Münir OKTAY Unvanı: Prof. Dr. e-Posta: [email protected]

Transkript

Münir OKTAY Unvanı: Prof. Dr. e-Posta: [email protected]
Kiú
isel Bilgiler
AdÕ
-SoyadÕ
: Mnir OKTAY
UnvanÕ
: Prof. Dr.
e-Posta: [email protected]
Akademik Geo
miú
Lisans: Atatrk hniversitesi, KazÕ
m Karabekir E÷itim Fakltesi, Kimya E÷itimi Anabilim DalÕ
, 1985
Yksek Lisans: Atatrk hniversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Orta|÷retim Fen ve Matematik, 1988
Yrd. Doo
ent: Atatrk hniversitesi, KazÕ
m Karabekir E÷itim Fakltesi, Kimya E÷itimi Anabilim DalÕ
, 1992
Doktora: Atatrk hniversitesi, Fen Bilimleri Enstits, 1992
Doo
ent: Atatrk hniversitesi, KazÕ
m Karabekir E÷itim Fakltesi, Kimya E÷itimi Anabilim DalÕ
, 2004
Profes|r: Atatrk hniversitesi, KazÕ
m Karabekir E÷itim Fakltesi, Kimya E÷itimi Anabilim DalÕ
, 2010
ø
dari G|revler
Dekan YardÕ
mcÕ
lÕ
÷Õ
: Atatrk hniversitesi.K.K.E÷itim Fakltesi, 2009 - 2014
Dekan : KMhe÷itim Fakltesi, 03.03.2014-Devam ediyor
YAYINLAR
Makale Science Citation Index Expanded
1.
OKTAY, M., KhFREVø
OöLU, g., KOCACALISKAN, I., ùAKø
ROöLU, H. (1995)
"Polyphenoloxidase from Amasya Apple". J.food Sci. , 60(3), 494-496
2.
ùAKø
ROöLU, H., KhFREVø
OöLU, g., KOCAdALIùKAN, ø
., OKTAY, M., ONGANER, Y.
(1996) "Purification and Characterization of Dog-Rose Polyphenoloxidase". J. Agric. Food
Chem., 44, 2982-2986
3.
YILDIRIM, A., MAVø
, A., OKTAY, M., KARA, A., ALGUR, g., Bø
LALOöLU,, V. (2000)
"Comparison of antioxidant and antimicrobial activities of Tilia (Tilia Argentea Desf Ex Dc),
sage (Salvia Triloba L) and black tea (Camellia sinensis) ". Journal Of Agricultural And Food
Chemistry, 48, 5030-5034
4.
BhYhKOKUROöLU, M., GhLdø
N, ø
., OKTAY, M., KhFREVø
OöLU, g. (2001) "In vitro
antioxidant properties of dantrolene sodium, Pharmacological Research". Pharmacological
Research, 44(6), 491-494
5.
GhLdø
N, ø
., BhYhKOKUROöLU, M., OKTAY, M., KhFREVø
OöLU, g. (2002) "On the in
vitro antioxidative properties of melatonin"., 33, 167-171
6.
GhLdø
N, ø
., OKTAY, M., KhFREVø
OöLU, g., ASLAN, A. (2002) "Determination of
antioxidant activity of lichen Cetraria islandica L.Ach.". Journal Of Ethnoparmacology, 79,
325-329
7.
GhLdø
N, ø
., OKTAY, M., Kø
REdCø
, E., KhFREVø
OöLU, g. (2003) "Screening of
antioxidant and antimicrobial activities of anise (Pimpinella anisum L.) seed extracts"., 83,
371-382
8.
GhLdø
N, ø
., BhYhKOKUROöLU, M., OKTAY, M., KhFREVø
OöLU, g. (2003)
"Determination of in vitro antioxidant activity of fennel ( Foeniculum vulgare ) seed extracts".
Lebensm.-wiss.u.-technol, 86, 51-58
9.
GhLdø
N, ø
., KhFREVø
OöLU, g., OKTAY, M., BhYhKOKUROöLU, M. (2004)
"Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle (Urtica dioica L.)".
Journal Of Ethnoparmacology, 90, 205-215
10. GhLdø
N, ø
., KhFREVø
OöLU, g., OKTAY, M. (2005) "Purification and characterization of
polyphenol oxidase from Nettle (Urtica Dioica L.) and inhibitory effects of some chemicals on
enzyme activity"., 20(3), 297-302
11. OKTAY, M., YILDIRIM, A., Bø
LALOöLU,, V., GhLdø
N, ø
. (2007) "Antioxidant Activity of
Different Parts of Isgin (Rheum ribes L.) "., 19, 3047-3055
12. GhLdø
N, ø
., OKTAY, M., KgKSAL, E., ùERBETdø
, H., BEYDEMø
R, ù., KhFREVø
OöLU,
g. (2008) "Antioxidant and radical scavenging activities of uric acid"., 20(3), 2079-2090
Makale | Ulusal Hakemli
13. ASLAN, A., GhLdø
N, ø
., OKTAY, M., KhFREVø
OöLU, g. (2002) "Determination of
antioxidant activitiy of Lichen Cetraria islandica (L.) Ach..,". Journal Of Ethnopharmacology,
79(3), 325-329
Bildiri | Poster
14. OKTAY, M., KOCAKERø
M, M., ONGANER, Y. (1988) "inderit Mineralinin Sulu Ortamda
Karbondioksit ile d|znrleú
tirilmesi ve d|znme Kineti÷inin incelenmesi".

Benzer belgeler