İlgili Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yorumlar

Transkript

İlgili Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Yürüyelim...
Onlarca
ebeveynle
birlikte
yüzme
havuzunu
yukarıdan gören bir balkondayım. Buradan, karadaki hallerini her gün gördüğümüz evlatlarımızın bir
Dişhekimi Fırat Budacı
[email protected]
rar yine senindir), herkes suya giriyor diye senin de
girmen gerekmez.
Sevgili oğlum, yüzmeyle ilgili herhangi bir
de sudaki hallerini inceliyoruz. 50 metrelik bu ha-
uğraşım
vuza şehrin dört bir yanından gelerek, evlatlarımızı
girme hevesi ve suya girdiğinde pek bir mana
yüzmeyi iyi bilen adamlara “yüzme kursu” adı
bulamadığından yıllar içinde bir takım icatlarla
altında teslim ettik. Buradan bakıldığında sudaki
suya mana kazandırmaya çalışması üze-rine bol-
evlatlar bir hayli neşeli görünüyor. Sudaki evlatların
ca düşünmüş bir insanım. İnsanoğlunun haz te-
aksine balkondaki ebeveynlerin suratları çok ciddi.
melinde ilk defa ne zaman suya girdiği bilinmiyor.
Bir hafta içinde tüm şehir sular altında kalacakmış
Bilinen, insanın mana gözetmeksizin epey bir süre
da, çocukları afete hazırlamak için bu son provaymış
suya girmeye devam etmiş olmasıdır. Tahminim,
gibi bir halleri var. Bu kötü benzetme, yaklaşan
suda yürümenin sıkıcı olduğu fark edilince, kol-
gerçek bir felaketin haberi olsaydı en ciddi suratın
lar ve ayaklar kullanılarak bir takım hareketler
benimki olması gerekiyordu. Çünkü oğlumun suyun
yapılmaya başlandı. Bu hareketlerle suda daha
içindeki hali pek iç açıcı değil. Duyduğuma göre, kur-
hızlı yol alındığını görünce sevinmiş olmalılar. Dik-
sun üçüncü haftasında iki gruba ayırmışlar çocukları.
kat edersen kuru sevinç dışında hâlâ bir mana yok.
Benimki kötü gruba verilmiş. İlerleyen haftalarda,
Çünkü suda yer değiştirmenin, bir yere (eve, işe vb)
kötü grubun en kötüsü olarak yıldızı parlayınca,
ulaşmak gibi bir amacı yok. Bu aşamada duruma
paletle yüzülmesine izin verilen tek çocuk konu-
mana vermek için devreye yarışma dürtüsü girmiş
muna yükseltilmiş. Palet, bildiğim kadarıyla hızı iki
olmalı. İşte mesele tam burada düğümleniyor.
katına çıkarır. Fakat şu an gördüğüm manzaraya
Yarışma, hırs denen duygunun estetize edilmiş,
göre, sevgili oğlum paletle bile diğer evlatlardan
kurallara bağlanarak güvenli hale getirilmiş halidir
aşağı yukarı 20 metre fark yiyor. Formüle edersek
oğlum. Hırsın ödüllendirildiği şey mutlaka gelişir,
durum şu: “Oğlum+palet=paletsiz çocuk/2”. Es-
serpilir. Bu yüzden yüzmeyle ilgili yan sektörler
kiden beri yüzme eylemini pek sevmeyen bir insan
gelişmeye başlamış. Mayo, palet, bone, daha iyi
olarak, karada gayet başarılı olan oğlumun suda var
mayo, nano teknolojik mayo, gözlük derken ortam
oluş sıkıntısı çekmesi canımı sıkıyor. Şu hale bakın,
iyice coşmuş. İşte kısaca durum bu sevgili oğlum.
resmen çırpınıyor çocuk, adeta bir travmaya kulaç
Şimdi senden istediğim, sudaki başarısızlığının ger-
atıyor. Bu manasızlığa bir son vermek istiyorum.
çekten bir başarısızlık olup olmadığını sorgulaman.
Hazır bulunduğum konum da uygunken oğluma
Mesela hırsla kulaç atarken, kendi kendine, “Su
yönelik bir balkon konuşması yapıyorum:
ne?” diye sor. Sonrasında, “Ben neden sudayım?”,
olmamasına
rağmen,
insanın
suya
“Yürümeyi kendi kendime öğrenmişken, yüzmeyi
72
“Sevgili oğlum, yaklaşık altı aydır devam ettiğin
neden adamın birinden öğreniyorum?”, “Sudan
yüzme kursunda bazı sorunlar yaşadığını duymama
karaya evrilmişken, şimdi tekrar suya dönmeye
rağmen, bu spor dalını çok ciddiye almadığımdan
çalışmak ilkelliğe dönüş değil mi?” diye sorularını
durumu pek de önemsemiyordum. Fakat bu hafta
geliştirmeye çalış. Ben zamanında bu sorgulamaları
sonu annenin bazı işleri dolayısıyla seni kursa
yapıp yüzmekten kurtularak, suyun asıl anlamına
ben götürünce, yaşadıklarının yüzme sporunun
ulaşmayı başardım: Su içildiği vakit en güzel nimet-
ötesinde bir insanlık dramı olduğunu gözlerimle
tir oğlum, suyla oynanmaz.
gördüm. Elimde olsaydı, spor adı altında yaşadığın
Sevgili oğlum, çevrenden yüzmenin asil bir
bu zulmün derhal son bulmasını sağlar, yüzme de-
spor olduğuna dair çeşitli söylemler duyacaksın.
nilen büyük insanlık yanılgısının kurbanı olmanı
İnsanların yüzme sporu ve çağdaşlık arasında bir
engellerdim. Fakat ne yazık ki çağdaş dünyada
bağ kurmaya çalıştıklarını göreceksin. Senden
yüzme sporuna karşı durmak mümkün değil. Yüzme
bunu da sorgulamanı istiyorum. Yüzme neden asil
lobisinin bu kadar güçlü olduğu, neredeyse bütün
olsun? Ben henüz net bir şey bulamasam da bu
dünyanın yüzme sporunu yücelttiği günümüzde
konuda bazı fikirlerim var. Yüzme sporunda or-
elimden bir şey gelmez. Ama şunu söyle-yeyim (ka-
tam ıslak olduğundan ter belli olmaz, sürekli bir
yıkanma hali olduğundan kötü koku ortaya çıkmaz.
doğrultusunda havuzdan üç metre açıkta fayansın
İşte bu kadar basit. Sence bu mudur asalet? Yüzücü-
üzerine yüzüstü yatarak kulaç atmaya başladı. Gö-
lerin sıradan insanlara göre daha güzel bir vücuda,
zlerime inanamadım, evladım fayansta yüzüyordu
bone ve gözlük sayesinde artistik bir havaya sahip
(sana bu işte bir mana sorunu var demiştim oğlum!).
olması insanları yanılgıya düşürüyor. Sayısız yüzme
Uzun süre, kurulmuş bir oyuncak gibi kulaç atmaya
yarışması seyretmiş biri olarak söylüyorum, bir tek
devam etti. Pozisyonunu bozmadan kaldırıp suya
yüzücü bilmiyorum ki havuzun kenarına kulaklıkla
koysalar, halıdan parkeye alınca rahatlayan kurmalı
gelmesin. Bu, çağdaş, steril, elit bir görüntü el-
bir oyuncak gibi fırlayıp gidecekti sanki.
bette. Ama ne malum Macar yüzücünün final serisi
Oğlumun fayanstaki yüzüşü havuz ölçeğine
öncesi kulaklığından Macar türküleri dinlemediği?
vurulursa yüz metre kadar devam etti. Gördüğüm
Görünene aldanma, hiçbir şey göründüğü gibi ol-
kadarıyla fayanslama stilinde gayet iyiydi. Altında
mayabilir oğlum. Bu konuda sana bir örnek vere-
su olmamasına rağmen art arda attığı kulaçlarla
yim. Michael Phelps diye bir yüzücü var. Yüzmenin
beş santim kadar ilerlemişti. Aşağı inip, “Şunu suya
insan vücudunu aşırı kaslandırmayan fit asaletine
koyar mısınız lütfen, parayı havuza veriyorum ben”
en güzel örneklerden biri bu adam. Elbette Michael
diye sorun çıkarmayı düşündüm. Neyse ki sonunda
Phelps gibi etrafta dolanmak, altı kalın üstü normal
alıp suya koydular. Son on dakika yüzme hocası
Emre Belözoğlu gibi olmaktan iyidir. Fakat bu nok-
onunla özel olarak çalıştı. Sevgili oğlum, serbestin,
tada Phelps’in 2009 yılında boru gibi bir şeyden es-
sırtüstünün, kelebeğin ya da kurbağalamanın çok
rar çekerken yakalandığını açıklamak zorundayım
uzağında olduğundan, hocası onun için artık pek
oğlum. Emre’nin ise böyle bir işe kalkıştığını hiç
kullanılmayan bir stili uygun görmüştü: Çivileme.
duymadım. Sen esrar mı içmek istiyorsun oğlum?
Soyunma odasında, “Çivileme atladım, beni gördün
Balkon konuşmam burada kesiliyor. Çünkü
mü baba?” diye sordu. Heyecanına bakılırsa, yüzme
aşağıda oğlum battı. Çıkarıp kenara koydular.
konusundaki sıkıntılarını ve arkadaşları içindeki ko-
Kendine gelmeye çalışırken, diğer evlatlar sırtüstü
numunu pek kafaya takıyormuş gibi görünmüyordu.
yüzerek yanından geçtiler. Yaklaşık beş dakika
“Gördüm oğlum, çok başarılıydı.” dedim. Giyinmeye
sonra yüzme hocası yanına gelerek konuşmaya
devam ederken, “Çivilemede çok başarılıyım di mi
başladı. Belli ki suya girmesi için ısrar ediyordu.
baba?” diye tekrar sordu. Kupkuru bir onay vermek
Fakat aslan oğlum sanki sesimi duymuş gibi diren-
istemediğimden cevabımı ilave bir bilgiyle süsle-
di. Suyu değil karayı tercih ediyordu. İçimi bir se-
dim: “Evet oğlum, İsmet İnönü de çivileme atlarmış.”
vinç kapladı. Yüzme hocası elinden tutup havuzun
Derslerde duyduğu bir insanla aynı stili kullanıyor ol-
tersine doğru yürü-meye başlayınca, “İşte budur!”
mak onu çok mutlu etti. Oğlum ve İsmet İnönü ülkenin
dedim içimden. Oğlumu aşağıda karşılamak üzere
çivileme konusunda en iyileriydi. “Öğretmenimle
ayağa kalktığımda aniden durdular. Tekrar otur-
haftaya da çivileme çalışıcaz,” dedi. Cevap vermek
mak zorunda kaldım. Oğlum verilen talimatlar
yerine, “Gel oğlum,” dedim. “yürüyelim.”
73

Benzer belgeler