Ortaöğretim Matematik ve Geometri Programlarındaki Değişiklikler

Yorumlar

Transkript

Ortaöğretim Matematik ve Geometri Programlarındaki Değişiklikler
ORTAÖĞRETIM
MATEMATIK VE
GEOMETRI
PROGRAMLARıNDAKI
DEĞIŞIKLIKLER VE
SıNıFIÇI
UYGULAMALAR
OFMA
Dr. Fatma Aslan-Tutak
İçerik



Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
(OFMA):
 Matematik Öğretmenliği
 Staj dersleri
Matematik Programı Örneği
Geometri Programı Örneği
OFMA-Matematik Öğrt.





Dersler:
 Matematik
 Seçmeli
 Eğitim
 Alan Eğitimi
Fen ve matematik yöntem dersi
Matematik yöntem dersleri
Araştırma dersi
Ölçme ve değerlendirme dersi
OFMA-Staj





İki dönem toplam 100 saat.
Bir devlet bir özel okul (mümkün olduğunca)
30 civarı öğretmen adayı
İlk dönem: okul ve öğretmen gözlemi
İkinci dönem: yoğun gözlem ve ders anlatımı
Temel Öğeler




Ulusal Öğretmen Kalitesi Konseyi’nin (ABD)
staj deneyimi çalışmasının sonuçları:
İyi bir staj deneyimin temel öğeleri:
 Güçlü bir staj deneyimi
 Yüksek standart ve beklentiler
 Dönüt ve destek sistemi
 Okullar ve üniversite için dönüt
Danışman öğretmenin ve staj okulunun
destekleri çok önemli
İletişim (okul ve üniversite)
http://www.nctq.org/edschoolreports/studentteaching/
OFMA-Staj



Kuram ve uygulama
 Öğrenci ile sınıf ortamında tanışma
 Gerçekçi olmak
Okul ile dershane/etüt merkezi farkı
Kavramsal öğrenme
Matematik Programı Örneği

Logaritma (11. sınıf)
 Logaritma fonksiyonunu üstel fonksiyonun tersi
olarak kurar.
 Onluk logaritma fonksiyonunu ve doğal logaritma
fonksiyonunu açıklar.
 Logaritma fonksiyonunun özelliklerini gösterir ve
uygulamalar yapar.
Matematik Programı Örneği



Tarihte logaritma fonksiyonu üstel fonksiyondan
önce gelişmiştir!!!!!
Eski Babil tabletlerinde logaritmaya temel
oluşturabilecek bir soru vardı, iki dizi arasındaki
ilişki!
Napier (1614) geometrik ve aritmetik dizilerin
arasındaki ilişkiyi tanımladı ve bu fonksiyona
logaritma ismini verdi çünkü bu terim Latincedeki
orantı ve sayı anlamına gelen logarithmos’tan
geliyordu. Yani logaritma orantıların sayısını veren
sayı demek oluyordu.
Matematik Programı Örneği


Geometrik ve aritmetik dizilerde işlem
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
Geometrik dizide gerçekleştirilen çarpma,
bölme, kuvvet alma ve kök alma işlemleri sırası
ile aritmetik dizilerde toplama, çıkarma, çarpma
ve bölme işlemlerine karşılık geliyordu
Matematik Programı Örneği

Euler (1748) logaritmayı üstel fonksiyon tersi
olarak tanımladı
(a ve x pozitif bir gerçel sayı ve a≠1, y gerçel sayı)
Matematik Programı Örneği
ÖZDEŞLİK
NEDENİ
Matematik Programı Örneği

Logaritma uygulamaları:
 Üstel
fonksiyonun tersi olarak (faiz
hesaplamaları, Sierpinksi üçgeni, canlı sayı artışı)
 Diğer logaritma ile tanımlanmış modeller:
 Deprem
ölçeği Richter
 Okyanus coğrafyası
 Ses ölçeği Desibel

Sonuç: uygulamalar üzerinden, matematiksel
ilişkiler üzerinden, kuralların sonradan
verildiği bir öğretme yöntemi.
Geometri Program Örneği



Origami-üçgenlerde akıl yürütme becerisini
geliştirme amaçlı
Şekerlemeler-hem iki boyutlu hem de üç
boyutlu objelerin oluşturulması
Geogebra-geometrik şekillerin oluşturulması,
gösterimi ve bazı özelliklerin gösterilmesi.
Sonuç
Gelecek nesil öğretmen
yetiştirmedeki katkıları için
bütün öğretmenlerimize büyük
teşekkürler.

Benzer belgeler