* Halil Altindere 0 5 INTRODUCTION

Yorumlar

Transkript

* Halil Altindere 0 5 INTRODUCTION
» <CONTENTS>
* < igindekiler >
Halil A l t i n d e r e
05
INTRODUCTION <> G i r i §
Sezgin Boynik
10
LETTER FROM THEMROC! <> T h e m r o c ' t a n M e k t u p V a r !
C o n v e r s a t i o n <> S ö y l e ^ i : S e z g i n B o y n i k & A h m e t Ögiit
Mika H a n n u l a
44
SLAP-STICK COMEDY WITH A CAUSE - AHMET Ö G Ü T ' S SOMEBODY E L S E ' S CAR
S e b e p l i Bir Slap-Stick K o m e d i - A h m e t Ö g ü t ' ü n B a § k a s i m n A r a b a s i
November Paynter
52
SINGLE ACTS AND SUBTLE PLAYS <> T e k i l H a r e k e t l e r v e i n c e l i k l i O y u n l a r
Azra Tüzünoglu
AUTOMOBILE PASSION <> A r a b a S e v d a s i
http://d-nb.info/102686884X
64

Benzer belgeler

ıstanbul - Moving Image art fair

ıstanbul - Moving Image art fair Kuleli Binası'nda yer alan Moving Image Istanbul 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında ArtInternatioanl fuarı ile paralel olarak gerçekleştirilecek. Fuarda, dünyanın farklı yerlerinden tek kanallı vi...

Detaylı

Coaching Records

Coaching Records Coaching Records Year By Year Coaching Records Year Coach 1984 Dawn Finnessey 1985 Dawn Finnessey

Detaylı

pdf görüntüle

pdf görüntüle devam eden bu üretim süreci (kodlama), izleyicisinin aktif katılımıyla yeniden biçimlenir ve izleyicinin metin okuma pratikleri (kodaçımları) bağlamında yeniden üretilir. Çalışma incelediği komedi ...

Detaylı