Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Transkript

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah
Ataman Sok. No.:4/4
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
[email protected]
www.pce-instruments.com/turkish
Kullanım Kılavuzu
Kupalı Anemometre
PCE-A 420
Kullanım Kılavuzu
Versiyon 1.1
08.07.2015
İçindekiler
1
Önsöz ............................................................................................................................3
2
Güvenlik bilgileri .........................................................................................................3
3
Teknik Özellikler ..........................................................................................................4
3.1
Teslimat içeriği .....................................................................................................................4
4
Sistem açıklaması .......................................................................................................5
5
Kupa’nın kurulumu .....................................................................................................5
6
Ölçüm işlemi ................................................................................................................6
7
Birim değiştirme ..........................................................................................................6
8
Data Hold ......................................................................................................................6
9
Max/Min-Değer Kayıt Fonksiyonu .............................................................................6
10 Veri-Kayıt Fonksiyonu ................................................................................................7
11 Kaydedilmiş Verilere bakma ......................................................................................7
12 Kaydedilmiş verileri silme ..........................................................................................7
13 Pil değiştirme ...............................................................................................................8
14 Geri dönüşüm ..............................................................................................................9
15 İletişim ..........................................................................................................................9
2
Kullanım Kılavuzu
1
Önsöz
PCE Instruments’ten bir PCE-A 420 Kupalı Anemometre satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.
Kupalı Anemometre PCE-A 420’nin tartışmasız en büyük avantajı, ölçüm için rüzgarın tam yönünü
bulmayı gerektirmemesi. Bu Kupalı Anemometre PCE-A 420 hatta kupa sistemi sayesinde en düşük
rüzgar akımı bile ölçülebilir. Pervaneli Anemometreler ise pervanelerin tam rüzgar yönünde tutulmasını
gerektirir.
2
Güvenlik bilgileri
Cihazı çalıştırmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar uygun
yapılmayan kullanımdan oluşabilecek zararlardan bizler sorumlu değiliz.
PCE Teknik Cihazları bu kullanım kılavuzu nedeniyle oluşabilecek bütün sorunlardan mesul değildir.
Şartlar ve koşullarda bulunan genel garanti koşullarına lütfen dikkat ediniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazı kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanım Kılavuzunda
bulunan uyarılara uyulmadığında ve böylece Cihaz hasar gördüğünde garanti hakkı silinmektedir.
Ölçüm Cihazı sadece izin verilen sıcaklık aralığında kullanılabilir.
Cihazın gövdesi sadece PCE’nin kalifiye personeli tarafından açılabilir.
Ölçüm Cihazını asla kullanım yüzeyi ile bir yere koymayınız (örn. kullanım yüzeyi ile masa
üstüne).
Cihazda teknik değişim yapılamaz.
Cihaz sadece nemli bir bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizlik maddeleri
kullanmayın.
Cihaz sadece PCE Türkiye tarafından sunulan ek öğeler ile kullanılabilir.
Ayrıca, çevre koşulları (sıcaklık, hava nemi…) özelliklerde bildirildiği gibi limit değerlere uygun
değilse, Cihaz kullanılmalıdır.
Ölçüm Cihazı patlama tehlikesi olan alanlarda kullanılamaz.
Güvenlik uyarıları dikkate alınmazsa Cihazın hasar görmesine ve kullanıcının yaralanmasına yol
açabilir.
Sorularınız için PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz
3
Kullanım Kılavuzu
3
Teknik Özellikler
Anemometre’de ilgili gösterge birimleri ile
ölçüm aralıkları:
- m/s
- ft/min
- Knoten
- km/h
- mph
Çözünürlük
- Rüzgar hızı
0,9 ... 35,0
144 ... 6895
1,4 ... 68,0
2,5 ... 126,0
1,6 ... 78,2
0,1 m/s (diğer birimler içinde, sadece ft/min =
1,0)
Hassasiyet
- Rüzgar hızı
±2 % ±1d (bütün ölçüm aralığı)
Veri hafızası
Ölçüm hızı
Sensör
Maks. 100 ölçüm değeri tekrar çağrılabilir
1 sn.
Gevşek yerleştirilmiş kupa
Ekran
Çevresel koşullar
Data Hold Fonksiyon
0 °C ... 50 °C / < 80 % b.N.
Güç kaynağı
4 x 1,5 V Pil (AAA)
DC 6.8 mA
evet (Pil tasarrufu için)
Anemometre 190 x 40 x 32 mm
Kupa 135 mm drm.
ABS-Plastik
181 gr.
Otomatik kapanma
Boyutlar
Gövde
Ağırlık
3.1 Teslimat içeriği
1 x PCE-A420 Kupalı Anemometre,
1 x Pil,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu
4
Kullanım Kılavuzu
4
Sistem açıklaması
1. Kupa
2. Açma / Kapatma (Kayıt ▲) Tuşu
3. Data – Hold (Birimler) Tuşu
4. REC ▼ Tuşu
5. LCD Ekran
6. Pil Bölümü – Kapağı
5
Kupa’nın kurulumu
Vida kapağını saat yönünün tersine çeviriniz.
5
Kullanım Kılavuzu
6
Ölçüm işlemi
1. Ölçüm Cihazını „Açma/Kapatma“-Tuşu (2) ile açınız.
2. Anemometre’yi kupanın dönecek ve ekranda rüzgar hızı görüntülenecek şekilde dikey olarak
havaya tutunuz.
7
Birim değiştirme
1. Ayarlanmış birim „m/s“dir.
Alternatif birimler ise „km/h, Knoten, ft/min, ve mph“dir.
2. Birimleri değiştirebilmeniz için belirli bir süre „Birimler“-Tuşunu (3) basılı tutunuz. İstediğiniz birim
görüntülenirse tuşu bırakınız. Yeni birim kaydedilir ve Cihazın tekrar açılmasında gösterilir. Eğer
ekranda „Hold“ veya „REC“ Sembolü görüntülenirse birimler değiştirilemez.
8
Data Hold
1. Ölçüm esnasında değeri tutmak için kısaca „Hold“-Tuşuna (3) basınız. Ekranda „Hold“ Sembolü
görüntülenir.
2. Hold-Fonksiyonunu devre dışı bırakmak için tekrar „Hold“-Tuşuna (3) basınız.
9
Max/Min-Değer Kayıt Fonksiyonu
Max/Min-Değer Kayıt Fonksiyonu ile en yüksek veya en düşük ölçülen değeri tutma imkanına sahipsiniz.
1. „REC“-Tuşuna (4) basınız ve ekranda „REC“ Sembolü görüntülenir.
2. „REC“-Tuşuna (4) tekrar basınız ve Maks.-Değer (REC MAX) ekranda görüntülenir.
3. „REC“-Tuşuna (4) tekrar basınız ve ekranda Min.-Değer (REC MIN) görüntülenir.
4. Eğer ekranda „REC MAX“ veya „REC MIN“ gösterilirse „Hold“-Tuşuna (3) basarak güncel
kaydedilmiş değeri silebilirsiniz. Bu işlemden sonra ekranda „REC“ Sembolü görüntülenir.
5. Max/Min-Değer Kayıt Fonksiyonunu sonlandırmak istiyorsanız „REC“-Tuşunu (4) 2 saniye kadar
basılı tutunuz.
6
Kullanım Kılavuzu
10 Veri-Kayıt Fonksiyonu
Cihaz maks. 100 Veri kaydedebilir.
1. Cihazı „Açma/Kapatma“-Tuşu (2) ile açınız.
2. „REC“-Tuşuna (4) basınız ve ekranda „REC“ Sembolü görüntülenir.
3. Şimdi „Kayıt“-Tuşuna (2) basınız ve ekranda aşağıdaki görüntü görüntülenir:
4. Veri-Kayıt Fonksiyonunu sonlandırmak için „REC“-Tuşunu (4) 2 saniye kadar basılı tutunuz.
11 Kaydedilmiş Verilere bakma
1. Cihazı „Açma/Kapatma“-Tuşu (2) ile açınız.
2. „Hold“-Tuşuna (3) basınız ve ekranda „Hold“ Sembolü görüntülenir.
3. „REC“-Tuşuna (4) basınız ve ekranda aşağıdaki görüntü görüntülenir:
4. Şimdiye kadar kaydedilmiş verileri çağırmak için ▲ Tuşunu (2) veya ▼ Tuşunu (4) basınız.
Verilerin çağrılma esnasında birim ekranda yanıp söner.
5. „Kaydedilmiş Verilere bakma“ işlemini sonlandırmak için „Hold“-Tuşuna basınız.
12 Kaydedilmiş verileri silme
1. Cihazı „Açma/Kapatma“-Tuşu (2) ile açınız.
2. „REC“-Tuşunu (4) ve „Açma/Kapatma“-Tuşunu (2) aynı anda basılı tutunuz.
Ekranda aşağıdaki görüntü göründüğünde tuşları bırakınız.
7
Kullanım Kılavuzu
3. ▼ Tuşuna (3) basınız. Ekranda aşağıdaki görüntü görüntülenir:
4.
Tuşuna basınız (3). Ekranda aşağıdaki görüntü görüntülenir:
Şimdi bütün veriler silinmiştir.
13 Pil değiştirme
1. Cihazı „Açma/Kapatma“-Tuşu (2) ile kapatınız.
2. Pil Bölümü - Kapağını açınız (6).
3. Eski pilleri çıkartınız ve yeni pilleri (4 x 1,5V AAA Pilleri) doğru bir şekilde yerleştiriniz.
4. Pil Bölümü – Kapağını tekrar kapatınız (6).
8
Kullanım Kılavuzu
14 Geri dönüşüm
Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama
noktalarına bırakmalıdır.
Pil toplama noktası:
PCE Teknik Cihazları Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah
Ataman Sok. No.:4/4
Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz
ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir.
15 İletişim
Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata
geçiniz.
Posta:
PCE Teknik Cihazları Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah
Ataman Sok. No.:4/4
Telefon:
0212 471 11 47
0212 705 53 93
WEEE-Reg.-Nr.DE69278128
9

Benzer belgeler

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 Max/Min-Değer Kayıt Fonksiyonu ile en yüksek veya en düşük ölçülen değeri tutma imkanına sahipsiniz. 1. „REC“-Tuşuna (4) basınız ve ekranda „REC“ Sembolü görüntülenir. 2. „REC“-Tuşuna (4) tekrar ba...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Kılavuzu Sertlik Ölçüm Cihazı Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama noktalarına bırakmalıdır. Pil toplama noktası: PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti. Halka...

Detaylı

Rüzgar hızı kontrolü

Rüzgar hızı kontrolü Özellikler Rüzgar hızı kontrol fonksiyonu, bir anemometre ve bir kontrol cihazı tabanlıdır. Đşitilebilir bir sinyal ile biri turuncu, biri kırmızı iki ışık gereklidir. Aynı anda, operatör en son hı...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Taşınabilir-Osiloskop-Multimetre PCE

Kullanım Kılavuzu Taşınabilir-Osiloskop-Multimetre PCE PCE Teknik Cihazları Ltd. Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut ...

Detaylı