newsletter logıc

Yorumlar

Transkript

newsletter logıc
Bülten 1 – Şubat 2012
LOGIC, Bir LEONARDO DA VINCI Ortaklığıdır.
LOGIC PROJESİ
LOGIC, yetişkin eğitiminde kullanılan öğrenme mantığının ortaklar arası değişimini
amaçlamaktadır. Proje, AB’nin 8 ana yetkinliğiyle ilişkili eğitici uygulamaları biraraya
getirecektir. Bu uygulamaları karşılaştırmak için bir Çerçeve çalışma tasarlanacaktır.
Yetişkin eğitmenlerinin günlük yaşamın her alanında kullanabilecekleri profesyonel
yetkinliklerini geliştirmek için faydalı olacaktır. Amaç, her bir uygulamanın, çevresel,
ulusal ve AB ölçeğinde ihtiyaçları da göz önüne alarak, “entegrasyonda uzman”
(eğitmenler, danışmanlar, sosyal aktörler, vb) kimliği kapsamında analizini ve
uyarlamasını yapmaktır. Proje, yetişkin eğitimindeki yenilikçi uygulamaların gelişmesi ve
yetkinliklerin farkına varılmasıyla amacına ulaşmış olacaktır.
Beklenen Sonuçlar
1. Bir web sitesi http://logic-project.eu/
2. Yöntemlerin ve araçların kaynakçalarıyla birlikte
ele alındığı bir el kitabı. (Haziran 2012’de ulaşılabilir)
3. Ortak ülkelerin mevcut uygulamalarını GZFT
analizi ile test eden bir rapor. (Aralık 2012’de
ulaşılabilir)
4. İlgili grupların ve paydaşların dikkatine sunulmak
üzere bir dizi öneri .
Amaçlar
Projenin Genel Amacı; yetişkin eğitmenlerinin mantıksal yetkinliklerini
geliştirmek ve eğitim yöntemlerindeki farklılığı dengelemeye çalışmaktır.
Projenin özel amaçları ise;
Yetişkin eğitmenlerinin uygulamalarını karşılaştırmak ve birbirleri
arasındaki tecrübe paylaşımını artırmak;
Yetişkin eğitmenlerinin bir uluslararası ağın aktörü gibi davranmalarını
sağlamak;
Uygulama örneklerini toplamak ve ortaklar arasında diğer alanlardaki
yetişkin eğitmenlerini de kapsayacak şekilde paylaşımını test etmek
şeklindedir.
Proje, sosyal ve profesyonel eğitim, toplum mühendisliği, ağ kurma,
paydaşların, özellikle politika yapıcı ve karar vericilerin duyarlılığını artırma gibi
faktörler üzerine odaklanmaktadır.
Bu yayın Avrupa Komisyonunun Leonardo Da Vinci program kapsamındaki mali desteği ile üretilmiştir.
Yayının içeriği ve sorumluluğu tamamen yazarına ait olup Avrupa Komisyonunun görüşlerini yansıtmamaktadır.
1
Bülten 1 – Şubat 2012
LOGIC, Bir LEONARDO DA VINCI Ortaklığıdır.
Projenin Samsun’daki Başlangıç Toplantısı
Toplantı 17-18 Kasım 2011 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi.
Toplantı, tüm katılımcılarının kendilerini tanıttığı ve Logic projesine
olan ilgileri ve beklentilerini anlattığı bir oturumla başladı.
Koordinatör projeyi özetledikten sonra tüm ortaklar proje süreci
boyunca gerçekleştirilmesi gereken 4 çıktıyı ve çalışma programını
tartıştı. Toplantıda şu konuları içeren bilgiler edinildi: yetişkin
eğitimi ve mesleki eğitimlerin organizasyonu ve kaynak sağlanması,
eğitmenlerin eğitimi, yetişkin eğitiminde “analitik düşünce”
kavramı, analitik düşünce ve ilgili kaynakları geliştirmede kullanılan
araçlar.
ORTAKLAR
HIP
ORTAK
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN!
Projenin İngilizce internet sayfası http://logic-project.eu/.
Facebook’tan
da
bize
ulaşabilirsiniz:
https://www.facebook.com/LogicProject
Bir sonraki bülten Haziran 2012’de yayınlanacaktır.
Bir sonraki toplantı 13-14 Mart tarihlerinde Malaga
(İspanya)’da gerçekleştirilecektir.
Radar B
OKA
RUNI CENTER
DANMAR
IES VICENTE ESPINEL
INSTITUTO PIAGET
Bihari
Szabadművelődési
és Népfőiskolai
Egyesület
E-POSTA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ÜLKE
Fransa
Türkiye
Bulgaristan
Polonya
İspanya
Portekiz
Macaristan
Bu yayın Avrupa Komisyonunun Leonardo Da Vinci program kapsamındaki mali desteği ile üretilmiştir.
Yayının içeriği ve sorumluluğu tamamen yazarına ait olup Avrupa Komisyonunun görüşlerini yansıtmamaktadır.
2