ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hüseyin KARAMELİKLİ 2. Doğum Tarihi

Transkript

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hüseyin KARAMELİKLİ 2. Doğum Tarihi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Hüseyin KARAMELİKLİ
2. Doğum Tarihi
: 06.03.1973
3. Unvanı
: Yardımcı Doçent
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Üniversite
Alan
Yıl
Lisans
İktisat
Mazenderan Üni.
Y. Lisans
İktisat
Allameh Tabatabaei Üniversitesi 1998
Doktora
İktisat
Ankara Üniversitesi S.B.E
1995
2007
5. Akademik Unvanlar:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Yrd. Doç. Dr
İktisat. / Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F
2011- devam
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Artsand
Humanities)
7. 2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Karamelikli, H., Bayar, Y. (2015). Remittances and Economic Growth in Turkey.
Ecoforum Journal, 4(2), 33-40. (Yayın No: 1554482)
7. 3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler

Temiz, D., Karamelikli, H. (2012). Türkiye’nin Borç Kompozisyonu, Borç Dinamikleri,
Finansal İstikrarsızlık ve Büyük Durgunluk (Tam metin bildiri)(Yayın No:575519)

Korkmaz, S., Karamelikli, H. (2008). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve
Enflasyon İlişkisi. Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar (Tam
metin bildiri)(Yayın No:575160)

Kormaz, S, Haghparast, H., (2006). Optimum Para Alanına Türkiye Açısından
Bakılması.Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası Ekonomi Konferansı (Tam metin
bildiri)(Yayın No:1279504)
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kesgingöz, H., Karamelikli, H. (2015). Dış Ticaret-Enerji Tüketimi ve Ekonomik
Büyümenin CO2 Emisyonu Üzerine Etkisi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 7-17. (Kontrol No: 1554487)
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Karamelikli, H. (2010). İran Türklerinin Ekonomik Gelişimleri: Doğu Azerbaycan İli
Örneği, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, (Yayın No:573997)

Erkuş, S., Karamelikli, H. (2016). Türkiye’de Demokrasi ve İktisadi Büyüme Arasındaki
Uzun Dönemli İlişki
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
8. Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)
9. İdari Görevler

Bölüm Başkan Yrd. Karabük Üniversitesi İİBF / İktisat Bölümü
2012-2015

Anabilim Dalı Başkanı Karabük Üniversitesi İİBF/ İktisat Bölümü
2011-2014

Bölüm Başkanlığı Karabük Üniversitesi İİBF / İktisat Bölümü
2015-
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Ekonomi Kurumu, Üye, 2012
11. Ödüller

Benzer belgeler