Kondrosit Üretiminde Kalite Standartları

Yorumlar

Transkript

Kondrosit Üretiminde Kalite Standartları
KONDROSİT ÜRETİMİNDE
KALİTE STANDARTLARI
MSc. Bio. Ömür Selin ARAZ
Acıbadem Labcell Hücre
Laboratuvarı
KONDROSİT
Olgun insan kondrositleri lakün olarak
adlandırılan matriks boşluklarında bulunan
çoğunlukla yuvarlak hücrelerdir.
Toplam kıkırdak hacminin
%10‘unu oluşturur.
%5
Stabil
ekstraselüler
devamlılığında rol oynarlar.
veya
matriksin
Epifizal büyüme plaklarında endokondral
kemikleşme yoluyla uzun kemiklerin
uzamasından sorumludurlar.
•
Lin Z, Willers C, Xu J, Zheng MH. The Chondrocyte: Biological and Clinical Application, Tissue Eng. 2006, 7:1971-84
KONDROSİT
Kondrojenik hücreler mezenkimal kök
hücrelerden (MKH) köken alırlar.
•
Lin Z, Willers C, Xu J, Zheng MH. The Chondrocyte: Biological and Clinical Application, Tissue Eng. 2006, 7:1971-84
KULLANIM ALANLARI
Kıkırdak defektleri
Trake defektleri
Epifizal büyüme plaklarında oluşan lezyonlar
Fasial rekonstruksiyon
•
•
•
•
Lin Z, Willers C, Xu J, Zheng MH. The Chondrocyte: Biological and Clinical Application, Tissue Eng. 2006, 7:1971-84
http://www.cartilagerepaircenter.org/patient-education/anatomy-cartilage.html
http://www.lifenews.com/2012/01/16/mans-life-saved-with-artificial-trachea-using-stem-cells/
https://answersingenesis.org/human-body/bones/
AMAÇ
SÜREÇ VE SÜREÇ SORUMLULARI
•Donör Seçimi
•Bilgilendirilmiş Onam
Formu
•Ürünün Toplanması
•Ham Ürünün
Paketlenmesi
•Transfer
•Ham Ürün Kabul Öncesi
Kalite Kontrol
•İşlem Öncesi Kalite
Kontrol
•Ara Üretim (Pasajlar)
Kalite Kontrol
•Bitmiş Ürün Kalite Kontrol
•İşlem Öncesi Süreci
•Ara Ürün Süreci
•Bitmiş Ürün Süreci
•Etiketleme
•Birinci ve İkinci Paketleme
•Üçüncü Paketleme
•Transfer
•Uygulama
•Takip (Cell Vigilance)
HAM ÜRÜN
OPERASYON
SÜRECİ:
KALİTE KONTROL
SÜRECİ:
ÜRETİM SÜRECİ:
BİTMİŞ ÜRÜN
OPERASYON
SÜRECİ:
KLİNİK /
OPERASYON BİRİMİ
KALİTE KONTROL
BİRİMİ/ ÜRETİM
BİRİMİ
ÜRETİM BİRİMİ
KLİNİK /
OPERASYON BİRİMİ
Biyopsi
materyali
yıkanıp küçük
parçalara kesilir
Kıkırdak
dokusundan
biyopsi alınır
Enzimatik
İnkübasyon
KONDROSİT ÜRETİMİ
Hücre Ekimi
İdame
1. Pasaj
Homojenizasyon
2. Pasaj
Hücrelerin
Toplanması
Santrifüj
Ürünün
Paketlenmesi
HAM ÜRÜN KABUL ÖNCESİ
STANDARTLARI
Parametre
Dokümanlar
Etiketleme
Yöntem
Limit
Göz ile kontrol
Doldurulması ve
imzalanması gereken
dokümanların
eksiksiz olması
Göz ile kontrol
Etiket ve tanımlama
bilgilerinin uyumlu
ve tamamlanmış
olması
Fiziksel kontrol
Paket sağlam,
Bant yırtılmamış
Görünüm
Göz ile kontrol
Temiz ve berrak
Sağlam ve
parçalanmamış
Isı Takip
İndikatör/ dijital ısı
takip sistemleri
4-12oC
Ambalaj
Referans
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye ve
Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu 4 Nisan
2014 tarihli 28962 sayılı tebliğ
Parametre
Yöntem
Limit
Tartım
>100 mg
Görsel
Mercimek
tanesinden büyük
Miktar
Referans
Whittaker JP, et al. Early results of
atologous chondrocyte
implantation in the talus, The
Journal of Bone & Joint Surgery,
2005, 87:179-183.
Viral Seroloji
ELISA/NAT
HBsAg,
Anti-HCV,
HIV antikoru
(I-II) + p24
antijeni,
Sifilis
Negatif
RPR/VDRL
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı 27 Ekim 2010 tarihli
27742 sayılı yönetmelik
İŞLEM ÖNCESİ KABUL
STANDARTLARI
Parametre
Yöntem
Viral Seroloji
Nükleik Asit Testi
(NAT)
HBV – DNA,
HCV – RNA,
HIV – RNA,
Sifilis
Limit
Referans
Negatif
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye ve
Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu 4
Nisan 2014 tarihli sayı 28962 ile
yayınlanan tebliğ.
Negatif
Roseti L, et al. Development of
Human Chondrocyte-Based
Medicinal Products for
Autologous Cell Therapy,
Biıomaterials Science and
Engineering, 2011, 17:349-368.
RPR/VDRL
Sterilite
Aerob / Anaerob
Kültür
Mantar kültürü
Thioglicollate,
Triptic soy Broth
agar, Kanlı agar/
Sabouraud Dekstroz
Agar/
Otomatik kültür
sistemi/PCR
Parametre
Yöntem
Canlılık
Tripan blue/Etidium
Bromür, Acridin
Orange/7AAD
Hücre Sayısı
Thoma lamı,
Otomatik Sayıcı
Limit
Referans
> %80
Srivastava L, et al. Optimization
studies on growth of human
chondrocytes, Indian Journal of
Biotechnology, 2013, 12:483-488.
Giriş: >0.2x106
Whittaker JP, et al. Early results of
atologous chondrocyte
implantation in the talus, The
Journal of Bone & Joint Surgery,
2005, 87:179-183.
ARA ÜRÜN KABUL
STANDARTLARI
Parametre
Yöntem
Canlılık
Tripan blue/Etidium
Bromür, Acridin
Orange/7AAD
Hücre Sayısı
Thoma lamı,
Otomatik Sayıcı
Limit
Referans
> %80
Srivastava L, et al. Optimization
studies on growth of human
chondrocytes, Indian Journal of
Biotechnology, 2013, 12:483-488.
1.Pasaja Giriş: >2x106
2.Pasaja Giriş: >5x106
Acıbadem Labcell Hücre
Laboratuvarı Deneyimi
BİTMİŞ ÜRÜN KABUL
STANDARTLARI
Parametre
Yöntem
Limit
Referans
Canlılık
Tripan blue/Etidium
Bromür, Acridin
Orange/7AAD
> %85
Srivastava L, et al. Optimization
studies on growth of human
chondrocytes, Indian Journal of
Biotechnology, 2013, 12:483-488.
Hücre Sayısı
Thoma lamı,
Otomatik Sayıcı
> 12x106 hücre/toplam
volüm
Carticel (Autologous Cultured
Chondrocytes), Genzyme, Food and
Drug Administration.
Saflık


CD44
CD73
CD29
CD90
CD105
CD151
CD166
CD49c, CD106,
CD271
CD45, CD34,
CD14, CD11b,
CD79α, CD19
Akım sitometri
 > %90
 > %80
 > %90
 > %80
 > %90
 > %80
 > %90
(+)
(-)
Williams R, et al. Identification of
clonal characterisation of a progenitor
cell sub-population in normal human
articular cartilage, PLoS One, 2010,
5(10):e13246.
Stocco, E, et al. Tailored PVA/ECM
Scaffolds for Cartilage Regeneration,
BioMed Research International, 2014,
2014, 12 pages.
Grogan SP, et al. Identification of
markers to characterize and sort
human articular chondrocytes with
enhanced in vitro chondrogenic
capacity, Arthritis&Rheumatism, 2007,
56(2):586-595.
Campbell DD, Pei M,Surface Markers
for Chondrogenic Determination: A
Highlight
of Synovium-Derived Stem Cells, Cells,
2012, 1:1107-1120.
Parametre
Yöntem
Sterilite
Aerob / Anaerob
Kültür
Mantar kültürü
Thioglicollate,
Triptic soy Broth
agar, Kanlı agar/
Sabouraud
Dekstroz Agar/
Otomatik kültür
sistemi/PCR
Limit
Referans
Negatif
Roseti L, et al. Development of
human chondrocyte-based
medicinal products for autologous
cell therapy, Biıomaterials Science
and Engineering, 2011, 17:349368.
Mikoplazma
PCR
DAPI Boyama
Negatif
Points to Consider in the
Characterization of Cell Lines Used to
Produce Biologicals
(1993), Department of Health &
Human Servıces, Memorandum, Jul.
02. 1993.
Artık Ürün Varlığı
HPLC
Kullanılan Pen-Strep
< 0,5 µg/ml
Eudralex Volme 4, Part 1, Chapter 6
(Quality Control), 28 March 2014.
Parametre
Yöntem
Limit
Endotoksin Analizi:
Gel Clot
Toksisite
<5 Ü/kg
Toplam <50 Ü
Kromojenik
Analiz
Glikozaminoglikan
Testi
Etkinlik Analizi
Kollajen
Ekspresyonu:
RT-PCR
Referans
Guidance for Indusrty, Guideline
on validation of the limulus
amebocyte lysate test as an endproduct endotoxin test for human
and animal parenteral drugs,
biological products, and medical
devices, Department of health and
human service, public health
service, food and drug
administration, 1997.
http://www.bioreliance.com/us/se
rvices/biopharmaceuticalservices/final-product-releasetesting/endotoxin-testing-lal
>10 µg/ml
Tip II Kollajen >%85
Grogan SP, et al. Identification of
markers to characterize and sort
human articular chondrocytes with
enhanced in vitro chondrogenic
capacity, Arthritis&Rheumatism,
2007, 56(2):586-595.
Freshney RI, Chapter 23, Culture of
Specific Cell Types, Culture of
Animal Cells, A Manual of Basic
Technique and Specialized
Applications, Fifth Edition, 2005,
402.
GLİKOZAMİNOGLİKAN TESTİ
Hayvanlarda yüzlerce proteinle ilişkide
oldukları
ve
birçok
kritik
rol
gerçekleştirdikleri ektraselüler matriks ve
biyolojik sıvı içerisinde bulunan lineer
polisakkaritler.
Heparan sülfat (HS),
Kondroitin sülfat (CS),
Dermatan sülfat (DS),
Keratan sülfat (KS),
Hiyaluronan (HA)
•
Sarah B. Frazier et al. The Quantification of Glycosaminoglycans: A Comparison of HPLC, Carbazole, and Alcian Blue Methods, Open Glycosci, 2008, 1:
31–39.
GLİKOZAMİNOGLİKAN TESTİ
Kültür Mediumu
PBE Tamponu
Mikroplate’e pipetleme
Dimetilmetilen Blue (DMB) reaktifi ile GAG'ların
PBE Hazırlanması:
100mM
Na2HPOabsorbansının
oluşturduğu
kompleksin
4, 5mM EDTA, pH 6.5
DMB Hazırlanması:
40mM NaCl
ve 40nM
Glisin içerisine
spektrofotormetrede
525nm'de
okunmasına
46mM DMB'den 200µl
eklenir, pH 3.0
dayanmaktadır.
Boş kuyulara
Kondroitin sülfat C Standardı
Analiz
Karışım üzerine DMB
Spektrofotometrede okutulur
Parametre
Yöntem
Limit
Sensebé L, Clinical grade
production of mesenchymal stem
cells, Bio-Medical Materials and
Engineering,2008, 18:3-10.
Telomeraz Enzim
Aktivitesi
Tümörojenite
(2 pasaj altında olduğundan test
yapılmaz)
Comet Assay
Gerekli değil
Sitogenetik
Stabilite
Canlılık fonksiyon
takibi
Referans
4 saat; >%90
24 saat; >%85
48 saat; >%80
Avishai N, Rabinowitz C, Rinkevich
B, Use of the Comet Assay for
Studying Environmental
Genotoxicit, Environmental and
Molecular Mutagenesis, 2003, 42:
155-165.
Sensebé L, Clinical grade production
of mesenchymal stem cells, BioMedical Materials and
Engineering,2008, 18:3-10.
PAKETLEME
Ürünün işlenmesi sırasında,
Açık sistemlerde GMP Kılavuzunda belirtildiği üzere 
Çalışılan oda en az (B) sınıfı,
Çalışılan laminar air flow (A) sınıfı hava kalitesine eşdeğer
bir ortam gerektirirken,
Kapalı sistemlerde GMP Kılavuzunda belirtildiği üzere 
Çalışılan oda en az (D) sınıfı,
Çalışılan laminar air flow (A) sınıfı hava kalitesine eşdeğer
bir ortam gerektirir.
Ürünün geçireceği işlemler için;
•uygun cihazlar
•paketleme
•etiketleme aletleri
•
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm,
Sayı:27742, 27 Ekim 2010.
PAKETLEME
Birinci kap gönderici ve/veya paketlemeyi
yapan tarafından kontrol edilmiş sızdırmaz,
tercihen burgu kapaklı ve/veya contalı tipte
olmak zorundadır.
İkinci kap dayanıklı su geçirmez
sızdırmaz özellikte olmalıdır.
•
ve
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm,
Sayı:27742, 27 Ekim 2010.
ETİKETLEME
Ek solusyon volüm: Ürünü
seyreltmede
kullanılan
izotonik solüsyon volüm
Kan Grubu:
Ürün No:
Ek Solusyon
Volüm :
Firma adı
Ürün Adı:
Kare Kod
Volüm:
Kare kod
içeriği:
GTIN No
Alıcı Bilgiler
Ürün Kodu
Kalite K. No
Ad/Soyad
Prt No
Alıcı Kodu
(Protokol No)
Verici Kodu
(Protokol No)
Verici Bilgileri
Ürt. T:
SK T:
Saklama Isısı :
Ad/Soyad
Prt No
Logo
Ürün alıcı ve verici
bilgileri ayrı ayrı yazılır.
•Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm,
Sayı:27742, 27 Ekim 2010.
•Türkiye Cumhuriyeti Türkiye ve Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu 4 Nisan 2014 tarihli 28962 sayılı tebliğ.
SON PAKETLEME
Üçüncü kap ya da dış kap, travma ve basınç etkilerine
dayanıklı malzemeden yapılmış ve bir yüzeyinde cep
veya bölme olmak zorundadır.
Yüzeyinden en az biri
100mm x 100mm
•
Üzerinde alıcı
bilgilerinin,
silinmez solmaz ve
okunaklı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Birinci Bölüm, Sayı:27742, 27 Ekim 2010
SON PAKETLEME
Dikkatli Taşıyınız
Gönderici merkezin tanımlama bilgileri
Tavsiye edilen nakil şartları
“Dondurmayınız”
Otolog kullanım için ise “Yalnızca Otolog Kullanım İçindir”
Biyolojik Tehlike
Güvenlik Bandı
Dik tutunuz
Biyolojik madde
klinik örnek
Işınlama yapmayınız
•Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm,
Sayı:27742, 27 Ekim 2010
TRANSFER
Ürün özelliklerini
koruyabilmek için;
Taşınan ürün
özelliklerinin yazılı olduğu
doküman verilmelidir.
•
Taşıma boyunca iç
koşullarının kayıt
altına alınmasını
sağlayacak bir kayıt
sistemi
bulunmalıdır.
Ürün ile ilgili bilgi, izin, uyarı ve
benzeri bilgileri içeren belgeler ile
birlikte transfer edilmelidir.
Türkiye ve Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu 4 Nisan 2014 tarihli sayı 28962 ile yayınlanan tebliğ.
TRANSFER
Paket araç içerisinde; üst yönü dikkate
alınarak düzenli biçimde taşınmalıdır.
Paket yerinden;
•ayrılmayacak,
•düşmeyecek,
•devrilmeyecek
Ürünün merkezden çıkmadan önce
sıcaklık ve fiziksel koşulları kayıt altına
alınarak tutanakla teslim edilmelidir.
Teslimat; alıcı iletişim bilgileri yazılı
kişiye, alıcı kurum-kuruluş ise;
kurumun yetkilendirdiği kişilere
yapılmalıdır.
•
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği, Sayı:27710, 25.09.2010
UYGULAMA
 Uygulama öncesinde,
• Stabilite
ve
sterilite
testlerinin yerinde tekrarı
önerilir.
 Bu testlerin yapılmasında
sorumluluk kullanıcıya aittir.
• Uygulama yöntem ve teknikleri ayrı bir kurs konusudur.
TAKİP
(Cell Vigilance)
• Advers olay (İstenmeyen olay):
Hatalı üretim, beklenmeyen yan
etki
• Advers etki (Yan etki): Üründe
beklenebilecek yan etkiler
• Etkinlik
• Stabilite

Benzer belgeler