Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Transkript

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları
TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ
22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen
son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitim fiyatları ve süreleri
sadece ürün kullanımına yönelik olup uygulama, raporlama, tablo hazırlama ve ek istekler için ayrıca
uygulama danışmanlığı alınmalıdır.
Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız
kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiç bir güvence vermez.
Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama
danışmanlığı hizmeti ile kurulması gereklidir. Listede yer alan süreler, sadece eğitim süreleri olup
danışmanlık hizmet sürelerini kapsamamaktadır.
TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ
22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
6.000
3.850
35
4.750
8.000
15.000
29.000
60.000
3.850
3.850
4.400
5.500
7.700
35
35
40
50
70
Tiger Plus
Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi,
Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Talep Yönetimi, Enflasyon
Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), GOGaranti.
Kullanıcı Artırımları
+2 Kullanıcı
+5 Kullanıcı
+10 Kullanıcı
+20 Kullanıcı
+50 Kullanıcı
Açıklamalar:
1.
2.
3.
Tiger Plus ana paketinin standardı 1 kullanıcılıdır.
Tiger Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
Tiger Plus, Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel
Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep
Yönetimi, Yönetici Konsolu, Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, İş Akışı, Proje Takibi, Webmaster, Pratik
Tablo ve Pivot Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
4. Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
5. 16 kullanıcıya kadar Tiger Plus anapaketler ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express
Edition verilmektedir. Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB
boyutundaki veritabanlarını destekler.
6. MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime lisansı;

16 kullanıcının üzerindeki Tiger Plus anapaket,

16 kullanıcılı ana paket üzerine alınan kullanıcı artırımları,

Tiger Plus WEB Basic ve Tiger Plus WEB Advanced modülü ve kullanıcı artırımı ile birlikte
verilmektedir.
7. MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime üzerinde, sadece birlikte lisansı verilen ürün çalışabilir. Bu
lisansı almak için sipariş esnasında belirtmek gerekir.
8. MS SQL Server FullUse lisans kullanım ihtiyacı ise aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmaktadır:

LOGO’ya ait yazılım kaldırıldığında 3. Firmaya ait yazılım tek başına çalışıyorsa runtime SQL ürünü
kullanılamaz. Runtime SQL ürününün kullanılabilmesi için 3. Firmaya ait yazılımın LOGO’ya ait
yazılımdan bağımsız çalışamıyor olması gerekmektedir.
Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üstüste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran
paketlerdir.
Örnek: Tiger Plus ana sete “+ 5 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir
+5 daha yüklenirse 11 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse
ayrıca kullanıcı artırım seti almaya gerek yoktur.
9. Tiger Plus ana paket satışlarında, 1 Yıllık LEM ürünün içindedir.
TIGER PLUS LEM (LOGO Enterprise Membership)
1 Kullanıcı
LEM 1 Yıllık
2-5 Kullanıcı
950
1.500
6-10 Kullanıcı
2.250
11-20 Kullanıcı
3.000
21-51 Kullanıcı
4.200
Açıklamalar:
1.
2.
3.
LEM; geçerlilik süresi boyunca, Tiger Plus kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni geliştirilen
tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
LEM fiyatlarına LOGO Yetkili İş Ortakları’nın servis, kuruluş ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir.
Ürünlerinizi daha etkin kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için yetkili LOGO
Yetkili İş Ortakları ile bağlantıya geçmeniz tavsiye edilir.
Tiger Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus veya IK çözümleri Tiger Plus LEM kapsamındadır.
TIGER PLUS Fiyat Listesi 22.09.2010
2/4
Kullanıcı
Bağımsız
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme)
Teklif Yönetimi
2.900
2.900
330
444
3
4
Konfigürasyon Yönetimi
1.000
Mali Konsolidasyon
2.900
Dış Ticaret
3.750
220
220
880
2
2
8
1.500
550
5
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
Pos Genius2/3 Entegrasyon(1 mağaza)
500
500
110
1
+1 Mağaza Artırımı
500
110
110
1
1
2.900
440
4
3
330
Opsiyonlar
Perakende
LOGO Perakende
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Konfigürasyon Yönetimi, Satış Konsolu, Pos Genius 2/3
Entegrasyonu (1 Mağaza).
Raporlama
Tiger Plus Navigator
Web
Tiger Plus WEB Basic (5 Kullanıcı)
Tiger Plus WEB Advanced (5 Kullanıcı)
3.000
4.000
Eğitim süresi proje bazlı
belirlenir.
+1 Kullanıcı
Harita
375
LOGOmaps (1 yıllık)
225
220
2
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
1.450
440
4
LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket
1.900
LogoConnect Excel Plug-in 10’lu Paket
2.900
LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket
5.750
LogoConnect B2B
2.000
B2B ve B2C Uygulamaları
LogoConnect Banka
Yabancı Dil
Almanca
Eğitim süresi proje bazlı
belirlenir.
300
440
4
4.000
-
-
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
Dağıtım Yönetimi, sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
Dış Ticaret; İthalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
LOGO Perakende, bir modül olarak satılır ve Tiger Plus anapaket ile entegre çalışır.
Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, LOGO Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius
2 veya 3 olduğu belirtilmelidir.
6. Tiger Plus WEB Basic ve Tiger Plus WEB Advanced, Tiger Plus Anapaket ile entegre çalışır.
7. Tiger Plus WEB Basic ve Tiger Plus WEB Advanced kullanımında SQL lisanslaması, sistemde tanımlanan
kullanıcı sayısına göre yapılmaktadır. Lisanslama detayları için Microsoft’a danışılmalıdır.
8. LOGOmaps;

Hizmeti paketi sadece internet üzerinden satılmaktadır (www.mylogo.com.tr).

Tiger Plus ile çalışır. “Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi”,” Müşteri Konum Bilgilendirme Sistemi”,
“Harita Üzerinde Satış Gösterim Sistemi” özelliklerini içermektedir. LOGOmaps hizmet süresi 1(bir) yıl
olup, Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre sonunda
LOGOmaps hizmetinden faydalanmak için tekrar bu paketten tekrar alınması gerekir.
9. LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar
hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için LOGO Bölge Müdürlük’lerinden proje teklifi
alınmalıdır.
10. LogoConnect B2B’den, Lokal’de kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya LOGO’dan
(LOGO sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında
Lokal kullanım, dağıtık şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda LOGO sunucuları
üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
11. LogoConnect Excel Plug-in modülü, LOGO kullanan ya da farklı altyapılara sahip olan tedarikçi/müşteri için
entegrasyon özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plug-in’den sadece LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir.
Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
TIGER PLUS Fiyat Listesi 22.09.2010
3/4
Geçiş Setleri
Tiger Plus Geçiş Setleri
Tiger2’den Geçiş (1-10 Kullanıcı)
Tiger2’den Geçiş (11-20 Kullanıcı)
Tiger2’den Geçiş (21-51 Kullanıcı)
Lisans
3.400
4.400
5.400
Eğitim Saati
5
5
5
Eğitim Fiyatı
550
550
550
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tiger2’den geçişlerde uygulanan fiyatlar eldeki modüller için de geçerlidir.
51 kullanıcı üzerindeki Tiger2 müşterileri için geçişe uygun olan ürün sadece Tiger Enterprise’dır.
Üretim Yönetimi ve Maliyet muhasebesi kullanan Tiger2 müşterileri için geçişe uygun olan ürün sadece Tiger
Enterprise’dır.
Tiger1’den geçişlerde, Tiger2’den geçiş fiyatlarının %30 fazlası uygulanır.
GO Plus’dan Tiger Plus’a geçişlerde lisans fiyat farkı uygulanır. GO Plus kullanıcı sayısı, geçiş yapılacak Tiger
Plus kullanıcı sayısından fazla ise Tiger Plus kullanıcı sayısı; aksi takdirde GOPlus kullanıcı sayısı fiyat
hesaplamalarına esas alınır.
Örnek: 5 Kullanıcılı GO’dan 10 kullanıcılı Tiger2’ye geçildiğinde 5 kullanıcılı GO, 15 Kullanıcılı GO’dan 10
Kullanıcılı Tiger2’ye geçildiğinde 10 kullanıcılı GO fiyatı, Tiger2 fiyatından düşülür.
GO Basic, Pro ve Shop Manager’dan geçişlerde, GO Plus geçiş fiyatının %5 fazlası uygulanmaktadır.
Upgrade işlemlerinde upgrade edilen ürünün faturasının LOGO’ya iletilmesi gerekir.
Geçişlerde 1 yıllık LEM ürünün içerisindedir.
Bordro Plus
Bordro Plus
Sicil Yönetimi+Bordro+İzin Yönetimi+Borç Avans (100 çalışan)
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
1.650
1.100
10
Çalışan Artırımı
+250
1.225
+500
2.250
+1000
3.250
+2500
4.250
Modül ve Ek Paketler
Navigator Plus
Bordro Plus Ücret Simülasyonu
-
-
Kullanıcı
Bağımsız
Eğitim Eğitim
Fiyatı
Saati
1.100
220
2
900
330
3
WEB
330
3
Bordro Plus WEB Basic (100 Kullanıcı)
2.600
Bordro Plus WEB Advanced (100 Kullanıcı)
3.400
WEB 250 Kullanıcı Artırımı
WEB 2500 Kullanıcı Artırımı
1.100
5.900
---
---
Kullanıcı
Bağımsız
Eğitim
Saati
4
Eğitim
Fiyatı
440
Bordro Plus Geçiş Fiyatları
Tiger2 Bordro’dan Geçiş
250
Eğitim saati proje bazlı
değerlendirilecektir.
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bordro Plus ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir. Bordro Plus
WEB kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır.
Bordro Plus tek başına veya Tiger Plus ile entegre çalışır.
Çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları çalışan sayısı hesaplamasına dahil
edilmez.
Bordro Plus’da Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Bordro Plus WEB kullanıcı sayısına göre lisanslanmaktadır.
Yukarıdaki eğitim fiyat ve süreleri çalışan sayısından bağımsız olarak verilmiştir. Kullanıcı sayısının 1-10 kişi
arasında olması durumunda geçerlidir.
Tiger Plus ile birlikte kullanılan “Bordro Plus” Tiger Plus LEM kapsamındadır. Kullanıcının elinde sadece
Bordro Plus bulunuyorsa tavsiye edilen son kullanıcı LEM fiyatı 250 TL + KDV’dir.
Geçişlerde 1 yıllık LEM dahildir.
TIGER PLUS Fiyat Listesi 22.09.2010
4/4

Benzer belgeler

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar:

Detaylı

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitim fiyatları ve süreleri sadece ürün kullanımına yönelik olup uygulama, raporlama, tablo hazırlama ve ek istekler...

Detaylı

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ GO Plus ürünleri Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition veritabanı ile birlikte verilmektedir. Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki

Detaylı

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri Duran Varlık Yönetimi Talep Yönetimi Satınalma Yönetimi Satış Yönetimi Finans Yönetimi Muhasebe Yönetimi Hızlı Üretim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ARAMA MOTORU 1.86.XX.XX versiyonu ile

DESTEK DOKÜMANI ARAMA MOTORU 1.86.XX.XX versiyonu ile 1.86.XX.XX versiyonu ile birlikte genel arama özelliği eklenmiştir. Bu özelliğe göre;

Detaylı

logo fiyat listesi için tıklayın

logo fiyat listesi için tıklayın LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmal...

Detaylı

Tiger Plus Fiyat Listesi

Tiger Plus Fiyat Listesi LogoConnect Excel Plug-in modülü, LOGO kullanan ya da farklı altyapılara sahip olan tedarikçi/müşteri için entegrasyon özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plug-in’den sadece LOGO’dan hizmet ala...

Detaylı

Logo Fiyat Listesi

Logo Fiyat Listesi 7. B2B ve B2C Uygulamaları  LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma taleple...

Detaylı

tiger fiyat listesi

tiger fiyat listesi 1. GO Plus’dan Tiger Plus’a geçişlerde lisans fiyat farkı uygulanır. GO Plus kullanıcı sayısı, geçiş yapılacak Tiger Plus kullanıcı sayısından fazla ise Tiger Plus kullanıcı sayısı; aksi takdirde G...

Detaylı

LOGO TIGER HR FİYAT LİSTESİ

LOGO TIGER HR FİYAT LİSTESİ Bordro Plus ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir. Bordro Plus WEB kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır. Bordro Plus tek başına...

Detaylı

Logo Mind Informer 04-04-2016

Logo Mind Informer 04-04-2016 22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

Detaylı

LOGO İŞ ANALİTİĞİ FİYAT LİSTESİ

LOGO İŞ ANALİTİĞİ FİYAT LİSTESİ 22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

Detaylı