The Present Perfect Tense

Yorumlar

Transkript

The Present Perfect Tense
The Present Perfect Tense
1. The Present Perfect tense is used to express actions which have just or already been
completed at the time of speaking or writing.
Present Perfect, geçmişte konuşma anına yakın bir zamanda bitmiş ve etkisi hala devam
eden eylem veya olaylardan bahsedirken kullanılır.
I have done my homework already.
She has answered half the questions.
In the first example, the use of the Present Perfect tense emphasizes the fact that, at the time of
speaking or writing, the work has already been completed. In the second example, the use of
the Present Perfect indicates that, at the time of speaking or writing, half the questions have
been answered.
Birinci örnekte, "ödevin çoktan tamamlandığı" vurgulanmakta; ikinci örnekte ise
konuşma anında "kişinin soruların yarısını cevapladığı" ve "kalan soruları da
cevaplayacağı" ima ediliyor. Geçmişte başlayan bir olayın veya etkilerinin hala devam
etmesi halinde Present Perfect kullanılır.
2. The Present Perfect tense epresses the very recent past.
Yakın geçmişten bahsederken Present Perfect kullanılır.
They've just left.
I've just come!
3. It also tells of a state or situation which has started in the past and is continuing up to now.
Geçmişte başlamış ve hala devam etmekte olan olayları ifade etmek için Present Perfect
kullanılır. Bu anlamı ifade eden cümlelerde "for, since, so far, until now, lately, recently,
already, just, yet" gibi zaman zarfları kullanılabilir.
I have lived in New York for seven years. (I am still living there.)
I have studied English Language Teaching since 2002. (I am still studying ELT.)
B. STRUCTURE
Positive Structure:
I
have 1/3
The Present Perfect Tense
You
He
She
It
We
They
have
has
has
has
have
have
worked
.
Note: In Present Perfect tense, if the main verb is irregular, its 3rd form should be used.
(Present perfect tense'in olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde, düzensiz fiillerin 3. hali
kullanılır.)
Negative Structure:
I
You
He
She
It
We
They
haven't
haven't
hasn't hasn'tworked
hasn't haven't
haven't
.
Question structure:
Have
I
2/3
The Present Perfect Tense
Have
Has
Has
Has
Have
Have
You
He
She
It
We
They
worked
?
3/3

Benzer belgeler

6. Ünite Perfect Tense

6. Ünite Perfect Tense 3. 2. She hasn’t visited Germany. (yet) 4. ______________________________________________________ 5. 3. They have seen this movie. (already) 6. _____________________________________________________...

Detaylı