İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

Transkript

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Timpani 2
Timpani 2
Kodu
(Code)
Yarıyılı
(Semester)
CAB 712
6
Bölüm / Program
(Department/Progra
m)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin Önkoşulları
(Course
Prerequisites)
Dersin mesleki
bileşene katkısı, %
(Course Category
by Content, %)
Kredisi
(Local
Credits)
2
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
AKTS Kredisi
Ders
Uygulama
Laboratuar
(ECTS Credits) (Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
3
0
4
0
Çalgı Bölümü
Instrument
Zorunlu
Compulsory
CAB 711
Temel Müzik
Bilim
(Basic Music
Sciences)
Dersin Dili
(Course Language)
Temel Meslek
(Main Profession)
Türkçe
Turkish / English
Meslek Tasarım
(Profession Design)
İnsan ve Toplum
Bilim
(General
Education)
100
Dersin İçeriği
3-Davul Timpani için 2. Seviye. Ton değişimleri, kesik kesik çalış baget tekniği, rulo ve
gam gelişimi.
(Course Description)
2nd level for 3-drum Timpani. Focus on tuning changes, staccatto stick technique, rolls,
and scale development.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Enstrümandaki tonlama ve iyi ses üretimini öğretmek.
Enstrümandaki performans yeteneğini ve müzikaliteyi öğretmek.
Gelişimin devamı için düzgün teknik kullanımını teşvik etmek.
Öğrencilere batı repertuarını ve timpani perfomans stillerini anlatmak.
To teach the production of good sound and intonation on the instrument.
To teach musicality and performance ability on the instrument.
To instigate the use of proper technique for continuing development.
To expose the student to western repertoire and timpani performance styles.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
I.
Doğru Baget Tekniği (Fransız Tutuşu)
II.
3 davulda modülasyonlu gamlar (major, minor, armonik minor)
III.
Enstrümandaki nüans ve ses (ifade) kontrolü
IV.
Notasyon ve deşifre geliştirme
V.
Enstrumanın titiz akordu
VI.
Orkestra Seçme Sınavı Hazırlığı (Solo etütler)
I. Correct stick technique (French Grip)
II. Scales on 3 drums with modulations (major, minor, harmonic minor)
III. Dynamics and tone control (expression) on the instruments
IV. Music notation and sight reading improvement
V. Precise tuning of the instruments
VI. Orchestra audition preparation (solo etude)
Ders Kitabı
(Textbook)
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Peters, Mitchell. Fundamental Method for Timpani. Alfred Music Publishing. ISBN
073902051X.
(Assessment Criteria)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Jarrod Cagwin: Rhythmic Comprehension Exercises
PAS Standard International Drum Rudiments
YOK
NONE
YOK
NONE
Faaliyetler
(Activities)
Adedi
(Quantity)
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
(Effects on Grading, %)
1
30
1
70
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Scales with 3 drums, ascending, descending, and chromatic modulation
Baget kontrolü (Susturma) tuning, interval recognition. Peters, pg. 59 - 66
Baget kontrolü (Susturma) etude, Peters, pg.131
Çeşitli davullarda tek vuruş roll geliştirme: Peters, pg 109-119.
Geçiş ve kaydırma egzersizleri:Peters, pg 100-103.
Ton değiştirme etütleri: Peters, pg 169-177
Ton değiştirme etütleri: Peters, pg 169-177
Nüand ve baget değiştirme (kesik kesik ve bağlı çalış). Cagwin, Rhythmic Comp. Ex.
Aksan kontrolü. Peters, pg. 104-109.
Bağlı ve kesik kesik çalış etüdü. Peters, pg. 72
Çoklu ritim ve ton değiştirme etüdü: Peters, pg. 139
Final Etüdü hazırlığı: Excerpt from Holst, The Planets, Jupiter, Peters, Etude 44, pg 175
Final Etüdü hazırlığı: Excerpt from Holst, The Planets, Jupiter, Peters, Etude 44, pg 175
Genel tekrar: Gamlar, aralık tanıma, modülasyon, baget kontrolü, final etüdü hazırlığı.
Dersin
Çıktıları
I, II, V
I
I, II, IV
I, II, IV
I, II, IV
I - VI
I - VI
I, II, V
I, II, V
I, III
I, III
I - III
I - VI
I - VI
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Scales with 3 drums, ascending, descending, and chromatic modulation
Stick control (Muffling) / tuning, interval recognition. Peters, pg. 59 - 66
Stick control (Muffling) etude, Peters, pg.131
Single Stroke Roll development on multiple drums. Peters, pg 109-119.
Cross-Sticking and Shifting Exercises. Peters, pg 100-103.
Tuning changes Etudes. Peters, pg 169-177
Tuning changes Etudes. Peters, pg 169-177
Dynamics and Stick changes (staccato and legato). Cagwin, Rhythmic Comp. Ex.
Accent control. Peters, pg. 104-109.
Legato and Staccato Etude. Peters, pg. 72
Multiple Meter and Tuning Changes. Peters, pg. 139
Final Etude preparation. Excerpt from Holst, The Planets, Jupiter, Peters, Etude 44,
pg 175
Final etude preparation. Excerpt from Holst, The Planets, Jupiter, Peters, Etude 44,
pg 175
Review: Scales, pitch and interval recognition, modulation, stick control, final Etude
preparation.
Course
Outcomes
I, II, V
I
I, II, IV
I, II, IV
I, II, IV
I - VI
I - VI
I, II, V
I, II, V
I, III
I, III
I - III
I - VI
I - VI
Dersin Çalgı Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
A
B
C
D
E
Çalgısını ileri düzeyde icra etme
Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme
Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma
Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama
Çalgısı hakkında teorik çalışma ve araştırmalar yapma
Katkı
Seviyesi
1 2 3
x
x
x
x
x
Relationship between the Course and Instrument Program
Program Outcomes
A
B
C
D
E
To play advanced level to the instrument
To solve the problems of intonation and transpositions
To have ability of interpration and technical capability
To learn and apply different interpretation techniques
To make theorical studies and research about the instrument
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
05.06.2010
Level of
Contribution
1
2
3
x
x
x
x
x
İmza (Signature)

Benzer belgeler

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı