Yrd. Doç. Dr. Beran GÜLÇİÇEK - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Transkript

Yrd. Doç. Dr. Beran GÜLÇİÇEK - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
YRD. DOÇ. DR. BERAN GÜLÇİÇEK
Ofis:Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uncubozköy kampüsü, 45030 Manisa
Doğum Tarihi: 03.01.1982
Yabancı Dil: İngilizce
E-mail: [email protected]
Tel: 0 236 233 06 57/147
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Bölüm/Program
İşletme
Y. Lisans
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
İşletme
Doktora
Üniversite
Celal Bayar Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yıl
2000-2004
2004-2007
2007-2014
Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı:
Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemi’ne Geçişte Firmaların Yaşadığı Sorunlar ve Uygulamadan
Elde Ettikleri Sonuçlar( Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz YILMAZ)
Doktora Tezi ve Danışmanı:
Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj
Firmasında Uygulanması( Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çiğdem SOFYALIOĞLU)
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör.
2005-2007
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğretim Görevlisi
Celal Bayar Üniversitesi
(31. Madde)
2008-2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.
2015İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
SON 5 YILDA VERDİĞİ DERSLER
AKADEMİK
DÖNEM
YIL
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
Yaz
Yaz
Bahar
Bahar
Güz
Yaz
Yaz
Bahar
Bahar
Güz
Yaz
Yaz
Yaz
Bahar
Güz
Yaz
Bahar
Bahar
Güz
Bahar
Bahar
Güz
Güz
DERSİN ADI
Üretim Yönetimi 2
Genel Matematik
İşletme Matematiği
İktisatçılar İçin Matematik
Genel Matematik
Üretim Yönetimi 2
Genel Matematik
İşletme Matematiği
İktisatçılar için Matematik
Genel Matematik
Genel Matematik
İşletme Matematiği
Üretim Yönetimi 2
İşletme Matematiği
Genel Matematik
Genel Matematik
İşletme Matematiği
İktisatçılar için Matematik
Genel Matematik
Matematik II
İstatistik II
Matematik I
İstatistik I
HAFTALIK
DERS SAATİ
2.
Örgün
Öğretim
8
8
3
3
6
6
9
9
8
8
3
3
3
3
6
9
8
8
8
3
3
3
3
8
3
3
3
3
9
9
9
9
6
6
6
6
6
6
ESERLER
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
B.1. Yılmaz, C., Özdil, T., Gülçiçek B., Altıparmakoğulları İ. “Consumers’Attitudes About
Environmental Sensivity”,
International Conference on Environment Survival and
Sustainability, 19-24 Fabruary, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus (2007, s.190
B.2.Gülçiçek B., Nacimudinova, S., Özdil T.,Yılmaz C., “Çevreye duyarlı girişimcilik için
Çevre Yönetim Sistemleri”,4th International Congress on enterpreneurship,Celal Bayar
Üniversitesi, Manisa,02-04 Mayıs 2012, ss:107-115.
B.3. Yılmaz C., Özdil T., Gülçiçek B., “Kürselleşen Dünyaya Bölgesel Ekonomilerin Uyumu;
Makedonya Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme”, 1. Uluslararası Ekonomi ve
Uluslararası İşletme Kongresi, 9-14 Haziran 2015, Makedonya
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1. Gülçiçek B.,Sofyalıoğlu Ç., “Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata türü ve
Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması”, CBÜ Yönetim ve Ekonomi
Dergisi, 2014/2, ss:73-98
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1. Yılmaz, C., ve Özdil, T., ve Karadeniz, Y., ve Gülçicek, B., “Risk Algılamada
Sektörel Farklılıklar ve Risk Yönetimi”, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, "Değişen Dünya
ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler", Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Kırıkkale, 31 Mayıs - 2 Haziran 2007.ss:29-39
E.2. Yılmaz, C., ve Özdil, T., ve Karadeniz, Y.,Gülçicek, B., “Küreselleşen Dünyada Yer
Edinebilmek İçin Kimden Hızlı Koşmalıyız?”, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, "Değişen
Dünya ve işletmecilikte Yeni Dinamikler", Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Kırıkkale, 31 Mayıs - 2 Haziran 2007, ss:405-419.
E.3.Yılmaz C., Özdil T., Gülçiçek B.,”Çevre ile Tersine Lojistik İlişkisinde İşletmelerin ve
Potansiyel Girişimcilerin Farkındalıklarının Değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Lojistik ve
tedarik Zinciri Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Gümüşhane.

Benzer belgeler