Bülten 57

Transkript

Bülten 57
UNISERVICE/TURKIYE
VISWA LAB. FUEL ANALYSIS
BULTEN # 57
Teknik Güncelleme: 16.09.2003
ASFALTEN HAKKINDA NELERĐ BĐLMEK ĐSTERSĐNĐZ?
Her gemi ağır yakıtlarında asfalten % 2-10 arasında değişen değerlerde bulunur. Parafinik
yakıt yağlarında düşük asfelten bulunur. Aromatik yakıtlarda daha yüksek asfalten bulunur ve
sonucunda çok fazla pis artık yağ birikimleri oluşturur. Asfaltenler ağır yakıtlarda asfalten
misel halinde bulunur. Bunlar yüksek moleküler ağırlığa sahip benzen çekirdekleri
halindedirler ve çekirdekler içerisinde inorganik pislikler bulunur. Bu çekirdek asfalten ile
kaplanır, daha dış yüzey daha düşük moleküler ağırlıklı malten adı verilen hidrokarbonlarla
kaplıdır. Bu hidrokarbonlar, çekirdeği yağın ortasında tutarlar. Asfaltenler yakıtta karbon
tortusu halinde belli oranlarda bulunduğu kabul edilir.
Japon gemi operatörleri asfalten içeriğinin doğru açıklanması konusunda çok titizdirler. % 7.5
oranından daha yüksek asfalten içeren yakutları kullanmak istemezler. Bunun nedeni
asfaltenin yanışının zaman almasıdır. Gecikmiş (geç) yanma, silindir yağlarının yanmasına
sonuç olarak ta, yağsızlık ve yüksek silindir liner ve piston conta aşınmalarına neden olur.
Yakıtın verimsiz yanması, yanmamış karbon ve ise dolayısıyla ve turbocharger egzost
geçitlerinde birikimlere neden olur. Turbochargelardaki birikimler çok yüksekse düzensiz
çalışmalara neden olur. Eğer maltendeki asfalt çekirdeği dengedeyse filtre ve seperatörlerde
tıkanıklığa sebep olmaz. Bu denge, yanlış karışım ve yakıtın uzun süreli ısınması sonucu
bozulur. Depolama tanklarında fuel-oil ısıtılması yalnızca uzun süreli değil aynı zamanda,
kontrolsüz (bazı gemilerde tank ısıtma kangalları için gerektiğinden fazla stim üretilmesi)
asfalten pis artıklarının da oluşmasına neden olur. Bu atıklar gerçekte kullanılabilir yakıttır
(iyi olmamakla birlikte). Atık olarak atılması bir kayıptır. Bazı gemi sahipleri pis atıkların
oluşmaması için transferi depolama tanklarının altından yaptırır ve belirli miktarda alttaki
miktarı dışarı alır.
Bunun nedeni ısıtma kangallarının DB tanklarının altında yer almasından kaynaklanır. Isı
tranferinin oluşturduğu sirkülasyonda, yağ ısıtıcı kangallarıyla temas edeceğinden yüksek
ısıya maruz kalır ve atık oluşumuna sebep olur.
Bu bilgilerde en az üç mesajı dikkate almak gerekir.
1. Eğer, yanma sonrası veya bununla ilişkili problemlerle karşı karşıyaysanız, yakıttaki
asfalten miktarını kontrol edin.
2. Yakıtları depolama tanklarında uzun süreli depolamamalı ve ısıtmamalı. Eğer bunu
yapacaksanız pis atık oluşumunu engellemek için transferi tankın altından yapınız.
3. Eğer, seperatörden çok yüksek yağlı çıkış geliyorsa, bunu araştırın. Kullanılabilir yakıt
kaybıyla karşı karşıya kalabileceğiniz gibi, pis atık için para harcamak zorunda
kalabilirsiniz.
Saygılarımla,
Dr. Vis

Benzer belgeler