6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu

Yorumlar

Transkript

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu
İDARİ PARA CEZALARI
(6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu)
Fiil
Maddesi
Ceza
Maddesi
2
9
Ceza Uygulanan Fiil
Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi
2016
Ceza Tutarı
881 TL
Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.
4
9
Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme, ara verme, yeniden
üretime başlama ve değişik hallerinin süresinde bildirilmemesi
881 TL
Sanayi işletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden
üretime başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik
hallerini bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar.
5
9
Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi
881 TL
Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme
cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne)
vermek zorundadırlar.
Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi
440 TL
O
10
İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi
SM
M
11
M
Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi sicil belgesini istenilmesi halinde
görevli personele ibraz etmeye mecburdurlar.
Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da
eksik bildirenlere idari para cezası uygulanır.
A
2
1.766 TL
İDARİ PARA CEZALARI
(6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu)
Fiil
Maddesi
Ceza
Maddesi
2
9
Ceza Uygulanan Fiil
Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi
2015
Ceza Tutarı
835 TL
Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.
4
9
Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme, ara verme, yeniden
üretime başlama ve değişik hallerinin süresinde bildirilmemesi
835 TL
Sanayi işletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden
üretime başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik
hallerini bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar.
5
9
Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi
835 TL
Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme
cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne)
vermek zorundadırlar.
Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi
417 TL
O
10
İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi
SM
M
11
M
Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi sicil belgesini istenilmesi halinde
görevli personele ibraz etmeye mecburdurlar.
Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da
eksik bildirenlere idari para cezası uygulanır.
A
2
1.673 TL
İDARİ PARA CEZALARI
(6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu)
Fiil
Maddesi
Ceza
Maddesi
2
9
Ceza Uygulanan Fiil
Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi
2014
Ceza Tutarı
759.-TL
Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.
4
9
Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme, ara verme, yeniden
üretime başlama ve değişik hallerinin süresinde bildirilmemesi
759.- TL
Sanayi işletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden
üretime başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik
hallerini bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar.
5
9
Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi
759 .-TL
Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme
cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne)
vermek zorundadırlar.
Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi
379.- TL
O
10
İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi
SM
M
11
M
Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi sicil belgesini istenilmesi halinde
görevli personele ibraz etmeye mecburdurlar.
Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da
eksik bildirenlere idari para cezası uygulanır.
A
2
1.520 .-TL
İDARİ PARA CEZALARI
(6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu)
Fiil
Maddesi
Ceza
Maddesi
2
9
Ceza Uygulanan Fiil
Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi
2013
Ceza Tutarı
731.- TL
Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.
4
9
Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme, ara verme, yeniden
üretime başlama ve değişik hallerinin süresinde bildirilmemesi
731.- TL
Sanayi işletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden
üretime başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik
hallerini bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar.
5
9
Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi
731.- TL
Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme
cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne)
vermek zorundadırlar.
10
Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi
365.- TL
Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi sicil belgesini istenilmesi halinde
görevli personele ibraz etmeye mecburdurlar.
O
İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi
M
Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da
eksik bildirenlere idari para cezası uygulanır.
SM
M
11
A
2
1.463.- TL
İDARİ PARA CEZALARI
(6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu)
Fiil
Maddesi
Ceza
Maddesi
2
9
Ceza Uygulanan Fiil
Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi
2012
Ceza Tutarı
679.- TL
Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.
4
9
Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme, ara verme, yeniden
üretime başlama ve değişik hallerinin süresinde bildirilmemesi
679.- TL
Sanayi işletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden
üretime başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik
hallerini bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar.
5
9
Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi
679.- TL
Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme
cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne)
vermek zorundadırlar.
10
Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi
339.- TL
Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi sicil belgesini istenilmesi halinde
görevli personele ibraz etmeye mecburdurlar.
O
İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi
M
Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da
eksik bildirenlere idari para cezası uygulanır.
SM
M
11
A
2
1.358.- TL

Benzer belgeler