İBYS - Op.Dr.Orhan KOÇ - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Yorumlar

Transkript

İBYS - Op.Dr.Orhan KOÇ - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi'ne Geçiş 01.01.2018'de Başlıyor - İBYS
27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey Toplantısı 19.12.2017 tarihinde yapıldı,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve Madde 27 3. fıkrası;
MADDE 27 – (3) Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve
benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.
uyarınca; 01.01.2018 tarihinde resmen başlayacak olan İBYS yani "İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi" süreci ile ilgili, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz Sayın Op.Dr.Orhan KOÇ çok önemli açıklamalar yaptı.
Konuşma özeti aşağıdadır.
"İşyeri bilgi yönetim sistemi diye bir sistemi devreye aldık.
Özellikle işyerlerinden ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden gerek OSGB üzerinden olsun veya direkt
profesyoneller üzerinden olsun artık bir veritabanı üzerinden veri çekmeyi hedefliyoruz.
Sosyal güvenlik kurumunun özellikle MEDULA sistemine entegre, sağlık bakanlığından da bilgi yönetim sistemi ile
entegre olan bir yazılım. Bu her ortak sağlık güvenlik biriminin bir otomasyon yazılımını almasını hedefliyor veya
bireysel çalışan işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları da bu yazılımı temin ederek sisteme entegre
olabiliyorlar. Şu anda ilk etapta elektronik reçete uygulaması başladı. Özellikle Eczane MEDULA sistemine şu anda
erişim sağlanıyor.
Bu şekilde çalışanının hangi tür ilaçlar kullandığı hangi tür sağlık raporları olduğu geçmişe dönük bütün verileri
görebiliyor.
Bu çok önemli bu sistemi geliştirirken özellikle iş kazası ve meslek hastalıkları provizyon sistemi üzerinden de
veriler toplanmaya başlanacak.
Böylece hem sağlık bakanlığı hem sosyal güvenlik kurumu hem bizim çalışanlarımız diye tabir edeceğimiz sahadaki
profesyonellerimizin verilerinin toplandığı ve karar destek yazılımı ile de risk odaklı denetimler yapılabileceği
meslek hastalıkları açısından ön uyarıcı sistemler kurulabilecek. Bunun süreçleri ile ilgili de önce gizlilik anlaşması
yapılarak yetkilendirme yapılacak yetkilendirme ile ilgili genelgemiz hazırlandı yayınlanacak.
Ocak ayında yetkilendirmeye başlıyoruz Mart ayına kadar. Marttan sonra da yetkilendirmeye devam edilecek ve
belli standartlarda özellikle sağlık bakanlığındaki bilgi yönetim sisteminin kullandığı standartları biz de standart
olarak belirleyip bu şekilde yetkilendirmiş olduğumuz yazılım firmaları üzerinden bu hizmeti almış olacağız."
Bahsi geçen konuşmanın videosunu İSGGM Facebook sayfasından izleyebilirsiniz
Bu bağlamda OSGB'nizin veya İşyerinizin ihtiyacı olan bu otomasyon sistemini İSGSİS ile tamamlayabilirsiniz.
www.isgsis.com İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve Denetim Sistemi Yazılım Çözümü olarak bizler alışılmışın
dışında profesyonel ekibimizle, kaliteli hizmet anlayışımızla, İSGSİS 'i sizlere HİZMET olarak sunuyoruz. SAAS
modelimizde;
1- Kullanıcı lisanslama şeklinde bir uygulama ve ücretlendirme yoktur. İşyerinize hesap oluşturuyoruz ve ilgili
işyerinde resmi çalışan sayısı kadar istenirse kullanıcı hesabı oluşturabiliyorsunuz. Resmi çalışan sayınız artsa dahi
aylık hizmet bedeliniz değişmiyor. (TÜRKİYE'de bir ilk)
2- İşyerine hesap açıyoruz ve işyeri görevlendirdikleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine hesap açıp isgsis.com
'u kullandırıyor. Böylelikle iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri yazılıma masraf yapmıyorlar ücretsiz
kullanıyorlar. (TÜRKİYE'de bir ilk) BKNZ: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu MADDE 6- B) Görevlendirdikleri
kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman
gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
3- Sisteme eklenen her özellikten ve güncellemelerden ücretsiz faydalanıyorsunuz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
4- Sizden gelen talepleri ücretsiz hayata geçiyoruz ve kullanımınıza sunuyoruz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
5- Bakanlıkların sizlerden isteyeceği bilgiler için gerekli WEB SERVİS ENTEGRASYONLARINI ücretsiz hayata geçiyor
ve kullanımınıza sunuyoruz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
6- Ekstra hiçbir donanımsal veya yazılımsal yatırım veya harcama yapmıyorsunuz. SIFIR YATIRIM MALİYETİ.
(TÜRKİYE'de bir ilk)
7- Her işletim sisteminden isgsis.com 'u kullanabiliyorsunuz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
8- Her cihazdan (internete çıkabilen) isgsis.com 'u kullanabiliyorsunuz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
9- Her internet tarayıcısından isgsis.com 'u kullanabiliyorsunuz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
10- Tüm e-imza markaları ile isgsis.com 'u kullanabiliyorsunuz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
11-İSG süreçlerini yönetebildiğiniz gibi Eğitim, İK, Bakım Onarım, Doküman, Kalite, Çevre, Enerji vb. süreçleri de
yönetebiliyorsunuz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
12- Uzaktan eğitim özelliği olan tek İSG yazılım sistemi. (TÜRKİYE'de bir ilk)
13- Alt işveren/Taşeron İSG yönetimi yapabiliyorsunuz. (TÜRKİYE'de bir ilk)
14- OSGB olarak denetim hizmeti verdiğiniz işyerlerine yetkililerine de kullanıcı hesabı oluşturarak işletme ile
alakalı İSG süreçlerine dahil edebiliyor, sistemi kullandırabiliyor, rapor ve sonuçları gösterebiliyorsunuz ekstra bir
masraf yapmadan. (TÜRKİYE'de bir ilk)
15- Konuşma yeteneği olan işletmenizdeki her program ile haberleşebilen veri alışverişi yapabilen İSG yazılımı.
(TÜRKİYE'de bir ilk)
16- Sistem içindeki yaptığınız aksiyonları ve işletme ile ilgili tüm İSG süreçlerini ve değerlerini SMS ve E-POSTA ile
gönderebilme özelliği. (TÜRKİYE'de bir ilk)
17- Diğer özelliklerimiz için lütfen www.isgsis.com özellikler sayfasını ziyaret ediniz veya [email protected] e-posta
adresinden veya 05335484569 numaralı telefondan bizimle iletişim kurunuz.
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili müdürlükleri
tarafından dijital olarak izlenebilmesini ve ilgili verilere dayanarak karar mekanizması ile iş sağlığı ve güvenliği
alanında ülke genelinde iyileştirmeler hedefleyen ve 01.01.2018 tarihinde başlayacak olan İBYS yani İşyeri Bilgi
Yönetim Sistemi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden Elektrik
Elektronik Mühendisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sayın Mustafa Tülü sunumu.

Benzer belgeler