Derginin PDF formatını okumak için tıklayın... - MAVİ-NOTA

Yorumlar

Transkript

Derginin PDF formatını okumak için tıklayın... - MAVİ-NOTA
AYLIK M OzlK VE SANAT D ERGISI • YIL: 1 • MAYIS 19 9 3
10.000 TL.
SAYI
BU SAYJDA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
m. ...Iih holep
...lahanin llundogdu
osman t . aksu
s....1 kutluldu
ahmet say
m. nazmi ozalp
' inasi ozclenoglu
gUI,en gitgin k~
mUl it semi" bay ...n
bed'; rail"" eyubog lu
5
__
.... oz... _ _ _
( __ • _
~
_
....
_
51.....
-.-....-.
...e-.
_-.-.
_ 9<*_
......._ _.
_
_ _ _ . ' ,,,
~ _
- . - ;n. o-' _ _
....... ..,._at-_·
_
.....
0_
,. ""''-""'"----......,.......
-- .-...- _n,_
- -w
........ ""'"
.. --.... ,-_
...... a.,. · b ... .. _
_
;
t
.
_
-..-....
-'_...
.
_..._---~
r Mavi Nota'dan
- ,
_~._....T
.... ...., ,, •
--.
_
...
.
.
.
-"_....... _-- -" ... --'-- '-PW-.
--, -- .-w
_,.
.
.
-...
-_.._
...... . - ... _- -_.
-.
-_
...............
.....
-_
..
..
_.'
,
._
_0
.
.
_...
.
.
_,
.
.
.
.
...
. _IID_
_-'
-_
..
-_._..- - --_
_
......
-_
-._.
-_
--,_
-....
.
..
-. . . ..·r·._·_ -- ....
----,.-.
........
----_._--- -........... - ..... -'
.
.
..
.
--......--,
_
.
....
.
.
_
""". _
_
...
_
..
..........
.- .......
.....- y..
..._
-- --.--.. _.
.... .-- ..
.
.
.
-_
.
.
_
........
,.........-.
.
..
----.......
-.....
-----.-. ...............-.......---.-'
-------_
_
------..-. - .--. _ ---.
.-.
.
.........
_.
_.
-_.-- ---- --- --yeo.,_-.
a..
r,. _
... _
- ~ ~
.....
...... ... . .... a-
-.._
,
-......-._~
•
•
' ' ' . t _ o : - __
0110. 27 _ , . _
""'" ...... " '...
.. , ' $ ~
~
-~
.. i
... _
•
..........
• Ipo 't'
~
'
d
-~
_
~
.
_n,...
1E...
- , I T_
T _
~
_
~, -
,
••
....
_.....
,-'* _ ' ..... -1
.-00 ........ - -... _
- - .....
g,,,, - - . . _
- ' .....
......
...................
, . -Tlr_"'''-'
,
s.y..
,,..J_
'0" "'.....
8.' .....
1)<.;,_
roo..
"'
••
_ ...... . E".... 1_ St_
""'
.........
"
, ........
, •,...
....- . . ........
..... "'"
,ooj_ '" _10< .. .......
......
, ..... ...-.... ..,
......
............
• .... ... ~.... ,01 _
_
.. ,m... _ _
... --.....
• ,. ...... s..,..
, ....... __....
-~
...... ,.,
....... '_ s.,ao
eo-..---.
o-. _ ,",
-- ""p~.- ..- .....~ - ...- ~
_
......,...
s.,..
o..c..
..-,.,..,. ,_ Il~"_"'_
~-~
I' P ,. ...... . . ""
""'_.T-.~
Id, .. _ . . . . , _ _ . .
~
oIKoI<l...· . " "
E'"
0..
10'>'0 '
~
~ . <loh.o bor
9'* ......""'.
M
...... topOum.... ...... y..... . ....
................_ I I I T _ ...KM
......
,lnM 1_1 · 1 EJI'll
..... I I..........' ........... (0000lIi0 .......
P"* .......)
~-
~_
,~
K.-
( It-
Dr, _
_~
OAr_ . .
_~
_
~
t>oo
"" _
.
Oly....
~
s.-
..""..
,'''' .. dol>d<>'U ............ _
0 ....
. . " " _.. _ . ....... -Ia . . -
"'" '''If'lI
T,oI>_ '..... . OJ.... ..... ~
1>6y "" g,,, , ,....... . .". , · " ' ......'0"·
glbl , . d" g. m,y",..m d• . 0 ' ..... ' ~ ~
~M oy d, ~ g. ",,"'I"
Y"
" >100'''''.
''''''''''~ . *'t"l9<l'Y<>< - - ..
...........
....... ....
~
0.., .' ,
•
~
..- ...~ · . _. .
,
~
...... _
...
·_
-
...,
_
• h...
_
Ha"" "'01
,..,... ~
....
.-•
...'" _
E
_
-~ ,
)0.
loy ........ .....
...... _
,
'w"
• •
.~
_
Ia
-.-
V _ "f'" _
- ')"1, ,.... . -&
..........
...'_
say...
Q<lrlll> K....
. - _ _ ..... _
~
~
Goo;""J , .... ojo
01>0< goOI_ ...._
~ · Y _· P"'I/"
12 4 IW3 _
n-
.. _
, -....
H go<;<TACIOOi pu""" An" Ia ~ ka-
co . . - ,.....
....... _ .... P"""amda do<g; _
_
. . ...............
Ml ...
gur<Jno P'Y"
__ ~ ........ To ......' ~ ""'"
IizIw 9" ..........."'""" _ _ _
•
..,.._............. Ilu,.._,ao-
~ayclo!lolr
do>!fI ' ......................._ - .. _
"'?"d' <aIlP Ia _
"""
_
.-., ' " ,_,-.r....
,. -"""
. ,. "",
'
~
_
....... Ilu ....... '
.....
,
• ••
' ....
V... ....... ~ F _I . . ..
,.. -~--_ .
...
_
_
........
_
,
"
...Y'" ......
!O>u' ....... -....
.lothro,.... _
... Hlpod< _ _
"-'Ye_!IoIr_l>ok.
Ia hqQ ............. _
V_ _.. _
. . . , . . . , - l,lnoool AlopIoIr.. E_
"" ... e.., rl ..... , - "' ................
. . . ....-.""""', ... 'RTOoil....,
......
',_
~ _ ""
'*
__
..
y .........,,'• . . - ....
'yo
,amond.
d<><\l""
......._
.~
y__ _
0.- Y.... . .
. """9'> , ........ ,.,....
......._~r_
~
&a-ywo _
~
__
..... · b I. . ." .... ...
_,
..... .""
.
I!>o "* ___"'....,........
~
r,
,""" ll<6_ ' - _ , '.,.
""'
'
..... V _ - ,F_
I a V_
_ ' ._
a..... ·_
~ tc *'
wi ,
. - - . . ."..'" 'YO .... _
~..--
~........-
,.. - . . K_
Y _ XI
. ... _
-
...... _
_ _ _ .. _ , . . . . .
__
_~
~.
F_
"' Af_ ·~ '
~
......... C_
IS ........ "KIll
(lsIo -.l F _ ~ _l
...............
E" (OrMY1 ...._
OhIo _
"..,_0.-_•
_ . T,_'.......... K", __
gw;ow.. __ 1;>"
•,
a-oo
,
*' y...... 110-
_
Y _ V""•••,., ... _
_
E
.
~
_
,
,
, ...
r_
...... r
· •- _
_ ...
_
_
lao ..........
,
y"
.........
_ 5001 _ _
,•
0'1"0. .... . . ..., -
,.
" ..
M.... _
BA YL.AJI
QooaIYOJ"'
_
l _ ......_, _ ...
~
'_
- _ . . - ,,"*'
_
_
_ _ IW ~
~_ _ _
.-
o
... -
_
y
_
""'l"o ,. E.,.... Io.6fIlI ......
Dwp
. -. _ _a
I.-
~.
_
~
.... _
O
$0... , ....
_0;
O....g<>< 0, _ _ goooyu<du SO"" /:n_ """'" ....~ ......, "00.9' ~, . ... .....
Dr'"" ........... F_. .. (.-.
. . .... . . Bw
'
......."". ... ~ .....1Up ~
_
' $ __ , _ - " "
9'*
lI<2o
~ _.......- _
......
_ _N
_
$
_
~
{IOlo .....""
pol" • • '0
_
.
---~ ,, -....,..-
•
-..-, ........'" ~ okuIwe Mi p..,; r-.; bu ....
-.... _
-... we ~ lIQr.-..z. "'"" ~
- . bIom we _
doll bu
lazt,o _ _
Nan Ia." _
. . - z - 8 ! j' 1.... _
,....' oio ' ~ __
=
2 + 2 4 elde
edene kadar
~
"Oi bir "Boilifll 0.." ....... ~ ......,.... t9 .. mr",
~..........,.....
$( ...... _
• U. Salill ItOt..EP
bio'
IotUZIk .-....... ...... _ _ ben ~ ....
...,.: ,' .....,. lIQr~t au uor"fI-" do:iror- ......
-..yo
v _. ",.... ..........
.............. _ _
~ _ ~
B~
~ .n .... gUcum kadar .....
bif9o ~ den ~ "' m
~l
~
boll , '
kald,. r fltkiya '<!e mo·
""don.,tiP
C
~
eoun
deOol'*.T
_
_
y.....
y_ . . . .'" pw y...,...
I!Iir b.,.. r-.;
*. bu ....,.. p
Nan~""
d;o g6fft
~ ~
bir ~
y.,o'
bil e
_ _ yav..
y.... 0/dI.:irUy0r ... ..-. ......-. IicM _
TiiMin
to;tw 4z..... ~. . dlr...:. _
~ 4z•
50; - '.. 06Zlet9U IiJOt. 8....... "' ....,; _
....
aun I. _ _ z. Vir11'11d611 &Uly.,.n,apan 6 ' a<t,rolw
6," " .levUyonlar lo; '" leNik..... ton-den!>e' IUrlil , ... ,
I" v. , z..k. iz sesl.,. ' ulaC,m,z, . 1"I""o<1a' aoil ben·
......._~bu
~
~1iI'" ~.., 0.0.... baCh dun/y<If. 6enim bozlald.." ....
...........rim,
. . -... a.. .... ....unl'lav....' .....
Ne~~ ....'
.,.....o_~ kIt
Bu -.. ....-. C '
r"", . . - .. ~ . .
duOU gbi rlilt< SaNI "" l ~
bok:a _ , ~ ;.-
f"wi ...
_
.. t '
. . ..
.,.. ......*....
.-.n.
ElorbMi
_
i ... ~
~
-....y..
M-... ...En.,........
__
gr.:.,el
ft,
Hoii"'" Tn
~bii""lIUpI;I
•
~
6Oram",,' " eyen birilini"
in
deOi.......,.." ~ aide .!mealn" I "." oIdYOU 90<dUm. HeftIatI9 bO" Iu>nuda .."..... CftIP '-'ecIOOir> :,0......
............... e o $6vIoo oluf . b . ~ . . oW>k c. vs. gO
ZIo;
I
_
~2._gltli
... o..",mday .. diya
I,td lm,
~
bup. dem IWtM.......
.._
00'. ,=
v_. pni.... v.we
to'oo-"'bu .IuA>u~_ ~ ~
.... bio''' c.
,.....,. &l
QrS:1i oloW" .''''oz
60'-..
.. _
r..rtiW MD. mc
........ozr. Du9III' .. Js_
s.o-. e-IPI\
IllUp
Nw
do .. _ . ""'-' ict. icier. V
_
rom,. _
ii
"'" &IZIe<i
P'"f"O'"".
_ '''"Z. _ _ ...
"'"" __ryorum lei _ .
fOl<.
,~ OO
gO.
Uodat ..,.....,..... ..."........ --..;'Ia ,....
..... oluc.aI<. S ~
.... ~
_ _,
a
~
Iaz,m" Sebrlma _
bI>•• , oceI< TaolU 2. ...........
~ _~ .
..... .....
~-.;
K-.-
......
J '," II ~"IJI k.ndU per l ' • inUb
1_._.
DIIgoI\ . . $
kO"'I.I'" k ~lrnurna v. .... oluyorl _ , au . .. .. ~ipI.ri,
ftuo
do "--.(I _ _
~
lio • •• , ......; boI _
' .....,,».. tw.,; dooQn.iluOunI ~
IweII ..-.0""" ba:.
batJ<.I bir boo!~ _
!MOiIok ~_ puyotul.
bilim ....
au
~_"~birlO<1."_~bir_
~ cllo/Illrro ~ <try. ~I tit I>Uzn(o .apl)U:
K""u btlu kanJI' ..... ..:.z...... _
11";'
. rT>e)'~ m Gunlil k lI'U'''. ~n 1>, h_
~ ...
Um i gi" lIdirme . ebili• • mI I'tWllie- 90nfll ...;"n
' k.ll
11g'''ndu. ' Il al. onlar,n unlii Y."orO lllO"'" P rofti
1012,,"2 lac.....hfMolnde iinlU bealed Giuo.ewV..o'nln Don Cark> ap....,J>C!a 11I, _, ltaIy.n _
yitcieJ ......,~ ""n ~ ary..:ilo bir .......,., 'fUIMas<n.
atlOlIMdli ... bUy\il< bit' ~ karJ~- Col< ot).
~ tw <Ny. " - i ~ . __ om IIaIyanI.T"' .... dool. ~ ..... zel<i1 6ir ........ ","1I "e el< Udal
......1 Her lie Y . " .. , . Cio c ..............s.o ...
""""" - ' Ioz.... 0 no:lziQo. " _
be. 'jid utt__ ~. ~
flnz 01-
~
_oil1M __
....n _
~IP
.... b<zlor
ot'C\ _
,...,.......,
~
e.,-
ii
1( _
' 0 MC.
_
~
!,,,Io"iii ...
..,..,.... ... ..... dao. boo' yat geIir bizIefe pluo¥a Ilj.
~ s.,.a,&Z. '¥JIO '--..z bnz
oIdoI_
~ dyot, E..- 2......5.
,-at
HeIu IOQjImM
960."_
6rq - . ~
60'."'''' 0nIatt Liz........... OnIon ~ go)CUnJ<ii onlann "¢w ...... trOlz9n bit
- ...60'''''''' _ an, ~" e..o- il;in ¥ bir din-
__ v"',
Iirt*rO v_moa l<.&zatWllMVfla/dw, Tiltlcryedo meYCUI
~ ....,.ryo' tr'lUzikle igili
bir punI" yu, Y&lmu.
"'*'''
HiI;bir . . . Y&len 0 ~nka kon........ """,. .. ilgiIj ••
,
_.". _., 0-""""" DooOa
Muziksel yaratlmm
psikanalizi
..........-... au
tori _ _
~
- . . y~.
~.., ..
~_
Tragody¥orl 009......
.dl, gOrkorn~ nc_ _. , _ .. v " l1agodya"'"
y" " . " l<ayno l<lan 1rOpk.mM' • tor
COOr.tyadoo 01191,
_ ,utu>"" " " finlik.... lnd••r."",
OIllI/l.
diya_ok
blt bi:lLnklk ~. Y"I"'""""O'''' MPlat. 110 W '-PJ bU·
lllnlf.'\l.... biI ...:u "'Oiony~ oiIIn '
/lbolr ucu ""
"Apob"ca olano
A/ll ;k V..... pa"Il
,ki 1M>-
"It.
am.."".."(lr."""".
6.>_. "' ,
sana'
"""....
1)'Ia N..u_ . insan ,....
e(IioIi'n....... tw J'lfal ''''
'...,"' ..:l''I'Ia ......
~_r)
_
.. kaI
.... l>oiot""
....;oa<t;.a.o
g~
ptJI~. . . ,...
(s.aNllI;& olin .. ~ olin'.,
pw;r. '1>0 ..
"'....
.... arlU600n
~
to.
k,nor .... _
M1-... _ _
_ _"0
'_11". ",..oct.,
_
...
.(OII). ~n ~ .
em~
"
~. -
0; ~
.......... •..IIUIatap "rdoI,
z-. _
.
u.pn_,~
'ao-"' - '"__
_
iii'
Illpa.y"
~
t>*lir .
tMp'n_l
..a.., eo-." doo . _ ~ IoaJInaY1> g
' io; . -
bu ... da-
~oO'"
n .." "'" _
f tbtlji Kill·
~ ~
.. "_~
....
bqIor:"""'
"".,., -.,...-0-.
~ _ r-mi _ "' ''. '
<100..-. ... _
"0"'. dolo _
.,.. t>lIon ,.
.
'" - -
0
g..... ..,."c~
N~'nin 1"'~
l>AQ.... oncla ot.'t1urt>.lgu k....
"m. -",I V"l'''''' ''' ""'.......... ~" 1"1'1$1
...
aaOIllm tw 1_
""'ll"'abllIr r.,;,; lwfi<ulUZ. e .G. J..-g'un,
"BOlOn bilim ~ . sanalla"" u ynoO' naan ru/'oudu'- yoIu,
t>uo;I.... bin br loIOlojI gill goo....... pto......
t>u<ada ...
m"k 1>.. i"'e QO! ~ I' ' 't. ~rt>urg Olu*.l TOoEmol
NW _
Iragooodye k....
•..., .... "H...
I"'P'!', _
bir ~ • bi'li1<110 Ill}ka'l' , .....
""poor.
'n'
1"''''_ sa""e -........
1Iii.,..'" -,,-,r", ". '
,..
In,.
~:O
._, bU!incQI lJjr .-PI ~ I ·
. - _ ' :' _Ii ~ ........._ \liI'ook>y<lr • en.:•.
e.1• .
__.
-;,_~.
~
~
_'Y"'r."'" ntuuI (.....00 ... . ,...,.... bolti.flQiI "fallOn·
~
-.
~
~
..........,
rUI. . IW
..-.tI-.
_
"-I
~ IW "'"'" "-'1.
~ fIIuI
...... ,.wz.,.
I<o~
biIi~
~
_
P
i;.
. _• . - . . _ _ 0-
. . . .... ".,;, "'}' Ii, ~~"'" , ,,,,, ~ - ­
~ ~. ~ n ~ F f . . . - _
I. ...... - .
Di'...u.;
~
00'; I
,_ .. iIilOCllor
"""'""-'.
dUt*n .. ~
~ ~,
B*nNl _
y.--.o,..
~ ......
-_
"fa'iCII'I.~ '
~,,''''-t;
_.,apo-
" . ""."m 1ll'<lOI il;rn. _
'"'"' ·rallOn" d~1ti Uy'
""k _ bMloonif. faOrli. "fa'iCII'I. aIafwy d6I<OlM.k
ilioli$ft1NllormcnJ
10'1 . . ....-. au .' -. '"'~
•
w" "
.~ .
boIo '.1I 1 .-.sro
-. _
....
!Po'<"II"_, s..
....-
~
lJjr ~ - . - . . . -..
,.RIO ...
....I:_ .
.. (Nootu<:t..'OIn pook
...u. ......"
...,,_yq
11&1_ t:oyunc;.o). ...... ,..,..... k ..-.yapo_.... ikI
.....,........ nr. l/&MI olin {ral """"l iii .-:lI$O <>Ion (1fTa ~
_~ . Bu ba OIomdo. N ~'nIn lfa go<lya kuf_ ndakl
........msaI I<ategooi_ ["Dioo1 , '~. OWl· .. . ApoIorcI
olonj I~ F..cd' "" .,... ,ut>u ",.. no
. oydC'Q u
.. ~,....... I l<a'llQOfilef n>~ . I . ·tll......d~1 1, yall'M I.
l k.-l Di' 6ni:4Um g/l sI_od...,. Nootlo<:h. ·"- "Oio.
~. clan' F,....r<lll ~",·na d<>">k <lUtM'....
' A,pollcJnca olano""' ~'.''''''b<lI alm -'<lod• .
bi.........~le<i ~ bM'lrol......., "Wn; ."",,';
d
~ io;MPiMl 'lb. _
...... ~IM "- 'biln;d ,,'
0ftI,..
U_
_ '. gr
ho.-ldon
...-. _
_
~_
~
_
.. t
......... Ift9Mel -
1001 • , il-
_ w.
......... dc>Oa
1IiII. lull ...... ~qnal • • k. -kII·
__
INl ....1... . .. ...
..... ..._ .. b k " -
(a.w...... tu-. _
" , _. _ ~ I ;
_ ~
__ -
-.
.....,..Iti ..
po .
. . . -....... _
(F"""""" Do.'
CliO
Vl'lti .,.,..,...wr; Ema .Jar-.IV'l - . . - - ~
OIl>.) ~ 1>6,..... , - . a I . . . -.. 'oz'fr• ........'
~ od
. ' ' ' ' ' ' _ ....."i'kIor't_ppaannon - . gOoolM .... 1 I '.. .,.,...aI. lu;Ju ... bo~ ....... _
0- J'Ul"'" _
"'.... _ N l
bu
"ViaoOm
~
. - " ' - ,I,,'"
~ _
N ~.
_n.. .
dc>Oa !*"WI .. I>qali _ _ ..
gooII\
...
~
bilk
_
Fot,o:aurnun . , .
_
IomJ.-$a-
_
<II-
0Mr; ....... , ~ ~ 1io . ' 1 ... - ~
biIi'Iio<. bNI ~ ... Fouc:arnir.I'I ~ T...........
~ 'arI<ooIojil<' y(lo'iI_1io pPoQodir: PI.oiuyOil•• ."....
..... .,..".. ~ i ~.,.,._ 0I00il......".:a.-.-1oiI>iI' J'Iil~ ............... cnu (Olm ooyi) .....
..... po" ..k
k., roonna l-ar"cnnal
_~
m8¥U;y.lkro·
Yani, bihl. iIIl.-k .... .-.11110 'W," ,W r.Ao<hr
.....hn<llln baQ$aJ'. biIgi'>" . . . . . - I<¥a l<lo m; 1lJI"I1pI\aIl.
,;l _
; bilm ad..... b-'i biI' .,...,........ oonucu . iIl ...
blgioj. nonn .l~i "". ll'ala'll kl_'.~ V. _
dl$
.
" ..... Orlllimif oIUf.
1m....
S&nl"" _ _ .....
..,......... ""JIiIa"'•.
,_ "If.
.',.la'
"'Diof>yoosc;~ ,.,.,. ' '''''
t>iIofw<~I'"""," ... y.
"'YIP lliJl~"'" gOo• • bililli;,:<l .... n mah ry"'ini VlI "",,1 ya ·
pilarm l' ~IIlU
.. g.-ook>y<lr. B<.n.o'l ~ <Ill•
_ . Di'
am DIa,a• ••
bilInl;<I'f"" ka;>,....,
~I _
- 1.. . prior! lW i p I _ "..
"
loofan. b<li mlll~tl ~a ...." .. ........
....
" ",",," " " ' " _
tlIr _ _ oal a)'9lI. t.I&"",
_ _ _ mlluo- _ _ do9'U ...... idal bir "'"'" . .
_ r"..
_1i:IPI"_.
_ _ bo lti.....
_
111'gIIu<l" ............ bo ........
~.
<I<>0oI -
~.
......-,4a ~" ................,.. ""' ~l'. til' rQOllI
~
""'f'U'.
6;I"'lJlio. ..,............ ............ til <li:lOu'9'*' ....
F~ ~ _
~
lIIhoU'. ~ ".. I' " . . .... uygarIoO.......
t_I"" (f1)maya ~ ..,. ~ ~ IIOloJca lOr'
Irj lA il . BasItiloI'onli .,......, ~ I.rida _ .. p .
d • •IQ' "'1.00-... ", . fl U. ~' .,' ~el< il;n bIno; 01...... "'Dico.,~' IW ...",-"'03& buIo.n.Jf. Y. <II
yat-'1'QluyII. •.0..- oIup ~ ..... ~ yo tlo. mO·
._
yam"""" oIdC'Qu gtll. _
di.LgIrIIo>_ bO-
.... " I>iI' ~ ~hk.
_
. .......at. -010"'. { t>aslalvomoyll
I. (:Of<4I "'''''''' ~ bif dat>I - .. iolOOOi. ~ong ".1do
_
~.
gooo....--. 1'0_,
""'" ez~
''4Q' T. . - . ', --.. ~ "E....
~ 81' k...
kahka_ Iroyvetmoo- ...
....,uhay.
1>0)'1<""''' \Ot). /bO... ..._
~ ut oayan .....-.;
0\0VUl IIi_ '_'
UOZ!K HOTtAR I - --
~
...-.
d6-
.. _
~~~ .
ka\iOlIl' ,...... . ~ g ' " • • ~
' -_ . - . de '6doI>u& ~
.... ""
.........k....,...' "•.•"""
.,..~" k.
.......... ~- ,,~ I*~.~ ...........
r_
lCIpUnu l poIN< tw ....-.00 de CJlduOu'Iw ¢ l _
.i_
"'-0; ;';on. 0Ul_ _ - . ... ""JIiIIllzm" _
I to).
doO_ yo . """""""''''. ~. ""'
I " l - bir 116
" 1<101' lo"""*:>jisrdil , rill<, (G~ ..k. .; o.l<olllo • Gual'
,.'I'l1In. I<apilO""'. boy .., to"'eIc . ,..... , . _ fIlol·
~OCI
... _
oIutlU
bir~
ba,.. "0''''''''' '' olmad,O'"
$II h.o~.
~
,_
,1(1'"
still_
~
~
'_
"''''''dlklo'....n...·
bIlin;d'''.
...... iOifie de
\¥or'll _ _
Pyalm) ,
iJ _
gibi
~
_
bir
t.... poIlU< • •
Ioli'",,,,,,,
klIfJ' • _
~
,_ _ .mllan saI _ _ ~. W afn; pot.
• •......"...
_
.-
UII_
~"'
1. . -. ~ . ~ <1M
~ .. __... <1M ~
•
I
•
u-,r..o~
~-.;d
~I E oil '
III-
pc« "'it! _ _
. ........... )'arM
g '
..
I'" Lr.)""'''"""""",
_ il. lMno;d ....
--.
~"""""-Y!<
-..o.....
.....
- ~
~.... ,.,. go"
(do . ... .1 g ~ , I "
be ....., ........1)
1- " ,lI;IIm onj "'Dioo~' _~
O¥. _
...,.,..,.
•
-'MI
~
cIo~ ~
_
~
.......
_
... ,.,.,. ... oUt«l. two
~_ '
~
~ ......,
tw_
•.
PI;:IIIO< """"""'"
_w_,.~
-..ouou
Miil_
• IomHlIlootlyIa
,',t.'\II'If ~
l"l-i/ ... _
. "00 ... nc:wm ·form
....... _ ' l ' _
(twn-
e........) ... - -
~ o-<lOi<MOn "- 0-<'
~"""~"'" Oh,... ","z......, _ , _... oonucu. b<zde
biz. ~ ....' t>i< lc;"' V.f baflal an i,,1 y..a_, (_~ah,}
g"'~
.._ .
Man
ll"nllyanlllrden
~ u rtul~
mQ-
'oI<rlolmMlIorrnIa,1a dlla gam... HbIibIyldll 10. mu,_
--=
, aral
dDO<udan
, a diI . t>aa~'''''''''f a",
z
bnyMl • ~znaI mel<andarl llc;1..} lOflUno.aI m.
...... (d'Pl -..m... _
~, t . ..
IIj bizaltli baf'
kaldoncl (NlalzJd"le. olg
yo""""",- "B<w>iIn T..........
CU ,
~
-....~.,... clOUul+ "'-. ~ de. ~
~ diI
.-1
1tI.,......·
""'_tal.. '."
...
""'-""""'.oZiW)
~
-.....
..,.
bi' _ _·w . ~. ,.
allyl" • P,.. ~ ..... deS~ . ., . o.n- - ' . 1 0 0 I da "nil
- . - . . . _ _ oa+Mo
.. . -
.....
de. _......... a<ZIft,rI
h.·da_~_
.0_
I' '.. <lOnLIIt-
00_.,......... _
~ l"""""'br
..... -....:.:... yoluyIoo~ .. ""0
........... . dngon ............ . , . . . . . - '
100
_
'''"'.
'1 M
_ F _ ~""'" _
~
11fl'00rn,z
PIal ..... ~bI"n1.
a..-n.","" bulle.. ..,.... bi' _ _ (UpM/ImIr aloror'
.....-.z_
alma _a . ""
1.. _ :
~_}
o-.z.
om", ......-"'"
"Y alnIZ arzu ~ .
tit-
- -_ _
• OsnIIon R. AKSU
...,... . ~ rarroII'
j
;
~ tw ......... ,
u z . - i a ; _ _ "wN-.
....._ _ • ' , - "OCl _ ,"..... 06p" . . .•
z_ _ -... a.,.M, .-- IJOfGUI<lori -p..
-
Bruksel'de
serna gosterisi
""'''*''..-.-.-i'-' ......
.........
. . . .. . Ii"'''' dc9\dIn
bftJW
1"ClI
-
Ga-.
v..- o.n.o;
Gr\.CIu_-.
_ozama
8riII<soI'Oa
IJIIUIIi
s.n.. g' _
~
Ca§II;lafAt*•
L3.1193
iaa _
~
lor
pe.t.....
~
..... T"",**,"
_ 1··; ·,I O""' A. .U
t>i<
... "'"lI"''ilOi IotatItIuI
_
bu"..- ... _
•
g11lZlJ;hi"". toYIadiJ .
""""v<a..........
za
p l_
_
.... de
. ......... .._ .. BaIa ... ~ ~ """ "" '&rk Ro,II _
1800 I<ifM. wIon<la 10:1. dildi, 110 _
.......n Pf09Iall'l<l.O bi'ln<:1bOIUm l..........t
.....
cl bOl(un ... S.ma gOolafio_ a)'l .....~' , I bOlUrnda
ITR'n~ T.~ ~., Om"'IyMl g~lrnlt. '-"till
to·
~_ pt<>gram bjIln"'''Il',s.y'''''''in '" Il5 inon g . mUSlim
olrna""" . arf' n """u dn _lao bOyU" bi' ..ooiz~ ~
~_ d
bOyOI< .........,.. ,. ~ , ~
,ap
1cucIOln. bandlt .......iIa_ (DI)
TOIl< _ _ 0.. . .
v,
""I.
.......nIa_.
"'" ..._
_
- . - ptar... _ _. n a ~ l:ra
.
ClI<uru<:u
a... Mq.......,z diI ""
~ boo
la ,
_ _, lIS.
.._ _
s.... gOo-_
low bOyOIc 9"fIIu iI;onIM .._
~ T....
~ loka
,-p,_ ,
_ _ , " tNali giltolW """'" _ _
SUbnV__.il::of. _
- _"' ~ l '"
r"C'..• •..n
_
Ill. 0I<la"nin _
_
__
_
~
_
......l.HRon 0Ida .. ,..,.... TV.
...... _ ~
_
."
1"- ..Fo. ..... bu
~
tloQoaI
de . .
~
_~
""t9O'QIIl
we
.. "Din _
~
yo);rO
~
a.r
golIan ~ ... .,..,....,. ole,,,,, ...... ~ ,~ ....
.... Ioon _
'8UIDn PiJY1l'I_.
PIll·
"'" _
......... hoop goHo; ~ ld..... En
ole ... "loa p~",. ClVabI ,~nea bo,aoo
E ~HI gOn Tv. _
01... geIltI. Bil:... labll .........1
v_
_
"to_ • .
iIl-....".
, ..",II<
8il d. 'B.-CIlo...rd. blzirn labll ""_ I
...,,1 o o r -inil:. lI"'n T~.ya g6tIln ddiIl,' Onla..
, .... JOWti"'izi b~aiunoo, ..
a " nela
<luI_
,,'_1f"..
""""")'1
mda n
, a l "l ~d ~ a ...
~
01'_ -.
dNdo.ali
paI<In bi' ' - ' " diI
--.... _.
_v..
- ,......
---,
u_
00-
~
T...-
_
....
;
l'\ao
....
u:_,...
_ilia da
_ ....
bir
E~
TOIl<
e.-
__ 0nlIta
-, ....
~
...
...,,~or1l
6ZIam ...
....... ,... ,... biZIatI
_"'1"
ARA $TIRMA . INC ELEME
Fatih Egitim FakUltesi Muzik Egitimi
SolUmu uzerine
• SLWlI KURTUL DU
Re. "",n, 1988 y"' rda Ka,a deniz fe kn.. Oni.
va .."a.tne bailll oJarak !wr""" va 1989 • 1990 60retim
<llin. minde aQitim vanney a baf layan Fa'ill Egibm Fa·
ku~ a . i Muz" Egilimi ~(im O , bu y ~ ilk mezunla,," , va,·
mek su,aliyle bi, a nla mda nJfdun u kan ~lay a<:ak.
!ilmdi, . izl.. rle bu irian y.....""'n'n .. dUny... ,na gir•.
r..k, onu iyi t.""". y. ~ al lf.hm. Z~. ya"nki gOz&! gun'
terde kulaga, oradan da in....I.nn gOOOII.ri.... gi", rek
gUze~ ik le' se'9ileyip oniart da h. mutlu gunl", .. la,'maya
~ a l"ac ak olan burado ki ge nt; ktZ ve . rkekle" M pimiZit>dir, Conk(l, bil on!afdon dah. bg,eoolik y,I."nda
I)< le, gil. el , eyle, dinliyor v.. kulakla" m.. ., lII'lif..n umi!·
I.. ri.. i1 .. riy. doOru " ev ~iy or, daha gOzel ",yle' bekliyoruz,
OM y"ltk bir " Wlim . ur..'; <>Jan bII b6li,i mda 11 60·
r..lim ..tema n, g/lfflV yapryo" 160 bg,e""isi olan okulun
ba~,n da, Vv, ~ . Sabri VeM' bUlunuyo,. Doklora le.ini Nida Tutel«;i v.. N.., iman TUl..k"i'den yap"" f 01""
Sab,i Y..n.. ~ i n , Turk Halk MuziO! jjz..ri.... (Ba,.ma melodu) y. " In'' ', bi, d. kilab, va" YO l<sa k lisan., &8""1Ia
y..l .. rlilik, ooklo,a gib< imk~nia ra .. hip olan bOIUmiJn,
ker>di m..zunla" ndan arz u edenle, .. kap,. ,nl .... ,.1<, 1)<,
z.""",I.r !<Ternin uyguladlQ I y<>nl. mi uygulay,p da....
"o k ilmi genif l..moy.. kap, .'."y8(:aO ,n, """ryoru l . Sakil 6Qr. tim ¢revlioi, bir uzman , bir de . ,., ltrtr\ll 06,..vii'; ile ,u anda yoluna devam &dan o!wlun, .ayg ln noca la"n. 'Oyle bir IIOI !1OldtrN... k ..n!)'orum <Jah. iyi
olu,. BOy18(:e yapl,l<Iart ~ Ie ri OQr.nefflk, la" d,kia"
.. manel;" z<>rlukian ile naSiI kueakla f1,kla"n, va <)lay'
. ..vgi lie ta"mala" ndaki n. vayl dah. iyi . n'at" .. ,
1 • Sa b, i Y.. ner: Ek'i lum Ba ,kan., No1 . yaz,tnI, Bag..lama, Ko' o yon..l,mi, Cok . ...Iand irme ve K ~ i$y o n ,
TUrk Halk ca'g,la" Grubu, gibi zorlukl. " u.tl enip el)ilimini ve,;yor, Ay" ca, TU rk Sanal Muzigi v.. Turk Halk Mu·
ziQi korolar,n' y<>n..liyor,
2 • Allz Balkan: Og rel im gO,..vliai. Piyano e{l it>mi,
Armoni, KO'o yOnelimi, Se. ..g ~ i mi gibi zo,lu bi' )'ilk 1.·
, ry or.
3 . F.. nuh Uzu""li; ~ret;m gO, avli.1. Ud agilimi,
KI• • ik Tu,k S.zlall G. up de rsini ve bun. baQIt clarak,
Saz ..... ~ ..n derslerini v..riyo'.
4 - AYI8 Me,aI To,eyin: Og,etim gO_li.t Sao
e {l ~ lrni (!ian) , Armoni, KO'o yOnelirni, egiti".,. v",,,,, bY
bay.n hocay" bi, ko""e, l&rindel<i solo da dinl&digimde
<;ok be!l" ndiQimi k••aca beli,;mek " le,im.
5 · ~ne. Demir: ~retlm gO_lial. K. man hoc. ...
Ay..c. Bag lama v.. Turk Halk Muzigi Bi ~ mi v.. Der·
I..mac. ik de,.l.ri yan ,nda, Yayl, C.'gtl., Gu' ubu da",,,,i
da vanyO', Ay..c. B... t..karl,k yonude de var,
,
6 . S.t. OIgun: Ogretlm gO,evlla!. Kaman ~ .. .
Ok'" ca~,ia" Grtbu ' Muzik Bi<;imleri . 0..., Ogr..tim
Me10dian - Caig i B i l g i. ~ gib< de,$farin "O ~imin; veriyO'.
7 _ Czdeml, HaI,zoglu: Og,atim gO....,i. L Kanun
hoc. ... Ay,,,,. , BaClama v.. Kiasik Tiirk ca~ ,Iaf, G' uoo
derslerni de y6nalryor ,
8 · S..,ap Olg un: Og,etim gOrevli.t Sfl EQilimi ho-
C.". Ay""a, Di ksiy<>n _Ozal agretim M e1cdl.n - G..nal
Muzik Tarihi de..Ie'; ver..n bu ~ hoc•• ,n, de bi,
,inda dinl&dim ve bu m endi.ici baf. r!)', lnn1 ad'm,
""""0>-
9 - OlkO O.. me k: Og ret im gO_lial. Piyano hoc. ..
10 • Dllell Din" e" Og,etlm gO_li. ,. Piyanc hoca". !iu anda okuk", en yarn hoc• • ', y..nl .lend,.
1\ • Yunu. l;:e{ll. k: OOret lm gO'eYliai. "iyclon. aI
hoc.., ve ArOfI'rtr\ll \)iXfIvl"i. Ayn, z.ma nda yan; 81an"'" bir aloman,
'2 · 1. "", 11 K.rco: Enatu, O"""n atoly .al ao,umluau.
Sazia" n lamiri ...
l.trW;"i yap'y <>r.
i ~ ~i Al .. Iy.. yi
y<lneliyO'
v.
SIllIa" n
.azl""
!iu . nda okulun kend"in. ail <>Jan
11 &del p~
y. "" - 20 Adet K..rnan . " Kanun . 2 Ud - , Vl)'Qia - 1
v iyol<>..... rden iba' al. Oda negi yal. ';i olmadtQ' i<;in daha
'azl a sal . I,namanu,. Zaman "e"sit'>da irnI<. nl.n go>~f1 ik<; ., ihliy... Ia'de giderilec:ak Bir bafka. ",,"ik g .
t.IlO""i iM ge',," Bat' M jjzi~ lII'fflh .. Sanal MuziQi hocaso v• • ""iall ile dikk.ti ".. kiyor. V!)'ola hoca., yo!<.
Klarnel, Saz v.. hoca olara k bi'Jyuk bir ..hik. Ney , T ...
bU' , Kla.i11 Kamenc;a, na .... va, n.. de ~a, . M "
\'Oremizin 0. ..1.az, ol.n Ka,a deniz K.. ~ e si bu o!wla
yak', "', ama, bgretacek kimse yok, Belki p ..mizde bu
..ksikl..'; gider..bilace k a lema niar va, ama, . mal6r " iz g~
dfln gelip, k. riya, noksa nia" oldIJgu i<;in • • n,,, m bu
alemanlardan yOn..tmenlik gereg; yaratlanma k "":;""'un
ola""yor. 0 za man 18 k ;.ffI, k""din yet~l ir demok oJu-
,-
Dil<kali ; ..ken bOo e koik de v•• ~ . s oru...... A.ltn da l:>u
okula ait iki <>lobO. , b ~ minwO. ve bir de karnyonet 01ma.. gerekli. CUnku kons..rl..rde l. " nrnaa, ger..ken . 1t>man ve O",aki ., ~an. "".tnlrnaniafln, meset., bir
ba f l<a f'lhirde ki p,OO'am, .. in, harek'" kabiliyeti ;ck k,·
s ,tiokal'l'O'.
Ode n..k azl,C ' yuzundan ; ..ki" n s<k'mtlar doOal ole. eI< ckukm O"llmeo;,,1 etkiliyor. Sal'da, K""""'alu. n...
baclt ola' ak besien..n bu lur eo ~im kurumlan non, Oll<amizda dah. 6z.rk bir konume gelmesini arzu edyo",z,
zir. , irrl<inla' lII'ifl ikc:.., seviyeleri, bz.. lIi kle yeti, ,,,,, e;..
. ,ndan gel ~. n oa nc;lar", y. " nlarcla YOk••k Li.a n., Senen. Yel.'ilil<, 001<1"'. yapma gibi Io:muia,da ze mir> bulmas" ""ia"n da mas uliyet' ni yuklenKekleri ya" nia, a; ..
alnclan ,,01< Onem laf'Y"'. a
,•
MiTHAT FENMEN
Devlel Sanatcrsi
(24 Ocak 191 6 · 19 Ekim 1982)
• Ahm el SAY
,
Ulvi ~ rNI ErItin, CerNI Ke,if Rey, 41 ~ ! F_rt.
(FotoOrafla r, Ail""'l Say laraf>r>dan ya yrmlanatl "M rll i~i n'" EI Krtabr" adlr
alrn m11llor.)
k~ aptan
7
•
m ~ ~ = M ~ 3 l ~ ~ ~ "'I ~ .,,~all W""
~B'q
1- 5"' 0-:l ...t ~~ .~i'~~
t'l-'"'~I>H
": \
.
s. 3. ~~'l::"""'
,!?, • .5!: ! ...,_~
.--!tEo
n~? p ~- s=2" ~ ,.- ~ .. L.,Jt' ~ !!. 2' ~, !t i 0. d, p:q~l " ~'3 >:: 3 ~
e ..
2: .. " 2. <T~ ~ 1i~! ~
~ !jl ::ll _ ..,!:. '!: Z Ii " " Ii' ''' ;o: "" Jt'~ ll'.l5
; '1 , ' J ji:",,- .. 5.!. ;._.~ < l 'l:!' ''~ "'' s: ! ~ a :s ~ !! g-r"'l ~i!"€ i, ... Jt'_ ~ "<­
~j
-~ .. 1 ~'h· 3- d.
", l~l!.& "''''~
1 !. -n'"
!1 " ", a~ ~s- ;s e,.: ...~ -< " d-,;
"''' S,
O l; ~ ~ '1'!L .",
.:". .....
~ I;
-s:
_
_
.
.
_
.
_
_
'§
m'~
•
l
•
"
~
,
5i
•.__
.
~
!
l.
~
~
'
••
c
rs
>
"
h~
.. .....
.,,!I.~C-_.!I.
a c
a _ i"";;i
¥
~g i'~3 - ! .. ~
. ~
.. .. ,,~
~~
'~
r ... ·
3'l 15: "- ."
~,( ~-~ ~ ~ l ~ ~log< i= 't l ~B5 ~ ~. ~ ~ ~ pot ~ il 1.1" ,1; -~ i ~3 ·~<:·1 C!_.
~ g~ f , ; . ~
c. ... S S IO 'le ~
3
e;
<l.
D
f
: ..
f
~ !:: ~f~ $ H ~ ~ !ri- ! Jl~ ~ ~ i ' ~ ~ zg ~. ~ :i l ~ ~~1 g ~ ;; liJ
]" i~;~~
~ i ~i i If i t ~i;' ; Ii I: ~r ~,'<~'~
f f.ii~ i i ! ~,' ~;i! ~ t i
' - co- , ' ' ·0'-" ,0'
~ i ,-,,.-.
i!
~
'
i
,,•>
~~ ~, ;;.o:~!·i!!' ! -si<Cs ","!
~ S;Ji'i,\l'!'~
f S
"&;Fi'i ~"i' ~ ! e: ~.ll- !!!!., ~ ·i
;,:: C l\:
; ;l & " o ~ ij' ", 3 .. .. _.'10. .!
i>l ji. e < IO'i'o !' .,
il ~ t " ~ff
ij'
~~!~
i;;f
J!i
'·c·
l·3
~
1;§
- "- o·'"
!~1.~1-i~~~~!!:
"~3-'~ c' ~ i
lc~c ' !. " C'~ >c:!II·
1! 1~.c,~: i3.!i
}1
:
f
iji'
t
:fi
!llli1;jii
~'l. " ,o":,''r il
T1
i ";!;~,~~ " ,n· ~
~~ ~1"'~:"~'T'
;~'!'~;~
3
0 - ' j;"
'"
'
.
-
- .. . <II
.. .,
'"
'T
f H :3 ~ i !- !{~ i &",'-~]'" ~~ iji:H· F~'~! [ ! ",~ ,p H n ~ 5 ~-g:~· ~ ~ f.( § JJ ~ ! ...:: i i =:~'; ~
.~
" l: illl: la " -< ~ ~ i !'~l ! IO' ~ ... ~ m'r~:", g i 5 :1 lr !" s~ ", ,", -1 i 'T11. 'C "' Il: :r1ll5_",l . ~ .A "! ;-~o::r s· ~~ ~ e.s
~lfi
l:>:~ O" :P -'1 ~ o '''p G" li i ,,- H ~ ~ c!<l ..Ji! ~ ! flo!
£~: ~ U.L l ~ lli" 1"1~ It ~~ ... -i- Hi ~
r
!!!
hif
i f !§~r fi ~i l~i J:l !f!l [~ f !!iiU ~ J~'i~!t~f·t i~ ~ i: ~ iijl i: llf~f liiii!i!
-" II.i!I·' il ~I!I'~~;lllll rl ".:fl' !i.!fll ' f· I!JlIIJIJ :I'I ~I~I•• 'O'
_I> ,,"' jl=..
I> c
1
i:1f:f f] I'i'l llll l ;~ti! j'! j l ii1i:f!i:xt~
1-IH
~ ~d ,i!~ ~'·.i ifl~8 ff~i
~~t~hjl
J~
l!;litl
· l · 1' ,,-., '~"l"" " " ~ " h ill- " .• '~ l .tru d . ,
t~l if JIll i:[fif~, fit i f~tl i i !~Ilt~} ~!j~!!;l ~}!Iilli!:~it.~·i'lf-jli!t ~
;:rS
..
j O!" 3 ~~·&- ~ ~~ "'&-~S" "'~'1-.g:.., ~ ~i- ~'I!,H ... i-e-;;i"",'l!
!'<
i'!: ~ i ""ii
~
'"
ll ~
10 1O !
:lI
j- t ' 'l! o::r~,,!:f '"
' all \!'' ' ",
,...,
'2
:;. g-i.il"S1
. '.
:uiii tIt!~ f~§l
iiJ.iil·t~l ~~~~l~ ~t~ i ~~{!. ;i ~f~ l~ ~ i~~~ gj~i~ ~f~~ ~1~;1~,iH ;;
< 1 3~W!IH.{ H ~ l , lh· !' ;H ~ Hhhf ~l~!f!~I~Hmd hl!!'H
.. ~
,, ~
l.E It-<1[ f~ I::~,i-
~
li <o l- ...,~, ..
~P: !i
,li.
C"' ~~ {"' ~:
i;..!
~c·i'x~ m:D~It ~g-"., o/\·
.
th: lr~ ~'~ ~~' F'! iJitr ~f s' h'~ ~1 ... "i .~· rr ~ 1f 'Hh-~ .. <; h; i~l-i"H 'd'HJ ~ '!1.i~ !:~h:
'. \""1
,MUOZ pi~ an;sbm izd t, Y u ~ io;O>do
d 'I.-.da y\lZ1e<ce
,. , ital v. ~ ""' , . , V ,"",,~i' . 1950 Y,h<>da Pa,;slel<i to, ~ ..
'ita li d. dilf1yan .n b<J "'IU .......1 ~er>lirld . tam ~"."' ..
pod y......a Q'''''n . ~ Til.... p'ya ni.'; ola'a' ta m . ~m~t . Bu
. """ "'. Ili~'" "'a'a' f,ans, z ba''''or>da 6W<il \"lIt'" ya·
y,mlant'Jllf!". ern' yol, HoIla<>da'de ilgiyko . a " 'Ien..... b.
,a .i lo l .<UrWnu,l ur. Daha """ ,a
11l5rde YL.nilnislan'de , I9'6J"d. l"'lift..... ·de. 1966'de Y ~a·de "'~06z
piy""ist cla 'e k Tu"' iya'yi lemoi e1m i,~ ,.
Til...iy<l·de . ""' . .... v"""8)'. gale<> duny"",n oJnIil u....
mil.A"'I,,,;"in piyencdaO;i a ,I A"ioi 5/"""IIiI<l. ~ _ f enm., elm u,lu, . Ola~ilstil geniI raper1...n , Uj'Lom yetan. 0'. """"oY'I ' v. deney;,."iy ". "'" rupad an gelan y,ld,. mii. II<,ila ,,., 1"",d'g l, torlA,. miJzi' yapma' io;in yagladi!)i b.
p iyanist olam k sivrilmisli,.
F""m""'in. p' yo"" adebiyaM'n ba ~""" ...
I'U' dum u.dIl ill< sesl.'di,ilm• • O>d. b(iyYk to, pa yl ..... «1", Bu
yop'tl'''''' Onem~ to, b61Umu "'dycevi stUdyolo" <>da ....
dedi", .~ yoy,nlo"" " l" , GUn(jmQ.del<i miJzA ya y,nla"nda do ""'l.I1 seslendi<dOQ i b<J yoplllo,a ya' v"
' ilmel<ledit.
Ill< .a.lordi"".
F.,man od omuzOQi a lan,,,,,
do . 1olm'I . y.)'! 1, alg 'Io, •• Ull em,,~ "alg'lo , io;;" ku «luSu
doo'Io" mo'lo, v. ' uM e1·!e,I. odamu.OQinOi ~ I i yap ,,·
la " n ln ull<omi2d• ••• .....,di,ilm"";"i ""gl",,,,,l". Radyo
yay ,nlan .,"" , I I~ ,y la g"'''''kl.,li'dOQi taM,m hizme1la,i
" nul"lmozdll .
f .........""·'" ie'a lalu1;~01d&ki 'itm;l< ...glamh' . "".1.,,,,
' em iz olmao"'. g6s1.'dig< 6<an. miJziI<aJ dood<>yi d inl.yOoi. ine hissenirm. ' io;in g.",eklef!"d ifli duy. ,'lI lk • • <;li.
b'" bulon
ile ~ . nd isini deirna ba/Ii - . .... ...,.. be·
o. ,i nuo z
on un e y" dad loi 6< ~ I ."'O>dend i,.
K, ca f .......... n. Cottol .tiI;" i TUoI<iyo'ye tal,m " d.·
~",I i bi, piya nislimizdir.
' ''' ''yI/l
_ ini
r
"",.,ndan
IUoIa,,,,
,.
...
ba"
MIlt\a1 f enmen·... t>e.,..,ili9. it< ger>Qlik y,I!a'.1ndIl
la y. ' • • ilgi duyd ug". 0 d6nenld.
gOro ileri d uz. yde
~ ,-,;iJI< kompoZl.yon la, yap"~ 1 b<linm.... 'od~ . Pa'i. v. Miln n'_i <>g,enimi $O'as,nd. I<om pozi.yon b<1g...... d e'in .. ~ltrm "" io;'"
gOsI.,m'fli,. Anca.i< az oayida yap "
••rm,,'i,. Az "'ylde y..d'9 ' ~'" de ba"",,; oIaf. k
~inca tan l"" .m 'fl" .
Y""" 'a flnln ba~l<a 6z ~l;.g i. y",.1 ,...... ...,• • ",,10; ~
l il'",,,,. paIc )'6nelmfti. ......... bunun ye'N y"",u,,,"" bif
S1 i!de y""i mOz ik lel<nil"'",ini ~ ullo",,'ol< <;a~do, miJz" kav' aY'~ 1 Qe '~ ....e.inde de'''' I''I., a '.'ll "m•• id" .
En ~ Ii yap ,lt. ~. y,II" do besl.lodi~i , piyano v.
o"'e . l,o il; in' j(on<;.nino· dUl. 8" yap ll. C .....,uma~nh ~ 1
Sanlonu Orb .l,a..., hginde ill<in ~ I Ems! P,. etorius'...,
y6nal iminde. $Oma IW2 Ma y," a y'nda o.... "''''''n m. 'i$im
sonu konse,O>d. ~ Hikme1 i? im ~ k )'6ne!iminda be.,,,,,Osi
la rallMan s. .le <di,ilmif! ir. Fenm a n'in 61UmUndan """ '"
is., <>g,,,,,,,i$i f e z ll Say. Anka'a o.wlal Kon """'. llNa n 0,·
!<awo.. e~ leginde ~.lm l~' ''.
Miltlal f . rvn",,'in gOnOm uz. kalan yap"lafl , un lard,r:
• FlUl. 00"" , ' Ia,inal v. lagot io;;" tol< l>(>Umlu .....n.t,
• Piy."" io;in ..i ~ ,-,;iJI< p" ",a
• T."' i ~ F;I<' Ill';" "8 . 11. " ,I. ,·,nd " n ..;"len ",'" I. k b6I(jm l{j ~ o ",... I,a yap" "
" Piyano va ork• ."a il;in -Kon<;.nino• Tembal Ahme1 bo l. muz.g;.
• L•• Sylphidas ",kast ,.lama ..
• Ba. ". org (Veya piya ",,) OQ'" "Mabeel'd . Duo"
f.,men. kita b,nln ' ''1" • • Og ,el"" lkaleri "ba,I"I, be'>-
y",'''''
, abo
ge'"
I""Ie" yumaktad " :
"Q;;j'alit'nda lame! olen. <>g 'onc;";,, muzhl lI"i"imini
... ~ Iarno~l", MiJzOQ ;"
guzari llada almal< ~ ~ m~
di'?~"
<'>(i,onc iden de on u bek iamaliyiz. On pIa<>da
talu1.. yeten'" degi, ~.de zenginl;g; va ¢9 'onc;";,,
""_yen moiZ" duygu....,,,,, l , ~ , nna .. garnektedir.
O\I'e1m.,;";,, en bUyiJl< ba,a".. , />9rondyi ,,1. l>u yoIda
yUriJom.yi ba,lem" ,yIa beliracektir.
T" n;l<• • ~" ,,"z kI hiQ bif zam a " bif v.n,k olamaz,
GiJz.rl ya ,a ll'nak WI lade aim... io;in 11",01<.... bi, g'-';lilr
tol<n;l<. Oemol< OJ lLlulaca k )'<0, 6¢,onclde miJzo< dll)lgu
"Y
,, _~ WI 0f'Il.I1 00",
, p",lol..,eI< bif
y6nlamd;'. ~'elmen ..'" an b()y{'< .M,
ll""Q
ruhl.I1do ki ...nat .Ievin;" ""r>Iaromao..., va miJz" duygu...........
gOrm "'I~"
Ii'. b« ·z evl< .rna" d u\'9<lSlJf'1lJ _
~<ik tadatolm....
amac tyla d",. verirdi F""",.,. B I ~"'adaon • u... <madan•
her sil.,inda y<tni bir ~aI'>Ia . Mv. sIe dera yapar. bundan
bUy.. bi, mull"l,,", d "ya'd', Oaran .",.. nda kimi ZllrlWl
· 0000, na 9iJz.1 bir d",. oluyot .... diy. ..... inc... i y(IIc.....
... Ie dile geri' >rdi. K""""""l"". rdaO;i dersle';,,; lOt·
ma mlad lkta n soma• .....,. dOna< dOrvn.z yenid .... ¢.grencil.riyle .elovnaya ba~Ia '. y;". al"" ""nhh' va _ ....
dafo.Iami . u<duriJ,d<).
F""", .n·• • • ,i!ebilecel< en
bUyu ~ oa2a , oo u piya"""'-"'ldan va bg ,a ncilarinden '<0p" "" 8~"- K,'" "" yol boy unca . oIei)onilst(; bif d' "anli l"le
<'>(i,e nci ylll"li<d i
B6y1e 9,-,;lu bir islek. g,-,;Iu bir ...11""" .....nc;....
n lYOfLJZ la ,ihla az gOrU'-nu¥"" Piyanislia,,,, a. 1I tad old'g'
cla y. Iron••, pody"", Ia' 1ndIl ger<;. klei'<: oy.. ~ ithal f enmen. d . ,. • • rmeklen btJyiJl< bir tad .' Ird'.~,encisiyle yap1'0' .al ,?",• •"aoor>da en k""uk bi,
gOz<l., "". ,rm..., " k'-';iJI< bir la looyu ge<; ifl irm.zd;. A.,llIginQ olen,
a yr""odIlI<i ~ '-'; iJI< l'I'''h, lo, yUzindan 6§renciyl d<Jrdurmak
y. ,ine. l>apsin< belleOine yaz a ,ak P"'9!' biIliklen """ ,a bif ",
bif'" t6ykl~ip ~ I kiam. yapm a..ydr. De,. v"""a cla y"'"
l>u
oevgiyle bog l' c imasayd" ~ bg ,,,,,,,inOi . y'''''idalli la llso\a, tnl b~le~ in . yum. .. m Um~On olabilir
miydi?
""Io<>da. de..."""ok to, ibadat gibiydi onun io;"'. Arna
<!aha iyi miJz" yapmak amac'y ia ger<;aklet!i,iIen bir iba·
del...
~'encisine yen; bo pe',", ~ zaman. 6<>0. olUl'-"
o P"'9" Y' ~endi .i 98ia'. yop ,lIn ~ . yf'" . d'.'doklan """,a
.~ . bo5ye ~""". I , ..
·oooo.no giJze! bo ese, I"
diy.' " miJziQ. 6Yg<)1er y. o.;"'«I'.
Ola!)onustQ rum """k WI " k bir d..... ati, ..... 'd'. Sar'iki
<>g,,,,,,,isini Ka<; lrmakt"". onu bu iIlen oo(iC'tmaktan !<or.
lC.mCod.
amac,
""Ide
"indo
<'>(i,"""...'"
11)1"""''''''
"1_
. y''''''\''
denI,
"dem..,
9
k. fd ,.
Oil,,,,,,,i'" hi> 1d<,nd.
"",..." y.. m"l,r:
"" .giJr;lUld... k . , ~ , . , nda be lki <H c....' '''.. V~" lOOakl t ,
MUzigin k.o""" f ,k k ur. ~. " . c.... . ,k,C'
onu
u"""" ,,obikr. O(j,otm_
_ lOOe ~ gO. .. brnel<lto v. ka ,·
say..inda •.00,anc:I ~ ~V"z On o k.ovra yabilt ,
09"""" deKl""I.......,. IKJ;'. K....:lisOndan !az" bir py ....,.
ma..k b il. ' .,d . daha iyi ~ .1aca 0"" va baIli de !<on• • ~ "' • • 'ka.,., g ln1 a6VIto".liyiz.."
MUzik pedagojiaindel< i ""ONa V.......,"" , On plana ., .
kortan ~I,,,,, ....,,,..... bi,i de. kiJr;UI< V. tta t<>Ilaj va
d ",lierino ~, la l"'" y.lOn vel_
i ~ ...,"' -o~ im idi '.
F.......,,,,,, kl, is.lH _ ,s .-.da... k.o)T>llklanarl \'U"I"pk va
6 .onIi pedagojil< OIili)'l. hantl .
bila ba~m ', 9C'"
c uld. " geneI mu.ik eVilim;", va piyano ""h",,""''''''' 0..1·
lanm~i'. Istanburdo F. fdi Stat• .,. va """"....'d. F.......,.....
;<>k ..yKla \'&I_~ 9O"uOumu. u kO'4!atm""la " ima"", .
galeca9& yOnelil< bi:;inda ",""" " my';Oe bajJang~ ~~
mini vell<inlikla 9~ al<Ia't ......I'le<dI' , Y..... " d• • 1 al ... Kla.
pal< V", ...,.kli
~.....,jt", ~in bOle ·~'anc l d..•
l ald."m.l id ~" gibi 1"",01 ,bi' gOrO"an yoIa
MItha!
F.......,""·in. dOr! yal.-.dayl<an k......
di
ga tirilan "stOn yal ""okIl bl, 9C'"
c
kaT,..,ndo dU)'duOu ~ u yu do)-
.,,"'rm... "
t''''''''''''''
""Ig'
"oO.v'"
_1"''''
,(w>(nO• •
COC'*' kar><do ka'""" v. QOI< . a·
m. ... kueoO"'" .hp kokla.' d'. 0 an<lo
ya fOdl91 """..... yOzClnd"" I<a/'lkahola '
a!aT. 9OOuOu de bu """i""ij va olV'lU
. lrJ>OSf. ,e .oh ""'.
,.a l bok. I'm· d Oidi• • ~ ........ ....
g.liyor..... ca" "' .... ist iyofSO ""r..
Cocug...., ~ .... "oldog, !>if~
d ""ika l l ~ <lanays ol pa ,,,oV' d il<J<. U. kzla , , yo,o".' yOl"""Oinin g....imini /I/"ardi. Oa.. b6y," ""\'... "", .
Ikinci oIa ,ak. bu . ",, ""Ok 00''''
c _ . b ool<Jl ~ . y!!lonagini lI""
li;tlrmava yOneird i, F............·in y,1Iar
.,rda. bu ~ lm . "Oilimi ~h"" . ...,,\'1&
6g,anclsina 16...i itini.abildiOl ve mu• iI< imlo.1ndo ~g 'd&rl bil mu.ik
.......I...... i V.I'II"" V• • d ".biid'Oi g6z .
IamI"""'i,lt,
0..""
1"""''''''
900'"''''''''' eiW-
.,kan
ola ral< da ka lkola" Onamlidi,.
"Piyaniol Kooo." iIa "Nol.
Kilabi • adh ~ ­
II",,""""'" 1Il~0'~ y'• • "'. ba jJa m."" . Ka lame a ld,O' ~01<
" Vo<l""i mlizik V• .,s onda. yurt d" , k",,"rIa' i 1"..hnd....
y••• rlana ral<. A.~ "lkala,inin m" ' " o<tomla'"" 1>.-.......W bu koo uda ......d umUZUOl g. ' ''h m n lerini .......
Ok....,.
gul""" .'''.
M ~ ha!
F.,man .
iIl~ g
H im .y,nd.... baj-lal"" ak <IOrt V'i
w ral'l. "MO. ik ~"' i " Itdll a yllk !>if ""'gi va y,"'laml, l" .
Ca 'gi. Tu", ive'de 9'ilpin bl. my: iI< OIlam", . duyvtan 6Z.
lami g(lnd"",. g.'""' i., bu )'Old. k. lIlli. n but....,." mu.
.ik~l le r'rn iz l tan'lm 'I . d6nam in 9"",,"1mu.ik ola y"""" d..OS<Iandirmi"iI.
Ozva ri 9"fakl,,*, bu darg clik ... ,&vani. F............'"' mu.
I"'P"''''" ,onk "'lm,,, ,,F..,.".... 'in sanal ye :l<>mam, zda . yn !>if I'ari oIan Onem·
• !>if g l, ~ i isa "1' ...".... 8 . 1a SloJdVoou"... ~ k"""'-'fu<!u<,
E" QnIi) !ng,ijz ba lad. korOO\l,af ve 6!l.. tm.... 8a.lrice
Fanm.., ("Wol"'rd) iIe birlikl. ~ yillndo StL.dy<>'........ kurucul,*"," "Sl""""it. -"'o'da~ i bu ciddi w!!l l>ola va
mUzl!< 00............. ""j-lang~ l'6na!icigini yaP"' " l "
Fonman Bala Sli;>dyoo" . 1971 V,I....
delI i" 011 Vedl yl, 1.1,111 Eg~im 80·
kIlntog'nda ... """j'tl diplom. va,",IIk (;1kern izo ~ok ....VIda eoIi. t dan"",. lIDraog'af va l>ola I>grMmanl vell"I"" "I~
8 ..lfice F"""'.... . T""' i)'e iIe In·
gi~e' . . ...... nda ki ku~"," 9"~ e
l>oia ..nal atan.-.doki ka lllli. " dolaV'S'\'I& 1982 y,hrdo lngib•• K"O>;:. I
tarsi....... v.... 1an "M"",ba , 0I 1ha Or der 01 Iha 8 ritish Emp;..· "'''''''one ...fl k gOru im" " e.k~I;O< )'Ia F..............
ka''Va<iz.... valll'" bi......... d.,gildt
YOkoe kl. " oki g6z0. '"""""" ·da,," iyi
mu.ik vaP"'aI<. _
iyi ~ ' anc i \'01 i ~.
l irm ak · ~ i nd t 8u tam al "","\,10"...,...
d l, inda. vaP""" 9Undalik p<atiginda
....,u""""• • d.........'fd' . Ancok. yOna .
I'" ol. raI<
gald;oi gOo....., d•
onu bal<liyordu.Cl<>!l.1
ilk )'Qnalloiligi. 1Il51 , ~ ~ I ilo" . .... nda yap1,0, w.. 'a 0a0;1a1 _",a'w." MudUrlYOUydu, iIl70 - 1973 . ,. " nda ikinci
k• • K,",",,"'. tuva, MoJd udUOine lI""
tridi , $ 73 y,llnda DavI'" Ope,. va
BaI. oI G.,.. MoJdOdOne "'and,. 0<; yll
oUr.... bu y6neti<.ik _ r da. !<or>.....", _ va ,..iIollorini. plV""" dar.larini h~
lmad,. Mu.ik 9"'1,""010,Il1O iltkin
p;y"';01 ""', "-,,,. _
vak'" . "'.khO' >'< V.................. be ,.-.dayl< .... va ~ ,anc, .... i)'Ia biflikle ol·
'''.i
"""'"gOO"",,
."a."''''
oIa,""
mrde F....man ilk y,Ila'da "'" gOn
k l"" bi, de,. vorirdi. COO.... )'«Ii · .....1.
g.'p detil.... \'01~i lI""
l'fI iOrde. d..."" ha~ada "" g"". l'"
d. il<1 gUn GIu'du. 1. 1. o ~ "' m.y. lur' F_
. L_ _
mUf. 0'fIXI gibi 9'", ""'"\,"' ilan iJr; • ",,,,,""" .._ o».. ~
d6tl V,lhk II< _
9"'11¥"...." 10· ""' 10 /11_ ,
mam!am1 '" ,;
di da na . or y.p ltlaT·
'" saoI.ndi' ,n,o
gec; iletN ~'di. """"I<. bu 60"••"'.... on
dugu . .m......' ya j'Od,.
b~
g_
de k niJanala. " •• 'i<1de pak d uruLonezd "
i9&O YoI.-.da am akliya 'V " id.O'
6"""",," daOin
~ """aIa.r, meka ...iI< oIa'a' be _.1m.V. ka,~,)'dl M ~"" I Fan·
_ NOluvafd. .. »<Va l'lO 001 " )'6nOIrnonliOini v./>o<.,.
man . ~,ancinin m" ';O< kand ili{ird.... hi••atm.......i baI<o~a<ini b" e kmed"S_ i
V.... i ba , h)'Orrn'f gibi. ~
1_.
Ion galan b£lyQI< bir Iolokla KOI1. arv. lw . rdeki dandarini bIK ~ab'mlzdo ... k~ "k bil al0"l11 daI\a:
brdikton ..,..... .... galip }'ria <lor. vorm. }'i
~'alm"",n .... b\ly(jk '16,,...;. ~'anci l'" ",,191fl deOl.
Son yil la" nda " OhO' boz u1mu ,,~, /\m. 101< a6 .c ~,"
be lttm ok gooreki.... . 1d" m,yordoJ.
mu.;oi ... dirmakl',. l; . Ig' biI .'~ ". mOIl!< ... . ~ " ..
•••
V. !>ifgUnson cIar_ bitk.in bi, d"'....... geldiOinde. _ .
MOIiI<• . -. bil lor. ......." deg ildi F..." "" ~ in. Elu
oil oed. " z
~ .Id ~ ,Id ,. birI<a> giin sonra de g6zsanal dot.,,", ok yan vwnu QOI< j'Onju Ian ........ va ""' "m. k
IeriI>i yumdu .
On...., mi;lzl!< vaz ",' • • mUzl!< yay'",,' ..
g,,-o ina
UI'QUIad'O, ., dorin diminuar>doydu. •
V.,",,
~
V" "'"
""ida.
1"',
.0rdUrd".
""'-va
inanm,,,,,
ro
Vir gJIir 11nJIa<r ~ik "''''
Eski Edebiyatlmlzda
Turk Muslkisine
satasanlar
NJOmI bir monI'~'; " ' - r
NIo9" • • ' leuMi . iedan/dlr
.....-4 t.iirUr
.......... do>J _
Noot-t~ taI
.. T~
Haw,.. 00'9 hot .....-
0inlJlir......... 0Illann
. . . . . . MUoirn .. fuoUl
1M<pr
• Dr. .... Nazmi OZAl P
......
iIJ ..........
CJn riyir.. _ _ bit
SJnOd Ve/'tll iM.
~ lerW . . ho1<i, ...... .
..... biri
,......
_'n do
Ool<
konuOl olduQu g.c; bu
"'~rc. hotlImnasI. din! ac;K!an
gYn.~ M)/ llmas,nln do . tkili 01
~
L......;
.,,,,ndo
..... ....iIDJin.sla< llakkonda ~ok &0"
bj, dd l<u..... 01".
Detgsl'nde val<lirle _ " ' _ ya _
y,............ r.mo
NIo9',-doo ~ nie. """"
"lin
K.-dne,.,.... IJIb do¥Wi
It' ,~
~ .........
;6YIZ.
......... ri..-_
........ .,..
t litI-o " - ' nice """'" III
.
Haz .....
80ynuM 1aIo...... &al "-Ii
~. rIJzII). golzQ gO!< ~
s.q IJOOW CIsIUr>e <bteH.,
~
V..... ~ ..... ~ _
V_olluouj', ~
"nitIofi
.......... Ilfl'll)
...............I ........ w.z~
1(......... UI -'h 1uId, (ifet i
fOInII...
Bu lI¥OcO ~ _ , fU bJy<I................... . -
._ QotH .........
Kendiulin de ....... ol<iyi
'1<1..... 01duQunu bikl<l)irnz Diva" , . ", N'br. OQIU"I yopl ' Q' " a li .
hatl..dI bu .."at nai<l<mda y. riel bj, d,' ku ~. ndIOI , bal l
iii""'....,
_.1
L" JyIJr inn meyl-i
O'ir""" it~inc. roe,•••
<;Alibi . hl'; h 'd" ..rIJr
•e"an. .. ¢ '. ".nven-i ,e" kabul .n'Oi 8"181,10)'0<,
Dana kl)lQ bir t"l'''' ka,.,r" ,hrrnad'O,,,e lfIvir>d9miz
Mil"; z...~';
bey. toYI .clIt:
lido, deM'
CunkQ ,h¥.il-i zamand" mllVrn
cum. ......,., olu....n ....:""'"'
doohi ~~ zilenil atnrnI
~ ..........",imgb ..........
~ ....
~
J9ih
e.'Ib'" kotdJOu ~ ....
_~
$-
haI<-..r
.......... ~cang»l
80' ~ bcoynuzu
Sil_
.
-... h_ .
0Iaca~
E _ .....,. ~
~, ~""". o".
I",,,,,,,
,..,.0
fUdu~
Gele , -
uor...........
Z k., Il gayndan old\<~. di'.wtar
HlInana iii< oetirmJ zirlhv
An, da ibre1 ile IIU1 . ylJ
IJ.PIi
aylo
liO,nr;le ,fenno; edv Ma wukut...."n ' ~~ . -Vll dik"',in. bl"..n' 'HI" k''''ufama....'''''. D,da in il< Oullil<ll • • • rIe. va_
zan h"..let . pirie., di n ada....."
""''' ' 'I'I kO101......... . "'i~.n ...' ~,k""'ht. "Ah"...jiy,,- ad, ndaki
",...,1.
~
bu ifIJ<tJ
~ \)6fmINab; "Hayrip' _ t6Y'J <leY... Jdiycr.
-,-
1uIu<:u kim-
,10 i.. "Or"I"""" "
1"", Nile " .... XVII,
YUl)lll,n On'" bjg;"lerinden Abd~t>. k i Ar~ Eland; ·ge....
"f Url<
__
""'*"
_ I_
dItOidir
\16<"...,. ~""'n do
k ......
cloooO'<fW. Ooonwl<to
...00 bir
~
I>az.., .. bu.., ..... <I, ,...,...
t ........ bu, .........,..,i ........ ~ ..
ft-
.. . . _
~
w_"" .
_ bu gb ~, "","4 h i
maICIaI\ .
I i '" N_... U - . . , ~1ftZ
_ .... 061:_ ~
_na . . . ."
',"S'
t' ,,,.cC>jelCf .
t.onz.. ~
""""'"'""'mel.
MUJ,k1
Niti
~.
~Il• ..,g'ImUIZ. bir O&Z, "'*YVal
daiI t.ndir
B...... . bim.r-~
Nie. , Ofon var
"*'" _na.
...
1<_ _
- . ~.
git>i Seyjoid' V~ .. "Y"' "'"
iclra~
Oinoiz
dip
_
iIdJ
oImaz,z
_ JIIIinJ o.ccal clrnIozll
"'" Jdiyor.
tdillC , k
11
, - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -
Tu1 Ufdu ~'eia tAlandeler n "y~n,
D,",kh an I-< l>ev.n,n gU,un loyan,
Kema~enin san.... o,nd', y.nd, ' tei" Od
Y ,~ , 'd, yedey;n y eng '''' 1;'0-' f ertan,
Aebab',n eyle<l,e , nalini norab-, ~b
Ku,udu o';m-, tehl g,bi "s ,k,n kan,
Del 0100 'ehe oj rnecnun gbl ik,p';,e
s a. l~ seg gibi camon dev,~ di devra n,
Giderdl "e,-i hengAme"nl mlllflble,
()u,du "Yn--o avAma h",'I>-, zulIMnl
Saade1 gunun"n devri dOndu be",".,n
c;;aJ ,nd, ~a l ,c ,n ,n ha ke taco, unvAn,
Aka, s ula, gibic" .....
&l>linin
BOr d ,,~ u ,dU yUzunu a. ~ , f er-I . ubhin,
Be~-y, ca n KIi dzende k.. m,na Tanbu,
nnde avre, in oQ'a' d' .an~i OO'an,
Ne zulumdu bu I<i, Der eni p'd~ah- ' cl""n
K ~ a mulflb "inde n ade,d, elll'ni
Vueu,,", Alet_; saz ldi Mna ~ Ibh.
MalAhlle, g;l>yakf'!ar Alel" An,
Kema n-, deS1 ~ bela idi t;er>g';n endamo
Nli an ader d! gunah okl."na in.an,
Bunakh "" I<a-i bel m-; meyle o<:>h b"'~ Ney
DaO,nl . ah_, . al ~y 81 bu ~ m-i ""k.an,
Sala -y, <alble aram_, oa n edenler baOr
Sad'-y' bulbUl ila . a.I-I ehl-i Ku( an' ,
UI",,-vu hlmmell ~h - ' "" &ye,in he , gAn
Vel'y81 e hll eder cOmie ehH lIMn ,
''' M'
Yahye Bey bunlada da kalmayera k · Krtab ~ u.or
ad ,nda k; . ...Iinda yenlden hueu me ~ ... e ~ mUo ,ki
"ell..tinl t..ller t.ker ~ .. rin dlbin' ba"rd ,k1an . onra l>,
dolka.ukluk ia" aseri veriyor, KOPUl ha id<'ndakl f UdOI\li'JQu cok In. af.. "
GOriin t;e... ." ~i'a~Ia"n de rdln,
Ulanmal ca lan dOne, a,d,n,
K"!'UlU iI~en 1<i~ 1 aida""
Kazen OstOn.. damle da ml... sa nrr
K""unt Suhan Suleyma n 1666 y,hnda Istanbufda
,emln 'cin 'ck, yasaQ' kOYmIJ flu. As,1 amoe , her halde h... tUrlu mus,klyi y..aklamak cleOM.. Bunu hrsa t
bulan trllucu cev,ele< ,Orl" y<:>4lardan pltdifaho bas k, yap.,.k s&dee .. mUs, kiy' yosa k eTlOrmekle lealrnay,p, yuka·
"da ki t'Or"" de belirtlldiOi gibi, r'h,)s, ki Alelletin; yak·
t,rd,Ia, . ISl .nbufda 1662'de Avusturya e'cis' olan a usBECQ, "Yni tarillil mekttbundo fun la" sOylayor. •... Pek
muhler em ve k."s al S8~'lan l>r inti)/a, -bir d,n .d. ... 01mall- bY duruma bit . on ....""'k ..in bu glbi eolencelere
blr son ve,melS" 6b()r d""Y.da lllllp ~ l<ece O ini Suleyma n'. (P'd!fah') sOyledi. 0 da ~iy.d ,"dan vaz~i,
yalg, Alell..rinlat.. ~e a1tord,. Bunla"n .~,nlo if lenm" , cIe~ ,~ 'a,larla bezenmlf ~.nlar,na l>le Orle m vermadi.."
Anc.~ e'cl BeyoQIu'ndaki oalohat AIe....... "'de n h'c sQz
etmly<><. y Qnk(l 0 y,IIa,da Pe, a yAn; B"YoQlu yabanc,latIn, Ol..,lllde h,istiyanla"n toplar>d'Q'. meyt1.ne v.. ba_
,.khAn..I..in blllunduOu b~ y..,d!, ElY t>oigoenin os.~1 10la.-.bul env>i)/81 tei kilalln o her z.ma n so<un oluy<>«lu.
li' e by ya.. ~ ao" nda bu Sil> ~alg,l' kahv..I.,in. B.lI
r'h,).'klsinin e n b.~~ , 6<"n.kl. ,i"n ...rgilend;g; ye,ler 'cir>
alrnm" " , ame d.h. oon,a d<ni ,•••• upI. birleier ek kuasay'~
"
ru~un
yon,nda ya, da
yam",~',
Del)i~ ik yonleri Ie ele a ld'!I,mlZ Til, k mUo,ki.. hem
yerilip hem de Ov"IdUQUne gore, g"'l'ek "':;s ,ki s an."
herha lcle I>u tall wi"ncelerin d'f ,nda Mulsa gere lrti"
yunki , mil le'imizin va'hQ,nda r'h,) slkinin gi>za'd' ed;lemeyece k bir yeri va,d". Rahip Toda, ln;, . ,., Ellalun ge~ ­
lerin ~ y~ r'h,)oli<i ile u{j,a,mala"n , uygun gb ,mU1. Ta", _
ler bY siJrey; biraz daha Ulun MmIJ~ I", . YoOu blr m(OS ,1<i
aletin; hele N e ~ de n,en lanf Do' sall col.r, AsJ ,nda h..,k... ir1 i\'inde • • lmaI< . y.p.. da ~ak , n buldukla" C8llrelelde cal'n". Bu . aZl n Tu'kler . '.s ,ndo s. ys,n"O ' ••rd," di)/e an lat,yor.
Mu s, ki, f " ve hat sa na.. gUlel . on. tlo" n o nemO
birer dal. olduQundon, mus ,ki ,Ie u!l ,e ~ n l ar gen .. llikle bu
konuLa,1a rnefsul oLa' ak 101m yapm' fla'dor, BuyOk ustol."m,"n pe k ~ O!lU haid< 'nda b ~~ edlnrnerroz bu sa y·
ede o lmoJ~ t u r . Hi\' f 0pheoiz bi, ~ oc uk doO~Ounda "nlO
bir kimoe delliidir. Bu sebaple bu In...nl."n ,n ~ o{j un un
doQum 'Ofihin; bilemi)/oruz. Ha lbY k, yated,O ' cag.n
'cinde s anatkAr ola, ak une ka""t mIJi l>rinir> olun>.'l n..
' a,in dI"i,u 'me· Divan f airleri a'.slnda h.y,rI, bir gele nek ola, . k y. k,n lOmanl.,. leada, s u'm a,lOr, Bunun il;'"
. ol)unun MOm ta, tlle,initespil edebiliyoruz.
Mu. ,ki y.I"" lwIa(ja deOil, .yn, z.manda b(iT un mil·
le1lorin r'h,). ,kl1enn"" oIdtJOu ~. gO, ,evk.,e cIe Map
eden bi, ""n.nor. Ko ns er yAni ta.oI muslki. i lie Mahler
r'h,)o,kisi mevs ,mine gOre "'i'k ve " ".0.10 veri..roe icra
&d,Ie 'e k TU,k toplurnunun il9'sin; ~ e l<rnli , zangin l>, gi>rOn,u elde ed. Mme k .moe, ile su l."n IU'O ve . a~ ,s,
mUmkQn ~duQu !<ada' art"' Irn,~t ". Bunlardan b' fk.
r'h,)s lki her lu,lO top lumoal olaya e ~ l i k etml;!ir. Konsa ,Ie"
dU llunler, h.mam elllencela rl , c.~ bazi>k, h......"" aOil i"';'
,uh ha"ala"n ,n , edavis;, h<:>kl<abazl,k. s oyta"I,1<, ta, ika,
A~., 1eri gib; bir birine h'c benlamey.. n, akla 9"18n ...
g..lmay.. n a lanlardo degifik 6,allikle,de yer alm'i'''.
Me hter mus,kisin,n, roks ve tekke r'h,)s ,kisinin C . ~ t li ~.~
g. gruplarrn'n he, zaman ilgi ~ eke n gO,,,n" mleri "..
mlJtlur, Bu kada , c1aOi,ik Ihli)/aca cevap .eren r'h,)s ,kJ
' " , lelini fU g"'pla,a "Y".biliriZ . Bunlar rev"",a bYIu ndtJQu y,lla,da co k k"n. n,Im" ve kendi Wrleri i\'in cle01du "l'0 gell ,mI ~ tir.
, - Mevh",; lik, Oev,anilik, AufUk ve kalende ril;k gil>
ta,ikat,.rda dint ...,ldl.. ilgili ilAhl dvys ular, dile gel"en
mol. ,ki.
2 - Ku ~(rii kas lmde gil~den sOne gelii"n , felu!lenen
a_, - yedi YUZY111llfk,n bir . ure once. inden gan ur'h,)l.
Kadar uza nan, bug"n geleneks" J" kO lerinin bu ,la"na
azcok benl"Yen t ekille,le devam .. den klAsik r'h,)s ,I<1rn;"
3 - Resml mehlem'nede doQan. ... ... mehtarleri la ' M, ndan da ~Ii' i ' i lo n , ma l.....f gunijm<Jze pek az o,neo;
9"lebiIen me!>l... yan i oske ri r'h,)s ,kimiz,
• - Cu ,cu~abaz1arrn , 'u lum oyunl.", Iw klac.i1k ..e
peh"'"" gUre~lerinin, Cirlask.. n.. n, KA' obaz'La,. Go..:baOC ,lar, tasbal lar, pao;:ibaZo.r ve sava~ <:>yUn l." gil>
. Olence kolla" nda. buglln Orne klen lamamen un"luI.n
. Olonc.. mUs, kisi. (I)
5 _OrIaoyunu va hay.1 (lyunu, goijlge <:>yU nu (kar.gOz)
Obi ""ndine Ol gU bir '''l''''1'''''''' 01... miis lkl. Bu r'h,)s, ki
,--'uv..,
bulo>nan formlonn bOIun O.elilcleli iiiunululduQu. K.,agOz'iin de ~ el<sel
.......... ~ d 9 .. in ~ .. aIatOan IiIinmok oz.
...
GUI~en
....,.... on.,..
,
6
AJ"O yen>en
•
......imiz
~
__
~
,ki la-NniZin ' - ' -
sa,o-
Miis,kl8r".
.,e
az,""""""
dUJijnoe
~OOU olImkJ. pe k
olan bu
.... ,""kk_
..",do iIe<Ieyen mo.,kill'lll XIX. yUz}/,I _
nuna kadef' \l*i1"""'ini .urdU......... Oah• ..",' . TUri< !¢plum h&y.tondoki . Oktii ~it",~k"", . y.k uydu'.ma"".
• e \l*tilefl'l&Oe yu. tulmui 'u' , Bal l "";I 'ki.inl ' 0,U)' "" ""
he, lu~ u i,,*A n, oa~i. yan <lowl"' , 0. .. nlt ,m,.. ne den..
• 1 u... m. k Ist.mem~. TUrl< mUl lkl.i de piya.aya ", .
O,n.,"k .I~ deO<t,ini y~ i,~ b. f .m'. '''' Bugiin I>iIe
• yn, Our..... b. O",ude devam ",mekle. bif lam ....... ,
ol••• k h.tean,p l il kel ilmek iIl... moMd.... •
(lJ :Curc~ EsJtideItk_," n ~ _ nJnj,
_ >elf
Tor-
...., (luluk)..,.,...,: [Mlu.~· ~
hi..... oY""''''OI. J(a.eula< . ~ wr,f sq:>alann UCIIlaS gb ~ ......... f.~..,.....mOI.
... .tn..
.. , : GarJ> ~
tw ~ Iiri d.
r ~ de bv~. Oo'M *~
-...
~
_
k"f
benl~ ....... .Ii _ _ ",
~ : ~dIo
:
• SOyIe?-e" : MUM Sotmih
yan yana ~ lIIr bn>e botIzeyoon
Iomiar .. _
IIer il<&i de ........ do......., . 0.,......
lMll. }'\lzylM ill yansond;o bqlay_ h", mAlkisi ...
..... ~
~ ... ...,-li -''''''',. Bu Iginin - . .
k ... Iiiriin _,ndo gMfoon '''',k
.
""""'*'- G6.r
~ .~
s..-.,
kabn ."..,.,...,.
~
Y"9 ,. ,,-: bu ..".-
_,~
do
soyle~i
bir
~
"""*'
Girqlnkoc'la
• GoII.... QirvinkOf
- So"'l b t , : . . . . . _
~
BAYlAN
_-.1
k..........
81
bu 0&'I>e
_
• ._ _
on f<* _ ...... - . bu . E__ a..
le3:il ~ geNn> - . . . . "I)" I,
0..lei ~_ ep.. t>o:IkImUOOO
1!MO· 1 ~
....._
_ ,on. _
n
.._ iJ' _
_"-",,
io;O'IdI_. Ilk
~ _
0nI0. 1bIa )'dl. aoo~
.......
~
C¥e \:IiI' onamda
bInIm ipn.
!i11'' -.
bi'
90" . raeon
"'*'"
~
,....
Ilk""""" VI oIoJi
OIlI'.da~ ....... ik' ...
101 _• .
Wyuyor.
bit ~, r;: "",, ~ ~ ooman <>ku,.
d"",. kilap Okurdun. V. ~
~oI ' JfTII'Zd lm , DoI ay," '~ •
doI'"
Okuldl ..... " ' ,I,,<1<m. 0.,. ~
· 5"ill"- <>ku<dum. ' SIIb11nl llln Ali' OkurWm ..
bi ~'_e6m .
""",",u1u
~_O"".
0r1-... bit, ......, ...,. k<lrtl4l IV....... l l i _m, 0 l'I ... odI
_
...... l l i ' _ iI;in - . . . bdirmlk ~
~~"'
_
_k"'" _"". "".,odI,<I.
r"...
_ _ ~¥'X. _ b - . _
._
liya lfO<>J
1153 · . t6I ~"""'.. 0e00leI T.,... _ ~
_ _ , i ·"'.. OZ. . . . .""....
_~
• ,-..OdOo.,dooo....T_Genel
lin E...... 8000"<1. s.- ~ ... e.. 0 _
__
..
_ _ ","
_~T,-
_
'\kooi ""'......
Z/JlI
0.
o.wweo ,.. _
"""'&
J'!III'
_Sozoorl·'"""
..
~
. ,a 00
DY_ (lohaoI.
~,tII
N
YIIo _ _
g;o.. ..
,..g;.mo;
_fl,. "'"'
ll,e
......
111
.40 d . 0"00.,.... 01_''''''' ~
D.oI.o: T......... ..,...eII . . 1'6'.............
'*""'"
9"1'...,..... Evet, "'" - . Iy.~ . .,........ be""",,"",, U-
Deli Genc;: lig im
0 IafrllO•• bipToda.. Son...
",fdI""" ..,....... a1,....... OZ. . tva"",,,,
Bu
vIonda kllZlIfld,m. Oerl<on oOzIIfrne-
...... !>t>JIa<. ~_
t>CII'Ul< .",.-....,
_
~ oIdI .
ad'"
I ""'..... DoowIal n
SaneI9"
0yNI....... bool'
lecl,m. 1~ l'liorola AnI<."", 0..111 T..,11n>I<.lr'<Ia bit ~,...
okIu. Ben grovin
r>d'm, 0 gll'fd... """'. sa_ _. ..... .._
b- . 00., • ...,.... yenilenn>adl ,
Ban ell ti, .I'I><Io n _,n<l lm. 0....1 b,ltrosund ... . , ,,<l,klan
sa.... t TIyoI«>O<lldl ~' .... y. boflod, m. Oro·
da ~ gi,lz" oyu'Ila' o,...,lom. Oosll., Tlylt.-.nda bi, ••
. OfI ~ gi,lz...........' """",dom. Oeho _ ... ~ ....,
, _ ;<10. ~ ,~ 1yW<>da~ .1'" kaldom. 1g78 y,londo )'«IOl...
10/.WItlul DevII'I Tiy. ' It>OII'>dI
bu M , ."...cu olIlal< de01.
~
befl-dom. 0..-
°
O y b enim g enyligim
Deli genyligim
Bir zaman I(odrini
Bilem edigim ...
ev
Ah,
orulcnrn
Sizinle vonm
OO$lef' pcrcm coree
~rkllor yonm...
~Ior
takeose de
AnIOr 6lmez
Eski oynolordo
Slr10l dOkulmez...
E berim
IiQi
ckl
gel"l!;l~ m
tjoyrot ruzgor1orlo cr. gOtUf beni
o yor unufmu~ esld 5e\ldOYI
Vonn ec c e oo \lor, 6!dur ben...
_fIa'.....
",",'. An!uI'.
bi, . --...
_
ad\Of_.... _
_
0lil lM!i . , - i_ _ ok
........
.~
. . Izm;.....
sa-
_
... ~bir..,."...........,.~.dIyeraIl_
doO")'II _ _ 0.-. __ ~ RaI "'"-1;'" 1M7
......... _ _. '"9an __ TrabZOf\·• ..,ao_
Q;rn Ion
oio .. _
bi:l,Uk_
_ .. . ""
T ~ 0I0'Il T ~ "'i*)oo<. _
gito
'¥'"'C'¥I .....aarn_. gaIr_'!"
..- do_ -..
<No,.,....
".,...,..
_.e..".........
~.
1
I
I
__ T_·.,.-.. ........
1'(I"'i*)oo<. Bo,loI bofJ'IY de .................._
" ' - &.
"0"' 80yln ... ~ iIIodOi tIY'I. T~I1Uyon;" ..... . - .
..... _
tor IJaIn> - . . _ .
0 gYiol ...,..... ,....
Ill. ~ lip".".. ............. Ii 1 do,. _ _ ~
do.- " . ". Be,"" ~ fO'l'I dolfQ .. _,
1Z'll _
e..
f
'_
1llJ6 ~nn ~,. """"". , _
. hll. T~
Cunnlnyeo.... bU " ""lan _ ~. IIIZ1af <!aNI <t.>y&I1ry<l" . N. - . 6zvootili ""''10k ~ .. de ......... yo'" ~' oI&<:.Olm,. IcIn,suola y<M:. 0 ''''''''nln Io.UItUnl boo~ay,lo.
"
1, 1. I>erI bunloon
..dec.
_
~ 0fIIY "'~
"Iamem ~ . _
. f ebO
heyooce.. n d eQl ~ ....
~
~ eI«Inomi~
.. ~
nim y. " llo.nmdIIn daha
l>IItJ<lo
a.
~
_
.."".
Reik bu MetIy!
T............. _
pol<
se-
~ i ,", .s.
f,.bIen·. ,
t(UdCI. Kal"" m ;eldim
gOn. . .... oIecek, pol< gUt. bi" eri ,""""k,
• DevI. 1Tlyet roeu nun, Uluul T1 y . l romu. d.o~ 1 ye.rt .1. ·
........,.·do -"'10<. Dollar • • koWmiori ....,"'yor "IV'"
10..... O'ado nal~ ~"'I'Id>O'" ~ , _lIIk1onndon
~ .....ndo pol< f<'k. ,.., doQ~, In.." IIfl<i1"';
.
_
1Iy' 1""""" _
bIr dOloni, or. do ki tol<noloj* gal
.
~ .. ooQlanan
naldor... Pok f<'k. oIonak (Ila1Yy(ll"
. ma bu oIano>la....... yo
~ ok OZ
• Sonal y., ......... boy......,. _ Inl.. tit"... aI·
ee nodi'?
• UuuI Tiyall<> _I)""r . .....n ben. bizim gan_
l~ oIiInJZ u
elkilayan. tozim l""Ou""*,,,",,' . to. ...
~ iI­
de>OUtduCi....... bin & gO. 1«I l:(l ~ _ rM\O' ~ to,
""a troyu aIIJIIoyo<un. dil ~ . 0 ........ da pol< ya tln
bI, g ~,. kada, TOtIc Nod,n"·
hnay a ~ , _>O ' Ill' 01~ _ . CU'l'tuiy.t d M _
~ 193 5'1oorda ",-,,- ~
k_
blr Okoda. UuuI f 'Yal'O
<:IeQil. yok. f (Nlo
flya l~ . ~ fly.,.....
n"'" ~ .. o..l'" Tf)'."'"
"""'' 'rduOU __
_ 1'0'"''
au , . de DaYIaI _
a"""n ..... zunlann'n
~a,a. 1.larD..II . a. ""al _ nna
n. yiM eyd m
~ _ , . de kO\:Ok bu ljwa kMitlWla
fjI.lJO)'J
NyoM. Il<>g.... _
.., ;;;.... yakan ..-,..
lol......... B.yln
,a prna ~ 1. 1odI00 1atnaman 1II1>ana. naika _ . . , blr li1al'O.
"""" nll.iQi_. 6dOn . ormodan. n~-o inl korv)' . rak. lI""'il
1<ilI"'n. n.,,, n",i, olon I>i< 1i)"II1'O. Honill one
Oil•. tlern. _ ... 80, Zeki • 101",",. l.....nl K" r •. F.mon ~
ICY 110_ daha I1i bit' ai,. ' ''';1 ;;;nd.a,. ........ biz dtoOliz.
• Zold· MelIn . . l ......1 Kor". kob •• opIri~ .h ha ~ ""
ya '
?
• T_ ki . Onlann Y"llloQl i<abo .. tilrll ha M bi, lay. Cd5i
daQll, Klaolk 11)"''0 <:IeQil, ....... ...,...,.1Iyo""""", kapo_
i<; . ~ gi!ly<>t, Onlan izltt<>t. onla r. kalo1.,.." iii, 010, ~ 0001on'1OI. \ ~ "1~70 . r• .,nd. AAkara Sana! Tlyal...........
ya pl,O' ba,. ...'O' ..,-1_ bu konuda an ~ r. n , . an doG'" olo·
n'",o. H...., nit. lildl O1'J"O" "fgi_. IlyatJO ~ u ,. I . "na "Y'
\IU". ..ne l diiz..,-i y\Jl<.... n...., gil• • bt, bOliinI
land, . T.bi1 ki b<.ndo n" k,n ~ dil• ..,wn)'Ok
okIfUncIo
se-
""""If ..
._\'O'Iar.. .
eo·
""" •bi¥*.
Bug(lnoo kad _ _d'll" " oyunl.n 6 ...... ",1_ .1
• Onoatol<l......... ~..,-;n. . B... l'io; to, _ _
d... .,.,...,......,'01. EOO< O)la to, du19U ~ ..... _
j'(>-
.•""..".
n.Im.... giod<aI. 'b-.I baQ'''.)"ln ben bu """ _~t,
do •.,.,.......,.,. derim. E" ~ .., ..Nil _ lIZ ",... r.gil''')'01'1& bile ",kllO,m lOman "bY ~ na .oI ka_ bu"""bolinm .cobaT domOfimdir.
Sonal
Tiyo1roo<.nda "72. KoCuI"lo. Oyna"'... ~ C>yUco:O< Oi,""'" yo,.
d l, ....... b(l1Un ~nd '" <;ole bOyOk bit' kaj'if ..... ~ 01'-
Oyna"","nd"._ .,.
n uyordum. AAka.. 00" .. Tjy.I"",..-.d. I. hmo lli Bohz.1 BuIIok'o... 'tji.nda ' 0Qanc0l S alim'
<>'(Uftda beflOl
oyna...., ..m, "C.-.riya Wton·. Ylld"'m Onef. samt'I SOfg....
M_ G6.onclo<._..... Val< n... likIi tor oIliplo.
.d,
B...... ill baf"'lOtndU. Val<
i'Nof'tIodtO'm, f<'k.
"'oda ,.,.tIonabiI
0"fU/'ICU ...,.
I~II •
d, ji,n
E'-I
~
• kl",lo«l lr'l
Kon.."'...................... 0 ilIl C.~
"n hol*nin oIlOo4r>cIo ~
,
_
0 ik _
"1\11 " ..... 1Oti
~ li.. 0
ioim - . . . tleQildi. 'T'Y"I'O
ko" Olil bIr ..... bigiai ... rdI, 0 ••. . - na ,"I"l'\'Ol'U \'OllI~
..... 01 .... yOfoI< yiirao- _,IIRlI.
• OIk _ <Sa 1Iy.lro 001..... _
0 I0,oI1_ o(il. m1n1
no'" buluyar... nuz? y .to<ll ml 1
• Hay" d""l .l'io; , ••'" dallil,
MI y",'" dol)II.
• T,.b..",·.. " • .,1 . !g,I,y_"" 1 T•• b..",·d. 01","klan momnunmu ...nu. 1
• T..b:.lon·.. t&J1a oIgllt)lOrum. 8Idi{;ni. \ji Oi bon v .mll ~
• SoQ<J<au l<&,Urd. oIu'U)'O",,". H.mo,y Ill, na. ado . yoQ'
......"" ... ~ 11'"'.... Ill, tlaYOda ~ ~ 'P fOl'I. bit Alalu'" Ket·
kirrla doG'" yOfOd(jQOm vakit · y... bbi .. na pJ ~'~'
• Ilk
~ [)ay;",
~ _ o<I.
0 ill me
olio,"" ..
. -nIo,
c.m_
Bon _
.,.,."...
ElerO c- . .ta )'OIIo<loQln
~
Cok 1",.1<0'
Cok ,ol"odtyoryn·
~.
~
~
SMora
dMf.IJl. <10: "1lu
co .."" okudlh, yoz,k III band... aonrokiler bin> ~ _ ,.' d~, frob..",.....
doQa.. nl <;ol< ~ $ohil o;ok pol YO~""'I· Coil ~ .,.
la,. o;ok k..,-illl. o;ok"-' o;ok 1lCak. ~ da • .,oiyolIIm.
f_
'do , ....... ~ ~ ok..-ullu)un. G ~... pol< muI·
tI oklIm bu.. do )'O",d~"" 10.. 9"d" Val< iizi;ll'rfonlm 0
giizolim ka royomi, . 00';101 " , l,nd ,. ""....n
rmo" kI.,
n topO! h<apoI k_ yor . Cok kOlii doQil yapolan 1«:<1
, ....,.
pol< I<ocomon pol< bi¥ik v. , .ni'l· 0 lopol.... orolo.. 0 konuIlonn y. plrn.n.o.. Iollm. ""-tl. ka ka ,ocok, mudak........
.,.,.. oIo<oo~ . doI1. pndlden 801'lti ~'Y IP gidiyor. • oz >l< olu~.
-,
• f1,. .o d1" nclo
bop. ... not ...n...... 1Ig1 d.....<Iu.....
• VOZlla' y.....'" o..lat f'Y. l.-..do bI' oyunum 01"
nod,. Ankar. yo 1.lorD..II ..<f1oIonnda oyunIonm <>yna<lo.
Eclabiy.l, pol<
,;m.
• MoYl Nol
n 006y1otl d izll..lnln iIllno:l konuO ~ 01·
dun.... 51• • •• ,.kkiif _ ,. bund .....onl...1 y•••"'". ....
b.'..• Ban Iofal<kOr
"","ulukl.
adonm. •
~.' .
dil.~z-
~, ...
•• )'Il'Ij bi, baiJOklii·
• st....... 5_~0I Zunal OIea , ~ n Ill,
eon; .00d". · B. b" ,n ol.... klannd. II,(j ,.n1 t~ bile ,.ponrn. · st. bu 006:rii na Oll
yOl"\ll'l\lu\'<ll"au .....1
"".1m<Io
• Bild. 0)VlCU. oinorna 01.....
ba •• n o;ok ZOf. o;ok 1<610 k. . . .....
~.I '
Balki do CO" ,''" 10k daGOl to, du llltn
........Itur. ~ok "~Ilmll " " pol< do.... ~ ••
mlfl". V. aonun<lll bu oIano ~, " b k la, ~in<lo
b<ndo ba..... "l'U'C'JOU olrna k1Onu. ba-
01
I,,,,,, hi", 1'~" ifJ.y... dil.anindo. I.......
...........om . P"f9II1 dUz"';nda fogOr.n el...., . loz l\"m dly9bilmifli'· Bon bOy1. I"'"
~
C¥a d'- ~_ Bahak....- . .,.,...,..,uo..... _
,an
0...... IlIrbin",l.. 0 kadar lflool ~
" fIi ~. 0 kado r ....... ~ .. lI,IIl., Ii;WIo
to,fOYl" ~ 'k.,.na~ -.......r.da ~ .II)'<>l\1Z Ill•
....."'" co ...". Io~ diyebiIi)"l>t. AbIom,n 10.,
14
oa... /((>1<0.,,-,... •_
. .... .".,.,.- A'ZII Giir>d<d .. 0I<Iay Gd4w>or1o.
(F~ T _ o..1of Toy...... "'.~ ........"'"
- Dlzl
Bedri Rahmi Eyuboglu
"Bir Meyva Buyur
lclrnde" • 3
e l(l.lIgu: Selahaltin GONDO<oou
Elir\.ta'rl $iIo bAli git>i
o· ~ b ~ """ kodf.r. (I(,zm yon... 9fIi~ toOIiP
6tIOyI) .........; kar ....... g(lIiInM'*.)
A· ' mom
y ~ !O"nda IOprllO'_
.:lorQp gooIit .... k'...nm
h ,, _ ~,
--
...
IO ' ~"
.......... lIon ,.. "",(~
""'oI' I"'I,,,Jl<on...j
Giiz.. ...._
-~
Con dIlrarnY<>t
o. ~
__......
Ama
DoI<...,&bIlirson _""
Cmrun boyunclI
ba~,," n
",lund. sajlarup du"" .
V. bit gOn
Yil. poaral'k hi. coop " 1""" gibi
Klnl" op>b_larlnd.
lol... to, b<lI'"
Bi rk.~
p.of~"';
lI,m llll k" omil
tor 6p,)c(Jk !<M~ .. s.iMo, (R_
duf\lP . Kki yttiM l<oyac, ,"'......,. oIuflJr, k........ "'"""
. ..... y... d"fii"" . k>Iimin o:izllJin•. GOzU ....... lalulal<olor; bit
~ Mup kald,nr0 ~ .... ; nak'II""" _ . ok~'.
kon... ~ u ...: '1'.... 01< to! u. .... hava. 0.<1<... ..)
v. <lit Y'p',.. lon
Ki,..,n dorioinin . Jbndo kiru (139)
"indo no.
No""
Bonim
yQt eo l~
yO,,,,,
Gilli gid ocok. (SaM. u ramllon y""'" gelOr; .r.ndekilori
t>o:¥u boyInoo
Mom"".. lm va,.
can"TIil ci?/ettnod"" l~omI,
Camm "'Ca,;mo
sap'na k. da ,
EI"'" dah,..;a.n uzaoe dUf"I8l
Na j'lI"" llilsflm nat, a
M_
OIin IuIk g6zUmdon gdm8l
BinllO, 'f8~ be~ "'nm 'l'm
Ilund.en 61..... a' ilm afm8'
(5aI'ne a~ , .....n,r. e;, k ~ _ l<in nanlo r:;n -lji!an 1lO'
kbyIU ""dm.
asinda. gm, 1lO, OftUya no.. , If'eyen bit- Ill• .
O. P"~ "a 1,...1" .'p, ",,10.. j"Onelifl<on...)
O · Y8Jl¥myOfli olm...,na
~ . • II....... l mH< damo, dama,
O· Y a ~ iyim
~ . • e;, 6.", T,ab."" peyn;n
91,a",-,,;
Bi,, imdi k ~><Ia,
ma ..,. b1ralu ' _l
~"i m"",_","
'"tin
Coon... kufban
11""'-0..... halma
1o;erWn. inun toll"",
mlS 'oI.", ..... '?JfUI'
B ~ a k gb l<erroiOa dIl yo....,n 1....
EOn t>UO<U. I</i. Iop.l u b<&im.
(Mw:il<: E~ Iilo1<ilW; g(i ~Miz . 5am.1o, lyd''''~I" . D6n
""'''f
al. , "0flrI ~. _ _
"""""'kta, ~.lan...
_ _ _. Bir k6tod ll. 1"'1""", . .zryollll dOn lllMlc.)
~riI'Il
. .,.k.....rm'" tonmm
l iM ka' ."I..... g..IM "iM ""..
-
N....... bir k6y turIo:UsU duy""...
iSaorll;)mdon u\aI'I,"m.
(>Orin go'9"'Qll'll kOy IIJrl<Ulenml. "" t>ul""""'"'"
TurkUla~a j"m,"'If 1'k"""", <Dm
OnIw a~am " onIe ~a gCllmUpJm,
1. EFE · Heyde bra al " a ~
EFELER • (Koh rak) Hayde b,al (Za-;Del< oynarnolO
be$la ~ a~
o • H8j" h.ey )'ine da he y
~""",n tiirlWla, iii , ~ n uca.
E"olallah ~ ..."m
Onle' ked", ...1>0
Qnlo,
kadal' ~ .....
IN-en<:a...... en:ol<\>8_
Bene bi, b.udo k "" d"""....a
Bi, IiJtI<jj ~on 9<larum _MI. (Ego
bit.... .._ _ nliyalla QOUnJr\ef·1
'"il
•
MAVI NOTA
Ayhk
Miizik ve Sanat n ergrsr
Abon" I(Ofub "
Yund'" Abon"
V"" ",," Ad",..
Ede n
:
:
:
:
V,lhk, 100.000 TL
50 OM.
P. k . lOS · 61 ~ · TRABZON
10 .000 f l. (I(OV dah il)
lo1allbul Tams lk:i&i , 0....... Rari Ak SU
Ta l.' (11 ~88 16 &0
; M-el ,h GULER
ami! Ta"",icisi
,,
I.
M
....
OI ZGL EFOR
Oat jj Y. y,,,,,' hk" O' ga nl• • a von
T ~ . : (OJ ) 21;'" 26 F..: (OJ) ZZ Z9 96 - TFtA.BZOI'l
iNnmi,
1iJtl<i)f(J
.5<INc... .
Sa hibi
Ga",,1Vav'n V""el moni
Vill ' 1,1" '; Y6na!moni
I(ap ak • II' Du, en le mo
Sanat Dan""",n",,
,se" iloy BAYLAN
: M. Semih BAYLA.N
: Hu ly. OZM!'N
: M. R...... S UMERI(AN
, Ahmet OZER
GU"doOdU SANIMER
S..., k URTULOU
SelahlolTin
coccccc
Abone ode<inin , Miltit Semih BAYlAN ad,... 131986
" o lu poat-.;aki heaab, ... v" ,,,Id,kt a n _ ' .. doNg;
ad, ea;na b ilgl ~ , i ' me al fk:a o lu n.. ,.
Giinden!an u""'"'"" dai<lilo iIa y..,lmas, , ica 0100...
D, unla, Vay,mlal\$,n. yay .....nmas'n gan
""rilma•.
B. ... Yeri, [ SER o r SET M " _~"' · V.y... _ . San .
Z. yIi.,J;kCad. Cv6bay hkokulu , .., Tel., 2\ n H· TflAOZON
"
..._
11_
Odo.. T' .......
....-.T'.,...,·
daIO_
_ ..._.... _u.o --........ ....
_ .. .._ . , _
tv.> r' _ _ .... . " ,,0dI
~
SANAT HABERLERI
~ 0N5 ~ R
~
' Ut"
f, .... an ft ' '' ,", Ml
fIol. 1lIC1z1,)1 Kof- . . .. _
<II'AU Eo" " ~ SaNIII - ' 3 N
~ """",,,,, .
_ _
_
ky KillKlr 1ll0000
I<o<1_
..-do , _
. AU (l,.
.... ~
>dO progr...""" ,
tlolIl ~ _
..... ~
110..... E,GboOlu _ _ - . .
y« _
go.
.,.,.. lIgi \'Ok tazIoydo.
.....
T,..._
fIoO. 0'1'........ lIo<neO' ,...._
..
_
A_
S K_
, _Hl
KIlI<
_
_ 2. _ "• _~ _lu ll. • " fU<k
""'11''''''''' ,.
~
..._
21 ...... _
"I'*'" T_
. gooIon . ... ...... 50."",
_
,
t _ _ Konoo--.,I<aI_
_
do DomoO"', "" s.oo.. ll _
_
. . . . - Tolrl<
_
<;0; . ....... _
_
, ...... _
..... . . - . ... _
1"0\10'. .. - . ,
. . hal._
f.""
. ._
. T
0nI_......
Eli" '" ... c...£l Ela~ onI'O< """ ""-_
•_
Tori
___'" , 20 N
. ClI.... lI a... Ell'
~ J
I.
~
... .. ....
._
[~ . _ . ol
_
[~"
"'i"" I'''"p''',
T _ EOI....... .,..
FoIiII EoIl_ f ..
00<. G6r . ...... B.. ...
,p.II
861_ K....... $0'
e-.. .. uo...._ l'OII'I'o< _
Al""' \IIlO'"
20.00 '" F.... EIII_ f -.»lHj MilzIIl ~_ 86ICI!nIl'nOo 1m ...... .. ' ''''' _
..........._ ..... - . . _
E/II_ F_
MWiIl [ 11'_
a6-
,.....,_
_ f.".
___ 9>* _ _ .. _
_
.....
_
_
.. ",.... ... _100 121
....· 20 00 ... _
....... ""' ..
---
,. _ _ 0... ..... "_ 000._ '''' _ _
..-,_
...... _-., - 1",1>_ 0._ n,.",,""
_
..--.
..
~.
Dool.. GO... SoMt* 0 _
2. , . "
T,.._
11''' n
1. 1_
~
, ....... _
$0 1-
. .....,
• Moon
.. ........
.._
_
_........."'u... ....... _.... __
, ,_
~ _.
.._
ado..
.,
""""",
~
---00
""
_ .."
. ,• •t _
~~
1W:1Uf_.
_
....
...., ' Of" ....,. ''''''
r-oo-
_
10, a.ri..
T,
K,.
,_.....
__
'Z .......
0
·ndo
~
T1YATRO
Ti,_ '_ ...'n .....0-<:--.'.. ..,. . . ....-
y,..._
1>0
... _
S-
~
I
O
"
"
~
l
j
l
o
"""""""' ..
Sa,1I' Ganlori 9"'9' ........ '3 N_
0_._
~ "' ..
KONFER.NS
"_
, ori
Ell" "" f ...
~
£00"'"
_
_
V.....
Onl_...... Ell" "" F.
~,
Il6IOfT>Q
0i<Itryi; Ill
"""*'
[ O'. m _
GUN,.TTork...•
......
Dif'o u.-.
E~p
oto- 0,
_
K_
K., _
Onl_ _
~.
""'" Ill
'"
EOI-
""'
: _
Dt,
<;:0fl00ri
f"'''''
GUI.l S_ _
" - . 1<...;,.0
_
.....
. .. lOr.
0,
000_
"" v•...,.. ..
...
_
EttI'''' F...._
00-- 0,'" v.... ~ lIf. Sal'" Ok·
.... ....... T _ l "", ...... [ O ' _IVori _
--"
......... Onl_ ~ fOk""' " Ill ""'. E/Ilflnl _
.....
...... V.... ~ . Dt.II-..
IIIIi<;k 1 ",,",_
EO ' _ V•
..... -... a
_ :
Onl_ _
1I..""l
_
F ",,"", Ill
Eom '" _
<\or ", 0,... 0 ",... 0..
f
llI U>:il Tiltlotlnln E ~ ' _ '" V ~ _ _: Ill . .
..... 0"'_
_
E~' "" falllO
llI u". £0'0... _
000.... 0.&0
1110'" ... "'~
T_ Ohfl_ s.. EO',,"
II"ohIdHJ Vori
_ . 10'
T
UnI_..'... 1...
_
.1.. 1>0
K. . -........ 6Ilr-o
0, V,,," ~ . 00. oao·
_ II "
'" Eo,. ... 1""""'" V._ FoI
_
u,_ 00K ..- ~
bo"
.."'-*""- 1_
_
,
2& 0I00an<,PAI " .1 .\1.11" _
~
27
<,PAl _ _ a 0 .._ _
iliad< E~"'"
"'
T{iok .. ~
Ego 0 .._
_ '.. 0.. • ""1'
-..
0_ .
" ""'" V..•
-..
'0 1>0
, . ""'"
. "' IUI ....·
_ [ 0;0'" f ........
_Ill
1lI" '1II _
E' " ~ 1lI_
0_
, 1"'
... . . ., Vori
_ _ ....-.n:
"m f • • "'
llI util EO'"'" l alCWal
60<..",
_
, Tilto flo ..
\II..n Et-
o.v-
_I"
so.-
0d00I T.." " " ' . . -.....
<;:"""
' Ibrotll", Cl>dI
\'OfI. ...., .. ~ tan-
_ _
" '''~T_.'''''''''_
.....
. . . . . . . - . - . ' - tiDt
.._
K!op'{lIori. Su K-nori
_ .. atlo..... _
_""I' .I .~
.
. . "".. oa
0;-...
Ell-
"-un
Upoi V,"" ~ . Dt.
..... n
_ Fa
CIO,
_~
_
...... ..,... , _
'"' -
YO .._
[lri
T"'" SoN'
"
Onl_
a.. l EIIo. m _ _ ..,
[0"_ T
laO
0....,
_
" ~ bfII _
00u!-
'" K.._
I,Et-
E" " _
<;:*
"'aD""""
V..,_-.,;=
, IICHlfrii _ . Dt. _at
1>0
. T.:n s.no, IlIW101Nn EIIII _
.... -.,.;. K.._ ,T"". Onl_ ......K........'"
_"hEO'T.._
....
•
Ill " " EO'" ",, Il(ll........, . _ V,<I. ~ . Dt. ..-. V
..
EIl " _ Vori ........ -.,;: ....'" U.. _
'"
E ~ 1Im f.liill. .. " u." EIl'IIm - . . 0 I .,...,. _
. Dt, " "
~ .... Got\eI " u." EO'_
.. GonoI 1Iu." [0' _
1 V."..
"",. . - 1lIu .. TCKlotlni " Vori ...... - . , ; 21 ..... <,PAl K.
,........ T_
Onl_
II ..""" KIIOICIr 1lI
. . . - .........
~ .. Onl_
Eil' f _
.. O<lk QI
_
¢t,.1", __
_
E "
l
E I l ' _ Yori
u.-_
0._
Ontv.
........ 0i<Itryi;
Il lo1iri: Qllm ".."'.....
....... Eo;o'" -... /lor....._
_
_
. _ T.' 1. ... "\1"; PI-
........ 11\fk . _
"oT_
-....
000-
0.0_ .._
_
_
V
..
V
.......... 0"'_...... GO
V _ ' ......
f _ EO'"'" F.."'
$ '" _
<;:O~
..,.
.~
__
"Uti......
,ilt.
SoN
F..",
fI6.
lUMIl 00-~ . Au ..........,_ EIII
llI u" \II .. K.
Ooly 1lI010du _
0<>1_
" ..
EOi'''''
MU>:i. [ 0111
Il<loIIlmCl ¢.!lrot'''' (\y
~ . H. .. ~ ..,
""'• • fOIl"",I" V••,,,
K
do 1Io_!Iorurlo ......
_ , .......... Onl_
"
EIlI. '" F... c.n.oI .. ... 1k E ~
_ _ 00-- 0
~,Dr . I...... 0UI0ft. [0'_ P<>I n. .....n OI...""uI
_
..UoIO T_
"' ~ 01,,,.. KuI-
0.."
Fa."'....
.
.
.
_'
'
'
'
i
l
o
_
.
,
.
.
.
.
.
.
_
.
.
"'"'-
o_ ; ' '...'_ '''" ..,....
_ so-
8Uy,,"~ "m0<4 '~ "
......"",¥
,,-.0,
.. .... _
.........
r
.............,......... """"
_ [ O ' _ T_
y
._.
DO"> [0'_
.... [ Ill' "
y,_
c;.m;....
,
_ _ .........,...
__
_ ,...........
T' _
Ilotofl
llrt. N
_;;,n... "u," [ 0'
- . ""' _
.N ... GilN l [ RI
_
I>/l<IIIl'I: I
......... Vori
DI<lo
..__ .......
"'."."""", _ on "'"
,..-.,. $00"'' ."...
'*
... - U
_
T,_ ,_
"""". _
~
T,
_
__
.-_
r ndo;;O;' ''''''~ ~ _
",wi'• ...,...,'"",
F-VO ....
-.--y
.........
-
n ..... rP"' ""
" nh. lMt "" ...._
•••
... ,... ~ ........ 0.-,;-...... EtIl"" f .. GII. . .. ad< E~ _
_
00-_ (\y... v td. ~ . e-.oI Vur~ " ilzl6in E ~
R,"m s...<.I..,,,,,,
..."" Eoo 0nl_"".1>0"" T{iok " " .. " " - . -. ....... _
", II<>IQmQ Tin s..... 10li1,;o; 11........' 00. I.,..... Qnur
Sinon lIii"" ".~,.,••.•_
"~
~ . n' ..OB EO'.
Ok~ TUri! Sana, ""'.."""" EO'. _
V.,; - . _
: hi040.. T. _
~ ' _ " " _ ~ ., __
£"" ......_
.. Ell I.", f Ok
IIUti. [ 0" '" _ _ /IorOti'"
0,)00..... T. n 'p y,...... on.....,._ KIlO
i\.
""'''00 (10-0' " GCdol SoN.... GaIori.._
E<Io'..
....... ...... • too,oou loloO'"' ~ ..;I'. ¥ go:..
IoOIu KIlltOr __..._
00 .t.T .U
,. Fa.
...
c r.c, Fa"" EiIri'''' F _ . II';";. T_
n EO'_ .....
.,.
Vori _
_"'""" _
I ,U
. ._Eg;o;mI
_~
2S _
_ 0;- .. t>u _ ...
fly.
....... ...... -.,; 28 _
-
" ..,.:n KCIllUr
.._""'
_
<,PAI ...._.T_O""'......
_
o..vn< ......
.
_. ~..,.,.
,o.-Ia
"'"

Benzer belgeler