Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835),Phalangium opilio

Transkript

Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835),Phalangium opilio
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
kez kaydedilmektedir. Scatopsidae familyasından
ülkemizden bilinen ikinci tür olan Scatopse
notata’nın, kısa bir morfolojisi, habitat bilgisi ve
dünyadaki yayılışı verilmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
biyocoğrafik dağılımı verilmiş ve bilgiler mevcut
literatur bilgisine dayanılarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Örümcek,
Salticidae, Cyrba algerina, Türkiye
Araneae,
Anahtar Kelimeler:
Diptera, Scatopsidae,
Scatopse notata, yeni kayıt, fauna, Türkiye
PZ307
PZ305
Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid Akar
Türü (Acari: Mesostigmata: Trematuridae)
Durmuş Ali BAL1, Muhlis ÖZKAN2
1
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen
Bilimleri Anabilim Dalı, Erzincan
2
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,İlköğretim
Bölümü, Fen Bilgisi A.B.Dalı
Görükle/Bursa
[email protected]
Bu çalışmada, Artvin, Giresun, Ordu, Rize
ve Trabzon illerinden toplanan ve Türkiye faunası
için yeni kayıt olan Trichouropoda ovalis türüne ait
örnekler değerlendirilmiştir. Türün tüm hayat
evreleri incelenmiş, şekilleri çizilmiş, çeşitli
organlarının ölçümleri yapılmış ve tanımları gözden
geçirilmiştir. Türün dünyadaki ve ülkemizdeki
dağılışı verilmiş, yaşadığı habitatlar ile türün
ekolojik istekleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Acari, Uropodina,
Trematuridae, Trichouropoda, Türkiye, yeni kayıt
PZ306
Cyrba algerina (Lucas, 1846) (Araneae;
Salticidae); Türkiye Örümcek Faunası İçin Yeni
Bir “Sıçrayan Örümcek” Kaydı
Kadir Boğaç KUNT
Araknoloji Derneği, Eserköy Sitesi, 9/A Blok,
No:7, Ümitköy, Ankara
[email protected]
Günümüzde, 5088 türü kapsayan 559 cins
ile temsil edilen Salticidae familyası mensupları;
küçük boylu, diurnal ve avlarına sessizce
yaklaşarak, onları alt eden avcı örümceklerdir. Kare
şeklindeki karapasları, güçlü bacak yapıları ve diğer
örümcek familyalarına oranla çok iyi gelişmiş
anterio-median gözleri familyanın belirleyici
özelliklerindendir.
Bu çalışmada; Türkiye örümcek faunası
için yeni bir tür kaydı olan, Salticidae
familyasından, Cyrba algerina (Lucas, 1846)’nın
morfolojik karakteristikleri,
vücut
ölçüleri,
Cilliba cassidea: Türkiye Faunası İçin Yeni Bir
Uropodid Akar Türü (Acari: Mesostigmata:
Uropodidae)
Durmuş Ali BAL, Muhlis ÖZKAN
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen
Bilimleri A. Bilim Dalı, Erzincan.
[email protected]
Bu çalışmada, Doğu Karadeniz bölgesine
dahil illerinden toplanan ve Türkiye faunası için
yeni kayıt olan Cilliba cassidea türüne ait örnekler
değerlendirilmiştir. Türün tüm hayat evreleri
incelenmiş, şekilleri çizilmiş, çeşitli organlarının
ölçümleri
yapılmış
ve
tanımları
gözden
geçirilmiştir. Türün dünyadaki ve ülkemizdeki
dağılışı verilmiş, yaşadığı habitatlar ile türün
ekolojik istekleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Türkiye, Yeni kayıt
Acari, Uropodina, Cilliba,
PZ308
Türkiye Otbiçen Faunası İçin İki Yeni Tür
Kaydı: Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835),
Phalangium opilio (Linnaeus 1758) (Opiliones,
Phalangiidae)
İlkay ÇORAK ÖCAL, Abdullah BAYRAM, Tarık
DANIŞMAN, Nazife YİĞİT, Kırıkkale
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, 71450, Yahşihan, Kırıkkale
[email protected]
Opiliones Takımında 6.300 dolayında tür
yer almaktadır. Bu türler Cyphopthalmi, Laniatores
ve Palpatores alttakımları altında toplanırlar. İlkel
ve akar benzeri türleri içeren Cyphopthalmi küçük
bir gruptur. Laniatores tropik ve subtropik bölgede
yayılış gösteren en geniş gruptur. Palpatores ise
daha çok kuzey yarımkürede yayılış gösterir. Ancak
otbiçenlerin büyük bir kısmı güney yarım kürenin
tropikal kesimlerinde yaşar.
Otbiçenler tarımsal, step, dağ, akarsu ve
mağara gibi farklı ekosistemlerde yaşarlar.
Ormanlarda ağaç kovukları ve humus toprağı, tarla,
otlak ve bahçelerin nemli kesimleri onların en sık
görüldükleri yerlerdir.
601
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bu çalışmada, Türkiye otbiçen faunası için
yeni kayıt olan Lacinius ephippiatus (C.L.Koch,
1835) ve Phalangium opilio (Linnaeus 1758)’un
taksonomik özellikleri ve çizimleri verilmiştir.
Ayrıca türlerin habitatları, fenolojileri, dünyadaki
ve yurdumuzdaki coğrafi dağılışları verilmiştir.
Türe ait örnekler aspiratör ve çukur tuzaklar ile
Türkiye’nin farklı yerlerinden toplanmışlardır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
PZ310
Türkiye Örümcek Faunası İçin İki Yeni Zehirli
Örümcek Kaydı (Araneae: Segestriidae,
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758);
Theridiidae, Latrodectus geometricus C. L. Koch)
Tarık DANIŞMAN1, Nazife YİĞİT1, Abdullah
BAYRAM1, İlkay ÇORAK ÖCAL1, Zafer
SANCAK1, Kadir Boğaç KUNT2
1
Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 71450, Yahşihan, Kırıkkale
2
Araknoloji Derneği, Eserköy Sitesi, 9/A Blok,
No:7, Ümitköy, Ankara
[email protected]
Anahtar Kelimeler: Lacinius ephippiatus,
Phalangium
opilio,
otbiçen,
Phalangiidae,
Opilionida, yeni kayıt, Türkiye
PZ309
Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni Familya
Kaydı (Araneae: Anyphaenidae; Zoridae)
Tarık DANIŞMAN1, Nazife YİĞİT1, Abdullah
BAYRAM1, İlkay ÇORAK ÖCAL1, Zafer
SANCAK1, Kadir Boğaç KUNT2
1
Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 71450 Yahşihan, Kırıkkale
2
Araknoloji Derneği, Eserköy Sitesi. 9/A Blok No:7
Ümitköy-Ankara
[email protected]
Bu çalışmada, Anyphaenidae ve Zoridae
familyaları Türkiye’den ilk defa kaydedilmiştir.
Şimdiye kadar Türkiye’de Zoridae familyasının
sadece Van’da ot kümelerinde yapılan bir
araştırmada cins düzeyinde teşhisleri yapılmış ve
bazı bireylerine rastlanılmıştır. Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden yakalanan bazı örnekler üzerinden
Zoridae familyasından Zora spinimana (Sundevall,
1833) ve Anyphaenidae familyasından Anyphaena
accentuata (Walckenaer, 1802) türleri tespit
edilmiştir. Türlerin karakteristik özellikleri ve
zoocoğrafik dağılışları gösterilmiştir. Tespit edilen
türlerin toplandığı lokaliteler belirtilerek yaşama
alanları ile ilgili ekolojik notlar verilmiş ve literatür
ışığında tartışılmıştır. Nikon SMZ10A tipi
mikroskop yardımıyla şekilleri çizilerek çeşitli
vücut kısımlarına ait ölçümler yapılmıştır.
İncelenen numuneler %70’lik alkolde etiketlenerek
saklanmıştır.
Bu çalışmada Segestria senoculata
(Linnaeus, 1758) ve Latrodectus geometricus C. L.
Koch türleri Türkiye’den ilk defa kaydedilmiştir.
2004-2007 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden yakalanan her iki türe ait toplam 12
bireyin teşhisi yapılmıştır. Türkiye’den bilinen
diğer türleri ile birlikte teşhis anahtarları verilmiştir.
Türlerin tanımı yapılmış, zehirlilik özellikleri
belirtilmiş ve dünyadaki coğrafi dağılımları
gösterilmiştir. Türkiye’deki dağılışları harita
üzerinde belirtilerek yaşama alanları ile ilgili
ekolojik notlar verilmiş ve literatür ışığında
tartışılmıştır. Nikon SMZ10A tipi mikroskop
yardımıyla şekilleri çizilerek çeşitli vücut
kısımlarına ait ölçümler yapılmıştır. İncelenen
numuneler
%70’lik
alkolde
etiketlenerek
saklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Araneae, Sistematik,
Yeni Kayıt, Segestria senoculata, Latrodectus
geometricus
PZ311
Erzurum ve Erzincan İllerinden Türkiye
Faunası İçin Yeni Kadife Akarı Türleri (Acari:
Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium)
Sevgi SEVSAY1, Muhlis ÖZKAN2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Sıhhiye,
Ankara
2
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Nilüfer,
Bursa
[email protected]
1
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Araneae, sistematik,
yeni kayıt, Anyphaena accentuata, Zora spinimana
Ülkemiz kadife akarlarıyla ilgili bu
çalışmada; Türkiye akar faunası için yeni olan
Podothrombium verecundum Berlese 1910,
Podothrombium strandi Berlese 1910, Trombidium
rimosum Koch 1837 ve Trombidium kneissli
Krausse 1915 türlerinin ergin bireylerinin yapısal
özellikleri, sistematikleri bakımından önemli olan
602

Benzer belgeler

Türkiye Faunası İçin Yeni BirUropodid Akar Türü

Türkiye Faunası İçin Yeni BirUropodid Akar Türü Bir “Sıçrayan Örümcek” Kaydı Kadir Boğaç KUNT Araknoloji Derneği, Eserköy Sitesi, 9/A Blok, No:7, Ümitköy, Ankara [email protected] Günümüzde, 5088 türü kapsayan 559 cins ile temsil edilen Salticida...

Detaylı

Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni FamilyaKaydı

Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni FamilyaKaydı diğer türleri ile birlikte teşhis anahtarları verilmiştir. Türlerin tanımı yapılmış, zehirlilik özellikleri belirtilmiş ve dünyadaki coğrafi dağılımları gösterilmiştir. Türkiye’deki dağılışları har...

Detaylı

Acari:Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium

Acari:Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium diğer türleri ile birlikte teşhis anahtarları verilmiştir. Türlerin tanımı yapılmış, zehirlilik özellikleri belirtilmiş ve dünyadaki coğrafi dağılımları gösterilmiştir. Türkiye’deki dağılışları har...

Detaylı