Ödünç Kitap Alımı - Batman Üniversitesi

Transkript

Ödünç Kitap Alımı - Batman Üniversitesi
Evrak Tarih ve Sayısı: 20/10/2014-1286
*BE6P44PN*
T.C.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sayı : 43632609/858/
Konu : Ödünç Kitap Alımı
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Kütüphanesinden biriminizdeki
akademik, idari personel ve öğrenciler tarafından ödünç alınan kitapların süresinde iade
edilmediği tespit edilmiş olup, ekte belirtilen listede adı geçenlere Üniversitemiz Kütüphane
Hizmetleri Yönergesi'nin 19. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağından söz konusu
ödünç alınan kitapların 31.10.2014 Cuma gününe kadar Üniversitemiz Kütüphanesine teslim
edilmesi gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Tahsin KILIÇOĞLU
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EKLER :
1- iadesi Gecikenler - 1
2- iadesi Gecikenler - 2
3- iadesi Gecikenler - 3
4- iadesi Gecikenler - 4
DAĞITIM
Genel Sekreterliğe
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne
Hukuk Müşavirliğine
Özel Kaleme
Personel Daire Başkanlığına
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dekanlığına
Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü 72060 BATMAN
Tel: 0(488) 217 35 10
E-Posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Nuray Yılmaz
Faks: 0 (488) 217 36 01
Elektronik ağ:http://kutuphane.batman.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE6P44PN*
T.C.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Kozluk Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sason Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne
Proje Ofisi Koordinatörlüğüne
Farabi Koordinatörlüğüne
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğüne
Erasmus Koordinatörlüğüne
Bölümler Koordinatörlüğüne
Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü 72060 BATMAN
Tel: 0(488) 217 35 10
E-Posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Nuray Yılmaz
Faks: 0 (488) 217 36 01
Elektronik ağ:http://kutuphane.batman.edu.tr/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Sıra No
UYE|10::Grup
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
UYE|10::Fakülte
BESYO
BESYO
BESYO
BESYO
BESYO
BESYO
fen edebiyat fak
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
UYE|10::Bölüm
Üye#
UYE|10::Adı
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
1
53176662770
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
1
68062225236
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
1
40352148760
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
1
40352148760
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
1
54757600082
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
1
16883862192
Tarih Bölümü
8899864474
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
3 Bölümü 32015141850
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
3 Bölümü 32015141850
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
3 Bölümü 32015141850
Fizik Bölümü
2
31561410236
Fizik Bölümü
2
31561410236
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
2 Bölümü 23995662800
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
2 Bölümü (İ.Ö.)
25246865176
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
2 Bölümü (İ.Ö.)
51442033620
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
2
64405187308
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
2 Bölümü 15413751692
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 32135422754
Tarih Bölümü
1
45352100336
Tarih Bölümü
1
30310681316
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
2
44372019550
Tarih Bölümü
1
37450224502
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
34837304024
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
34837304024
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
24442134420
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
24442134420
Tarih Bölümü
1
42355074886
Tarih Bölümü
1
42355074886
Tarih Bölümü
1
42355074886
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
48238885624
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
26792600990
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
26792600990
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
26792600990
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
36658002134
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
36658002134
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
35998977614
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
2 Bölümü 19349793948
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
33817727334
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
33817727334
Kimya Bölümü
2
55396654474
Tarih Bölümü
1
10523826636
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
17720899722
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
21679732344
Tarih Bölümü
1
47083927404
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
30505437940
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
60070238130
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
16628938014
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
13007053436
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
13007053436
Biyoloji Bölümü
2
45110005354
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
49450843782
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
49450843782
Tarih Bölümü
1
10523826636
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
24442134420
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
2
10289901202
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
18664847060
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
2
44372019550
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
41221750114
Tarih Bölümü
1
70717136552
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
55999344086
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
11479972460
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
26983891916
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
20959774272
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
28237514732
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
36127007646
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
36127007646
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
2 Bölümü 35441058976
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
28087543456
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
21982721608
Matematik Bölümü
31930399940
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
52099755934
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
36656277428
Tarih Bölümü
1
19063923744
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
27061560298
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
30775440404
Tarih Bölümü
1
47083927404
Sanat Tarihi
1
39706300558
Sanat Tarihi
1
48292890596
Sanat Tarihi
1
48292890596
Tarih Bölümü
1
33814359668
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 42544046212
Tarih Bölümü
1
22214452024
Sanat Tarihi
1
59212204140
Tarih Bölümü
46879646246
Tarih Bölümü
46879646246
Tarih Bölümü
1
25412374402
Tarih Bölümü
1
25412374402
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
42715032082
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
25192623202
Tarih Bölümü
1
15232972124
Tarih Bölümü
2
61303446254
Tarih Bölümü
1
22214452024
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
10187186428
Sanat Tarihi
1
15992158448
Tarih Bölümü
1
11377451166
Tarih Bölümü
1
55237336576
Tarih Bölümü
1
55237336576
Tarih Bölümü
1
55237336576
Tarih Bölümü
1
26677070948
Tarih Bölümü
1
24200371098
Sanat Tarihi
1
70018091444
Sosyoloji Bölümü
1
10854153074
Tarih Bölümü
1
61474128430
Tarih Bölümü
1
61474128430
Tarih Bölümü
1
42331043684
Tarih Bölümü
1
70717136552
Tarih Bölümü
1
31456641066
Tarih Bölümü
1
31456641066
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 20500786266
Sanat Tarihi (İ.Ö.)
1
34838332712
Sanat Tarihi (İ.Ö.)
1
34838332712
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
21784739450
Tarih Bölümü
2
61303446254
Tarih Bölümü
2
61303446254
Sosyoloji Bölümü
1
18806865990
Tarih Bölümü
1
41644092976
Sosyoloji Bölümü
1
18806865990
Sanat Tarihi
1
39706300558
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 22309776264
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 22309776264
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 22309776264
Tarih Bölümü
1
33137389366
Tarih Bölümü
1
33137389366
Tarih Bölümü
2
61303446254
Tarih Bölümü
2
61303446254
Tarih Bölümü
1
19711797406
Matematik Bölümü
1
24032692682
Matematik Bölümü
1
24032692682
Matematik Bölümü
1
24032692682
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
36661026134
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
36661026134
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
36661026134
Tarih Bölümü
1
21812763662
Tarih Bölümü
1
16936911556
Tarih Bölümü
1
33814359668
Tarih Bölümü
1
18427618838
Tarih Bölümü
1
24200371098
Tarih Bölümü
1
36575272894
Sanat Tarihi (İ.Ö.)
1
60196404662
Sanat Tarihi
1
34340349314
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 43441213158
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
52741735970
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
22172469058
Tarih Bölümü
1
40199096200
Tarih Bölümü
1
40199096200
Matematik Bölümü
1
24032692682
Matematik Bölümü
1
59905496838
Matematik Bölümü
1
59905496838
Sanat Tarihi (İ.Ö.)
1
11446842246
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 27977276658
Kimya Bölümü
2
37217250096
Sosyoloji Bölümü
1
36382478854
Tarih Bölümü
1
20767793618
Tarih Bölümü
1
52093756142
Tarih Bölümü
1
13910966656
Sosyoloji Bölümü
1
14100023876
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 17932956978
Tarih Bölümü
1
40930121796
Tarih Bölümü
1
25336619320
Tarih Bölümü
1
25336619320
Tarih Bölümü
1
26677070948
Tarih Bölümü
1
10409830870
Tarih Bölümü
1
10409830870
Tarih Bölümü
1
10409830870
Tarih Bölümü
2
27622544934
Tarih Bölümü
2
27622544934
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 13658722262
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 46732619806
Tarih Bölümü
1
37717434286
Sanat Tarihi (İ.Ö.)
1
69085191010
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
51256021080
Tarih Bölümü
1
41357059600
Tarih Bölümü
1
45193828314
Tarih Bölümü
1
34258091282
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
55765318976
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
56239619124
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
56239619124
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
63172384958
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
63172384958
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
56239619124
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
39437179294
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
39437179294
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
55765318976
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
28087543456
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
17669625956
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
53305014876
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü 04405060
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
51271512914
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
19327828730
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
29948179234
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
29948179234
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
34862330302
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
12927063280
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
12927063280
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
12927063280
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
12927063280
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
12927063280
Tarih Bölümü
1
10277346268
Tarih Bölümü
1
12254078278
Tarih Bölümü
1
12254078278
Tarih Bölümü
1
12254078278
Tarih Bölümü
1
41644092976
Tarih Bölümü
1
41644092976
Tarih Bölümü
1
41644092976
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 32818112040
Tarih Bölümü
1
24200371098
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 32818112040
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
63172384958
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
63172384958
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
63172384958
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 22499742650
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 22499742650
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 22499742650
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
63172384958
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
63172384958
Tarih Bölümü
1
24109676768
Tarih Bölümü
1
24109676768
Tarih Bölümü
1
24109676768
Tarih Bölümü
1
24109676768
Tarih Bölümü
1
24109676768
Tarih Bölümü
1
24109676768
Tarih Bölümü
1
24109676768
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü 32818112040
Biyoloji Bölümü
2
30128487834
Biyoloji Bölümü
2
30128487834
Biyoloji Bölümü
2
30128487834
Sosyoloji Bölümü
1
61048464698
Sosyoloji Bölümü
1
61048464698
Sosyoloji Bölümü
1
61048464698
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
1 Bölümü (İ.Ö.)
58183551062
Tarih Bölümü (İ.Ö.)
1
10751122166
UYE|10::Soyadı
Demirbaş#
c#050 080 Sınıflama c#245 Kitap/Yazar
YASİN
ÜSTÜN
0012800
PS 3557/ G47 S55
MAHSUM
AYMAN
0047004
PL 248/K87 A45
YUNUS
AKBAŞ
0007310
PL 273/P47 I47
YUNUS
AKBAŞ
0040019
PL 248 .T876/U28
SEYHAN
KESKİNKAYA
0038983
PL 248/.B373 H3
ZEYNEP
DOĞAN
0024918
BF 637 .N46/S29
Hanzalla
Kölge
0015128
PQ 1642 / M66 D46
Gülten
AKTAŞ
0006942
PS 3606/ F39 E47
Gülten
AKTAŞ
0008629
PS 3606/ F39 O43
Gülten
AKTAŞ
0007726
PS 3613/M67 T37
Zuhal
ACER
0007989
PZ 7/ K59
Zuhal
ACER
0001627
QC 23/ S47 F59
Vejda
ASLAN
0008412
ND 1473/U54 R47
Emine Cansu
UÇUCU
0007308
DR 486/ O78 O86
Selçuk
ATILGAN
0002978
DR 432/ K67 B59
Emra
ILIK
0000429
D 20/ G649
Gülçin
EROL
0009056
NC 730/ T86
Orhan
İNSEL
0009957
PE 1112/S47 U94
BÜŞRA
ÖZKAN
0001345
DR 435/ H34
Gökhan
TİRE
0001151
CB 311/ Y55
Ali
BUĞDAY
0007480
DR 486/ A76 O86
Semih
DAĞ
0013589
DR 486/ İ53 O86
GAMZE
TUNCER
0002588
DR 590/A75 B89
GAMZE
TUNCER
0012522
DR 590/ B94 T87
Yakup
POLAT
0014869
DR 481/ B67
Yakup
POLAT
0014874
DR 589/ Y39
MEHMET
ÜÇAR
0003167
DR 435/ K87 K57
MEHMET
ÜÇAR
0007543
DR 584.5/ A93 E76
MEHMET
ÜÇAR
0012211
PN 6231/ C38 A75
SİNAN
ÇELİKKAYA
0003456
DR 431/ O94 E85
Mehmet Salih
KURT
0010039
CC 79.5/ O37
Mehmet Salih
KURT
0009409
PL 248/ A36 Ç36
Mehmet Salih
KURT
0008202
PL 248/K46 A93
CANER
ÇILGAŞİT
0012251
DR 431/ B69 T87
CANER
ÇILGAŞİT
0002938
DR 14/ Y89 R37
ARMAN
POLAT
0013240
HX 157/ G84 K83
Maruf
KELEŞ
0010455
QD 31.2/ C36
İsrafil
NENNİ
0011178
PS 3537.T9/ S74 I53
İsrafil
NENNİ
0001911
PL 248/ K87 A45
Şirin Gülşen
ALTÜRK
0006009
QD 79/ I57 G86
Yeter
KARAATAY
0011361
PL 245/ Y55 H37
ZEYNEP
DEMİR
0008705
DR 592/K37 H39
Gülcan
ALTUN
0002042
PL 275/ A45 D44
Zeynep
İŞLEK
0011340
PK 6381/ K36
Hasan
BİLGE
0002982
PG 3367/ T65 A56
Serkan
ALTUN
0014495
PQ 2168/ B35
SEMİH
SAÇU
0014157
PL 249/ N47 N37
Berivan
ESMER
0003458
DS 155/ M34 A53
Berivan
ESMER
0008675
D 157/ C34 H33
Seda
TEKİN
0011149
PA 4021.T9 / K78 O39
AYNUR
TOY
0008651
DR 486/ A39 O86
AYNUR
TOY
0014337
DR 432/ G65 T87
Yeter
KARAATAY
0013273
PZ 7/ C54 K66
Yakup
POLAT
0006372
PE 1112/G87 G73
Kübra
DEMİR
0012041
DR 572.5/ M37 J66
Nazan
KAÇMAZ
0002534
PL 248/ B55 S27
Ali
BUĞDAY
0008220
DR 570/O93 O86
Yusuf
BENLİ
0001998
JC 336/ S58 K83
Doğan
BENEK
0007281
DR 603/ T39 P87
Selman
TİMUR
0002031
D 135/ C94 B69
Ramazan
TOKDEMİR
0001508
DR 572/ B57 İ88
Mehmet Emin
KAYA
0004303
TK 7867/B47 A53
Recep
ÖZGER
0011206
PT 2621/ K34 D66
YAKUP
GEVREK
0013013
PR 4567/ D53 O93
Serdal
KILIÇ
0013628
PG 3327/ D67 S83
Serdal
KILIÇ
0010661
PG 3327/D67 E95
Gülbeyaz
TUTAR
0007943
T 385/G65 A98
EMRAH
KÜREKÇİ
0012372
B 3639/ D48 Ç55
ALİ İHSAN
ÖNAL
0012321
PK 6908.9/ U98 A85
Serkan
KAYA
0006536
PE 1670/ B39 F66
Güler
YAMAN
0014783
PK 6908.9/ U98 N37
MERYEM
ZEYREK
0013027
PS 3561 / K54 Ö58
HABİP
KESMEZ
0007482
PL 248/ T57 K87
MEHMET SAİT
AKÜZÜM
0001104
PL 249.1/ N164
Rıdvan
YILMAZ
0012440
DR 438.8/ B34 K39
Zeynep
İŞLEK
0016248
DS 51/.K7 M5519
MEHMET
SELÇUK
0023145
N 5300/.G643
REYHAN
BALA
0024058
BF 724/.K393
REYHAN
BALA
0025880
PL 248/ D65 K45
LEYLA
EKİNCİ
0022754
DR 557/ .F5619
SADIK
ŞAHİN
0013229
PL 248/ O33 K85
AHMET
TALI
0001870
PQ 2631/ K39 P76
ERCAN
DEMİRHAN
0021746
BT 1405/.G86
hüseyin
demirel
0008291
DR 438.1/ A76 O86
hüseyin
demirel
0001392
DR 589/A76
VEDAT
ÇEKEN
0007307
DR 486/ O78 O86
VEDAT
ÇEKEN
0016123
DR 440/.O785
TÜRKAN
DURMUŞ
0024680
D 157/.C34
BAHAR
AYDIN
0019030
PL 248 .E84/A93
MEHMET ŞİRİN
TURGAR
0024889
D 568.3/.E7
Ahmet
USLU
0012457
DR 577/ L48 M63
AHMET
TALI
0025976
DR 589/ A76
RAMAZAN
ÖZMEN
0001065
DS 26/ T87
EMRAH
İLİŞ
0001359
N 5300/ H6519
RAMAZAN
TÜRK
0003673
BP 166.9/ B37 H35
LEYLA
YAĞIZ
0014534
DR 501/ D33
LEYLA
YAĞIZ
0007368
DR 486/ O78 O86
LEYLA
YAĞIZ
0018137
DR 440/.A59
İDRİS
TAŞTAN
0012226
DR 438.5/ S83 Y89
Necim
DEMİRBAŞ
0021490
PL 189/.S46
ENVER
YILDIZ
0020255
DS 66 M33/H58
MERVE
YANARDAĞ
0015135
HM 1033/ R45
AMİNE
KARATAŞ
0025385
DR38.3/.T9 O8819
AMİNE
KARATAŞ
0025384
DR 486/.O78
PELDA
YEŞİLBAŞ
0025395
B 823.3/.S26
Doğan
BENEK
0014028
DR 479/ O78 O86
ZEKİ
TURĞUT
0011519
DR 479/ O78 O86
ZEKİ
TURĞUT
0015820
DR 481/.O86
Mustafa
GÜNDÜZ
0013096
PL 243/ U48 D86
HÜLYA
TURGUT
0007463
PR 6052/ B76
HÜLYA
TURGUT
0023812
PG 3327/.T8 G8
EMİNE
ÖZOĞLU
0031288
HV 7076.7/.H53
Ahmet
USLU
0038764
DR 436/.B39
Ahmet
USLU
0023635
DR 557/.K37
FİDAN
BAĞIŞ
0027889
PN 94/.E219
GÜLİSTAN
SAYAR
0023597
DR 583/.L4919
FİDAN
BAĞIŞ
0018043
BF 637/.S4 E77
MEHMET
SELÇUK
0003346
NA 1370/ E75
SEMA
YILDIZ
0036811
PL 248 .A23/M34
SEMA
YILDIZ
0039425
PG 3464 .T8/A6
SEMA
YILDIZ
0014787
PG 3327/ D67 B49
HENE
ALTUN
0025231
PQ 2637/.A274 P419
HENE
ALTUN
0014103
PQ 2637/ S27 B85
Ahmet
USLU
0036600
PL 248 .K88/ S69
Ahmet
USLU
0032368
PK 6908.9/.B33 D8
NİHAL
ALTUNÇ
0017305
DR 502/.E42
DİLBER
DEMİR
0011954
QA 551/ B35 M38
DİLBER
DEMİR
0015665
QA 371/.B39
DİLBER
DEMİR
0017650
QA 551/ .B35
KORAY
YAMAN
0014705
BL 80/ T86
KORAY
YAMAN
0000659
DS 27/T87
KORAY
YAMAN
0036138
DS 27/.E77 S6
HAŞİM
ASLAN
0018110
DR 435/.K87 T353
HATİP
KAYA
0042174
PK 6549 .S52/Z893
LEYLA
EKİNCİ
0015606
DR 590/.E78
Kader
ÇOBAN
0027686
PL 248/.S24 D65
Necim
DEMİRBAŞ
0029935
D 231/.R4719
NURCAN
TUNÇ
0038719
PJ 6065/.O94
ABDÜLKADİR
GÜNDEĞİN
0027316
PL 248/.M443 Z751
CEYLAN
PADİR
0012679
PS 3606/ F39 E47
Elif Duygu
TÜFEKCİ
0003300
N 7832/ K63 E75
Mehmet Sabih
YELSİZ
0042875
PE 1130 .T8/G85
Nasiha
ARSLAN
0030564
BP 170/.A93
HAMDULLAH
BİLEK
0022399
PK 6908/.U98 K87
HAMDULLAH
BİLEK
0025851
PK 6908.9/ K24 D34
DİLBER
DEMİR
0019716
QA 300/.T45
MUHAMMED REZZAN
UĞUR
0018067
QA 300/.T45
MUHAMMED REZZAN
UĞUR
0011956
QA 551/ B35 M38
ERDAL
ÇELİK
0012382
PL 248/ B850
ZOZAN
TÜFEK
0003429
DR 431/ O88
Mehmet Şirin
GİTMEZ
0030488
QD 256/.U93
MUHAMMED
ÖZCANAN
0012412
AC 141/ M543
SELMA
GÜZEL
0046065
PS 3601/A58 A97
SELMA
YAMAN
0038088
DR 509 .I3/C36
ZANA
KURANLIOĞLU
0031247
DR 542/.A48
REYHAN
TOĞLUK
0014738
DS 51/ B38 U48
HASAN FAHRİ
TAKİM
0034397
DS 155/.S48
SİNEM
ÖZEKİNCİ
0037764
DR 568 .8.S85/O92
ÖMER
ECE
0014374
DR 448/ Ç36
ÖMER
ECE
0045956
DR 589/D988
İDRİS
TAŞTAN
0014756
DR 571/ D33 S85
Emrah
YEŞİLYURT
0014053
DR 486/ O78 Ü25
Emrah
YEŞİLYURT
0012039
DR 485/ O78 S66 2010
Emrah
YEŞİLYURT
0023087
DR 542/.A48
Mehtap
BARAN
0038407
DR 485/.A984
Mehtap
BARAN
0031792
DR 497/.C63
VEYSEL
AĞRAK
0022503
JQ 1809 .A8/T8558
Esma
EVİZ
0017484
NA 2550/.C7319
Nurcan
KOM
0045859
PQ 2246/ F53
YELİZ
GEZGİN
0018394
D 16.8/T37
Eylem
Güven
0013020
PL 248/ A35 S56
ERCAN
DURMAZ
0027629
PZ 7/.M33619
ORHAN
KAYA
0026327
JA 81/ B88
ÜMRAN
ÇAM
0008214
DR 486/ İ53
MEHMET ZEKİ
ÖZLUĞ
0007751
PS 3552/B85 E36
KADER
BULUŞ
0017758
PL 248.A48/ D67
KADER
BULUŞ
0001512
PL 277/ T67 P37
NESİBE
ŞAHİN
0028758
AC 141/.M48
NESİBE
ŞAHİN
0023071
PN 75 .S25/K5
KADER
BULUŞ
0036435
CT 1906/.A33
İSLAM
AKBAŞ
0045955
DR 521/.N36
İSLAM
AKBAŞ
0002980
PL 248/ K57 R45
MEHMET ZEKİ
ÖZLUĞ
0033643
DF 552/.G68
EMRAH
KÜREKÇİ
0027441
D 102/.K4719
MEHDİYE
İLHAN
0026965
PQ 9281/ S27 Ö58
MÜRVET
UĞUR
0023529
PQ 2631/.R63 S819
JIHYUN
LEE
0024620
NA 1363/.K83
SEDAT
ÇELİK
0028357
PG 3427/.T8 O8
İHSAN
KAYA
0013382
PQ 6332.9/ C47 D66
ABDULLAH
PEKEDİS
0026161
PQ 9281/ S27 K84
ABDULLAH
PEKEDİS
0026978
PQ 9281 / S27 N68
ÇETİN
KORKMAZ
0024811
PQ 3979.2 .M28/E25
Buşra
EKİNCİ
0045659
PL 248 .M446/E95
Buşra
EKİNCİ
0015251
PL 245 .M86/L35
Buşra
EKİNCİ
0013692
PG 3327/ D67 B49
Buşra
EKİNCİ
0043854
PG 3327 .T8/P7
Buşra
EKİNCİ
0026968
PL 273/ P36 K37
İBRAHİM
ALKAN
0018332
DR 583/.L4919
MÜŞEHER
İĞIN
0022046
DR 486/.O785
MÜŞEHER
İĞIN
0003225
HN 656.5/ M37 T87
MÜŞEHER
İĞIN
0012146
DR 577/ L48 M63
GÜLİSTAN
SAYAR
0029951
DR 486/.O782
GÜLİSTAN
SAYAR
0002693
DR 511/ K63
GÜLİSTAN
SAYAR
0003182
HN 656.5/ M37 T87
MAZLUM
TAŞKIN
0013369
PR 5397/ S54 F73
Necim
DEMİRBAŞ
0007225
BF 698.3/ A48 S24
MAZLUM
TAŞKIN
0018886
PG 3367 .T65/I57
NESİBE
ŞAHİN
0043411
DS 62.4/.M36
NESİBE
ŞAHİN
0019341
DS 51 .M373/S26
NESİBE
ŞAHİN
0020250
DR 440/.İ18
Savaş
ADSAN
0013053
PR 6029/ O79 H39
Savaş
ADSAN
0022896
PS 3537/.T3234 O219
Savaş
ADSAN
0019299
PS 3606 .A94/I47
NESİBE
ŞAHİN
0008839
DR 477/ Z87 M63
NESİBE
ŞAHİN
0023523
DR 486/.O781
ALİ
AKTAŞ
0040017
DR 603/.K83
ALİ
AKTAŞ
0046494
HX 376.8/ F49
ALİ
AKTAŞ
0024206
HM 271 C46/I57
ALİ
AKTAŞ
0031374
DR 435/.K87 K643
ALİ
AKTAŞ
0023673
DS 51 .K47/Y55
ALİ
AKTAŞ
0033952
HC 492/.T875
ALİ
AKTAŞ
0036422
DR 593/.F57
MAZLUM
TAŞKIN
0021322
PS 3437 .T3234/G8
Atlas
ORHAN
0003135
PL 248/ I88 P36
Atlas
ORHAN
0031508
PS 3560/.O864 P7519
Atlas
ORHAN
0029862
PL 248/.B4474 N37
CENGİZ
BİTER
0028316
HM 606/.T8 M47
CENGİZ
BİTER
0016045
HM 479/.G54 E84
CENGİZ
BİTER
0013213
HM 51/ B38 S67
Esma
SÜNGER
0003042
PQ 2246/ F53 M33
SAYİME
AYUS
0021955
DS 324.E4/ W519
Ödünç Tarihi
Ödünç Zamanı
cGeleceği Tarih
UYE|10::cePosta
Siliniş / Tess Gerritsen, Tess Gerritsen; Çeviren
20.03.2014
Selim Yeniçeri.11:56:26
[PS 3557/ G47 S55] Merkez
04.04.2014
Kürk mantolu Madonna / Sabahattin Ali
20.05.2014
[PL 248/K87 A45] 12:39:19
04.06.2014
İmparatorluğun dönüşü : Kutsal ittifakın01.10.2014
çöküşü. / H. Erkut Perek
12:50:28
[PL 273/P47 I47] Merkez
16.10.2014
Üçüncü Dünya Savaşı / Burak Turna [PL01.10.2014
248 .T876/U28] Merkez
12:50:39
16.10.2014
Hasretim derin uykularda : Mahir Çayan
01.10.2014
/ Vehbi Bardakçı [PL15:58:30
248/.B373 H3]
16.10.2014
NLP teknikleriyle kişisel değişim stratejileri
01.10.2014
:2012 / Oğuz. Saygın
15:58:55
[BF 637 .N46/S29] 16.10.2014
Merkez
Denemeler / Montaigne, türkçesi Buket 29.09.2014
Yılmaz [PQ 1642 / M66
12:14:57
D46] Merkez
14.10.2014
Empati / Adam Fawer, Türkçesi Murat Kayı
14.06.2011
[PS 3606/ F39 E47]11:12:07
Merkez
29.06.2011
Olasılıksız / Adam Fawer, Şirin Okyayuz14.06.2011
Yener [PS 3606/ F39 O43]
11:12:16
Merkez
29.06.2011
Tapınak / Kate Mosse; çev. Füsun Doruker
14.06.2011
[PS 3613/M67 T37]11:12:34
Merkez
29.06.2011
Son kucaklaşma = Meridian / Amber Kizer,
15.12.2011
Çeviren Ayşe Başçı 10:04:45
[PZ 7/ K59] Merkez 30.12.2011
Fen ve mühendislik için fizik 1 / Raymond
15.12.2011
A. Serway, Robert J.10:04:51
Beichner ; çev: ... [QC
30.12.2011
23/ S47 F59] Merkez
Resmin temelleri / Özlem Üner [ND 1473/U54
27.12.2011
R47] Merkez 13:54:31
25.10.2013
Osmanlı'yı yeniden keşfetmek / İlber Ortaylı
13.04.2012
[DR 486/ O78 O86]
15:45:06
Merkez
30.04.2012
Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine
13.04.2012tesiri / Mehmet
15:45:31
Fuat Köprülü [DR 30.04.2012
432/ K67 B59] Merkez
Yeni ve yakın çağ tarihi / A. Kürşat Gökkaya,
25.04.2012
A. Kürşat Gökkaya,
14:55:12
Cemil Cahit Yeş ... [D
10.05.2012
20/ G649] Merkez
Tüm yönleriyle çizim sanatı / metin Babriel
23.05.2012
Martin Roig [NC 730/
15:45:24
T86] Merkez
07.06.2012
Uygulamalı İngilizce dilbilgisi = English13.09.2012
grammar / Bahire Şerif
16:51:42
[PE 1112/S47 U94] 11.01.2013
Merkez
Ermeni tehciri / Yusuf Halaçoğlu [DR 435/
06.11.2012
H34] Merkez
10:11:16
21.11.2012
Uygarlık tarihine giriş : ilkçağ tarih ve uygarlıkları
09.11.2012/ Recep Yıldırım
15:07:43
[CB 311/ Y55] Merkez
26.11.2012
Osmanlı : insanlığın son adası / Mustafa
13.11.2012
Armağan [DR 486/ A76
13:12:58
O86] Merkez
22.03.2013
Osmanlılar : fütühat, imparatorluk, avrupa
21.11.2012
ile ilişkiler / Halil.13:23:30
İnalcık [DR 486/ İ53 08.01.2014
O86] Merkez
Büyük mübadele : Türkiye'de zorunlu göç,
26.11.2012
1923-1925. / Kemal13:42:44
Ari [DR 590/A75 B89]
11.12.2012
Merkez
Türkiye'de darbeler ve kavgalar dönemi26.11.2012
/ Mehmet Barlas, Mehmet
13:42:50
Barlas [DR 590/ 11.12.2012
B94 T87] Merkez
Dünya tarihinin son imparatorluğu Osmanlı
03.12.2012
/ Ferit Erdem. Boray,
14:52:40
Ferit Erdem Bora ...
18.03.2013
[DR 481/ B67] Merkez
Anadolu'nun işgali: İstiklal savaşı nasıl03.12.2012
oldu? / M. Şevki Yazman
14:52:52
[DR 589/ Y39] Merkez
18.03.2013
Kürt sorunu : kökeni ve gelişimi = The Kurdish
04.12.2012
Question and Turkey
11:16:40
: an example ... 19.12.2012
[DR 435/ K87 K57] Merkez
Ermeniler İttihat ve Terakki işbirliğinden04.12.2012
çatışmaya / Arsen Avagyan,
11:29:38Gaidz F. ... [DR
19.12.2012
584.5/ A93 E76] Merkez
Aristoteles ile bir karıncayiyen Washington’a
04.12.2012
gider : felsefe ve11:37:16
mizah yoluyla s ... [PN
19.12.2012
6231/ C38 A75] Merkez
Eskiçağda Harran / Aynur Özfırat [DR 431/
10.12.2012
O94 E85] Merkez 17:16:03
25.12.2012
Arkeolojik çalışmalarda seramik değerlendirme
12.12.2012
yöntemleri / Tuba.
08:12:33
Ökse [CC 79.5/ O37]
27.12.2012
Merkez
[email protected]
Çingene / Ahmet Mithat Efendi [PL 248/12.12.2012
A36 Ç36] Merkez
08:12:39
27.12.2012
[email protected]
Avare Yıllar (Küçük Adamın Romanı 2) / 12.12.2012
Orhan Kemal [PL 248/K46
08:12:45
A93] Merkez
27.12.2012
[email protected]
Türkiye’nin Modern Tarihi / Hamit Bozarslan,
17.12.2012
Hamit Bozarslan
15:08:13
; Çev. Heval Bucak [DR
16.05.2014
431/ B69 T87] Merkez
19. yüzyıl sonlarında Avrupa’da Türkler17.12.2012
/ Gustav Rasch; çev.H.15:08:22
Salihoğlu [DR 14/ Y89
16.05.2014
R37] Merkez
Küba’da Sosyalizm ve İnsan / Ernesto Che
17.12.2012
Guevara, Ernesto Che
15:08:54
Guevara ; Çev. : Ç ...01.01.2013
[HX 157/ G84 K83] Merkez
Genel kimya: temel kavramlar / Raymond
19.12.2012
Chang, Raymond Chang
14:38:47
; çev. ed. Tahsin Uy
03.01.2013
... [QD 31.2/ C36] Merkez
İnci / John Steinbeck, John Steinbeck; Türkçesi
24.12.2012
Leyla Özcengiz.09:27:58
[PS 3537.T9/ S74 I53]08.01.2013
Merkez
Kürk mantolu Madonna / Sabahattin Ali
27.12.2012
[PL 248/ K87 A45] Merkez
12:57:13
11.01.2013
İnstrümental analiz / Turgut Gündüz [QD
17.01.2013
79/ I57 G86] Merkez14:29:30
21.03.2014
Hassas ruhlar şikayetçi aşklar / İbrahim17.01.2013
Yıldırım, İbrahim Yıldırım.
15:30:49
[PL 245/ Y55 H37]
11.07.2014
Merkez
Hayatım / Kâzım Karabekir [DR 592/K3707.02.2013
H39] Merkez
16:34:10
12.03.2013
Değirmen / Sabahattin Ali [PL 275/ A4511.02.2013
D44] Merkez
12:52:16
26.02.2013
Kanar Türkçe - Farsça Sözlük / Mehmet 18.02.2013
Kanar, Mehmet Kanar10:15:53
[PK 6381/ K36] Merkez
11.07.2014
Anna Karenina(1. Cilt) / Leo Tolstoy, haz.
21.02.2013
Metin Sarpkaya [PG13:49:00
3367/ T65 A56] Merkez
03.04.2014
Vadideki Zambak / Honore de Balzac, İsmail
21.02.2013
Yerguz [PQ 2168/14:31:15
B35] Merkez
28.05.2014
Nasrettin Hoca gülütleri / Aziz Nesin, Aziz
26.02.2013
Nesin [PL 249/ N4714:21:48
N37] Merkez
21.03.2013
Anadolu'da Romalılar 1 Attalos’un Vasiyeti
26.02.2013
/ David Magie; çev.
14:29:07
Nezih Başgelen, Ö ...13.03.2013
[DS 155/ M34 A53] Merkez
Haçlılar zamanında Doğu ve Batı / Claude
26.02.2013
Cahen; çev. Mustafa14:29:24
Daş [D 157/ C34 H33]
13.03.2013
Merkez
Odysseia : mitolojinin romanı / Robert 27.02.2013
Krugmann, Robert Krugmann
14:03:40
; çev. Özlem Yı ...
16.06.2014
[PA 4021.T9 / K78 O39] Merkez
Osmanlı'nın hayaleti / Erhan Afyoncu [DR
28.02.2013
486/ A39 O86] Merkez
16:36:32
15.03.2013
Türkleşmek, islamlaşmak, muasırlaşmak28.02.2013
/ Ziya Gökalp, Ziya, 1876-1924.
16:36:38 Gökalp [DR
15.03.2013
432/ G65 T87] Merkez
Konuşmak yok! / Andrew Clements, Andrew
28.02.2013
Clements ; Türkçesi
16:40:08
Mine Kazmaoğlu [PZ11.07.2014
7/ C54 K66] Merkez
Grammar deep : elementary-intermediate
01.03.2013
/ Gürbüz,Anıl [PE 1112/G87
14:50:08 G73] Merkez 18.03.2013
Jön Türklerin siyasi fikirleri / Şerif Mardin
06.03.2013
[DR 572.5/ M37 J66]
17:06:05
Merkez
05.04.2013
Sarıkamış: beyaz hüzün / İsmail Bilgin [PL
07.03.2013
248/ B55 S27] Merkez
15:31:05
22.03.2013
Osmanlı Mizah Basınında Batılılaşma ve07.03.2013
Siyaset (1870-1877) 15:58:49
/ Hamdi Özdiş [DR 570/O93
22.03.2013
O86] Merkez
Sivil toplum yazıları / İdris Küçükömer 08.03.2013
[JC 336/ S58 K83] Merkez
13:35:23
24.04.2013
Pusu:derin devletin kurbanları / Şamil 11.03.2013
Tayyar [DR 603/ T39 P87]
15:09:57
Merkez
31.12.2013
Bozkır kavimlerinin doğudan batıya göçleri
11.03.2013
/ Károly Czeglédy;16:02:10
çev. Mutlu Gün [D 135/
26.03.2013
C94 B69] Merkez
İttihat ve Terakki'de on sene 1.cilt / Muhittin
12.03.2013
Birgen, hazırlayan
09:09:07
ve notlayan Z ... [DR27.03.2013
572/ B57 İ88] Merkez
Analog elektronik / Metin Bereket, Engin12.03.2013
Tekin. [TK 7867/B47 09:09:29
A53] Merkez
27.03.2013
Dönüşüm / Franz Kafka, çeviren Hasan 12.03.2013
İlhan [PT 2621/ K34 D66]
14:51:11
Merkez
27.03.2013
Oliver Twist / Charles Dickens, Charles 12.03.2013
Dickens ; çev: Nihal Yeğinobalı
15:58:48 [PR 4567/ D53
01.05.2013
O93] Merkez
Suç ve ceza / Fyodor Dostoyevsky; çev.Saner
18.03.2013
Yıldız [PG 3327/ 16:45:42
D67 S83] Merkez
02.04.2013
Ezilenler / Fyodor Mihayloviç Dostoyevski;
18.03.2013
Çev. Mustafa Bahar
16:45:48
[PG 3327/D67 E95] 02.04.2013
Merkez
Autocad 2010 / Kadir Gök [T 385/G65 A98]
03.04.2013
Merkez
13:26:39
01.05.2014
Çile / Necip Fazıl Kısakürek, Kısakürek, Necip
05.04.2013
Fazıl [B 3639/ D48
15:50:00
Ç55] Merkez
09.06.2014
Aşk gibi aydınlık ölüm gibi karanlık / Mehmed,
11.04.2013
1953-2007. Uzun,
15:52:20
Mehmed, 1953-20026.04.2013
... [PK 6908.9/ U98 A85] Merkez
Fono İngilizce büyük sözlük: İngilizce-Türkçe
12.04.2013
Türkçe-İngilizce /11:00:25
Ali Bayram, Bir ... [PE08.10.2014
1670/ B39 F66] Merkez
Nar çiçekleri : Çokkültürlülük Üzerine Denemeler
15.04.2013
/ Mehmed Uzun,
09:41:58
yayına hazırlaya ...
30.04.2013
[PK 6908.9/ U98 N37] Merkez
Ölü ozanlar derneği / N. H. Kleinbaum, N.
19.04.2013
H. Kleinbaum ; çev. Gül
16:17:29
Yılmaz. [PS 3561 /06.05.2013
K54 Ö58] Merkez
Kuşatma 1453 / Okay Tiryakioğlu [PL 248/
08.05.2013
T57 K87] Merkez 14:07:54
23.05.2013
Puslu kıtalar atlası / İhsan Oktay Anar 10.05.2013
[PL 249.1/ N164] Merkez
14:26:56
27.05.2013
Kayıtdışı tarihimiz / Yavuz. Bahadıroğlu,22.05.2013
Yavuz Bahadıroğlu. [DR
12:34:18
438.8/ B34 K39] Merkez
15.10.2014
Kürtler arasında doğal yaşam = Wild Life
02.10.2013
Among the Koords / 15:53:04
Major Frederick Mill ...
11.07.2014
[DS 51/.K7 M5519] Merkez
Sanatın öyküsü / E. H., 1909-2001. Gombrich,
03.10.2013
çevirenler, Erol 09:41:30
Erduran , Ömer Erd ... 18.10.2013
[N 5300/.G643] Merkez
Öpücük kutusu : ergen psikolojisi üzerine
04.10.2013
psikoterapi öyküleri13:47:41
/ Mehtap Kayaoğlu [BF
01.08.2014
724/.K393] Merkez
Kelebekler ve insanlar / Üstün. Dökmen04.10.2013
[PL 248/ D65 K45] Merkez
13:47:47
01.08.2014
Modern Türkiye tarihi: islam, milliyetçilik
07.10.2013
ve modernlik 1789-2007
14:57:55
/ Carter V., ... [DR
23.04.2014
557/ .F5619] Merkez
Kül aşklar :Bütün Hikayeler -1 / Yılmaz. 09.10.2013
Odabaşı, Yılmaz Odabaşı.
11:29:14
[PL 248/ O33 K85]08.11.2013
Merkez
[email protected]
Kayıp zamanın izinde mahpus / Marcel 10.10.2013
Proust, çev. Roza Hakmen.
11:48:22
[PQ 2631/ K39 P76]
15.11.2013
Merkez
Mitoloji ile inanç arasında : Ortadoğu dinsel
10.10.2013
gelenekleri üzerine
12:04:57
yazılar / Şina ... [BT
11.11.2013
1405/.G86] Merkez
Osmanlı'nın mahrem tarihi:bilinmeyen 21.10.2013
yönleriyle Osmanlı padişahları
11:36:19 / Mustafa Ar26.12.2013
... [DR 438.1/ A76 O86] Merkez
Küller altında yakın tarih : Vahdettin'den
21.10.2013
Mustafa Kemal'e unutulan
11:36:40
gerçekler / ... 26.12.2013
[DR 589/A76] Merkez
Son İmparatorluk Osmanlı / İlber Ortaylı
22.10.2013
[DR 486/ O78 O86] 11:44:23
Merkez
08.04.2014
[email protected]
Tarihin sınırlarına yolculuk / İlber, 194722.10.2013
Ortaylı [DR 440/.O785]
11:44:29
Merkez
08.04.2014
[email protected]
Haçlılar zamanında Doğu ve Batı / Claude.
22.10.2013
Cahen, çeviren Mustafa
13:32:08
Daş. [D 157/.C34]
06.11.2013
Merkez
Ayaşlı ile kiracıları :roman / Memduh Şevket,1883-1952.
01.11.2013
Esendal
15:35:53
[PL 248 .E84/A93]07.04.2014
Merkez
[email protected]
Gelibolu'dan Bağdat'a :Bir İngiliz Ordu 04.11.2013
rahibinin gözüyle Birinci
11:18:38
Dünya Savaşı / ... 19.11.2013
[D 568.3/.E7] Merkez
[email protected]
Modern Türkiye'nin Doğuşu / Bernard Lewis,
06.11.2013
Bernard Lewis ; Çev.
11:19:37
: Boğaç Babür Tu ...06.03.2014
[DR 577/ L48 M63]
[email protected]
Merkez
Satılık imparatorluk : Lozan ve Osmanlı'nın
07.11.2013
reddedilen mirası14:56:24
/ Mustafa, Armağ ... 22.11.2013
[DR 589/ A76] Merkez
Doğu Anadolu Türk Devletleri tarihi : Saltuklular,
08.11.2013Mengücikler,
14:38:08
Sökmenliler,Dilm ... 04.08.2014
[DS 26/ T87] Merkez
Dünya sanat tarihi / Mary Hollingsworth,
18.11.2013
önsöz Giulio Carlo 11:16:55
Argan ; çev. Rengin ... 30.05.2014
[N 5300/ H6519] Merkez
Halife ve Sultan / V. V. (Vasilii Vladimirovich)
05.12.2013
Barthold, Vasilij10:36:10
Vladimiroviç ... [BP20.12.2013
166.9/ B37 H35] Merkez
[email protected]
Fatih ve fetih olayı / Levon Panos. Dabağyan,
05.12.2013
L. P. Dabağyan. 11:23:53
[DR 501/ D33] Merkez15.05.2014
Osmanlı'yı yeniden keşfetmek / İlber Ortaylı
05.12.2013
[DR 486/ O78 O86]
11:24:06
Merkez
15.05.2014
Osmanlı mirası / Taha Akyol, İlber Oltaylı
05.12.2013
; hazırlayan Emre Barca
11:24:12
[DR 440/.A59] Merkez
15.05.2014
100 Osmanlı büyüğü / Adem Suad, Adem
05.12.2013
Suad [DR 438.5/ S8315:09:09
Y89] Merkez
19.06.2014
Kâmûs-ı Türkî (latin harfleriyle) : Osmanlıca
05.12.2013
- Türkçe ansiklopedik
15:38:36
lûgat / 1850 ... [PL
11.06.2014
189/.S46] Merkez
Hititler : ve Hitit çağında Anadolu : 149 06.12.2013
resim, harita ve planlar
14:05:54
/ J. G. Macqu ... [DS23.12.2013
66 M33/H58] Merkez
Dinle küçük adam / Wilhelm Reich, çeviri
10.12.2013
Hüseyin Portakal [HM
09:52:03
1033/ R45] Merkez06.03.2014
Osmanlı ve Balkanlar : Bir tarihyazımı tartışması
10.12.2013
/ derleyenler12:34:13
Fikret Adanir, S ... [DR38.3/.T9
25.12.2013O8819] Merkez
Osmanlı’yı yeniden keşfetmek / İlber Ortaylı
10.12.2013
[DR 486/.O78] Merkez
12:34:28
25.12.2013
İdeolojinin serüveni : yanlış bilinç ve hegemonyadan
16.12.2013 söyleme11:55:35
/ Serpil Sancar Üşü ...31.12.2013
[B 823.3/.S26] Merkez
[email protected]
Osmanlı İmparatorluğunda Alman nüfuzu
16.12.2013
/ İlber, 1947- Ortaylı,
11:57:21
İlber Ortaylı [DR 479/
31.12.2013
O78 O86] Merkez
Osmanlı İmparatorluğunda Alman nüfuzu
23.12.2013
/ İlber, 1947- Ortaylı,
14:49:57
İlber Ortaylı [DR 479/
07.01.2014
O78 O86] Merkez
Osmanlı tarihini yeniden yazmak : kuruluş
23.12.2013
/ Halil, 1916- İnalcık,
14:54:20
Hasan Soygüze ... 07.01.2014
[DR 481/.O86] Merkez
Dünyanın üç yüzü / Mustafa Ulusoy, Mustafa
26.12.2013
Ulusoy [PL 243/15:40:59
U48 D86] Merkez 10.01.2014
Her gün hüzün : Sol ayağım 2 / Christy Brown
17.01.2014
[PR 6052/ B76] 09:00:50
Merkez
03.02.2014
[email protected]
Karamazov Kardeşler / Fiyador Mihayloviç
17.01.2014
1821-1881 Dostoyevski,
09:01:01
çeviren Recep Şü
19.05.2014
... [PG 3327/.T8 [email protected]
G8] Merkez
İşte derin devlet : soygun rüşvet cinayet19.02.2014
: araştırılamayan "Meclis
08:17:26
Araştırma ... [HV06.03.2014
7076.7/.H53] Merkez
Osmanlı tarihi sözlüğü / M. Orhan,192621.02.2014
Bayrak, M. Orhan Bayrak.
11:18:00
[DR 436/.B39] Merkez
10.03.2014
[email protected]
Türk demokrasi tarihi / Kemal Karpat [DR
21.02.2014
557/.K37] Merkez 11:18:12
10.03.2014
[email protected]
Edebiyat kuramı : giriş / Terry Eagleton;26.02.2014
çev. Tuncay Birkan [PN
12:36:28
94/.E219] Merkez 08.10.2014
[email protected]
Modern Türkiye'nin doğuşu / Bernard Lewis;
26.02.2014
çev. Boğaç Babür15:40:39
Turna [DR 583/.L4919]
10.06.2014
Merkez
[email protected]
Gerçek : sır / Cengiz, 1969- Erşahin [BF27.02.2014
637/.S4 E77] Merkez 11:20:12
08.10.2014
[email protected]
Osmanlı sarayı ve Dolmabahçe / Deniz 27.02.2014
Esemenli [NA 1370/ E75]
11:21:43
Merkez
14.03.2014
Mahalle kahvesi:öykü / Sait Faik Abasıyanık
27.02.2014
[PL 248 .A23/M34]
12:37:42
Merkez
14.03.2014
Halkın içinde / Maksim,1868-1936 Gorki,
27.02.2014
Maksim Gorki ; çev.12:37:51
Mustafa Balel. [PG 3464
14.03.2014
.T8/A6] Merkez
Beyaz geceler / Dostoevski, ; Türkçesi Süheyl
27.02.2014
Güven [PG 3327/
12:37:58
D67 B49] Merkez 14.03.2014
Küçük prens / Antoine de, 1900-1944. Saint-Exupéry,
27.02.2014 Türkçesi16:27:14
Sumru Ağıryürüyen [PQ
14.03.2014
2637/.A274 P419]
[email protected]
Merkez
Bulantı : roman / Jean- Paul Sartre, Fransızca
27.02.2014
aslından çev. Selahattin
16:27:21Hilav [PQ 2637/
14.03.2014
S27 B85] Merkez
[email protected]
Soylu sessizlik / S. Dursun Kuvel [PL 248
27.02.2014
.K88/ S69] Merkez 16:32:10
14.03.2014
[email protected]
Dubeytî / Bābā-Ṭāhir, Baba Tahirê Uryan27.02.2014
; ji lorî Sabah Kara [PK
16:32:21
6908.9/.B33 D8] Merkez
14.03.2014
[email protected]
Fetih ve kıyamet, 1453: İstanbul'un fethi05.03.2014
ve kıyamet senaryoları
10:43:53
/ Feridun M. Em ... [DR
20.03.2014
502/.E42] Merkez
Analitik geometri / Mustafa Balcı [QA 551/
05.03.2014
B35 M38] Merkez10:48:49
22.04.2014
Diferansiyel denklemler : fen ve mühendislik
05.03.2014
için / Mustafa. Bayram
10:49:01[QA 371/.B39]22.04.2014
Merkez
Çözümlü analitik geometri problemleri 05.03.2014
/ Mustafa Balcı [QA 551/
10:49:25
.B35] Merkez
22.04.2014
Dinler tarihi / Günay Tümer, Abdurrahman
05.03.2014
Küçük. [BL 80/ T86]
11:25:07
Merkez
20.03.2014
Selçuklular tarihi ve Türk İslam medeniyeti
05.03.2014
/ Osman Turan [DS
11:25:11
27/T87] Merkez
20.03.2014
Sorularla Selçuklular tarihi : Selçukluları
05.03.2014
yeniden keşfetmek11:25:15
/ Mehmet Ersan, ... [DS
20.03.2014
27/.E77 S6]
Kürt sorunu ; ya tam kardeşlik ya hep birlikte
05.03.2014
kölelik / Altan Tan
11:39:03
[DR 435/.K87 T353]
20.03.2014
Merkez
[email protected]
Makalat :Şems-i Tebrizi / Şems-i Tebrizi;05.03.2014
çev. Mehmed Nuri Gençosmanoğlu
13:37:39
[PK 6549
18.04.2014
.S52/Z893] Merkez
@hotmail.com
1923-2008 Cumhuriyet tarihi el kitabı /06.03.2014
N. İlter. Ertuğrul [DR 590/.E78]
12:11:16 Merkez
23.04.2014
Dokuzuncu hariciye koğuşu / Peyami Safa
06.03.2014
[PL 248/.S24 D65] Merkez
14:33:34
08.04.2014
Kanunu Şarlken Avrupa uğruna savaş 1520-1536
10.03.2014/ James Reston;
12:33:10
çev. Deniz Arslan 11.06.2014
[D 231/.R4719] Merkez
Arapça'ya giriş / Abdullah Özer [PJ 6065/.O94]
10.03.2014
Merkez
12:38:01
09.10.2014
Manifesto : Mehmed Akif'in Kastamonu10.03.2014
çalışmaları / Yunus Mürebbi
15:37:13[PL 248/.M443
25.03.2014
Z751] Merkez
Empati / Adam Fawer, Türkçesi Murat Kayı
12.03.2014
[PS 3606/ F39 E47]12:29:28
Merkez
27.03.2014
Erken hıristiyan sanatı : giriş : Türkiye'deki
13.03.2014
erken hıristiyanlık 10:23:10
dönemi önemli ... [N 28.03.2014
7832/ K63 E75] Merkez
[email protected]
Akademik İngilizce öğrenimi & grameri 21.03.2014
/ Tekin. Gültekin [PE 1130
15:49:17
.T8/G85] Merkez 06.10.2014
[email protected]
İslamiyette ahlak ve kadın : İslamiyet gerçeği
26.03.2014
- III / Erdoğan Aydın
14:57:23
[BP 170/.A93] Merkez
10.04.2014
Kürt edebiyatına giriş / Mehmed Uzun, 01.04.2014
Mehmed Uzun. [PK 6908/.U98
12:41:32K87] Merkez 16.04.2014
[email protected]
Dağ kavmi = Qewmê çiyê : kayıtdışı bir01.04.2014
isyan / Abdullah. Kaya,
12:41:41
Abdullah Kaya. [PK16.04.2014
6908.9/ K24 D34] [email protected]
Merkez
İleri analiz / Ahmet Tekcan [QA 300/.T45]
07.04.2014
Merkez
14:38:15
22.04.2014
İleri analiz / Ahmet Tekcan [QA 300/.T45]
07.04.2014
Merkez
14:38:45
22.04.2014
Analitik geometri / Mustafa Balcı [QA 551/
07.04.2014
B35 M38] Merkez14:39:02
22.04.2014
Küçük ağa: Toplu eserleri 1 / Tarık Buğra
09.04.2014
[PL 248/ B850] Merkez
15:02:20
09.05.2014
30. Kazı Sonuçları Toplantısı : 26-30 Mayıs
10.04.2014
2008, Ankara / yayına
11:06:47
hazırlayanlar: ... 25.04.2014
[DR 431/ O88] Merkez
zozan_tü[email protected]
Organik tepkimeler : kavramlar, tepkimeler,
16.04.2014
mekanizmalar / Tahsin
11:06:05
Uyar [QD 256/.U93]
01.05.2014
Merkez
Umrandan uygarlığa / Cemil, 1916-1987.
16.04.2014
Meriç, yayına hazırlayan
11:10:53
Mahmut Ali Meriç
16.05.2014
[AC 141/ M543] Merkez
Ayrılık mevsimi / Robin Antalek, Robin Antalek
22.04.2014
; Robin Antalek15:10:19
; İngilizce aslın ... [PS07.05.2014
3601/A58 A97]
Pargalı’nın ölümü / Aykut Can [DR 50928.04.2014
.I3/C36] Merkez
11:11:39
13.05.2014
Lâle Devri (1718-1730) / Ahmet Refik Altınay
28.04.2014
[DR 542/.A48] Merkez
11:12:39
13.05.2014
I. Uluslararası Batman ve çevresi tarihi29.04.2014
ve kültürü sempozyumu
12:02:32
: 15-17 Nisan ... 14.05.2014
[DS 51/ B38 U48] Merkez
[email protected]
İletişim Anadolu uygarlıkları : eski anadolu
30.04.2014
ve trakya : başlangıcından
14:43:38 pers ege ... [DS
15.05.2014
155/.S48] Merkez
[email protected]
Osmanlının Balkanlardan çekilişi:Süleyman
30.04.2014
Hüsnü Paşa ve dönemi
16:39:53
/ Erol. Özbilgen15.05.2014
[DR 568 .8.S85/O92] Merkez
Yeniçerilerin bektaşiliği ve Vaka-i Şerriye.
30.04.2014
/ Reha Çamuroğlu 16:42:27
[DR 448/ Ç36] Merkez25.06.2014
Milli Mücadele’miz ve İstiklal Marşı’mız30.04.2014
/ Recep Duymaz [DR 16:42:38
589/D988]
25.06.2014
Sultan Abdülhamid Han ve ermeniler / Levon
30.04.2014
Panos Dabağyan16:44:37
[DR 571/ D33 S85] Merkez
30.06.2014
Üç kıtada Osmanlılar / İlber Ortaylı, İlber
05.05.2014
Ortaylı [DR 486/ O78
11:40:40
Ü25] Merkez
20.05.2014
Son imparatorluk Osmanlı / İlber Ortaylı,
05.05.2014
İlber Ortaylı [DR 485/
11:40:50
O78 S66 2010] Merkez
20.05.2014
Lale devri : (1718-1730) / Ahmet Refik 1881-1937
05.05.2014Altınay, yayıma
11:41:05
hazırlayan Yüc ... 20.05.2014
[DR 542/.A48] Merkez
Herkes için Osmanlı tarihi / Oğuz Aytepe
05.05.2014
[DR 485/.A984] Merkez
11:47:08
20.05.2014
Tarih ütopya isyan : Şeyh Bedreddin : yaşamı,
05.05.2014
felsefesi, isyanı11:47:22
/ Ernst Werner ... [DR
20.05.2014
497/.C63] Merkez
Umuttan yalnızlığa Türkiye İşçi Partisi, 1961-1971
05.05.2014/ Artun,194218:54:15
Ünsal [JQ 1809 .A8/T8558]
20.05.2014
Merkez [email protected]
Binalar nasıl okunur? : Resimli bina okuma
05.05.2014
rehberi / Carol Davidson
19:07:31Cragoe, çevi ...20.05.2014
[NA 2550/.C7319] Merkez
Madam Bovary / Gustave, Flaubert, çev.06.05.2014
:Samih Tiryakioğlu [PQ
10:20:50
2246/ F53]
21.05.2014
Tarihin sonu mu? / derleyen Francis Fukuyama
06.05.2014
; çeviren Yusuf17:39:45
Kaplan [D 16.8/T37 21.05.2014
] Merkez
Sinekli Bakkal / Halide Edip Adıvar, Halide
06.05.2014
Edip, 1885-1964 Adıvar
19:11:27
[PL 248/ A35 S56]
21.05.2014
Merkez
Asla pes etme / Patricia McCormick; çev.
07.05.2014
Hande Mazlum [PZ08:28:56
7/.M33619] Merkez 22.05.2014
Batı siyaset düşüncesinde : büyük akıl07.05.2014
hocaları / Ali Rıza Bütün,
08:31:03
Ali Rıza Bü ... [JA 81/
22.05.2014
B88] Merkez
Osmanlılar : fütühat, imparatorluk, avrupa
07.05.2014
ile ilişkiler / Halil.13:56:57
İnalcık [DR 486/ İ53]22.05.2014
Merkez
Ekmek arası / Charles Bukowski; çev. Avi07.05.2014
Pardo [PS 3552/B8517:44:29
E36] Merkez
22.05.2014
Dört mevsim sonbahar / Ahmet, 1950- 07.05.2014
Altan, [PL 248.A48/ D67]
18:19:20
Merkez
22.05.2014
Paris'te son Osmanlılar : Mediha Sultan07.05.2014
ve Damat Ferit / Hıfzı18:19:31
Topuz [PL 277/ T67 P37]
22.05.2014
Merkez
Umrandan uygarlığa / Cemil Meriç, yayına
13.05.2014
haz. Mahmut Ali Meriç
15:50:37
[AC 141/.M48] Merkez
13.10.2014
[email protected]
Kış ruhu :Edward W. Said'den seçme yazılar
13.05.2014
/ Edward W.,1935-2003.
15:50:47Said, hazırlay ...
13.10.2014
[PN 75 .S25/K5] [email protected]
Merkez
Bir fotoğrafınız da bende kalmış:portreler
13.05.2014
/ Sıddık,1966- Akbayır
18:04:14
[CT 1906/.A33] Merkez
28.05.2014
Kanije muhasarası / Nâmık Kemal, Yayına
13.05.2014
hazırlayan Emin Kırkıl
18:04:52
[DR 521/.N36]
28.05.2014
Reis Bey / Necip Fazıl Kısakürek [PL 248/
13.05.2014
K57 R45] Merkez 18:04:59
28.05.2014
Bizans tarihi / Timothy E.,1943- Gregory,
13.05.2014
Timothy E. Gregory; çev.
18:07:05
Esra Ermert. [DF 552/.G68]
28.05.2014Merkez
Charlemagne'dan Lizbon Antlaşması'na13.05.2014
Avrupa'nın kısa tarihi18:08:02
/ Gordon Kerr, Türkç ...
28.05.2014
[D 102/.K4719] Merkez
Ölüm bir varmış bir yokmuş / Jose Saramago,
13.05.2014
Jose Saramago ;18:09:29
çev.: Mehmet Necati 28.05.2014
... [PQ 9281/ S27 Ö58] Merkez
Okuma üzerine / Marcel, 1871-1922. Proust,
13.05.2014
Fransızca'dan çeviren
18:10:06
Işık Ergüden [PQ
28.05.2014
2631/.R63 S819] Merkez
Divriği mucizesi : Selçuklular çağında İslam
14.05.2014
bezeme sanatı üzerine
14:25:07
bir deneme / ... 29.05.2014
[NA 1363/.K83] Merkez
Babalar ve oğullar / Ivan Sergeevich Turgenev;
14.05.2014
çev. Leyla Soykut
16:17:27
[PG 3427/.T8 O8] Merkez
29.05.2014
Don Kişot / Cervantes, ; çev. : Ali Çankırılı
14.05.2014
[PQ 6332.9/ C47 D66]
16:18:17
Merkez
14.07.2014
Küçük anılar : çocukluk ve ilkgençlik anıları
14.05.2014
: özyaşamöyküsü
16:32:56
/ José, 1922 ... [PQ29.05.2014
9281/ S27 K84] Merkez
Not defterimden / José Saramago, José Saramago
14.05.2014; çev.: Nesrin16:33:02
Akyüz [PQ 9281 / S27
29.05.2014
N68] Merkez
Doğunun limanları :roman / Amin,1949-14.05.2014
Maalouf, çeviren, Saadet
16:33:48
Özen. [PQ 3979.229.05.2014
.M28/E25] Merkez
Eylûl : roman / Mehmet Rauf, Mehmet21.05.2014
Rauf [PL 248 .M446/E95]
12:14:40
05.06.2014
[email protected]
Lal masallar / Murathan,1955- Mungan21.05.2014
[PL 245 .M86/L35] Merkez
12:14:53
05.06.2014
[email protected]
Beyaz geceler / Fedor Mikhailovich, 1821-1881
21.05.2014
Dostoevskii, Fedor
12:15:05
Mikhailovich, 1 ...
05.06.2014
[PG 3327/ D67 B49]
[email protected]
Merkez
Suç ve ceza :roman / Fyodor Dostoyevsky,
21.05.2014
Dostoyevski; edi. Mehmet
12:15:19
Dikmen [PG 3327
05.06.2014
.T8/P7] Merkez [email protected]
Kar / Orhan Pamuk [PL 273/ P36 K37] Merkez
21.05.2014
12:15:32
05.06.2014
[email protected]
Modern Türkiye'nin doğuşu / Bernard Lewis;
26.05.2014
çev. Boğaç Babür11:20:34
Turna [DR 583/.L4919]
10.06.2014
Merkez
İmparatorluğun en uzun yüzyılı / İlber Ortaylı
26.05.2014
[DR 486/.O785]11:33:48
Merkez
10.06.2014
Türkiye’de din ve siyaset: makaleler 3 / 26.05.2014
Şerif Mardin, derleyenler
11:33:58
Mümtaz'er Tür ... 10.06.2014
[HN 656.5/ M37 T87] Merkez
Modern Türkiye'nin Doğuşu / Bernard Lewis,
26.05.2014
Bernard Lewis ; Çev.
11:34:15
: Boğaç Babür Tu ...10.06.2014
[DR 577/ L48 M63] Merkez
İmparatorluğun en uzun yüzyılı / İlber Ortaylı
26.05.2014
[DR 486/.O782]11:35:13
Merkez
10.06.2014
[email protected]
Koçi Bey Risalesi : (Eski ve yeni harflerle).
26.05.2014
/ Yayına hazırlayan:Yılmaz
11:35:21Kurt [DR 511/ 10.06.2014
K63] Merkez
[email protected]
Türkiye’de din ve siyaset: makaleler 3 / 26.05.2014
Şerif Mardin, derleyenler
11:35:34
Mümtaz'er Tür ... 10.06.2014
[HN 656.5/ M37 T87]
[email protected]
Merkez
Frankenstein / Mary Wollstonecraft Shelley,
26.05.2014
Mary Wollstonecraft,
12:00:34
Shelley [PR 5397/
01.07.2014
S54 F73] Merkez
Şahsiyet analizi / Tuncel Altınköprü [BF27.05.2014
698.3/ A48 S24] Merkez
12:55:28
11.06.2014
İnsan Ne İle Yaşar / Lev Nikolayeviç, 1828-1910
28.05.2014
Tolstoy [PG 3367
12:43:29
.T65/I57] Merkez 01.07.2014
Ortadoğu tarihi / Peter Mansfield; çev. 12.06.2014
Ümit Hüsrev Yolsal [DS
11:35:15
62.4/.M36] Merkez 13.10.2014
[email protected]
Kültür, kimlik, politika : Mardin'de kültürlerarasılık
12.06.2014 / Engin, 197711:35:25
Sarı [DS 51 .M373/S26]
13.10.2014
Merkez [email protected]
Kuruluş / Halil İnalcık, Halil İnalcık [DR12.06.2014
440/.İ18 ] Merkez 11:35:37
13.10.2014
[email protected]
Hayvan çiftliği : bir peri masalı : roman.12.06.2014
/ George, 1903-1950.13:14:33
Orwell, George, ... [PR
27.06.2014
6029/ O79 H39] Merkez
Fareler ve insanlar / John, 1902-1968. 12.06.2014
Steinbeck, Türkçesi Leyla
13:14:42
Özcengiz [PS 3537/.T3234
27.06.2014
O219] Merkez
Olasılıksız / Adam,1970- Fawer, Türkçesi,
12.06.2014
Şirin Okyayuz Yener.13:14:53
[PS 3606 .A94/I47] Merkez
27.06.2014
Modernleşen Türkiye'nin tarihi / Erik Jan
12.06.2014
Zürcher, çeviren, Yasemin
13:21:33
Saner [DR 477/09.10.2014
Z87 M63] Merkez [email protected]
Tarihimiz ve biz / İlber, 1947- Ortaylı [DR
12.06.2014
486/.O781] Merkez13:21:45
09.10.2014
[email protected]
Halk demokrasi istiyor mu? / İdris Küçükömer
16.06.2014
[DR 603/.K83] 11:31:24
Merkez
16.07.2014
On'ların öyküsü : mahir / Turhan Feyizoğlu;
16.06.2014
ed.Fethiye Ödünç.11:31:32
[HX 376.8/ F49]
16.07.2014
İnsan hakları / Anıl Çeçen [HM 271 C46/I57]
16.06.2014
Merkez
11:31:40
16.07.2014
AK Parti ve Kürtler / Halime Kökçe [DR 435/.K87
16.06.2014
K643] Merkez
11:31:53
16.07.2014
Fransız Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul Üçgeninde
16.06.2014Kürdistan / 11:31:59
Chingiz. Aitmatov; C ...16.07.2014
[DS 51 .K47/Y55 ] Merkez rezerv kitaplar
Türkiye'de kapitalizmin gelişimi : Yapıcılar
16.06.2014
türkü söylüyor III11:32:20
/ haz.lar Deme ... [HC16.07.2014
492/.T875] Merkez
Atatürkçülük ve sosyalizm / Gökçe Fırat16.06.2014
[DR 593/.F57] Merkez
11:32:33
16.07.2014
Gazap üzümleri / John,1902-1968. Steinbeck,
16.06.2014
Türkçesi, Gülen 11:36:26
Fındıkçı. [PS 3437 .T3234/G8]
01.07.2014
Merkez
İstanbul, hatıralar ve şehir / Orhan Pamuk
17.06.2014
[PL 248/ I88 P36] 11:45:37
Merkez
02.07.2014
Bir avuç aşk / Brenda Joyce, İngilizceden17.06.2014
çev. Özgü Çelik [PS 3560/.O864
11:45:49 P7519] Merkez
02.07.2014
Nar Ağacı : roman / Nazan Bekiroğlu [PL
17.06.2014
248/.B4474 N37] Merkez
11:47:53
02.07.2014
Sosyoloji notları ve konferanslar / Cemil
18.06.2014
Meriç, yayına haz., Ümit
10:57:02
Meriç [HM 606/.T8
03.07.2014
M47] Merkez
Anthony Giddens sosyolojisi / Ali. Esgin18.06.2014
[HM 479/.G54 E84] Merkez
10:57:08
03.07.2014
Sosyolojik düşünme / ZygMunt Bauman,18.06.2014
ZygMunt Bauman ; çev.
10:57:17
Abdullah Yılmaz [HM
03.07.2014
51/ B38 S67] Merkez
Madame Bovary / Gustave Flaubert [PQ19.06.2014
2246/ F53 M33] Merkez
11:34:52
08.10.2014
Alamut Kalesi / Nesrin Sarıahmetoğlu.
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
14956956724
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
14956956724
Meslek Yüksek Okulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
1 Programı 34616335652
(İ.Ö.)
Meslek Yüksek Okulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
1 Programı 34616335652
(İ.Ö.)
Meslek Yüksek Okulu
Makine Programı (İ.Ö.)
1
14352015438
Meslek Yüksek Okulu
Elektronik Teknolojisi Programı 1
66394281166
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
31021424636
Meslek Yüksek Okulu
Otomotiv Teknolojisi Programı (İ.Ö.)1
32717400408
Meslek Yüksek Okulu
Otomotiv Teknolojisi Programı (İ.Ö.)1
32717400408
Meslek Yüksek Okulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı1
73495044040
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı
1
72088092680
Meslek Yüksek Okulu
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
1 Programı58117557054
Meslek Yüksek Okulu
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
1 Programı58117557054
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
47668905230
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
47668905230
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
47668905230
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
47668905230
Meslek Yüksek Okulu
Makine Programı
1
15077674962
Meslek Yüksek Okulu
Makine Programı
1
15077674962
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı
1
72088092680
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı
1
39514890852
Meslek Yüksek Okulu
Sondaj Teknolojisi Programı
1
72367083354
Meslek Yüksek Okulu
Elektronik Teknolojisi Programı 1
28829254404
Meslek Yüksek Okulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı1
37609201378
Meslek Yüksek Okulu
Elektronik Teknolojisi Programı 1
19795813092
Meslek Yüksek Okulu
Elektronik Teknolojisi Programı 1
19795813092
Meslek Yüksek Okulu
Elektronik Teknolojisi Programı 1
19795813092
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
60619188278
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
14338249666
Meslek Yüksek Okulu
Elektrik Programı
1
42019777276
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı
1
72088092680
Meslek Yüksek Okulu
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
1 Programı58117557054
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
60619188278
Meslek Yüksek Okulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı1
59935180134
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı
1
72088092680
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
1
44263040182
Meslek Yüksek Okulu
Geleneksel El Sanatları (İ.Ö.)
1
50674801304
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
24262647902
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı (İ.Ö.)
66994257356
Meslek Yüksek Okulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı1
11103055422
Meslek Yüksek Okulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı1
11103055422
Meslek Yüksek Okulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
1 Programı 17755894938
(İ.Ö.)
Meslek Yüksek Okulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı1
53713387388
Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö.)
1
46537942932
Meslek Yüksek Okulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 51166790106
(İ.Ö.)
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
70036159102
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı
1
44053011200
Meslek Yüksek Okulu
Kimya Teknolojisi
1
38080206692
Meslek Yüksek Okulu
Kimya Teknolojisi
1
38080206692
Meslek Yüksek Okulu
Kimya Teknolojisi
1
38080206692
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı
1
12724368328
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
60889464386
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
60889464386
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
1
(İ.Ö.)
40360130030
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
1
(İ.Ö.)
40360130030
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
1
(İ.Ö.)
40360130030
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
14338249666
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
14338249666
Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö.)
2
20912797232
Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö.)
2
20912797232
Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö.)
2
20912797232
Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö.)
2
20912797232
Meslek Yüksek Okulu
Geleneksel El Sanatları (İ.Ö.)
1
36410211378
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı 17090643000
Meslek Yüksek Okulu
Giyim Üretim Teknolojisi
1
68644142432
Meslek Yüksek Okulu
Giyim Üretim Teknolojisi
1
68644142432
Meslek Yüksek Okulu
Giyim Üretim Teknolojisi
1
68644142432
Meslek Yüksek Okulu
Giyim Üretim Teknolojisi
1
31256169586
Meslek Yüksek Okulu
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
1
59797500866
Meslek Yüksek Okulu
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
1
34187354724
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
1
(İ.Ö.)
33689367836
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.) 1
27667532132
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Programı 29888181342
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
(İ.Ö.)
26843599242
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
(İ.Ö.)
20117823644
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı (İ.Ö.)
18350882566
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
(İ.Ö.)
38387210170
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
62818400380
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
(İ.Ö.)
66820262530
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
(İ.Ö.)
59254523308
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
(İ.Ö.)
59254523308
Meslek Yüksek Okulu
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
1 Programı11441072112
Meslek Yüksek Okulu
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
1
34187354724
Meslek Yüksek Okulu
Geleneksel El Sanatları
1
71371111732
Meslek Yüksek Okulu
Gıda Teknolojisi Programı
1
40417131348
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
(İ.Ö.)
53140719134
Meslek Yüksek Okulu
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı
1
44117023248
Meslek Yüksek Okulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1(İ.Ö.)
62206424882
Meslek Yüksek Okulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1(İ.Ö.)
62206424882
Meslek Yüksek Okulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1(İ.Ö.)
62206424882
Meslek Yüksek Okulu
Kimya Teknolojisi
1
25900828004
Meslek Yüksek Okulu
Kimya Teknolojisi
1
25900828004
Meslek Yüksek Okulu
Elektrik Programı
1
49768518570
Meslek Yüksek Okulu
Elektrik Programı
60586472592
Meslek Yüksek Okulu
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
1
59797500866
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı
57838564556
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
1
(İ.Ö.)
59425510090
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
1
(İ.Ö.)
11834060856
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı 17093642956
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı 17093642956
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı 17090643000
Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1
13432360406
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı
1
12724368328
Meslek Yüksek Okulu
Kimya Teknolojisi (İ.Ö.)
1
12141090840
Meslek Yüksek Okulu
Kimya Teknolojisi (İ.Ö.)
1
12141090840
Meslek Yüksek Okulu
Kimya Teknolojisi (İ.Ö.)
1
12141090840
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı
1
19826838612
Meslek Yüksek Okulu
İnşaat Teknolojisi Programı
1
19826838612
Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö.)
2
20912797232
Meslek Yüksek Okulu
Giyim Üretim Teknolojisi
1
52882447718
Meslek Yüksek Okulu
Giyim Üretim Teknolojisi
1
52882447718
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı (İ.Ö.)
21311782386
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı (İ.Ö.)
21311782386
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı (İ.Ö.)
21311782386
Meslek Yüksek Okulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi1Programı (İ.Ö.)
21311782386
Meslek Yüksek Okulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı1
60139486120
Meslek Yüksek Okulu
Geleneksel El Sanatları
1
15599980398
Meslek Yüksek Okulu
Geleneksel El Sanatları
1
15599980398
Meslek Yüksek Okulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 35287279856
(İ.Ö.)
Meslek Yüksek Okulu
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
28414677458
Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1( İ. Ö. )
21289223188
Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1( İ. Ö. )
21289223188
Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1( İ. Ö. )
21289223188
Meslek Yüksekokulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Programı 22253752468
Meslek Yüksekokulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Programı 33178380148
Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi Programı
29372514878
Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatları
43576959952
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
30050333254
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
30050333254
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
30050333254
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
35182635788
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
35182635788
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
52579737184
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
52579737184
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
74521011630
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
74521011630
Meslek Yüksekokulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Programı 28211237084
Meslek Yüksekokulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Programı 17603907520
Meslek Yüksekokulu
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Programı 11395595682
Meslek Yüksekokulu
Elektrik Programı
15985953678
Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi Programı ( İ. Ö. )
18029891806
Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi Programı ( İ. Ö. )
41741102752
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)3
27505492970
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
17918892566
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
17918892566
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
38137204558
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )2
12682808072
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
36115835428
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
31285585838
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
58174550364
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
58174550364
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1
40769131652
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
35887594762
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
38137204558
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
38137204558
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1
40769131652
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1
40769131652
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
21625501642
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
21625501642
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
21625501642
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
22390808080
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
18356877634
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
18356877634
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
18356877634
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
22390808080
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )1
16583941210
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)3
13924505100
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
64141102986
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
64141102986
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
20473793476
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
50353012380
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )1
43588882118
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )1
43588882118
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
2
21709762532
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )2
10097150564
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )2
10097150564
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )2
10097150564
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )2
10097150564
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2
10173170066
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1
47497659618
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
21947092644
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )1
70942128902
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
10913850692
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
72913063786
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
72913063786
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
16723673926
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
1
10721098132
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
1
10721098132
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
1
10721098132
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
10913850692
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
10913850692
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
10913850692
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
(İ.Ö.) 24085719084
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
(İ.Ö.) 24085719084
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
(İ.Ö.) 24085719084
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
60169188414
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
63751370754
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
56008351682
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
1
55540638466
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
(İ.Ö.) 24085719084
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
(İ.Ö.) 24085719084
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
25009387396
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
25009387396
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
15916414360
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
15916414360
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
69031191774
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
69031191774
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
1
12825065010
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)1
30526445368
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
2
32396415700
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
48865861916
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
29680492370
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
1
52918413700
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
56788597522
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
1
29680492370
Alican
ALTUNDAĞ
Alican
ALTUNDAĞ
Şehmus
DEMİRTAŞ
Şehmus
DEMİRTAŞ
Rıdvan
KAYA
ÖMER SEYFETTİN EKİN
MEHMET
AKYÜZ
Seyithan
ŞAHİN
Seyithan
ŞAHİN
BİLAL
ACET
LEYLA
ÇAPKAN
LAZGİN
İŞIK
LAZGİN
İŞIK
Salih
AYDIN
Salih
AYDIN
Salih
AYDIN
Salih
AYDIN
SEDAT
KÜNÇ
SEDAT
KÜNÇ
LEYLA
ÇAPKAN
NURCAN
DURAN
ZÜBEYDE
ÇABAŞ
HASAN
ARSU
MEHMET SIDDIK KOLUMAN
AHMET
FİDAN
AHMET
FİDAN
AHMET
FİDAN
ESRA
ÇALIŞTIRAN
ŞEYMA
İLHAN
Muhammed Faik TUTUMLU
LEYLA
ÇAPKAN
LAZGİN
İŞIK
ESRA
ÇALIŞTIRAN
SERHAT
ALTINIŞIK
LEYLA
ÇAPKAN
DUYGU
GÜRBÜZ
EDİBE
VURAL
ZÜBEYDE
KAHRAMAN
ABDULLAH
ERSU
DOĞAN
KOÇAL
DOĞAN
KOÇAL
ALİ
TEKİN
MESUT
SAÇIK
Hilal
ORAN
Edibe
KAYA
ŞEHRİBAN
GÖK
ÖZLEM
KAPLAN
DELAL
OLUK
DELAL
OLUK
DELAL
OLUK
GÜLCAN
BOYAR
HAMZA
KAYA
HAMZA
KAYA
ŞEYHMUS
ERKAPLAN
ŞEYHMUS
ERKAPLAN
ŞEYHMUS
ERKAPLAN
ŞEYMA
İLHAN
ŞEYMA
İLHAN
Tuba
DOĞAN
Tuba
DOĞAN
Tuba
DOĞAN
Tuba
DOĞAN
GURBET
AYLA
ŞAHRİBAN
DEVİREN
GÜNAY
ÖZKAN
GÜNAY
ÖZKAN
GÜNAY
ÖZKAN
SİBEL
KARABOĞA
KADRİYE
AKIN
BİLAL
BALIN
LEYLA
ŞEN
NAMET
SIRLAN
MUHARREM
POLAT
EVİN ÖYKÜ
VURAL
GÜLSEMİN
BAŞARAN
YUSUF
POLAT
MUHAMMED
TİLKİ
BİLGE
SOYSAL
CEMAL
EPEREN
ABDURRAHİM
AKPINAR
ABDURRAHİM
AKPINAR
MEHMET
BAY
BİLAL
BALIN
KÜBRA
BAKIR
HAMZA
BİÇİCİ
ÖZLEM
KAPAR
ABDİ
TÜZER
AYGÜL
ABAY
AYGÜL
ABAY
AYGÜL
ABAY
BANUR
TAŞYÜREK
BANUR
TAŞYÜREK
MUHAMMED RIDVAN
İNAÇ
MEHMET MEHDİ YAKUT
KADRİYE
AKIN
rujden
BAĞATIR
EMİNE
RÜZGAR
FATMA
GÜNDÜZ
FATİME
DEVİREN
FATİME
DEVİREN
ŞAHRİBAN
DEVİREN
ERDEM
ŞAHİN
GÜLCAN
BOYAR
SİNAN
AVCI
SİNAN
AVCI
SİNAN
AVCI
FURKAN
ZEYREK
FURKAN
ZEYREK
Tuba
DOĞAN
FATMA
KOYUNCUOĞLU
FATMA
KOYUNCUOĞLU
HAMZA
ŞAHİN
HAMZA
ŞAHİN
HAMZA
ŞAHİN
HAMZA
ŞAHİN
ERKAN
YILDIZ
VEYSİ
AYBİ
VEYSİ
AYBİ
mahmut
Çoban
Zeliha
ÇEKER
HALİME
YEL
HALİME
YEL
HALİME
YEL
NESİM
DEMİR
İLHAM
DAMLAYİCİ
İDRİS
TÖR
ZEKİYE
ŞAHİN
SİNEM
ASLANCI
SİNEM
ASLANCI
SİNEM
ASLANCI
MERVE
YILMAZ
MERVE
YILMAZ
CEYLAN
KANGÜL
CEYLAN
KANGÜL
HİLAL
DİZLEK
HİLAL
DİZLEK
ÇAĞDA
KAVAK
EYYÜP
TİDİM
YAHYA ENES
YİVLİ
YUSUF
ODUNVEREN
METİN
DEMİR
KENAN
KILIÇASLAN
Ömer
YILDIZ
Faysal
KAYA
Faysal
KAYA
Ahmet
YILDIZ
Emrullah
KANDEMİR
Yusuf
BELGÜSEN
Şıho
SÖYLEYİCİ
Muhammet Eyyüp Can
ÇİFTÇİ
Muhammet Eyyüp Can
ÇİFTÇİ
ELİF DURU
GÖKMEN
İbrahim Halil
AKCAN
Ahmet
YILDIZ
Ahmet
YILDIZ
ELİF DURU
GÖKMEN
ELİF DURU
GÖKMEN
Mehmet Emin
GÖNÜLDAŞ
Mehmet Emin
GÖNÜLDAŞ
Mehmet Emin
GÖNÜLDAŞ
Fatih
PEHLİVAN
MEHMET İLYAS
KAVŞUT
MEHMET İLYAS
KAVŞUT
MEHMET İLYAS
KAVŞUT
Fatih
PEHLİVAN
Cevat
AKYÜZ
Fahri
ASLAN
Bişar
ŞAHİN
Bişar
ŞAHİN
MESUT
AKDEMİR
FERHAT
TAŞ
ALAATTİN
ARSLAN
ALAATTİN
ARSLAN
Eyyüp
BAYKA
İbrahim
doğru
İbrahim
doğru
İbrahim
doğru
İbrahim
doğru
Burhan
KARAKOÇ
Zelal
YILDIRIM
Müslüm
DİKİCİ
SERVET
ÇETİZ
Adil Umur
İNAL
AGİD
ŞENGÜL
AGİD
ŞENGÜL
ERGÜN
KARTAL
MEHMET ALİ
DEMİRTAŞ
MEHMET ALİ
DEMİRTAŞ
MEHMET ALİ
DEMİRTAŞ
Adil Umur
İNAL
Adil Umur
İNAL
Adil Umur
İNAL
SEDA
KÖKTAN
SEDA
KÖKTAN
SEDA
KÖKTAN
SAFET
AÇIK
TAHSİN
TEKİN
ÜMRAN
AKAN
ÇİĞDEM
EKİNCİ
SEDA
KÖKTAN
SEDA
KÖKTAN
MAZLUM
ALTINTAŞ
MAZLUM
ALTINTAŞ
MURAT
BALİN
MURAT
BALİN
Hifzullah
ÖZCAN
Hifzullah
ÖZCAN
KÜBRA
AKIN
Seyit Kaan
NADİ
Özgür
GÜZEL
BÜNYAMİN
ŞİMŞEK
Ahmet
AKYÜZ
SAFA
TUNA
Mehmet
EKMEN
Ahmet
AKYÜZ
0003179
0007878
0002967
0000322
0004861
0010168
0002942
0002606
0014543
0011177
0012513
0007363
0012552
0002202
0007567
0014432
0011190
0013090
0013390
0012631
0007379
0013690
0014691
0009082
0012025
0003203
0010768
0008481
0008445
0007909
0013409
0010751
0012874
0011428
0012629
0011265
0000196
0008977
0015149
0011586
0012935
0009975
0012185
0011880
0002121
0001097
0001864
0022147
0012327
0019400
0005803
0022228
0014882
0013903
0002376
0021340
0002592
0012858
0021820
0025941
0013490
0001858
0022822
0013047
0043583
0030778
0041452
0026539
0040709
0036333
0035898
0036334
0035804
0035516
0034737
0034845
0034516
0035684
0035801
0035219
0035085
0034198
0034484
0036001
0042575
0034847
0027588
0038510
0012318
0025577
0009859
0016911
0036027
0000043
0035247
0035398
0035475
0028451
0001071
0022663
0022218
0018098
0024660
0040865
0035426
0028834
0002670
0007491
0023744
0033166
0027140
0026981
0012948
0012398
0026559
0026972
0044879
0043885
0035673
0035217
0034138
0018888
0016314
0036300
0026991
0026877
0026887
0035120
0035763
0026731
0034959
0040969
0035346
0035297
0035895
0035646
0036028
0027280
0034803
0035529
0036070
0044347
0004852
0001592
0005166
0009981
0009576
0007951
0000917
0004839
0004823
0014338
0009486
0000545
0001930
0000324
0001633
0000236
0005578
0010454
0014107
0013484
0013070
0002590
0011677
0008141
0014632
0010769
0011760
0002696
0001496
0014672
0000386
0006374
0007935
0008387
0007468
0012165
0011599
0008543
0011203
0000925
0019726
0025932
0025913
0025933
0014475
0000672
0021384
0010801
0004836
0002857
0024490
0025874
0014784
0024537
0007265
0022560
0025860
0001631
0014247
0012334
0016827
0019397
0018516
0022976
0004917
0019339
0005818
0024959
0011739
0030985
0027551
0037198
0024352
DS 72/ T37 K73
PL 248/C53 S48
DR 435/ O98 K47
DR 593/ G87
TK 2851/A43 M68
JC 585/ K39
HD 30.2/ K69 B55
PL 271/O38 S55
PL 234/ E73 K85
PS 3537.T9/ S74 I53
PL 248/ S69 S46
PL 248/ Y35 C45
PL 248/ Y55 K57
BF 637/ K47 C83
BF 408/P56 D34
PL 248/ T87 E85
PL 248/ T87 O94
PL 248/ Ü35 B33
PS 3537/ S74 S27
PS 3603/ C37 Y36
PL 248/ E73 M45
PS 3563/ J66 G43
PK 6908/ C44
QA 135.5/ D47 G46
BQ 7805/ W35 O53
B 721/ M48 C68
BF 173/ A44 Y37
PS 2116/ J64 U35
LB 2353/D47
PL 248/N53 M67
PL 248/ L58 S47
HM 1033 / R44
PL 254/ S26 S47
PG 3327/ D67 E95
PS 3603/ C37 U93
PQ 2167/ B35 V33
QE 471/ S76 S43
QA 39/ T46
BF 575/ C37
PG 3367/ T65 B57
PL 248/ Y37 Ç35
PL 276 / Ş34 A85
DS 59/ K87 H37
PS 3558/ H69 H47
PL 248/ K37 G89
PL 276/ A227 A62
PL 248/ A37 Y37
PL 248/.T36 P5
PK 6908.9/ U98 B57
PK 6908.9/.U98 Y58
QA 11.2/ E73 M38
PS 3552/.R685 A8219
P 90/ A36 G46
HM 22/ Y39 T87
BP 161.3/ A45 M48
PR 4571/A1
PL 248/ S24 S44
PL 256.13/ A48 C37
DR 600/.D87
BP 190.5 / İ85
PL 250.8/ Y34 A85
PQ 3979.2/ M33 S46
PL 175/.E6
PQ 8180/M37 K65
HQ 663.4/.T84
BF 575/.F2 B872
BF 173/.P7519
PL 248/ T86 K39
N 85/.B89
PL 248.A23/S66
H61/.D87
PN 6109.T8/H47
PL 248/.S4654 G65
PL 248/.T85 H8
PL 248/.S243 C36
PS 3607/.G67 G5319
PT 2617/.E85 O5
PL 248/.O74 H39
PL 245.I445/G43
DS 339/.S25
DR 435 .K87/B35
PG 3431.L5/T8
PS 3558/.A443 B5619
KB P144/.Z3
JA 69 .T8/U88
PR 6053/.O7335 U619
PL 248/.T4558 D8
PL 248 .Y833/B5
PK 6908.9/ U98 Y37
PK 6908/.U98 K87
TJ 265/ K34 I85
TH 1715/.A48
PZ 7/.R78619
PR 3723/ S95 A43
RM 222.2/.K37
Q 126/.B55
PR 6061.E5956/H39
PL 248/.U83 O58
DR 440/ Ö98
PL 248/.K855 U48
PL 248/.K855 K77
PL 248/.Y553 S48
PQ 3979.2 .M28/S2
BP 193.17/.B89
BP 130.73/.D64
PS 3537/.T3234 G7319
TA 357/I44 A35
PR 6113/ M37 S56
BF 575.S37 /H3919
PT 9876.23/.M3919
PL 248/.O95 A7
PL 248 / B39 O48
PL 248/ Y37 Y47
PL 250.4/ S24 B57
PL 248 / Ö95 K39
PL 248 /A39 Ş24
HQ 1216/.K35
DR 435 .K87/Y33
DR 435 .K87/M419
PS 3558/.A443 B4819
PN 1995.9/.P7 E5719
PS 3437 .T3234/G8
PQ 8180.17/.A73 C519
PG 3427/.T8 O8
PS 3537/ S74 S27
PR 6023/ L47 H39
PQ 2613/ G53 A97
HF 5655/.G65
PG 3427/.T8 O8
HB 613/ T45 M47
HB 615/.G57
HB 172/.U53
HF 5655.T8/U97
CT 1906/.A33
HB 615/.G57
HF 5655.T8/U97
ND 1150 /.S46
DR 605/.P45 I35
PL 243/.O95 G86
PS 3558/.A443 B5819
HV 6453/.I83 F4619
HV 6535/.T9 O5319
TJ 243/ Y39 M35
TJ 265/ Y35 M84
TJ 265 /C46 T47
TJ 265 / Ç46
REF MT 9/ B39 T45
QA 76.73/ D45 C84
QA 303/ S65
TA 357/ W45 A35
TJ 243/ M35 K63
PQ 2493/ Z65 P37
TJ 265/ C46 T47
TA 357/ S63
TA 357/ A35 P45
QC 23/ S46
QC 20.82/ S47 F59
TA 405 / P67 M85
TA 352/ P35
TJ 265 /C46 T47
T 385/ D46 A98
PL 248/ O32 K87
PL 248/ T37 G86
PL 281/Y55 K39
TJ 265/ Ç48 T47
TA 352/ H53 S73
QD 31.2 / P48 G46
PA 8514/ A73 D45
PL 248/ R87 S85
QC 23/ S47 F59
BF 778/ S29 G47
QE 26.2/ K37 T46
HC 492/ E29519
PE 1112/G87 G73
QA 76.57/B35 D45
JC 481/ G65 L53
PG 3385/ T76 L48
PQ 2603/ B56 K57
TA 350 / O48 M84 2003
PR 9619/M67 S25
PS 3523.T9/ L66 B49
BF 637/ D64
TJ 265/.C46
PL 248/ D65 M48
PL 248/ D65 L33
PL 248/ D65 K89
QC 23/ S47
QD 31.3/ E72
BF 637 .C45/D656
TJ 243/ B33 M35
TA 357/ W45 A35
PG 3367/ T65 A56
QC 680/.G74
BF 637/ C83
PL 248/ T36 P57
TA 351/.B353
TA 351/A36 S73
TJ 265/.Ç474
BF 637/ C83
QC 20.82/ S47 F59
QC 20.82/G53 F46
PK 6908.9/ U98 S46
B 1863/.T8 A35
PK 6908.9 .U98/Z56
JC 491/.R53
TA 357/.B47
TA 357/Y85 A35
BF 637 .C45/D656
PG 3343/P87 Y89
TD 345 .Y35/S8
TA 351/ S34 S73
HD 53/.F67819
PE 1128/.H37
JA 81/.T36
JZ 1305/.K534
Tarih Sümerde başlar : yazılı tarihteki otuzdokuz
26.12.2012
ilk / Samuel Noah
17:17:34
Kramer; çev. ... [DS
10.01.2013
72/ T37 K73] Merkez
Sevgili Ermiş : Halil Cibran ve Marry Haskell’in
26.12.2012
Aşk Mektupları17:34:01
/ Halil Cibran [PL 248/C53
10.01.2013
S48] Merkez
Oyun içinde oyun Ortadoğu’da şeytan üçgeni
03.01.2013
: Türkler ve Kürtler
16:27:52
/ Ali Kerküklü [DR 18.01.2013
435/ O98 K47] Merkez
1 Mayıs 1977 : Türkiye devrimcilerinin'iki
03.01.2013
1 Mayıs' belgeseli
16:28:05
/ Güreli,Nail, ... [DR18.01.2013
593/ G87] Merkez
Electric motor control / Walter N. Alerich
04.01.2013
[TK 2851/A43 M68]
13:31:38
Merkez
25.04.2013
[email protected]
Kadın bedeni ve özgürleşme / Derya Kaylı
07.01.2013
Şaşman [JC 585/ K39]
15:16:19
Merkez
22.01.2013
Bilgi yönetimi / Metin Koza [HD 30.2/ K69
09.01.2013
B55] Merkez
09:54:27
24.01.2013
Şiir denizi 1 / Ümit Yaşar Oğuzcan [PL 271/O38
15.01.2013
S55] Merkez 14:59:51
19.04.2013
Kül uzun sürer. / Şükrü. Erbaş [PL 234/15.01.2013
E73 K85] Merkez
15:00:04
19.04.2013
İnci / John Steinbeck, John Steinbeck; Türkçesi
16.01.2013
Leyla Özcengiz.10:03:20
[PS 3537.T9/ S74 I53]31.01.2013
Merkez
Seni seviyorsam bundan sana ne / Sadık23.01.2013
Söztutan, Sadık Söztutan.
13:02:59
[PL 248/ S69 S46]28.08.2013
Merkez
Cellat ağlıyor / İrfan Yalçın [PL 248/ Y3526.01.2013
C45] Merkez
11:05:34
15.03.2013
Kırmızıyı seçtim, aşk mavinin altındaydı!26.01.2013
/ Mehmet Y. Yılmaz, Mehmet
11:05:38Y. Yılmaz. [PL 248/
15.03.2013
Y55 K57] Merkez
'Keşke'siz' bir yaşam için iletişim donanımları
08.02.2013
/ Doğan Cüceloğlu
14:29:54
[BF 637/ K47 C83]01.04.2013
Merkez
Daha önce kimseden duymadığınız 6 kariyer
08.02.2013
sırrı / Daniel H. Pink;
14:30:28
çiz. Rob Ten P ... [BF
01.04.2013
408/P56 D34] Merkez
Eski şiirler yeni türküler / Vedat Türkali,08.02.2013
Vedat Türkali. [PL 248/
14:30:43
T87 E85] Merkez 01.04.2013
Özgürlük İçin Kürt Yazıları / Vedat Türkali,
08.02.2013
Vedat Türkali [PL 248/
14:31:14
T87 O94] Merkez 01.04.2013
Baba neredesin? / Kamil Üci, Kamil Üci18.02.2013
[PL 248/ Ü35 B33] Merkez
10:24:57
25.03.2013
Sardalye sokağı : roman / John Steinbeck,
18.02.2013
John Steinbeck ; çev.10:25:01
Ayşegül Çetin Te ... [PS
25.03.2013
3537/ S74 S27] Merkez
Yanmış / P. C. Cast, İngilizceden çeviren 18.02.2013
Sevinç Tezcan Yanar [PS
13:56:05
3603/ C37 Y36] Merkez
28.08.2013
Mektup aşkları / Leylâ Erbil [PL 248/ E73
18.02.2013
M45] Merkez
14:41:28
05.03.2013
Geçmişe veda / Nicole Jones, çev. Taner20.02.2013
Gezer [PS 3563/ J66 G43]
08:28:37
Merkez
07.03.2013
Kî me Ez / Sedsalıya Cegerxwîn [PK 6908/
20.02.2013
C44] Merkez
09:01:21
07.03.2013
Genel matematik / Ahmet Dernek [QA 135.5/
20.02.2013
D47 G46] Merkez09:02:41
26.03.2013
10 adımda kişisel devrim / B. Alan. Wallace,
20.02.2013
B. Alan Wallace 15:51:28
; Önsöz Daniel Gole ...22.03.2013
[BQ 7805/ W35 O53] Merkez
Metinlerle ortaçağda Felsefe / Betül Çotuksöken,
20.02.2013
Saffet Babür15:51:46
[B 721/ M48 C68] Merkez
22.03.2013
Yaşamın anlamı / Alfred Adler, Alfred Adler
20.02.2013
; çeviren Ayşen Tekşen
15:52:07
Kapkın. [BF 173/ A44
22.03.2013
Y37] Merkez
Ufka dokunmak : karşı konulmaz bir tutkunun
21.02.2013
hikayesi / Iris Johansen;
12:09:34 çev: Zuhal ...29.04.2013
[PS 2116/ J64 U35] Merkez
DGS Dikey Geçiş Sınavı : Temel Kitap 2500’ün
22.02.2013
üzerinde Soru / ed.
17:07:50
Hüsrev Tabak, M ...17.10.2013
[LB 2353/D47] Merkez
Moden Dosyası / Beatrice Nicodeme, Thierry
25.02.2013
Lefevre, çev. Zeynep
13:57:13
Şahsenem Nikerel 27.03.2013
[PL 248/N53 M67] Merkez
Serenad / Zülfü Livaneli, Zülfü Livaneli. 25.02.2013
[PL 248/ L58 S47] Merkez
17:07:38
28.08.2013
Dinle küçük adam / Wilhelm Reich, Wilhelm
01.03.2013
Reich ; çeviren Şemsa
10:40:48
Yeğin [HM 103318.03.2013
/ R44] Merkez
Sergüzeşt / 1860-1936 Sami Paşazade Sezai,
01.03.2013
Samipaşazade Sezai.
11:33:16
[PL 254/ S26 S47]25.04.2013
Merkez
Ezilenler / Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
05.03.2013
[PG 3327/ D67 E95]
16:06:13
Merkez
02.04.2013
Uyanmış / P. C. Cast, P. C. Cast ; P.C. Cast07.03.2013
and Kristin Cast ; İngilizceden
14:00:06 çev ... [PS 3603/
28.08.2013
C37 U93] Merkez
Vadideki zambak / Honoré de Balzac; haz.
11.03.2013
Murat Çelikdemir [PQ
11:14:42
2167/ B35 V33 ] Merkez
26.03.2013
Sedimentary rocks in the field :a colour12.03.2013
guide / D. A. V.(Dorrick
18:44:34
A. V.) Stow, ... [QE 471/
27.03.2013
S76 S43] Merkez
Temel matematik I / Mahmut Kartal...(ve13.03.2013
diğ...) [QA 39/ T46] Merkez
16:38:44
28.03.2013
Üzüntüyü bırak yaşamaya bak / Dale, Carnegie,
20.03.2013
; çev. İsmail Hakkı
16:26:46
Yılmaz [BF 575/ C37]
04.04.2013
Merkez
Bir izdivacın romanı / Lev Nikolaevich, 05.04.2013
1828-1910 Tolstoy, Lev
16:55:59
Nikolaevich Tols ... 22.04.2013
[PG 3367/ T65 B57] Merkez
Çakırcalı efe / Yaşar 1922- Kemal, Yaşar05.04.2013
1922- Kemal [PL 248/16:56:03
Y37 Ç35] Merkez
22.04.2013
Aşk / Elif Şafak, çev. K. Yiğit Us (Yazarla08.04.2013
birlikte) [PL 276 / Ş3416:21:55
A85] Merkez
23.04.2013
Suriye Kürtleri :İnkar Edilen Halk / Harriet
09.04.2013
Montgomery, Harriet
11:11:59
Montgomery [DS 59/
24.04.2013
K87 H37] Merkez
Hep senin yanındayım / Linda Howard, Linda
26.04.2013
Howard ; çev. Meryem
14:43:36
Kutlu Yıldız. [PS13.05.2013
3558/ H69 H47] Merkez
[email protected]
Güz sancısı / Yılmaz Karakoyunlu [PL 248/
29.04.2013
K37 G89] Merkez 13:57:56
14.05.2013
[email protected]
Araf / Elif Şafak; çev. Aslı Biçen [PL 276/07.05.2013
A227 A62] Merkez 13:38:28
22.05.2013
Ağrıdağı efsanesi / Yaşar Kemal; Res. Abidin
20.06.2013
Dino [PL 248/ A37
12:58:20
Y37] Merkez
12.09.2013
Piraye / Canan, 1951- Tan [PL 248/.T3620.09.2013
P5] Merkez
13:08:35
07.10.2013
[email protected]
Bir dil yaratmak / Mehmed Uzun, Mehmed
27.09.2013
Uzun [PK 6908.9/ U98
14:16:37
B57] Merkez
14.10.2013
[email protected]
Yitik bir aşkın gölgesinde / Mehmed Uzun,
27.09.2013
çeviren, Muhsin Kızılkaya
14:16:43[PK 6908.9/.U98
14.10.2013
Y58] Merkez
[email protected]
Matematik / Ali Erdoğan [QA 11.2/ E7302.10.2013
M38] Merkez
15:43:15
29.05.2014
Melekler ve şeytanlar / Dan Brown; Çev.02.10.2013
Petek Demir [PS 3552/.R685
15:45:29A8219] Merkez17.10.2013
Genel iletişim / T. Koray Akman [P 90/ A36
02.10.2013
G46] Merkez
15:45:36
17.10.2013
Türkiye kanatlarınızın altında / Ümit Meriç
04.10.2013
Yazan, Ümit Meriç13:34:41
Yazan [HM 22/ Y39 T87]
21.10.2013
Merkez
[email protected]
Allah'sız Müslümanlık : gerileme sürecinde
04.10.2013
İslam'ı yaşama sorunu
13:34:46
/ Ömer Lütfi M ...21.10.2013
[BP 161.3/ A45 M48]
[email protected]
Merkez
İki şehrin hikayesi / Charles, 1812-187004.10.2013
Dickens; çev. Meram 13:35:04
Arvas [PR 4571/A1] Merkez
21.10.2013
[email protected]
Şehrin aynaları / Elif Şafak [PL 248/ S2407.10.2013
S44] Merkez
14:40:34
22.10.2013
Cariyenin kızı Mihrimah / Demet Altınyeleklioğlu,
07.10.2013Demet Altınyeleklioğlu
14:40:38 [PL 256.13/22.10.2013
A48 C37] Merkez
12 mart darbesi: hatıralar, gözlemler, düşünceler
23.10.2013/ Metin Yasa,
09:29:59
Metin Yasa [DR 600/.D87]
26.06.2014
Merkez rezerv kitaplar
Tesettür yazilari / Mustafa İslamoğlu [BP
23.10.2013
190.5 / İ85] Merkez09:30:25
26.06.2014
Aşkın gözyaşları / Sinan Yağmur, Sinan Yağmur
23.10.2013
; Sinan Yağmur09:31:08
[PL 250.8/ Y34 A85] Merkez
27.06.2014
Semerkant : roman / Amin Maalouf, çev.
23.10.2013
Ali Berktay [PQ 3979.2/
09:31:18
M33 S46] Merkez 27.06.2014
Üniversiteler için Türk dili ve kompozisyon
23.10.2013
bilgisi / İsmet Emre,
11:56:29
Fatih Alkayış, ... [PL22.11.2013
175/.E6] Merkez [email protected]
Kolera günlerinde aşk / Gabriel Garcia 06.12.2013
Marquez; çev. Şadan Karadeniz
13:59:50 [PQ 8180/M37
10.06.2014
K65] Merkez
Değişen toplum ve aile / Necmettin Turinay
21.02.2014
[HQ 663.4/.T84] Merkez
13:05:41
10.03.2014
[email protected]
Korkacak ne var! / Hatice Yıldız Burkovik,
21.02.2014
Oğuz Tan [BF 575/.F2
13:05:52
B872] Merkez
10.03.2014
[email protected]
Düşlerin Yorumu 1 / Sigmund Freud [BF21.02.2014
173/.P7519 ] Merkez 13:06:02
10.03.2014
[email protected]
Kayıp renk / Hüseyin Tunç, Hüseyin Tunç21.02.2014
; editör Nilüfer Taktak
16:09:21
[PL 248/ T86 K39] Merkez
10.03.2014
Sanat eğitimi ve öğretimi / Serap Buyurgan,
24.02.2014
Serap Buyurgan ; 13:42:30
Ufuk Buyurgan [N 85/.B89]
25.03.2014
Şube Kütüphanesi
[email protected]
Son kuşlar:öykü / Sait Faik Abasıyanık 26.02.2014
[PL 248.A23/S66] Şube15:28:53
Kütüphanesi
13.03.2014
Düşünme, araştırma ve yazma yöntemleri
04.03.2014
: ekonomiden ve diğer
16:14:54
bilimlerden örnekl08.04.2014
... [H61/.D87] Şube Kütüphanesi
Her boydan:dünya şiirinden seçmeler:şiir
04.03.2014
[PN 6109.T8/H47] 17:06:40
Şube Kütüphanesi
19.03.2014
Gökkuşağına iki bilet : roman / Attilâ Şenkon
05.03.2014
[PL 248/.S4654 G65]
16:19:47
Şube Kütüphanesi20.03.2014
Hürrem Sultan / Feridun Fazıl Tülbentçi05.03.2014
[PL 248/.T85 H8] Şube16:53:04
Kütüphanesi
20.03.2014
[email protected]
Canan / Peyami Safa [PL 248/.S243 C36]
05.03.2014
Şube Kütüphanesi 16:54:41
20.03.2014
Gideon'un savaşı / Howard Gordon, Türkçesi,
05.03.2014
Ayşe Başcı ; yayına
17:05:51
haz., Saadet Özk ... 04.04.2014
[PS 3607/.G67 G5319]
[email protected]
Şube Kütüphanesi
Öldürmeyeceksin : seçme denemeler / Hermann
05.03.2014
Hesse; çev. Kamuran
17:08:20Şipal [PT 2617/.E85
20.03.2014
O5] Şube Kütüphanesi
Hayaller ve rastlantılar : yazılı zamanlar
05.03.2014
dizisi / Aras Ören [PL
17:10:35
248/.O74 H39] Şube20.03.2014
Kütüphanesi
[email protected]
Geçmişe mazi (Meşrutiyet kıraathanesi)05.03.2014
/ Rıfat Ilgaz [PL 245.I445/G43]
17:11:55 Şube Kütüphanesi
20.03.2014
Güney Asya ve Uzak Doğu'da Osmanlı izleri
05.03.2014
/ Ekrem,1980- Saltık,
17:12:43
Ekrem Saltık. [DS 339/.S25]
20.03.2014
Şube Kütüphanesi
[email protected]
Ölümün iki yakasında / Faruk Balıkçı [DR
05.03.2014
435 .K87/B35] Şube17:13:41
Kütüphanesi
20.03.2014
[email protected]
Turgenyev'in mektupları / Ivan Sergeevich,1818-1883.
10.03.2014
Turgenev;
11:10:50
çev. Mefkure Ba ...25.03.2014
[PG 3431.L5/T8] Merkez
Karakan / Laurell K. Hamilton, İngilizce 10.03.2014
aslından çev. Selim Yeniçeri
12:52:23[PS 3558/.A443
25.03.2014
B5619] Şube Kütüphanesi
İslam hukukuna giriş / Abd al-Karim. Zaydan
11.03.2014
[KB P144/.Z3] Şube
12:02:54
Kütüphanesi
26.03.2014
Siyaset bilimi / Bahar R. Üste [JA 69 .T8/U88]
13.03.2014
Merkez
14:40:01
28.03.2014
Hırçın sevgilim / Nicola Cornick; çev. Esra
19.03.2014
Doyuk [PR 6053/.O7335
17:47:35
U619] Şube Kütüphanesi
03.04.2014
Düğümlere üfleyen kadınlar / Ece Temelkuran
21.03.2014
[PL 248/.T455816:04:39
D8] Merkez
05.05.2014
[email protected]
Bir siyasinin şiirleri / Can Yücel [PL 24825.03.2014
.Y833/B5] Merkez 15:35:37
09.04.2014
Yaşlı Rind’in Ölümü / Mehmed Uzun; çev.
25.03.2014
Selim Temo [PK 6908.9/
15:35:43
U98 Y37] Merkez 09.04.2014
Kürt edebiyatına giriş / Mehmed Uzun, 25.03.2014
Mehmed Uzun. [PK 6908/.U98
15:36:02K87] Merkez 09.04.2014
Isı transferine giriş I : Isı iletimi / Sadık 02.04.2014
Kakaç [TJ 265/ K34 I85]
16:02:05
Merkez
17.04.2014
Isı yalıtımı / Kemal Altınışık [TH 1715/.A48]
03.04.2014
Merkez
09:59:10
18.04.2014
Her ihtimale karşı / Meg Rosoff; çev. Zeynep
08.04.2014
Heyzen Ateş [PZ 7/.R78619]
11:04:44 Şube Kütüphanesi
23.04.2014
Alçakgönüllü Bir Öneri / SWIFT,Jonathan;
14.04.2014
Çev:Deniz Hakyemez12:51:18
[PR 3723/ S95 A43] Merkez
15.05.2014
Karatay diyeti'yle yaşam boyu sağlık / M.
15.04.2014
Canan Efendigil Karatay;
14:05:19
edi. Nihal D ... [RM
30.04.2014
222.2/.K37] Şube
[email protected]
Kütüphanesi
Bilgiküpü : 21. yüzyıla ayak uydurmak için
29.04.2014
bilmeniz gereken her
10:02:21
şey / NTV ; edi ... [Q
14.05.2014
126/.B55] Şube Kütüphanesi
[email protected]
Hayatımın filmi / Douglas Kennedy; çev.30.04.2014
:Zeynep Yılmaz [PR 6061.E5956/H39]
14:56:36
Şube15.05.2014
Kütüphanesi
Onu beklerken : hikaye / Halit Ziya Uşaklıgil,
02.05.2014
yayına haz. Hanifi
15:00:33
Aslan [PL 248/.U8319.05.2014
O58] Merkez
Büyük Osmanlı tarihi : Osmanlı Devleti'nin
02.05.2014
siyasi, medeni, kültür,
15:04:05
teşkilat ve s ... [DR
19.05.2014
440/ Ö98] Merkez
Umut : hayat akan bir sudur / Ayşe. Kulin
02.05.2014
[PL 248/.K855 U48]15:04:17
Merkez
19.05.2014
Köprü / Ayşe Kulin [PL 248/.K855 K77] 05.05.2014
Merkez
15:45:26
12.06.2014
Sevmekten korkuyorum / Ahmet Günbay,07.05.2014
1941- Yıldız [PL 248/.Y553
08:30:20
S48] Merkez 22.05.2014
Semerkant / Amin, 1949- Maalouf, çeviren
14.05.2014
Ali Berktay. [PQ 3979.2
14:31:53
.M28/S2] Merkez
29.05.2014
Ehl-i beyt ve ehl-i devlet : Musa Kazım ile
06.06.2014
Ali Rıza dönemi şiiliği
16:32:58
ve Abbasile ... [BP 23.06.2014
193.17/.B89] Merkez
İslam'ı Kur'an'dan okumak:kültür dininden
06.06.2014
Kur'an İslamına / Muhammet
16:33:23 Nur,1951-.23.06.2014
... [BP 130.73/.D64] Merkez
Gazap üzümleri / John Steinbeck; çev. Gülen
06.06.2014
Fındıklı [PS 3537/.T3234
16:35:05G7319] Merkez
23.06.2014
Akışkanlar mekaniği ve hidrolik problemleri
24.06.2014
/ Cemil Ilgaz; M.Emin
09:11:42
Karahan, Atıl ... 09.07.2014
[TA 357/I44 A35] Merkez
[email protected]
Simyacının sırrı / Scott Mariani; çev. Zeliha
24.06.2014
İyidoğan Babayiğit09:15:37
[PR 6113/ M37 S56]09.07.2014
Merkez
[email protected]
Pozitif gücün büyüsü / Louise L., 1926- 25.06.2014
Hay, editör Zübeyde Abat
13:10:32
; çeviren Seli ... [BF
10.07.2014
575.S37 /H3919] Merkez
Aç kalbini / Katarina Mazetti, Fransızcadan
26.06.2014
çev. Hakan Tansel
14:44:27
[PT 9876.23/.M3919]
11.07.2014
Merkez
Aşkın resmi / Serdar Özkan [PL 248/.O95
26.06.2014
A7] Merkez
14:44:35
11.07.2014
O muhteşem hayatınız / Oya, Baydar, Oya
15.08.2014
Baydar [PL 248 / B39
13:31:15
O48] Merkez
01.09.2014
Yer Demir Gök Bakır dağın öte yüzü 2 / Yaşar
15.08.2014
Kemal [PL 248/ Y37
13:31:24
Y47] Merkez
01.09.2014
Bir tereddüdün romanı / Peyami Safa, Peyami
15.08.2014
Safa. [PL 250.4/13:31:33
S24 B57] Merkez
01.09.2014
Kayıp gül : Ekim yağmurları / Serdar Özkan,
15.08.2014
Serdar Özkan [PL
13:31:40
248 / Ö95 K39] Merkez
01.09.2014
Şahika & Feraye : savrulan hayatların16.09.2014
hikayesi / Sinan, Akyüz,
11:53:27
Sinan Akyüz [PL 24801.10.2014
/A39 Ş24] Şube Kütüphanesi
Tanrının bahçesinde bir kadın / Atiye Kalkan
22.09.2014
[HQ 1216/.K35] 12:56:48
07.10.2014
[email protected]
Yabancı gazetecilerin gözüyle Kürt sorunu
22.09.2014
:nasıl çözülür / der.12:56:58
M. Serdar Koru ... [DR
07.10.2014
435 .K87/Y33] Merkez
[email protected]
Dünden bugüne Kürtler / A. M. Menteşaşvili;
22.09.2014
çev. Ayşe Hacıhasanoğlu
15:52:05 [DR 435 .K87/M419]
07.10.2014
Şube Kütüphanesi
Mavi ay / Laurell K Hamilton; çev. Mert29.09.2014
Süğlün [PS 3558/.A443
11:21:27
B4819] Şube Kütüphanesi
14.10.2014
[email protected]
Sinema dersleri / Sergei Eisenstein; çev.24.03.2014
Engin Ayça [PN 1995.9/.P7
15:58:16E5719] Merkez23.06.2014
[email protected]
Gazap üzümleri / John,1902-1968. Steinbeck,
07.04.2014
Türkçesi, Gülen 15:10:20
Fındıkçı. [PS 3437 .T3234/G8]
23.06.2014
Merkez [email protected]
Yüzyıllık yalnızlık : roman / Gabriel, 192810.06.2014
Garcia Marquez, Türkçesi
12:53:30Seçkin Se ... [PQ
25.06.2014
8180.17/.A73 C519]
[email protected]
Merkez
Babalar ve oğullar / Ivan Sergeevich Turgenev;
24.09.2014
çev. Leyla Soykut
11:03:51
[PG 3427/.T8 O8] Şube
14.10.2014
Kütüphanesi
Sardalye sokağı : roman / John Steinbeck,
24.09.2014
John Steinbeck ; çev.11:04:37
Ayşegül Çetin Te ... [PS
09.10.2014
3537/ S74 S27] Şube Kütüphanesi
Hayatta kalma güncesi / Doris May Lessing;
24.09.2014
çev. Püren Özgören
13:47:07
[PR 6023/ L47 H39]16.10.2014
Şube Kütü[email protected]
Ayrı yol / Andre Gide, Andre Gide ; çev.: 25.09.2014
Tahsin Yücel [PQ 2613/
11:16:53
G53 A97] Şube Kütüphanesi
25.09.2014
Genel muhasebe : ilkeler ve tekdüzen hesap
29.09.2014
planı uygulamaları
11:50:26
/ Gürbüz Gökçen [HF14.10.2014
5655/.G65] Şube Kütüphanesi
Babalar ve oğullar / Ivan Sergeevich Turgenev;
29.09.2014
çev. Leyla Soykut
11:50:34
[PG 3427/.T8 O8] Şube
14.10.2014
Kütüphanesi
Meslek yüksek okulları için : Girişimcilik
29.09.2014
ve küçük işletme yöneticiliği
11:50:42/ Mahmu ... [HB
14.10.2014
613/ T45 M47] Şube Kütüphanesi
Girişimciliğin altın kuralları : Türkiye için
29.09.2014
uzman önerileri / Yayına
11:51:37
haz. Mut ... [HB14.10.2014
615/.G57] Şube Kütüphanesi
Mikroekonomi / Targan Ünal [HB 172/.U53]
29.09.2014
Şube Kütüphanesi
11:51:54
14.10.2014
Genel muhasebe / Tolga Uysal [HF 5655.T8/U97]
29.09.2014Şube Kütüphanesi
11:53:26
14.10.2014
Bir fotoğrafınız da bende kalmış:portreler
29.09.2014
/ Sıddık,1966- Akbayır
11:53:57
[CT 1906/.A33] Şube
14.10.2014
Kütüphanesi
Girişimcilik / edi. Nazan Yelkikanat , yazarlar
29.09.2014
A. Fulya Karakaş
11:54:26
...ve bşk. [HB 615/.G57]
14.10.2014
Şube Kütüphanesi
Genel muhasebe:kavramlar, ilkeler, belgeler,
29.09.2014
THP, uygulamalar
11:54:44
/ Tolga Uysal [HF 5655.T8/U97]
14.10.2014 Şube Kütüphanesi
Analitik resim çözümlemeleri : Cimabue'dan
29.09.2014
Ingres'a resimde11:55:44
plastik çözümlemele 14.10.2014
... [ND 1150 /.S46][email protected]
Şube Kütüphanesi
İki darbe arasında / İskender Pala [DR 605/.P45
01.10.2014
I35] Şube Kütüphanesi
09:57:39
16.10.2014
Gündüzden geceye Türkiye / Oğuz Kemal01.10.2014
Özkan [PL 243/.O95 10:02:09
G86 ] Şube Kütüphanesi
16.10.2014
Kanlı kemikler / Laurell K Hamilton, İngilizce
01.10.2014
aslından çev. Mert
10:51:47
Süğlün [PS 3558/.A443
16.10.2014
B5819] Şube Kütüphanesi
Devrim ve mafya : Sicilya topraklarında
01.10.2014
ölüm / James Fentress;
16:56:20
çev. Müfit Ba ... [HV
16.10.2014
6453/.I83 F4619] Şube Kütüphanesi
Namus cinayetleri / Ayşe Önal [HV 6535/.T9
01.10.2014
O5319] Şube Kütüphanesi
17:09:31
16.10.2014
[email protected]
Makina elemanları / Osman Yazıcıoğlu,07.10.2011
Cengiz Güngör, Rıdvan16:27:29
Yazıcıoğlu [TJ 243/ Y39
24.10.2011
M35] Merkez
Mühendislik Termodinamiği / Hayri Yalçın,
17.10.2011
Metin Gürü [TJ 265/
15:15:37
Y35 M84] Merkez 16.11.2011
[email protected]
Termodinamik : mühendislik yaklaşımıyla
24.10.2011
/ Yunus A. Çengel, Michael
08:45:32A. Boles ; çe ...08.11.2011
[TJ 265 /C46 T47] [email protected]
Merkez
Termodinamik : mühendislik yaklaşımıyla
28.12.2011
/ Yunus A. Çengel, Michael
14:27:28A. Boles ; çe ...15.10.2012
[TJ 265 / Ç46] Merkez
Teknik terimler sözlüğü=Turkish- English
24.01.2012
/ Ali Bayram [REF MT
15:14:16
9/ B39 T45] Merkez 08.02.2012
C ve C++ / Harvey M. Deitel; P.J. Deitel ; İngilizceden
01.03.2012 çeviren Metin
14:50:20
Zavrak, Ek ... [QA16.03.2012
76.73/ D45 C84] Merkez
Schaum serisinden ileri matematik teori01.03.2012
ve problemleri / Murray
15:06:39
R. Spiegel, Murr ...16.03.2012
[QA 303/ S65] Merkez
Akışkanlar mekaniği / Frank M. White; çev.Kadir
25.09.2012
Kırkköprü, Erkan
09:59:14
Ayder [TA 357/ W45
10.10.2012
A35] Merkez
Makina elemanları / Erdem. Koç [TJ 243/
25.09.2012
M35 K63] Merkez 09:59:23
10.10.2012
Paris yıldızı / Emile Zola, Emile Zola ; Türkçesi
03.10.2012
İlhan Eti. [PQ 2493/
10:49:48
Z65 P37] Merkez02.11.2012
Termodinamik : mühendislik yaklaşımıyla
05.10.2012
/ Yunus A. Çengel, Michael
11:34:46A. Boles ; çe ...21.11.2012
[TJ 265/ C46 T47] Merkez
Akışkanlar mekaniği / Muhittin [TA 357/
09.10.2012
S63] Merkez
16:00:59
24.10.2012
Akışkanlar mekaniği : kavramlar, problemler,
09.10.2012
uygulamalar / Sümer
16:01:06
Peker, Şerife Ş ...24.10.2012
[TA 357/ A35 P45] Merkez
Fen ve mühendisler için fizik 1 / Raymond
31.10.2012
A. Serway, Robert J.15:35:14
Beichner ; çev. e ... [QC
15.11.2012
23/ S46] Merkez
Fen ve mühendislik için fizik 1:problem31.10.2012
çözümleri / Raymond 15:36:18
A. Serway, Robert J. ... 15.11.2012
[QC 20.82/ S47 F59] Merkez
Mukavemet : katı cisimlerin mekaniğine01.11.2012
giriş / Egor P. Popov; 15:57:21
çev. Hilmi Demiray [TA
16.11.2012
405 / P67 M85] Merkez
Mühendislik mekaniği : dinamik (matlab
01.11.2012
destekli) / Yaşar. Pala
15:57:34
[TA 352/ P35] Merkez
16.11.2012
Termodinamik : mühendislik yaklaşımıyla
01.11.2012
/ Yunus A. Çengel, Michael
15:57:57A. Boles ; çe ...16.11.2012
[TJ 265 /C46 T47] Merkez
Autocad 2012 & Autoslip / Mehmet Şamil
07.11.2012
Demiryürek [T 385/10:58:33
D46 A98] Merkez
22.11.2012
Kuşlar uzaktı sonra : bütün hikayeleri-213.11.2012
/ Yılmaz Odabaşı, Yılmaz
11:27:59
Odabaşı [PL 248/ O32
28.11.2012
K87] Merkez
Gün Eksilmesin Penceremden / Cahit Sıtkı
13.11.2012
Tarancı, Cahit Sıtkı Tarancı
11:28:11[PL 248/ T37 G86]
28.11.2012
Merkez
Kayıp sabahlar / Ahmed Günbay Yıldız [PL
13.11.2012
281/Y55 K39] Merkez
11:28:20
28.11.2012
Termodinamik / Selim Çetinkaya, Selim 15.11.2012
Çetinkaya [TJ 265/ Ç48
12:56:56
T47] Merkez
30.11.2012
Mühendislik mekaniği : dinamik / R. C. Hibbeler,
11.12.2012
S. C. Fan ; çev.
15:59:51
Ayşe Soyuçok, ... [TA
26.12.2012
352/ H53 S73] Merkez
Genel kimya : İlkeler ve modern uygulamalar
13.12.2012
1 / Ralph H. Petrucci,
16:20:20
William S. Ha ... 28.01.2013
[QD 31.2 / P48 G46] Merkez
Deliliğe övgü / Desiderius Erasmus, Desiderius
26.12.2012
Erasmus ; çev.:13:51:45
Hasan İlhan [PA 8514/
10.01.2013
A73 D45] Merkez
Suikast / Bülent Ruscuklu, Bülent Ruscuklu
26.12.2012
[PL 248/ R87 S85]13:52:23
Merkez
10.01.2013
Fen ve mühendislik için fizik 1 / Raymond
26.12.2012
A. Serway, Robert J.15:23:19
Beichner ; çev: ... [QC
25.03.2013
23/ S47 F59] Merkez
Her şeyin bir anlamı var / Kemal Sayar 21.01.2013
[BF 778/ S29 G47] Merkez
15:44:20
07.03.2013
Temel jeoloji prensipleri / Erkan M. Karaman,
23.01.2013
Yaşar Kibici. [QE
16:21:20
26.2/ K37 T46] Merkez
22.03.2013
Osman / editör Halil İnalcık, Donald Quataert
23.01.2013
; Türkçeye çeviren
16:21:38
Halil Berktay. [HC 22.03.2013
492/ E29519] Merkez
Grammar deep : elementary-intermediate
24.01.2013
/ Gürbüz,Anıl [PE 1112/G87
13:44:58 G73] Merkez 06.03.2014
Borland Delphi 7.0 / Ezel Balkan [QA 76.57/B35
21.02.2013
D45] Merkez15:36:19
08.03.2013
Liberal Faşizm : Mussolini’den anlam politikalarına
21.02.2013 Amerikan15:36:24
solunun gizli tarih ...08.03.2013
[JC 481/ G65 L53] Merkez
Lev Tolstay / Henri Troyat [PG 3385/ T76
21.02.2013
L48] Merkez
15:36:35
08.03.2013
Kürdistan'da bir gece : Toprağın ve ruhun
21.02.2013
kitabı / Jean Richard15:36:57
Bloch, Jean-Rich ... [PQ
08.03.2013
2603/ B56 K57] Merkez
Mühendisler için mekanik statik ve mukavemet
01.03.2013
(çözümlü problemler)
16:30:09/ Mehmet H. Om
18.03.2013
... [TA 350 / O48 M84 2003] Merkez
Saklı bahçe / Kate Morton; çev. Zeynep 05.03.2013
Heyzen Ateş [PR 9619/M67
11:54:56
S25] Merkez
21.05.2013
Beyaz diş / Jack London, Jack London ; Çevi:Sevil
11.03.2013
İnan Sönmez.16:41:00
[PS 3523.T9/ L66 B49]24.04.2013
Merkez
Küçük şeyler 2 / Üstün Dökmen [BF 637/20.03.2013
D64] Merkez
16:57:13
04.04.2013
Mühendislik yaklaşımıyla termodinamik09.05.2013
/ Yunus A. Çengel, Türkçesi
10:19:37
Taner Derbentl 24.05.2013
... [TJ 265/.C46] Merkez
Metrestepe / Dökmen,Üstün [PL 248/ D65
02.10.2013
M48] Merkez
13:03:21
17.10.2013
Ladesçi / Üstün Dökmen; ed.; Necla Feroğlu
02.10.2013
[PL 248/ D65 L33]13:03:43
Merkez
17.10.2013
Kuzular vadisi : İyi insanlara ilişkin bir02.10.2013
roman / Üstün Dökmen
13:04:38
[PL 248/ D65 K89] Merkez
17.10.2013
Fen ve mühendislik için fizik 1 / Raymond
02.10.2013
A. Serway, Robert J.15:43:28
Beichner ; çev: ... [QC
17.10.2013
23/ S47] Merkez [email protected]
Temel üniversite kimyası / Ender Erdik, 02.10.2013
Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya.
15:43:35[QD 31.3/ E72]17.10.2013
Merkez
[email protected]
Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları
02.10.2013
ve empati / Üstün,195415:43:46 Dökmen [BF
17.10.2013
637 .C45/D656] Merkez
[email protected]
Makine elemanları ve konstrüksiyon örnekleri
02.10.2013
/ Fatih C. Babalık,
15:44:48
Fatih C. Babalı ... 17.10.2013
[TJ 243/ B33 M35] Merkez
Akışkanlar mekaniği / Frank M. White; çev.Kadir
02.10.2013
Kırkköprü, Erkan
15:44:56
Ayder [TA 357/ W45
17.10.2013
A35] Merkez
Anna Karenina / Leo Tolstoy; çev. Zarina02.10.2013
Yıldırım [PG 3367/ T65
15:45:06
A56] Merkez
17.10.2013
Elektromagnetik teori / David J., 1942- Griffiths,
07.10.2013
çeviren, Basri14:20:22
Ünal. [QC 680/.G74]29.11.2013
Merkez
İçimizdeki biz : dayanışma bilincinin temeli
07.10.2013
/ Doğan Cüceloğlu
14:23:49
[BF 637/ C83] Merkez
29.11.2013
Piraye / Canan Tan [PL 248/ T36 P57] Merkez
07.10.2013
14:27:41
29.11.2013
Statik mukavemet / Mehmet. Bakioğlu [TA
08.10.2013
351/.B353] Merkez13:59:00
20.03.2014
Statik-mukavemet / A. Yalçın Aköz [TA 351/A36
08.10.2013
S73] Merkez 14:00:41
23.10.2013
Termodinamik / Selim Çetinkaya [TJ 265/.Ç474]
08.10.2013
Merkez
14:15:52
04.03.2014
Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için savaşçı
11.10.2013
/ Doğan, Cüceloğlu,13:12:29
Doğan Cüceloğlu. [BF23.12.2013
637/ C83] Merkez
Fen ve mühendislik için fizik 1:problem22.10.2013
çözümleri / Raymond 14:31:26
A. Serway, Robert J. ... 29.11.2013
[QC 20.82/ S47 F59] Merkez
Fen bilimcileri & mühendisler için fizik22.10.2013
/ Douglas C. Giancoli;14:32:11
çev. ed. Gülsen ... [QC
29.11.2013
20.82/G53 F46] Merkez
Sen / Mehmed Uzun, Mehmed Uzun ; Kürtçeden
06.11.2013
çev. Selim Temo
14:16:18
[PK 6908.9/ U98 S46]
21.11.2013
Merkez
[email protected]
Felsefenin ilkeleri / René, 1596-1650. Descartes,
06.11.2013
çeviren, Mesut
14:16:52
Akın [B 1863/.T8 A35]
21.11.2013
Merkez
[email protected]
Zincirlenmiş zamanlar zincirlenmiş sözcükler
06.11.2013
/ Mehmed,1953-2007.
14:17:14Uzun, yayına ha21.11.2013
... [PK 6908.9 .U98/Z56]
[email protected]
Merkez
Dünya tarihinde devrimler / Michael D.06.11.2013
Richards, çeviren, Gül14:17:23
Çağalı Güven [JC 491/.R53]
21.11.2013
Merkez
[email protected]
Akışkanlar mekaniği ve hidrolik / Mehmet
27.11.2013
Berkün [TA 357/.B47]
13:50:20
Merkez
18.04.2014
[email protected]
Akışkanlar mekaniği ve hidrolik: Teori ve
27.11.2013
çözümlü problemler13:50:24
ile bilgisayar uygu ... 18.04.2014
[TA 357/Y85 A35] [email protected]
Merkez
İnsanın korunakları / Üstün, 1954- Dökmen,
05.12.2013
Selcan Dökmen. 12:51:16
[BF 637 .C45/D656] Merkez
02.06.2014
[email protected]
Yüzbaşının kızı / Alexander Puşkin; haz. Elif
10.12.2013
Zincirkıran [PG 3343/P87
14:15:55Y89] Merkez 25.12.2013
Su teknolojisi / Hayri Yalçın, Metin Gürü17.01.2014
[TD 345 .Y35/S8] Merkez
08:59:18
07.04.2014
Statics study pack : chapter reviews, free
19.02.2014
body diagram workbook,
14:09:34
companion web06.03.2014
... [TA 351/ S34 S73] Merkez
Yaratıcılığı teşvik etmek / çev. Melis İnan
20.02.2014
; yay.haz. Cemal Engin
11:14:29
[HD 53/.F67819] Merkez
07.03.2014
Kolay ve pratik ingilizce gramer / Yılmaz20.02.2014
Hasdemir [PE 1128/.H37]
11:35:32
Merkez
07.03.2014
Siyasi düşünce tarihi:filozoflar ve fikirleri
25.02.2014
/ Donald G. Tannenbaum
16:26:36[JA 81/.T36] Merkez
12.03.2014
Dünya n
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
UYE|10::Grup
UYE|10::Fakülte
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri
UYE|10::BölümUYE|10::Sınıf
Üye#
UYE|10::Adı
Kültür Varlıklarını1Koruma 62701405522
ve Onarım Bölümü (İ.Ö.)
Abdullah
Kültür Varlıklarını1Koruma 62701405522
ve Onarım Bölümü (İ.Ö.)
Abdullah
Kültür Varlıklarını1Koruma 62701405522
ve Onarım Bölümü (İ.Ö.)
Abdullah
Geleneksel El Sanatları
1
32437367746
NİLAY
Geleneksel El Sanatları
1
32437367746
NİLAY
Geleneksel El Sanatları
1
32437367746
NİLAY
Geleneksel El Sanatları
1
32437367746
NİLAY
Geleneksel El Sanatları
1
32437367746
NİLAY
Geleneksel El Sanatları
1
32437367746
NİLAY
1
56797596240
Gamzegül
1
44546047600
Salih
1
44546047600
Salih
1
44546047600
Salih
1
44546047600
Salih
43241053046
Abdullah
43241053046
Abdullah
1
56797596240
Gamzegül
1
28153516292
Sahih
1
28153516292
Sahih
1
15823394106
Serkan
1
15823394106
Serkan
1
15823394106
Serkan
1
15823394106
Serkan
1
15823394106
Serkan
1
15823394106
Serkan
34807312738
Gülcan
34807312738
Gülcan
34807312738
Gülcan
34807312738
Gülcan
34807312738
Gülcan
Makine Mühendisliği Anabilim
63193383152
Dalı
MEHMET TAHİR
UYE|10::Soyadı
YAŞAR
YAŞAR
YAŞAR
PAKMA
PAKMA
PAKMA
PAKMA
PAKMA
PAKMA
BOZ
TÜLÜCÜ
TÜLÜCÜ
TÜLÜCÜ
TÜLÜCÜ
KAÇMAZ
KAÇMAZ
BOZ
ÇİÇEKLİYÜZ
ÇİÇEKLİYÜZ
KIRIŞ
KIRIŞ
KIRIŞ
KIRIŞ
KIRIŞ
KIRIŞ
DENİZ
DENİZ
DENİZ
DENİZ
DENİZ
SEVİM
Demirbaş#
0021779
0002614
0012336
0036493
0022454
0039671
0039670
0027648
0011373
0010879
0011676
0009990
0004865
0000255
0002283
0000814
0009372
0016147
0014040
0019164
0017128
0005627
0007952
0013755
0033815
0021077
0039396
0024725
0025417
0022914
0000314
c#050 080 Sınıflama
DR 486/.A763
PS 3608/ H67 U28
PK 6908.9/ U98 S46
PR 9199 .3.S87/S87
PT 9876.1/L3719
PF 3129.T8/K37
PF 3129.T8/K37
PS 3552/.D43 S8719
PR 6064/ N38 A67
QD 251.2/ S65 O74
TJ 265/ Ç48 T47
QD 39/S69
TA 357/ A35 P45
TA 350 / O48 M84
QD 251.2/ S65 O74
QD 95/ E676
QD 96/ B35 N85
DR 594.5/.O779
DR 590/ K57 B37
LB 512/.R7
RJ 506/.H9 K5319
TJ 223/ U74 H47
QA 76.73/ D45 C84
TJ 223/ A33 P53
QD 151.2/T864
QC 16 .N7/M38
QB 54/.S24
QB 21/.A75
QB 982/.G55
QC 611/.C6519
TP 363/ A58
c#245
Ödünç TarihiÖdünç Zamanı cGeleceği TarihUYE|10::cePosta
Geri gel ey Osmanlı / Mustafa, Armağan [DR
18.06.2014
486/.A763] Merkez
15:31:14
08.10.2014
Uçurtma avcısı / Khaled Hosseini, Türkçesi 11.09.2014
Püren Özgören15:45:46
[PS 3608/ H6713.10.2014
U28] Merkez
Sen / Mehmed Uzun, Mehmed Uzun ; Kürtçeden
11.09.2014
çev. Selim 15:46:01
Temo [PK 6908.9/
13.10.2014
U98 S46] Merkez
Supernatural:ejder yürek / Joe,1969- Schreiber
16.06.2014
[PR 9199 11:40:57
.3.S87/S87] Merkez
01.07.2014 [email protected]
Ejderha dövmeli kız / Stieg Larsson, çeviren16.06.2014
Ali Arda [PT 9876.1/L3719]
11:41:11
Merkez
01.07.2014 [email protected]
Türkçe bilenler için almanca temel dilbilgisi
16.06.2014
1=Deutsche grundgrammatik
11:41:24
01.07.2014
für Türk ... [PF
[email protected]
3129.T8/K37] Merkez
Türkçe bilenler için almanca temel dilbilgisi
16.06.2014
2= Deutsche 11:41:41
grundgrammatik01.07.2014
für tür ... [PF
[email protected]
3129.T8/K37] Merkez
Supernatural : bir daha asla / Keith R. A. DeCandido,
16.06.2014İngilizce’den
11:42:05 çev. Zeyne
01.07.2014
... [PS 3552/.D43
[email protected]
S8719] Merkez
Aşık ve gururlu / Melissa Nathan; çev. Simge16.06.2014
Konu [PR 6064/
11:44:07
N38 A67] Merkez
16.07.2014 [email protected]
Organik kimya / G. Solomon, Craig B. Fryhle31.12.2012
; çev.Gürol Okay,
10:52:21
Yılmaz Yıldırır
08.04.2013
[QD 251.2/[email protected]
S65 O74] Merkez
Termodinamik / Selim Çetinkaya, Selim Çetinkaya
16.01.2013
[TJ 265/12:44:48
Ç48 T47] Merkez
15.02.2013
Genel üniversite kimyası ve modern uygulamaları.
16.01.2013
/ Soydan,A.
12:44:57
Bahattin, A.15.02.2013
Sezai ... [QD 39/S69] Merkez
Akışkanlar mekaniği : kavramlar, problemler,
16.01.2013
uygulamalar12:45:18
/ Sümer Peker,15.02.2013
Şerife Ş ... [TA 357/ A35 P45] Merkez
statik ve mukavemet (çözümlü problemler)16.01.2013
/ Mehmet H. Omurtag
12:45:26[TA 35015.02.2013
/ O48 M84] Merkez
Organik kimya / G. Solomon, Craig B. Fryhle20.02.2013
; çev.Gürol Okay,
11:31:53
Yılmaz Yıldırır
22.03.2013
[QD 251.2/[email protected]
S65 O74] Merkez
Organik kimyada spektroskopik yöntemler /20.02.2013
Ender Erdik [QD
11:32:03
95/ E676] Merkez
22.03.2013 [email protected]
Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi /07.03.2013
Metin Balcı [QD
15:36:03
96/ B35 N85]
08.04.2013
Merkez
[email protected]
Yakın tarihin gerçekleri : Osmalı’nın çöküşünden
25.03.2014
küllerinden
16:07:32
doğan cumhuriyet’e
24.04.2014
... [DR 594.5/.O779] Merkez
Başmakalelerim 1 / Necip Fazıl Kısakürek, Necip
25.03.2014
Fazıl Kısakürek
16:07:44
[DR 590/ 24.04.2014
K57 B37] Merkez
Emile :ya da eğitim üzerine / Jean-Jacques, 31.03.2014
1712-1778. Rousseau,
16:26:20 Fransızca’dan
30.04.2014
... [LB 512/.R7] Merkez
Çocuklarda dikkat eksikliği / Herbert G. Klaus,
31.03.2014
editör, İlayda
16:26:27
Özbaş. [RJ 506/.H9
30.04.2014
K5319] Merkez
Her yönüyle PIC16F628 : yeni başlayanlar için
31.03.2014
/ Oğuzhan 16:26:33
Urhan, M. Kemal30.04.2014
Güllü [TJ 223/ U74 H47] Merkez
C ve C++ / Harvey M. Deitel; P.J. Deitel ; İngilizceden
31.03.2014
çeviren
16:26:47
Metin Zavrak, 30.04.2014
Ek ... [QA 76.73/ D45 C84] Merkez
PIC 16F877A proje tasarımı / Feyzi Akar, Mustafa
31.03.2014
Yağımlı 16:27:12
[TJ 223/ A33 P53]
30.04.2014
Merkez
Anorganik kimya / Namık K. Tunalı [QD 151.2/T864]
31.03.2014
Merkez
16:27:21
30.04.2014
Newton ve gök mekaniği / Jean-Pierre. Maury,
30.05.2014
çeviren Esra15:31:06
Özdoğan. [QC 30.06.2014
16 .N7/M38] [email protected]
Merkez
Kozmik bağlantı:dünyamız ötesine heyecan 30.05.2014
verici bir bakış15:31:15
/ Carl, 1934-1996
30.06.2014
Saga ... [QB
[email protected]
54/.S24] Merkez
Gökyüzü üzerine / Aristoteles, çeviren S. Babür.
30.05.2014
[QB 21/.A75]
15:31:25
Merkez
30.06.2014 [email protected]
Bir zamanlar evren :kozmoloji masalları / Robert,194130.05.2014 Gilmore,
15:31:34çeviren, 30.06.2014
İlker K ... [[email protected]
982/.G55] Merkez
Yarı iletken devre elemanları fiziği = Physics30.05.2014
of seminconductor
15:31:41
devices / 30.06.2014
Jean- ... [QC [email protected]
611/.C6519] Merkez
Uygulamalarla ısı transferi / Kemal Altınışık27.02.2013
[TP 363/ A58]13:55:45
Merkez
14.03.2013 [email protected]
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
UYE|10::Grup
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
UYE|10::Fakülte
UYE|10::Bölüm
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Kozluk Meslek Yüksekokulu
İnşaat
Kozluk Meslek Yüksekokulu
İnşaat
Kozluk Meslek Yüksekokulu
İnşaat
Kozluk Meslek Yüksekokulu
İnşaat
Kozluk Meslek Yüksekokulu
İnşaat
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö.)
Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö.)
Meslek Yüksek Okulu
Otomotiv Teknolojisi Programı
Meslek Yüksek Okulu
Otomotiv Teknolojisi Programı
Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi Programı ( İ. Ö. )
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı (YL) (Tezsiz)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı (YL) (Tezsiz)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı (YL) (Tezsiz)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümü
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Jeoloji Mühendisliği Bölümü (İ. Ö. )
Üye#
42379073858
42379073858
42379073858
27391545422
27391545422
27391545422
27391545422
27391545422
17837899226
17837899226
19694474936
19694474936
29872314220
10083157904
10083157904
10083157904
10083157904
12711070166
55840632744
55840632744
15434978146
15434978146
15434978146
13861272752
13861272752
13861272752
32047785848
32047785848
32047785848
68443212336
68443212336
68443212336
41470708966
48442879174
48442879174
48442879174
55216367768
28376543716
33437261560
25432639048
25432639048
484428979174
484428979174
28376543716
65872298412
36383029352
36383029352
36383029352
28376543716
19282836504
19282836504
19282836504
19282836504
31628436520
31628436520
31628436520
22844732428
22844732428
22844732428
22844732428
15178980740
30289501424
30289501424
48445879736
39286760742
39286760742
39286760742
39286760742
22844732428
22844732428
22844732428
36433217852
26876593736
26876593736
26876593736
26876593736
26876593736
26876593736
26876593736
65872298412
65872298412
65872298412
65872298412
65872298412
67039259786
67039259786
41030124724
16913928706
16913928706
38987193064
22037759386
68857199070
28376543716
31382175628
31382175628
31382175628
31382175628
31382175628
28376543716
63553375940
63553375940
63553375940
63553375940
63553375940
63553375940
63553375940
30539476434
65872298412
13769010142
13769010142
13769010142
35120321704
35120321704
38987193064
61528442888
38705201972
59215520100
38705201972
13236052934
14128993298
14128993298
14128993298
14128993298
57367445326
57367445326
48826223678
48826223678
UYE|10::Adı UYE|10::Soyadı Demirbaş# c#050 080 Sınıflama
c#245 Kitap/Yazar
Ödünç TarihiÖdünç Zamanı
cGeleceği Tarih
UYE|10::cePosta
AZAT
BECEREKLİ
0035571
DR 435/.K87 O9619 Osmanlı Devleti ve kürt milliyetçiliği / Hakan Özoğlu; çev. Nilay Özok-Gündoğa ... [DR 435/.K87 O9619] Şube Kütüphanesi 13.05.2014 16:06:03 12.06.2014 [email protected]
AZAT
BECEREKLİ
0034766
DR 592 .I5/A3
İsmet İnönü - Hatıralar / İsmet İnönü, yayıma haz., Sabahattin Selek [DR 592 .I5/A3] Şube Kütüphanesi
13.05.2014 16:06:20 12.06.2014 [email protected]
AZAT
BECEREKLİ
0046867
RC 454.4/S63
Bir psikiyatristin gizli defteri / Gary Small; ed. Onur Kaya ; çev. Duygu Akın [RC 454.4/S63] Şube Kütüphanesi
23.05.2014 15:05:50 23.06.2014 [email protected]
ŞEYHMUS
YAMAN
0012365
PL 243/ P31 K58
Kitâb-ı aşk / İskender Pala [PL 243/ P31 K58] Merkez
16.09.2014 10:56:51 16.10.2014
ŞEYHMUS
YAMAN
0017494
PG 3478/.I8 S45
Selvi boylum al yazmalım / Cengiz Aytmatov [PG 3478/.I8 S45] Merkez
16.09.2014 10:57:01 16.10.2014
ŞEYHMUS
YAMAN
0011920
PG 3327/ D67 A43 Amcanın rüyası / Fyodor Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881 Dostoyevsky ; Dostoyevsk ... [PG 3327/ D67 A43] Merkez
16.09.2014 10:57:12 16.10.2014
ŞEYHMUS
YAMAN
0012693
PG 3427/ T84 D86
Duman / Ivan Sergeevich Turgenev, İvan Turgeniyef ; Turkeçesi Soner Yılmaz. [PG 3427/ T84 D86] Merkez
16.09.2014 10:57:26 16.10.2014
ŞEYHMUS
YAMAN
0002855
PG 3422/ T87 O53
Önce / İvan Sergeyeviç Turgenyev, çeviren Natavan Günay. [PG 3422/ T87 O53] Merkez
16.09.2014 10:57:38 16.10.2014
Şükran
KAÇMAZ
0002140
HF 5351/ T86 G46
İşletmecilik Bilgileri / Eyyüp Aktepe [HF 5351/ T86 G46] Merkez
02.11.2012 16:16:38 17.12.2012 [email protected]
Şükran
KAÇMAZ
0006936
HF 5655/ G46
Genel muhasebe / Özgül Cemalcılar ; Yılmaz Benligiray, Fevzi Sürmeli;ed: Fevzi S ... [HF 5655/ G46] Merkez
02.11.2012 16:16:49 17.12.2012 [email protected]
IŞIL
DURAN
0014194
PR 4034/ A97 G87
Gurur ve önyargı / Jane Austen, İngilizce aslından çeviren: Hamdi Koç [PR 4034/ A97 G87] Merkez
18.01.2013 16:15:13 04.02.2013 [email protected]
IŞIL
DURAN
0012735
PR 4034/ A97 A35
Akıl ve tutku / Jane Austen, Jane Austen ; çev. Hamdi Koç [PR 4034/ A97 A35] Merkez
18.01.2013 16:15:22 04.02.2013 [email protected]
MURAT
OZAN
0027776
BF 637/.C45 D656
Küçük şeyler 4 : eşitler evi / Üstün, Dökmen, Üstün Dökmen. [BF 637/.C45 D656] Merkez
27.08.2014 10:28:19 26.09.2014 [email protected]
ÜMİT
ÇELİK
0013226
PG 3427/ T87 B33
Babalar ve oğullar / Ivan Turgenyev, Ivan Turgenyev ; Ivan Turgenyev ;çev. Leyla ... [PG 3427/ T87 B33] Merkez
20.03.2013 15:46:10 19.04.2013 [email protected]
ÜMİT
ÇELİK
0007286
PL 260.26/ D36 A85 Aşka adanmış bir ömür Hz. Hatice : roman / Nurdan Damla [PL 260.26/ D36 A85] Merkez
20.03.2013 15:46:21 19.04.2013 [email protected]
ÜMİT
ÇELİK
0001893
HN 18.3/ M33 C58
Çivisi çıkmış dünya : uygarlıklarımız tükendiğinde / Amin Maalouf, çeviren, Or ... [HN 18.3/ M33 C58] Merkez
20.03.2013 15:46:30 19.04.2013 [email protected]
ÜMİT
ÇELİK
0014580
PL 258 c55/ G34
Gafiller / Raif Cilasun; Raif,1906-1998. Cilasun [PL 258 c55/ G34] Merkez
20.03.2013 15:46:45 19.04.2013 [email protected]
CİHAT
TÜRKAN
0009588
TJ 265/ C46 T47
Termodinamik : mühendislik yaklaşımıyla / Yunus A. Çengel, Michael A. Boles ; çe ... [TJ 265/ C46 T47] Merkez
04.10.2013 14:14:16 05.12.2013
MEHMET ŞERİF YILDIZ
0020959
HQ 755.85/.Y55
Sevgili anne ve babacığım lütfen bu kitabı okur musun!.. / Hasan. Yılmaz [HQ 755.85/.Y55] Merkez
05.03.2014 10:26:42 16.06.2014 [email protected]
MEHMET ŞERİF YILDIZ
0023570
HQ 734/ .K47
Çocuklarla doğru iletişim / Sabiha Paktuna. Keskin [HQ 734/ .K47] Merkez
05.03.2014 10:27:06 16.06.2014 [email protected]
BEYTULLAH
ABIK
0035466
PG 1918 .B33/A78
Fedailerin kalesi Alamut:tarihi roman / Vladimir Bartol [PG 1918 .B33/A78] Merkez
21.05.2014 08:49:08 07.07.2014 [email protected]
BEYTULLAH
ABIK
0001729
PS 3603/ C65 A25
Açlık oyunları / Suzanne Collins; çev. Sevinç Tezcan Yanar [PS 3603/ C65 A25] Merkez
21.05.2014 08:49:28 07.07.2014 [email protected]
BEYTULLAH
ABIK
0032378
DS 59/.K87 S43
Şerrên Sasûnê (1925-1937) / Sebrî Osman [DS 59/.K87 S43] Merkez
21.05.2014 14:24:55 20.06.2014 [email protected]
EMİNE
ÖZDEMİR
0027574
PS 3558/.A443 C419 Gökmavisi günahlar / Laurell K. Hamilton, İngilizce aslından çev. Barbaros Bost ... [PS 3558/.A443 C419] Merkez
08.07.2014 15:15:57 07.08.2014 [email protected]
EMİNE
ÖZDEMİR
0031418
PS 3558/.A443 B5619 Karakan / Laurell K. Hamilton, İngilizce aslından çev. Selim Yeniçeri [PS 3558/.A443 B5619] Merkez
31.07.2014 14:04:49 01.09.2014 [email protected]
EMİNE
ÖZDEMİR
0027168
PS 3558/.A443 S519 Günah pazarı / Laurell K. Hamilton, Laurell K. Hamilton ; İngilizceden çev. Se ... [PS 3558/.A443 S519] Merkez
31.07.2014 14:05:18 01.09.2014 [email protected]
HAMDİ
KARAKAYA
0011359
BF 637/ K55 O53
10 adımda duygusal zeka : yaşam boyu başarıyı yakalamanın sırları / Fatih Kılıça ... [BF 637/ K55 O53] Merkez
28.08.2014 11:05:42 29.09.2014 [email protected]
HAMDİ
KARAKAYA
0001577
BF 561/ G65 D89
Duygusal zeka neden IQ’ dan daha önemlidir / Daniel Goleman; çev. Banu Seçkin Yü ... [BF 561/ G65 D89] Merkez
28.08.2014 11:05:54 29.09.2014 [email protected]
HAMDİ
KARAKAYA
0038131
HD 38.2/.G64
İşbaşında duygusal zeka / Daniel Goleman, Türkçeleştiren Handan Balkara ;redaksi ... [HD 38.2/.G64] Merkez
28.08.2014 11:06:01 29.09.2014 [email protected]
AZİZ
OKAY
0007658
PL 249/G86 S25
Şakacı Hortlak İşbaşında / Melek Güngöre [PL 249/G86 S25] Merkez
09.04.2012 13:29:23 08.07.2013 [email protected]
AZİZ
OKAY
0013720
PK 6543/ S23 G85
Gülistan / Şirazi Muslihiddin. Sadi, Sadi; çev.H.İlaydın. [PK 6543/ S23 G85] Merkez
03.04.2013 11:14:06 08.07.2013 [email protected]
AZİZ
OKAY
0013183
PG 3367 / T65 S28
Savaş ve barış / Lev Tolstoy; haz. Aslı Yılmaz [PG 3367 / T65 S28] Merkez
03.04.2013 11:14:10 08.07.2013 [email protected]
FEDAKAR
ÜNSAL
0009498
PQ 2494/ Z65 B57
Bir aşk sayfası / Emile Zola, Emile Zola ; haz. Selahaddin Bahçeci [PQ 2494/ Z65 B57] Merkez
08.02.2011 10:18:57 10.03.2011
KEMAL
ÖZER
0004743
TK 7867/ B47 A84
Atelye ve Laboratuvar 1 / Metin Bereket, Engin Tekin [TK 7867/ B47 A84] Merkez
18.02.2011 10:33:19 21.03.2011
KEMAL
ÖZER
0004755
TK 7867/ B47 A84
Atelye ve Laboratuvar 2 / Metin Bereket, Engin Tekin [TK 7867/ B47 A84] Merkez
18.02.2011 10:33:39 21.03.2011
KEMAL
ÖZER
0004314
TK 7867/C65 E44
Elektrik kumanda devreleri / İlhami Çolak, Ramazan Bayındır [TK 7867/C65 E44] Merkez
18.02.2011 10:33:56 21.03.2011
MUZAFFER
BİMAY
0012022
PT 8109/ A53
Andersen masalları / Haz. Ekrem Aytar [PT 8109/ A53] Merkez
09.03.2012 17:15:30 14.10.2014
HANİFİ
TOPRAK
0012687
PL 248/ P35 Ş34
Şah & Sultan / İskender Pala, İskender Pala [PL 248/ P35 Ş34] Merkez
15.10.2012 06:06:47 02.04.2014 [email protected]
İSMAİL
VURGAÇ
0007401
DR 605/ P35 I35
İki darbe arasında / İskender Pala [DR 605/ P35 I35] Merkez
12.11.2012 15:36:46 12.12.2012
CAFER
DİKER
0001903
PQ 3979.2/ M33 D64 Doğu’nun limanları / Amin Maalouf, çev. Saadet Özen [PQ 3979.2/ M33 D64] Merkez
07.12.2012 10:50:32 20.02.2013 [email protected]
CAFER
DİKER
0014357
BP173.7/ Ö93
İblisin kıblesi : soğuk savaş dönemi'nden yeni dünya düzeni'ne, 1945'ten 28 Şuba ... [BP173.7/ Ö93] Merkez
07.12.2012 10:50:39 05.02.2013 [email protected]
kemal
özer
0005768
TJ 2237/K37 P53
İleri PIC 16F84 Uygulamaları / Hakan Karakaş [TJ 2237/K37 P53] Merkez
10.12.2012 11:17:16 09.01.2013
kemal
özer
0005724
TJ 2237/ A48 P53
PicBasic Pro ile PIC programlama / Orhan Altınbaşak [TJ 2237/ A48 P53] Merkez
10.12.2012 11:17:28 09.01.2013
HANİFİ
TOPRAK
0012917
PL 248/ Y37 A37
Ağrı Dağı Efsanesi / Kemal Yaşar [PL 248/ Y37 A37] Merkez
24.12.2012 10:17:48 02.04.2014 [email protected]
REŞİT
UĞRAN
0002432
PL 248/ A45 K89
Kuyucaklı Yusuf / Sabahattin Ali [PL 248/ A45 K89] Merkez
03.01.2013 17:03:47 25.06.2014 [email protected]
EMRAH
ÖĞÜT
0012340
PK 6908.9/ U98 D53 Dicle'nin yakarışı : dicle'nin sesi I / Mehmed. Uzun, Mehmed Uzun; Kürtçeden çev ... [PK 6908.9/ U98 D53] Merkez
09.01.2013 09:00:32 08.02.2013
EMRAH
ÖĞÜT
0014772
PL 248/ B37 H37
Hasretim derin uykularda : Mahir Çayan / Vehbi. Bardakçı, Vehbi Bardakçı [PL 248/ B37 H37] Merkez
23.01.2013 11:21:06 22.02.2013
EMRAH
ÖĞÜT
0014517
PG 3367/ G64 Ö58 Ölü canlar / Nikolay Vasilyeviç 1809-1852 Gogol [PG 3367/ G64 Ö58] Merkez
23.01.2013 11:21:17 22.02.2013
HANİFİ
TOPRAK
0013067
PQ 2287/ H84 S44
Sefiller / Viktor Hugo, Viktor Hugo; Çev. Ali Çankırılı [PQ 2287/ H84 S44] Merkez
24.01.2013 14:57:48 31.03.2014 [email protected]
GURBET
ARTIKLAR
0006713
PC 2112/F62
Fransızca okunuş söyleniş kuralları: Teleffuz ve en çok kullanılan 2000 sözcük / ... [PC 2112/F62] Merkez
27.02.2013 13:11:51 29.03.2013
GURBET
ARTIKLAR
0011450
BF 576/ K66 B37
Başarılı ve mutlu bir hayat için duygularla güçlenmek (EQ) / Stefan Konrad, Stef ... [BF 576/ K66 B37] Merkez
27.02.2013 13:11:58 29.03.2013
GURBET
ARTIKLAR
0012565
BF 637/ F67 S65
Spiritüel boşanma / Debbie Ford, Debbie Ford [BF 637/ F67 S65] Merkez
27.02.2013 13:12:06 29.03.2013
GURBET
ARTIKLAR
0001732
BJ 1581.2/ S54 O48 Olumlu yaşama sanatı / Harold. Sherman [BJ 1581.2/ S54 O48] Merkez
27.02.2013 13:12:13 29.03.2013
ABDURRAHMAN ŞAHİN
0008444
LB 2353/D47
DGS Dikey Geçiş Sınavı : Temel Kitap 2500’ün üzerinde Soru / ed. Hüsrev Tabak, M ... [LB 2353/D47] Merkez
27.02.2013 15:12:29 07.10.2013
ABDURRAHMAN ŞAHİN
0013147
PG 3327/ D67 B83
Budala / Fyodor Mihaylovic Dostoyevski, Fyodor Mihaylovic Dostoyevski ; Çev. : N ... [PG 3327/ D67 B83] Merkez
24.04.2013 14:45:41 07.10.2013
ABDURRAHMAN ŞAHİN
0013721
PR 4560/ D53 B89
Büyük umutlar :roman / Charles, 1812-1870. Dickens, Charles Dickens ; Charles D ... [PR 4560/ D53 B89] Merkez
24.04.2013 14:45:48 07.10.2013
MURAT
UYAN
0024696
KKX 4610/.C46
Ceza muhakemesi hukuku / Nur. Centel, Nur Centel, Hamide Zafer [KKX 4610/.C46] Merkez
04.07.2013 14:03:16 04.09.2014
MURAT
UYAN
0017982
KKX 804.52011/.A58 6098 sayılı Türk borçlar kanunu’na göre borçlar hukuku : genel hükümler cilt I / ... [KKX 804.52011/.A58] Merkez
04.07.2013 14:03:48 04.09.2014
MURAT
UYAN
0017981
KKX 4610/.C46
Ceza muhakemesi hukuku / Nur. Centel, Nur Centel, Hamide Zafer [KKX 4610/.C46] Merkez
04.07.2013 14:03:55 04.09.2014
MURAT
UYAN
0013976
KKX 500/ M43
Medeni hukuk pratik çalışmaları / Aydın Zevkliler... [ve başkaları]. [KKX 500/ M43] Merkez
04.07.2013 14:04:03 04.09.2014
FERİDE
FİLİZ
0001980
PQ 3979.2/ I85 M33 Işık bahçeleri / Amin. Maalouf, çeviren : Saadet Özen [PQ 3979.2/ I85 M33] Merkez
20.09.2013 13:43:02 17.02.2014 [email protected]
ESME
DONAT
0013120
PR 6103/ C54 K83
Küçük arı / Chris. Cleave, çev. Nalan Işık Çeper. [PR 6103/ C54 K83] Merkez
20.09.2013 13:43:54 21.10.2013
ESME
DONAT
0022608
PL 248/.Y553 S46
Seni unutmaya gücüm yetmedi / Ahmet Günbay Yıldız [PL 248/.Y553 S46] Merkez
07.10.2013 14:36:10 06.11.2013
HAYRETTİN
URUK
0009670
PK 6908.9/ U98 Y37 Yaşlı Rind’in Ölümü / Mehmed Uzun; çev. Selim Temo [PK 6908.9/ U98 Y37] Merkez
07.10.2013 15:25:00 06.11.2013
MUHAMMET
ECE
0020004
PL 248 T36/E76
Eroinle dans / Canan Tan [PL 248 T36/E76] Merkez
27.11.2013 15:12:49 24.03.2014
MUHAMMET
ECE
0002794
PL 248/ A43 F55
Amak-ı hayal / Filibelili Ahmet Hilmi; Haz. Metin Sarpkaya [PL 248/ A43 F55] Merkez
27.11.2013 15:12:58 24.03.2014
MUHAMMET
ECE
0015587
PR 6122 .A36/L68
Aşk kışın başlar : beş öykü / Simon. Van Booy, çeviren Dilek Cenkçiler. [PR 6122 .A36/L68] Merkez
27.11.2013 15:13:02 24.03.2014
MUHAMMET
ECE
0017543
LC 910 /.T9 E36
Zeka geliştirici oyunlar / Einon Dorothy; Dr. Dorothy Einon ; çev. Serhat Ataman [LC 910 /.T9 E36] Merkez
27.11.2013 15:13:10 24.03.2014
MURAT
UYAN
0011720
KKX 1270/ C46 I89 İş yasaları / Tankut Centel, Tankut Centel ; Ender Gülver [KKX 1270/ C46 I89] Merkez
06.12.2013 13:53:33 05.09.2014
MURAT
UYAN
0024501
KB 1472/.K67
Sosyal güvenlik hukukuna giriş / M. Refik Korkusuz, Suat Uğur. [KB 1472/.K67] Merkez
06.12.2013 13:53:40 05.09.2014
MURAT
UYAN
0010853
KKX 1270/ S89 I84 İş hukuku : (genel esaslar - bireysel iş hukuku) / Sarper Süzek, Sarper Süzek. [KKX 1270/ S89 I84] Merkez
06.12.2013 13:53:48 05.09.2014
AYŞE
KOÇKAN
0029898
PZ 7.5/.L83 G4
Gizemli Tetikçi / Jean Luc Luciani [PZ 7.5/.L83 G4] Şube Kütüphanesi
29.01.2014 16:30:12 28.02.2014
ÇETİN
TUNÇ
0034439
PT 9877.21/.E65 H9619
Hipnozcu / Lars Kepler, İsveççeden çev. Ali Arda [PT 9877.21/.E65 H9619] Şube Kütüphanesi
04.02.2014 15:40:36 06.03.2014
ÇETİN
TUNÇ
0034759
PS 3561/.K666
Gölge sokağı no:77 / Dean Koontz; çev. Fethi Aytuna [PS 3561/.K666] Şube Kütüphanesi
04.02.2014 15:40:46 06.03.2014
ÇETİN
TUNÇ
0035558
PS 3558/.O3472 P7519Hırsızlar prensi : hırsızlar şehri / Chuck Hogan, İngilizce aslından çev. Evrim ... [PS 3558/.O3472 P7519] Şube Kütüphanesi 04.02.2014 15:41:03 06.03.2014
ÇETİN
TUNÇ
0034906
PS 3558/.A443 L3819 Gülen ceset : bir vampir avcısı Anita Blake romanı / Laurell K. Hamilton; çev. ... [PS 3558/.A443 L3819] Şube Kütüphanesi 04.02.2014 15:41:15 06.03.2014
ÇETİN
TUNÇ
0035833
PL 248/.A376 A65
Aşk kalır / Seza Kutlar Aksoy [PL 248/.A376 A65] Şube Kütüphanesi
04.02.2014 15:41:34 06.03.2014
ÇETİN
TUNÇ
0034837
PS 3566 .B43/G65
Gölge varlıklar:davet / Julie Kenner Beck; çev. Burcu Çelik [PS 3566 .B43/G65] Şube Kütüphanesi
04.02.2014 15:41:55 06.03.2014
ÇETİN
TUNÇ
0035668
PR 6005/.H66 H619 Hollow Malikanesi cinayeti / Agatha Christie, Türkçesi Çiğdem Öztekin [PR 6005/.H66 H619] Şube Kütüphanesi
04.02.2014 15:42:17 06.03.2014
REŞİT
UĞRAN
0002258
QM 555/ H38 T87
Türkiye ‘ de histoloji ve embiyoloji / Tahir Hatipoğlu [QM 555/ H38 T87] Merkez
07.02.2014 14:39:38 26.06.2014 [email protected]
REŞİT
UĞRAN
0006159
QM 551/ A33 G46
Genel histoloji atlası / Turan Akay [QM 551/ A33 G46] Merkez
07.02.2014 14:39:47 26.06.2014 [email protected]
REŞİT
UĞRAN
0002681
QM 551/ A33 G46
Genel histoloji / M. Turan Akay [QM 551/ A33 G46] Merkez
07.02.2014 14:39:55 26.06.2014 [email protected]
REŞİT
UĞRAN
0012743
QS 504/ A33 G46
Genel histoloji / M. Turan Akay [QS 504/ A33 G46] Merkez
07.02.2014 14:40:06 26.06.2014 [email protected]
REŞİT
UĞRAN
0023852
QM 551 E76/D5
di Fiore Histoloji atlası : fonksiyonel ilişkileriyle / Victor P. Eroschenko; çe ... [QM 551 E76/D5] Merkez
07.02.2014 14:40:16 26.06.2014 [email protected]
KOÇER
KAYA
0005093
PL 248/H64 S43
Gerçeği bilmenizi istemiyorlar! : the secret’ın sırrı / Hogan ,Kevin, Dave Lakha ... [PL 248/H64 S43] Merkez
13.02.2014 10:06:16 17.03.2014
KOÇER
KAYA
0008630
PS 3606/ F39 O43
Olasılıksız / Adam Fawer, Şirin Okyayuz Yener [PS 3606/ F39 O43] Merkez
13.02.2014 10:06:29 17.03.2014
ELİF
BEDER
0025599
PQ 2510 .A6/Z65
Nana / Emile Zola, Emile Zola ; Fransızca aslından çeviren, Semih Tiryakioğlu [PQ 2510 .A6/Z65] Merkez
12.03.2014 16:40:49 11.04.2014 [email protected]
ADNAN
BARIŞ
0044322
BL 2370 .K8/B46
Kürt mitolojisi / Cemşid Bender [BL 2370 .K8/B46]
27.03.2014 16:44:27 28.04.2014 [email protected]
ADNAN
BARIŞ
0014452
BF 818/ A34
İnsan tanıma sanatı / Alfred Adler; çev. Kamuran Şipal. [BF 818/ A34] Merkez
27.03.2014 16:44:36 28.04.2014 [email protected]
KADİR
AKBAŞ
0017154
NA 7115/.P96
Projeler yapılar 1 : Konutlar: 11 ülkeden 34 mimari anlayış 38 konut / ed. Burçi ... [NA 7115/.P96] Merkez
01.04.2014 18:51:46 01.05.2014
MEHMET SALİH GARİPOĞLU 0035540
BJ 1608/.A7 I2319
İslam siyaset üslubu / Ibn al-Muqaffa, Ibn al-Muqaffa ; Türkçesi Vecdi Akyüz [BJ 1608/.A7 I2319] Şube Kütüphanesi
04.04.2014 15:03:16 05.05.2014 [email protected],msalih.garipogl
SERDAR
TÜRK
0039226
BP 161 .2/.Ş47
İnsanın dört zindanı / Ali Şeriatî; çev. ve notlandıran Hüseyin Hatemi [BP 161 .2/.Ş47] Merkez
24.04.2014 13:28:25 26.05.2014
HANİFİ
TOPRAK
0035566
PS 3576/.I464 W3719Varşova anagramları : roman / Richard Zimler, İngilizceden çev. Solmaz Kamuran [PS 3576/.I464 W3719] Şube Kütüphanesi25.04.2014 15:16:13 26.05.2014 [email protected]
Fahrettin
Çiçek
0022618
BD 241/.G319
Hakikat ve yöntem : ikinci cilt / Hans-Georg, 1900-2002. Gadamer, Türkçesi Hüsam ... [BD 241/.G319] Merkez
02.05.2014 18:35:20 02.06.2014 [email protected]
Fahrettin
Çiçek
0015969
BD 241/.G319
Hakikat ve yöntem : birinci cilt / Hans-Georg, 1900-2002. Gadamer, Türkçesi Hüsa ... [BD 241/.G319] Merkez
02.05.2014 18:35:35 02.06.2014 [email protected]
Fahrettin
Çiçek
0046545
BD 241/H47
Hermeneutik üzerine yazılar / Gadamer...[et al.] ;derleyen/çeviren Doğan Özlem. [BD 241/H47]
02.05.2014 18:35:58 02.06.2014 [email protected]
Fahrettin
Çiçek
0046273
BD 241/.O95
Metinlerle hermeneutik dersleri I / Doğan, Özlem, Doğan Özlem [BD 241/.O95]
02.05.2014 18:36:08 02.06.2014 [email protected]
Fahrettin
Çiçek
0046274
BD 241/.O95
Metinlerle hermeneutik dersleri II / Doğan, Özlem, Doğan Özlem [BD 241/.O95]
02.05.2014 18:36:17 02.06.2014 [email protected]
HANİFİ
TOPRAK
0030902
BP 161.2/.S4719
İslam nedir, Muhammed kimdir / Ali Şeriati, tercüme, Murat Demirkol ; edi. ler, ... [BP 161.2/.S4719] Merkez
05.05.2014 17:56:14 04.06.2014 [email protected]
ALİ
TURAN
0043435
PL 248 .I443/H33
Hababam sınıfı:Roman / Rıfat Ilgaz, çizen Turhan Selçuk. [PL 248 .I443/H33] Merkez
08.05.2014 17:50:32 09.06.2014
ALİ
TURAN
0029419
PR 3403/.T8 G65
Robinson Crusoe / Daniel Defoe; çev. Akşit Götürk [PR 3403/.T8 G65] Merkez
08.05.2014 17:50:38 09.06.2014
ALİ
TURAN
0013702
PZ 7/ S74 D44
Define adası / Robert Louis, 1850-1894. Stevenson; Çev. Nurettin Elhüseyn [PZ 7/ S74 D44] Merkez
08.05.2014 17:50:49 09.06.2014
ALİ
TURAN
0012769
PS 1306/ T83 T66
Tom Sawyer’ın Maceraları / Mark Twain, Mark Twain ; Çev. Bülent O. Doğan [PS 1306/ T83 T66] Merkez
08.05.2014 17:51:00 09.06.2014
ALİ
TURAN
0013176
PS 3503/ B38 Ö93
Öz büyücüsü / Lyman Frank, 1856-1919 Baum, Lyman Frank, 1856-1919 Baum ; çev.Vol ... [PS 3503/ B38 Ö93] Merkez
08.05.2014 17:51:09 09.06.2014
ALİ
TURAN
0011185
PR 5493.T9/ C65 P56 Pinokyo / Carlo Collodi, Carlo Collodi ; çev. Egemen Berköz [PR 5493.T9/ C65 P56] Merkez
08.05.2014 17:51:20 09.06.2014
ALİ
TURAN
0016028
PS 3552 .A255/J619 Martı : Jonathan Livingston : bir öykü / Richard Bach, fotoğraflar Russell Munso ... [PS 3552 .A255/J619] Merkez
08.05.2014 17:51:32 09.06.2014
ALİ
ŞENKAL
0033145
HM 251/.R45
Dinle küçük adam / Wilhelm Reich; çev. Şemsa Yeğin, res. William Steig [HM 251/.R45] Merkez
09.05.2014 15:23:20 09.06.2014
REŞİT
UĞRAN
0011156
PT 2034.T9/ G46 F38 Faust / Johann Wolfgang von Goethe, Johann Wolfgang von Goethe ; çev. Kerim Çeti ... [PT 2034.T9/ G46 F38] Merkez
28.05.2014 15:44:40 27.06.2014 [email protected]
SEMRA
ALP
0026987
PS 3606/ F47 K83
Küçük gelin / Zoe Ferraris, Zoe Ferraris ; çeviren İrem Sağlamer [PS 3606/ F47 K83] Merkez
29.05.2014 13:19:42 14.07.2014
SEMRA
ALP
0021007
PL 248 .T361/I9
İz / Canan, 1951- Tan [PL 248 .T361/I9] Merkez
29.05.2014 13:20:13 14.07.2014
SEMRA
ALP
0019361
PS 3608 .O832/K58 Uçurtma avcısı / Khaled. Hosseini, Türkçesi, Püren Özgören. [PS 3608 .O832/K58] Merkez
29.05.2014 13:20:26 14.07.2014
NESRİN
KAYA
0026625
PS 3561/ K56 S24
Saftirik Greg'in günlüğü : türünün son örneği / Jeff Kinney, Jeff Kinney ; ... [PS 3561/ K56 S24] Merkez
02.06.2014 12:54:18 02.07.2014
NESRİN
KAYA
0026700
PZ 7/ C65 S24
Saftirik vampirin günlüğü : ezik prens / Tim, 1975- Collins, Tim, 1975- Colli ... [PZ 7/ C65 S24] Merkez
02.06.2014 12:54:34 02.07.2014
KADİR
AKBAŞ
0031229
HT 151/.W4319
Şehir : modern kentin oluşumu / Max Weber; edi. , Don Martindale & Gertrud Neuw ... [HT 151/.W4319] Merkez
02.06.2014 12:55:26 02.07.2014
İbrahim
ARI
0022216
PS 3608 .O832/K58 Uçurtma avcısı / Khaled. Hosseini, Türkçesi, Püren Özgören. [PS 3608 .O832/K58] Merkez
19.06.2014 10:20:35 21.07.2014
ERKAN
ZENGİN
0038628
BF 145/.M87
Bilinçaltının gücü / Joseph Murphy; çev. Aslı Şimşek [BF 145/.M87] Merkez
21.07.2014 14:05:56 20.08.2014 [email protected]
MEHMET
DURSUN
0009368
QA 76.76/ A94 K56 Kim korkar LINUX'tan? / Can Uğur Ayfer, Ömer Ayfer [QA 76.76/ A94 K56] Merkez
08.08.2014 14:13:51 08.09.2014 [email protected]
ERKAN
ZENGİN
0011862
BL 60/ G86 D56
Din sosyolojisi / Ünver Günay, Ünver Günay [BL 60/ G86 D56] Merkez
13.08.2014 08:38:06 12.09.2014 [email protected]
FAHREDDİN
EKİNCİ
0021631
PL 248 .S24/P56
Pinhan / Elif,1971- Şafak [PL 248 .S24/P56] Merkez
15.08.2014 16:29:49 15.10.2014
YILDIZ
ALPASLAN
0018064
PS 3562/.E42 D519 Mülksüzler / Ursula K., 1929- Le Guin, çeviren Levent Mollamustafaoğlu [PS 3562/.E42 D519] Merkez
05.09.2014 13:56:21 06.10.2014
YILDIZ
ALPASLAN
0024227
DR 435.K87/B55
Bildiğin gibi değil : 90’larda Güneydoğu’da çocuk olmak / röportaj Rojin Canan A ... [DR 435.K87/B55] Merkez
05.09.2014 13:56:29 06.10.2014
YILDIZ
ALPASLAN
0011878
HX 811/ M67 D46
De optima reipublicae statu deque nova insula utopia = Mükemmel bir devlet model ... [HX 811/ M67 D46] Merkez
05.09.2014 13:56:36 06.10.2014
YILDIZ
ALPASLAN
0011262
HX 811/ C36 G86
Güneş ülkesi / Tommaso Campanella, Tommaso Campanella ; cev. Veysel Atayman [HX 811/ C36 G86] Merkez
05.09.2014 13:56:47 06.10.2014
İsmail
AKYILDIZ
0039071
PL 248 .U458/S65
Sokağın zulası / Ahmet Ümit [PL 248 .U458/S65] Merkez
08.09.2014 12:54:06 08.10.2014
İsmail
AKYILDIZ
0013412
PL 248/ Ü55 I88
İstanbul hatırası / Ahmet Ümit [PL 248/ Ü55 I88] Merkez
08.09.2014 12:54:14 08.10.2014
ÖZGÜR ÖZNUR TEKİN TOKGÖZ 0012835
PS 3557/ G47 İ35
İkiz bedenler / Tess Gerritsen, Tess Gerritsen ; çev. Bahar Çelik [PS 3557/ G47 İ35] Merkez
12.09.2014 08:03:48 13.10.2014 [email protected]
ÖZGÜR ÖZNUR TEKİN TOKGÖZ 0042060
PS 3557 .E77/G43
Gece nöbeti / Tess Gerritsen; çev. Selim Yeniçeri [PS 3557 .E77/G43] Merkez
12.09.2014 08:04:34 13.10.2014 [email protected]
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
UYE|10::Grup
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
UYE|10::Fakülte
UYE|10::Bölüm
Üye#
BESYO
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
18380017570
BESYO
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
18380017570
BESYO
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
18380017570
BESYO
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
18380017570
BESYO
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
18380017570
BESYO
Beden Eğt.Ve Spor Öğr.
18380017570
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
16228913800
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
16228913800
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4280066786
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4280066786
Meslek Yüksek Okulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
11933779796
(İ.Ö.)
Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü
53950021724
Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü
53950021724
Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü
53950021724
Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü
53950021724
Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
27551575276
Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
27551575276
Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
27551575276
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekBeslenme
Okulu ve Diyetetik
12802415340
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekBeslenme
Okulu ve Diyetetik
12802415340
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekBeslenme
Okulu ve Diyetetik
12802415340
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekHemşirelik
Okulu
20410792296
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekHemşirelik
Okulu
20410792296
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekHemşirelik
Okulu
20410792296
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekHemşirelik
Okulu
20410792296
Teknoloji Fakültesi
Enerji Bilim Dalı
10498516532
Teknoloji Fakültesi
Enerji Bilim Dalı
10498516532
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
30746298256
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
30746298256
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
30746298256
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
30746298256
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
30746298256
11882304636
11882304636
11882304636
11882304636
73582041594
30895436288
30895436288
29381238994
57886564560
57886564560
29381238994
29381238994
25906356792
19084590680
19084590680
19084590680
30142321220
30142321220
30142321220
10283782180
59155065792
59155065792
59155065792
59155065792
59155065792
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
65584309482
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
65584309482
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
65584309482
39095105642
39095105642
49585562756
14230737322
11912135766
11912135766
11912135766
23387135462
63268381502
63268381502
63268381502
19084590680
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
65584309482
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
65584309482
17749923798
17749923798
10325833498
10325833498
40100179732
61894016140
61894016140
61894016140
61894016140
61894016140
38069221562
38069221562
15209701016
10283782180
10283782180
62605406908
51574774460
51574774460
62605406908
47029446792
47029446792
12435133956
30070460886
30070460886
30070460886
30070460886
30070460886
30070460886
30070460886
23200736272
34459084748
34459084748
34459084748
34459084748
34097355590
10325833498
10325833498
10325833498
39061875548
39061875548
32461366944
32461366944
32461366944
32461366944
32461366944
36868237104
26075191450
12435133956
23200736272
27511537764
27511537764
27511537764
27511537764
28739248036
28739248036
26075191450
26075191450
26075191450
10325833498
10325833498
10325833498
10325833498
32461366944
32461366944
32461366944
14195673994
30070460886
39061875548
39061875548
39061875548
39061875548
34097355590
34097355590
34097355590
34097355590
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
65584309482
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
65584309482
49690536710
23200736272
23200736272
23200736272
23200736272
23200736272
23200736272
13288505686
13288505686
13288505686
13288505686
13288505686
14230737322
14230737322
43001060284
43001060284
43001060284
43001060284
43001060284
10325833498
UYE|10::Adı UYE|10::Soyadı
MURAT
ŞAHBUDAK
MURAT
ŞAHBUDAK
MURAT
ŞAHBUDAK
MURAT
ŞAHBUDAK
MURAT
ŞAHBUDAK
MURAT
ŞAHBUDAK
HASAN
ARSLAN
HASAN
ARSLAN
murat
SİLİNİR
murat
SİLİNİR
mehmet veysel KARATAŞ
HAKAN
KARAKAYA
HAKAN
KARAKAYA
HAKAN
KARAKAYA
HAKAN
KARAKAYA
HÜSEYİN
AYDIN
HÜSEYİN
AYDIN
HÜSEYİN
AYDIN
Birsen
Yılmaz
Birsen
Yılmaz
Birsen
Yılmaz
Ruken
BARUT
Ruken
BARUT
Ruken
BARUT
Ruken
BARUT
Adem
Yılmaz
Adem
Yılmaz
Ayla
Durmuş
Ayla
Durmuş
Ayla
Durmuş
Ayla
Durmuş
Ayla
Durmuş
NECİM
KAYA
NECİM
KAYA
NECİM
KAYA
NECİM
KAYA
SELMA
ATİÇ
KADİR SERDAR ÇELİK
KADİR SERDAR ÇELİK
EMRULLAH
ACAR
ÖZLEM
BEZEK GÜRE
ÖZLEM
BEZEK GÜRE
EMRULLAH
ACAR
EMRULLAH
ACAR
EMRE
ERKAN
SERVET
ULUTÜRK
SERVET
ULUTÜRK
SERVET
ULUTÜRK
SÖNMEZ
ARSLAN
SÖNMEZ
ARSLAN
SÖNMEZ
ARSLAN
ŞEVKİ İHYA
SARICI
HACI ALİM
BARAN
HACI ALİM
BARAN
HACI ALİM
BARAN
HACI ALİM
BARAN
HACI ALİM
BARAN
Fevzi
YAŞAR
Fevzi
YAŞAR
Fevzi
YAŞAR
YUSUF
ARSLAN
YUSUF
ARSLAN
ERCAN
ÇINAR
Edip
ÇETKİN
AHMET
KARACA
AHMET
KARACA
AHMET
KARACA
MUSTAFA HAKKI ERTAN
HÜSEYİN
GÜRBÜZ
HÜSEYİN
GÜRBÜZ
HÜSEYİN
GÜRBÜZ
SERVET
ULUTÜRK
Fevzi
YAŞAR
Fevzi
YAŞAR
BEŞİR
DAĞ
BEŞİR
DAĞ
ALİ KEMAL
CEYLAN
ALİ KEMAL
CEYLAN
ESEN
BAYDEMİR
BANU
ATALAY
BANU
ATALAY
BANU
ATALAY
BANU
ATALAY
BANU
ATALAY
ŞEHMUS
ALTUN
ŞEHMUS
ALTUN
İLHAN
ÇİÇEK
ŞEVKİ İHYA
SARICI
ŞEVKİ İHYA
SARICI
MEHMET EMİN DEMİR
HASAN
DURSUN
HASAN
DURSUN
MEHMET EMİN DEMİR
DERYA
KOCA
DERYA
KOCA
SEYRAN
GAFARZADE
BERİVAN
CAN EMMEZ
BERİVAN
CAN EMMEZ
BERİVAN
CAN EMMEZ
BERİVAN
CAN EMMEZ
BERİVAN
CAN EMMEZ
BERİVAN
CAN EMMEZ
BERİVAN
CAN EMMEZ
ALİYE
YILMAZ
MUHAMMET ERŞED
TOKAT
MUHAMMET ERŞED
TOKAT
MUHAMMET ERŞED
TOKAT
MUHAMMET ERŞED
TOKAT
BİLAL
ŞEKER
ALİ KEMAL
CEYLAN
ALİ KEMAL
CEYLAN
ALİ KEMAL
CEYLAN
ERDEM
SEVEN
ERDEM
SEVEN
OSMAN
PAKMA
OSMAN
PAKMA
OSMAN
PAKMA
OSMAN
PAKMA
OSMAN
PAKMA
ZEHRA
GEM
HALİME
ÜNALDI
SEYRAN
GAFARZADE
ALİYE
YILMAZ
ŞEHMUS
FİDAN
ŞEHMUS
FİDAN
ŞEHMUS
FİDAN
ŞEHMUS
FİDAN
MERAL
SÜER
MERAL
SÜER
HALİME
ÜNALDI
HALİME
ÜNALDI
HALİME
ÜNALDI
ALİ KEMAL
CEYLAN
ALİ KEMAL
CEYLAN
ALİ KEMAL
CEYLAN
ALİ KEMAL
CEYLAN
OSMAN
PAKMA
OSMAN
PAKMA
OSMAN
PAKMA
EŞREF
BAYSAL
BERİVAN
CAN EMMEZ
ERDEM
SEVEN
ERDEM
SEVEN
ERDEM
SEVEN
ERDEM
SEVEN
BİLAL
ŞEKER
BİLAL
ŞEKER
BİLAL
ŞEKER
BİLAL
ŞEKER
Fevzi
YAŞAR
Fevzi
YAŞAR
FARUK
BARTAN
ALİYE
YILMAZ
ALİYE
YILMAZ
ALİYE
YILMAZ
ALİYE
YILMAZ
ALİYE
YILMAZ
ALİYE
YILMAZ
NURAY
ALPASLAN
NURAY
ALPASLAN
NURAY
ALPASLAN
NURAY
ALPASLAN
NURAY
ALPASLAN
Edip
ÇETKİN
Edip
ÇETKİN
ÖMER FARUK ERTUĞRUL
ÖMER FARUK ERTUĞRUL
ÖMER FARUK ERTUĞRUL
ÖMER FARUK ERTUĞRUL
ÖMER FARUK ERTUĞRUL
ALİ KEMAL
CEYLAN
Demirbaş# c#050 080 Sınıflama
c#245 Kitap/Yazar
Ödünç Tarihi Ödünç Zamanı cGeleceği TarihUYE|10::cePosta
0012492
HD 58.7/ Ç35
Çalışma yaşamında davranış : Güncel yaklaşımlar / editör Aşkın Keser, Gözde Yılm ... [HD 58.7/ Ç35] Merkez
24.07.2014
14:32:24
25.08.2014 [email protected]
0043074
HD 37 .T8/Y66
Yönetimde yeni yaklaşımlar / edi. ler Hasan Basri Memduhoğlu, Kürşad Yılmaz [HD 37 .T8/Y66] Merkez
24.07.2014
14:32:38
25.08.2014 [email protected]
0036903
HD 58.7/.O74
Örgütsel davranışta güncel konular / edi. Derya Ergun Özler [HD 58.7/.O74] Merkez
24.07.2014
14:32:50
25.08.2014 [email protected]
0015273
HD 58.7/.E74
Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi / Erol Eren [HD 58.7/.E74] Merkez
24.07.2014
14:32:59
25.08.2014 [email protected]
0034337
HD 58.7/.Y66
Yönetimde çağdaş ve güncel konular:kavramlar, ilkeler, uygulamalar ve yaklaşımla ... [HD 58.7/.Y66] Merkez
24.07.2014
14:33:07
25.08.2014 [email protected]
0038322
HD 58.7/.Y66
Yönetimde birey ve örgüt odaklı davranışlar / edi. Özcan Yeniçeri, Yavuz Demirel [HD 58.7/.Y66] Merkez
24.07.2014
14:33:18
25.08.2014 [email protected]
0002201
PR 6029/ O79 B56 Bin dokuz yüz seksen dört / George Orwell, Türkçesi Nuran Akgören [PR 6029/ O79 B56] Merkez
14.02.2014
13:39:04
23.06.2014 [email protected]
0001678
PL 250/ T87 G88 Güven / Vedat Türkali [PL 250/ T87 G88] Merkez
10.04.2014
13:55:45
20.06.2014 [email protected]
0009125
JC 319/D84 R87 Rus Jeopolitiği : Avrasyacı yaklaşım / Aleksandr Dugin; çev.: Vügar İmanov [JC 319/D84 R87] Merkez
20.09.2012
10:47:52
07.10.2013 [email protected]
0014591
JZ 1305/ G45
Gelecek 100 yılı : 21. yüzyıl için öngörüler / George Friedman, İngilizce'den çe ... [JZ 1305/ G45] Merkez
20.09.2012
10:48:23
07.10.2013 [email protected]
0034376
HM 585/.S67
Sosyoloji:başlangıç okumaları / çev. Günseli Altaylar ; edi. Anthony Giddens [HM 585/.S67] Şube Kütüphanesi
04.08.2014
15:25:25
03.09.2014 [email protected]
0011679
TA 357.3 / E94 I35 2500 solved problems in fluid mechanics and hydraulics / Jack B. Evett, Jack B. ... [TA 357.3 / E94 I35] Merkez
01.10.2012
04:14:37
16.10.2014 [email protected]
0039253
TA 357 .Y85/I44 İleri akışkanlar mekaniği / Yalçın Yüksel, Yalçın Yüksel. [TA 357 .Y85/I44] Merkez
01.04.2014
15:19:24
16.10.2014 [email protected]
0033258
S 671/.O988
Sera iklimlendirme tekniği / H. Hüseyin Öztürk [S 671/.O988] Merkez
01.04.2014
15:19:35
16.10.2014 [email protected]
0032712
SB 415/.Y85
Sera yapım tekniği / Ahmet Nedim Yüksel, Elif Yüksel [SB 415/.Y85] Merkez
01.04.2014
15:19:53
16.10.2014 [email protected]
0006324
PE 1114/ C36 P37 Passport to Kpds / haz. Birsen Çankaya [PE 1114/ C36 P37] Merkez
27.06.2014
11:44:13
28.07.2014 [email protected]
0006405
PE 1112/ B39 E54 English grammar from all aspects = İleri düzeyde öğrenciler için her yönüyle ing ... [PE 1112/ B39 E54] Merkez
27.06.2014
11:45:22
28.07.2014 [email protected]
0004093
QC 320/I53 I85 Isı ve kütle geçişinin temelleri / Frank P. Incropera, David P. DeWitt ; çev. Ta ... [QC 320/I53 I85] Merkez
27.06.2014
11:46:03
28.07.2014 [email protected]
0045933
PL 248 .A483/İ89 İsyan günlerinde aşk : roman / Ahmet Altan [PL 248 .A483/İ89]
25.04.2014
11:12:52
26.05.2014
0033153
RC 514/.S332 A319Sessiz oda / Lori Schiller; çev. Elif Kadıoğlu [RC 514/.S332 A319] Merkez
25.04.2014
11:13:06
26.05.2014
0027873
PS 3552/.R6854 I5419
Cehennem / Dan Brown; çev. İpek Demir [PS 3552/.R6854 I5419] Merkez
25.04.2014
11:13:13
26.05.2014
0012282
PN 6222/ S83 K57 Kırk gram tebessüm / Cüneyt Suavi, Cüneyt Suavi [PN 6222/ S83 K57] Merkez
25.04.2014
11:15:01
26.05.2014
0029229
PQ 4841/.C482 V419
Hayat işte / Italo Svevo, İtalyanca aslından çev. Neyyire Gül Işık [PQ 4841/.C482 V419] Merkez
25.04.2014
11:15:25
26.05.2014
0009050
PL 248/A48 A45 Alkışlarla Lamia / Demet Altınyeleklioğlu [PL 248/A48 A45] Merkez
25.04.2014
11:15:38
26.05.2014
0006506
PE 1114/P47 C56 Cloze tests / Özgür Perçin [PE 1114/P47 C56] Merkez
25.04.2014
11:15:47
26.05.2014
0027245
Q 174.8/.L6719 Bilim felsefesine tarihsel bir giriş / John Losee, Türkçesi : Elif Derviş [Q 174.8/.L6719] Merkez
16.09.2014
09:08:25
16.10.2014 [email protected]
0009325
TJ 145/ A35 M35 Makine bilgisi / Mustafa Akkurt [TJ 145/ A35 M35] Merkez
16.09.2014
09:08:44
16.10.2014 [email protected]
0009863
TJ 145/C47 M35 Makina mühendisliği el kitabı Cilt 1 / A.Münir Cerit [TJ 145/C47 M35] Merkez
16.09.2014
11:51:08
16.10.2014
0000222
TJ 808.2/ A36 Y46 Yenilenebilir enerji kaynakları / İsmet Akova [TJ 808.2/ A36 Y46] Merkez
16.09.2014
11:51:15
16.10.2014
0005947
TJ 260/ O98 I85 Isı depolama tekniği / H. Hüseyin Öztürk [TJ 260/ O98 I85] Merkez
16.09.2014
11:51:57
16.10.2014
0009241
TJ 808/ A23 A48 Alternatif enerji kaynakları / Mustafa Acaroğlu [TJ 808/ A23 A48] Merkez
16.09.2014
12:01:13
16.10.2014
0004827
TP 363/ A48 U94 Uygulamalarla ısı transferi / Kemal Altınışık [TP 363/ A48 U94] Merkez
16.09.2014
12:01:23
16.10.2014
0000573
TA 681/ S59
Beton ve beton teknolojisi / Osman Simsek [TA 681/ S59] Merkez
14.03.2012
15:42:05
13.04.2012 [email protected]
0005522
TA 407/S28 M85 Mukavemet : teorik esaslar, çözümlü problemler / Mustafa Savcı, Alaeddin Arpacı [TA 407/S28 M85] Merkez
14.03.2012
15:42:23
13.04.2012 [email protected]
0005225
TA 405/ Y39 C57 Cisimlerin mukavemeti / Osman. Yazıcıoğlu, Nurullah Aslan [TA 405/ Y39 C57] Merkez
14.03.2012
15:42:31
13.04.2012 [email protected]
0007007
TD 345/M87 S8 Çözümlü problemlerle su temini ve çevre sağlığı Cilt 1 / Yılmaz Muslu [TD 345/M87 S8] Merkez
04.05.2012
13:54:06
04.06.2012 [email protected]
0012659
PL 276/ S24 S59 Siyah süt yeni başlayanlar için postpartum depresyon / Elif Şafak [PL 276/ S24 S59] Merkez
21.05.2012
14:33:58
20.06.2012 [email protected]
0001384
QD 79/ S56
Enstrümantal analiz ilkeleri / Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nie ... [QD 79/ S56] Merkez
21.05.2012
16:07:44
20.06.2012 [email protected]
0011001
QD 39.3/ G86 K56 Kimyacılar için istatistik / Turgut Gündüz, Turgut Gündüz [QD 39.3/ G86 K56] Merkez
21.05.2012
16:07:52
20.06.2012 [email protected]
0011939
QA 184 / S23 L56 Lineer cebir / Arif Sabuncuoğlu, Arif Sabuncuoğlu [QA 184 / S23 L56] Merkez
03.10.2012
17:04:41
03.12.2012 [email protected]
0007499
QC 760/E36 E44 Elektromanyetik : teori ve problemlerle / Joseph A. Edminster; çev. Timur Aydemi ... [QC 760/E36 E44] Merkez
19.10.2012
09:47:35
28.03.2013 [email protected]
0013524
QC 665/ G87 E44 Elektromanyetik alan teorisi / Osman Gürdal, Osman Gürdal. [QC 665/ G87 E44] Merkez
19.10.2012
09:47:43
28.03.2013 [email protected]
0013618
QA 76.5/ T67 M55 Mikroişlemciler ve Assembly Dili / Nurettin Topaloğlu [QA 76.5/ T67 M55] Merkez
05.11.2012
06:53:26
05.12.2012 [email protected]
0003907
TK 7868/Y34 D55 Dijital elektronik deneyleri ve projeleri / Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar [TK 7868/Y34 D55] Merkez
05.11.2012
06:53:34
05.12.2012 [email protected]
0008662
QC 808.5/A43 J46 Jeofizik mühendisliğinde görüntü işleme teknikleri uygulamaları / Ali Muhittin A ... [QC 808.5/A43 J46] Merkez
12.11.2012
16:52:55
12.12.2012
0011645
QH 84/ A36 B59 Biyocografya / Yıldırım Akman [QH 84/ A36 B59] Merkez
19.12.2012
14:51:55
17.01.2014 [email protected]
0006167
Q 125/ S24 B59 Biyolojide geçmişe yolculuk : düşünce, tarih ve gerçeklik noktasında / Yalçın Şa ... [Q 125/ S24 B59] Merkez
19.12.2012
14:52:08
17.01.2014 [email protected]
0012099
QH 541/ O38 E36 Ekoloji'nin temel ilkeleri / Eugene Pleasants Odum, Garry W. Barrett [QH 541/ O38 E36] Merkez
19.12.2012
14:52:15
17.01.2014 [email protected]
0014110
BP130/ Ö55 R37 Resülullahın İslama davet metodu/ Ahmet Önkal. / Ahmet. Önkal [BP130/ Ö55 R37] Merkez
27.12.2012
16:44:16
25.07.2014 [email protected]
0009108
QD 462/ K33 K83 Kuantum kimyasına giriş / Melike Kabasakaloğlu, Tuncer Çaykara [QD 462/ K33 K83] Merkez
27.12.2012
16:44:34
25.07.2014 [email protected]
0011680
QD 151.5/ K39
İnorganik Kimya :1 / Cemal Kaya [QD 151.5/ K39] Merkez
27.12.2012
16:44:58
25.07.2014 [email protected]
0003344
NA 7396/ B58 S29 Bitlis evleri / Yüksel Sayan, Şahabettin Öztürk [NA 7396/ B58 S29] Merkez
11.01.2013
11:17:21
18.03.2014 [email protected]
0001059
QE 390/ R32
Introduction to ore-forming processes / L. J. Robb, Laurence Robb. [QE 390/ R32] Merkez
18.01.2013
11:54:43
29.03.2013 [email protected]
0000193
QE 434/ M33 A26 A Colour Atlas of Rocks and Minerals in Thin Section / W.S. Mackenzie; A.E. Adam ... [QE 434/ M33 A26] Merkez
18.01.2013
11:54:51
29.03.2013 [email protected]
0002428
QE 48.8/ S73 D38 Statistics and data analysis in geology / John C. Davis [QE 48.8/ S73 D38] Merkez
18.01.2013
11:54:59
29.03.2013 [email protected]
0001038
QE 363.8/ W54
Magic of minerals and rocks / Dirk J., 1939- Wiersma, Dirk J. Wiersma. [QE 363.8/ W54] Merkez
18.01.2013
11:55:09
29.03.2013 [email protected]
0000824
QE 38/ K4618
Çevre jeolojisine giriş / Edward A. Keller; çev. Erdal Akyol, Kâmil Kayabalı [QE 38/ K4618] Merkez
18.01.2013
11:55:50
29.03.2013 [email protected]
0005169
TJ 265 /C46 T47 Termodinamik : mühendislik yaklaşımıyla / Yunus A. Çengel, Michael A. Boles ; çe ... [TJ 265 /C46 T47] Merkez
15.02.2013
09:45:59
07.10.2014 [email protected]
0001307
TJ 260/ K34
Örneklerle ısı transferi / Sadık Kakaç [TJ 260/ K34] Merkez
15.02.2013
09:46:08
07.10.2014 [email protected]
0001308
TJ 260/ K34
Örneklerle ısı transferi / Sadık Kakaç [TJ 260/ K34] Merkez
26.02.2013
16:26:30
08.10.2014 [email protected]
0017320
HM 571/.N4819 Toplumsal araştırma yöntemleri : nitel ve nicelik yaklaşımlar II / William Lawre ... [HM 571/.N4819] Merkez
09.09.2013
09:26:06
09.10.2013 [email protected]
0020798
HM 571/.N4819 Toplumsal araştırma yöntemleri : nitel ve nicelik yaklaşımlar I / William Lawren ... [HM 571/.N4819] Merkez
09.09.2013
09:26:11
09.10.2013 [email protected]
0019889
QD 31.2/.G46
Genel kimya : ilkeler ve modern uygulamalar / Ralph H. Petrucci ; çev. ed. Tahsi ... [QD 31.2/.G46] Merkez
09.09.2013
13:32:24
09.10.2013 [email protected],[email protected]
0011600
TA 350 / O48 M84 2003
Mühendisler için mekanik statik ve mukavemet (çözümlü problemler) / Mehmet H. Om ... [TA 350 / O48 M84 2003] Merkez
20.09.2013
14:18:23
22.08.2014 [email protected]
0023538
BF 721/.S46
Çocuk ve gençlik ruh sağlığı / Selahattin Şenol [BF 721/.S46] Merkez
24.09.2013
17:00:04
21.04.2014
0003029
BF 721/ C63 Y67 Çocuk ruh sağlığı: çocuğun kişilik gelişimi, yetiştirilmesi ve ruhsal sorunları ... [BF 721/ C63 Y67] Merkez
24.09.2013
17:00:13
21.04.2014
0003139
LB 1140.35/ O53 E35
Okul öncesi çocuklar için eğitici drama uygulamaları / Alev Önder [LB 1140.35/ O53 E35] Merkez
24.09.2013
17:00:48
21.04.2014
0020856
BF 385/.E3819
Mükemmel bir hafızanız olsun ister misiniz? / Rob Eastaway; çev. Eda Aksan [BF 385/.E3819] Merkez
24.09.2013
17:34:19
24.10.2013 [email protected]
0005243
TJ 1185/ M63
Modern talaşlı imalat yöntemleri / çeviren, M. Cemal Çakır [TJ 1185/ M63] Merkez
02.10.2013
15:41:41
14.04.2014
0005183
TS 155/D36 I43 İmalat mühendisliği / V. Danilevsky; çev. Emin Bahadır Kantaroğlu [TS 155/D36 I43] Merkez
02.10.2013
15:41:45
14.04.2014
0000252
TJ 1185 / Ç35 M63 Modern talaşlı imalatın esasları= Modern metal cutting (1. Bölüm ) / Çakır M.cem ... [TJ 1185 / Ç35 M63] Merkez
02.10.2013
15:41:50
14.04.2014
0006178
QH 366.2/ F88 E97Evrim / Douglas J. Futuyma, çeviri editörleri Aykut Kence, A. Nihat Bozcuk. [QH 366.2/ F88 E97] Merkez
04.11.2013
10:24:44
17.01.2014 [email protected]
0004838
TA 357/ W45 A35 Akışkanlar mekaniği / Frank M. White; çev.Kadir Kırkköprü, Erkan Ayder [TA 357/ W45 A35] Merkez
29.11.2013
15:43:49
06.10.2014 [email protected]
0010013
TA 357/ S64 A36 Akışkanlar mekaniği Çözümlü Problemler / M. Muhittin Soğukoğlu [TA 357/ S64 A36] Merkez
29.11.2013
15:44:05
06.10.2014 [email protected]
0012452
QD 31.2/ P48 G46 Genel Kimya 1 : İlkeler ve Modern Uygulamalar : Seçilmiş Soru Çözümleri / Ralph ... [QD 31.2/ P48 G46] Merkez
10.12.2013
12:21:35
09.01.2014 [email protected],[email protected]
0000310
QD 31.2/ P48
Genel Kimya 1 : İlkeler ve modern uygulamalar / Ralph H. Petrucci, Ralph H. P ... [QD 31.2/ P48] Merkez
10.12.2013
12:21:44
09.01.2014 [email protected],[email protected]
0012173
HT 123/ S58
Sivil bir kamusal alan / [yazarlar] Abdullah Erol... (vb.) ; yayına hazırlayan L ... [HT 123/ S58] Merkez
19.12.2013
13:48:06
14.10.2014 [email protected]
0014169
JC 11/ K37 M45 Mekanın Siyasallaşması / Servet Karabağ, Servet Karabağ ; Servet Karabağ [JC 11/ K37 M45] Merkez
19.12.2013
13:48:24
14.10.2014 [email protected]
0021652
PL 204.5/.I85
İslamiyet öncesi Türk destanları: incelemeler-metinler / haz. Saim Sakaoğlu, Ali ... [PL 204.5/.I85] Merkez
23.01.2014
13:18:53
24.02.2014 [email protected]
0013153
PT 9876.22/ L37 A75
Arı kovanına çomak sokan kız: millennium serisi- 3 / Stieg Larsson, Stieg Larsso ... [PT 9876.22/ L37 A75] Merkez
05.02.2014
14:31:02
04.09.2014 [email protected],[email protected]
0013117
PT 9876.22/ L37 A84
Ateşle oynayan kız = Flickan som lekte med elden = The girl who played with fire ... [PT 9876.22/ L37 A84] Merkez 05.02.2014
14:31:13
04.09.2014 [email protected],[email protected]
0037785
AG 195/.M5
İkinci cahillikler kitabı / John Lloyd; çev. Onur Kaya [AG 195/.M5] Merkez
05.02.2014
14:31:24
04.09.2014 [email protected],[email protected]
0016474
PS 3603/.A869 M3719
İşaret / P. C. Cast, Kristin Cast ; çev.: Sevinç Tezcan Yanar [PS 3603/.A869 M3719] Merkez
05.02.2014
14:31:30
04.09.2014 [email protected],[email protected]
0031708
PS 3603/.O455 H719
Açlık oyunları / Suzanne Collins, İngilizceden çev. Sevinç Tezcan Yanar [PS 3603/.O455 H719] Merkez
05.02.2014
14:31:39
04.09.2014 [email protected],[email protected]
0005326
TL 243/ C48
Motor dinamiği / Selim Çetinkaya [TL 243/ C48] Merkez
17.02.2014
13:26:12
19.03.2014 [email protected]
0005343
TJ 755/ O9
İçten yanmalı motorlar / İsmail Hakkı. Öz, İsmail Hakkı Öz, Oğuz Borat, Ali Sürm ... [TJ 755/ O9] Merkez
17.02.2014
13:26:17
19.03.2014 [email protected]
0000487
LC 3965/ A79
Özel eğitim gerektiren çocuklar ve özel eğitime giriş / Neriman Aral, Figen Gürs ... [LC 3965/ A79] Merkez
18.02.2014
10:59:29
16.10.2014 [email protected]
0005942
TH 145/ A33 Y37 Yapı bilgisi 3 :Meslek öğrencileri ve teknisyenler için / E. C. Adams; Çev.: S. ... [TH 145/ A33 Y37] Merkez
19.02.2014
10:42:32
21.03.2014 [email protected]
0003330
CJ 833/B39 R66
Roma sikkeleri / Nezahat Baydur [CJ 833/B39 R66] Merkez
19.02.2014
10:42:50
21.03.2014 [email protected]
0014351
BP 135/ S27 H33 Hadisler Kur’an’la eşdeğer midir? / İbrahim Sarmış, İbrahim Sarmış [BP 135/ S27 H33] Merkez
21.02.2014
15:02:39
10.03.2014 [email protected]
0017995
HF 5693/.T8 A93 Banka ve finans matematiği / Beşir Topaloğlu [HF 5693/.T8 A93] Merkez
24.02.2014
16:27:24
26.03.2014
0010996
HF 5691/ Ç38 T53 Ticari ve mali matematik / Ertuğrul Çetiner, Ertuğrul Çetiner [HF 5691/ Ç38 T53] Merkez
24.02.2014
16:27:36
26.03.2014
0000971
TA 418.9/ S131
Kompozit malzemelere giriş : kompozit-nanokompozit malzemeler ve istatistiksel m ... [TA 418.9/ S131] Merkez
25.02.2014
12:35:26
12.03.2014 [email protected]
0000477
QE 33.2.B6/ P43 Kuyu logları tekniğiyle yeraltının keşfi / Yalçın Pekiner [QE 33.2.B6/ P43] Merkez
25.02.2014
13:31:49
27.03.2014 [email protected],[email protected]
0026554
JC 330/ R87
İktidar / Bertrand, 1872-1970. Russell, Bertrand, 1872-1970. Russell ; Türkçesi ... [JC 330/ R87] Merkez
25.02.2014
13:32:00
27.03.2014 [email protected],[email protected]
0033256
ML 100/.A38
Müziği anlamak : ansiklopedik müzik sözlüğü / İrkin Aktüze [ML 100/.A38] Merkez
10.03.2014
13:48:53
04.06.2014
0032556
DR 479/.O77
Avrupa ve biz : Seçme eserler I / İlber Ortaylı [DR 479/.O77 ] Merkez
12.03.2014
16:48:05
25.07.2014 [email protected]
0029672
BL 21/.D4719
Din / Jacques Derrida, Jacques Derrida, Gianni Vattimo; çev. Durdu Kundakçı, Me ... [BL 21/.D4719] Merkez
12.03.2014
16:48:17
25.07.2014 [email protected]
0023661
DS 59/.K86 E5319 Kürtler ve Kürdistan / Thomas, 1900- Bois, V. Minorsky, D. N. Mac Kenzie; çevir ... [DS 59/.K86 E5319] Merkez
12.03.2014
16:48:29
25.07.2014 [email protected]
0025825
BL 1595/ O33
Yezidilik ve yezidiler / Davut Okçu, Davut Okçu [BL 1595/ O33] Merkez
12.03.2014
16:48:47
25.07.2014 [email protected]
0039270
BL 820 .M5/O93 Hermes'ten İdris'e:bir dinsel geleneğin dönüşüm dinamikleri / Sibel Özbudun [BL 820 .M5/O93] Merkez
12.03.2014
16:49:33
25.07.2014 [email protected]
0032518
BL 1595/.O5320 Ezdiyatî : civak sembol rîtûel / Xanna Omerxalî, wergera ji Inglîzî Ergîn Openg ... [BL 1595/.O5320] Merkez
12.03.2014
16:50:01
25.07.2014 [email protected]
0040782
BL 1571/.T3519 Zerdüşt dini : Zerdüşt'ün gathaları üç unutulmuş din : Mitraizm, Maniheizm, Maz ... [BL 1571/.T3519] Merkez
12.03.2014
16:50:34
25.07.2014 [email protected]
0036986
NK 4670 .7.T9/A63 Anadolu'da Türk devri çini ve seramik sanatı [NK 4670 .7.T9/A63] Merkez
17.03.2014
11:16:24
08.08.2014 [email protected]
0023979
NK 1465 .A1/M84 Değişimin tanıkları :Ortaçağ Türk sanatında süsleme ve ikonografi / Selçuk,1946- ... [NK 1465 .A1/M84] Merkez
27.03.2014
13:53:40
28.04.2014 [email protected]
0022175
N 7832/.K5919
Türkiye'deki erken hıristiyanlık dönemi önemli merkezleri ile birlikte erken hır ... [N 7832/.K5919] Merkez
27.03.2014
13:53:49
28.04.2014 [email protected]
0003531
DF 555/G73 R66 Roma'dan Bizans'a : İ.S. beşinci yüzyıl / Michael Grant; çev. Z. Zühre İlkgelen [DF 555/G73 R66] Merkez
27.03.2014
13:53:56
28.04.2014 [email protected]
0021605
ND 3211/.A54
Minyatürlerle Osmanlı-İslâm mitologyası / Metin And [ND 3211/.A54] Merkez
27.03.2014
13:54:07
28.04.2014 [email protected]
0036840
Q 180.55/ E75 D38Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci / Adnan Erkuş [Q 180.55/ E75 D38] Merkez
27.03.2014
16:00:06
14.10.2014 [email protected]
0015649
HA 32/.T45
SPSS uygulamalı bilimsel pazarlama araştırmaları / Vasfi Nadir Tekin [HA 32/.T45] Merkez
27.03.2014
16:01:08
14.10.2014 [email protected]
0007628
HN 29/B37 A55 Anket / Türker Baş [HN 29/B37 A55] Merkez
27.03.2014
16:01:22
14.10.2014 [email protected]
0000448
HA 29.5/ T9 K67 İstatistiğe giriş / Vasfi Nadir Tekin [HA 29.5/ T9 K67] Merkez
27.03.2014
16:01:51
14.10.2014 [email protected]
0031212
BL 60/.W439
Din sosyolojisi / Max Weber; edi. Ephraim Fischoff, İngilizceden çev. Latif Bo ... [BL 60/.W439] Merkez
31.03.2014
16:10:28
25.07.2014 [email protected]
0018706
BL 80/.E45
Dinler tarihine giriş / Mircea,1907-1986. Eliade, çeviren, Lale Arslan ; yayına ... [BL 80/.E45] Merkez
31.03.2014
16:10:42
25.07.2014 [email protected]
0029956
CT 203/.T8 O78 Defterimden portreler / İlber Ortaylı [CT 203/.T8 O78] Merkez
01.04.2014
14:53:32
10.07.2014 [email protected]
0002045
PL 248/ E85 T34 Esir şehrin mahpusu: roman / Kemal Tahir [PL 248/ E85 T34] Merkez
01.04.2014
14:53:52
10.07.2014 [email protected]
0036275
DR 590 .B34/Y35 Yakın tarihin karakutusu / Yavuz Bahadıroğlu [DR 590 .B34/Y35] Merkez
01.04.2014
14:54:02
10.07.2014 [email protected]
0043901
DR 576/.B35
Tabuları yıkmak / Yavuz Bülent Bakiler [DR 576/.B35] Merkez
01.04.2014
14:54:13
10.07.2014 [email protected]
0014091
DR 593/ K66 D46 Demokrasi ve kültür / Emre Kongar [DR 593/ K66 D46] Merkez
01.04.2014
14:54:25
10.07.2014 [email protected]
0024334
PQ 8180.17/.A73 C519
Yüzyıllık yalnızlık : roman / Gabriel, 1928- Garcia Marquez, Türkçesi Seçkin Se ... [PQ 8180.17/.A73 C519] Merkez 25.04.2014
13:22:14
24.06.2014 [email protected]
0038062
DR 603/.A38
Türkiye’nin kimlikleri:din, dil, etnisite, milliyet, devlet ve medeniyet / Şene ... [DR 603/.A38] Merkez
28.04.2014
15:42:13
28.05.2014 [email protected],[email protected]
0043793
ML 101 .T9/O98 Türk musikisi kavram ve terimleri ansiklopedisi / T. Yılmaz Öztuna [ML 101 .T9/O98] Merkez
05.05.2014
10:02:37
04.06.2014
0016400
N 7164/.K83
Türk ve İslam sanatı üzerine denemeler / Doğan, 1926- Kuban, editör Nezih Başge ... [N 7164/.K83] Merkez
07.05.2014
08:15:37
08.08.2014 [email protected]
0045389
TK 1007/.K49
Design of smart power grid renewable energy systems / Ali, Keyhani, Ali Keyhani. [TK 1007/.K49]
07.05.2014
08:28:02
06.06.2014 [email protected]
0044508
TK 1007/.D46
Elektrik enerji sistemlerinin kararlılığı, kontrolü ve çalışması / Ayşen Demirör ... [TK 1007/.D46]
07.05.2014
08:28:10
06.06.2014 [email protected]
0004517
TK 2731/ E44 M47 Elektrik makineleri : senkron makineleri çözümlü problemler / A. Faik Mergen, Ah ... [TK 2731/ E44 M47] Merkez
07.05.2014
08:28:18
06.06.2014 [email protected]
0004508
TK 2000/ E44 G89 Elektrik makinaları I, II / Nurdan Güzelbeyoğlu [TK 2000/ E44 G89] Merkez
07.05.2014
08:28:24
06.06.2014 [email protected]
0010890
QA 273.6/ A33 O43Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz, Fikri Akdeniz [QA 273.6/ A33 O43] Merkez
12.05.2014
11:46:58
11.06.2014 [email protected]
0007810
QA 276.12/ T45 I88İstatistiğe giriş / Vasfi Nadir Tekin [QA 276.12/ T45 I88] Merkez
12.05.2014
11:47:12
11.06.2014 [email protected]
0009644
JF 8001/Y900
Yurttaşlık tartışmaları : yeni yaklaşımlar / ed. Filiz Kartal [JF 8001/Y900] Merkez
22.05.2014
15:39:22
23.06.2014 [email protected],[email protected]
0022885
JK 1756/.Ü78
"Makbul vatandaş'ın peşinde" : II. Meşrutiyet'ten bugüne Türkiye'de vatandaş eğ ... [JK 1756/.Ü78] Merkez
22.05.2014
15:39:34
23.06.2014 [email protected],[email protected]
0042454
JQ 1809 .A2/E84 Türkiye'de ve dünyada vatandaşlık : eski sorular, yeni arayışlar / Şerif Esende ... [JQ 1809 .A2/E84] Merkez
22.05.2014
15:39:46
23.06.2014 [email protected],[email protected]
0035142
HF 1379/.K394
Meslek yüksek okulları için dış ticaret işlemleri yönetimi:(İKMEP projesi müfred ... [HF 1379/.K394] Şube Kütüphanesi
06.06.2014
16:08:53
15.10.2014 [email protected]
0040911
HF 5625/.T67
Muhasebe teorisi / M. Vefa Toroslu [HF 5625/.T67] Şube Kütüphanesi
06.06.2014
16:09:24
15.10.2014 [email protected]tr
0035987
KKX 120/.G69
Meslek yüksekokulları için genel hukuk bilgisi / Kemal Gözler [KKX 120/.G69] Şube Kütüphanesi
06.06.2014
16:09:40
15.10.2014 [email protected]
0035160
KKX 283/.A83
Türk yargı sistemi / Cevdet Atay [KKX 283/.A83] Şube Kütüphanesi
06.06.2014
16:10:00
15.10.2014 [email protected]
0029718
PZ 7.5/.D39 G3
Gizli Ajan : Garfield ile Arkadaşları / Jim Davis; çev. Elif Gökteke [PZ 7.5/.D39 G3] Merkez
16.06.2014
11:42:47
16.07.2014 [email protected]
0029405
PN 6748/.M3719 Uzun kuyruk Marsupilami : uzun kuyruk’un peşinde / Andre Franquin, çizen Batem ... [PN 6748/.M3719] Merkez 16.06.2014
11:43:00
16.07.2014 [email protected]
0030139
PS 3613/.A7523 W5819
Cadı kanyonu / Jeff Mariotte, İngilizce aslından çev. Zeynep Heyzen Ateş [PS 3613/.A7523 W5819] Merkez
16.06.2014
11:43:15
16.07.2014 [email protected]
0046086
PN 6065/.T8 G5 Gizli deney / Melek, Çe, Melek Çe ; ilustrasyonlar: Sevgi İçigen. [PN 6065/.T8 G5]
16.06.2014
16:45:17
16.07.2014 [email protected],[email protected]
0045121
BL 2370/.K8 B46 Kürt mitolojisi / Cemşid Bender [BL 2370/.K8 B46]
25.06.2014
11:33:03
25.07.2014 [email protected]
0014023
DR 486/ O78 O86 Osmanlı'da değişim ve anayasal rejim sorunu / İlber Ortaylı [DR 486/ O78 O86] Merkez
25.06.2014
11:50:17
25.07.2014 [email protected]
0018202
DR 479/.G3 O78 Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu / İlber, 1947- Ortaylı [DR 479/.G3 O78] Merkez
25.06.2014
11:50:25
25.07.2014 [email protected]
0021420
BF 637 .C45/D656 İnsanın korunakları / Üstün, 1954- Dökmen, Selcan Dökmen. [BF 637 .C45/D656] Merkez
25.06.2014
11:50:34
25.07.2014 [email protected]
0047061
PL 248/.O43 S81 Çiçek yağmuru / Münevver Oğan; Res. Ülkü Ovat, Ümit Öğmel [PL 248/.O43 S81]
25.06.2014
11:52:17
25.07.2014 [email protected]
0021517
HF 1379/.K181
Dış ticaret işlemleri muhasebesi / Ferudun Kaya [HF 1379/.K181] Merkez
26.06.2014
16:00:13
14.10.2014 [email protected]
0018948
HF 1379/.Y2
Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi / Engin Yarbaşı, İbrahim N. Gürtan [HF 1379/.Y2] Merkez
26.06.2014
16:00:23
14.10.2014 [email protected]
0016958
HG 3853.5/.K37 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi (teori ve uygulama) / Mehmet Karagül, Berfu ... [HG 3853.5/.K37] Merkez
26.06.2014
16:03:36
14.10.2014 [email protected]
0025562
HF 3756.5/.K37 Dış ticaret ve dış ticaret işlemleri muhasebesi : teori-uygulama / Sami, 1973- ... [HF 3756.5/.K37] Merkez
26.06.2014
16:03:50
14.10.2014 [email protected]
0044494
TP 155.75/.S43
Proses dinamiği ve kontrolü [TP 155.75/.S43]
27.06.2014
11:41:52
07.10.2014 [email protected]
0006177
TP 168/ Y35 S76 Stokiometri / Hayri Yalçın, Metin Gürü [TP 168/ Y35 S76] Merkez
27.06.2014
11:42:08
07.10.2014 [email protected]
0026359
HM 57/ R58
Modern sosyoloji kuramları / George Ritzer, George Ritzer ; çev. ; Himmet Hülür [HM 57/ R58] Merkez
30.06.2014
13:18:23
16.10.2014
0009327
DS 27/ T87 S45
Selçuklular tarihi ve Türk-İslam medeniyeti. / Turan,Osman [DS 27/ T87 S45] Merkez
10.07.2014
12:16:50
11.08.2014 [email protected]
0031849
DS 27/.T47
Selçuklu tarihi / Arslan Tekin [DS 27/.T47] Merkez
10.07.2014
12:17:02
11.08.2014 [email protected]
0003411
DS 36/I57 I85
İslam arkeolojisi / Timothy Insoll; çev. Bahar Tırnakcı [DS 36/I57 I85] Merkez
10.07.2014
12:17:11
11.08.2014 [email protected]
0035424
N 6260/.C369
İslam sanatına giriş / Yılmaz,1959- Can [N 6260/.C369] Merkez
10.07.2014
12:17:30
11.08.2014 [email protected]
0001693
NK 1270/ D46 İ75 İslam sanatında geometrik süsleme : bir envanter denemesi. / Yıldız Demiriz [NK 1270/ D46 İ75] Merkez
10.07.2014
12:17:44
11.08.2014 [email protected]
0014369
NA 1373/ C36
İslam’da Şehir ve Mimari / Turgut Cansever, Turgut Cansever [NA 1373/ C36] Merkez
10.07.2014
12:17:57
11.08.2014 [email protected]
0016998
NA 2520/.K83
Mimarlık kavramları : tarihsel perspektif içinde mimarlığın kuramsal sözlüğüne g ... [NA 2520/.K83] Merkez
10.07.2014
12:18:31
11.08.2014 [email protected]
0033590
N 7164/.C36
Ana hatlarıyla Türk İslam sanatları ve estetiği / Yılmaz Can [N 7164/.C36] Merkez
10.07.2014
12:18:42
11.08.2014 [email protected]
0002132
NA 1373/ C36 K83 Kubbeyi yere koymamak / Turgut Cansever; edt. Mustafa Armağan [NA 1373/ C36 K83] Merkez
10.07.2014
12:18:56
11.08.2014 [email protected]
0016755
NA 1363/.K83
Divriği mucizesi : Selçuklular çağında İslam bezeme sanatı üzerine bir deneme / ... [NA 1363/.K83] Merkez
10.07.2014
12:19:21
11.08.2014 [email protected]
0024074
NA 1373/.S5 K95 Sinan'ın sanatı ve Selimiye / Doğan, 1926- Kuban [NA 1373/.S5 K95] Merkez
10.07.2014
12:19:31
11.08.2014 [email protected]
0039193
TA 351 / M47
Mühendislik mekaniği : statik = Engineering mechanics : statics / J ... [TA 351 / M47] Merkez
11.08.2014
15:19:51
10.09.2014 [email protected]
0032200
TA 351/.O58
Mukavemet 1 / Mehmet Hakkı Omurtag [TA 351/.O58] Merkez
11.08.2014
15:20:00
10.09.2014 [email protected]
0027055
PS 3556/.E446 M5719
İmparatorluğun hanımefendisi : İmparatorluk üçlemesi 3 / Raymond E. Feist, Jann ... [PS 3556/.E446 M5719] Merkez13.08.2014
15:38:58
12.09.2014 [email protected]
0028201
PQ 2667/.R329 P3719
Sisle gelen yolcu / Jean-Christophe Grange; çev. Tankut Gökçe [PQ 2667/.R329 P3719] Merkez
13.08.2014
15:39:11
12.09.2014 [email protected]
0021347
PQ 2667 .R329/M57
Koloni / Jean-Christophe, 1961- Grange, çeviren Tankut Gökçe. [PQ 2667 .R329/M57] Merkez
13.08.2014
15:39:36
12.09.2014 [email protected]
0031928
PT 2638/.O443 S5719
Sirius komplosu / Uwe Schomburg; çev. İlhan Yabantaş [PT 2638/.O443 S5719] Merkez
13.08.2014
15:39:46
12.09.2014 [email protected]
0046618
PS 3566 .R3944/P7619
Profesyonel / Steven Pressfield, Steven Pressfield ; çev.: Berkay Mumoğlu [PS 3566 .R3944/P7619]
13.08.2014
15:44:52
12.09.2014 [email protected]
0034315
KKX 3272/.K39
Uluslararası ekonomi hukuku:uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ekonomik d ... [KKX 3272/.K39] Merkez
18.08.2014
15:37:58
16.10.2014 [email protected]
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
Akademik Personel
51598773678
27625558280
40693109574
40693109574
40969112888
13779064906
13779064906
13779064906
13779064906
13779064906
13779064906
15209701016
49690536710
49690536710
ŞEMSETTİN
DURSUN
VEYSEL SÜLEYMAN
YAVUZ
ZÜLKÜF
DEMİR
ZÜLKÜF
DEMİR
CEMAL
ÇIĞ
TAHSİN
KILIÇOĞLU
TAHSİN
KILIÇOĞLU
TAHSİN
KILIÇOĞLU
TAHSİN
KILIÇOĞLU
TAHSİN
KILIÇOĞLU
TAHSİN
KILIÇOĞLU
İLHAN
ÇİÇEK
FARUK
BARTAN
FARUK
BARTAN
0002528
0013428
0005447
0021442
0019439
0009941
0040526
0034384
0004747
0020608
0020686
0016472
0039482
0026322
PL 248/ A43 I85 İşkenceci / Alev Alatlı [PL 248/ A43 I85] Merkez
26.08.2014
PL 248/ K85 H89 Hüzün : dürbünümde kırk sene (1941-1964) / Ayşe Kulin, Ayşe Kulin [PL 248/ K85 H89] Merkez
09.09.2014
TP 1120/G86 P53 Plastik enjeksiyon kalıpları [TP 1120/G86 P53] Merkez
10.09.2014
TP 1150/.P53
Plastik ve metal kalıpçılık teknikleri / hazırlayan, Sadi Ataşimşek. [TP 1150/.P53] Merkez
10.09.2014
N 7162/.K83
Batıya göçün sanatsal evreleri / Doğan,1926- Kuban [N 7162/.K83] Merkez
10.09.2014
TK 454.15/ Y34 D64Doğru akım devreleri & problem çözümleri / Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar [TK 454.15/ Y34 D64] Merkez
15.09.2014
TK 454.15 .A48/S45Alternatif akım (AC) devre analizi:meslek Yüksekokulları ve Fakülteler için / H ... [TK 454.15 .A48/S45] Merkez
15.09.2014
TK 3141/.C49
Alternatif akım devreleri:(alternatif akım devre analizi) / Murat Ceylan [TK 3141/.C49] Merkez
15.09.2014
TK 3001/ S23 D64 Doğru ve alternatif akım devreleri problem çözümleri: elektroteknik 2 / Ahmet Ha ... [TK 3001/ S23 D64] Merkez
15.09.2014
TK 2960/T45
Thin-film solar cells : next generation photovoltaics and its applications / Gon ... [TK 2960/T45] Merkez rezerv kitaplar
15.09.2014
TK 7871 .89.S35/M66
Electronic properties of semiconductor interfaces / Larry. Snyder, Larry Snyder ... [TK 7871 .89.S35/M66] Merkez rezerv
15.09.2014
kitaplar
BF 721/.B35
Çoçuk ve ergende ruh sağlığı / Rasim Bakırcıoğlı [BF 721/.B35] Merkez
16.09.2014
HM 590/.R53
Sosyolojik paradigmalar:klasik ve modern sosyoloji anlayışlarına giriş / Rudolf ... [HM 590/.R53] Merkez
16.09.2014
HM 57/ T46
Temel sosyolojik dikotomiler / editör Chris Jenks ; çeviri editörü İhsan Çapcıoğ ... [HM 57/ T46] Merkez
16.09.2014
14:11:28
16:08:59
09:53:19
09:53:31
11:28:29
13:48:09
13:48:21
13:48:33
13:49:10
13:49:22
13:49:33
10:22:35
12:00:24
12:00:36
25.09.2014
09.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
16.10.2014
16.10.2014
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Benzer belgeler

9th International Physics Conference of the Balkan Physical

9th International Physics Conference of the Balkan Physical Benjamin FETIĆ, S. ODŽAK, E. HASOVIĆ, A. KRAMO, M. BUSULADŽIĆ, A. GAZIBEGOVIĆ- BUSULADŽIĆ , A. ČERKIĆ, D.B. MILOŠEVIĆ MEASUREMENT OF THE VACANCY TRANSITION PROBABILITIES FROM K SHELL TO L SHELLS BO...

Detaylı

sözlü ve poster sunumlari

sözlü ve poster sunumlari SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME CU/CO/CU/FE THIN FILMS WITH SPECIAL MAGNETORESISTANCE PROPERTIES V. CIUPINA (OVİDİUS” UNİVERSİTY OF CONSTANŢA), I. PRIOTEASA, R. MANU, L. PETRĂŞESCU, Ş. G. TU...

Detaylı