş F, Darendeliler F, Yurttaş K, Bunk N, Saka N, Günöz H,
Hiperinsulinemi
hiperamonyemi
sendromu.
Vaka
sunusu.
III.
Ulusal
Pediatrik
Endokrinoloji Kongresi 21-24 Ekim, Balcalı Adana, Konferans, Paneller ve Özet Kitabı,
s. 281, 1998.
74.
Baş F, Yavuz T, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Graves, alopesi, hepatit
ve hemolitik anemi ile seyreden bir otoimmun endokrinopati (Tıp III c) vakası. III.
Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim, Balcalı Adana, Konferans, Paneller
ve Özet Kitabı s. 298, 1998.
75.
Saka N. Ambigious genitalyaya yaklaşım. IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve
Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, Kongre Kitabı, Ankara, 1999, s: 46-55.
76. Candaş E, Baş F, Darendeliler F, Saka N, Kabataş Eryılmaz S, Bundak R, Günöz H.
Kraniyofaringioma tanısı ile izlenen iki vakada serebral tuz kaybı sendromu. IV.
Ulusal
Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, 8- 10
Eylül, Ankara, Kongre Kitabı, s. 160, 1999.
77. Torun O, Kabataş Eryılmaz S, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Ailevi
Blount (İdiyopatik tibia vara) hastalığı ile birlikte boş sella ve hipopituitarizm: Vaka
sunusu, IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller
Eğitim Kursu, 8-10 Eylül, Ankara, Kongre Kitabı, s. 169, 1999.
78.
Öcal
C, Minareci Ö, Darendeliler F, Şükür M, Baş F, Saka N, Bundak R, Günöz H.
Büyüme hormonu eksikliğinde manyetik rezonans görüntülüme (MRG) bulgularının
değerlendirilmesi IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide
Aciller Eğitim Kursu, 8-10 Eylül, Ankara, Kongre Kitabı, s. 173, 1999.
79.
Cantez S, Baş F, Kabataş Eryılmaz S, Darendeliler F, Saka N, Bundak R, Günöz H.
Worster-Drought Sendromu (Konjenital bilateral perisilvian sendrom) ile birlikte boş sella
ve panhipopitüitarizm: Vaka sunusu IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve
Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, 8-10 Eylül, Ankara, Kongre Kitabı, s. 183,
1999.
80.
Saka N. Santral diabetes insipid ADH hormonunun fizyolojik özellikleri. V. Ulusal
Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2000, Istanbul, Kongre Kitabı, s. 86-89.
81. Akal S, Gökçe S, Kabataş Eryılmaz S, Sümer M, Özgüner A, Bundak R, Darendeliler F,
Saka N, Günöz H, V. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2000,
Istanbul, Kongre Kitabı, poster no: 55.
82.
Ernas V, Saka N, Salman T, Çelik A, Baş F, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H. V.
Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2000, Istanbul, Kongre Kitabı,
poster no: 56.
83.
Günöz H, Poyrazoğlu Ş, Saka N, Bundak R, Darendeliler F, Baş F, Kabataş S.
Konstitüsyonel büyüme gelişme gecikmesi olan çocuklarda püberte özellikleri V. Ulusal
Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2000, Istanbul, Kongre Kitabı, poster no
67.
84. İşgüven
P, Saka N, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Kayserili H, Başaran S, Günöz
H. Miks gonadal disgenezili II vakanın klinik, sitogenetik, hormonal ve histopatolojik
değerlendirilmesi V. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2000, Istanbul,
Kongre Kitabı, poster no: 65.
85. Torun
O, Günöz H, Abbasoğlu S, Toker G, Poyrazoğlu S, Baş F, Saka N, Bundak R,
Darendeliler F. Yüksek neo TSH nedeni ile çağrılan yendoğanlarda spot idrarda iyot
atılımı (İstanbul) V. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2000, Istanbul,
Kongre Kitabı, poster no. 87.
86.
Poyrazoğlu S, Günöz H, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Baş F, Kabataş S.
Konstitüsyonel büyüme gelişme geriliği olan çocuklarda başvuruda fizik özellikleri V.
Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2000, Istanbul, Kongre Kitabı,
poster no 88.
87. Poyrazoğlu Ş, Baş F, Demir F, Bundak R, Saka N, Darendeliler F, Günöz H,
“Bir Melnick-Needles Sendromu.” 23.Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği
Günleri, Program ve Özet Kitabı, 343, 10-13 Nisan, İstanbul, 2001.
88. Baslo G, Baş F, Saka N, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H, “Tiroid
karsinomlu 15 olgunun
Hemşireliği
değerlendirilmesi.” 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri
Günleri, Program ve Özet Kitabı, 321, 10-13 Nisan, İstanbul, 2001.
89. Eyüpoğlu İ, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Bundak R, Saka N,
Günöz H,
“Gerçek erken pubertede GnRH analog tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi”,
VI.
Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Poster No. 13, sayfa 249, 27 - 29 Eylül, Kayseri,
2001.
90.Poyrazoğlu Ş, Saka N, Baş F, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H, “Tip 1
diyabetli hastaların günlük kan glukoz izlemi”, VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi, Poster No. 53, sayfa 279, 27 - 29 Eylül, Kayseri, 2001.
91. Şükür M, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Poyrazoğlu Ş, Saka N,
Günöz H.”İntrauterin büyüme geriliği (IUBG) ve genetik boy kısalıklarında (GBK) nihai
boy”, VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Poster No. 88, sayfa 314, 27 - 29
Eylül, Kayseri, 2001.
92. Kabataş Eryılmaz S, Poyrazoğlu Ş, Günöz H, Saka N, Darendeliler F,
Bundak R, Baş F. “Osteogenezis imperfektalı olgularda pamidronat tedavisinin
etkinliği‟‟, VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Poster No. 106,
sayfa 332,
27 - 29 Eylül, Kayseri, 2001.
93. Saka N, Konjenital adrenal hiperplazi tedavisinde yenilikler VIII. Ulusal Pediatrik
Endokrinoloji Kongresi, Özet Kitabı, 9-11 Ekim, 2002, Trabzon, s.49.
94. Bundak R, Günöz H, Darendeliler F, Baş F, Saka N ve Neyzi O,
Türk erkek çocuklarında püberte döneminde boy büyümesi
VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Özet Kitabı, 9-11 Ekim, 2002,
Trabzon,s.103.
95. Poyrazoğlu Ş, Saka N, Bundak R, Baş F, Darendeliler F, Günöz H.
Tip 1 diabetli çocuklarda büyüme ve püberte VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi, Özet Kitabı, 9-11 Ekim, 2002, Trabzon, s.104.
96. Tütüncüler F, Günöz H, Baş F, Bundak R, Saka N, Darendeliler F.
İki aylık hidronefrozlu bir süt çocuğunda üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) sonucu
Gelişen Geçici Psödohipoaldosteronizm VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
Kongresi, Özet Kitabı, 9-11 Ekim, 2002, Trabzon, s.157.
97. Garipağaoğlu M, Saka N, Günöz H, Kopuz S, Yılmaz S, Türk P. Diyabetl, çocuk ve
adolesanların
ebeveynlerine yönelik
interaktif
beslenme eğitimi.
IV. Uluslararası
Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan 2003, Antalya, Belek , Bildiriler Kitabı, S:
142.
98. Yücel AÖ, Bundak R, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Darendeliler F, Saka N, Günöz H.
Çocukluk Çağı Tip Diabetes Mellitus‟da iki doz ve çoğul doz insülinlerin rejimlerinin
karşılaştırılması. 25.Pediatri Günleri, 16-18 Nisan 2003, İstanbul s.145.
99. Bülbül A., Tütüncüler F, Darendeliler F, Baş F, Günöz H, Bundak R, Saka N. Primer
hipotiroidiye bağlı gelişen hipofizer hiperplazi ve makroadenom. 25.Pediatri Günleri,
16-18 Nisan 2003, İstanbul s.146.
100. Saka N. Periferik erken püberte. 47.Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı 21- 23 Ekim
2003, İstanbul, s: 168-170.
101- Baş F, Kayserili H, Gökalp S, Küçükemre B, Saka N, Yüksel-Apak M, Günöz H. 21
Hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi tanılı vakalarımızda CYP21
geni mutasyonları
ve genotip-fenotip ilişkisi. VIII Ulusal Pediatrik
Endokrinoloji
Kongresi, 16-21 Aralık 2003, Erzurum, Kongre Kitabı,s.131.
102- Tütüncüler F, Günöz H, Baş F, Güneş L, Saka N, Bundak R, Darendeliler F.
Çocukluk çağı osteoporoz tedavisinde pamidronat kullanımı. VIII Ulusal Pediatrik
Endokrinoloji Kongresi, 16-21 Aralık 2003, Erzurum, Kongre Kitabı,s.142.
103- Saydam R, Saka N, Tütüncüler F,. Konjenital adrenal hiperplazili vakaların cinsiyet
yönetimi ve davranış özellikleri açısından değerlendirilmesi. VIII Ulusal Pediatrik
Endokrinoloji Kongresi, 16-21 Aralık 2003, Erzurum, Kongre Kitabı,s.179.
104- Saka N. Hiperglisemi ve hipoglisemilere yaklaşım, Çocuk ve ergenlerde tip 1
diyabete güncel yaklaşım. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Diyabet Projesi. Kurs
Kitabı. 16 Aralık 2003, Erzurum.
105- Demir F, Darendeliler F, Tütüncüler F, Baş F, Bundak R, Saka N, Günöz H.
Karbonik anhidraz 2 eksikliği : Vaka sunusu. 26.Pediatri Günleri, 20-22 Nisan 2004,
İstanbul , Özet Kitabı, s.278.
106- Saka N. Püberte başlangıç yaşı değişiyor mu ? 40.Türk Pediatri Kongresi, 21-25
Haziran 2004, İstanbul, s.145.
107- Saka N. İnmemiş testis uzlaşı toplantısı. IX Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve
Diyabet Kongresi. 27 Eylül – 1 Ekim 2004, Malatya, Kongre Kitabı,p.43.
108- Saka N, Baş F, Tütüncüler F, Hekim N, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H. Cinsel
gelişim bozukluklarında serum inhibin B düzeylerinin değerlendirilmesi.
IX Ulusal
Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 27 Eylül – 1 Ekim 2004, Malatya, Kongre
Kitabı,p.260.
109- Neyzi O, Bundak R, Günöz H, Furman A, Darendeliler F., Baş F, Saka N. Türk
çocuklarında boy uzunluğu ve vücut ağırlığı referans değerleri.
X Ulusal Pediaytrik
Endokrinoloji kongresi, 8 – 11 Eylül 2005, s. 139.
110- Bundak R, Günöz H., Furman A., Darendeliler F., Baş F., Saka N., Neyzi O. Türk
çocuklarında vüctu kitle indeksi referans değerleri. X Ulusal Pediaytrik Endokrinoloji
kongresi, 8 – 11 Eylül 2005, s. 140.
111- Tütüncüler F., Eskiocak S., Günöz H., Küçükuğurluoğlu Y., Karasalihoğlu S., Baş F.,
Saka N, Bundak R, Darendeliler F. Diyabetik ketoz ve ketoasidoz ile tanı alan Tip 1
diyabetes mellituslu olgularda malondialdehit (MDA) düzeyi bakılarak oksidatif stresin
değerlendirilmesi. X Ulusal Pediaytrik Endokrinoloji kongresi, 8 – 11 Eylül 2005, s.
142.
112- Poyrazoğlu Ş., Saka N, Baş F, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H. Çocuklarda
insülin ve klonidin uyarısına büyüme hormonu (BH) yanıtlarının karşılaştırılması. X
Ulusal Pediaytrik Endokrinoloji kongresi, 8 – 11 Eylül 2005, s. 220.
113- Poyrazoğlu Ş, Yılmaz S, Saka N, Baş F, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H.
Çocuklarda büyüme hormonu (BH) uyarı testleri sırasında gelişen yan etkilerin
değerlendirilmesi. . X Ulusal Pediaytrik Endokrinoloji kongresi, 8 – 11 Eylül 2005, s.
221.
114- Saka N, Bereket A. Erkek Yalancı hermafroditte cinsiyet seçiminde esas alınaca
ölçütler. X Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 8 – 11 Eylül, 2005, Ankara, Kongre
Kitabı, s.62-64.
115- Yılmaz S, Poyrazoğlu Ş, Saka N. Tip 1
diyabetli (DM) hastaların izleminde
ebeveynlerin rolü. 41.Ulusal Diyabet Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Antalya, Kongre
Kitabı, SS13.
116- Gökçe M, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Doğumsal çoğul
hipofiz hormon eksikliği olan vakalarımızın değerlendirilmesi. 28.Pediatri Günleri ve 7.
Pediatri Hemşireliği Günleri, Sözel Bildiri-10, 18-21 Nisan, İstanbul, 2006. Çocuk
Dergisi, 6 (Ek sayı 1):219, 2006
117- Kılıç Ö, Poyrazoğlu Ş, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Pediyatrik
endokrinoloji polikliniğine büyüme geriliği nedeniyle
başvuran hastaların etiyolojik
açıdan değerlendirilmesi. 28. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, Sözel
Bildiri-11,
18-21
Nisan,
İstanbul,
2006.
Çocuk Dergisi, 6 (Ek sayı 1):220, 2006
118- Gökçe M, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Şükür M, Bundak R, Saka N, Günöz
H. Büyüme hormonu eksikliği olan çocuklarda tedavinin baş çevresi üzerine etkisinin
değerlendirilmesi. 28. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster-2, 1821 Nisan, İstanbul, 2006. Çocuk Dergisi, 6 (Ek sayı 1):226, 2006
119
- Yanni D, Eryılmaz K S, Saka N, Baş F, Bundak R, Günöz H, Darendeliler F.
Çocuk ve adolesanda şişmanlık ve eşlik eden metabolik sorunlar. 28. Pediatri Günleri
ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster-25, 18-21 Nisan, İstanbul, 2006.
Çocuk
Dergisi, 6 (Ek sayı 1):249, 2006
120
-Kritik hastalıklarda endokrin bozukluklar.III.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun
Bakım
Kongresi,3-7 Nisan,2006,İstanbul (.Oturum Başkanı).
121
- İnsülin pompa tedavisi. 7-9 Nisan 2006, Göcek (Oturum Başkanı)
122
-Çocukluk döneminde tiroid kanserleri. 28. Pediatri Günleri ve Pediatri
Hemşireliği Günleri, 18-21 Nisan 2006, İstanbul (Konuşmacı)
123
-Organik
Tarım
ve
organik
ürünler.28.Pediatri
Günleri,18-21
Nisan
2006,İstanbul (Oturum Başkanı).
124 -Hipofiz hastalıklarında perioperatif yaklaşım. XI. Ulusal Pediatrik
Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 16 Eylül, 14-17 Eylül, Konya, 2006
(Oturum başkanı) Tütüncüler F, Saka N, Arkaya Can S, Abbasoğlu S, Baş F,
Günöz H. Konjenital adrenal hiperplazili (KAH) olgularda adrenomedüller
fonksiyonların değerlendirilmesi. . XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet
Kongresi, 14-17 Eylül, Konya, 2006, Sözlü Sunu-15, s.112
125 .Baş F, Kabataş Eryılmaz S, Darendeliler F, Günöz H, Poyrazoğlu Ş, Şükür
M, Bundak R, Saka N. Klasik konjenital adrenal hiperplazi vakalarında insülin
direnci, leptin, ghrelin ve adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi. . XI.
Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 14-17 Eylül, Konya, 2006,
Sözlü Sunu-16, s.113
126 .Şükür M, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Kabataş Eryılmaz S, Poyrazoğlu
Ş, Saka N, Günöz H. Pediatrik endokrinoloji polikliniğine müracaat eden
hastaların etiyolojik dağılımı: Pilot çalışma. XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
ve Diyabet Kongresi, 14-17 Eylül, Konya, 2006, Poster-13, s.140
127 Eryılmaz S, Satan A, Baş F, Bundak R, Günöz H, Darendeliler F, Saka N.
22Q11 delesyon sendromu tanılı olgu sunumu. XI. Ulusal Pediatrik
Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 14-17 Eylül, Konya, 2006, Poster-65, s.193
128
-Diyabetik ketoasidoz.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Adolesan
Diyabetikler Derneği Erzurum Şubesi,Çocuk ve Ergen Diyabeti Kursu.23 Şubat
2007,Erzurum (Konuşmacı).
129
-Boy kısalıklıklarına yaklaşım.SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,II. Çocuk Sağlığı günleri,21 Mart 2007 (Konuşmacı)
130
-Kuşkulu genital yapıya yaklaşım.29.Pediatri Günleri ve 8.Pediatri Hemşireliği
Günleri.11 Nisan 2007,İstanbul (Konuşmacı).
131
-Hipoglisemi ayırıcı tanısı,Endokrin bakış.IX.Uluslararası Katılımlı Beslenme ve
Metabolizma Kongresi. 22-25 Ekim 2007,İstanbul (Konuşmacı)
132.-Tiroid kanser vakaları(Vaka tartışmaları). Endokrinoloji ve Diyabet
Kongresi .25-27 Ekim 2007, XII.Ulusal Pediatrik Eskişehir. (Oturum başkanı)
133. Uzunhan TA, Candan Ş, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Eryılmaz SK, Kayserili H, Kahraman
B, Darendeliler F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Turner sendromlu
olgularımızda
hipotiroidi ve Hashimoto tiroiditi sıklığı. Pediatri Gunleri, Sözel Bildiri-11, 10-13 Nisan
2007, İstanbul, Çocuk Dergisi, 7 (Ek Sayı 1):212, 2007
134. Uzunhan TA, Baş F, Eryılmaz SK, Poyrazoğlu Ş, Darendeliler F, Bundak R, Saka N,
Günöz H. Adrenal yetersizlik, akalazya, alakrimi (3A sendromu):olgu sunumu.
Pediatri Gunleri, Poster 38, 10-13 Nisan 2007, İstanbul, Çocuk Dergisi, 7(Ek
Sayı):247, 2007
135-Saka N,Poyrazoğlu Ş,Yekeler E,Agayev A. Konjenital adrenal hiperplazili olgularda
testiküler mikrolityaz sıklığı. XII.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi . 2527 Ekim 2007,Eskişehir (Poster).
136.-Baş F,Longmire EB, Saka N,Ahmet S, Cabb E, Bundak R,Darendeliler
F,Günöz H, New M,Wilson R. 11-beta hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital
adrenal hiperplazi vakalarında CYP11B1 geni mutasyonları. . Endokrinoloji ve
Diyabet Kongresi .25-27 Ekim 2007, XII.Ulusal Pediatrik Eskişehir (Serbest
bildiri).
138-Diyabetlide büyüme- gelişme ve komorbid hastalıklar.2007 Dünya Diyabet Günü
Etkinlikleri.17 Kasım 2007,Silivri.
139.-N Saka. Yenidoğanda tiroid hormon değerlendirilmesi.30.Pediatri Günleri.14-17
Nisan 2008, Wow Convention Center, İstanbul
140.-N Saka. Ercan O. Kuşkulu genitalya paneli. 44.Türk Pediatri Kongresi,14-15
Haziran 2008, Lütfü Kırdar Kongre Salonu, İstanbul (oturum başkanı).
141.Uzunhan O, Baş F, Bozkurt N, Timirci Ö, Bundak R, Kabataş-Eryılmaz S, İsbir T,
Saka N, Günöz H, Darendeliler F. Büyüme hormonu tedavisi alan farklı hasta
gruplarında büyüme hormonuna yanıt ve BH reseptörü izoformları arasındaki ilişki. 31.
Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri, Sözel Bildiri-9, 14-17 Nisan,
İstanbul, 2009. Çocuk Dergisi, 9 (Ek sayı 1):186, 2009
142.Şener D, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Non-klasik konjenital
adrenal hiperplazi tanılı çocuk hastaların retrospektif değerlendirilmesi. 31. Pediatri
Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri, Sözel Bildiri-19, 14-17 Nisan, İstanbul,
2009. Çocuk Dergisi, 9 (Ek sayı 1):196, 2009
143.Abalı S, Bundak R, Günöz H, Baş F, Saka N, Darendeliler F. 2007-2008 tip 1
diyabet tanısı izlenen çocuk ve ergenlerde glisemik kontrol ve komplikasyonlar. 31.
Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri, Sözel Bildiri-20, 14-17 Nisan,
İstanbul, 2009. Çocuk Dergisi, 9 (Ek sayı 1):197, 2009
144.Avcı B, Kılınçlı Z, Sütçü M, Baş F, Bundak R, Darendeliler F, Saka N, Günöz H. Tip1
diyabet seyri sırasında hiperosmolar koma: vaka sunumu. 31. Pediatri Günleri ve 10.
Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster-24, 14-17 Nisan, İstanbul, 2009.
Çocuk
Dergisi, 9 (Ek sayı 1):222, 2009
145. Ersoy M, Darendeliler F, Baş F, Bundak R, Saka N, Günöz H. Çocukluk dönemi
santral diyabetes insipidus vakalarının değerlendirilmesi. 31. Pediatri Günleri ve 10.
Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster-25, 14-17 Nisan, İstanbul, 2009.
Çocuk Dergisi,
9 (Ek sayı 1):222, 2009
146.Özcan N, Baş F, Aksu Uzunhan T, Saka N, Durmaz Ö, Karakaş Ö. Obezite ve
karaciğer yağlanması nedeniyle getirilen akut lösemi vakası. 31. Pediatri Günleri ve 10.
Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster-26, 14-17 Nisan, İstanbul, 2009.
Çocuk
Dergisi, 9 (Ek sayı 1):223, 2009
147.Şener D, Gün F, Baş F, Saka N, Bundak R, Darendeliler F, Günöz H. Erken ergenlik
ile başvuran sürrenal adenom vakası. 31. Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği
Günleri, Poster-29, 14-17 Nisan, İstanbul, 2009.
Çocuk Dergisi, 9 (Ek sayı
1):224, 2009
148.Tekcan D, Akhan S, Baş F, Saka HN, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H. 31.
Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster-30, 14-17 Nisan, İstanbul,
2009.
Çocuk Dergisi, 9 (Ek sayı 1):225, 2009
149.Baş N, Akıncı N, Darendeliler F, Baş F, Bilge I, Bundak R, Saka N, Günöz H.
Çocuklarda hipertansiyonun nadir bir nedeni: 17-alfa hidroksilaz / 17-20 liyaz eksikliği:
Vaka sunumu. 31. Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster-32, 14-17
Nisan, İstanbul, 2009.
Çocuk Dergisi, 9 (Ek sayı 1):227, 2009
150.Aktan P, Bundak R, Baş F, Darendeliler F, Saka N, Günöz H. İdiyopatik boy kısalığı
vakalarının genel özelliği. 31. Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster33, 14-17 Nisan, İstanbul, 2009.
Çocuk Dergisi, 9 (Ek sayı 1):228, 2009
151.Yaman A, Saka N, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Günöz H. Çocukluk çağında
papiller tiroid karsinomu. 31. Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri, Poster34, 14-17 Nisan, İstanbul, 2009.
Çocuk Dergisi, 9 (Ek sayı 1):229, 2009

Benzer belgeler

AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ VE ÜYELER İÇİN FİYAT LİSTESİ

AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ VE ÜYELER İÇİN FİYAT LİSTESİ ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Aydınlatıcı Öz ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Aydınlatıcı Yoğun Nemlendirici Krem ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Lekeler için Aydınlatıcı ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Power System ARTISTRY...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ - Okan Diş

ÖZGEÇMİŞ - Okan Diş Population of Public Oral Health Clinics in Sydney, Australia. PrIOR-CS: A Clinical Survey Study. 7th World Congress of the World Sleep Federation, Istanbul, Turkey, 2015. 2. Aras B, Ajwani S. Give...

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Baş Çevresi Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Baş Çevresi Ölçümü Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, s.59- 61. 2. Etiler N, Velipaşaoğlu S. (2004). Çocukluk Döneminde Beslenmenin Değerlendirilmesi: Birinci Basamakta Antropometr...

Detaylı