Doğuş Üniversitesi Kataloğu

Transkript

Doğuş Üniversitesi Kataloğu
___
2008-2009
Doğuş Üniversitesi
Kataloğu_________
İSTANBUL 2008
1
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörün Sunumu
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ
AKADEMİK KADRO
Öğretim Üyeleri
Okutmanlar
Araştırma Görevlileri
VİZYONU
MİSYONU
TARİHÇE VE ÖZELLİLKLER
EĞİTİM BİRİMLERİ
ÜCRETLER VE BURSLAR
KÜTÜPHANE
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ
REKTÖRLÜĞE BAĞLI AKADEMİK BİRİMLER
Yabancı Diller Bölümü
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Hazırlık Sonrası Yabancı Dil Dersleri Birimi
Türk Dili ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Sürekli Eğitim Merkezi
ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA UYGULANAN İLKELER VE
TERİMLER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İletişim Bilimleri Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Matematik Bölümü
Psikoloji Bölümü
Fizik Birimi
Kimya Birimi
İnsani Bilimler Birimi
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Bölümü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ekonomi ve Finans Bölümü
Ekonomi ve Finans Programı
Ekonomi ve Finans (Türkçe) Programı
İşletme Bölümü
İşletme Programı
İşletme (Türkçe) Programı
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararsı Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Programı
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı
2
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Programı
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) Programı
Kontrol Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Programı
Makine Mühendisliği (Türkçe) Programı
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (Türkçe)
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (Türkçe)
Grafik Tasarımı Bölümü (Türkçe)
İç Mimarlık Bölümü (Türkçe)
Mimarlık Bölümü (Türkçe)
Resim Bölümü (Türkçe)
Bölüme Bağlı Olmadan Fakültece Açılan Dersler
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans Pogramı (Türkçe)
Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans Pogramı (Türkçe) (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ön lisans Programı (Türkçe)
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Ön lisans Programı (Türkçe)
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Ön lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi Ön lisans Programı (Türkçe)
Emlak ve Emlak Yönetimi Ön lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Grafik Tasarımı Ön lisans Programı (Türkçe)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ön lisans Programı (Türkçe)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ön lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
İnsan Kaynakları Ön lisans Programı (Türkçe)
İnsan Kaynakları Ön lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön lisans Programı (Türkçe)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Muhasebe Ön lisans Programı (Türkçe)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans Programı (Türkçe)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Ön lisans Programı
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı
Finansal İktisat Doktora Programı
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
İşletme/MBA Yüksek Lisans Programı
Psikoloji (Klinik) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
YÖNETMELİKLER VE KURALLAR
Önlisans / Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3
MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI MESAJI
Bilimin, demokrasinin ve barışın önemine inanan, özgür düşünen, yapıcı, araştırıcı, girişimci, çağdaş
ve insan sevgisi ve saygısıyla dolu gençler yetiştirmeyi ilke edinen DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, modern
ve dinamik bir yükseköğrenim kurumudur. Doğuş’ un eğitim felsefesi, üretkenliğe, işbirliği içinde
rekabete, ideal anlamda bir öğretici-öğrenci diyaloguna ve karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır.
Hedefimiz, uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapan öğretim üyelerinin önderliğinde,
toplumsal bilince, genel kültür ve iletişim becerilerine sahip, küresel anlamda dünyanın her yerinde
çalışabilecek başarılı meslek ve bilim adamları yetiştirmektir. Hedefimize doğru ilerlediğimizin kanıtı
ise, teknolojik donanım ve endüstriyel ilişkiler açısından örnek oluşturan üniversitemizde
öğrencilerimizin, bilgisayar teknolojisinin eğitim alanında sağladığı tüm imkânlardan da
yararlanarak, mezuniyet sonrası, iş çevrelerince aranan kişiler olmalarıdır.
Biz Doğuşlular olarak; Cumhuriyeti en değerli varlığımız, ATATÜRK’ ü ise en büyük gurur ve esin
kaynağımız olarak kabul ediyor ve Cumhuriyetimizin toplumumuza kazandırdıklarını çok iyi
biliyoruz.
Bu duygularla Üniversite yönetimine, öğretim elemanlarına ve tüm öğrencilerimize başarılar
diliyorum.
İ. Doğu GÖZAÇAN
Mütevelli Heyeti Başkanı
4
ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ MESAJI
Sevgili Öğrencilerim,
Ülkemizin en saygın üniversiteleri arasında yerini alan Doğuş Üniversitesi’nin birer mensubu
olduğunuz için sizi kutluyorum.
Üniversitemizde, belirli bir meslek dalında gerekli bilgi ve deneyimlerle donatılarak mesleki eğitimöğretim ile birlikte, bir bütün halinde gelişmenizi, olgunlaşmanızı sağlayacak kültürel ve sosyal
faaliyetlerde de bulunarak mükemmel bireyler olarak mezunumuz olacaksınız.
Mezuniyet sonrasında, 21.yüzyılın küresel rekabet ortamında başarılı olmanız, yenilikleri izleyerek
kendinizi sürekli geliştirebilmeniz için Üniversitemizin size sunduğu imkânları iyi değerlendiriniz.
Kültürel Gelişim Seminerleri ve Kulüp faaliyetleri ile normal derslerin/öğretimin dışındaki zamanını
zevkli ve yararlı bir şekilde geçirebilirsiniz.
Üniversitemiz öğrencilerinin düşüncelerini/görüşlerini doğrudan üniversite yönetimine ileterek
yönetime katkıda bulunmalarını sağlayan Öğrenci Konseyi çalışmalarına mutlaka katılınız.
Üniversitemiz bir kent üniversitesidir. İstanbul’un en güzel bölgelerinden biri olan Kadıköy’ün en
merkezi
semtlerinden
Acıbadem’
desiniz.
Her
türlü
sosyal/kültürel
faaliyetlerinizi
gerçekleştireceğiniz yerlere beş-on dakikalık mesafedesiniz; bunu değerlendiriniz.
Üniversitemizde her şey sizin daha iyi yetişmeniz, mutlu bir öğrencilik dönemi yaşadıktan sonra
mükemmel yetişmiş bireyler olarak ulusumuza ve tüm insanlığa faydalı olabilmeniz amacı ile
organize edilmektedir.
Hepinize sevgilerimi sunuyor, başarılı ve mutlu bir öğrencilik dönemi diliyorum.
Prof. Dr. Mitat UYSAL
Rektör
5
Mütevelli Heyeti
İsmail Doğu GÖZAÇAN
Başkan
Nilüfer GÖZAÇAN
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sedat ARITÜRK
Üye
Prof. Dr. Zeyyat HATİBOĞLU
Üye
Prof. Dr. Mitat UYSAL
Rektör Üye
Yrd. Doç. Dr. Müfit YILDIRIMALP
Üye
Hüseyin DENİZ
Üye
Hürol BİLAL
Üye
6
Üniversite Senatosu
Üniversite Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Mitat UYSAL
Rektör
Prof. Dr. Mitat UYSAL
Rektör
Prof. Dr. Ataç SOYSAL
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Dilek DOLTAŞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Dilek DOLTAŞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK
Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN
Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK
Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Füsun ÜLENGİN
Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ayla ERSOY
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Öner EYRENCİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Gönül ERDOĞAN YENERSOY
Üye
Prof. Dr. Füsun ÜLENGİN
Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Öner EYRENCİ
Üye
Prof. Dr. A. Talha DİNİBÜTÜN
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Ataç SOYSAL
Üye
Prof. Dr. Ayla ERSOY
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Öğr. Gör. A. Gülsen KAHRAMAN
Meslek Yüksekokulu Müdürü (*)
Prof. M. Rifat ÇELEBİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Azize Çırtlık
Genel Sekreter/Raportör
Prof. Dr. Ertan Oktay
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
(*) Oy hakkı olmaksızın toplantılara katılmaktadırlar.
Prof. Dr. Cem GÖKNAR
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Öğr. Gör. A. Gülsen KAHRAMAN
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Azize Çırtlık
Genel Sekreter/Raportör
7
Akademik Kadro
Kısaltmalar
FEF
İİBF
MF
STF
MYO
FBE
SBE
TDİTB
YDB
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Yabancı Diller Bölümü
Öğretim Üyeleri
ACARMAN, Tankut *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1996; Doktora: Ohio State Üniversitesi, 2002.
AĞARAN, Berrin
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Orta Doğu Teknik, 1983; Yüksek Lisans: Viyana Teknik Üniversitesi, 1990; Doktora:
Viyana Teknik Üniversitesi, 1996.
AKARSU, Füsun *
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1974; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1977;
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, 1982.
AKATLI, Suat Füsun
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1966; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, 1970; Doktora,
Hacettepe Üniversitesi, 1974.
AKAY, Ali *
Prof. Dr. (STF); Lisans: Paris Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Paris Üniversitesi, 1980; Doktora, Marmara
Üniversitesi, 1986.
AKÇAKAYA, Ergül
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1968; Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
1972.
AKDUMAN, İrem *
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Koç Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2000; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 2007.
AKIN, Nur Nuriye
Öğr. Gör. Dr. (TDİTB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988;
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, 1996.
AKIN, Rıdvan *
Doç. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 2000.
AKIN, Z. Erdinç *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 1979.
AKKUM, Tülin *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1991; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1998.
AKPINAR, Şükran
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi: 2005.
AKSOY, Erol
Öğr. Gör. (MF); Lisans: University of Illinois, 1964; Yüksek Lisans: University of Toledo, 1966.
AKYEL, A. Sema *
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1975; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1983.
8
AKYILDIZ, Yılmaz *
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1970; Yüksek Lisans: University of California, 1973;
Doktora: University of California, 1976.
AKYOKUŞ, Selim
Doç. Dr. (MF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
1985; Doktora: Syracuse University, 1992.
AKYÖN, Gökhan *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2004.
ALBAN, Gıllıan Mary Elizabeth
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Birmingham Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1994;
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, 2001.
ALBAYRAK, Songül *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1993;
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
ALBAYRAK, Yıldız Esra *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1986; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
ALEMDAR, Kutlu
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi),
1968; Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1972;
Doktora: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1980.
ALPURUK, A. Kaya *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1978; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 1978.
ALTAN, Atilla *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1976.
ALTINAY, A. Galip
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: University of Delaware, 1991; Doktora:
Uludağ Üniversitesi, 1996.
ALTINOK, Sadık
Yrd. Doç. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1978; Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1978; Sanatta Yeterlik: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1989.
ALVER, Günsel
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), 1974; Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), 1978; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1989.
ANIL, Fatih *
Öğr. Gör. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Amsterdam Üniversitesi, 1987;
İstanbul Teknik Üniversitesi, 1988; Doktora: Marmara Üniversitesi, 1994.
ARAPOĞLU, Savaş *
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1997; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 2005.
ARKANGİL, Cengiz
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1993.
ARSLAN, Mesude
Öğr. Gör. (FEF); Lisans: Ege Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: University of Arizona, 1981.
ASLIER, Mustafa *
Prof. (STF); Lisans: Gazi Üniversitesi, 1960; Yüksek Lisans: Münih Üniversitesi, 1982; Sanatta Yeterlik:Stutgard
Üniversitesi, 1973.
ATEŞ, Fatoş Sertaç
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi 1992; Yüksek Lisans: Yale University 1994, Doktora: Yale
University 1998.
9
AYBERK, Meral
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1977; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik
Üniversitesi, 1979; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1987.
AYGEN, Fatma Gül
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1991; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 1997.
AYMAN, S. Gülden *
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1987; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1993.
AZALTUN, Murat *
Yrd. Doç. Dr. (MYO); Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1989;
Doktora: Anadolu Üniversitesi, 1998.
BABAOĞLU, İsmet *
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1970; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, 1975; Essex
University, 1978; Doktora: Ankara Üniversitesi, 1985.
BAHÇEKAPILI, Hasan Galip
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1990; Doktora: Yale Üniversitesi, 1998.
BAKAK, Çerkes *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1993.
BAKIRCI, Kadriye *
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1990; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1998.
BALİ, Besim Bülent
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 2002.
BALKAŞ, Elif Eda *
Doç. Dr. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1999; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 2002.
BAŞKAN, Hamide Gökçen
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1966.
BAYRAK, Bengisu
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2001; Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005; Sanatta
Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 2008.
BAYRAKTAR, A. Nevzat
Öğr. Gör. (MF); Lisans: Deniz Harp Okulu, 1971; Yüksek Lisans: United States Naval Postgraduate School,
1978.
BAYRAKTUTAN, Yusuf *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, 1990; Doktora:
Atatürk Üniversitesi, 1997.
BAYRAMOĞLU, Emre *
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: University of Southampton, 1998;
Doktora: Marmara Üniversitesi, 2007.
BECER, Emre *
Prof. Dr. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1980; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 1986.
BERK, Oya
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, 1996.
Üniversitesi, 1970; Yüksek Lisans: The University of Lancester, 1983;
BERKEM, Ayşe Lebriz *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1985.
BEYAZIT, Mehmet Fuat
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1984; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990.
10
BİLEN, Bukem
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2001; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 2007.
BİRGİL, M. Armağan *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1975.
BOLAT, Salih *
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Gazi Üniversitesi, 1980; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1990; Sanatta Yeterlik:
Hacettepe Üniversitesi, 1995.
BOROVALI, Ali Fuat
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: Manchester Üniversitesi, 1967; Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1979;
Doktora: Queen’s Üniversitesi, 1985.
BOZDAĞ, Cafer Erhan *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1992; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998.
BÖRTÜÇENE, S. Demet *
Öğr. Gör. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1967.
BRANDABUR, A. Clare
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Seattle University, 1950; Yüksek Lisans: Xavier University, 1954; Doktora:
University of Illinois, 1971.
BÜYÜKERŞEN, A. Zahit *
Prof. Dr. (STF); Lisans: Kassel Üniversitesi, 1976; Yüksek Lisans: Kassel Üniversitesi, 1976; Doktora: Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1983.
CANSIZ, M. Faik *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1981.
CAŞIN, Mesut Hakkı*
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, 1986; Doktora: İstanbul
Üniversitesi, 1994.
CEBECİ, Münevver *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Yüksek
Lisans: London School of Economics, 1999; Doktora: Marmara Üniversitesi, 2004.
CENANİ, Mehmet Reha *
Öğr. Gör. (MF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1997.
CANSIZ, Faik *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1981.
CERANOĞLU, Ahmet Nuri
Prof. Dr. (MF); Lisans: Robert Kolej, 1971; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1973; Doktora: Cornell
University, 1979.
CEYHAN, Murat *
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2000; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2001; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 2005.
CİVELEKOĞLU, İlke
Öğr. Gör. Dr. (İİBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1997; Yüksek Lisans: The London University, 1998; Doktora:
University of Virginya, 2008.
ÇAKIR, Armağan Emre *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 1999.
ÇAKIROĞLU, Feyiz
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1991; Doktora: Marmara Üniversitesi, 2007.
ÇALIK, Mehmet
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1999; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 2006.
11
ÇALIŞKAN, Nurettin
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
1988; Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995.
ÇALLIALP, Fethi
Prof. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1970; Doktora: Hacettepe Üniversitesi, 1978.
ÇAMLIBEL, Kanat
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1991; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1994; Doktora: Universiteit van Tilburg, 2001.
ÇAMOĞLU-YAKALI, Dikmen
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1999; Doktora:
University of Birmingham, 2004.
ÇARKOĞLU, Aslı
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Purdue University, 1998; Doktora:
Purdue University, 2004.
ÇAŞKURLU, Feride *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1984.
ÇAVUŞLAR, Metin *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1981.
ÇAYA, Sinan *
Öğr. Gör. Dr. (TDİTB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1976; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992;
Doktora: Ankara Üniversitesi, 2007.
ÇELEBİ, M. Rifat
Prof. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1968;
Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1969; Sanatta
Yeterlik: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1976.
ÇELBİŞ, Ümit *
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1969; Yüksek Lisans: Kassel Üniversitesi,
1978; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 1986.
ÇELİK, Faik *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1981; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1990; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 2002.
ÇELİK, Sadullah *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Doktora:
Nebraska-Lincoln Üniversitesi, 1999.
ÇEPNİ, Elif
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans:
University of Nottingham, 1999; Doktora: İstanbul Üniversitesi, 1998.
ÇETİN, Ali Serkant,
Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 2003.
ÇETİN, Canan *
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1978; Yüksek
Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1979; Doktora: Marmara
Üniversitesi, 1986.
ÇETİNKAYA, Sevgi
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1975; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1989; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1995.
ÇEVİK, M. Savaş *
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi) , 1971; Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), 1976; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1983.
ÇİFTÇİ, Nuray *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1980.
ÇİLLİ, Arzu *
12
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992;
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1998.
ÇOĞAL, Gökhan *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1999.
DAĞLI, Mehmet *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984.
DEĞİRMENCİ, Mehmet
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Ege Üniversitesi, 1975; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1978; Doktora:
İstanbul Teknik Üniversitesi, 1985.
DEMİR, Kadir *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: Trakya Üniversitesi,
1997.
DEMİRHAN, Nezahat *
Öğr. Gör. Dr. (TDİTB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1977; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1990;
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1996.
DIMIROVSKI, Georgi M.
Prof. Dr. (MF); Lisans: SS Cyril and Methodius University, 1966; Yüksek Lisans:
Doktora: Bradford University, 1977.
Belgrad University, 1974;
DİKER, Handan *
Öğr. Gör. Dr. (TDİTB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1976; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992;
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1995.
DİKMEN, Hakan Salih *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1986.
DİNİBÜTÜN, A. Talha
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1960; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1969.
DOLTAŞ, Dilek
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Smith College, 1967; Doktora: Hacettepe Üniversitesi, 1971.
DÖNMEZ, Ali
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1968; Doktora: Atatürk Üniversitesi, 1972.
DUMAN, Ekrem
Doç. Dr. (MF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1994; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 1998.
DUYGU, Rahmi İlhan
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1975.
DONDURAN, Murat *
Doç. Dr. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Doktora:
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
ECEVİT, Fatih *
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1995; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Doktora:,
University of Minesota, 2005.
EKİNCİ, Ekrem *
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1971; Yüksek Lisans:Newcastle Üniversitesi, 1972; Doktora:
Newcastle Üniversitesi, 1976.
EMEK, Mehmet
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: University of Strathclyde, 1991.
ENGİN, Nazım *
Prof. Dr (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1967; Yüksek Lisans: University of Surrey, 1972; Doktora:
University of Surrey, 1976.
ERALP, T. Nejat *
Öğr. Gör. (TDİTB); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1963.
13
ERBİL, Devrim
Prof. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1959;
Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1959;
Sanatta Yeterlik: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1970.
ERDEN, M. Çetin*
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1972; Yüksek Lisans: Marmara
Üniversitesi, 1988; Doktora: Marmara Üniversitesi, 1994.
ERDOĞAN, Seyfettin*
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Gazi Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995; Doktora: Marmara
Üniversitesi, 1999.
ERDOĞAN YENERSOY, Gönül
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1965; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1972.
EREMSOY, Cemile Ekin
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2002; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005;
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007.
ERENEL, Sibel *
Öğr. Gör. (SBE); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1989.
ERENSAL, Yasemin Claire
Prof. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1986;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,1993.
ERGUVAN-SARIOĞLU, İnan Deniz
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1997; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.
ERİNÇ, Sıtkı M.
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1963; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1974; Doktora:
Hacettepe Üniversitesi, 1982.
ERKMEN, Nazan *
Prof. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1981; Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi, 1991; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 1994.
ERSOLMAZ, Ş. Birgül *
Prof. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1981; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1983;
Yüksek Lisans: University of Colorado, 1986; Doktora: University of Colorado, 1990.
ERSOY, Ayla
Prof. Dr. (STF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1971; Doktora: Marmara Üniversitesi, 1985.
ERSÖZ, Fatma Nevin
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1990.
ERZURUMLU, Yaman Ömer
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2001;
Doktora: University of Callifonia, 2006.
ESİN, Songül
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: Sheffield University, 1990; Doktora:
İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998.
EYRENCİ, Öner
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1970; Yüksek Lisans: University of Freiburg, 1975; Doktora:
University of Freiburg, 1975.
EYRENCİ, Serap
Prof. Dr. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1974; Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1974; Sanatta Yeterlik: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1983.
FİDAN, Güler *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1983.
FORTUNY Kim Luna *
14
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Western University, 1988; Yüksek Lisans: Portland State University, 1993;
Doktora: University of Iowa, 2000.
GANİZ, Selahattin *
Doç. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1971; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984; Sanatta Yeterlik:
Marmara Üniversitesi, 1991.
GEGEZ, A. Ercan *
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 1997.
GEZGİN, Ümit *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996.
GİDERSOY, Bahar *
Öğr. Gör. (TDİTB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Pantheon Assas Üniversitesi, 2000.
GÖKNAR, İzzet Cem
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1963; Doktora: Michigan State University, 1969.
GÖR, Işık *
Prof. (STF); Lisans: İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi), 1973; Yüksek Lisans:
İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi), 1978; Sanatta Yeterlik: Marmara
Üniversitesi, 1984.
GÜLÇUR, A. Lamia *
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Robert Colloge, 1970; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi: 1995.
GÜMÜŞ, Sefer *
Yrd. Doç. Dr. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1978; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1980; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 1983.
GÜLENBERG, Fatma Esen
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1971; Yüksek Lisans: Ohio State University, 1973; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1989.
GÜLER, Fidan
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadulu Üniversitesi, 1983.
GÜLOĞLU, Ş. İsmail
Prof. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1971; Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1979.
GÜLPER, Refiğ *
Doç. (STF); Yüksek Lisans: Staatliche Hochschule Für Music in Hamburg, 1970; Sanatta Yeterlik: Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1983.
GÜLŞEN, Sezai
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
1992.
GÜLTEKİN, Selahattin
Prof. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: Massachusetts Institute of Technology,
1977; Doktora: Massachusetts Institute of Technology, 1980.
GÜNAY, Selçuk
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), 1975; Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), 1975; Doktora: Uludağ Üniversitesi, 1986.
GÜNDÜZ, Niyazi *
Yrd. Doç. (STF); Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1973; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 1987.
GÜNEL, Hayri Alptekin
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1959; Yüksek Lisans: Michigan State University, 1968; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1970.
GÜNGÖR, Faruk *
Prof. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1981; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990.
GÜZELDEREN, Ebru *
15
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 1997; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2003.
GÜZEY, Yıldız Yılmaz *
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1988; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1993.
GÜRSOY, Cudi Tuncer
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1963; Yüksek
Lisans: University of Alabama, 1970; Doktora: İstanbul Üniversitesi, 1968.
HATAPKAPULU, Sedef *
Öğr. Gör. (TDİTB); Lisans: Hochschule für Angewandte Kunst - Viyana, 1993; Yüksek Lisans: Hochschule für
Angewandte Kunst - Viyana, 1994.
HIZAL, Meriç *
Prof. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1979;
Sanatta Yeterlik: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1985.
İÇLİ, Nur Peri
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1986; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1992.
İĞDEMİR, Erhan *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: State Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: State Üniversitesi, 1986.
İKİZLER, Emre *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2000.
İMRAK, C. Erdem *
Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1992;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996.
İNAN, Çiler *
Prof. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1971; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, 1980; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 1982.
İSTEK, Ragıp *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1975.
İZCİ, Rana *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 2004.
KAHRAMAN, Ayşe Gülsen
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1972; Yüksek
Lisans: Bournemouth University, 1974.
KALAFATOĞLU, Benian *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1993.
KALAFATOĞLU, Salih *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1979.
KALAYCIOĞLU, Sema
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbulÜniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: University of Lowa,1977; Doktora: İstanbul
Üniversitesi, 1982.
KANTARCIOĞLU, Bekir *
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1972;
Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 1983.
Sanatta
KARA, Şeyma *
Öğr. Gör. Dr. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 2000.
KARADAĞ, Çerkes *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Gazi Üniversitesi, 1987.
KARAGÜL, Yasemin
16
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
2003.
KARAKOÇ, Fevzi *
Prof. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1972; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 1983.
KARAKOÇ, Yağmur *
Öğr.Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2004.
KARANAKÇI, Birtane *
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1967; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, 1978; Doktora:
Ankara Üniversitesi, 1984.
KARGI, Bilal
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Dumlupınar Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, 2003.
KARTAL, Devrim *
Öğr. Gör. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990.
KAYA, İsmail
Prof. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1981; Yüksek Lisans:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1985; Sanatta Yeterlik: Gazi Üniversitesi, 1989.
KAYA, Nihat *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Selçuk Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1998;
Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.
KAYNAK, Ramazan *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997; Yüksek Lisans: Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, 1999; Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
KIRAN, Abdülaziz
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), 1970; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1975; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1987.
KIRLI, Biray *
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: Lancaster University, 1992;
Doktora: Suny Binghamton University, 2002.
KİSHALI, Yunus *
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1971; Yüksek
Lisans: Atatürk Üniversitesi, 1976; Doktora: Atatürk Üniversitesi, 1981.
KOÇ, Cemal
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1963; Doktora: Ege Üniversitesi, 1968.
KOÇ, Erdoğan
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: University Wales, 1990; Doktora: Oxford
Brookes University, 2000.
KOÇ, Sedi Murat
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2006.
KONAR, Mithat Ferit
Öğr. Gör. (MF); Lisans: University of Minnesota, 1985.
KORAL, Gökhan Mert
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1991; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1994.
KORKUT, Münür *
Öğr. Gör. (TDİTB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1972.
KÖKSAL AKSU, Ebru Asena *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Galatasaray Üniversitesi, 2000.
KÖSEOĞLU, Birol *
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1989; Sanatta
Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 1994.
KUMRU, Mesut
Doç. Dr. (MF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1974; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1977; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1983.
17
KURAL, Sadife Karataş *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1990.
KURT, Serpil *
Doç. Dr. (MF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1978; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1981;
Doktora: İstanbul Üniversitesi, 1991.
KURTULUŞ, Bora
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2001.
KURTULUŞ, Hüseyin *
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 1992; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1999.
KURTULUŞ, Özgül
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2001; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 2006.
KURUGÖL, Sedat *
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 1993; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1996.
KUŞAK, Eyüp *
Öğr. Gör. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1990.
KÜÇÜKÇİFTÇİ, Suat *
Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1989;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995.
KÜÇÜKOĞLU, M. Güngör *
Öğr. Gör. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1971; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 1971; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1981.
KÜMELİ, Taylan *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1988.
KÜSKÜ, Fatma *
Doç. Dr. (SBE); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996.
MALKOÇ, Gökhan
Doç. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1991; Yüksek Lisans: University of Nevada, 2000; Doktora:
University of Nevada, 2003.
MELEMEN, Mehmet *
Doç. Dr. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 2000.
MINAEI, Shahram
Doç. Dr. (MF); Lisans: Elmo Sanat Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
MİTRANİ AKDAŞ, T. Aslı
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1995; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 2005.
MOLLAOĞLU, Ü. Ebru NURLUOĞLU *
Yrd. Doç. Dr. (MYO); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, 2002; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 2004.
MORGÜL, Avni *
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1970; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1981.
MUTVER, Cemalettin *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1969.
MÜSLÜMOV, Alövsat
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998;
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, 2001.
NARLI, Nilüfer *
18
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
1982; Doktora: University Sains Malaysia, 1987.
NAZMI, Mehrdad
Öğr. Gör. (MF); Lisans: Middlesex Polytechnic University, 1983; Yüksek Lisans: Cranfield University, 1992.
OKAY, Defne Sesin *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 2004.
OKTAY, Ertan
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1970; Doktora: Ankara Üniversitesi, 1981.
ONURLU, Özlem *
Dr. (SBE); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1981; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1982; Doktora: İstanbul
Üniversitesi, 1992.
ORBAY, Türkan Benan
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1986;
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, 1992.
ÖNEREN, Nurdan *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1982.
ÖNCAN, Temel *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998;
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, 2004.
ÖZ, Hatice *
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 2002; Sanatta
Yeterlik: Hacettepe Üniversitesi, 2006.
ÖZAYDIN, İsmail *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1995.
ÖZAYDIN, Sabri *
Prof. (STF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984; Sanatta Yeterlik:
Marmara Üniversitesi, 1986.
ÖZBAY, Mehmet Aykut
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1973; Yüksek
Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1978; Sanatta Yeterlik: Marmara
Üniversitesi, 1983.
ÖZBEN, Cenap Şahabettin *
Doç. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1993;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998.
ÖZBİÇER, Celal Arslan *
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1974; Yüksek Lisans: Leicester Üniversitesi,
1979; Sanatta Yeterlik: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1984.
ÖZDEMİR, Aydoğan *
Prof. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1980; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990.
ÖZDEMİR, Mustafa *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1990; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996.
ÖZEK, Yeşim *
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Dicle Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: University of Stirling, 1996; Doktora:
University of Exeter, 2000.
ÖZEL, Ayşe *
Prof. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1978;
Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1978;
Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 1986.
19
ÖZER, A. Kadir
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1975; Yüksek Lisans: University of South Florida, 1979;
Doktora: University of South Florida, 1982.
ÖZER, Mehmet *
Prof. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1982; Sanatta Yeterlik:
Marmara Üniversitesi, 1983.
ÖZER, Serap
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1976; Yüksek Lisans: University of South Florida, 1980;
Doktora: University of South Florida, 1982.
ÖZER, Yonca *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995; Yüksek
Lisans: Londra School of Eko Üniversitesi, 1999; Doktora: Marmara Üniversitesi, 2004.
ÖZGÜMÜŞ, Üzlifat
Doç. Dr. (STF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1984; Doktora: Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1991.
ÖZGÜVEN, M. Kutluk
Öğr. Gör. Dr. (MF); Lisans: Bilkent Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: Manchester University, 1992; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 2004.
ÖZDEMİR, Birsen Gülden
Öğr. Gör. (MF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 1999. Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi;
2004.
ÖZTOPCU, Aslı *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 2000; Yüksek Lisans: Osmangazi Üniversitesi, 2006.
ÖZYURT, Haluk *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1971.
PARLAKÇI, Mehmet Nur Alpaslan *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 2003.
PARMAKSIZOĞLU, İsmail Cem *
Prof. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1975; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1985.
PEKMEZCİ, Sevgi Can
Öğr. Gör. Dr. (STF); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 2001; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi
SALMAN, Ayşe
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1980; Yüksek Lisans: Nottingham University, 1982; Doktora:
Oxford Brooks University, 2002.
SAN, Hakan *
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1999; Doktora:,
Marmara Üniversitesi, 2006.
SARIKAYA, Özger *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995.
SAY, Tansu *
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1972; Doktora: İstanbul Üniversitesi, 1996.
SAYAN, Hamiyet
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1995; Doktora:
Hacettepe Üniversitesi: 2002.
SAYDAM, Ezgi *
Öğr. Gör. (TDİTB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1990; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1998; Yüksek
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
SELİM, Raziye *
Doç. Dr. (SBE); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1993;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999.
SEMERCİ, Zeynep Bengi *
20
Prof. Dr. (SBE); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1986; Doktora: Hacettepe Üniversitesi, 1997.
SENNAROĞLU, Bahar *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1993; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 2001.
SERBEST, Erol *
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, 1999; Doktora:, Nattingham Üniversitesi, 2007.
SEVGİ, Levent
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis:
1990.
İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
SEYİDOĞLU, Halil
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1966; Yüksek Lisans: Michigan State University, 1971; Doktora:
Ankara Üniversitesi, 1972.
SEZEN, Bülent *
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Virginia Tech., 1997; Doktora:
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2001.
SEZER, Duygu
Prof. Dr. (İİBF), Lisans: Long Island Üniversitesi, 1960; Yüksek Lisans: Long Island Üniversitesi, 1962;
Doktora: Ankara Üniversitesi 1972.
SEZGİN, Zeynep
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2000; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2005.
SOYSAL, Ataç
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1960; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1966.
SOĞUKPINAR, İbrahim *
Yrd. Doç. Dr. (FBE); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1985; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995.
SORHUN, Engin
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, 2000; Yüksek Lisans: Paris Üniversitesi, 2004; Doktora:
Strasbourg Üniversitesi, 2008.
SÖNMEZ, Ahmet Coşkun *
Prof. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1981; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984;
Doktora: Cambridge Üniversitesi, 1992.
SÖNMEZ, Hüseyin *
Prof. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1972;
Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1974; Doktora:
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1981.
SÖNMEZER, Sıtkı
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2002.
SÖZALAN, H. Özden *
Doç. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1992; Doktora:
University of Essex, 2000.
SUYABATMAZ, Sevilay
Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1988; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 2003.
SÜALP, M. Nedim *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1980; Yüksek Lisans: University of New York, 1990; Doktora:,
University of New York, 1995.
ŞAFAK, Burcu *
Öğr. Gör. (TDİTB); Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2007.
ŞAHİN, Şule Önsel
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1995; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
ŞAHİN, Çiğdem
21
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1991; Yüksek Lisans: Marquette University, 1995.
ŞAHİN, Zeki *
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Gazi Üniversitesi, 1969; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1989; Sanatta Yeterlik:
Gazi Üniversitesi, 1989.
ŞANLIER YÜKSEL, Ö. İlke
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1999; Doktora:
Anadolu Üniversitesi, 2008.
ŞEN, Sabahattin *
Yrd. Doç. Dr. (TDİTB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1992; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1999.
ŞENER, Orhan *
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1964; Yüksek Lisans: Syracuse University, 1971; Doktora: Uludağ
Üniversitesi, 1974.
ŞENOĞUZ, Vedat Nefer
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999; Doktora: University of Delaware, 2007.
ŞERİFOĞLU, Zeki *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1983; Yıldız Teknik Üniversitesi, 1986.
ŞİMŞEK, Galip Engin *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Doktora:
Exeter Üniversitesi, 2004.
TARIMCIOĞLU, Barış *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1995.
TAŞÇI, Abdullah
Yrd. Doç. (STF); Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), 1972; Sanatta Yeterlik: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), 1978.
TAŞKIN, Sertaç *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Maltepe Üniversitesi, 2005.
TEMEL, Sema *
Prof. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1982; Sanatta Yeterlik:
Marmara Üniversitesi, 1986.
TEMİZ, Vedat *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1989; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998.
TEMİZSOYLU, Nuri *
Prof. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1967;
Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1972;
Sanatta Yeterlik: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1978.
TEZ, Müjgan *
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Selçuk Üniversitesi, 1980; Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, 1982; Doktora: Çukurova
Üniversitesi, 1985.
TEZEREN, Hikmet Eser
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1974; Yüksek
Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1974; Sanatta Yeterlik: Marmara
Üniversitesi, 1986.
THARAUD, Barry C.
Prof. Dr. (FEF); Lisans: California Üniversitesi, 1967; Yüksek Lisans: California Üniversitesi, 1969; Doktora:
California Üniversitesi, 1975.
TİRKEŞ, Çiğdem
Öğr. Gör. Dr. (YDB); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, 1997; Doktora: Marmara Üniversitesi, 2008.
TOKSÖZ, Fügen
22
Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2001;
Doktora:Marmara Üniversitesi, 2008.
TOKSÖZ, Itır
Öğr. Gör. Dr. (İİBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Paris I.Pantheon Sorbonne
Üniversitesi, 1999; Norheastern University, 2004; Doktora: Norheastern University, 2007.
TOPUZ, Ercan
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1965; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1974.
TORAMANLI, Gül Nihal
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1991; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1999.
TUĞRUL, Işın Fevziye
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1985.
TUNÇ, Murat
Prof. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1975; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982.
TURAN, Önder
Yrd. Doç. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1975; Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1978; Sanatta Yeterlik: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1983.
TURAN, Tülay *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1982.
TURHAN, Nihat *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1984.
TÜFEKÇİ, Tunç
Prof. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1962;
Sanatta Yeterlik: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1983.
TÜFEKÇİ, Fevzi *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1975; Yüksek Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
1975.
TÜR, Sema Bayraktar *
Yrd. Doç. Dr. (İİBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1991; Drexel University, 1995; Doktora: Drexel University,
2000.
TÜRKER, Pelin *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Pratt Institute Üniversitesi, 2002.
UÇAROL, Rifat
Öğr. Gör. Dr. (TDİTB); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1956; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1973.
UÇKAN, Eren *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
1987; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, 1993.
UYSAL, Mitat
Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1984.
UYSAL, S. Aynur
Prof. Dr. (FEF); Yüksek Mühendis: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982; Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
1989.
ÜÇIŞIK, H. Güzin *
Prof. Dr. (MYO); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1968; Yüksek Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
(Marmara Üniversitesi), 1973; Doktora: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi),
1976.
ÜGE, M.Selin *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1997; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2000.
ÜLENGİN, Burç *
23
Prof. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Doktora:
İstanbul Üniversitesi, 1992.
ÜLENGİN, Füsun
Prof. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1985; Doktora:
İstanbul Teknik Üniversitesi, 1989.
ÜLKER, Süreyya Kayhan *
Doç. Dr. (FEF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997;
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
VAROL, İlhan *
Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1980; The Ohio State University, 1991; Doktora: The
Ohio State University, 1991.
VELİEV, Oktay
Prof. Dr. (FEF); Lisans: Moskova Üniversitesi, 1975; Yüksek Lisans: Azerbaycan Devlet Üniversitesi, 1977;
Doktora: Moskova Üniversitesi, 1980.
YAVUZ, Hilmi *
Öğr. Gör. (FEF); Lisans: University College, University of London, 1969.
YAZICI, Esin *
Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: Bournemouth Üniversitesi, 2007.
YAZICI, Devrim *
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1996;
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
YILDIRIM, T. Emre *
Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Emreson College, 1991; Yüksek Lisans: Boston Üniversitesi, 1998; Doktora:
Marmara Üniversitesi, 2007.
YILMAZ, Lerzan *
Doç. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: İsviçre Bern Üniversitesi, 1986; Doktora:
İsviçre Bern Üniversitesi, 1988.
YILMAZ, Remzi Oğuz *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi), 1981.
YANIKKAYA, Berrin *
Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1995; Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, 1999; Doktora:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2004.
YOLSEVER, Esin *
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995;
Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, 2001.
YOZGAT, Uğur *
Prof. Dr. (İİBF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1989;
İstanbul Teknik Üniversitesi, 1992; Doktora: Marmara Üniversitesi, 1990.
YÖNEY, N. Gülengül ALTINTAŞ *
Öğr. Gör. (STF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2000; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2006.
YÜKSEL, Şen
Yrd. Doç. (STF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1984;
Sanatta Yeterlik: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1991.
ZAİM, A. Halim *
Doç. Dr. (MF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1993; Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Doktora: North Carolina
University, 2001.
* Yarı zamanlı öğretim üyeleri
24
Okutmanlar
ACIGÖL, Filiz
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1974.
AKIN, Mehmet İzzet
Okutman (YDB); Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1997.
ALTAY, İlknur
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2007.
APLORH, J. Adjei Akwetey
Okutman (YDB); Lisans: Leicester Politeknik Üniversitesi, 1989.
AYGÜN, Arzu
Okutman (TDİTB); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 2004; Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2008.
BAHADIR, Zehra
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2006.
BEYAZOĞLU, M. Didem
Okutman (YDB); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2007.
BOZYİĞİT, Tuğba Nilgün
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2004.
BRANNAN, James Michael
Okutman (YDB); Lisans: Essex Üniversitesi, 2001.
BÜLÜR, Emine
Okutman (YDB); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1999.
ÇEBİ, Nohra Elena
Okutman (YDB); Lisans: Columbia Üniversitesi, 1991.
ÇOLAK, Özlem
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2006.
ÇÖREKÇİOĞLU, Özlem
Okutman (YDB); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1987.
DEANER, Adam Simon
Okutman (YDB); Lisans: Wolverhamton Üniversitesi, 1991.
DEMİR, Canan
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2006.
DEMİRSOY, Zümrüt Zeynep*
Okutman (MYO); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1990.
DUYAR, Emine
Okutman (YDB); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2006.
ELBİRLİK, TÜLEK Merve
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2001.
ERDENER, Tara Selenga
Okutman (YDB); Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2000.
EREN, Ayşe Başak
Okutman (YDB); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2003.
EYÜBOĞLU, Gülseren
Okutman (YDB); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2006.
FINE, Kennith Mark
Okutman (YDB); Lisans: Pennsylvania Devlet Üniversitesi, 1996.
FİŞEKÇİ, Başak Ergil
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2005.
25
GEZGİN, Şerife
Okutman (TDİTB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1982.
GÖKÇE, Baki *
Okutman (TDİTB); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1976.
GÖKTAN, Hande
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998.
GÜLER, Hülya
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2005.
GÜMÜŞ, Burcu
Okutman (YDB); Lisans: Başkent Üniversitesi, 2002.
HARRIS, Meghan Kathleen
Okutman (YDB); Lisans: Bradley Üniversitesi, 2003.
İŞCEN, Dilek
Okutman (YDB); Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1984.
KAPAMACIYAN, Brenda
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi 2003.
KİTAPÇIOĞLU, Ahu
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2002.
KLEPNER, Adam A.
Okutman (YDB); Lisans:Telaviv Üniversitesi, 1994.
LIU, Linlin
Okutman (YDB); Lisans: Tian Jin Üniversitesi, 2001.
MERİÇ, Ezgü
Okutman (YDB); Lisans:Marmara Üniversitesi, 2008.
NAFIKOVA, Galima
Okutman (YDB); Lisans: Özbekistan Eğitim Enstitüsü, 2001; Yüksek Lisans: Salford Üniversitesi, 2003.
NOYAN, Fulden
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1988; La Salle Üniversitesi, 2004.
O’NEILL, Michael James
Okutman (YDB); Lisans: Hull Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Southampton Üniversitesi, 1998.
ÖTKEN, Tuba
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1989.
REAUME, Stephanei
Okutman (YDB); Lisans: Michigan Üniversitesi, 2005.
SARANDAL, Meltem
Okutman (YDB); Lisans: Hacettepe Üniversitesi,2000.
SCHEIBE, Elif
Okutman (YDB); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1994.
SCHROEDER, Jennıfer Lyn
Okutman (YDB); Lisans: Berry Koleji, 2000.
SUGDEN, Benjamin
Okutman (YDB); Lisans: Londra Üniversitesi, 2000.
SÜMER, Beyza
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2004; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2006.
TAVALI, Seda
Okuyman (YDB); Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, 2002; Dumlupınar Üniversitesi, 2005.
TİPİ, Beyza
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1999.
26
UÇA, Bülent Nedim
Okutman (YDB); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1986.
UZEL, Seray Ayşe
Okutman (YDB); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1998.
ÜNLÜ, Gökçe
Okutman (YDB); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2001; Yüksek Lisans: Edinburg University, 2003.
YALÇIN, Ayşegül
Okutman (YDB); Lisans: Kopenhag Üniversitesi, 2006.
YILDIZ, Berrin
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.
YILMAZ, Ayşe
Okutman (YDB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2002.
YILMAZ, Derya
Okutman (YDB); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 2000.
YOLDAŞ, Handan
Okutman (YDB); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2003.
ZOURBAKIS, John Warwick
Okutman (YDB); Lisans: Yunanistan Aristotle Üniversitesi, 2001.
* Yarı zamanlı
Araştırma Görevlileri
AKMAN, Beyazıt Hilmi
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: Illinois State University, 2006.
AKŞAHİN, Neslin
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Bilgi Üniversitesi, 2006.
ALAGÖZ, Helin
Ar. Gör. (İİBF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2004; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2006.
ALKAN, Elif Olçum
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, 2004.
ARKAN, Gamze Nil
Ar. Gör. (STF); Lisans: Maltepe Üniversitesi, 2004; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2007.
ATILGAN, Ayşe Yasemin
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, 2002.
AYKAN, Okşan Anıl
Ar. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2005.
BAŞAYTAÇ, Abdullah Hikmet
Ar. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2005.
BEZCİ, Hande
Ar. Gör. (FEF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
BUTUR, Serhat
Ar. Gör. (TDİTB); Lisan: Doğuş Üniversitesi, 2005.
CAN, Diyadin
Ar. Gör. (FEF); Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2002; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2005.
ÇİFTER, Fulya
Ar. Gör. (FEF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
DENİZ, Engin
Ar. Gör. (MF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi: 2004.
27
DİNİBÜTÜN, Seza
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
DİNİBÜTÜN, S. Revda
Ar. Gör. (İİBF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2002; Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2005.
DOĞAN, Fırat
Ar. Gör. (MF); Lisans: Sakarya Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2002.
DOĞRUSÖZ, Aysun
Ar. Gör. (MF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
DÖNMEZ, Nevin
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2007.
EKİNCİ, Yeliz
Ar. Gör. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
ERGÜVEN, Ardan
Ar. Gör. (STF); Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2001; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2006.
ERTAŞ, Güler
Ar. Gör. (İİBF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2006.
GÖKÇEN, Mehmet Gökhan
Ar. Gör. Dr. (MF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996, Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1999; Doktora:
Boğaziçi Üniversitesi, 2008.
GÖNÜLTAŞ, Suna
Ar. Gör. (İİBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2003.
GÜRBÜZ, Mustafa Zahid
Ar. Gör. (MF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
IŞIK, Mine
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2008.
İLGÜN, Ayşe
Ar. Gör. (İİBF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2002; Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi: 2005.
İMREM, Ayşe Nihan
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
İNGÜN, Özlem
Ar. Gör. (İİBF); Lisans: Uludağ Üniversitesi, 2001; Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, 2005.
KARA, Ercan
Ar. Gör. (MF); Lisans: Işık Üniversitesi, 2004; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2008.
KAYA, Hakan
Ar. Gör. (TDİTB); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2003.
KINAY, Bahar
Ar. Gör. (İİBF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2006.
KULELİ, Burcu
Ar. Gör. (MF); Lisans: Yeditepe Üniversitesi, 2003.
KURNAZ, Melek
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2008.
MYDERRIZI, İndrit
Ar. Gör. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
ONAN, Kıvanç
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2003.
ÖNCÜL, Fatih
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2008.
ÖNER, Mehtap
Ar. Gör. (İİBF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2004; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
28
ÖZAYDIN, Özay
Ar. Gör. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
ÖZDEMİR, Burcu
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001; Yüksek Lisans:İstanbul Üniversitesi, 2006.
PEHLİVANOĞLU, Burcu
Ar. Gör. (STF); Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2000; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
SAYIM, Murat
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2006.
SİLAY, Sinem
Ar. Gör. (FEF); Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006.
SÜTLÜ, Serkan
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Sakarya Üniversitesi, 2004.
ŞERİFOĞLU, Deniz
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2007.
TEOMAN, Dalga Derya
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2003; Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2008.
TUNALI, Selma
Ar. Gör. (STF); Lisans: Kocaeli Üniversitesi, 2002; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2004.
ULUIŞIK, Çağatay
Ar. Gör. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
YILDIZ, Merih
Ar. Gör. (MF); Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000; Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
YILMAZ, Gürkan
Ar. Gör. (MF); Lisans: Doğuş Üniversitesi, 2008.
YÜKSEL, Hakan
Ar. Gör. (FEF); Lisans: Galatasaray Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, 2007.
29
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİNİN
VİZYONU
Değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip, araştırma, hayat boyu öğrenme ve insan odaklı eğitim
sistemine dayalı bir dünya üniversitesi olmaktır.
MİSYONU
ÅAtatürk İlke ve İnkılâpları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan, demokrasinin değerlerine
sahip çıkan, bağımsız, analitik ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış, entelektüel merak sahibi, girişimci,
yenilikçi, yaratıcı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, dürüst, ahlâklı, yetkin, özgüven sahibi, katılımcı, insan
haklarına saygılı, tarafsız bakış açısına sahip, hoşgörülü, kendisi ve çevresiyle barışık çağdaş mezunlar ve
sorumlu vatandaşlar yetiştirmek;
ÅSosyal, beşeri ve fen bilimleri alanlarında, teknolojide ve yaratıcı sanat alanında yapılan çalışmalarla bilgiye
ulaşmak; bilgi üretmek; geliştirmek ve yaymak suretiyle bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve toplumsal
gelişime katkıda bulunmak;
ÅBarış, adalet, özgürlük, eşitlik ve dayanışma gibi evrensel değerleri korumak ve geliştirmek;
ÅÖğrencilerinin, mezunlarının, öğretim elemanlarının, tüm çalışanlarının ve toplumun beklentilerine cevap
veren
bir Üniversite olmaktır.
TARİHÇE ve ÖZELLİKLER
09 Temmuz 1997 tarihli ve 4281 sayılı yasa ile kurulmuş olan Doğuş Üniversitesi kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
30 yılı aşkın, başarılı bir eğitim geçmişine sahip Doğuş Okullar Grubu’nun girişimiyle ve dünya standartlarında
bir yüksek öğrenim kuruluşu olma hedefiyle, Doğuş Eğitim Vakfı tarafından kurulan Doğuş Üniversitesi kâr
amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir.
İstanbul’un Ortasında Bir Kent Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi, İstanbul’un en güzel semtlerinden birinde, Acıbadem / Kadıköy’de, bir kent üniversitesi
olarak hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz buradan İstanbul’un her yöresine rahatlıkla ulaşabilir, kentin
sağladığı tüm sosyal ve kültürel olanaklardan rahatlıkla yararlanabilirler.
Ayrıca Üniversitemizin hemen
yakınında uluslararası standartlarla kurulmuş, tam donanımlı Acıbadem Hastanesi ve her türlü kültürel faaliyetin
yer aldığı Kadıköy Kültür Merkezi bulunmaktadır.
Eğitim Felsefesi
Üniversitenin amacı, yaşayarak ve uygulayarak öğrenmeye dayalı, dünya standartlarında bir eğitim programını
uluslararası nitelikteki öğretim elemanları ve araştırmacılar yoluyla öğrenciye sunmaktır. Bu nedenle Doğuş
Üniversitesinin eğitim dili İngilizce’dir ve bilgisayar kullanımına ilişkin dersler bütün lisans ve ön lisans
programlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Üniversitede Türkçe yürütülen lisans programlarının öğrencileri bile
mesleki eğitimlerinin yanı sıra yoğun İngilizce ve bilgisayar dersleri alırlar. Ayrıca üniversite, bir yandan yetkin
öğretim üyelerini kadrosuna alırken bir yandan da çeşitli Amerikan ve Avrupa Birliği üniversiteleri ile değişim
programlarına imza atmakta, kendi öğrencilerini bu üniversitelere gönderip onlardan öğrenci kabul etmektedir.
Erasmus Beyannamesi belgesi almış olan Doğuş Üniversitesi, Erasmus Programı çevresinde, Avrupa Birliği
üniversiteleriyle öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerine ek olarak, ortak araştırma projeleri, toplumsal
duyarlılığa yönelik seminer ve alan çalışmaları düzenlemeye de başlayacaktır.
Doğuş Üniversitesi’nin lisans programları, çağdaş ve küreselleşmiş yaşamın gereksinmelerini karşılayacak
biçimde, üç grupta toplanabilecek derslerden oluşur. Birinci gruptaki dersler, kültür ve temel bilgi dersleri olup
öğrencinin ufkunu açmaya, onu düşünen, sorgulayıcı ve yaratıcı bir birey olmaya yönlendiren niteliktedir. İkinci
gruptaki dersler, öğrenciyi mesleki bilgi ve becerilerle donatarak onun uzman bir kişi olmasını sağlar. Üçüncü
grup dersleri ise öğrencilerin kendi eğilim ve isteklerine göre seçecekleri derslerdir. Bu dersler yoluyla
öğrenciler, isterlerse mesleklerinin belli bir alanında yoğunlaşabilirler, isterlerse başka bir dalda
uzmanlaşabilirler, isterlerse entelektüel, estetik ya da teknolojik meraklarını geliştirebilirler. “Bölüm seçmeli”
dersleri, bir lisans öğrencisinin, meslek alanında daha derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlar. “Çift Anadal
Programı”nda yer alan dersler, başarılı öğrencilerin iki dalda uzmanlaşabilmelerini, bir başka deyişle, iki meslek
sahibi olabilmelerini mümkün kılar. Genel kültür, sosyal bilgiler ve sanat dersleri öğrencilerin yaratıcı,
entelektüel, hoşgörülü bireyler olmalarına ve özel yeteneklerini geliştirmelerine imkân verir. Bu iddiaların
doğruluğu www.dogus.edu.tr adresindeki bilgileri, çeşitli ülkelerdeki üniversitelerin sayfalarında yer alan
bilgilerle karşılaştırarak görülebilir.
Üniversite yönetimi, bütün öğrencilerin zorunlu olarak katılacağı “Toplumsal Duyarlılık Programı”nı faaliyete
geçirerek öğrencilerinin, gerçek anlamda toplum bilincine sahip, sorumlu vatandaşlar ve kendine güvenen,
katılımcı ve ekip çalışmasına açık bireyler olarak yetişmelerini eğitim hedefleri arasına koymuştur.
İngilizce’yi çok iyi bilen, çağdaş, aydın, sorumlu, yaratıcı, bilime saygılı, teknolojik gelişmeleri izleyen ve
öğrenmeyi yaşam felsefesi olarak gören Doğuş Üniversitesi mezunları iş dünyasının aranan üyeleridir.
30
EĞİTİM BİRİMLERİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
İletişim Bilimleri Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Matematik Bölümü
Psikoloji Bölümü
Fen Bilimleri Birimi
İnsani Bilimler Birimi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
•
Ekonomi ve Finans
•
Ekonomi ve Finans (Türkçe)
İşletme Bölümü
•
İşletme
•
İşletme (Türkçe)
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
•
Bilgisayar Mühendisliği
•
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
•
Endüstri Mühendisliği
•
Endüstri Mühendisliği (Türkçe)
Kontrol Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
•
Makine Mühendisliği
•
Makine Mühendisliği (Türkçe)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (Türkçe) (Özel Yetenek Sınavı)
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (Türkçe) (Özel Yetenek Sınavı)
Grafik Tasarımı Bölümü (Türkçe) (Özel Yetenek Sınavı)
İç Mimarlık Bölümü (Türkçe) (Özel Yetenek Sınavı)
Mimarlık Bölümü (Türkçe)
Resim Bölümü (Türkçe) (Özel Yetenek Sınavı)
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Pogramı (Türkçe)
Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Pogramı (Türkçe) (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ön Lisans Programı (Türkçe)
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Ön Lisans Programı (Türkçe)
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Ön Lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı (Türkçe)
Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı (Türkçe)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ön Lisans Programı (Türkçe)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ön Lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
İnsan Kaynakları Ön Lisans Programı (Türkçe)
İnsan Kaynakları Ön Lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön Lisans Programı (Türkçe)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön Lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Muhasebe Ön Lisans Programı (Türkçe)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı (Türkçe)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı (Türkçe) (İÖ)
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Ön Lisans Programı
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı
Finansal İktisat Doktora Programı
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı (Türkçe/İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
31
MBA Programı
Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı
32
ÜCRETLER VE BURSLAR
Lisans, Ön lisans ve İngilizce Hazırlık Programlarının Ücretleri
Doğuş Üniversitesi’nde lisans, ön lisans ve İngilizce hazırlık programlarının ücretleri her yıl “Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” nda yayınlanmaktadır.
Öğrenim ücretleri altı eşit takside bölünerek, üçü güz yarıyılı içinde, diğer üçü bahar yarıyılı içinde olacak
şekilde, ilk taksit kesin kayıt esnasında, geri kalan beş taksit ise Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ödenmek
üzere taahhüt edilerek öğrenci tarafından ödenir. Ücretin tamamını akademik yılın başında ödeyenlere %6
indirim yapılır.
Yüksek Lisans Programlarının Ücretleri
2007-2008 ders yılında öğretim ücreti Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı yüksek lisans programlarında kredi
başına 300.00 Yeni Türk Lirası, Psikoloji Yüksek Lisans Programında 400.00 Yeni Türk Lirasıdır. Fen Bilimleri
Enstitüsüne bağlı yüksek lisans programlarda kredi başına 350.00 Yeni Türk Lirasıdır.
Burslar
Burslar karşılıksızdır, öğrencilerin eğitimleri için verilir ve öğrencinin genel not ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden
2.00’nin altına düşmediği takdirde normal öğrenim süresince devam eder. Genel Not Ortalaması 2.00’ın altına
düşen “kontenjan” “destek” ve “teşvik” burslu öğrencinin kesilen bursu, öğrenci genel not ortalamasını 2.00’nin
üstüne çıkarınca yeniden aynı oranlarda verilir. Ancak aylık nakit desteği alanlar bu haktan artık
yararlanamazlar. Ayrıca, her akademik yıl sonunda en az iki yarıyıl öğrenim görmiüş ve genel not ortalaması
4.00 üzerinden 3.00 ve üstü olan her öğrenciye, o yılı izleyen öğrenim yılı ücretinden %10 ila %50 arasında
değişen oranlarda bir indirim yapılır.
Aday/öğrenci, birden fazla indirim kapsamına girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır.
Doğuş Üniversitesi, ilan ettiği öğrenci kontenjanının yaklaşık % 20’si oranında “burslu” öğrenci almaktadır.
“Kontenjan bursu” nu alacak öğrenciler, ÖSS sonuçlarına göre, “burslu program” tercihleri doğrultusunda
ÖSYM’ce belirlenir. Halen Doğuş Üniversitesindeki burslu öğrenci oranı %23’dür.
Daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş bir kişi “burslu” kontenjanından yararlanamaz.
Üniversiteden uzaklaştırma cezalarından herhangi birini alan burslu öğrencilerin bursları izleyen yarıyıldan
itibaren kesilir. Bu öğrenciler tekrar burslu öğrenci statüsüne dönemezler.
ÖSYM Üstün başarı Bursu
Üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından
yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin tamamını %100’ünü kapsar. Öğrenci başarılı olduğu sürece
devam eden ÖSYM Üstün Başarı Bursları hazırlık sınıfının iki yarıyılını ve normal öğrenim süresini kapsar.
ÖSS sınavı sonucu öğrenim dili Türkçe olan bir “burslu” programı kazanan öğrencinin bursu ise yalnız dört yıllık
lisans programı süresini kapsar. Bu öğrenci İngilizce Hazırlık Sınıfında okumak isterse hazırlık programının
öğrenim ücretini ödeyerek programa katılabilir.
ÖSYM Başarı Bursu
Üniversiteye giriş sınavına göre ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen
öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin %50’sini kapsar. Öğrenci başarılı olduğu sürece devam eden ÖSYM
Başarı Bursları hazırlık sınıfının iki yarıyılını ve normal öğrenim süresini kapsar.
ÖSS sınavı sonucu öğrenim dili Türkçe olan bir “burslu” programı kazanan öğrencinin bursu ise yalnız dört yıllık
lisans programı süresini kapsar. Bu öğrenci İngilizce Hazırlık Sınıfında okumak isterse hazırlık programının
öğrenim ücretini ödeyerek programa katılabilir.
ÖSYM Onur Bursu
ÖSS’de üstün başarı göstererek Doğuş Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere, “teşvik bursu” olarak her yıl
oranları yeniden belirlenen öğrenim ücreti indirimi ve dokuz ay süre ile aylık nakit destek verilir. Bu bursun
koşulları ile oran ve miktarları her yıl ÖSYS kılavuzunda ilan edilir. 2008-2009 ders yılında, sayısal, eşit ağırlıklı
ve sözel puan ile öğrenci alınan lisans programlarına, ek puanla derece yapanlar hariç, 0,8 AOBP'li yerleşme
puanı ile programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5 000 içinde yer alarak yerleştirilenlere %50
öğrenim ücreti indirimi ve 9 ay süre ile 250,00 YTL aylık öğrenim bursu desteği sağlanır.
Burs, öğrencilerin üniversitemizdeki normal öğrenim süreleri boyunca, genel not ortalamaları 4.00 üzerinden
2.00’nin altına düşmediği sürece devam eder.
Akademik Başarı Bursu
Her akademik yıl sonunda en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 ve
üzeri olan ve öğrenim ücretini kendi ödeyen her öğrenciye, bir sonraki yılın öğrenim ücretinin % 10’u ile % 50’si
oranında değişen miktarda akademik başarı bursu verilir.
Spor Bursu
Spor alanında, branşında Milli Takım seviyesine yükselmiş, ulusal veya uluslararası yarışmalarda dereceye
girmiş, çeşitli kulüplerde lisanslı sporcu olan veya okul takımına seçildikten sonra yüksek performans göstererek
Üniversite adına ulusal ve uluslararası yarışlara katılan öğrencilere, %10 ile %20 arasında öğretim ücretinden
yapılan indirimi kapsar.
33
IB Bursu
“Uluslararası Bakalorya” öğrencilerine, diploma notuna göre verilen burs aşağıda belirtildiği gibidir:
Diploma Notu
40 – 45 Arası
33 – 39 Arası
24 – 32 Arası
Eğitim Bursu Oranı
% 75
% 40
% 15
Çalışma Bursu
Doğuş Üniversitesi öğrencilerine üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışma karşılığı verilen bursları kapsar.
Çalışma Bursu alan öğrenciler haftada en fazla 10 saat çalışabilmek için çalışma programlarından birine
başvurabilir. Burs miktarı, her akademik yıl başında saat ücreti esasına göre belirlenir. Çalışma bursuna
başvuran öğrencilerin çalışacakları birimlere yerleştirilmeleri Öğrenci Dekanlığı tarafından yapılır.
Kardeş Bursu
Aynı yıllarda, Doğuş Üniversitesi ve Doğuş Eğitim Kurumları’nda öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğretim
ücretinin %10’u oranında yapılan indirimi kapsar.
İlk Tercih İndirimi
Lisans programlarına birinci tercihlerinden yerleştirilenlere 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren
%20 oranında indirim uygulanmaktadır.
KÜTÜPHANE
Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi, eğitim-öğretim ve araştırma programlarını desteklemeyi, öğretim elemanları,
öğrenciler ve çalışanlar ile kütüphanemizden yararlanmak isteyen çevre halkı ve araştırmacıların her tür
ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamayı, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve
transferine destek olmayı amaçlamaktadır.
Kütüphanemiz, bu amacı doğrultusunda çağdaş teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmakta ve hizmetlerini
günümüzün koşullarına cevap verebilen esnek bir yapıdaki kütüphane otomasyon programı aracılığıyla
vermektedir. Elektronik ortamda, uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığı ve sürekli güncellemekte
olduğu kütüphane kataloğu veritabanı’ nı internet üzerinden kullanıma sunmaktadır. Bu sayede, isteyen her
araştırmacı,
dünyanın
neresinde
olursa
olsun,
internet
üzerinden
Türkçe
için
http://www.kutuphane.dogus.edu.tr/ İngilizce için http://www.library.dogus.edu.tr adresi aracılığıyla
kütüphanemize erişebilmekte ve kütüphanemiz hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
Kütüphanemizin abone olduğu beş adet elektronik veritabanı, 11.224’ün üzerinde tam metin elektronik dergi
ihtiva etmektedir. Ayrıca hizmetlerini arttırarak sürdüren kütüphanemizde 260 adet basılı dergi, 20.000’in
üzerinde kitap, görsel işitsel ortamda çeşitli DVD, VCD, CD, video ve ses kaseti bulunmaktadır.
Kütüphanemizde, danışma, bilgi kaynağı araştırma, bilgiye erişim, internet kullanımı, görsel-işitsel bilgi
kaynakları ve çeşitli bilgisayar programlarının kullanımı, ödünç verme, kütüphaneler arası ödünç bilgi kaynağı
alıp-verme, fotokopi vb. gibi hizmetler verilmektedir.
Kütüphanemiz: Hafta içi her gün sabah 08:45’ten akşam 21:00’ye kadar
Cumartesi günleri sabah 10:00’dan öğlen 14:00’e kadar hizmet vermektedir.
Kütüphane, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda basılı, görsel, işitsel ve her türlü bilgi kaynağını hızla temin
eder. Bilgi kaynakları, kullanım özellikleri ve saklama koşulları ile fiziksel yapıları nedeniyle farklı
koleksiyonlarda tutulmaktadır. Özel koşullar gerektiren bilgi kaynakları dışındaki yayınlar açık raf sistemiyle
hizmete sunulmaktadır.
34
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
Doğuş Üniversitesinin Bilgi İşlem Merkezi olarak Doğuş Üniversitesi’nde sunulan hizmetler Sistem Yönetimi,
Teknik Servis, Yazılım ve Çoğul ortam desteği olarak dört ana başlık altında toplanabilir.
Sistem Yönetimi
Tek bir merkezden kontrol edilebilen sistemimiz sayesinde kaynak paylaşımı, internet çıkışı ve merkezi bilgi
depolama hizmetleri sağlanmaktadır. Üniversitemizde her odaya en az bir bilgisayar yerleştirilmiştir.
Öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş 4 adet tam teçhizatlı bilgisayar laboratuarı ve 1 adet özellikle Multimedia
uygulamaları için kurulmuş Multimedia laboratuarı, 1 adet ileri seviye çalışmalarda kullanılmak üzere
Information Technology laboratuarı, grafik çalışmaları için kullanılan 1 adet Macintosh laboratuarı ve görsel
içerikli derslerin yapılabilmesi için ise 2 adet Multimedia Sınıfı bulunmaktadır. Bunların yanında üniversitemizde
ileri mühendislik uygulamalarının gerçeklenebileceği CAD/CAM cihazları ve yüksek performanslı PC’lerle
donatılmış 1 adet CAD/CAM laboratuarı da mevcuttur.
Doğuş Üniversitesi’nde tüm öğrencilerimizin her birinin kendilerine ait sistem alanları ve e-mail hesapları
bulunmaktadır. Evlerinden veya istedikleri her PC’den okuldaki e-mail hesaplarına ulaşıp kullanmaları
mümkündür.
Üniversitemiz Microsoft ile tüm bilgisayarları kapsayan “Microsoft Akademik Antlaşması”nın yanı sıra SAP ve
ORACLE firmalarıyla da eğitim antlaşmaları yapmıştır. Lisans süresince kullanmakta olduğumuz programlara ait
yeni güncellemelerden, sürüm değişikliklerinden ücretsiz faydalanma imkânı üniversitemizin yasal hakkıdır.
Teknik Servis
Teknik sorunların tamirini yapmak, sorunların anında çözüme kavuşmasını sağlamak, asli görevi olan teknik
servis birimi’nde yeni laboratuarlar planlamak, bilgisayar mekaniği için ihtiyaç analizi yapmak, laboratuar
desteği vermek, bilgisayarların ağ’a bağlanması için gerekli kablo lamaları yapmak ve uç alt yapısını tespit
etmek, her türlü programların yüklenmesini yapmak ve üniversitemizdeki tüm bilgisayarların kesintisiz hizmet
vermesini sağlamak hizmetleri yürütülmektedir.
Yazılım
BİM aynı zamanda yazılım geliştirme misyonunu da yürütmektedir. Üniversitemizde kullanılan Öğrenci İşleri
Programı BİM bünyesinde son yazılım teknolojileri kullanarak hazırlanmış olup kullanımı kolay, güçlü, raporlama
yeteneği yüksek ve güvenilir olarak nitelenebilir. Kullanıcıların bilgisayarlarında veya printer gibi donanımlarında
yaşadığı sorunlar ve bunlara ait çözümlerin, her türlü makine detayının ve stok giriş/çıkış işlemlerinin tutulduğu
DuTeknik Programı, personel işlerinin yürütülmesi için Personel Programı (DuPersonel), multimedia
kaynaklarının kullanımı için Rezervasyon Programı (DuRezerve), öğrencilerin not, devamsızlık ve kütük
bilgilerinin internet üzerinden sorgulanmasını sağlayan DuSor Programı, aynı bilgilerin cep telefonu üzerinden
sorgulandığı DuCep Programı, öğretim elemanları tarafından öğrenci devamsızlık takibinin yapıldığı DuTakip
Programı, bölümlere ait ders bilgilerinin tutulduğu ve ağ sayfalarında ders içeriklerinin sorgulanmasına imkan
veren DuWeb Ders Programı ve ayrıca öğrencilerin yönetmelikte yer alan kurallara istinaden internet üzerinden
derse yazılma işlemlerinin yapıldığı DuRegister Programı BİM bünyesinde yazılarak uygulamaya koyulmuştur.
Ayrıca Doğuş Üniversitesi ağ sayfaları tamamen programlama ile oluşturulmuş olup; bölümlerin istedikleri
duyuruları kendilerinin girmelerine olanak sağlayan DuHaber Programı da BİM tarafından geliştirilmiştir.
BİM, Doğuş Üniversitesi Web sayfalarının tasarım ve geliştirme işlemini yürütmektedir. Başlıca kurulum sebebi
Doğuş Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına yardım etmek olan BİM Web Sayfaları her geçen gün daha fazla
bilgiyi bünyesinde toplamaktadır. Microsoft Word ve Microsoft Excel paket programlarının kullanılması esnasında
sıkça karşılaşılan sorunların cevaplarının yer aldığı bilgiler, genel bilgisayar kullanım bilgileri, virüsler hakkında
güncel haberler, İnternet nedir? İnternette neler yapılabilir? Gibi soruların da cevaplandırıldığı bu sayfalarda
ayrıca Doğuş’ ta ki bilgisayar sistemi de anlatılmaktadır.
BİM, belirli dönemlerde hazırladığı bilgi bültenlerini e-mail yolu ile tüm personele göndererek bilgisayar
kullanımı püf noktalarını, bilgi teknolojisi dünyasındaki son ve çarpıcı olayları aktarmaktadır. BİM tarafından
belirli dönemlerde tüm personele yönelik ileri bilgisayar kullanımı ve Doğuştaki bilgisayar sistemini tanıtıcı
kurslar düzenlenmektedir.
Çoğul Ortam
Çoğul ortamlı sınıflar, amfi, oditoryum, konferans salonu gibi her türlü elektronik aletlerin kurulum, bakım ve
işletmesini yapan ve bu yerlerde yapılan faaliyetlere destek veren, her türlü dijital bilginin arşivlenmesini
sağlayan çoğul ortam hizmetleri ile her türlü okul içi ve okul dışı etkinliklere tam destek verilmektedir.
BİM’ in en büyük misyonu ise tüm ekibi ile teknolojiyi yakından takip ederek üniversitemize taşımak ve daima
bilgi teknolojilerinde en önde gidenlerden olmaktır.
35
ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerle üniversite yönetimi arasında bir köprü işlevi görür. Hedefi, öğrencilerimizin
akademik niteliklerinin yanı sıra kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimlerini sağlayacak
organizasyonlara öncülük etmek ve onları bilinçli ve özgüvenli bireyler olarak iş ve sosyal yaşama hazırlamaktır.
Bu amaçla Dekanlık, birçok öğrenci kulüplerinin kurulmasına ve Öğrenci Konseyinin oluşmasına bir yandan
destek verir, bir yandan da onların faaliyetlerini denetler.
Ayrıca, Öğrenci Dekanlığının şemsiyesi altında, öğrencilerin akademik olmayan sorunlarını çözmek, onların
topluma karşı sorumluluklarını geliştirmelerine yardımcı olmak ve mezun olduktan sonra iş bulmalarına destek
vermek için kurulmuş ayrı birimler vardır.
Öğrenci Kulüpleri
Üniversitemizdeki akademik yaşamı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikleriyle yoğun bir
biçimde renklendiren öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ders dışı boş zamanlarını da keyifli hale getirir. Kendilerine
olan özgüvenlerinin artmasına yardımcı olur ve entelektüel birikimlerinin zenginleştirilmesinde önemli bir rol
oynar. Kulüplere, Üniversitemiz öğretim elemanlarının yanı sıra Üniversite dışından davet edilen uzmanlar da
danışmanlık yaparlar. Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak çalışan ve sayıları giderek artan öğrenci kulüplerimiz
şunlardır:
Akademik İçerikli Öğrenci Kulüpleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Bilişim Kulübü, Ekonomi ve Finans
Kulübü, Endüstri Mühendisliği Kulübü, İşletme Kulübü, Matematik Kulübü, Turizm Kulübü, Uluslararası
İlişkiler Kulübü, Doğuş Üniversitesi “IEEE Öğrenci Kolu”,
Kültürel ve Sanatsal İçerikli Öğrenci Kulüpleri
Dans Kulübü, Edebiyat Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Münazara Kulübü, Müzik Kulübü, Radyo Kulübü,
Sanat Kulübü, Resim Grubu, Endüstri Ürünleri Tasarımı Grubu, Exlibris Grubu, Sinema Kulübü, Tiyatro
Kulübü,
Spor Kulübü
Body ve Fitness Grubu, Briç Grubu, Doğa Sporları Grubu, Halk Dansları Grubu, Kayak ve Snowboard
Grubu, Rengarenk Taraftar Grubu, Satranç Grubu, Wingtsun Grubu.
Öğrenci Konseyi
Öğrenci Dekanlığı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim,
sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrenci görüşlerinin belirlenmesi, yönetim organlarına
bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimin oluşturulması amacı ile kurulan Öğrenci
Konseyi’ nin oluşmasına da destek vermekte ve faaliyetlerini gözetmektedir. Öğrenci Konseyi Başkanı, Konsey
üyeleri ile birlikte, belirli Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptir.
Kariyer Planlama Birimi
Kariyer Planlama Birimi’nin temel amacı, Doğuş Üniversitesi’nin Fakülte ve Yüksek Okullarından mezun olan
gençlerin, Türkiye’de ve tüm dünyadaki iş yaşamlarında, tercih edilen ve kariyerlerini geliştirme olanağı bulan
profesyoneller olmalarına rehberlik etmektir. Birimimiz bu çerçevede her yıl, Kariyer Haftası düzenleyerek,
mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin, iş dünyasını yakından tanımaları ve farklı alanlardaki kariyer
olanakları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlar. Bu amaca yönelik olarak, değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları
kapsayan firma tanıtım toplantıları yapar.
Seminerler düzenleyerek ve bireysel danışmanlık hizmeti
vererek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olur. Ayrıca teknik geziler düzenler. Bu
geziler yoluyla mühendislik ve başka bölümlerde okuyan öğrenciler, firmaların üretim aşamalarını yerinde
izleme ve teorik derslerin fabrika ortamında nasıl uygulandığını görme imkanına sahip olurlar.
Mezunlar Ofisi
Dekanlığa bağlı olan Mezunlar Ofisi yaptığı çeşitli etkinlikler yoluyla,
Mezunlar arasındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı arttırır;
Mezunlar arasındaki ilişkileri ve mezunların üniversite ile iletişimlerini sürekli hale getirir;
Mezunlara ilişkin bilgileri güncelleştirir;
Mezunların iş yaşamları hakkında bilgiler toplayarak elde edilen bilgilerden çıkabilecek iş olanaklarını
diğer üyelere bildirir;
Mezunların sosyal, kültürel ve mesleki yaşamlarına katkıda bulunmak için projeler üretir.
Sivil Toplum Çalışmaları Birimi
Günümüzde üniversiteler, Türk siyasetine, sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunabilecek sivil toplum
örgütleri ile etkileşimlerini arttırarak toplum yaşamına hizmet etmeyi amaçlamaktadırlar. Doğuş Üniversitesi de,
öğrencilerin toplumsal dayanışma bilincini geliştirmek için Öğrenci Dekanlığı çerçevesinde şu çalışmaları
planlamıştır:
•
Üniversitemiz öğrencilerine çeşitli sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi vermek,
•
Bu kuruluşların ilke ve amaçlarını ve toplumda üstlendikleri rolleri tanıtmak,
•
Sivil toplum kuruluşları ile ortak etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin bu faaliyetlerde aktif rol
almalarını sağlamak.
Görevli Öğrenci Programı
36
2004-2005 akademik yılından beri, üniversitemizde “Görevli Öğrenci Programı” uygulanmaktadır. “Görevli
Öğrenci Programı”, öğrencilerin eğitimleri esnasında üniversite içindeki çalışma ortamında yer alarak iş
deneyimi kazanmaları, sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri, üniversitenin çeşitli birimlerini daha iyi tanımaları
ve belirli bir gelir elde edebilmeleri esasına dayanmaktadır.
Ders Dışı Etkinlikler Ödülleri
Öğrencilerin ders dışında gösterecekleri üstün başarıları teşvik etmek amacı ile, her yıl bahar dönemi sonunda,
Öğrenci Dekanlığı bünyesinde oluşturulan Ödül Komitesi' nce seçilen öğrencilere Ders Dışı Etkinlikler Ödülleri
verilmektedir
Ayrıca geleneksel olarak düzenlenen “Hoş Geldiniz Partisi”, “Yeni Yıl Partisi”, “Bahar Şenliği” gibi faaliyetler de
Öğrenci Dekanlığı bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ
Doğuş Üniversitesi Dergisi (ISSN 1303-8281), Doğuş Üniversitesi’nin yayın organıdır. Çeşitli konularda orijinal
yazıların yayımlandığı, atıf indekslerinde yer alan Doğuş Üniversitesi Dergisi hakemli bir dergidir ve yılda iki kez,
Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır.
Doğuş Üniversitesi Dergisi ücretsiz dağıtımı yapılan bir dergidir. Dergimizi belli başlı bilgi merkezlerinde ve
üniversite kütüphanelerinde bulabilir, elektronik ortamda aşağıda adresi yazılı siteden takip edebilirsiniz:
http://www.dogus.edu.tr/journal
37
REKTÖRLÜĞE BAĞLI AKADEMİK BİRİMLER
Yabancı Diller Bölümü
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Çiğdem TİRKEŞ
ƒ
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Başkan
Okutman Michael James O’NEILL
ƒ
Hazırlık Sonrası Yabancı Dil Dersleri Birimi
Koordinatörü
Okutman Özlem ÇÖREKÇİOĞLU
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Doğuş Üniversitesi, İngilizce'nin evrensel dil olarak kullanıldığını göz önünde bulundurarak, öğretim dilini
İngilizce olarak belirlemiştir. İngilizce Hazırlık Bölümü’nün görev ve hedefi, Doğuş Üniversitesi’nin eğitim dili
İngilizce olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kabul edilmiş bütün öğrencilerinin İngilizce
düzeyini belirlemek ve yeterli bulmadıklarını, uluslararası düzeyde öğrenim görebilmeleri için gerekli olan
İngilizce bilgisi ile donatmaktır.
İngilizce Hazırlık Bölümü, her ders yılı başında, üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin İngilizce yeterliğini,
Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (DÜİYES) ile belirler. Bu sınavda başarılı olmak için en az
60/100 almak gerekmektedir.
Öğrenciler, son iki yılda alınmış olması koşulu ile, eşdeğerliği Üniversite Senatosu’nca kabul edilen uluslararası
İngilizce yeterlik sınavlarından birinde başarılı olduklarını kanıtlarlarsa, DÜİYES’ e girmeyebilirler. Üniversite
Senatosunca DÜİYES’ le eşdeğer sayılan sınavlar ve bu sınavlarda “yeterli” kabul edilen en düşük puanlar
(notlar) şunlardır:
•
•
•
Bilgisayarlı TOEFL’ dan 213 / 300; Yazılı TOEFL’ dan 550 /677; Internet tabanlı TOEFL’ dan 79-80/120
IELTS: 6,5 / 9,0
Cambridge Proficiency: PASS (Geçer not)
İngilizce yeterliklerini geçerli bir yeterlik sınavı ile kanıtlayan öğrenciler, kabul edildikleri ön lisans, lisans ya da
yüksek lisans programının birinci yarıyılına kaydolabilirler. Yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar ise İngilizce
Hazırlık Bölümü’ne kayıt yaptırırlar.
İngilizce Hazırlık Bölümü’nde öğrenim göreceği belirlenen öğrenciler, öncelikle İngilizce Düzey Belirleme
Sınavı’na (DÜİDÜS) girerler. Bu sınavın sonucuna göre, İngilizce Hazırlık Bölümü’nün Başlangıç, Orta Altı,
Orta ve Orta Üstü diye adlandırılan eğitim-öğretim gruplarından birine yerleştirilirler ve en çok 25 öğrenciden
oluşan sınıflarda öğrenimlerine başlarlar. İngilizce Hazırlık Bölümü’nde, Türk ve anadili İngilizce olan uzman
öğretim elemanları, öğrencileri 1, 2, 3 ya da 4 yarıyıl yoğun bir İngilizce eğitimine tabi tutarlar.
Hazırlık Sonrası Yabancı Dil Dersleri Birimi
Dünyanın iletişim anlamında giderek küçüldüğü, farklı ülkelerden insanların giderek daha fazla etkileşim halinde
olduğu günümüzde, birimimiz Doğuş Üniversitesi öğrencilerinin hem akademik çalışmalarında hem de
mezuniyet sonrası meslek hayatlarında faydalanabilecekleri, farklı bölüm ve programlarda öğrenim gören
öğrencilerin ihtiyaçlarının analizi ve tespiti ile hazırlanmış çeşitli Yabancı Dil derslerini sunmak ve yürütmek
amacını gütmektedir.
Gerek tüm üniversiteye servis dersi olarak verilmekte olan farklı düzeylerdeki İngilizce derslerinde ve gerekse
üniversite seçmeli dersi olarak öğrencilerimize çeşitli seviyelerde sunulan İkinci Yabancı Dil derslerinde
hedefimiz, öğrencilerimizin mesleki, sosyal ve kültürel anlamda kişisel gelişimlerini gerçekleştirirken yabancı dili
bir araç olarak doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
Öğrenim dili İngilizce olan bölümlere yönelik olarak düzenlenen İleri İngilizce derslerinde öğrencilere hem genel
kültürlerine katkıda bulunacak hem de bilimsel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacak yazılı metinler üzerinde
okuma-anlama, yazıyla ilgili tepki oluşturma, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme ve ikna edici
savlar ortaya koyabilme gibi konularda uygulamaya yönelik çalışmalar yapma imkanı sağlanmaktadır. Araştırma
metinlerinin incelenmesi ile bilimsel çalışmalarda kullanılan dil ve biçim konusunda bir farkındalık
kazandırılmaktadır. Öğrencilerin kendi araştırma metinlerini oluştururken akademik kurallara uygun yaklaşımlar
benimsemeleri amaçlanmaktadır.
38
Öğrenim dili Türkçe olan bölümlere verilen İngilizce dersleri ise öğrencilerimizin İngilizce’ye etkili bir başlangıç
yapabilecekleri temeli oluşturur. Günlük iletişimde İngilizce olarak kendilerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade
edebilmelerini sağlar. Bu derslerde temel dil becerilerinin yanısıra, etkili dil öğrenme yöntemleri de öğrencilere
kazandırılmakta ve öğrencilerimizin İngilizce öğrenme sürecini sınıf ortamı dışında, kendi başlarına devam
ettirebilmeleri desteklenmektedir. Ayrıca dileyen öğrencilerimiz alacakları seçmeli İngilizce dil dersleri ile
öğrenimleri süresince İngilizce düzeylerini daha ileri bir düzeye taşıma imkanına sahiptirler.
21. yüzyılın giderek artan rekabetçi koşulları içinde farklılaşabilmek ve gelişmeleri takip edebilmek için
İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dili öğrenmek ve etkin olarak kullanabilmek artık bir gereklilik halini
almıştır. Bu bilinçle hareket eden Doğuş Üniversitesi’nde öğrencilerin profesyonel yaşama bir adım önde
başlama imkanını elde edebilmeleri için İngilizce derslerinin yanı sıra Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Japonca ve Çince dilleri de seçmeli ders olarak verilmektedir. Dileyen öğrencilerimiz bu dillerden herhangi birini
seçerek üniversite eğitimleri süresince öğrenip geliştirme fırsatına sahiptirler. Üniversitenin tüm bölümlerine her
düzeyde verilen ve etkili yazılı - sözlü iletişimi hedefleyen İkinci Yabancı Dil derslerinde öğrenci-merkezli ve
öğretmen-öğrenci etkileşimine dayalı dil öğretim yöntemleri kullanılmaktadır.
Ders İçerikleri
ALM 101 - Almanca I
3(2+2+0)
Bu ders Almanca ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını
öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.
Servis ders
ALM 102 - Almanca II
3(2+2+0)
ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni
dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.
Ön koşul : ALM 101
Servis ders
ALM 103 - Almanca III
3(2+2+0)
ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri,
günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı
iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.
Ön koşul : ALM 102
Servis ders
ALM 104 - Almanca IV
3(2+2+0)
ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının
kullanılmasının yanı sıra ALM 104de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin
yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.
Ön koşul : ALM 103
Servis ders
CIN 101 - Çince I
3(2+2+0)
Bu ders Çinceye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük
bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.
Servis ders
CIN 102 - Çince II
3(2+2+0)
CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve
bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.
Ön koşul : CIN 101
Servis ders
CIN 103 - Çince III
3(2+2+0)
CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma
becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi
kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.
Ön koşul : CIN 102
Servis ders
39
CIN 104 - Çince IV
3(2+2+0)
CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar
edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.
Ön koşul : CIN 103
Servis ders
ENG 101 - İleri İngilizce
2(0+4+0)
Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil kullanımı konularındaki yabancı dil
becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste
ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir.
Zorunlu ders
ENG 112 - Mühendislik Çalışmaları İçin İleri İngilizce
2(0+4+0)
Bu derste Mühendislik Fakültesi ve Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin İleri İngilizce dersinde edindikleri
yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve
okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte
ve böylece öğrencilere fen ve bilim-teknik alanlarında kelime dağarcıklarını geliştirme imkanı sağlanmaktadır.
Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri
tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin
çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Ön koşul : ENG 101
Zorunlu ders
ENG 122 - İNG 122 Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce
2(0+4+0)
Bu derste Sosyal Bilimlerin çeşitli alanlarında öğrenim gören öğrencilerin İleri İngilizce dersinde edindikleri
yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve
okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte
ve böylece öğrencilere Sosyal Bilimlerle ilgili konularda kelime dağarcıklarını geliştirme imkanı
sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri
kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum,
kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Ön koşul : ENG 101
Zorunlu ders
ENG 401 - İngilizce İletişim Becerileri
2(0+4+0)
Bu derste eleştirel düşünme yetisinin geliştirilmesi, özet çıkarma, bir metindeki fikirleri kendi kelimelerini
kullanarak ifade etme, farklı kaynaklardaki bilgileri birleştirerek bir sentez oluşturma, alıntı yapma ve kaynak
gösterme gibi akademik yazı yazma becerilerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin hazırladıkları
yazılı araştırma ödevinin sonuçlarını sınıfta bir sözlü sunum biçiminde, ikna edici bir konuşma metni
oluşturarak diğer öğrencilerle paylaşmaları beklenmektedir. Dersin bir diğer hedefi de öğrencilerin mezuniyet
sonrasındaki profesyonel yaşamda İngilizceyi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için İngilizce iş
başvurusu mektubu yazma, özgeçmiş oluşturma ve işe alım mülakatları gibi çeşitli sözlü iletişim durumlarında
kullanılan dil ve biçem konularının uygulamalı olarak öğretilmesidir.
Zorunlu ders
FR 101 - Fransızca I
2(2+0+0)
Bu ders Fransızcaya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi
yabancı dildeki temel becerileri ve dilbilgisi kurallarını kullanarak günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda
doğru ve akıcı bir iletişim becerisi geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Zorunlu ders
FR 102 - Fransızca II
2(2+0+0)
FR 101 dersinin devamı niteliğinde olup, çeşitli iletişim durumlarını örnekleyen diyalogların çalışılmasıyla bir
önceki Fransızca dersinde öğrenilen dilbilgisi kurallarının pekiştirilmesini, yeni kuralların öğrenilmesini ve
öğrencilerin kelime bilgisinin arttırılmasını amaçlamaktadır.
Ön koşul : FR 101
Zorunlu ders
FR 105 - Fransızca III + IV
4(4+0+0)
Bu ders FR 201 ve FR 202 derslerinin birleştirilmiş şeklidir. FR 101 ve FR 102 derslerinin devamı
niteliğindedir.
Ön koşul : FR 102
Zorunlu ders
FR 201 - Fransızca III
2(2+0+0)
40
FR 101 ve FR 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme ve konuşma becerilerinin
geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi
kuralları öğrenilmekte ve kelime dağarcığının genişletilmesi hedeflenmektedir.
Ön koşul : FR 102
Zorunlu ders
FR 202 - Fransızca IV
2(2+0+0)
FR 101, FR 102 ve FR 201 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar
edilmesi, kullanılarak pratiğinin yapılması ve pekiştirilmesinin yanı sıra, dersi alan öğrencilerin profesyonel
yaşamdaki çeşitli durumlara uygun iletişim becerileri geliştirmesi hedeflenmektedir.
Ön koşul : FR 201
Zorunlu ders
FRA 101 - Fransızca I
3(2+2+0)
Bu ders Fransızcaya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile
öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.
Servis ders
FRA 102 - Fransızca II
3(2+2+0)
Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin
gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.
Ön koşul : FRA 101
Servis ders
FRA 103 - Fransızca III
3(2+2+0)
Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki
çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden
yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.
Ön koşul : FRA 102
Servis ders
FRA 104 - Fransızca IV
3(2+2+0)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile
hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel
ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.
Ön koşul : FRA 103
Servis ders
GER 101 - Almanca I
2(2+0+0)
Bu ders Almancaya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi
yabancı dildeki temel becerileri ve dilbilgisi kurallarını kullanarak günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda
doğru ve akıcı bir iletişim becerisi geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Zorunlu ders
GER 102 - Almanca II
2(2+0+0)
GER 101 dersinin devamı niteliğinde olup, çeşitli iletişim durumlarını örnekleyen diyalogların çalışılmasıyla bir
önceki Almanca dersinde öğrenilen dilbilgisi kurallarının pekiştirilmesini, yeni kuralların öğrenilmesini ve
öğrencilerin kelime bilgisinin arttırılmasını amaçlamaktadır.
Ön koşul : GER 101
Zorunlu ders
GER 105 - Almanca III + IV
4(4+0+0)
Bu ders GER 201 ve GER 202 derslerinin birleştirilmiş şeklidir. GER 101 ve GER 102 derslerinin devamı
niteliğindedir.
Ön koşul : GER 102
Zorunlu ders
GER 201 - Almanca III
2(2+0+0)
GER 101 ve GER 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme ve konuşma
becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni
dilbilgisi kuralları öğrenilmekte ve kelime dağarcığının genişletilmesi hedeflenmektedir.
41
Ön koşul : GER 102
Zorunlu ders
GER 202 - Almanca IV
2(2+0+0)
GER 101, GER 102 ve GER 201 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar
edilmesi, kullanılarak pratiğinin yapılması ve pekiştirilmesinin yanı sıra, dersi alan öğrencilerin profesyonel
yaşamdaki çeşitli durumlara uygun iletişim becerileri geliştirmesi hedeflenmektedir.
Ön koşul : GER 201
Zorunlu ders
ISP 101 - İspanyolca I
3(2+2+0)
Bu ders, İspanyolcaya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolcanın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük
diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.
Servis ders
ISP 102 - İspanyolca II
3(2+2+0)
ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak
öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.
Ön koşul : ISP 101
Servis ders
ISP 103 - İspanyolca III
3(2+2+0)
ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak
onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.
Ön koşul : ISP 102
Servis ders
ISP 104 - İspanyolca IV
3(2+2+0)
ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş
olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Ön koşul : ISP 103
Servis ders
ITA 101 - İtalyanca I
3(2+2+0)
Bu ders İtalyancaya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca
öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik
uygulamalar yapılır.
Servis ders
ITA 102 - İtalyanca II
3(2+2+0)
ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve
öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.
Ön koşul : ITA 101
Servis ders
ITA 103 - İtalyanca III
3(2+2+0)
Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyancada konuşma, dinleme, okuma-anlama
becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.
Ön koşul : ITA 102
Servis ders
ITA 104 - İtalyanca IV
3(2+2+0)
ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak
kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik
bilgilerin de kazanılması amaçlanır.
Ön koşul : ITA 103
Servis ders
42
İNG 101 - İngilizce I
2(1+2+0)
Bu dersin amacı İngilizce'ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş
yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.
Zorunlu ders
İNG 102 - İngilizce II
2(1+2+0)
Bu ders İNG 101 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma,
konuşma ve yazmayla ilgili temel düzey dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Ön koşul : İNG 101
Zorunlu ders
İNG 161 - Yabancı Dil I
4(4+0+0)
Bu dersi alan öğrenciler kendilerini temel İngilizce seviyesiyle ifade ederek, değişik iş konularında, insanlarla
selamlaşmada, talimatları anlama ve vermede, ricalarda bulunmada, telefon görüşmeleri yapabilme ve bunun
gibi işlemleri sözlü anlatım ve konuşma aktivitelerini uygulayarak becerilerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca
konuşma ve dinleme pratiklerine ilaveten,öğrenciler dinledikleri parçadan not alabilme, bazı yazılı metinleri
üretme, yazılı talimatlar verebilme ve bazı kişisel mesajlar ile davet mektupları yazabilme,özgeçmiş
hazırlayabilme becerilerinide geliştirebileceklerdir.
Zorunlu ders
İNG 162 - Yabancı Dil II
4(4+0+0)
Bu ders İNG 161'in devamı olup, öğrencilerin İNG 161 dersi dersinde kazandıkları temel bilgi ve becerilerini
geliştirmelerini amaçlar. Bu dersin bitiminde öğrenciler, tercihlerini sorma ve belirtme, yön sorma ve verme,
gelecekle ilgili tahminler yapabilme,muhtemel olaylar hakkında konuşabilme yeteneklerini geliştireceklerdir.
Ayrıca bu ders öğrencilerin edilgen çatı ve dolaylı konuşma kalıplarını kullanarak iş mektupları yazabilme
pratiğini kazanmalarını sağlar.
Zorunlu ders
İNG 261 - Mesleki Yabancı Dil I
3(2+2+0)
Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce düzeylerini geliştirmek ve aynı zamanda uluslararası iş İngilizce si ve iş
terimlerini anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrencilerin iş yaşamında temel düzeyde
İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir.
Zorunlu ders
İNG 262 - Mesleki Yabancı Dil II
3(2+2+0)
Bu ders İNG 261 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri iş yaşamında
İngilizce kullanımı ile ilgili yabancı dil bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Zorunlu ders
JAP 101 - Japonca I
3(2+2+0)
Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak
ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere
giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.
Servis ders
JAP 102 - Japonca II
3(2+2+0)
JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japoncada zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı
konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır.
Ön koşul : JAP 101
Servis ders
JAP 103 - Japonca III
3(2+2+0)
JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin
üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde
iletişim kurmaları sağlanır.
Ön koşul : JAP 102
Servis ders
JAP 104 - Japonca IV
3(2+2+0)
43
Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar
yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir.
Ön koşul : JAP 103
Servis ders
RUS 101 - Rusca I
3(2+2+0)
Bu ders Rusçaya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca
öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik
uygulamalar yapılır.
Servis ders
44
Türk Dili ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Rifat Uçarol
Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılâp Tarihi Bölümü, üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokul öğrencilerine
“Türk Dili” ile “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” derslerini ortak zorunlu ders olarak verir.
Akılcı ve bilimsel düşünceyi üniversite eğitiminin temel ilkesi kabul eden üniversitemizde, “Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi” dersleri, öğrencilere öncelikle Atatürkçü düşünce sistemini tanıtmayı, benimsetmeyi amaçlar ve
onları, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, bu sorunlara çözüm üretebilecek çağdaş aydınlar olarak yetiştirmeyi
hedefler.
“Türk Dili” derslerinin hedefi ise öğrencilere Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Türk ve dünya edebiyatının seçkin yapıtlarının okutulduğu bu derslerde öğrenciler, bir yandan ana dilin yapı ve
işleyiş özelliklerini, bir başka yandan sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı düşünmeyi öğrenirler.
Ders İçerikleri
TAR 104 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I + II
4(4+0+0)
Bahar Yarıyılında açılan bu ders, sadece lisans / ön lisans bölümlerine ara dönemde başlayan öğrenciler içindir
ve böylelikle öğrenciler, TAR I ve TAR II derslerini bir arada alabilirler.
Zorunlu ders
TAR 201 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2(2+0+0)
Türk İnkılabının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılabını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa
Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devletinin
kuruluşu; Atatürkün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılapçı kişiliği ile teşkilatçılığı.
Zorunlu ders
TAR 202 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2(2+0+0)
Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve
İnkılapları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiyenin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve
Türkiye; Türkiyede çok partili döneme geçiş.
Zorunlu ders
TARY 201 - Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi Dersi I
2(2+0+0)
Türk tarihinin 19. Yüzyılın başlarından Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç bölümüne kadar olan konuların ele
alındığı bir derstir. Bu yarıyılda, Osmanlı Devleti'nin çöküş nedenleri, Batılılaşma ve yenilik hareketleri, Birinci
Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Paşa'nın hayatına kısa bakış, Türk Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme dönemi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, Büyük Zafer ve bağımsızlığın kazanılması konuları incelenir.
Zorunlu ders
TARY 202 - Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi Dersi II
2(2+0+0)
Bu derste, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşu, Atatürkçü düşünce sistemi, Türk İnkılabının nitelikleri ve
hedefleri, ulusal, demokratik, laik, sosyal ve çağdaş devletin oluşumu, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve
eğitimdeki gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı'na kadar ve onu izleyen
yıllarda izlediği dış politikası ele alınıp incelenir.
Zorunlu ders
TRY 101 - Yabancılar İçin Türkçe I
2(2+0+0)
Bu ders birinci yarıyılda verilir. Türkçenin ses ve yapı bakımından temel özellikleri, gündelik iletişimin temel
kuralları, kalıp ve üsluplarıyla birlikte sözlü ve yazılı anlatım teknikleriyle öğretilir. Basit fiil kipleriyle gazete ve
dergilerdeki basit metinleri okuma, anlama becerileri kazandırma, metinlerin ana düşünce ve yan düşünceleri
bulma çalışmaları yapılır.
Zorunlu ders
TRY 102 - Yabancılar İçin Türkçe II
2(2+0+0)
Bu ders ikinci yarıyılda verilir. Çeşitli bağlamlarda metin geliştirme, olay anlatma, özet çıkarma, doğrudan
veya dolaylı anlatım, atasözleri, deyimler, Türk edebiyatının çeşitli türlerinin orta ve ileri düzeydeki örnekleri
üzerinde çalışmalar, resmi yazışmalar, dilekçe, rapor, tutanak ve benzeri konularda çalışmalar yapılır.
Zorunlu ders
TÜRK 101 - Türk Dili I
2(2+0+0)
45
Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne
sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak
geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin
ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin
tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları,
anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek
üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.
Zorunlu ders
TÜRK 102 - Türk Dili II
2(2+0+0)
Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin
de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu
derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve
bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri
okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı
vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.
Zorunlu ders
TÜRK 104 - Türk Dili I + II
4(4+0+0)
Bahar Yarıyılında açılan bu ders, sadece lisans / ön lisans bölümlerine ara dönemde başlayan öğrenciler içindir
ve böylelikle öğrenciler TÜRK 101 ve TÜRK 102 derslerini bir arada alabilirler.
Zorunlu ders
46
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü, Doğuş Üniversitesi bünyesinde Avrupa ile ilgili konularda disiplinler arası
araştırma yapmak, çeşitli uluslararası projeler oluşturarak akademik tabanlı çalışmalar yürütmek ve Doğuş
Üniversitesi'nin Avrupa Birliği alt yapısını oluşturmak üzere kurulmuş akademik bir birimdir. Koordinatörlük
ayrıca Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde Doğuş Üniversitesinin Avrupa üniversiteleriyle paralel biçimde
yapılandırılması konusunda çalışmalar yapar.
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü'nün bir başka görev alanı da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile içinde bulunduğu uyum
sürecinde akademik ve düşünsel bir platform oluşturarak, bu konuda halen yapılmakta olan çalışmalara destek
vermektir. Bu amaçla Koordinatörlük, Türkiye-AB İlişkileri ve Avrupa Birliği konularında çeşitli konferans, panel
ve araştırma projeleri gerçekleştirir ve birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, üniversitelerle ve sivil toplum
örgütleriyle işbirliği yapar. Koordinatörlük bünyesinde Avrupa Birliği konusunda uzman akademisyenler görev
yapmaktadır.
Faaliyet Alanları
Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Program çok disiplinli ve disiplinler arası bir yaklaşımla ve Avrupa’dan birçok uzman akademisyenin katılımıyla
oluşturulmuştur ve Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Söz konusu
program çok disiplinli akademik yapısı ve Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle etkileşim halinde yürütülmesi
bakımından ülkemizdeki benzerlerinden ayrılmaktadır ve ülkemizin Avrupa Birliği sürecinde yetişmiş uzman
ihtiyacı göz önüne alınarak çok yönlü olarak yürütülmektedir.
Jean Monnet Projesi ve Bilgi Merkezi
Koordinatörlük, Jean Monnet projesi çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri konularında konferans,
seminer ve bilimsel toplantılar düzenler. Bugüne kadar Avrupa Birliği ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucu Birlik,
Doğuş Üniversitesi'ne 4 Jean Monnet Ödülü (1 Jean Monnet Kürsüsü ve 3 Jean Monnet Daimi Dersi) vermiştir.
Ayrıca yine başarılı araştırma faaliyetlerinden dolayı üniversitemiz, Avrupa Birliği Yönetişimi üzerine 1 Avrupa
Birliği Komisyonu Akademik Teşvik Ödülü kazanmıştır.
Doğuş Üniversitesi Kütüphanesinin içinde kurulmuş olan Jean Monnet Bilgi Merkezi Avrupa Birliği konularında
araştırmalara destek vermek üzere çok disiplinli olarak oluşturulmuştur ve ilgili konularda en güncel kaynaklara
sahiptir. Söz konusu Merkezin içeriği ve geliştirilmesinden de Koordinatörlük sorumludur.
Avrupa Birliği Kurumları, Program ve Ajanslarıyla İlişkiler
Üniversitenin, Avrupa Birliği program ve ajansları bağlamında gerçekleştirdiği tüm öğretim üyesi ve öğrenci
değişimi programlarıyla araştırma faaliyetlerine katılımı konusundaki ön girişim ve koordinasyon faaliyetlerini
Koordinatörlük yürütür. Bu nedenle Doğuş Üniversitesinin lisans ve yüksek lisans programlarının, Avrupa
üniversitelerindeki benzer programlarla uyumlu hale getirilmesi yönünde de üniversite idaresine danışmanlık
yapar ve destek verir.
Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri Hakkında Konferans, Seminer ve Üst Düzey Bilimsel
Toplantılar Düzenleme
Koordinatörlük Avrupa Birliği konularında toplumu bilgilendirmek üzere ulusal ve uluslararası konferanslar, üst
düzey toplantılar düzenlemektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde yurt içi ve dışından uzmanlar davet edilerek
ülkemizin içinde bulunduğu Avrupa Birliği sürecine ilişkin konular çok boyutlu olarak irdelenmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları ve Yurt içi ve Dışındaki Üniversitelerle İşbirliği
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü hedefinin bir parçası olarak, bir yandan ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının
etkinliklerini destekler bir başka yandan Avrupa Birliği ya da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili sivil toplum
faaliyetlerinde aktif olarak yer alır. Bu kapsamda Koordinatörlük yurt içi ve dışındaki üniversitelerle akademik
işbirliği olanaklarını artırmak, ortak araştırma yapmak, akademik program geliştirmek, gibi faaliyetlerde de
bulunur.
Sürekli Eğitim Merkezi
Müdür
Zafer Özhabeş
Üniversiteye yakışır bir anlayışla kaliteli eğitim hizmetleri sunarak, toplumumuzun eğitim düzeyinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak ve ileri yaşlarda eğitime dönmek ya da bilgilerini yenilemek isteyenlere
öğrenim olanağı sağlamak için kurulan Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (DOĞUŞ-SEM) yönetim
kadrosu, DOĞUŞ-SEM Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Doğuş Üniversitesi’nde mevcut tüm lisans bölümlerinin
başkanları, program koordinatörleri ve Meslek Yüksek Okulu Müdüründen oluşur.
Eğitim Felsefesi
DOĞUŞ-SEM mevcut lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında, ihtiyaca yönelik kısa süreli eğitim ve
sertifika programları ile halka açık seminerler ve kurumlar için özel eğitim programları düzenler. Amacı, kamu
ve özel sektörlerde çalışanlarla değişik eğitim düzeylerinde ve yaş gruplarında olan toplum bireylerini,
Üniversitemizin bilgi birikiminden yararlandırarak çağın gerekleri ve koşulları bağlamında eğitmektir. Böylece bir
yandan her yaş ve düzeydeki kişilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verir, bir başka yandan onların ömür boyu
47
istedikleri bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve onu nasıl irdeleyip kullanabileceklerini uygulamalı bir biçimde
gösterir. DOĞUŞ-SEM’ in kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde yürüttüğü eğitim
programları, bu kuruluşların eğitim gereksinimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra Doğuş Üniversitesi öğretim
elemanlarının piyasa ihtiyaçlarını daha yakından tanımalarına imkân verir. Üniversite sürekli eğitim ve araştırma
konularını ve yöntemlerini yenilerken, toplumun ilgi ve merak duyduğu alanlarla, küreselleşmiş iş yaşamının
koşullarını göz önünde bulundurabilmesinde DOĞUŞ-SEM eğitim programlarının yeri önemlidir. Bir başka
değişle, DOĞUŞ-SEM programlarının, topluma ve kişilere katkısı olduğu kadar ülkenin eğitim planlanmasına da
katkısı azımsanamaz.
Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DOĞUŞ-SEM) programları üç ana gruptan oluşmaktadır:
•
Kısa Süreli Programlar ve Seminerler
•
Kurumlara Özel Eğitim Programları
•
Sertifika Programları
Kısa Süreli Programlar
Süresi en fazla 60 saat olan ve Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen programlar olup, program bitiminde
katılımcılara “Katılım Belgesi” veya “Başarı Belgesi” verilir. “Başarı Belgesi” devam şartını sağlayan ve
sınavlarda başarılı olan katılımcılara; “Katılım Belgesi” ise sınav yapılmayan programlar ile sınav yapılıp da
sınavlara girmeyen veya sınavlarda başarısız olan ancak derslerin en az % 70’ine devam etmiş katılımcılara
verilir.
Kurumlara Özel Eğitim Programları
Bir işyeri ya da kuruluşun yalnız kendi personeli için talep ettiği ve bizzat iş yeri ya da kuruluşun kendi
mekânında veya Üniversitemizde gerçekleştirilen programlardır. Bu tür programların ilkeleri, içeriği ve süresi
işyeri ya da kuruluşun yetkilileri ile programı yürütecek Bölüm tarafından tamamen ilgili firmanın gereksinimleri
ve istekleri doğrultusunda ortaklaşa belirlenir. Katılımcılara programın niteliğine göre “Başarı Belgesi” ya da
“Katılım Belgesi” verilir.
Sertifika Programları
Bir alanda uzmanlık kazandırmayı hedefleyen, süresi 60 saatten fazla olan ve standart bir ders planına uygun
olarak yürütülen programlardır. Bu tip programların sonunda, sınavlarında başarılı olan katılımcılara, ilgili
uzmanlık alanını belirten bir “Uzmanlık Sertifikası” verilir. Sınavlara girmeyen ya da sınavlarda başarısız olan
ancak derslerde en az % 70 katılım şartını karşılayan katılımcılar “Katılım Belgesi” alırlar.
Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programlarında Uygulanan İlkeler ve
Terimler:
Doğuş Üniversitesi ön lisans ve lisansüstü programlarında, öğrencilerin mezuniyet için almaları gerekli zorunlu
derslerin yanı sıra, sayısı programdan programa değişen seçmeli derslere de yer verilmiştir. Bu dersler
katalogda ön lisans için Program Seçmeli Dersi, lisansüstü için ise yalnızca Seçmeli Ders olarak ders
tanımının altında belirtilmiştir.
Lisans programlarında ise seçmeli dersler üç kategoriye ayrılır:
•
•
•
Bölüm Seçmeli Ders
Fakülte Seçmeli Ders
Üniversite Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders, her lisans programının ders planında belirtilen sayıda olup öğrencilerin alanlarının belli
bir kısmında uzmanlaşmalarını sağlayacak sayıdadır. Bu tür dersler, ders tanımının altında Bölüm Seçmeli
Dersi olarak belirtilmiştir.
Fakülte Seçmeli Ders, her lisans programında en az iki adet bulunur. Bir bölümün zorunlu ya da seçmeli
dersi aynı fakülte içinde yer alan bir başka bölümün Fakülte Seçmeli Dersi olarak tanımlanır. Bu derslerin
amacı öğrencilerin kendi alanlarına yakın alanları tanımalarını ve disiplinler arası düşünebilmelerini sağlamaktır.
Üniversite Seçmeli Ders, her lisans programında en az iki adet bulunur. Bu derslerin lisans programlarına
zorunlu olarak konmasındaki amaç, öğrencilerin Üniversite Seçmeli Dersi alarak kendi alanlarının dışına
48
çıkmalarını sağlamak ve ufuklarını genişletmektir. Bir bölümün servis, zorunlu ya da seçmeli dersi bir başka
fakülte içindeki bölümün Üniversite Seçmeli Dersi olarak tanımlanabilir.
Servis Dersi, bir bölümün ya da fakültenin kendi öğrencileri için gerekli olmadığı halde, uzmanlığı gereği başka
bölüm ve fakültelerin öğrencilerine sunduğu ve bu öğrencilerin ders planlarında zorunlu ya da seçmeli olarak yer
alan derslere denir. Bu dersler, dersi veren bölüm ve fakültenin dersleri arasında gösterilip ders tanımlarının
altında Servis Dersi olarak belirtilmiştir.
49
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Dekan V.
Prof. Dr. Dilek Doltaş
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Serkant Ali Çetin
Doç. Dr. Gökhan Malkoç
Eğitim Felsefesi
Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Matematik ve İletişim Bilimleri bölümlerinden
oluşmaktadır. Bu bölümler dört yıllık İngilizce lisans programı sunmaktadır. Bunlara ek olarak, İngiliz Dili ve
Edebiyatı ve Psikoloji bölümlerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde verdikleri yüksek lisans (master)
programları mevcuttur. Fakültemiz bünyesinde, ayrıca, servis dersleri veren Fen Bilimleri ve İnsani Bilimler
birimleri de yer almaktadır.
Fakültemiz, fen, matematik, kültür, insan ve toplum bilimleri alanlarında üniversite geneline dersler vererek,
öğrencilerimizin çok yönlü düşünebilen, özümsediği bilgiyi yorumlamaktan kaçınmayan, çeşitli konularda
araştırma, analiz ve sentez yapabilen, bilgi birikimini sözlü ve yazılı ifadede yetkinleşmiş uzman kişiler olarak
yetişmelerine özen göstermektedir.
Fakültemiz, yüksek akademik standartlarda ve öğrenciyle sıcak bir iletişim halinde olan, özveriyle çalışan,
seçkin bir öğretim kadrosuna sahiptir. Fakültenin lisans programları ve ders içerikleri, öğrencilerine uzmanlık
için gerekli bilgiyi aktaran, bilgiye ulaşma yöntemlerini öğreten ve uygulamalarla uzmanlık kazandıran, iş
yaşamına hazırlayan biçimde belirlenmiştir. Kültür, toplum ve insan bilimleri alanlarında açılan seçmeli derslerin
amacı ise, üniversitenin değişik bölümlerindeki öğrencilerin ufkunu genişletmek, onları küreselleşen çağımızın
özelliği olan farklı yaşam türleri, sanatsal anlatım tarzları ve düşünce biçimleriyle tanıştırmaktır.
Öğrencilerimize gerek fakültemiz içinde, gerekse Üniversite genelindeki farklı fakülte ve bölümlerde, çift anadal
veya yandal olanakları da tanınmaktadır. Ayrıca, ERASMUS programı çerçevesinde Avrupa’da pek çok saygın
üniversite ile kurulan işbirliği protokolleriyle öğrencilerimiz Avrupa Birliği Üniversitelerinde de yeni açılımlar ve
deneyimler kazanabilmekte ve bu süreçte başarıyla tamamladıkları krediler mezuniyet kredilerine sayılmaktadır.
Fakültemiz, öğrencilerine vermekte olduğu nitelikli eğitim ve öğretimin yanı sıra, yaptığı bilimsel araştırma ve
yayınlarıyla da seçkinleşmektedir. Amacımız, öğrencilerimizi çağdaş bilime yakışır biçimde donanımlı ve yabancı
dil bilen gençler olarak yetiştirmektir.
Bölümler ve Programlar
Doğuş Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesinin bünyesinde lisans programı olan dört bölüm ve servis dersleri
veren iki birim bulunmaktadır. Bunlar:
•
•
•
•
•
•
•
İletişim Bilimleri Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Matematik Bölümü
Psikoloji Bölümü
Fizik Birimi
Kimya Birimi
İnsani Bilimler Birimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı: 1997-1998 eğitim-öğretim yılında,
Psikoloji lisans programı: 2003-2004 eğitim-öğretim yılında,
Matematik lisans programı: 2006–2007 eğitim-öğretim yılında,
İletişim Bilimleri lisans programı: 2006–2007 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.
50
İletişim Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. S. Füsun Akatlı
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. S. Füsun Akatlı
Doç. Dr. Rıdvan Akın *
Yrd. Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya *
Yrd. Doç. Dr. Dikmen Yakalı Çamoğlu
Öğr. Gör. Dr. Emre Bayramlıoğlu *
Öğr. Gör. Dr. Hakan San *
Öğr. Gör. Dr. Ö. İlke Şanlıer Yüksel
Ar. Gör. Elif Olçum Alkan
Ar. Gör. Hakan Yüksel
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
İletişim Bilimleri Bölümünün programı; sosyal sorumlulukları ve becerileri gelişkin, ülkemizin ve dünyamızın
genel ve güncel sorunlarına duyarlı, meraklı, araştırmaya ve araştırmalarının sonuçlarını sistemli bir şekilde
sunabilmeye yatkın, istekli ve hevesli öğrencilerin teorik ve pratik alanlardaki donanımlarını geliştirmeyi
hedefleyen bir eğitim anlayışıyla biçimlendirilmiştir.
Çağımızda iletişim olgusu ve buna bağlı olarak İletişim Bilimleri vazgeçilmez bir önem ve ağırlık kazanmıştır.
Bilgi ve deneyimlerimizin hayata geçirilebilmesi ve paylaşılabilmesi için anahtar “iletişim”dir. İletişim Bilimleri
ise, bireylerin, grupların ve kurumların davranışlarını ve kitle iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle
incelemeyi ve iletişim süreçleri konusundaki bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarının yöntem ve stratejilerini
geliştirmeyi hedefler.
Programımızda Medya, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersler
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, seçmeli derslerini ilgi duydukları alanda yoğunlaştırarak uzmanlığa yönelebilirler.
Bu dört yıllık programla, Kitle İletişimi, Halkla İlişkiler, Reklamcılık vb. alanlarında yetişecek öğrenciye meslekî
ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmanın yanısıra, iletişim gibi kapsamlı bir alanın ilişkili olduğu çeşitli
disiplinlerle ilgili temel bilgilerin de aktarılmasıyla, çok yönlü ve sağlam bir formasyon kazandırmak
hedeflenmekte, öğrencilerimizin kültürlü, sorumlu, aydın donanımına sahip gençler olarak yetişmelerine özel bir
önem verilmektedir.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
CS 101
İletişim Bilimine Giriş
3
0
0
3
CS 111
Hukukun Temel Kavramları ve İletişim
3
0
0
3
CS 141
Türkiyenin İdari Yapısı
3
0
0
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
16
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
CS 102
Kitle İletişimi
3
0
0
3
CS 112
Görsel İletişim
3
0
0
3
CS 122
Halkla İlişkilere Giriş
3
0
0
3
SOC 102
Sosyolojiye Giriş
3
0
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ENG 122
Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
ENG 101
16
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
CS 201
Haber Toplama ve Yazma
3
0
0
3
CS 211
Radyo-TV Yayıncılığı
3
0
0
3
HUM 231
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3
0
0
3
Önkoşul
CS 102
51
PSY 221
Sosyal Psikoloji I
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
CS 212
İletişim Sosyolojisi
3
0
0
3
CS 222
Reklamcılık
3
0
0
3
CS 232
Film Araştırmaları
3
0
0
3
PHIL 302
Felsefeye Giriş
3
0
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
CS 301
Medya Etiği
3
0
0
3
CS 102
CS 321
Uluslararası İletişim
3
0
0
3
CS 331
İletişim Kuramları
3
0
0
3
CS 349
Medya Analizi
3
0
0
3
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
CS 302
Kitle İletişimi Hukuku
3
0
0
3
CS 111
CS 308
Kültür Araştırmaları
3
0
0
3
CS 332
Kitle İletişim Araştırmaları
3
0
0
3
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
Üniversite Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
CS 401
Popüler Kültür ve Medya
3
0
0
3
CS 431
Medya Planlaması
3
0
0
3
CS 491
Araştırma Projesi
0
6
0
3
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
CS 402
Siyasal İletişim
3
0
0
3
CS 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
(*)
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
HUM 301
18
140
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
52
(*) CS 491 dersini ve gereken 100 krediyi tamamlamış olması gerekir.
Ders İçerikleri
CS 101 - İletişim Bilimine Giriş
3(3+0+0)
Tarihsel, ekonomik, politik, hukuksal, etik ve sosyal yönleriyle kitle iletişimi. Global bağlamda kitap, dergi,
gazete, plak, film, radyo, televizyon ve internet gibi medya çevresinin değişimi.
Zorunlu ders
CS 102 - Kitle İletişimi
3(3+0+0)
Bu dersin amacı öğrencilere kitle iletişiminin kuramsal ve pratik temellerini öğretebilmektir. Kitle iletişiminin
yaratıcı, kuramsal, pratik ve teknik temellerini daha iyi kavrayabilmek için gerekli tüm kavramsal çerçevelerin
öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır. Ders, en önemli kitle iletişim araçlarının gazete ve magazinler, radyo,
sinema, televizyon ve elektronik medya- gelişimini ve etkilerini de inceler.
Zorunlu ders
CS 111 - Hukukun Temel Kavramları ve İletişim
3(3+0+0)
Bu ders; toplum, devlet, vatandaşlık, ulus, tabiiyet, hukukla siyaset arasındaki ilişkiler, hukukun tanımları,
pozitif ve tabii hukuk, kamusal/özel ayrımı vb gibi temel kavramları tanıtmayı ve öğrencinin İletişim Bilimleri
alanıyla hukuk arasındaki bağlantıları görebilmesini amaçlar.
Zorunlu ders
CS 112 - Görsel İletişim
3(3+0+0)
Sosyal, kurumsal, estetik ve teknolojik kullanımları içinde medya tarihi ve eleştirisine ilişkin temel kavramlar.
Medya sinerjileri ve 21.yüzyılda mevcut ve oluşmaya başlayan medya teknolojilerinin sosyal kullanımla
birleşme yöntemleri.
Zorunlu ders
CS 122 - Halkla İlişkilere Giriş
3(3+0+0)
Halkla ilişkiler/reklamcılık ile ilgili kuram ve ilkeleri ve bu alanlar ile bunlara yakın iş alanlarında çalışan
profesyonellerin görev ve sorumluluklarının incelenmesi. Halkla ilişkiler/reklam kampanyalarında ve
programlarında endüstrinin işleyişinin, toplumsal etkilerinin ve stratejik planlama süreçlerinin analizi
Zorunlu ders
CS 141 - Türkiyenin İdari Yapısı
3(3+0+0)
Ders Kapsamında Türkiye Devletinin yönetsel yapısı temel yasama, yürütme ve yargı erklerinin kurumları ve
süreçleri incelenecektir.
Zorunlu ders
CS 201 - Haber Toplama ve Yazma
3(3+0+0)
Yazılı haberciliğe giriş. Haber hikayelerini hazırlama ve yazma konularında uygulamalı çalışmalar. İyi iletişimci
olmak ve dünyada gelişen haberleri anlamak için gerekli bilgi ve becerilerin eğitimi.
Zorunlu ders
CS 211 - Radyo-TV Yayıncılığı
3(3+0+0)
Bu ders haberciliği tartışmalar, profesyonel davetliler ve haber örnekleri aracılığıyla inceler. Kuramsal
yaklaşımları uygulamayla birleştirirken, öğrencilerin haber yazma teknikleri de geliştirilmeye çalışılır.
Ön koşul : CS 102
Zorunlu ders
CS 212 - İletişim Sosyolojisi
3(3+0+0)
Bu ders medya kurumlarını sosyolojik bir yaklaşımla incelemeyi amaçlar. Bu ders ayrıca medyayı ve onun
toplum üzerindeki etkilerini sosyoloji kuramlarının aracılığıyla irdeler.
Zorunlu ders
CS 222 - Reklamcılık
3(3+0+0)
Bir reklam kampanyasının ilk aşaması olan müşteri gereksinmelerinin değerlendirilmesinden projenin
oluşturulması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesine kadar olan tüm çalışmaların incelenmesi. Başarılı
reklamların çağdaş kuramlar bağlamında ve öğrenciye küçük projeler hazırlatılarak deneyim kazandırılması.
Zorunlu ders
53
CS 232 - Film Araştırmaları
3(3+0+0)
Bu ders sinema tarihinden örnekler aracılığıyla öğrencilere sinemanın akademik ortamda nasıl ele alındığını
gösterir. Dersin sonunda öğrenciler, dışavurumculuktan gerçekçiliğe, politik sinemadan avangarda temel
sinema kuramlarını da öğrenmiş olurlar.
Zorunlu ders
CS 261 - Reklam Psikolojisi
3(3+0+0)
Reklam ve satışta psikolojik ilkeler, araştırma teknikleri ve uygulamalar. Tüketici tavırları ve davranış
biçimleri. Reklamların ve pazarlama metinlerinin etkinliğinin dayandığı psikolojik mekanizmalar.
Bölüm Seçmeli ders
CS 301 - Medya Etiği
3(3+0+0)
Gazeteci, reklamcı, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanlarının karşılaştığı etik sorunlar. Yazılı/görsel basın
tarafından kullanılan profesyonel etik kodlar, standartlar, etik prensipler ve kuramlar, bu bağlamlarda ele
alınan vakıa analizleri.
Ön koşul : CS 102
Zorunlu ders
CS 302 - Kitle İletişimi Hukuku
3(3+0+0)
Kısa bir tarihsel bakış, hür konuşma hakları, iftiranın temel kanunu, hür basın ve adil yargı, haberlere erişim,
yayınlara erişim, gizlilik, küçümseme, müstehcenlik ve radyo/televizyon ve reklam yönetmelikleri.
Ön koşul : CS 111
Zorunlu ders
CS 308 - Kültür Araştırmaları
3(3+0+0)
Bu ders öğrencilerin kültüre farklı bakış açılarıyla bakmalarını sağlar. Kültür Araştırmalarını bir disiplin olarak
temellendiren bu ders, kültürün analizinde öğrencilere gerekebilecek kuramsal alt yapıyı oluşturur.
Zorunlu ders
CS 321 - Uluslararası İletişim
3(3+0+0)
Uluslararası/küresel haber akışı dünyası ve medya sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Medyanın
modernleştirilmesini takip eden değişiklikler, küreselleşmenin ülkeler üzerindeki etkisi, artan miktarda ithal
edilen ürünlerin karşısında, yerli medya içeriğinin kültürel karakterini koruma sorunu ve yeni iletişim
teknolojilerinin, özellikle de internetin etkileri.
Zorunlu ders
CS 331 - İletişim Kuramları
3(3+0+0)
Bu ders iletişimi temel kişilerarası iletişim kuramları açısından inceler. İletişim bilimlerindeki temel kuramsal
ve epistemolojik yaklaşımların öğrenciye aktarılması hedeflenir. Ders, iletişim bilimleri kuramlarının tarihsel
gelişimini de inceler.
Zorunlu ders
CS 332 - Kitle İletişim Araştırmaları
3(3+0+0)
Bu ders kitle iletişimi konusundaki metodolojik ve yazınsal temellerin öğrenciye aktarılmasını amaçlar.
Öğrenciler, bilimsel metotlar aracılığı ile bir araştırma formüle etmek, tez oluşturmak, bilgi ve veri toplamak,
bunları organize etmek ve sunmak konularında bilgilendirilir.
Zorunlu ders
CS 341 - İletişimde Seçme Konular I
3(3+0+0)
Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden iletişim ve medyayla ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve
kuramsal yaklaşımlar tartışılır. Konular yıldan yıla farklılık gösterir.
Bölüm Seçmeli ders
CS 342 - İletişimde Seçme Konular II
3(3+0+0)
Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden iletişim ve medyayla ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve
kuramsal yaklaşımlar tartışılır. Konular yıldan yıla farklılık gösterir.
Bölüm Seçmeli ders
CS 343 - Göstergebilim
3(3+0+0)
54
Gösterge kuramını kullanarak farklı iletişim biçimleri sistematik bir şekilde analiz edilir. Bu ders göstergeleri
kültür araştırmaları, görsel sanatlar, müzik, film çalışmaları, psikanaliz, reklamcılık gibi farklı alanları birbirine
bağlamak için kullanır.
Bölüm Seçmeli ders
CS 345 - Dil ve Toplum
3(3+0+0)
Farklı kültürel ve toplumsal durumlarda dil kullanımı ve çok kültürlü ortamlarda diller arasında etkileşim. Ders,
yaş, etnik köken, cinsiyet, güç ve sos yo-ekonomik durum gibi toplumsal faktörlerin dil kullanımındaki rolü ve
etkisini araştırır.
Bölüm Seçmeli ders
CS 346 - Radyo Programı Yapımcılığı
3(3+0+0)
Bu ders öğrencilere profesyonel kalitede radyo programı yapımını ve tasarımını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenciler ses stüdyolarını, taşınabilir kayıt cihazlarını, akustik prensiplerini, mikrofonların özelliklerini
tanırken, kayıt ve ses editörlüğünü, röportaj tekniklerini, radyo haberi yapımını da öğrenirler.
Bölüm Seçmeli ders
CS 347 - Cinsiyet ve İletişim
3(3+0+0)
Kadın ve erkeklerin iletişim farklılıklarının gözden geçirilmesi. İletişim kalıpları ile dil ve iletişim alanında
ortaya çıkan cinsiyet farklılığının incelenmesi.
Bölüm Seçmeli ders
CS 348 - Dil, Düşünce ve Kültür
3(3+0+0)
Dil, düşünce ve kültür arasındaki ilişkiler. Dil ya da sembol kullanımının ne ölçüde kültür bağımlı olduğu ve
gerçekleri nasıl biçimlendirdiği konusundaki kuram ve araştırmalar. Dilin sosyal, politik ve organizasyon el
ortamlardaki toplu ve bireysel düşünce ve hareketleri nasıl etkilediği.
Bölüm Seçmeli ders
CS 349 - Medya Analizi
3(3+0+0)
Dersin odak noktası tarihsel, eleştirel ve deneysel gibi çeşitli metodolojilerin kitle iletişimine uygulanmasıdır.
Kitle iletişimi metotları medya organizasyonlarının araştırılmasında, medya içerik analizlerinin yapılmasında,
seyircilerin araştırılmasında ve incelenmesinde kullanılır. Ders ayrıca metodoloji kuram ilişkisi üzerinde de
durur.
Zorunlu ders
CS 351 - Yazınsal Gazetecilik
3(3+0+0)
Geçmişte ve günümüzdeki Amerikan ve İngiliz yazarların eserlerinden etkilenen ve örneklerini de yine bu
eserlerin oluşturduğu yazınsal gazetecilik. Konuşmalar, tartışmalar, haftalık yazılar, eleştiri metinlerinin
incelenmesi ve üretilmesi.
Bölüm Seçmeli ders
CS 362 - Halkla İlişkiler Kampanyaları
3(3+0+0)
Kampanya stratejileri ve taktikleri geliştirme. Planlama ve karar verme becerileri. Ders süresince öğrenciler
farklı alanlara yoğunlaşarak gruplar halinde çalışırlar.
Bölüm Seçmeli ders
CS 371 - Halkla İlişkiler Yazıları
3(3+0+0)
Dersin amacı halkla ilişkiler alanında başarılı olabilmek için gereken profesyonel yazı yazma becerisini
öğrencilere kazandırmaktır. Stratejik halkla ilişkiler planlama süreci incelenir ve şirket içi olumlu ilişkiler
kurmaya yönelik iletişim teknikleri öğretilir. Öğrenciler program planları, haber bültenleri, dergi/rapor/bülten
kopyaları, video metinleri, web kopyaları ve konuşmalar gibi çeşitli halkla ilişkiler materyallerini hazırlayıp
sunarak, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulurlar. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler örnek halkla ilişkiler
metinlerinden oluşan profesyonel bir portfolio sahibi olurlar.
Bölüm Seçmeli ders
CS 372 - Halkla İlişkiler Kuramı
3(3+0+0)
Dersin amacı öğrencilere halkla ilişkiler alanındaki akademik çalışmaları yönlendiren ve uygulama alanında
önemli bir yere sahip olan kuramları öğretmektir. Çeşitli kuramların tarihsel gelişimi, kuramların
geliştirilmesine katkıda bulunan eleştirel metinler ve bu alandaki çeşitli kuramların günümüzdeki yeri.
Bölüm Seçmeli ders
CS 381 - Televizyon Yapımcılığı
3(3+0+0)
55
Bu ders öğrencilere video ve televizyon yapımcılığı tekniklerini ve becerilerini öğretmeyi amaçlar. Televizyon
yapımcılığı ve yönetmenliği; görsel stiller, kompozisyonlar; televizyon grafikleri, temel set tasarımları ve
televizyonculuk araçlarını kullanmanın öğrenilmesi üstünde durulan konular arasındadır.
Bölüm Seçmeli ders
CS 382 - Hareketli İmge Kuramları
3(3+0+0)
Diyalektik montaj, otörizm, anlambilim ve psikanaliz teorilerini de kapsayan ve film ve televizyon analizlerine
uyarlanabilen konularla ilgili kuram çalışmaları.
Bölüm Seçmeli ders
CS 383 - Temel Medya Grafikleri
3(3+0+0)
Bilgi iletişiminde metin, tip ve imge arasındaki ilişki. Bireysel ve grup projelerinde web sayfası tasarlama,
imge ve metinlerle deneysel çalışmalar, bir temel plan tasarlama ve yeni medya, imge yaratma ve hikaye
anlatma.
Bölüm Seçmeli ders
CS 401 - Popüler Kültür ve Medya
3(3+0+0)
Bu ders Türkiyede ve Batıdaki popüler kültürü, günümüz kültür kuramlarına eleştirel bir yaklaşımla inceler.
Ders, yüksek, kitlesel ve popüler kültür konularındaki temel tartışmalarla başlar; daha sonra popüler kültürün
medyadaki çeşitli yansımalarının incelenmesiyle devam eder.
Zorunlu ders
CS 402 - Siyasal İletişim
3(3+0+0)
Bu ders siyasal iletişimin politikaları ve pratiklerini inceler. Tartışma konuları arasında siyasal imaj yapımı,
kampanya stratejileri ve teknikleri gibi konular yer almaktadır.
Zorunlu ders
CS 431 - Medya Planlaması
3(3+0+0)
Bu dersin amacı medya araştırması, planlaması ve alımlarla ilgili bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Hedef kitle
analizi, araştırma araçları, satın alma ve pazarlık teknikleri ve bunların bilgisayar ortamına iletilmesi
öğretilenler arasındadır.
Zorunlu ders
CS 441 - İletişimde Seçme Konular III
3(3+0+0)
Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden iletişim ve medyayla ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve
kuramsal yaklaşımlar tartışılır. Konular yıldan yıla farklılık gösterir.
Bölüm Seçmeli ders
CS 442 - İletişimde Seçme Konular IV
3(3+0+0)
Geçmiş ve günümüzdeki eserler üzerinden iletişim ve medyayla ilgili farklı konular, temalar, akımlar ve
kuramsal yaklaşımlar tartışılır. Konular yıldan yıla farklılık gösterir.
Bölüm Seçmeli ders
CS 446 - Retorik Eleştiri
3(3+0+0)
Retorik analizinin eleştirel yöntemlerine giriş. Retoriğin gerçeği nasıl yönlendirdiği ve toplumsal ve politik
gündemi nasıl şekillendirdiği, bilinçli tüketici olma biçimleri ve etik, güç ve ikna etme konuları. Sembollerin
farklı kültürdeki insan algılama biçimlerini, tavır ve davranışları nasıl etkilediği.
Bölüm Seçmeli ders
CS 449 - Kitle İletişimi ve Siyaset
3(3+0+0)
Kitle iletişiminin politikadaki rolünün incelenmesi. Televizyon ve seçim kampanyaları üzerinde özellikle
durulur. Haberin nasıl yayınlandığı ile nasıl yaratıldığı arasındaki fark. Demokraside özgür basının yeri.
Bölüm Seçmeli ders
CS 483 - Görsel İletişim Kuramları
3(3+0+0)
Görsel iletişim çalışmaları ve analizleriyle ilgili çeşitli görüşler, mesaj yapısı, üretim sistemleri, görsel medya
kullanımı. Sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve tarihin iletişim olgusuna katkıları.
Bölüm Seçmeli ders
56
CS 491 - Araştırma Projesi
3(0+6+0)
Öğrenciler mezuniyet projeleri için bir araştırma problem atiği seçme konusunda yönlendirilirler. Daha sonra
metotlarını belirleyip, veri toplamaya başlarlar. Bu arada yararlanacakları kuramsal bakış açıları konusunda da
okumalar yaparlar.
Zorunlu ders
CS 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Bu ders CS 491 dersinin devamıdır. Öğrenciler ilk dönem topladıkları verileri öğrendikleri kuramlar ışığında
analiz ederler ve geliştirdikleri bakış açılarını yazılı akademik bir metne dönüştürürler.
Ön koşul : CS 491 dersini ve gereken 100 krediyi tamamlamış olmak
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
57
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölüm Başkan V.
Yrd. Doç. Dr. Oya Berk
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Barry C. Tharaud
Prof. Dr. Cem Alptekin
Prof. Dr. Dilek Doltaş
Doç. Dr. Özden Sözalan *
Yrd. Doç. Dr. Clare Brandabur
Yrd. Doç. Dr. Gıllıan Mary Elizabeth Ablan
Yrd. Doç. Dr. Kim Fortuny *
Yrd. Doç. Dr. Oya Berk
Yrd. Doç. Dr. Özlem Görey *
Öğr. Gör. Dr. Birtane Karanakçı *
Öğr. Gör. Dr. Fügen Toksöz
Öğr. Gör. Dr. İsmet Babaoğlu *
Ar. Gör. Beyazıt Hilmi Akman
Ar. Gör. Murat Sayım
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine nitelikli ve çağdaş bir eğitim sunar. Programı, Türkiye’deki belli
başlı üniversitelerin ve A.B.D ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı
programları ile uyumludur.
Bölümün Amacı
Bölümün amacı, edebiyatın insan yaşamını zenginleştiren, kişinin içinde var olan öğrenme, bilgilenme, yaratma
ve kendini geliştirme potansiyelini açığa çıkaran gücünden öğrencilerimizin yararlanmasına yardımcı olmaktır.
Derslerde öğrencilerimiz eleştirel ve etkili okuma, yazma, konuşma ve düşünme becerilerini geliştirir, edebiyat,
düşünce, sanat akımlarını ve eserlerini çözümleme ve değerlendirme yol ve yöntemlerini incelerler.
Bölümün ders programında İngiliz ve Amerikan Edebiyatının başta gelen eserleri yanında, dünya mitolojisi ve
klasik Yunan ve Roma edebiyatının önemli ürünleri yer alır. Şiir, roman, tiyatro, deneme gibi türlere; değişik
edebiyat, sanat ve düşünce akımlarına göre edebiyatın kullandığı dilin niteliği; eski çağlardan, orta çağ ve
Rönesanstan, 17., 18. ve 19. yüzyıllardan günümüze, edebiyatın uygarlıktaki yeri ve önemi, İngiliz edebiyatı ile
Avrupa ve dünya edebiyatının başlıca eserleri, edebiyat ile edebiyat dışı bilim ve sanat dalları arasındaki
bağlantılar da programda önemli yer tutar.
Bölümümüz, seçkin öğretim kadrosu, modern ders araç ve gereçleri, öğrencilerimizle yakın iletişime dayalı
eğitim yöntemleriyle, ilerici, sağduyulu ve geniş düşünceli, bilgiye ulaşmayı ve sanatı değerlendirmeyi bilen
bireyler yetiştirme sorumluluğunu üstlenmiştir.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
ELIT 105
İngilizce Gramer I
3
0
0
3
ELIT 107
Kompozisyon I
2
2
0
3
ELIT 111
Yazınsal Çalışma Teknikleri
2
2
0
3
ELIT 131
İngiliz Edebiyatına Giriş I
2
2
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
17
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
ELIT 106
İngilizce Gramer II
3
0
0
3
ELIT 105
ELIT 108
Kompozisyon II
2
2
0
3
ELIT 107
ELIT 132
İngiliz Edebiyatına Giriş II
2
2
0
3
ELIT 182
Kısa Öykü
2
2
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Üniversite Seçmeli
Toplam Kredi
3
17
58
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
ELIT 211
Çeviri I
2
2
0
3
ELIT 231
Amerikan Edebiyatından Seçme Metinler I
2
2
0
3
ELIT 237
İngiliz Kültür Tarihi
2
2
0
3
ELIT 263
Roman
2
2
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Fakülte Seçmeli
3
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl IV
Önkoşul
17
T
U
L
Kr
ELIT 212
Çeviri II
2
2
0
3
ELIT 232
Amerikan Edebiyatından Seçme Metinler II
2
2
0
3
ELIT 242
Tiyatroya Giriş
2
2
0
3
ELIT 252
Ortaçağ Edebiyatı
2
2
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
ELIT 307
Dilbilimi
3
0
0
3
ELIT 311
Mitoloji
2
2
0
3
ELIT 341
İngiliz Tiyatrosu
2
2
0
3
ELIT 353
Rönesans Edebiyatı
2
2
0
3
ELIT 371
Onyedinci Yüzyıl İngiliz Şiiri
2
2
0
3
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
Toplam Kredi
Önkoşul
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
ELIT 306
Retorik
3
0
0
3
ELIT 354
Viktorya Döneminde Şiir ve Düzyazı
2
2
0
3
ELIT 372
Onsekizinci Yüzyıl Şiiri ve Romantikler
2
2
0
3
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
Fakülte Seçmeli
Önkoşul
HUM 301
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
ELIT 425
Yazınsal Kuram ve Eleştiri I
2
2
0
3
ELIT 445
Çağdaş İngiliz Tiyatrosu
2
2
0
3
ELIT 463
İngiliz Romanı I
2
2
0
3
ELIT 471
Modern İngiliz Şiiri
2
2
0
3
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
ELIT 426
Yazınsal Kuram ve Eleştiri II
2
2
0
3
ELIT 425
ELIT 458
Shakespeare
2
2
0
3
ELIT 464
İngiliz Romanı II
2
2
0
3
ELIT 466
Temel Batı Yazarları
2
2
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
59
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
140
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi).
Ders İçerikleri
ELIT 105 - İngilizce Gramer I
3(3+0+0)
Bu derste İngilizcenin gramer yapısı irdelenerek anlam ile dil, kelime hazinesi ve dilin yapısal özellikleri
arasındaki ilişkiler üzerinde durulur.
Zorunlu ders
ELIT 106 - İngilizce Gramer II
3(3+0+0)
Bu derste İngilizcenin gramer yapısı, edebi metinlerden örnekler verilerek incelenir. Ders, öğrencilerin
İngilizce okuma, yazma ve sözlü sunum yapma gibi akademik becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Ön koşul : ELIT 105
Zorunlu ders
ELIT 107 - Kompozisyon I
3(2+2+0)
Paragraf organizasyonu, özetleme, planlama ve sadeleştirme yöntemleri, edebi ve edebiyat dışı metinler
üzerinde incelemeler yapılarak öğretilir.
Zorunlu ders
ELIT 108 - Kompozisyon II
3(2+2+0)
Bu derste, tanımlama, karşılaştırma, sınıflandırma ve tartışma gibi farklı yazı türleri ve organizasyonları
üzerinde durulur ve bilimsel rapor yazma biçimleri tanıtılır. Öğrenciler araştırmaya dayalı kısa ödevler hazırlar.
Ön koşul : ELIT 107
Zorunlu ders
ELIT 111 - Yazınsal Çalışma Teknikleri
3(2+2+0)
Bu dersin amacı edebiyat metinlerine yapılabilecek değişik yorumlama yöntemlerini tanıtmaktır. Edebiyat
terminolojisi, yazım teknikleri, sanatsal yazına özgü biçimsel ve bağlamsal özellikler seçme şiirler, düzyazı ve
tiyatro oyunları üzerinde tanıtılarak incelenir.
Zorunlu ders
ELIT 131 - İngiliz Edebiyatına Giriş I
3(2+2+0)
Dersin amacı Beowulfdan başlayarak Restorasyona (17.yüzyıl) kadar uzanan bir dönemin temel İngiliz
Edebiyatı metinlerini entelektüel, estetik ve tarihsel bir çerçeve içinde ele alarak incelemektir.
Zorunlu ders
ELIT 132 - İngiliz Edebiyatına Giriş II
3(2+2+0)
ELIT 131in devamı olan bu ders, Restorasyon döneminden günümüze kadar gelen temel İngiliz Edebiyatı
metinlerini tanıtmaktadır.
Zorunlu ders
ELIT 182 - Kısa Öykü
3(2+2+0)
Bu ders, edebi bir tür olarak kısa öykünün temel öğelerini, tekniğini, biçimsel ve yazım özelliklerini tanıtır.
Örnek öyküler, Poe, Hawthorne, Maupassant, Chekhov, Joyce, Lawrence, Hemingway, Mansfield ve Lessing
gibi İngiliz, Amerikan, Fransız ve dünya edebiyatının diğer seçkin yazarlarının eserleridir.
Zorunlu ders
ELIT 211 - Çeviri I
3(2+2+0)
Bu ders çeviri kuram ve yöntemlerini ele alır. Gazete makaleleri, yasal ve teknik metinler ve biyografi çeviri
teknikleri tanıtılır.
Zorunlu ders
ELIT 212 - Çeviri II
3(2+2+0)
60
Bu ders, edebi metin çevirisi kuramlarını ele alarak, tiyatro, düzyazı ve şiir gibi değişik türlerde çeviri
yöntemlerini tanıtır.
Zorunlu ders
ELIT 214 - Özel Amaçlı Çeviri
3(2+2+0)
Dersin amacı, finans, yönetim ve Avrupa Birliği metinleri gibi konuların terminolojisini tanıtarak öğrencilerin
bu alanlarda çeviri yapma becerilerini geliştirmektir.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 231 - Amerikan Edebiyatından Seçme Metinler I
3(2+2+0)
Bu ders, sömürge döneminden başlayarak Akıl Çağı ve Devrim dönemine kadar olan temel metinleri kapsar.
Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Anne Bradstreet ve Phyllis Wheatley çalışılacak
yazarlardan bazılarıdır.
Zorunlu ders
ELIT 232 - Amerikan Edebiyatından Seçme Metinler II
3(2+2+0)
ELIT 331in devamı olan bu ders, Romantizmden yirminci yüzyıla kadarki dönemin temel metinlerini kapsar.
Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Henry James, Walt Whitman ve Robert Frost çalışılacak yazarlar
arasındadır.
Zorunlu ders
ELIT 237 - İngiliz Kültür Tarihi
3(2+2+0)
Bu ders İngiliz entelektüel ve kültürel tarihini ele alarak edebiyat metinlerini bu bağlamda inceler. Roma
Lejyonlarının Britanyadan çekildiği dönemden, Anglo-Saxon işgaline, Norman Kuşatmasına, Rönesans ve
Reform hareketlerinden çağımıza kadar uzanan dönemde İngiliz dili ve edebiyatının gelişimi irdelenir. Kültür,
cinsiyet ve sınıf kavramları ele alınarak bunların klasik metinlerin incelenmesindeki rolü üzerinde durulur.
Zorunlu ders
ELIT 242 - Tiyatroya Giriş
3(2+2+0)
Bu ders, Batı tiyatrosunun bileşenlerini ve tarihsel gelişimini tanıtmanın yanı sıra, öğrencilere tiyatro
oyunlarını okuma, anlama ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedefler. Sophocles, Euripides, Aristophanes,
Strindberg, Ibsen, Chekhov, Shaw ve Williams gibi yazarların eserleri incelenir.
Zorunlu ders
ELIT 252 - Ortaçağ Edebiyatı
3(2+2+0)
Chaucer, Langland, ve Pearl Poet gibi ortaçağın en önemli yazarlarının metinleri incelenir. Romans, lirik,
masal ve alegori örnekleri dönemin sosyal ve kültürel ortamında ele alınarak tartışılır.
Zorunlu ders
ELIT 263 - Roman
3(2+2+0)
Romanın yazınsal tür olarak epik ve ortaçağ romanslarına kadar giden kökleri irdelenir. Burjuvazinin doğuşu
ve modern yazınsal akımların roman üzerindeki etkileri Cervantes, Defoe, Scott, Pushkin, Dickens, Eliot,
Balzac, Flaubert, Dostoyevski, Zola gibi yazarların yapıtları üzerinde tartışılır.
Zorunlu ders
ELIT 271 - Romantik Şiir
3(2+2+0)
Bu ders, İngiliz romantik şairlerini entelektüel ve sosyal çevreleri içinde ele alır. Toplumdan soyutlanmışlık,
isyan, sanat ve sanatçının yüceleştirilmesi gibi temalar Wordsworth, Coleridge ve diğer romantik şairlerin
şiirleri üzerinde incelenir.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 291 - Sinema
3(2+2+0)
Bu dersin amacı, öğrencilere bir filmin analizi ve eleştirisi için gerekli temel kavramları ve sinemanın kendine
özgü dilini tanıtmaktır. Kamera kullanım teknikleri, ışıklandırma, çerçeveleme, montaj, film kuramları ve yazılı
metinlerin görsel metinler haline dönüştürülme süreci dersin önemli konuları arasındadır.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
ELIT 292 - Sinema ve Edebiyat
3(2+2+0)
Roman ve tiyatro gibi edebiyat metinlerinin sinemaya uyarlanmasında karşılaşılan sorunlar ve uyarlama
kuramları Shakespeare ve diğer yazarların sinemaya uyarlanmış eserleri üzerinde incelenir.
Bölüm Seçmeli ders
61
ELIT 306 - Retorik
3(3+0+0)
Bu ders retorik alanındaki güncel tartışma konularını retorik tarihi, kuramları ve uygulamaları ile birlikte ele
alır. Öğrenciler problemi tanımlama, tartışma yaratma ve tartışmayı destekleme konularında dil becerilerini
deneme projeleri yazarak geliştirirler.
Zorunlu ders
ELIT 307 - Dilbilimi
3(3+0+0)
Dil dinamik bir sistem olarak incelenir; dilbilim analizinde temel kavramların nasıl kullanıldığı tartışılır; bir
sistem olarak dilin öğeleri ve fonksiyonları, dilbilimin dil öğretimindeki yeri, dil gelişim teorileri ve dil öğretim
yöntemleri ile toplumda dilin işlevi üzerinde durulur.
Zorunlu ders
ELIT 311 - Mitoloji
3(2+2+0)
Bu ders, mitleri, işaret sistemleri ve edebi, dilsel ve kültürel ürünler olarak ele alır. Dersin ilk bölümü eski
Mezopotamya, Yunan ve Roma mitlerini, ikinci bölümü ise daha sonraki dönemlerdeki mitleri tanıtarak
yazarların mitleri, mit karakterlerini ve temalarını eserlerinde nasıl kullandıklarını inceler.
Zorunlu ders
ELIT 341 - İngiliz Tiyatrosu
3(2+2+0)
Ders, ortaçağdan yirminci yüzyılın başlarına kadar olan dönemdeki İngiliz tiyatro metinlerini inceler. Dinsel
tiyatro, Elizabeth dönemi tiyatrosu, Restorasyon dönemi metinleri, onsekiz, ondokuz ve yirminci yüzyıl tiyatro
tür ve akımlarından örneklere değinilir. Bu bağlamda eserleri incelenen belli başlı yazarlar; Marlowe, Dekker,
Jonson, Webster, Congreve, Behn, Wilde, Shaw, Yeats, Eliotdır.
Zorunlu ders
ELIT 345 - Modern Tiyatro
3(2+2+0)
Ders, yirminci yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemin Avrupa ve Amerikan tiyatrosunu, önemli
akımlara değinerek irdeler. İncelenen belli başlı yazarlar: Chekhov, Miller, Albee, Genet, OCasey, Shephard,
Baraka, Simon, Behan, Pinter.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 347 - Komedi
3(2+2+0)
Bu ders, Komedi türünün doğuşundan itibaren gelişim evrelerini komik kavramının nasıl değiştiğine vurgu
yaparak inceler. Aristophanes, Chaucer, Shakespeare, Middleton, Congreve, Wilde, Stoppard ve Orton
çalışılacak yazarlar arasındadır.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 353 - Rönesans Edebiyatı
3(2+2+0)
Bu derste Rönesans Dönemine ait entelektüel ve estetik eğilimler ve Reform hareketleri göz önünde
bulundurularak İngiliz Rönesans yazarlarının eserleri üzerinde çalışılır. Ders ayrıca İtalyan Rönesansının ve
Provansiyal yazarların etkilerini tartışır. Eserleri incelenen şairlerden bazıları Sydney, Wyatt ve Spenserdır.
Zorunlu ders
ELIT 354 - Viktorya Döneminde Şiir ve Düzyazı
3(2+2+0)
Ders, dönemin şiir ve düzyazı örneklerini sosyo-politik sorunlar bağlamında ele alarak irdeler. Belli başlı
yazarlar: Carlyle, Ruskin, Mill, Arnold, Darwin, Huxley, Browningler, Tennyson, Rossettiler ve Hopkins.
Zorunlu ders
ELIT 371 - Onyedinci Yüzyıl İngiliz Şiiri
3(2+2+0)
Ders Donne, Herbert, Jonson, Marvell ve onyedinci yüzyılın diğer önemli İngiliz şairlerinin şiirlerini biçim,
biçem, imaj ve dönemin edebiyat gelenekleri bağlamında inceler.
Zorunlu ders
ELIT 372 - Onsekizinci Yüzyıl Şiiri ve Romantikler
3(2+2+0)
Ders Neo-Klasik ve Romantik şiir örneklerini içerir. Dryden, Butler, Prior, Montagu, Pope, ve Swift gibi
yazarlar Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, ve Keats gibi Romantik yazarlarla ve geçiş dönemi
yazarlarından Gray, Thomson, Collins, Cowper ve Goldsmith ile karşılaştırmalı olarak incelenir.
Zorunlu ders
ELIT 382 - Amerikan Kısa Öykü
3(2+2+0)
Bu derste Amerikan Edebiyatında kısa öykülerde gözlemlenen genel eğilimler ve betimleme teknikleri
incelenir. Hawthorne, Poe, Faulkner, Hemingway ve Updike eserleri üzerinde çalışılan yazarlardan bazılarıdır.
62
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 401 - İngiliz Edebiyatında Özel Konular I
3(2+2+0)
İngiliz Edebiyatının herhangi bir dönemine ait yazınsal sorunlar, temalar, akımlar veya türler metinler
bağlamında tartışılır. Bu ders değişik kod ve içerik ile öğrencilere sunulur.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 402 - İngiliz Edebiyatında Özel Konular II
3(2+2+0)
İngiliz Edebiyatının herhangi bir dönemine ait yazınsal sorunlar, temalar, akımlar veya türler metinler
bağlamında tartışılır. Bu ders değişik kod ve içerik ile öğrencilere sunulur.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 403 - Kelime Çalışmaları
3(3+0+0)
Bu derste öğrencilere kelime analizi becerilerinin kazandırılması amaçlanır. Bunun için de dilin farklı kültürel
bağlamlarda kullanımını gösteren örnekler üzerinde çalışılır. Ders, dilbilim teorisini güncel uygulamalarla
birleştirir.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 405 - İngiliz Edebiyatında Özel Konular III
3(2+2+0)
Bu derslerde, İngiliz Edebiyatının herhangi bir dönemine ait yazınsal sorunlar, temalar, akımlar veya türler
metinler bağlamında tartışılır. Dersler açıldığı yarıyıla göre değişik kod ve içeriklerle ile öğrencilere sunulur.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 406 - İngiliz Edebiyatında Özel Konular IV
3(2+2+0)
Bu derslerde, İngiliz Edebiyatının herhangi bir dönemine ait yazınsal sorunlar, temalar, akımlar veya türler
metinler bağlamında tartışılır. Dersler açıldığı yarıyıla göre değişik kod ve içeriklerle ile öğrencilere sunulur.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 425 - Yazınsal Kuram ve Eleştiri I
3(2+2+0)
Bu derste öğrencilere yazınsal kuramlar ve eleştirinin tarihçesi ile analiz ve değerlendirme yöntemlerindeki
değişimler anlatılır. Klasik yaklaşımlardan başlayarak modern yazınsal kuramların gelişimine kadar olan süreç
ayrıntılı bir biçimde irdelenir.
Zorunlu ders
ELIT 426 - Yazınsal Kuram ve Eleştiri II
3(2+2+0)
Bu ders ELIT 425 dersinin devamıdır. Derste ağırlıklı olarak çağdaş edebiyat eleştirmenlerinin kuramlarının
üzerinde durulur ve bu kuramların edebi eserlerin anlaşılmasına nasıl katkıda bulunduğu örneklerle gösterilir.
Ön koşul : ELIT 425
Zorunlu ders
ELIT 445 - Çağdaş İngiliz Tiyatrosu
3(2+2+0)
Bu derste 1950lerden günümüze çağdaş İngiliz tiyatrosunun başlıca yazarlarının eserleri ve bu döneme ait
önemli akımlar ve eğilimler üzerinde durulur. Osborne, Arden, Beckett, Wesker, Pinter, Stoppard, Orton, Bond
ve Churchill eserleri incelenen yazarlardan bazılarıdır.
Zorunlu ders
ELIT 451 - Chaucer
3(2+2+0)
Ders Chaucerın belli başlı eserlerini, özellikle de The Canterbury Tales ve Troilus & Criseyde yi dönemin
tarihsel, entelektüel ve kültürel özellikleriyle birlikte ayrıntılı olarak inceler.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 458 - Shakespeare
3(2+2+0)
Dersin ilk bölümünde yazarın çıraklık dönemi şiir ve oyunları dönemin yazınsal gelenekleri bağlamında ele
alınarak tartışılır. İkinci bölümde ise yazarın olgunluk dönemi ve son dönemine ait oyunlarından örnekler
incelenir.
Zorunlu ders
ELIT 461 - Çağdaş Roman
3(2+2+0)
63
Bu derste öğrencilere 20. Yüzyılın başından günümüze dek olan süre içinde Avrupa ve Amerikan romanında
yaşanan en önemli akımlar ve değişimler tanıtılır. Eserleri üzerinde çalışılan yazarlar arasında J. Kerouac, J. D.
Salinger ve Ralph Ellison vardır.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 462 - Kadın Yazarlar
3(2+2+0)
Bu derste Behn, Rossetti, Gillman, Chopin, Glasspell, Woolf, Carter ve Angelou gibi kadın yazarların hayatları
ve seçilmiş eserleri sosyal, politik ve yazınsal açıdan ele alınarak incelenir.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 463 - İngiliz Romanı I
3(2+2+0)
Romanın doğuşu ve gelişim özellikleri Defoe, Richardson, Fielding ve Smollet gibi yazarların eserlerinden
başlayarak Gotik ve Viktorya dönemini de kapsayarak tartışılır. Romanların yazıldığı dönemin sosyal ve
eleştirel özellikleri vurgulanır.
Zorunlu ders
ELIT 464 - İngiliz Romanı II
3(2+2+0)
ELIT 463ün devamıdır. Viktorya dönemi sonlarında başlayan Modernist roman türleri, karmaşık sanayi
toplumu dinamikleri bağlamında incelenir. Yabancılaşma, var oluş kaygısı ve naturalizm gibi temalar Conrad,
Hardy, Lawrence, Orwell, Forster, Joyce, Woolf, Fowles, Lessing ve Pynchon gibi yazarların romanlarında ele
alınarak tartışılır.
Zorunlu ders
ELIT 466 - Temel Batı Yazarları
3(2+2+0)
Bu dersin amacı öğrencilerin edebiyatla ilgili bilgilerini İngiliz Edebiyatı bağlamı ötesinde de geliştirebilmelerini
sağlamaktır. Derste Flaubert, Thomas Mann, Dostoevsky, Tolstoy, Goethe ve Stendhal gibi Rus, Fransız ve
Alman yazarlarının eserleri üzerinde çalışılır.
Zorunlu ders
ELIT 468 - Fantezi Yazını
3(2+2+0)
Bu ders, gerçekdışı, gerçek ötesi, garip, ilginç, imkansız veya hayali olarak tanımlanabilecek anlatım
tekniklerinin kullanıldığı gerçek ile kurgusal, yaşam-ölüm, kadın-erkek, insan-insan olmayan arasındaki
sınırların aşıldığı metinleri inceler. Pearl Poetden başlayarak, Swift, Lewis Carroll, H.G.Wells, Kafka, Borges ve
Calvinonun eserleri tartışılır.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 471 - Modern İngiliz Şiiri
3(2+2+0)
Bu ders önde gelen yirminci yüzyıl İngiliz Şairlerine genel bir bakış niteliğindedir. Thomas Hardy, W.H. Auden,
T. S. Eliot, Hugh MacDiarmid, Dylan Thomas, Philip Larkin, Ted Hughes ve Seamus Heaney gibi şairlerin
eserleri üzerinde çalışılır.
Zorunlu ders
ELIT 472 - Karşılaştırmalı Edebiyat
3(2+2+0)
Bu ders Amerikan ve İngiliz Edebiyatındaki konular, eğilimler, değişimler ve belli başlı eserlere genel bir bakış
niteliğindedir. Aynı zamanda, farklı yazarların eserlerinde gözlemlenen edebi türlerdeki farklılık ve yazım
tekniği çeşitliliği üzerinde durulmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
ELIT 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Öğrenciler, kendi seçtikleri bir konuda, bir tez danışmanının gözetiminde araştırma yaparak tez yazarlar ve
tezlerini jüri önünde sözlü bir sınavda savunurlar.
Ön koşul : 119 krediyi tamamlamış ve en az 3.0 genel not ortalamasına sahip olmak
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
64
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
65
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Aynur Uysal
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ali Dönmez
Prof. Dr. Aynur Uysal
Prof. Dr. Cemal Koç
Prof. Dr. Faruk Güngör *
Prof. Dr. Fethi Çallıalp
Prof. Dr. İsmail Güloğlu
Prof. Dr. Müjgan Tez *
Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız *
Yrd. Doç. Dr. Fatih Ecevit *
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Çalışkan
Yrd. Doç. Dr. Songül Esin
Öğr. Gör. Dr. Erol Serbest *
Öğr. Gör. Mesude Arslan
Ar. Gör. Seza Dinibütün
Ar. Gör. Serkan Sütlü
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Matematik Bölümü ağ sayfamıza hoş geldiniz. Üniversitemizin kurulduğu günden bu güne gereksinim duyulan
bütün matematik derslerini de veren bölümümüz, genişletip geliştirerek ideal bir konuma getirdiği öğretim üyesi
kadrosuyla, 2006-2007 öğretim yılından bu yana Matematik Programına öğrenci almaktadır. Bu programda
bölümümüz, ilk yıllarda temel olarak vereceği kuramsal derslerin yanısıra, bir çoğunu öğrencilerin kendi ilgi ve
yönelimleri doğrultusunda serbestçe seçebilecekleri uygulamaya yönelik dersler de sunmaktadır. Ayrıca ilerde
akademik çalışmalar yapmak isteyen ya da tezsiz yüksek lisans yaparak öğretmen olmayı hedefleyen öğrenciler
için, seçmeli dersler arasında, daha yüksek düzeyli kuramsal dersler de bulunmaktadır.
Bölümümüzde öğretim dili İngilizce’dir. Bu nedenle öğrencilerimiz dünya ölçeğinde kaynaklardan yararlanma ve
öğretim üyelerinin önderliğinde uluslararası ölçekte iyi birer araştırmacı olma olanağına kavuşmuş olacaklardır.
Bu ise bölümümüzün, küreselleşme sürecinde ülkemizin çağdaş uygar dünyadaki yerini pekiştirmede başrolleri
oynayacak bireyler yetiştirme misyonuyla tam örtüşmektedir.
Bölümümüzün, başlattığı Matematik Programı ile, soyutlama ve genelleme yeteneğine, özgür ve özgün düşünce
yapısına sahip, yaratıcı nitelikte öğrenciler için önemli bir kapı açtığı düşüncesindeyiz.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 151
Analiz I
4
2
0
5
COME 107
Algoritmalar ve Programlama I
3
0
2
4
MATH 171
Geometriye Giriş
3
0
0
3
MATH 131
Matematiğin Temelleri
3
0
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
19
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 152
Analiz II
4
2
0
5
MATH 151
COME 108
Algoritmalar ve Programlama II
3
0
2
4
PHYS 101
Fizik I
3
0
2
4
MATH 162
Temel Cebirsel Yapılar
3
0
0
3
ENG 112
Mühendislik Çalışmaları İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Toplam Kredi
ENG 101
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
MATH 251
Analiz III
4
2
0
5
Önkoşul
MATH 152
MATH 255
Adi Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATH 152
66
MATH 261
Doğrusal Cebir I
4
0
0
4
PHYS 102
Fizik II
3
0
2
4
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
Toplam Kredi
MATH 162
2
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 252
Analiz IV
4
2
0
5
MATH 251
MATH 254
Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı
4
0
0
4
MATH 152
MATH 262
Doğrusal Cebir II
4
0
0
4
MATH 261
MATH 232
Ayrık Matematik
3
0
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
Toplam Kredi
2
18
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 361
Soyut Cebir
4
0
0
4
MATH 162
MATH 371
Diferansiyel Geometri
4
0
0
4
MATH 251
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
MATH 352
Gerçel Analiz
4
0
0
4
MATH 252
MATH 356
Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATH 251
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
Fakülte Seçmeli
Önkoşul
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 451
Fonksiyonel Analiz
4
0
0
4
MATH 252
MATH 485
Uygulamalı Matematik
3
0
0
3
MATH 356
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 458
Olasılık ve İstatistik
4
0
0
4
MATH 252
MATH 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
(*)
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Üniversite Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
16
144
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
67
Ders İçerikleri
MATE 102 - MATE 102 Doğrusal Cebire Giriş
2(1+2+0)
Dersin kapsamını vektörler, matris cebrine giriş, determinantlar, lineer denklem sistemleri, Cramer Teoremi,
ters matrisler, elemanter matris dönüşümleri, lineer denklem sistemlerinin ters matris kullanılarak çözümü, öz
değer ve öz vektörler oluşturmaktadır.
Servis ders
MATH 101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik
4(4+0+0)
Kümeler ve küme işlemleri, reel sayılar, cebirsel işlemler ve temel eşitlikler, kartezyen koordinat sistemi,
lineer ve ikinci dereceden denklemler, lineer fonksiyonlar, lineer ve kuadratik fonksiyonların grafikleri, limit,
süreklilik, türev, üstel fonksiyonlara ve logaritma fonksiyonuna giriş, finans matematiği, matrisler, matris
işlemleri, determinantlar, Cramer kuralı, lineer programlama problemleri. Üstel ve logaritma fonksiyonların
türevleri, belirsiz integral, integral teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.
Servis ders
MATH 111 - MATE 111 Matematik I
5(4+2+0)
Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular,
ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve
diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma,
üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, LHospital kuralı, integral metodları, integralin
uygulamaları.
Servis ders
MATH 112 - MATE 112 Matematik II
5(4+2+0)
Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve
kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve
süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik
ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.
Ön koşul : MATH 111 - MATE 111
Servis ders
MATH 121 - MATE 121 İşletme Matematiği I
4(3+2+0)
Gerçel sayılar, cebirsel işlemler ve temel özdeşlikler, doğruların çizimi, lineer ve ikinci dereceden denklemler,
fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, türev alma teknikleri, marjinal analiz, yüksek mertebeden türevler,
ekstremum noktalar, üstel fonksiyonlar ve logaritma fonksiyonu ve türevleri, finans matematiği, basit ve
bileşik faiz hesapları, matrisler ve determinantlar, ters matrisler, lineer denklem sistemleri, Cramer kuralı,
doğrusal programlama problemlerine giriş.
Servis ders
MATH 122 - MATE 122 İşletme Matematiği II
4(3+2+0)
Üstel fonksiyonların ve doğal logaritma fonksiyonunun tekrarı, belirli ve belirsiz integraller, alan hesabı,
matematiğin temel teoremi, işletme ve ekonomiye uygulamalar, iki değişkenli fonksiyonlar, parçalı türevler,
zincir kuralı, yerel maksimum ve minimumlar, olasılığa giriş, Lagrange çarpanı, iki katlı integraller ve
uygulamaları, hacim hesabı.
Ön koşul : MATH 121 - MATE 121
Servis ders
MATH 131 - Matematiğin Temelleri
3(3+0+0)
Sembolik mantık. Kümeler kuramı. Kartezyen çarpım. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Birebir ve örten fonksiyonlar.
Fonksiyonların bileşimi. Eşgüçlü kümeler. Kümelerin sayılabilirliği. Denklik bağıntıları, denklik sınıfları ve
ayrışımlar. Bölüm kümeleri. Sıralama bağıntıları: kısmı sıralama, tam sıralama, iyi sıralama. Matematiksel
tümevarım ve yinelemeli fonksiyon tanımları.
Zorunlu ders
MATH 151 - Analiz I
5(4+2+0)
Tek değişkenli fonksiyonlar, limit ve türev. Diferansiyel hesabın temel teoremleri: ara değer teoremi, uç değer
teoremi ve ortalama değer teoremi. Uygulamalar: grafik çizimi ve maksimum-minimum problemleri.
Zorunlu ders
MATH 152 - Analiz II
5(4+2+0)
Riemann İntegrali. İntegral hesabının Ortalama Değer Teoremi. Analizin Temel Teoremi. İntegral hesabı için
teknikler. Çeşitli geometrik ve fiziksel uygulamalar. Diziler. Genelleştirilmiş integraller. Sonsuz seriler. Kuvvet
serileri, Taylor serileri ve uygulamaları.
68
Ön koşul : MATH 151
Zorunlu ders
MATH 162 - Temel Cebirsel Yapılar
3(3+0+0)
İkili işlemler. Gruplar ve altgruplar. Simetrik grup. Bir elemanın mertebesi. Devirli gruplar. Halkalar. Tamlık
bölgeleri. Althalkalar. İdealler. Cisimler: Q, R, C, Zp. İzomorfizm kavramı. Tam sayılar halkası ve bir cisim
üzerindeki polinomlar halkası. Bölme ve Öklid algoritmaları. OBEB ve OKEK. Asal çarpanlara ayırma. Bölüm
yapıları.
Zorunlu ders
MATH 171 - Geometriye Giriş
3(3+0+0)
Geometride aksiyomatik yapılar; sonlu geometriler, Öklid ve Öklid dışı geometriler. Çokgenler, benzer şekiller.
Çemberin özellikleri. Çizimler. Katı cisimler. Derece ve radyan türünden açı ölçümü, trigonometrik
fonksiyonlar ve uygulamaları, sinüs ve kosinüs teoremleri, trigonometrik fonksiyonların grafikleri,
trigonometrik özdeşlikler. Kutupsal koordinatlar. Uzayda ve düzlemde vektörler. Düzlemde doğrular, uzayda
doğru ve düzlemler. Konikler ve ikinci derece yüzeyleri hakkında temel bilgiler.
Zorunlu ders
MATH 213 - MATE 213 Lineer Cebir
3(2+2+0)
Matrisler, satır denkliği, ters matris, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları,
lineer bağımlılık ve bağımsızlık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler,
Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri.
Servis ders
MATH 214 - MATE 214 Diferansiyel Denklemler
4(4+0+0)
Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel
denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel
denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları,
lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.
Ön koşul : MATH 111 - MATE 111
Servis ders
MATH 232 - Ayrık Matematik
3(3+0+0)
Temel sayma ilkeleri: Toplam ve çarpım kuralları, güvercinlik ilkesi, içerme-dışarma ilkesi. Genelleştirilmiş
permütasyonlar ve kombinasyonlar. Binom teoremi. Ayrık olasılık. Yineleme bağıntıları. Çizge kuramına giriş.
Zorunlu ders
MATH 251 - Analiz III
5(4+2+0)
R, R ve R ün topolojisi. Çok değişkenli fonksiyonlar: limit ve süreklilik. Kısmi türevler, yönlü türevler,
gradient. Diferansiyel ve teğet düzlem: Temel yardımcı teorem, yaklaşımlar. Ortalama Değer Teoremi, kapalı
ve ters fonksiyon teoremleri. Maksimum-minimum değerler. Vektörler için diferansiyel hesaba giriş: gradient,
diverjans ve rotasyon. Eğrisel koordinatlar.
Ön koşul : MATH 152
Zorunlu ders
MATH 252 - Analiz IV
5(4+2+0)
Çift katlı integraller, kutupsal koordinatlar. Genelleştirilmiş katlı integraller. Katlı integrallerde değişken
değiştirme. Üç katlı integraller: Silindirik ve küresel koordinatlar. Uygulamalar. Çizgisel integraller: eğrilerin
parametrelenmesi, Green teoremi. Yoldan bağımsızlık, tam diferensiyeller. Yüzeylerin parametrelenmesi ve
yönlendirilmesi. Yüzey integralleri. Diverjans ve Stokes teoremleri, uygulamalar.
Ön koşul : MATH 251
Zorunlu ders
MATH 254 - Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı
4(4+0+0)
Karmaşık sayılar cebri. Kutupsal gösterim. Analitiklik, Cauchy-Riemann denklemleri. Kuvvet serileri.
Elemanter fonksiyonlar. Elemanter fonksiyonlarla dönüşüm. Doğrusal kesirli dönüşümler. Çizgisel integraller,
Cauchy teoremi, Cauchy integral formülü. Taylor serileri, Laurent serileri, rezidüler, rezidü teoremi.
Genelleştirilmiş integraller.
Ön koşul : MATH 152
Zorunlu ders
MATH 255 - Adi Diferansiyel Denklemler
4(4+0+0)
Diferansiyel denklemler ve çözümleri. Varlık ve teklik teoremleri. Birinci mertebeden denklemler ve çeşitli
uygulamalar. Yüksek mertebeden doğrusal diferensiyel denklemler. Kuvvet serileriyle çözümler: Adi ve
düzgün tekil noktalar. Laplace dönüşümü: başlangış değer problemlerinin çözümü. Doğrusal diferansiyel
denklem sistemleri: operatör yöntemiyle çözümler, Laplace dönüşümüyle çözümler.
Ön koşul : MATH 152
69
Zorunlu ders
MATH 261 - Doğrusal Cebir I
4(4+0+0)
Matrisler ve doğrusal denklem sistemleri. Vektör uzayları, altuzaylar, altuzayların toplam ve direkt toplamları.
Doğrusal bağımlılık, bağımsızlık, tabanlar, boyut, bölüm uzayları. Doğrusal dönüşümler, çekirdek, görüntü,
izomorfizm. Doğrusal dönüşümler uzayı, Hom (V,W),V*, V**, transpoze. Doğrusal dönüşümlerin matrislerle
gösterimi, benzerlik. Determinantlar.
Ön koşul : MATH 162
Zorunlu ders
MATH 262 - Doğrusal Cebir II
4(4+0+0)
Bir operatörün karakteristik ve minimal polinomları, özdeğerler, köşegenselleştirilebilme. Kanonik biçimler:
Smith normal biçimi, Matrislerin Jordan ve rasyonel biçimleri. İç çarpım uzayları, norm ve ortogonallik,
izdüşümler. İç çarpım uzayları üzerinde linner operatörler, bir operatörün adjointi, normal, self adjoint,
birimsel ve pozitif operatörler. Çift doğrusal ve karesel biçimler.
Ön koşul : MATH 261
Zorunlu ders
MATH 331 - Matematiksel Kavramlar Tarihi
3(3+0+0)
Mısır ve Mezopotamyada matematik, İyonya ve Pisagorcular, Zeno paradoksları. Plato, Aristo, İskenderiyeli
Öklid, Arşimed, Appolonyus ve Diofantus. Çinde ve Hindistanda matematik. Rönesans matematiği,
müslümanların katkıları. Fermat ve Descartes dönemi. Limit kavramının gelişimi, Newton ve Leibnizin
çalışmaları, Gauss ve Cauchynin katkıları. Öklid dışı geometriler. Analizin aritmetizasyonu. Soyut cebirin
ortaya çıkışı. Yirminci yüzyılın çeşitli yönleri.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 332 - Kümeler Kuramı
3(3+0+0)
Kümeler kuramının dil ve aksiyomları. Sıralı çiftler, bağıntılar ve fonksiyonlar. Sıralama bağıntısı ve iyi sıralı
kümeler. Ordinal sayılar, transfinite indüksiyon, ordinal sayıların aritmetiği. Nicelik ve nicel sayıların
aritmetiği. Seçme aksiyomu, genelleştirilmiş kontinyum hipotezi.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 341 - Risk Analizi
3(3+0+0)
Riskin tanımı, risk yönetimi, riskin ve riski gidermenin ölçülmesi. Risk dağılımının modelleştirilmesi, temel
prim oranı ve ihtiyat ayırma teknikleri. Reasürans, bireysel ve topluluk açısından risk teorisi, güvenirlilik
teorisi, toptan yıkım teorisi.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 342 - Emeklilik Sigortası Matematiği
3(3+0+0)
Yaşam süresinin çoklu kısalma modelleri, aktüaryal fonksiyonlar, emeklilik planlarının tasarım ve finansmanı.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 352 - Gerçel Analiz
4(4+0+0)
Gerçel sayıların EKÜS özelliği. Tıkızlık, bağlantılılık. Metric uzaylar, limit, süreklilik. Diziler ve seriler, tam
metric uzaylar, limsup. Fonksiyon dizileri ve serileri, düzgün yakınsaklık, uygulamalar.
Ön koşul : MATH 252
Zorunlu ders
MATH 354 - Operasyonel Hesap
3(3+0+0)
Fourier serileri. Fourier dönüşümü, ters Fourier dönüşümü. Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümü için
inversiyan integrali (karmaşık çevre integrasyonu). Laplace dönüşümünün adi, kısmi türevli ve integral
denklemlere uygulamaları. Z-dönüşümü. Z-dönüşümü için inversiyon integrali. Z-dönüşümünün fark
denklemlerine ve doğrusal ağlara uygulamaları.
Ön koşul : MATH 254
Bölüm Seçmeli ders
MATH 356 - Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
4(4+0+0)
Birinci mertebeden denklemler; doğrusal, doğrusalsı ve doğrusal olmayan denklemler. İkinci mertebeden
doğrusal kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, kanonik biçimler. Dalga denklemi için Cauchy
problemi. Laplace denklemi için Dirichlet ve Neumann problemleri, maksimum ilkesi. Şerit üzerinde ısı
denklemi.
Ön koşul : MATH 251 ve MATH 255
Zorunlu ders
MATH 358 - Özel Fonksiyonlar
3(3+0+0)
70
Gama ve beta fonksiyonları. Pochhammer simgesi. Hipergeometrik seriler. Hipergeometrik diferensiyel
denklemler; adi ve confluent hipergeometrik fonksiyonlar. Genelleştirilmiş hipergeometrik fonksiyonlar. Bessel
fonksiyonları; fonksiyonel bağıntılar, Bessel diferansiyel denklemi. Bessel fonksiyonlarının ortogonalliği.
Legendre fonksiyonları, Hermite polinomları.
Ön koşul : MATH 255
Bölüm Seçmeli ders
MATH 361 - Soyut Cebir
4(4+0+0)
Gruplar, altgruplar, normal altgruplar ve bölüm grupları. İzomorfizm teoremleri. Direkt çarpımlar. Kümeler
üzerinde işleyen gruplar. Sınıf denklemi. Sylow teoremleri ve sonlu değişmeli grupların temel teoremi.
Halkalar, izomorfizm teoremleri. Asal ve maksimal idealler. Tamlık bölgeleri, kesir cisimleri. Öklid bölgeleri,
TÜİB, TÇB, polinomlar, çok belirsizli polinomlar. Cisim genişlemeleri. Bazı geometrik çizimlerin olanaksızlığı.
Sonlu cisimler.
Ön koşul : MATH 162
Zorunlu ders
MATH 365 - Elemanter Sayılar Kuramı
3(3+0+0)
Bölünebilme, kongrüanslar, Euler teoremi, Çin kalan teoremi ve Wilson teoremi. Aritmetik fonksiyonlar. İlkel
kökler. Karesel kalanlar ve karesel resiprosite. Diofant denklemleri.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 371 - Diferansiyel Geometri
4(4+0+0)
R3te eğriler, Frenet formülleri. Düzenli yüzeyler. Düzenli değerlerin ters görüntüleri. Yüzeyler üzerinde
türetilebilir fonksiyonlar. Teğet düzlem; bir dönüşüm diferensiyeli, vektör alanları, birinci temel form. Gauss
dönüşümü, ikinci temel form, normal eğrilik, esas eğrilik, esas doğrultular ve asimptotik doğrultular. Yerel
koordinatlarda Gauss dönüşümü. Kovaryant türev, jeodezikler.
Ön koşul : MATH 251
Zorunlu ders
MATH 390 - Bilgisayar Cebri
3(3+0+0)
İndirgemeler hakkında tanıtıcı bilgi. Programların yapısı, hazır önek işleçler. Altprogramlar. Bir bilgisayar cebir
sistemi. Bir bilgisayar cebir sistemi nasıl kullanılır. Polinomların gösterimi, gerçek fonksiyonlar, cebirsel
fonksiyonlar, matrisler ve seriler. İleri algoritmalar. Farklı değişkenlerle en büyük ortak bölen. Modüler
yöntemlerin diğer uygulamaları. P-adic yöntemler. Biçimsel entegrasyon ve diferansiyel denklemler.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 391 - Sembolik Programlama Dilleri
3(3+0+0)
Prolog dilinin tanıtımı. Prolog programlarının söz dizim kuralları ve anlamı. Listeler, işleçler ve aritmetik
yapılar. Kontrol, geri dönüş, birleştirme. Hazır altprogramlar hakkında ek bilgiler. Programlama stili ve
yöntemleri. Özyineleme. Veri yapıları üzerindeki İşleçler. İleri ağaç gösterimleri.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 441 - Optimizasyona Giriş
3(3+0+0)
Optimizasyonun önemi, konveks analizde temel tanım ve ilk bilgiler. Doğrusal ve konveks programlama
kuramı, simpleks yöntemi ve uygulamaları, doğrusal olmayan programlama, arama yöntemleri, klasik
varyasyonel hesabın temel fikirleri, optimal kontrol kuramı. Pontrayginin maksimum ilkesi ve dinamik
programlama, optimal control için doğrusal kuram.
Ön koşul : MATH 261
Bölüm Seçmeli ders
MATH 442 - Sayısal Optimizasyon
3(3+0+0)
Koşulsuz optimizasyon: Optimallik koşulları, dışbükeylik ve geometric programlama, Newton yöntemi, kuaziNewton ve eşlenik gradient yöntemler. Koşullu optimizasyon: Karucsh-Kuhn-Tucker kuramı, ikinci
mertebeden koşullar, eşitlik ve eşitsizliklerle verilen koşullar. Doğrusal programlama: optimallik ve nitelik,
simpleks yönteminin temelleri ve içnokta yöntemleri.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 443 - Fiyatlandırma Modelleri
3(3+0+0)
Sigortacılıkta ileri istatistiksel yöntemler, fiyatlandırma, zarardan dönüş yöntemleri, yinelemeli sigorta
modelleri, sigortanın karşılanabilirliği, sigortacılıkta simülasyon modelleri, mali kuruluş olarak sigorta firmaları.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 444 - Oyunlar Kuramı
3(3+0+0)
71
Oyunun tanımı, iki kişilik sıfır-toplam oyunlar, minimum-maksimum teoremi. Optimal stratejilerin hesabı, nkişilik oyunlar.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 451 - Fonksiyonel Analiz
4(4+0+0)
Normlu doğrusal uzaylar, Banach uzayları. Hahn-Banach teoremi ve sonuçları. Baire kategori teoremi. Düzgün
sınırlılık ilkesi. Açık dönüşüm ve kapalı çizge teoremleri. Hilbert uzayları.
Ön koşul : MATH 252 ve MATH 262
Zorunlu ders
MATH 453 - Lebesgue İntegrali
3(3+0+0)
Riemann integralinin gözden geçirilmesi. Rn de Lebesgue ölçümü sıfır olan kümeler, Riemann integrallenebilen
fonksiyonların karakterizasyonu. Lebesgue integrallenebilen fonksiyonlar ve Rn de Lebesgue integrali.
Yakınsaklık teoremleri, Lusin ve Egorov teoremleri. Fubini teoremi. Seçme uygulamalar.
Ön koşul : MATH 252
Bölüm Seçmeli ders
MATH 454 - Karmaşık Analiz
3(3+0+0)
Riemann dönüşüm teoremi ve Schwarz-Christofel dönüşümleri. Elemanter Riemann yüzeyleri. Konform
dönüşümünün uygulamaları. Analitik uzanım. Argüment ilkesi, Rouche teoremi. Analitik fonksiyonların
dönüşüm özellikleri: ters fonksiyon teoremi, açık dönüşüm teoremi, maksimum modülüs teoremi.
Ön koşul : MATH 254
Bölüm Seçmeli ders
MATH 458 - Olasılık ve İstatistik
4(4+0+0)
Olaylar ve olasılık. Kombinatörik problemler ve eş olasılıklı olaylar. Olasılık uzayları. Bağımsızlık ve sonlu
çarpım uzayları. Rassal değişkenler ve dağılım fonksiyonları. Rassal değişkenlerin tümlenmesi. Lp uzayları.
Rassal değişkenlerin yakınsaklığı. Koşullu beklenti. Bir stokastik sürecin kanonik uzayı. Markov zincirleri.
Martingaller.
Ön koşul : MATH 252
Zorunlu ders
MATH 459 - Elemanter Nokta-Küme Topolojisi
3(3+0+0)
Topolojik uzaylar; taban, alttaban, altuzaylar. Kapalı kümeler, limit noktaları. Hausdorff uzayları. Sürekli
fonksiyonlar, homeomorfizmler. Çarpım topolojisi. Bağlantılı uzaylar, bileşenler, yol bağlantılılık, yol
bileşenleri. Tıkızlık, dizisel tıkızlık, metric uzaylarda tıkızlık. Regüler ve normal uzayların tanımı. Urysohn
yardımcı teoremi, Tietsze genişleme teoremi.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 472 - Elemanter Geometrik Topoloji
3(3+0+0)
Öklid uzayının altkümelerinin topolojisi. Topolojik yüzeyler. Rn de yüzeyler. Yapıştırmayla yüzeyler, bağlantılı
toplam ve tıkız bağlantılı yüzeylerin sınıflandırılması. Simpleksel kompleksler ve simpleksel yüzeyler
(temelinde topolojik yüzeyler bulunan simpleksel kompleksler). Euler karakteristiği.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 480 - Fark Denklemleri
3(3+0+0)
Farklar hesabı. Doğrusal fark denklemleri: birinci mertebeden denklemler, yüksek mertebeden denklemler.
Fark denklemi sistemleri. Temel teori. Doğrusal periyodik sistemler. Kararlılık kuramı. Doğrusal yaklaşım.
Lyapunov'un ikinci yöntemi. Z-dönüşümü.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 481 - Sayısal Analiz
3(3+0+0)
Yakınsaklık, kararlılık, hata analizi ve koşullandırma. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü: LU ve Cholosky
çarpanlamaları, pivotlama, Gauss eliminasyonunda hata analizi. Matris özdeğer problemleri, kuvvet yöntemi,
orthogonal çarpanlama ve en küçük kareler problemleri. Doğrusal olmayan denklem çözümleri. Newtonun
kesen ve sabit nokta iterasyon yöntemleri.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 485 - Uygulamalı Matematik
3(3+0+0)
Kısmi türevli diferansiyel denklemlerde sınır değer problemlerinin matematiksel modellemesi. Dirichlet ve
Neumann problemlerinin ifadesi. Green fonksiyonları. Çözümlerin asimptotik analizi. Pertürbasyon teknikleri.
İntegral denklemlere giriş, Volterra ve Fredholm denklemleri, Neumann serileriyle çözümler ve özdeğer
problemleriyle bağlantılar.
Ön koşul : MATH 356
72
Zorunlu ders
MATH 487 - Özel Konular I
3(3+0+0)
Bu dersin amacı, pür ve/veya uygulamalı matematikte dikkat çeken son gelişmeleri tartışmaktır.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 488 - Özel Konular II
3(3+0+0)
Bu dersin amacı, pür ve/veya uygulamalı matematikte dikkat çeken son gelişmeleri tartışmaktır.
Bölüm Seçmeli ders
MATH 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Bu projenin, öğrencileri, bağımsız olarak, bir konuyu derinlemesine inceleyip bu konuda mezuniyet tezi
hazırlamalarına imkan sağlaması beklenmektedir.
Ön koşul : 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
73
Psikoloji Bölümü
Bölüm Başkan
Doç. Dr. Gökhan Malkoç
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. A. Kadir Özer
Prof. Dr. Falih Köksal *
Doç. Dr. Gökhan Malkoç
Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu
Yrd. Doç. Dr. Cemile Ekin Eremsoy
Yrd. Doç. Dr. Serap Özer
Yrd. Doç. Dr. T. Aslı Akdaş Mitrani
Öğr. Gör. Dr. Hasan Galip Bahçekapılı
Öğr. Gör. Dr. Fatoş Sertaç Ateş
Ar. Gör. Neslin Akşahin
Ar. Gör. Sinem Silay
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Psikoloji, hem bir bilim dalı hem de bir meslektir. Bir bilim dalı olarak, insanların duygu ve davranışlarının,
bilişsel ve algısal süreçlerinin nasıl ve neden geliştiğini anlamaya çalışır. Bir meslek olarak ise, bilimsel
araştırmalardan edindiği bilgileri, bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak ve sorunlarını çözümlemek amacıyla
kullanır.
Bölümün Amacı
Psikoloji, insan duygu ve davranışlarının nedenlerini bulmayı ve buna bağlı olarak da gelecekteki seyirlerini
kestirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Psikoloji, kendi içinde birçok uzmanlık alanına sahiptir. Psikoloji eğitimini
seçmiş birisi, dört yıllık temel eğitiminde psikoloji içinde söz konusu olan uzmanlık alanlarıyla tanışma fırsatı
bulmuş olur. Deneysel psikoloji, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, organizasyonel psikoloji,
kişilik, sağlık psikolojisi, fizyolojik psikoloji, nöropsikoloji, okul psikolojisi, gibi alanlar, psikolojinin içinde yer
alan uzmanlık yelpazesinden bazı örneklerdir. Her bir alan içinde psikolojinin yukarıda tanımlanan temel hedefi
işlenir: İnsanın, neyi, niçin, ne zaman ve nasıl yaptığını anlamak ve kestirebilmek…
Bir yanda bir psikologun insanın renkleri nasıl algıladığını araştırdığını görürken, diğer yanda bir başkasının
insanların çökkünlük, kaygı gibi duyguları neden yaşadığını ve yaşamaması için neler yapılması gerektiğini, bir
başkasının gelişimsel olarak çocukların dil becerilerini nasıl kazandıklarını, bir başkasının insanın çalışmasında
ne şekilde motive olduğunu, bir başkasının ise, okul ortamında öğrenme ve öğretme veriminin nasıl
arttırılabileceğini araştırdığını ve araştırmalarından edindiği bilgiyi uygulamaya dönüştürdüğünü görmek
mümkündür.
Psikoloji, bilimin önemini ve insanlığa katkısını görmüş ve kavramış nice ülkede layık olduğu değeri ve ilgiyi her
alanda sağlamış bir meslek haline gelebilmiştir. Ülkemizde Psikoloji, gençler arasında özellikle son yıllarda
“yükselen bir değer” olmaya başlamıştır. Bunda toplumsal taleplerin büyük etkisinin olduğu kuşku götürmez.
Artık, örneğin iş dünyasında, giderek artan bir şekilde, özellikle insan kaynakları alanında psikoloji mezunları
aranmaktadır. Okullarda hem eğitim kadrosu, hem de öğrenciler psikolojik uygulamalardan daha fazla
yararlanmak istemektedirler. Örneğin, bundan on yıl öncesine oranla toplumda psikolojik danışma arayışı içine
giren kişilerin sayısında artış gözlenmektedir. Tüm bu göstergeler, psikolojiye ilginin ve yönelimin çok açık
örnekleridir.
Üniversitemiz, Psikoloji’ye ilişkin bu yükselen ilgiyi görmüş ve önemini kavramış olarak meslek arayışı içine
girmiş gençlere Psikoloji Bölümü çerçevesinde güzel bir meslek olanağı sunmaktadır. Psikoloji lisans
programımız, gençlere toplumun her bir katmanında katkılarını yapabilecekleri işlere ulaşmalarını sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 101
Sosyal Bilimler İçin Matematik
4
0
0
4
PSY 115
Gelişim Psikolojisine Giriş I
3
2
0
4
PSY 101
Psikolojiye Giriş I
3
0
0
3
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
18
74
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
PSY 116
Gelişim Psikolojisine Giriş II
3
2
0
4
PSY 115
STAT 102
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
4
0
0
4
SOC 102
Sosyolojiye Giriş
3
0
0
3
PSY 102
Psikolojiye Giriş II
3
0
0
3
PSY 101
ENG 122
Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
ENG 101
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl III
18
T
U
L
Kr
PSY 201
Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
2
2
0
3
PSY 221
Sosyal Psikoloji I
3
0
0
3
PSY 231
Biyolojik Psikoloji
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Üniversite Seçmeli
Önkoşul
3
Fakülte Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
PSY 202
Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
2
2
0
3
PSY 201
PSY 222
Sosyal Psikoloji II
3
0
0
3
PSY 221
PSY 232
Bilişsel Psikoloji
3
0
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Fakülte Seçmeli
Kr
Önkoşul
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
PSY 361
Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
3
2
0
4
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
PSY 331
Öğrenme Psikolojisi
3
0
0
3
PSY 341
Kişilik Kuramları
3
0
0
3
PSY 343
Psikopatoloji I
3
0
0
3
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
PSY 334
Güdü ve Duygular
3
0
0
3
PSY 344
Psikopatoloji II
3
0
0
3
PSY 343
STAT 302
Psikolojide Veri Analizi
2
2
0
3
PSY 202
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
PSY 403
Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar
3
0
0
3
PSY 441
Klinik Psikoloji
3
0
0
3
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl VIII
Önkoşul
20
T
U
L
Kr
Önkoşul
75
PSY 442
Sağlık Psikolojisi
3
0
0
3
PSY 452
Örgütsel Psikoloji
3
0
0
3
PSY 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
(*)
18
145
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) STAT 302 dersini ve 100 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmak.
Ders İçerikleri
PSY 101 - Psikolojiye Giriş I
3(3+0+0)
Bu ders, davranışın biyolojik temelleri ile duyum, algı, dikkat, hafıza, öğrenme, güdülenme, heyecanlar ve
zeka gibi psikolojinin temel süreçlerini tanıtır. Bu konular, psikolojinin temel kuramları çerçevesinde incelenir.
Zorunlu ders
PSY 102 - Psikolojiye Giriş II
3(3+0+0)
PSY 101'in devamı olan bu derste düşünme, bilinç, sosyal biliş, kişilik, psikopatoloji ve psikopatolojinin
sağaltımı konularına ağırlık verilir. Ayrıca, psikolojide araştırma yöntemleri, etik ve eleştirel düşünmenin
geliştirilmesine başlangıç yapılır.
Ön koşul : PSY 101
Zorunlu ders
PSY 113 - Gelişim ve Öğrenme
3(3+0+0)
Bu derste, insan gelişiminin fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki boyutları çeşitli kuramlar bağlamında
incelenir ve bireysel farklılıklar çeşitli öğrenme kuramları ve stratejileri çerçevesinde ele alınır.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 115 - Gelişim Psikolojisine Giriş I
4(3+2+0)
Bu derste insan gelişiminin doğasına, gelişimsel süreçlere, gelişimle ilgili tartışmalara ve biyolojik ve sosyal
gelişimin temellerine odaklanılarak gelişim psikolojisindeki belli başlı kuramlar ve bilimsel çalışmalar tanıtılır.
Zorunlu ders
PSY 116 - Gelişim Psikolojisine Giriş II
4(3+2+0)
Çocukluk dönemindeki fiziksel, hareket, algısal, bilişsel, dil, kişilik, duygusal, sosyal ve ahlak gelişimi
incelenir. Gelişimsel değişimleri ve bireysel farklılıkları görebilmek için psikoloji öğrencileri anaokulunda ve
ilkokulda gözlem yaparlar ve küçük projeler gerçekleştirirler.
Ön koşul : PSY 115
Zorunlu ders
PSY 201 - Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
3(2+2+0)
Bu derste genel anlamda araştırma mantığı nın işleyişi üzerinde durulur. Psikolojik araştırmanın bilimsel ve
gözetilmesi gereken etik dayanakları, hipotez geliştirme, değişken türleri, değişkenlerin (1) betimlenmesi, (2)
aralarında ilişki kurulması ve (3) neden-sonuç ilişkisine sokulması ile örneklem oluşturma gibi temel konular
irdelenir. Bunların yanı sıra, araştırmada güvenirlik ve geçerlilik kavramları ve türleri tartışılır. Öğrenciler,
işlenen konular çerçevesinde bir araştırma projesi teklifi hazırlamaya teşvik edilirler.
Zorunlu ders
PSY 202 - Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
3(2+2+0)
Genel anlamda araştırma yöntemleri üzerinde durulur. Bu çerçevede, gözlem ve mülakat teknikleri, anket,
ölçek ve ölçek maddesi geliştirme, deneysel ve yarı-deneysel yöntemler gibi konular işlenir. Derste, değişik
araştırma sorularına uygun analiz yöntemlerinin nasıl belirleneceği ve Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) programı kullanılarak basit istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağı öğretilir. Öğrencilerden, işlenen
konulara uygun küçük çaplı projeler gerçekleştirmeleri beklenir.
Ön koşul : PSY 201
76
Zorunlu ders
PSY 204 - Psikoloji Tarihi
3(3+0+0)
Bu ders öğrencilere psikoloji tarihini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders süresince, psikoloji tarihindeki önemli
kişilerin ve görüşlerinin, çağdaş psikolojinin gelişmesinde ne gibi roller oynadıkları üzerinde durulmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 206 - Psikolojide Eleştirel Düşünce
3(3+0+0)
Bu ders, eleştirel düşünme yöntemlerinin psikoloji alanındaki çeşitli kavramlara uygulanışına odaklanmaktadır.
Ders boyunca özellikle sahte bilimin ayırt edilmesi ve eleştirel biçimde değerlendirilmesinin üzerinde
durulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin medyada yer alan tartışmalarda değinilen bilimsel iddiaları eleştirel
yöntemle değerlendirebilmeleri teşvik edilmektedir. Yanlışlanabilirlik, işlemsellik, birleşiklik kanıtları gibi
konular ele alınarak, bu yolla öğrencilerin sosyal bilimler ve özellikle psikoloji dahilinde, bilimsel araştırma ve
kanıtlar üzerinde eleştirel düşünebilmeleri yönünde donanım kazanmaları sağlanmaktadır. sağlanacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 221 - Sosyal Psikoloji I
3(3+0+0)
Bu derste sosyal psikolojiye kapsamlı bir giriş yapılır. İnsanların birbirleri hakkında düşünme ve ilişki kurma
biçimleri incelenir. Sosyal benlik kavramı, sosyal yargı, tutumlar, davranışlar, sosyal karşılaştırmalar, izlenim
oluşumu, sevgi ve bağlanma gibi konular ele alınarak, sosyal etki ve etkileşimin bilimsel olarak incelenmesine
ağırlık verilir.
Zorunlu ders
PSY 222 - Sosyal Psikoloji II
3(3+0+0)
Bu derste etki kavramı bağlamında, başka kişilerle işbirliği, rekabet, yardımlaşma, başkalarını
beğenme/beğenmeme gibi kavramlar tartışılır. Derste ayrıca, uyum, ikna, grup etkisi, önyargı ve kaynakları,
saldırganlık, çatışma ve barış gibi konular da işlenir.
Ön koşul : PSY 221
Zorunlu ders
PSY 231 - Biyolojik Psikoloji
3(3+0+0)
Bu dersin temel odak noktası davranışın biyolojik altyapısıdır. Sinir sisteminin ve beynin çalışma ilkeleri,
nöron, hormon, sinir sistemlerinin anatomisi, beynin gelişimi ve esnekliği gibi konular üzerinde durulur. Bu
kavramlarla beraber duyu sistemleri, vücut hareket ve ritimleri, vücut içi düzenlemeler, üreme davranışları,
heyecanlar, öğrenme, bellek ve dil gibi psikolojik kavramların biyolojik yapı ve çalışma ilkeleri tartışılır.
Zorunlu ders
PSY 232 - Bilişsel Psikoloji
3(3+0+0)
Bu derste, insanın bilişsel ve zihinsel süreçleri, bilgiyi işleme modeline ağırlık verilerek çeşitli yaklaşımlar
ışığında ele alınır. Algı, dikkat, hafıza, guruplandırma, dil, akıl yürütme ve problem çözme süreçlerine, güncel
kuramsal modeller ve bu modelleri destekleyen deneysel kanıtlar çerçevesinde odaklanılır.
Zorunlu ders
PSY 301 - Psikolojide Çağdaş Akımlar
3(3+0+0)
Bu ders, toplumdaki çağdaş akımları ve konuları psikolojik perspektif kapsamında ele almak amacıyla
tasarlanmıştır. Dersin ana teması, aralarında toplumsal cinsiyet araştırmaları, milliyetçilik, kimlik ve
ayrımcılık, topluluk psikolojisi bağlamında ruh sağlığı alanında önleyici müdahaleler gibi geniş bir yelpazede
yer alan konular arasından seçilmektedir. Güncel gelişmeler ve yönelimler, modern psikolojinin sunduğu
teorik çerçeve ve güncel araştırmalar ışığında ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 313 - Bilişsel Gelişim
3(3+0+0)
Bu derste, bilişsel gelişim, bilişin biyolojik temelleri, temsillerin gelişimi ve zihin kuramı, dil gelişimi ve biliş
ilişkisi çeşitli kuramlar çerçevesinde ele alınarak tartışılır.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 314 - Sosyal Gelişim
3(3+0+0)
Bu derste, duygu, kişilik ve kişiler arası ilişki alanlarındaki gelişimin yanı sıra, ahlaki ve sosyal muhakeme
konuları çeşitli kuramlar çerçevesinde işlenir.
Ön koşul : PSY 221
Bölüm Seçmeli ders
PSY 315 - Farklı Gelişen Çocuklar
3(3+0+0)
77
Derste, otizm, aşırı hareketlilik ve dikkat bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, zihinsel gerilik, konuşma
problemleri, fiziksel bozukluklar, görme bozukluğu ve işitme kaybı olan çocukların farklı gelişimleri hem teorik
olarak ele alınır hem de psikoloji öğrencileri, öğretim üyesinin denetiminde, rehabilitasyon merkezlerinde
gözlem yaparak bu çocukları daha iyi izleme olanağı bulur.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 316 - Farklı Gelişen Çocuklara Müdahale
3(3+0+0)
Farklı gelişim özellikler sergileyen çocuklara erken ve onların potansiyellerinin en üst düzeyde ortaya
çıkmasına yardımcı olabilecek müdahale yöntemleri üzerinde durulur. Her bir öğrencinin, gelişimsel bir gerilik
sergileyen (otistik, zihinsel özürlü gibi) bir çocuğa, dersin sorumlu öğretim üyesinin süpervizyonu altında
erken müdahale yöntemlerini uygulaması sağlanır.
Ön koşul : PSY 315
Bölüm Seçmeli ders
PSY 319 - Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
3(3+0+0)
Gelişim psikolojisinin özellikle dikkat çeken güncel konuları ve o alandaki bilimsel araştırmalar ayrıntılı olarak
incelenir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 322 - Sosyal Psikolojide Seçme Konular
3(3+0+0)
Bu ders öğrencilerin, sosyal psikolojinin belli bir alanına yönelik bilgi ve kavramlarını derinlemesine
öğrenmelerine yardımcı olur. Tutum değişimi, çekicilik, yardımlaşma ve benzeri konular bağlamında yürütülen
araştırmalar ayrıntılı bir biçimde incelenir ve katkıları tartışılır.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 331 - Öğrenme Psikolojisi
3(3+0+0)
Bu derste, öğrenme ve şartlamanın temel ilkeleri üzerinde durulur. Öğrenme ile ilgili önemli kavramlara, önde
gelen kuramlara ve güncel bilimsel araştırma bulgularına odaklanılarak, öğrencilerin öğrenme sürecini farklı
bakış açılarından anlamaları sağlanır. Temel öğrenme ilkelerinin ve kuramlarının, insanoğlunun yaşam
deneyimlerini açıklamada ne ölçüde yaralı olduğu tartışılır.
Zorunlu ders
PSY 332 - Bilişsel Nörobilim
3(3+0+0)
Bu derste, beyin fonksiyonları ile davranışlar arasındaki ilişkiler irdelenir. Tek hücre kayıtları, görüntüleme,
elektro fizyolojik kayıtlar ve aktif beyin uyarılmaları gibi tekniklerin uygulandığı araştırmalar üzerinde
durularak insan beyninin çalışma ilkelerine ışık tutulur. Fonksiyonel açıdan algı, dil, bellek, heyecan gibi
konular, evrim teorisi bağlamında ele alınarak zihnin gelişimi ve bilinç kavramları irdelenir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 333 - Hafıza
3(3+0+0)
Bu derste, hafıza, bilgi işleme, kodlama, bilgi depolama ve geri çağırma gibi bilişsel süreçlerin nörofizyolojik
altyapıları ile ilgili kuramlara ve araştırmalara yer verilir. Hafızanın tanık olma ve yanılsama gibi durumlardaki
işleyişi ile otobiyografik hafıza ve yaşlanmanın hafızaya etkileri üzerinde durulur.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 334 - Güdü ve Duygular
3(3+0+0)
Bu derste, dürtü, içgüdü, amaçlı davranış, sosyal ve bireysel güdüler, duyguların doğası, güdü ve duyguda
fizyolojik değişkenler, güdülerde çatışma ve çözüm konularına ilişkin kavramsal ve deneysel yaklaşımlar
üzerinde durulur.
Zorunlu ders
PSY 341 - Kişilik Kuramları
3(3+0+0)
Bu derste temel kişilik kuramları eleştirel bakışla incelenerek, normal ve anormal davranışlar ile psikoterapi
arasındaki ilişkileri kurulur. Ayrıca, kişilik kuramlarının, yaşam boyunca ve farklı sosyal ve kültürel ortamlar
çerçevesinde kişilik gelişimini anlamada ne ölçüde yararlı oldukları işlenir.
Zorunlu ders
PSY 343 - Psikopatoloji I
3(3+0+0)
Bu derste psikopatolojiye tarihsel bir perspektiften bakılarak hastalık ve sağlığa ilişkin psikolojik değişkenler
üzerinde durulur. Doktor-hasta ilişkisi, hastalıklarla baş edebilme, toplumsal destek ve kişisel disiplin konuları
ele alınır. Normal/anormal kavramları işlenirken anormal davranışla ilgili kuram ve araştırmalar gözden
geçirilir.
Zorunlu ders
PSY 344 - Psikopatoloji II
3(3+0+0)
78
Bu derste psikopatoloji türlerine giriş yapıldıktan sonra, nörotisizm, psikotisizm ve kişilik bozukluklarının
etiyolojisi ile ilgili araştırmalar üzerinde durulur.
Ön koşul : PSY 343
Zorunlu ders
PSY 345 - Duyum ve Algı
3(3+0+0)
Duyum ve algı ile ilgili çeşitli konular, psikolojik, psikofizik ve fizyolojik yaklaşımlar çerçevesinde, incelenir.
Görsel, işitsel ve kimyasal duyumlara odaklanılır.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 346 - İleri Kişilik
3(3+0+0)
Bu derste kişilik kuramlarının bugünkü durumu ve her birine ilişkin araştırma desteği üzerinde durulur.
Öğrencilerin her bir kuramı diğerleriyle karşılaştırması, zayıf ve güçlü yönlerini görmesi, bütünleyici bir kişilik
kuramı oluşturması teşvik edilir.
Ön koşul : PSY 341
Bölüm Seçmeli ders
PSY 354 - Tüketici Psikolojisi
3(3+0+0)
Bu ders psikolojik ilkelerin tüketici davranışının anlaşılmasında ne gibi roller oynadığına ilişkin bilgi
donanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Ders süresince, tüketicinin satın alma davranışının gerisinde yatan
motivasyon kaynakları, tüketicinin ürün yelpazesini nasıl algıladığı ve ürün seçeneklerine göre tepki türünde
nasıl farklılaştığı, tüketici doyumunu ölçmek için kullanılan teknik ve yöntemler, öğrenme süreçlerinin satın
alma davranışı ile ilgili bağlantısı, özellikle görsel algılama ve bellek gibi bilişsel ve algısal süreçlerin satın alma
davranışı ile ilgili bağlantıları ve kişilik boyutları, benlik algısı, durumsal ve grup etkilerinin satın alma ile ilgili
bağlantıları gibi konular işlenmektedir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 361 - Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
4(3+2+0)
Bu ders temel olarak psikolojik değerlendirmenin temel amaç ve prensiplerinin tanıtılmasını amaçlamaktadır.
Test geliştirme, test standardize etme, psikometrik özellikler, değerlendirme görüşmesi, testlerin seçimi gibi
konular ile bilişsel beceri, kişilik, özel yetenek, ilgi ve tutum değerlendirmelerine ilişkin prensiplerin
incelenmesine imkan sağlamaktadır. Ek olarak, psikolojik değerlendirmeye ilişkin etik zorunluluk konusunun
önemle üzerinde durulmaktadır.
Zorunlu ders
PSY 403 - Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar
3(3+0+0)
Derste psikolojiye ilişkin yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, Geştalt psikolojisi, psikanaliz, bilişsel psikoloji,
bilgiyi işleme gibi kuramlar tanıtılır be bu konularda sürdürülen güncel tartışmalar üzerinde durulur.
Zorunlu ders
PSY 405 - Psikolojide Ölçek Geliştirme
3(2+2+0)
Bu derste psikolojide ölçeklerle ilgili temel kavramlar ve uygulamalar, özellikle madde ve ölçek geliştirme,
ölçme teknikleri kriter ve kavramsal geçerlilik, güvenirlik, istatistiksel yöntemler göz önüne alınarak incelenir.
Her öğrencinin ilgilendiği bir alanda bir ölçek geliştirmesi beklenir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 411 - Görme Problemli Çocukların Gelişimi
3(3+0+0)
Bu derste, görme duyusu ve bozukluğu, görme problemlerinin nedenleri ve sınıflandırılması, az görmenin ve
hiç görmemenin yanı sıra, görme problemli çocuklarda hareket, dil, bilişsel, sosyal, duygusal, kişilik gelişimi
ve ortama uyum ile bağımsız hareket gibi konular işlenir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 412 - Görme Problemli Çocuklara Erken Müdahale
3(3+0+0)
Görme kayıplarının çocuğun gelişimi üzerine olan etkilerini en aza indirmek ve görme problemli çocuğun
potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak üzere, "Erken Müdahale Yöntemleri" tanıtılır. Dersi alan her öğrenci,
öğretim üyesinin yönlendirmesi ve kontrolü altında, bir görme problemli çocuğun gelişimini izleyerek ona
uygun erken müdahale programı uygular.
Ön koşul : PSY 411
Bölüm Seçmeli ders
PSY 413 - Gelişim Psikolojisinde Araştırma Uygulamaları
3(3+0+0)
79
Bu ders öğrencilere gelişim psikoloji alanında kullanılan araştırma metotlarını birebir kullanarak öğrenme
imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilerden bir araştırma konusu bularak öğretim üyesinin
destek ve rehberliğinde bu konuya uygun bir araştırma deseni geliştirmeleri ve bu araştırmayı uygulamaya
geçirmeleri beklenmektedir.
Ön koşul : PSY 116
Bölüm Seçmeli ders
PSY 414 - Adli Psikoloji
3(3+0+0)
Bu ders psikoloji bilgisinin ve psikolojik tekniklerin suç soruşturması ve araştırması, fail ve mağdurun
psikolojik yönden değerlendirilmesi, mağduriyet dinamikleri, suçlu psikolojisi, hükümlülerin tedavi ve
rehabilitasyonu durumlarında kullanımının öğrencilere tanıtılmasını amaçlamaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 431 - Davranışsal Analiz
3(3+0+0)
Bu ders davranışsal analizin temelinde yer alan tepki ve sonuçların tanımlanması, örüntü saptama ve tek
denekli deneysel desenleri gibi önerme ve bileşenlerine odaklanmayı amaçlamaktadır. Ders süresince,
öğrencilerin günlük yaşamdan seçtikleri davranışları, davranışsal analiz yöntemlerini uygulayarak incelemeleri
beklenmektedir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 433 - Deneysel Psikolojide Araştırma Uygulamaları
3(3+0+0)
Bu ders, deneysel psikolojinin spesifik alanlarında (biliş, fizyoloji, öğrenme, algı ve bunlar gibi) derinlemesine
araştırma deneyim ve becerilerinin kazanılmasını amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında, öğrenciler laboratuar
ve alanda deneysel prensiplerin uygulamaları ile ilgilenirler. Öğrenciler insan ve hayvan deneklerin içerdiği
araştırma projelerinde farklı deneysel desenlerini uygulamayı öğrenirler. Ayrıca öğrenciler APA yazım formatı
ve ilgili bilgisayar programlarını kendi araştırma projelerinde kullanma olanağına sahip olurlar.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 441 - Klinik Psikoloji
3(3+0+0)
Bu derste klinik psikolojinin gelişimi ve diğer disiplinler ile ilişkisi üzerinde durulur. Bunun yanı sıra meslek
olarak klinik psikoloji, ona ilişkin etik standartlar, yasalar, psikoterapi ve davranış bozukluklarını önleme
yöntemleri gibi klinik psikolojinin temel konuları ayrıntılı bir biçimde tartışılır.
Zorunlu ders
PSY 442 - Sağlık Psikolojisi
3(3+0+0)
Bu derste hastalık ve sağlık, stres ile baş etme, doktor-hasta ilişkisi, sosyal destek, kendini yönetme gibi
konular ele alınır. Psikologların hastane ortamlarında mesleki olarak üstlenebileceği roller üzerinde durulur.
Zorunlu ders
PSY 443 - Aile ve Grup Dinamikleri
3(3+0+0)
Bu ders, aile ve grup sistemlerinin altında yatan temel ilkeler üzerinde durur ve bireysel davranışların grup
dinamiği içinde nasıl algılanabileceğini inceler.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 444 - Bilişsel Davranışçı Yaklaşımların Ortaya Çıkışı
3(3+0+0)
Bu derste, davranışçı ve bilişsel yaklaşımların geçmişteki evreleri, günümüzdeki insan davranışını açıklama
bağlamında ele alınıp tartışılır. Öğrenciler ayrıca psikolojideki başka yaklaşımlarla davranışsal ve bilişsel
yaklaşımları karşılaştırma olanağı bulurlar.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 445 - Klinik Psikolojide Araştırma Uygulamaları
3(3+0+0)
Bu ders psikoterapi araştırmaları alanındaki yeni gelişmeler konusunda öğrencilerin bilgilerini güncelleştirmeyi
ve bir araştırma projesinin planlama, veri toplanması ve veri analizi gibi her aşamasındaki uygulamalara
katılma yoluyla klinik psikoloji araştırma yöntemlerinin iyice kavranmasını amaçlamaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 446 - Psikoterapiye Giriş
3(3+0+0)
Bu derste psikoterapi tanımları, yaklaşımları ve psikoterapi etkinliği ile ilgili araştırmalar üzerinde durulur.
Psikoterapide geçerli olan mesleki etik kuralları da ders boyunca işlenir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 448 - Çocuklarda Davranış ve Öğrenme Problemleri
3(3+0+0)
80
Bu derste öğrencilere, fobi, tikler, anksiyete bozuklukları, saldırganlık, anti-sosyal ve karşı koyma davranışları
gibi çocuklarda görülen çeşitli problemler tanıtılır. Davranış ve öğrenme problemlerini birbirinden ayırabilme
ve her ikisinin birlikte görüldüğü durumları anlayabilme konuları işlenir.
Bölüm Seçmeli ders
PSY 452 - Örgütsel Psikoloji
3(3+0+0)
Öğrencilere, kişilik, biliş, algı, insan gelişimi, davranış değişimi, grup dinamikleri, ekip organizasyonu, liderlik
gibi psikolojik değişkenlerin örgütlerdeki rolü ve kurumsal işleyişi nasıl etkilediği aktarılır. Bu derste ayrıca,
bireylerin örgütlerde etkin kullanımı, işverenlerin ve çalışanların tutumları, örgütsel davranış, iş ortamı ve
etkileri gibi konularda psikolojinin rolü ele alınır.
Zorunlu ders
PSY 461 - Zeka Ölçümü
3(3+0+0)
Bu derste yaygın kullanılan zeka testlerine giriş yapılır. Öğrencilere psikoloji alanında kullanılan bilişsel testler
tanıtılır. Öğrencinin Zeka ölçümü konusunda tarihi gelişimleri ve bugünkü yöntemleri tanıması amaçlanır.
Objektif ve projektif yöntemler ve farklılıkları işlenir. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeğinin kullanıldığı alanlar,
tanıya katkıları, alt testlerinin değerlendirmesi yapılacaktır.
Ön koşul : PSY 361
Bölüm Seçmeli ders
PSY 462 - Kişilik Ölçümü
3(3+0+0)
Bu derste yaygın kullanılan kişilik testlerine giriş yapılır ve sahada kullanılan kişilik testleri tanıtılır. Kişilik
ölçümünde farklı kuramsal yaklaşımlar, ölçümde durumluluk-süreklilik anlayışı, davranışın klinik seyrini
kestirme konuları işlenir. Yaygın olarak kullanılan projektif ve objektif testlerden örnekler verilir.
Ön koşul : PSY 361
Bölüm Seçmeli ders
PSY 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Mezuniyet Projesinde, her öğrenciden bir öğretim üyesinin danışmanlığında bir araştırma projesi teklifi
hazırlaması ve bu çerçevede, literatür taraması yapması, veri toplaması ve verileri analiz ederek 3000-4000
kelimelik yazılı bir rapor yazması beklenir. Mezuniyet projesi, üç öğretim üyesinden oluşan bir jüriye sunulur
ve onlar tarafından değerlendirilir.
Ön koşul : STAT 302 dersini ve 100 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmak
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
81
Fen Bilimleri Birimi
Birim Başkanı
Prof. Dr. Selahattin Gültekin
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ekrem Ekinci *
Prof. Dr. Selahattin Gültekin
Prof. Dr. Ş. Birgül Ersolmaz *
Doç. Dr. Cenap Şahabettin Özben *
Doç. Dr. Serkant Ali Çetin
Doç. Dr. Süreyya Kayhan Ülker *
Yrd. Doç. Dr. Arzu Çilli *
Yrd. Doç. Dr. Bukem Bilen
Yrd. Doç. Dr. Devrim Yazıcı *
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çalık
Yrd. Doç. Dr. Özgül Kurtuluş
Yrd. Doç. Dr. Savaş Arapoğlu *
Yrd. Doç. Dr. Vedat Nefer Şenoğuz
Ar. Gör. Ayşe Nihan İmrem
Ar. Gör. Burcu Özdemir
Ar. Gör. Diyadin Can
Ar. Gör. Fulya Çifter
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Fen Bilimleri Biriminin bir lisans programı bulunmamaktadır. Fen Bilimleri Birimi, Mühendislik, İktisadi ve İdari
Bilimler ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin lisans programlarında okuyan öğrencilere çeşitli düzeylerde fizik ve
kimya dersleri sunar.
Birimin Amacı
Fen Bilimleri dersleri, öğrencilerimizin kendi branşlarında görecekleri üst düzey dersleri daha iyi anlamalarına
yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Fizik ve kimya derslerinde teorik bilgi ediniminin yanı sıra laboratuar
çalışmalarına da çok önem verilir. Ayrıca, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimizin ders aldıkları konularda daha iyi
hazırlanmalarını sağlamak için programda gösterilen ders saatleri dışında öğrencileri ile ek çalışmalar yaparlar.
Fen Bilimleri Biriminin sunduğu dersler, dersleri alan öğrencilerin bağlı olduğu bölümlerin programlarında da
görülebilir.
Ders İçerikleri
CHEM 101 - KİM 101 Kimya
4(3+0+2)
Kimyada temel kavramlar, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom kuramı, kimyasal reaksiyon
stökiyometrisi ve kimyasal hesaplamalar, kimyasal bileşikler ve isimlendirilmeleri, çözeltilerdeki reaksiyonlar,
çökelme, asit-baz nötralizasyonu ve oksidasyon-redüksiyon (redoks) reaksiyonları, gazlar, termokimya,
periyodik cetvel ve özellikleri, kimyasal bağlar, çözeltilerin özellikleri, kimyasal reaksiyon kinetiği, kimyasal
dengenin prensipleri, asit ve bazlar, elektro kimya. İlgili laboratuar deneyleri ve bilgisayarda simüle edilmiş
deneyler derslerle beraber yürütülmektedir.
Servis ders
CHEM 322 - Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
3(3+0+0)
Matematiksel modellemenin temel kavramları. Doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler. Denklemlerin
çözümü için sayılsal yöntemler. Denklemlerin MATHCAD ve LINGO paket programları kullanılarak çözülmesi.
Yatışkın ve yatışkın olmayan durumdaki sistemlerin modellemesi. Kütle ve enerjinin sakınımı. Kimya
mühendisliği sistemlerinin modellenmesi. Adi ve kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayılsal çözümleri.
Kimya mühendisliğindeki sistemlerin yatışkın durum bileşeni denklikleri. Ticari açıdan önemli olan kimyasal
reaktörler. Mikroskobik bakımdan enerji ve kütle denklikleri. Gaz-sıvı sistemler ve ters akım denklikleri. Kimya
endüstrisinin çok bilinen proseslerin modelleme ve simülasyonları. Bu derste bilgisayar uygulamaları önemli
rol oynamaktadır.
Ön koşul : MATH 255
Servis ders
PHYS 101 - FİZ 101 Fizik I
4(3+0+2)
Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji,
enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı,
termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).
82
Servis ders
PHYS 102 - FİZ 102 Fizik II
4(3+0+2)
Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC
devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik
dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili
deneyler).
Servis ders
PHYS 201 - Fizik III
3(2+2+0)
Kristal yapı, yarıiletkenliğin bağ modeli, yarıiletkenliğin bant modeli, asal yarıiletkenler, katkılı yarıiletkenler,
yarıiletkenlerde iletkenlik, p n kavşaklı diyotlar, MOSFETler, çift kutuplu transistörler.
Servis ders
PHYS 222 - Modern Fizik
4(4+0+0)
Özel görecelik, dalga-parçacık dualitesi, atomik yapı, kuantum mekaniğine giriş, Bohr teorisi, tek ve çok
elektronlu atomların kısaca incelenmesi, katıların yapısal özellikleri, nükleer yapı ve radyoaktivite.
Ön koşul : PHYS 101 veya PHYS 102
Servis ders
PHYS 331 - Hesaplamalı Fizik
3(3+0+0)
Programlama temelleri. Hatalar, dağılımlar, enterpolasyon teknikleri, Doğrusal denklem sistemleri, sayısal
kareleştirme, ortalama ve hata hesapları, En küçük kareler yöntemiyle doğrusal minimizasyon ve veri
uyarlama, maksimum olabilirlik, uyarlamanın uygunluğu, hata analizi ve yayılması. Durum incelemeleri,
derste işlenen konuları pekiştirici ve bilgisayar destekli projeler.
Servis ders
PHYS 332 - Klasik Mekanik
3(2+2+0)
Lagranj mekaniği; Hamilton mekaniği; iki-cisim merkezsel kuvvet problemi; bir parçacık sisteminin dinamiği;
ivmeli referans sisteminde hareket, katı cisim hareketi; küçük salınımlar; doğrusal olmayan salınımlar ve
kaos.
Servis ders
83
İnsani Bilimler Birimi
Birim Başkanı
Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç
Yrd. Doç. Dr. Lamia Gülçur *
Yrd. Doç. Dr. Oya Berk *
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Birimin Amacı
Bir üniversite mezununun ve bir aydının, hangi uzmanlık alanına yönelirse yönelsin, temel bir genel kültüre
sahip olması, tarih ve dil bilinci taşıması, sanatların insana sağladığı zenginliklerden yoksun kalmaması
vazgeçilmez bir şarttır. Bilimsel ve teknik donanım ve becerileri kazandıran bir yüksek öğrenim sürecinde,
İnsan’ın macerasıyla ilgilenmek; bilim, felsefe, sanat, ahlak, dil ve genellikle kültür alanındaki insan başarılarını
tanımak, uzmanlık dallarındaki mesleki eğitim kadar önemli ve o eğitimin de temelindedir. İnsani Bilimler Birimi
tüm üniversite için zorunlu olan İnsani bilimler I-II derslerinde gençlere bu bilinci kazandırmaya çalışmaktadır.
Ayrıca bilimler ve disiplinler arası bağlantı ve ilişkilerin sağlam kurulabilmesi için gerekli olan temel felsefe ve
mantık formasyonunu sağlayacak, tarih ve toplum bilincini kazandıracak, edebiyatın hayat için anlam ve değeri
konusunda farkındalık yaratacak bir eğitim, insan ve toplum bilimlerinden beslenmektedir. Birimimizin seçmeli
dersler kapsamında açtığı servis dersleri, aslında her düzeydeki aydının birikim ve donanımına katkıda
bulunacak içerikte planlanmaktadır.
Ders İçerikleri
HUM 231 - İNB 231 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3(3+0+0)
Sosyal Bilimlerde profesyonel/akademik çalışmalar için gerekli bilgi kaynaklarının toplanması; kuramlardan
yola çıkılarak doğru soruların nasıl sorulacağının öğretilmesi; bunların gerçek dünyayla uyuşup uyuşmadığının
niteliksel ve niceliksel olarak nasıl test edildiğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Zorunlu ders
HUM 301 - İNB 301 Uygarlık Tarihi I
3(3+0+0)
Bu ders, Batı ve Orta Doğu uygarlıklarının eski çağlardan 16. yüzyılın sonuna kadar, Rönesans, Hümanizma,
ve Reform hareketlerini de kapsayarak geçirdiği evreleri inceler. Dersin birinci bölümünde, Mısır,
Mezopotamya, Anadolu, Yunan ve Roma uygarlıkları, ilk üçü söylence ve destanlar yoluyla sonuncuları önde
gelen düşünürlerinden seçilmiş metinlerle ele alınıp tartışılır. İkinci bölümde, imparatorlukların doğuşu tek
tanrılı dinlerin etkileri erken Hıristiyan ile İslam düşüncesi ve ortaçağ skolastisizmi, son kısımda ise Avrupada
Rönesans, Reform ve Hümanizma hareketleriyle bunlara yol açan sosyal ve kültürel olaylar irdelenir.
Servis ders
HUM 302 - İNB 302 Uygarlık Tarihi II
3(3+0+0)
Bu ders Hum 301in devamıdır.Aydınlanma çağı Rönesansın bir devamı olarak, kültürel ve zihinsel yapılardaki
kökleri ve etkileri ile birlikte ele alınıp tartışılır.Daha sonra, 19. yüzyıldan yirminci yüzyılın sonuna kadar Batı
ve Osmanlı toplumlarındaki politik, sosyo-kültürel ve düşünsel gelişmeler, dönemlerinin temsilcileri sayılacak
önemli düşünür ve bilim adamlarının yapıtlarından seçilecek örnek yolluyla irdelenir.
Ön koşul : HUM 301 - İNB 301
Servis ders
HUM 321 - Yaratıcı Yazın
3(3+0+0)
Bu ders kurmaca ve kurmaca olmayan anlatı tekniklerini irdeleyerek, öğrencilere çeşitli edebi türleri
kullanarak kendilerini ifade etme yollarını gösterir.
Fakülte Seçmeli ders
HUM 322 - İNB 322 Estetik Kuramları
3(3+0+0)
Estetiğin genel ve özel anlamlarının tanımlanması, işlevinin betimlenmesi, tarihi süreci, belli düşünürlerin
estetik kuramları ve geçirdikleri evreler, çağdaş estetik kuramları, bu kuramlara dayanılarak kişilerin kendi
estetik yargılarını oluşturabilme yolları, yaşama estetik eleştiri ile bakabilme.
Fakülte Seçmeli ders
HUM 401 - Sosyal Bilimlerde Seçme Konular I
3(3+0+0)
Bu ders sosyal bilimlerdeki farklı konuları, temaları, kuramsal ve metodolojik yaklaşımları inceler.
84
Servis ders
HUM 402 - İNB 402 Sosyal Bilimlerde Seçme Konular II
3(3+0+0)
Bu ders sosyal bilimlerdeki farklı konuları, temaları, kuramsal ve metodolojik yaklaşımları inceler.
Servis ders
PHIL 302 - FEL 302 Felsefeye Giriş
3(3+0+0)
Derste Batı felsefe geleneğinin temel konuları, felsefenin tarihsel evrimi, belli başlı felsefe kuramları ve
sorunları çerçevesinde ele alınarak irdelenir.
Servis ders
PHIL 311 - FEL 311 Etik
3(3+0+0)
Bu ders, etik kavramının ve etiğe ilişkin konuların Batı metafizik geleneğinde nasıl ve ne biçimde dile
getirildiğini ele alıp tartışır. Bu geleneğin belli başlı metinlerini, insan etosu (yaşam alanı) nedir? sorusu
bağlamında inceleyerek, etik kavramının ortaya çıkışını ve zaman içinde geçirdiği dönüşümü öğrencilere
göstermeyi amaçlar.
Servis ders
SOC 102 - SOS 102 Sosyolojiye Giriş
3(3+0+0)
Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji
kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji
biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş
toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.
Servis ders
85
HUKUK FAKÜLTESİ
Dekan V.
Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık
Eğitim Felsefesi
Ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarının gün geçtikçe arttığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca, günümüzde uluslararası
ilişkiler iç içe girmiş ve buna bağlı olarak uyuşmazlıklar artmış, daha karmaşık hale gelmiştir. Bu durumda
hukukçuların sadece iç hukuk alanında değil, uluslararası hukuk alanında da bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Bu yaklaşımdan hareketle, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerine çok nitelikli bir hukuk eğitimini
sunmayı temel amaç olarak kabul etmektedir.
Ulusal ve uluslararası rekabete hazır ve açık, özellikle uluslararası ticaret alanındaki uyuşmazlıkların çözümünde
yardımcı olacak yeterli teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi hukuk fakültemizin
temel amaçlarındandır.
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İngilizce dil bilgisini hukuk bilgisi ile birlikte kullanabilen hukukçuların,
özellikle Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde önemli rol oynayacaklarını düşünmektedir. Bu amaçla Avrupa
Birliği Hukuku alanında da yönlendirilecek ve hazırlanacak öğrenciler, kabiliyet ve potansiyellerini geliştirme
olanağına kavuşacaklardır. Bu ortam sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda öğretim elemanlarının da
kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.
Bu amaçlarla yönlendirilen öğrenciler, iç ve dış rekabet ortamında avantajlı hale gelmiş olacaklardır.
Günümüzde, “hukuk” kavramı, yeni bir anlam ve sosyal koşulların etkisiyle yeni bir içerik kazanmıştır. Hukuk
anlayışındaki bu değişiklik ve yenilikler, “hukukçu”ların fonksiyonlarını da etkileyerek, onların görevlerine yeni
görevler eklemiş, eski görevlerine yeni boyutlar kazandırmıştır. Bilgi çağının, Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerin toplumsal ve ekonomik yapılarında önemli etkilerinin olması doğal ve kaçınılmazdır. Zira Avrupa’nın
bütünleşme adımlarının gerçekleşme aşamasına ulaştığı günümüzde, belirgin teknoloji ve kültürlerin daha da
yakınlaşmasıyla, kendilerini ortak bir ekonomik yapı içinde bulan ülkelerin ve bireylerin birbirleriyle daha yoğun
dayanışma kurmaları kaçınılmaz olacaktır. Bu dayanışmanın kurallarını saptamak ise sadece ulusal nitelikli
hukukla olanaklı değildir. Bu açıdan uluslararası bir hukuk sisteminin oluşmasına, var olanların da gelişmesine
gerek bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile entegrasyon çabası içindeki Türkiye’de hukuk normlarının Avrupa Birliği
standartlarına uydurulması çalışmaları bunun en belirgin örneklerinden birisidir.
2000’li yıllar, aynı zamanda, toplumların “bilgi toplumu” olarak yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Doğuş
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerinin hukuk eğitimlerini, bilgisayar destekli programlarla sürdürmesini
de planlamaktadır. Şu anda üniversitedeki tüm akademik personel için sağlanan ve Üniversite kadrosuna ileride
katılacak tüm akademik personel için de sağlanacak olan kişisel bilgisayarlar ve bilgisayar ağı ile öğretim
elemanlarının öğrencilerle her an iletişimi kurulmuş olacak; öğrencilerin öğretim elemanlarının ders notlarına
ulaşabilmesi, sorularını aktarabilmesi ve cevaplarını alabilmesi kolaylıkla mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra,
kesintisiz internet bağlantısı, öğrenci ve akademisyenlerin bilgi toplumunun bir parçası olmalarını sağlayacaktır.
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sadece bir lisans eğitim ve öğretimi veren bir kuruluş olmayacaktır;
toplumsal eğitimin özellikle hukuk alanında bir parçası olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Doğuş
Üniversitesi Hukuk Fakültesi özellikle kültürel, ticari ve sosyal kuruluşlar ile işbirliği içine girerek, toplumsal
sorunların alan araştırmaları ile belirlenmesini ve çözüm yollarının ortaya çıkarılmasını amaçlayan, bütün bu
konularda yasama organına veriler sunmayı hedefleyen bir kamu kuruluşu olacak; her araştırmacı ve bilim
adamına projelerini gerçekleştirme açısından kapılarını açacak ve onların ülke sorunlarına katkılarını tedarik
edecektir. Bu bağlamda çeşitli bilim adamları ve katılımcılar ile bilimsel toplantılar planlanmış olup, bunlar
periyodik olarak gerçekleştirilecektir.
Hukuk Fakültesi
•
Hukuk Bölümü
Hukuk lisans programı: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.
Öğretim Elemanları
Prof.Dr.Hasan Fehim Üçışık
Prof. Dr. Abdullah Dinçkol
Prof. Dr. Attila Özer
Dr. Cevat Okutan
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
HUK 111
Medeni Hukuk (Giriş ve Kişiler Hukuku)
4
0
0
4
EKON 103
Ekonomi I
3
0
0
3
Önkoşul
86
HUK 131
Hukuka Giriş
3
0
0
3
HUK 141
Hukuk Tarihi - I (Genel + Roma Hukuku)
3
0
0
3
HUK 151
Siyasal Düşünceler ve Devlet Teorisi
3
0
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
HUK 121
Anayasa Hukuku - I
3
1
0
Toplam Kredi
2
20
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
4
HUK 112
Medeni Hukuk (Aile Hukuku)
3
1
0
HUK 122
Anayasa Hukuku - II
3
1
0
4
HUK 142
Hukuk Tarihi - II (Türk Hukuk Tarihi)
3
0
0
3
EKON 104
Ekonomi II
3
0
0
3
HUK 152
Ceza Hukukuna Giriş
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
HUK 211
Borçlar Hukuku - I (Genel Hükümler)
3
1
0
3
HUK 221
Ceza Hukuku - I (Suç Teorisi)
3
1
0
3
HUK 231
İdare Hukuku - I
3
1
0
3
HUK 241
Avrupa Birliği Hukuku
2
0
0
2
HUK 251
Devletler Umumi Hukuku - I
2
0
0
2
HUK 261
Hukuk Felsefesi
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
Trafik Hukuku
HUK 203
Çevre Hukuku
2
0
0
2
HUK 205
Kriminoloji
2
0
0
2
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
HUK 212
Borçlar Hukuku - II (Genel Hükümler)
3
1
0
3
HUK 222
Ceza Hukuku - II (Yatırım Hukuku)
3
1
0
3
3
HUK 232
İdare Hukuku - II
3
1
0
HUK 242
Hukuk Sosyolojisi
2
0
0
2
HUK 252
Devletler Umumi Hukuku - II
2
0
0
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
2
Bölüm Seçmeli
İmar Hukuku
2
0
0
HUK 204
Milletlerarası Ceza Hukuku
2
0
0
Toplam Kredi
2
17
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
HUK 341
Kara Ticareti Hukuku - I
3
1
0
3
HUK 351
Medeni Usul Hukuku - I
3
1
0
3
HUK 361
Fikrİ ve Sinaİ Mülkiyet Hukuku
2
1
0
2
HUK 371
İdari Yargı
2
0
0
2
HUK 311
Eşya Hukuku - I
2
1
0
2
HUK 321
Borçlar Hukuku - I (Özel Hükümler)
2
1
0
2
Ceza Hukuku - I (Özel Hükümler)
2
1
0
2
2
Bölüm Seçmeli
İnsan Hakları
2
0
0
HUK 303
Tüketici Hukuku
2
0
0
Toplam Kredi
Yarıyıl VI
Önkoşul
2
HUK 301
Kod
Önkoşul
2
HUK 202
HUK 331
Önkoşul
2
HUK 201
TAR 202
Önkoşul
2
18
T
U
L
Kr
Önkoşul
87
HUK 342
Kara Ticareti Hukuku - II
3
1
0
3
HUK 352
Medeni Usul Hukuku - II
3
1
0
3
HUK 362
Vergi Hukuku
3
0
0
3
HUK 372
Kamu Maliyesi
2
0
0
2
HUK 312
Eşya Hukuku - II
2
1
0
2
HUK 322
Borçlar Hukuku - II (Özel Hükümler)
2
1
0
2
Ceza Hukuku - II (Özel Hükümler)
2
1
0
2
HUK 332
Bölüm Seçmeli
2
HUK 302
Bilişim Hukuku
2
0
0
2
HUK 304
Rekabet Hukuku
2
0
0
2
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
HUK 441
İş Hukuku
4
1
0
4
HUK 451
İcra ve İflas Hukuku - I
4
1
0
4
HUK 411
Devletler Özel Hukuku - I
3
1
0
3
HUK 421
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku - I
3
1
0
3
HUK 431
Ceza Usul Hukuku - I
3
1
0
3
HUK 461
Miras Hukuku - I
2
1
0
2
HUK 471
Kara Ticareti Hukuku - III
2
1
0
2
Bölüm Seçmeli
2
HUK 401
Spor Hukuku
2
0
0
2
HUK 403
Sermaye Piyasası Hukuku
2
0
0
2
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl VIII
23
T
U
L
Kr
HUK 412
Devletler Özel Hukuku - II
3
1
0
3
HUK 422
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku - II
3
1
0
3
HUK 432
Ceza Usul Hukuku - II
3
1
0
3
HUK 442
Sosyal Güvenlik Hukuku
2
0
0
2
HUK 452
İcra ve İflas Hukuku - II
2
1
0
2
HUK 462
Miras Hukuku - II
2
1
0
2
HUK 472
Adli Bilimler
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
2
HUK 402
Avukatlık Hukuku
2
0
0
2
HUK 404
Banka Hukuku
2
0
0
2
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Önkoşul
19
153
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Ders İçerikleri
HUK 111 - Medeni Hukuk (Giriş ve Kişiler Hukuku)
4(4+0+0)
Medeni Hukuk, özel hukukun en temel dersi olup, hukuk fakültesinin her sınıfında farklı dersler halinde
okutulan bir hukuk dalıdır. Birinci sınıftaki bu derste Medeni Kanunun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku
bölümünde yer alan, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin
başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması, yeni Medeni Kanun ile
getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırmalı anlatımı dersin ilk kısmına konu edilmektedir.
Dersin ikinci kısmında ise aile hukuku ana başlığı altında; nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri,
evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal
danışmanlık gibi aile hukukun temel kavram ve kurumları pratik çalışmalarla desteklenerek anlatılmaktadır.
Zorunlu ders
HUK 112 - Medeni Hukuk (Aile Hukuku)
4(3+1+0)
88
Medeni Hukuk, özel hukukun en temel dersi olup, hukuk fakültesinin her sınıfında farklı dersler halinde
okutulan bir hukuk dalıdır. Birinci sınıftaki bu derste Medeni Kanunun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku
bölümünde yer alan, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin
başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması, yeni Medeni Kanun ile
getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırmalı anlatımı dersin ilk kısmına konu
edilmektedir.Dersin ikinci kısmında ise aile hukuku ana başlığı altında; nişanlanma, evlilik, evliliğin genel
hükümleri, evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve
yasal danışmanlık gibi aile hukukun temel kavram ve kurumları pratik çalışmalarla desteklenerek
anlatılmaktadır.
Zorunlu ders
HUK 121 - Anayasa Hukuku - I
2(3+1+0)
Anayasa kavramı, anayasa hukukunun temel kavram ve ilkeleri, siyasal iktidar, devlet, niteliği ve biçimleri,
anayasa yapım ve değiştirilme şekilleri, siyasal partiler; seçimler ve seçim sistemleri.Osmanlı Devleti Dönemi
Anayasal Gelişmeleri (Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanuni Esasi), Türkiye Cumhuriyeti
Dönemi (1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, yapım süreçleri, temel nitelikleri). Millİ Güvenlik
Konseyi rejimi ve 1982 Anayasasının yapılması, 1982 Anayasasının temel özellikleri.
Zorunlu ders
HUK 122 - Anayasa Hukuku - II
4(3+1+0)
Devlet erklerinin yapısı ve işleyişi, yürütme, yasama erkleri arasındaki ilişkiler, siyasal rejimler (parlamenter
rejim, başkanlık ve yarı-başkanlık rejimleri).1982 Anayasasında Cumhuriyetin nitelikleri (laik, demokratik,
sosyal, hukuk devleti), Kuvvetler ayrılığı, yasama fonksiyonu ve işlemleri, yürütme fonksiyonu ve işlemleri,
yasama organı (TBMM ve üyelerinin statüsü, çalışma şekli, görev ve yetkileri), yürütme organı
(cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu), yargı organı, anayasa yargısı.
Zorunlu ders
HUK 131 - Hukuka Giriş
3(3+0+0)
Sosyal davranış kuralları ve hukuk, pozitif hukukun yürürlüğü sorunu (Hukukun kaynakları, sosyo-ekonomik
değişimlerin Türk pozitif hukuk sistemine etkileri, yazılı hukuk kurallarının yürürlüğü), hukuk kurallarının
yorumu (yorum türleri, metodları, yorumda mantık kuralları), hukuk kurallarının yaptırımları, hukukun dalları,
muhakeme görevi (muhakeme makamları, iddia, savunma, yargılama; yargılama makamlarının teşkilatı),
hukukta boşluk ve hakimin hukuk kuralı koyma yetkisi, hakimin takdir yetkisi.
Zorunlu ders
HUK 141 - Hukuk Tarihi - I (Genel + Roma Hukuku)
3(3+0+0)
Önceki hukuk sistemleri hakkında genel bilgi, Roma hukuk kaynakları, Roma özel hukuk sistemi, usul hukuku
ve Roma Hukukunun sonraki hukuk sistemlerine etkileri.
Zorunlu ders
HUK 142 - Hukuk Tarihi - II (Türk Hukuk Tarihi)
3(3+0+0)
Bu derste amaç Roma usul, eşya ve borçlar hukukunun doğuşu ve bu hukuk dallarının modern hukuka etkileri
konusunda bilgilendirerek, öğrencilerin temel hukuk kavramlarını tam ve doğru şekilde anlamalarını
sağlamaktır.Bu derste, Roma siyasi tarihi ve hukuk kaynakları, özel hukuk sistemi, bu hukukun İsviçre ve
Türk hukukuna etkisi ile genel hukuk kavramlarının Roma hukukundaki oluşum süreci anlatılmaktadır. Roma
usul, eşya ve borçlar hukukunun doğuşu ve bu hukuk dallarının modern hukuka etkileri konusunda bilgi
verilmektedir.
Zorunlu ders
HUK 151 - Siyasal Düşünceler ve Devlet Teorisi
3(3+0+0)
Siyasal düşüncenin evrimi (Eski Yunan'da, Roma İmparatorluğu'nda, Ortaçağda siyasal düşünce, modern
siyasal düşüncenin doğuşu -monarşiler dönemi-, liberalizm ve parlamenter sistem, liberal demokrasi ve
çoğulculuk), genel olarak siyasal sistemler, cumhuriyet rejiminin devlet sistemi (hukuk devleti, sosyal hukuk
devleti, demokratik devlet, laik devlet, insan haklarına saygılı devlet).
Zorunlu ders
HUK 152 - Ceza Hukukuna Giriş
2(2+0+0)
Türk Ceza Hukukunun tarihcesi, ceza hukukunun tanımı, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukuna hakim
olan ilkeler (kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralı, ceza kanunlarının yorumu, kanunu bilmemek mazeret
sayılmaz kuralı), ceza kanunun yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanı, suçluların geri verilmesi.
Zorunlu ders
HUK 201 - Trafik Hukuku
2(2+0+0)
Önemi her geçen gün artan trafik hukukunda bir yandan trafik hukukunun temel kavramları ele alınırken,
diğer yandan da araç işletenin, müteşebbisin ya da kendi biletiyle araç işleten teşebbüslerin kusursuz
sorumluluk halleri incelenmektedir. Trafik hukukundan doğan sorumluluk ile genel hükümler arasındaki farklar
vurgulanmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
89
HUK 202 - İmar Hukuku
2(2+0+0)
İmar hukukunun esasları, diğer hukuk dalları ile, özellikle eşya hukuku ile olan bağı ve temel kavramların
aktarılması; İmar Hukuku kapsamında, imar hukukunun diğer hukuk dalları içerisindeki yeri ve önemi, imar
ile ilgili mevzuat, imar planları ile ilgili esaslar, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, imar mükellefiyet ve yaptırımları,
yapı denetimi ve yargısal denetim gibi konular işlenecektir.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 203 - Çevre Hukuku
2(2+0+0)
Çevre hakkı (oluşumu, anayasal düzenleme, Türkiyede durum), çevre hakkının yapısı (özneleri, konusu,
muhatabı), çevre hakkının güvenceleri (haber alma hakkı, katılma hakkı, başvuru hakkı), çevre hakkının
uluslararası boyutları (insan haklarını koruma sözleşmelerinde çevre hakkı, çevreyi koruma sözleşmeleri,
uluslararası güvenceler).
Bölüm Seçmeli ders
HUK 204 - Milletlerarası Ceza Hukuku
2(2+0+0)
Milletlerarası Ceza Hukuku dersinde, milletlerarası ceza hukukunun genel ilkeleri anlatıldıktan sonra ceza
hukuku kurallarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin ilkeler, ceza hükümlerinin milletlerarası değeri,
suçluların iadesi gibi konularla birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş olan ad hoc Mahkemeler ile
Uluslararası Ceza Divanı, Roma Statüsü kapsamında detaylı olarak incelenecektir.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 205 - Kriminoloji
2(2+0+0)
Kriminolojinin tarihçesi, Tanımı, Niteliği ve Yakın Dallarla İlişkisi, Kriminolojide Araştırma Metodları, Suç
Kavramı, Suçların Tasnifi, Suç Kavramının Kökeni, Genel Görünüşü, Suçun Açıklanması Bakımından Biyolojik,
Fizyolojik ve Psikolojik Görüşler, Suçlunun İçinde Bulunduğu Fiziki Çevre Koşullarının Suça Etkisi.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 211 - Borçlar Hukuku - I (Genel Hükümler)
3(3+1+0)
Borç kavramı, borcun kaynakları, hukuki işlemlerden, özellikle sözleşmelerden doğan borçlar, sözleşmenin
meydana gelmesi, şekli, yorumlanması, irade ile beyan arasında uygunsuzluk, iradeyi sakatlayan sebepler,
sözleşmenin konusu, hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü, temsil, haksız fiillerden doğan borçlar, haksız fiilin
unsurları, sorumluluk, zararın tazmini, maddi ve manevi tazminat, sebepsiz zenginleşme ve doğan borçlar.
Zorunlu ders
HUK 212 - Borçlar Hukuku - II (Genel Hükümler)
3(3+1+0)
Borçların sonuçları, ifa (tarafları, konusu, ifa yeri, ifa zamanı, alacaklının temerrüdü), borç ifa edilmemesinin
sonuçları, borçlunun temerrüdü, borçların 3. kişilere etkisi, borçların sona ermesi, takas, zamanaşımı,
müteselsil borç, şarta bağlı borç, cezai şart, alacağın temliki ve borcun nakli.
Zorunlu ders
HUK 221 - Ceza Hukuku - I (Suç Teorisi)
3(3+1+0)
Suç genel teorisi, tipiklik, maddi unsurlar, manevi unsurlar, hukuka aykırılık unsuru, suçun özel görünüş
şekilleri, Kusurluluğu etkileyen haller, şahsi cezasızlık sebebi ve etkin pişmanlık.
Zorunlu ders
HUK 222 - Ceza Hukuku - II (Yatırım Hukuku)
3(3+1+0)
Ceza kavramı, cezanın amacı, cezanın nitelikleri ve çeşitleri, hapis cezası, adli para cezası, cezanın
belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi, güvenlik tedbirleri, dava ve ceza ilişkisini sona erdiren nedenler.
Zorunlu ders
HUK 231 - İdare Hukuku - I
3(3+1+0)
İdare kavramı gelişim ve özellikleri, Anayasa hukuku-idare hukuku ilişkisi, idare hukukunun kaynakları, idari
yapı, yönetim biçimleri (merkezden yönetim, yerinden yönetim), yetki genişliği ilkesi, İdarenin merkez
örgütü, taşra Örgütü, yerel yönetimler, kamu görevlisi, memur (memurluğa giriş, hak ve ödevleri, ücret,
disiplin suçları ve haklarında disiplin soruşturması açılması, haklarında ceza koğuşturması, görevden
uzaklaştırma, memurların mali sorumluluğu, memurluğun sona ermesi halleri ve emeklilik).
Zorunlu ders
HUK 232 - İdare Hukuku - II
3(3+1+0)
Kamu malları, kamu mallarının türleri, idarenin mal edinme yöntemleri (kamulaştırma, devletleştirme,
istimval, ihale usulleri), kamu alacaklarının tahsili, idari faaliyetler (kolluk, idari kolluk, kamu hizmeti) idarenin
yetkileri (idari işlemler, eylemleri, idari sözleşmeler, takdir yetkisi, resen icra yetkisi), idarenin sorumluluğu
(hizmet kusuru, kusursuz sorumluluk, sorumluluğu etkileyen haller), idari yargı (doğuşu ve gelişmesi,
özellikleri, teşkilatı), idari yargılama usulü (iptal ve tam yargı davaları, yasa yolları).
Zorunlu ders
90
HUK 241 - Avrupa Birliği Hukuku
2(2+0+0)
Avrupa Birliği (AB)nin gelişimi ve tarihçesi, ABde karar alma mekanizması, Komisyon, Konsey, Avrupa
Topluluğu Adalet Divanı, ABnin hukuk işlemleri, AB hukuku üstünlüğü ve doğrudan uygulanabilirliği, Avrupa
Birliği ve Türkiye ilişkileri, gümrük birliği, hukukun uyumlaştırılması.
Zorunlu ders
HUK 242 - Hukuk Sosyolojisi
2(2+0+0)
Hukuk kavramının aracı olarak sosyoloji, hukuk ve sosyolojinin ortaklaşa konuları, hukuk kuralının genel
görünümü ve araştırılması yöntemleri, gelişim süreci içerisinde hukuk sosyolojisi, pozitif bir bilim olarak hukuk
sosyolojisi, teorik hukuk sosyolojisi, hukuk sosyolojisinin hukuk tarihindeki kökleri, klasik hukuk sosyolojisi
anlayışı ve hukuk sosyolojisinin güncel konumu.
Zorunlu ders
HUK 251 - Devletler Umumi Hukuku - I
2(2+0+0)
Uluslararası hukuk kurallarının oluşması ve gelişimi, devletler hukukunun kaynakları (teamül, andlaşmalar,
hukukun genel ilkeleri, devletin tek taraflı işlemleri, uluslararası örgütlerin kararları, doktrin, uluslararası
içtihat), devletler hukukunun kişileri (devlet, uluslararası örgütler, özel kişiler), uluslararası sözleşmeler ve bu
sözleşmelerden doğan yükümlülükler, sözleşmelerin iç hukuka etkisi.
Zorunlu ders
HUK 252 - Devletler Umumi Hukuku - II
2(2+0+0)
Devletler hukukunun alanları (diplomatik ilişkiler, uluslararası sorumluluk), uyuşmazlıkların hukuki ve barışçı
yollardan çözümü, uluslararası barış ve güvenlik hukuku, uluslararası deniz ve hava hukuku (hava hukukunu
düzenleyen uluslararası sözleşmeler).
Zorunlu ders
HUK 261 - Hukuk Felsefesi
2(2+0+0)
Hukuk felsefesinin temel sorunları, hukuk kavramı, hukukta muhakeme ve yorum, hukukta amaç, adalet
idesi, irade özgürlüğü (determinizm, endeterminizm), hak kavramı, hukuk felsefesi akımları (doğal hukuk,
tarihçi hukuk okulu, felsefi idealizm, faydacılık, hukuki pozitivizm, hukuki realizm, yeni doğal hukuk,
fenomenolojik hukuk anlayışı, varoluşçu hukuk teorisi).
Zorunlu ders
HUK 301 - İnsan Hakları
2(2+0+0)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları İle İlgili Birleşmiş Milletler Anlaşmaları, İnsan Haklarının
Korunmasına İlişkin Uluslararası Güvence Mekanizması ve Sözleşmelerin İç Hukuk Üzerindeki Etkileri, Bireysel
Başvuru Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Divanı Kararları.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 302 - Bilişim Hukuku
2(2+0+0)
Bilgisayar programlarının hukuki korunması, Elektronik veritabanları, Elektronik sözleşmeler, Dijital imza,
İnternette fikri mülkiyet hakları, kişisel verilerin korunması ve saklanması, İnternette tüketicinin korunması,
Spam.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 303 - Tüketici Hukuku
2(2+0+0)
Tüketicinin korunması ve aydınlatılması, tüketici kuruluşları (tüketici konseyi, tüketici sorunları hakem heyeti),
tüketici mahkemeleri, Avrupa Birliği tüketici hukuku.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 304 - Rekabet Hukuku
2(2+0+0)
Mukayeseli rekabet hukuku, ABD ve AB rekabet hukuku, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabeti
etkileyen uygulamalar, rekabetin yatay ve dikey kısıtlanması, münhasır dağıtım, tekeller ve tekelleşme
faaliyetleri, franchising, birleşmeler ve devir almalar, kamuyu aydınlatma ilkesi.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 311 - Eşya Hukuku - I
2(2+1+0)
Eşya üzerinde kişilere tanınan haklar, aynİ hak kavramı, mülkiyet ve mülkiyetin unsurları, menkul ve
gayrimenkul mülkiyeti kavramları (konuları, kazanılmaları, kapsamları, takyitleri, kaybı, korunmaları, türleri).
Zorunlu ders
HUK 312 - Eşya Hukuku - II
2(2+1+0)
91
Sınırlı aynİ hak kavramı, irtifak hakları (intifa, sükna, üst hakkı, kaynak hakkı, diğerleri), gayrimenkul
mükellefiyeti, rehin hakları, menkul ve gayrimenkul rehni, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi, rehnin
karşılığı ikraz, tapu sicili, zilyetlik (türleri ve mülkiyetten farklılıkları).
Zorunlu ders
HUK 321 - Borçlar Hukuku - I (Özel Hükümler)
2(2+1+0)
Türk hukukunda özel borç ilişkilerinin düzenlenmesi, temlik borcu doğuran sözleşmeler (satım, trampa,
bağışlama sözleşmeleri), kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler (kira, ariyet, karz, finansal
kiralama sözleşmeleri).
Zorunlu ders
HUK 322 - Borçlar Hukuku - II (Özel Hükümler)
2(2+1+0)
İşgörme sözleşmeleri (hizmet, istisna, neşir, vekalet, simsarlık, vekaletsiz iş görme, komisyon, nakliye
sözleşmeleri), saklama borcu doğuran sözleşmeler (vedia ve benzeri sözleşmeler), kefalet sözleşmesi, kumar
ve bahis, piyango, kaydı hayat ile irat ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri (adi
ortaklık).
Zorunlu ders
HUK 331 - Ceza Hukuku - I (Özel Hükümler)
2(2+1+0)
Hürriyet aleyhinde işlenen cürümler (siyasi hürriyet aleyhinde cürümler, din hürriyeti aleyhinde cürümler,
şahıs hürriyeti aleyhinde cürümler, mesken masuniyeti aleyhinde cürümler, sırrın masuniyeti aleyhinde
cürümler), Devlet idaresi aleyhinde işlenen cürümler (zimmet, irtikap, rüşvet, memuriyet görevini suiistimal,
görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, hükümet memurları tarafından efrada suimuamele, memuriyet unvan
ve şerefinin gaspı, hükümete karşı şiddet veya mukavemet ve kanunlara muhalefet), Adliye aleyhinde
cürümler (suç tasnii ve resmi mercileri iğfal, iftira, yalan şahitliği ve yalan yere yemin).
Zorunlu ders
HUK 332 - Ceza Hukuku - II (Özel Hükümler)
2(2+1+0)
Ammenin nizamı aleyhine cürümler, Ammenin itimadı aleyhine cürümler, Ammenin selameti aleyhine
cürümler (yangın, su baskını ve gark ve sair büyük tehlikelere müteallik cürümler), Adabı umumiye ve nizamı
aile aleyhinde cürümler (cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve iffete taarruz edenler), Şahıslara karşı
cürümler, Mal aleyhine cürümler.
Zorunlu ders
HUK 341 - Kara Ticareti Hukuku - I
3(3+1+0)
Ticari işletme hukuku (ticari işletme, ticarethane, ticari iş, ticari hüküm, tacir, ticaret sicili, tescil, ticaret
unvanı ve işletme adı, ticari defterler, cari hesap, haksız rekabet, marka, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve
çeşitli aracılık faaliyetleri), kooperatifler.
Zorunlu ders
HUK 342 - Kara Ticareti Hukuku - II
3(3+1+0)
Şahıs şirketleri (ticaret şirketleri, adi şirket, kollektif, komandit, limited şirketler; hükümleri, kurulmaları,
işlemleri, sorumlulukları, tasfiyeleri), sermaye şirketleri (Anonim şirketler; niteliği ve kuruluş şekilleri,
sorumluluk halleri, yönetim kurulu, murakıplar, genel kurul, kararlar, sermaye artırımı, hisse senetleri,
tahviller, fesih ve tasfiye, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket), ortak girişimler (joint venture).
Zorunlu ders
HUK 351 - Medeni Usul Hukuku - I
3(3+1+0)
Mahkemelerin görev ve yetkileri, iş bölümü (ticaret ve hukuk mahkemeleri ilişkisi), hakimin davaya
bakmaktan yasaklılığı ve reddi, davada taraflar (taraf ehliyeti, tarafların taahhüdü, davaların birleştirilmesi ve
ayrılması, davanın ihbarı, üçüncü şahsın müdahalesi), iki taraf vekilleri, tarafların hak ve vazifeleri, islah,
feragat ve kabul, teminat, ihtiyatİ tedbirler, muhakeme, süreler, eski hale iade, adlİ tatil, dava çeşitleri (eda
davaları, tespit davaları, inşai davalar, menkul davaları, gayrımenkul davaları, vb.), dava açılması ve
sonuçları, esasa cevap ve karşılık dava, tahkikat, delil ikamesi, tanıklık, bilirkişi, senet, yemin, keşif, delillerin
tespiti, tahkikatın sonuçlanması.
Zorunlu ders
HUK 352 - Medeni Usul Hukuku - II
3(3+1+0)
Hüküm tesisi, dosyanın işlemden kaldırılması, mahkeme masrafları, hükümlere karşı kanun yolları (temyiz,
iadei muhakeme, hükümlerin tavzihi), adlİ yardım, tahkim, hakimlerin sorumlulukları.
Zorunlu ders
HUK 361 - Fikrİ ve Sinaİ Mülkiyet Hukuku
2(2+1+0)
Telif hakları anlaşmaları ve ülkemizde fikir ve sanat eserlerine uygulanan hukuk kuralları, bilgi ve veri
bankalarının korunması, orijinal eser kavramı, resim ve modeller, grafik eser, fotoğraf, müzik, drama, film,
video ve bilgisayar programları, kablolu yayın ve uydu yayıncılığı, biyoteknoloji, heykel, mimari ve diğer
artistik sanatlar, copyright haklarının ihlali.Teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının
korunması, markalar, patentler, sınaİ tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınaİ hakların korunması ve
92
standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Dünya Ticaret Örgütü ve WIPO, Avrupa patent sistemi,
menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar ve iş akdi.
Zorunlu ders
HUK 362 - Vergi Hukuku
3(3+0+0)
Vergi kavramı, vergi hukukunun konumu, kaynakları, vergi hukukunun temel kavramları, vergilendirme
yetkisi, vergi ödevi, vergi işlemleri, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, vergi yargısı, vergi suç ve cezaları,
vergi politikası, Türk vergi sistemi (gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar
vergisi, emlak vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi), vergi icra hukuku.
Zorunlu ders
HUK 371 - İdari Yargı
2(2+0+0)
İdari yargılama kurumları, idari yargılama usulü, vergi mahkemesi, İdare mahkemesi, bölge idare
mahkemesi, Danıştay, ilgili kararlar.
Zorunlu ders
HUK 372 - Kamu Maliyesi
2(2+0+0)
Kamu maliyesi (tanımı, amaçları), kamu hizmetleri ve kamu harcamaları, kamu gelirleri ve kamu giderleri,
kamu gelir ve giderlerinin denkleştirilmesi, bütçe, maliye politikası ve devlet borçları, yerel yönetim maliyesi,
parafiskal gelirler, vergi teorisine giriş.
Zorunlu ders
HUK 401 - Spor Hukuku
2(2+0+0)
Bu ders kapsamında, sporda iş hukuku, vergi hukuku, fikri haklar ile spor kamu hukuku konularının yanı sıra;
devletler üstü teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar,
spor yargısı ve bazı sporlara özgü hukuk kuralları incelenecektir. Yabancı mevzuat ve yargı kararları ile birlikte
Türk spor mevzuatı ve bu konudaki idari yapılanma da dersin konuları arasındadır.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 402 - Avukatlık Hukuku
2(2+0+0)
Savunma makamı olarak avukat, avukatlık mesleği, avukatların hak ve sorumlulukları, barolar.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 403 - Sermaye Piyasası Hukuku
2(2+0+0)
Halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (görev ve yetkileri), halka arz, içerden ticaret (insider
trading), şirketlerin ele geçirilme yöntemleri, yatırım fonları ve ortaklıklar, borsa işlemleri ve hukuki yapı.
Bölüm Seçmeli ders
HUK 404 - Banka Hukuku
2(2+0+0)
Bankalar Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu - Merkez Bankası ilişkileri ve uluslararası
bankacılık yöntemleri, çeşitli banka sözleşmeleri (kredi açma sözleşmesi, kasa kirası sözleşmesi, banka
teminat mektubu, kredi kartı sözleşmesi, vb.).
Bölüm Seçmeli ders
HUK 411 - Devletler Özel Hukuku - I
3(3+1+0)
Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
uygulamaları.
Zorunlu ders
HUK 412 - Devletler Özel Hukuku - II
3(3+1+0)
Kanunlar ihtilafı ve bağlama kuralları, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yabancı hakem kararlarının
tanınması ve tenfizi, MÖHUKda güncel gelişmeler.
Zorunlu ders
HUK 421 - Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku - I
3(3+1+0)
Gemi kavramı, nitelik ve türleri, bayrak, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi ipoteği (tescil, kapsam, paraya
çevrilmesi, devri, düşmesi), donatan ve kaptan. Deniz kazaları; müşterek avarya, çatma, kurtarma ve
yardım, römorkaj, eşya taşıma (navlun) sözleşmeleri, yükleme ve boşaltma, taşıyanın sorumluluk ve hakları,
yolculuğa engel olan sebepler, konişmento, denizaşırı satış mukaveleleri, deniz ödüncü mukavelesi.
93
Zorunlu ders
HUK 422 - Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku - II
3(3+1+0)
Sigorta (önemi ve tarihi gelişimi), sigorta hukuku, sigorta sözleşmesi, sigorta türleri (mal sigortası, yangın
sigortası, karada ve iç sularda taşıma rizikolarına karşı sigorta, zirai sigorta, hırsızlığa karşı sigorta, can
sigortası, deniz rizikolarına karşı sigorta), sigortalının borçları, rizikonun ve zararın kapsamı, zararın
ödenmesi.
Zorunlu ders
HUK 431 - Ceza Usul Hukuku - I
3(3+1+0)
Ceza davalarına bakmakla görevli mahkemelerin türleri, , ceza yargılaması hukukunun temel kavramları,
görev, yetki, hakimin davaya bakamaması ve reddi, kararlar, tefhim ve tebliğ, mehiller, tanıklar, bilirkişi ve
keşif, zabıt ve arama, tutuklama, yakalama ve salıverilme, ifade ve sorgu, savunma, kamu davası, duruşma
(hazırlık, davaya duruşma), gaiplerin yargılanması.
Zorunlu ders
HUK 432 - Ceza Usul Hukuku - II
3(3+1+0)
Kanun yolları (itiraz, temyiz, muhakemenin iadesi ve yazılı emir), mağdurun davaya iştiraki (şahsi dava,
müdahale yolu ile dava), duruşmanın aleniyeti ve inzibatı, müzakere ve oy verme şekli, ceza kararnameleri,
müsadere usulü, cezaların infazı, muhakeme masrafları, memnu hakların iadesi.
Zorunlu ders
HUK 441 - İş Hukuku
4(4+1+0)
Genel bilgiler, İş Kanunu'nun kapsamı, hizmet akdi (akdin yapılması, akitten doğan borçlar ve akdin sona
ermesi), işin düzenlenmesi (çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), sendikalar (sendika özgürlüğü
ve hakkı, sendikların kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi), toplu iş sözleşmesi (yapılması, uygulama alanı,
değiştirilmesi ve sona ermesi), toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları (arabuluculuk, grev ve lokavt, grev ve
lokavt yasakları ve erteleme, toplu hak uyuşmazlıkları ve hakeme başvurma, kanun dışı grev ve lokavt).
Zorunlu ders
HUK 442 - Sosyal Güvenlik Hukuku
2(2+0+0)
Genel esaslar, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun riskler açısından
kapsamı (sosyal sigorta türleri), ödemelerin ortak esasları, kurumun rücu hakkı, geçmiş hizmetlerin
değerlendirilmesi, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği.
Zorunlu ders
HUK 451 - İcra ve İflas Hukuku - I
4(4+1+0)
Dersin ilk bölümünde, icra hukukunun temel ilkeleri, icra teşkilatı, icra takibinde şikayet ve itiraz kurumları,
hakkın külli ve cüzi takip yöntemleri ile temini, takip yollarının yapısı ve özellikleri, icra takibine başlama,
haciz yolu ile takip, icra takibinde paraya çevirme aşaması ve alacaklılara dağıtım esasları, rehnin paraya
çevrilmesi yolu ile takip, ilamların icrası ile ihtiyati haciz konuları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, iflas
hukukunun temel kuralları, iflas kavramı ve hukuki niteliği, iflas yolu ile adi takipte iflasın açılması, kambiyo
senetlerine dayanan iflas yolu ile takip, iflasın kaldırılması, maddi iflas hukuku, iflasın borçlunun hukuki
durumuna etkisi, iflasın alacaklıların hakları üzerindeki etkisi, alacaklılarda sıra, şekli iflas hukuku ve iflasın
tasfiyesi, iflasta organlar, iflas masasının teşkili, iflas masasının idaresi, alacaklılar toplanması ve yetkileri,
paranın paylaştırılması esasları, iflasta aciz vesikası, iflasın kapanması, iflas suçları, itibarın iadesi, iflasta
uluslararası ilişkiler, konkordato ve iptal davası ile İcra ve İflas Kanunu değişikliklerinin hukukumuza
kazandırdığı yeni kurumlardan olan sermaye şirketlerinin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması ve iflasın
ertelenmesi gibi konular ele alınmaktadır.
Zorunlu ders
HUK 452 - İcra ve İflas Hukuku - II
2(2+1+0)
Dersin ilk bölümünde, icra hukukunun temel ilkeleri, icra teşkilatı, icra takibinde şikayet ve itiraz kurumları,
hakkın külli ve cüzi takip yöntemleri ile temini, takip yollarının yapısı ve özellikleri, icra takibine başlama,
haciz yolu ile takip, icra takibinde paraya çevirme aşaması ve alacaklılara dağıtım esasları, rehnin paraya
çevrilmesi yolu ile takip, ilamların icrası ile ihtiyati haciz konuları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, iflas
hukukunun temel kuralları, iflas kavramı ve hukuki niteliği, iflas yolu ile adi takipte iflasın açılması, kambiyo
senetlerine dayanan iflas yolu ile takip, iflasın kaldırılması, maddi iflas hukuku, iflasın borçlunun hukuki
durumuna etkisi, iflasın alacaklıların hakları üzerindeki etkisi, alacaklılarda sıra, şekli iflas hukuku ve iflasın
tasfiyesi, iflasta organlar, iflas masasının teşkili, iflas masasının idaresi, alacaklılar toplanması ve yetkileri,
paranın paylaştırılması esasları, iflasta aciz vesikası, iflasın kapanması, iflas suçları, itibarın iadesi, iflasta
uluslararası ilişkiler, konkordato ve iptal davası ile İcra ve İflas Kanunu değişikliklerinin hukukumuza
kazandırdığı yeni kurumlardan olan sermaye şirketlerinin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması ve iflasın
ertelenmesi gibi konular ele alınmaktadır.
Zorunlu ders
HUK 461 - Miras Hukuku - I
2(2+1+0)
94
Medeni Kanuna göre yasal mirasçılık, hısımlık ilişkisine göre mirasçılık hakkının kazanılması, saklı paylar,
ölüme bağlı tasarrufların tabi oldukları esaslar ve bunların çeşitleri, ölüme bağlı tasarrufların yerine
getirilmesi, iptali ve bu tasarrufların tenkisinin koşulları, mirasın geçmesinin esasları ve sonuçları, terekenin
unsurları ve korunması, miras sözleşmelerinden doğan davalar, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın
paylaşılması, mirasın reddi ve mirastan feragat gibi kurumlar ele alınmaktadır.
Zorunlu ders
HUK 462 - Miras Hukuku - II
2(2+1+0)
Medeni Kanuna göre yasal mirasçılık, hısımlık ilişkisine göre mirasçılık hakkının kazanılması, saklı paylar,
ölüme bağlı tasarrufların tabi oldukları esaslar ve bunların çeşitleri, ölüme bağlı tasarrufların yerine
getirilmesi, iptali ve bu tasarrufların tenkisinin koşulları, mirasın geçmesinin esasları ve sonuçları, terekenin
unsurları ve korunması, miras sözleşmelerinden doğan davalar, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın
paylaşılması, mirasın reddi ve mirastan feragat gibi kurumlar ele alınmaktadır.
Zorunlu ders
HUK 471 - Kara Ticareti Hukuku - III
2(2+1+0)
Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrak teorileri, nama ve hamile düzenlenen kıymetli evrak, kambiyo senetleri
(poliçe, bono ve emre muharrer senet, çek), emtia senetleri (makbuz senedi ve varant, taşıma senedi),
kıymetli evrakın ziyaı ve iptali.
Zorunlu ders
HUK 472 - Adli Bilimler
2(2+0+0)
Adli Bilimler süreci, adli psikiyatri, ölüm, kimliklendirme, asfiksi, şiddet, çocuk istismarı, cinsel suçlar, intihar,
yaralar, kazalar, zehirlenmeler, tıbbİ uygulama hataları, tıbbİ etik (hasta hakları, yaşam hakkı, ötanazi, insan
haklarının ihmali, biyomedikal ilerlemeler, kiralık anne, tıbbİ gizlilik ve bilgisayar).
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
95
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dekan
Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu
Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. A. Galip Altınay
Eğitim Felsefesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, küresel rekabete ayak uydurabilen, Türkiye’de ve dünyada iş yapabilecek
bilgi ve becerilerle donatılmış girişimciler, uzmanlar, profesyonel yöneticiler, ekonomistler ve diplomatlar
yetiştirme hedefini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek için, ulusal ve uluslararası
alanda isim yapmış bir akademik kadro ile öğrenci merkezli kaliteli bir eğitim verir. Dört yıllık eğitim süresince
öğrencilerin mesleki bilgi ve yeteneklerinin gelişmesine, onların geniş bir vizyon, toplumsal bilinç ve özgüven
kazanmalarına, çağdaş ve kapsamlı bir kültürel altyapı sahibi olmalarına özen gösterilir.
Bölümler ve Programlar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki dört bölümde aşağıdaki lisans programları bulunmaktadır:
•
•
•
•
Ekonomi ve Finans Bölümü
İşletme Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
İşletme (İngilizce ve Türkçe) lisans programları: 1997-1998 eğitim-öğretim yılında,
Uluslararası İlişkiler lisans programı: 1998-1999 eğitim-öğretim yılında,
Ekonomi ve Finans lisans programı: 2002-2003 eğitim-öğretim yılında,
Ekonomi ve Finans (Türkçe) lisans programı: 2006–2007 eğitim-öğretim yılında,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.
96
Ekonomi ve Finans Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Cudi Tuncer Gürsoy
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Prof. Dr. Nazım Engin *
Prof. Dr. Öner Eyrenci
Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu
Doç. Dr. Ahmet Ercan Gegez *
Doç. Dr. A. Galip Altınay
Doç. Dr. A. Lerzan Yılmaz *
Doç. Dr. Besim Bülent Bali
Doç .Dr. Elif Çepni
Doç. Dr. Seyfettin Erdoğan *
Yrd. Doç. Dr. Faik Çelik *
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nedim Süalp *
Yrd. Doç. Dr. Sadullah Çelik *
Yrd. Doç. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Bayraktutan *
Ar. Gör. Mehtap Öner
Ar. Gör. Suna Gönültaş
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Ekonomi bilimi, hızla küreselleşen dünyada ülkelerin gelişmeleri ve yaşam standartlarını yükseltmeleri
bakımından tartışmasız bir öneme sahiptir. Finans ise ekonominin reel sektörlerine kaynak aktarımını yönetmek
ve sağlamakla yükümlü bir uzmanlık alanıdır. Döviz, borsa ve öteki finansal piyasaların, yatırımcıların fonlarını
işletme, değerlendirme ve onlara fon temin etme gibi konularda çok önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle gerek
teori, gerekse uygulama yönünden ekonomi ve finans konuları yakın tarihte birbirlerine daha bağlı duruma
gelmiştir. Bu durum, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yaşanan hızlı küreselleşmeyle birleşince, çağdaş
toplumlarda ekonomi ve finans bilimleri arasındaki ilişkiler ayrılamaz bir duruma getirmiştir. Doğal olarak bu
alanlarda yetişmiş insan gücüne de büyük bir ihtiyaç doğmuştur.
Bölümün Amacı
Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Türkiye’de ekonomi ve finans alanlarında disiplinler arası nitelikli
lisans eğitimi veren ilk ve tek öğrenim kurumu olma ayrıcalığına sahiptir. Eğitim programının ana hedefi,
ülkenin ekonomik ve finansal sorunlarını çözebilecek becerilerle donatılmış elemanlar yetiştirmektir. Bu
bağlamda, ekonomi ve finans konularında temel bilgilerle donatılan öğrencilerinin analitik düşünme
yeteneklerini de geliştirerek onların uzmanlık bilgilerini gerçek yaşama uygulayabilmelerini sağlar.
Oldukça güçlü bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olan Ekonomi ve Finans Bölümü’nün, ilk dört yarıyılında
Ekonomik Analiz, İşletme Finansı, Matematik, İstatistik, Bilgisayar ve Muhasebe gibi temel alan dersleri
okutulur. Sonraki yıllarda ise Uluslararası İktisat, Kalkınma Ekonomisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar,
Uluslararası Finans, Yatırım Analizleri, Gayrimenkul Finansmanı ve Portföy Yönetimi ile Bankacılık gibi alana
ilişkin zorunlu ve seçmeli derslere yer verilir. Bölüm seçmeli dersleri, küresel anlamda ekonomi ve finans
dallarını ilgilendiren güncel konuları içermektedir. Ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler
bu derslerde ayrıntılı biçimde incelenerek teorik bilgilerin somut örneklerle desteklenmesine çalışılmaktadır.
Bölüm, doğrudan uygulamalı eğitime de ağırlık vererek proje ve staj türü çalışmaları özellikle teşvik eder.
Ekonomi ve Finans Bölümü mezunları, imalat sanayi, ticaret, taşımacılık, turizm, iletişim, bankacılık, sigortacılık
ve sermaye piyasaları gibi çok çeşitli alanlarda görev alırlar.
Ders Planı (İngilizce Ekonomi ve Finans Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 121
İşletme Matematiği I
3
2
0
4
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
ECON 103
Ekonomi I
3
0
0
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Üniversite Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 122
İşletme Matematiği II
3
2
0
4
MATH 121
97
BA 102
COME 104
İşletme Yönetimine Giriş
İşletmelerde
Bilgisayar
Programlama
3
2
0
2
3
ECON 104
Ekonomi II
3
0
0
3
ECON 103
ENG 122
Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
ENG 101
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Uygulamaları
0
0
3
ve
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
BA 211
Finansal Muhasebe I
4
0
0
4
STAT 201
İşletme İstatistiği I
3
0
2
4
ECON 211
Mikroekonomi
3
0
0
3
ECON 103
FIN 221
Finansal Yönetim I
3
0
0
3
BA 102
İŞ 231
İşletme Hukuku I
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
BA 212
Finansal Muhasebe II
4
0
0
4
BA 211
STAT 202
İşletme İstatistiği II
3
0
2
4
STAT 201
ECON 212
Makroiktisat
3
0
0
3
ECON 103
FIN 222
Finansal Yönetim II
3
0
0
3
BA 102
İŞ 232
İşletme Hukuku II
3
0
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECON 321
Uluslararası Ekonomi
3
0
0
3
ECON 103
ECON 323
Para Ekonomisi
3
0
0
3
ECON 103
FIN 321
Finansal Pazarlar ve Kurumlar
3
0
0
3
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
İŞ 331
Finansal Hukuk
3
0
0
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
BA 312
Yönetim Muhasebesi
3
0
0
3
BA 211
ECON 322
Ekonometri
3
0
0
3
STAT 201
ECON 324
İktisadi Kalkınma
3
0
0
3
ECON 103
FIN 324
Yatırım Yönetimi
3
0
0
3
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
Fakülte Seçmeli
Kr
Önkoşul
HUM 301
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
FIN 421
Uluslararası Finans
3
0
0
3
ECON 321
FIN 423
Kamu Maliyesi
3
0
0
3
FIN 221
ECON 429
Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri
2
0
0
2
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
ENG 401
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
16
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECON 422
Türkiye Ekonomisi
3
0
0
3
EF 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
ECON 103
(*)100
kredilik
dersten
başarılı olma şartı aranır.
98
FIN 430
Ticari Bankacılık
3
0
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
15
139
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*)100 kredilik dersten başarılı olma şartı aranır.
Ders Planı (Türkçe Ekonomi ve Finans Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATE 121
İşletme Matematiği I
3
2
0
4
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
EKON 103
Ekonomi I
3
0
0
3
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl II
MATE 122
Önkoşul
17
T
U
L
Kr
Önkoşul
3
2
0
4
MATE 121
BİM 104
İşletme Matematiği II
İşletmelerde
Bilgisayar
Programlama
2
0
2
3
EKON 104
Ekonomi II
3
0
0
3
İŞ 102
İşletme Yönetimine Giriş
3
0
0
3
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Uygulamaları
ve
Toplam Kredi
EKON 103
İNG 101
17
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
İSTA 201
İşletme İstatistiği I
3
0
2
4
İŞ 211
Finansal Muhasebe I
4
0
0
4
İŞ 231
İşletme Hukuku I
3
0
0
3
EKON 211
Mikroekonomi
3
0
0
3
EKON 103
FİNS 221
Finansal Yönetim I
3
0
0
3
İŞ 102
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
İSTA 202
İşletme İstatistiği II
3
0
2
4
İSTA 201
İŞ 212
Finansal Muhasebe II
4
0
0
4
İŞ 211
İŞ 232
İşletme Hukuku II
3
0
0
3
EKON 212
Makroiktisat
3
0
0
3
EKON 103
FİNS 222
Finansal Yönetim II
3
0
0
3
İŞ 102
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
Toplam Kredi
2
19
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
EKON 321
Uluslararası Ekonomi
3
0
0
3
EKON 103
EKON 323
Para Ekonomisi
3
0
0
3
EKON 103
FİNS 321
Finansal Pazarlar ve Kurumlar
3
0
0
3
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
İŞ 331
Finansal Hukuk
3
0
0
3
Bölüm Seçmeli
3
99
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
EKON 322
Ekonometri
3
0
0
3
İSTA 201
EKON 324
İktisadi Kalkınma
3
0
0
3
EKON 103
FİNS 324
Yatırım Yönetimi
3
0
0
3
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
İNB 301
İŞ 312
Yönetim Muhasebesi
3
0
0
3
İŞ 211
Fakülte Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
FİNS 421
Uluslararası Finans
3
0
0
3
EKON 321
FİNS 423
Kamu Maliyesi
3
0
0
3
FİNS 221
EKON 429
Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri
2
0
0
2
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
14
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
EKF 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
(*)
EKON 422
Türkiye Ekonomisi
3
0
0
3
EKON 103
FİNS 430
Ticari Bankacılık
3
0
0
3
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
KGS 490
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
15
137
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 100 kredilik dersten başarılı olma şartı aranır.
Ders İçerikleri
ECON 101 - EKON 101 Ekonomiye Giriş
3(3+0+0)
Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici
davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya,
işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.
Servis ders
ECON 103 - EKON 103 Ekonomi I
3(3+0+0)
Mikro ve makroiktisadın temel kavramları; ekonomik problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici
davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları.
Zorunlu ders
ECON 104 - EKON 104 Ekonomi II
3(3+0+0)
Milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sorunlar;
makroekonomik politika araçları.
Ön koşul : ECON 103 - EKON 103
Zorunlu ders
ECON 211 - EKON 211 Mikroekonomi
3(3+0+0)
Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve
rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi;
refah ekonomisi.
100
Ön koşul : ECON 103 veya ECON 101 - EKON 103 veya EKON 101
Zorunlu ders - Servis ders
ECON 212 - EKON 212 Makroiktisat
3(3+0+0)
Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve
enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.
Ön koşul : ECON 103 veya ECON 101 - EKON 103 veya EKON 101
Zorunlu ders - Servis ders
ECON 321 - EKON 321 Uluslararası Ekonomi
3(3+0+0)
Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckcher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi;
güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar;
ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.
Ön koşul : ECON 103 veya ECON 101 - EKON 103 veya EKON 101
Zorunlu ders - Servis ders
ECON 322 - EKON 322 Ekonometri
3(3+0+0)
Klasik doğrusal regresyon modeli; klasik doğrusal regresyon modeli varsayımlarından sapmalar; (çoklu
doğrusal bağlantı, değişen varyans ve otokorelasyon ve model belirleme hataları problemleri); gölge
değişkenler ve kullanımları; ekonometride seçilmiş konular.
Ön koşul : STAT 201 - İSTA 201
Zorunlu ders - Servis ders
ECON 323 - EKON 323 Para Ekonomisi
3(3+0+0)
Para tanımı ve mali sistemler; faiz oranlarının belirlenmesi; yatırım kurumları ve bankacılık sektörü, merkez
bankası, para arzı, milli gelir ve fiyat düzeyi; amaçlar, hedefler, araçlar ve politikalar; para politikasının
etkileri; uluslararası mali sistem, Avrupa Birliği'nde parasal sistem.
Ön koşul : ECON 103 - EKON 103
Zorunlu ders
ECON 324 - EKON 324 İktisadi Kalkınma
3(3+0+0)
Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; iktisadi gelişme modelleri; büyüme, yoksulluk, gelir dağılımı,
yüksek nüfus artış hızı, işsizlik, köyden kente göç, tarımsal dönüşüm, eğitim, sanayileşme, ticaret ve dış
borçlanma sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik politikalar.
Ön koşul : ECON 103 veya ECON 101 - EKON 103 veya EKON 101
Zorunlu ders - Servis ders
ECON 421 - EKON 421 Matematiksel İktisat
3(3+0+0)
Matematiksel ekonominin temelleri, ekonomik modeller, statik (veya denge) analiz, doğrusal modeller ve
matris cebir, karşılaştırmalı statik ve türevler, en-iyileştirme problemleri, ekonomik dinamikler ve entegral.
Ön koşul : MATH 122 - MATE 122
Bölüm Seçmeli ders
ECON 422 - EKON 422 Türkiye Ekonomisi
3(3+0+0)
Türkiye ekonomisinde kuruluşundan bu yana kaydedilen gelişmeler; Türkiye ekonomisinin analizi; yapısı,
trendleri, problemleri ve politika uygulamaları.
Ön koşul : ECON 103 - EKON 103 veya EKON 101
Zorunlu ders - Servis ders
ECON 423 - EKON 423 Çevre Ekonomisi
3(3+0+0)
Ekonomi ve çevre, ekonomik verimlilik ve piyasalar, çevre standartları ve ekonomi, kirliliğin toplumsal etkileri,
çevre koruma maliyetleri, fayda - maliyet analizi, çevre politikaları analizi, uluslararası anlaşmalar, ekonomik
kalkınma ve çevre.
Bölüm Seçmeli ders
ECON 424 - EKON 424 Dünya Ekonomisinde Güncel Konular
3(3+0+0)
Dünya ekonomisindeki son gelişmeler analizi, küreselleşme, bölgeselleşme, ticaret, finans ve gelir dağılımı
problemleri, ekonomik büyüme ve kalkınma, işsizlik ve enflasyon sorunları.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
101
ECON 425 - EKON 425 Çalışma Ekonomisi
3(3+0+0)
Emek arzı, emek talebi, emek piyasasında denge, insan sermayesi, ücretlerin yapısı ve belirlenmesi, emeğin
mobilitesi, emeğe karşı ayrımcılık, işçi sendikaları, toplu sözleşme ve çalışmayı teşvik eden faktörler, işsizlik.
Ön koşul : ECON 103 - EKON 103
Bölüm Seçmeli ders
ECON 426 - EKON 426 Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği
3(3+0+0)
Ekonomik bütünleşme teorileri ve ekonomik bütünleşmenin aşamaları, Avrupa Birliğinin tarihçesi, kurumları
ve çalışma sistemi, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler.
Bölüm Seçmeli ders
ECON 427 - EKON 427 Ekonomik Düşünce Tarihi
3(3+0+0)
Ders ekonomik olayları tarihsel perspektif içinde ele alarak şu gibi konular üzerinde durmaktadır. Klasik
dönemden önceki Ekonomik Düşünce: Markantiliz ve Fizyokratlar, Klasik Ekonomik Düşünce, Adam Smith,
Thomas Malthus, D.Ricardo, J.S.Millve Karl Marx, Durkeim, Weber, Yeni klasik düşünceler Marshall ve
diğerleri Keynes ve Keynes sonrasıgelişmeler, çağdaş yeni klasik düşünceler.
Bölüm Seçmeli ders
ECON 429 - EKON 429 Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri
2(2+0+0)
İşletme ve Yönetim alanlarındaki araştırmaların özelliği, araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma önerisi,
literatür taraması yapma, araştırma stratejisinin belirlenmesi, birincil ve ikinci veriler ve bunların derlenme
esasları, örnekleme ve türleri, verilerin düzenlenmesi ve analizi, araştırma projesinin yazımı ve sunumu.
Zorunlu ders
ECON 430 - EKON 430 Kamu Ekonomisi
3(3+0+0)
Pazar Ekonomisi ve kamu ekonomisinin karşılaştırılmalı analizi, piyasa başarısızlık teorisi, kamu malları teorisi,
kamu ekonomisinde karar verme, kamu harcamalarının ekonomik analizi, eğitim, sağlık ve çevre hizmetleri,
vergilerini ekonomik etkileri, kamu finans politikası.
Ön koşul : ECON 103 - EKON 103 veya EKON 101
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
ECON 431 - EKON 431 Endüstriyel Ekonomi
3(3+0+0)
Tam rekabet, tekelci piyasalar, çok fabrikalı tekeller, tekel gücü ile fiyatlandırma, oligopol piyasa modelleri,
kartelleşme, piyasa yoğunluğu ve birleşmeler, dikey bütünleşme, giriş engelleri, teknoloji ve yenilik yarışı,
ARGE de ortaklık, patentler, reklam.
Bölüm Seçmeli ders
ECON 432 - EKON 432 Oyun Kuramı
3(3+0+0)
Bu ders, lisans düzeyinde bir ders olarak, oyun kuramı ve uygulamasına ilişkin konuları giriş düzeyinde
işleyecektir. Konular arasında, rekabet modelleri, işbirliği ve çok kişili karar verme konuları, ele alınacaktır. Bu
kapsamda, tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji, mahkmlar ikilemi oyunu, Nash dengesi ve uygulamaları,
karışık strateji dengesi ve uygulamaları, ardışık türden oyunlar, tekrarlı oyunlar, açık artırma stratejileri,
pazarlık oyunları ve oy verme oyunları üzerinde durulacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
EF 492 - EKF 492 Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Öğrencinin, mezun olabilmek için bir araştırma projesi hazırlaması gerekir. Bu proje, bir danışman
gözetiminde hazırlanıp tamamlandıktan sonra jüri önünde sunulacaktır. Öğrencinin, öğrenimi boyunca edindiği
bilgi ve becerileri bu projede yansıtması beklenmektedir. Bu deneyim ona bilimsel yöntemleri uygulama fırsatı
verecek ve onun yazılı ve sözlü prezantasyon becerisinin gelişmesine yardımcı olacaktır.
Ön koşul : 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
EKON 407 - Yapım Ekonomisi
2(2+0+0)
Ekonomi kavramı. Kullanılabilecek Bina ilk yatırım maliyeti, bina kullanım maliyeti, ekonomik bina tasarımında
bina maliyeti planlaması ve kontrolü, bina tasarım sürecinin her alt evresinde kullanılabilecek maliyet tahmin
(hesap) yöntemleri, bina maliyetini etkileyen faktörler, tasarımın çeşitli evrelerinde bina maliyeti hesabına ve
maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamalar.
Zorunlu ders
FIN 221 - FİNS 221 Finansal Yönetim I
3(3+0+0)
İşletme finansına giriş; finansal çevre ve faiz oranları; mali tabloların analizi; mali planlama ve kontrol; karlılık
oranları; paranın zaman değeri; bono ve hisse değerlerini hesaplama; işletme sermayesi politikası; nakit ve
stok yönetimi; kısa vadeli finansman.
102
Ön koşul : BA 102 - İŞ 102
Zorunlu ders - Servis ders
FIN 222 - FİNS 222 Finansal Yönetim II
3(3+0+0)
Sermaye bütçelemesi; nakit akımları ve risk; sermayenin maliyeti; sermaye yapısı; temettü politikası; adi
hisse finansmanı; ticari bankacılık; uzun vadeli borç finansmanı; mali türevler; kurumsal yeniden
yapılandırma; uluslararası finans.
Ön koşul : BA 102 - İŞ 102
Zorunlu ders - Servis ders
FIN 321 - FİNS 321 Finansal Pazarlar ve Kurumlar
3(3+0+0)
Finansal alacaklar; faiz oranları ve piyasalar; aracı kurumlar ve ekonomideki rolleri; mali piyasada devletin
rolü; aracı kurumların yönetimleri, faiz oranı riski, kredi riski ve döviz kuru riski
Zorunlu ders - Servis ders
FIN 324 - FİNS 324 Yatırım Yönetimi
3(3+0+0)
Beklenen getiri ve risk; menkul değer varlıkları ve menkul değer piyasaları; finansal enformasyon kaynakları;
piyasa endeksleri; menkul değer fiyatlarını belirleyen etkenler; portföy analizi; sermaye varlıkları
fiyatlandırma modeli; bono fiyatlandırması; getiri eğrisi; faiz oranı riski; sermaye fiyatlandırması; hisse
senetlerinde fiyat hareketleri ve teknik analiz; portföy seçimi; yatırım performansı değerlendirmesi; türevler.
Zorunlu ders - Servis ders
FIN 326 - FİNS 326 Bilgisayar Destekli Finansal Modelleme
3(2+2+0)
Finans teorisinin güncel programlama paketlerini (Excel ve SPSS) kullanarak finansal karar verme
süreçlerinde pratik uygulaması. Finansal raporlama, bütçe planlaması, finansal oranlar ve pro-forma bilanço,
CAPM ve APT, paranın zaman değeri, finansal bütçeleme, risk, portfolio modelleme, opsiyon fiyatlama, sabit
getirili yatırım araçları gibi önemli finansal kavramlar hakkında bilginin derinleştirilmesi.
Ön koşul : FIN 221 - FİNS 221
Bölüm Seçmeli ders
FIN 421 - FİNS 421 Uluslararası Finans
3(3+0+0)
Uluslararası fon akımları; döviz, opsiyon, gelecek sözleşmeleri piyasaları; devletin döviz kuru üzerindeki
etkisi; döviz kuru riski yönetimi; uluslararası mali piyasalardaki gelişmeler ve kur değişmeleri; kısa vadeli ve
uzun vadeli aktif ve pasif yönetimi; uluslararası bankacılık; uluslararası sermaye piyasaları.
Ön koşul : ECON 321 - EKON 321
Zorunlu ders - Servis ders
FIN 422 - FİNS 422 Risk Yönetimi ve Sigortacılık
3(3+0+0)
Risk tanımı; risk yönetimi; sigorta şirketleri; temel sigortacılık terimleri; sigorta riski ve büyük rakamlar
kanunu; sigorta kaynakları; özel ve kamu sigorta şirketleri; hayat sigortası; sigortacılık sektörünün
karşılaştığı zorluklar
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
FIN 423 - FİNS 423 Kamu Maliyesi
3(3+0+0)
Kamu maliyesi kavramı, kamu sektörünün ekonomik işlevleri ve amaçları, sektörler arası kaynak dağılımı ve
araçları, kamu maliyesi ilkeleri, kamu mallarının sınıflandırılması ve ekonomik yorumu, ithalat ve ihracat
düzenlemesinde kamu maliyesinin rolü, Arrowun imkansızlık teoremi, kamu projelerinde yarar-maliyet analizi,
özel mali sorunlar.
Ön koşul : FIN 221 - FİNS 221
Zorunlu ders - Servis ders
FIN 424 - FİNS 424 Gelişmekte Olan Sermaye Piyasaları
3(3+0+0)
Gelişmekte olan piyasalara yapılacak yatırımlara yatırımcılar ve politika uygulayıcıları açısından bakış; mali
krizler; mali serbestleştirme; sermaye akımları; siyasi ve diğer risklerin ve fiyatlandırılması; yönetim ve mali
yapı; bölgesel birleşmeler.
Bölüm Seçmeli ders
FIN 425 - FİNS 425 Portföy Teorisi ve Yönetimi
3(3+0+0)
Modern portföy yönetimine giriş; yatırım kararlarında, varlıkların fiyatlandırılmasında, risk ve çeşitlendirmede,
fiyatlandırma modellerinde portföy yönetiminin etkisi; yatırım yönetimi ve performans değerlendirmesi
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
FIN 426 - FİNS 426 Finansal Yönetimde Vakalar
3(3+0+0)
103
Finansal teorinin örnek olay ve gelişmelere uygulanmasına yönelik çalışmalar.
Bölüm Seçmeli ders
FIN 427 - FİNS 427 İşletme Sermayesi Yönetimi
3(3+0+0)
İşletme sermayesinin tanımı, hesaplanması; net işletme sermayesi; ticari alacakların yönetimi; hisse
yönetimi; menkul değerlerin yönetimi
Ön koşul : FIN 221 - FİNS 221
Bölüm Seçmeli ders
FIN 428 - FİNS 428 Finansal Türevler
3(3+0+0)
Finansal türev araçlarının tanımlanması; finansal risk yönetiminin modern araçları; sabit getirili varlıkların
değişik türlerinin anlaşılması; her biri ile ilişkili risklerin anlaşılması ve döviz riski; gelecek işlemleri, opsiyon
ve swap piyasaları; faiz oranı riski yönetimi; döviz piyasalarında kur ilişkileri.
Bölüm Seçmeli ders
FIN 429 - FİNS 429 Taşınmaz Yönetimi ve Finansmanı
3(3+0+0)
Taşınmaz yönetiminin tanımı; gelişmekte olan piyasalarda taşınmazların önemi; taşınmazların yüksek
enflasyonlu ekonomilerde bir yatırım alternatifi rolü oynaması; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
bankaların, emlak şirketlerinin ve uzun vadeli ipoteklerin önemi; faiz oranı riski ve diğer yatırım alternatifleri.
Bölüm Seçmeli ders
FIN 430 - FİNS 430 Ticari Bankacılık
3(3+0+0)
Bankacılık sistemi, bankaların yönetimi ve organizasyon şemaları, aktif ve pasif yönetimi, kredi analizleri ve
yönetimi, kredi politikası, yatırım politikaları ve yönetimi, uluslararası bankacılık, banka yönetiminde bilişim
teknolojileri.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
104
İşletme Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Türkan Benan Orbay
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Alptekin Günel
Prof. Dr. Canan Çetin *
Prof. Dr. Orhan Şener *
Prof. Dr. Türkan Benan Orbay
Prof. Dr. Uğur Yozgat *
Doç. Dr. Bülent Sezen*
Doç. Dr. Ercan Gegez *
Doç. Dr. Erdoğan Koç
Doç. Dr. Lütfihak Alpkan *
Doç. Dr. Nihat Kaya *
Doç. Dr. Y.Yıldız Güzey *
Yrd. Doç. Dr. Fatma Gül Aygen
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Değirmenci
Yrd. Doç. Dr. M. Fuat Beyazıt
Yrd. Doç. Dr. Tuba Dumlu *
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kaynak *
Öğr. Gör. Dr. Fatih Anıl *
Öğr. Gör. Dr. Sevilay Suyabatmaz *
Ar. Gör. Ayşe İlgün
Ar. Gör. Bahar Kınay
Ar. Gör. Güler Ertaş
Ar. Gör. S. Revda Dinibütün
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
İşletme Bölümü tarafından, birinin öğretim dili İngilizce ve diğerinin öğretim dili Türkçe olan iki ayrı
lisans programı paralel olarak sunulmaktadır.
Bölümün Amacı
İşletme Bölümü lisans eğitimleri süresinde öğrencilerine,
Kritik düşünme ve işletmeye ilişkin karmaşık sorunlara çözüm üretebilme,
Gelişen işletmecilik ilke ve standartlarını izleyebilme, bu amaçla araştırma yapabilme,
Çağdaş bir işletmecinin bilmesi gerekli teknolojik alt yapıya (bilgisayar-internet vb) sahip ve bunları
etkin düzeyde kullanabilme,
Şirketin çalışanları arasındaki ilişkileri geliştirebilecek düzeyde liderlik yapabilme,
Görev aldığı kuruluşta işletmecilikle ilgili problem ve fırsatları tanıyabilme,
Onları ilgililere doğru zamanda ve yöntemlerle iletebilme, böylece yetkililerin daha geçerli kararlar
almasına katkıda bulunabilme,
Çalıştığı kuruluşun gelişmesine yönelik plan ve raporları hazırlayabilme,
İşletmecilikle ilgili konuları ulusal ve uluslararası bir çerçevede ele alabilme,
Mesleki etik konularına vakıf ve bunu günlük davranışlara yansıtabilme
Yetenek ve becerilerini kazandırmayı amaçlar.
İşletme Bölümü ders programında, temel bilim ve meslek derslerine ek olarak, öğrencinin ilgi duyduğu konuda
derinleşmesini sağlayacak seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bu dersler sayesinde isteyen öğrenci işletme
biliminin ilgi duyduğu bir dalında uzmanlaşma olanağına sahip olur. Bölümümüz, profesyonel işletmecilerin
meslek bilgisinin yanı sıra matematik, sosyoloji ve psikoloji alanlarında da donanımlı olmaları gerektiğini göz
önünde bulundurarak lisans programında bu konuları içeren derslere de yer vermiştir. Ayrıca kendini güçlü bir
biçimde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek yöneticiler yetiştirebilmek için öğrencilere, zorunlu olarak Türkçe
ve İngilizce iletişim dersleri aldırılır.
İşletme Bölümünden mezun olanlar için çalışma olanakları son derece geniştir. İşletmeci, kendi işini
kurabilir, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam ederek akademisyen olabilir veya devlet ya da özel
sektör kuruluşlarından birinde çeşitli görevlerde çalışabilir.
Ders Planı (İngilizce İşletme Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 121
İşletme Matematiği I
3
2
0
4
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
Önkoşul
105
ECON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
3
14
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 122
İşletme Matematiği II
3
2
0
4
MATH 121
BA 102
3
0
0
3
COME 104
İşletme Yönetimine Giriş
İşletmelerde
Bilgisayar
Programlama
2
0
2
3
ENG 122
Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
Türk Dili II
2
0
0
2
TÜRK 102
Uygulamaları
ve
Üniversite Seçmeli
ENG 101
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
BA 211
Finansal Muhasebe I
4
0
0
4
STAT 201
İşletme İstatistiği I
3
0
2
4
BA 241
Yönetim ve Organizasyon
3
0
0
3
BA 102
ECON 211
Mikroekonomi
3
0
0
3
ECON 101
İŞ 231
İşletme Hukuku I
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
BA 212
Finansal Muhasebe II
4
0
0
4
BA 211
STAT 202
İşletme İstatistiği II
3
0
2
4
STAT 201
BA 242
Örgütsel Davranış
3
0
0
3
BA 102
ECON 212
Makroiktisat
3
0
0
3
ECON 101
İŞ 232
İşletme Hukuku II
3
0
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
Toplam Kredi
2
19
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
BA 311
Maliyet Muhasebesi
3
0
0
3
BA 211
BA 351
Pazarlama Yönetimi
3
0
0
3
BA 102
BA 441
İşletme Kararlarında Sayısal Yöntemler
3
0
0
3
ECON 321
Uluslararası Ekonomi
3
0
0
3
ECON 101
FIN 221
Finansal Yönetim I
3
0
0
3
BA 102
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
BA 312
Yönetim Muhasebesi
3
0
0
3
BA 211
BA 344
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
0
3
BA 102
BA 352
Uluslararası Pazarlama
3
0
0
3
BA 102
FIN 222
Finansal Yönetim II
3
0
0
3
BA 102
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
BA 341
Üretim Yönetimi I
3
0
0
3
BA 443
İşletme Politikası
3
0
0
3
BA 453
Tüketici Davranışı
3
0
0
3
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Fakülte Seçmeli
Önkoşul
3
106
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
BA 342
Üretim Yönetimi II
3
0
0
3
BA 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
(*)
ECON 422
Türkiye Ekonomisi
3
0
0
3
ECON 101
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Önkoşul
15
140
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Ders Planı (Türkçe İşletme Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATE 121
İşletme Matematiği I
3
2
0
4
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
EKON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
14
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATE 122
3
2
0
4
MATE 121
BİM 104
İşletme Matematiği II
İşletmelerde
Bilgisayar
Programlama
2
0
2
3
İŞ 102
İşletme Yönetimine Giriş
3
0
0
3
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Uygulamaları
ve
Üniversite Seçmeli
İNG 101
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
İSTA 201
İşletme İstatistiği I
3
0
2
4
İŞ 211
Finansal Muhasebe I
4
0
0
4
İŞ 231
İşletme Hukuku I
3
0
0
3
İŞ 241
Yönetim ve Organizasyon
3
0
0
3
İŞ 102
EKON 211
Mikroekonomi
3
0
0
3
EKON 101
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
İSTA 202
İşletme İstatistiği II
3
0
2
4
İSTA 201
İŞ 212
Finansal Muhasebe II
4
0
0
4
İŞ 211
İŞ 232
İşletme Hukuku II
3
0
0
3
İŞ 242
Örgütsel Davranış
3
0
0
3
İŞ 102
EKON 212
Makroiktisat
3
0
0
3
EKON 101
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
EKON 321
Uluslararası Ekonomi
3
0
0
3
EKON 101
107
FİNS 221
Finansal Yönetim I
3
0
0
3
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
İŞ 311
Maliyet Muhasebesi
3
0
0
3
İŞ 211
İŞ 351
Pazarlama Yönetimi
3
0
0
3
İŞ 102
İŞ 441
İşletme Kararlarında Sayısal Yöntemler
3
0
0
3
Toplam Kredi
İŞ 102
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
FİNS 222
Finansal Yönetim II
3
0
0
3
İŞ 102
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
İNB 301
İŞ 312
Yönetim Muhasebesi
3
0
0
3
İŞ 211
İŞ 344
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
0
3
İŞ 102
İŞ 352
Uluslararası Pazarlama
3
0
0
3
İŞ 102
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
İŞ 341
Üretim Yönetimi I
3
0
0
3
İŞ 443
İşletme Politikası
3
0
0
3
İŞ 453
Tüketici Davranışı
3
0
0
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
EKON 422
Türkiye Ekonomisi
3
0
0
3
EKON 101
İŞ 342
Üretim Yönetimi II
3
0
0
3
İŞ 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
KGS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
(*)
15
138
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 100 kredilik dersten başarılı olma şartı aranır.
Ders İçerikleri
BA 102 - İŞ 102 İşletme Yönetimine Giriş
3(3+0+0)
Çağdaş işletme ve ekonomik çevresiyle ilgili temel kavramlar: küreselleşme; sosyal sorumluluk ve iş ahlakı,
yasal işletme şekilleri, küçük ve orta boy işletmeler, organizasyon ve yönetim süreci, insan ilişkileri ve insan
kaynakları yönetimi, pazarlama, yönetim bilgi sistemleri ve muhasebe ve finansal yönetim.
Zorunlu ders
BA 132 - İŞ 132 Hukuka Giriş
3(3+0+0)
Kurallar bütünü olarak hukuk kavramı, hukuki kurumlar ve hukukun dalları hakkında genel bilgiler vermek;
işletmeciler için özellikle gerekli olan ticari ortaklıklar ve kıymetli evrak ve yeni sözleşme türleri hakkında
ayrıntılı bilgiler sunmak.
Zorunlu ders
BA 211 - İŞ 211 Finansal Muhasebe I
4(4+0+0)
İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın
ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari
aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların
muhasebeleştirilmesi.
Zorunlu ders
108
BA 212 - İŞ 212 Finansal Muhasebe II
4(4+0+0)
İşletme organizasyon şekilleri; muhasebe çevrimi; genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; tek düzen Türk
muhasebe sistemi; ortaklık muhasebesi; anonim şirket muhasebesi; nakit akış tablosu; vergi muhasebesi.
Ön koşul : BA 211 - İŞ 211
Zorunlu ders
BA 231 - İŞ 231 İşletme Hukuku I
3(3+0+0)
Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Finansal
araçların kanunu; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising,
factoring, fortfaiting).
Zorunlu ders
BA 232 - İŞ 232 İşletme Hukuku II
3(3+0+0)
Endüstriyel ilişkileri düzenleyen kurallar; iş hukukunun alanları ve kapsamı; istihdam sözleşmesinin tesisi;
istihdam sözleşmesinden doğan sorumluluklar; sözleşmenin sona erdirilmesi; çalışma saatleri ve ücretli izin;
işçi sendikaları kanunu-toplu sözleşme.
Zorunlu ders
BA 233 - İŞ 233 Anayasa ve İdari Hukuk
3(3+0+0)
Anayasa, Anayasanın diğer yasalarla ilişkisi, Anayasal kurumlar, Anayasadan doğan hak ve yükümlülükler,
İdari Hukukun tanımı ve önemi, hükümetin idari yapısı, merkezi ve yerel yönetimler, İdari Hukukta yasal
kontrol konularını içerir.
Servis ders
BA 235 - İŞ 235 İş Hukuku
3(3+0+0)
İş Hukukunun temel kavramları, iş hukuku tarihçesi, bireysel iş hukuku, sendikalar hukuku, toplu iş
sözleşmesi hukuku, iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları.
Servis ders
BA 241 - İŞ 241 Yönetim ve Organizasyon
3(3+0+0)
Yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar
verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri; organize etme ve
koordinasyon; insan kaynakları yönetimi; liderlik; kontrol.
Ön koşul : BA 102 or IE 101 - İŞ 102 veya EM 101
Zorunlu ders
BA 242 - İŞ 242 Örgütsel Davranış
3(3+0+0)
Örgütsel davranışın tanımı; algılama süreci; kişilik ve tutumlar; motivasyon; öğrenme; çalışma grupları;
çalışma ve stres yönetimi; güç ve liderlik; iletişim; karar verme; örgüt kültürü ve yapısı.
Ön koşul : BA 102 or IE 101 - İŞ 102 veya EM 101
Zorunlu ders
BA 311 - İŞ 311 Maliyet Muhasebesi
3(3+0+0)
Maliyet terimleri ve amaçlar; GİG, işçilik ve materyal kontrolünün muhasebeleştirilmesi; sipariş maliyeti,
safha maliyeti, işletim maliyeti sistemleri; ortak ve yan ürünlerin maliyetlendirilmesi; standart
maliyetlendirme, değişken maliyetlendirme; eylem temelli maliyetlendirme; kalite maliyetleri.
Ön koşul : BA 211 - İŞ 211
Zorunlu ders
BA 312 - İŞ 312 Yönetim Muhasebesi
3(3+0+0)
Maliyetlerin seyri; maliyet-miktar-kar analizi; geçerli maliyet kavramı; fiyatlandırma kavramları; yönetim
kontrol sistemleri, bütçeleme; sapma analizi; bölüm performansının ölçülmesi; transfer fiyatlandırması.
Ön koşul : BA 211 - İŞ 211
Zorunlu ders
BA 313 - İŞ 313 Mühendisler için Muhasebe
4(4+0+0)
Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu
bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesi
109
Servis ders
BA 331 - İŞ 331 Finansal Hukuk
3(3+0+0)
Borçlar hukukunda ve ticaret hukukunda finansal düzenlemeler, araçlar ve anlaşmalar, uluslararası finansal
araçlar.
Zorunlu ders
BA 341 - İŞ 341 Üretim Yönetimi I
3(3+0+0)
Üretim yönetiminin temel kavramları; üretim sistemlerinin tasarımı; ürün tasarımı ve süreç planlaması;
şebeke planlama yöntemleri; fabrika yerleşimi ve planlaması; iş ve çalışma yöntemlerinin tasarımı; üretim
standartları ve iş ölçümü.
Zorunlu ders
BA 342 - İŞ 342 Üretim Yönetimi II
3(3+0+0)
Üretim sistemlerinin işletimi ve kontrolü; tahminler ve stoklar; plan ve programların bütünleştirilmesi;
kapasite ve ihtiyaç planlaması; stok sistemleri; çizelgeleme ve kontrol; kalite kontrol ve yönetimi.
Zorunlu ders
BA 344 - İŞ 344 İnsan Kaynakları Yönetimi
3(3+0+0)
Giriş, amaçlar ve eğilimler; iş analizleri, insan kaynakları planlaması ve işe alım; personel seçimi; söyleşiler,
organizasyonel eğitim; kariyer geliştirme; iş değerlendirme; performans değerlendirme; dolaylı ve dolaysız
ödemeler.
Ön koşul : BA 102 - İŞ 102
Zorunlu ders
BA 351 - İŞ 351 Pazarlama Yönetimi
3(3+0+0)
Ürün, pazarlama karışımı, pazar konumlandırılması; rekabetçi pazarlama; lojistik, fiyatlandırma, yeni ürün
geliştirme, uluslararası pazarlama; promosyon ve reklam, pazarlama karışımı; pazarlama stratejilerinin
oluşturulması.
Ön koşul : BA 102 or IE 101 - İŞ 102 veya EM 101
Zorunlu ders
BA 352 - İŞ 352 Uluslararası Pazarlama
3(3+0+0)
Uluslararası pazarlama kavramları; yabancı piyasalara giriş şekilleri; lisans, franchising, joint venture kurma;
firma satın alma ve birleşmeler; uluslararası taşımacılık; FOB; CİF; uluslararası pazarlama stratejileri; küresel
pazarlama.
Ön koşul : BA 102 or IE 101 - İŞ 102 veya EM 101
Zorunlu ders
BA 406 - İŞ 406 Yapım Yönetimi
2(2+0+0)
İnşaat sektörünün ve bu sektör içinde yer alan inşaat projelerinin etkin bir biçimde yönetilmesini sağlayacak
organizasyonun ve yönetimsel özeliklerin tanıtılması dersin içeriğidir.
Zorunlu ders
BA 408 - İŞ 408 İş Ahlakı
3(3+0+0)
Ahlaksal (etik) kuram ve yaklaşımlar: genel kavramlar, geleneksel kuramların çağdaş işletme kararlarına
uygulanması. Ahlaksal değerler, dinsel değerler ile işletme değerleri arasındaki ilişkiler, iş ahlakı ve işletmenin
sosyal sorumlulukları. İş ahlakının işletme stratejisi, işletme fonksiyonları ve rekabet ve açısından
değerlendirilmesi. Ahlak ve çevre bilinci. Küresel işletmelerde ahlak ve etik.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 409 - İŞ 409 Araştırma Yöntemleri
3(3+0+0)
Araştırmanın bilimsel çalışmalardaki yeri ve önemi. Araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma sorusu ve
varsayım. Literatür tarama, örnekleme, güvenilirlik ve geçerlilik. Veri toplama, anket formları ve hazırlanması.
Verilerin değerlendirilmesi ve analizi. Araştırma raporu ve sunumu.
Ön koşul : STAT 202 - İSTA 202
Bölüm Seçmeli ders
BA 412 - İŞ 412 Anonim Şirket Muhasebesi
3(3+0+0)
Finansal raporlama standartlarının gözden geçirilmesi; anonim şirketlerde gelirin, finansal pozisyonun ve nakit
akışının ölçülmesi; şirket güvenirliliği ve bağımsız denetçi; raporlanan varlık ve borçların ölçülmesi;
raporlanan ortak sermayelerin ölçümü; seçilen diğer konular.
110
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 413 - İŞ 413 İşletmelerin Vergilendirilmesi
3(3+0+0)
Gelir vergisi prensipleri; işletmelerde karın vergilendirilmesi; vergi planlaması; gelir vergisi kanunlarının
uygulaması; vergi oranları; vergilendirilebilir şirket gelirinin hesaplanması; katma değer vergisi ve Türkiye
uygulaması.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 414 - İŞ 414 Denetim
3(3+0+0)
Denetimin tarihsel gelişimi; iş denetim; denetim prosedürleri; örnekleme teknikleri; bilgisayar denetimi; gelir
tablosu ve bilançonun denetimi; konsolide finansal tabloların denetimi; denetim raporu; denetçilerin yasal
statüleri.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 415 - İŞ 415 Bilgisayarlı Muhasebe
3(3+0+0)
Tek düzen hesap planın incelenmesi; bilgisayarda dönem içi muhasebe işlemlerinin monografilerle
muhasebeleştirilmesi; bilgisayarda dönem sonu muhasebe işlemlerinin monografilerle muhasebeleştirilmesi;
bilgisayarda finansal tabloların elde edilmesi; muhasebe çevriminin gelişmiş bir veya birkaç monografi ile
bilgisayar uygulamalarının yapılması.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 416 - İŞ 416 Banka Muhasebesi
3(3+0+0)
Hesaplar ve işleyişlerinin gözden geçirilmesi; bankalar hesap planı (tek düzen hesap planı); banka
işletmelerinde
özellik
arz
eden
hesapların
ve
işleyişlerinin
incelenmesi;
banka
işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi; mevduat-repo ve benzeri işlemlerin muhasebeleştirilmesi; finansal tabloların
düzenlenmesi; banka finansal tablolarının analizi.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 428 - İŞ 428 Stratejik Düşünce Yönetimi
3(3+0+0)
Stratejik düşünceyle ilgili temel kavramlar ve stratejinin tarihsel gelişimi, Jeopolitik ve Jeostrateji'nin coğrafya
ve tarihle olan bağıntısı Liderlik, Kaos Ortamında Yönetim ve Strateji Eşzamanlı düşünmek, öğretmek, ve
yaşamak (Eş Zamanlı Mühendislik Stratejisi) Devrimler, İhtilaller ve Darbeler, Güç Parametreleri ve Stratejik
Planlama, Siyasi Yönetim Şekilleri, 21.Yüzyılda Küreselleşme, Çokkültürlülük, Terorizm ve Teknoloji İlişkileri.
Üniversite Seçmeli ders
BA 441 - İŞ 441 İşletme Kararlarında Sayısal Yöntemler
3(3+0+0)
Sayısal bilgi: veri toplama ve sunum; belirsizliğin ölçümü; olasılık kavramı ve olasılık dağılımları; belirsiz
koşullarda karar verme; doğrusal programlama; şebekeler; stok kontrol, kuyruk ve simülasyon modellemesi.
Zorunlu ders
BA 442 - İŞ 442 Yönetim Bilişim Sistemleri
3(3+0+0)
Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri;
bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka;
ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı
uygulamalarının geliştirilmesi.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 443 - İŞ 443 İşletme Politikası
3(3+0+0)
Stratejik yönetimin öğeleri; girişim stratejileri, misyon ve amaçlar, genel çevre; endüstriyel ve uluslararası
çevre; içsel faktörler; genel strateji seçenekleri; strateji sapmaları, strateji seçimi; kaynak ve yapı; politika,
plan ve yönetim; değerlendirme ve kontrol.
Zorunlu ders
BA 445 - İŞ 445 Uluslararası İşletmecilik
3(3+0+0)
Uluslararası işletmeciliğin doğası; tarihsel gelişimi; uluslararası ticaret teorileri; yabancı pazarlara giriş;
uluslar arası anlaşma süreci; uluslararası çevre; uluslararası organizasyonlar; ödemeler dengesi; yabancı
çevresel güçler: sosyo-kültürel, politik, fiziksel, çevresel, ekonomik, insan gücü; finansal ve hukuksal güçler.
Bölüm Seçmeli ders
BA 446 - İŞ 446 Küresel İş Çevresi
3(3+0+0)
Uluslararası işletmelerin özellikleri ve gelişimi; çokulusluluğun önemi ve ölçüsü; uluslararası işletmelerin
büyüme trendi; uluslararası iş çevresi; uluslararası ticaret, koruma, ticari bloklar ve kambiyo pazarları.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 447 - İŞ 447 Proje Yönetimi
3(3+0+0)
111
Proje yönetimi organizasyonu ve karakteri; proje analizlerinin ticari ve finansal çerçevesi, planlama ve
çizelgeleme, bilgisayar uygulamaları; satın alma ve malzeme yönetimi; iş ve maliyetlerin yönetimi.
Bölüm Seçmeli ders
BA 448 - İŞ 448 İletişim Becerileri
3(3+0+0)
Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile
getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde
durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken
nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle
iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 449 - İŞ 449 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
3(3+0+0)
İş hayatında girişimcilerin rolü; küçük işletmelerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar; hükümet politikalarının
küçük işletmeler üzerindeki etkileri; küçük işletmeler için gerekli teknik ve işlevsel beceriler; girişimcilerin
kişisel nitelikleri; işletme planlarının geliştirilmesi.
Bölüm Seçmeli ders
BA 451 - İŞ 451 Pazarlama Araştırması
3(3+0+0)
Pazarlama bilgisi ihtiyaçları ve karar verme. Bilginin değerinin belirlenmesi; araştırma tasarımları; deneysel
düzenlemeler; ilk ve ikincil araştırma-ana kaynaklar, kullanımı ve sınırlamalar. Panel araştırması;
perakendecilik ve tüketici. Anketlerin düzenlenmesi ve uygulanması. Standart paketlerin kullanımı.
Bölüm Seçmeli ders
BA 452 - İŞ 452 Perakende Ticaret Yönetimi
3(3+0+0)
Perakendecilik yönetimi, kaynak, müşteri odağı ve insan kaynaklarının yönetimi ve liderlik şekilleri, arz taraflı
yönetim; stok kontrolü; tedarikçilerle ilişkiler; tasarım; planlama; ticaret, yer satın alma; geliştirme muhafaza
edip yeniden eşya koyma, mülkiyetin alınması ya da kira anlaşmaları.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 453 - İŞ 453 Tüketici Davranışı
3(3+0+0)
Pazarlama disiplini olarak tüketici davranışları; tüketici davranışlarıyla ilgili teori ve modeller; müşteri
ihtiyaçları ve motivasyon, kişilik; algılama ve tüketici tutumlarının tabiatı; satın alma aşamaları ve karar
verme birimi; promosyon araçları.
Zorunlu ders
BA 454 - İŞ 454 Reklam Yönetimi
3(3+0+0)
Güncel ortamda pazarlama ve promosyon kavramları; promosyon stratejisi ve yönetimi; koordinasyon;
promosyon amaçlarının belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi. Pazarlama açısından medya planlaması;
reklamcılık ve medya.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 455 - İŞ 455 Ekonomi Sosyolojisi
3(3+0+0)
Genel kavramlar, ekonomi sosyolojisi ve klasik iktisatçılar, çağdaş ekonomi sosyolojisi, ekonomik
organizasyon, firma teorisi ve ekonomi sosyolojisi, ekonomi ve siyaset, ekonomi ve hukuk, kültür ve
ekonomik gelişme, cinsiyet ve ekonomi.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
BA 456 - İŞ 456 Kamu Yönetimi
3(3+0+0)
Devlet kuruluşunda teorik yaklaşımlar, bürokrasi teorileri, merkeziyetçiler ve yerel yönetim, kamu politikaları
ve karar verme süreci, kamu kuruluşlarında stratejik yönetim, kamu kuruluşlarında performans yönetimi,
kamu kuruluşlarında verimlilik ve etkinlik, kamu hizmeti verilmesinde alternatif yaklaşımlar, kamu yönetimi
ve etik,
Bölüm Seçmeli ders
BA 457 - İŞ 457 Kalite Kontrolde İstatistik Yöntemler
3(3+0+0)
Kalite kavramı ve kısa tarihçesi, temel istatistik kavramların gözden geçirilmesi, Pareto diyagramı, kılçık
diyagramı, kontrol diyagramları, nicel değişkenler, nitel değişkenler, ve c-diyagramları, değişkenlik kontrol
diyagramları, işlem kapasite denetimi, mal kabul örnekleme planları, bir aşamalı planlar, iki aşamalı planlar,
çok aşamalı planlar, Dolge-Reming tabloları, ardışık örnekleme planı, İSO 9000 standartları, genel tartışma,
uygulama örnekleri.
Ön koşul : STAT 202 - İSTA 202
Bölüm Seçmeli ders
BA 458 - İŞ 458 İşletmelerde İletişim
3(3+0+0)
112
İş mektubu yazma (soruşturma, şikayet, tepki, satış, uygulama, ithalat, ihracat, kredi istekleri, promosyon,
atama mektupları), kısa notlar yazma, elektronik posta ve faks mesajları, kişisel sunumlar yapma, mülakat
yürütme (hem mülakatı yapan hem de mülakata giren olarak), yazım usulleri, toplantılar için gündem yazma
ve gündemi tutma, uluslararası ticaret terimleri, rapor hazırlama ve yazma, anlaşmalar ve kontratlar
hazırlama ve CV (özgeçmiş) hazırlama.
Bölüm Seçmeli ders
BA 492 - İŞ 492 Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Öğrenciler, mezuniyet hakkını elde edebilmek için bir araştırma projesi yazmak zorundadır. Bu proje, bir
danışman gözetiminde yazılıp tamamlandıktan sonra, bir jüri önünde sunulacaktır. Öğrencilerden, öğretimleri
boyunca edindikleri bilgi ve becerileri bu projede yansıtmaları beklenmektedir. Bu tecrübe onlara bilimsel
yöntemleri uygulama fırsatı verecek, onların yazılı ve sözlü prezantasyon becerilerinin gelişmesine yardımcı
olacaktır.
Ön koşul : 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
STAT 102 - İSTA 102 Sosyal Bilimler İçin İstatistik
4(4+0+0)
İstatistiğin tanımı, değişken ve örnek değişkenler, olaylar ve örnek olaylar, cebir, olasılık teorisine giriş,
olasılık teorisi aksiyomları, şartlı olasılık ve Bayes teoremi, olasılık dağılımları: Farklı olasılık dağılımları: iki
terimli, poisson, hipergeometrik dağılımlar, devamlı dağılımlar, normal ve standard dağılımlar, güven
aralıkları, hipotez denemesi, değişken analizi, bazı parametrik olmayan yöntemler.
Servis ders
STAT 201 - İSTA 201 İşletme İstatistiği I
4(3+0+2)
İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal
dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi;
parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin tahmini. Parametrelere
ilişkin güven aralıkları.
Zorunlu ders
STAT 202 - İSTA 202 İşletme İstatistiği II
4(3+0+2)
İstatistik varsayımlar ve denetimleri (Z, t, x2, and F testleri); varyans analizi, basit regresyon ve korelasyon;
çoklu regresyon ve korelasyon; eşdüzlemlilik, heterosidastisiti (değişken varyanslılık) ve otokorrelasyon
problemleri. Gösterge değişkenler; zaman-serileri analizine giriş; endeks sayılar. Parametrik olmayan
istatistik.
Ön koşul : STAT 201 - İSTA 201
Zorunlu ders
STAT 203 - İSTA 203 Mühendislik İstatistiği I
3(2+2+0)
Mühendislikte istatistik, olasılık, olasılık teoremleri; koşullu olasılık; Bayes teoremi, rasgele değişkenler,
Binom, Poisson; Hipergeometrik dağılımlar; olasılık dağılımlarının ortalamaları ve varyansları; Chebyshev
teoremi; Multinominal dağılım. Sürekli rasgele değişkenler; Normal ve diğer sürekli olasılık yoğunluk
fonksyonları; Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları. Yöneylem Araştırmasına uygulamalar; Matematik ümit ve
karar verme; Rasgele süreçler; Monte-Carlo yöntemi; Frekans dağılımları, grafikler, örnekleme dağılımları.
Zorunlu ders
STAT 204 - İSTA 204 Mühendislik İstatistiği II
3(2+2+0)
Ortalamalarla ilgili çıkarımlar; nokta ve aralık kestirimi; hipotez testleri; varyanslarla ilgili çıkarımlar; varyans
kestirimi; ortalamalarla ilgili çıkarımlar. Çıkarımda kısa yol yöntemleri; Kolmogorov-Smirnov testleri; eğri
uydurma; regresyon; çoklu regresyon; korelasyon; faktöriyel deneyleme; kalite güvencesi uygulamaları;
güvenilirlik ve ömür testi uygulamaları; bozulma zamanı dağılımları; üstel ve weibull dağılımlarının ömür
testlerinde kullanılması.
Zorunlu ders
STAT 206 - İSTA 206 Olasılık, İstatistik ve Rastgele Süreçler
3(2+2+0)
Olasılığın temelleri, aksiyomlar ve koşullu olasılık dahil ana özellikler, Bayes kuralı, rasgele değişkenler ve
dağılımlar, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Gauss dağılımı, öğrenci t-dağılımı, ortalama değer ve variyans.
Sürekli ve ayrık rastgele değişkenler, bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları, rastgele süreçler, rasgele
işaretler; gürültü, kargaşa, girişim işaretleri. Rastgele modelleme, rastgele işaretlerin bilgisayarlarla
üretilmesi, öz- ve çapraz- ilinti fonksiyonları ve güç spektrumu, istatistik, örnekleme kuramı, kestirim kuramı,
varsayım testi ve istatistiksel anlamlılık, savlar (iddialar), testler ve sonuçlar, anket hazırlama ve yapma.
Servis ders
STAT 208 - İSTA 208 Mühendisler için Temel Olasılık ve İstatistik
3(2+2+0)
Olasılığın tanımı ve ilgili kavramlar. Kombinatorik analiz: saymanın temel prensibi, permütasyon,
kombinasyon. Olasılık aksiyomları. Koşullu olasılıklar. Bayes formülü. Bağımsız olaylar. Rassal değişkenler.
Dağılım fonksiyonları. Kesikli rassal değişkenler. Beklenen değer ve varyans. Sürekli ve kesikli olasılık
dağılımları. Nokta kestirimi ve istatistiksel karar vermenin ilkeleri. Verilerin düzenlenmesi ve analizi. Hipotez
testleri. Normal dağılımların ortalamaları ve varyansları için testler. Aralık kestirimi. Sıralama ve seçme.
Parametrik olmayan yöntemler. Regresyon ve korelasyon. İstatistik için bilgisayar kullanımı. Varyans analizi.
113
Zorunlu ders
STAT 302 - İSTA 302 Psikolojide Veri Analizi
3(2+2+0)
Derste, temel olarak veri analizi konusu ayrıntılı bir biçimde işlenir. Veri analizinin aşamaları, araştırma
konusuna göre uygun istatistiksel tekniklerin seçimi, regresyon, ayırt edici regresyon ve faktör analizi gibi ileri
istatistiksel teknikler üzerinde odaklanılır. Öğrencinin PSY 202 kapsamında tanıştığı SPSSyi ileri düzeyde
kavraması ve kullanması istenir. Dersin sonunda her öğrenci, işlenen konular çerçevesinde bir araştırma
projesi geliştirir ve ona ilişkin rapor yazar.
Ön koşul : PSY 202
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
114
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bölüm Başkan V.
Prof. Dr. Duygu Sezer
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali Fuat Borovalı
Prof. Dr. Duygu Sezer
Doç. Dr. Gülden Ayman *
Doç. Dr. Kadriye Bakırcı *
Doç. Dr. Mesut Hakkı Caşın *
Doç. Dr. Rıdvan Akın *
Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci *
Yrd. Doç. Dr. Rana İzci *
Yrd. Doç. Dr. Yonca Özer *
Öğr. Gör. Dr. Itır Toksöz
Öğr. Gör. Dr. İlke Civelekoğlu
Ar. Gör. Helin Alagöz
*Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı, bir yandan uluslararası siyasetin tarihi, geçirdiği
evreleri, ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı ile işleyişi üzerinde çalışmalar yapmak ve bu bağlamda Türkiye’nin
yeri ve işlevini irdelemektir. Bir başka yandan, Türkiye’nin başka uluslarla ilişkilerini, ekonomi, uluslararası
hukuk ve sosyoloji bilimleri ile mevcut bölgesel ve küresel politikalar açısından değerlendirmektir. Ayrıca
uluslararası ilişkiler, konusu gereği “disiplinler arası” bir yaklaşımı gerektirdiği için Bölümün öncelikleri arasında,
öğrencilerine sorunlara geniş bir bakış açısı içinde ele alma ve irdeleme alışkanlık ve becerisini kazandırmak da
vardır. Bölüm, lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerinin düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin
biçimde iletebilen, uluslararası siyasete olduğu kadar, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk ve ekonomi alanlarına ilgi
duyan, en az bir yabancı dile hakim, insan ilişkilerinde başarılı kişiler olmalarını hedefler.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 101
Sosyal Bilimler İçin Matematik
4
0
0
4
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
ECON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
IR 101
Siyaset Bilimine Giriş
2
2
0
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl II
STAT 102
Önkoşul
17
T
U
L
Kr
4
0
0
4
COME 104
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
İşletmelerde
Bilgisayar
Uygulamaları
Programlama
2
0
2
3
İŞ 132
Hukuka Giriş
3
0
0
3
SOC 102
Sosyolojiye Giriş
3
0
0
3
ENG 122
Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Önkoşul
ve
Toplam Kredi
ENG 101
17
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECON 211
Mikroekonomi
3
0
0
3
ECON 101
IR 112
Uluslararası İlişkilere Giriş
2
2
0
3
IR 201
Karşılaştırmalı Siyaset I
2
2
0
3
IR 211
Diplomasi Tarihi I
2
2
0
3
İŞ 233
Anayasa ve İdari Hukuk
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Üniversite Seçmeli
Toplam Kredi
IR 101
3
20
115
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECON 212
Makroiktisat
3
0
0
3
ECON 101
IR 202
Karşılaştırmalı Siyaset II
2
2
0
3
IR 212
Diplomasi Tarihi II
2
2
0
3
IR 252
Araştırma Yöntemleri
2
2
0
3
IR 313
Uluslararası Örgütler
2
2
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Toplam Kredi
STAT 102
17
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
3
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
IR 311
Osmanlı İmparatorluğu Diplomasi Tarihi
3
0
0
3
IR 321
IR 321 Siyasal Düşünce Tarihi I
2
2
0
3
IR 331
Uluslararası Hukuk I
2
2
0
3
IR 341
Uluslararası Politik Ekonomi
2
2
0
3
IR 361
Uluslararası İlişkilerde Teori ve Pratik
2
2
0
3
Toplam Kredi
Önkoşul
ECON 101
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
IR 312
Türkiye Cumhuriyeti Diplomasi Tarihi
3
0
0
3
IR 311
IR 322
Siyasal Düşünce Tarihi II
2
2
0
3
IR 321
IR 342
Küreselleşme Üzerine Perspektifler
2
2
0
3
Bölüm Seçmeli
Kr
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
IR 401
İnsan Hakları ve İnsan Güvenliği Rejimleri
2
2
0
3
IR 409
Avrupa Politikası
2
2
0
3
IR 411
Soğuk Savaş Tarihi
2
2
0
3
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Fakülte Seçmeli
Önkoşul
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
IR 410
2
2
0
3
IR 412
Avrupa Entegrasyonu
Türk Dış Politikası:
Sınamalar
2
2
0
3
IR 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
21.
Yüzyılın
Önkoşul
Sunduğu
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Önkoşul
(*)
15
139
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Ders İçerikleri
IR 101 - Uİ 101 Siyaset Bilimine Giriş
3(2+2+0)
116
Siyaset Bilimi çalışmalarına giriş dersidir. Siyasetin doğasını, siyasal söylemleri ele alırken kullanılan
yöntemleri ve siyasal araştırmaların sınırlarını inceler. Siyasal kültür, siyasal sosyalizasyon, siyasal katılım,
kurumlar gibi kavramları ve farklı yönetim yapılarını öğrencilere sunar.
Zorunlu ders - Servis ders
IR 112 - Uİ 112 Uluslararası İlişkilere Giriş
3(2+2+0)
Programın temel derslerinden birisi olan bu ders öğrencilere Uluslararası İlişkiler dilini, kavramlarını ve
düşüncelerini sunar. Uluslararası İlişkilerin doğasının açıklanmasında kullanılan farklı teorik bakış açıları, ana
paradigmaları ve güvenlik, ulusçuluk, egemenlik, güç ve çatışma gibi kavramları inceler.
Zorunlu ders - Servis ders
IR 201 - Karşılaştırmalı Siyaset I
3(2+2+0)
Karşılaştırmalı bir çerçevede Batı siyasal sistemlerinin analizi ve çalışmasını kapsar. Ders, Batı Avrupa ve
Kuzey Amerika demokrasileri üzerine yoğunlaşır. Bu devletleri etkileyen tarihi olayları, çağdaş konuları ve
eğilimleri inceler.
Ön koşul : IR 101
Zorunlu ders
IR 202 - Karşılaştırmalı Siyaset II
3(2+2+0)
Batılı demokrasiler dışındaki siyasal sistemlerin ve bunların siyasal tarihlerinin analizi ve çalışmasıdır.
İnceleme, eski Sovyetler Birliği, Çin, Ortadoğu ve Afrika'yı kapsar.
Zorunlu ders
IR 211 - Diplomasi Tarihi I
3(2+2+0)
Modern devletler sisteminin oluşumundan iki dünya savaşı arası döneme kadar uluslararası ilişkileri kapsar.
Emperyalizm, ulusçuluk, hegemonya ve güç dengesi gibi kavramları inceler.
Zorunlu ders
IR 212 - Diplomasi Tarihi II
3(2+2+0)
Ders, II. Dünya Savaşı'ndan günümüze Uluslararası İlişkilerdeki gelişmeleri kapsar. Soğuk Savaş'ın kökenini
ve gelişimini, iki-kutuplu sistemde uluslararası ilişkileri, D鴥nte'ı (yumuşama), komünizmin çöküşünü ve
Soğuk Savaş sonrası dünyayı inceler.
Zorunlu ders
IR 252 - Araştırma Yöntemleri
3(2+2+0)
Bu ders öğrencilere teori temelli araştırma yürütürken gereken çeşitli araçları tanıtır. Araştırma taslağı
hazırlama, niceliksel çözümleme, veri çözümleme, veri işleme ve yorumlama konularında ayrıntılar verir.
Ön koşul : STAT 102
Zorunlu ders
IR 303 - Dünya Politikasında Güncel Konular
3(3+0+0)
Bu derste Soğuk Savaş sonrası uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlar ve konulardaki son gelişmeler
çalışılmaktadır. Karşılıklı bağımlılık, ekonomik bütünleşme, küreselleşme, göç ve artan milliyetçi eğilimler gibi
konular incelenmektedir.
Bölüm Seçmeli ders
IR 311 - Osmanlı İmparatorluğu Diplomasi Tarihi
3(3+0+0)
Yüzyıllara dayanan Osmanlı diplomasi geleneğinin öğrenilmesi, Osmanlı tarihinde, uluslararası gelişmeler ile
yerel gelişmeler arasındaki karşılıklı etkileşimin anlaşılması ve günümüz Türkiye dış politikasının daha iyi
değerlendirilebilmesi için anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede derste, önemli başarıları, başarısızlıkları
ve diplomatik sürece katkıları ile Osmanlı diplomasi tarihi incelenmektedir.
Zorunlu ders
IR 312 - Türkiye Cumhuriyeti Diplomasi Tarihi
3(3+0+0)
Başlangıcından bugüne Türkiye Cumhuriyeti uluslararası ilişkiler tarihi, diplomatik süreç açısından, önemli
dönemeçleri, başarıları ve başarısızlıkları ile incelenmekte; uluslararası ve yerel gelişmelerle bağlantıları
karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Böylece günümüz Türkiye dış politikasının da tarihsel bir bakış
açısından değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Ön koşul : IR 311
Zorunlu ders
IR 313 - Uİ 313 Uluslararası Örgütler
3(2+2+0)
117
Bu ders, uluslararası sistemin örgütlenmesi, ilkeleri ve yapısı üzerine çalışmaları kapsar. Sistemin uluslararası
hukuk, uluslararası politika ve küresel konular üzerindeki etkilerini ve bunlarla ilişkilerini inceler. Ulus-aşırı
ilişkiler, kolektif güvenlik, hükümetler arası örgütler, sivil toplum örgütleri ve uluslararası ticaret örgütleri gibi
konuları inceler.
Zorunlu ders - Servis ders
IR 321 - IR 321 Siyasal Düşünce Tarihi I
3(2+2+0)
Bu derste siyaset teorisinin gelişimi incelenmektedir. Eski Yunan, Roma ve Ortaçağ Avrupasının klasik siyasi
düşünürlerinin katkıları analiz edilmektedir. Doğal hukuk, sivil ahlak, Kilise, Devlet ve siyasal düzen gibi
konular ele alınmaktadır.
Zorunlu ders
IR 322 - Siyasal Düşünce Tarihi II
3(2+2+0)
Makyavel'den günümüze Batılı siyasal düşünürler üzerine çalışmalarla ilk dersin devamı niteliğindedir.
Protestan reformu, özgürlük ve otorite, yükümlülük ve rıza, aydınlanma, faydacılık, idealizm,
sosyalizm/komünizm işlenen konular arasındadır.
Ön koşul : IR 321
Zorunlu ders
IR 328 - Terörizm
3(3+0+0)
21. yüzyılın en problematik güvenlik olgusu terörizm tarafından ortaya çıkan tehdittir. Bu sadece 11 Eylül
2001de New Yorkta gerçekleşen şaşırtıcı olay yüzünden olmamıştır. Terörizm çelişkili bir biçimde teknolojideki
kaçınılmaz gelişme kadar küreselleşme diye bilinen ve pek çok belirsizliği beraberinde getiren süreçten
yararlanan yaygın bir olgudur. Ders, uluslararası sistemin belli başlı öğelerine karşı olan bu tehditin nedenleri
ve etkilerini analiz etmek için analitik bir çatı sunar ve öğrencilerin bu olguyu daha iyi anlayabilmesini sağlar.
Bölüm Seçmeli ders
IR 330 - Bilim, Teknoloji ve Uluslararası Politika
3(3+0+0)
Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte uluslararası alandaki aktörlerin işbirliği yapacağı ya da
çatışacağı başka bir alan var: Bilim ve teknoloji. Uluslararası aktörlerin bilim ve teknoloji ile ilgili etkileşimleri
hem güvenlik çalışmalarını hem de uluslararası siyasal ekonomiyi etkiledi. Bu ders, bilim ve teknoloji gibi
hayati bir küresel/evrensel sektörün küreselleşmenin baskılarının zorladığı mutasyonlar ve permütasyonlardan
kaçmayacağını açıklar.
Bölüm Seçmeli ders
IR 331 - Uluslararası Hukuk I
3(2+2+0)
Uluslararası sistemde hukukun tarihine giriş dersidir. Uluslararası Sistemin genel yasal yapılarını ve
hukuksiyaset ilişkisini inceler.
Zorunlu ders
IR 335 - Yoksulluk Politikası
3(3+0+0)
Bu ders az gelişmiş ülkelerde görünen yoksulluğun sebeplerini analitik bir perspektifler incelemeyi amaçlar.
Fakirliğin sebepleri ile ilgili farklı teorilerin bu ülkelerdeki yansımalarının ve ekonomik kalkınmanın neden
gerçekleşmediğini siyasal ve ekonomik açıdan incelemeyi amaçlar. Ders Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu
Avrupa gibi farklı coğrafi bölgelerden ülkeleri incelemekte ve öğrencilere fakirlik üzerine geniş bir perspektif
kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 341 - Uluslararası Politik Ekonomi
3(2+2+0)
Bu derste uluslararası politika ve ekonomi arasındaki ilişki çalışılmaktadır. Siyasal iktisadın tarihi, gelişimi ve
küresel ticaret, para, finans ve yatırım sistemlerine etkileri incelenmektedir. Gelişmiş ülkeler arasındaki
ilişkiler ve gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiler de ele alınmaktadır.
Ön koşul : ECON 101
Zorunlu ders
IR 342 - Küreselleşme Üzerine Perspektifler
3(2+2+0)
Ders sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır.
Ulusdevletlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği ve küreselleşmenin etkin yönetişimi üzerine eğilir. Ders
öğrencilerin küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine ve ekonomik açıklığa yönelik tehditlere dikkat çeker
Bölüm Seçmeli ders
IR 345 - Uluslararası İlişkiler ve Çevre
3(3+0+0)
Son on yıllarda neredeyse her gün gezegenimizin kaderini ilgilendiren şiddetli uyarılarla karşılaşmaktayız. Bu
derste ozon tabakasının incelmesinden başlayarak CO2 gazının yayılması, bunun sonucu olarak su kıtlığı,
Kuzey Kutbundaki buzul tabakasının erimesi ve bir dizi başka probleme yol açan sera etkisi anlatılır. Çevre
meseleleri ile ilgili problemler ve çözümleri analiz edilir. Aynı zamanda çevre meselelerine uluslararası işbiliği
kapsamında da değinilir.
118
Bölüm Seçmeli ders
IR 346 - Komünizm Sonrası Problemler: Merkez/ Doğu Avrupa
3(3+0+0)
Ders Merkez ve Doğu Avrupada komünizmin düşüşünden sonra gerçekleşen politik, ekonomik ve sosyal
değişiklikleri ekonomik açıklık, AB üyeliği ve komünist rejimin mirasının ortaya çıkardığı tehditlere
odaklanarak derinlemesine inceler. Ayrıca, yeni kurumsal düzenlemelerin demokrasinin güçlenmesine ve
işleyen pazar ekonomisinin kurulmasına ne ölçüde yardım ettiğini araştırır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 361 - Uluslararası İlişkilerde Teori ve Pratik
3(2+2+0)
Temelini IR 213 dersinden alan ders Uluslararası İlişkiler kavramı/teorisini bir sonraki seviyeye taşır, Realizm
gibi asırlardır var olan daha eski teoriler (Thucydides, Machiavelli, Hobbes) kadar idealizm/kurumsalcılık ve
Uluslararası İlişkilerdeki diğer kavramsal düşüncelerdeki daha yeni eğilimleri açıklar. Dersin diğer bir ilgi
noktası da uluslararası ilişkiler teorisinin pratikte politika yapımına nasıl çevrildiği ve bunun sonuçlarıdır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 401 - İnsan Hakları ve İnsan Güvenliği Rejimleri
3(2+2+0)
Son çeyrek yüzyıl boyunca İnsan Hakları uluslararası ilişkilerde merkezi bir yer tutmuştur. Daha yakın
zamanda İnsan Güvenliği kavramı Uluslararası İlişkilerde temel bir ilgi alanı olarak ortaya çıkmıştır. İnsan
Güvenliği dersi insanın yaşam kalitesini, hatta neslinin devamını tehdit eden doğa ve/veya toplumsal
gelişmelerin (iklim değişikliği, besin kıtlığı, göç ve daha da ciddi olarak silahlı çatışma gibi) yarattığı riskleri
inceler.
Bölüm Seçmeli ders
IR 404 - Uzakdoğu ve Çin'de Siyaset
3(3+0+0)
Derste, Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkelerindeki kurumlar ve siyasal düşünceler incelenmektedir. Toplum
sözleşmesi ve ekonomik kalkınmanın bölge hükümetleri ve toplumları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 405 - Balkanlar Tarihi ve Siyaseti
3(3+0+0)
Bu derste, Balkan devletlerinde sosyal ve siyasal gelişmelerin tarihi ve bölgesel istikrarsızlığın nedenleri ve
sonuçları, bölge ülkeleri ile Yunanistan, Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçler arası ilişkiler üzerinde
yoğunlaşarak incelenmektedir.
Bölüm Seçmeli ders
IR 407 - Dünya Siyaseti ve Ortadoğu
3(3+0+0)
Derste, Ortadoğu'da güncel siyasal sistemler ve bu siyasal sistemlerin oluşumunda etkili olan tarihi, sosyal ve
siyasal olaylar incelenmektedir. Arap milliyetçiliğinin etkileri, İslamiyet, bölgesel istikrarsızlık ve sivil-ordu
ilişkileri de çalışılmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 409 - Avrupa Politikası
3(2+2+0)
Bu derste Avrupa bütünleşme sürecinin, hem Avrupa Birliği içinde hem de dışında kurumsallaşmanın (AGİT,
Avrupa Konseyi, ve benzerleri), Avrupa'daki siyasal gelişmelerin ve Avrupa devletleri arası rekabetin analizi
yapılmaktadır.
Zorunlu ders
IR 410 - Avrupa Entegrasyonu
3(2+2+0)
Avrupa zengin bir kültürü olan yaşlı bir kıtadır. Ancak kıtasal ölçekte ekonomik ve olası politik bütünleşme
tamamıyla yeni bir olgudur. Ders bu olgunun özel kuralları, düzenlemeleri ve kurumlarının araştırılmasını
kapsar. Bütünleşmenin neyi ve nasılı, problematik bakış açıları ve Soğuk Savaşın güçlükler de olmak üzere
detaylıca tartışılır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 411 - Soğuk Savaş Tarihi
3(2+2+0)
Soğuk Savaşın İkinci Dünya Savaşının hemen ardından başladığı söylenir. Bazı tarihçiler Soğuk Savaşı 1945te
Avrupanın kaderini çizmek üzere yapılan Yatla görüşmelerine dayandırır. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı ile
Soğuk Savaş arasındaki bağlantı önemlidir. Bu noktayı başlangıç noktası olarak alan ders bizi Truman Doktrini
(1947), Berlin Hava Köprüsü, NATOnun kuruluşu, Kore Savaşı, Küba Krizi (1962), Vietnam Savaşı, İran ve
Afganistan Krizleri, Gorbaçov-Reagan dönemi boyunca yaşanan dönemeçlerden Berlin Duvarındaki tele (1989)
kadar götürür. Ayrıca Soğuk Savaş sonrası perspektiften karşılaştırmalı bir biçimde değişikliklerin
değerlendirmesi yapılacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 412 - Türk Dış Politikası: 21. Yüzyılın Sunduğu Sınamalar
3(2+2+0)
119
Dünya konjonktüründeki radikal değişikliklerle Ortadoğu gibi bu radikal değişiklikleri çevreleyen bölgelerdeki
her zaman var olan tehlikeler bizi Türk dış politikasının temel, geleneksel bazı varsayımlarını tekrar
düşünmeye zorlar. Dış politika iç ve dış faktörlerin vektörel bir kombinasyonundan oluştuğu için 21. yüzyılın
ilk on yılında Türk dış politikasının yerini belirlerken iç değişiklikler de göz önüne alınacaktır. Türk dış politika
denkleminin iç ve dış dengesi sabit bir biçimde ABD, Avrupa ve Rusyanın öngörülemez hareketleriyle iç
istikrarsızlıklara karşı tehdit edilirken Türk dış politika analizi buna uygun olmak zorundadır. Ders çok çeşitli
senaryolarla analitik alıştırmalar yapar.
Bölüm Seçmeli ders
IR 413 - Uİ 413 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular I
3(3+0+0)
Genel kavramlar, çokkültürlülük, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiyede siyasal partiler, siyasal din ve
dinin siyasallaşması, terörizm ve demokrasi, uluslararası terörizmin yeni yüzü, NATO ve NATOnun yeni yüzü,
Ortadoğu da su sorunu, Türkiye - AB ilişkileri, Türkiye - ABD ilişkileri, Türkiye - İsrail ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve
çözümü.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
IR 415 - Avrupa Güvenliği
3(3+0+0)
Soğuk Savaş'ın başlangıcından itibaren kurumsallaşmayla birlikte Avrupa güvenlik paradigması
incelenmektedir. Güvenlik çerçevesinde Soğuk Savaş sonrası farklılaşan güvenlik kavramı, AB ortak güvenlik
politikası ve ortak güvenlik kimliği ele alınmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 416 - Amerikan Dış Politikası
3(3+0+0)
Derste, Amerikan dış politikasının oluşumunu etkileyen unsurlar incelenmektedir. Amerikan dış politika
kararlarını belirleyen hedefler, tarihsel unsurlar, kurumsal yapılanmalar, uluslararası konjonktür, karar alma
süreci ele alınmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 418 - Uİ 418 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular II
3(3+0+0)
Küreselleşme, özelleştirme, dış politika analizi, devletlerin dış politika stratejileri, uluslararası güvenlik ve
çevre, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Türkiye-İran İlişkileri, Avrasya Birliği, göç ve uluslararası göç.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
IR 420 - Türkiyenin Ekonomik İlişkilerinde Dönüşüm
3(3+0+0)
Ders Türkiyenin dış ekonomik ilişkilerinde 1980lerin başlarında piyasa ekonomisine geçişle başlayan yeni
dönemi analiz eder. Son otuz yıldır Türkiyenin özellikle IMF, Dünya Bankası ve AB gibi uluslararası kurumlarla
olan ilişkilerini ve ülkenin küreselleşme ve emek-sermaye piyasalarının yeniden düzenlenmesi ile ortaya çıkan
baskılarla nasıl mücadele ettiğini derinlemesine inceler.
Bölüm Seçmeli ders
IR 423 - Çağdaş Siyasal İdeolojiler
3(3+0+0)
Bu ders ulusçuluk, sosyalizm, liberalizm, muhafazakarlık ve köktendincilik gibi modern siyasal ideolojileri
analiz etmekte ve çalışmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 424 - Uİ 424 Uluslararası İlişkiler ve Etik
3(3+0+0)
Derste, etik ve ahlakın, uluslararası hukuk, ulus-aşırı ilişkiler ve dış politika oluşumunda oynadığı rol
incelenmektedir.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
IR 426 - Uİ 426 Kamu Politikası
3(3+0+0)
Bu dersin amacı kamu politikası sürecini değişik teorik perspektifler bakımından tartışmak ve kamu
politikasının siyasi izdüşümlerini irdelemektir. Elde edilen bu donanım ile öğrenciler kamu politikası üretim
süreçleri ve uygulamalarına yönelik analitik yaklaşımlar edineceklerdir.
Servis ders
IR 429 - Avrasya Politikası
3(3+0+0)
Sovyetler Birliğinin dağılışı ve Soğuk Savaşın bitiminden beri Asyatik Rusya ile Avrupa arasındaki politik
coğrafya dikkate değer bir biçimde birleşti. Bu ders Avrasya diye tanımlanan yeni mekan ve yapının interaktif
matriksini olduğu kadar dış hatlarını da açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 433 - Uİ 433 İnsan Hakları & İnsani Müdahale
3(3+0+0)
120
Bu derste uluslararası ve bölgesel politikalarda insan haklarının artan önemi, uluslararası insani müdahaleye
artan ilgi ve egemenlik paradigmasına "insani konuların" etkileri incelenmektedir.
Servis ders
IR 436 - Uİ 436 Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik
3(3+0+0)
Soğuk Savaşın sona ermesinin öngörülebilir sonuçlarından biri de etnik kimliklerin (mikro-milliyetçilik dahil)
ve/veya mezhep ayrılıklarının tomurcuklanmasıydı. Soğuk Savaşın kendi ağır/keskin ideolojik kararları
hakimken etnisite ve din temelli kimlik bir çeşit derin dondurucudaydı. Tüm yapı çökünce, Sovyetler Birliği ve
Yugoslavya gibi yerlerde kimi zaman dehşet verici parçalanma süreçlerine tanık olduk. İslamcı, Hıristiyan
evanjelik ya da başka bir şey de olsa dini aşırıcılık Soğuk Savaş yapısının yok olmasıyla kendine elverişli bir
zemin buldu. Ders söz konusu olan bu küresel çıkmaza özel olarak dikkat çeker.
Bölüm Seçmeli ders
IR 444 - Uİ 444 Uluslararası Ticaret Politikaları
3(3+0+0)
Bu derste, uluslararası ticari ilişkiler, küresel ticari sistemlerin (GATT, DTÖ) kökenleri ve gelişimi siyasal bakış
açısından incelenmektedir.
Servis ders
IR 451 - İleri Diplomasi Tarihi
3(3+0+0)
Diplomasi tarihinin incelenmesi bize en önemli meselenin DÜZEN problemi olduğunu anlatacaktır: uluslararası
alanda düzen nasıl yaratılır ve sürdürülür. Napolyon Savaşlarından Viyana Kongresine, Kırım Savaşı, Berlin
Kongresi ve Birinci Dünya Savaşından Versay Antlaşmasına, Yalta ve Potsdam Konferanslarıyla sonuçlanan
İkinci Dünya Savaşı dahil zincirleme gelişen olaylar dersimizin analitik merkezini oluşturur. Bir barış
anlaşmasını sürdürülebilir yapan ve yapmayan şeyler karşılaştırmalı olarak ele alınır-Örneğin Viyana Kongresi
ve Versay Antlaşması birbirleriyle karşılaştırılır.
Bölüm Seçmeli ders
IR 452 - Uluslararası İlişkilerde İleri Teorileri
3(3+0+0)
Uluslararası İlişkileri anlamaya ve açıklamaya çalışırken, realizm ve idealizm temel düşünce gelenekleri
postmodernist yaklaşımların son on-yıllarda güçlenmesine karşın ön plana çıkar. Ama çoğunlukla birbirleri
hakkında yetersiz bir kavrayışları olduğundan Realizm ve İdealizm kavramları düzgün anlaşılmaz. O yüzden
bu derste iki geleneğin de tarihsel ve kavramsal derinliğini araştıracağız: Realist tarafta Thucydides,
Machiavelli ve Hobbes, idealist tarafta ise Çiçero, Grotius ve Pufendorf. Bu alıştırmanın birtakım karşılıklı
yanlış yorumlamalar arasında bir denge meydana getireceği ve iki gelenek arasında daha verimli bir işbirliği
sağlayacağı umulur.
Bölüm Seçmeli ders
IR 463 - Filmlerle Uluslararası İlişkiler
3(3+0+0)
Ders, filmler ve filmler üzerine yapılan tartışmalar aracılığıyla uluslararası ilişkilerde farklı kavram ve konuları
inceler.
Bölüm Seçmeli ders
IR 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Bitirme Projesi, öğrencilere öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri iyi araştırılmış bir akademik
çalışma ile ortaya koyma fırsatı sunar. Söz konusu çalışmanın konusu öğrenci ve danışmanı tarafından
belirlenir.
Ön koşul : 100 kredilik dersten başarılı olma şartı aranır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
121
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Bölüm Başkan
Prof. Dr. Ertan Oktay
Öğretim Üyeler
Prof. Dr. Alövsat Müslümov
Prof. Dr. Ertan Oktay
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Yrd. Doç. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu
Ar. Gör. Özlem İngün
Bölümün Amacı
Küreselleşen dünyanın başlıca özelliği ticaret, işletmecilik, finans ve üretim alanlarında ulusal engellerin
azaltılması ve dünyanın adeta tek bir pazar durumuna gelmesidir. Bu gelişme ülkeler açısından yeni fırsatlar
doğurmuş ve eskisinden farklı risklerle karşılaşılmasına neden olmuştur. Küreselleşmenin fırsatlarından
olabildiğince yararlanmak ve ortaya çıkan risklerden kaçınmak için buna uygun ekonomik, siyasal ve kurumsal
stratejiler geliştirmek zorunludur. Bu da her şeyden önce konuyla ilgili uzman elemanların yetiştirilmesini
gerektirir. Doğuş Üniversitesi bu ihtiyaç doğrultusunda üstün nitelikli elemanlar yetiştirmek için Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nün amacı daha somut olarak aşağıdaki gibi belirtilebilir:
1. Uluslararası ticaret ve işletmecilik konularında, günümüz ve yakın gelecekteki gelişmeleri dikkate alarak,
uluslararası ekonomik çevreleri tanıyan, aynı zamanda uluslararası ticaretin gereklerini ve koşullarını bilen,
2.Uluslararası rekabet ortamında, ticareti yetkiyle planlayıp uygulamaya koyabilen,
3.Uygulayacağı stratejinin sonuçlarını izleyerek gerekli kararları alabilmelerini sağlayacak bilgi ve beceri ile
donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.
Bunun için, bölümde teorik bilgiler kadar, uygulamaya yönelik, dört yıllık ve İngilizce yapılan bir eğitimöğretim programı oluşturulmuştur. Bölümün ders planında, temel dersler yanında, öğrencinin ilgisini çeken
alanlarda da bilgi ve görgüsünü artıracak seçmeli derslere yer verilmiştir. Öğretimin bir parçası olarak,
uluslararası ticarette başarılı olmuş kurumlarla yakın iş birliği içinde olmak, böylece öğrencilerini iş dünyası ile
okul sıralarında ilişkiye getirmek Bölümün ana hedefleri arasındadır.
Dört yıllık lisans programının ilk iki yılında öğrenciler, kendilerini Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik konusunda
okuyacakları meslek derslerine hazırlayan temel dersler almakta, ayrıca profesyonel yöneticiler için
vazgeçilmez beceriler olan bilgisayar kullanımı ve teknolojisi konularında eğitilmektedirler.
Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda, öğrenciye işletmeciliğin tüm işlev ve özelliklerini öğrenmesini sağlayacak
dersler verilirken, yönetim bilimleri çağdaş bir içerikle işlenmektedir.
Öğretimin son dört yarıyılındaki öğretim programında, küreselleşmenin ve uluslar arası ticaretin stratejik,
teknik, ekonomik ve yasal konuları, teorik ve uygulamalı bir anlayışla ele alan dersler yer almakta, öğrencilere
ilgilerini çeken ve bakış açılarını genişletecek olan seçmeli dersler alma olanağı sağlanmaktadır.
Bölüm mezunlarının yurt içinde ve yurt dışındaki özel işletmelerde ve kamu kesimi kuruluşlarında, ticaret ve
finans uzmanı, işletme yöneticiliği gibi alanlarda yaygın biçimde iş bulma olanakları vardır. Dışa açık ekonomi
politikalarının uygulandığı günümüzde ulusal şirketler kadar, çok uluslu işletmeler ve kamu kuruluşları da bu
alanlarda iyi yetişmiş, yabancı dil ve bilgisayar kullanmasını bilen elemanlara büyük ihtiyaç duymaktadırlar.
Edindikleri bilgi ve beceriler dolayısıyla mezunlarımız bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol
oynayabileceklerdir. Ayrıca bu bilgiler onlara kendi işlerini kurmak ve yönetmek olanağı da sağlayacaktır.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 121
İşletme Matematiği I
3
2
0
4
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
ECON 103
Ekonomi I
3
0
0
3
İŞ 132
Hukuka Giriş
3
0
0
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
17
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 122
İşletme Matematiği II
3
2
0
4
MATH 121
BA 102
3
0
0
3
COME 104
İşletme Yönetimine Giriş
İşletmelerde
Bilgisayar
Programlama
2
0
2
3
ECON 104
Ekonomi II
3
0
0
3
ECON 103
ENG 122
Sosyal Bilimler İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
ENG 101
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Uygulamaları
ve
122
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
BA 211
Finansal Muhasebe I
4
0
0
4
STAT 201
İşletme İstatistiği I
3
0
2
4
ECON 211
Mikroekonomi
3
0
0
3
ECON 103
FIN 221
Finansal Yönetim I
3
0
0
3
BA 102
İŞ 235
İş Hukuku
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
BA 212
Finansal Muhasebe II
4
0
0
4
BA 211
STAT 202
İşletme İstatistiği II
3
0
2
4
STAT 201
ECON 212
Makroiktisat
3
0
0
3
ECON 103
FIN 222
Finansal Yönetim II
3
0
0
3
BA 102
INTR 222
Ticari Yazışma
3
0
0
3
ENG 122
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
3
Önkoşul
BA 351
Pazarlama Yönetimi
3
0
0
BA 445
Uluslararası İşletmecilik
3
0
0
3
FIN 321
Finansal Pazarlar ve Kurumlar
3
0
0
3
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
INTR 321
Uluslararası Ticaret Hukuku
3
0
0
3
İŞ 132
INTR 361
Uluslararası Ticaret Teorisi
3
0
0
3
ECON 103
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
BA 312
Yönetim Muhasebesi
3
0
0
3
BA 211
FIN 324
Yatırım Yönetimi
3
0
0
3
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
INTR 352
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Örgütler
3
0
0
3
INTR 362
Uluslararası Ticaret Politikası
3
0
0
3
INTR 372
Uluslararası Lojistik
3
0
0
3
Toplam Kredi
HUM 301
ECON 103
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
FIN 421
Uluslararası Finans
3
0
0
3
ECON 321
INTR 431
Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri
3
0
0
3
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECON 422
Türkiye Ekonomisi
3
0
0
3
ECON 103
INTR 432
Gümrük Mevzuatı
3
0
0
3
INTR 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
(*)
123
Toplam Kredi
18
146
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
INTR 222 - Ticari Yazışma
3(3+0+0)
Ticaret, bankacılık, gümrük ve kambiyoya özgü İngilizce terminolojisi; ticari yazışma ve fatura örnekleri,
İngilizce sözel iletişim ile uygulamaları.
Ön koşul : ENG 122
Zorunlu ders
INTR 321 - Uluslararası Ticaret Hukuku
3(3+0+0)
Uluslararası dış ticaret yasaları, ICC kuralları, IA ve York-Anvers kuralları, Taşımacılığa ait uluslararası
kurallar, Uluslararası ticarette anlaşmazlıklar ve çözüm yolları, uluslararası ticarette kullanılan yasal belgeler,
Çift taraflı dış ticaret rejimi uygulamaları, Sınır ticareti, Uluslararası tahkim, yabancılık kavramı.
Ön koşul : İŞ 132
Zorunlu ders
INTR 352 - Uluslararası Ekonomik ve Finansal Örgütler
3(3+0+0)
WTO, IMF, World Bank gibi Dünya ekonomisi ve ticaretini yönlendiren kuruluşlar ile bunların söz konusu
alanlardaki uygulamaları tanıtılacak, iyi ve zayıf yönleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, belli başlı Menkul
Kıymetler Borsaları tanıtılacaktır.
Zorunlu ders
INTR 361 - Uluslararası Ticaret Teorisi
3(3+0+0)
Klasik öncesi dönem, merkantalizm, Klasik doktrinin doğuşu, Mukayeseli Üstünlükler yasası, Uluslararası
Ticaretin Standart Teorisi, Arz ve Talep modelleri, teklif eğrileri ve ticari koşullar, faktör donatımı teorisi, ölçek
ekonomisi, tekelci rekabet, transport maliyetleri ve uluslararası ticaret, ekonomik büyüme ve uluslararası
ticaret.
Ön koşul : ECON 103
Zorunlu ders
INTR 362 - Uluslararası Ticaret Politikası
3(3+0+0)
Ticarette devlet müdahalesi: Hedef ve araçlar, gümrük vergileri ve ithal kotaları, gümrük dışı engeller ve yeni
korumacılık, ekonomik bütünleşme, Gümrük birlikleri ve serbest ticaret bölgeleri, Dünya ekonomisinde
bütünleşme hareketleri; Avrupa Birliği ve diğerleri, Uluslararası ticaretin serbestleşmesi; GATTtan WTOya,
Türkiyenin Dış ticaret rejimi.
Ön koşul : ECON 103
Zorunlu ders
INTR 372 - Uluslararası Lojistik
3(3+0+0)
Uluslararası dağıtım ve lojistik, kara, hava, demiryolu ve deniz taşımacılığı, taşıma çeşitleri ve sözleşmeler,
sigortalama, serbest bölgeler, dağıtım ve maliyet konuları.
Zorunlu ders
INTR 412 - İthalat ve İhracat Yönetimi
3(3+0+0)
Türkiye ithalat ve ihracat rejiminin ayrıntılı olarak tanıtılması, hukuki ve ekonomik yönlerinin irdelenmesi,
uygulama örnekleri ve karşılaşılan sorunlar
Bölüm Seçmeli ders
INTR 414 - Uluslararası Ticaretin Finansmanı
3(3+0+0)
Uluslararası para ve kredi sistemleri, uluslararası ticaretteki yerleri, Uluslararası şirketler, Şirket birleşmeleri,
Uluslararası alanda kredi temini ve yatırım esasları, Uluslararası ödeme şekilleri.
Bölüm Seçmeli ders
INTR 424 - Orta Doğu Ülkeleri Ekonomisi
3(3+0+0)
124
Orta Doğu ülkelerinin ekonomisine genel bakış, Bu ülkelerle Türkiyenin ticari ilişkileri, ticari ilişkileri geliştirme
potansiyeli.
Ön koşul : ECON 103
Bölüm Seçmeli ders
INTR 431 - Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri
3(3+0+0)
Türk Hukukunda uluslararası ticaret ile ilgili mevzuat, ihracat-ithalat mevzuatı, kambiyo mevzuatı, akreditifle
ilgili mevzuat ve uygulamalar.
Zorunlu ders
INTR 432 - Gümrük Mevzuatı
3(3+0+0)
Türk Gümrük mevzuatı ve uygulamaları, İhracatta gümrük işlemleri, İthalatta gümrük işlemleri, Menşe ve
kıymet beyanı, transit rejimi, şartlı muafiyet, gümrük vergileri.
Zorunlu ders
INTR 441 - Asya Ülkelerinin Ekonomisi I
3(3+0+0)
Pakistan, Hindistan, Orta Asya ülkelerinin ekonomilerine genel bakış, bu ülkelerin uluslar arası ticaret rejimleri
ve uygulamaları
Ön koşul : ECON 103
Bölüm Seçmeli ders
INTR 442 - Asya Ülkelerinin Ekonomisi II
3(3+0+0)
Malezya, Endonezya, Çin ve Japonya Ekonomilerine genel bakış, bu ülkelerin dış ticaret rejimleri ve
uygulamaları
Ön koşul : ECON 103
Bölüm Seçmeli ders
INTR 451 - Avrupa Birliği ve Ticaret Mevzuatı
3(3+0+0)
Avrupa Birliği ekonomisine gelen bakış, ABnin dış ticaret rejimi ve bu konuda yapılan uluslararası anlaşmalar,
özellikle, Türkiye ile olan gümrük birliği anlaşması ve kritiği.
Bölüm Seçmeli ders
INTR 452 - Doğu Avrupa Ülkeleri Ekonomisi
3(3+0+0)
Rusya, Ukrayna, Moldova ve Kafkas ülkelerinin ekonomisine genel bakış, Bu ülkelerle Türkiye arasındaki
ticaret ve ticareti geliştirme olanakları
Ön koşul : ECON 103
Bölüm Seçmeli ders
INTR 453 - Uluslararası Ticaret ve Risk Yönetimi
3(3+0+0)
Risk tanımı ve türleri, risk yönetiminde yararlanılan yöntemler, Yatırım kararlarında risk faktörü, Siyasal risk,
Risk faktörü olarak çokuluslu sermaye ve şirketler, Ticaret yapılacak dış ülke ve firmanın risk analizi.
Bölüm Seçmeli ders
INTR 471 - Elektronik Ticaret
3(3+0+0)
Elektronik ticaret tanımı, elektronik ticaretin alt yapısı, avantaj ve dezavantajlar, Internet WEB yazılımları,
Elektronik İş modelleri, İnternette pazarlama, Gizlilik ve güvenlik, Hukuki problemler
Bölüm Seçmeli ders
INTR 481 - Kültürlerarası Çalışmalar
3(3+0+0)
Uluslararası ticarette farklı rejimler yanında farklı kültürlerin neden olduğu sorunlar, ilişki kurulacak ülkenin
kültür ve davranış biçimlerinin bilinmesi ve gözetilmesi gereken konular, dil bariyeri ve etkin iletişim için
temel hususlar.
Bölüm Seçmeli ders
INTR 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
125
Öğrenci, mezun olabilmek için, bir araştırma projesi hazırlamak ve sunmak zorundadır. Proje bir akademik
danışman gözetiminde hazırlanır ve bir jüri önünde savunulur. Öğrenci öğrenimi süresinde öğrendiği meslek
bilgi ve becerileri kullanabildiğini göstermek durumundadır. Ders öğrencinin bilimsel yöntemleri uygulayabilme
deneyimini kazandırması yanında yazma ve sunma becerisini de geliştirmeyi hedeflemektedir.
Ön koşul : 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
126
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Dekan V.
Prof. Dr. Füsun Ülengin
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Şule Önsel
Eğitim Felsefesi
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, öğrencilerinin güncel bilimi ve teknolojiyi mükemmel biçimde
özümsemelerinin yanı sıra, sosyal yönlerini de geliştirmeyi, onların ülkenin ve dünyanın problemlerinden
haberdar, toplumuna ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden, özgür düşünceli kişiler olarak yetişmesini
hedefleri arasında görür. Bir öğrencinin iyi bir mühendislik eğitimi alabilmesi için fakültesinin
•
Eksiksiz bir altyapıya
•
Kaliteli bir öğretim üyesi kadrosuna
•
Güncel, teknolojik gelişmeleri izleyen ve sürekli yenilenen ders plan ve programlarına
sahip olması gerekmektedir. Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bu üç koşulu da başarı ile yerine getirmiş
bir fakültedir. Amacı, teorik bilgi ile uygulamayı birleştirebilen, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla evrensel
bilime katkıda bulunabilen, çok yönlü mühendisler yetiştirmektir.
Bölümler ve Programlar
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 5 bölümü mevcuttur. Bunlar:
•
•
•
•
•
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
o
Bilgisayar Mühendisliği Programı
o
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Kontrol Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendsiliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği lisans programı: 1997-1998 eğitim-öğretim yılında,
Endüstri Mühendisliği lisans programı: 1997-1998 eğitim-öğretim yılında,
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) lisans programı: 1999-2000 eğitim-öğretim yılında,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programı: 2001-2002 eğitim-öğretim yılında,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programı: 2005-2006 eğitim-öğretim yılında,
Kontrol Mühendsiliği lisans programı: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında,
Makine Mühendsiliği lisans programı: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.
127
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Selim Akyokuş
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. A.Coşkun Sönmez *
Prof. Dr. Bülent Durmuşoğlu *
Prof. Dr. Coşkun Sönmez *
Prof. Dr. Mitat Uysal
Doç. Dr. Selim Akyokuş
Yrd. Doç. Dr. A.Halim Zaim *
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Salman
Yrd. Doç. Dr. Songül Albayrak *
Öğr. Gör. Dr. M. Kutluk Özgüven
Öğr. Gör. Dr. Süha Futacı *
Öğr. Gör. A.Nevzat Bayraktar
Öğr. Gör. Birsen Gülden Özdemir
Öğr. Gör. Devrim Kartal *
Öğr. Gör. Erol Aksoy
Öğr. Gör. Mehmet Reha Cenani *
Öğr. Gör. Mehrdad Nazmi
Öğr. Gör. Mithat Ferit Konar
Ar. Gör. Aysun Doğrusöz
Ar. Gör. A. Yasemin Atılgan
Ar. Gör. Gürkan Yılmaz
Ar. Gör. Mustafa Zahid Gürbüz
Ar. Gör. Nevin Dönmez
Ar. Gör. Deniz Şerifoğlu
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ,iki ayrı program yürütmektedir:
I.Bilgisayar Mühendisliği Programı
II.Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak amacımız
•
Güncel bilimi ve teknolojiyi öğrenmiş
•
Bilgiye nasıl erişilebileceğini bilen
•
Yeni fikirler üretebilen
•
Toplumuna ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden
bilgisayar mühendisleri ve bilişim sistemleri mühendisleri yetiştirmektir.
İngilizce eğitim görmüş ve yukarıda belirtilen özelliklerle donatılmış bilgisayar mühendislerimizin ve bilişim
sistemleri mühendislerimizin, ülkemizin ve dünyanın her yerinde çok rahatlıkla iş bulabileceğine inanıyoruz.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, üniversitenin 1997 yılında kurulmasıyla birlikte oluşmuş, yeni sayılabilecek bir
bölüm olmasına rağmen, gerek altyapısı gerekse öğretim üyesi sayısı ve kalitesi açılarından çok gelişmiş ve
niteliklidir. Ders programlarında bilgisayar mühendisliğinin iki temel alanı olan yazılım ve donanım ile ilişkili
dersler dengeli olarak yer alır. Seçmeli dersler yolu ile öğrencilerin, hem ilgi duydukları alanlarda
uzmanlaşmaları hem de mühendislik dışındaki konularda bilgi sahibi olmaları, ufuklarını genişletmeleri
mümkündür. Akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler ise çok kapsamlı uzmanlık eğitimi alabilirler.
Bilgisayar Mühendisliği Programı
Bilgisayar Mühendisliği Programının Amacı
Bilgisayar Mühendisliği programının başlıca amacı, çağımızın en heyecan verici mesleklerinden olan bilgisayar
mühendisliğini hem yazılım hem de donanım cepheleri açısından tüm detayları ile öğretmek, ancak bunun
yanında bilgisayar mühendislerimizin genel kültürleri gelişmiş ülkenin ve insanlığın sorunları ile de ilişkili çağdaş
bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
128
Ders Planı (Bilgisayar Mühendisliği Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 111
Matematik I
4
2
0
5
PHYS 101
Fizik I
3
0
2
4
CHEM 101
Kimya
3
0
2
4
COME 107
Algoritmalar ve Programlama I
3
0
2
4
IE 102
Teknik Çizim
2
0
2
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
22
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 112
Matematik II
4
2
0
5
MATH 111
COME 108
Algoritmalar ve Programlama II
3
0
2
4
PHYS 102
Fizik II
3
0
2
4
ECE 102
Lojik Devreler
2
0
2
3
MATH 213
Lineer Cebir
2
2
0
3
ENG 112
Mühendislik Çalışmaları İçin İleri İngilizce
0
4
0
Toplam Kredi
2
ENG 101
21
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECE 201
Elektrik Devreleri
3
0
2
4
MATH 213
MATH 214
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATH 111
ECE 231
Sayısal Devre Tasarımı
2
0
2
3
ECE 102
COME 207
Nesneye Dayalı İleri Programlama
2
0
2
3
COME 107
COME 211
Ayrık Hesaplamalı Yapılar
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
21
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECE 222
Elektronik Devreleri I
3
0
2
4
ECE 201
STAT 203
Mühendislik İstatistiği I
2
2
0
3
COME 214
Programlama Dili Kavramları
2
0
2
3
COME 107
COME 218
Veri Yapıları ve Algoritmalar
2
0
2
3
COME 108
COME 226
Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
2
0
2
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl V
20
T
U
L
Kr
COME 327
Mikroişlemciler ve Mikrokontrolcüler
2
0
2
3
COME 361
İşletim Sistemleri
2
0
2
3
COME 381
Veritabanı Sistemleri
2
0
2
3
ECON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
Üniversite Seçmeli
Önkoşul
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
21
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
BA 102
İşletme Yönetimine Giriş
3
0
0
3
COME 304
Sayısal Yöntemler
3
0
0
3
COME 342
Yazılım Mühendisliğine Giriş
2
0
2
3
ECE 232
Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler
2
2
0
3
MATH 214
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
129
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
COME 411
Bilgisayar Ağları
3
0
0
3
COME 435
Kontrol Sistemleri Mühendisliği
2
0
2
3
COME 491
Proje
1
2
0
2
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
ENG 401
Fakülte Seçmeli
Önkoşul
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
16
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
COME 432
Cad-Cam Robot Sistemleri ve Otomasyon
2
2
0
3
IE 102
COME 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
(*)
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
15
154
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 110 kredilik dersten başarılı olma şartı aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
COME 101 - BİM 101 Bilgisayara Giriş
3(2+0+2)
Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine
giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve
sunum yazılımları kullanımı.
Servis ders
COME 104 - BİM 104 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları ve Programlama
3(2+0+2)
MS Access veritabanı yönetimi, raporlama ve form hazırlama, çoklu ortam uygulamaları, sunum hazırlama
yazılımı PowerPoint'e giriş, ağ sayfası hazırlama ve Internet - e-posta uygulamaları
Servis ders
COME 106 - BİM 106 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş
3(2+0+2)
Nesneye yönelik (object oriented) programlamaya giriş. Programlama dilleri, seviyeleri, tarihçe. Güvenlik,
güvenilirlik ve etik. Program geliştirme; dilin yazılım kuralları; giriş/çıkış; algoritma; akış diyagramları ve
sözde kod; atama; kontrol yapıları; fonksiyonlar; diziler; temel arama ve sıralama algoritmaları ve temel
dosya işlemleri.
Ön koşul : COME 101 - BİM 101
Servis ders
COME 107 - Algoritmalar ve Programlama I
4(3+0+2)
Temel bilgisayar literatürü: terminoloji, sistem bileşenleri ve işleyiş. Programlamanın temelleri: dizi, karar
yapısı, tekrarlı işlem, sözdizimi, derleme, hata ayıklama ve bakım, yordamlar, parametreler, diziler, arama ve
sıralama algoritmaları, sıradüzensel yapısal tasarım ve biçem.
Zorunlu ders
COME 108 - Algoritmalar ve Programlama II
4(3+0+2)
Özyineleme, işaretçiler ve dinamik bellek tahsisi, karakter kümeleri ve bunlar üzerinde işlemler; ileri dosya
işleme teknikleri; kullanıcı tarafından tanımlanan tipler; Nesneye yönelik programlamaya giriş, sınıflar ve veri
soyutlama: davranış/durum (veri) modeli, üye kapsamı ve erişim, yapıcı/bozucu kavramları, nesne atama.
Zorunlu ders
130
COME 145 - BİM 145 İşletmelerde Bilgisayarlar
3(3+0+0)
Öğrencilerin, Enformasyon Teknolojisi ve organizasyonlarda ki bilgisayar otomasyonu sistemlerini, model ve
konseptlerini inceliyerek bu sayede organizasyonların enformasyon teknolojisi kullanımı yoluyla nasıl daha
verimli, daha iyi yönetilebilir ve daha iyi rekabet edebilir hale getirilebildiklerini genel olarak öğrenmelerini
sağlamaktır.
Servis ders
COME 207 - BİM 207 Nesneye Dayalı İleri Programlama
3(2+0+2)
Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf derleme,
veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, şablon sınıflar, operatör yükleme; dinamik hafıza yönetimi,
miras; soyut fonksiyonlar; çokbiçimlilik; girdi/çıktı akışı; hata ayıklama; temel veri yapıları.
Ön koşul : COME 107 veya COME 106 - BİM 107 veya BİM 106
Zorunlu ders
COME 211 - BİM 211 Ayrık Hesaplamalı Yapılar
3(3+0+0)
Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler
mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı
teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol
problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.
Zorunlu ders - Servis ders
COME 214 - BİM 214 Programlama Dili Kavramları
3(2+0+2)
Programa dillerinin tasarım, değerlendirme ve uygulama evrelerinde dahil edilen prensipler, sözdizimi,
semantikler, bağlama, tip kontrolü, veri tipleri, ifadeler, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri tipleri,
nesne yönelimli programlama için destek, eş zamanlılık, hata ayıklama ve fonksiyonel mantık ve nesne
yönelimli programlama.
Ön koşul : COME 107 veya COME 106 - BİM107 veya BİM 106
Zorunlu ders - Servis ders
COME 218 - BİM 218 Veri Yapıları ve Algoritmalar
3(2+0+2)
Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri
tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne
yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.
Ön koşul : COME 108 veya COME 106 - BİM 108 veya BİM 106
Zorunlu ders - Servis ders
COME 226 - Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
3(2+0+2)
Asembler dili ve makine dili kullanılarak bilgisayar organizasyonuna giriş, bilgisayar aritmetiği, veri yolu ve
kontrol, mikro programlama, komut kümeleri, adresleme şekilleri, hafıza sistemleri ve hiyerarşiler,
önbellekler, girdi/çıktı sistemleri, kesmeler, programlama kesmeleri, RISC mimarisi, ardışık düzen ve
performans artımı için diğer gelişmiş teknikler, paralel hesaplama, açık sistem ağları ve çoklu işlemciler.
Zorunlu ders
COME 302 - Bilgi ve Veri Analizi
3(2+0+2)
Sistem teorisine giriş: grafiklerin kullanımı, formüller ve fonksiyonlar; çizelgelerle nakit akışı; istatistiğe giriş;
tek değişkenli bağlanım; dizin numaralarının iş, endüstri ve devlet sektöründe kullanılması. Zaman serisi
analizi ve tahmin; çok değişkenli verilerin çözümlenmesi ve araştırılmasından güvenilir sonuçların çıkarılması.
Ön koşul : STAT 203 - İSTA 203
Bölüm Seçmeli ders
COME 304 - BİM 304 Sayısal Yöntemler
3(3+0+0)
Gerçek sayı uzay ve alanı, matematiksel uzayda norm ve uzaklıkları, matrisler, gerçek katsayılı denklemler;
matris tersi problemleri, özdeğer ve özvektör, tekrarlı ilişkiler matematiksel tümevarım, özyineli algoritmalar;
hata analizi, değerlendirme ve tahmin, hesaplamalı sayısal analizde yinelemeli yöntemler, polinom köklerini
bulma, sayısal entegral ve türev, lineer denklem takımlarının çözümleri, bilgisayar cebir sistemleri ve
sembolik hesaplama kavram ve fikirleri; polinomların ve rasyonel fonksiyonların bilgisayarlı çözümü,
polinomların ayrıştırılması, geliştirilmiş Euclide algoritması, ilişkisel fonksiyonlar ve kısmi parçalar.
Zorunlu ders - Servis ders
COME 327 - Mikroişlemciler ve Mikrokontrolcüler
3(2+0+2)
Mikroişlemciler ve mikrodenetleyicilerin mimarisine giriş, makine dili ve çevirici dil programları geliştirme,
bilgisayar sistemleri donanımı ve arayüz teknikleri; mikrodenetleyicilerin değişik uygulamaları, örnek
mikrodenetleyici sistem ve uygulamaları, ileri seviye programlama ve uygulamalar.
Zorunlu ders
COME 332 - BİM 332 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik
3(2+0+2)
131
Bilgisayar destekli(CA) sistemler, Tasarla ve Yap grup projesi ve tasarım fonksiyonları için bilgisayar destekli
mühendislik (CAE) desteği kullanılarak resim ve montaj çizimleri. Uluslararası standartlar kullanılarak tolerans
içeren tam montaj çizimleri. Ön üretim evreleri ve planlama. Bilgisayar destekli fiyatlandırma içeren Bilgisayar
Destekli Tasarım(CAD) ve Bilgisayar Destekli Mühendislik(CAE) sistemlerinin birleştirilmesi, CAD/CAM işlemleri
için CA planlama.
Ön koşul : IE 102 - EM 102
Servis ders
COME 334 - Microsoft .Net İle Uygulama Geliştirme
3(2+0+2)
Hızlı uygulama geliştirme özellikle iş dünyasında, bilgisayar programlama konusunda önemli bir etki
göstermeye başlamıştır. Bu ders Microsoft .NET Framework görsel geliştirme ortamı kapsamında RAD
işlemlerini anlatır. Dersin konuları: Microsoft .NET Framework, yönetilen uygulama ortamları, bileşenlerle
çalışma, konuşlandırma ve uyarlama, ortak tip sistemi, tiplerle çalışma, karakter kümeleri, diziler ve derleme,
temsilciler ve olaylar, bellek ve kaynak yönetimi, veri akımları ve dosyalar, veritabanı erişimi, Internet erişimi,
XML Web servislerine genel bir bakış.
Bölüm Seçmeli ders
COME 337 - Delphi İle Uygulama Geliştirme
3(2+0+2)
Bu ders sanal geliştirme ortamları ve Delphi ile hızlı geliştirme süreçleri araçları ve kavramlarıyla ilgili konuları
anlatmayı amaçlar. Ders geliştirme arabirimi dahil olmak üzere Pascal dilinin temelleri, hata ayıklama, olay
temelli programlama, veritabanı işlemleri, Borland veritabanı motoru ve veritabanı araçları gibi Delphi
uygulama geliştirme ortamıyla ilgili konuları kapsar. Dersin genel amacı sunucu/istemci, veritabanı nesnelerini
içeren çok katmanlı uygulama geliştirme, SQL diliyle çalışma ve hata ayıklama kavramlarını öğretmektir.
Bölüm Seçmeli ders
COME 339 - İleri Java Uygulamaları
3(2+0+2)
Bu dersin amacı ileri GUI ve Java, sunucu-istemci ve web uygulamaları gibi konuları öğretmektir. Bu konular,
ileri nesne yönelimli programlama, çok kanallılık, dosya sistemleri, çoklu ortam, veritabanı kullanımı ve
sunucu-istemci uygulamaları için ağ kavramlarından oluşmaktadır. Ek olarak JavaBeans, Kolleksiyon,
Internationalization, Servlets, JSP, EJB, ve XML konuları anlatılmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
COME 342 - Yazılım Mühendisliğine Giriş
3(2+0+2)
Sistem yaşam döngüsü, Waterfall ve V modelleri; ön ürün oluşturma, evrimsel geliştirme, her bölümdeki
görevli personelin rolleri, gereklilik analizi; yazılım tasarımı, standartlar ve programlama dilleri çeşidi ve
dokümantasyon, doğrulama ve onaylama ve kalite güvencesi gibi uygulama türleri.
Zorunlu ders
COME 345 - BİM 345 Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
3(2+0+2)
Kurumlarda bilginin tabiatı, bilgisayar tabanlı sistemler ve kurumların bilgi gereksinimlerini karşılayan
kapsamlara giriş. Bu sistemlerin kurumlar ve kullanıcılar üzerindeki etkisi. İş ve mühendislik alanındaki çeşitli
bilgisayar uygulamaları konusunda ayrıntılı tartışma. Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam
döngüsü analizi. Süreç ve veri modelleme, ilişkisel veri analizi.
Bölüm Seçmeli ders - Fakülte Seçmeli ders
COME 355 - Algoritma Analizi
3(3+0+0)
Bu ders algoritma analiz temelleri, zaman ve uzay karmaşası ve kesme hatalarını kapsar. Aynı zamanda
sıralama ve sorgulama gibi standart algoritmaların karmaşıklığı ve bu algoritmaların efektif uygulanabilmesi
için gerekli ağaç mimarisi gibi veri yapılarını anlatır. Başlıklar grafik algoritmaları gibi temel veri yapıları,
listeler, sorgular, ağaçlar, arama ve sıralama algoritmaları, dinamik programlama, karakter karşılaştırma,
bilgisayarlı geometri ve yaklaşım konularını kapsar.
Bölüm Seçmeli ders
COME 361 - İşletim Sistemleri
3(2+0+2)
Giriş, bilgisayar sistemleri yapıları, işletim sistemleri yapıları; süreç ve süreç yönetimi, işlemci zaman
çizelgesi, işlem senkronizasyonu, kilitlenme; kayıt yönetimi, hafıza yönetimi, sanal hafıza, dosya sistemi;
girdi/çıktı sistemleri, ikincil kayıt yapıları, dağıtık sistemler, ağ yapıları, dağıtık sistem yapıları, dağıtık dosya
sistemleri; koruma ve güvenlik, Örnek çalışmalar: Unix, IBM VM, MS-DOS, Windows NT, Linux, Mach,
Amoeba.
Zorunlu ders
COME 381 - Veritabanı Sistemleri
3(2+0+2)
Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel
hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları,
indeksleme, rasgele hale getirme; veri koruma, kurtarmak, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler,
eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.
Zorunlu ders
COME 404 - Otomat Teorisi ve Formel Diller
3(3+0+0)
132
Giriş: Sistem bilimi ve matematiksel temel kavramları. Düzenli nesnelerden oluşan bir yapının sistem olmasını
sağlayan nedir? Açılamalar ve ifadeler, ilişkiler ve fonksiyonlar, alfabe. Soyut cebir, doğrusal uzay, gruplar ve
çeşitlilik konusunda seçilmiş okumaların incelenmesi. İkili mantıksal otomat ile bağlantılı olarak graf teorisine
algoritmik giriş; Genelleştirilmiş giriş-çıkış sistemli yapılar. Genelleştirilmiş zamana bağlı sistemler,
genelleştirilmiş ayrıştırıcılar ve işlemciler. Sistem yapıcılarının temel ilkeleri. Sonlu durum otomatları.
Anahtarlamalı sistem yapıcıları ve sonlu durum makineleri. Ardışık makinelerin cebirsel teorisi. Bilişim
teknolojisi, kontrol ve otomasyon teknolojisi ve karar ve yönetim teknolojisinde otomata teorisi
uygulamalarına genel bakış.
Bölüm Seçmeli ders
COME 411 - Bilgisayar Ağları
3(3+0+0)
Yerel ve geniş alan ağ mimarileri, protokoller, servisler ve uygulamalar; Fiziksel veri iletimi, güvenli ve güvenli
olmayan haberleşme protokollerinin öğeleri; Benzer veya farklı nitelikli makineler arasında bilgi aktarımı;
Haberleşme servislerinin donanım ve işletim sistemleri ile uyumu.
Zorunlu ders
COME 423 - İleri Mikro Elektronik
3(3+0+0)
PLC ve mikroişlemci mimarisi ve kontrolü, mikroişlemci tabanlı sistemler, merdiven diyagramı, elektronik ara
yüz, port konfigürasyonu; Donanım ve yazılım etkileşim analizi ve konfigürasyonu. Gerçek zamanlı sistemler,
kontrol devrelerinin tasarımı; Elektronik CAD/CAM ve denetleme.
Bölüm Seçmeli ders
COME 431 - Cihazlar ve Kontrol
3(2+0+2)
Enerji aktarım cihazları, değiştiriciler, ekranlar, denetleyiciler ve ölçme cihazları; Hata ve doğruluk, çözünürlük
ve doğrusallık. Açık ve kapalı döngü denetim sistemleri, geri besleme cihazları, sanal yol ve uzaktan denetim
cihazları; denetim diyagramları, kararlılık teorisi ve bütünleyici değerlendirme.
Bölüm Seçmeli ders
COME 432 - Cad-Cam Robot Sistemleri ve Otomasyon
3(2+2+0)
Bilgisayar ve Elektroniğin imalata etkisi ve diğer güncel gelişmeler. Geleceğin fabrikası. Ürün, sistem ve
elektronik tasarımda bilgisayarlar. Bilgisayar destekli işlem planlama, sayısal kontrol, grup teknolojisi,
otomatik depolama, geri kazanma ve taşıma. Bilgisayar destekli test ve gözlem, bilgisayar destekli fabrika
yönetimi, esnek imalat sistemleri, robot sistemleri ve otomasyon.
Ön koşul : IE 102 - EM 102
Zorunlu ders
COME 433 - BİM 433 Robotik
3(2+2+0)
Hidrolik, pnömatik ve elektriksel sürücüler ve bileşenler. Robotların tipleri ve rolleri, tasarımın önemi, robot
programlama ve denetimi, mühendislikte robotik uygulamaları, otomasyon ve bilgisayarlı üretim, benzetim ve
modellemeye sistem yaklaşımı. Hücreler ve sistemler için denetim stratejileri. Robot mikroişlemcileri ve PLC
ara yüzü.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
COME 435 - Kontrol Sistemleri Mühendisliği
3(2+0+2)
Kontrol ve kontrol edilen süreçleri inceleme bilimi: değişkenler ve işaretler. Kontrol sistemleri mimarisinin
hayata geçirilmesinin temel ilkeleri: s-karmaşık alanı, z-karmaşık alanı ve zaman alanında matematiksel
modelleme teknikleri; blok diyagramlar ve işaret akış grafikleri; Geri beslemeli kontrol sistemlerinin
performansı ve tanımlanması. Düşük seviyeli dinamik sistemler ve servo mekanizma teknolojisi; Yüksek
seviyeli dinamik sistemler. Dinamik sistemlerin çözümleme ve modellenmesine durum ve durum değişken
yaklaşımının kavramları. Doğrusal, geri beslemeli bir kontrol sisteminin kararlılık çözümlemesi. Sayısal
bilgisayar tabanlı süreç kontrol ve otomasyon sistemleri. Sayısal ayrık zamanlı kontrol sistemlerinin temel
teorisi.
Zorunlu ders
COME 436 - Sayısal Görüntü İşleme
3(3+0+0)
Bu ders sayısal görüntü işlemenin temel teknik ve kavramlarına giriş niteliğindedir. İşlenen konular görüntü
kazanımı, sunumu, görsel algılama, resim geometrisi, resim dönüşümü, resim iyileştirme metotları, bölgesel
filtreleme, frekans alanı metotları, resim restorasyonu, çoklu çözünürlük işleme, wavelet dönüşümleri; resim
sıkıştırma, kodlama standartları, resim ayırma yöntemleri, köşe tanıma ve resim tanımlanmasıdır.
Bölüm Seçmeli ders
COME 439 - BİM 439 Bilgisayarlı Grafik
3(2+0+2)
Bu ders bilgisayar grafiklerinin temel teknik ve kavramlarına giriş niteliğindedir Dersin amacı öğrencilere
bilimsel görselleştirme, ara yüz tasarımı, 2 ve 3 boyutlu veri sunumu ve idaresi, modelleme, ışıklandırma,
doku kaplama, ışın izleme tekniklerini kolayca anlayabilme yeteneğini vermektir. Bu ders grafik standardı
olmayan fakat en üst grafik sistemleri için grafik kütüphanesi olarak kabul edilen OPENGL temeline dayanır.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
COME 441 - Nesne Yönelimli Sistem Geliştirme
3(2+0+2)
133
Gereksinim analizi, veri akışı modeli, mantıksal veri modeli, veri analizi, varlık/durum modeli; yollar ve
diyagramlar; karar tabloları. Programlama dilleri özellikleri, SQL/PL 3-GL, CASE araçları. Prototip geliştirme,
resmi tanımlama.
Bölüm Seçmeli ders
COME 444 - BİM 444 Yapay Zeka
3(3+0+0)
Roller ve uzman sistemlerin sınırlamaları; yapay zekanın maliyeti ve getirileri, mimari, kabuklar, bilgi
mühendisliği, yapılandırma, kural temelli ve nesne yönelimli bilgi geliştirme metodolojileri, hızlı prototip
geliştirme ve KADS.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
COME 446 - Derleyici Tasarımı
3(3+0+0)
Derleyicilere giriş, derleyiciler ve yorumlayıcılar, fazlar ve geçişler, diğer dönüştürücüler; düzenli ifadeler ve
içerikten bağımsız diller/gramerler, tarayıcılar/sözcük analizcileri, ayırıcı/sözdizimi analizcileri tablo yönetimi,
ara kod üretimi, hata yönetimi; kod en-iyileştirme; kod üretimi; derleyici-derleyicisi/derleyici üreticisi; ör.
Lex, Yacc; vaka analizleri; proje: mini-Pascal veya mini-C++ gibi küçük programlama dilleri için derleyici
üretmek
Bölüm Seçmeli ders
COME 447 - Bilgi Tabanlı Sistemler
3(3+0+0)
Bilgi tabanlı sistemler, karmaşık problemleri çözen yapay zeka programlarıdır. Bu dersin amacı bir bilgi tabanlı
sistem geliştirmek için gerekli prensipleri ve sistem-inşa deneyimini vermektir. İşlenecek konular arasında
şunlar bulunmaktadır: bilgi gösterimi, neden ve sonuç, mantık programlama, kural-tabanlı sistemler, uzman
sistem geliştirmek için gerekli araçlar ve kabuklar, bilgi tabanlı sistemler geliştirmek için kullanılan
metodolojiler, veri madenciliği, sinir ağları, belirsizlik, bulanık mantık.
Bölüm Seçmeli ders
COME 448 - BİM 448 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi
3(2+0+2)
Veri madenciliği büyük veri tabanlarında ki değişiklikleri, birleşimleri anormallikleri ve desenleri otomatik
bulma işlemidir. Bu ders istatistiksel temeller, birleşim keşifleri, sınıflandırma, gurupluma veri tabanı desteği,
veri depolama ve OLAP teknolojileri gibi veri madenciliği ve bilgi keşfi temel konularında bilgi vermeyi
amaçlar.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
COME 450 - Dağıtık Sistemler
3(3+0+0)
Bu ders dağıtık sistemlerin tasarım ve uygulama aşamasında metot ve teknolojileri ile beraber model ve
mimarisi hakkında temel karakteristikleri verir. Anlatılacak konular dağıtık sistem mimarisi, iletişim
mekanizması, protokoller, uzlaşma algoritmaları, gerçek zamanlı ve eşzamanlı uygulamalar, depolama
yönetimi erişim kontrolü, nesne yönelimli dağıtık sistemler, hata toleranslandırma, isimlendirme ve kod
taşınılabilirliğini içerir.
Bölüm Seçmeli ders
COME 472 - İnternet & Web Teknolojileri
3(2+0+2)
Bu dersin amacı İnternet ve Web teknolojilerinin sistematik şekilde ve derinlemesine anlatılmasıdır. Bu derste
anlatılan konular şunlardır: TCP/IP ve IP adresleme, istemci-sunucu modeli, DNS, İnternet servisleri ve
protokolleri, HTTP, HTML, JavaScript, dinamik HTML, Web sunucuları, CGI programlama, ASP, PERL, PHP, JSP,
ve Servlet programlama, XML, E-ticaret ve güvenlik.
Bölüm Seçmeli ders
COME 491 - Proje
2(1+2+0)
Proje araştırması, kişisel çalışma amaçlı, bilgisayar mühendisliği konularını kapsayan alanlarda bölüm
tarafından kabul edilebilir konunun belirlenmesi ve ders başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde bu
konuyla ilgili ön raporu ve sunumu kapsar. Ön rapor projenin amacını ve kapsamını ifade etmelidir. Proje
alışması 3000 ila 4000 kelimelik bir rapor oluşturulması ile sonuçlanır.
Zorunlu ders
COME 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Programın bu bölümünde yapılan çalışma proje dersinin gereklilikleri ile benzerlik gösterir. Ancak Proje ön
çalışması planlama ve araştırma yöntemleri üzerinde dururken bitirme projesi bir danışman yönetiminde
bağımsız gerçek bir bilgisayar mühendisliği probleminin ekonomik, sosyal aynı zamanda teknik analizi üzerine
yoğunlaşır.
Ön koşul : 110 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
COME 493 - BİM 493 Bulanık Sistem ve Yapay Sinir Ağları
3(3+0+0)
Bulanık küme ve bulanık kümeler üstünde işlemlere giriş. Bulanık sistem ve olasılık teorisi. Bulanık ilişkiler ve
bulanık ilişkilerle hesaplama. Dilsel değişken ve kelimelerle hesaplama. Yaklaşık sebeplendirme. Bulanık
regresyon modelleri. Bulanık ölçüm. İstatistiksel karar verme uygulaması. Teşhis uygulaması. Kontrol
uygulaması. Sinir ağlarına giriş. Temel grafik teorisinin anlatımı. Sinir ağlarının arkasındaki matematiksel
134
yaklaşım teorisinin temelleri. Öğrenme kavram ve hesaplamada öğrenme süreci. korelasyon matris belleği.
Algılama ve en küçük kareler yöntemi algoritması. Çok-katmanlı algılamalar. Radyal-temelli fonksiyon ağları.
Bazı ileri konular. Süreç modellemesi uygulaması. Karar ve kontrol uygulaması. Birleşik bulanık-sinir
hesaplama sistemlerinin özeti.
Bölüm Seçmeli ders - Servis ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
135
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı
Bu program da, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Endüstri Mühendisliği
Bölümü ile İşletme Bölümünce de geniş çapta destek verilmektedir.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programının Amacı
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, sistem yaklaşımı ile, her türlü işletmenin bilgi sisteminin, mevcut teknoloji
desteği ile tasarlanması ve optimal koşullarda işletilmesi ile ilgilenen, yeni bir mühendislik dalıdır.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği ders planlarında temel derslerin yanında, bilgisayar mühendisliğinden ve
işletmeden alınan dersler eşit ağırlıklı bir yer işgal eder. Bilişim Sistemleri Mühendisliği programında, Elektronik
ve Haberleşme bölümünden alınan dersler ve donanım dersleri en aza indirilmiştir.
İş alanları olarak, her türlü bilgi sisteminin anahtar teslimi olarak kurulması, yazılım geliştirme, yazılım ağırlıklı
bilgisayar uygulamaları ile akla gelen alanlar olarak belirtilebilir.
Bilgisayar teknolojisinin daha ziyade uygulanmasına yönelik olan bu program ile, bu alandaki önemli bir açığın
kapatılabileceği söylenebilir.
Ders Planı (Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 111
Matematik I
4
2
0
5
PHYS 101
Fizik I
3
0
2
4
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
ECON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
19
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 112
Matematik II
4
2
0
5
MATH 111
PHYS 102
Fizik II
3
0
2
4
COME 107
Algoritmalar ve Programlama I
3
0
2
4
BA 102
İşletme Yönetimine Giriş
3
0
0
3
ENG 112
Mühendislik Çalışmaları İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Toplam Kredi
ENG 101
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
COME 108
Algoritmalar ve Programlama II
3
0
2
4
COME 211
Ayrık Hesaplamalı Yapılar
3
0
0
3
ECE 102
Lojik Devreler
2
0
2
3
MATH 213
Lineer Cebir
2
2
0
3
BA 241
Yönetim ve Organizasyon
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
BA 102
18
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
ISE 202
Sayısal Tasarım ve Bilgisayar Mimarisi
4
0
0
4
ECE 102
MATH 214
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATH 111
STAT 203
Mühendislik İstatistiği I
2
2
0
3
ISE 204
Nesneye Dayalı Programlama
2
0
2
3
COME 107
COME 218
Veri Yapıları ve Algoritmalar
2
0
2
3
COME 108
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl V
19
T
U
L
Kr
Önkoşul
136
BA 313
Mühendisler için Muhasebe
4
0
0
4
ISE 303
Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi
3
0
2
4
ISE 305
Çoklu Ortam Sistemleri
2
0
2
3
COME 361
İşletim Sistemleri
2
0
2
3
ECE 313
İşaretler ve Sistemler
2
2
0
3
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl VI
23
T
U
L
Kr
COME 342
Yazılım Mühendisliğine Giriş
2
0
2
3
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
IE 338
Üretim Sistemleri Analizi
3
0
0
3
ISE 302
Bilişim Sistemleri Analizi
3
0
0
3
ISE 304
Veri İletişim Sistemleri
3
0
0
3
Fakülte Seçmeli
3
Toplam Kredi
21
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
3
COME 411
Bilgisayar Ağları
3
0
0
ISE 401
Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri
2
0
2
3
ISE 491
Proje
1
2
0
2
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
19
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
ISE 402
Üretim Bilişim Sistemleri
3
0
0
3
ISE 404
Elektronik Ticaretin Temelleri
3
0
0
3
ISE 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Üniversite Seçmeli
Bölüm Seçmeli
Toplam Kredi
Önkoşul
3
Toplam Kredi
CDS 490
HUM 301
3
Bölüm Seçmeli
ENG 401
Önkoşul
Önkoşul
(*)
3
3
15
154
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 110 kredilik dersten başarılı olma şartı aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
ISE 202 - Sayısal Tasarım ve Bilgisayar Mimarisi
4(4+0+0)
Sayısal devrelerin gözden geçirilmesi. Kombinezonsal devre tasarım temelleri: standartlar, devre
zamanlamaları, PLDler, kodlayıcılar, kod çözücüler, çoğullayıcılar, karşılaştırıcılar, üç durumlu aletler,
toplayıcılar, ALUlar vs, tasarım örnekleri. Ardışık devre tasarım temelleri ve uygulamaları: hafıza elemanları,
durum analizi, standartlar, PLDler, sayıcılar, kaydırmalı yazıcılar, tasarım metotları ve örnekler. Tümleşik
mikro kontrol devrelerine giriş, çevre birimleri, düzeltme kavramları, gözlem. MCU aygıtlarının I/O
yetenekleri, kapılar. Mikro kontrol ailesinin programlama modelleri: yazıcılar, sayıcılar, işaretleyiciler,
talimatlar. Adresleme metotları: doğal, anında, direk, vs. Aritmetik lojik kuralları: ADD, SUB, AND vs.
Ön koşul : ECE 102
Zorunlu ders
ISE 204 - Nesneye Dayalı Programlama
3(2+0+2)
137
Ders içeriği, ağırlıklı olarak nesneye dayalı programlamanın temelleri, sınıf kavramının tanımı konuları üzerine
yoğunlaşmıştır. Ayrıca ders kapsamında programlama dillerinin ilkeleri, basit arama ve sıralama algoritmaları
ve yazılım mühendisliği konuları yer almaktadır.
Ön koşul : COME 107
Zorunlu ders
ISE 302 - Bilişim Sistemleri Analizi
3(3+0+0)
Sistem geliştirme ve değiştirme/iyileştirme süreçleri. Nesneye yönelik analiz ve tasarım, veri modelleme
araçlarının kullanımı. Yaşam döngüsü standartlarının geliştirilmesi ve bunlara uyulması. Yaşam döngüsü
fazları: isteklerin belirlenmesi, mantıksal tasarım, fiziksel tasarım, test planlaması ve performans değerlemesi.
İletişim, kişisel iletişim becerileri, mülakat, sunum becerileri, grup dinamikleri. Risk ve olabilirlik analizi. Grup
temelli yaklaşımlar: proje yönetimi, ortak uygulama geliştirme, kurallara ve süreçlere bağlı yol haritası takibi;
nesneye yönelik tasarım; yazılım kalite ölçütleri; uygulama kategorileri; profesyonel etik ilkeleri.
Zorunlu ders
ISE 303 - Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi
4(3+0+2)
Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel
hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları,
indeksleme, ve kargaşa yöntemleri; veri koruma, kurtarma, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler,
eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.
Zorunlu ders
ISE 304 - Veri İletişim Sistemleri
3(3+0+0)
İletişim sistemlerine giriş. Sinyal tipleri, vektör uzayları, genelleşmiş işlevler. Doğrusal ve açısal kipleme
yöntemleri, frekans bölüşümlü çoğullama. GM/SM uygulamaları, stereo TV. Örnekleme, nicemleme, PCM,
DPCM, DM, TDM, darbe iletimi: Nyquist iletim kuralları. Bant-geçiren veri iletimi ve sayısal kipleme
yöntemleri: ASK, PSK, FSK, QAM.
Zorunlu ders
ISE 305 - Çoklu Ortam Sistemleri
3(2+0+2)
Çoklu ortam verileri gündelik hayatımızın ve modern araştırma projelerinin vazgeçilmez bir parçası haline
geldi. Ders kapsamında, çoklu ortam kavramlarına giriş, çoklu ortam sistemleri uygulamaları ve problemleri,
çoklu ortam işaret işlemenin temelleri, metin, grafik, ses ve müzik, görüntü ve video gibi çoklu ortam veri
gösterimi, işleme, bulma ve sıkıştırma ile ilgili sorunların incelenmesi konuları işlenecektir. Ders, çoklu ortam
standartları ve sistemleri hakkında basit sezgisel yaklaşımlar sunacaktır.
Zorunlu ders
ISE 309 - Delphi ile Grafik Kullanıcı Arayüzü Geliştirilmesi
3(2+0+2)
Bu ders sanal geliştirme ortamları ve Delphi ile hızlı geliştirme süreçleri araçları ve kavramlarıyla ilgili konuları
anlatmayı amaçlar. Modern masaüstü etkileşim mecaz oluşturan etkileşimli, imleç-tabanlı, grafik tekniklerin
çoğunu öğreten, pratik, uygulamalı bir derstir. Ders geliştirme arabirimi dahil olmak üzere Pascal dilinin
temelleri, hata ayıklama, olay temelli programlama, veritabanı işlemleri, Borland veritabanı motoru ve
veritabanı araçları gibi Delphi uygulama geliştirme ortamıyla ilgili konuları kapsar. Dersin genel amacı
sunucu/istemci, veritabanı nesnelerini içeren çok katmanlı uygulama geliştirme, SQL diliyle çalışma ve hata
ayıklama kavramlarını öğretmektir.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 310 - Sayısal Konuşma ve Ses İşlemleri Temeleri
3(3+0+0)
Bu ders, konuşma sentezleme, konuşma ve ses kodlama, konuşma tanıma teknolojileri konusunda teorik ve
pratik temel bilgileri içermektedir. Derste insan ses algılama, ses sıkıştırma, sıkıştırılmış uzayda işlem,
anlamsal ve yarı anlamsal ses işleme, konuşmadan- metne ve metinden-konuşmaya dönüşüm, müzik işleme,
ses ve çoklu-ortam bilgi akımı uygulamaları gibi temel konular anlatılacaktır. Öğrencilerin ses teknolojileri
araçları ile pratik uygulamalar geliştirmelerine imkan sağlanacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 311 - Dağıtık Veritabanları
3(2+0+2)
Dersin amacı dağıtık veritabanları hakkında temel kavramları vermektir. Çoklu fiziksel ve mantıksal
veritabanlarının kullanımı, bilgi modelleme, yatay ve dikey parçalama, dağıtık sorgu süreçleri, eşzamanlı
kullanım, koşut zaman, kilitlenme ve veri koruma teknikleri, nesne yönelimli veritabanları.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 312 - Web Sitesi Tasarımı ve Yönetimi
3(2+0+2)
Bu internet, intranet ve extranet platformlarının web tasarım, mimari ve yönetimi konusundaki kavram ve
yöntemleri tanıtmaktadır. Ders özellikle e-iş ve e-ticaret sitelerinin inşası, kurulumu yönetimi konusundaki
teknik kavramlar konusuna odaklanacaktır. Bu ders temel İnternet protokolleri, web tarayıcıları, web
sunucuları, HTML, XHTML, stil sayfaları, istemci tarafı programlama, sunucu tarafı programlama, veri tabanı
entegrasyonu, XML ve XML standartları, web site ve içeriği tasarım ve yönetimi konularını kapsamaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 313 - Uzman Sistemler
3(2+0+2)
138
Uzman sistemler yapay zekanın bir koludur. Bu nedenle özellikle iş ve endüstri alanlarında geniş bir kullanım
alanına sahiptir. Uzman sistemler amaca yönelik yazılan program parçalarıdır. Dersin içeriği: Uzman
sistemlerde bilgi sunumu, çıkarım yöntemleri, beklenmedik ve mutlak olmayan olayları nedenlerini elde etme,
CLIPS ve uzman sistem yazılımları, öğrenme ve uzman sistemlerde alternatif yaklaşımlar ile sinir ağlarıdır.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 314 - Kurumsal Bilişim Sistemleri
3(2+0+2)
Ders kapsamında, bilişim sistemlerinin yönetimsel kavramları ve yönetim bilişim sistemlerinin tanıtımı
sunulmaktadır. Ders konuları, YBS bileşenleri ve organizasyon yapılar, sistemlerin tasarımı ve uygulanması ve
organizasyonlarda bilişim sistemlerinin öneminin anlaşılması.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 315 - Endüstriyel Otomasyon
3(2+0+2)
Bilgisayar ve Elektroniğin imalata etkisi, ve diğer güncel gelişmeler. Geleceğin fabrikası. Ürün, sistem ve
elektronik tasarımda bilgisayarlar. Bilgisayar destekli işlem planlama, sayısal denetim, grup teknolojisi,
otomatik depolama, geri kazanma ve taşıma . Bilgisayar destekli test ve gözlem, bilgisayar destekli fabrika
yönetimi, esnek imalat sistemleri, robot sistemleri ve otomasyon.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 316 - .NET Teknolojileri ile Grafik Arayüz Tasarımı
3(2+0+2)
Bu ders bilgisayar, .NET teknolojilerini kullanarak, programlama ve grafik kullanıcı arayüzü (GUI) geliştirme
konusundaki temel kavramları tanıtmaktadır. Öğrencilere Visual Studio .NETin nesneye dayalı, olay sürümlü,
bileşen tabanlı ve GUI ortamında problem analizi, tasarım yöntemleri, programlama yapıları ve yazılım
geliştirme kavramları tanıtılacaktır. Öğrenciler bu derste, CLR (Common Language Runtime), .NET tabanlı
dillerde nesneye yönelimli programlama, Windows ve web tabanlı uygulama geliştirmek için gerekli Windows
ve web tabanlı bileşenleri öğreneceklerdir.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 317 - Matlab ile Mühendislik Uygulamaları
3(2+0+2)
Matlab ile programlamaya giriş. Ayrıca genel mühendislik problemlerini bilgisayar programlarını kullanarak
çözme yöntemleri. Ders konuları: basit işlemler ve diziler, dosya işlemleri, 2D ve 3D grafik çizimi, doğrusal
denklemlerin temelleri ve çözüm yöntemleri, karar yapıları ve döngüleri içeren Matlab programlama dili olarak
sıralanabilir. Çok sayıda örnek uygulama ile öğrencilere mühendislik problemlerinin Matlab ile çözümü
konusunda deneyim kazandırılır.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 318 - Görüntü İşleme Yöntemleri
3(2+0+2)
Bu dersin amacı sayısal görüntü işleme teori ve uygulamalarını tanıtmaktır. Ders, bir görüntü işlem sisteminin
bileşenleri ve uygulamaları, görsel algılama elemanları, örnekleme ve sayısallaştırma, görüntü iyileştirme,
resim uzayları, nesne kenar belirleme ve örüntü tanıma konularını içermektedir. Görüntü işleme teknikleri,
görüntü işlemede en yaygın olarak kullanılan yazılım paketi, MATLAB ile gerçekleştirilecektir.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 319 - Karar Verme Analizi
3(3+0+0)
Bu dersin kapsamında karar verme aşamasında karşılaşılan problemlerin analizi konusu yer almaktadır. Ders
konuları: Karar teorisine giriş, yapısal kararlar, karar ağaçlarının kullanımı, seçimin yapılması, bilginin
değerlendirilmesi, fayda teorisi ve uygulamaları, duyarlılık analizi, kompleks kararlar ve simülasyon, zıtlaşan
amaçlar ve çözüm yaklaşımları.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 320 - Open GL ile Bilgisayar Grafiği
3(2+0+2)
Bu bilgisayar grafiği konusundaki prensip ve kavramları tanıtmaktadır. Amaç öğrencilerin konunun hem teorik
hem de yönlerini öğrenerek, bilimsel görselleşme, arayüz tasarımı, 2 ve 3 boyutlu veri gösterimi ve işleme
konularında gerekli bilgilerle donanmalarını sağlamaktır.
Bölüm Seçmeli ders
ISE 401 - Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri
3(2+0+2)
Bu ders veri anbarcılığı ve madenciliği alanındaki temel kavram, görev, yöntem ve işleme tekniklerini
tanıtmaktadır. Ders özellikle veri madenciliği problemleri ve çözümleri konularına yoğunlaşacaktır. Veri
madenciliği ve bilgi keşfi konusu, veri tabanları, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, istatistik,
örüntü tanıma ve veri görselleştirme gibi alanlardan alınmış bir çok algoritma ve yöntemleri kullanmaktadır.
Bu ders veri tabanları perspektifinden veri madenciliği, temel kavramları ve yöntemleri konularını geniş bir
tanıtımını sunmaktadır.
Zorunlu ders
ISE 402 - Üretim Bilişim Sistemleri
3(3+0+0)
Bu ders, üretim konusundaki geleneksel yaklaşımlar ile en son teknolojik gelişmeler ve rekabetçi ve stratejik
analizlerin birleşimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders konuları: yönetimsel bilişim ve kontrol sistemleri,
envanter yönetimi, veritabanlarının kullanımı, gelişmiş süreçler için sistem tasarımı, bütünleşik üretim bilişim
sistemlerinin tasarlanması, fabrika bilişim sistemlerinin modellenmesi ve uygulaması.
139
Zorunlu ders
ISE 404 - Elektronik Ticaretin Temelleri
3(3+0+0)
Dersin amacı, takım projeleri ile elektronik ticaret analizi yapmaktır. Dersin kapsamında elektronik ticaretin
teknoloji alt yapısı, internet tabanlı işletme ve ekonomi örnekleri, internetin iş ve teknoloji modelleri,
internette güvenlik, sosyal, kanuni ve iş ahlakı ile ilgili problemler. Üretilmek istenen proje, iş planı ve
internette işlem yapılabilen bir ilk örnek şirket kurulmasıdır.
Zorunlu ders
ISE 491 - Proje
2(1+2+0)
Proje araştırması, kişisel çalışma amaçlı, Bilişim Sistemleri Mühendisliği konularını kapsayan alanlarda bölüm
tarafından kabul edilebilir konunun belirlenmesi ve ders başlangıç tarihinden itibaren belirlenen süre içerisinde
bu konuyla ilgili ön raporu ve sunumu kapsar. Ön rapor projenin amacını ve kapsamını ifade etmelidir. Proje
çalışması belirlenen kriterlere uygun bir rapor oluşturulması ile sonuçlanır.
Zorunlu ders
ISE 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Programın bu bölümünde yapılan çalışma proje dersinin gereklilikleri ile benzerlik gösterir. Ancak Proje ön
çalışması planlama ve araştırma yöntemleri üzerinde dururken mezuniyet projesi bir danışman yönetiminde
bağımsız gerçek bir Bilişim Sistemleri Mühendisliği probleminin ekonomik, sosyal aynı zamanda teknik analizi
üzerine yoğunlaşır.
Ön koşul : 110 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
140
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İzzet Cem Göknar
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Avni Morgül *
Prof. Dr. Aydoğan Özdemir *
Prof. Dr. Ercan Topuz
Prof. Dr. Ergül Akçakaya
Prof. Dr. İzzet Cem Göknar
Prof. Dr. Levent Sevgi
Doç. Dr. Mehmet Nur Alparslan Parlakçı *
Doç. Dr. Shahram Minaei
Yrd. Doç. Dr. Tankut Acarman *
Ar. Gör. Çağatay Uluışık
Ar. Gör. Engin Deniz
Ar. Gör. Ercan Kara
Ar. Gör. Fatih Öncül
Ar. Gör. İndrit Myderrizi
Ar. Gör. Melek Kurnaz
Ar. Gör. Merih Yıldız
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün amacı, Elektronik ve Haberleşme alanında
•
Evrensel kabul gören,
•
Sağlam bir temele,
•
Bilgilerini güncelleme yeteneğine,
•
Kuvvetli ahlaki değerlere sahip,
•
Düşünen,
•
Araştıran,
•
Yaratan
mühendisler yetiştirmektir.
Bölümümüz oldukça yeni olmakla birlikte deneyimli öğretim elemanları, programları ve laboratuarları ile
elektronik ve haberleşme konularını seven, istekli ve çalışkan öğrencilere dünya kalitesinde bir eğitim ve
araştırma imkânı sunmaktadır.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 111
Matematik I
4
2
0
5
PHYS 101
Fizik I
3
0
2
4
CHEM 101
Kimya
3
0
2
4
COME 107
Algoritmalar ve Programlama I
3
0
2
4
IE 102
Teknik Çizim
2
0
2
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
22
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 112
Matematik II
4
2
COME 108
Algoritmalar ve Programlama II
3
0
0
5
MATH 111
2
4
PHYS 102
Fizik II
3
0
2
4
ECE 102
Lojik Devreler
2
0
2
3
MATH 213
Lineer Cebir
2
2
0
3
ENG 112
Mühendislik Çalışmaları İçin İleri İngilizce
0
4
0
Toplam Kredi
2
ENG 101
21
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 214
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATH 111
ECE 201
Elektrik Devreleri
3
0
2
4
MATH 213
ECE 203
Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
2
2
0
3
ECE 231
Sayısal Devre Tasarımı
2
0
2
3
ECE 102
141
PHYS 201
Fizik III
2
2
0
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
3
21
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECE 222
Elektronik Devreleri I
3
0
2
4
ECE 201
ECE 232
Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler
2
2
0
3
MATH 214
ECE 234
Mikroişlemci Sistemleri
2
0
2
3
ECE 231
STAT 206
Olasılık, İstatistik ve Rastgele Süreçler
2
2
0
3
ECE 202
Kontrol Sistemlerine Giriş
2
2
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
Toplam Kredi
ECE 201
2
20
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECE 311
Analog Haberleşme
3
0
2
4
ECE 232
ECE 321
Elektronik Devreleri II
3
0
2
4
ECE 222
ECE 331
Sayısal İşaret İşleme
2
0
2
3
ECE 232
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
ECE 301
Elektromanyetik Alanlar
2
2
0
3
Bölüm Seçmeli
MATH 214
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECE 312
Sayısal Haberleşme
3
0
2
4
ECE 311
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
ECE 304
Elektromanyetik Dalgalar
2
2
0
3
ECE 301
ECE 306
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
3
0
0
3
ECE 201
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
16
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECE 411
Mikrodalga, Antenler ve Yayılım
2
2
0
3
ECE 304
ECE 421
Haberleşme Elektroniği Devreleri
2
2
0
3
ECE 321
ECE 491
Proje
1
4
0
3
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
ENG 401
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECE 412
Telsiz Haberleşme
3
0
0
3
ECE 311
ECE 414
Bilgisayar Haberleşme Ağları
3
0
0
3
ECE 232
ECE 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
(*)
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
CDS 490
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
Toplam Kredi
3
18
155
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 110 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
142
Ders İçerikleri
ECE 102 - Lojik Devreler
3(2+0+2)
Sayı sistemleri ve kodlama; Boole cebri; kombinezonsal lojik devre elemanları; Boole fonksiyonları: kanonik
ifadeler ve Boole fonksiyonlarının indirgenmesi; Quine McCluskey ve Karnaugh metotları; bazı pratik
kombinezonsal devreler: toplayıcı, kodlayıcı, çoğullayıcı; ROM ve programlanabilir lojik diziler; ardışıl lojik
devreler: durum tablosu ve durum diyagramı; flip-floplar; ardışıl lojik devrelerin analizi; senkron ardışıl lojik
devrelerin tasarımı; tümleşik ardışıl devre bileşenleri: yazıcılar, hafızalar, sayıcılar.
Zorunlu ders
ECE 201 - Elektrik Devreleri
4(3+0+2)
Elektrik Devreleri. Akım ve Gerilimin modellenmesi ve ölçülmesi. Yük, Akı, Güç, Enerji tanımları ve dalga
şekilleri. Kirchoff Yasaları: Akım ve Gerilim denklemleri. Devre grafikleri. Akım ve Gerilim denklemlerinin
bağımsız kümeleri. İdeal 2 uçlu ve çok uçlu devre elemanları: lineer ve lineer olmayan dirençler, endüktans
ve kapasite elemanı. Direnç devrelerinin çözümleri: Düğüm ve Çevre denklemleri. Ağ teoremleri . Dinamik
devrelerin çözümleri: birinci ve ikinci dereceden devrelerin cevapları. Yüksek dereceden devrelerin durum
denklemleri.
Ön koşul : MATH 213
Zorunlu ders
ECE 202 - Kontrol Sistemlerine Giriş
3(2+2+0)
Zaman-tanım bölgesi analizi: durum geçiş matrisi, sıfır-durum, sıfır-giriş çözümleri, kararlılık, kontrol
edilebilirlik, gözlemlenebilirlik, s-uzayı analizi: geçiş matrisi, blok diyagramları, geri besleme, kapalı çevrim
kontrol sistemleri, kararlılık, Bode analizi, köklerin yer eğrisi metodu, ?-uzayı analizi: fazörler, elektrik
devrelerinde güç ve enerji.
Ön koşul : ECE 201
Zorunlu ders
ECE 203 - Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
3(2+2+0)
Polinomsal yaklaşım ve interpolasyon, sayısal integral hesabı, EHMde lineer cebir denklem sistemleri, öz
değer problemleri, sayısal türev alma, EHMde sayısal formüller, bir boyutlu ve iki boyutlu başlangıç değeri
problemleri ve EHMde bir boyutlu ve iki boyutlu sınır değeri problemleri.
Zorunlu ders
ECE 222 - Elektronik Devreleri I
4(3+0+2)
P-n jonksiyonları. Diyod modeli ve diyod devreleri, uygulamaları: doğrultucular, kırpma devreleri ve diğerleri.
Diyod devrelerinin küçük işaret analizi. Jonksiyonlar, BJTnin büyük ve küçük işaret modelleri, çözüm
teknikleri, BJT kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri. MOSFET: modelleri, çözüm teknikleri, MOS
kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri. JFET kuvvetlendiriciler. Mantık devre kapıları; BJT ve CMOS
eviriciler, VE, VEYA geçit kapıları. Kapılardaki statik güç sarfiyatı. Akım aynaları. Güç kuvvetlendiricileri.
Ön koşul : ECE 201
Zorunlu ders
ECE 231 - Sayısal Devre Tasarımı
3(2+0+2)
Sayısal devrelerin gözden geçirilmesi. Kombinezonsal devre tasarım temelleri: standartlar, devre
zamanlamaları, PLDler, kodlayıcılar, kod çözücüler, çoğullayıcılar, karşılaştırıcılar, üç durumlu aletler,
toplayıcılar, ALUlar ve diğerleri, tasarım örnekleri. Ardışık devre tasarım temelleri ve uygulamaları: hafıza
elemanları, durum analizi, standartlar, PLDler, sayıcılar, kaydırmalı yazıcılar, tasarım metotları ve örnekler.
Tümleşik mikrokontrol devrelerine giriş, çevre birimleri, düzeltme kavramları, gözlem. MCU aygıtlarının I/O
yetenekleri, kapılar. Mikrokontrol ailesinin programlama modelleri: yazıcılar, sayıcılar, işaretleyiciler,
talimatlar. Adresleme metotları: doğal, anında, direk, ve diğerleri. Aritmetik lojik kuralları: ADD, SUB, AND ve
diğerleri.
Ön koşul : ECE 102
Zorunlu ders
ECE 232 - Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler
3(2+2+0)
İşaretlerin ve sistemlerin sınıflandırılması: sürekli ve ayrık zaman, analog ve sayısal. Sistem özellikleri, dürtü
cevabı, konvolüsyon toplamı, fark denklemleri ve çözümleri. Ayrık zamanlı durum denklemlerinin çözümü,
durum geçiş matrisi, kararlılık. Ayrık zaman Fourier dönüşümü, özellikleri ve sistem uygulamaları, frekans
uzayı teoremleri. Ayrık Fourier dönüşümü ve uygulamaları. z-dönüşümü, özellikleri ve uygulamaları. Sürekli
zaman ve ayrık zaman dönüşümlerinin birbirleriyle ilişkisi.
Ön koşul : MATH 214
Zorunlu ders
ECE 234 - Mikroişlemci Sistemleri
3(2+0+2)
143
Temel mikroişlemci yapıları ve çalışma prensipleri. Bellek ve adresleme. Bellek tasarımı. Veri, adres ve kontrol
yolları. Arayüzler. Paralel ve seri portlar, zamanlayıcılar, kesme kontrolleri. Bellek yönetim birimi. Çevirici
dilinde programlama. Mikroişlemciler ve uygulamaları.
Ön koşul : ECE 231
Zorunlu ders
ECE 301 - Elektromanyetik Alanlar
3(2+2+0)
Temel aksiyomlar, elektriksel yük, Coulomb kanunu, boşlukta elektrostatik alan, elektrostatik enerji, yüzey
yükleri ve Dirac dağılımı, dipoller, bir malzemede elektrostatik alan, temel denklemler ve sınır koşulları,
Lorentz kuvveti ve boşlukta manyetostatik alan, Biot-Savart kanunu, Ampere formulü, bir malzemede
manyetostatik alan, manyetik enerji, manyetik dipoller ve daimi mıknatıslar, Maxwell denklemleri ve
elektromanyetik alanlar, Faraday indüksiyonu, öz ve karşılıklı induktans, elektromanyetik enerji, potansiyel
fonksiyonları, özel izafiyet teorisi.
Ön koşul : MATH 214
Zorunlu ders
ECE 303 - EHM 303 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
3(3+0+0)
Elektrik Mühendisliğinin temel konularından olan Elektrik Devrelerinin incelenmesi bu dersin konusudur.
Direnç devrelerinin Do ğ ru Akım (DA) davranışlarının incelenmesi, kondansatör ve bobin bulunduran
devrelerin geçici ve sürekli rejim analizleri incelendikten sonra Alternatif Akım'da (AA) güç ve enerji
hesaplamaları ele alınacaktır.
Fakülte Seçmeli ders
ECE 304 - Elektromanyetik Dalgalar
3(2+2+0)
Dalga denklemi, 2 boyutlu dalga denkleminin çözümü, DAlembert ve Fourier metotları. İletkenliğin etkisi.
Monokromatik dalgalar. Helmholtz denklemi. Poynting vektörü ve elektromanyetik enerjinin ortalaması,
düzlem dalgalar, elektromanyetik dalgaların iletimi ve yansıması. Dalga kılavuzları, TE, TM ve TEM modları,
dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları. İletim hatları, boşluk rezana törü, alan kavramları için antenler.
Elektrik ve manyetik dipoller, anten dizisi teorisi, zemin etkisi ve görüntü teorisi.
Ön koşul : ECE 301
Zorunlu ders
ECE 306 - Elektromekanik Enerji Dönüşümü
3(3+0+0)
Genel prensipler, giriş-çıkış değişkenleri, enerji çeşitleri, ko-enerji. Motor, jeneratör ve transformatör, enerji
dönüşümü ve enerji denge denklemleri. Tork kuvveti ile manyetik-elektrik alan enerjileri arasındaki ilişki. Öz
ve karşılıklı induktans, tork ve kuvvet. Matematiksel ve devre modelleri. Sürekli enerji korunumu koşulları.
Değişik makine modelleri. Adım, senkron, DC ve indüksiyon makineleri. Yükleme etkileri.
Ön koşul : ECE 201
Zorunlu ders
ECE 311 - Analog Haberleşme
4(3+0+2)
Haberleşme sistemlerinin bileşenleri. Filtreler. Zaman/bandgenişliği ilişkisi. Enerji ve güç spektral yoğunluğu.
Lineer sistemlerde genlik ve faz distorsiyonu. Lineer modülasyon teknikleri: genlik modülasyonu, çift yan bant
modülasyonu, tek yan bant modülasyonu, artık yan bant modülasyonu. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve
Faz Modülasyonu (FM, PM). FM sinyallerinin üretilmesi ve demodülasyonu. FM stereo radyo yayıncılığı.
Frekans Bölmeli Çoğullama (FDM). Superheterodin alıcılar.
Ön koşul : ECE 232
Zorunlu ders
ECE 312 - Sayısal Haberleşme
4(3+0+2)
Örnekleme teoremi ve tipleri, Darbe Genlik Modülasyonu (PAM), zaman bölmeli çoğullama, Darbe Süresi
Modülasyonu (PDM), Darbe Yeri Modülasyonu (PPM), Darbe Kod Modülasyonu (PCM). Kuantalama, sıkıştırma genleştirme, analog-sayısal dönüştürücüler, Delta Modülasyonu (DM). Temelband veri iletimi: simgeler arası
girişim. Uyumlu alıcı filtre. Sayısal Modülasyon Sistemleri. Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK) ve Faz
Kaydırmalı Anahtarlama (PSK) teknikleri.
Ön koşul : ECE 311
Zorunlu ders
ECE 313 - İşaretler ve Sistemler
3(2+2+0)
Sürekli ve ayrık zaman işaretlerinin matematiksel gösterilimi, dürtü fonksiyonu, lineer zamanla değişmeyen
sürekli ve ayrık zaman sistemlerinin temel özellikleri, periyodik ve periyodik olmayan sürekli zaman
işaretlerinin Fourier gösterilimi, ayrık Fourier dönüşümü, Laplace ve z-dönüşümleri, filtreler, işaretlerin lineer
sistemler üzerinden iletimi.
Servis ders
ECE 321 - Elektronik Devreleri II
4(3+0+2)
144
MOS ve BJTlerin yüksek frekans modelleri ve kuvvetlendiricilerin frekans analizi. İşlemsel kuvvetlendiriciler ve
işlemsel kuvvetlendiricili devreler, geri besleme ve kararlılık, Bode diyagramları. İdeal olmayan işlemsel
kuvvetlendiriciler ve kompanzasyon. CMOS sayısal devrelerde zamanlama, gecikme ve dinamik güç. Çok katlı
kuvvetlendiriciler. Osilatörler.
Ön koşul : ECE 222
Zorunlu ders
ECE 331 - Sayısal İşaret İşleme
3(2+0+2)
Ayrık Fourier serileri ve dönüşümlerinin tekrarı. Hızlı Fourier dönüşümü. Filtreler ve yaklaşıklıklar. Sayısal filtre
tasarım teknikleri, sonlu - sonsuz dürtü cevaplı süzgeçler. Hilbert dönüşümleri. Optimum pencereleme
problemi. İki boyutlu işaret işleme ve dönüşümler. Rastsal işaretler. Özilişki ve güç spektral yoğunluğu
fonksiyonları. Wiener ve Kalman filtreleri. Uyarlamalı işaret işlemeye giriş, ses ve görüntü işleme
uygulamaları.
Ön koşul : ECE 232
Zorunlu ders
ECE 401 - Elektrik Mühendisliğinde Hesaplama Yöntemleri
3(3+0+0)
EHM de analitik modeller, analitik-sayısal yöntemler, salt sayısal yaklaşımlar, alan ve ağ teorileri için sayısal
teknikler, onaylama, doğrulama ve akreditasyon, kalibrasyon, frekans ve zaman uzayında sonlu fark
yöntemleri, sonlu elemanlar yöntemi, moment yöntemi, adım-adım parabolik denklem yöntemi.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 411 - Mikrodalga, Antenler ve Yayılım
3(2+2+0)
TEM modu iletim hatlarında akım ve gerilim dalgaları, frekans ve zaman uzayı analizi, güç ve enerji akışı,
empedans uydurma. Dalga kılavuzları ve mikroşerit hatlar. Darbe iletimi. s-parametreleriyle devre analizinin
temel prensipleri. Mikrodalga haberleşme, örnekler. Mikrodalga radyo yayını ve antenlerin temel prensipleri:
temel tipler ve diziler.
Ön koşul : ECE 304
Zorunlu ders
ECE 412 - Telsiz Haberleşme
3(3+0+0)
Mobil haberleşme çoğullama teknikleri: TDMA, FDMA, STM. Mobil haberleşmeye genel bir bakış, GSM, geniş
spektrum, frekans sekmesi, hücre planlama ve hücre bölme, 3. nesil bilgisayar ağlarında haberleşme. Fiber
Optik haberleşme.
Ön koşul : ECE 311
Zorunlu ders
ECE 413 - Haberleşmede Gürültü
3(3+0+0)
Rasgele işlem, gürültü modelleri: analog haberleşmede Gauss-tipi, Beyaz-, Darbandlı- gürültü: genlik
modülasyonunda işaret gürültü oranı: eşik etkisi. Çeşitli modülasyon tekniklerinde gürültü işaret oranının
karşılaştırılması. Üstel modülasyonda gürültü, Darbe kod modülasyonu, eşik etkisi. Özilişkili sayısal iletim
teknikleri, kısmi yanıt kodlama teknikleri ve spektral özellikleri.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 414 - Bilgisayar Haberleşme Ağları
3(3+0+0)
Temel bilgisayar haberleşme yapıları. Devre ve paket anahtarlama, lokal ve geniş alan ağları ve donanımları.
Protokoller: OSI, TCP/IP, çerçeve aktarımı, Asenkron Transfer Modu (ATM), kullanıcı mesaj aktarım protokolü
(UDP), CSMA/CD, iletim ortamı erişim protokolü, yönlendirme algoritmaları, ağ güvenliği, şifreleme, ağ
performans ölçütleri, Sanal Özel Ağlar (VPN).
Ön koşul : ECE 232
Zorunlu ders
ECE 415 - Fiber Optik Haberleşme Sistemleri
3(3+0+0)
Kılavuzlanmış optik dalgalar, optik fiberlerin elektromanyetik özellikleri. Optik kaynaklar. Yarıiletken lazerler
ve LEDler. Modülasyon ve demodülasyon metotları, Entegre optik devreler. Fiber optik haberleşme
sistemlerinin tasarım örnekleri.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 416 - Radar ve Algılama Sistemleri
3(3+0+0)
Radarların temelleri, radar denklemi, doğruluk, çözünürlük, birleştirme süresi, Doppler kayması, toplam radar
yansıması (radar dalga şekli, gürültü, kargaşa ve girişim), radar işaret işleme, yayılma, verici ve alıcı anten
sistemleri, alıcı işlemci birimleri, bulma, izleme, sınıflandırma ve kimliklendirme algoritmaları, radarla
gözetleme, Mikrodalga, HF, VHF radarları, Yapay Açıklıklı Radarlar (SAR), Ters Yapay Açıklıklı Radarlar (ISAR),
Yeraltı Görüntüleme Radarı (GPR), Kızılöncesi (IR) algılayıcılar (ısıl kameralar), kesit radarları, mikro
algılayıcılar, geniş alan gözetleme, gelecekte beklenen eğilim.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 417 - Haberleşme Sistemleri
3(3+0+0)
145
Haberleşme sistemlerinin tarihçesi, geçirdiği evreler, bu evrelerin teknik, ekonomik ve hukuksal nedenleri.
Günümüz haberleşme şebekeleri ve bunlar üzerinden verilen hizmetler. Varolan altyapı üzerinden yeni
hizmetler verilebilmesi ve bu amaçla geliştirilen teknolojiler. Haberleşme sistemlerinde kullanıcı, erişim,
taşıma, anahtarlama bölümlerinin tanımı; değişik bölümlerin tesisi için kullanılan sistemler ve bunların
dayandığı teknolojiler. Taşıma için kullanılan ortamlar (iki telli kablolar, koaksiyal kablo, fiber optik kablo ve
atmosfer). Frekans tahsisi gereksinimi, frekans tahsisi yöntemleri, fiziksel sınırlamalar ve frekans bantları;
uluslararası standartlar ve standart geliştirme yöntemleri. Mevcut ve gelecek sistemler için planlanan arama,
cevap verme, bağlantı kurma yöntemleri örnekleri: mobil haberleşme için GSM, CDMA. Sınırlı hareketli
haberleşme için DECT, WiFi (IEEE 802 standartları) ve WIMAX; bluetooth ve benzeri yeni kişisel sistemler.
Sabit haberleşme için bakır tel ve üzerinden yapılan DSL bağlantıları.
Ön koşul : ECE 312
Bölüm Seçmeli ders
ECE 421 - Haberleşme Elektroniği Devreleri
3(2+2+0)
Transmisyon Hatları, RF güç kuvvetlendiricilerinin analiz ve tasarımı, PLL ve frekans sintisayzırı, gürültü ve
bozulma, osilatörler; karıştırıcılar, modülatörler ve demodülatörler; vericiler, alıcılar;lineer olmayan
modülasyon ve demodülasyon; super-heterodin alıcı ve duplekserlar.
Ön koşul : ECE 321
Zorunlu ders
ECE 422 - RF Mikroelektroniği
3(3+0+0)
RF ve kablosuz iletişim teknolojilerine giriş. Modülasyon ve Sezme. Çoklu Erişim Teknikleri ve Kablosuz
iletişim standartları. Verici Mimarisi. Düşük Gürültülü kuvvetlendiriciler ve karıştırıcılar. Osilatörler ve güç
kuvvetlendiricileri.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 423 - Sayısal Elektronik Devreleri
3(3+0+0)
İdeal Evirici, çeşitli tipler (NMOS; CMOS vs.), NAND, NOR kapıları, kompleks kapılar, transmisyon kapıları.
Çeşitli flip-flop devreleri, Sadece Oku Bellekler (ROM) Statik ve Rasgele Erişimli Bellekler (SRAM, DRAM).
Bölüm Seçmeli ders
ECE 424 - VLSI Devre Tasarımı
3(3+0+0)
VLSI tasarım teknikleri ve temelleri. ASIC tasarımı, kapılar -diziler, standart-hücreler. Full custom design
yaklaşımları. Kırmık (chip) düzeyinde zemin planlaması. Sistem bloklarının ayrıştırılması. Standard Hücre yer
değiştirme ve Yol Belirleme (Routing) Algoritmaları. Tasarım doğrulama, mantık, zamanlama ve transistor
seviyesi simülasyon. Yapı blokları için tasarım teknikleri: bellek dizileri, PLAs. Test edilebilir sistem tasarım
yöntemleri. Güvenilirlik.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 425 - Analog Tümdevreler
3(3+0+0)
Temel Bloklar: akım ve gerilim kaynakları, besleme gerilimi ve sıcaklıktan bağımsız kutuplama. İşlemsel
kuvvetlendirici: temel yapılar, iyileştirme parametreleri. Tümleştirilmiş osilatör yapıları. Analog çoğullayıcılar
ve MOS yapı blokları: akım kaynakları, kuvvetlendirici katları. MOS işlemsel kuvvetlendiriciler, akım taşıyıcılar,
D/A ve A/D çeviriciler.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 426 - Mikroelektronik Analog Devre Tasarımı
3(3+0+0)
İşlemsel kuvvetlendiricilerin karakteristikleri ve davranış modelleri. OTA, OP-AMP ve işlemsel akım
kuvvetlendirici konfigürasyonları, güç katları, kuvvetlendirici özellikleri, CMOS ve BiCMOS tasarım kriterleri,
elektriksel ve fiziksel tasarım, bazı mikroelektronik devreleri: karşılaştırıcılar, analog çoğullayıcılar, osilatörler.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 428 - Güç Kalitesine Giriş
3(3+0+0)
Dersin temel konuları elektrik Güç Kalitesi (GK) ve GK ile ilgili işletmelerde yaygın olarak karşılaşılan
problemlerdir. Problemlerin nedenleri ve çözüm yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Öncelikli olarak
güç Kalitesinde yer alan temel tanımlar, kavramlar elektriksel büyüklükler cinsinden verilmekte, daha sonra
karşılaşılan problemler önemine göre sınıflandırılmaktadır. Harmonikler, Reaktif Güç, Şebeke Frekansında
Gözlenen Düzensizlikler, Geçici Olaylar, EMI incelenen konulardan bazılarıdır. Güç Elektroniği temelli lineer
olmayan yükler ve bu yüklerin elektrik güç kalitesi üzerine olan etkileri incelenmektedir. Son olarak, ölçüm
cihazları ve GK ile ilgili problemleri çözmek için kullanılan yöntemlerden bazıları sunulmaktadır.
Ön koşul : ECE 304
Bölüm Seçmeli ders
ECE 431 - Sayısal Filtreler ve Sistemler
3(3+0+0)
146
s-,z-, sürekli frekans uzayı ilişkileri. Sayısal filtre karakteristikleri. IIR filtreleri, dürtü sabiti, bilinear ve
integral teknikleri. FIR filtreleri: pencereleme, frekans örnekleme. Frekans dönüşümleri. Denetimci tasarımı:
kontrol edilebilirlik, durum geri beslemesi, kontrolörler. Ölü-vuru (death-beat) cevabı için sayısal kontrolör.
Gözlemci. Birliktelik ve ayırım prensibi. Bit-seri ve dağıtık aritmetik sayısal bileşenlerin donanımsal
gerçeklemeleri. Ayrıklaştırma Etkileri.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 432 - Görüntü İşlemenin Temelleri
3(3+0+0)
Görüntü işleme uygulamaları ve temel problemler, kameralar, algı, insan ve bilgisayar görüntü sistemleri, 2boyutlu sistemlerin ve dönüşümlerin gözden geçirilmesi. histogram-, konvolüsyon-, türev-, morfoloji-temelli
operasyonlar, yumuşatma, eş yükselti gösterilimi, temel arttırma ve iyileştirme teknikleri, bölükleme
(segmantasyon), görüntü kodlama ve sıkıştırmanın temelleri.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 434 - Yapay Sinir Ağları
3(3+0+0)
Biyolojik sinir ağlarının kısaca incelenmesi, Yapay Sinir Ağlarının (ANN) tanım ve sınıflandırılması, kontrollü ve
kontrolsüz öğrenme, Adaptif Lineer Eleman (ADALINE), ortalama karesel öğrenme kuralı, lineer asosiyatif
bellek tasarımı, tek ve çok katmanlı perseptron, geriye yayılım algoritması, dinamik yapay sinir ağları:
Hopfield Ağı ve Hücresel Sinir Ağı (CNN), kendiliğinden organize Haritaları ve uygulamaları.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 441 - Mühendisler İçin Yönetimde Karar Verme Teknikleri
3(3+0+0)
Derse genel giriş, karar vermeye genel bakış: kararın profili, karar vermenin önemi, karar vermenin kapsamı,
karar vermenin yönetimsel yanı, karar verme süreci: sürecin yapısı, yönetimsel hedefler, seçenek arama,
karar verme süresi: Seçenek karşılaştırma ve değerlendirme, seçme eylemi, kararı uygulama, izleme ve
denetim, rasyonel karar verme: Rasyonel olan ve olmayan davranışlar, davranışı eniyileştirme. Rasyonel
karar verme: davranışı tatmin etme kavramı, karar vermenin değerleri: değer kavramı, değerlerin hiyerarşisi.
Karar vermenin değerleri: değerlerin sınıflandırılması, yönetimsel değerler, etik değerler, değerlerin çatışması,
değer yargıları, karar verme için lineer modeller, karar verme için rastlantısal modeller, pazar payı kestirim
modeli rekabet ve teklif verme modelleri.
Fakülte Seçmeli ders
ECE 451 - Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Mühendisliği
3(3+0+0)
Mühendislik sistemleri, Elektromanyetik Uyumluluk Temelleri, Elektriksel ve Manyetik Dipoller,
Elektromanyetik girişim (EMG), Bio-Elektromanyetik (BEM), Mühendislikte EMU: Elektrik, Endüstri, Bilgisayar.
Endüstride EMU: Otomotiv, Tıp Elektroniği, Savunma. Elektromanyetik spektrum, EMU ve gürültü, EMU ve
Kuplaj, Güç Dağıtım Sistemleri ve EMU, Güç kalitesi, Haberleşme ve Kontrol Sistemlerinde EMU, Telemtri
Sistemlerinde EMU, Fiber Optik Kablolama ve EMU, EMU ve Internet, Elektronik Casusluk ve EMU, EMU
Standartları, EMU-EMG Test ve Ölçmeleri, EMU-EMG Test ve Ölçü Ortamları, Açık-hava, Ekranlı Oda,
Yansımasız Oda. EMG ve Korunma, Topraklama, Filtreleme, Ekranlama, Ekranlama Etkinliği, Yayılım ve
dayanıklılık ölçüleri, EMU ve Bilgisayar Simülasyonları, CE Markası, EMU ve Yetkili Kurumlar.
Bölüm Seçmeli ders
ECE 468 - Endüstriyel Elektronik
3(3+0+0)
Güç yarı iletken elemanları-diyotlar, tristörler, triyaklar, bipolar güç transistörleri, güç MOSFETleri ve IGBTler.
Kontrolsüz ve kontrollü bir ve üç fazlı doğrultucular. Güç elektroniği eviricileri ve PWM temelli kontrol. AC ve
DC gerilim regülasyonu. AC ve DC motorların hız ve moment kontrolü. Yüksek hassasiyetli yükler için UPS
uygulamaları. DC güç kaynakları. Op-Amp devreleri ve uygulamaları. On-Off, P ve PI kontrol. Elektromanyetik
ve katı hal röleler, anahtarlar. Sıcaklık, nem , ışık, yer değiştirme, stres, magnetizma, basınç, akış ve sıvı
seviyesi ölçümünde kullanılan dönüştürücüler. Kontrol devrelerinde kullanılan algılama ve geri besleme
devreleri. PLCler-uygulamalar,sıralı kontrol, basamak devreleri yardımıyla programlama.
Ön koşul : ECE 321
Bölüm Seçmeli ders
ECE 491 - Proje
3(1+4+0)
Öğrenciler bir literatür taramasının ardından donanım ve/veya yazılım uygulamalarında orijinal sonuçlar
verecek araştırmalar yapacaklardır.
Zorunlu ders
ECE 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Öğrenciler bir literatür taramasının ardından donanım ve/veya yazılım uygulamalarında orijinal sonuçlar
verecek araştırmalar yapacaklardır.
Ön koşul : 110 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
147
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
148
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Füsun Ülengin
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Burç Ülengin *
Prof. Dr. Cem Parmaksızoğlu *
Prof. Dr. Füsun Ülengin
Prof. Dr. Gönül Erdoğan Yenersoy
Prof. Dr. Hüseyin Sönmez *
Prof. Dr. Murat Tunç *
Prof. Dr. Suat Küçükçiftçi *
Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal
Doç. Dr. C. Erdem İmrak *
Doç. Dr. Ekrem Duman
Doç. Dr. Mesut Kumru
Doç. Dr. Serpil Kurt *
Yrd. Doç. Dr. Bahar Sennaroğlu *
Yrd. Doç. Dr. Berrin Ağaran
Yrd. Doç. Dr. Cafer Erhan Bozdağ *
Yrd. Doç. Dr. Eren Uçkan *
Yrd. Doç. Dr. Esra Albayrak *
Yrd. Doç. Dr. İlhan Varol *
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özdemir *
Yrd. Doç. Dr. Şule Önsel Şahin
Yrd. Doç. Dr. Temel Öncan *
Yrd. Doç. Dr. Vedat Temiz *
Öğr. Gör. Eyüp Kuşak *
Ar. Gör. Burcu Kuleli
Ar. Gör. Dalga Derya Teoman
Ar. Gör. Kıvanç Onan
Ar. Gör. Mine Işık
Ar. Gör. Yeliz Ekinci
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Günümüzün koşulları ve zorlaşan rekabet ortamı, ister hizmet isterse mal üretsin, her çeşit organizasyonun
yüksek verimlilikle, düşük maliyetle ve müşterinin beklentilerini karşılayan kalite düzeyinde çalışmasını
gerektirmektedir. Bu gereklilik, temel misyonu İnsan-Makine-Teçhizat-Malzeme-Bilgi ve Enerjiden oluşan
bütünleşik sistemlerin, yukarıda dile getirilen amacı gerçekleştirecek şekilde çalışmasını sağlamak üzere
tasarlamak ve yönetmek olan Endüstri Mühendisliği’ne günümüzün olduğu kadar, geleceğin de mesleği olma
özelliğini vermektedir. Endüstri Mühendisliği’ni diğer mühendislik alanlarından ayıran en önemli özellik,
karmaşık sistemlerin tasarımı için gerekli eğitim formasyonunun, temel bilimler, davranış bilimleri, mühendislik
bilimi, bilgisayar ve iletişim bilimi, ekonomi, yönetim bilimi gibi birçok alanı kapsayan çok disiplinli bir temel
üzerine oturtulmuş olmasıdır. Yaşamakta olduğumuz hızlı değişim nedeniyle, her çeşit üretim sisteminin giderek
daha fazla otomasyon ve yüksek teknoloji ile donatılacağını ve bu sistemlerin daha da karmaşıklaşacağını
düşünecek olursak, günümüzün en gözde mesleklerinden biri olan endüstri mühendisliğinin bu niteliğini,
gelecekte de aynen koruyacağına kesin gözüyle bakılabilir. "2000’li yılların fabrikalarını (sistemlerini)
tasarlayabilecek nitelikte mühendisler yetiştirmek”, muhteşem bir meydan okumadır ve bu ifade, Doğuş
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programlarının vizyonunu dile getirmektedir.
Mezunlarımızın, mal veya hizmet üreten ulusal veya uluslararası her çeşit kurumda tercih edilmelerini ve
kolayca istihdam edilebilmelerini sağlayacak olan bilgi ve becerilerle donatılması temel amacımızdır.
Ders Planı (İngilizce Endüstri Mühendisliği Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 111
Matematik I
4
2
0
5
PHYS 101
Fizik I
3
0
2
4
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
IE 101
Endüstri Mühendisliğine Giriş
3
0
0
3
IE 102
Teknik Çizim
2
0
2
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
20
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 112
Matematik II
4
2
0
5
MATH 111
149
PHYS 102
Fizik II
3
0
2
4
CHEM 101
Kimya
3
0
2
4
ESCI 104
Mühendislik Mekaniği
2
2
0
3
ENG 112
Mühendislik Çalışmaları İçin İleri İngilizce
0
4
0
Toplam Kredi
2
ENG 101
18
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
COME 106
Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş
2
0
2
3
COME 101
ECON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
ESCI 205
Malzeme Mekaniği
2
2
0
3
MATH 213
Lineer Cebir
2
2
0
3
STAT 203
Mühendislik İstatistiği I
2
2
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
ESCI 104
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 214
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATH 111
STAT 204
Mühendislik İstatistiği II
2
2
0
3
STAT 203
ESCI 202
Termodinamik
3
0
0
3
IE 222
İmalat Teknolojisi
2
2
0
3
IE 252
İş Etüdü ve Ergonomi
2
2
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
BA 313
Mühendisler için Muhasebe
4
0
0
4
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
IE 301
Yöneylem Araştırması I
2
2
0
3
MATH 213
IE 331
Tesis Planlama ve Tasarımı
3
0
0
3
IE 252
IE 333
Üretim Planlama ve Kontrol I
3
0
0
3
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
IE 302
Yöneylem Araştırması II
2
2
0
3
IE 301
IE 326
Endüstriyel Otomasyon
3
0
0
3
IE 334
Üretim Planlama ve Kontrol II
3
0
0
3
IE 335
Toplam Kalite Yönetimi
3
0
0
3
IE 362
Mühendislik Ekonomisi
3
0
0
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
21
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
IE 406
Sistem Simülasyonu
2
2
0
3
STAT 203
IE 491
Proje
1
4
0
3
(*)
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
IE 440
Çizelgelemeye Giriş
3
0
0
3
Önkoşul
150
IE 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
(**)
3
Toplam Kredi
15
149
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.(**) 115 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders Planı (Türkçe Endüstri Mühendisliği Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATE 111
Matematik I
4
2
0
5
KİM 101
Kimya
3
0
2
4
FİZ 101
Fizik I
3
0
2
4
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
EM 101
Endüstri Mühendisliğine Giriş
3
0
0
3
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
21
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATE 112
Matematik II
4
2
0
5
MATE 111
FİZ 102
Fizik II
3
0
2
4
BİM 106
Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş
2
0
2
3
EM 102
Teknik Çizim
2
0
2
3
MBİ 104
Mühendislik Mekaniği
2
2
0
3
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
Toplam Kredi
2
İNG 101
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
EKON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
İSTA 203
Mühendislik İstatistiği I
2
2
0
3
MATE 213
Lineer Cebir
2
2
0
3
MBİ 205
Malzeme Mekaniği
2
2
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Türk Dili I
2
0
0
2
TÜRK 101
BİM 101
Üniversite Seçmeli
Önkoşul
MBİ 104
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATE 214
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATE 111
MBİ 202
Termodinamik
3
0
0
3
EM 222
İmalat Teknolojisi
2
2
0
3
EM 252
İş Etüdü ve Ergonomi
2
2
0
3
İSTA 204
Mühendislik İstatistiği II
2
2
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Toplam Kredi
İSTA 203
20
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
İŞ 313
Mühendisler için Muhasebe
4
0
0
4
Önkoşul
EM 301
Yöneylem Araştırması I
2
2
0
3
MATE 213
EM 331
Tesis Planlama ve Tasarımı
3
0
0
3
EM 252
EM 333
Üretim Planlama ve Kontrol I
3
0
0
3
151
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
Bölüm Seçmeli
3
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
EM 302
Yöneylem Araştırması II
2
2
0
3
EM 301
EM 326
Endüstriyel Otomasyon
3
0
0
3
EM 334
Üretim Planlama ve Kontrol II
3
0
0
3
EM 362
Mühendislik Ekonomisi
3
0
0
3
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
Bölüm Seçmeli
İNB 301
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
EM 335
Toplam Kalite Yönetimi
3
0
0
3
EM 406
Sistem Simülasyonu
2
2
0
3
ISTA 203
EM 491
Proje
1
4
0
3
(*)
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
15
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
EM 440
Çizelgelemeye Giriş
3
0
0
3
EM 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
KGS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
Toplam Kredi
Önkoşul
Önkoşul
(**)
3
15
147
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.(**) 115 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
ESCI 104 - MBİ 104 Mühendislik Mekaniği
3(2+2+0)
Statiğin ilkeleri; bileşke kuvvet; kuvvetin bileşenleri; moment; cisimlerin denge konumu; kuvvet sistemleri;
basit kafes sistemleri ve düğüm metodu; ağırlık merkezi; sürtünme. Maddesel noktanın kinematiği; doğrusal
ve eğrisel hareket; Newton Kanunları; itme ve momentum; katı cisimlerin düzlemsel hareketi; açısal
momentum; iş ve enerji metotları.
Zorunlu ders
ESCI 107 - MBİ 107 Bilim, Teknoloji ve Toplum
3(3+0+0)
Bilim ve teknolojinin tarihsel özeti, bilim teknoloji ilişkileri, teknoloji çevre ilişkileri, bilimin toplumsal
algılanması, bilimsel süreç, bilimsel yöntem; mühendislikte, sosyal bilimlerde ve tıpta bilimsel öngörü,
istatistiksel veri değerlendirme. Örnek problemler ve toplumsal tartışmalar, depremler ve önceden tahmini,
elektromanyetik dalgalar ve toplumsal kaygılar, bilim ve etik, risk yönetimi ve temkinli yaklaşım ilkesi.
Servis ders
ESCI 202 - MBİ 202 Termodinamik
3(3+0+0)
Termodinamiğin temel kavramları ve tanımlar, açık ve kapalı sistemler, durum, denge, süreç ve çevrimler, saf
maddenin özellikleri, faz değişimleri ve diyagramları, iç enerji, entalpi, gaz, sıvı ve katıların özgül ısıları, ısı, iş
ve kütle ile enerji transferi, akışkanlar mekaniğinin prensipleri, kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin
birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, ısı makineleri, ısı pompaları ve soğutucular, entropi, gaz akışkanlı
güç çevrimleri, buharlı güç çevrimleri, kimyasal reaksiyonlar ve yanma. Bilgisayar uygulamalı ödevlere ağırlık
verilecektir.
Zorunlu ders
ESCI 205 - MBİ 205 Malzeme Mekaniği
3(2+2+0)
152
Gerilme ve şekil değiştirme; eksenel yüklü elemanlar; burulma; çubukların eğilmesi; çubuklarda kesme
gerilmesi; elastik eğri; bileşik gerilme halleri; kesme ve cıvata-pim hesabı. Malzemelerin atomik yapısı;
mühendislik malzemelerinin mekanik özellikleri; süneklik ve sertlik, kırılma, faz diyagramları; malzemelerde
yapısal değişikliğin sonucu mekanik özelliklerinin değişmesi; yorulma ve yorulma mukavemeti; tekrarlı yükler;
gerilim konsantrasyonu; seramikler, polimerler ve kompozit malzemeler.
Ön koşul : ESCI 104 - MBİ 104
Zorunlu ders
IE 101 - EM 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş
3(3+0+0)
Endüstri Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliğinin tarihi gelişimi ve temel işlevleri. İmalat Mühendisliğine giriş.
İş tasarımı ve iş ölçümüne giriş. Üretim tipleri ve özellikleri. Üretim planlama ve kontrole giriş, proje
planlama, montaj hatlarının tasarımı, parti üretimde planlama, malzeme yönetimine giriş.
Zorunlu ders
IE 102 - EM 102 Teknik Çizim
3(2+0+2)
Teknik çizim ve tasarım; teknik çizimin ilkeleri; üç boyutlu ortografik projeksiyon; bir ve iki açılı projeksiyon.
Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CADD); CADD araçları ve olanakları; CADD emirleri. Bilgisayarlarla grafik
çizimi uygulamaları. Mühendislik devrelerinin çizimi. Mimari çizim; akış şemaları; iş yeri planlama grafikleri;
topoğrafik haritalar; sanatsal çizimler.
Zorunlu ders
IE 222 - EM 222 İmalat Teknolojisi
3(2+2+0)
İmalat teknolojisinin temelleri: dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, kaynak, döküm, toz metalürjisi.
Modern imalat yöntemleri. Takım tezgahlarına giriş, tornalama, frezeleme. İmalat için malzeme seçimi; NC ve
CNC'ye giriş.
Zorunlu ders
IE 252 - EM 252 İş Etüdü ve Ergonomi
3(2+2+0)
Verimlilik ve iş etüdü; Metot etüdü; iş ölçümü, iş örneklemesi, zaman etüdü; İnsan faaliyetlerinin ve
performansının psikolojik yönleri, insan ile çevre etkileşimi. İşyerinde ergonomik ilkeler, mühendislik
antropometresi, iş için gerekli enerji. İnsan ve organizasyonel yapı etkileşimi. İnsan ile robotlar ve zeki
makineler arasındaki etkileşim.
Zorunlu ders
IE 301 - EM 301 Yöneylem Araştırması I
3(2+2+0)
Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırmasının; üretim planlama;
envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması.
Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik
programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.
Ön koşul : MATH 213 - MATE 213
Zorunlu ders
IE 302 - EM 302 Yöneylem Araştırması II
3(2+2+0)
Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter
modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri:
Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme.
Zaman - akış mekanizması. Benzetim dilleri.
Ön koşul : IE 301 - EM 301
Zorunlu ders
IE 303 - EM 303 Mühendisler İçin Oyun Kuramı
3(3+0+0)
Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli
oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi,
açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.
Ön koşul : STAT 203 STAT 208 STAT 206 - İSTA 203 İSTA 208
Bölüm Seçmeli ders
IE 321 - EM 321 Makine Elemanları
3(3+0+0)
Makine elemanlarının tanımı ve sınıflandırılması. Zorlanma şekilleri. Sürekli mukavemet. Miller ve aksların
mukavemeti. Pres geçmeler. Cıvata bağlantıları. Kavramalar. Yağlama. Rulmanlı yataklar. Dişli çarklar;
kasnak mekanizmaları; zincir mekanizmaları.
Ön koşul : ESCI 205 - MBİ 205
Bölüm Seçmeli ders
IE 326 - EM 326 Endüstriyel Otomasyon
3(3+0+0)
153
Kontrol sistemleri terminolojisi; blok diyagramları; geribesleme ilkeleri; Laplace dönüşümü; sistem dinamiği
ve genelleştirilmiş empedans; analoji; transfer fonksiyonları ve blok diyagramı cebri; işaret akış grafikleri.
Geribeslemeli kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı; endüstriyel kontrol çeşitleri. Kapalı çevrimli kontrol
sistemleri; durağanlık; frekans cevabı yöntemi; Nyguist ve Bode analizleri; Root- Locus yöntemi; otomatik
ekipmanda pnömatik; hidrolik; elektriksel; akışsal; transfer ve nümerik kontrol ekipmanları.
Zorunlu ders
IE 331 - EM 331 Tesis Planlama ve Tasarımı
3(3+0+0)
Üretim sistemlerinde tasarım konuları; stratejik planlama; teknoloji seçimi; ürün tasarımı; tesis planlaması; iş
tasarımı; ürüne ve prosese yönelik imalat sistemlerinde tesis yerleştirme; hat dengeleme teknikleri; sipariş
atölyeleri; tesis yeri seçimi.
Ön koşul : IE 252 - EM 252
Zorunlu ders
IE 333 - EM 333 Üretim Planlama ve Kontrol I
3(3+0+0)
Üretim sistemlerinin genel yapıları ve üretim sistem çeşitleri; değişik üretim çevrelerinde karşılaşılan planlama
problemlerinin karakteristikleri; satış tahmin yöntemleri; envanter yönetimi sistemleri; kaba envanter
yönetimi; birleşik ikmal; dağıtım ve envanter kontrolü; ABC analizi.
Zorunlu ders
IE 334 - EM 334 Üretim Planlama ve Kontrol II
3(3+0+0)
Kaba üretim ve kapasite planlama; toplu üretim planının çözümlenmesi ve ana üretim çizelgesinin
oluşturulması; kaba kapasite planlaması; malzeme ihtiyaç planlama; kapasite ihtiyaç planlama; parti
büyüklüğü belirleme yöntemleri; üretim kontrol.
Zorunlu ders
IE 335 - EM 335 Toplam Kalite Yönetimi
3(3+0+0)
Değişen iş koşulları ve TKY'nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları.
Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin
rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim
sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.
Zorunlu ders - Servis ders
IE 338 - Üretim Sistemleri Analizi
3(3+0+0)
Üretim sistemlerinin genel yapıları ve üretim sistem çeşitleri; Değişik üretim çevrelerinde karşılaşılan
planlama problemlerinin karakteristikleri; Satış tahmin yöntemleri;Envanter yönetimi sistemleri; Kaba
envanter yönetimi; Birleşik ikmal; Dağıtım ve envanter kontrolü; ABC analizi.Kaba üretim ve kapasite
planlama; Üretim planının çözümlenmesi ve ana üretim çizelgesinin oluşturulması; Kaba kapasite planlaması;
Malzeme ihtiyaç planlama; Kapasite ihtiyaçları planlama; Parti büyüklüğü belirleme yöntemleri; Üretim
kontrol.
Servis ders
IE 351 - EM 351 Verimlilik Analizi
3(3+0+0)
Verimlilik Yönetimi kavramı günümüzün rekabetçi iş pazarında kritik bir başarı faktörü halini almıştır. Neyin
çalışıp neyin çalışmadığını anlamak ve gereken hareketi hızla gerçekleştirebilmek gelecek yöneticiler için
önemli bir özellik olacaktır. Bu derste amaç öğrencilerin farklı performans ölçme tekniklerini öğrenmeleri,
verimlilik yönetimi felsefesi ile tanışmaları ve verimlilik geliştirme sistemlerinin yöntemlerini tanımalarıdır.
Bölüm Seçmeli ders
IE 356 - EM 356 İşletme ve Toplum
3(3+0+0)
Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve
toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve
hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim.
Bölüm Seçmeli ders
IE 362 - EM 362 Mühendislik Ekonomisi
3(3+0+0)
Mühendislik faaliyetlerinde maliyet ölçümü ve kontrolü. Temel muhasebe kavramları; gelir ölçümü ve
değerleme problemleri. İmalat maliyetleri kontrolü ve standart maliyet sistemleri. Sermaye yatırımı;
mühendislik seçenekleri ve ekipman yenileme kararları.
Zorunlu ders
IE 401 - EM 401 Matematiksel Modelleme
3(3+0+0)
Bu derste Endüstri Mühendisliğindeki matematik programlama problemlerinin pratik yönleri uygulanması ve
çalıştırılması ile ilgili hususlar incelenecek ve analiz edilecektir. Özellikle doğrusal programlama ve türleri
üzerinde durulacak ve bu modellerin uygulama alanları; kabulleri; özellikleri ve tipik uygulamaları
incelenecektir. Konu ile ilgili tipik vaka çalışmaları analiz edilecek ve incelenecektir.
Ön koşul : IE 301 - EM 301
154
Bölüm Seçmeli ders
IE 402 - EM 402 Çok Amaçlı Karar Analizine Giriş
3(3+0+0)
Belirsizlik ortamında karar verme problemlerinin sistematik olarak değerlendirilmesi, modellenmesi ve analizi;
Mühendislik ve yöneylem araştırmasında kullanılan karar verme tekniklerinin kullanımı; Risk problemlerinin
modellenmesi ve olasılıklı risk analizi.
Ön koşul : IE 301 - EM 301
Bölüm Seçmeli ders
IE 403 - EM 403 Ağ Kuramı
3(3+0+0)
Akış ağları problemlerinin (atama; taşıma; en kısa yol; azami akış) tanımlamaları; matematiksel modelleri ve
çözüm yöntemleri; çoklu terminalli ağların incelenmesi; çoklu malzeme tiplerinin bulunduğu ağ akış
problemleri; proje ağları ve kritik yol çizelgelemesi problemleri ile ilişkilendirme.
Ön koşul : IE 302 - EM 302
Bölüm Seçmeli ders
IE 405 - Doğrusal Olmayan Optimizasyon
3(3+0+0)
Klasik optimizasyon teorisi ve yöntemsel temelleri. Kısıtlanmamış problemler. Altın bölüm yöntemi. NewtonRaphson yöntemi. Sekant yöntemi. İkiye bölme yöntemi. Çok değişkenli kısıtlandırılmamış optimizasyon
yöntemleri. Gradyan yöntemi. Ceza fonksiyonu yöntemi. Lagrange çarpanları yöntemi. Kuhn-Tucker koşulları.
Mühendislik uygulamalarından örnekler. Doğrusal olmayan programlama. Dinamik programlama Geometrik
programlama. Çok kriterli optimizasyon. Pareto optimum problem. Optimal tasarımın duyarlılık analizi.
Ön koşul : IE 301 IE 302
Bölüm Seçmeli ders
IE 406 - EM 406 Sistem Simülasyonu
3(2+2+0)
Endüstri Mühendisliği problemlerinde bilgisayar simülasyonuna giriş; simülasyon modellemeye giriş;
modelleme kavramları, kanıtlama, çıktı analizi; simülasyonda animasyonun rolü; karmaşık sistemlerin
modellendirilmesine ilişkin kavramlar; ileri imalat özellikleri; sürekli ve sürekli-kesikli kombine sistemler; çıktı
geliştirme analizlerinde varyans düşürme teknikleri; ARENA yazılımı ortamında uygulamalar.
Ön koşul : STAT 203 - İSTA 203
Zorunlu ders
IE 425 - EM 425 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat
3(2+0+2)
Bilgisayarla Tümleşik İmalata (CIM) giriş ve CIM modülleri. NC; CNC ve DNC sistemleri parça programlama.
Robotlar ve malzeme taşıma. Robotlu hücrelerin analizi. AGV ve FMS sistemlerinin analizi. AGV ve FMS'lerin
benzetimi. CAQ sistemleri. Konveyör sistemlerinin benzetimi. İnternet ve toplam bilgi yönetim sistemleri.
Esnek üretim ve katı otomasyon.
Bölüm Seçmeli ders
IE 431 - EM 431 İmalatta Bilişim Teknolojileri
3(3+0+0)
Bilgi akışı; Firma Kaynakları Planlaması (ERP) ; veritabanları yönetimi; SQL; çevrimiçi analitik işleme; karar
destek sistemleri; elektronik ticaret; Extranet; üretim veri yönetimi sistemleri; işletim sistemleri ve bilgisayar
ağları.
Bölüm Seçmeli ders
IE 436 - EM 436 Tedarik Zinciri Yönetimi
3(3+0+0)
Çok kademeli sistemler (dağıtım; üretim-dağıtım; parçaların ortak tedarik maliyetleri); belirsizlik ortamında
çok kademeli stok sistemlerinin merkezi planlaması; çok kademeli stok sistemlerinde envanter yönetim
teknikleri; üretim ağlarının performans analizi; üretim süreleri; sipariş kabulü ve kapasite yükleme
planlaması; dağıtım sistemlerinin planlanması; tam zamanında üretim ve kontrol sistemleri.
Ön koşul : IE 334 - EM 334
Bölüm Seçmeli ders
IE 438 - EM 438 Ürün ve Süreç Geliştirme
3(3+0+0)
Eşzamanlı mühendisliğe giriş, entegre ürün-süreç tasarımı metodolojilerinin tanımlanması, müşteri girdili
kalite fonksiyon yayılımı matrislerinin kurulması. Deney tasarımı süreci adımları; cevap yüzeyi metodolojisi;
ortogonal dizi seçimi ve kullanımı; etkin test stratejileri; çok-seviyeli deneyler. Testler ve deney analizi
metotları.
Ön koşul : IE 335 - EM 335
Bölüm Seçmeli ders
IE 440 - EM 440 Çizelgelemeye Giriş
3(3+0+0)
Bu dersin amacı, çizelgeleme problemine genel bir giriş yapmak ve temel formülasyon ve çözüm tekniklerini
vermektir. Derste temel en-iyileştirme tekniklerinin yanı sıra probleme özgü geliştirilen sezgisel algoritmalar
da anlatılacaktır. Çizelgeleme problemi genelde çok zor bir problem olduğundan yoğunlaşma basit problemler
üzerine olacaktır. Giriş; çizelgeleme problemlerinin tanımlanması; tek makine problemleri I; tek makine
problemleri II; akış ve atölye tipi üretimler; dinamik programlama yaklaşımı; sezgisel algoritmalar I; sezgisel
155
algoritmalar II; küresel sezgisel algoritmalar.
Zorunlu ders
IE 441 - EM 441 Proje Planlama ve Kontrol
3(3+0+0)
Proje ve proje yönetiminin tanımı; proje yönetimi sürecinin bileşenleri; proje organizasyonu; faaliyetlerin
analizi; proje çizelgeleme; kaynak yönetimi; projede teknoloji yönetimi; bütçeleme; proje takibi ve kontrolü
Ön koşul : IE 302 - EM 302
Bölüm Seçmeli ders
IE 442 - EM 442 Malzeme Taşıma Sistemleri
3(3+0+0)
Malzeme taşıma sistemleri tesis planlama ve üretim sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu derste tesis
planlama, şemalama teknikleri, araç bazlı sistemlerin analizi, konveyör analizleri, tek yönlü konveyörler,
sürekli çevrim konveyör analizi, çok istasyonlu konveyör analizi konuları işlenecektir.
Ön koşul : IE 331 - EM 331
Bölüm Seçmeli ders
IE 452 - EM 452 Endüstriyel Psikoloji
3(3+0+0)
Endüstriyel psikolojinin temel konuları; endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri, işe ilişkin davranışlar ve
ölçümleri; iş analizi; personel seçimi prosedürleri; insan becerilerinin ölçümü; personel eğitimi ve geliştirme;
kariyer planlama; iş ortamı, iş zenginleştirme; iş tatmini, iş değerlendirme; iletişim ve liderlik.
Bölüm Seçmeli ders
IE 476 - EM 476 Çevresel İncelemeler
3(3+0+0)
Çevresel Konular; kirlilik yasası; kirlilik kontrol sistemleri; kontrol ürünleri ve pazardaki yerleri; hava ve su
kalitesi ve kontrolü. Standartlar, sınıflandırmalar; sera etkisi; ozon yırtığı; araç emisyonu ve motor yönetim
sistemi; su bakımı; organik bileşenler; sağlık etkileri; Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA); nükleer güç;
endüstriyel atık ; atıkların geri kazanımı.
Bölüm Seçmeli ders
IE 491 - EM 491 Proje
3(1+4+0)
Proje bir öğretim elemanın danışmanlığında bireysel olarak veya ekip olarak yapılır. Projenin amacı
öğrencilere Endüstri Mühendisliği tekniklerinin; endüstriyel problemlere uygulanması becerisini vermektir.
Problemler hipotetik olabilir. Öğrencilerin sürekli olarak ve programlı bir şekilde danışmanı ile görüşmesi ve
fikir alışverişinde bulunması gerekir. Bir ara rapor ve son rapor istenir.
Ön koşul : 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
IE 492 - EM 492 Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Bitirme Projesinin hazırlanmasında uygulanan yol ve gereksinmeler; proje dersi ile aynıdır. Ancak projede
daha çok uygulama tekniklerine ağırlık verilirken; diploma tezinde gerçekçi endüstriyel problemler üzerinde;
bireysel özgün çalışma yapılması istenir.
Ön koşul : 115 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
MBİ 207 - Statik - Mukavemet
3(3+0+0)
İç kuvvetler, kesit tesirlerinin hesaplanması, normal kuvvet etkisi ve şekil değiştirme, moment etkisi, kesme
kuvveti etkisi, burkulma ve burulma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
156
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
157
Kontrol Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkan V.
Doç. Dr. Selim Akyokuş
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. A. Talha Dinibütün
Prof. Dr. Georgi M. Dimirovski
Yrd. Doç. Dr. Kanat Çamlıbel
Ar. Gör. Fırat Doğan
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Kontrol Mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin
amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik
dalıdır. Kontrol Mühendisliği Programı, “otomatik kontrol teorisi ve uygulamaları, endüstriyel otomasyan, ölçme
ve entrümantasyon, robotik, bilgisayar tabanlı endüstriyel bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları”
konularında eğitim verecek ve araştırma yapacaktır. Kontrol Mühendisliği Programı’nda verilen öğretimin temel
ilkesi ve bu eğitim süreci içinde öğrenciye sunulan ders programının temel amacı, endüstriyel bir işletmenin
üretim kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasını sağlayan en önemli araç olan, “Endüstriyel Otomasyon
Sistemleri” nin tasarımına ilişkin kuramsal ve çağdaş teknolojik bilgiler ile donatılmış Kontrol Mühendislerini
yetiştirmektir.
Ders Planı (Kontrol Mühendisliği Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 111
Matematik I
4
2
0
5
PHYS 101
Fizik I
3
0
2
4
CHEM 101
Kimya
3
0
2
4
COME 107
Algoritmalar ve Programlama I
3
0
2
4
CONT 101
Kontrol Mühendisliğine Giriş
2
0
0
2
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
21
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 112
Matematik II
4
2
0
5
MATH 111
PHYS 102
Fizik II
3
0
2
4
COME 108
Algoritmalar ve Programlama II
3
0
2
4
ECE 102
Lojik Devreler
2
0
2
3
MATH 213
Lineer Cebir
2
2
0
3
ENG 112
Mühendislik Çalışmaları İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
CONT 102
Sistem Modelleme ve Simülasyon
0
0
2
1
Toplam Kredi
ENG 101
22
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
4
ECE 201
Elektrik Devreleri
3
0
2
MATH 214
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
ECE 203
Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
2
2
0
3
ECE 231
Sayısal Devre Tasarımı
2
0
2
3
ECON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
MATH 111
21
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
ECE 222
Elektronik Devreleri I
3
0
2
4
ECE 201
ECE 306
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
3
0
0
3
ECE 201
STAT 206
Olasılık, İstatistik ve Rastgele Süreçler
2
2
0
3
CONT 202
Sürekli İşaretler ve Sistemler
3
0
0
3
CONT 212
Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar
2
0
2
3
158
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
CONT 313
Geribeslemeli Kontrol Sistemleri
4
0
2
5
CONT 311
Power Electronic Circuits
3
0
2
4
CONT 315
Hareket Kontrol Sistemleri
3
0
0
3
ECE 232
Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler
2
2
0
3
ECE 301
Elektromanyetik Alanlar
2
2
0
3
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
Toplam Kredi
Önkoşul
MATH 214
MATH 214
21
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
CONT 312
Bilgisayar Kontrollü Sistemler
3
0
2
4
ECE 234
Mikroişlemci Sistemleri
2
0
2
3
ECE 232
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
CONT 302
Control Systems Design
2
2
0
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
CONT 411
Robotlara Giriş
3
0
0
3
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
CONT 403
Kontrol Sistemi Tasarı Projesi
0
0
4
2
CONT 401
Kontrol Laboratuarı
0
0
2
1
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
CONT 412
Endüstriyel Otomasyon Teorisi
2
0
2
3
CONT 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Üniversite Seçmeli
3
Üniversite Seçmeli
3
Toplam Kredi
Önkoşul
CONT 302
17
Kod
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
Önkoşul
(*)
3
15
156
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 110 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
CONT 101 - Kontrol Mühendisliğine Giriş
2(2+0+0)
Kontrol ve geri besleme kavramlarına giriş, bilimsel alanlar ve kontrol mühendisliği uygulamaları, kontrol
mühendisliğinin diğer mühendisliklerle ilişkisi, Kontrol mühendisliğinin mühendislik probelemlerine yaklaşımı,
endüstride kontrol mühendisleri için kariyer fırsatları, kontrol mühendisliğinde yüksek eğitim ve akademik
kariyer, kontrol teknolojilerine giriş.
Zorunlu ders
CONT 102 - Sistem Modelleme ve Simülasyon
1(0+0+2)
Matlab, Simulink ve LabView paketleri. Bu paketlerle blok diyagram gösterimi, modelleme ve simulasyon.
159
Zorunlu ders
CONT 202 - Sürekli İşaretler ve Sistemler
3(3+0+0)
İşaret türleri ve operasyonları; sabit, birim kademe, rampa işaretleri, periyodik ve üstel işaretler, çift ve tek
işaretler, Delta Dirac işareti, büyüklük ölçekleme, zaman öteleme, zaman cevirme, diferansiyel denklemlerin
ve system özelliklerinin modellenmesi, Laplace dönüşümü analizi, frekans ve zaman alani işaretleri, Foruier
dönüşümü, Filtreleme.
Zorunlu ders
CONT 212 - Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar
3(2+0+2)
Temel kavramlar (hatasızlık, çözünürlük, hassasiyet, hata,şüphe, doğrusallık, vb.), Ölçme sistemlerinin
dinamik karakteristikleri (etki, yanıt verme süresi, vb.). Hata türleri ve analizi. Analog ve sayısal ölçü aletleri.
Güç ve enerji ölçülme prensipleri. Algılayıcı ve dönüştürücülerin statik ve dinamik özellikleri. Algılayıcı ve
dönüştürücülerin özellikleri (hatasızlık, doğrusallık, tekrarlama, çıkış empedansı, vb.). Çeşitli algılayıcıların
ölçme prensipleri (basınç, yer değiştirme, sıcaklık, manyetik alan, yakınlık, nem, vb.Deneyler: Güç ve enerji
ölçülmesi ile ilgili deneyler.
Zorunlu ders
CONT 302 - Control Systems Design
3(2+2+0)
Endüstriyel control projelerinin dizaynı ve yürütülmesi, endüstriyel kontrol projelerinin temel adımları, görev
ve problem tanımı ve analizi, donanım elemanlarının ve seçim kriterlerinin seçimi, endüstriyel kontrol
sistemleri ve control projelerinin dökümentasyonunda ortak enternasyonel standartlar.
Zorunlu ders
CONT 311 - Power Electronic Circuits
4(3+0+2)
Anahtar devreler ve güç elektroniği temel kavramlarinda, diyot, SCR, GTO, BJT, MOSFET, IGTB, MCT lerin
kullanim karakteristikleri, kontrollü ve kontrolsüz bir ve üç faz doğrultucu, DC kesici, Evirici, bir ve üç faz
eviriciler, atım genliği modülasyonu ve voltaj düzenlemesi, AC kesiciler, devirliceviriciler, korunumlu ve
söndürücülü devreler, Paralel ve seri operasyonlu anahtarlar.
Ön koşul : CONT 311
Zorunlu ders
CONT 312 - Bilgisayar Kontrollü Sistemler
4(3+0+2)
Bilgisayar kontrollü sistemlere giriş, örnekleme ve tutma operasyonlari, A/D ve D/A çeviricileri, Fark
denklemleri, z-dönüşümleri, ayrık taşınmış foksiyonlar, sürekli zamanın ayrık zamanla modellenmesi, istikrar
ve performans analizi, sürekli zaman ve dijital kontrolculer dizayn metodu ile Ayrık zaman kontrolculeri
dizaynı, bilgisayar kontrollü durum alanı analizi, sayısal simulasyon ve kontrol algoritmalarinin yürütülmesi.
Zorunlu ders
CONT 313 - Geribeslemeli Kontrol Sistemleri
5(4+0+2)
Dinamik sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu, Geçiş fonksiyonlarının ve durum alanları yaklaşımının
matematiksel modellenmesi, Mekanik, elektriksel, akışkan, termal ve karmaşık sistemlerin modellenmesi,
sistem yanıtları ve lineer olmayan dinamik sistemlerin lineerleştirilmesinin analitik ve sayısal çözümlemeleri,
Geribeslemeli kontrol sistemlerine giriş, geçici yanıt analizi ve değişmeyen durum hatalari kriteri, İstikrar
analizi, Root-Locus çizelgeleri, Frekans alanı kriteri, Bodediyagramları, Nyquist diyagramı ve Nyquist istikrar
kıstası, Kapalı devre frekans yanıtı, Durum alanı gösterimleri, Durum alanı denklemlerinin çözümleri, Durum
alanı analizleri, Denetlenebilirlilik, ayırt edilebilir ve doğal formlar, lineer olmayan control sistemleri.
Zorunlu ders
CONT 315 - Hareket Kontrol Sistemleri
3(3+0+0)
Kontrol sistemlerinde mühendislik edavatlarını kullnarak oluşturulan tasarım prosedürler, Mekanik sistemlerin,
ilişkili güç elektroniği ekipmanlari ve elektrik motorları, açık ve kapalı döngü tork sistemlerinde çeşitli tiplerde
DC,AC ve servo motorlarin, hız ve pozisyonlama kontrollerinin simülasyonu ve modellemesi. Tipik Örnekler.
Zorunlu ders
CONT 321 - Kontrolde Algılama ve Güç Çevirici Sistemler
3(3+0+0)
Kontrol teorisinde algılama ve çevirici sistemlerin fiziksel prensiplerine giriş, çeviriciler ve algılayıcılar için
performans kriterleri kararları, ısıldirenç, elektronik direnç, ısılçift, ısılelektrik,bimetal şerit, Bourdon tüpü
şeklinde dönüştürücü sistemlerin semntezi ve analizi, yer değiştirme,kuvvet ve tork, ivme ve hız, basınç, akış,
piesso elektrik,ultrason ve Hall etkisi çevirici sistemlerin analizive sentezi, ışıksalınımlı, fotovoltaik ,
fotodiot,fototransistör ve ısılsalınımlı tipte çevirici sistemlerin analizi.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 322 - Süreç Kontrol
3(3+0+0)
Giriş, süreç kontrol sistemlerinin sunumu ve sınıflandırılması, analog sinyal şartalandırma tekniklerinin analizi
ve sentezi, sayısal sinyal şartlandırma tekniklerinin analiz ve sentezi, analog, sayısal ve havalı endüstriyel
kontrolcülerin standartalara uygun olarak analiz ve sentezi, süreç kontrolünde programlanabilir mantıksal
kontrolcülerin kullanımı, nihai kontrol sistemlerinin analizi, aktüatörlerin ve nihai kontrol sistemlerinin sentezi,
süreç döngü ayarları, ısı, seviye, basınç, akış, nem, pozisyon, kuvvet ve ivem kontrol sistemlerinin ve
bilgisayar uygulamalarının sentezi.
160
Bölüm Seçmeli ders
CONT 323 - Adaptif Kontrol Teorisi Temelleri
3(3+0+0)
Uyarlamalı (Adaptif) tasarım temelleri,süreç modelleri (sürekli ve ayrık zaman), Karışıklık modellemesi,
system tanımlanması, Yinelemeli yöntemler, Uygulama yerleri, kendiliğinden ayarlama, kutup yerleştirme,
girdi/çıktı modelleri, adaptif kontrolcülerin durum yer tasarımı,Adaptif kontrolcülerin analizi; kullanımları,
adaptif tekniklerin yanlış kullanımları, optimum kontrol, tahmin ve filtreleme; Çok değişkenli kontrole giriş.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 324 - Veri İletişimi ve Ağlar
3(3+0+0)
Veri iletişimi ve bilgisayar ağları temellerine giriş, ağ protokolleri ve mimarisinin incelenmesi. Protocol
kavramları, katmanlı modeler, kaynak paylaşımı ve standartları, iletim ortamları: analog ve sayısal very
kodlama; güvenilir iletişim; hata bulma ve düzeltme; akış kontrolü; baülantı-seviye verimliliği ve kayan
pencere protokolleri; ortam erişim kontrol protokolleri ve mekanizmaları; LAN topolojisi ve genişletilmiş
LANlar; ağ topolojisi; bağlantı yönelimli ve bağlantısız ağlar; taşıma seviyeli protokoller; tıkanıklık kontrolü;
değişik trafik tipleri için kalite sistemleri; geleneksel telefon ağları gibi ağların ve protokollerin çalışması;
İnternet; WiFi, FDDI, eternet, ISDN, TCP/IP, ATM. Soketler gibi API ağ programlaması.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 325 - İstatiksel Veri Analizi
3(3+0+0)
İlk bölümdeki konular, point estimation, güven aralıkları, hipotez testleri, iyilik uyum testi. Bu metotlar, tek
boyutta istatistiksel çıkarım gerçekleştirirler (aynı zamanda tek değişkenli veri analizi olarak da bilinir). Çoklu
değişkenli veri analizi tek değişkenli T testinin doğal bir uzantısı olan klasik Hotellin T2 hipotez testi ile
anlatılacaktır. Daha sonra regresyon analizi (matris-vektör formatında), prensip bileşen analizi ve değişim
analizi (ANOVA) anlatılacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 326 - İletişim Komut ve Kontrol Sistemleri
3(3+0+0)
Komut, kontrol ve iletişim sistemleri genel olarak askeri organizasyonlar tarafından tercih edilen bilgi
sistemleridir. Stratejik ve taktiksel sistemleri içine alan genel bir terimdir. Sonuç olarak, mücadele
yönlendirme sistemi, taktiksel veri sistemi veya uyarı ve kontrol sistemleri komut, kontrol ve iletişim
sistemleri olarak sayılabilir. Bu ders komut, kontrol ve iletişim kavramlarını, startejik ve taktiksel süreçleri ve
sistemleri konularını içerir.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 327 - Elektrikli Makineler
3(3+0+0)
Bu dersteki konular: transformatör işleyişi, elektromekanik güç çeviriciler, dönen ve doğrusal elektrik
makineleri; birleştirilmiş parametreli elektromekaniklerin etkileşimi; temel makine tiplerinin önemi; dc,
indüksiyon, eşzamanlılık; aygıt karakteristiği geliştirme; enerji çevirim yoğunluğu, verimlilik ve sistem
etkileşim karakteristikleri, düzenleme, kararlılık, kontrol edilebilirlik ve yanıt.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 328 - Dağıtık Gerçek-zaman Sistemleri
3(3+0+0)
Gerçek zaman sistemleri kablo ile sürmeli otomotiv sistemleri, akıllı tarfik kontrol sistemleri, banka sistemleri
ve otonom robotlar konularının uygulanmasında önemli rol oynamaktadır. Birçok gerçek zaman
uygulamalarında, sistemin gerekli kısıtlarının karşılanabilmesi için çoklu işlemcilerle tasarlanması gerekir. Bu
tür durumlar fiziksel dağılım gerektiği zaman ortaya çıkar ( hata kaldırır araç fren sistemleri gibi) veya
uygulamanın doğal paralelliğinin tamamen sömürülmesi durumunda (yüksek performanslı çokluortam
uygulamaları). Bu ders dağıtık mimaride gerçek zamanlı sistemlerin tasarımındaki problemlere derin bir bakış
açısı vermeyi hedefler.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 401 - Kontrol Laboratuarı
1(0+0+2)
Analog ve sayısal kontrolcüler, Orantılı, integral ve Türev (PID) kontrolcüleri, Açık/Kapalı kontrolcüler, bu
kontrolcülerin programlanabilen mantık kontrolcüleri (PLC) ler üzerinde uygulanmaları, farklı akış, basınç,
ısı,sıvı seviyesi süreçlerinin kontrol sistemlerinin, modelleme, analiz ve kontrolü, doğrusal olmayan sistemlerin
analizi, modellenmesi ve kontrolü, doğru akım ve senkron olmayan motorların hız ve pozisyon kontrolleri ile
ilgili deneysel uygulamalar.
Zorunlu ders
CONT 403 - Kontrol Sistemi Tasarı Projesi
2(0+0+4)
CONT 302 dersinde teorisi verilen control systemi tasarım projesi
Ön koşul : CONT 302 - KONT 302
Zorunlu ders
CONT 411 - Robotlara Giriş
3(3+0+0)
161
Robot manüpulatörler için modelleme teknikleri, robot tasarımı konusunda geniş teknolojik bilgi ve modelleme
çalışmaları. Temel matematiksel notasyonlar, ileri ve ters kinematik modeler, robot manüpülatörlerin statik
kuvvetleri ve Jacobian. Dinamik modeler, temel control yöntemleri, tasarım konuları, robot sensörleri ve
aktuatörler.
Zorunlu ders
CONT 412 - Endüstriyel Otomasyon Teorisi
3(2+0+2)
Otomasyon sistemlerinin çalışma prensipleri ve elamanları: Endüstriyel bilgisayar, programlanabilir
kontrolcüler, adabirim modülleri, dağıtık girdi/çıktı istasyonları ve uzak terminal birimleri. Endüstriyel dijital
iletişim sistemleri: Fiziksel bağlantılar, iletişim arabirimleri ve protokolleri, Denetleyici kontroller ve veri
toplama sistemleri, kontrol sistemleri uygulama ve entegrasyonları, dağıtık control sistemleri ve onların
endüstriyel uygulamaları.
Zorunlu ders
CONT 413 - Akıllı Kontrol Sistemleri
3(3+0+0)
Modern mühendislik araçlarını kullanarak akıllı control sistemlerinin analiz ve tasarımı. Sinir Ağları,
neurokontrolsistemleri, kontrol problemlerinde bulanık mantık yaklaşımları.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 421 - Eniyileme Kontrolüne Giriş
3(3+0+0)
Kontrol sistemlerinde dinamik optimizasyon problemleri: değişkenler hesabı, ikinci dereceden indeks
performanslar ile ilgili optimizasyon problemleri, minimum prensibi, kontrol problemleri, tekil aralıklar, kontrol
sistemlerinde optimizasyon yöntemleri uygulamaları.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 422 - Bina Otomasyonu
3(3+0+0)
Bina otomasyonu ve yönetim sistemlerinde kavramlar ve uygulamalar; bina otomasyonlarında tasarım
konuları ve fonksiyonel verimliliğe etkisi; bina otomasyon sistemlerinin bileşenleri; HVAC, elektrik,
aydınlatma, güvenlik, yangın söndürme, iletişim vb.; tasarım, bakım ve yönetim entegrasyonu; bilgi
teknolojilerinin bina otomasyonuna ve yönetim sistemlerine etkisi.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 423 - Microkontrolcü temelli Kontrol Sistemleri
3(3+0+0)
Kontrol uygulamalarında mikroişlemci donanım ve yazılımına giriş, elemanlar arası bağlantılar, çevresel
araçlar, bus zamanlama ilişkileri, assembler programlama dili, hata ayıklama, giriş/çıkış teknikleri ve PC
temelli yazılım geliştirme araçlarının kullanımı, mikrokontrolcülerde C programlaması, Laboratuvar
uygulamaları ve tasarım projeleri.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 424 - Elektrikli Taşıma Sistemleri
3(3+0+0)
Elektrikli taşıma sistemlerinin sınıflandırılması, elektrikli araçların güç kaynağı, arabalardaki elektrik sistemleri,
traksiyon sistemlerinin dinamiği: araba hareketini tanımlayan denklemler. Hız-zaman eğrileri, motor fren
modları, enerji tüketimi, traksiyon sürücü sistemleri tipleri, kontrol ve denetleme, kontrol mantığı, traksiyon
kontrolü: Jerk oran limiti, ivme ve geciktirme kontrolü, kayma/patina koruması, elektrikli ve mekanik fren
kontrol. Hata bildirme, dahili eğitim veri iletişimi.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 425 - Kontrol Mühendisliğinde Optimizasyon
3(3+0+0)
Atmosfer, robot ve işlem kontrol alanlarında uygulamaları olan ayrık ve sürekli sistemlerin optimizasyonu.
Değişken hesaplama, sayısal çözümler, dinamik programlama ve dik düşeme steepest descent yöntemleri, en
iyi düzenleyici problem, matris Riccati denklemi ve stokastik süreçler.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 426 - Gömülü Kontrol Sistemleri
3(3+0+0)
Gömülü kontrol sistemlerine (GKS) geliştirmeden ihtiyaçlarına ve mimari tasarımından uygulamaya genel
bakış açısı veriri. Ders kontrol teorisinin daha önceki bilgilerini yazılım programlama ve mikroişlemci sistemleri
ile bir araya getirir. Gömülü kontrol sistemlerine kontrol uygulamalarının yazılım entegrasyonu ile ilgili
teknikler. Teorik ve pratik çalışmalar.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 427 - Lineer Olmayan Sistemler ve Kaos
3(3+0+0)
Bu ders öğrencileri doğrusal olmayan fizik, dinamik sistemler ve kaos teorisi gibi kavramlarla tanıştırır. Bu
kavramlar sıradan türevli denklemler ve bazı ayrık haritalar kullanılarak basit temel sistemler üzerinden
sunulur. Fizik, mühendislik, biyoloji ve ana dünya sistemleri alanlarından fazladan örnekler veriliecektir. Bu
dersin ana amacı, öğrencilere doğrusal olmayan sistemlerle çalışabilme becerisini sağlayacak analitik
yöntemler, kalıcı yaklaşımlar ve örnekler sağlamaktır.
Bölüm Seçmeli ders
162
CONT 428 - Robot Teknolojisi
3(3+0+0)
Bu ders robot teknoloji uygulamalarının altında yatan teoriler, robot aktüatörlerine giriş konuları ve
algılayıcıları ve mobil robot kinematiği ve lokalizasyon teknikleri konularına değinir. Katı vücut hareketlerinin
geometric ve matematiksel gösterimi, eklemli mekanik kolların ileri ve ters kinematiği, yörünge oluşturma,
manipulator dinamiği, harekete geçirme, algılama ve tasarım konuları ve manipulator kontrolü ve ek özel
konular.
Bölüm Seçmeli ders
CONT 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Öğrencilerin, bir kontrol mühendisliği projesini, grup halinde ya da bireysel olarak, tasarım sürecini,
kavramdan başlayarak, analizlerle, düzenleme ve raporlamayı içerecek şekilde, ele almaları gerekmektedir.
Projeler, kontrol mühendisliğinin değişik endüstriyel uygulamaları arasından önerilir ve akademik kadronun
deneyimlerini yansıtır. Yazılı bir dönem içi raporu, dönem sonu raporu ve sözlü sunum zorunludur.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
163
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Nuri Ceranoğlu
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ahmet Nuri Ceranoğlu
Prof. Dr. Ataç Soysal
Prof. Dr. Oktay Veliev
Ar. Gör. Dr. Mehmet Gökhan Gökçen
Ar. Gör. Özay Özaydın
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
En eski mühendislik dallarından biri olan makine mühendisliği bilim, teknoloji ve endüstriyel üretimin kesiştiği
ve etkileştiği bir mühendislik alanıdır. Makine mühendisliği pek çok yeni mühendislik alanlarının da doğmasına
da neden olmuştur; endüstri mühendisliği, biyomekanik mühendisliği, mekatronik mühendisliği gibi.
Makine Mühendisliği bölümümüzdeki eğitim programı sadece bu mesleği icra etmek isteyenlere kuvvetli bir alt
yapı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda teknolojiyi değerlendirme ve temel fiziki süreçleri analiz etme
becerisini kazandırarak lisans eğitimi sonrasında farklı alanlara yönelmek isteyenleri de yönlendirecek
niteliktedir. Hedefimiz problemleri kavrayabilen, analiz edebilen, doğru kabuller yapıp model oluşturabilen,
çözüme ulaşıp sentez yapabilen, yaratıcı düşünce ve ruha sahip, takım çalışmasının gücünü ve gereğini bilen ve
iletişim kurabilen mühendisler yetiştirmektir.
Öğrencilerimiz 60 iş gününü kapsayan staj programı sayesinde gerçek mühendislik problemleri ve ülke
teknolojik koşulları ile yakından tanışma fırsatını, özellikle de uygulamaya yönelik son sınıf Proje ve Bitirme
Projesi derslerinde gerçek mesleki problemlerle karşılaşma ve yukarıda bahsettiğimiz niteliklerini kullanarak
kendilerini kanıtlama olanağını elde etmektedirler.
Makine Mühendisleri makine imalatı, robotik, otomotiv, biyomedikal, uçak, tekstil, savunma sanayi gibi her türlü
endüstriyel üretim yapan kuruluşlarda ürün ve sistem tasarım mühendisleri, ürün geliştirme mühendisleri,
üretim mühendisleri ve yöneticiler olarak çok değişik alanlarda çalışabilirler. Temel çalışma alanı kimya veya
elektrik de olsa her fabrikada çok sayıda makine kullanılmakta olduğundan, makine mühendislerine bu
kuruluşlarda bakım mühendisleri olarak ihtiyaç vardır.
Makine Mühendisleri ayrıca binaların ısınma, havalandırma, soğutma, temiz ve atık su tesisatlarının
projelendirilmesi ve uygulanması aşamalarında da çalışabilirler.
Ders Planı (İngilizce Makine Mühendisliği Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATH 111
Matematik I
4
2
0
5
PHYS 101
Fizik I
3
0
2
4
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
IE 102
Teknik Çizim
2
0
2
3
ENG 101
İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
19
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 112
Matematik II
4
2
0
5
MATH 111
4
CHEM 101
Kimya
3
0
2
PHYS 102
Fizik II
3
0
2
4
ME 120
Makine Mühendisliğine Giriş
3
0
0
3
ENG 112
Mühendislik Çalışmaları İçin İleri İngilizce
0
4
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ME 200
Makine Mühendisliği Oryantasyonu
0
0
4
Toplam Kredi
ENG 101
0
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
COME 106
Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş
2
0
2
3
COME 101
ECE 303
Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
3
0
0
3
ECON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
MATH 213
Lineer Cebir
2
2
0
3
ME 201
Termodinamik I
3
0
0
3
164
ME 205
Statik
3
1
0
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
Toplam Kredi
3
2
20
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATH 214
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATH 111
ME 220
Malzeme Bilimi
3
0
2
4
CHEM 101
STAT 208
Mühendisler için Temel Olasılık ve İstatistik
2
2
0
3
ME 202
Termodinamik II
3
0
0
3
ME 206
Dinamik
3
1
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Toplam Kredi
ME 205
19
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
HUM 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
ME 301
Deneysel Mühendislik I
1
0
4
3
PHYS 102
ME 305
Mukavemet
3
1
0
3
ME 205
ME 307
Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
2
0
2
3
COME 106
ME 321
Makine Teorisi
3
0
0
3
ME 206
ME 351
Akışkanlar Mekaniği
3
1
0
3
MATH 214
Toplam Kredi
Önkoşul
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
HUM 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
HUM 301
ME 302
Deneysel Mühendislik II
1
0
4
3
PHYS 102
ME 304
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü
3
0
0
3
ME 206
ME 322
Makine Elemanları I
3
0
0
3
MM 305
ME 332
İmalat Teknolojisi
3
0
0
3
ME 352
Isı Transferi
3
1
0
Toplam Kredi
3
ME 351
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
ME 421
Makine Elemanları II
3
0
0
3
MM 322
ENG 401
İngilizce İletişim Becerileri
0
4
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
17
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
ME 432
Makine Mühendisliğinde Tasarım
3
0
0
3
ME 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
CDS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
(*)
3
Toplam Kredi
15
146
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 115 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders Planı (Türkçe Makine Mühendisliği Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MATE 111
Matematik I
4
2
0
5
Önkoşul
165
FİZ 101
Fizik I
3
0
2
4
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
EM 102
Teknik Çizim
2
0
2
3
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATE 112
Matematik II
4
2
0
5
MATE 111
FİZ 102
Fizik II
3
0
2
4
KİM 101
Kimya
3
0
2
4
MM 120
Makine Mühendisliğine Giriş
3
0
0
3
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
MM 200
Makine Mühendisliği Oryantasyonu
0
0
4
Toplam Kredi
İNG 101
0
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
BİM 106
Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş
2
0
2
3
BİM 101
EHM 303
Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
3
0
0
3
EKON 101
Ekonomiye Giriş
3
0
0
3
MATE 213
Lineer Cebir
2
2
0
3
MM 201
Termodinamik I
3
0
0
3
MM 205
Statik
3
1
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
Toplam Kredi
2
20
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
MATE 214
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
MATE 111
MM 220
Malzeme Bilimi
3
0
2
4
KİM 101
MM 202
Termodinamik II
3
0
0
3
MM 206
Dinamik
3
1
0
3
İSTA 208
Mühendisler için Temel Olasılık ve İstatistik
2
2
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
Toplam Kredi
MM 205
2
19
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
MM 301
Deneysel Mühendislik I
1
0
4
3
FİZ 102
MM 305
Mukavemet
3
1
0
3
MM 205
MM 307
Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
2
0
2
3
BİM 106
MM 321
Makine Teorisi
3
0
0
3
MM 206
MM 351
Akışkanlar Mekaniği
3
1
0
3
MATE 214
Toplam Kredi
Önkoşul
18
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
İNB 301
MM 302
Deneysel Mühendislik II
1
0
4
3
FİZ 102
MM 304
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü
3
0
0
3
MM 206
MM 322
Makine Elemanları I
3
0
0
3
MM 305
MM 332
İmalat Teknolojisi
3
0
0
3
MM 352
Isı Transferi
3
1
0
Toplam Kredi
3
MM 351
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
MM 421
Makine Elemanları II
3
0
0
3
MM 322
166
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
15
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
MM 432
Makine Mühendisliğinde Tasarım
3
0
0
3
MM 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
KGS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
Toplam Kredi
Önkoşul
(*)
3
15
144
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 115 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
ME 120 - MM 120 Makine Mühendisliğine Giriş
3(3+0+0)
Makine mühendisliğine giriş kavramları. Mühendislik tasarım ve metodolojisinin temelleri. Bilgisayar destekli
tasarım ve üretime giriş.
Zorunlu ders
ME 200 - MM 200 Makine Mühendisliği Oryantasyonu
0(0+0+4)
Takım tezgahında atölye çalışması. Çeşitli fabrikalara teknik gezi.
Zorunlu ders
ME 201 - MM 201 Termodinamik I
3(3+0+0)
Termodinamik sistem ve özellikler. Termodinamik süreçler: iş ve ısı etkileşimleri. Sistemler ve akış süreçleri
için Birinci Yasa, İkinci Yasa ve entropi. Uygunluk.
Zorunlu ders
ME 202 - MM 202 Termodinamik II
3(3+0+0)
Termodinamik döngüler. Karışım ve çözeltilerin termodinamiği. Kimyasal reaksiyonlar ve denge kavramı.
Deney tasarımı ve özellikleri.
Zorunlu ders
ME 205 - MM 205 Statik
3(3+1+0)
Mekaniğin temelleri. Vektör değerleri. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve denkliği. Denge hali. Yapılar,
kirişler, kablo ve zincir temelleri. Sürtünme. Akışkanlar statiği. Sanal iş temelleri ve enerji metodları.
Zorunlu ders
ME 206 - MM 206 Dinamik
3(3+1+0)
Parçacık dinamiği. Momentum ve açısal momentum metodları. Newtonun yasaları. İş ve enerji. Parçacık
sistemleri. Katı cisimlerin dinamiği: kinematik, Euler Yasaları, açısal momentum. Katı cisimler için iş ve enerji
metodları. Mekanik titreşimlere giriş.
Ön koşul : ME 205 - MM 205
Zorunlu ders
ME 220 - MM 220 Malzeme Bilimi
4(3+0+2)
167
Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve düzenleri. Kristal ve Kristal olmayan malzemelerin özellikleri.
Yapısal bozukluklar. Atomun hareketi. Malzemelerin elastik, plastic ve viskoelastik deformasyonu. Denge
diyagramları. Metaller ve özellikleri. Yapıdaki değişim sonucunda, malzeme özelliklerindeki değişim. Organik
malzemeler ve özellikleri.
Ön koşul : CHEM 101 - KİM 101
Zorunlu ders
ME 301 - MM 301 Deneysel Mühendislik I
3(1+0+4)
Deneylerin temelleri ve metodları. Deney planlaması, veri analizi, rapor yazma, temel cihazlar ve temel
mühendislik ölçümleri. Önemli deneysel metodları temsil etmek üzere seçilen bir dizi deneyin icrası ve
raporlanması.
Ön koşul : PHYS 102 and ECE 303 - FİZ 102 ve EHM 303
Zorunlu ders
ME 302 - MM 302 Deneysel Mühendislik II
3(1+0+4)
Dinamik sistemler, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve mekanik konularından seçilmiş
deneyler serisi.
Ön koşul : PHYS 102 and ECE 303 - FİZ 102 ve EHM 303
Zorunlu ders
ME 304 - MM 304 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü
3(3+0+0)
Otomatik kontrole giriş. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüşüm metodu ile tepki analizi.
Dönüşüm fonksiyon ve blok diyagramları. Geri besleme kontrol sistemleri. Erişim düzeneği ve dönüştürücüler.
Kontrol yasaları. PID kontrol ayar metodları. Kök-yer analizi. Frekans tepki analizi.
Ön koşul : ME 206 - MM 206
Zorunlu ders
ME 305 - MM 305 Mukavemet
3(3+1+0)
Gerilme ve gerinme. Eksenel yükleme. Burulma. Kirişlerin eğilmesi, kirişlerde kayma gerilmeleri. Gerilme
yığılması. Mohr dairesi. Bükülme, burulma, kayma ve eksenel kuvvetlerden oluşan bileşke gerilmeler. Kiriş ve
şaft tasarımı. Statikçe belirsiz problemleri, ısıl gerilmeler. Enerji metodlarına giriş. Kolonların bükülmesi.
Ön koşul : ME 205 - FİZ 102
Zorunlu ders
ME 307 - MM 307 Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
3(2+0+2)
Hata analizi, doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözümleri, denklem sistemleri, özdeğer ve özvektörler.
Enterpolasyon, eğri uydurma, sayısal bütünleştirme, sayısal optimizasyon, normal ve kısmi diferansiyel
denklemlerin sayısal çözümü. Algoritma geliştime. Makine Mühendisliği uygulamalarından seçilen örneklerin
programlanması ve sayısal deneyleri. MATLAB uygulamaları.
Ön koşul : COME 106 - BİM 106
Zorunlu ders
ME 321 - MM 321 Makine Teorisi
3(3+0+0)
Mekanizmalara giriş: temel kavramlar, hareketlilik, mekanizmaların temel türleri. Bağlantıların yer, hız ve
ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli kutuları. Mekanizmaların statik ve dinamik kuvvet analizi.
Ön koşul : ME 206 - MM 206
Zorunlu ders
ME 322 - MM 322 Makine Elemanları I
3(3+0+0)
Makine mühendisliği tasarımına giriş: Toleranslar ve geçmeler, kuvvet analizi, malzemeler; gerilme analizi;
uzama, çökme, kararlılık ve burkulma; kırılma teorileri, emniyet katsayıları ve güvenirlik, çarpma, yorulma.
Makine elemanlarının analizi ve tasarımı: bağlama elemanı olarak vida ve civatalar, perçin ve kaynak; yaylar;
yağlama ve kaymalı yataklar; rulmanlı yataklar; miller, kama yuvaları, pimler, kamalı miller, kaplinler;
kavramalar ve frenler; düz dişliler, düz dişlilerin kinematiği ve tasarımı.
Ön koşul : ME 305 and ME 206 - MM 305 ve MM 206
Zorunlu ders
ME 332 - MM 332 İmalat Teknolojisi
3(3+0+0)
İmalat teknolojisinin temelleri: dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, kaynak, döküm, toz metalurjisi.
Talaşlı imalat yöntemleri. Takım tezgahlarına giriş, tornalama, frezeleme. İmalat için malzeme seçimi; NC ve
CNC'ye giriş.
Zorunlu ders
168
ME 351 - MM 351 Akışkanlar Mekaniği
3(3+1+0)
Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ve mühendislik problemleri uygulamaları. Akış kavramları. Kontrol
hacmi analizi. Karuma denklemleri ve uygulamaları. Boyut analizi. Viskoz sıvıların akışı, basit laminar sıvılar,
basit laminar akış sistemleri, iç ve dış akış uygulamaları.
Ön koşul : MATH 214 - MATE 214
Zorunlu ders
ME 352 - MM 352 Isı Transferi
3(3+1+0)
Sistemlerde, durgun ve geçişli tek ve çok katmanlı ısı iletimi. Özel uygulamalarda sayısal metodlar. İç ve dış
konveksiyon. Doğal konveksiyon ve yoğunlaşma.Yayılım ile ısı transferi. Isı değiştiricileri ve ısı transfer
sistemlerinin tasarımı.
Ön koşul : ME 351 and MATH 214 - MM 351 ve MATE 214
Zorunlu ders
ME 411 - MM 411 Malzeme
3(3+0+0)
Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Malzeme seçimi ve gelişimi. Gelişmiş malzemeler. Malzemelerle
tasarım.
Ön koşul : ME 220 - MM 220
Bölüm Seçmeli ders
ME 415 - MM 415 Mekanik Metalurji
3(3+0+0)
Metallerin elastik özellikleri. Tek ve çoklu-kristallerin plastic deformasyonu. Mekanizmaların güçlendirilmesi.
Kırılma, yorulma. Yüksek ısıda deformasyon. Çekme deneyi, sertlik deneyi, darbe deneyi.
Ön koşul : ME 220 - MM 220
Bölüm Seçmeli ders
ME 416 - MM 416 Fiziksel Metalurji
3(3+0+0)
Kristallerin tanımı ve yapılarının belirlenmesi. Kristallerin termodinamiği, difüzyon, tavlama, kurtarma,
yeniden kristalizasyon, damar büyümesi, katı özeltilerden çökme, faz dönüşümleri, çekirdeklenme ve
büyüme.
Bölüm Seçmeli ders
ME 420 - MM 420 Metal Olmayan Malzeme
3(3+0+0)
Polimerik, seramik ve kompozit malzelerin yapısı ve özellikleri. Sinterlenmiş ürünler, güçlendirilmiş
malzemeler ve mekanik davranışları. Gevrek malzemelere istatistiksel iyileştirme. Yeni malzemelerin
uygulanması ve seçimi.
Bölüm Seçmeli ders
ME 421 - MM 421 Makine Elemanları II
3(3+0+0)
Helisel, konik ve sonsuz vida dişlilerin analizi ve tasarımı; planet dişli mekanizmaları; çeşitli makine
bileşenleri: düş kayışlar, v-kayışları, zincirler, tork dönüştürücüleri. Yatak seçimi ve yatak tasarımının esasları.
Makine elemanlarının veya ilgili cihazların tüm teknik resimlerini, montaj resimlerini ve maliyet analizini içeren
tasarım projesi.
Ön koşul : ME 322 - MM 322
Zorunlu ders
ME 422 - MM 422 Triboloji
3(3+0+0)
Kayar metal yüzeyler arasındaki sürtünme. Polimerlerin sürtünme davranışı. Yuvarlanan mekanizmalarda
aşınma. Yapıştırıcı, aşındırıcı, çürütücü yıpranma, yüzey yorulması, erozyon. Sıvı film ve sınır yağlayıcıların
temelleri. Küre, mil yatağı, hidrostatik ve gaz mil yatakları. Yatak malzemeleri ve yağlayıcıların özellikleri.
Ön koşul : ME 351 - MM 351
Bölüm Seçmeli ders
ME 425 - MM 425 Mekanik Titreşimler
3(3+0+0)
Tek serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri. İki ve daha fazla serbestlik dereceli
sistemler. Modal analiz. Titreşim bastırma ve kontrol için tasarım. Titreşim ölçümü. Kritik hızlar.
Ön koşul : MATH 214 and ME 206 - MATH 214 ve MM 206
Bölüm Seçmeli ders
ME 426 - MM 426 Makine Aksamları Dinamiği
3(3+0+0)
169
Mekanizmaların grafik analizi, karmaşık kutupsal gösterim kullanan analitik metodlar. Kamların sentezi.
Dişlilerin kinematiği, evolventler, yuvarlanma eğrisi özellikleri, girişim. Dişli zincirleri. Mekanizmaların statik
ve atalet kuvveti analizi, dönen ve karşılıklı hareket eden kütlelerin dengelenmesi.
Ön koşul : ME 206 - MM 206
Bölüm Seçmeli ders
ME 428 - MM 428 Plastisite ve Metal Şekil Verme
3(3+0+0)
Plastisite teorisi ve metal şekil verme problemlerinin temel analiz metorları kullanılarak çözümü. İnce cidarlı
kapların üretimi. Kayma çizgisi çözümleri, tipik uygulamalar. Plastik kararsızlık, sürtünme.
Ön koşul : ME 305 - MM 305
Bölüm Seçmeli ders
ME 431 - MM 431 Talaş Kaldırma ve Takım Tezgahları
3(3+0+0)
Takım tezgahlarının tarihsel gelişimi ve tanıtılması, Takım tezgahlarında talaş kaldırma, takım tezgahlarının
prensipleri, Tezgahlarda kullanılan mekanik, hidrolik ve pnömatik tertibatın tanımı, Torna tezgahlarının
incelenmesi, Freze tezgahlarının incelenmesi, Matkap tezgahlarının incelenmesi, Taşlama tezgahları ve
kullanılan taşların incelenmesi, NC takım tezgahlarının incelenmesi.
Bölüm Seçmeli ders
ME 432 - MM 432 Makine Mühendisliğinde Tasarım
3(3+0+0)
Tasarım süreci ve şekilbilim. Modelleme ve benzetim. Mühendislik ve bilgisayar destekli tasarımda bilgisayar
kullanımı. Proje mühendisliği, planlaması ve yönetimi. Tasarım optimizasyonu. Ekonomik karar verme ve
maliyet tahminleri. Kalite problemleri. Kırılma analizi ve güvenilirlik. Tasarım problemlerinde insan ve çevre
etkisi. Vaka çalışması ve dönem projesi.
Zorunlu ders
ME 434 - MM 434 Modern Kontrol Teorisi
3(3+0+0)
MIMO sistemlerine giriş. Durum uzayı temsil yöntemleri. Sürekli zaman sistemlerinin durum uzayı analizi.
Modal analiz, özdeğer ve özvektörler. Durum uzayı modellerinin, serbest ve zorlanmış çözüm yöntemleri.
Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik kavramları. Durum değişkenleri geribeslemesi ile kutup yerleştirme
metodları. Gözlemci tasarımı. Optimum kontrole giriş.
Bölüm Seçmeli ders
ME 435 - MM 435 Mekatronik
3(3+0+0)
Mekatroniğe giriş. Mikrobilgisayar temelli kontrol sistemleri. Arayüzler, sensörler ve aktüatörler. Temel kontrol
elektroniği. Ayrık zaman sistemleri. Ayrık kontrolör tasarımı. Gerçek zamanlı programlama. Tasarım vaka
çalışmaları. Proje.
Ön koşul : ME 304 - MM 304
Bölüm Seçmeli ders
ME 438 - MM 438 Akışkan Güç Kontrolü
3(3+0+0)
Hidrolik ve pnömatik güç aktarım sistemleri. Kayıtlar ve sistem verimliliği. Basit devre tasarımı. Pompalar,
motorlar, akümülatörler. Sübap karakteristikleri. Dinamik tepki. Hidrolik servo kontrol.
Ön koşul : ME 304 - MM 304
Bölüm Seçmeli ders
ME 446 - MM 446 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği
3(3+0+0)
Elastisite teorisine giriş, gerilim, gerinim ve kurucu denklemleri. Cisimlerin mukavemeti ileri konularından
başlıklar: Simetrik olmayan kestiler için eğilme, kavisli kirişler, kayma merkezi, kalın-cidarlı silindirler.
Kompozit malzemelerin mekaniği. Kaplama teorisine giriş. Mühendislik problemlerine uygulama.
Ön koşul : ME 305 - MM 305
Bölüm Seçmeli ders
ME 447 - MM 447 Süreklilik Mekaniğine Giriş
3(3+0+0)
Kinematik: Hareket, yer değiştirme, hız, ivme, malzeme ve yerel zaman türevleri, hareket esnasında hacim
değişimleri, deformasyon ölçütleri, sonlu ve sonsuz küçüklükte gerinmeler, uyum denklemleri. Kütle ve enerji
korunumu ve momentumun temelleri. Doğrusal elastik katılar. Newton viskoz sıvıları.
Ön koşul : ME 305 and ME 351 - MM 305 ve MM 351
Bölüm Seçmeli ders
ME 451 - MM 451 Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği
3(3+0+0)
170
Turbo makinelerin temel teorisi; boyutsuz parametreler ve benzerlik yasaları; etki ve tepki türbinleri; santrifüj
pompalar; performans karakteristikleri. Aerodinamiğin temelleri, kanat profil geometrisi, döngü yaratımı,
kanat profillerinin taşıma ve sürükleme karakteristikleri. Mühendislik problemlerine uygulama.
Ön koşul : ME 351 - MM 351
Bölüm Seçmeli ders
ME 453 - MM 453 Gaz Dinamiği
3(3+0+0)
Sıkıştırılabilir akışın temel denklemleri, durgunluk ve ses özellikleri, normal şok ilişkileri, eğik şok ve
genişleme dalgaları, durgun olmayan dalga denklemi, doğrusallaştırılmış akış, konik akış, sesüstü akış için
sayısal yöntemler, karakteristikler metodu, transonik akış, hipersonik akış.
Ön koşul : ME 351 - MM 351
Bölüm Seçmeli ders
ME 455 - MM 455 Akışkanlar Mekaniği II
3(3+0+0)
Turbo makinelerin temel teorisi, boyutsuz parametreler ve benzerlik yasaları, turbo makinelerin performans
karakteristikleri. Aerodinamiğin temelleri: kanat profil geometrisi, taşıma ve sürükleme karakteristikleri.
Sıkıştırılabilir akışın temelleri, normal şok bağıntısı, eğik şok ve genişleme dalgaları. Süpersonik akış için
sayısal yöntemler.
Ön koşul : ME 351 - MM 351
Bölüm Seçmeli ders
ME 466 - MM 466 Termodinamik III
Özellik bağıntıları. Güç ve soğutma döngüleri. Karışım ve çözeltilerin termodinamiği,
uygulamalar, kimyasal tepkimeler, sıkıştırılabilir akış. Denge kavramı, enerji analizi.
3(3+0+0)
psikrometrik
Ön koşul : ME 202 - MM 202
Bölüm Seçmeli ders
ME 474 - MM 474 Isı Makineleri
3(3+0+0)
Kıvılcımlı tutuşturma ve sıkıştırmalı tutuşturma ile çalışan motorların temelleri ve testler. Buhar ve gaz
türbinlerinin teorisi ve tasarımının temelleri. Türbin kontrolü ve performans.
Ön koşul : ME 366 - MM 366
Bölüm Seçmeli ders
ME 475 - MM 475 Termal Çevre Mühendisliği
3(3+0+0)
Isı transferinin temelleri, termodinamik ve akışkanlar mekaniğinin, yaşam ve endüstriyel süreçler için
kontrollü çevreler için sistem analizi ve tasarımında uygulamaları. Araştırma projeleri.
Ön koşul : ME 202 - MM 202
Bölüm Seçmeli ders
ME 477 - MM 477 Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Tesisleri
3(3+0+0)
Termal konfor ve tasarım koşulları. Isıtmanın prensipleri. Temel ısıtma çevrimleri. Isı kayıplarının
hesaplanması. Boru çapları hesabı. Isıtma tesisi tasarımı. Havalandırma prensipleri. Havalandırma
sistemlerinin tasarımı. İklimlendirme prensipleri. İklimlendirmede psikiometrik analiz. Isı kazançları hesabı.
Ön koşul : ME 202 - MM 202
Bölüm Seçmeli ders
ME 478 - MM 478 Isıl Sistemlerin Tasarımı
Termodinamiğin temellerinin, akışkanlar mekaniğinin ve ısı transferinin ısıl sistemlerin
uygulamaları. Bileşen karakteristiği ve sistemin bütünü üzerindeki etkilerinin araştırılması.
3(3+0+0)
tasarımına
Ön koşul : ME 202 - MM 202
Bölüm Seçmeli ders
ME 492 - MM 492 Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Öğrencilerin, bir makine mühendisliği projesini, grup halinde ya da bireysel olarak, tasarım sürecini,
kavramdan başlayarak, analizlerle, düzenleme ve raporlamayı içerecek şekilde, ele almaları gerekmektedir.
Projeler, makine mühendisliğinin değişik endüstriyel uygulamaları arasından önerilir ve akademik kadronun
deneyimlerini yansıtır. Yazılı bir dönem içi raporu, dönem sonu raporu ve sözlü sunum zorunludur.
Ön koşul : 115 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
171
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
172
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Dekan V.
Prof. Dr. Ayla Ersoy
Dekan Yardımcısı
Eğitim Felsefesi
İnsanlık tarihi ile yaşıt ve uygarlığın en önemli ölçütü olan sanat, aynı zamanda evrensel bir dildir. Bu
bağlamda, doğal olarak uygarlıklar arası yakınlaşmanın ve barışın da kaynağıdır. Sanat, yeteneklerin özgür bir
ortamda, tüm çağdaş olanaklar kullanılarak uygulanabildiği, öğretildiği zaman özgün ve kişilikli bireyleri olan
toplumlar ortaya çıkartabilir. Böylesi durumlarda sanatta kültürlü ve dinamik toplumlar da yeşerir ve varlıklarını
sürdürebilirler.
Bu bilinçle kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesi, eğitimdeki tüm çağdaş olanakları kullanarak ve sanatçı
duygusallığına önem vererek, özgür ve özgün sanatçılar yetiştirmeyi hedefler.
Bölümler ve Programlar
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bünyesinde lisans programı olan altı bölüm bulunmaktadır:
•
•
•
•
•
•
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Bölümü
İç Mimarlık Bölümü
Mimarlık Bölümü
Resim Bölümü
Grafik Tasarımı (Türkçe) lisans programı: 2004-2005 eğitim-öğretim yılında,
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) lisans programı: 2005-2006 eğitim-öğretim yılında,
Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) lisans programı: 2005-2006 eğitim-öğretim yılında,
İç Mimarlık (Türkçe) lisans programı: 2005-2006 eğitim-öğretim yılında,
Resim (Türkçe) lisans programı: 2005-2006 eğitim-öğretim yılında,
Mimarlık (Türkçe) lisans programı: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.
173
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Önder Turan
Öğretim Elemanları
Prof. Nuri Temizoğlu *
Doç. Dr. Üzlifat Özgümüş
Yrd. Doç. Celal Aslan Özbiçer *
Yrd. Doç. Dr. Ebru Güzelderen *
Yrd. Doç. Esin Düzakın *
Yrd. Doç. Hikmet Eser Tezeren
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kurtuluş *
Yrd. Doç. Önder Turan
Yrd. Doç. Sedat Kurugöl *
Yrd. Doç. Ümit Celbiş *
Öğr. Gör. Kadir Demir *
Öğr. Gör. Mehmet Bakar *
Öğr. Gör. Mehmet Armağan Birgil *
Öğr. Gör. Özger Sarıkaya *
Öğr. Gör. Tülay Turan *
Öğr. Gör. Z. Erdinç Akın *
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Bugün, yirminci yüzyılın sonlarında, karşımıza çıkan terimlerden biri de yeni bir toplumsal sistemin çıkışına
işaret eden tüketim toplumu terimidir. Endüstri Ürünleri Tasarımı’nın amacı, içinde yaşadığımız endüstriyel
dünyanın ve onu tüketecek insanların gereksinimlerine bir şekilde yaratıcı çözümler üretmektir. Bu nedenle
tasarım; insanın gereksinimlerine, dileklerine göre bir yöntem, felsefe, teknik, kural, gelişme ve yaşama
sanatıdır. Ürünler, insanların örf ve gelenek tarihlerinin üzerinde toplandığı bir miras olarak ortaya çıkar.
Buna göre, Endüstri Ürünleri Tasarımının amacı ve felsefesi:
1.
2.
3.
Ekonomik düzlemde: Ürünlerin fiyat, kalite, güvenilirlik gibi çekim güçlerindeki gelişmeyi arttırmak ve
dünya pazarlarında ürünü iyi, özel ve ayrıcalıklı bir duruma getirmektir.
Entelektüel düzlemde: Öğrenmeyi, araştırmayı ve günümüzün tekniğini insan onuruna yakışır kılmak
amacıyla harcanan çabayı, sonuçta elde edilen ürünleri ve bu ürünlerin katkıları ile uygarlığımıza bir estetik
değer kazandırmaya yol açmaktır.
Sosyal düzlemde: Her bireyin yaşam düzeyinde, bu düzeyin kalitesinde ve zevkinde bir yüceliş
hedeflenmelidir. Yaşamımızı daha insancıl ve uyumlu kılmak, günümüz teknolojisini insanlara yaklaştırmak
ve yararlandırmak, uygarlığımıza bir estetik değer katabilmektir.
Bu amaçla Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, bir yandan öğrencinin yaratıcı yönünü geliştirecek dersler
verirken, öte yandan teknik bilgi ve becerisini kazandıracak derslerle, projeler yaptırarak, araştırma, planlama,
ergonomi, davranış biçimleri, malzeme ve üretim teknikleri, işletme, istatistik vb. destekleyici derslerle onların
piyasa koşullarına uygun özgün tasarımcılar olarak yetişmesini sağlayacak bir eğitim metodu uygular.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
3
ETB 103
Konstrüktif Resim I
2
2
0
TAS 107
Sanat ve Tasarım Eğitimi I
2
2
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
ETB 101
Bilgisayara Giriş
0
0
4
2
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
RES 103
Uygulamalı Desen I
0
4
0
2
Sanat Tarihi I
2
0
0
2
STR 101
Fakülte Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
5
ETB 118
Proje I
2
6
0
TAS 108
Sanat ve Tasarım Eğitimi II
2
2
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ETB 102
Bilgisayarda 2. Boyut I
0
0
4
2
Önkoşul
174
ETB 104
Konstrüktif Resim II
2
0
0
ETB 120
Malzemeye Dayalı Yapım Yöntemleri I
2
0
0
2
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
STR 102
Sanat Tarihi II
2
0
0
2
Fakülte Seçmeli
2
3
Toplam Kredi
23
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
ETB 211
Proje II
2
6
0
5
ETB 215
Proje Modelleme I
2
2
0
3
ETB 217
Antropometrik Tasarım
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
ETB 213
Malzemeye Dayalı Yapım Yöntemleri II
2
0
0
2
ETB 201
Bilgisayarda 2. Boyut II
0
0
4
2
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
ETB 212
Proje III
2
6
0
5
ETB 216
Proje Modelleme II
2
2
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
ETB 202
Bilgisayarda 3. Boyut I
0
0
4
2
Ürün Gösterge Ve Kontrolleri
2
0
0
2
ETB 214
İNG 101
Üniversite Seçmeli
Önkoşul
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
ETB 311
Proje IV
2
6
0
5
ETB 315
Proje Modelleme III
2
2
0
3
ETB 303
Karşılaştırmalı Tasarım Tarihi I
3
0
0
3
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
ETB 301
Bilgisayarda 3. Boyut II
0
0
4
2
ETB 317
Endüstri Ürün Grafiği I
2
0
0
2
ETB 319
Temel Mekanik Strüktür I
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
20
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
ETB 312
Proje V
2
6
0
5
ETB 316
Proje Modelleme IV
2
2
0
3
ETB 304
Karşılaştırmalı Tasarım Tarihi II
3
0
0
3
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
ETB 302
Bilgisayarla Sunum I
0
0
4
2
ETB 318
Endüstri Ürün Grafiği II
2
0
0
2
ETB 320
Temel Mekanik Strüktür II
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
İNB 301
ETB 319
20
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
ETB 413
Proje VI
2
6
0
5
ETB 312
ETB 415
Proje Modelleme V
2
2
0
3
HUK 407
Fikri ve Sınai Haklar
2
0
0
2
ETB 401
Bilgisayarla Sunum II
0
0
4
2
ETB 403
Tasarım Kuramları
2
0
0
2
ETB 405
Seminer Dersi
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
Toplam Kredi
3
19
175
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
ETB 492
Bitirme Projesi
2
6
0
5
ETB 413
ETB 416
Proje Modelleme VI
2
2
0
3
ETB 402
Bilgisayarla Sunum III
0
0
4
2
ETB 404
Ekonomi
2
0
0
2
ETB 408
Pazarlama
2
0
0
2
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
KGS 490
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
20
160
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
ETB 101 - Bilgisayara Giriş
2(0+0+4)
Bilgisayar dünyası ile ilgili donanım (hardware) ve yazılım (software) parçalarının tanıtılması ve anlatımı. Bir
endüstri ürünleri tasarımı projesi için, konu araştırmasında bilgisayar kullanımını kapsar. Webde arama, rapor
düzenleme, rapor elektronik sunum tasarlama, rapor şablonu yaratma, proje sunumu hazırlama ve gerekli
tablolar yaratma gibi endüstri ürünleri tasarımı proje aşamasında öğrencinin başında, ortasında ve sonunda
proje ile teslim edeceği araştırmasını hazırlama, rapor verme ve proje çizimlerine yönelik elektronik bilgileri
içermektedir.
Zorunlu ders
ETB 102 - Bilgisayarda 2. Boyut I
2(0+0+4)
Endüstri ürünlerini tasarlama sürecinde, üretimde kullanılan iki boyutlu teknik anlatımların bilgisayar yazılımı
aracılığı ile gerçekleştirmek amacıyla öğrenci teori ve uygulamalı çalışmalar yapacaktır. Bir ürüne ait teknik
anlatımlar, kesitler, 2 boyutlu diğer anlatımlar, kaçışlı perspektifler vb. Kullanılacak program içinde menüler
endüstri ürünleri üzerinde teori ve uygulamalı anlatımlı çalışmalar amaçlanmaktadır.
Zorunlu ders
ETB 103 - Konstrüktif Resim I
3(2+2+0)
Ürünlerin ve nesnelerin tasarımlamadan başlayarak üretim sürecine kadar olan tüm aşamalarındaki teknik
resimlerinin çizilmesi için gerekli temel ve ileri bilgilerin verilmesi.
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
ETB 104 - Konstrüktif Resim II
2(2+0+0)
ETB 103ün devamı niteliğinde olup yine ürünlerin ve nesnelerin tasarım aşamasından başlayarak, üretim
sürecine kadar olan tüm aşamalarındaki teknik resimlerinin çizilmesi için gerekli temel ve ileri bilgiler
verilecektir.
Zorunlu ders
ETB 118 - Proje I
5(2+6+0)
Tasarımlamaya ilişkin tüm temel ilke, kuralların verilmesi, bilinen ürünlerin fonksiyon-teknik ve biçimsel
analizlerinin ve eleştirilerinin yapılarak öğrencinin ürün üstünde tasarımlamaya ilişkin ilk denetim ve
görüşlerinin oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Zorunlu ders
ETB 120 - Malzemeye Dayalı Yapım Yöntemleri I
2(2+0+0)
Tasarımlama etkinliklerinde kullanılan çeşitli malzemelerin niteliklerini, işlenme yöntemlerini felsefesinden
başlayarak tüm özellikleri ile tanıtmak ve endüstriyel üretim yöntemlerini incelemek.
Zorunlu ders
ETB 201 - Bilgisayarda 2. Boyut II
2(0+0+4)
Endüstri ürünleri tasarım sürecinin içinde yer alan ürünlerin, vektörel, resimsel, etkileşim, iletişim gibi proje
ortamını sağlayacak ve endüstri ürün formlarını elektronik görsele dönüştürerek görme ve izlemeye dayalı,
destek programların öğretimini kapsamaktadır. Burada tamamen ürünün görsel işleme teknikleri ile yer
almaktadır. Elektronik ortamda tasarlamak, ürününün içeriğindeki formu, dokusu, rengi, biçimsel yardımcı
öğeleri ve çevre ile etkileşim anlatımlar amaçlanmaktadır.
176
Zorunlu ders
ETB 202 - Bilgisayarda 3. Boyut I
2(0+0+4)
Endüstri ürünleri tasarımında, ikinci boyuttan üçüncü boyuta geçiş için gerekli anlatımları, donanımları ve
yazılımları içermektedir. Gelişmiş vektörel programların ile birlikte başlangıç olarak 3 boyutlu programlara
giriş içeriktedir. Endüstri ürünlerinin, yüzey tipleri tanımlanacak ve x,y,z koordinatlarının gibi 2 boyutludan 3
boyutluya geçiş sağlanacaktır. Öğrenciler elektronik ortamda basit anlamda, iki boyutludan üç boyutlu gerekli
olan farklı yazılımlar öğrenerek boyut farklılıklarını elektronik ortamda algılayacaklardır.
Zorunlu ders
ETB 211 - Proje II
5(2+6+0)
Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış iletasarımlarının öğrenciler tarafından güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
Zorunlu ders
ETB 212 - Proje III
5(2+6+0)
Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış iletasarımlarının öğrenciler tarafından güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
Zorunlu ders
ETB 213 - Malzemeye Dayalı Yapım Yöntemleri II
2(2+0+0)
Tasarımlama etkinliklerinde kullanılan çeşitli malzemelerin niteliklerini, işlenme yöntemlerini felsefesinden
başlayarak tüm özellikleri ile tanıtmak ve endüstriyel üretim yöntemlerini incelemek.
Zorunlu ders
ETB 214 - Ürün Gösterge Ve Kontrolleri
2(2+0+0)
İletişim kavramı,tanımları ve iletişim tasarımı, insan-makine sistemlerinde iletişim, uyarılar ve algılamasınırları
ve bunların düzenlenmesi ve güçlendirilmesi, yanılgı kavramı, sistematik yanılgı eğilimleri, yanılgı ergonomisi,
tasarım, üretim, deneme, kullanıcı gibi yanılgılar kapsamında göstergeler ve kontroller incelenecektir. İnsanmakine iletişiminde gösterge gereksinimi kontrol -gösterge oranları ele alınacaktır.
Zorunlu ders
ETB 215 - Proje Modelleme I
3(2+2+0)
3 boyutlu geometrik cisimlerin mukavva ile yapılabilmesi için gerekli teknik bilginin anlatılması ve uygulama
çalışmaları derste yapılır.
Zorunlu ders
ETB 216 - Proje Modelleme II
3(2+2+0)
3 boyutlu geometrik cisimlerin ahşap, plastik, metal, tel, sac vb. malzemelerle yapılabilmesi için gerekli teknik
bilginin anlatılması ve uygulama çalışmaları derste yapılır.
Zorunlu ders
ETB 217 - Antropometrik Tasarım
2(2+0+0)
Ergonomi biliminin genel veri ve yöntemlerinin yanı sıra, tasarımlama ve projelendirme aşamalarında, insanaraç bağıntılarının ölçülebilir değerlerinin belirlenmesine yönelik endüstri ürünleri üzerindeki verimlilik
kavramı, ergonomi kapsamında diğer multidisipliner bilimlerle tanımlamaları ve örneklemeleri kapsamaktadır.
Zorunlu ders
ETB 218 - Prototip Yapım Teknikleri
3(2+2+0)
Çeşitli malzemelerden üç boyutlu model yapım yöntemleri ve kalıp alma teknikleri bu ders kapsamı içinde
uygulamalı olarak anlatılır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 219 - Ürün Geliştirme Felsefesi
3(3+0+0)
Varolan ürünlerin dışında, yeni ürünler geliştirme ve yeni tasarımların oluşumu için gerekli felsefenin
öğretildiği derstir.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 220 - Çağdaş Cam Sanatı
3(2+2+0)
177
Ülkemizde günümüz şartlarına uygun olarak gelişen teknoloji paralelinde cam alanında yapılan sanatsal
uygulamalar, dekorasyon, ürün tasarımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 221 - Kartondan 3 Boyutlu Uygulamalar
3(2+2+0)
Malzemesi karton olan ve kesme, yapıştırma, katlama yöntemleriyle üç boyutlu ürün modellemesi
uygulamalarla anlatılır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 222 - Yeşil Tasarım
3(3+0+0)
Günümüzde endüstri ürünleri tasarımında green design denilen uluslararası bir kavram ve tasarım biçimi
kirlilik ve kaynakların bitimi nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Artık yeşil tasarımsız bir ürün
düşünülmesi neredeyse olanaksızdır. Bu konuda, öğrencileri bilinçlendirmek, yetiştirmek ve bazı kavramları
ürüne yansıtmaları amacıyla geri-dönüşüm gibi bilgileri projelerine işlemesine yöneliktir. Gelecekte bir
tasarımcı olarak, ürün tasarlarken çevresel koşulları düşünerek evrensel tasarımlara çevre faktörünü birincil
olarak ele almaları sağlanacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 223 - Cam Tasarımı ve Teknolojisi
3(2+2+0)
Ürün tasarımında önemli bir yeri olan cam malzemenin tanıtımı, uygulanma alanları ve kalıpla cam
şekillendirme, füzyon gibi uygulama yöntemleri bu dersin konusudur.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 224 - Ulaşım Araçları Tasarımı
3(2+2+0)
Günümüzde büyük ve küçük çapta yaşamsal alanların kentsel ağı içinde hareketi sağlaması için gerekli
sistemlerin ve sistem ürünlerinin irdelenmesini kapsamaktadır. Kalabalık ülkeler ve kentler, uzaklık, hızlılık,
kaynaklar, vb. kavramların ortaya çıkardığı ihtiyaçlar karşısında, toplu taşımacılık büyük önem kazanmaktadır.
Ulaşım araçlarının, ortak yaşamsal alanda, insan-çevre ilişkileri ve gereksinimleri irdelenecektir.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 301 - Bilgisayarda 3. Boyut II
2(0+0+4)
3 boyutlu anlatımlar, Endüstri Ürününün sanal ortamda boyutlandırılması için gereken tüm profesyonel tüm
mönülere giriş ve medium seviyede, 3Dmax kabiliyetinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sanal ortamda zora
dayalı ürünler, mekan, rendering gibi detaylı çalışmalar yer alacaktır. Sonlarına doğru animasyona girilecek ve
bir üründe bölgeleri hareket ettirme, mekan yaratma içinde dolaşma gibi detay işlenecek, derste öğrenciler
endüstri ürün tasarımı projelerinde destek olarak sunumlarında gerek manuel sunum, gerekse elektronik
sunum yapabileceklerdir.
Zorunlu ders
ETB 302 - Bilgisayarla Sunum I
2(0+0+4)
Endüstri Ürünleri Tasarımı Projelerinde, AUTOCAD, PHOTOSHOP, CORELDRAW, RHINO, 3STUDIO MAX
programlarının birlikte etkileşimli olarak kullanılmasını sağlayacak uygulamaları içermektedir. Proje paftaların
profesyonel çerçevede hazırlanması, elektronik sunumla desteklenmesi için kapsam alanında gerekli tüm
yazılımlar kullanılacaktır.
Zorunlu ders
ETB 303 - Karşılaştırmalı Tasarım Tarihi I
3(3+0+0)
Tasarımın oluşum ve gelişim süreci içinde; Tasarım-Yapım ve Kullanım aşamalarında, görünen ve görünenin
ardındaki çeşitli etmenleri ve kesişen disiplinleri; Sosyo Ekonomik, Sosyo Kültürel, Teknolojik ve Sanatsal v.b.
çeşitli bakış açıları ile ele alarak diğer sanat dalları ile karşılaştırmalı olarak interaktif bir yöntem ile NedenSonuç ilişkilerini sorgulayıp, ilişkileri kurarak senteze ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu disiplin Görsel-İşitsel
örneklemeler yardımı ve öğrencinin aktif katılımı ile interaktif (Etkileşimli) bir metot ile işlenecektir.
Zorunlu ders
ETB 304 - Karşılaştırmalı Tasarım Tarihi II
3(3+0+0)
Tasarımın oluşum ve gelişim süreci içinde; Tasarım-Yapım ve Kullanım aşamalarında, görünen ve görünenin
ardındaki çeşitli etmenleri ve kesişen disiplinleri Sosyo Ekonomik , Sosyo Kültürel , Teknolojik ve Sanatsal v.b.
çeşitli bakış açıları ile ele alarak diğer sanat dalları ile karşılaştırmalı olarak interaktif bir yöntem ile NedenSonuç ilişkilerini sorgulayıp, ilişkileri kurarak senteze ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu disiplin Görsel-İşitsel
örneklemeler yardımı ve öğrencinin aktif katılımı ile interaktif (Etkileşimli) bir metot ile işlenecektir.
Zorunlu ders
ETB 311 - Proje IV
5(2+6+0)
Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış iletasarımlarının öğrenciler tarafından güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
178
Zorunlu ders
ETB 312 - Proje V
5(2+6+0)
Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış iletasarımlarının öğrenciler tarafından güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
Zorunlu ders
ETB 315 - Proje Modelleme III
3(2+2+0)
Kullanım amaçlı maketler; amaca bağlı olarak kullanılan malzeme yapım tekniği ve benzeri özellikler
değişebilmektedir. Bu nedenle kullanım amacına göre maketler; çalışma maketleri, sunuş maketleri, gösteri
maketleri şeklinde alt başlıklarda guruplanmaktadır. Bu derste kullanım amaçlı maketler tanıtılıp uygulamaları
yapılacaktır.
Zorunlu ders
ETB 316 - Proje Modelleme IV
3(2+2+0)
Ölçülerine göre maketler; endüstriyel maketler, ürün ve detay maketleri diye ikiye ayrılır. Bu maket türleri
derste uygulamalı olarak yapılır.
Zorunlu ders
ETB 317 - Endüstri Ürün Grafiği I
2(2+0+0)
Tasarımlama etkinliklerinde görsel iletişim yöntemlerinin incelenmesi ve iki boyutlu çalışmalar yardımı ile
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Zorunlu ders
ETB 318 - Endüstri Ürün Grafiği II
2(2+0+0)
Tüm tasarımlama etkinliklerinde ürüne ait görsel bildirilerin oluşumu ve bildiri öğelerinin tasarımlanması için
gereken görsel iletişim teknik-kural ve yöntemlerin uygulamalı biçimde ele alınıp, incelenir.
Zorunlu ders
ETB 319 - Temel Mekanik Strüktür I
2(2+0+0)
Öğrenciye soyut düşünebilme yeteneği kazandırılması, tasarımda işlev, strüktür ve biçim arasındaki ilişkinin
açıklanması, geometrik kuram ve teknikler ile fiziksel belirleyicilerin ürün tasarımında kullanılarak, yapısal
örneklerin analizi ve bu konularda bilgi verilmesi bu dersin amacıdır.
Zorunlu ders
ETB 320 - Temel Mekanik Strüktür II
2(2+0+0)
ETB 319un devamı niteliğinde olup ilk derste öğrenciye kazandırılan soyut düşünme yeteneği ile ürün tasarımı
işlevsel, strüktürel ve biçimsel olarak incelenir ve geometrik kuram ve teknikler ile fiziksel belirleyicilerin ürün
tasarımında kullanılarak, sanatsal ve yapısal örneklerin analizi ve bu konularda bilgi verilmesi bu dersin
amacıdır.
Ön koşul : ETB 319
Zorunlu ders
ETB 401 - Bilgisayarla Sunum II
2(0+0+4)
Endüstri ürünleri tasarımı projelerinin sunumunda birebir fayda sağlayacak profesyonel sunumları içerir. Video
çekimlerin ve animasyonların bir arada kullanılmasını sağlayacak destek öğretim yer almaktadır. Sunum ve
tanımın nasıl yapılırı yanı sıra, bu eylemlerin gerçekleştirmesine dayalı birebir safhaları yaşayarak show
kapsamında büyük sunumlar hazırlayabilme imkanını sağlamaktadır. Hareket çekim, film çekim, ses
softwarelerinin kullanımı ve endüstri ürün tasarımı projelendirmeye ve sunumlamaya büyük destek
anlatımlara giriş ve orta seviyede bilgileri kapsamaktadır.
Zorunlu ders
ETB 402 - Bilgisayarla Sunum III
2(0+0+4)
Diploma projesinin tüm sunumlarının elektronik ortamda hazırlanmasını sağlamaktadır. Web araştırmasından,
word sunumuna, projeye giriş için gerekli power point sunumundan, kamerayla ürün tanıtım sunumlarına
kadar ilk evre yer almaktadır. Daha sonra ikinci evrede el ya da elektronik skeçler ve çizimlerin düzenlenmesi
ve daha sonraki evrede detay anlatımlarının yapılması, son evrede sunumların manuel ve elektronik olarak
bitirilmesi. Araştırma raporu ve sunum, pafta sunumları, film sunumları.
Zorunlu ders
ETB 403 - Tasarım Kuramları
2(2+0+0)
Tasarımlama etkinlikleri içinde tasarım olgusuna ilişkin kuram ve kavramların terminolojiden başlayarak
problem çözmeye uzanan gelişim süreci içinde temel ilke, kural ve yöntemleri ile ele alıp yaratıcı bir bakış
açısı ile aktarmayı amaçlamaktadır.
179
Zorunlu ders
ETB 404 - Ekonomi
Tasarım kavramının oluşması aşamasında, sosyo-ekonomik ilişkilerin kullanılması,
ekonomilerin gerektirdiği pazar ilişkilerinin değerlendirilmesi bu derste anlatılır.
2(2+0+0)
küresel
ve
yerel
Zorunlu ders
ETB 405 - Seminer Dersi
2(2+0+0)
Bu ders, dönem içindeki proje dersinde uygulanacak olan ürün tasarımlarına göre yönlenir. Öğrenci, tasarımı
için gerekli detaylar ve sanayideki üretim yöntemleri ile ilgili olarak dışardan gelecek olan uzman kişiler
tarafından bilgilendirilecektir.
Zorunlu ders
ETB 408 - Pazarlama
2(2+0+0)
Pazarlamanın ürün tasarımını belirleyici fonksiyonlarının ele alınıp incelenmesi.
Zorunlu ders
ETB 413 - Proje VI
5(2+6+0)
Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış iletasarımlarının öğrenciler tarafından güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
Ön koşul : ETB 312
Zorunlu ders
ETB 415 - Proje Modelleme V
3(2+2+0)
Prototipler; çalışan prototipler, çalışmayan prototipler diye ikiye ayrılır. İkisi arasındaki yapım tekniği farkları
uygulamalı olarak derste anlatılır ve uygulama çalışmaları yapılır.
Zorunlu ders
ETB 416 - Proje Modelleme VI
3(2+2+0)
Projelendirilmiş bir ürün sert köpük (poliüretan, strafor, vb.) malzemeyle projeye uygun şekilde ürün yapılır,
alçı ya da silikon kalıba alınıp kalıbı oluşturulur. Ürüne yakın bir malzemeyle (cam takviyeli plastik,
termoplastik, vb.) ürün elde edilir.
Zorunlu ders
ETB 417 - Bilgisayar Destekli Üretim
3(2+0+2)
Bilgisayar Destekli Üretim; BDÜ (Computer Aided Manufacturing; CAM), genel olarak bir hammaddeyi satışa
hazır hale gelmiş ürüne çeviren, bilgisayar kontrollü üretim teknikleri ve onların ön hazırlık basamaklarının
tümü olarak tanımlanabilir. BDÜ; bilgisayar kontrollü tezgahlar ile yapılan üretim, bilgisayar destekli süreç
planlaması, Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) (Computer Aided Design; CAD) ile üretilen veritabanının
bilgisayar kontrollü tezgahlar tarafından anlaşılır hale gelmesi vb., süreçleri kapsamaktadır. Derste bu süreçler
üzerinde durularak BDÜ hakkında öğrenci bilinçlendirilecektir.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 418 - Ürün Tasarımında Kurum Kimliğinin Önemi
3(3+0+0)
Tasarlanan yeni bir üründe bir kurumun yapısını, marka imajını, üretim felsefesini de içine alarak nasıl bir yol
izleneceğinin yöntemleri anlatılır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 419 - Geleneksel El Sanatları
3(3+0+0)
Ülkemizin yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının neler olduğu, hangi yörelere ait oldukları ve
yapım yöntemleri incelenecektir.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 420 - Üretim Yönetimi
3(3+0+0)
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi, araştırma geliştirme çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, üretim teknolojisi,
teknoloji üretimi kararları, fabrika içi düzenleme, vb gibi konular bu derste ele alınacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
180
ETB 421 - Takı Tasarımı, Malzeme ve Yöntemler
3(2+2+0)
İleriki yıllarda endüstriyel fikirler sunmak ve katkıda bulunmak amacıyla Takı tasarımında kullanılan malzeme
ve yöntemleri içerir. Geçmiş zamanlarda ve yakın yüzyıllara kadar takı incelenerek, endüstri ürünleri
kapsamında bu alandaki gelişmelere bakışları sağlayacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 422 - Araştırma ve Yayınlama Teknikleri
3(3+0+0)
Araştırma ve yayınlama ile ilgili temel kavramlar; araştırmada içerik hazırlanması, konu taraması, planlama,
bilgi toplama ve bilgi işleme, gözlem teknikleri, çözümleme, sonuçlandırma, yayınlama ve uygulama
konularını içeren çalışmalar derste anlatılır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 423 - Biyotasarım
3(2+2+0)
Endüstri ürünleri tasarımında biyoloji büyük yer almaktadır. Doğadaki yaşam formlarından örnek alınarak
tasarım formları ve detayları çözülmektedir. Canlı ya da cansız sistemler ürün tasarımının kimi zaman büyük
temelini oluşturmaktadır. Bunları görmek ve anlamak, yapılan tasarım örnekleri üzerinde çalışmalar yapmak
amacıyla ürünlerin göstergeleri, metaforları, morfolojileri üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 424 - Tüketici Davranışları
3(3+0+0)
Tüketici davranışları hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağı kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacağı
ve satın alınıp alınmayacağına ilişkin bireylerin kararlarına ait süreçtir. Derste bu süreçten ve antropoloji,
psikoloji, kültürel antropolojinin özel alanları, sosyal psikoloji ve psikolojik sosyoloji gibi bilim dallarının
tüketicilerin davranışlarını nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 426 - Ambalaj Tasarımı Ve Yöntemleri
3(2+2+0)
Endüstri ürünleri tasarımı bir kabuk tasarımıdır. Ambalajlama bir sanat olduğu kadar da bilimdir. Üretimde
fabrikadan çıkan mamul, bir endüstri ürünü, ambalajlanmadan çıkamaz. Fabrikadan çıkan bir televizyonun ya
da bir deterjanın ambalajı olmak zorundadır. Uluslararası anlamda, ambalaj gereksinimleri, çevresel faktörler
ele alınarak insan-çevre ilişkilerinde ambalajlama örneklerle ve yapılan araştırma çalışmalarıyla işlenecektir.
Bölüm Seçmeli ders
ETB 492 - Bitirme Projesi
5(2+6+0)
Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış iletasarımlarının öğrenciler tarafından güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
Ön koşul : ETB 413
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
181
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. Tunç Tüfekçi
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ayla Ersoy
Prof. Dr. Sabri Özaydın *
Prof. Serap Eyrenci
Prof. Tunç Tüfekçi
Doç. Dr. Eda Balkaş *
Doç. Dr. Selahattin Ganiz *
Yrd. Doç. T. Emre Yıldırım *
Yrd. Doç. Niyazi Gündüz *
Yrd. Doç. Salih Bolat *
Öğr. Gör. Dr. Şeyma Kara *
Öğr. Gör. Dr. T. Emre Yıldırım *
Öğr. Gör. Ayşe Lebriz Berkem *
Öğr. Gör. Barış Tarımcıoğlu *
Öğr. Gör. Bengisu Bayrak
Öğr. Gör. Benian Kalafatoğlu *
Öğr. Gör. C. Cemalettin Mutver *
Öğr. Gör. Defne Sesin Okay *
Öğr. Gör. Emre İkizler *
Öğr. Gör. Gülgün Altıntaş Yöney *
Öğr. Gör. Hakan Salih Dikmen *
Öğr. Gör. Musavver Selin Üge *
Öğr. Gör. Ragıp İstek *
Öğr. Gör. Sadife Karataş Kural *
Öğr. Gör. Salih Kalafatoğlu *
Öğr. Gör. Sertaç Taşkın *
Öğr. Gör. Şükran Akpınar
Öğr. Gör. Ümit Gezgin *
Ar. Gör. Gamze Nil Arkan
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Çağımız teknolojisi giderek daha ileri düzeylerde gelişmekte olup iletişimin en önemli bileşenlerinden kaçınılmazı
“Görsel İletişim”dir.
Küreselleşmenin egemen olduğu günümüzde iletişim teknolojileri her gün biraz daha geliştirilerek bilgi çağına
yeni boyutlar kazandırmaktadır. Zamanla yarışan insan her türlü bilgiye kısa zamanda ulaşmak istemektedir.
Tüm bu bilgileri sistem içinde sanat ve teknolojik çözümlerle sunabilmek Görsel İletişim Tasarımı bölümünün
hedefidir.
Bilişim teknolojilerinden en etkili biçimde yararlanarak yönetmek, evrensel bilgiyi sistem içinde sunmak, çağdaş
sanat ve kurallarını uygulayıp yorumlayarak yeni anlatım biçim ve dillerini oluşturmaktır.
Görsel İletişim Tasarımı bölümü temel iletişim ilkelerinin doğrultusunda; sanat ve kültür, web ve grafik tasarımı,
sinema-TV, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, öğrenmeyi öğrenen, üst düzeyde bilgi
ve beceri ile donanmış araştırmacı, sürekli kendini yenileyen, girişimci ruha sahip, çok yönlü ve bağımsız
düşünebilen, yetkin, kendine güvenen, toplumsal bilince ve Türk toplumunun gereksindiği niteliklere sahip
uygar, çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
3
GİT 103
Görsel İletişim
2
2
0
TAS 107
Sanat ve Tasarım Eğitimi I
2
2
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
GİT 101
İletişimde Bilgisayar I
0
0
4
2
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
RES 103
Uygulamalı Desen I
0
4
0
2
STR 101
Sanat Tarihi I
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Fakülte Seçmeli
Toplam Kredi
Önkoşul
3
21
182
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
GRA 202
Tipografi I
2
2
0
3
TAS 108
Sanat ve Tasarım Eğitimi II
2
2
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
GİT 102
İletişimde Bilgisayar II
0
0
4
2
GİT 104
Psikoloji
2
0
0
2
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
RES 110
Perspektif
1
2
0
2
STR 102
Sanat Tarihi II
2
0
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
Fakülte Seçmeli
23
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
GİT 205
Kitle İletişimi ve İletişim Teorileri
3
0
0
3
GİT 213
Görsel Algı
3
0
0
3
GRA 205
Temel Fotoğraf
2
0
2
3
GİT 207
Multimedya
2
0
0
2
GİT 209
Masaüstü Yayıncılık
1
0
2
2
GİT 211
Reklam ve Yaratıcılık
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
18
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
GİT 216
Yaratıcı Düşünce
3
0
0
3
GRA 206
Dijital Fotoğraf
2
0
2
3
GİT 206
Aktüel Habercilik
2
0
0
2
GİT 208
Sinemanın Temel Kavramları
2
0
0
2
GİT 210
Haber Üretim Süreci
2
0
0
2
GİT 212
Kurum Kimliği Yaratma
2
0
0
2
GİT 214
TV Gazeteciliği
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
19
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
GİT 317
Animasyon
2
0
2
3
GİT 321
Web Tasarımı I
2
0
2
3
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
RES 207
Estetik I
2
0
0
2
GİT 315
Uluslararası İletişim
2
0
0
2
GİT 325
İletişim ve Medya Tarihi
2
0
0
2
HUK 407
Fikri ve Sınai Haklar
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
20
T
U
L
Kr
GİT 322
İki ve Üç Boyutlu Animasyon
2
0
4
4
GİT 326
Görüntü Düzenleme
2
0
2
3
GİT 328
WEB Tasarımı II
2
0
2
3
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
GİT 330
Video Tekniği
1
0
2
2
İletişim Etiği
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
İNB 301
3
Toplam Kredi
Yarıyıl VII
Önkoşul
3
Toplam Kredi
Kod
Önkoşul
3
Toplam Kredi
GİT 324
Önkoşul
3
Toplam Kredi
Yarıyıl VI
İNG 101
3
Toplam Kredi
Kod
Önkoşul
20
T
U
L
Kr
Önkoşul
183
GİT 491
Proje
2
6
0
5
GİT 427
Kamera Kullanım Teknikleri
2
2
0
3
GİT 429
İletişimde Yapım Yöntemleri I
2
2
0
3
GİT 431
TVde Kayıt ve Montaj
2
0
2
3
Yaratıcı Yazım
2
0
0
2
GİT 433
Üniversite Seçmeli
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
GİT 492
Bitirme Projesi
4
8
0
8
GİT 491
GİT 430
İletişimde Yapım Yöntemleri II
2
2
0
3
GİT 434
İleri Multimedya Tasarımı
2
2
0
3
GİT 436
Takım Çalışması Yöntemleri
2
0
0
2
GİT 432
Bilgi İletişiminde Enformasyon
2
0
0
2
KGS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Toplam Kredi
18
158
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
GİT 101 - İletişimde Bilgisayar I
2(0+0+4)
Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları; dosyalar ve veri depolama; bilgisayar
mimarisi; bilgisayar ağları; İnternet Bilgisayar kullanımı, kelime işlem, elektronik tablolama, veritabanı, web
sayfası geliştirme ve sunum yazılımları ile ilgili laboratuarlarda yapılan uygulama eğitimleriyle, tasarıma
yönelik gereksinim duyulan programlar ele alınır.
Zorunlu ders
GİT 102 - İletişimde Bilgisayar II
2(0+0+4)
Bu ders, öğrencilere bir tasarım için gerek duyulan piksel tabanlı (Photoshop-Illustrator) ve linear çalışan
(Freehand-OuarkXpres) gibi masaüstü yayıncılık ve görüntü işleme yazılımları ile basit uygulamaları dil ve
işletim sistemi açısından öğretilir.
Zorunlu ders
GİT 103 - Görsel İletişim
3(2+2+0)
Görsel/iletişim/tasarım bileşenlerini açıklayıcı ve insanlarla etkileşim araçlarının nasıl uygulanması gerektiğini
görsel, düşünsel ve teknoloji kullanarak sonuca götürecek bilgileri verir.
Zorunlu ders
GİT 104 - Psikoloji
2(2+0+0)
İnsanın bireysel davranışlarını, iletişim ilişkilerini, tutum kavramlarını ve değişikliklerini, tüm bilinç altı
derinliklerini, algı, güdü, güdülenme, savunma, sevgi ve çekicilik, grup davranışı, liderlik gibi tüm özellikleri
kuramsal olarak anlatır.
Zorunlu ders
GİT 205 - Kitle İletişimi ve İletişim Teorileri
3(3+0+0)
Medyanın günümüzdeki kültürü etkileme süreçleri ve kitle iletişiminin kişiler arası iletişim vasıtası ile ne
şekilde etkilendiği, radyo, sinema-TV, internet ve uydu iletişimi.
Zorunlu ders
GİT 206 - Aktüel Habercilik
2(2+0+0)
ENG kameralar, hareketli çekim teknikleri, haber kovalama, yerinde haber değerlendirilmesi, kamera-muhabir
uyumu, geniş açı çekim teknikleri, yakın plan çekim teknikleri, sesli çekim, sabit çekim
Zorunlu ders
GİT 207 - Multimedya
2(2+0+0)
184
Bu derste multimedya
değinilmektedir.
sistemleri
ve
tanıtımı,
multimedya
uygulama
alanlarına
giriş
konularına
Zorunlu ders
GİT 208 - Sinemanın Temel Kavramları
2(2+0+0)
Sinopsis-Tretman, senaryo, reji, çekim, montaj, dublaj
Zorunlu ders
GİT 209 - Masaüstü Yayıncılık
2(1+0+2)
Bu derste masaüstü yayıncılığa giriş yapılması için masaüstü yayıncılık temel kavramları üzerinde
durulacaktır. Bununla birlikte masaüstü yayıncılığın temeli olan tipografi, sayfa çizimi, maket hazırlama, renk
ayrım ve film çıkış işlemlerini içeren baskı süreci de bu dersin kuramsal ağırlıklı boyutunu oluşturmaktadır.
Anlatılmış olan temel kavramların uygulamaya dökülebilmesi için, OuarkXPress ve Freehand programları
aracılığı ile dergi ve gazete için sayfa düzenlenmesi çalışmaları yapılacak ve sayısal yayıncılık konusu
işlenecektir.
Zorunlu ders
GİT 210 - Haber Üretim Süreci
2(2+0+0)
Ulaşımdan, haberin yayına girme aşamasına kadarki zamanın değerlendirilmesi ve sürecin en rasyonel
biçimde kullanılması yöntemi hakkında kuramsal bilgi aktarılır.
Zorunlu ders
GİT 211 - Reklam ve Yaratıcılık
2(2+0+0)
Kurum kimliği kavramı, kurum kimliğinin öğeleri, kurum kimliği yaratma yolları, kurum kimliği yaratmada
görselliğin önemi.
Zorunlu ders
GİT 212 - Kurum Kimliği Yaratma
2(2+0+0)
Kurum kimliği kavramı, kurum kimliğinin öğeleri, kurum kimliği yaratma yolları, kurum kimliği yaratmada
görselliğin önemi.
Zorunlu ders
GİT 213 - Görsel Algı
3(3+0+0)
Çerçeveleme, objektif yerleştirme, ışık düzeni, kamera açıları, sanatsal bakış. görme konuşmadan önce
başlamıştır. Çocuk konuşmaya başlamaya önce bakıp tanımayı öğrenir. Bizi çevreleyen dünyada kendi
yerimizi görerek buluruz. Sözcüklerle tam olarak anlatılamayan öğeler görme eylemi ile pekişir.
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
GİT 214 - TV Gazeteciliği
2(2+0+0)
Gazeteciliğin temel ilkeleri, araştırmacı gazetecilik, görüntülü gazete, röportaj teknikleri, haber
değerlendirmesi, mesaj oluşturma ve iletme, televizyon haberciliği: özellikleri, televizyon haber programları,
haber türleri, haber ekibi, TV haberi hazırlamakta kullanılan araçlar.
Zorunlu ders
GİT 215 - Çevre ve Kültür
3(3+0+0)
Yaşadığımız çevrenin, doğanın bize verdiği güzelliklerin kültür değerlerinin, kendi kendiyle paylaşma bilincini,
kent yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kültür ve sanatla birleştirici özellikleri taşımasını, çevre ile kültür
mirasına sahip çıkılmasını, günümüz dinamikleriyle çağdaşlaşma bilincinin oluşmasını, yaşadığımız
topraklardaki uygarlık ve kültürlerle ilgili bilgiler aktarılır.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 216 - Yaratıcı Düşünce
3(3+0+0)
Düşünme yöntemlerini tanımlayarak kavramayı öğrenmek. Güzellik, gerçek, deha, uygarlık, biçim, toplumsal
konum, beğeni gibi konularda düşünme ve yöntemlerini geliştirmek. Öğrencinin kendi kişiliği içinde arayışa
geçmesini sağlamak. Kaygılarını cesur bir dille ifade edebilmek. İç dünyasıyla, duygularıyla, yaratacakları
arasındaki ilişkiyi kurmak.
Zorunlu ders
GİT 217 - Belgesel Fotoğraf
3(2+2+0)
185
Dersin ana amacı, herhangi bir konunun fotoğraf yolu ile dökümante edilmesidir. Bu çalışma sırasında
konunun yapılanmasında etken olan diğer tüm disiplinler ile fotoğrafçı düşünsel bağlamda ilişki kurar ve
bunun sonucunda konunun kendi iç dinamiklerinin şekillendirildiği biçimsel dili ortaya çıkarır. Bu bağlamda ele
alınan Belgesel Fotoğraf dersi doğal ve kültürel olan her konuyu kapsar.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 218 - Türk Sineması
3(3+0+0)
Türk sinema tarihi, siyah-beyaz filmler, Muhsin Ertuğrul, Faruk Genç, Ömer Lütfü Akad, Halıcı Kız, cumhuriyet
dönemi yönetmenleri, film festivalleri ve ödülleri
Bölüm Seçmeli ders
GİT 219 - Sinema Tarihi
3(3+0+0)
Dünya tiyatro tarihi, Türkiyede tiyatro tarihi, sessiz sinema, hareketli sinema, renkli sinema, Lumiere
Kardeşler, sinemanın doğuşu, TV sineması.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 220 - Müzik ve İletişim
3(3+0+0)
Fonotik iletişim dili olarak müziğin görsel iletişim alanlarındaki ortamlarda birlikte kullanımına yönelik amaç ve
yöntemlerinin irdelenmesi. Sesin kullanımı yorumlanması, müziğin etki alanlarının araştırılması, çağımızda
müzik dilinin iletişim dili olduğunun neden, niçin, nasıllarının görsel alanlardaki çözümü.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 222 - Elektronik Yayıncılık
3(2+2+0)
Elektronik teknolojisinin yayıncılık ve iletişim alanındaki yeri, nedenleri, çözümleri. Bu teknolojinin görsellikle
bütünleşmesi, yeni efekt ve düzenlemelerin yapılması, deneysel yayınların yapılabilmesini sağlamak.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 315 - Uluslararası İletişim
2(2+0+0)
Kültürel farklılıkların insan kaynakları yönetimine etkisi, işbirliğinin sağlanması, küresel işletmelerde iletişim
ve halkla ilişkiler ve ortak kurum kültürü oluşturulmasında iletişimin rolü işlenir.
Zorunlu ders
GİT 317 - Animasyon
3(2+0+2)
Bu derste öğrenciler klasik animasyon ve dijital animasyon arasındaki farkları kavrayacaklardır.
Zorunlu ders
GİT 318 - İnternet Reklamcılığı
3(2+0+2)
Günümüz insanının internet ortamında sürekli karşılaşabileceği bir dizi imaj tasarım oluşturma, imaj kullanma
ve imaj yerleştirme bilgilerini içerir.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 319 - Senaryo ve Yazım Teknikleri
3(3+0+0)
Sinema, tiyatro, reklam filmi, klip çekme yöntemleri, hareketli reklamlar vb. hedef kitleyi gözeten kurguyu
hazırlama ve yazım konusunda bir dizi kavramsal öğretiyi içerir.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 320 - Belgesel Sinema
3(3+0+0)
Belgesel sinema nedir? Dünyada ve Türkiyede gelişimi, belgesel sinema uygulamaları.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 321 - Web Tasarımı I
3(2+0+2)
Internette web kavramı, sayfa düzeni, hareketli logolar, düğmeler, linkler, mizampaj, programlama, araştırma
becerisi, basic Html, medya site planlaması, web reklamcılığı, mevzuat ve etik değerler.
Zorunlu ders
186
GİT 322 - İki ve Üç Boyutlu Animasyon
4(2+0+4)
Animasyon yapmanın temel kavramı olan Storyboard tasarımı anlatılacak. Ayrıca 2 ve 3 boyutlu animasyon
arasındaki farklar, kullanılan bilgisayar programları, platformları ve teknikleri öğretilir.
Zorunlu ders
GİT 323 - Güzel Türkçe Konuşmak
3(3+0+0)
Görsel iletişimde sözel iletişimin kullanıldığı alanlarda Türkçeyi gramatik yapısı içerisinde akıcı ve duru bir dille
sunabilmek ve güzel konuşmanın sağlanması için teknik ve yöntemlerin anlatılması.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 324 - İletişim Etiği
2(2+0+0)
Bireysel davranış şekillerinde olduğu gibi toplumsal ilişkilerin örgütlenmesi ile ilgili ahlakın temellerini
inceleyen felsefe dalıdır. Burada, bir kişinin davranışlarında temel olan ahlak ilkelerinin tümü ele alındığı gibi
etik düzeni sağlayan aile hayatı, iktisadi ve sosyal yaşam ile ilgili yapısal oluşumlar da göz önünde
bulundurulur. Başlıca ahlak öğretilerinin tarihsel gelişme süreci içinde ele alınması ve böylece insana, örnekler
göstererek davranışlarında olumlu gelişmelerin sağlanması.
Zorunlu ders
GİT 325 - İletişim ve Medya Tarihi
2(2+0+0)
İnsanlığın var oluşuyla başlayan iletişim; yazının, resmin, müziğin, dansın, tiyatronun vb. gelişmesiyle oluşan
çağımız medya tarihi anlatılır.
Zorunlu ders
GİT 326 - Görüntü Düzenleme
3(2+0+2)
Görüntü seçimi, bakış açısı, çerçeveleme, renk, ton, perspektif, derinlik, hareket ve desen, ışık kullanımı
Zorunlu ders
GİT 328 - WEB Tasarımı II
3(2+0+2)
GİT 209 kodlu Web Tasarımı I dersinde öğrenilenler doğrultusunda, Macromedia Fireworks ve Macromedia
Dreamweaver programlarının kullanılarak internet sayfaları ve internet reklamları hazırlanması, web
ortamında yayınlama bu dersin içeriğini oluşturur.
Zorunlu ders
GİT 329 - Canlı Yayın Programcılığı
3(2+2+0)
Hatasının düzeltilmesi mümkün olmayan, radyo ve T.V. programları içinde yer alan canlı yayın programları
için yapılan bir dizi çalışmaların içerikleri; mekan, kişilerin ve yardımcı elemanların makyajı, ışık, kamera
konumu, ses sistemi ve program akışı süresince uyulması gerekli teorik ve uygulamalı çalışmaları içerir.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 330 - Video Tekniği
2(1+0+2)
Çeşitli video formatları, Highband, S-VHS, Betacam, Dv.Pro, Hi-8
Zorunlu ders
GİT 331 - Uygarlık Tarihi
3(3+0+0)
İnsanlığın yaklaşık beşbin yıllık bir süre içinde bilim, teknoloji, sanat ve felsefe alanlarındaki başarıları konu
edilen bir disiplindir. İzleyene İnsanlığın gelişimiyle ilgili toplu bir görüş ve anlayış kazandırmayı amaçlar.
İnsanların bir kuşaktan ötekine aktardıkları yapıp-etmeleri, bir buluş, bir uygulayış, demokrasi, laiklik,
tolerans, ilerleme gibi değerler ve kavramlar çerçevesinde ele alınarak insanlığın kültüründeki gelişme ve
ilerlemeler izlenir ve bunların her dönemdeki yeniden yorumlanması değerlendirilir. Uygarlık Tarihi böylece
insanın düşünme ve yaratmadaki, kuram ve uygulayımdaki başarıların gözler önüne serer, insanın insan
oluşunun öyküsünü serimler ve toplu görüş edinerek bundan sonuçlar çıkarmasını sağlar.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 332 - Çağdaş Dünya Sineması
3(3+0+0)
Bu derste, küreselleşme çağındaki dünyada değişik bölgelerde ortaya çıkan sinemalar incelenecektir.
Hollywood ile yerel sinemaların ilişkileri, dijital devrimin sinemaya etkileri bu dersin ele alacağı konulardan
bazılarıdır. çağdaş Türk Sinemasının dünya sineması içindeki konumu da bu bağlamda ele alınacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
GİT 427 - Kamera Kullanım Teknikleri
3(2+2+0)
187
Kamera ilkeleri, kameranın parçaları, optik kameralar, elektronik kameralar, sayısal kameralar, objektifler,
ışık yönetimi, Jimmy-Jip, kayıt teknikleri, uygulamalar.
Zorunlu ders
GİT 429 - İletişimde Yapım Yöntemleri I
3(2+2+0)
Kişi, iletişim teorilerini hayata geçirmek için tasarım araçlarını kullanır. Görsel İletişim Tasarımının ana hedefi
kişiye fikir ve çözüm üretmeyi öğretmektedir.
Zorunlu ders
GİT 430 - İletişimde Yapım Yöntemleri II
3(2+2+0)
Yaratıcı çözüm geliştirme yeteneğini kullanarak dijital ortamda kolaylıkla hayata geçirilebilir. Yazılım ve üretim
öğelerini önem verilir. İnteraktif tasarım, kullanışlılık, standartlar ve uygun teknoloji, tasarımla birleşerek
iletişim ağının oluşturulması sağlanır.
Zorunlu ders
GİT 431 - TVde Kayıt ve Montaj
3(2+0+2)
Kamera, kamera türleri, kamera kullanımı, görüntü düzenlenmesi, cam corder, video teyp, ses, time code,
aydınlatma, dış çekim aydınlatması
Zorunlu ders
GİT 432 - Bilgi İletişiminde Enformasyon
2(2+0+0)
Öğrenciye daha önce edinmiş oldukları bilgi toplama ve iletme yöntemleri ile danışma konularında
yoğunlaştırılmış kuramsal bilgiler verilir.
Zorunlu ders
GİT 433 - Yaratıcı Yazım
2(2+0+0)
Yaratıcı düşüncenin yazıya dönüşümünü amaçlar. Çarpıcı, duru, yalın, akılda kalıcı, hedefi doğru seçilmiş,
yazım dili oluşturmak, mesaja çekicilik ya da güçlülük katmak, görsel üretimi dizgelerle gerçekleştirmek.
Yaratıcı birimden gelecek görsel malzemeyle yazılımın uyumlu sentezini oluşturur.
Zorunlu ders
GİT 434 - İleri Multimedya Tasarımı
3(2+2+0)
Teknik kavramlar ve Multimedya teknolojisi, bilgisayarda video ve ses işlemek, Multimedya aygıtlarının ses ile
kontrol edilmesi, bilgi - görüntü iletişim ve depolanmasında kullanılan Multimedya sistemleri, Multimedya
program uygulamaları.
Zorunlu ders
GİT 436 - Takım Çalışması Yöntemleri
2(2+0+0)
Takım kavramı ve özellikleri, takım geliştirme modelleri, organizasyon geliştirme kavram ve amaçları,
teknikleri. Takım geliştirmeyi engelleyici ve yardımcı davranışlar, takım çalışmasının yararları, takım
oluşturma ve aşamaları, güçlükleri. Liderlik, takım sorun çözme ve sorun çözme yaklaşımları, zaman
yönetimi, takım üyeleri arasındaki iletişim, etkili takım oluşturma.
Zorunlu ders
GİT 491 - Proje
5(2+6+0)
Bu aşamada öğrenci kendi yetenekleri ve edindiği bilgiler doğrultusunda danışman öğretim elemanları
denetiminde Sinema - TV. veya web tasarımı alanlarından birinden seçeceği ve kabul edilen konusunu
geliştirerek tamamlar. Bu çalışma 8. yarıyılda yapacağı bitirme projesi için hazırlık özelliğini taşır.
Zorunlu ders
GİT 492 - Bitirme Projesi
8(4+8+0)
Bu aşamada önceki yıllarda edindikleri tüm kazanımları doğrultusunda diploma jürisi tarafından kabul edilen
Sinema - TV. Veya web tasarımı alanlarından birinden seçeceği proje konusunu tamamlayarak sınav jürisine
sunar.
Ön koşul : GİT 491
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
188
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
189
Grafik Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. İsmail Kaya
Öğretim Elemanları
Prof. Ayşe Özel *
Prof. Çiler İnan *
Prof. Dr. Emre Becer *
Prof. Fevzi Karakoç *
Prof. Işık Gör *
Prof. İsmail Kaya
Prof. M Zahit Büyükişleyen *
Prof. Mehmet Özer *
Prof. Mustafa Aslıer *
Prof. Nazan Erkmen *
Prof. Sema Temel *
Yrd. Doç. Abdullah Taşçı
Yrd. Doç. Bekir Kantarcıoğlu *
Yrd. Doç. Hatice Öz *
Yrd. Doç. M. Aykut Özbay
Yrd. Doç. M. Çetin Erden *
Yrd. Doç. M.Savaş Çevik *
Yrd. Doç. Zeki Şahin *
Öğr. Gör. Atilla Altan *
Öğr. Gör. Çerkes Karadağ *
Öğr. Gör. Feride Çaşkurlu *
Öğr. Gör. Gökhan Çoğal *
Öğr. Gör. Mehmet Dağlı *
Öğr. Gör. M. Faik Cansız *
Öğr. Gör. Pelin Türker *
Öğr. Gör. Remzi Oğuz Yılmaz *
Öğr. Gör. S. Nuray Çiftçi *
Öğr. Gör. Sevgi Can Pekmezci
Öğr. Gör. Yağmur Karakoç *
Ar. Gör. Anıl Aykan
Ar. Gör. Ardan Ergüven
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Grafik Tasarım Bölümü, grafik tasarıma ilişkin her alanda tasarımcı olarak görev yapacak, yaratıcı tasarımcıların
yetişmesini amaçlar. Öğrencilerin özellikle reklamcılık sektörünün gereksinim duyduğu görsel ve görsel-işitsel
alanlarda oluşan medyalar üzerinde, etkin ve yaratıcı gücünü kullanabilecek tasarımcılar olarak eğitilmeleri
sağlanır. Dergi, gazete, broşür, katalog v.b. görsel medyalarla, outdoor da kullanılan; afiş, afişet, billboard,
busboard, ışıklı panolar ve görsel medyalar üzerinde de yaratıcı tasarım gücünü ortaya koyabilecek mesleki
becerileri yüksek elemanlar olmaları hedeflenir.
Aynı zamanda küreselleşen dünya üzerinde, çok uluslu şirketlerin pazar oluşturmak için tüketim alanlarına
sürdükleri ürünleriyle birlikte ortaya çıkan rekabet, yeni ve çağdaş ürünlerle bu ürünleri tasarlayacak
tasarımcıların yetişmesinin gerekliliğini de ortaya koymuştur.
Grafik Tasarım Bölümümüz yetiştireceği
tasarımcılarla buna önemli katkılar sağlayacaktır.
Mezun olacak tasarımcıların, pazar alanlarında kullanılan “pankart, döner pankart, display” gibi medyaları
üzerindeki tasarımlarda da çözüm üretebilecek yetenekte bireyler olarak yetişmeleri, programlarımızın ana
hedeflerindendir.
Bölümümüzden yetişen bir grafik tasarımcı, fotoğraf ve bu konuda gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olarak
yetişir. Sinema, TV v.b. görsel-işitsel medyalar üzerindeki grafik tasarım içeren alanlarda tasarım üretirken,
İnteraktif ve web gibi çağın gelişen medyaları üzerinde de görsel sorunlara çözüm üretebilecek yeteneğe sahip
tasarımcılar olarak mezun olmaları sağlanır.
190
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
3
GRA 103
Yazı I
2
2
0
TAS 107
Sanat ve Tasarım Eğitimi I
2
2
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
GRA 101
Tasarımda Bilgisayar I
0
0
4
2
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
RES 103
Uygulamalı Desen I
0
4
0
2
Sanat Tarihi I
2
0
0
2
STR 101
Fakülte Seçmeli
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
GRA 102
Tasarımda Bilgisayar II
2
0
2
3
GRA 104
Yazı II
1
4
0
3
TAS 108
Sanat ve Tasarım Eğitimi II
2
2
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
RES 110
Perspektif
1
2
0
2
Sanat Tarihi II
2
0
0
2
STR 102
Fakülte Seçmeli
İNG 101
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
GRA 203
İllüstrasyon I
2
2
0
3
GRA 205
Temel Fotoğraf
2
0
2
3
GRA 207
Grafik Tasarım I
2
2
0
3
GRA 211
Özgün Baskıresim I
1
4
0
3
GRA 217
İletişim Kuramları
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
GRA 209
Grafik Sanatlar Tarihi
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
2
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
GRA 202
Tipografi I
2
2
0
3
GRA 204
İllüstrasyon II
2
2
0
3
GRA 206
Dijital Fotoğraf
2
0
2
3
GRA 208
Grafik Tasarım II
2
2
0
3
GRA 212
Özgün Baskıresim II
1
4
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
GRA 210
Grafik Üretim Teknikleri
1
2
0
2
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
GRA 207
3
Toplam Kredi
22
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
GRA 301
Ambalaj Tasarımı I
2
4
0
4
GRA 305
Reklam Grafiği I
2
4
0
4
GRA 307
Etkileşimli Çoklu Ortam I
2
2
0
3
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
GRA 303
Tipografi II
2
2
0
3
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
GRA 202
3
Toplam Kredi
Yarıyıl VI
Önkoşul
3
Toplam Kredi
Kod
Önkoşul
20
T
U
L
Kr
Önkoşul
191
GRA 302
Ambalaj Tasarım II
2
4
0
4
GRA 306
Reklam Grafiği II
2
4
0
4
GRA 308
Etkileşimli Çoklu Ortam II
2
4
0
4
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
GRA 310
Çevre Grafiği Tasarımı
0
4
0
2
Bölüm Seçmeli
İNB 301
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
GRA 401
Yayın Grafiği Tasarımı
2
4
0
4
GRA 403
Kurumsal Kimlik Tasarımı
2
4
0
4
GRA 405
Reklam Grafiği III
2
4
0
4
GRA 411
Yazı Tasarımı
2
2
0
3
Fikri ve Sınai Haklar
2
0
0
2
HUK 407
GRA 301
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
GRA 306
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
GRA 492
Bitirme Projesi
6
12 0
12
(*)
GRA 404
Portfolyo
2
4
0
4
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
KGS 490
Üniversite Seçmeli
Toplam Kredi
3
19
160
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
(*) 115 kredinin tamamlanmıs olması gerekmektedir.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
GRA 101 - Tasarımda Bilgisayar I
2(0+0+4)
Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları; dosyalar ve veri depolama; bilgisayar
mimarisi; bilgisayar ağları; İnternet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlem, elektronik tablolama, veritabanı, web
sayfası geliştirme ve sunum yazılımları ile ilgili laboratuarlarda yapılan uygulama eğitimleriyle, tasarıma
yönelik gereksinim duyulan programlar ele alınır.
Zorunlu ders
GRA 102 - Tasarımda Bilgisayar II
3(2+0+2)
Bu ders, öğrencilere bir tasarım için gerek duyulan piksel tabanlı (Photoshop-Illustrator) ve lineer çalışan
(Freehand-QuarkXpres) gibi masa üstü yayıncılık ve görüntü işleme yazılımları ile basit uygulamaları dil ve
işletim sistemi açısından tasarım amaçlı öğretilir.
Zorunlu ders
GRA 103 - Yazı I
3(2+2+0)
İnsanlık tarihinin her yönüyle belleğini oluşturan yazının doğuşu ve tarihçesi. Eski kültürlerin kullandıkları yazı
türleri, malzemeleri ve açılımları. Latin yazısının; Fenikeden başlayarak zamanımıza kadar gelen serüveni.
Roma Kapital ile başlayan ve matbaanın bulunuşuna kadar süren süreç içinde gelişen Latin yazısının anatomik
karakteristik özellikleri öğretilir.
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
GRA 104 - Yazı II
3(1+4+0)
Yazının bilinen anatomik özellikleri. Yazının özelliklerine göre sınıflandırılması ve yazıda espas (harf
aralarındaki boşluklar). Serifli (tırnaklı) ve batone / sanserif (düz) yazıların özellikleri ve zaman içindeki oluşan
karakterleri bu ders içinde öğretilir.
Zorunlu ders
GRA 202 - Tipografi I
3(2+2+0)
Matbaanın buluşuyla ortaya çıkan teknik oluşum içinde, yazının değişen yüzü ve tarihçesi, el yazısıyla ortaya
çıkan yazı istiflemelerinin matbaayla birlikte değişimi, hurufatın teknolojik özellikleri ve kullanım alanlarına
göre düzenleme biçimleri bu ders içinde ele alınır. Johan Gutenberg ile başlayan ve matbaanın yayılması
sonucu ortaya çıkan tipografi tasarımcılarıyla onların tasarımları etüt edilir. Tipografide espas ve harf
normlarına göre (punto) ölçü değerleri, ve Eygptian ile Grotesk yazı karakterleri incelenerek, çağdaş
192
tipografilerle birlikte uygulamalı olarak öğrenciye öğretilir.
Zorunlu ders
GRA 203 - İllüstrasyon I
3(2+2+0)
Resimlemenin, uygulanan alan ve mekan içindeki estetik değerlerin ötesinde, iletişime yönelik yapısı ve buna
lişkin değerleri anlatılır. İfade edilmesi gereken bir metin ve bu metinde kullanılan grafik malzemelerin dışında
betimlenmesi gereken resimsel değerlerin boyutu tartışılır. Üretime yönelik ortaya çıkan baskı ve tekniklerinin
sonucu oluşan resmin estetik değerlerine çözümler aranır. Resimlemenin grafik alandaki çok boyutluluğu
gözden geçirilir ve konuya uygun projeler üretilir.
Zorunlu ders
GRA 204 - İllüstrasyon II
3(2+2+0)
Teknik açıdan, çizgi, leke renk ve kompozisyon yetenekleri gelişmiş öğrencilere, bir illüstratör olarak
kendilerini keşfedebilecekleri deneysel çalışmalar yaptırılır. Yaptıkları çalışmalardaki kullandıkları teknik ve
malzemelerin sonucu izletilerek, illüstrasyonda nasıl bir özgün yapı ortaya koyabileceklerinin yolları öğretilir.
Zorunlu ders
GRA 205 - Temel Fotoğraf
3(2+0+2)
Fotoğrafın tarihi akışı içinde, fiziksel ve kimyasal yönü kendi genel terminolojisi içinde öğretilir. Fotoğraf
makinesinin doğuşu, gelişmiş bir makinenin anatomisiyle farklı özellikteki öteki makineleri tanıma. Işık ve
zaman açısından fotoğrafın optik değerleri ve objektif sistemleriyle onların konuma göre kullanım biçimleri.
Filmin doğuşu ve gelişimi. Siyah-beyaz filmden renkli filme geçiş. Negatif film ve saydam filmler. Kullanım
yerlerine göre filmlerin özellikleri. Filmde uluslararası normlara göre hassaslık değerleri. Fotoğrafta ışık ve
tonaj değerler. Stüdyo ve dış mekan çekimleri temel fotoğrafın içinde yer alır.
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
GRA 206 - Dijital Fotoğraf
3(2+0+2)
Bilgisayar ve programlarının gelişimiyle başlayan süreç içinde doğan dijital makinelerin teknik özellikleri ve
optik değerleri. Dijital ortamda oluşan resmin teknik değerleriyle kullanılan (Adobe Photoshop vs.)
programlar. Resmin kalitesini oluşturan piksel değerleri ve programa paralel gelişen fotoğrafik etkiler. Işık ve
kadrajlamaya yönelik deneysel çalışmalar yapılır.
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
GRA 207 - Grafik Tasarım I
3(2+2+0)
Tarih öncesinden başlayarak günümüze kadar gelişim gösteren görsel iletişimin temel formları, yapısal ve
işlevsel yönden öğretilir. Malzeme ve iletişim gereksinimiyle birlikte ortaya çıkardığı grafik yapı incelenir.
Temel tasarım derslerinde aldıkları nokta, çizgi, leke ve rengin iletişime ilişkin değerleri gözden geçirilerek,
serbest temalı konular üzerinde projelendirilir. Üretim tekniğine uygun yapı içinde gelişen grafik biçimin görsel
etkisi araştırılarak, yeni anlayışlar içinde yeniden yapılanmasını sağlayacak projeler hazırlanır. Böylece; öteki
sanat ve tasarım disiplinleri arasındaki farkın hissedilmesi sağlanır. Resim ve tipografi arasında belirli bir alan
üzerindeki ortak paylaşımın değerleri ve sistematik yapısı öğretilir. Klasik olarak kullanılan grafik araç gereç
ve malzemelerinin, bilgisayar ortamındaki kullanım metotları ve programlarına ilişkin pratik uygulamalar
yaptırılır.
Zorunlu ders
GRA 208 - Grafik Tasarım II
3(2+2+0)
Resim ve tipografi arasında belirli bir alan üzerindeki ortak paylaşımın değerleri ve sistematik yapısı öğretilir.
Klasik olarak kullanılan grafik araç gereç ve malzemelerinin, bilgisayar ortamındaki kullanım metotları ve
programlarına (FreeHand ve Photoshop vb.) ilişkin pratik uygulamalar yaptırılır. Böylece; bilgisayar ortamında
oluşan düzen içinde ortaya çıkan grafik resmin, çoğalan alternatifleri üzerindeki tablo izlenir. Dijital ortamın
sağladığı olanakların, gelişen grafik yapı üzerindeki biçimlenmesi ve elde edilecek sonuçları değerlendirilir.
Öğrencinin; grafik tasarıma ait alanlardaki resimsel yapılanmanın sınırlarını keşfetmesi sağlanır. Böylece;
tasarıma yönelik olan grafik dersler için bir alt yapı oluşturulur.
Ön koşul : GRA 207
Zorunlu ders
GRA 209 - Grafik Sanatlar Tarihi
2(2+0+0)
İlk çağda işaret ve sembollerle başlayan ve günümüze kadar süregelen zaman içinde, grafiğin gelişim çizgisi
malzemesi, teknoloji ve sanatsal akımlarla değişen yüzü, iletişim değerleri de göz önüne alınarak işlenir.
Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Romayla birlikte başlayan sanat hareketlerinin grafik değerleri ve Avrupaya
yayılan yapısı tartışmalı olarak irdelenir. Eski Amerikadaki uygarlıklarla birlikte uzak doğu ülkeleri ve onların
grafik alanda ürettikleri görsel değerleri, teknik yapısı, zaman içinde değişen günümüz grafik tasarımlarıyla,
karşılaştırmalı olarak, sanatsal ve teknik yönden değerlendirilir. Grafik tasarımın çağ içinde gelişen değerleri
zamanımıza kadar uzanan bir tarihsel yapı içinde ele alınır.
Zorunlu ders
GRA 210 - Grafik Üretim Teknikleri
2(1+2+0)
193
Tipo, ofset, tifdruk, flexo ve serigrafi vb. baskı tekniklerinin öğretilmesi. Yapılmış bir grafik tasarımın baskı
öncesi hazırlıkları. Kağıdın tanınması ve kağıt türleri, baskı tekniğinin boyutuna ve uluslar arası standartlara
göre kağıt ölçüleri. Kağıtta tabaka top, gramaj kavramı. Baskı öncesi kağıtta fire hesabı. Renk ayrımı, trikromi
renklerin açılımı ve baskıdaki önemi. RGB ve CMYK renklerinin optik ve kimyasal farkı, grafik bir tasarımda
baskı için gerekli bilgisayar ve malzemeleri bu disiplin içinde öğretilir.
Zorunlu ders
GRA 211 - Özgün Baskıresim I
3(1+4+0)
Özgün baskı resim kavramının genel anlamı, baskı resim sanatının tarihi gelişimi. Görsel sanatlar içindeki yeri
ve uygulama alanlarının incelenmesi. Araç ve gereçlerin tanıtılması ve kullanım biçimlerinin anlatılması. Sanat
baskı teknikleri olan tek tip şablon baskı (monotype), yüksek baskı (ağaç-linolyum), çukur baskı (metal
gravür), düz baskı, elek-ipek-serigrafi baskının geleneksel yöntemlerinin anlatılması. Endüstride kullanılan
baskı teknikleri, bilgisayar destekli baskı, dijital baskı teknikleri hakkında bilgi vermek. Özgün baskı resim
sanatçılarından kopya yöntemleri ile çalışmalar yapmak. Etütlerin değerlendirilmesi, uygulamaya geçmek için
kompozisyonun hazırlanması, öğrencinin düşünme ve gözlemlerini yaratıcı yetileriyle birleştirerek düz baskı,
tek tip baskı, ahşap ve linolyum tekniğinde tek renk ve siyah-beyaz özgün çalışmalar gerçekleştirmelerini,
tekniklerin zenginliklerini keşfederek yetkinleşmelerini sağlamak.
Zorunlu ders - Servis ders
GRA 212 - Özgün Baskıresim II
3(1+4+0)
3. yarıyılda almış oldukları bilgi ve teknik becerilerini zenginleştirerek çok renkli, çok kalıplı baskılara
yönelmek. Yüksek ve çukur baskı örneklerini çoğaltmak. Elek baskı (serigrafi) ile sanat ve endüstriyel baskı
yöntemlerini öğrenmek. Çağımızda gelişen teknolojilerle yeni baskı yöntemlerini keşfetmek. Birçok teknikleri
aynı yüzeyde kullanabilmek. Özgün baskı resim sanatlarının teknik ve yöntemlerini irdelemek. Yeni kaynaklar
araştırmak. Çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, özgün bir anlatım diline sahip öğrenciler
yetiştirmek.
Zorunlu ders - Servis ders
GRA 214 - Gösterge Bilimde İşaret ve Semboller
3(2+2+0)
İlk insandan bu yana süre gelen süreç içinde, işaretlerin genel sınıflandırılması ve tarihsel akışı içinde bunların
terminolojisi. İşaretlerin gelişimi ve insan yaşamındaki kullanım alanları. Grafik tasarım yönünden önemi ve
yeni tasarım metotları. Kendi içinde oluşan gramer yapısı araştırılır.
Fakülte Seçmeli ders - Bölüm Seçmeli ders
GRA 215 - Mitolojide Grafik
2(2+0+0)
Mitolojinin genel açılımı. Toplumların mitolojiye verdiği önem içinde, kültürlere göre gösterdiği değişimler.
Mitoloji içinde geçen olaylardaki canlıların ve onların eşyalarının ortaya çıkardığı görsel malzemeler ve bu
malzemeleri anlatım biçimleri. Fetişizim ve sembolizmin insan üzerinde ortaya çıkan etkili gücü araştırmalarla
incelenir.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 217 - İletişim Kuramları
2(2+0+0)
İnsanlık tarihi içinde, insanın iletişime verdiği önem ve iletişim zorlukları içinde ortaya koyduğu metotlar
incelenir. Gelişen çağın koşulları ve teknolojisi ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda analiz edilerek
gelecek için bir sentez oluşturulur.
Zorunlu ders - Servis ders
GRA 218 - Kitap Grafiği Tasarımı
3(1+4+0)
Yazının bulunmasıyla birlikte başlayan yazım biçimleri ve ona ilişkin tarihsel gelişim anlatılır. Mezopotamya ve
Mısır da başlayan ve günümüze kadar gelişen yazı ve metin oluşturacak istiflemelerinin yorumu. El yazması
kitapların Asya ve Avrupada ki gelişim süreci sonucu matbaanın bulunmasıyla başlayan serüveni. Günümüz
teknolojisi ve anlayışı içinde kitap ve tasarım yöntemleri karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak öğretilir. Çağdaş
yeni yapılanmalar için, yeni projeler üretilir.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 219 - Görsel İletişim Tarihi
2(2+0+0)
Görsel iletişim kuramlarının tarihsel süreç içindeki gelişimini irdelemek. Görsel iletişimin tasarımla olan
bağlantısının, insan yaşamı içinde ki kültürel sosyal ve psikolojik yönlerini araştırarak, bu alanda kullanılan
yöntemleri örnekleriyle açıklar.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 301 - Ambalaj Tasarımı I
4(2+4+0)
Kültürlerin beslenme alışkanlıklarıyla birlikte, ürün koruyucular ve taşıyıcıları olarak tanımlanan ambalajın
tarihçesi. Ambalajın üzerinde ortaya çıkan grafiklerin, ürünün endüstriyel ve pazarlamaya yönelik alanlardaki
gereksinimlerle ortaya çıkan grafiklerinin sağladığı etkiler. Ürünü koruyucusu ve taşıyıcısı olarak oluşturan
malzemelerin tanımlanması ve endüstriyel açılımları. Ürün kimliğinin (brand identity) ve kurumsal kimliğinin
(corporate identity) ambalaj üzerindeki önemi ve tasarım metotları. Ürünün taşıyıcısı üzerinde form açısından
oluşturduğu görsel kimlik. Markanın yaratılması ve ürün üzerindeki etkisinin araştırılması. Bu disiplin için
açılacak konuların başlıklarını oluşturmaktadır.
194
Zorunlu ders
GRA 302 - Ambalaj Tasarım II
4(2+4+0)
Ürünün taşıyıcısı olacak formun üretim alanına göre yaratılması. Form ve biçim yönünden onu görsel olarak
betimleyecek grafiklerin tasarlama metotları ve kuralları. Aynı endüstriyel yapı içeren ürünlerin pazar
alanlarındaki farklılıklarının yaratılması. Bir pazar alanında, satış birimlerinde sergilenecek ürünün
özelliklerinin irdelenmesi ve çözümleme yöntemleri. Ambalajın ergonomik değerleri. Üretilmiş ürünlerin
fabrikadan perakendeci alanlara iletilebilmesini sağlayan koruma ve taşımaya yönelik sorunların teknik ve
tasarıma ilişkin çözümü, disiplinde ki öğretilerin bu yarıyılda alınacak başlıklarını oluşturmaktadır.
Ön koşul : GRA 301
Zorunlu ders
GRA 303 - Tipografi II
3(2+2+0)
Dijital teknolojinin, grafik tasarım ve üretimi yönünden hayata girmesiyle başlayan süreç içindeki tipografik
yapılanma ve değişimler, bu yarıyılın konuları arasındadır. Bu teknolojiyle birlikte giren yeni tipografik terimler
ve (leading, range kerning, baseline shift vb.) tasarıma yönelik istiflemeler, uygulamalı projelerle öğretilir.
Yeni geliştirilmiş dijital font tasarımlarının, yazının klasik kurallara ve optik denge kurallarına uyup
uymadığının temel bilgileri verilerek, bu tür fontlar ve kullanımlarına yönelik çalışmalar yaptırılır. Dijital
teknolojinin yeni yazı istiflemelerine ilişkin boyutu yapılan deneysel çalışmalarla öğrenciye aktarılır.
Ön koşul : GRA 202
Zorunlu ders
GRA 305 - Reklam Grafiği I
4(2+4+0)
Grafik tasarıma giriş dersiyle, yazı, tipografi, illüstrasyon ve fotoğraf derslerini almış öğrencilere, görsel dil
üzerinde çağdaş sanatların etkisiyle de oluşan tasarımlardaki mantığı ve malzemesiyle birlikte ortaya çıkan
grafik dili ve onun pazarlama yönünden insanlar üzerindeki etkisi öğretilir. Grafik alanlarda, İşaret ve
sembollerin genel terminolojisiyle, görsel iletişim alanlarındaki etkisi verilecek projeler ve deneysel
uygulamalarla desteklenir.
Zorunlu ders
GRA 306 - Reklam Grafiği II
4(2+4+0)
Tasarım mantığı gelişmiş öğrencilere, görsel (Gazete, Dergi, Katalog, Afiş, Billboard, Broşür vb.) medyalar
üzerinde, reklam grafiği içeren konularda, ürün veya hizmet üreten kurumların görsel iletişim yönünden
gereksinim duydukları alanlara hizmet verebilecek tasarımların hazırlanması ve seçilen medyaya uygun nasıl
tasarımlar yapmaları gerektiği konusuyla, almış oldukları disiplinlerin de yardımıyla çağdaş teknolojiye uygun
çözümlerin nasıl üretilebilineceğinin yolları öğretilir.
Zorunlu ders
GRA 307 - Etkileşimli Çoklu Ortam I
3(2+2+0)
Bu program; dijital ortam içinde, görsel iletişimle ilgili alanlardaki grafik tasarıma yönelik gereksinimlere
çözümler arar. Bu disiplinin amacı, dijital ortamın araç gereç ve programlarını bilen ve çağın gelişen
teknolojisine ayak uydurabilecek sanatçı kimliği gelişmiş, statik ve dinamik web tasarımı yapabilecek
grafikçiler yetiştirebilmektir.
Zorunlu ders
GRA 308 - Etkileşimli Çoklu Ortam II
4(2+4+0)
Web sayfa tasarımlarına yönelik grafik çözümler üretirken, CD-ROM, DVD-ROM, kiosk vb. ortamlarında
kullanılan bileşenlerin (fotoğraf, animasyon, ses, müzik vb.) yer aldığı projeler geliştirilerek, ses ve görüntü
formatlarının temel etkileşim programlaması yaptırılır.
Zorunlu ders
GRA 309 - Dijital Animasyon
3(2+2+0)
Sinema ve çoklu medya ortamında kullanılan ve çağımız grafik sanatlarında da dijital teknolojinin gelişmesiyle
yeni bir anlatım yolu olarak ortaya çıkan dijital animasyon; görsel efektler ve bilgisayar grafiklerinin oluşumu
sürecinde, konsept geliştirme, yaratım, tasarım ve yönetim için önemli görevler üstlenmiştir. Bu ders içinde,
geleneksel animasyon teknikleri ve yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yöntemler karşılaştırmalı ve
uygulamalı olarak öğretilir. 2D, 3D animasyon prensipleri ve 3D animasyonda ki temel modelleme, kaplama,
aydınlatma, canlandırma, rendering, birleştirme, yayın ve ortam standartlarına göre baskı yöntemleri
uygulamalı olarak öğretilir.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 310 - Çevre Grafiği Tasarımı
2(0+4+0)
Büyük ve toplu yaşam alanları içinde yaşayan insanların, yönlenmeye ve bilgilenmeye duyduğu
gereksinimlere cevap verecek görsellerin yaratılmasının ilkelerini ortaya koyan tasarım ağırlıklı bir alandır. Bu
alanlar; bir metropolün kendi yaşam dokusu içinde olabileceği gibi, büyük bir liman, uluslar arası bir hava
alanı ya da limanı veya büyük bir hastane de olabilir. Onların içindeki görsellerin, sosyokültürel bir yapı içinde
irdelenerek yeniden gözden geçirilmesi, tasarım açısından yeni çağdaş yolların aranması, bu disiplinin tasarım
yönünden önemli çalışma alanlarından birisidir.
Zorunlu ders
195
GRA 311 - Teknik Resim
3(2+2+0)
Grafik disiplin alan bir öğrenci, endüstriyel üretime yönelik form ve biçimleri tasarlarken teknik resim bilgisine
de gereksinimi vardır. Verilen bilgiler doğrultusunda ince ve kalın kağıtlar üzerinde, var olan veya olmayan
nesneyi önce taslaklar yaparak, daha sonrada ölçü, ölçek,çizgi ve tasarı geometriden yararlanarak, kuralları
içinde çözümlenmesi amaçlanır. Üç boyutlu bir nesnenin üzerinde yapılacak grafiklerin ve özellikle ambalaj
tasarımı için katkısı olabilecek bir derstir.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 312 - Deneysel Tasarım
3(1+4+0)
Bu derste öğrenciye, grafik kavramların yeni ve sıra dışı yönünü keşfedebilmek için deneysel çalışmalar
yaptırılır. öğrenci seçtiği alanda ortaya koyduğu kavramlara göre yönlendirilir. Öğrencilerle pazar alanları
içinde üretilecek grafiğin, sıra dışı ve yaratıcı bir görsel dille anlatılabilinmesini sağlamaya yönelik beyin
fırtınası yapılır. Bu amaçla yazı ve görüntünün klasik yapının üstünde bir anlayış içinde buluşması sağlanır.
Değişik malzeme ve farklı düzenlemelerle illüstrasyon denemeleri de bu çalışmaların önemli hedeflerinden
biridir.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 313 - Canlandırmaya Giriş
3(2+2+0)
Canlandırma film konusunda temel bilgiler vermek, geleneksel canlandırma teknikleri ve bilgisayar ortamında
kullanılan canlandırma programlarını da kullanarak uygulamalar yaptırmak.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 314 - Reklamcılık Bilgisi
3(3+0+0)
Reklamcılığın genel açılımı ve tarihi. Başlangıçta kullanılan iletişim araçları. İlk görsel mesajlarla başlayan
reklamcılık ve kullanılan ilk medyalar. Reklamcılıkta kullanılan medyalar ve açılımı. Hizmet ve mal
reklamcılığına yönelik çalışmalar. Reklamcılıkta pazar araştırmalarının reklam kampanyası açısından önemi.
Reklamda sosyoloji ve psikoloji. Bir Reklam ajansı nasıl çalışır. Bölümleri ve işlevsellikleri. Reklamda üretim ve
yaratıcılık.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 316 - Reklam İllüstrasyonu
3(1+4+0)
Tanıtım ve reklamcılık alanında gereksinim duyulan mesajların duyurulabilmesi amacıyla yapılan görsel etkinin
içinde, grafik tasarıma en iyi hizmet verebilecek alanlardan birisi de illüstrasyondur. İnsanın sonsuz hayal
gücünü besleyen ve ulaşılamayacak yapıların çatısını kurmada yardımcı olan bu alan ve malzemeleri teorik ve
uygulamalı olarak öğretilir.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 318 - Bilgisayarda Canlandırma
3(2+2+0)
Sinema vb. çoklu ortamda kullanılan ve çağımız grafik sanatlarında da dijital teknolojinin gelişmesiyle yeni bir
anlatım yolu olarak ortaya çıkan bilgisayar canlandırma; görsel efektler ve bilgisayar grafiklerinin oluşumu
sürecinde, konsept geliştirme, yaratım, tasarım, yönetim ve yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan diğer
yöntemler karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak öğretimi. 2d, 3d animasyon prensipleri ve 3d animasyondaki
temel modelleme, kaplama, aydınlatma, canlandırma, rendering, birleştirme, yayın ve ortam standartlarına
göre baskı yöntemleri uygulamalı olarak öğretimi.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 319 - Tanıtım Fotoğrafçılığı
3(2+2+0)
Reklam grafiği tasarımı için kullanılacak pazarlama ve tanıtıma yönelik alanlarda; konumu ve işlevi ile ilgili
fotoğrafın kullanımı; tasarımcı-fotoğrafçı ilişkisi, dış mekan ya da stüdyo çalışmalarının biçimlenmesi, stok
(diabank) fotoğraf kullanım ilkeleri; fotoğrafta bütçe oluşturma, çekim için plato hazırlama ve üretim
konularında odaklanma.
Bölüm Seçmeli ders
GRA 401 - Yayın Grafiği Tasarımı
4(2+4+0)
Her türlü kitap ve kitaba ilişkin görsel malzemelerin kitap üzerindeki tasarımları, bu disiplin içinde alınacak
öğretiler içindedir. Konular kendi tarihsel periyodu içinde incelenir. El yazması kitaplardan bu yana gelişen
yazıdaki tipoğrafik ve illüstratif değerler incelenir ve çağın yeni teknolojisine ve gereksinimlerine göre kritik
edilir. Özgün boyutlar içinde, özgün tasarımların yapılabilmesi için örnek projeler üretilir. Kitabı oluşturan
hiyerarşik sayfa yapısı ve geleneği içinde, yeni sistemlerle, düzenler üzerine çalışılır ve farklı yapılar
kurgulamak için maket tasarımlar yapılır.
Zorunlu ders
GRA 403 - Kurumsal Kimlik Tasarımı
4(2+4+0)
Kurumsal kimliğin açılımı ve tarihi gelişimi. Kimliği oluşturan nedenler ve hedefleri. Kurumsal kimliğin görsel
malzemeleri ve tasarıma yönelik gelişen yapısı. Sosyal ve bireysel yönden psikolojik etkileri, sağladığı çekim
gücü. Bir kurumsal kimliği oluşturan grafik çözümlemelerdeki tasarım mantığı, kuralları ve uygulamalar.
Hazırlanan grafiklerin, belirli bir sistematik yapı içinde, kurum içi ve kurum dışı etkisindeki yaptırım gücünün
açılımı. Özgün yapılanmalar ve çağdaş teknikler içinde verilen projelerle öğretilir.
196
Zorunlu ders
GRA 404 - Portfolyo
4(2+4+0)
Bu dersin amacı, bir grafik tasarımcının hazırlamış olduğu projelerini toplu, anlaşılır ve belli bir sistematik yapı
içinde, malzemesi ve düzeniyle birlikte, hedef kitlesini oluşturacak kişi, kurum yada topluluklara nasıl
sunacağını konu alır. Geçmişte kullanılan malzemeler ve kullanım yöntemlerinin yanı sıra, çağdaş malzeme ve
donanımlarından da nasıl yararlanılabileceğinin yolları öğretilir.
Zorunlu ders
GRA 405 - Reklam Grafiği III
4(2+4+0)
Görsel işitsel (Sinema, TV, İnteraktif v.b.) medyalar üzerinde ve market alanlarında oluşan pankartlar, döner
pankartlar, displayler üzerindeki görsel iletişime yönelik değerlerin tasarım çözümlemeleri öğretilir. Kavramsal
olarak görsel iletişime yönelik alanlarda ki medyalar üzerinde bir grafik tasarımcı olarak nasıl ve çağdaş farklı
çözümler üretebileceklerinin yolları öğretilir. Bir grafik tasarımcı adayının medyalar grafiği açısından mezun
olacağı bir sonraki yarıyıl için gereken bilgi ve becerilerinin sınırları araştırılır, eksik yönleri tamamlanmaya
çalışılır.
Ön koşul : GRA 306
Zorunlu ders
GRA 407 - Görsel Dilin Anlatım Şekilleri
3(1+4+0)
İnsanlığın iletişim tarihi içinde görsel dile verdiği önem ve kullanma biçimleri. Kültürlerin oluşturduğu görsel
dilin, semantik ve ionik açıdan değerlendirilmesi. Yaşam içinde görsel dilin kullanıldığı alanlar ve etkileşimi.
Görsel dildeki amaç ve hedef. Toplu yaşam alanlarında, tanıtımla ve pazarlamaya yönelik alanlardaki görsel
dilin yapısı, bu dersin açılımı içinde yer alır.
Fakülte Seçmeli ders - Bölüm Seçmeli ders
GRA 411 - Yazı Tasarımı
3(2+2+0)
Yazının bilinen klasikleşmiş yapısı içinde, anatomik biçimini bozmadan yazı kuralları ve ölçülerine uygun bir
yaklaşım içinde, Latin yazısı ailesine yeni yüzler ve yeni karakterler kazandırabilmek için yapılan çalışmaların
ve tekniklerin bütünü bu ders içinde yer almaktadır.
Zorunlu ders
GRA 492 - Bitirme Projesi
12(6+12+0)
Projenin amacı: Bu yarıyıla kadar almış oldukları mesleki tasarım ve sanat dersleriyle, mesleki yaşam içinde
ne kadar başarı olacaklarına dair yapılacak deneysel ve uygulamalı bağımsız çalışmaların tümünü kapsar.
Dersteki uygulama; öğrencinin ya da rehber öğreticisinin birlikte belirleyecekleri kapsamlı bir proje konusu ve
onun periyodik kritiklerinden oluşur.
Ön koşul : 115 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
197
İç Mimarlık Bölümü
Bölüm Başkanı
Prof. M. Rifat Çelebi
Öğretim Elemanları
Prof. M. Rifat Çelebi
Yrd. Doç. Dr. Birol Köseoğlu *
Yrd. Doç. Dr. Günsel Alver
Yrd. Doç. Dr. Kutlu Alemdar
Yrd. Doç. Dr. Meral Ayberk *
Öğr. Gör. Dr. M. Güngör Küçükoğlu *
Öğr. Gör. A. Kaya Alpuruk *
Öğr. Gör. Zeki Şerifoğlu *
Ar. Gör. Abdullah Hikmet Başaytaç
Ar. Gör. Burcu Pehlivanoğlu
Ar. Gör. Selma Tunalı
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
İç Mimar, insan eylemlerine yanıt veren mekan tasarımlarına çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir.
Toplumların geçmişten günümüze bıraktıkları zengin birikimlerin mekanlara yansıyan yüzleri ile tanıtılması
gerçeği toplumumuzda da tarihsel gelişim izleri ile takip edilebilmektedir.
Günümüz gereksinmeleri düne oranla daha yoğun insan ilişkilerine yanıt arayan mekanlar oluşturmaktadır. İç
Mimar, eğitim, sağlık, hukuk, eğlence, dinlence, spor, alışveriş merkezleri gibi toplumun sosyal alt yapısına
yanıt veren yapılar yanı sıra barınmaya dönük konut yapı alanlarına getirilen düzen-yaşam seçeneklerini
araştırır, düzenler. İç Mimar, mekan tasarımının ilk aşamalarından araştırma, inceleme, değerlendirme ve
uygulamanın içinde yer alır. Aldığı eğitime dayalı özgün bir yorum ile tasarıma, mekana estetik değer
kazandırır. Yaşamın gereği her tür manevi katkıyı insan yaşamının her anına yayan olgudaki düşünce ile aktarır.
Bu konuda iç mimar insanı mutlu eden bir sanat adamıdır. Bu nedenle; programın amacında, çağdaş ve çağcıl
görüş açılarının ışığında yaratıcılık öğretimi doğruları verilmektedir. Ulusal ve uluslararası örneklerinin
deneyimlerine yer veren, dünya normlarındaki program; teknik araştırma ve stajlar yolu ile öğrenciye iş
yaşamındaki donanımlı başlangıcı sağlamaktadır. Adayların sanatsal ve kültürel gelişim kazanma ve evrensel
alanda tüm gerekli koşullarla eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Sanatın teknik kurallarının öğretilmesi ve temel
bilgilerin verilmesine dayalı eğitim süreci içinde gerçekleştirilecek kültürel ve sanatsal etkinliklerle beslenecek
program, öğrencinin öğrenme sürecindeki alt yapısını günümüz ustaları ile bir araya gelmelerini ve yorumlarını
tanıma, kendini daha birikimli ve özgün kişilikte yetiştirme fırsatı güdecektir. Yüz yüze ve bire bir eğitim ile
yeteneklerin ortaya çıkarılması yanı sıra, evrensel değerlerin katkısı amaçlanmaktadır.
İş birliğinin gerekliliği iç mimarlık mesleği için diğer uğraş alanlarından daha çok önem taşımaktadır. Teknik her
tür bilginin yönetildiği, sosyal bilimlerin mekan kavramı olarak yansıtıldığı yaşam yanı sıra, sanat ve her tür
estetik değerlerin bilgileri bu amaca dayalı olarak programda yer almaktadır. Öğrenim süresince aldığı bilgiler
ile iç mekanlar, ışık, renk, görsel etki, estetik ve orantıya dayalı teknik donanım ile düzenleyecek ve insan
yaşamına sunacak iç mimarlık öğrencileri, bu hazırlığı üniversitemizin seçkin kadro denetiminde ve bu mesleğe
uygun atölyelerinde sürdürerek edineceklerdir.
İnsanla yaşamı bütünleştiren dış ve iç mekan yaratımı çözümlerini getiren, insanı daha mutlu eden iç mimarlık
mesleği açısından bölümümüz, özgün tasarımlar yapabilecek tasarımcıların kazandırılması eğitimi ana hedef
olarak seçmiştir. İç mimarlık bölümünden mezun olan öğrencilere ‘İç Mimar’ unvanı verilir. Türkiye Mühendisler
ve Mimarlar Odası içinde yer alır.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
3
İÇM 101
Teknik Resim
2
2
0
TAS 107
Sanat ve Tasarım Eğitimi I
2
2
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
İÇM 103
Bilgisayar Eğitimi
0
0
4
2
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
RES 103
Uygulamalı Desen I
0
4
0
2
Sanat Tarihi I
2
0
0
2
STR 101
Fakülte Seçmeli
3
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl II
Önkoşul
19
T
U
L
Kr
Önkoşul
198
İÇM 102
Projeye Giriş
2
6
0
TAS 108
Sanat ve Tasarım Eğitimi II
2
2
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
İÇM 106
Tasarı Geometri
1
2
0
2
İÇM 108
Taşıyıcı Sistem İlkeleri
2
0
0
2
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
RES 110
Perspektif
1
2
0
2
Sanat Tarihi II
2
0
0
2
STR 102
Fakülte Seçmeli
5
İNG 101
3
Toplam Kredi
23
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
İÇM 201
Proje I
2
6
0
5
İÇM 102
İÇM 207
Yapı Bilgisi
2
2
0
3
İÇM 211
Malzeme I
2
2
0
3
İÇM 213
Mobilya Konstrüksiyonu I
2
2
0
3
İÇM 215
Mimarlık Tarihi I
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
İÇM 209
Tasarım Kuram ve Yöntemleri
1
2
0
2
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
İÇM 202
Proje II
2
6
0
5
İÇM 201
İÇM 218
Teknik Donanım
2
2
0
3
İÇM 208
Yapı İçi Konstrüksiyon I
2
2
0
3
İÇM 212
Malzeme II
2
0
0
2
İÇM 214
Mobilya Konstrüksiyonu II
2
0
0
2
İÇM 216
Mimarlık Tarihi II
2
0
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
İÇM 204
Bilgisayar Destekli Tasarım I
0
0
4
Toplam Kredi
2
21
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
İÇM 301
Proje III
2
6
0
5
İÇM 202
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
İÇM 307
Yapı İçi Konstrüksiyon II
2
2
0
3
İÇM 319
Mobilya Tasarımı I
2
2
0
3
İÇM 321
Fiziksel Çevre Kontrolü I
2
0
0
2
İÇM 323
Mekan ve Bina Bilgisi
2
0
0
2
İÇM 303
Bilgisayar Destekli Tasarım II
0
0
4
Toplam Kredi
2
20
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
İÇM 302
Proje IV
2
6
0
5
İÇM 301
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
İNB 301
İÇM 308
Yapı İçi Konstrüksiyonu III
2
0
0
2
İÇM 320
Mobilya Tasarımı II
2
0
0
2
İÇM 324
Konut Mimarisi
2
0
0
2
İÇM 326
Mobilya Tarihi
2
0
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
2
Toplam Kredi
21
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
İÇM 401
Proje V
2
6
0
5
İÇM 302
İÇM 431
Rölöve Restorasyon
2
2
0
3
199
İÇM 421
Fiziksel Çevre Kontrolü II
2
0
0
2
İÇM 427
Görsel Anlatım Teknikleri
2
0
0
2
İÇM 429
Mimarlıkta Işık ve Renk
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
2
Bölüm Seçmeli
2
Bölüm Seçmeli
2
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
İÇM 492
Bitirme Projesi
2
6
0
5
İÇM 401
İÇM 436
Kültür Tarihi
3
0
0
3
İÇM 432
Çevresel Tasarım
1
2
0
2
İÇM 434
Yapı Ekonomisi
2
0
0
2
KGS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
18
162
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Ders İçerikleri
İÇM 101 - Teknik Resim
3(2+2+0)
İç mimar olmak için öğretim gören öğrencilere verilen Teknik Resim; bir cismin tasarı geometri ve perspektif
ile ifadesini nitelik ve nicelikleriyle çizilmesini sağlamaktır. Mimari gereçlerin tanıtımı ve kullanımı ilkeleri,
çizim, yazı esas ve teknikleri, eskiz teknikleri, izdüşüm kavramı, ölçek, model yapım teknikleri, avan proje
tekniği, düşey sirkülasyon elemanları, vaziyet planları, görünüş ve kesitler, farklı ölçeklerde çizim teknikleri
uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
İÇM 102 - Projeye Giriş
5(2+6+0)
Dersin kapsamını mekansal analizler, tasarım ve tasarlama yöntemi, mimarlık kültürü, analiz ve sunum
teknikleri, çevreyi görme ve düşünme yeteneği kazandırma, yapı sistemlerinin genel anlatımı, küçük çaplı
tasarım yapma çalışmaları, sunuş ve ifade çalışmaları oluşturmaktadır.Derste dönem başında programı verilen
küçük ölçekte bir konutun mekanlarının değişik ölçeklerde açılımları yapılarak,proje olarak sentezi
oluşturulacaktır.
Zorunlu ders
İÇM 103 - Bilgisayar Eğitimi
2(0+0+4)
Öğrencinin bilgisayarı tanıması, bilgisayarı kullanma becerisinin kazandırılması,MS Office, Power Point v.b
Windows uygulamalarının anlatılması dersin kapsamını oluşturmaktadır
Zorunlu ders
İÇM 106 - Tasarı Geometri
2(1+2+0)
Izdüşüm kavramı, nokta, doğru, düzlem ve değişik konumlu biçim izdüşümleri, ilişkiler ve problemleri ile
aksonometrik perspektif kavramı dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
İÇM 108 - Taşıyıcı Sistem İlkeleri
2(2+0+0)
Yapıların ayakta durmasını sağlayan taşıyıcı ilke ve kavramlara yer veren öğreti, özellikle yüklerin aktarılması
ile,taşıyan taşınan öğe, bileşen ve elemanların taşıyan rolü üstlendiklerindeki işlevselliği hedefler. İç mimarlık
öğretiminde işlev değiştirilmesi amaçlanan yapılarda öngörülen değişikliklerin bilinçli yapılmasını sağlayan
içerik ile birikim aktarılır.
Zorunlu ders
İÇM 201 - Proje I
5(2+6+0)
200
Öğrencinin seçtiği basit programlı (Apt. Dairesi, küçük yazlık konut v.b.) küçük mekanlardan oluşan projeler
üzerinde öğretim üyesi denetiminde iç mekana ilişkin sorunların çözümlenmesidir. Mekanların yapı kabuğu,
yapının işlevi ve kullanıcının ihtiyaç programına uygun çözümlenmesi, tasarlanması ve çağdaş anlayışla ele
alınarak düzenlenmesi için gereken öğelerin projelendirilmesidir. Ön çalışma ölçeğini takiben 1/50 ve ayrıntı
ölçeklerde, istenilen içeriğin çağdaş malzeme ve güncel konforu yansıtan teknik donanım ile gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır.
Ön koşul : İÇM 102
Zorunlu ders
İÇM 202 - Proje II
5(2+6+0)
Yapımı tamamlanmış veya eski işlevi dışında yeni bir işlev kazandırılması amaçlanan, karmaşık programlı
projeler (tiyatro, konser salonu, sinema v.b.) ele alınır. Yapıların iç mekanlarında öngörülen işlevi kullanıcının
yaşam ve davranış biçimlerine bağlı çözülmesi, düzenlemesi içinde içi mekanda yer alan tüm öğelerin
mobilya, donatım, çeşitli malzemeler, renk v.b.) çağdaş ve özgün projelendirilmesidir. Işık, renk, doku,
malzeme ve taşıyıcı sistem ile ilgili kararların toplumsal ve bireysel kullanıcı davranışlarının iç mekan
tasarımına yansıması, bütünsel iç mekan planlaması, çevresel konfor koşulları, yapım teknolojileri ve detay
tasarımı öğretisi hedeflenir.
Zorunlu ders
İÇM 204 - Bilgisayar Destekli Tasarım I
2(0+0+4)
Lisanslı olarak kullanılan tasarım paket programları aracılığı ile iki ve 3 boyutlu çizim yöntem ve tekniklerinin
anlatılması, Tasarım aracı olarak bilgisayar kullanma ilkeleri, programların ara yüzleri, baskı işlemleri, veri
transfer formatları bu dersin kapsamındadır.
Zorunlu ders
İÇM 207 - Yapı Bilgisi
3(2+2+0)
Yapıların zeminle olan ilişkilerinde yalıtım detaylandırmaları, bölme duvarları, taş ve tuğla seperasyonlar cam
ahşap bölmeler, alçı bazlı kaplamalar, döşeme ve duvar kaplamaları, ince yapı kapsamındaki her tür
malzemeye dayalı doğrama işleri, ayrıtılar ve detay çizimleri ile ele alınacaktır. İçerikte yer alacak merdiven
ve çatı kavramı ile tenekecilik işlerine ait genel prensipler, öğrencinin projelerinde kullanacağı şekilde
verilerek, öğrencinin bilgi ve birikiminin artması amaçlanmıştır.
Zorunlu ders
İÇM 208 - Yapı İçi Konstrüksiyon I
3(2+2+0)
İç mimarlık öğrencilerini yapısal bilgilerle donatan, taşıyan-taşınan ilişkisinin kurulmasına yönelik
bilinçlendiren ve taşıyıcı sistemlerle ilgili temel öğretileri veren bir içeriktedir. Mekan içi yapısal donatıları
oluşturan malzeme çözümleri, ölçülendirme ve seçim, yapım yöntemleri, detaylandırmalar ve malzemeye
dayalı sentezler ön planda tutulacaktır. Her yapı elemanının çizim analizlerine değinilecektir.
Zorunlu ders
İÇM 209 - Tasarım Kuram ve Yöntemleri
2(1+2+0)
Tüm tasarımlama etkinlikleri içinde, tasarımlamaya ilişkin kuram ve kavramların; terminolojiden başlayarak
iki ve üç boyutlu problem çözmeye kadar uzanan gelişim süreci içinde temel ilke, kural, kuram ve
yöntemlerini çalışmalar yardımı ile öğrenciye aktarılmasını sağlayan içeriklidir.
Zorunlu ders
İÇM 211 - Malzeme I
3(2+2+0)
Dersin amacı iç mimar olmak için öğrenim gören öğrencilere mobilya ve mekan tasarımları yaparken
kullanacakları malzemeleri öğrenmek, doğru seçim yapmalarını sağlamaktır. Form ve malzeme ilişkisinin
bilinçli ve doğru tasarımı oluşturmaya yönelik olmasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda; bu yarıyılda malzeme
hakkında genel bilgiler verilirken ahşap ile ilgili tüm ayrıntılara girilecektir. Yapı malzemesi ve mimarlık ilişkisi,
malzemelerin kullanım ve uygulamaları ile ilke standartları da öğreti kapsamında alınmıştır.
Zorunlu ders
İÇM 212 - Malzeme II
2(2+0+0)
İç mekan elemanlarına egemen olan malzemelerin yanı sıra, mobilya ve dekor tasarımları için gerekli
malzemelerin kullanımına uygun bilgilerin verilerek doğru seçim yapılmasını sağlamaktır. Bağlayıcı
gereçlerden çivi, vida, dübel ve mobilya aksesuarları hakanda bilgiler ile metal, cam, plexiglas, fiberglas,
vernik, boya, döşeme kaplamaları ve mobilya kaplamaları hakkında bilgiler içeren bir ders olmaktadır.
Malzeme ve ürünlerin özellikleri, performans ölçütleri temel olacaktır. Malzemelerin işlevsel ve estetik ölçütleri
de tanıtılacaktır. Üretim uygulama bakım ve kullanım aşamalarına ait bilgiler verilecektir.
Zorunlu ders
İÇM 213 - Mobilya Konstrüksiyonu I
3(2+2+0)
Kurgu, çatkı, parçaların bir araya getirilmesi anlamındaki içerik işin tamamının veya parçalarının yapımında,
birleştirilmesinde uyulan teknik yöntemlerin ve kuralların bütününü oluşturan ders içeriğinde teknik resmin
kural ve ölçeklerine uygun üretime, şablon olabilecek detayların hazırlanmasıdır.
Zorunlu ders
201
İÇM 214 - Mobilya Konstrüksiyonu II
2(2+0+0)
Çekmeceli, kapaklı küçük dolap çizimi, kesiti ve ayrık perspektifi çizimleri ile karyola, masa, sandalye, elbise
dolap çizimlerin aynı kapsam ve yöntem ile ortaya konulmasıdır.
Zorunlu ders
İÇM 215 - Mimarlık Tarihi I
2(2+0+0)
Prehistorya, tarım ve uygarlıklar, Mısır, Mezopotamya ve Hitit Uygarlıkları, M.Ö. 3000-1400 Minos ve Miken,
M.Ö. 12-13 yy. uygarlıkları, Dorlar ve İyonyalılar, Yunana Uygarlığında Arkaik ve Klasik dönem, İranda Pers
ve Sasaniler, Etrüskler, Roma, Erken Hristiyanlık ve Bizans Uygarlığı konuları ve Bizanstan Endüstri Devrimine
kadar Avrupa ve Anadolu dışında kalan Dünya Mimarlıkları ders kapsamında incelenecektir. Avrupada
ortaçağa giriş ve ortaçağ, Rönesans, gotik, barok mimarlık dönemleri ve sanatları, Endüstri devrimi konuları
işlenecektir.
Zorunlu ders
İÇM 216 - Mimarlık Tarihi II
2(2+0+0)
Bu ders kapsamında Sanayi devriminden günümüze kadar olan mimarlığın gelişimi anlatılacaktır. Modern
Mimarlık kaynak ve söylemleri, Post Modern mimarlık kaynak ve söylemleri, 20 yy a yön veren yapı ve
mimarlar ders kapsamındadır. Ayrıca Osmanlı ve günümüze kadar gelen Türk Mimarlığı da ders kapsamında
ana hatları ile söz edilecek konulardandır.
Zorunlu ders
İÇM 218 - Teknik Donanım
3(2+2+0)
Yapılarda kullanıcıya getirilecek güncel konforu sağlayan ve teknik donanım olarak aktaran tüm tesisat
bilgilerini içerecektir. Havalandırma, elektrik, ısıtma, pis-temiz su tesisatlarında kullanılacak malzeme ve
sistemlerin ile alındığı ders programı ile mekanların daha konforlu kullanımın sağlayacak temel bilgiler
verilecektir.
Zorunlu ders
İÇM 301 - Proje III
5(2+6+0)
Yapımı tamamlanmış veya eski işlevi dışında yeni bir işlev kazandırılması amaçlanan, karmaşık programlı
projeler (tiyatro, konser salonu, sinema v.b.) ele alınır. Yapıların iç mekanlarında öngörülen işlevi kullanıcının
yaşam ve davranış biçimlerine bağlı çözülmesi, düzenlemesi içinde içi mekanda yer alan tüm öğelerin
mobilya, donatım, çeşitli malzemeler, renk v.b.) çağdaş ve özgün projelendirilmesidir.
Ön koşul : İÇM 202
Zorunlu ders
İÇM 302 - Proje IV
5(2+6+0)
En az iki katlı olan ve işlevinin değiştirilmesi istenen bir yapının tüm yapım aşamaları ile birlikte mekansal
çözümleri ile oluşturulmasıdır. Uygulama projelerinin yanı sıra üretim tekniğini içeren tüm detaylar, iç mekana
ilişkin sunumlar ve perspektifler de proje kapsamında çizilecektir.
Zorunlu ders
İÇM 303 - Bilgisayar Destekli Tasarım II
2(0+0+4)
CAD programlarında gerçekleştirilen çizimlerin Photoshop ortamında renklendirilmesi, efektler ile görselliğinin
güçlendirilmesi, ve hazırlanan dosyaların web ortamında sunumu dersin ana içeriğini oluşturur. HTML kodları
kullanılarak sayfaların birbirleri ile olan linklerin kurgulanması da ders kapsamına alınmıştır.
Zorunlu ders
İÇM 307 - Yapı İçi Konstrüksiyon II
3(2+2+0)
Duvar boşluklarının kapatılması, kapı, pencere sistemleri ana ilkeleri, asma tavanlar ve uygulama prensipleri
verilmektedir. Bitiş malzemelerinin malzeme özellikleri, uygulama ilke ve teknikleri ile çözümleri uygulamalı
aktarılacaktır
Zorunlu ders
İÇM 308 - Yapı İçi Konstrüksiyonu III
2(2+0+0)
Yapısal bilgiler ile donatılan iç mimarlık öğrencilerine bu yarıyılda; bacalar, çatı sistemleri, örtüleri tüm
ayrıntıları ile verilmekte ve uygulama ödevleri yaptırılmaktadır. Ayrıca mimaride yapı içi ve dışı merdivenin
önemi, genel bilgileri, yapım sistemleri, dengelenmesi, ayrıntı çözümleri verilmektedir. Vitraylar,
seperasyonlar ve ayrıntılar da ders içeriği kapsamındadır.
Zorunlu ders
İÇM 319 - Mobilya Tasarımı I
3(2+2+0)
İç mimarlık kapsamı içinde mobilya tasarımına giren öğeleri kavram, strüktür, kurgu, biçim açılarından ele
alıp; tüm etken faktörleri ve temel değerleri belirleyerek tanım ve tasarımlandırmaktır.
Zorunlu ders
202
İÇM 320 - Mobilya Tasarımı II
2(2+0+0)
İç mimarlık kapsamı içinde mobilya tasarımına giren öğeleri kavram, strüktür, kurgu, biçim açılarından ele
alıp; tüm etken faktörleri ve temel değerleri belirleyerek tanım ve tasarımlandırmaktır.
Zorunlu ders
İÇM 321 - Fiziksel Çevre Kontrolü I
2(2+0+0)
Fizik ortam kavramı ve yapı fiziği öğeleri, ısı ve nem konusunda genel ilgi, güneş enerjisi ve kullanımı, ısı
yayılma yolları, gün ışığı, ses ve gürültü, yayılma ve geçme, gürültü denetimi ilkeleri dersin kapsamındadır.
Zorunlu ders
İÇM 323 - Mekan ve Bina Bilgisi
2(2+0+0)
Mimarlık kavramları, insan ve gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, mimari planlama süreci, konut, konut
kültürü, eylemler, konut tipleri, farklı bina tiplerinin fonksiyonel çözümlerinin irdelenmesi, çevre kavramları,
çevresel veriler, doğal sosyal ve yapay çevre bileşenleri, vaziyet planı ana yerleşim kararlarının verilmesi
dersin kapsamını oluşturan konulardır.
Zorunlu ders
İÇM 324 - Konut Mimarisi
2(2+0+0)
Toplumların öncelikli kullandıkları konut türlerine özgü sınıflandırmayı ele alan ve plan tiplerine değinen bu
ders, ülkemizde dünden bugüne konut tipolojilerini bölgesel verilere ve yaşam biçimlerine bağlı olarak
incelemekte, ve daha sonra cumhuriyet döneminden günümüze kadar olan konut kavramının gelişmesinden
bahsetmektedir.
Zorunlu ders
İÇM 326 - Mobilya Tarihi
2(2+0+0)
Geçmişten günümüze ulaşan yaşam biçimleri ile mobilya ilişkisini inceleyen bu ders kapsamında, mimari
akımlara eşgüdümlü dönemlerin mobilyaları tanıtılacak, adlandırılacak, kullanıma yönelik bilgiler verilemeye
çalışılacaktır. Özellikle 20 yy ın son yarısından günümüze değin mobilyaların geçirdikleri evrim tanıtılacaktır.
Zorunlu ders
İÇM 330 - Ürün Tasarımı
2(2+0+0)
İç Mimarlık alanında kullanılabilecek tüm meta ve işleyim ürünlerinin yapısal ve ekonomik performanslarının
incelenmesi, ürün tasarımının geçirdiği gelişim süreci ve süreç içinde göreli değişimin örneklerle tanıtımı söz
konusudur.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 332 - 20 yy. Sanatı
2(2+0+0)
20. yüzyıl dinamiği içinde iz bırakmış belli başlı akımlar ve önde gelen sanatçılar. Empresyonizm,
Ekspresyonizm, Fovizm, Kübizm, Soyut Sanat, Konstrüktivizm, Dada, Fütürizm, Sürrealizm, Kinetik sanat,
Pop Art, Happening, Kavramsal Sanat ve Çevresel Sanat. Günümüz Türk sanatçıları ve eserleri ders
kapsamında işlenecek konulardır
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 334 - Tasarımda İnsan Faktörü
2(2+0+0)
İnsanın tanımı, yapısı, davranışları, antropometri kavramı ve insanın antropometrik özellikleri , insanın
psikolojik ve fiziksel özeliklerinin mekan tasarlamaya ve kullanıcı isteklerine etkileri bu ders kapsamında
irdelenecektir.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 336 - İç Mimarlıkta Tekstil
2(2+0+0)
Mekanlarda kullanılan tekstil ürünlerinin renk,doku, ve kullanılış amaçlarına göre seçi,mi ve kullanım ilkeleri
ders kapsamında anlatılmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 338 - Özürlüler İçin Tasarım
2(2+0+0)
Günümüz batı normları ile ortaya çıkan ve değer kazanan özürlüler için tasarım konusu kapsamında, bu tarz
tasarımların ilke, yasa ve kullanımlarının malzeme ile olan ilişkileri anlatılacak ve bunların mekan tasarımına
etkileri irdelenecektir.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 340 - Yapılarda Bakım Onarım
3(3+0+0)
203
Yapı bitimini takip eden süreçte, yapı ömrünü ve verdiği hizmeti aksatmayacak şekilde işlevlerle doğru orantılı
periyodik bakımın organizasyonu, yapı elemanlarına bağlı bakım çizelgelerinin oluşturulması ve ekonomik
göstergeler dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 401 - Proje V
5(2+6+0)
Sosyal içerikli bir konunun,- kent oteli, cafe-restoran-bar kompleksi,motel, küçük ölçekli alışveriş merkezi vb.iç mekanlarının projelendirilmesi, avan ve uygulama projelerinin hazırlanması, tüm detaylarının hazırlanarak,
çekici bir tarzın oluşturulması proje kapsamındadır. Ayrıca projeyi tanıtıcı malzeme ve perspektiflerden oluşan
çeşitli çalışmalar da hazırlanacaktır.
Ön koşul : İÇM 302
Zorunlu ders
İÇM 421 - Fiziksel Çevre Kontrolü II
2(2+0+0)
Aydınlatma, Aydınlık kavramı nicelik, nitelik, doğal ve yapay ışık kaynakları, aydınlık düzenleri ile mimarinin
ilişkisi, mimaride akustik kavramı, hacim akustiği, iklimlendirmeye giriş, konuları ders kapsamında
işlenecektir.
Zorunlu ders
İÇM 427 - Görsel Anlatım Teknikleri
2(2+0+0)
Form ve fon ilişkileri içinde kurşunkalem, mürekkep, suluboya v.b. teknikler ile mobilya resimleri
çalışmalarının yapılmasıdır. Bir mobilyanın kağıt üzerinde çoğaltılarak renk eskizlerinin boya teknikleri ile
araştırılma çalışmalarını yapan kontrast ve yakın ilişkiler kuran denemelerdir. Mobilya, aksesuar veya
objelerin yakın plan görüntülerinden detay çalışmalarının serbest teknikte ele alınmasıdır.
Zorunlu ders
İÇM 429 - Mimarlıkta Işık ve Renk
2(2+0+0)
Yaşamın kaynağı olan ışık ve ışığın gözün görebileceği dalga boyları arasında nesnelerden yansıyan ışığın renk
olarak algılanması insan olmanın en önemli değerleri arasında yer alır. Işığın araştırılması konusunda
gelişmelerle mekan ve ışık bağlantısı ile rengin doğru kullanılmasına ilişkin bilgiler ve renk uyum sistemlerinin
doğadan, sanattan ve mimarlıktan verilecek örnekleri bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.
Zorunlu ders
İÇM 431 - Rölöve Restorasyon
3(2+2+0)
Yapıların, özellikle de tarihi yapıların ölçülmesi, geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı, geleneksel
rölöve yöntemlerinin anlatılması, sıfır hattı çekme, üçgenleme, plan kesit ve görünüş rölövelerini oluşturma
konuları ders içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca ders kapsamında küçük ölçekli bir konun rölöve çalışması da
öğrencilerden istenmektedir.
Zorunlu ders
İÇM 432 - Çevresel Tasarım
2(1+2+0)
Makro ölçekteki kent olgusundan, mikro ölçekteki konut ve çevresini etkileyen her türlü sosyal donatının
gerekli alt sosyal donatı ile tasarlanmasının ilke ve tekniklerinin temel prensipleri ders kapsamında
anlatılacaktır.
Zorunlu ders
İÇM 433 - Ergonomi
2(2+0+0)
İnsan-çevre etkileşiminde, insanın mikro ve makro çevrede oluşan sorunlara ölçüsel açıdan bakışını
incelemesi, psikolojik, anatomik ve fizyolojik bilim dalları ile ilgi kurması söz konusu edilen bilgi demetidir.
İnsanın antropometrik, duyusal ve algısal, zihinsel boyutlarının incelenerek eylemlere, donanımlara ve eylem
alanlarının boyutsal ve işlevsel özelliklerine bağlı değerlendirmesidir.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 434 - Yapı Ekonomisi
2(2+0+0)
Ekonomiklik kavramı, kullanılabilecek bina ilk yatırım maliyeti,bina kullanım maliyeti. Ekonomik bina
tasarımında bina maliyeti planlaması ve kontrolü. Bina tasarım sürecinin her alt evresinde kullanılabilecek
maliyet tahmin (hesap) yöntemleri. Bina maliyetini etkileyen faktörler. Tasarımın çeşitli evrelerinde bina
maliyeti hesabına ve maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamalar
Zorunlu ders
İÇM 435 - Çağdaş Yapı Malzemeleri
2(2+0+0)
Yapı ve mekanların oluşturulmasında günümüz malzemelerinin yapıları, fiziki, kimyasal ve mekanik özellikleri
ile uygulama koşullarını ele almaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 436 - Kültür Tarihi
3(3+0+0)
204
Toplumların geçirdikleri ana dönemlerde, müzik, edebiyat, sanat, bilim ve mimarlık gibi yaşamlarını etkileyen
tüm olguların, kültürleri ile olan ilişkileri, kültürlerin tanıtımı kronolojik sıra ile anlatılacaktır
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
İÇM 437 - Döşeme ve Kaplamaları
2(2+0+0)
Yapı dışı, içi her tür mekanın özelliklerine bağlı olarak döşeme gereçleri ile kaplanabilmeleri ilkelerinin
anlatıldığı, örneklendiği bilgilerinin verilmesine dönük bilgi ve çalışmalardır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 439 - Maket Yapım Teknikleri
2(2+0+0)
İki boyutlu çalışmaların üç boyuta taşınabilmesi için gereken temel yollardan biri olan maket kavramı, maket
tasarlama, maket yapım teknikleri ve malzemeleri, boş dolu arazi maket yapım teknikleri, kurgulama ve
sunum teknikleri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 440 - Ahşap Bilgisi
3(3+0+0)
Ahşabın özellikleri ve tanıtılması, ağaç ve ahşap türleri, ahşap elemanların boyutu, ahşabın inşaatlarda
kullanılması, ahşap yapı türleri, ahşap yapı elemanları konuları bu dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 441 - Çağdaş Mimarlık Akımları
2(2+0+0)
20. YY mimarlığının düşünsel kaynakları,mimarlık kuramlarında modernist ve postmodernist yaklaşımlar,
yüzyıl başından günümüze değin gelen mimarlık ortamı içinde akımların ve karakteristik özelliklerinin
öğrencilere tanıtılması, bu akımlarla ilgili bina ve mimarların anlatılması, öğrenci seminerleri ile binaların
tanıtılması dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 442 - Yapı İçi Çelik Sistemler
3(3+0+0)
Günümüz gereksinimlerine bağlı işlevsel değişiklikler nedeni ile, yapısal kurgu içerisinde oluşan değişikliklerin
metal sistemler ile çözüm ilke ve prensipleri anlatılacak ve konu ile ilgili örnekler tartışılacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 443 - Tasarım Tarihi
2(2+0+0)
Vitrivius ile başlayan ve Da Vinci ile devam eden tasarım kavramının, günümüze kadar geçirdiği değişim ve
aşamaların yanı sıra, özellikle 20yyda mimarlık sanat ve tasarım ilişkilerini inceleyen ders kapsamında, ayrıca
günümüz dünyasında bilgisayar destekli tasarım kavramından bahsedilecektir.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 444 - Peyzaj Tasarımı ve Konstrüksiyonları
3(3+0+0)
Yapı dışındaki dış çevreyi oluşturan alanların düzenleme ilke ve teknikleri ders kapsamında verilmektedir. Yeşil
ve set alan kesitleri, yollar, parklar,dış aydınlatmalar, çocuk oyun alanları, pergolalar, çatkı ve gereçleri de
ders kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 445 - Geleneksel ve Çağdaş Türk Evi
2(2+0+0)
Dersin kapsamının Geleneksel Türk Evi olgusu, tarihsel ve tipolojik analiz. Kültür ve mekan etkileşimi, Çevre,
kültür ve psikolojik bileşenler, Geleneksel ve Çağdaş Türk Evinin kültürel özü: oluşturmaktadır. Ayrıca
Geleneksel Türk Evi ve Çağdaş Türk Konutunun Karşılaştırılması yapılarak, öğrenciler seminerler ile konuya
katkıda bulunacaklardır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 446 - Mimari Çevre ve Psikoloji
3(3+0+0)
İnsan gereksinmeleri ve psikolojik temelleri. İnsan çevre ilişkisine yönelik kuramlar. İnsanın çevre içindeki
davranışları. Mekan kullanımında mahremiyet, güvenlik, kişisel mekan, egemenlik alanı, vb. kavramlar.
Mimari tasarım süreci ve psikolojik temelleri. Temel kavram ve kuramlar.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 448 - Mekan Analizi
3(3+0+0)
Mekan kavramı oluşumu ve bileşenleri, mekanı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekan
organizasyonu, mekansal değişimler, farklı bina tipolojileri, mekan analizi ve teknikleri, analiz tekniklerinin
farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanması dersin kapsamındaki konulardır.
Bölüm Seçmeli ders
205
İÇM 450 - Konutta Mekan Kullanımı ve Değerlendirilmesi
3(3+0+0)
Dersin kapsamını Konut sorunu, nedenleri, çeşitli yönleri. ülkemizde konut koşulları ve konut sorunu. konutun
niteliksel açıdan irdelenmesi, kullanıcı açısından sorunlar, kullanım sonrası değerlendirme, Çevre ve mekan
ölçeğinde ortaya çıkan sorunlar, farklı çözüm alternatiflerinin değerlendirilmesi; seçilen örneklerin çevrekonut-kullanıcı açılarından tüm yönleriyle incelenmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 452 - Konut Kültürü ve Tasarım
3(3+0+0)
Çevre-Davranış çalışmalarının mimari tasarımdaki yeri ve önemi. Çevre-Davranış çalışmalarının tanıtılması,
konut çalışmalarında çevre-davranış yaklaşımları. Kültür, Davranış, Ev, Konut, Tasarım Kavramlarının
tanımlanması, mikro ve makro ölçekte konut çevresinin biçimlenme sürecine etki eden kültürel faktörler,
kültür-Davranış-Konut bileşenleri, etkileşim sisteminin Geleneksel Türk Evinde örneklenmesi ve farklı
kültürlerdeki konut mekanlarının Kültür-Davranış-Konut etkileşim sistemi kapsamında incelenmesi dersin
kapsamını oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 454 - İç Mimarlıkta Detay Tasarımı İlkeleri
3(3+0+0)
Sistem açılımı görüş açısından bütün ve detay ilişkileri, detay tasarımının etmenleri , elastiklik, rijitlik,
stabilite; birleşim ilkeleri; teknoloji ve üretim süreçleri, kullanışlılık, yapılabilirlik, ekonomi, estetik,
malzemeler ve özellikleri, Ahşap, metal, taş, plastik, seramik, beton, vd. Birleşim malzemeleri ve uygulama
teknikleri, bulon , perçin, çivi, yapıştırma, kaynak, lehim ve geçmeler, malzemelerin işlenmeleri, malzeme
cinsleri ve malzeme biçimleri, üretim işlemleri; Gereksinmelere bağlı olarak detay tasarımı dersin
kapsamındadır. Ayrıca örneklemeler ve sentezlerle konu ele alınacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
İÇM 492 - Bitirme Projesi
5(2+6+0)
Konu gereği bir yapının ihtiyaca uygun programının çıkartılması,yapının giydirilmesi, çevresel etmenlerle ve
kullanıcı isteklerine uygun tasarlanması, mekansal çözüm ve iç dizayn stili alternatifleri ile güncel kullanıma
yönelik planlanmasıdır. Konu avan projeden uygulama projesine kadar tüm boyutları ile ele alınacak ve iç
mekana yönelik tüm malzeme ve yapım detaylarına yer verilecektir.
Ön koşul : İÇM 401
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
206
Mimarlık Bölümü
Bölüm Başkan V.
Prof. M. Rifat Çelebi
Öğretim Elemanları
Yrd. Doç. Abdülaziz Kıran
Yrd. Doç. Dr. Meral Ayberk
Yrd. Doç. Şen Yüksel
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Mimarlık Bölümü hedefleri; yetkin, estetik, teknik, yaratıcı, analitik beceriye sahip meslek adamı yetiştirmektir.
Mesleki etik değerleri olan, dürüst, toplumla ve kendisi ile barışık, kendini eleştiren, sorgulayan, insanlar ve
binalar arasındaki ilişkileri anlayan, kuran, mekân yaratan mimarı yetiştirme hedefi ile Mimarlık Bölümü uluslar
arası ölçütlere eşdeğer, kuram ve uygulamada ekonomik, kültürel, tarihsel toplumsal, çevresel ve benzeri
gereklerle ilgili etkenleri göz önüne alan, yaratıcı, yenilikçi düşünce becerisi kazanmış, disiplinler arası işbirliği
kurabilen mimarlar yetişmesini amaçlamaktadır.
Mimarlık Bölümü programı ile topluma kazandırılan mimarın vizyonu ise; toplumda mimarlık bilincini geliştiren,
yaşam kalitesinin artmasında önder, örnek davranışlar ile yeterliliğini ortaya koymasıdır. Bu amaca uygun
mimarları yetiştirmeyi hedef kabul eden program; mimarlık mesleğinin saygınlığını korumayı, bilimsel değeri
yüksek araştırma, yayın ve uygulamalarla toplumu mimarlık ve çevre koşullarında bilinçlendirmeyi ve yeni
bilgiler üreterek gelecek nesillere aktarmayı başlıca görevleri arasında sayar.
Ders Planı (Kontrol Mühendisliği Programı)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
MİM 101
Mimari Tasarıma Giriş
2
2
0
3
MİM 105
Temel Tasar
2
2
0
3
MİM 109
Mimarlıkta Teknik Resim
2
2
0
3
MİM 111
Yapıda Malzeme
1
2
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
MİM 107
Tasarı Geometri İlkeleri
1
2
0
2
MİM 103
Bina Bilgisi I
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
19
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
MİM 102
Mimari Tasarım I
2
6
0
5
MİM 106
Yapı Elemanları I
2
2
0
3
MİM 110
Mimarlık Tarihine Giriş
2
0
0
2
MİM 112
Perspektiv - Gölge
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
MİM 104
Bina Bilgisi II
2
0
0
2
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
MATE 102
Doğrusal Cebire Giriş
1
2
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
İNG 101
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
Önkoşul
MİM 201
Mimari Tasarım II
2
6
0
5
MİM 102
MİM 203
Yapı Elemanları II
2
2
0
3
MBİ 207
Statik - Mukavemet
3
0
0
3
MİM 205
Bina Bilgisi III
2
0
0
2
MİM 209
Avrupa Mimarlık Tarihi I
2
0
0
2
MİM 211
Mimari Tasarımda Bilgisayar I
0
0
4
2
MİM 213
Taşıyıcı Sistem Kavramları
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
Toplam Kredi
2
21
207
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
Önkoşul
MİM 202
Mimari Tasarım III
2
6
0
5
MİM 201
MİM 204
Yapı Elemanları III
2
2
0
3
MİM 208
Yapı Statiği
3
0
0
3
MİM 210
Avrupa Mimarlık Tarihi II
2
0
0
2
MİM 212
Mimari Tasarımda Bilgisayar II
0
0
4
2
MİM 214
Yapı Fiziği I
1
2
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
MİM 206
Kentsel Tasarım İlkeleri
2
0
0
2
Toplam Kredi
21
Kod
Yarıyıl V
T
U
L
Kr
Önkoşul
MİM 301
Mimari Tasarım IV
2
6
0
5
MİM 202
MİM 303
Betonarme
3
0
0
3
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
MİM 305
Türk Mimarlık Tarihi I
2
0
0
2
MİM 307
Kentsel Tasarım
0
4
0
2
MİM 309
Yapı Fiziği II
1
2
0
2
MİM 311
Tarihi Çevre Koruma Kuramları
2
0
0
2
MİM 313
Mimari Tasarımda Bilgisayar III
0
0
4
2
Toplam Kredi
21
Kod
Yarıyıl VI
T
U
L
Kr
Önkoşul
MİM 302
Mimari Tasarım V
2
6
0
5
MİM 301
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
İNB 301
MİM 308
Uygulama Projesi
2
2
0
3
MİM 304
Rölöve Bilgisi
2
0
0
2
MİM 306
Türk Mimarlık Tarihi II
2
0
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VII
T
U
L
Kr
Önkoşul
MİM 401
Mimari Tasarım VI
2
6
MİM 403
Rölöve Restorasyon Uygulaması
0
4
0
5
MİM 302
0
2
MİM 405
Aydınlatma
2
0
0
2
MİM 409
Yapı Üretimi Organizasyonu
2
0
0
2
EKON 407
Yapım Ekonomisi
2
0
0
2
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
22
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
Önkoşul
MİM 492
Bitirme Projesi
0
6
0
3
(*)
HUK 404
Banka Hukuku
2
0
0
2
İŞ 406
Yapım Yönetimi
2
0
0
2
KGS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
Fakülte Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
3
Bölüm Seçmeli
Toplam Kredi
MİM 401 ve MİM 492 den
başarılı olmak için en az C
almak zorundadır.
3
16
158
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
208
(*) MİM 401 ve 140 kredilik dersten başarılı olma, ayrıca stajlarını tamamlama koşulu aranır.MİM 401 ve MİM
492 den başarılı olmak için en az C almak zorundadır.
Ders İçerikleri
MİM 101 - Mimari Tasarıma Giriş
3(2+2+0)
Dersin kapsamını mekansal analizler, tasarım ve tasarlama yöntemi, mimarlık kültürü, analiz ve sunum
teknikleri, çevreyi görme ve düşünme yeteneği kazandırma, yapı sistemlerinin genel anlatımı, tasarım yapma
çalışmaları, sunuş ve ifade çalışmaları oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
MİM 102 - Mimari Tasarım I
5(2+6+0)
Mimari tasarım atölyesinde mimarlığın temel kavramlarına giriş bilgileri işlenir. Atölyede üç boyutlu modeller
üzerinden grup yada bireysel çalışmalar gerçekleştirilir. Mimarlık düşüncesinin bu temel kavramları ve bu
kavramların temsili düzlemde üç boyutlu ifadesi, nesneler dünyasının soyutlama biçimleri öğrencilere
uygulamalı olarak anlatılır.
Zorunlu ders
MİM 103 - Bina Bilgisi I
2(2+0+0)
Mimarlık kavramları, insan ve gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, mimari planlama süreci, konut, konut
kültürü, eylemler, konut tipleri, farklı bina tiplerinin fonksiyonel çözümlerinin irdelenmesi, çevre kavramları,
çevresel veriler, doğal sosyal ve yapay çevre bileşenleri, vaziyet planı ana yerleşim kararlarının verilmesi
dersin kapsamını oluşturan konulardır.
Zorunlu ders
MİM 104 - Bina Bilgisi II
2(2+0+0)
Eylem ve gereksinimler sonucu ortaya çıkan farklı bina tipleri, fonksiyonel ve mekansal analizleri, konaklama
yapıları, eğitim yapıları, sağlık yapıları, büro binaları, alışveriş mekanları gibi değişik fonksiyonlu bina tiplerinin
incelenmesi ve tasarım kriterlerinin belirlenmesi dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
MİM 105 - Temel Tasar
3(2+2+0)
Tasarım elemanları, nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ışık, biçim, aralık, mekan, ölçü, hareket, gölge
kavramları. Tekrar, ritim, oran, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık ilkeleri. Temel tasar dersi
kapsamında, dersin bir bölümünde öğrenciye temel sanat eğitimi de verilecektir. Plastik Sanatların genel
tanımı, modelden çizim, çizgi ile hacim anlatma, tonlama, doku, iki ve üç boyutlu doku çalışmaları da dersin
kapsamındadır.
Zorunlu ders
MİM 106 - Yapı Elemanları I
3(2+2+0)
Yapısal kavramlar, yapı sınıflanması, yapım yükleri, zemine iletiliş biçim ve ilkeleri, zemin türleri, inceleme
yöntemleri, kazılar, yapı sistemlerinin temel türleri, duvar, duvar boşlukları, bacalar, döşeme kaplamaları bu
dersin içeriğimde işlenecek konulardır.
Zorunlu ders
MİM 107 - Tasarı Geometri İlkeleri
2(1+2+0)
Izdüşüm kavramı, nokta, doğru, düzlem ve değişik konumlu biçim izdüşümleri, ilişkiler ve problemleri ile
aksonometrik perspektif kavramı dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
MİM 109 - Mimarlıkta Teknik Resim
3(2+2+0)
Mimari gereçlerin tanıtımı ve kullanımı ilkeleri, çizim, yazı esas ve teknikleri, eskiz teknikleri, izdüşüm
kavramı, ölçek, model yapım teknikleri, avan proje tekniği, düşey sirkülasyon elemanları, vaziyet planları,
görünüş ve kesitler, farklı ölçeklerde çizim teknikleri uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
MİM 110 - Mimarlık Tarihine Giriş
2(2+0+0)
Prehistorya döneminden başlayarak ilk çağın sonuna kadar yaşamış olan uygarlıklara ait sanat eserleri
kronolojik olarak incelenir. Bu tarihi eserlerin ortaya çıkmasına sebep olan toplumsal olaylar, özellikleri, plan
şemaları ve süslemeleri ayrıntılı olarak görsel malzemelerle anlatılır.
Zorunlu ders
MİM 111 - Yapıda Malzeme
2(1+2+0)
Bu dersin kapsamında Standard ölçü tanımları ve birimler, malzeme iç yapımına ilişkin genel bilgiler,
malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri, doğal taşlar, bağlayıcı malzemeler, agregalar, beton,
seramik, plastik malzemeler, ahşap malzemeler, boyalar, kompozit malzemeler, prefabrik malzemeler ve
uygulamaları tanıtılacaktır. Günümüz yapı malzemeleri ve malzeme seçimlerindeki ölçütlerden bahsedilecektir.
209
Zorunlu ders
MİM 112 - Perspektiv - Gölge
2(2+0+0)
Bu derste paralel ve konik perspektif, göz ışını yöntemi, plan ve profil izdüşümü ile yardımcı doğrularla yatay
ve eğik doğruların perspektifi, tek ve çift kaçışlı perspektifler, ölçme yöntemi, F 45lik yöntem gölgenin
oluşturulması yöntemleri anlatılacaktır.
Zorunlu ders
MİM 201 - Mimari Tasarım II
5(2+6+0)
Çevresel Etmenler, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yapısal analizler içeren, sınırlı bir programa sahip ve
birden çok eylemin bir arada gerçekleştirilebileceği mekanın malzeme ve taşıma mantığı bağlamında katlı bir
yapının tasarlanması.
Ön koşul : MİM 102
Zorunlu ders
MİM 202 - Mimari Tasarım III
5(2+6+0)
Eğitim, Kültür, spor,turizm, sağlık vb. amaç taşıyan çok işlevli, küçük ölçekte bir yapının tasarımı, avan proje
ve bölümsel uygulama projesi olarak sunumu dersin kapsamındadır.
Ön koşul : MİM 201
Zorunlu ders
MİM 203 - Yapı Elemanları II
3(2+2+0)
Merdivenlerin, tasarım ilkeleri, türleri, merdiven yapım sistemleri, dengelemeleri, merdiven kaplamaları ile
ilgili tüm kavramlar. İşlevi biçim, taşıyıcılık, malzeme, üretim teknolojisi özellikleri, çatılar tanımları ve
işlevleri, kurguları, türleri ve sistemleri, malzemeye dayalı ahşap ve metal çatılar, açıklık geçme, çatı örtüleri,
tenekecilik işleri, teras çatılar ve detayları, ahşap karkas yapılar, ahşap duvarlar.
Zorunlu ders
MİM 204 - Yapı Elemanları III
Dilatasyonlar, ince yapı, alt yapı
detaylandırmalar verilmektedir.
3(2+2+0)
bileşenleri,
endüstriyel
yapı
elemanları,
ileri
yapı
teknikleri
ile
Zorunlu ders
MİM 205 - Bina Bilgisi III
2(2+0+0)
Çevre ve mimarlık kavramları, çevre bileşenleri, doğal çevre, yapma çevre ve sosyal çevre bileşenlerinin
açılımları, çevre verilerinin belirlenmesi ve mimari tasarımdaki rolü, bina çevre ilişkileri, vaziyet planı ana
yerleşim kararlarının ortaya konması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
MİM 206 - Kentsel Tasarım İlkeleri
2(2+0+0)
Belirlenen bir kent merkezi çevresinde, değişim ve dönüşümlerin modellemeler üzerinden analizleri, bütünsel
veya parçalı olarak bölgenin irdelenmesi ve bu bölgede gereksinim duyulan bir konuda tasarım ilke ve
kararlarına dayalı çalışmaların yapılması dersin kapsamına girmektedir.
Zorunlu ders
MİM 208 - Yapı Statiği
3(3+0+0)
Denge şartları, taşıyıcı sistemi etkileyen kuvvetler, düzlemsel çubuk sistemler, dolu gövdeli temel izostatik
sistemler, kafes sistemler ve hiperstatiklik sistemlerinin çözümlenmesi.
Zorunlu ders
MİM 209 - Avrupa Mimarlık Tarihi I
2(2+0+0)
Avrupada 11. yüzyılda Erken Ortaçağ mimarlığından itibaren, gelişen mimari üsluplar, Roman ve Gotik
üsluplar, Rönesans, Maniyerist, Barok ve Rokoko mimarlığı örnekler üzerinde ayrıntılı olarak anlatılır.
Zorunlu ders
MİM 210 - Avrupa Mimarlık Tarihi II
2(2+0+0)
Denge şartları, taşıyıcı sistemi etkileyen kuvvetler, düzlemsel çubuk sistemler, dolu gövdeli temel izostatik
sistemler, kafes sistemler ve hiperstatiklik sistemlerinin çözümlenmesi.
Zorunlu ders
MİM 211 - Mimari Tasarımda Bilgisayar I
2(0+0+4)
210
Lisanslı olarak kullanılan tasarım paket programları aracılığı ile iki ve 3 boyutlu çizim yöntem ve tekniklerinin
anlatılması, Tasarım aracı olarak bilgisayar kullanma ilkeleri, programların ara yüzleri, baskı işlemleri, veri
transfer formatları bu dersin kapsamındadır.
Zorunlu ders
MİM 212 - Mimari Tasarımda Bilgisayar II
2(0+0+4)
CAD programlarında gerçekleştirilen çizimlerin Photoshop ortamında renklendirilmesi, efektler ile görselliğinin
güçlendirilmesi ve hazırlanan dosyaların web ortamında sunumu dersin ana içeriğini oluşturur. HTML kodları
kullanılarak sayfaların birbirleri ile olan linklerin kurgulanması da ders kapsamına alınmıştır.
Zorunlu ders
MİM 213 - Taşıyıcı Sistem Kavramları
2(2+0+0)
Taşıyıcı sistem tanımı, yapıyı etkileyen yükler, stabilitenin sağlanması, yapı sistemlerinin yatay yüklere karşı
sağlamlaştırılması ilkeleri ve tasarımı, teknolojik yapılar, yüksek yapı tasarım ve ilkeleri.
Zorunlu ders
MİM 214 - Yapı Fiziği I
2(1+2+0)
Fizik ortam kavramı ve yapı fiziği öğeleri, ısı ve nem konusunda genel ilgi, güneş enerjisi ve kullanımı, ısı
yayılma yolları, gün ışığı, mimari akustik ve hacim akustiği ile alanları, ses ve gürültü, yayılma ve geçme,
gürültü denetimi ilkeleri dersin kapsamındadır.
Zorunlu ders
MİM 301 - Mimari Tasarım IV
5(2+6+0)
Doku, işlev, doğa ve topoğrafik nitelikler açısından kentin özellik gösteren bölgeleri ve yakın çevresinde
tasarım yapmak bu dersin kapsamındadır. Seçilen bölgede sosyal, işlevsel ve mekansal özellikler
saptanacaktır. Öğrencinin belirlediği işlevsel öneriler tartışılacak; kentin değişen yüzü ve yapısı içinde yeni
işlevler, tarihi özelikler, yapıların sağlamlaştırılması, kent boşluk ve açık alanlarının düzenlenmesi gibi konular
gündeme gelecektir.
Ön koşul : MİM 202
Zorunlu ders
MİM 302 - Mimari Tasarım V
5(2+6+0)
Tasarımın ekonomik ve kültürel boyutlarının işleneceği, üretim teknikleri, yapı malzeme ve nicelikleri, yaşama
biçimlerinin bir arada olduğu tasarımlar ders kapsamındadır. Yeni yerleşim alanlarını çoğaltmanın yanı sıra,
kent içindeki çöküntü alanlarını da sıhhileştirme konuları ile de bağlantılı olan çarşı, büro, konut, otopark vb.
konularda öğrencilere tasarım yaptırılacaktır.
Ön koşul : MİM 301
Zorunlu ders
MİM 303 - Betonarme
3(3+0+0)
Dersin içeriği ve malzemenin tanıtılması, yükleme türleri, boyutlandırma ilkeleri, taşıyıcı bir elemanın taşıma
gücü, kirişler, döşeme plakları, tek yönlü ve iki yönlü çalışan döşemelerin boyutlandırılması, kolon
boyutlandırmaları, deformasyonlar ve hesaplamalardan oluşur.
Zorunlu ders
MİM 304 - Rölöve Bilgisi
2(2+0+0)
Yapıların, özellikle de tarihi yapıların ölçülmesi, geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı, geleneksel
rölöve yöntemlerinin anlatılması, sıfır hattı çekme, üçgenleme, plan kesit ve görünüş rölövelerini oluşturma
konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
MİM 305 - Türk Mimarlık Tarihi I
2(2+0+0)
Türk Mimarlığının oluşum kaynakları olarak, Orta Asyada kurulan ilk Türk devletlerinden başlayarak
Anadoluya kadar gelen Türk mimarlık eserleri ve bunların Anadolu daki etkileri, Selçuklu ve Beylikler Dönemi
dinsel ve sivil mimari yapı biçimleri, planları, malzeme ve süslemeleri görsel örneklerle ayrıntılı olarak
anlatılır.
Zorunlu ders
MİM 306 - Türk Mimarlık Tarihi II
2(2+0+0)
Osmanlı Dönemi mimari eserleri Erken Osmanlı Dönemi, Klasik Dönem ve Geç Osmanlı Dönemi olarak dinsel
yapılar ve sivil yapılar, plan şemaları, malzemeleri ve süslemeleriyle, görsel malzemelerle desteklenerek
ayrıntılı olarak incelenir.
Zorunlu ders
MİM 307 - Kentsel Tasarım
2(0+4+0)
211
Bu ders kapsamında; kentsel tasarım kavram ve terimleri, planlama kriterleri, ilke ve yöntemleri, 1/ 5000,
1/1000, 1/ 500 ölçeklerinde çözüm seçeneklerinin maket ve çizimler ile geliştirilmesi anlatılacaktır.
Zorunlu ders
MİM 308 - Uygulama Projesi
Bu ders kapsamında
istenmektedir.
tasarlatılan
3(2+2+0)
bir
yapının
uygulama
projesi
ölçeklerinde
çözülmesi
ve
sunumu
Zorunlu ders
MİM 309 - Yapı Fiziği II
2(1+2+0)
Aydınlatma, Aydınlık kavramı nicelik, nitelik, doğal ve yapay ışık kaynakları, aydınlık düzenleri ile mimarinin
ilişkisi, mimaride renk, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, elektrik tesisatı konuları dersin
kapsamında anlatılacaktır.
Zorunlu ders
MİM 311 - Tarihi Çevre Koruma Kuramları
2(2+0+0)
Tarihsel çevre, doğal çevre ve yapı korumanın kuramsal temeli, çağdaş koruma kuramının 19yydan
günümüze kadar olan gelişimi, koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı, korunacak alanlardaki
ölçütlerin belirlenmesi, tarihsel alanların analiz yöntemleri, koruma örneklerinin incelenmesi, Türkiyede
korumanın yasal ve örgütsel yönlerinin araştırılması dersin içeriğini oluşturur.
Zorunlu ders
MİM 313 - Mimari Tasarımda Bilgisayar III
2(0+0+4)
3 Boyutlu modellerin değişik sunum tekniklerinin öğretilmesi ile öğrencilerden ürün alınmasına yönelik
çalışmalar dersin içeriğini oluşturacaktır.
Zorunlu ders
MİM 401 - Mimari Tasarım VI
5(2+6+0)
Karmaşık binalar ile ilgili sistemlerin, ulaşım, iletişim ve planlamanın toplumsal etkileri ve teknik bilgilerinin
bütünleştirilmesi ile ilgili tasarımlar dersin kapsamındadır.
Ön koşul : MİM 302
Zorunlu ders
MİM 403 - Rölöve Restorasyon Uygulaması
2(0+4+0)
Seçilen tarihi bir yapının yerinde incelemelerle rölöve ve restorasyon projesinin hazırlanması dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
MİM 405 - Aydınlatma
2(2+0+0)
Bu dersin kapsamında, yapıda aydınlatmanın önemi, dış ve iç mekanlarda aydınlatma kriterleri, aydınlık
düzeyi kontrol sistemleri anlatılacaktır. Elektrik tesisatı ile ilgili elamanlar ve gereçlerin tanıtılması, sembolik
gösterilişleri verilecektir. Yapı içi elektrik tesisatı ve zayıf akım tesisatına ilişkin kavramlar dersin kapsamında
olacaktır.
Zorunlu ders
MİM 408 - Çevre Güdümlü Yapı Tasarımı
3(2+2+0)
Mimari karakteri oluşmuş çevrenin kavranmasına yönelik analizlerin yapılması, bu analizler sonucunda elde
edilen veriler ve yasal kısıtlamalar doğrultusunda, yeni yapı için değişik yaklaşımların ortaya konması, yapının
çevresiyle birlikte ele alınması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 409 - Yapı Üretimi Organizasyonu
2(2+0+0)
Günümüz gelişen teknolojileri ile birlikte yapılaşmanın büyük ölçeklerde şekillenmesi üretim örgütlenmesinin
önemini daha da arttırmıştır. Bu bağlamda mimarların şantiye yönetimi ve organizasyonunda üstlendikleri
görevler giderek fazlalaşmaktadır. Üretim sürecine katılan farklı rol sahiplerinin yetkileri sorumlulukları ve iş
akış diyagramları dersin amacını oluşturmaktadır.
Zorunlu ders
MİM 410 - Kentsel Çevre Algılaması
3(3+0+0)
212
Kent mekanları ve algılama ile ilgili temel konular ve yaklaşımlar, kentin algılanmasını hedefleyen analiz
yöntemleri, kent, ada, parsel ve sokak ölçeğinde analizler, çevre çözümlemeleri, kentsel değişim ve
dönüşümler, özgün çevre örnekleri dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 412 - Yapılarda Bakım Onarım
3(3+0+0)
Yapı bitimini izleyen süreçte, yapı ömrünü ve verdiği hizmeti aksatmayacak şekilde işlevlerle doğru orantılı
periyodik bakımın organizasyonu, yapı elemanlarına bağlı bakım çizelgelerinin oluşturulması ve ekonomik
göstergeler dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 413 - Bina Çevre İlişkisi
3(3+0+0)
Çevre kavramları, topografya, güneş, rüzgar, yön, manzara, gürültü, su, yeşil gibi doğal çevre bileşenleri ile
sosyal ve yapma çevre bileşenlerinin, mimari tasarıma etkileri, bina çevre ilişkisinin irdelenmesi dersin
içeriğini oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 414 - Yapılarda Yangın Korunumu
3(3+0+0)
Yangın tanımı, ateş üçgeni, yangın dereceleri, yapılarda yangın yükleri, yangına karşı güvenlikli yapı tasarım
ilkeleri, yönetmelikler, kaçış koridorları ve yolları, yangın merdivenleri, yangın kapıları, basınç departmanları,
su deposu ve rezerv tankları, hidrant ve sprinter sistemleri, yangına dirençli gereçler, malzemelerin yalıtılarak
direnç kazandırılması yöntemleri, çevresel yangın ve çevre etkisi, planlamalar dersin kapsamındaki konulardır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 415 - Mimaride Araştırma Yöntemleri
3(3+0+0)
Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, veri toplama, değerlendirme, elde edilen verilerin işlenmesi, çözümü
ve yorumlanması, rapor hazırlama, sunum teknikleri dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 416 - Mimari Peyzaj Planlaması
3(2+2+0)
Dış mekanlarda yeşil doku ve yüzeysel, noktasal yeşillendirme kriterleri, mimari dış mekan elemanları
oturma, dinlenme birimleri ile sert zemin alanlarının oluşturulması.Dış mekanlarda yeşil doku ve yüzeysel,
noktasal yeşillendirme kriterleri, mimari dış mekan elemanları oturma, dinlenme birimleri ile sert zemin
alanlarının oluşturulması.Dış mekanlarda yeşil doku su ilişkisi. Bitkilendirme metotları. Çocuk oyun alanları ve
peyzaj yapıları dersi içeriğini oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 417 - 21. Yüzyıl Mimarlığına Giriş
3(3+0+0)
20. yüzyıl dinamiği içinde iz bırakmış belli başlı akımlar, bu akımların sosyal olgularla ve teknolojideki
gelişmelerle ilişkileri, dünyadaki farklı yansımaları, mimarları ve mimari eserleri, günümüzdeki etkileşimleri
dersin kapsamı içindedir.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 418 - Kalıp İskele Teknikleri
3(3+0+0)
Yapı oluşumunda kalıp ve iskele kurgusunun tanımı, tarihçesi ve konunun önemini yapım süreci ve diğer
faktörler açısından aktarımı, Yapıda geleneksel ve güncel kalıp kurgusu ve kullanılan gereçler, geleneksel
ahşap kalıplar, kalıbı oluşturan parçalar boyut ve nitelikler, kalıp kullanım yerleri, temel, perde, kolon, kiriş,
döşeme kalıpları, çağdaş kalıp sistemleri, kalıp kullanımında kullanıcı beklentileri ve sistem seçimi, yapıda
iskele kurgusu, kullanılan gereçler ve kuruluş ilkeleri, kalıp ve iskelelerin birlikte kurgulanmaları ve
sökülmeleri dersin konusudur.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 419 - İleri Yapım Teknikleri
3(3+0+0)
Yığma yapı sistemleri ve iskelet sistemlerinin geleneksel yapımı dışında kalan ön yapım türleri, ilkeleri, yapım
biçimleri, ön yapım sistemi ile eleman öge ve hacim oluşturma yöntemleri, hücresel sistemler, tünel kalıp ve
kayar kalıp sistemleri ve ön yapım şantiyesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 420 - Çelik Yapılar
3(3+0+0)
Çeliğin özellikleri ve tanıtılması, çelik türleri, çelik elemanların boyutu, çeliğin inşaatlarda kullanılması,
yönetmelikler, çelik yapı elemanları, çelik yapı türleri bu dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 421 - Ahşap Yapılar
3(3+0+0)
213
Ahşabın özellikleri ve tanıtılması, ağaç ve ahşap türleri, ahşap elemanların boyutu, ahşabın inşaatlarda
kullanılması, yönetmelikler, ahşap yapı elemanları, ahşap yapı türleri bu dersin kapsamındadır
Bölüm Seçmeli ders
MİM 422 - Türk Evi Tipolojileri
3(3+0+0)
Türk evinin tarihi süreç içerisinde geçirdiği değişimler, plan tipolojileri alt kat üst kat farklılaşmaları, yöresel
verilere göre değişen özellikler ve bunların diğer benzer bölgelerle konumlanışı, terimleri. Sofa, eyvan v.b.
mekanların yaşam ile ilişkisi. Osmanlı kent yaşamının tipolojiye etkisi irdelenecektir.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 423 - Modlaj
3(2+2+0)
İki boyutlu çalışmaların üç boyuta taşınabilmesi için gereken temel yollardan biri olan modlaj kavramı, modlaj
yapım teknikleri ve malzemeleri, kurgulama ve sunum teknikleri bu dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 424 - Çatı Sistemleri
3(2+2+0)
Çatı tanımı, tarihsel süreç içinde çatı biçimleri ve türleri, açıklık tanımına bağlı çatı sistem sınıflandırmaları,
ahşap çatı elemanlarının boyutlandırılmaları, metal çatıların tanımlanması ve sınıflandırılması, gerecin
olanakları, büyük açıklıkta çatı türleri dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 425 - Çağdaş Yapı Gereçleri
3(3+0+0)
Prehistoryadan günümüze ulaşan geleneksel gereçlerin tarihçesi, kullanım dönemleri, günümüz teknolojisine
bağlı çağdaş gereçler, türler, yapım ilkeleri ve detaylandırmalar dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 426 - Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
3(2+2+0)
Depremin tanımı, depremi oluşturan yer hareketleri, dünya deprem haritası, fay hareketleri, deprem
dalgalarının zemin etkileri, zemin türleri ve deprem ilişkisi, depreme güvenlikli yapısal biçimler, davranış
modelleri, desteklemeler, taşıyıcı sistem düzenlemeleri, döşeme ve merdivenler, deprem yönetmeliğine bağlı
yapı tasarım ilkeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 427 - Eskiz Teknikleri
3(2+2+0)
Bir tasarımın düşünce boyutunun kağıda aktarılması, tasarıma baz olabilecek tüm ön çalışmaların serbest el
tekniği ile ortaya konması dersin kapsamı içindedir.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 428 - Yapılarda Nem Ve Su Sorunları
3(3+0+0)
Yapı açısından istenmeyen suyun tanımı, etki biçimleri, yeraltı ve yerüstü yapı kabuklarında su ve nem etkileri
ve önlemleri, zemin suyunun etki biçimi, sınıflandırma, sudan korunma ilkeleri ve korunma biçimleri, yapı
yalıtım gereçleri, verilen bilgiler ışığında sorunlara göre detay çözümlerinin geliştirilmesi dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 429 - Strüktür Modelleme
3(2+2+0)
12. Yüzyıl mimarisinde strüktürden hareketle mekansal tasarımlar oluşturmak sıkça rastlanan bir çalışma
biçimidir. Öğrencilere strüktür araştırmaları yaptırıp analitik yaklaşımla biçimlendirmeye yöneltmek dersin
amaçları arasındadır. Modellemeler ile elde edilen tasarımları bilgisayar ortamında değerlendirmeye alıp,
mimari tasarıma yön verme ile sonuçlanacak birim projeler yaptırılacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 430 - Binalarda Gürltü Ve Akustik Sorunları
3(3+0+0)
Akustik ve gürültü kavramları, standartlar, bina ve yerleşimlerde gürültü kontrol kriterleri, mimari tasarım
sürecinde insan sağlığı ve konforu açısından gürültü ve akustik sorunlarının ele alınması, gürültü kaynaklarının
değerlendirilmesi, oditoryum ve çok amaçlı salonlar için hacim akustiği kriterleri ve standartlar, konut, ticaret,
eğitim, sağlık, endüstri binaları, stüdyo, tiyatro ve müzik salonları gibi çeşitli mekanlar için uygulamalar,
dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 431 - Serbest Resim
3(2+2+0)
214
Işık, renkler, çizgisel çalışmalar ile koyu orta-açık tonlama ve gölgeler, doku, form-biçim, simetri, asimetri,
aks, ritim, leke dağılımı, zıtlık renkler, boya malzemeleri ve türleri, yağlı boya tekniği, figür ve natürmort
çalışmaları, resim sanatından usta derslerinin irdelenmesi bu dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 432 - Ekoloji Ve Mimarlık
3(3+0+0)
Ekolojik tanım ve kavramlar, ekolojik yapılarda tasarım kriterleri, akıllı evlerdeki uygulamalar, örneklerin
irdelenmesi, dersin kapsamındadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 434 - Cephe Kaplamaları
3(3+0+0)
Yapı estetiğini oluşturan aynı zamanda iç ortam konforunu artıran cephe kaplamalarında, malzeme seçimi,
tasarımı, uygulama biçimleri ve dış kabuğun çevresel faktörlerden etkileşimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
MİM 492 - Bitirme Projesi
3(0+6+0)
Konusu verilen ve tasarımı istenen binanın ihtiyaç programlarının çıkartılması, arsa ve çevresinin analiz ve
irdelenmesi, tasarlama ölçütlerinin belirlenip geliştirilmesi, analiz sonuçlarının mekansal ilişkilere
dönüştürülerek proje halinde sunulması dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Ön koşul : MİM 401
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
215
Resim Bölümü
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Sadık Altınok
Öğretim Elemanları
Prof. Ayşe Özel *
Prof. Çiler İnan *
Prof. Devrim Erbil
Prof. Meriç Hızal *
Doç. Dr. Üzlifat Özgümüş *
Yrd. Doç. Sadık Altınok
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Günay
Öğr. Gör. Dr. Şeyma Kara *
Öğr. Gör. Armağan Birgül *
Öğr. Gör. Ebru Asena Köksal Aksu *
Öğr. Gör. Sezai Gülşen *
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
Bölümün Amacı
Görsel sanatlar temelde üç ana dala ayrılır; Resim, Heykel ve Mimarlık. Resim eğitimi özgür ve yaratıcı
düşünceyi biçimlendirir. Duygu ve düşünceleri, sevinç ve acıları, hayal gücünün yaratıcı boyutlarını resim
yoluyla anlatmayı öğretir. Resim özgün ve özgür yaratıcı düşünceyi geliştirmenin varlık alanıdır.
Resim bölümünün eğitim ilkeleri; bireysel birikimlerle oluşan ulusal değerlerden evrensel ve çağdaş değerlere
ulaşmak, sanatçı adaylarının yeteneklerini geliştirmek, araştırıcı yaratıcı düşünmeyi öğretmektir. Bu bağlamda
amaç yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştirmektir.
Resim eğitiminde;
1) Doğa
2) Sanatın geleneksel ve evrensel değerleri
3) Sanatçı adayının kişiliği
üç önemli unsurdur.
Doğa, sanatçı adayının gözlem ve yorum gücünü biçimlendirir. Sanatın evrensel değerleri bakış açısını, usta
işleri ve başyapıtlar da beğenisini geliştirir. Resim eğitimi sanatçı adayının dünya görüşünün biçimlenmesi ve
özgün olması için tüm gerekli yöntemleri uygular.
Sanatçı adayının kişiliği özgünlüğüne ve bu yolda gelişimine bağlıdır. Yüz yüze ve bire bir eğitim ile bu dünyanın
keşfedilmemiş değerleri ortaya çıkarılır. İncelemek, araştırmak, yorumlamak ve özgün sonuçlara ulaşabilme
çabası sanat eğitiminin temel yöntemidir. Bu da eğitim ve öğretimin çeşitli aşamalarında sanatın teknik
kurallarının öğretilmesi ve temel bilgilerinin verilmesiyle sağlanır.
Eğitim süreci içinde kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilerek sanatçı adaylarının bilgi ve görgüleri
artırılacak, günümüzün usta sanatçılarıyla öğrencilerin bir araya gelmeleri sağlanacaktır.
Resim bölümünde temel eğitim, desen ve resim atölyeleri ile özgün baskı resim, vitray, mozaik atölyeleri
uygulamalı çalışma alanlarıdır. Perspektif, sanat, mitoloji, estetik, çağdaş sanat ve yorumu, deneysel yaratıcılık,
sanat sosyolojisi gibi kavramsal dersler ise bilgi birikimlerini oluşturur.
Resim bölümünü bitirenler sanatçı, sanat yönetmeni, sanat eğitimcisi olarak görsel sanatlarla ilgili tüm alanlarda
yaratıcı, tasarımcı olarak çalışabilirler.
Ders Planı
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
3
RES 105
Mitoloji
3
0
0
TAS 107
Sanat ve Tasarım Eğitimi I
2
2
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
2
0
0
2
STR 101
Sanat Tarihi I
2
0
0
2
İNG 101
İngilizce I
1
2
0
2
RES 101
Bilgisayar I
0
0
4
2
Uygulamalı Desen I
0
4
0
2
RES 103
Fakülte Seçmeli
3
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl II
Önkoşul
19
T
U
L
Kr
Önkoşul
216
TAS 108
Sanat ve Tasarım Eğitimi II
2
2
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
İNG 102
İngilizce II
1
2
0
2
RES 102
Bilgisayar II
0
0
4
2
RES 104
Uygulamalı Desen II
0
4
0
2
RES 110
Perspektif
1
2
0
2
RES 116
Morfoloji
2
0
0
2
STR 102
Sanat Tarihi II
2
0
0
2
Fakülte Seçmeli
İNG 101
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
RES 201
Atölye I
2
10 0
7
GRA 211
Özgün Baskıresim I
1
4
0
3
RES 207
Estetik I
2
0
0
2
STR 207
Türk Sanat Tarihi
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
Önkoşul
3
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl IV
T
U
RES 202
Atölye II
2
RES 206
Renk ve Işık Bilgisi
2
GRA 212
Özgün Baskıresim II
RES 208
Estetik II
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
L
Kr
Önkoşul
10 0
7
RES 201
2
0
3
1
4
0
3
2
0
0
2
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
20
Kod
Yarıyıl V
T
U
Kr
Önkoşul
RES 301
Atölye III
2
10 0
L
7
RES 202
RES 303
Duvar Resim Teknikleri I
2
4
0
4
RES 305
Deneysel Yaratıcılık I
2
2
0
3
İNB 301
Uygarlık Tarihi I
3
0
0
3
RES 313
Çağdaş Sanat ve Yorumu I
2
0
0
2
Bölüm Seçmeli
3
Toplam Kredi
22
Kod
Yarıyıl VI
T
U
Kr
Önkoşul
RES 302
Atölye IV
2
10 0
L
7
RES 301
RES 304
Duvar Resim Teknikleri II
2
4
0
4
RES 306
Deneysel Yaratıcılık II
2
2
0
3
İNB 302
Uygarlık Tarihi II
3
0
0
3
RES 314
Çağdaş Sanat ve Yorumu II
2
0
0
2
Toplam Kredi
19
Kod
Yarıyıl VII
T
U
RES 401
Atölye V
2
RES 403
Sanat Felsefesi
3
Disiplinler Arası Sanat
1
RES 405
İNB 301
L
Kr
Önkoşul
10 0
7
RES 302
0
0
3
2
0
2
Üniversite Seçmeli
3
Fakülte Seçmeli
3
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl VIII
T
U
L
Kr
RES 492
Bitirme Projesi
4
12 0
10
Önkoşul
217
RES 402
Atölye VI
2
10 0
7
KGS 490
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
Bölüm Seçmeli
Toplam Kredi
0
RES 401
3
20
157
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
RES 101 - Bilgisayar I
2(0+0+4)
Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları; dosyalar ve veri depolama; bilgisayar
mimarisi; bilgisayar ağları; Internet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlem, elektronik tablolama, veritabanı, web
sayfası geliştirme ve sunum yazılımları ile ilgili laboratuarlarda yapılan uygulama eğitimleriyle, tasarıma
yönelik gereksinim duyulan programlar ele alınır.
Zorunlu ders
RES 102 - Bilgisayar II
2(0+0+4)
Bu ders, öğrencilere bir tasarım için gerek duyulan piksel tabanlı (Photoshop-Illustrator) ve linear çalışan
(Freehand-QuarkXpres) gibi masaüstü yayıncılık ve görüntü işleme yazılımları ile basit uygulamaları dil ve
işletim sistemi açısından öğretilir.
Zorunlu ders
RES 103 - Uygulamalı Desen I
2(0+4+0)
Desenin tarihi gelişim süreci. Araç ve malzemelere ait bilgilenmeler, görme biçimleri, görsel bilime dayalı
doğadan etütler, geometrik düşünce, desende oran, ölçü, form, plan kavramlarının tanıtılması, çizgi, yüzey,
hacim ilişkileri, organik ve inorganik objelerle çalışmalar, farklı malzemelerle kompozisyon denemeleri, canlı
model doğa yorumları, uygulamalı olarak yaptırılır.
Zorunlu ders
RES 104 - Uygulamalı Desen II
2(0+4+0)
İnsan doğa, iç ve dış mekan birlikteliği içinde kompozisyonlar kurmak, siyah-beyaz leke çalışmalarını
gerçekleştirmek, bireysel karakterlerin oluşturulması için, desen çalışmalarındaki anlayış ve farlılıklarının
karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve uygulanması. Canlı formlar üzerindeki anatomiye ilişkin yapının
geometrik formlar yönünde çözümlemesi. Antik heykel ve ustalardan desen kopyaları aracılığıyla doğru
çizimleri göstermek hedeflenir.
Zorunlu ders
RES 105 - Mitoloji
3(3+0+0)
Mitolojinin gerçekliği-gerçekle ilişkisi, Antik Mitos yazarları, Mitoslara göre evrenin ve insanın yarattığı Yunan
ve Roma Tanrı ve Tanrıçaları, Anadolu mitolojileri, Pers, Mezopotamya, Mısır Mitolojisi ve tek tanrılı dinlerde
mitolojilerin etkisi dersin kapsamı içerisindedir.
Zorunlu ders
RES 110 - Perspektif
2(1+2+0)
Resim sanatı öğretiminde kullanılacak sınırlılıkta temel perspektif bilgi, kural ve uygulamalarını, iki ve üç
boyutlu düzenlemelerde çizgi, hava ve renk perspektifi gibi konuları içerir. Dersin amaç ve hedefi: Sanat
eğitimcisi olarak yetiştirmekte olduğumuz öğrencilerimizin mesleki formasyonlarının pekiştirilmesinde başta
resim dersi olmak üzere görsel betimlemelerini doğru olarak aktarabilme, algılama ve ifade etme güçlerini
arttırmaları, el ve göz uzluğu kazanmalar amaçlanır. Atmosferin etkisiyle oluşan renk ve kontrastlarla ışığın,
doğa üzerindeki etkisi, uzaktaki objelerin renk ve biçimlerindeki fluluk, soluklaşma, mavilik, ön plandaki
objelerin arka plandaki objelere oranla daha net, berrak görünüşü gibi konuların perspektif esas ve olgu içinde
yorumlanıp algılanması hedeflenir.
Zorunlu ders
RES 114 - Görüntü Estetiği
3(3+0+0)
Sanat ve tasarımda görsel iletişimin estetiği, görüntü ve anlam bağlamında incelenir, açıklanır ve örneklerle
anlatılır.
Fakülte Seçmeli ders
RES 116 - Morfoloji
2(2+0+0)
218
İnsan bedeninin sanat tarihinde önemi, insan vücudunu tanımaya yönelik genel kemik eklem yapıları, insanın
çatısını oluşturan iskelet, kemikler ve kemiklerin yapısına göre tanımı, eklemler, kasların yapısı, insanın
oranları, hareketlerin değişimi, artistik ve anatomik yapılar dersin içeriğini oluşturur. Anatominin sanat
tarihindeki yeri ve dönemlere göre sanatın figürle olan ilişkisi içinde, anatomik yapının irdelenmesi bu dersin
içeriğini oluşturur.
Zorunlu ders
RES 201 - Atölye I
7(2+10+0)
Bu derste, öğrenciye kendi kişiliğine daha yatkın çizme yöntem ya da yöntemlerini bulabilmesinde yardımcı
olmak için, sanat tarihi genelinde yapılmış desen örneklerinden yola çıkarak çizgisel, tonsal yada ikisinin
birlikte söz konusu olduğu biçimleri tanıtmak amaçlanır. Daha kolay kavranabilir olması nedeniyle,
düzenlenmiş sanat nesnesi haline dönüştürülmüş doğa (antik heykeller ve ustalardan desen kopyaları)
aracılığı ile doğruyu göstermek hedef alınır.
Zorunlu ders
RES 202 - Atölye II
7(2+10+0)
Canlı model, ölü doğa, portre, peyzaj ve buna benzer resim türleri aracılığıyla doğa karşısında desenin
olanaklarıyla düşünebilme ve üretmeye yöneltmek amaçlar dersin kapsamını oluşturur.
Ön koşul : RES 201
Zorunlu ders
RES 206 - Renk ve Işık Bilgisi
3(2+2+0)
Renk kavramı. Rengin fiziksel yönden oluşumu. Renk tayfı kavramı. Spektral renkler. Rengin psikolojik
yönden incelenmesi. Renklerin sıcak-soğuk ve tamamlayıcı renkler olarak guruplandırılması. Kontrast renkler
ve insan psikolojisi üzerindeki etkisi. Rengin ışıksal değerleri ve renk karışımlarının dalga boyuna göre
bıraktığı etki. Boya renklerle ışıksal renklerin arasındaki karışım farkı. Rengin boya olarak açılımı ve pigment
yapısı. Doğal boyalardaki renk ve pigment değerleriyle, kimyasal yolla elde edilen boyalardaki pigment
değerlerin renk olarak etkisi ve kalıcılığı.
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
RES 207 - Estetik I
2(2+0+0)
Bu derste tarihinin gelişiminde estetik değerlerin temel kavramları, özellikle antik çağdaki sanat eserlerinin
nitelikleri ve oluşum koşulları çevresinde incelenir. Sanatın oluşum ve gelişim süreci içinde dünya görüşü ile
biçimsel anlatım arasındaki organik ilişkiler irdelenir; öz ve biçim bütünlüğü içinde her çağın, dönemin ve
sanatçının eserlerinde nasıl ortaya çıktığı örneklenir. Estetik değer yargıları ve ölçütleri çeşitli kültürel
ortamlarda örneklenir ve anlatılır.
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
RES 208 - Estetik II
2(2+0+0)
Bu derste, çağdaş anlamda Estetikin, yani biçimsel Estetikin temel kavramları, özellikle sanat yapıtının
nitelikleri ve oluşum koşulları çerçevesinde incelenir. Aynı zamanda, eski estetik kavrayışıyla yeni estetik
kavrayışı arasındaki ayırımlar ortaya konulur. Kuralsal estetikin mutlaka yönelişiyle çağdaş laboratuar
estetiğinin deneysel çabası karşılaştırılmaktadır.
Zorunlu ders - Fakülte Seçmeli ders
RES 211 - Çağdaş Sanat Atölyesi
3(3+0+0)
Sanat yapıtı yalnızca sezgi ve yeteneği değil, aynı zamanda yorucu bir düşünme, seçim yapma, arama ve
yansıtma gibi aşamaları da içerir. Sanatçı ise bu öğeleri aynı potada eritebilen kişidir. Çağdaş sanat atölyesi
çalışmalarındaki amaç, özgün tasarımlarda renk denemeleri ve boya çalışmaları yapılırken öğrencinin özgür
düş gücünü ürettiklerine yansıtabilme yöntemlerini öğretmektir. Derslerimizde atölye çalışmalarına paralel
olarak resim okuma çalışmaları ile uygulamalı sergi değerlendirmeleri yapılmakta, ayrıca yıl sonu sergilerinin
düzenlenmesine de önem verilmektedir.
Bölüm Seçmeli ders
RES 213 - Resimde Uygulama Teknikleri
3(2+2+0)
Başlangıcından bu güne resmin fiziksel yapı elemanlarının -desen, biçim ve renk- çeşitli resim uygulama
teknikleri içinde fresk, mozaik, vitray, suluboya, akrilik gibi geleneksel tekniklerde ve yeni eğilimler içinde yer
alışı uygulamalı olarak anlatılır.
Bölüm Seçmeli ders
RES 216 - Sanat ve Yaratıcılık
3(3+0+0)
Sanat olgusu yaratıcı düşünceye dayanır. Yaratıcılık sanatın temelidir. İnsanın doğaya ve çevresine bakışı,
dünya görüşü, yaşam biçimi yeniliklerle gelişir;biçimlenir.Yaratıcılık insan zekasının yaşama yeni boyutlar
katması anlamını taşır. Bu derste yaratıcılığın gizemi, sanat ve yaşam için gerekliliği örneklerle
vurgulanacaktır.
Bölüm Seçmeli ders
RES 218 - Sanat Müzeleri
3(3+0+0)
219
Sanat eserlerinin toplandığı korunduğu ve değerlendirildiği sanat müzeleri 20.yy.dan yeni bir işlev
yüklenerek.Çağdaş sanat ve kültür merkezleri olarak sanat ortamına farklı bir canlılık getirmiştir. Bu dersin
kapsamı içinde bütün dünya müzelerinin karşılaştırmalı olarak tanıtımı yer alır.
Bölüm Seçmeli ders
RES 301 - Atölye III
7(2+10+0)
Öğrenci, Desenin plastik olanaklarıyla üretmeye devam eder.
Ön koşul : RES 202
Zorunlu ders
RES 302 - Atölye IV
7(2+10+0)
Soyutlamanın en temel elemanlarından biri olan çizgi aracılığıyla, doğru görme ve kendini ifade etmenin
yollarını öğrenen öğrencinin, bu birikimlerini daha da yetkinleştirmesi ve açık koyu değerleri öğrenmesi, boya
dönemine hazırlık oluşturmak üzere renk araştırmalarına yönelmesi sağlanır.
Ön koşul : RES 301
Zorunlu ders
RES 303 - Duvar Resim Teknikleri I
4(2+4+0)
Mozaik-Vitray-Halı Sanat Tekniklerinin gelişimleri, uygulama yöntemleri, teknik olanakları ve malzemeler
tanıtılarak, bu tekniklerle geliştirilen projeler uygulanır.
Zorunlu ders
RES 304 - Duvar Resim Teknikleri II
4(2+4+0)
Bu derste, Mozaik Tekniği ile özgün çalışmaların yapılması sağlanır, sanat tarihindeki örnekleri gösterilir,
Ülkemizdeki mozaikler ve teknikler gösterilip özgün uygulamalar yaptırılır. Vitray tekniği ile cam boyama, cam
yüzeyi işlemleri, asitleme, kumlama-sablaj, monokrom boyama-Grisaille, kurşunlu vitray teknikleri uygulatılır.
Halı tekniğini kullanarak, ulusal halı resim sanatçısından kopya çalışması yaptırılır. Aynı zamanda çağdaş halıResimde kullanılan farklı malzeme ve uygulamalarını yaptırılır.
Zorunlu ders
RES 305 - Deneysel Yaratıcılık I
3(2+2+0)
Bakmak ve görmek, görsel algılama biçimleri, görmek ve yansıtmak, karşı yaratıcılık olarak yorum, imaj ve
mesaj, görüntünün iletileri, görünmeyen iletiler, biçim yoluyla düşünmek bu dersin kazandırmak istediği
özelliklerdir.
Zorunlu ders
RES 306 - Deneysel Yaratıcılık II
3(2+2+0)
Öğrencilere, bütün boyutlarıyla ışık ve renk olgusu, görsel sanatlarda anlatım öğesi olarak kurgu, nesnelerin iç
dünyası, yapıları ve dokuları, görsel bilinç olarak boşluk, sanatta beden, sanatla yaşam ve kent ilişkisi,
görünüm içindeki ses ve diğer duyular, çağımız sanatının açılımı gibi kavramlar açıklanır.
Zorunlu ders
RES 313 - Çağdaş Sanat ve Yorumu I
2(2+0+0)
Bu derste, Neo-Klasizm, Romantizm, Realizm, Sembolizm, Empresyonizm, Neo-Empresyonizm, Post Empresyonizm, Fovizim, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Dada, Nene Sachlickeit, Sürrealizm, soyut sanat,
pop art, Neuveau Realizm, Op art, Minimalizm, Kavramsal sanat, Neo Ekspresyonizm konuları anlatılır ve
yorumlanır.
Zorunlu ders
RES 314 - Çağdaş Sanat ve Yorumu II
2(2+0+0)
Çağa yön veren yaratıcı düşünce kaynakları, dünya görüşleri ile felsefi ve estetik açıdan çağın önde gelen
sanatçılarının kişisel ya da kolektif nitelikteki yapıtları içerik ve öz açısından irdelenir, yorumlanır ve çağın
gelecekteki estetik boyutları ve insanla ilişkisi tüm sanatlarda ele alınır.
Zorunlu ders
RES 320 - Sanat ve Politika
3(3+0+0)
İnsanı varlık nedenini sorgulayan, onu düşünmeye ve yaratmaya yönelten sanat doğal olarak insan yönetim
biçimi olan politikayla sürekli olarak çalışacak yaratıcı düşünce özgünlüğünü savunarak başkaldıracak tutucu
yönetimlerle karşı karşıya gelecektir. Sanat ve politika dersi örneklerle bu konuyu inceleyecektir.
Bölüm Seçmeli ders
RES 321 - Türk Minyatür Sanatı
3(1+0+4)
220
Derse minyatür sanatına genel girişle, belli başlı örnekler verilerek başlanmaktadır. Osmanlı öncesi eserlerinin
kısaca tanıtılmasından sonra Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayarak 18.yüzyılın sonuna kadar üretilmiş
ve Osmanlı sanatının temel taşlarını oluşturan eserler ayrıntılarıyla işlenmekte; Sinan Bey, Şiblizade Ahmet,
Bellini, Costanza da Ferrara, Nigari, Matrahçı Nasuh, Nakkaş Osman, Nakkaş Hasan, Nakşi ve Levni gibi
önemli sanatçılar üslup özellikleri ve getirdikleri yeniliklerle anlatılmaktadır.
Bölüm Seçmeli ders
RES 322 - Fotoğraf
3(3+0+0)
Fotoğraf makinesinin doğuşu, gelişmiş bir makinenin anatomisiyle farklı özellikteki öteki makineleri tanıma.
Işık ve zaman açısından fotoğrafın optik değerleri ve objektif sistemleriyle onların konuma göre kullanım
biçimleri. Filmin doğuşu ve gelişimi. Siyah+beyaz filmden renkli filme geçiş. Negatif film ve Saydam filmler.
Kullanım yerlerine göre filmlerin özellikleri. Filmde uluslar arası normlara göre hassaslık değerleri. Fotoğrafta
ışık ve tonal değerler. Stüdyo ve dış mekan çekimleri.
Bölüm Seçmeli ders
RES 323 - Resim ve Edebiyat
3(3+0+0)
Yüzyıllar boyunca resim ve edebiyat akımları birbirleriyle bağıntılı ilişki boyutları içinde görülmüştür.Giderek
bu iki ayrı dalın ürünleri yada yaratıcılıkları eserleriyle yada konuşmaları yada yazılarıyla birbirlerini
beslemişler yada çatışmışlardır. Bu ders bu iki sanat dalının ilginç ilişkilerini inceler.
Bölüm Seçmeli ders
RES 401 - Atölye V
7(2+10+0)
Öğrenciler bu yarıyılda boyanın olanaklarıyla tanışırlar. Renk araştırmaları, ustalardan rengin sorunlarını
kavratıcı yorum kopyaları, canlı model, ölü doğa, portre, peyzaj gibi resim türlerinden etütler geliştirerek,
kendi kişisel eğilimlerini geliştirmeye çalışırlar.
Ön koşul : RES 302
Zorunlu ders
RES 402 - Atölye VI
7(2+10+0)
Öğrencinin doğa ve sanat tarihindeki ustalar ve kendi kişiliği aracılığıyla senteze varması amaçlanır. Önceki
yıllarda yapmış olduğu temel resim elemanlarını tanıma ve bu elemanlar aracılığı ile üretme çalışmaları
sonrasında, ilgi alanlarının, kişisel eğilimlerinin ve tercihlerinin artık belirginleştiği varsayılarak, bu yarıyılda
olabildiğince kendisiyle baş başa bırakılır. Öğrenciden, bu yarıyıla kadar edindiği bilgi ve deneyimlerle senteze
varması, kendine özgü bir dille kendi resim dünyasını kurması, bu doğrultuda yetkinleşmesi ve diploma
projesini hazırlaması beklenir. Öğrenciden, bu yarıyıla kadar edindiği bilgi ve deneyimlerle senteze varması,
kendine özgü bir dille kendi resim dünyasını kurması, bu doğrultuda yetkinleşmesi ve diploma projesini
hazırlaması beklenir.
Ön koşul : RES 401
Zorunlu ders
RES 403 - Sanat Felsefesi
3(3+0+0)
Sanat genelde bir dünya görüşünün yansımasıdır. Dünya görüşünün kişisel ve toplumsal yaşantı ile yaşamı
yorumlayan, sorgulayan, insan düşüncesi belirler. Özellikle varlık nedeni ve yaşam üzerine yoğunlaşan
düşünce ve bunun sanat eserine yansıması, sanat felsefesinin ilgi alanıdır. Yarının sanatçı adaylarının sanatı
salt biçimsel değerler açısından değil de düşünsel ve içerik boyutuyla algılanması gereği bu dersin içeriğini
oluşturur.
Zorunlu ders
RES 405 - Disiplinler Arası Sanat
2(1+2+0)
Çağımız sanatının sınır tanımaz boyutları için geleneksel sanat dallarının birbiri içinde erimesiyle ortaya çıkan
yeni anlatım yöntemleri ve sonuçları uygulama ve kuramsal içerikli bu dersin konusudur.
Zorunlu ders
RES 492 - Bitirme Projesi
10(4+12+0)
Öğrenciye kaynak araştırması ve proje konularının seçiminde yardımcı olunur, projelerin işleyişleri konusunda
haftalık takiplerle ve tartışmalarla yönlendirilir. Öğrenci, yeteneklerini belirleyen, kişiliğini geliştiren, bağımsız
ve bireysel olarak olarak yaratıcı bir diploma çalışması ortaya çıkarır.
Zorunlu ders
CDS 490 - KGS 490 Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak
dersin gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
221
HSS 311 - İTB 311 Kariyer Planlaması ve Yönetimi
1(0+2+0)
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi
kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla
incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler,
meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak
öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Fazla Ders Yüklü Seçmeli ders
222
Bölüme Bağlı Olmadan Fakültece Açılan Dersler
TAS 101 Tasarım Felsefesi
3(3+0+0)
21.yüzyıl bir bilgi çağı olarak başlamıştır. 21. yüzyıl’da birkaç yüzyıldır doğa bilimlerinde egemen olan
pozitifleşme eğilimi değişmekte ve yeni bir gerçekçilik anlayışı ile bir birlikte yeni bir bilgi metodolojisi
oluşmaktadır. Yüzyıllar boyu insan ve dünya ikilemi iki karşıt varlık alanı olarak ele alınırken, bugün bireysel
bilinç, evrensel bir akla dönüşmüş ve dünya küreselleşmiştir. Evrensel akıl ve dünya özdeşliğinde kozmik bir
bilgisel yapı oluşur; bu da tasarımsal gerçekliktir. Tasarım felsefesi bu gerçekliği ele alır. Günümüzde bilgi
doğaya alternatif tasarım modelleri üretmek anlamına gelir. Tasarım felsefesi bilimde, teknik ve sanatta yeni
tasarım modelleri yaratmanın temel yol göstericisidir. Gelecekteki dünya insan-merkezli (antropo-sentrik)
tasarımsal, hümanist bir dünya olacaktır. Bu dünyayı insanın yaratıcı gücüyle oluşturacağı tasarım modelleri
kuracaktır. Tasarım felsefesi yeni bir çağdaş hümanizmin bilincini oluşturacaktır.
Zorunlu Ders - Fakülte Seçmeli Ders
TAS 102 Mekan Tasarımı
3(2+2+0)
Ders kapsamında görsel dünyamızın temelini oluşturan mekan kavramı, mekanın tarihsel süreç içinde gelişimi,
mekan türleri, mekan algıları, biçim, şekil,doku,renk,ışık,ölçek oran vb. kavramların mekanla olan ilişkisi
incelenecektir.
Fakülte Seçmeli Ders
TAS 107 Sanat ve Tasarım Eğitimi I
3(2+2+0)
Tasarıma yönelik alanlarda, tasarım disiplini alacak olan öğrencilere; sanatın temel öğelerini ( çizgi, nokta, leke,
doku vb.) öğreterek, nesneler üzerinde bağ kurmaları sağlanır. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir.
Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri
aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Deneysel yapılan araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının
gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.
Zorunlu Ders
TAS 108 Sanat ve Tasarım Eğitimi II
3(2+2+0)
Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar, desen eğitimi ve sanatsal kavramları
irdeleyen konferanslar birbirlerini besleyerek özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Bu derste,
nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek, olayları ve objeleri doğru yansıtmak üzere çizgisinin, renginin,
ışığın bir yaratım ve anlatım dili olduğu vurgulanır.
Zorunlu Ders
STR 101 Sanat Tarihi I
2(2+0+0)
Bu dersin amacı, çeşitli uygarlıkların resim, heykel, mimarlık ve diğer sanat dallarındaki ürünlerini, onların
sanatsal yaratım ve gelişmeleri ile tarihsel, ekonomik, sosyal ve siyasal oluşumlarını temel alarak, görsel
malzeme desteği ile aktarmaktır. Bu bağlamda, tarihin gelişim süreci içinde, tarih öncesi dönemler olan
Mezopotamya, Mısır, Ege, Yunan, Etrüsk, Roma uygarlıkları ve Erken Hıristiyanlık dönemine kadar Anadolu
Uygarlıkları ele alınır.
Zorunlu Ders
STR 102 Sanat Tarihi II
2(2+0+0)
STR 111’in devamı olan bu derste, Avrupa resim, heykel ve mimarlığının gelişimini incelemek üzere, Erken
Hıristiyan, Bizans, Erken Ortaçağ, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok ve Rokoko stilleri, görsel malzeme desteği
ile aktarılır.
Zorunlu Ders
STR 111 Sanat ve Yaşam
3(3+0+0)
Günümüz çağdaş sanat yapıtı yalnızca sezgi ve yeteneği değil, aynı zamanda bir düşünme, seçim yapma, arama
ve yansıtma gibi aşamaları da içerir. Sanatçı ise bu öğeleri kendi potasında eritebilen ve yansıtabilen kişidir.
Sanatçı yaşadığı çevrenin etkisini işlerine yansıtır. Yaşam ve sanatın bütünleşmesi bütün tarih boyunca devam
etmektedir. Bu derste yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde sanatı yaşam felsefesi haline getirmiş sanatçılar
ve çevrelerindeki gelişmelere değinilecek; çağlara göre değişen yaşam ve sanat örnekleri pek çok boyutu ile
irdelenecektir.
Fakülte Seçmeli Ders
STR 115 Sanat Kavramları
3(3+0+0)
Estetik kavramlara dayanarak sanat kavramlarını açıklamak ve irdelemek amacını taşıyan bir derstir. Güzel
sanatlar alanında özellikle resim ve müzik dallarında sanatın tanımından başlayarak sanatın duygusu, amacı,
işlevi, yapısı, özellikleri ve türleri hakkında bilgilerin verildiği derste, tarih öncesi çağlardan başlayarak
günümüze dek uzayan tarihsel süreç içinde sanatın gelişimi ve değişimi gösterilecektir. Sanatın, doğa, toplum,
ahlak, özgürlük, bilim, endüstri ve teknik ile olan ilişkisi ile diğer tüm sanat kavramlarının örneklerle gösterildiği
bir derstir.
Bölüm Seçmeli Ders - Fakülte Seçmeli Ders
223
STR 116 Sanat Yönetimi
3(3+0+0)
Bu dersin amacı, sanat ve tasarım eğitimi gören öğrencileri meslek yaşamlarında, çalışma ortamlarında verimli
olabilmeleri için yönetimin ve uygulamalarında kuramsal ve uygulamalı olarak yaşama hazırlamaktır. Dersin
içeriğinde yönetimin genel ilkeleri, sanat ürünü pazarlaması, müze yönetimi, galeri yönetimi, kültürel ve
sanatsal etkinliklerinin düzenlenmesi, eski eserlerle ilgili kuruluşların yönetimi ile sponsorluk kurumları da ele
alınmakta ve bu konuda projeler oluşturulması gibi konular yer almaktadır.
Fakülte Seçmeli Ders
STR 117 Bir Sanat Eserini Değerlendirme Ölçütleri
3(3+0+0)
Bu derste görsel algı, psikolojik algı, sosyolojik algı, tarihsel göstergeler, sanatta öz ve biçim, teknik, yaratıcılık,
çağdaşlık başlıkları altında bir sanat eserine nasıl bakılması ve nasıl anlamlandırılması gerektiği öğretilir.
Fakülte Seçmeli Ders
STR 122 Teknoloji ve Sanat
3(3+0+0)
Günümüzde teknolojinin büyük gelişimi sanatı da etkilemiştir çağdaş sanatın gereksinimlerinden biri olan
teknolojinin etkilerini. Sanatın ve yaratıcılığın da teknolojiyi nasıl etkilediğinin yanında çağdaş sanat akımlarının
en son teknolojiyi nasıl kullandıkları da irdelenecektir.
Fakülte Seçmeli Ders
STR 124 Resim ve Müzik
3(3+0+0)
Sanatın tarihsel gelişim süreci içinde renk ve ses insanlığın ortak duygu iletişim ve aktarım araçları olmuştur.
Düşünce ve duyarlılık, dünya görüşü, müzik ve resimde ortak belirtiler ve eğilimler taşımıştır. Bu ders, müzik ve
resmin, kültür ve uygarlık tarihindeki birlikteliği bağlamında ele alınacaktır.
Bölüm Seçmeli Ders
STR 128 Geleneksel Türk Sanatları
3(3+0+0)
Minyatür, Tezhip, Ebru, Halı, Çini ve Keramik, Ahşap, taş, metal işçiliği, cam gibi geleneksel Türk sanatlarının
tarihsel gelişimi, üslup özellikleri, teknikleri öğretilir.
Fakülte Seçmeli Ders
STR 130 Çağdaş Sanat
3(3+0+0)
Neo-Klasizm, Romantizm, Realizm, Sembolizm, Empresyonizm, Neo-Empresyonizm, Post-Empresyonizm,
Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Dada, Sürrealizm, Soyut sanat, Pop Art, Noeuveau Realizm, Op-Art,
Minimalizm, Kavramsal sanat, Neo-Ekspresyonizm konuları yanında Avant-garde sanat akımlarını (All-Over, Art
Brut…(1940), Asamblaj, Damlatma Tekniği, Kinetik Sanat, Yeni Dada…(1950), Anlatı Sanatı, Dekolaj, Fluxus,
Funk, Gövdesel sanat (Body Art), Oluşum (Happening), Hiperrealizm, Land Art (Arazi Sanatı), Performans,
Video, Postmodernizm…(1960), Düzenlenmiş Fotoğraf, Yerleştirilmiş Yapıt(Enstalasyon)…(1970), Özgür
Figürasyon, Simülasyonizm, Yeni Kitsch….(1980)) içine alarak güncel sanatı içerir.
Fakülte Seçmeli Ders
STR 133 İnsan - İç Mekân İlişkisi
3(2+2+0)
Mekân kavramı, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, iç mekân tasarım
öğeleri, iç mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, iç mekan organizasyonu, mekansal değişimler, iç
mekana yönelik çevresel sistemler, iç mekan örnekleri dersin kapsamındadır.
Fakülte Seçmeli Ders
STR 134 İnsan - Dış Mekân İlişkisi
3(2+2+0)
Mekân kavramı, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, kent mimarisi, kent
boşluğu, kent duvarları, kamusal alan kavramı, bina girişleri, dış mekân donatıları, kent mobilyaları ile insan
etkileşimleri, örneklerin irdelenmesi dersin kapsamındadır.
Fakülte Seçmeli Ders
STR 207 Türk Sanat Tarihi
2(2+0+0)
Türk sanat tarihinin başlangıcından günümüze kadar kesintisiz bir süreç olduğu fikrinden hareket edilerek,
belirtilen devrelerde ortaya konan sanat ve mimarlık eserlerinin çok önemli örnekleri seçilerek işlenir. Kronolojik
bir sıra içinde, Türk sanatında Hun, Göktürk, Uygur sanatları ile Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu minyatürleri,
duvar resmi, mozaik ve mimari yapıları anlatılır.
Zorunlu Ders
GS 105 – FA 105 Modern Sanat
3(3+0+0)
Modern sanatın öyküsünde, çağdaş sanatın ustalarının eserlerine bakılırken, "anlama" özelliğinin nasıl bir "ağ
sistemi" gibi çalıştığını, resim sanatından örnekler üzerinde çalışılarak gösterilir. Öğrencilerin sezgilerini
zorlayarak, onlardan resmin formal analizini, yorumunu yapmaları istenerek, soyutlama, vurgu, oran, çizgi,
resmin duygusu gibi sanatsal kavramları kullanmaları, bu yolla sanat eleştirisi alanında gerekli kelime
dağarcıklarını arttırmaları istenir. Sanatın günümüzde üstlendiği yeni roller, güncel sanat sergileri, kavramsal
sanat yapıtları ve sanatçıların hayatları incelenerek anlatılır. Örnek: Fransız Kültür Merkezi, "Savaşçılar ve
Savaşlar" başlıklı Forbin-Börtücene Sergisi. Modern sanatı gezerek, görerek, yaşayarak, sanatçı bakış açılarıyla
tanışarak incelememizi yaparken amacımız olayları ve kişileri algılamada yeni bir bakış açısı sağlamak; empati
yaparken farkındalıklarımızı geliştirmektir.
Üniversite Seçmeli Ders
224
GS 305 – FA 305 Sanat Kültürü
3(3+0+0)
Sanat nedir, sanatın sınıflandırılması, sanatın işlevi nedir, sanatın kaynakları nelerdir, klasik sanat, romantik
sanat, soyut sanat, Fransız devriminin sanata etkisi, aydınlanma çağı, teknoloji ve sanat, endüstrinin sanata
etkisi, sanatta modernizm bağlamında sanat kültürü eğitimi verilir.
Üniversite Seçmeli Ders
GS 101 Güzel Sanatlar I
0(0+1+0)
Ülkemizde ve dünyada güzel sanatlar alanında verilen eserler; Doğu ve Batı uygarlıklarının ortaya çıkardığı
yapıtlar.
Servis Dersi
GS 102 Güzel Sanatlar II
Anadolu uygarlıklarının tarihi gelişimi ve Anadolu uygarlıklarının etkilediği diğer uygarlıklar.
Servis Dersi
0(0+1+0)
GS 301 Müzik
3(3+0+0)
Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel
sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik
sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.
Servis Dersi
GS 302 Sahne Sanatları
3(3+0+0)
Bu derste öğrencilere, sahne sanatları konusunda ön bilgiler sahne ve tiyatro tarihinden örneklerle verilir.
Dünya tiyatro edebiyatından seçme eserler, Türkiye'de tiyatronun doğuşu ve sahne sanatlarının çeşitleri, tiyatro
türleri ve müzikal oyunlar çeşitli eleştirmenlerin yazıları bağlamında ele alınıp incelenir.
Servis Dersi
GS 307 Yaratıcı Yazarlık
3(3+0+0)
Türk ve dünya edebiyatının önemli eleştirmen, yazar ve düşünürlerinin irdelenmesi. Cumhuriyet dönemi
edebiyatının izinin sürülmesi ve yaratıcı etkinliklerde bulunulması.
Fakülte Seçmeli Ders
HUK 407 Fikri ve Sınai Haklar
2(2+0+0)
Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili olarak; Fikir ve sanat eserleri Hukukunun tarihsel gelişimi ve kaynakları, eser,
işlenmeler, eser sahibi, eser sahibinin hakları, parasal ve manevi haklar, eserle ilgili sözleşmeler, komşu hakları,
hukuk ve ceza davaları ders kapsamında anlatılacaktır. Sınai Haklar ile ilgili olarak; sınai hakların tarihsel
gelişimi, Türk Patent Enstitüsü, konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler ve örgütler, tanınan
haklar,hukuk ve ceza davaları ders kapsamındadır.
Zorunlu Ders
SİN 301 Belgesel Sinema
3(3+0+0)
Bu derste, bir yandan öğrenciye sinemanın tarihsel, sanatsal ve estetik gelişimi konusunda temel bilgi verilir ve
belgesel filmler izlettirilip eleştirilirken sinema dili, kavramları ve eleştiri yöntemleri öğretilir, bir başka yandan
belgesel sinemanın dünyada ve ülkemizde başlangıcından günümüze kadar izlediği süreç, farklı belgesel anlayış
ve kuramlar bağlamında ele alınarak incelenir. Ders, ele alınan konulara uygun örnek filmler gösterilerek ve
söyleşi yapmak üzere konuk sinemacılar davet edilerek zenginleştirilir.
Üniversite Seçmeli Ders
225
MESLEK YÜKSEKOKULU
Müdür
Öğr. Gör. A. Gülsen Kahraman
Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emek
Öğr. Gör. Rahmi İlhan Duygu
Eğitim Felsefesi
Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun ana hedefi, açmış olduğu programlara ilişkin sektör ve alanlarda
ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri, beklentileri ve yenilikleri çok yakından izleyerek, öğrencilerine en
güncel akademik ve mesleki eğitimi vermek, onları çağdaş bilgi ve beceri ile donatmak ve seçtikleri mesleklerde
aranan niteliklere sahip elemanlar olarak yetiştirmektir.
Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu mezunları, teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda edindikleri akademik
ve mesleki becerilerle bu değişime rahatlıkla uyum sağlayabilen; çeşitli ortamlarda görev yapabilen; kültürel,
entelektüel düzeyleri ve sorumluluk duyguları gelişmiş bireylerdir.
Doğuş Üniversitesi M.Y.O. Ön lisans Programlarından herhangi birine, o yıl yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)
ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda (YÖS) başarılı olan adaylar arasından merkezi sınav sonuçlarına göre
öğrenci kabul edilir. İlgili Meslek Liseleri Mezunları, sınavsız olarak ÖSYM tarafından belirlenen koşullara göre
yerleştirilir.
Akademik kadro, alanlarında tanınmış bilim adamları ile mesleklerinde saygınlık kazanmış profesyonellerden
oluşmaktadır.
Meslek Yüksekokulunun dokuz programında da okuyan öğrencilerin, eğitim gördükleri sırada seçmiş oldukları
mesleklerde uygulamalı/pratik bilgi ve becerileri kazanabilmeleri için staj esası getirilmiştir. Staj yapmayan veya
stajlarını başarı ile tamamlamayan öğrenciler, Meslek Yüksekokulundan mezun olamazlar. Ayrıca, değişik
sektörlerle kurulmuş olan yakın işbirliği çerçevesinde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynakları gözden
geçirilmekte ve programlarımız bu gelişime ve eğilimlere cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmektedir.
DOÜ Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler, Ö.S.Y.M. tarafından her yıl açılan
“Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde, mezun oldukları programlarla ilgili ve
ÖSYM tarafından belirlenen 4 yıllık Fakülte ve Yüksekokullarda Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, öğrencilerine yüksek düzeyli bir eğitim vermeyi; onları evrensel
ahlaki değerlerle yetiştirmeyi ve iş dünyasının etik kurallarını öğretmeyi ilke edinmiştir.
Programlar
Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, iki yıllık Ön lisans Diploması sağlayan eğitim programları şunlardır:
ƒ
Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans Pogramı (Türkçe)
ƒ
Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe) Ön Lisans Pogramı (İÖ
ƒ
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ)
ƒ
Emlak ve Emlak Yönetimi Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
Emlak ve Emlak Yönetimi (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ)
ƒ
Grafik Tasarımı Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ)
ƒ
İnsan Kaynakları Ön lisans Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
İnsan Kaynakları (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ)
ƒ
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ)
ƒ
Muhasebe Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans Programı (Türkçe)
ƒ
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ)
ƒ
Uygulamalı İngilizce – Türkçe Çevirmenlik Ön lisans Programı (İngilizce)
Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe) Ön lisans Pogramı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Türkçe) Ön lisans Programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (Türkçe) Ön lisans Programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
Emlak ve Emlak Yönetimi (Türkçe) Ön lisans Programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) Ön lisans Programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
İnsan Kaynakları Ön lisans (Türkçe) Ön lisans Programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Türkçe) Ön lisans Programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
226
Muhasebe (Türkçe)Ön lisans Programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) Ön lisans Programı: 2007-2008 eğitim-öğretim yılında,
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) Ön lisans Programı: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında,
Uygulamalı İngilizce – Türkçe Çevirmenlik (İngilizce) Ön lisans Programı: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında,
Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe) Ön Lisans Pogramı (İÖ): 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ): 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
Emlak ve Emlak Yönetimi (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ): 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ): 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
İnsan Kaynakları (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ): 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ): 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) Ön Lisans Programı (İÖ): 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
öğretime başlamıştır.
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. H.Güzin Üçışık *
Doç. Dr. Mehmet Melemen *
Doç. Dr. Murat Donduran *
Doç. Dr. Nihat Kaya *
Yrd. Doç. Dr. Armağan Emre Çakır *
Yrd. Doç. Dr. Ü. Ebru Nurluoğlu Mollaoğlu *
Yrd. Doç. Dr. Murat Azaltun *
Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş *
Öğr. Gör. Dr. Engin Sorhun
Öğr. Gör. Dr. Fatma Esen Ülgenerk
Öğr. Gör. Dr. Feyiz Çakıroğlu
Öğr. Gör. Dr. İrem Akduman *
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emek
Öğr. Gör. Dr. Murat Ceyhan *
Öğr. Gör. Dr. Nurperi İçli
Öğr. Gör. Dr. Sevgi Çetinkaya
Öğr. Gör. Dr. Sevilay Suyabatmaz
Öğr. Gör. A. Gülsen Kahraman
Öğr. Gör. Aslı Öztopcu *
Öğr. Gör. Bilal Kargı
Öğr. Gör. Bora Kurtuluş
Öğr. Gör. Cengiz Arkangil
Öğr. Gör. Çiğdem Şahin
Öğr. Gör. Defne Sesin Okay *
Öğr. Gör. Devrim Kartal *
Öğr. Gör. Efser Tülay *
Öğr. Gör. Erhan İğdemir *
Öğr. Gör. Esin Yazıcı *
Öğr. Gör. Fatma Nevin Ersöz
Öğr. Gör. Faik Cansız *
Öğr. Gör. Fidan Güler
Öğr. Gör. Gökhan Akyön *
Öğr. Gör. Gökhan Mert Koral
Öğr. Gör. Gül Nihal Toramanlı
Öğr. Gör. Haluk Özyurt *
Öğr. Gör. Hamide Gökçen Başkan
Öğr. Gör. Işın Fevziye Tuğrul
Öğr. Gör. İ. Deniz Erguvan Sarıoğlu
Öğr. Gör. Metin Çavuşlar *
Öğr. Gör. Nihat Turhan *
Öğr. Gör. Rahmi İlhan Duygu
Öğr. Gör. Seydi Murat Koç
Öğr. Gör. Sezai Gülşen
Öğr. Gör. Sıtkı Sönmezer
Öğr. Gör. Taylan Kümeli *
Öğr. Gör. Yasemin Karagül
Öğr. Gör. Zenep Sezgin
Okutman Zümrüt Zeynep Demirsoy *
* Yarı zamanlı öğretim elemanları
227
Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans Programı
Programın Amacı
Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında
gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip
olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan
gereksinim daha da artmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının amacı, bankacılık ve sigortacılık
mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış, mesleki yabancı dile vakıf,
mesleğin sorumluluğu ve iş ahlakı bilincinde olan ara insan gücü yetiştirmektir.
Ayrıca öğrencilerimiz, her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
İŞ 143
Genel İşletme
3
0
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
BNS 131
Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Hizmetleri
3
0
0
3
İK 101
Davranış Bilimleri
3
0
0
3
İKTİ 141
İktisada Giriş
2
0
0
2
MAT 103
Matematik
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
22
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
İŞ 144
Muhasebeye Giriş
2
1
0
3
BNS 142
Sigortacılığa Giriş ve Temel Sigortacılık İşlemleri
3
0
0
3
EML 112
Medeni ve Borçlar Hukuku
3
0
0
3
İKTİ 142
Makro İktisat
2
0
0
2
MAT 104
Ticari Matematik
1
1
0
2
İST 102
İstatistik
1
1
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
21
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
MU 241
Finansal Yönetim
3
1
0
4
BNS 241
Sigorta Muhasebesi
2
1
0
3
BNS 205
Risk Yönetimi
3
0
0
3
BNS 211
Sigorta Hukuku
2
0
0
2
BNS 213
Bankacılık Hukuku
2
0
0
2
BNS 233
Temel Kredi İşlemleri
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
2
0
0
2
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
BNS 243
Sağlık ve Hayat Sigortaları
3
0
0
3
BNS 245
Yangın ve Mühendislik Sigortaları
2
0
0
2
BNS 247
Kaza ve Sorumluluk Sigortaları
2
0
0
2
BNS 249
Hasar Yönetimi
2
0
0
2
Önkoşul
228
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
2
BNS 235
Bireysel Bankacılık
2
0
0
2
Toplam Kredi
18
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
MU 242
Mali Tablolar Analizi
3
1
0
4
BNS 236
Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi
3
0
0
3
MU 224
Banka Muhasebesi
2
1
0
3
MU 152
Ticaret Hukuku Bilgisi
2
0
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
BNS 232
Bankacılık ve Fon Yönetimi
2
0
0
2
BNS 234
Finansal Hizmet Pazarlaması
2
0
0
2
ST 202
Staj II
0
0
0
0
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
0
1
0
0
BNS 238
Uluslararası Bankacılık
3
0
0
3
BNS 246
Reasürans Uygulamaları
3
0
0
3
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
MKSP 202
Vadeli Piyasa İşlemleri
3
0
0
3
MKSP 204
Portföy Yönetimi
3
0
0
3
MU 252
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
1
1
0
2
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
18
79
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
BNS 131 - Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Hizmetleri
3(3+0+0)
Banka ve bankacılığın tanımı, tarihi gelişimi, banka sisteminde yer alan banka türleri, bankacılık sırrı, bilgi
derleme ve inceleme, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı, Ekonomik
Bankacılık; Bankaların kurulması ve faaliyete geçmesi, Bankalarda organizasyon ve yönetim, Bankalarda
denetim, mevduat hesapları ile ilgili yasal hükümler, Hesapların işleyiş prosedürleri, Çeklerin türleri, Çeklerle
ilgili yasal hükümler, Döviz tevdiat hesapları ve diğer temel bankacılık hizmetleri.
Zorunlu ders
BNS 142 - Sigortacılığa Giriş ve Temel Sigortacılık İşlemleri
3(3+0+0)
Sigorta ve sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta sözleşmesi;
hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri; sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri, risk ve
sigortanın tanımı, kaynakları, sınıflandırılması, sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta
işletmeciliğinde yönetim, stratejik planlama, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması,
bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi, bağımsız denetimler.
Zorunlu ders
BNS 205 - Risk Yönetimi
3(3+0+0)
Tehlike ve risk, yangın riski, sorumluluk riski, mühendislik, inşaat ve montaj riski, motor riski, işçi kazalarında
risk, nakliyat riskleri, sınai ve ticari işletmelerde risk yönetimi.
Zorunlu ders
BNS 211 - Sigorta Hukuku
2(2+0+0)
Sigorta hukukunun kaynakları, kavramlar, kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, genel
koşullar, mahkeme içtihatları, sigorta şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları, sigorta sözleşmesinin tanımı,
özellikleri, unsurları, sigorta sözleşmesinin bağıtlanması, sözleşmenin varlığını kanıtlayan belgeler, sigorta
sözleşmesinin hükümleri, sözleşmenin sona ermesi ve zaman aşımı.
229
Zorunlu ders
BNS 213 - Bankacılık Hukuku
2(2+0+0)
Borç kavramının tanımı, borçlar hukukunun kaynakları, kredi sözleşmelerinin tanımı, özellikleri, unsurları,
kredi sözleşmesinde yer alan hükümlerin açıklanması, borç sözleşmesi türleri, çeşitli banka hesaplarının
hukuki yönleri, teminatlar, teminat mektupları, borç ilişkisinin sonlandırılma şekilleri, sözleşmenin sona
ermesi, zaman aşımı, çeklerde ibraz, ödeme, takip, ihtar, düzeltme hakkı, karşılıksız çek bildirimi ve hukuki
sorumlulukları.
Zorunlu ders
BNS 232 - Bankacılık ve Fon Yönetimi
2(2+0+0)
Para ve para piyasaları, Türk Lirası pozisyon yönetimi, Merkez Bankası Analitik Bilançosu, borsanın tanımı ve
işlevleri, döviz pozisyon yönetimi, döviz pozisyon yönetimine ilişkin düzenleme ve uygulamalar, bankalarda
risk türleri ve özellikleri, spot işlemler, vadeli işlemler, prim ve iskonto, swap kotasyonları ve işlemleri,
örneklerle vadeli kur hesaplama yöntemleri.
Zorunlu ders
BNS 233 - Temel Kredi İşlemleri
2(2+0+0)
Kredi, risk ve kredi türleri, kredi ve plasman politikası, plasman limiti tahsis ve iptalleri, şube ikraz yetkileri,
kredi tekliflerini değerlendiren organlar ve iş akımı; Yeni Türk Lirası üzerinden kullandırılan nakdi krediler,
yurtiçi teminat mektupları, genel kredi sözleşmesi, sözleşmenin düzenlenmesi, imzalanması, iptali halinde
sözleşmenin durumu, kefil imzalarının damga vergisi yönünden durumu, bankalarca tesisi gereken karşılıklar
hakkındaki karar dayalı uygulama yönergesi.
Zorunlu ders
BNS 234 - Finansal Hizmet Pazarlaması
2(2+0+0)
Hizmet pazarlamasının konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; bankacılıkta pazarlama
sistemi, bankacılıkta pazarlama etkinliklerini etkileyen mikro ve makro dış çevre etmenleri ile işletme içi
etmenler, stratejik pazarlama, bankacılıkta pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, kredi çalışmaları
açısından şube organizasyonu, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri, tüketici
pazarları, tüketici davranışları, pazarlama karması, kişisel satış, reklam, satış geliştirme, tutundurma, iletişim
teknikleri.
Zorunlu ders
BNS 235 - Bireysel Bankacılık
2(2+0+0)
Kredi kartları ve tüketici kredilerinin tanımları, tarihsel kronolojisi, kredi kartlarında işlemler ve tarafları, kredi
kartlarında ücretlendirme, kredi kartlarında stratejik iş planlaması ve pazarlama, kredi kartlarında risk türleri,
tüketici kredileri, kredi kartları ve tüketici kredilerinin muhasebesi.
Program Seçmeli ders
BNS 236 - Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi
3(3+0+0)
Ticari bankalarda, yatırım ve kalkınma bankalarında, ihracat bankalarında kredi türleri ve koşulları, kredi
taleplerinin değerlendirilmesi için istenen bilgi ve belgeler, kredi değerlendirme uzmanlarının nitelikleri, kredi
talep edenler hakkında bilgi kaynakları, kredi talep edenlerin finansal analizine elverişli belgeler, bilanço ve
gelir tablosu analizleri, finansal analiz yöntemleri.
Zorunlu ders
BNS 238 - Uluslararası Bankacılık
3(3+0+0)
Modern dünyada uluslararası bankacılık hizmetleri, döviz kurları ve döviz rejimleri, uluslararası bankacılık
teorisi, uluslararası bankacılıkta yenilikler, uluslararası bankaların kredi türleri ve koşulları, teminat şekilleri,
uluslararası borç problemi, denetim ve riske dayalı uygun koşulların belirlenmesi.
Program Seçmeli ders
BNS 241 - Sigorta Muhasebesi
3(2+1+0)
Sigorta muhasebesine giriş ve hesap planları, sigorta istihsal muhasebesi, reasürans muhasebesi ve tanımlar,
hasar muhasebesi, prim depozitoları, reasürans tretelerinin iptali ve sonuçları, tahsilat muhasebesi, acenteler
muhasebesi, örnek uygulamalar.
Zorunlu ders
BNS 243 - Sağlık ve Hayat Sigortaları
3(3+0+0)
Hayat ve sağlık sigortalarının tanımı, tarihi gelişimi, dünyadaki ve Türkiyedeki uygulamalar, hayat ve sağlık
sigortalarının sınıflandırılması, sağladıkları teminat ve menfaatler, çeşitleri genel ve özel şartları, hizmet alınan
kurumlar, yasal mevzuat, hayat ve sağlık sigortaları uygulamaları ve örnek çalışmalar.
Program Seçmeli ders
BNS 245 - Yangın ve Mühendislik Sigortaları
2(2+0+0)
230
Yangın tanımı ve yangın teorisi, yangın türleri, nedenleri ve yayılması ile ilgili tanımlar, yangınla ilgili temel
terimler, yangın şiddetini etkileyen temel faktörler, yangın söndürme, yangın güvenliği ve koruma, standart
yangın poliçesi genel şartları, yangın poliçesi ek teminatları, yangın poliçe türleri, kar kaybı sigortaları,
fiyatlandırma örnekleri, yangın hasarları; mühendislik sigortalarının tarihçesi ve Türkiyedeki uygulaması,
inşaat bütün riskler sigortası, montaj bütün riskler sigortası, makine kırılması sigortası, elektronik cihaz
sigortası, poliçe türleri, özel teminatlar ve riskler, mühendislik sigortalarında hasar incelemeleri.
Program Seçmeli ders
BNS 246 - Reasürans Uygulamaları
3(3+0+0)
Reasüransın tanımı ve fonksiyonları, reasürans teminatı veren şirketler, reasüransın hukuki temelleri ve
tarihsel gelişimi; reasürans çeşitleri, bölüşmeli ve bölüşmesiz reasürans anlaşmaları, reasürans komisyonu ve
çeşitleri, konservasyon saptama, prim ve muallak hasar rezervi, hasar oranı hesaplaması.
Program Seçmeli ders
BNS 247 - Kaza ve Sorumluluk Sigortaları
2(2+0+0)
Kaza ve sorumluluk sigortalarının tanımı, oto kaza sigortaları: kasko sigortaları, karayolu motorlu araçlar
Zorunlu Ders mali sorumluluk sigortaları, ihtiyari trafik sigortaları. Oto dışı kaza sigortaları: ferdi kaza
sigortaları, hırsızlık sigortaları, cam kırılma sigortaları, işveren sorumluluk sigortaları, ürün mali sorumluluk
sigortaları, mesleki sorumluluk sigortaları.
Program Seçmeli ders
BNS 249 - Hasar Yönetimi
2(2+0+0)
Hasarın tanımı, sigortalı ve sigorta ettiren kavramı, hasar tazminatı, sigorta branşları temelinde tazminat
hesaplama yöntemleri, hasar anında sigortalının ve sigortacının sorumlulukları, hasarın ödenmesi ve
sonuçları, hasar tazminatını etkileyen unsurlar, noksan sigorta, aşkın sigorta, kısmi sigorta, çifte sigorta,
Sigorta sahtekarlıkları, hasar reasüransı, sigorta branşları temelinde ekspertiz uygulamaları.
Program Seçmeli ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
İK 101 - Davranış Bilimleri
3(3+0+0)
Temel kavramlar ve örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Bireysel Temel Davranış
Modeli. Davranışların temel nedeni olan ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal
kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama (Algılamanın
tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama
hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi). Öğrenme
(Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, davranışsal öğrenme
kuramlarının örgütlerde uygulanması). Kişilik ve Benlik (Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve
özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi). Tutumlar.
Zorunlu ders
İKTİ 141 - İktisada Giriş
2(2+0+0)
Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik
doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz
eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.
Zorunlu ders
MAT 103 - Matematik
2(2+0+0)
Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçel sayılar. Oran ve orantı: Oran ve
orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik
faiz ve faiz problemleri.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
EML 112 - Medeni ve Borçlar Hukuku
3(3+0+0)
Medeni Hukukun konusu, amacı, kapsamı; sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Medeni Hukukun kaynakları,
eşya hukuku kapsamında zilliyetlik, tapu sicili, mülkiyet, şahsın hukuku; özel ve kamu hukukunda Borçlar
Hukukunun yeri, kaynakları, diğer yasalarla ilişkisi; akit, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, akit serbestisi,
temsil türleri, akit türleri, haksız fiilin tanımı ve koşulları, borç ilişkisinin sona ermesi.
231
Zorunlu ders
İKTİ 142 - Makro İktisat
2(2+0+0)
Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm
yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme.
Zorunlu ders
İST 102 - İstatistik
2(1+1+0)
Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans
tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.
Zorunlu ders
MAT 104 - Ticari Matematik
2(1+1+0)
Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, Şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım,
Alaşım, Faiz, İskonto.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
MU 241 - Finansal Yönetim
4(3+1+0)
Finansal amaç ve finans fonksiyonu, gelişmeler ve finansal amaç, enflasyonun finansal yönetimdeki etkileri,
finansal yöneticinin görevleri, finansal yöneticinin organizasyon içerisindeki yeri, finansal analiz ve kontrol,
finansal planlama, finansal gereksinmenin saptanması, proforma bilanço, proforma fon akım tablosu,
finansman kaynakları.
Program Seçmeli ders
MKSP 202 - Vadeli Piyasa İşlemleri
3(3+0+0)
Finansal türev ürünlere giriş; Forward piyasalar, futures anlaşmalar, opsiyonlar, opsiyon değerleme modelleri,
opsiyon fiyatının duyarlılığı, swap işlemleri, Türkiyede vadeli piyasaların gelişimi.
Zorunlu ders
MKSP 204 - Portföy Yönetimi
3(3+0+0)
Yatırım kavramı; risk ve getirinin ölçülmesi; piyasalar ve araçlar; hisse senetlerinin alınıp satılması; portföy
teorisi; sermayenin riskli varlık ile risksiz varlık arasında tahsisi; optimal riskli portföyler; sermaye
piyasalarında denge. Endeks modelleri; pazarın etkinliği; sabit getirili menkul kıymetler; makroekonomi ve
sektör analizi; öz sermaye değerleme modelleri; finansal tablo analizi; portföy performans değerleme;
emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.
Zorunlu ders
MU 252 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2(1+1+0)
Sosyal güvenlik araçları, teknikleri, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta türleri, ihbar ve kıdem
tazminatı, grev ve lokavt kavramı.
Zorunlu ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
MU 152 - Ticaret Hukuku Bilgisi
2(2+0+0)
232
Tanımı, hukuk sistemindeki yeri, ticaret hukukunun kaynakları, Anayasa, kanunlar, Türk Ticaret Kanunu,
diğer kanunlar ticari örf ve adet kuralları, ticari işletme tanımı, ticarethane, fabrika, ticari olarak işletilen diğer
müesseseler, tacir tanımı, tacir sıfatının kazanılması, tazminat davası, genel olarak esnafın tanımı, esnaf
sıfatının tespiti, haksız rekabetin tanımı, unsurları.
Zorunlu ders
MU 224 - Banka Muhasebesi
3(2+1+0)
Banka muhasebesinin özellikleri, Banka tek düzen hesap planı, Kaynak sağlama işlemleri, Mevduat kabulü,
Tasarruf Mevduatı, Ticari Mevduat, Merkez bankası kredilerinden yararlanma, Kredi işlemleri, Kredi
verilmesinde ortak işlemler, Kredilerden alınacak faiz komisyon vergi fonlar, Nakdi krediler, Gayri nakdi
krediler, Mali işlemler, Menkul kıymet alım satımı, Repo işlemleri, Kambiyo işlemleri
Program Seçmeli ders
MU 242 - Mali Tablolar Analizi
4(3+1+0)
Mali tabloların analiz edilmesinin gereği, mali analiz teknikleri, analiz ve yorum, mali analiz çeşitleri, mali
tablolar, gelir tablosu, gelir tablosunun bölümleri, karşılaştırmalı tablolar analizi ve yorumu, yüzde metodu ile
tabloların analizi ve yorumu.
Program Seçmeli ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
233
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ön lisans Programı
Programın Amacı
Türkiye'de ve dünyada, yazılım ve donanım çözümleri geliştirme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli teknik
elemana her zaman ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Programı,
teoriyi pratiğe dönüştürmeyi başarabilen, eğitim ile iş dünyası arasındaki adaptasyon süresini en aza indirgeyen,
ekip çalışmasını özümsemiş, karmaşık teknolojiyle uğraşabilecek ve değişik bilgisayar ortamlarına uyum
sağlayabilecek becerileri elde etmiş, öz güvenli ve motivasyon sahibi, analitik düşünme yeteneği gelişmiş
programcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenciler iki senelik eğitimlerinde, bir yazılım projesini bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu
işlemlerin uygulama sırasını saptayacak, belirli bir programlama dilinde işlemlere karşılık gelen komutları
yazacak, programın amacına uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetleyecek; tasarım, işlem ve fonksiyonların
planlanması, problem çözme ve çözüm geliştirme, karar verme, yönetim, alanlarında yaratıcı donanıma sahip,
üst düzeyde eğitimli bireyler olarak hayata atılırlar.
Ayrıca öğrencilerimiz her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
BTP 103
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
3
1
0
4
BTP 105
Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
2
0
2
4
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
İŞ 143
Genel İşletme
3
0
0
3
MAT 105
Matematik
3
0
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
23
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
BTP 106
Veri Yapıları ve Algoritmalar
2
0
2
4
4
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
MAT 106
Bilgisayar İçin Matematik
3
0
0
3
BTP 102
Bilgisayar Donanımı ve Teknik Destek
2
0
1
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
BTP 108
Bilgisayar Ağ Sistemleri
1
1
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
18
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
BTP 201
Sayısal Sistemler
2
0
2
4
BTP 203
İnternet Programcılığı I
2
0
2
4
BTP 205
Görsel Programlama I
2
0
2
4
BTP 207
İşletim Sistemleri ve Teknik Destek
3
1
0
4
HR 105
İletişim Bilimlerine Giriş
3
0
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
2
0
0
2
4
BTP 209
Programlama I
2
0
2
BTP 211
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme
2
0
2
4
İNB 231
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3
0
0
3
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
DAB 209
Elektronik Ticaret
2
0
0
2
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
2
Önkoşul
234
İK 209
Girişimcilik
2
0
0
Toplam Kredi
2
21
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
BTP 202
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
2
0
2
4
BTP 204
İnternet Programcılığı II
2
0
2
4
BTP 206
Görsel Programlama II
2
0
2
4
BTP 292
Bitirme Projesi
0
4
0
4
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
ST 202
Staj II
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
0
0
0
0
BS 232
Masa Üstü Yayıncılık
3
1
0
4
BTP 210
Programlama II
2
0
2
4
BTP 212
Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler
2
0
2
4
HR 104
Grafik Tasarım
2
0
2
4
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
18
80
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
BTP 102 - Bilgisayar Donanımı ve Teknik Destek
3(2+0+1)
Bilgisayar donanım mimarisi ve işleyişi, Sistem ünitesi ve birimleri, Giriş-çıkış birimleri ve arabirimler,
Bilgisayar sistemlerinin montajı, Bakım-onarım, Teknik destek çalışmaları, Arıza giderme, İşletim sistemi ile
donanım arasında uyum problemleri ve çözüm yöntemleri, bilgisayar performansını artırmak için parça
seçimleri ve uyum.
Zorunlu ders
BTP 103 - Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
4(3+1+0)
Malzeme özellikleri, Hook Yasası, Statik, vektörel ve skaler büyüklükler, Kuvvet, hız, ivme, moment; Dinamik,
Enerji, İş ve güç, verim, Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketi, Elektrik ve manyetizma.
Zorunlu ders
BTP 105 - Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
4(2+0+2)
Problem çözümü ilke ve evreleri, Algoritma ve akış şemaları, Programlama ortamının kullanımı ve kod yazım
kuralları, Sabitler, Değişkenler, Özel kelimeler, Standart veri tipleri, Aritmetik ve mantıksal işlem operatörleri,
Kontrol deyimleri ve döngüler, Diziler, Matrisler, Standart fonksiyonlar, Örnek algoritmalar, Grafik.
Zorunlu ders
BTP 106 - Veri Yapıları ve Algoritmalar
4(2+0+2)
Özel amaçlar için kullanılabilecek veri tipleri, İşaretçiler ve çeşitleri, Kendini çağıran fonksiyonlar, Sıralama ve
arama algoritmaları, Kuyruk yapısı kavramı ve işlemleri, Linkli liste kavramı, Linkli liste üzerinde yapılan
işlemler, Linkli yığınlar ve kuyruklar, Ağaç yapısı ve kavramı, Bilgisayar portlarını kullanıp kontrol etme.
Zorunlu ders
BTP 108 - Bilgisayar Ağ Sistemleri
2(1+1+0)
Bilgisayar Ağlarına Giriş, LAN ve WAN kavramları, Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Kablolar, Ağ Donanım
Elemanları, Repeater, Bridge, Router, Anahtarlar ve Ethernet kavramlarının tanıyabilme, Ağ Protokolleri.
235
Zorunlu ders
BTP 201 - Sayısal Sistemler
4(2+0+2)
Sayısal kavramlar, Sayı sistemleri, Mantık devreleri, Mantık ifadelerinin sadeleştirilmesi, Bilişimsel devreler,
Flip-floplar, Sayıcılar, Kaydedici ve tutucular, Bellek birimleri, Algoritmik durum makineleri, Dönüştürücüler,
Sayısal modülasyonlar.
Zorunlu ders
BTP 202 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
4(2+0+2)
Yapısal sorgulama diline giriş, Komutlar, Veri tipleri, Dosya yapıları, Dosya yapılarına erişim, Dosyalar
üzerinde işlemler, Dosyada sıralama, Dosyada arama, Dosyada listeleme, Tablolar, Sorgulama, SQL, Formlar,
Makro hazırlama, Rapor hazırlama, Web bağlantılı veritabanı oluşturma.
Zorunlu ders
BTP 203 - İnternet Programcılığı I
4(2+0+2)
Temel İnternet Kavramları, Web Tasarımına Giriş, HTML Editörleri, Tasarım ve Planlama, HTML, CSS
uygulamaları ve DHTML.
Zorunlu ders
BTP 204 - İnternet Programcılığı II
4(2+0+2)
Dinamik web sayfaları ve CGI Dilleri, HTML form komutları ve skriptleri, php ve mySQL çözümleri, Sunucu
ayarları,Veritabanı kullanımı, İnternet uygulamaları, Web sitesi güvenliği.
Zorunlu ders
BTP 205 - Görsel Programlama I
4(2+0+2)
Kullanılan programlama dilinin program kurulumu, Programlama ortamındaki araçlar, Temel bileşenler ve
tanımlamalar, Bileşen özellikleri ve olaylar, Değişkenler, Kontrol deyimleri ve döngüler, Nesneye yönelik
programlama temelleri.
Zorunlu ders
BTP 206 - Görsel Programlama II
4(2+0+2)
Bileşenlerin ileri düzey kullanımı, Çok formlu uygulamalar, Veritabanı oluşturma, Oluşturulan veri tabanına
ulaşma, Veri girme, Sorgulama ve raporlama, Kullanılabilir bir veri tabanı planlama ve yazılımını hazırlama,
İnternet uygulamaları.
Zorunlu ders
BTP 207 - İşletim Sistemleri ve Teknik Destek
4(3+1+0)
Çok kullanıcılı işletim sistemini tanıyabilme ve kurabilme, Dosya ve dizin işlemleri, Yönetim sistemi, Internet
araçları (Mail, FTP, Telnet gibi yazılımlar), Çok kullanıcılı işletim sistemi kurulumu ve ayarları.
Zorunlu ders
BTP 209 - Programlama I
4(2+0+2)
Microsoft.Net ortamında yazılım geliştirme, Temel kavramlar, Yapısal deyimler ve komutlar, Döngü, Dallanma
ve dizi yapıları, Standart ve kullanıcının hazırladığı fonksiyonlar.
Program Seçmeli ders
BTP 210 - Programlama II
4(2+0+2)
Microsoft.Net ortamında yazılım geliştirme. Grafik ortamına geçiş ve temel grafik fonksiyonlarını kullanarak
grafik oluşturma. Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak bilgisayarı kontrol edebilme,
uygulamalar.
Program Seçmeli ders
BTP 211 - Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme
4(2+0+2)
Araç çubuklarının tanıtımı, 2D ve 3D çizim elemanlarını tanıma ve kullanma, 2D ve 3D elemanlardan yeni
çizim elemanları elde etme, Yapılan çizimler üzerinde düzenleme ve değiştirmeler yapma, Çizimlere hareket
verme, Çizimlere ışık, kamera, malzeme giydirme özelliklerini ekleme.
Program Seçmeli ders
BTP 212 - Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler
4(2+0+2)
236
Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı, Mikroişlemciler ile mikrodenetleyicilerin karşılaştırılması,
Mikroişlemci/Mikrodenetleyici sisteminin kurulması, Programlamaya giriş, Giriş-çıkış işlemleriyle ilgili temel
kavramlar, Giriş-çıkış aygıtlarını programlama, Sayıcılar-zamanlayıcılar, Kesilim(Interrupt), ADC/DAC
uygulamaları.
Program Seçmeli ders
BTP 292 - Bitirme Projesi
4(0+4+0)
Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak,
derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.
Zorunlu ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
COME 101 - BİM 101 Bilgisayara Giriş
3(2+0+2)
Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine
giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve
sunum yazılımları kullanımı.
Servis ders
İŞ 143 - Genel İşletme
3(3+0+0)
İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri,
İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü
ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.
Zorunlu ders
MAT 105 - Matematik
3(3+0+0)
Sayılar: Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, gerçek sayılar, karmaşık sayılar. Üslü ve köklü ifadeler,
mutlak değer, temel özdeşlikler, birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Fonksiyonlar, bileşke, ters
fonksiyon. Birinci ve ikinci derceden fonksiyonlar ve grafikleri, polinomlar. Trigonometri, trigonometrik
oranlar, trigonometrik özdeşlikler, trigonometrik fonksiyonlar. üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Limit,
süreklilik. Türev ve uygulamaları.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
MAT 106 - Bilgisayar İçin Matematik
3(3+0+0)
Mantık ve kümeler, sayı kümeleri. Doğal sayıların ondalık yazılışı, herhangibir tabana göre yazılış, modüler
aritmetik. Permütasyon, kombinasyon ve olasılık. Doğrusal denklem sistemleri, matrisler, determinantlar.
Vektör uzayları.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
DAB 209 - Elektronik Ticaret
2(2+0+0)
Elektronik ticarete giriş, temel terimler ve tanımlamalar, internet ekonomisi ve trendler, elektronik pazar
yapısı, işletmeden nihai tüketiciye ve işletmeler arası elektronik ticaret işlemleri; internette pazarlama ve
enformasyon, online tüketici davranışı, web üzerinde ürün geliştirme, internette fiyatlandırma, tutundurma,
satış teknikleri, e-ticaret ve lojistik yönetimi, internette güvenlik ve yasal çerçeve; uygulama örnekleri.
Zorunlu ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
237
Program Seçmeli ders
İK 209 - Girişimcilik
2(2+0+0)
Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar;
Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran
eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam
istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına
öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.
Program Seçmeli ders
HR 105 - İletişim Bilimlerine Giriş
3(3+0+0)
Bu dersin amacı öğrencilere iletişimin temel sürecini, çeşitli tanımlarını, farklı iletişim kategorilerini ve
türlerini, iletişim teknolojilerinin gelişimi, temel iletişim modellerini öğretmektir. Derste ayrıca iletişim
araştırmalarının tarihsel gelişimi, amaçları ve temel yöntemleri ele alınacak ve iletişimin bir bilim olarak
sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenecektir.
Zorunlu ders
BS 232 - Masa Üstü Yayıncılık
4(3+1+0)
Masa üstü yayıncılıkta kullanılan Microsoft Publisher 2007 gibi programların kullanımı, Yazı yazma teknikleri,
Yazım kuralları ve noktalama işaretleri, Resmi ve ticari yazışma şekilleri, Rapor yazma esasları, Yazışma
teknikleri, Dosyalama ve arşivleme teknikleri.
Program Seçmeli ders
HR 104 - Grafik Tasarım
4(2+0+2)
İletişimde grafik düzenleme, Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde görsel imajın gücü, grafik imajda estetik, renk,
çizgi, ton, biçim. İzleyiciyi ikna etmede kullanılan logo oluşturma ve görsel imaj. Grafik tasarım ve
uygulamaları.
Zorunlu ders
İNG 262 - Mesleki Yabancı Dil II
3(2+2+0)
Bu ders İNG 261 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri iş yaşamında
İngilizce kullanımı ile ilgili yabancı dil bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Zorunlu ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
238
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Ön lisans Programı
Programın Amacı
Türkiye’nin komşuları ve dünya ile giderek artan ticari ilişkileri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği konusunda
karşılaşılan uyum sorunları, küreselleşmenin kendine özgü kural ve dinamikleri, bu sektörde iyi yetişmiş insan
gücünü öncelikli bir gereksinim haline getirmektedir. Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Önlisans Programının amacı,
öğrencilerinin hukuki, ekonomik, politik ve sosyal teorilerden oluşan akademik bilgilerle ve mesleki beceri,
mesleki yabancı dil, mesleki otomasyon programı ile donanımda olmalarını sağlamaktır. İyi eğitilmiş, mesleki
sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programımızın temel
hedeflerini oluşturmaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz, her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
İŞ 143
Genel İşletme
3
0
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
DAB 101
Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar
3
0
0
3
İKTİ 141
İktisada Giriş
2
0
0
2
MAT 103
Matematik
2
0
0
2
MU 151
Genel Hukuk Bilgisi
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
21
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
İŞ 144
Muhasebeye Giriş
2
1
0
3
MAT 104
Ticari Matematik
1
1
0
2
İST 102
İstatistik
1
1
0
2
DAB 102
İhracat Uygulaması
2
0
0
2
DAB 104
İthalat Uygulaması
2
0
0
2
İKTİ 142
Makro İktisat
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
19
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
DAB 207
Taşımacılık ve Lojistik Yönetimi
3
0
0
3
DAB 201
Gümrük Rejimleri I
3
0
0
3
DAB 203
İhracat Pazarlaması
3
0
0
3
DAB 205
Uluslararası İktisat
2
0
0
2
DAB 209
Elektronik Ticaret
2
0
0
2
DAB 211
İhracat Mevzuatı
2
0
0
2
DAB 213
İthalat Mevzuatı
2
0
0
2
DAB 215
Avrupa Birliği Tarihçesi
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
2
0
0
2
DAB 217
AB Program ve Fonları
3
0
0
3
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
DAB 219
AB Ortak Tarım Politikası
2
0
0
2
Önkoşul
239
DAB 221
AB İnsan Hakları Temel Felsefesi
2
0
0
2
HR 213
Marka ve Marka Stratejileri
2
0
0
2
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
Toplam Kredi
2
21
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
DAB 202
Gümrük Rejimleri II
3
0
0
3
2
DAB 204
Gümrük Birliği ve Türk Sanayinin Rekabet Gücü
2
0
0
DAB 206
Dış Ticarette Paket Program Kullanımı
1
0
1
2
DAB 208
Dış Ticaretin Finansmanı
2
0
0
2
DAB 210
AB-Türkiye İlişkileri
2
0
0
2
MU 152
Ticaret Hukuku Bilgisi
2
0
0
2
MU 218
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
1
1
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
ST 202
Staj II
0
0
0
0
0
1
0
0
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
DAB 212
AB Ortak Ticaret Politikası ve Devlet Yardımları
3
0
0
3
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
DAB 214
Avrupa Birliğinde Ekonomik ve Parasal Birlik
2
0
0
2
BNS 232
Bankacılık ve Fon Yönetimi
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
17
78
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
DAB 101 - Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar
3(3+0+0)
Uluslararası Ticaretin tanımı, tarihçesi, uluslararası ticarette kullanılan terimlerin açıklanması, akreditiflerde
uluslararası kurallar, alıcı ve satıcılar arasında düzenlenen sözleşme tipleri, sözleşmeden doğan
yükümlülüklerin yerine getirilme biçimleri ile dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgelerin tanımı ve
düzenlenme şekilleri.
Zorunlu ders
DAB 102 - İhracat Uygulaması
2(2+0+0)
Uluslararası ticarette kullanılan belgelerin incelenmesi, ihracat işlemlerine ilişkin hükümler ve uygulama
esasları, fiili ihracattan önce yapılan işlemler ile fiili ihracatı takiben yapılacak işlemler.
Zorunlu ders
DAB 104 - İthalat Uygulaması
2(2+0+0)
İthalat işlemleri ödeme yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve ithalat mevzuatı ile ilişkisi, ithalat ödemeleri ile
ilgili olarak banka açısından ithalat mevzuatı, ithalat işlemlerinde taahhüt şekilleri ve örnek olay incelemesi.
Zorunlu ders
DAB 201 - Gümrük Rejimleri I
3(3+0+0)
Gümrük tanımı, önemli terimlerin açıklanması, Türk Gümrük Mevzuatı, eşyanın yurda gelmesi ve gitmesi ile
ilgili olarak yapılan işlemler, sundurma-antrepo-fiktif antrepo- giriş rejimlerinin açıklanması, gümrük
vergilerinin tahakkuku, geçici kabul ve geçici muaflık rejimlerinde uygulanacak işlemler ve sınır rejimi.
Zorunlu ders
DAB 202 - Gümrük Rejimleri II
3(3+0+0)
240
Transit, Aktarma ve Çıkış Rejimlerinin tanımı ve uygulanması; geçici çıkış ve geri gelen eşya işlemleri;
gümrük giriş tarife cetveli; ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında kanun uygulaması.
Zorunlu ders
DAB 203 - İhracat Pazarlaması
3(3+0+0)
Geleneksel ve modern pazarlama anlayışı, Pazar ve pazar kriterleri, ürün, pazarlama kurumları, ihracat
pazarlamasına etki eden faktörler, dış pazar araştırması, pazarlama stratejisi saptama, dağıtım kanallarının
seçimi, satış ve tutundurma faaliyetleri; pazarlama stratejisi ve politikası, ihracat pazarlamasında gerekli
başvuru bilgileri.
Zorunlu ders
DAB 204 - Gümrük Birliği ve Türk Sanayinin Rekabet Gücü
2(2+0+0)
AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasına tarihsel yaklaşım, Gümrük Birliğinin organizasyon yapısı, Gümrük
Birliği ile ilgili temel terimler, ortak ticaret politikaları, Maastricht kriterleri ve ortak para birliği, Türk
ekonomisinin dış ticaret yönünden yapısal değişimi, sektörel analizler.
Zorunlu ders
DAB 205 - Uluslararası İktisat
2(2+0+0)
Uluslararası ticaretle ilgili klasik, Neo-Klasik ve güncel teoriler, gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar, kotalar,
dünya ticaretinde liberalleşme akımları, ekonomik entegrasyonlar, ödemeler dengesi ve döviz piyasaları.
Zorunlu ders
DAB 206 - Dış Ticarette Paket Program Kullanımı
2(1+0+1)
İhracat entegre programı: İhracat sipariş takibi-ihracat yükleme takibi ve ihracat evrakları hazırlama-ihracat
geçici kabul takibi- ihracat dahilde işleme takibi-ihracat Eximbank kredi takibi- ihracat Dab takibi- raporlama
örnekleri. Gümrük işlemleri programı: Gümrük tahakkuk hesaplaması, G.T.I.P, Mevzuat ve kur takibi-Tek
İdari belge- devam formu- Ekli Liste ve Kıymet Bildirim formu basımı- fatura- dekont basımı- cari hesap, çek,
senet takibi.
Zorunlu ders
DAB 207 - Taşımacılık ve Lojistik Yönetimi
3(3+0+0)
Lojistiğin tanımı, lojistik modelin kurulması ve en-iyileştirme çalışmaları, lojistik grubu organizasyonu; lojistik
hizmetlerin kapsamı; fiziksel dağıtım, nakliye, sigorta ve depolama, nakliyede kullanılan belgeler, lojistik
teknik hizmetler şartnamesi, lojistik hizmet çerçeve sözleşmeleri ve uygulamalar.
Zorunlu ders
DAB 208 - Dış Ticaretin Finansmanı
2(2+0+0)
İthalatın iç ve dış kredilerle finanse edilme olanakları ve koşulları; ihracatın iç ve dış kredilerle finanse edilme
olanakları ve koşulları.
Zorunlu ders
DAB 209 - Elektronik Ticaret
2(2+0+0)
Elektronik ticarete giriş, temel terimler ve tanımlamalar, internet ekonomisi ve trendler, elektronik pazar
yapısı, işletmeden nihai tüketiciye ve işletmeler arası elektronik ticaret işlemleri; internette pazarlama ve
enformasyon, online tüketici davranışı, web üzerinde ürün geliştirme, internette fiyatlandırma, tutundurma,
satış teknikleri, e-ticaret ve lojistik yönetimi, internette güvenlik ve yasal çerçeve; uygulama örnekleri.
Zorunlu ders
DAB 210 - AB-Türkiye İlişkileri
2(2+0+0)
Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi, kronolojisi, kurumsal yapısı, hukuki altyapısı; ortaklığın
temel belgeleri (Ankara Anlaşması, katma protokol, Uyum anlaşmaları), Ortaklık dönemleri, tam üyelik
başvurusu, Gümrük Birliği anlaşması, Helsinki zirvesi sonrası adaylık süreci, ulusal program çerçevesinde
yürütülen çalışmalar ve izleme çizelgeleri.
Zorunlu ders
DAB 211 - İhracat Mevzuatı
2(2+0+0)
İhracat Rejim kararının açıklanması; bu konuda yayımlanmış ve yürürlükte olan yönetmelik ve tebliğlerin
incelenmesi, ihracata yönelik devlet yardımları, dahilde ve hariçte işleme rejimleri, kambiyo mevzuatı.
Zorunlu ders
DAB 212 - AB Ortak Ticaret Politikası ve Devlet Yardımları
3(3+0+0)
241
AB ortak dış ticaret politikasının tarihsel gelişimi, amacı ve araçları; ABde anti damping ve anti sübvansiyon
düzenlemeleri; ABde ortak pazara uygun devlet yardımları, ABde ortak pazara uygun olmayan devlet
yardımları.
Program Seçmeli ders
DAB 213 - İthalat Mevzuatı
2(2+0+0)
İthalat Rejim kararının açıklanması; bu konuda yayınlanmış ve yürürlükte olan yönetmelik ve tebliğlerin
incelenmesi
Zorunlu ders
DAB 214 - Avrupa Birliğinde Ekonomik ve Parasal Birlik
2(2+0+0)
Entegrasyon teorileri, Roma Anlaşması ve ABnin Kuruluş aşamasında parasal gelişmeler, Avrupa Para Sistemi
öncesi gelişmeler, Avrupa Para Sistemi, unsurları ve işleyişi, Avrupa para sisteminden tek paraya geçiş, tam
bütünleşme yolunda ekonomik ve parasal birlik ile ilgili güncel gelişmeler.
Program Seçmeli ders
DAB 215 - Avrupa Birliği Tarihçesi
2(2+0+0)
Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi, amaç ve ilkeleri, Roma Anlaşması, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, Avrupa
Atom Enerjisi Birliği, Avrupa Birliğinin kurulması ve gelişmesi, örgütün kurumsal yapısı ve işleyişi, Avrupa Tek
Pazarı, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi, Maastricht Anlaşması, Ankara Anlaşması ve
protokol hükümleri, Gümrük Birliği, ABne tam üyelik süreci.
Zorunlu ders
DAB 217 - AB Program ve Fonları
3(3+0+0)
Ulusal Ajansın kuruluş amacı, genel eğitim programları (Socrates), mesleki eğitim programları (Leonardo Da
Vinci), AB gençlik ve eğitim programları (Youth), Yüksek Öğretim programları (Erasmus), Lingua ve diğer
programlar, fonlardan yararlanma koşulları ve olanakları.
Program Seçmeli ders
DAB 219 - AB Ortak Tarım Politikası
2(2+0+0)
Ankara Anlaşması, Katma Protokol, 1/96 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, AB müktesebatı, Türk Mevzuatında
mevcut durum, ortak tarım politikası oluşturulmasında ilişkin hukuki ve kurumsal düzenlemeler, nihai hedef
ve Türkiyenin tarım alanında alması gereken önlemler
Program Seçmeli ders
DAB 221 - AB İnsan Hakları Temel Felsefesi
2(2+0+0)
İnsan haklarının tarihçesi ve gelişimi, insan haklarına güncel yaklaşımlar, uluslararası hukukta insan hakları,
insanlığa karşı işlenen suçlar ve uluslararası sorumluluk sorunu, Türkiyede insan haklarına yaklaşım ve
alınması gerekli önlemler, insan haklarına karşılaştırmalı yaklaşım.
Program Seçmeli ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
İKTİ 141 - İktisada Giriş
2(2+0+0)
Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik
doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz
eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.
Zorunlu ders
İŞ 143 - Genel İşletme
3(3+0+0)
İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri,
İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü
ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.
Zorunlu ders
MAT 103 - Matematik
2(2+0+0)
Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçel sayılar. Oran ve orantı: Oran ve
orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik
faiz ve faiz problemleri.
Zorunlu ders
242
MU 151 - Genel Hukuk Bilgisi
2(2+0+0)
Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer
sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf
kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
İKTİ 142 - Makro İktisat
2(2+0+0)
Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm
yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme.
Zorunlu ders
İST 102 - İstatistik
2(1+1+0)
Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans
tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.
Zorunlu ders
İŞ 144 - Muhasebeye Giriş
3(2+1+0)
Muhasebenin tanımı ve gelişimi; Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri; Bilanço kavramı ve temel bilanço
eşitliği; Gelir tablosu; Hesap kavramı ve hesapların işleyişi; Hesap planı, muhasebeyle ilgili defter ve belgeler;
Muhasebe süreci, ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri; KDV hesapları
ve işleyişi.
Zorunlu ders
MAT 104 - Ticari Matematik
2(1+1+0)
Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, Şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım,
Alaşım, Faiz, İskonto.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
HR 213 - Marka ve Marka Stratejileri
2(2+0+0)
Marka kavramı, marka oluşturma yöntemleri, marka tescili, marka ile ilgili kararlar, marka ismi seçiminde
dikkate alınan faktörler, marka konumlandırma.
Zorunlu ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
BNS 232 - Bankacılık ve Fon Yönetimi
2(2+0+0)
Para ve para piyasaları, Türk Lirası pozisyon yönetimi, Merkez Bankası Analitik Bilançosu, borsanın tanımı ve
işlevleri, döviz pozisyon yönetimi, döviz pozisyon yönetimine ilişkin düzenleme ve uygulamalar, bankalarda
risk türleri ve özellikleri, spot işlemler, vadeli işlemler, prim ve iskonto, swap kotasyonları ve işlemleri,
örneklerle vadeli kur hesaplama yöntemleri.
Zorunlu ders
İNG 262 - Mesleki Yabancı Dil II
3(2+2+0)
Bu ders İNG 261 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri iş yaşamında
İngilizce kullanımı ile ilgili yabancı dil bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.
243
Zorunlu ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
MU 152 - Ticaret Hukuku Bilgisi
2(2+0+0)
Tanımı, hukuk sistemindeki yeri, ticaret hukukunun kaynakları, Anayasa, kanunlar, Türk Ticaret Kanunu,
diğer kanunlar ticari örf ve adet kuralları, ticari işletme tanımı, ticarethane, fabrika, ticari olarak işletilen diğer
müesseseler, tacir tanımı, tacir sıfatının kazanılması, tazminat davası, genel olarak esnafın tanımı, esnaf
sıfatının tespiti, haksız rekabetin tanımı, unsurları.
Zorunlu ders
MU 218 - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
2(1+1+0)
İthalat ve ihracat işleri ile ilgili temel kavramlar, ithalat ve ihracat işlemlerine ait ödeme şekilleri, dış ticaret ile
ilgili işletmelere ait hesap planı ve muhasebe işlemleri, ithalat ve İhracatla ile ilgili uygulama örnekleri ve
muhasebeleştirilmesi.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
244
Emlak ve Emlak Yönetimi Ön lisans Programı
Programın Amacı
Dünyada ve ülkemizde konut, bina, site, alışveriş merkezleri yatırımlarının finansmanında; arsa-konut-ticaret ve
hizmet binalarının alım-satımına konu olan emlak sektörü pazarında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu
gelişmeler nedeniyle, emlak ve emlak yönetimi sektöründe, iyi eğitilmiş, pazarlama, yönetim, gayrimenkul
değerleme uzmanlarına gereksinim artmaktadır. Bunun yanısıra, gayrimenkul değerleme raporlarının
düzenlenmesinde uluslararası değerleme standartlarına uyum sağlamak ülkemiz için bir zorunluluk olarak
değerlendirilmektedir.
Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı, uluslararası meslek standartlarına uygun teorik ve pratik
bir eğitim uygulamasını gerçekleştirerek, öğrencilerin bilimsel yöntemler ışığında gayrimenkul değerleme
çalışması yapabilme yeteneğini kazanmalarını sağlamak, sektörde ulusal ve uluslararası kuruluşların gereksinim
duyduğu mesleki sorumluluk sahibi, iş ahlakı bilinci gelişmiş uzman ara eleman niteliğinde gençler
yetiştirmektir.
Ayrıca öğrencilerimiz, her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
İŞ 143
Genel İşletme
3
0
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
İK 101
Davranış Bilimleri
3
0
0
3
İKTİ 141
İktisada Giriş
2
0
0
2
MAT 103
Matematik
2
0
0
2
MU 151
Genel Hukuk Bilgisi
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
0
21
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
İŞ 144
Muhasebeye Giriş
2
1
0
3
EML 102
Gayrimenkulde Temel Kavramlar
3
0
0
3
EML 112
Medeni ve Borçlar Hukuku
3
0
0
3
İKTİ 142
Makro İktisat
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
EML 104
Emlak İşletmeciliği
2
0
0
2
MAT 104
Ticari Matematik
1
1
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
21
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
4
EML 217
İmar ve Belediye Mevzuatı
4
0
0
EML 205
Gayrimenkul Değerleme İlkeleri
3
0
0
3
EML 207
Gayrimenkul Finansmanı
3
0
0
3
EML 215
Gayrimenkul Mevzuatı I
3
0
0
3
EML 201
Emlak Pazarlama Yönetimi
2
0
0
2
EML 203
Emlakın Mali Yönü ve Vergiler
2
0
0
2
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
Önkoşul
Önkoşul
245
EML 209
Arsa ve Yapı Kooperatifçiliği
3
0
0
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
EML 223
Emlak Piyasası ve Güncel Gelişmeler
2
0
0
2
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
2
İK 209
Girişimcilik
2
0
0
2
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl IV
3
19
T
U
L
Kr
EML 206
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
3
0
0
3
EML 208
Vaka Çalışması ve Raporlama
2
1
0
3
EML 216
Gayrimenkul Mevzuatı II
3
0
0
3
EML 202
Gayrimenkul Değerleme Teknikleri
3
0
0
3
EML 204
Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması
2
0
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
0
0
0
0
ST 202
Staj II
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
EML 222
Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği
2
1
0
3
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
EML 224
Emlak Geliştirme
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
16
77
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
EML 102 - Gayrimenkulde Temel Kavramlar
3(3+0+0)
Teknik yönden, kullanım yönünden ve yasalar açısından bina ve yapı kavramı ile arsa ve arazi kavramlarının
tanımlanması; bir gayrimenkulün çevresini tanıma, komşu binaların ve fonksiyonlarının tespiti, arsa kullanım
sınırları ve konuya ilişkin dosya düzenleme tekniği; teknik paftalar ve yasal çerçeve; yapı düzenleri ve bunlara
ilişkin yönetmelikler; bahçe mesafelerini, proje ölçeklerini anlama ve tanımlama ile örnek projeler.
Zorunlu ders
EML 104 - Emlak İşletmeciliği
2(2+0+0)
Emlak İşletmeciliğinin tanımı ve tarihsel gelişimi, emlak işletmecisinin görevleri; Türkiyedeki ve Avrupadaki
Emlakçılık Mevzuatının karşılaştırılması, Emlak Müşavirliği ve Emlak Komisyonculuğu yasasına ilişkin
değerlendirmeler; emlak işletmeciliği kapsamına giren hizmetler; bir emlak işletmesinde bulunması gereken
asgari nitelikler, emlak işletmesinin kuruluşu, faaliyet biçimi, franchising sistemi, müşterilerle imzalanan
sözleşme örnekleri; pazarlanması üstlenilen bir satılık gayrimenkule ilişkin yapılması gereken işlemler; alımsatımda ve kiralamalarda yapılması gereken işlemler.
Zorunlu ders
EML 112 - Medeni ve Borçlar Hukuku
3(3+0+0)
Medeni Hukukun konusu, amacı, kapsamı; sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Medeni Hukukun kaynakları,
eşya hukuku kapsamında zilliyetlik, tapu sicili, mülkiyet, şahsın hukuku; özel ve kamu hukukunda Borçlar
Hukukunun yeri, kaynakları, diğer yasalarla ilişkisi; akit, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, akit serbestisi,
temsil türleri, akit türleri, haksız fiilin tanımı ve koşulları, borç ilişkisinin sona ermesi.
Zorunlu ders
EML 201 - Emlak Pazarlama Yönetimi
2(2+0+0)
Gayrimenkul geliştirmenin süreci ve pazarlamanın yeri, genel pazarlama yöntemleri, pazar fırsatlarının
belirlenmesi, hedef pazarın incelenmesi ve seçilmesi, pazarlama stratejisinin yaratılması ve uygulanması.
Zorunlu ders
246
EML 202 - Gayrimenkul Değerleme Teknikleri
3(3+0+0)
Bina, Arazi ve Arsanın tanımı; bina, arazi ve arsa değerleme yöntemleri; maliyet yaklaşımı, satışların
karşılaştırılması yaklaşımı, gelir kapitalizasyonu yaklaşım yöntemlerinin değerleme teknikleri olarak
uygulanması; değer göstergelerinin uzlaştırılması ilke ve koşulları; değerleme raporu düzenleme yönteminin
öğrenilmesi, en etkin ve verimli kullanım analizi.
Zorunlu ders
EML 203 - Emlakın Mali Yönü ve Vergiler
2(2+0+0)
Gayrimenkul alımında yerine getirilmesi gerekli olan işlemlerin açıklanması, belgelerin tanıtılması,
doldurulması gereken formların düzenleniş şekilleri; gayrimenkul satışında, incelenmesi gereken kayıtlar ve
belgelerin açıklanması, örnekleri ile bu belgelerin incelenmesi, ödenecek harç ve vergilerin hesaplanma
yöntemleri, satış ve vergi değerlerinin hesaplanma şekilleri.
Zorunlu ders
EML 204 - Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması
2(2+0+0)
Tarihi ve Doğal varlıkların tanımı; doğal, fiziksel ve biyolojik çevrenin açıklanması; oluşturulan fiziksel ve tarihi
çevrelerin özellikleri, çevre sorunları ve çözüm alternatifleri, çevre sorunlarının giderilmesinde çevreci yönetim
ilkeleri, sürdürülebilir çevre ve çevre hukuku hakkında genel bilgiler.
Zorunlu ders
EML 205 - Gayrimenkul Değerleme İlkeleri
3(3+0+0)
Değerlemelerin ve değerin doğası, profesyonel değerleme uzmanının nitelikleri, gayrimenkul piyasaları,
değerleme süreci, para ve sermaye piyasalarında ipotek hesaplamaları, veri toplama ve analiz yöntemleri,
komşuluk çevresinin ve bölgelerin tanımı, özellikleri, bina tanımı, gayrimenkulün en etkin ve verimli kullanımı
ilkeleri.
Zorunlu ders
EML 206 - İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
3(3+0+0)
İnşaat faaliyetinde ticari kazanç, değer artışı kazancı, ,inşaat taahhüt işlerinde kesin kabul, geçici kabul, hak
ediş belgeleri, faturalandırma işlemleri, vergi tevkifatı (stopaj); yıllara yayılan inşaat taahhüt işlerinde kesilen
vergilerin mahsubu, vadesi, finansman giderlerinin kısıtlanması, KDV istisnası; inşaat işlerinde KDV uygulama
örnekleri, yapı kooperatiflerinde ve inşaat işlerinde tek düzen hesap planı, işleyişi, uygulaması.
Zorunlu ders
EML 207 - Gayrimenkul Finansmanı
3(3+0+0)
Basit ve bileşik faiz hesapları, paranın zaman değeri, ipotek kredileri, para ve sermaye piyasalarının
gayrimenkul finansmanındaki işlevleri, doğrudan kapitalizasyon ve getiri kapitalizasyonu yöntemlerinin
açıklanması, problem ve vaka çözümleri.
Zorunlu ders
EML 208 - Vaka Çalışması ve Raporlama
3(2+1+0)
Emlak değerleme ilkeleri ve teknikleri dersinde öğretilen değerleme yöntemleri ışığında yerel piyasaya ilişkin
örneklerin tartışılması; vaka çözüm ve rapor düzenleme çalışmalarıyla öğrencilerin analiz becerilerinin
artırılması.
Zorunlu ders
EML 209 - Arsa ve Yapı Kooperatifçiliği
3(3+0+0)
Kooperatif tanımı, kooperatifçilik ilkeleri, kooperatifçiliğin tarihçesi, konut kooperatifçiliğinin gelişimine ilişkin
sayısal analizler, konut üretiminde yapı izinleri, yapı alanlarının ortalama büyüklükleri, kentleşme, konut ve
arsa gereksinmesi, konut varlığımız, toplu konut uygulamaları, kent kooperatifçiliğinin özellikleri, arsa ve yapı
kooperatifçiliği, ülkemizdeki arsa ve yapı kooperatifçiliğinde yaşanan hukuki sorunlar ve çözüm seçenekleri.
Program Seçmeli ders
EML 215 - Gayrimenkul Mevzuatı I
3(3+0+0)
Gayrimenkul mülkiyetinin tanımı, konusu, kapsamı; gayrimenkul mülkiyetinin çeşitleri, gayrimenkul mülkiyeti
edinilmesinde yasal prosedürler, tescilsiz edinimler (iktisaplar) ve diğer iktisap sebepleri.
Zorunlu ders
EML 216 - Gayrimenkul Mevzuatı II
3(3+0+0)
Mülkiyet hakkını edinme ve kullanma biçimleri, gayrimenkul işlemlerinde başkası adına tasarruf yetkisi,
velayet, vesayet, kayyumluk, vekalet durumlarında hukuki yetki ve sorumluluklar; tapu siciline ilişkin genel
bilgiler, tapu sicilini oluşturan kayıt ve belgeler, tapu sicilinde tescili gereken haklar ile tapu siciline şerhi
gereken haklar ve beyanlar.
Zorunlu ders
EML 217 - İmar ve Belediye Mevzuatı
4(4+0+0)
247
Türkiyede yasal çerçevede yerleşim süreci, yürürlükteki imar mevzuatı, imar planları ve imar durumları, imar
planlarında süreç, imar planlarının uygulanabilirliği ve uygulanması, plan dışı uygulamalar, uygulamalardan
örnek belgeleri tanımlama.
Zorunlu ders
EML 222 - Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği
3(2+1+0)
Bina yönetimi ve site işletmeciliğinin tanımı, özellikleri, çalışma programları, işletme projeleri, personel
yönetimi ve sözleşme şekilleri, ücret bordrolarının düzenlenmesi, ihbar ve kıdem tazminatları, karşılaşılan
sorunlar ve çözümleri, kapıcı konutunun tahliyesi halleri, yıllık ve periyodik bakımlar, yenilemeler, bahçe ve
çevre düzenlemeleri, site içi ve apartman içi ilişkilerde uyulması gerekli kurallar, personel eğitimi, kiracı ve
mesken sahipleri ile ilgili sorunlar ve çözüm yöntemleri.
Program Seçmeli ders
EML 223 - Emlak Piyasası ve Güncel Gelişmeler
2(2+0+0)
Türkiyede emlak piyasasının bugünkü durumu, gelecekte yaşanabilecek gelişmelerin öngörülerin analizi;
emlak piyasasında dünyada ve ülkede yaşanan yasal, finansal, teknik sorunların ve çözüm seçeneklerinin
tartışılması.
Program Seçmeli ders
EML 224 - Emlak Geliştirme
2(2+0+0)
Emlak geliştiricinin tanımı ve özellikleri, yatırım ön kararı, yer seçimi, arazi temini, imar alınması, piyasa
araştırması, ön fizibilite çalışmasının içeriği, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, inşaat işlerinin ihalesi,
inşaatın yapımı, denetimi, pazarlama ve satış, binanın bakım, işletme ve yönetim planı.
Program Seçmeli ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
İK 101 - Davranış Bilimleri
3(3+0+0)
Temel kavramlar ve örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Bireysel Temel Davranış
Modeli. Davranışların temel nedeni olan ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal
kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama (Algılamanın
tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama
hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi). Öğrenme
(Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, davranışsal öğrenme
kuramlarının örgütlerde uygulanması). Kişilik ve Benlik (Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve
özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi). Tutumlar.
Zorunlu ders
İKTİ 141 - İktisada Giriş
2(2+0+0)
Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik
doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz
eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.
Zorunlu ders
İŞ 143 - Genel İşletme
3(3+0+0)
İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri,
İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü
ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.
Zorunlu ders
MAT 103 - Matematik
2(2+0+0)
Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçel sayılar. Oran ve orantı: Oran ve
orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik
faiz ve faiz problemleri.
Zorunlu ders
MU 151 - Genel Hukuk Bilgisi
2(2+0+0)
Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer
sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf
kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
248
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
İKTİ 142 - Makro İktisat
2(2+0+0)
Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm
yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme.
Zorunlu ders
İŞ 144 - Muhasebeye Giriş
3(2+1+0)
Muhasebenin tanımı ve gelişimi; Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri; Bilanço kavramı ve temel bilanço
eşitliği; Gelir tablosu; Hesap kavramı ve hesapların işleyişi; Hesap planı, muhasebeyle ilgili defter ve belgeler;
Muhasebe süreci, ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri; KDV hesapları
ve işleyişi.
Zorunlu ders
MAT 104 - Ticari Matematik
2(1+1+0)
Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, Şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım,
Alaşım, Faiz, İskonto.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
İK 209 - Girişimcilik
2(2+0+0)
Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar;
Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran
eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam
istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına
öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.
Program Seçmeli ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
249
Grafik Tasarımı Ön lisans Programı
Programın Amacı
Ülkemizde hızla gelişen matbaacılık, reklamcılık ve etkileşimli çoklu ortamlarla ilgili sektörler ile grafik tasarımın
uygulandığı görsel ve işitsel medya sektöründe de, mesleki dile hakim ve teknik düzeyi yüksek elemanlara
duyulan gereksinim gittikçe artmaktadır.
Grafik Tasarım Önlisans Programı’nın amacı, grafik alanda üretilmiş düşünce ve tasarımları doğru uygulayacak
mesleki bilgiye sahip, tasarım ve üretim alanlarındaki teknik kadro ile uyum içinde çalışabilecek, yabancı dili
bilen, sorumluluk ve iş ahlakına sahip insan gücünü yetiştirmektir.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
GT 105
Temel Sanat Eğitimi I
1
2
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
GT 101
Yazı
1
2
0
3
GT 103
Grafik Tarihi
2
0
0
2
HR 107
Temel Fotoğrafçılık
1
1
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
Kod
Yarıyıl II
Önkoşul
0
19
T
U
L
Kr
GT 102
Grafik Tasarım İlkeleri I
2
0
2
4
GT 108
Tipografi I
2
2
0
4
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
GT 106
Temel Sanat Eğitimi II
1
2
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
GT 104
Baskı Teknikleri I
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
19
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
GT 201
Tipografi II
2
2
0
4
GT 203
Grafik Tasarım İlkeleri II
2
0
2
4
GT 205
Baskı Teknikleri II
1
2
0
3
GT 207
İllüstrasyon
1
2
0
3
HR 103
Reklamcılık
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
2
0
0
2
GT 209
Canlandırma Teknikleri
1
2
0
3
GT 211
İşaret ve Semboller
1
2
0
3
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
GT 213
Tasarım Felsefesi
2
0
0
2
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
18
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
BS 232
Masa Üstü Yayıncılık
3
1
0
4
GT 202
Web Tasarımı
0
0
4
4
GT 292
Bitirme Projesi
0
4
0
4
GT 204
Ambalaj Tasarımı
1
2
0
3
Önkoşul
250
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
ST 202
Staj II
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
0
0
0
0
GT 206
Kitap Tasarımı
1
2
0
3
HR 212
Reklam Fotoğrafçılığı
2
1
0
3
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
GT 208
Anadolu Uygarlıkları
2
0
0
2
Toplam Kredi
17
73
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
GT 101 - Yazı
3(1+2+0)
Yazının doğuşu. Harf Devrimiyle kabul ettiğimiz Latin alfabesinin tarihsel gelişimi, yazının Fenikeden
başlayarak Yunan, Etrüsk ve Roma Kapitalle birlikte batıya yayılması. Yazıda Antik ve Grotesk harflerin
anatomik yapılarının ve özelliklerinin anlatılması. Yazıda harfler arasındaki espas ve optik denge kuralları
dersin içeriğini oluşturur.
Zorunlu ders
GT 102 - Grafik Tasarım İlkeleri I
4(2+0+2)
Tasarımda kullanılacak (illüstrasyon, fotoğraf, logo, logotype, layout, işaret vb.) grafik elemanların tanımları
yapılır. Grafik tasarımda kullanılan yaygın programlarla (PhotoShop, FreeHand, Illustrator, InDesign vb.)
pratik çalışmalar yapılır.
Zorunlu ders
GT 103 - Grafik Tarihi
2(2+0+0)
Tarih öncesi devirlerde insanlar ve toplulukları arasında başlayan görsel iletişimle ilgili davranışların ve ortaya
çıkan görsel elmanların (işaret ve semboller) gelişimi. Yazının ortaya çıkışı. Asya ve Ön Asyada yazının
kullanımı ve görsel dilin gelişimi. Mısır ve mezopotamya ve Anadoluda yazının kulanım alanları. Kitabın ortaya
çıkışı, el yazması kitaplardan günümüze kadar olan gelişimi. İlk baskının ortaya çıkışı ve matbaanın icadı.
Avrupa ve dünyaya yayılışı. Kağıdın bulunuşu ve Avrupaya yayılmasıyla birlikte başlayan gelişmeler. Reform
hareketlerinin Avrupada bıraktığı etkiler. Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeler ve Bauhaus.
Bauhausun dünyaya yayılması ve bıraktığı izler, tanıma yönelik kullanılan malzemeler ve günümüze kadar
olan gelişmeler.
Zorunlu ders
GT 104 - Baskı Teknikleri I
2(2+0+0)
Matbaacılığın doğuşuyla birlikte başlayan temel baskı tekniklerinin (tipo -yüksek baskı- tifduruk -çukur baskıoffset -düz baskı- Serigrafi -elek baskı- flekso -lastik baskı-) tanımlanması. Baskı öncesi ve sonrası yapılacak
işlerin açılımı. Matbaacılık jargonunun (özgün sözcük ve terimlerinin) kavranması. Standart Kağıt normunun
açılımı ve kağıt türlerinin tanımlanması.
Zorunlu ders
GT 105 - Temel Sanat Eğitimi I
3(1+2+0)
Tasarım için gerekli sanat nesnelerinin biçimini oluşturan ( nokta, çizgi, doku renk, ışık gölge, boşluk doluluk,
strüktür, ritm tekrar, uygunluk, zıtlık, denge, sıra, düzen, bütünlük) elemanların yapısı kuramsal olarak
öğretilir. Bu konuda üretilen projelerle de öğrenci uygulamalı olarak çalışılır.
Zorunlu ders
GT 106 - Temel Sanat Eğitimi II
3(1+2+0)
Sanat, yaşam çevresi ve doğadan kaynaklanan özgün tasarımlar gözlenerek yeniden ele alınır ve projelerde
temel tasarım elemanlarının kullanılması amaçlanır. Yüzey kompozisyonları yaparak nesneler dünyası
araştırılır. Seçilen doğal nesneler yardımıyla çizginin, ışığın ve rengin yaratım ve anlatım dili keşfedilir.
Zorunlu ders
GT 108 - Tipografi I
4(2+2+0)
251
Tipografinin tanımı ve tarihsel gelişimi. Yazı karakterlerinin sınıflandırılması ve yazı karakterlerinin kendi
içerisinde farklılaşması (light, medium, bold, italik vb.), Tipografik terimler ve ölçü birimleri (Punto, pika,
kadrat, unit). Yeni tasarımlarla farklı karakterlerin oluşması, bu karakterlerin metin içinde ölçümlendirilmesi
ve uygulanması.
Zorunlu ders
GT 201 - Tipografi II
4(2+2+0)
Temel tipografik unsurların (harf, sözcük, satır ve sütun) açılımı. Metin düzenleme biçimleri. Tipografide dizgi
teknolojisi. Tipografide okunabilme kriterleri.
Zorunlu ders
GT 202 - Web Tasarımı
4(0+0+4)
Temel internet kavramları, Web tasarımına giriş, HTML editörleri, Tasarım ve planlama aşamaları, HTML, CSS
uygulamaları, Javascript, DOM temelleri, XML, DHTML.
Zorunlu ders
GT 203 - Grafik Tasarım İlkeleri II
4(2+0+2)
Hazırlanmış bir grafik projenin, üretim alanları içinde kullanılabilmesi için nasıl bir teknikle hazırlanması
gerektiği araştırılır. Baskı tekniklerine göre, uygun bilgisayar programları kullanılarak, (PhotoShop, FreeHand,
Illustrator, InDesign vb.) oluşacak bir duyuruda hazırlanması gereken görüntünün grafik elemanlarının
tanımlanması yapılır.
Zorunlu ders
GT 204 - Ambalaj Tasarımı
3(1+2+0)
Ambalajın tarihsel gelişimi. Ambalajda taşıyıcı ve koruyucu işlevsellik. Ürünle ilgili bilgilenmek için gereken
hiyerarşik yapının oluşması. Markanın tanımı ve markalama. Ambalajın ürüne ve türüne göre sınıflandırılması.
Ambalajın üretim dili ve teknolojileri.
Zorunlu ders
GT 205 - Baskı Teknikleri II
3(1+2+0)
Üretilecek bir grafik işte baskı tekniğinin tanımlanması. Baskı sisteminin prensiplerinin kavranması. Baskı
öncesi yapılması gereken hesaplamalar. Baskıda suyolu ve gramaj. Özel üretilmiş kağıt türleri ve uygulama
alanları. Baskı sonrası yapılması gereken işler. Ciltleme ve mücellitlik işleri ve terimleri. Bıçak nedir? Ona göre
hazırlanacak bir grafik tasarımda yapılması gereken işlemler ve çözüm yolları. Yeni matbaacılık teknolojisi ve
araçlarının tanımı.
Zorunlu ders
GT 206 - Kitap Tasarımı
3(1+2+0)
Kitap formunun tarihsel gelişimi. Kitap tasarımının temel ilkeleri. Kitap üretim teknolojisi. Sayfa düzeni ve
sayfa gridleri. Ciltleme yöntemleri. Kitapta kullanılan tipografik yaklaşım ve okunabilirlik kriterleri.
Program Seçmeli ders
GT 207 - İllüstrasyon
3(1+2+0)
İllüstrasyonun terminolojik açıklaması. Kullanım alanları (sulu boya, guaş, akrilik, pastel, kolaj, kuru boya
vb.) ve teknikleri. Dijital ortamda hazırlanan illüstrasyon tekniği ve uygulama alanları gözlemlenerek
uygulamalı olarak öğretilir.
Zorunlu ders
GT 208 - Anadolu Uygarlıkları
2(2+0+0)
Uygarlıkların beşiği sayılan Anadolu ve yakın doğuda günümüzden yaklaşık onbin yıl öncesine giden
yerleşimler ve onların kültürel mirası bugün UNESCOnun kültür mirası korumasına alınmıştır. Bu bağlamda
ülkemizin sahip olduğu bu çok yoğun ve zengin miras tarih öncesi çağlardan, ilk kentleşme dönemlerinden,
Batı Uygarlığının bilimsel ve felsefi düşüncelerini ortaya koyan Thales, Herakleitos gibi Anadolulu düşünürlerin
yaşadığı kentlerden günümüze dek öğrencilere somut örnekler ve görsel malzeme ile anlatılacaktır.
Program Seçmeli ders
GT 209 - Canlandırma Teknikleri
3(1+2+0)
Sinema ve çoklu medya ortamında kullanılan canlandırmaya yönelik sel animasyon ve dijital animasyon
teknikleri uygulamalı olarak öğretilir.
Program Seçmeli ders
GT 211 - İşaret ve Semboller
3(1+2+0)
252
İlk insandan bu yana tarihi akış içinde, işaretlerin genel sınıflandırılması. Bu akış içinde işaretlerin gelişimiyle
terminolojisi. İnsan yaşamındaki kullanım alanları. Sembol nedir? Hangi alanlarda kullanılır? İşaretlerin grafik
tasarım yönünden önemi ve yeni tasarım metotları. İşaretlerin kendi içinde oluşan gramer yapısı araştırılır.
Program Seçmeli ders
GT 213 - Tasarım Felsefesi
2(2+0+0)
Bir bilgi çağı olarak başlayan 21. Yüzyılda, doğa bilimlerinde egemen olan pozitifleşme eğilimi yeni bir
gerçekçilik anlayışı ile bir birlikte yeni bir bilgi metodolojisi oluşturmuştur. Günümüzde bilgi, doğaya alternatif
tasarım modelleri üretmek anlamına gelir. Tasarım felsefesi bilimde, teknik ve sanatta yeni tasarım modelleri
yaratmanın temel yol göstericisidir. Gelecekteki dünya insan-merkezli (antropo-sentrik) tasarımsal, hümanist
bir dünya olacaktır. Bu dünyayı insanın yaratıcı gücüyle oluşturacağı tasarım modelleri kuracaktır. Tasarım
felsefesi, yeni çağdaş bir hümanizmin bilincini oluşturur.
Program Seçmeli ders
GT 292 - Bitirme Projesi
4(0+4+0)
Üç yarıyılda aldıkları grafik disiplin ve üretim teknikleri içinde öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, sanatsal bir
projede aranan tüm niteliklere sahip çalışma yaparak, derledikleri kuramsal ve pratik çalışmalarla yaptıkları
araştırmaları içeren bir proje hazırlarlar.
Zorunlu ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
COME 101 - BİM 101 Bilgisayara Giriş
3(2+0+2)
Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine
giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve
sunum yazılımları kullanımı.
Servis ders
HR 107 - Temel Fotoğrafçılık
2(1+1+0)
Bu ders, fotoğrafı, keşfinin öncesinden, 19.yüzyılda ortaya çıkışına ve günümüz çağdaş uygulamalarına kadar
ele alır. Deresin amacı, öğrencilerin görsel okuma yapabilmelerini ve fotoğraftaki farklı türler ve yaklaşımları
tarihi bağlamlarında bilmelerini sağlamaktır. Derste fotoğrafçılığın temel kavramları ve teknikleri öğretildikten
sonra öğrencilere uygulama projeleri verilecektir.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
HR 103 - Reklamcılık
2(2+0+0)
Ders kapsamında reklamcılığın tarihçesi, işlevi ve toplumsal ve ekonomik boyutu incelenecek ve temel olarak
pazarlama, psikoloji ve iletişim alanlarıyla ilişkisi ele alınacaktır. Ayrıca öğrenciler bir reklam kampanyasının
ilk aşaması olan müşteri gereksinmelerinin değerlendirilmesinden, projenin oluşturulması, hazırlanması ve
gerçekleştirilmesine kadar kampanya sürecini öğrenecektir.
Zorunlu ders
HR 212 - Reklam Fotoğrafçılığı
3(2+1+0)
253
Reklamcılık açısından fotoğrafçılığın özellikleri, tüketicinin ilgisini çekebilecek özellikleri, fotoğrafta yansıtma
sanatının incelikleri, reklam fotoğrafında dikkat edilmesi gereken unsurlar ve renkler.
Program Seçmeli ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
BS 232 - Masa Üstü Yayıncılık
4(3+1+0)
Masa üstü yayıncılıkta kullanılan Microsoft Publisher 2007 gibi programların kullanımı, Yazı yazma teknikleri,
Yazım kuralları ve noktalama işaretleri, Resmi ve ticari yazışma şekilleri, Rapor yazma esasları, Yazışma
teknikleri, Dosyalama ve arşivleme teknikleri.
Program Seçmeli ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
254
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ön lisans Programı
Programın Amacı
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim-yönetim ilişkileri, işletmelerin daha iyi
yönetilmesini ve üretilenin tüketilmesini yaşamsal kılmaktadır. Tüketici taleplerindeki değişimler, işletmelerin
çoğalması rekabeti artırmış ve pazara yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak işletmelerde
üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için çağdaş iletişim tekniklerinin bilinmesine ve
kullanılmasına gerek duyulmaktadır. İletişim etkinliğinin daha verimli olması yönünden bu doğrultuda farklı
yöntemlere dayalı bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.
Halka İlişkiler ve Reklamcılık Önlisans Programının amacı, bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını
gerçekleştirecek, nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, mesleki sorumluluk taşıyabilen, iş
ahlakı bilincinde olan gençleri yetiştirmektir.
Ayrıca öğrencilerimiz, her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
HR 105
İletişim Bilimlerine Giriş
3
0
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
İK 101
Davranış Bilimleri
3
0
0
3
HR 101
Halkla İlişkilere Giriş
2
0
0
2
HR 103
Reklamcılık
2
0
0
2
HR 107
Temel Fotoğrafçılık
1
1
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
21
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
HR 104
Grafik Tasarım
2
0
2
4
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
HR 102
Kurumsal İletişim
3
0
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
İST 102
İstatistik
1
1
0
2
HR 106
Kitle İletişimi
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
17
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
HR 201
Pazarlama İlkeleri
3
0
0
3
HR 211
Kitle İletişim Hukuku
3
0
0
3
İNB 231
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3
0
0
3
MU 151
Genel Hukuk Bilgisi
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2
HR 213
Marka ve Marka Stratejileri
2
0
0
2
İK 201
Sosyal Psikoloji
2
0
0
2
HR 205
Medya Planlaması
2
0
0
2
HR 209
Günümüz Reklamcılık Uygulamaları
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
1
1
0
2
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
HR 215
Tüketici Davranışları
2
0
0
2
HR 217
Kriz Yönetimi
2
0
0
2
Önkoşul
255
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
Toplam Kredi
2
21
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
HR 292
Bitirme Projesi
0
4
0
4
HR 202
Görsel İletişim Tasarımı
2
1
0
3
HR 204
Reklam Senaryosu
2
1
0
3
HR 206
Etkili İletişim ve İkna Teknikleri
2
0
0
2
HR 208
Reklamcılıkta Yaratıcılık
1
1
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
ST 202
Staj II
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
0
0
0
0
HR 212
Reklam Fotoğrafçılığı
2
1
0
3
HR 214
Etkinlik Yönetimi
2
1
0
3
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
16
75
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Ders İçerikleri
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
HR 101 - Halkla İlişkilere Giriş
2(2+0+0)
Derste halkla ilişkiler çalışmalarının ortaya çıkış süreci, bu disiplin ile ilgili temel kuram ve ilkeler
incelenecektir. Halkla ilişkiler kampanyalarında ve programlarında sektörün işleyişinin, toplumsal etkilerinin ve
stratejik planlama süreçlerinin kavranması amaçlanmaktadır.
Zorunlu ders
HR 102 - Kurumsal İletişim
3(3+0+0)
Bu dersin amacı, kurum içi iletişim kavramını tanımak ve bu arada yönetimle ilgili sorun/fırsat temel
özelliklerini ve bunların kurumsal imaj üzerindeki etkilerini ele almaktır. Öğrencileri, bu derste kurumsal kimlik
programlarını, kurumsal düşünüş ve karakterin en görünür sonucu olarak görsel kimlik esaslarını
anlayacaklardır.
Zorunlu ders
HR 103 - Reklamcılık
2(2+0+0)
Ders kapsamında reklamcılığın tarihçesi, işlevi ve toplumsal ve ekonomik boyutu incelenecek ve temel olarak
pazarlama, psikoloji ve iletişim alanlarıyla ilişkisi ele alınacaktır. Ayrıca öğrenciler bir reklam kampanyasının
ilk aşaması olan müşteri gereksinmelerinin değerlendirilmesinden, projenin oluşturulması, hazırlanması ve
gerçekleştirilmesine kadar kampanya sürecini öğrenecektir.
Zorunlu ders
HR 104 - Grafik Tasarım
4(2+0+2)
İletişimde grafik düzenleme, Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde görsel imajın gücü, grafik imajda estetik, renk,
çizgi, ton, biçim. İzleyiciyi ikna etmede kullanılan logo oluşturma ve görsel imaj. Grafik tasarım ve
uygulamaları.
Zorunlu ders
HR 105 - İletişim Bilimlerine Giriş
3(3+0+0)
Bu dersin amacı öğrencilere iletişimin temel sürecini, çeşitli tanımlarını, farklı iletişim kategorilerini ve
türlerini, iletişim teknolojilerinin gelişimi, temel iletişim modellerini öğretmektir. Derste ayrıca iletişim
araştırmalarının tarihsel gelişimi, amaçları ve temel yöntemleri ele alınacak ve iletişimin bir bilim olarak
sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenecektir.
Zorunlu ders
256
HR 106 - Kitle İletişimi
2(2+0+0)
Bu dersin amacı öğrencilere kitle iletişiminin kuramsal ve pratik temellerini öğretebilmektir. Kitle iletişimin
yaratıcı, kuramsal, pratik ve teknik temellerini daha iyi kavrayabilmek için gerekli tüm kavramsal çerçevelerin
öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır. Ders, en önemli kitle iletişim araçlarının gazete ve magazinler, radyo,
sinema, televizyon ve elektronik medya- gelişimini ve etkilerini de inceler.
Zorunlu ders
HR 107 - Temel Fotoğrafçılık
2(1+1+0)
Bu ders, fotoğrafı, keşfinin öncesinden, 19.yüzyılda ortaya çıkışına ve günümüz çağdaş uygulamalarına kadar
ele alır. Deresin amacı, öğrencilerin görsel okuma yapabilmelerini ve fotoğraftaki farklı türler ve yaklaşımları
tarihi bağlamlarında bilmelerini sağlamaktır. Derste fotoğrafçılığın temel kavramları ve teknikleri öğretildikten
sonra öğrencilere uygulama projeleri verilecektir.
Zorunlu ders
HR 201 - Pazarlama İlkeleri
3(3+0+0)
Pazarlama kavramı, pazarlamanın önemi, mal ve hizmetlerin özellikleri, talebi etkileyen dış faktörler ve
motivasyonlar, pazarlama karması, pazar dilimlendirilmesi, ürün oluşturma, fiyat, stratejik pazarlama,
pazarlama teknikleri, dağıtım kanalları.
Zorunlu ders
HR 202 - Görsel İletişim Tasarımı
3(2+1+0)
Etkili iletişimde görüntü dili, reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkilerde görsel üretim ve düzenlemede kullanılan
ilkeler, tekniklere giriş ideografi, renk, çizgi, basım, ses, özel efektler, talk showlar.
Zorunlu ders
HR 204 - Reklam Senaryosu
3(2+1+0)
Reklam kampanyasının ne olduğu ve nasıl hazırlandığı, reklam stratejilerinin belirlenmesi, stratejiye uygun
kreatif çalışmaların yapılması, yaratıcı fikirlerin oluşturulması, reklam sloganı yazma kuralları, basın ve
televizyon reklamlarının hazırlanması ve metinlerin oluşturulması, above-the-line ve below-the-line reklam
metinleri.
Zorunlu ders
HR 205 - Medya Planlaması
2(2+0+0)
Bu dersin amacı medya araştırması, planlaması ve alımlarla ilgili bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Hedef kitle
analizi, medya izleyicisini araştırma araçları, ve satın alma tekniklerinin yanı sıra halkla ilişkiler/reklam ajansı,
müşteri/reklam veren ve medya ilişkisinin temel süreçleri de öğretilecektir.
Zorunlu ders
HR 206 - Etkili İletişim ve İkna Teknikleri
2(2+0+0)
Bu dersin konusu teori, yöntem ve uygulamalarıyla etkili konuşma ve ikna (retorik) kavramıdır. Medyada ve
kişilerarası iletişim ortamında önem kazanan ikna kavramına yönelik mesaj tasarımıyla ilgili çağdaş
kuramların ele alındığı derste; dil, kültür, mesaj içeriği ve medya gibi unsurların ikna üzerindeki rolü
incelenmektedir. Bu derste öğrenciler, ikna kavramına yönelik birçok çalışmayı irdeleyerek, retoriğin gerçeği
nasıl yönlendirdiği ve toplumsal ve politik gündemi nasıl şekillendirdiği, bilinçli tüketici olma biçimlerini ve
retoriğin etik ve güç ile ilişkisini inceleyecek ve mesajların aldatıcı unsurlarını tespit etmeyi ve etkili mesaj
oluşturmayı öğreneceklerdir. Ayrıca sembollerin farklı kültürlerdeki insan algılama biçimlerini, tavır ve
davranışları nasıl etkilediği tartışılacak ve beden dili gibi yazılı ve sözlü olmayan iletişim biçimleri de
irdelenecektir.
Zorunlu ders
HR 208 - Reklamcılıkta Yaratıcılık
2(1+1+0)
Değişen yaratıcılık anlayışı, marka, ürün, hizmet yaratıcılığında genel teknikler ve kurallar, başarılı reklamların
farkı ve öne çıkan özellikleri. Yaratıcı metinler, sloganlar ve grafik tasarımlarının özellikleri.
Zorunlu ders
HR 209 - Günümüz Reklamcılık Uygulamaları
2(1+1+0)
Bu ders, profesyonellerin katkılarıyla, reklam sektörünün mevcut ve gelecekte gerçekleşmesi olası trendlerden
kaynaklanan açılımları ve sorunlarını tartışmak üzere tasarlanmıştır. Derste ayrıca değişen medya ve iletişim
teknolojilerinin yarattığı farklı ticari iletişim biçimleri ve yöntemleri irdelenecektir.
Zorunlu ders
HR 211 - Kitle İletişim Hukuku
3(3+0+0)
Derste kitle iletişim hukukunun dünyadaki ve Türkiyedeki kısa tarihine değinildikten sonra basın ve ifade
özgürlüğü, bilgi edinme hakkı, gizlilik, cevap ve düzeltme hakkı, sosyal sorumluluk, öz denetim ve sansür gibi
kavramlar mevcut düzenleyici kurum, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelenecektir. Ayrıca öğrenciler
yazılı, elektronik ve internet gibi farklı medya için uygulamaları da örneklerle tartışacaklardır.
257
Zorunlu ders
HR 212 - Reklam Fotoğrafçılığı
3(2+1+0)
Reklamcılık açısından fotoğrafçılığın özellikleri, tüketicinin ilgisini çekebilecek özellikleri, fotoğrafta yansıtma
sanatının incelikleri, reklam fotoğrafında dikkat edilmesi gereken unsurlar ve renkler.
Program Seçmeli ders
HR 213 - Marka ve Marka Stratejileri
2(2+0+0)
Marka kavramı, marka oluşturma yöntemleri, marka tescili, marka ile ilgili kararlar, marka ismi seçiminde
dikkate alınan faktörler, marka konumlandırma.
Zorunlu ders
HR 214 - Etkinlik Yönetimi
3(2+1+0)
Etkinlik kavramı, amacı, işletme için önemi, etkinlik düzenlemede göz önünde bulundurulacak faktörler:
zaman planlaması, takım oluşturulması ve koordinasyon, hedef kitle seçimi, alanların denetimi, tanıtım
kartları, tanıtıcı malzeme, etkinlik programı oluşturma, medya ile ilişkiler, izleme ve değerlendirme.
Program Seçmeli ders
HR 215 - Tüketici Davranışları
2(2+0+0)
Tüketici pazarlarıyla ilgili kavramlar ve özellikleri, tüketici davranış modelleri, tüketicilerin satın alma kararı
verme süreci, satın alma davranışları, kararlarını etkileyen kişisel, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik etkenler,
satın alma alışkanlıkları, tüketici pazarının bölümlenmesi, yasalar çerçevesinde tüketici hakları.
Program Seçmeli ders
HR 217 - Kriz Yönetimi
2(2+0+0)
Halka ilişkiler ve İşletmelerde beklenilmeyen, önceden sezilemeyen ve mevcut durumu tehdit ederek gerilim
yaratan ve imaj zedeleyen durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalar; kriz ortamında nasıl
bir yöntem uygulanacağı ve mevcut krizin giderilmesi için nelerin yapılması gerektiği.
Program Seçmeli ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
HR 292 - Bitirme Projesi
4(0+4+0)
Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak,
derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.
Zorunlu ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
İK 101 - Davranış Bilimleri
3(3+0+0)
Temel kavramlar ve örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Bireysel Temel Davranış
Modeli. Davranışların temel nedeni olan ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal
kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama (Algılamanın
tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama
hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi). Öğrenme
(Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, davranışsal öğrenme
kuramlarının örgütlerde uygulanması). Kişilik ve Benlik (Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve
özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi). Tutumlar.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
258
İST 102 - İstatistik
2(1+1+0)
Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans
tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
İK 201 - Sosyal Psikoloji
2(2+0+0)
Bu derste sosyal psikolojiye giriş yapılarak, insanların birbirleri hakkında düşünme ve ilişki kurma biçimleri
incelenir. Sosyal benlik kavramı, sosyal yargı, tutumlar, davranışlar, sosyal karşılaştırmalar, izlenim oluşumu,
sevgi ve bağlanma gibi konular ele alınarak, sosyal etki ve etkileşimin incelenmesine ağırlık verilir.
Zorunlu ders
MU 151 - Genel Hukuk Bilgisi
2(2+0+0)
Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer
sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf
kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.
Zorunlu ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
259
İnsan Kaynakları Ön lisans Programı
Programın Amacı
Küreselleşmenin, ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelerin sonucunda gerek yönetimsel, gerek ekonomik
alanlarda çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak küreselleşmenin önemli unsurları
haline gelen ulusal ve uluslararası şirketler, varlıklarını korumak ve devam ettirmek amacıyla başta İnsan
Kaynakları olmak üzere çeşitli değişim ve gelişim programları uygulamaktadırlar. Bu değişim ve gelişmenin
başarılı olması, başta şirket yönetiminin, çalışanlarını bir vizyon etrafında toplayacak yönetim felsefesine ve
İnsan Kaynaklarına verdiği önem ve bakış açısına bağlıdır.
Şirketlerin amaçlarının başında kar etmek ve büyümek gelmektedir. Ancak bunlar birer sonuçtur. Önemli olan
bu sonuca hangi İnsan Kaynağı ile nasıl ulaşılacağıdır. İşletmelerin en önemli sermayesi makine, tesis, teknoloji,
ürün tasarımı v.b. görünse de, asıl önemli olan sermaye insan kaynağıdır. Bu makineleri, teknolojiyi veya
işletmenin finansal sermayesini etkin ve verimli kullanacak olan İnsan Kaynağıdır. Bu amaçla, işletmeler her
türlü maddi varlıklara sahip olsalar da, küresel rekabetin şiddetle yaşandığı günümüz ekonomisinde farklılığı,
verimliliği, etkinliği ve rekabet üstünlüğünü İnsan Kaynakları ile sağlayabileceklerdir.
İşletmelerin başarılı olması ve çalışanlarından en yüksek düzeyde verim alabilmesi, çalışanının işyerindeki
motivasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Bu motivasyon konusu İnsan Kaynakları Yönetiminde önemli bir yer
tutmaktadır.
İnsan Kaynakları Önlisans Programının amacı, işletmelerin etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan
insan kaynakları bölümleri için, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel teknikleri bilen ve uygulayan,
nitelikli, mesleki yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilinci gelişmiş, iş ahlakı üstün gençler
yetiştirmektedir.
Ayrıca öğrencilerimiz, her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
İŞ 143
Genel İşletme
3
0
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
İK 101
Davranış Bilimleri
3
0
0
3
İKTİ 141
İktisada Giriş
2
0
0
2
MAT 103
Matematik
2
0
0
2
MU 151
Genel Hukuk Bilgisi
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
21
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
İŞ 144
Muhasebeye Giriş
2
1
0
3
İK 104
Örgütsel Davranış
3
0
0
3
EML 112
Medeni ve Borçlar Hukuku
3
0
0
3
İK 102
Yönetim Bilimine Giriş
2
0
0
2
İKTİ 142
Makro İktisat
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
19
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
HR 105
İletişim Bilimlerine Giriş
3
0
0
3
HR 201
Pazarlama İlkeleri
3
0
0
3
Önkoşul
260
İK 203
İnsan Kaynakları Yönetimi I
2
1
0
3
İK 205
Takım Çalışması
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İK 201
Sosyal Psikoloji
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
2
0
0
2
2
0
0
2
İK 207
İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar
3
0
0
3
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
İK 209
Girişimcilik
2
0
0
2
DAB 221
AB İnsan Hakları Temel Felsefesi
2
0
0
2
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
2
Toplam Kredi
15
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
İK 292
Bitirme Projesi
0
4
0
4
İK 204
İnsan Kaynakları Yönetimi II
2
1
0
3
İK 202
Yönetsel Karar Verme Teknikleri
2
0
0
2
İST 102
İstatistik
1
1
0
2
MU 252
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
1
1
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
ST 202
Staj II
0
0
0
0
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
0
1
0
0
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
MU 152
Ticaret Hukuku Bilgisi
2
0
0
2
İK 206
Yönetimde Etkin Zaman Kullanımı
1
1
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
15
70
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
İK 101 - Davranış Bilimleri
3(3+0+0)
Temel kavramlar ve örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Bireysel Temel Davranış
Modeli. Davranışların temel nedeni olan ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal
kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama (Algılamanın
tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama
hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi). Öğrenme
(Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, davranışsal öğrenme
kuramlarının örgütlerde uygulanması). Kişilik ve Benlik (Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve
özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi). Tutumlar.
Zorunlu ders
İK 102 - Yönetim Bilimine Giriş
2(2+0+0)
Örgüt ve yönetim kavramları, yönetimin özellikleri; Yönetim ve örgütlenmenin önemi; Genel şekliyle örgüt ve
yönetim düşüncesindeki gelişmeler; genel nitelikleri ile örgütsel sistem (amaç, yapı, işleyiş, ilişki, araçlar)ve
konumlanışı; Yönetici kavramı, yönetsel organlar ve yönetici türleri, Yönetici Faaliyetleri, Yöneticinin Rolleri,
yöneticinin özellikleri; Karar organı olarak yönetimin yüklendiği rol; Yöneticilik ve Liderlik Farklılıkları,
Yöneticinin Güç Kaynakları, Yönetici eğitimi, yetiştirme ve geliştirme; Yönetimin sorumlulukları ve iş etiği;
Genel olarak yönetim süreci etkinlikleri (planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma ve denetleme);
Yönetsel zamanın etkin kullanımı; Günümüzde ve gelecekte yönetimin önemi ve yöneticilerde bulunması
gereken nitelikler.
Zorunlu ders
İK 104 - Örgütsel Davranış
3(3+0+0)
261
Örgütsel davranış konusunda genel bir değerleme; Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranış;
Örgütlerde bireyler, algı, tutum, kişilik ve bireysel davranış, iş doyumu, temel motivasyon kavramları ve
uygulamaları, bireysel karar oluşturma; Örgütlerde gruplar, grup davranışı, takımlar, iletişim, liderlik, güç ve
politika, çatışma ve müzakere, stres; örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyo- teknik
sistem, performans değerleme ve ödül sistemi, örgütsel kültür, örgütsel değişme ve geliştirme.
Zorunlu ders
İK 201 - Sosyal Psikoloji
2(2+0+0)
Bu derste sosyal psikolojiye giriş yapılarak, insanların birbirleri hakkında düşünme ve ilişki kurma biçimleri
incelenir. Sosyal benlik kavramı, sosyal yargı, tutumlar, davranışlar, sosyal karşılaştırmalar, izlenim oluşumu,
sevgi ve bağlanma gibi konular ele alınarak, sosyal etki ve etkileşimin incelenmesine ağırlık verilir.
Zorunlu ders
İK 202 - Yönetsel Karar Verme Teknikleri
2(2+0+0)
Karar verme tanımı ve önemi; karar verme sürecinde bilginin önemi; bilginin sahip olması gereken nitelikler
ve bilgi kaynakları; karar verme sürecindeki unsurlar; karar verenler ve nitelikleri; karar konusunun özellikleri
ve karar türleri; karar verme sürecindeki aşamalar; karar oluşturma sürecinin özellikleri; yöneticilerin karar
verme sürecindeki yaklaşımları; karar verme ve problem çözme yöntemleri; karar verme sürecinde yönetim
tekniklerinin önemi, yönetim tekniklerinin özellikleri; karar sürecinde seçenek geliştirme yöntemleri; karar
verme sürecinde öngörüde bulunmanın önemi; genel nitelikleri ile öngörü; yönetim bilgi sistemi.
Zorunlu ders
İK 203 - İnsan Kaynakları Yönetimi I
3(2+1+0)
İnsan kaynakları ile ilgili temel kavramlar ve teorik çerçeve; dünyada ve Türkiyede işgücü piyasaları; insan
kaynakları planlaması; iş analizleri; personel seçme ve yerleştirme; eğitim yönetimi; kariyer yönetimi;
motivasyon; iş tasarımı; iş değerleme; ücret yönetimi.
Zorunlu ders
İK 204 - İnsan Kaynakları Yönetimi II
3(2+1+0)
Performans değerleme; psikoteknik değerleme; ödüllendirme; kamuda insan kaynakları; uluslararası insan
kaynakları; endüstri ilişkileri; toplu pazarlık; işgören katılımı ve disiplin; işgören sağlığı ve güvenliği;
bürokratik işlemler; insan kaynakları bilgi sistemleri.
Zorunlu ders
İK 205 - Takım Çalışması
2(2+0+0)
Takım çalışmasının tanımı, önemi; Takımların oluşturulma gerekçeleri; Takım çalışması ile gruplar arasındaki
ilişki; Takımların özellikleri; Takım çalışması türleri; Takım performansının artırılması yöntemleri; Bireylerin
takım çalışmasına çekilmesi; Günümüzde sıklıkla kullanılan takım çalışması türleri.
Zorunlu ders
İK 206 - Yönetimde Etkin Zaman Kullanımı
2(1+1+0)
Zaman kavramının tanımı, etkin kullanma amaç ve önemi; yöneticilerin zamanlarını etkin kullanmama
nedenleri; Önemli zaman kullanma davranışları- yöntemleri (amaç belirlemek, iletişim ve bilgi sistemleri
oluşturmak, yetki dağıtmak, öncelikleri belirlemek, iş araçları ve yerinde düzeni sağlamak; kesintilerin önüne
geçmek, kişisel program ve kararlılık, işlerin sürüncemede bırakılmaması, toplantıların etkin yönetimi, etkin
sekretarya, astların zamanlarından etkin yararlanmak).
Program Seçmeli ders
İK 207 - İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar
3(3+0+0)
İnsan kaynaklarını yönetirken karşılaşılan güncel sorunlar, çözüm önerileri ve bu alandaki gelişmeler çeşitli
sektörlerdeki insan kaynakları yöneticileri tarafından örnek olaylarla aktarılacak ve tartışılacaktır.
Program Seçmeli ders
İK 209 - Girişimcilik
2(2+0+0)
Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar;
Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran
eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam
istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına
öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.
Program Seçmeli ders
İK 292 - Bitirme Projesi
4(0+4+0)
Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak,
derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.
Zorunlu ders
262
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
İKTİ 141 - İktisada Giriş
2(2+0+0)
Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik
doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz
eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.
Zorunlu ders
İŞ 143 - Genel İşletme
3(3+0+0)
İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri,
İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü
ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.
Zorunlu ders
MAT 103 - Matematik
2(2+0+0)
Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçel sayılar. Oran ve orantı: Oran ve
orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik
faiz ve faiz problemleri.
Zorunlu ders
MU 151 - Genel Hukuk Bilgisi
2(2+0+0)
Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer
sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf
kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
EML 112 - Medeni ve Borçlar Hukuku
3(3+0+0)
Medeni Hukukun konusu, amacı, kapsamı; sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Medeni Hukukun kaynakları,
eşya hukuku kapsamında zilliyetlik, tapu sicili, mülkiyet, şahsın hukuku; özel ve kamu hukukunda Borçlar
Hukukunun yeri, kaynakları, diğer yasalarla ilişkisi; akit, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, akit serbestisi,
temsil türleri, akit türleri, haksız fiilin tanımı ve koşulları, borç ilişkisinin sona ermesi.
Zorunlu ders
İKTİ 142 - Makro İktisat
2(2+0+0)
Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm
yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme.
Zorunlu ders
İŞ 144 - Muhasebeye Giriş
3(2+1+0)
Muhasebenin tanımı ve gelişimi; Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri; Bilanço kavramı ve temel bilanço
eşitliği; Gelir tablosu; Hesap kavramı ve hesapların işleyişi; Hesap planı, muhasebeyle ilgili defter ve belgeler;
Muhasebe süreci, ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri; KDV hesapları
ve işleyişi.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
DAB 221 - AB İnsan Hakları Temel Felsefesi
2(2+0+0)
İnsan haklarının tarihçesi ve gelişimi, insan haklarına güncel yaklaşımlar, uluslararası hukukta insan hakları,
insanlığa karşı işlenen suçlar ve uluslararası sorumluluk sorunu, Türkiyede insan haklarına yaklaşım ve
alınması gerekli önlemler, insan haklarına karşılaştırmalı yaklaşım.
263
Program Seçmeli ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
HR 105 - İletişim Bilimlerine Giriş
3(3+0+0)
Bu dersin amacı öğrencilere iletişimin temel sürecini, çeşitli tanımlarını, farklı iletişim kategorilerini ve
türlerini, iletişim teknolojilerinin gelişimi, temel iletişim modellerini öğretmektir. Derste ayrıca iletişim
araştırmalarının tarihsel gelişimi, amaçları ve temel yöntemleri ele alınacak ve iletişimin bir bilim olarak
sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenecektir.
Zorunlu ders
HR 201 - Pazarlama İlkeleri
3(3+0+0)
Pazarlama kavramı, pazarlamanın önemi, mal ve hizmetlerin özellikleri, talebi etkileyen dış faktörler ve
motivasyonlar, pazarlama karması, pazar dilimlendirilmesi, ürün oluşturma, fiyat, stratejik pazarlama,
pazarlama teknikleri, dağıtım kanalları.
Zorunlu ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
MU 152 - Ticaret Hukuku Bilgisi
2(2+0+0)
Tanımı, hukuk sistemindeki yeri, ticaret hukukunun kaynakları, Anayasa, kanunlar, Türk Ticaret Kanunu,
diğer kanunlar ticari örf ve adet kuralları, ticari işletme tanımı, ticarethane, fabrika, ticari olarak işletilen diğer
müesseseler, tacir tanımı, tacir sıfatının kazanılması, tazminat davası, genel olarak esnafın tanımı, esnaf
sıfatının tespiti, haksız rekabetin tanımı, unsurları.
Zorunlu ders
İST 102 - İstatistik
2(1+1+0)
Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans
tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.
Zorunlu ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
MU 252 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2(1+1+0)
Sosyal güvenlik araçları, teknikleri, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta türleri, ihbar ve kıdem
tazminatı, grev ve lokavt kavramı.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
264
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön lisans Programı
Programın Amacı
Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biri, ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken ekonomik kalkınmayı
başaramamalarıdır. Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi, yatırımlara, yatırımların yapılabilirliği, temin edilecek
sermaye birikimine bağlıdır. Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli olan bir diğer koşul ise, temin
edilen bu kıt fonların etkin ve verimli bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesidir. İşte burada sermaye
piyasalarına ve bu piyasalarda görev yapacak, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlayacak kalifiye
elemanlara büyük görev düşmektedir.
Programımızın temel amacı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki kıt kaynakları en
etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarılabilecek, kalifiye elemanları yetiştirmektir. Yol haritamız; dünyadaki
rekabetçi yenilikleri takip ederek, sürekli öğrenmeyi ve araştırmayı ilke edinen bir program kültürü
oluşturmaktır.
Ayrıca öğrencilerimiz her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
MU 111
Genel Muhasebe
3
1
0
4
İŞ 143
Genel İşletme
3
0
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
MKSP 101
Sermaye ve Para Piyasaları
3
0
0
3
İKTİ 141
İktisada Giriş
2
0
0
2
MAT 103
Matematik
2
0
0
2
MU 151
Genel Hukuk Bilgisi
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
0
25
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
MKSP 112
Sermaye Piyasası Mevzuatı
3
0
0
3
EML 112
Medeni ve Borçlar Hukuku
3
0
0
3
İKTİ 142
Makro İktisat
2
0
0
2
İST 102
İstatistik
1
1
0
2
MAT 104
Ticari Matematik
1
1
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
18
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
4
MU 241
Finansal Yönetim
3
1
0
MKSP 201
İMKB İşlemleri
3
0
0
3
MKSP 203
3
0
0
3
MKSP 205
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansal Piyasalarda Modelleme
Teknikleri
3
0
0
3
MU 215
Şirketler Muhasebesi
ve
Önkoşul
Tahmin
2
1
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
2
0
0
2
BNS 205
3
0
0
3
Risk Yönetimi
Önkoşul
265
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
MKSP 207
Uluslararası Finansman Yönetimi
3
0
0
3
MKSP 209
Hazine ve Borç Yönetimi
2
0
0
2
DAB 205
Uluslararası İktisat
2
0
0
2
DAB 209
Elektronik Ticaret
2
0
0
2
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
Toplam Kredi
3
2
18
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
MU 242
Mali Tablolar Analizi
3
1
0
4
MKSP 202
Vadeli Piyasa İşlemleri
3
0
0
3
MKSP 204
Portföy Yönetimi
3
0
0
3
MU 152
Ticaret Hukuku Bilgisi
2
0
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
BNS 234
Finansal Hizmet Pazarlaması
2
0
0
2
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
ST 202
Staj II
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
0
0
0
0
BNS 238
Uluslararası Bankacılık
3
0
0
3
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
MKSP 212
Kıymetli Evrak Hukuku
2
0
0
2
BNS 232
Bankacılık ve Fon Yönetimi
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
16
77
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
MKSP 101 - Sermaye ve Para Piyasaları
3(3+0+0)
Mali Piyasa, Para ve Sermaye Piyasaları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler,
Sermaye Piyasası Araçları, İMKB tanımı, görev ve yetkileri, borsanın yönetim organları, teknik ve idari
organizasyonu, Kotasyon ve borsada işlem görme. Hisse Senetleri Piyasası; hisse senetlerinin borsada işlem
görmesi, birincil ve ikincil piyasa işlemleri, hisse senetleri pazarları ve seans saatleri, Ulusal Pazar, 2. Ulusal
Pazar, gözaltı pazarı, yeni şirketler pazarı, rüchan hakkı, hisse senetleri piyasasının işleyişi ve endeksleri,
Takasbank ve işleyişi. Tahvil ve Bono Piyasası, Vadeli işlemler. Grafikler ve teknik analiz.
Zorunlu ders
MKSP 112 - Sermaye Piyasası Mevzuatı
3(3+0+0)
Sermaye Piyasası Kanunu, Kurul Kaydı, İhraç, Halka Arz ve Satış, İhraççılar ve Halka Açık Anonim Ortaklıklar,
Sermaye Piyasası Faaliyetleri, SPK, Denetim ve Cezai Sorumluluk, Mali Tablolar Bağımsız Denetleme, İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası, Kotasyon ve Borsada İşlem Görme, Hisse Senedi İşlemlerinde Takas ve Saklama,
Kaydi Sistem ve Yatırımcıları Koruma Fonu.
Zorunlu ders
MKSP 201 - İMKB İşlemleri
3(3+0+0)
İMKBnin görev ve yetkileri; kotasyon ve borsada işlem görme; hisse senedi piyasası işlemleri; takas ve
saklama; tahvil ve bono piyasası işlemleri; endeksler; uluslararası pazar.
Zorunlu ders
MKSP 202 - Vadeli Piyasa İşlemleri
3(3+0+0)
266
Finansal türev ürünlere giriş; Forward piyasalar, futures anlaşmalar, opsiyonlar, opsiyon değerleme modelleri,
opsiyon fiyatının duyarlılığı, swap işlemleri, Türkiyede vadeli piyasaların gelişimi.
Zorunlu ders
MKSP 203 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3(3+0+0)
Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar, mevduat kabul eden finansal kurumlara genel bakış, mevduat
kabul eden banka-dışı finansal kurumlar, mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, banka-dışı finansal
kurumlar ve finansal ürünler, factoring, forfaiting, leasing, döviz işlemleri ve yönetimi; konut finansmanında
ipotek piyasaları ve ipotek bankacılığı; birinci ve ikinci ipotek piyasası ve konut finans modelinde ipotekli
krediler, menkul kıymetleştirme sürecinde hizmet veren kurumlar; gelişmiş ülkelerde konut finansman
uygulamaları (A.B.D, ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin finansal sistemleri ve ipoteğe dayalı menkul
kıymetleştirme, gelişmekte olan ülkelerde konut finansman uygulamaları).
Zorunlu ders
MKSP 204 - Portföy Yönetimi
3(3+0+0)
Yatırım kavramı; risk ve getirinin ölçülmesi; piyasalar ve araçlar; hisse senetlerinin alınıp satılması; portföy
teorisi; sermayenin riskli varlık ile risksiz varlık arasında tahsisi; optimal riskli portföyler; sermaye
piyasalarında denge. Endeks modelleri; pazarın etkinliği; sabit getirili menkul kıymetler; makroekonomi ve
sektör analizi; öz sermaye değerleme modelleri; finansal tablo analizi; portföy performans değerleme;
emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.
Zorunlu ders
MKSP 205 - Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin Teknikleri
3(3+0+0)
Zaman serileri ve unsurları; zaman serilerinin ayrıştırılması; stokastik süreçler; durağan ve durağan olmayan
stokastik süreçler; ar süreçler; ma süreçler; arma ve arıma modelleri; dickey-fuller; augmented dickey-fuller.
Zorunlu ders
MKSP 207 - Uluslararası Finansman Yönetimi
3(3+0+0)
Uluslararası para sistemi; küresel sermaye piyasaları; döviz ve para piyasaları; vadeli piyasalar; uluslararası
yeni finansal teknikler; uluslararası resmi krediler; uluslararası yabancı sermaye. Dünya Bankası grubu; IMF;
ihracat kurumları, ex-im bankalar; bölgesel kalkınma bankaları; diğer finans kurumları (Bölgesel, Global,
Özel).
Program Seçmeli ders
MKSP 209 - Hazine ve Borç Yönetimi
2(2+0+0)
Hazinenin tanımlanması; ülkemizde hazinenin kısa tarihçesi; yurtdışında hazine yönetimi; hazinenin
fonksiyonları; nakit dengesini sağlama fonksiyonu; kamu borçlarını yönetme fonksiyonu; paranın istikrarını
sağlama ve koruma fonksiyonu; mali piyasaları düzenleme fonksiyonu; dış ekonomik ilişkileri düzenleme
fonksiyonu; ekonomiyi düzenleme fonksiyonu; hazinenin ilişkileri; hazinenin örgütsel yapısı; özel kuruluşlar
ve bankalarda hazine ve borç yönetimi.
Program Seçmeli ders
MKSP 212 - Kıymetli Evrak Hukuku
2(2+0+0)
Kıymetli Evrak Kavramı / Kıymetli Evrakın Temel Özellikleri / Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması / Nama, Emre
ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak ve Bunların Temel Özellikleri / Kıymetli Evrakın Zayii ve İptali / Kambiyo
Senetleri (Poliçe, Bono, Çek) ve Emtia Senetleri (Makbuz Senedi ve Varant).
Program Seçmeli ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
İKTİ 141 - İktisada Giriş
2(2+0+0)
Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik
doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz
eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.
Zorunlu ders
İŞ 143 - Genel İşletme
3(3+0+0)
İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri,
İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü
ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.
Zorunlu ders
267
MAT 103 - Matematik
2(2+0+0)
Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçel sayılar. Oran ve orantı: Oran ve
orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik
faiz ve faiz problemleri.
Zorunlu ders
MU 111 - Genel Muhasebe
4(3+1+0)
Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, işletme ve muhasebe, bilanço ve
gelir tablosu, mali nitelikteki işlemler ve bilanço üzerinde izlenmesi, muhasebe kayıt belgeleri, muhasebe
süreci, hazır değerler ve menkul kıymetler, ticari alacaklar, stoklar, duran varlıklar.
Zorunlu ders
MU 151 - Genel Hukuk Bilgisi
2(2+0+0)
Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer
sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf
kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
EML 112 - Medeni ve Borçlar Hukuku
3(3+0+0)
Medeni Hukukun konusu, amacı, kapsamı; sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Medeni Hukukun kaynakları,
eşya hukuku kapsamında zilliyetlik, tapu sicili, mülkiyet, şahsın hukuku; özel ve kamu hukukunda Borçlar
Hukukunun yeri, kaynakları, diğer yasalarla ilişkisi; akit, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, akit serbestisi,
temsil türleri, akit türleri, haksız fiilin tanımı ve koşulları, borç ilişkisinin sona ermesi.
Zorunlu ders
İKTİ 142 - Makro İktisat
2(2+0+0)
Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm
yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme.
Zorunlu ders
İST 102 - İstatistik
2(1+1+0)
Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans
tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.
Zorunlu ders
MAT 104 - Ticari Matematik
2(1+1+0)
Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, Şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım,
Alaşım, Faiz, İskonto.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
BNS 205 - Risk Yönetimi
3(3+0+0)
Tehlike ve risk, yangın riski, sorumluluk riski, mühendislik, inşaat ve montaj riski, motor riski, işçi kazalarında
risk, nakliyat riskleri, sınai ve ticari işletmelerde risk yönetimi.
Zorunlu ders
DAB 205 - Uluslararası İktisat
2(2+0+0)
Uluslararası ticaretle ilgili klasik, Neo-Klasik ve güncel teoriler, gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar, kotalar,
dünya ticaretinde liberalleşme akımları, ekonomik entegrasyonlar, ödemeler dengesi ve döviz piyasaları.
268
Zorunlu ders
DAB 209 - Elektronik Ticaret
2(2+0+0)
Elektronik ticarete giriş, temel terimler ve tanımlamalar, internet ekonomisi ve trendler, elektronik pazar
yapısı, işletmeden nihai tüketiciye ve işletmeler arası elektronik ticaret işlemleri; internette pazarlama ve
enformasyon, online tüketici davranışı, web üzerinde ürün geliştirme, internette fiyatlandırma, tutundurma,
satış teknikleri, e-ticaret ve lojistik yönetimi, internette güvenlik ve yasal çerçeve; uygulama örnekleri.
Zorunlu ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
MU 215 - Şirketler Muhasebesi
3(2+1+0)
Şirket kavramı, adi şirket, ticaret şirketleri, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, kollektif şirketler, komandit
şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, şirketlerde tür
değiştirme, kooperatifler, şirketlerin kuruluş aşamaları tasfiye ve birleşme işlemleri.
Zorunlu ders
MU 241 - Finansal Yönetim
4(3+1+0)
Finansal amaç ve finans fonksiyonu, gelişmeler ve finansal amaç, enflasyonun finansal yönetimdeki etkileri,
finansal yöneticinin görevleri, finansal yöneticinin organizasyon içerisindeki yeri, finansal analiz ve kontrol,
finansal planlama, finansal gereksinmenin saptanması, proforma bilanço, proforma fon akım tablosu,
finansman kaynakları.
Program Seçmeli ders
BNS 232 - Bankacılık ve Fon Yönetimi
2(2+0+0)
Para ve para piyasaları, Türk Lirası pozisyon yönetimi, Merkez Bankası Analitik Bilançosu, borsanın tanımı ve
işlevleri, döviz pozisyon yönetimi, döviz pozisyon yönetimine ilişkin düzenleme ve uygulamalar, bankalarda
risk türleri ve özellikleri, spot işlemler, vadeli işlemler, prim ve iskonto, swap kotasyonları ve işlemleri,
örneklerle vadeli kur hesaplama yöntemleri.
Zorunlu ders
BNS 238 - Uluslararası Bankacılık
3(3+0+0)
Modern dünyada uluslararası bankacılık hizmetleri, döviz kurları ve döviz rejimleri, uluslararası bankacılık
teorisi, uluslararası bankacılıkta yenilikler, uluslararası bankaların kredi türleri ve koşulları, teminat şekilleri,
uluslararası borç problemi, denetim ve riske dayalı uygun koşulların belirlenmesi.
Program Seçmeli ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
BNS 234 - Finansal Hizmet Pazarlaması
2(2+0+0)
Hizmet pazarlamasının konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; bankacılıkta pazarlama
sistemi, bankacılıkta pazarlama etkinliklerini etkileyen mikro ve makro dış çevre etmenleri ile işletme içi
etmenler, stratejik pazarlama, bankacılıkta pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, kredi çalışmaları
açısından şube organizasyonu, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri, tüketici
pazarları, tüketici davranışları, pazarlama karması, kişisel satış, reklam, satış geliştirme, tutundurma, iletişim
teknikleri.
Zorunlu ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
MU 152 - Ticaret Hukuku Bilgisi
2(2+0+0)
Tanımı, hukuk sistemindeki yeri, ticaret hukukunun kaynakları, Anayasa, kanunlar, Türk Ticaret Kanunu,
diğer kanunlar ticari örf ve adet kuralları, ticari işletme tanımı, ticarethane, fabrika, ticari olarak işletilen diğer
müesseseler, tacir tanımı, tacir sıfatının kazanılması, tazminat davası, genel olarak esnafın tanımı, esnaf
sıfatının tespiti, haksız rekabetin tanımı, unsurları.
269
Zorunlu ders
MU 242 - Mali Tablolar Analizi
4(3+1+0)
Mali tabloların analiz edilmesinin gereği, mali analiz teknikleri, analiz ve yorum, mali analiz çeşitleri, mali
tablolar, gelir tablosu, gelir tablosunun bölümleri, karşılaştırmalı tablolar analizi ve yorumu, yüzde metodu ile
tabloların analizi ve yorumu.
Program Seçmeli ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
270
Muhasebe Ön lisans Programı
Programın Amacı
Muhasebe Önlisans Programı, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki muhasebe
servislerinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp
çalıştırabilecek, nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlar.
Öğrenciler iki yıllık öğrenimleri süresince, enflasyonun muhasebe üzerindeki etkilerini güncel gelişmeler
paralelinde incelerler; büro ortamında kullanımı zorunlu olan muhasebeye ilişkin bilgisayar programlarına (ETA,
Logo, Link, Micro, Orca) hâkimiyet kazanırlar ve işletmelerin muhasebe bölümlerinde karşılaşılan hukuki
sorunlara çözüm üretme yeteneğini elde ederler. Kazanılan tüm bu nitelikler öğrencilerin her tür işletme tipinde
muhasebe mesleğinin gereklerini rahatlıkla yerine getirmelerine olanak tanımasının yanı sıra onların mali
müşavirlik mesleğine de ilk adımlarını atmalarına yardımcı olmaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
MU 111
Genel Muhasebe
3
1
0
4
İŞ 143
Genel İşletme
3
0
0
3
MAT 101
Matematik
2
1
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
İKTİ 141
İktisada Giriş
2
0
0
2
MU 101
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
1
1
0
2
MU 151
Genel Hukuk Bilgisi
2
0
0
2
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
0
25
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
MU 112
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
3
1
0
4
MU 152
Ticaret Hukuku Bilgisi
2
0
0
2
İST 102
İstatistik
1
1
0
2
İŞ 142
İşletme Becerileri Grup Çalışması
1
1
0
2
MAT 104
Ticari Matematik
1
1
0
2
İKTİ 142
Makro İktisat
2
0
0
2
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
MU 211
Bilgisayarlı Muhasebe I
3
0
1
4
MU 213
Maliyet Muhasebesi
3
1
0
4
MU 251
Vergi Hukuku
3
1
0
4
MU 221
Yönlendirilmiş Çalışma I
2
1
0
3
MU 215
Şirketler Muhasebesi
2
1
0
3
MU 217
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
1
1
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program Seçmeli (En Az 7 Kredilik Ders Seçilecektir)
2
0
0
2
MU 241
3
1
0
4
Finansal Yönetim
Önkoşul
Önkoşul
271
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
MU 219
Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
1
1
0
2
MU 223
Kooperatif Muhasebesi
1
1
0
2
MU 225
Kamu Maliyesi
2
0
0
2
MU 227
İnşaat Muhasebesi
1
1
0
2
MU 253
Borçlar Hukuku
2
0
0
2
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
Toplam Kredi
2
22
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
MU 212
Bilgisayarlı Muhasebe II
3
0
1
4
MU 214
Türk Vergi Sistemi
3
1
0
4
MU 216
Muhasebe Denetimi
2
1
0
3
MU 222
Yönlendirilmiş Çalışma II
2
1
0
3
MU 252
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
1
1
0
2
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
MU 218
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
1
1
0
2
ST 202
Staj II
0
0
0
0
0
1
0
0
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
Program Seçmeli (En Az 7 Kredilik Ders Seçilecektir)
BS 232
Masa Üstü Yayıncılık
3
1
0
4
MU 242
Mali Tablolar Analizi
3
1
0
4
MU 224
Banka Muhasebesi
2
1
0
3
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
MU 226
Enflasyon Muhasebesi
1
1
0
2
MU 228
Konaklama Muhasebesi
1
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
20
87
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
BS 232 - Masa Üstü Yayıncılık
4(3+1+0)
Masa üstü yayıncılıkta kullanılan Microsoft Publisher 2007 gibi programların kullanımı, Yazı yazma teknikleri,
Yazım kuralları ve noktalama işaretleri, Resmi ve ticari yazışma şekilleri, Rapor yazma esasları, Yazışma
teknikleri, Dosyalama ve arşivleme teknikleri.
Program Seçmeli ders
İKTİ 141 - İktisada Giriş
2(2+0+0)
Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik
doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz
eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.
Zorunlu ders
İKTİ 142 - Makro İktisat
2(2+0+0)
Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm
yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme.
Zorunlu ders
İST 102 - İstatistik
2(1+1+0)
272
Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans
tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.
Zorunlu ders
İŞ 142 - İşletme Becerileri Grup Çalışması
2(1+1+0)
İnsan ihtiyaçları, Toplum ve ekonomi, Müteşebbis, Sermaye, Emek, Yönetim ve organizasyon, Üretim kaynağı
olarak işletmenin doğuşu ve işletme kuramı, İşletmenin çevresi, işletmelerde organizasyon ve başlıca
organizasyon sorunları, Yöneticilik, Liderlik, İnsanları anlayabilme sanatı, Yönetim ve karar verme teknikleri,
İşletme yönetiminde finansman ve analiz.
Zorunlu ders
MU 101 - Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
2(1+1+0)
Yönetim ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminin fonksiyonları, dosyalama ve arşivleme teknikleri,
iletişim kavramının tanımı ve anlamı, örgütsel iletişimin anlam ve işlevi.
Zorunlu ders
MU 111 - Genel Muhasebe
4(3+1+0)
Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, işletme ve muhasebe, bilanço ve
gelir tablosu, mali nitelikteki işlemler ve bilanço üzerinde izlenmesi, muhasebe kayıt belgeleri, muhasebe
süreci, hazır değerler ve menkul kıymetler, ticari alacaklar, stoklar, duran varlıklar.
Zorunlu ders
MU 112 - Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
4(3+1+0)
Kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter gelir ve giderlerin tespiti, gelir tablosunun düzenlenmesi, ticari karın
vergilendirilmesi, bilanço düzenlenmesi, kar dağıtım tablosu düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi, Vergi
Usul Kanununa göre amortismanlar ve yeniden değerleme.
Zorunlu ders
MU 151 - Genel Hukuk Bilgisi
2(2+0+0)
Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer
sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf
kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.
Zorunlu ders
MU 152 - Ticaret Hukuku Bilgisi
2(2+0+0)
Tanımı, hukuk sistemindeki yeri, ticaret hukukunun kaynakları, Anayasa, kanunlar, Türk Ticaret Kanunu,
diğer kanunlar ticari örf ve adet kuralları, ticari işletme tanımı, ticarethane, fabrika, ticari olarak işletilen diğer
müesseseler, tacir tanımı, tacir sıfatının kazanılması, tazminat davası, genel olarak esnafın tanımı, esnaf
sıfatının tespiti, haksız rekabetin tanımı, unsurları.
Zorunlu ders
MU 211 - Bilgisayarlı Muhasebe I
4(3+0+1)
Bilgisayarlı Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, bilgisayarda bilanço esasına göre muhasebeleştirme ve
uygulamaları, bilgisayarda İşletme hesabı esasına göre muhasebeleştirme ve uygulama, Logo (LKS-Logo
Klasik sistem ticari paket programlarının kullanımı).
Zorunlu ders
MU 212 - Bilgisayarlı Muhasebe II
4(3+0+1)
Cari hesap takip modülü, kasa ve finans modülleri, fatura modülü, çek, senet takip modülü, grafik, rapor ve
yazışma modülleri, sistem modülü. Mikro büro; genel muhasebe modülü, personel modülü, işletme defteri
modülü.
Zorunlu ders
MU 213 - Maliyet Muhasebesi
4(3+1+0)
Maliyet muhasebesinin tanımı ve görevleri, tarihsel gelişimi, amaçları, genel muhasebe, planlama ve
istatistikle ilişkisi, maliyet giderlerinin sınıflandırılması, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel
üretim giderleri, gider yerlerine dağıtımı, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplamaları, maliyet sistemlerinin
oluşumu ve maliyet hesaplama yöntemleri.
Zorunlu ders
MU 214 - Türk Vergi Sistemi
4(3+1+0)
Türk Vergi Hukuku, Gelir Vergisi, Mükellefiyet Biçimleri, Gelir Unsurları, İstisna, Muafiyet ve İndirimler, Matrah
Beyan Esası ve Gelirin Toplanması.
273
Zorunlu ders
MU 215 - Şirketler Muhasebesi
3(2+1+0)
Şirket kavramı, adi şirket, ticaret şirketleri, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, kollektif şirketler, komandit
şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, şirketlerde tür
değiştirme, kooperatifler, şirketlerin kuruluş aşamaları tasfiye ve birleşme işlemleri.
Zorunlu ders
MU 216 - Muhasebe Denetimi
3(2+1+0)
Revizyon ve kontrol kavramı, revizyonun özellikleri, amacı, çeşitleri, revizyon tekniğinin dayandığı esaslar,
revizörlük mesleği, bağımsız revizörlük mesleğinin batı ülkelerindeki durumu, ülkemizdeki durumu, hatalar ve
hileler, iç kontrol düzeni, muhasebe uygulamasına yön veren temel kavramlarla ilke ve kurallar, hesapların
incelenmesi, sonuç hesapları.
Zorunlu ders
MU 217 - Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
2(1+1+0)
Tanımı ve kapsamı, dış ticaret politikaları, dış ticaretin teşviki, kambiyo sistemleri, dış ticarette teslim şekilleri,
dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ödemeler bilançosu.
Zorunlu ders
MU 218 - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
2(1+1+0)
İthalat ve ihracat işleri ile ilgili temel kavramlar, ithalat ve ihracat işlemlerine ait ödeme şekilleri, dış ticaret ile
ilgili işletmelere ait hesap planı ve muhasebe işlemleri, ithalat ve İhracatla ile ilgili uygulama örnekleri ve
muhasebeleştirilmesi.
Zorunlu ders
MU 219 - Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
2(1+1+0)
Muhasebe organizasyon çeşitleri, tek düzen planı ve hesap çerçevesi, maliyet hesapları ve muhasebe sistemi,
7/A seçeneğinde maliyet hesapları ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, 7/B seçeneğinde maliyet hesapları ve
işlemlerin muhasebeleştirilmesi, 7/A seçeneğinde hizmet işletmeleri, ticari işletmeler, 7/B seçeneğinde
maliyet hesaplarının işleyişi.
Program Seçmeli ders
MU 221 - Yönlendirilmiş Çalışma I
3(2+1+0)
Bu ders öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlamak amacıyla, ilgi duyduğu alanlarda araştırma
yapmasını, rapor hazırlama teknikleri ile sunuş biçimlerini öğrenmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
MU 222 - Yönlendirilmiş Çalışma II
3(2+1+0)
Muhasebe ve finans ile ilgili seminer ve konferansların uygulama çalışmaları.
Zorunlu ders
MU 223 - Kooperatif Muhasebesi
2(1+1+0)
Kooperatifin kuruluşu, ana sözleşmesinin hazırlanması, kooperatifin sona ermesi, kooperatife ortak olma,
ortaklıktan çıkma, ortaklıktan çıkarılma, çıkarılan ortağın hak arama yolları, ortaklığın devri, oy hakkı ve
temsil, toplantı şekilleri ve zamanı, yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri,
kooperatiflerde temsil ve ilan, tutacakları defterler.
Program Seçmeli ders
MU 224 - Banka Muhasebesi
3(2+1+0)
Banka muhasebesinin özellikleri, Banka tek düzen hesap planı, Kaynak sağlama işlemleri, Mevduat kabulü,
Tasarruf Mevduatı, Ticari Mevduat, Merkez bankası kredilerinden yararlanma, Kredi işlemleri, Kredi
verilmesinde ortak işlemler, Kredilerden alınacak faiz komisyon vergi fonlar, Nakdi krediler, Gayri nakdi
krediler, Mali işlemler, Menkul kıymet alım satımı, Repo işlemleri, Kambiyo işlemleri
Program Seçmeli ders
MU 225 - Kamu Maliyesi
2(2+0+0)
Devletin ekonomideki rolü, devlet faaliyetlerinin optimal düzeyi, kamusal mal ve hizmetler, kamu harcamaları,
etkileri, bütçe işlevleri, bütçe süresi, kamu gelirleri, vergileme ilkeleri, tekniği, sınıflandırılması, yükü, baskısı,
harcamalar üzerinden alınan vergiler, mahalli idareler maliyesi, kamu borçları, kamu iktisadi teşebbüsleri.
Program Seçmeli ders
MU 226 - Enflasyon Muhasebesi
2(1+1+0)
274
Enflasyonun muhasebe üzerindeki etkileri, enflasyon muhasebesine yönelik muhasebe standartları ve
Sermaye Piyasası Kurulu tebliği, enflasyon muhasebesi uygulaması ve ülkemizdeki enflasyon muhasebesi ile
ilgili uygulama örnekleri.
Program Seçmeli ders
MU 227 - İnşaat Muhasebesi
2(1+1+0)
İnşaat muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. İnşaat işlerinde tekdüzen hesap planının kullanımını
ve inşaat işlerine özgü hesapları kavrayabilme. İnşaat işlerinde muhasebe ve vergi uygulamaları yapabilme.
Program Seçmeli ders
MU 228 - Konaklama Muhasebesi
2(1+1+0)
Konaklama muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. Konaklama muhasebesinin özelliklerini
kavrayabilme. Müşterilere sunulan hizmetlerin maliyetini hesaplama yöntemleri.
Program Seçmeli ders
MU 241 - Finansal Yönetim
4(3+1+0)
Finansal amaç ve finans fonksiyonu, gelişmeler ve finansal amaç, enflasyonun finansal yönetimdeki etkileri,
finansal yöneticinin görevleri, finansal yöneticinin organizasyon içerisindeki yeri, finansal analiz ve kontrol,
finansal planlama, finansal gereksinmenin saptanması, proforma bilanço, proforma fon akım tablosu,
finansman kaynakları.
Program Seçmeli ders
MU 242 - Mali Tablolar Analizi
4(3+1+0)
Mali tabloların analiz edilmesinin gereği, mali analiz teknikleri, analiz ve yorum, mali analiz çeşitleri, mali
tablolar, gelir tablosu, gelir tablosunun bölümleri, karşılaştırmalı tablolar analizi ve yorumu, yüzde metodu ile
tabloların analizi ve yorumu.
Program Seçmeli ders
MU 251 - Vergi Hukuku
4(3+1+0)
Verginin tanımı, kamu gelirlerinin türleri, ülkemizde yürürlükte olan vergilerin kısa tanımı, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun işlenmesi, gelir unsurlarının tanımı ve vergilendirilmesi, gelir vergisinde beyan usulü ve
uygulaması, Kurumlar Vergisi Kanunu, kurumlar vergisinde beyan usul ve uygulaması.
Zorunlu ders
MU 252 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2(1+1+0)
Sosyal güvenlik araçları, teknikleri, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta türleri, ihbar ve kıdem
tazminatı, grev ve lokavt kavramı.
Zorunlu ders
MU 253 - Borçlar Hukuku
2(2+0+0)
Borçların ve Borçlar Hukukunun tanımı, sorumluluk, borcun kaynakları, borcun ifası, sözleşme çeşitleri.
Program Seçmeli ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
İŞ 143 - Genel İşletme
3(3+0+0)
İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri,
İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü
ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.
Zorunlu ders
MAT 101 - Matematik
3(2+1+0)
Sayılar: Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçel sayılar. Üslü ve köklü ifadeler,
mutlak değer, temel özdeşlikler, birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Fonksiyonlar, birinci ve
ikinci derecen fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, türev ve intrgral. Doğrusal denklem sistemleri,
2x2 ve 3x3 matris ve determinantlar.
Zorunlu ders
275
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
MAT 104 - Ticari Matematik
2(1+1+0)
Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, Şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım,
Alaşım, Faiz, İskonto.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
276
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans Programı
Program Koordinatörü
Öğr. Gör. A. Gülsen Kahraman
Programın Amacı
Turizm sektöründe arzın 1980 yılından bu yana büyük oranda artması sonucunda, turizm ve otelcilik alanında
birçok hizmet kuruluşu nitelikli insan gücüne gereksinim duymaktadır. Ülke ekonomisinde, döviz geliri
sağlamada, geniş istihdam olanakları yaratmada turizmin etkinliği her geçen yıl daha da artmaktadır. Turizm ve
Otel İşletmeciliği Önlisans Programının amacı, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon
programlarına ve yabancı dile vakıf, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde gençleri yetiştirip sektörün insan
gücü gereksimini karşılayabilmektir.
Ayrıca öğrencilerimiz, her yıl sonunda altı (6) hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak, aldıkları
kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik
aşamasında tanışmaktadırlar.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
İNG 161
Yabancı Dil I
4
0
0
4
İŞ 143
Genel İşletme
3
0
0
3
TUR 101
Genel Turizm Bilgisi
3
0
0
3
TUR 103
Önbüro İşlemleri ve Yönetimi
2
1
0
3
BİM 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
HR 105
İletişim Bilimlerine Giriş
3
0
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
0
21
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
İNG 162
Yabancı Dil II
4
0
0
4
İŞ 144
Muhasebeye Giriş
2
1
0
3
TUR 104
Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama
2
1
0
3
TUR 106
Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği
2
1
0
3
TUR 108
Mutfak Hizmetleri Yönetimi ve Hijyen
2
1
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
TUR 102
Otel İşletmeciliği
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
20
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
TUR 207
Önbüro-Kat Hizmetleri Otomasyonu
2
2
0
4
TUR 205
Kat Hizmetleri Yönetimi
2
1
0
3
HR 201
Pazarlama İlkeleri
3
0
0
3
İNG 261
Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
TUR 201
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi
2
1
0
3
TUR 203
Endüstriyel Yiyecek Üretimi
2
0
0
2
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
TUR 209
Gıda Teknolojisi
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
Önkoşul
2
0
0
2
2
0
0
2
TUR 211
Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi
2
1
0
3
DAB 209
Elektronik Ticaret
2
0
0
2
HR 217
Kriz Yönetimi
2
0
0
2
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
2
Önkoşul
277
İK 209
Girişimcilik
2
0
0
Toplam Kredi
2
22
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
TUR 202
Türkiye Turizm Coğrafyası
2
2
0
4
TUR 204
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Otomasyonu
2
1
0
3
TUR 206
0
0
3
TUR 208
Turizm Mevzuatı
3
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve Maliyet
3
Kontrol
0
0
3
İNG 262
Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
TUR 210
Seyahat Acentacılığı
2
0
0
2
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
0
0
0
0
ST 202
Staj II
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
HR 214
Etkinlik Yönetimi
2
1
0
3
TUR 214
Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim
3
0
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
TUR 212
Turizm ve Çevre
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
20
83
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
TUR 101 - Genel Turizm Bilgisi
3(3+0+0)
Turizmin tanımı, tarihçesi ve özellikleri; dünyada ve Türkiyede turizmin gelişimi; bireyleri seyahat ve turizme
yönelten etmenler; turizm türleri; turizm arz ve talebinin tanımı ve özellikleri; turizmin ekonomik, sosyokültürel; çevresel etkileri; turizmin ülke ekonomisinin gelişiminde, ulusal gelirde, dış ödemeler dengesinde,
istihdam alanında yarattığı etkiler; turizmin çoğaltan etkisi; ülke turizmi gelir ve gider analizi.
Zorunlu ders
TUR 102 - Otel İşletmeciliği
2(2+0+0)
Otelcilik sektörünün tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, özellikleri, otel işletmelerinin kuruluş yeri
seçimi, yatırım kararları, otel yatırımlarında maliyet, finansman ve verimlilik ilkeleri, otel işletmelerinde
yönetim ve yönetim fonksiyonları.
Zorunlu ders
TUR 103 - Önbüro İşlemleri ve Yönetimi
3(2+1+0)
Önbüro bölümünün otel türlerine göre organizasyon yapısı, önbüro hizmetleri ve işlemlerinin özellikleri,
önbüroda kullanılan mesleki terimler, belgeler, otel konuklarının girişçıkış işlemleri, önbüro hizmetlerinde yetki
ve sorumluluklar, önbüro yönetimi ilkeleri, önbüronun otelin diğer bölümleri ile ilişkileri; rezervasyon, ön
kasa, santral işlemlerinde kurallar, istatistiklerin düzenlenmesi, işlemlerin ve personelin denetimi. Önbüroda
gece hizmetleri yönetimi ve denetimi.
Zorunlu ders
TUR 104 - Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama
3(2+1+0)
Sağlıklı beslenme için gerekli besin özellikleri, dengeli beslenme için gerekli besin miktarı ve beslenme ilkeleri,
mönü planlaması ve planlamaya etki eden faktörler, konukların sosyal ve ekonomik durumlarına uygun
mönülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması yöntemleri.
Zorunlu ders
TUR 106 - Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği
3(2+1+0)
İşletme çeşitliliği ve sektörün yapısına göre temizlik programlarının oluşturulması, temizlik hizmetleri
işletmeciliğinde kontrol, denetim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, temizlik hizmetleri
işletmeciliğinde beklenen ve istenen temizlik programları dahilinde maliyet ve bütçe hazırlama ve pazarlama
278
teknikleri. Temizlik plan ve programları oluşturulmasında ürün seçimi, temizlik standartlarının belirlenmesi,
temizlik ürün kullanımında uygulama yöntemleri, temizlik uygulamalarında performans ölçümü, temizlik ürün
kullanım maliyetleri, temizlik ürünü seçiminde ve kullanımında çevre duyarlılığının oluşturulması.
Zorunlu ders
TUR 108 - Mutfak Hizmetleri Yönetimi ve Hijyen
3(2+1+0)
Mutfak yönetiminin temel prensipleri ve hedefleri, organizasyon ve görev tanımları, verimlilik teknikleri,
mutfak bilgisi, mutfak planı ve fiziksel özellikleri, mutfak malzemeleri ve güvenliği, mutfakta temizlik ve
sağlık, kişisel temizlik ve sağlık, araç - gereç temizliği ve sağlık, gıda temizliği ve sağlık, gıda zehirlenmesi ve
yardım, gıda maddelerinin beslenme değerlerine göre ayırımı, gıda maddelerinin gruplandırılması, yiyecek
üretim maliyetlerinin hesaplanması, satın alma, depolama ve mutfakta bilgisayar kullanımı, üretim maliyetleri,
satın almanın önemi, özellikleri ve yöntemleri, teslim alma, depolamanın önemi, stok kontrol, standart
reçeteler, restoran siparişlerinde bilgisayar kullanımı. Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler,
virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları, patojen bakterilerin
gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması, besin, bina, hava,
personel hijyeni ile ilgili ilkeler.
Zorunlu ders
TUR 201 - Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi
3(2+1+0)
Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri, konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi,
konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri, analizi, verimlilik ilkeleri.
Zorunlu ders
TUR 202 - Türkiye Turizm Coğrafyası
4(2+2+0)
Turizm coğrafyasının tanımı ve özellikleri; turizmin kaynakları; klasik mitolojiye giriş; Anadolunun tarih öncesi
ve tarih çağları; ana hatlarıyla Anadolu Uygarlıkları; Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri; bu bölgelerin turizm
varlıkları ile turizm arz ve talebinin incelenmesi.
Zorunlu ders
TUR 203 - Endüstriyel Yiyecek Üretimi
2(2+0+0)
Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların tanımı, özellikleri, toplu beslenme üretiminde ve servislerinde
yiyecek reçetelerinin standartlaştırılması ve değerlendirilmesi, toplu beslenme hizmetlerinde yemek dağıtım
yöntemleri, toplu beslenme servislerinde sanitasyon.
Zorunlu ders
TUR 204 - Yiyecek-İçecek Hizmetleri Otomasyonu
3(2+1+0)
Otel otomasyonu hakkında temel bilgiler, yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde bilgisayar ve bilgisayar destekli
hizmetleri tanıma (Bartech), yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde teknoloji kullanımı yöntemleri.
Zorunlu ders
TUR 205 - Kat Hizmetleri Yönetimi
3(2+1+0)
Kat hizmetlerinde iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme işlevleri, tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve
faaliyet sürecinde devam eden eğitim işlevleri, tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü ve
çalışanların denetimi ile ilgili yönetsel işlevler, kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak
değerlendirilmesi ile ilgili işlevler.
Zorunlu ders
TUR 206 - Turizm Mevzuatı
3(3+0+0)
Turizm Hukuku ve kaynakları, Türkiye'de turizme ilişkin yasal düzenlemeler, turizmde örgütlenmeye ilişkin
mevzuat, gezi sözleşmeleri, kontenjan sözleşmeleri, tüketici hakları.
Zorunlu ders
TUR 207 - Önbüro-Kat Hizmetleri Otomasyonu
4(2+2+0)
Önbüro bölümünde kullanılan paket programların tanıtımı, uygulaması (Fidelio- Opera), kat hizmetleri
programları.
Zorunlu ders
TUR 208 - Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve Maliyet Kontrol
3(3+0+0)
Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin sınıflandırılması, temel fonksiyonları, organizasyon yapıları, hizmetlerin
planlanması ve pazarlanması, yiyecek-içecek maliyet kontrolünün kapsamı, kontrol sisteminin işletmelere
sağladığı faydalar, yiyecek-içecek maliyet kontrol süreci ve aşamaları, standart yiyecek-içecek reçetelerinin
oluşturulması, maliyetlerin hesaplanması, yiyecek içecek faaliyetleri ile ilgili dönemsel verilerin istatistiksel
yöntemlerle raporlanması.
279
Zorunlu ders
TUR 209 - Gıda Teknolojisi
2(2+0+0)
Gıda teknolojisinin tanımı ve gelişimi, hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma
etkenleri ve kontrolü, fiziksel gıda saklama yöntemleri, kimyasal gıda saklama yöntemleri, tahıl, meyve,
sebze, et, süt, yağ, çay işleme teknolojisi, işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.
Zorunlu ders
TUR 210 - Seyahat Acentacılığı
2(2+0+0)
Seyahat acentacılığının tanımı, türleri, işlevleri; seyahat acentası kuruluşu için gerekli bilgi ve belgeler,
havayolu-denizyolu-demiryolu-karayolu rezervasyon işlemleri; seyahat acentalarının yurtiçi ve yurtdışı tur
düzenleme programlarının oluşturulması ilkeleri; seyahat acentaları, konaklama işletmeleri ilişkileri, biletleme
işlemleri, merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları.
Zorunlu ders
TUR 211 - Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi
3(2+1+0)
İşletme içi ve işletme dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı, ziyafet (banket) ve ikram (catering)
hizmetlerinde yönetim şekli ve fonksiyonları, ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması
gerekenler, ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlaması.
Program Seçmeli ders
TUR 212 - Turizm ve Çevre
2(2+0+0)
Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri, turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkileri,
ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi, turizm ve çevre dengesi, Türkiye'de
turizm ve çevre politikaları, çevre politikalarının ulusal ve uluslararası standartları.
Program Seçmeli ders
TUR 214 - Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim
3(3+0+0)
Konaklama işletmelerinde finansal yönetimin yeri, amacı, örgütlenmesi ile ilgili bilgiler, finansal analizde
oranlar ve fon akım tabloları, çalışma sermayesi yönetimi, konaklama işletmelerinde kullanılan finansman
kaynakları.
Program Seçmeli ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
HR 105 - İletişim Bilimlerine Giriş
3(3+0+0)
Bu dersin amacı öğrencilere iletişimin temel sürecini, çeşitli tanımlarını, farklı iletişim kategorilerini ve
türlerini, iletişim teknolojilerinin gelişimi, temel iletişim modellerini öğretmektir. Derste ayrıca iletişim
araştırmalarının tarihsel gelişimi, amaçları ve temel yöntemleri ele alınacak ve iletişimin bir bilim olarak
sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenecektir.
Zorunlu ders
İŞ 143 - Genel İşletme
3(3+0+0)
İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri,
İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü
ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.
Zorunlu ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
İŞ 144 - Muhasebeye Giriş
3(2+1+0)
Muhasebenin tanımı ve gelişimi; Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri; Bilanço kavramı ve temel bilanço
eşitliği; Gelir tablosu; Hesap kavramı ve hesapların işleyişi; Hesap planı, muhasebeyle ilgili defter ve belgeler;
Muhasebe süreci, ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri; KDV hesapları
ve işleyişi.
Zorunlu ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
280
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
DAB 209 - Elektronik Ticaret
2(2+0+0)
Elektronik ticarete giriş, temel terimler ve tanımlamalar, internet ekonomisi ve trendler, elektronik pazar
yapısı, işletmeden nihai tüketiciye ve işletmeler arası elektronik ticaret işlemleri; internette pazarlama ve
enformasyon, online tüketici davranışı, web üzerinde ürün geliştirme, internette fiyatlandırma, tutundurma,
satış teknikleri, e-ticaret ve lojistik yönetimi, internette güvenlik ve yasal çerçeve; uygulama örnekleri.
Zorunlu ders
HR 217 - Kriz Yönetimi
2(2+0+0)
Halka ilişkiler ve İşletmelerde beklenilmeyen, önceden sezilemeyen ve mevcut durumu tehdit ederek gerilim
yaratan ve imaj zedeleyen durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalar; kriz ortamında nasıl
bir yöntem uygulanacağı ve mevcut krizin giderilmesi için nelerin yapılması gerektiği.
Program Seçmeli ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
İK 209 - Girişimcilik
2(2+0+0)
Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar;
Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran
eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam
istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına
öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.
Program Seçmeli ders
HR 201 - Pazarlama İlkeleri
3(3+0+0)
Pazarlama kavramı, pazarlamanın önemi, mal ve hizmetlerin özellikleri, talebi etkileyen dış faktörler ve
motivasyonlar, pazarlama karması, pazar dilimlendirilmesi, ürün oluşturma, fiyat, stratejik pazarlama,
pazarlama teknikleri, dağıtım kanalları.
Zorunlu ders
HR 214 - Etkinlik Yönetimi
3(2+1+0)
Etkinlik kavramı, amacı, işletme için önemi, etkinlik düzenlemede göz önünde bulundurulacak faktörler:
zaman planlaması, takım oluşturulması ve koordinasyon, hedef kitle seçimi, alanların denetimi, tanıtım
kartları, tanıtıcı malzeme, etkinlik programı oluşturma, medya ile ilişkiler, izleme ve değerlendirme.
Program Seçmeli ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
281
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Ön lisans Programı
Programın Amacı
Uygulamalı İngilizce - Türkçe Çevirmenlik Programı, günümüzde ekonomik, politik ve sosyal alanlara etki eden
küreselleşmenin bir sonucu olarak, ülkemizde her geçen yıl giderek artan İngilizce ve Türkçeyi en etkin şekilde
kullanabilen, üstün çeviri becerilerine sahip, nitelikli, profesyonel eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile
kurulmuştur.
Programda eğitim alan öğrencilere, edebiyat, hukuk, ekonomi, tıp, mühendislik, sosyal bilimler, siyaset gibi iş
hayatının her alanındaki farklı konularda Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye hem yazılı hem de
sözlü olarak çeviri yapma yöntem ve becerilerinin yanısıra, iş hayatı koşullarına uyum sağlayabilme, her türlü
büro makinesini kullanabilme, etkili iletişim yöntem ve stratejilerini uygulayabilme konularında da yetkinlik
kazandırılarak günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Programda yazılı çeviri, ardıl çeviri, andaş çeviri, altyazı ve dublaj çevirisi ve haber çevirisi yapabilmek için
gerekli olan tüm beceriler öğrencilere hem kuramsal hem de uygulamalı olarak takip edilen 2 yıllık bir önlisans
eğitiminin sonunda kazandırılmaktadır.
Ders Planı (Türkçe)
Kod
Yarıyıl I
T
U
L
Kr
COME 101
Bilgisayara Giriş
2
0
2
3
ETT 101
İngilizce Kompozisyon I
2
1
0
3
ETT 103
Çeviriye Giriş
2
1
0
3
ETT 105
İletişim Becerileri
2
1
0
3
ETT 107
Çeviri Çalışmaları için Okuma
2
1
0
3
ETT 109
Karşılaştırmalı Dil Yapıları Çözümlemesi
2
1
0
3
TÜRK 101
Türk Dili I
Program Seçmeli
2
0
0
2
BE 101
Beden Eğitimi I
0
1
0
0
GS 101
Güzel Sanatlar I
0
1
0
Toplam Kredi
0
20
Kod
Yarıyıl II
T
U
L
Kr
ETT 102
İngilizce Kompozisyon II
2
1
0
3
ETT 104
Yazılı Basın Çevirisi
2
1
0
3
ETT 106
Sözlükbilim
2
1
0
3
ETT 108
Edebi Metin Çevirisi
2
1
0
3
ETT 110
İş Yaşamı İletişimi için Çeviri
2
1
0
3
TÜRK 102
Türk Dili II
2
0
0
2
ST 102
Staj I
Program Seçmeli (Sadece biri seçilecektir)
0
0
0
0
BE 102
Beden Eğitimi II
0
1
0
0
GS 102
Güzel Sanatlar II
0
1
0
Toplam Kredi
Önkoşul
0
17
Kod
Yarıyıl III
T
U
L
Kr
ETT 201
Çeviri Kuramı
2
1
0
3
ETT 203
Söylem Çözümlemesi I
2
1
0
3
ETT 205
Sözlü Çeviri I
2
1
0
3
ETT 207
Dublaj ve Altyazı Çevirisi
2
1
0
3
ETT 209
Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
2
1
0
3
TAR 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
2
0
0
2
ELIT 131
İngiliz Edebiyatına Giriş I
2
2
0
3
ELIT 291
Sinema
2
2
0
3
TUR 101
Genel Turizm Bilgisi
3
0
0
3
HR 219
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2
0
0
2
MU 101
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
1
1
0
2
MU 151
Genel Hukuk Bilgisi
2
0
0
2
Toplam Kredi
Önkoşul
Önkoşul
17
282
Kod
Yarıyıl IV
T
U
L
Kr
ETT 292
Bitirme Projesi
0
4
0
4
ETT 202
Bilim ve Teknoloji Çevirisi
2
1
0
3
ETT 204
Söylem Çözümlemesi II
2
1
0
3
ETT 206
Sözlü Çeviri II
2
1
0
3
TAR 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2
KGS 290
Kültürel Gelişim Semineri
0
1
0
0
ST 202
Staj II
Program Seçmeli (En Az 5 Kredilik Ders Seçilecektir)
0
0
0
0
ELIT 132
İngiliz Edebiyatına Giriş II
2
2
0
3
ELIT 292
Sinema ve Edebiyat
2
2
0
3
ETT 210
İş Yaşamı İletişimi için İleri Çeviri
2
1
0
3
İŞ 204
Meslek Etiği
2
0
0
2
ETT 208
Yönetici Asistanlığı
2
0
0
2
DAB 210
AB-Türkiye İlişkileri
2
0
0
Toplam Kredi
Önkoşul
2
15
69
Kısaltmalar: T (Teori), U (Uygulama), L (Laboratuar), Kr (Kredi)
.
Mezuniyet için gerekli kredi toplamı:
Ders İçerikleri
ETT 101 - İngilizce Kompozisyon I
3(2+1+0)
Bu derste öğrencilere tanımlayıcı, hikaye edici ve yoruma dayalı paragraf ve kompozisyon yazma çalışmaları
yaptırılarak kompozisyon yazımında uyum ve bütünlük, organizasyon kuralları, içerik yönünden tutarlılığın ve
kelime ve dil kullanımı yönünden doğruluk ve çeşitliliğinin sağlanmasının uygulamalı olarak öğretilmesi
amaçlanır.
Zorunlu ders
ETT 102 - İngilizce Kompozisyon II
3(2+1+0)
Bu ders İngilizce Kompozisyon I dersinin devamı niteliğindedir. Öğrencilerden güncel olaylar, gazete haberleri
ve makaleleri ile ilgili fikirlerini ve yorumlarını analiz ve sentez yapma becerilerini kullanarak ve önceki derste
edinmiş oldukları dil kullanımı ve organizasyon kurallarını uygulayarak, yazılı kompozisyon düzeninde ifade
etmeleri beklenmekte ve böylelikle öğrencilerin yazma becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Zorunlu ders
ETT 103 - Çeviriye Giriş
3(2+1+0)
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin, çeviri etkinliğinin sosyo-kültürel yapısıyla tanışmalarını sağlamaktır. Bu
bağlamda öncelikle, çeviri etkinliği sürecinde karşılaşabilecekleri kısıtlamalar ve metin normlarının doğası ve
bu normların çeviri etkinliğini yönlendirmedeki rolleri gibi konularda farkındalıklarını arttırmaları
hedeflenmektedir. Daha sonra, çeviri edinimi kazanmaları hedeflenerek, öğrenciler özellikle İngilizceden
Türkçeye çeviri yapmaya yönlendirileceklerdir.
Zorunlu ders
ETT 104 - Yazılı Basın Çevirisi
3(2+1+0)
Bu dersin amacı, inceleme ve kıyaslama yolu ile, Türk ve İngilizce konuşulan ülkelerin yazılı basınlarında
geçerli olan normları öğretmektir. Öğrenciler, bu bilgilerini İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce haber,
açıklama, köşe yazısı vb. çevirileri yaparak pekiştirirler.
Zorunlu ders
ETT 105 - İletişim Becerileri
3(2+1+0)
Bu ders öğrencilere, sözlü iletişimin temel öğeleri ve kavramlarını öğretmeyi ve bu alanlarda çalışmalar
yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Sözlü ve sözlü olmayan iletişim, etkili iletişim yöntemleri ve
stratejileri, metinsel iletişim dersin üzerinde durmayı amaçladığı alanlardan birkaçıdır.
Zorunlu ders
ETT 106 - Sözlükbilim
3(2+1+0)
283
Bu derste öğrencilere çeviri etkinliğindeki anlama ve yeniden ifade etme aşamalarında kelime bilgisi
zenginliğinin önemi konusunda bir farkındalık kazandırmak ve öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek
amaçlanmaktadır. Ayrıca, etkili ve doğru sözlük kullanımını geliştirmeyi hedefleyen çalışmalara yer
verilmektedir.
Zorunlu ders
ETT 107 - Çeviri Çalışmaları için Okuma
3(2+1+0)
Bu derste, öğrencilerin İngilizce olarak okuduklarını anlamalarını, İngilizce sözcük dağarcıklarını
geliştirmelerini ve okuduklarını Türkçe olarak aktarmalarını sağlamak amacıyla çeşitli konularda İngilizce
metinler okunur ve incelenir.
Zorunlu ders
ETT 108 - Edebi Metin Çevirisi
3(2+1+0)
Bu derste, şiir, oyun, kısa hikaye vb. edebi metinlerin İngilizceden Türkçeye çevirisi üzerinde çalışılır.
Zorunlu ders
ETT 109 - Karşılaştırmalı Dil Yapıları Çözümlemesi
3(2+1+0)
Bu dersin amacı, öğrencilerin dilbilgisi ve kullanım açısından bir dilin diğeri üzerindeki etkisini
anlayabilmelerini sağlamak için çeviri bağlamında Türkçe ve İngilizce arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
araştırmaktır. Bu derste ayrıca, İngilizcenin dilbilgisi kuralları gözönünde tutularak ve kullanım ve biçem
vurgulanarak öğrencilerin çeviri etkinliğini başarıyla yürütebilmelerini sağlamak amacıyla dilin karmaşık
yapıları çözümlenmektedir.
Zorunlu ders
ETT 110 - İş Yaşamı İletişimi için Çeviri
3(2+1+0)
Bu dersin amacı, öğrencilere İngilizce ve Türkçe çeşitli mektup ve belge türleri üzerinde çalışarak , inceleme
ve kıyaslama yolu ile, iş dünyası bağlamında kaynak ve hedef dil normlarını öğretmektir. Öğrenciler bu
bilgilerini iş mektupları, anlaşma, sözleşme, yönetmelik ve ihale metinleri çevirerek pekiştirirler.
Zorunlu ders
ETT 201 - Çeviri Kuramı
3(2+1+0)
Bu dersin amacı çeviribilim alanında çalışmalar yapmış önemli kuramcıların geliştirdikleri çeviri model ve
kuramlarını tanıtmaktır.
Zorunlu ders
ETT 202 - Bilim ve Teknoloji Çevirisi
3(2+1+0)
Bu dersin amacı, öğrencilere mimarlık, inşaat, jeoloji ve ziraat alanları ile ilgili metinlerle çeviri çalışması
olanağı vererek, kaynak ve hedef dil normlarını öğrenmelerini ve sözcük dağarcıklarını geliştirmelerini
sağlamaktır.
Zorunlu ders
ETT 203 - Söylem Çözümlemesi I
3(2+1+0)
Bu dersin amacı, söylem kuramını öğrencilere tanıtmak ve öğrencilerin çeviri amaçlı metin çözümlemelerinde
söylem çözümlemesinin araçlarından yararlanmalarını sağlamaktır.
Zorunlu ders
ETT 204 - Söylem Çözümlemesi II
3(2+1+0)
Bu dersin amacı, öğrencilerin Söylem Çözümlemesi I dersinde edindikleri bilgiyi kullanmalarını sağlamaktır.
Ansiklopedilerden alınan metinlerden kara mizah ve eleştiriye uzanan geniş bir metin yelpazesinde, önce
metinler incelenir sonra bu incelemenin ışığında metinlerin çevirisi yapılır.
Zorunlu ders
ETT 205 - Sözlü Çeviri I
3(2+1+0)
Bu dersin amacı öğrencilere ardıl çeviride yetkinlik kazandırmaktır. Öğrenciler etkin dinleme, not alma ve
bellek geliştirme teknikleri öğrenirler. Daha sonra çeşitli konuşmaların ardıl çevirisini yaparak bu becerilerini
geliştirirler.
Zorunlu ders
ETT 206 - Sözlü Çeviri II
3(2+1+0)
Bu dersin amacı yazılı metinden sözlü çeviri alanında öğrencilere yetkinlik kazandırmak ve andaş çevirinin
kural, teknik ve başa çıkma yöntemlerini öğretmektir. Öğrencileri bu alanlarda becerilerini geliştirmek için
İngilizceden Türkçeye çeviri yaparlar.
284
Zorunlu ders
ETT 207 - Dublaj ve Altyazı Çevirisi
3(2+1+0)
Dublaj ve Altyazı Çevirisi dersinde altyazı amaçlı çeviri üzerinde durulmaktadır. Altyazı çevirisi ile ilgili çeşitli
makaleler okunup konuya yakınlık kazandıktan sonra öğrencilere altyazı çevirisinin teknikleri kazandırılmaya
çalışılmaktadır. Daha sonra, konulu filmler, belgeseller ve TV programları izlenerek çeviri yapılmaktadır.
Zorunlu ders
ETT 208 - Yönetici Asistanlığı
2(2+0+0)
Yönetici asistanlık mesleğinin anlamı ve kapsamı. Yönetici asistanlığının sorumlulukları, kişisel ve mesleki
nitelikleri. Nezaket ve görgü kuralları. Büro hizmetlerinin ve büro araçlarının organizasyonu ve yönetimi. Kriz
sürecinin aşamaları ve krizin yönetilmesi. Kriz ortamında stres yönetimi. Belgelerin düzenlenmesi ve
dosyalanması; imla kuralları ve noktalama işaretleri, müsvetteden yazı yazma, tablolar düzenleme, kurum içi
ve kurum dışı yazışmalar; Türk standartlarına göre yazı hazırlama, İngilizcede yazı yazma kuralları, raporların
hazırlanması ve rapor yazma teknikleri.
Program Seçmeli ders
ETT 209 - Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
3(2+1+0)
Bu ders, sosyal bilimler alanındaki metinler ve terminoloji konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır ve bunun için, felsefe, sosyoloji, antropoloji, kadın çalışmaları, ahlak ve benzeri alanlarda
yazılmış İngilizce metinlerin Türkçeye çevirisi üzerine odaklanmaktadır.
Zorunlu ders
ETT 210 - İş Yaşamı İletişimi için İleri Çeviri
3(2+1+0)
Bu dersin amacı, öğrencileri İngilizce ve Türkçe çeşitli belge ve metinlerle yüz yüze getirerek, inceleme ve
kıyaslama yolu ile, hukuk ve uluslararası örgütler bağlamında kaynak ve hedef dil normlarını öğretmektir. Bu
bilgiler, tüzükler, mahkeme kararları, adli sicil kayıtları, AB metinleri, Dünya Bankası raporları vb. Çevirileri ile
pekiştirilir.
Program Seçmeli ders
ETT 292 - Bitirme Projesi
4(0+4+0)
Bitirme projesi geniş kapsamlı bir Türkçe metnin İngilizceye çevrilmesini içermektedir. Öğrencilerin bu çeviriyi
yaparken öğrendikleri bütün çeviri teknik ve yöntemlerini uygulamaları ve edindikleri becerileri kullanmaları
beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerden projenin hazırlanması sırasındaki deneyimlerini yazılı bir kompozisyon
şeklinde aktarmaları istenmektedir.
Zorunlu ders
BE 101 - Beden Eğitimi I
0(0+1+0)
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme;
kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri;
kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.
Program Seçmeli ders
BE 102 - Beden Eğitimi II
0(0+1+0)
Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel,
kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler.
Program Seçmeli ders
ST 102 - Staj I
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel
gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
HR 219 - Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
2(2+0+0)
Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler,
ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş
yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.
Program Seçmeli ders
MU 101 - Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
2(1+1+0)
Yönetim ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminin fonksiyonları, dosyalama ve arşivleme teknikleri,
iletişim kavramının tanımı ve anlamı, örgütsel iletişimin anlam ve işlevi.
Zorunlu ders
MU 151 - Genel Hukuk Bilgisi
2(2+0+0)
285
Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer
sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf
kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.
Zorunlu ders
TUR 101 - Genel Turizm Bilgisi
3(3+0+0)
Turizmin tanımı, tarihçesi ve özellikleri; dünyada ve Türkiyede turizmin gelişimi; bireyleri seyahat ve turizme
yönelten etmenler; turizm türleri; turizm arz ve talebinin tanımı ve özellikleri; turizmin ekonomik, sosyokültürel; çevresel etkileri; turizmin ülke ekonomisinin gelişiminde, ulusal gelirde, dış ödemeler dengesinde,
istihdam alanında yarattığı etkiler; turizmin çoğaltan etkisi; ülke turizmi gelir ve gider analizi.
Zorunlu ders
DAB 210 - AB-Türkiye İlişkileri
2(2+0+0)
Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi, kronolojisi, kurumsal yapısı, hukuki altyapısı; ortaklığın
temel belgeleri (Ankara Anlaşması, katma protokol, Uyum anlaşmaları), Ortaklık dönemleri, tam üyelik
başvurusu, Gümrük Birliği anlaşması, Helsinki zirvesi sonrası adaylık süreci, ulusal program çerçevesinde
yürütülen çalışmalar ve izleme çizelgeleri.
Zorunlu ders
İŞ 204 - Meslek Etiği
2(2+0+0)
Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal
sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve
bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
Program Seçmeli ders
KGS 290 - Kültürel Gelişim Semineri
0(0+1+0)
Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış
saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi
amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere
katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin
gereklerini yerine getireceklerdir.
Zorunlu ders
ST 202 - Staj II
0(0+0+0)
Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek
özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları
Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Zorunlu ders
286
ENSTİTÜLER
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Müdür
Prof. Dr. İ. Cem Göknar
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Selim Akyokuş
Enstitünün Amacı
Bugün, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin küresel bir ortamda çok hızlı olarak ilerlediği ve değiştiği bir bilgi
çağında yaşamaktayız. Bu hızlı ilerleme bütün mühendislik, araştırma, geliştirme, öğrenim ve üretim süreçlerini
etkilemektedir. Bu nedenle, günümüzde mühendislerin, bilim adamlarının ve tüm çalışanların bu hızlı ilerleme ve
değişimleri izleyerek yeni bilgi, yöntem ve teknolojileri öğrenmeleri, güncel konularda araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini sürdürebilmeleri bunun için de kaliteli bir lisansüstü eğilimi almış olmaları gerekmektedir.
Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, uluslararası ve ulusal deneyim ve birikime sahip öğretim üyeleri
önderliğinde, yeni teknolojiyle donanımlı bir öğrenim ortamında, en son bilgi, teknoloji ve araştırma konuları ile
uyumlu lisansüstü eğitim programları sunmaktadır.
Enstitünün temel amacı, kendisini yeni teknolojik ve bilimsel gelişim ve değişimlere hızla uyarlayabilen, çağdaş
gelişmeleri yakından izleyebilen, alanında uzmanlaşmış, küresel ortamda rekabet gücüne sahip ve araştırma
yetenekleri kazanmış mezunlar yetiştirmektir.
Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün bünyesinde üç yüksek lisans programı bulunmaktadır.
Bunlar:
•
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)
•
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)
•
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)
•
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz): 2002-2003 eğitim-öğretim yılında
öğretime başlamıştır.
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz): 2002-2003
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz): 2006-2007
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı: 2008-2009
287
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Georgi Dimirovski
Prof. Dr. İ. Cem Göknar
Prof. Dr. Levent Sevgi
Prof. Dr. Mitat Uysal
Doç. Dr. Selim Akyokuş
Yrd. Doç. Dr. Kanat Çamlıbel
Öğr. Gör. Dr. Kutluk Özgüven
Programın Amacı
Bilgisayar ve benzeri bilgi teknolojilerinin çok çeşitli uygulamaları ve yaygın kullanımları sonucu endüstride,
araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bilgisayar ve Enformasyon
Bilimleri Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak iki farklı derece verir. Tezsiz Yüksek Lisans
Programı, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin kuramlarını, yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş
bir alanda eğitim sağlar. Programın amacı, mezunların bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar
donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri
izleyebilen ve endüstride araştırma geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri
yetiştirmektir. Tezli Yüksek Lisans Programı’nda ise, öğrencilerin daha sonra doktora programına devam
etmelerini sağlayacak biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilir.
Tezli Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2 zorunlu, 2 zorunlu seçmeli ve 3 seçmeli
olmak üzere toplam 21 kredi saatlik ders ve 6 kredi saatlik Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur. Tezsiz Bilgisayar ve
Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı ise, 2 zorunlu, 3 zorunlu seçmeli ve 5 seçmeli olmak üzere
toplam 30 kredilik ders ile Yüksek Lisans Projesinden oluşmaktadır.
Kabul Koşulları
Adayın,
a. Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması:
ALES: Sayısal 55
GRE: Sözel + Sayısal bölümlerde 950 ve Analitik yazımda 3,5
b. Lisans eğitimini İngilizce olarak yapmış olmak veya İngilizce yeterlilik için aşağıdaki sınavlardan birine
girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması:
TOEFL: 550
Bilgisayarlı TOEFL: 213
IELTS: 6,5
CPE, CAE: PASS
DÜİYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Sınavı) : 60
KPDS, ÜDS: 60
c. Anabilim Dalı tarafından yapılan bilim sınavı ve/veya mülakatta başarılı olması gerekir.
Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, bilim sınavı ve/veya mülakata
% 40 ağırlık verilecektir.
d. Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Bölümleri dışında dört yıllık bir Mühendislik lisans
programından mezun ise aşağıdaki bilimsel hazırlık derslerini alarak başarılı olması gerekir.
Bilimsel Hazırlık Dersleri (Yan dallardan gelen öğrenciler için)
COME 207 İleri Nesneye Yönelik Programlama
COME 218 Veri Yapıları ve Algoritmalar
COME 226 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
Ders Planı
Zorunlu Dersler
KOD
DERS ADI
T U L
CIS 601
Hesaplama Teorisi
3 0 0
CIS 670
İleri Veri Yapıları ve Algoritmalar
3 0 0
Tezli Programd