EZRA F1 - MULTİ TOHUM

Transkript

EZRA F1 - MULTİ TOHUM
YERLİKAYA F1 YETİŞTİRME TEKNİĞİ
YETİŞTİRME DÖNEMİ : Açık tarlaya bölgelere göre değişen tarihlerde tohum ekimi ve fide yapılır. Kıyı(sahil) şeridinde Nisanın ilk
haftası, yüksek kesimlerde(yayla ve iç Anadolu gibi) Nisan sonu mayıs ayında tarlaya dikim yapılır. Mümkünse hazır fide
kullanmak,riski azaltmak veya ortadan kaldırmak bakımından oldukça faydalı olur.
TOPRAK HAZIRLIĞI : Verimli, süzek, humusça zengin,ağır(taban) olmayan,süzek, kumlu-tınlı veya killi-tınlı toprakta iyi sonuç verir.
Dikim öncesi toprak hazırlığında (tahlil yapılmamışsa) dekara(=1000m2 ye) 50kg 18:46, 50kgpotasyum sülfat veya 50kg demir sülfat ile
beraber zayıf topraklarda ilave olarak yanmış ve mümkünse hastalık ve yabancı ot tohumlarına karşı ilaçlanmış 5-10 ton/da hayvan
(sığır) gübresi verilmesi yararlıdır.
DİKİM SIKLIĞI : Dekara (=1000m2 ye) 40X 110 cm veya 40X60X125 cm aralıklarla 22550-2750 bitki dikilmesi tavsiye edilir. Dikim
yüzlek yapılmalı fidelerin ilk yaprakları dikimden sonra toprağın yüzeyinde kalmalı, çünkü fideler toprakta tutunup ilk kılcal kökleri(saçak
kökleri) toprakta geliştirene kadar bitkiyi ilk yaprakları besler, bu açıdan fidelerin sağlıklı olması için derin dikilmemelidir, unutulmamalıdır
ki, iyi bir fide iyi başlangıç, iyi bir başlangıç ise daha sağlıklı bitki, daha verimli bitki ve daha kaliteli meyve demektir. Dikim sonrası- can
suyundan sonra, suyu biraz kısılarak kök gelişimi teşvik edilmeli, sonraki dönemde suyu ve gübresi zamanında ve YETERLİ
şekilde verilmeli,iyi bir bitki ve kök gelişimi sağlanmalıdır. Ayrıca fideler dikim esnasında kök hastalıklarına karşı dikim esnasında
veya dikimden birkaç gün sonra yani ilk kılcal kökler oluştuktan sonra ilaçlama yapılması tavsiye edilir.
BUDAMA: Sırık açık tarla yetiştiriciliğinde filiz budaması tavsiye edilirken, mecbur kalmadıkça yaprak budaması tavsiye edilmez. Ancak
çok zorunlu hallerde; mantar ve bakteri hastalıkları riski olduğunda veya çok sık dikilen durumlarda havalandırmayı arttırmak için,
erkenciliği sağlamak için ilk salkımın altındaki yapraklar ile salkım aralarındaki salkımların alt ve üstündeki yaprak dışındaki boşta kalan
yapraklar budana bilir. Ayrıca tepe budaması yapılırken en son salkımın hemen üstünden değil, en üst salkımı güneş yanıklığına
karşı korumak için iki yaprak açtıktan sonra tepe alınma işlemi tavsiye edilir. Açık tarlada güneş aynıklığını azaltmak için veya
asgariye düşürmek için güneş yoğunun arttığı dönemlerde bitkilerin üzerini ve dış sıraların yanlarını saracak şekilde %40’lık tül
çekilmesi önerilir, tül hem yanıklığı engeller hem de bitkinin bulunduğu ortamı kısmen serinleterek daha sağlıklı bitki oluşumuna
neden olur.
SULAMA: YERLİKAYA F1’de iyi bir bitki gelişimi ve kaliteli bitki için, verilen su ve gübre miktarı ile oranları iyi ayarlamak gerekir,
böylelikle döl ve yaprak dengesini iyi ayarlamış oluruz ki, hem verimde hem de bitki gücünde sıkıntı yaşamayız.
Su; Arabalardaki gaz pedalı gibidir. Bitki başına günlük su tüketimini; yetiştirme ortamı, toprak yapısı, iklim koşulları, bitki sıklığı, bitki
büyüklüğü gibi çok değişik faktörler etkiler. Genel mantık: Bitkiye günlük ihtiyacı olan suyu, yine günlük ihtiyacı olan gübre ile vermektir.
Bu amaçla her suyu azar azar ve gübreli vermek gereklidir.
GÜBRELEME: YERLİKAYA F1 İÇİN GENEL OLARAK, DENGELİ AGIRLIKLI GÜBRE TAVSİYE EDİLİR.
Damlama sulama; Sulamalar sabahtan günlük ihtiyacı kadar su ve aşağıdaki gübre ve miktarlarda yapılması gerekir. Organik madde
ihtiyacını karşılamak üzere hasat dönemi boyunca Hümik/Fülvik asitli preparatlarla verilmelidir. Bitki gelişlim sürecinin başlağıcında verilen
organik gübreler bitkini yaprak aksamının güçlü olmasına ve dengeli verime neden olacaktır. Damlama borularını çekilen sırtlar üzerine
sererek dikimin yapılması kök sistemine olumlu etki yapacaktır. Bitki büyüdükçe yeteri kadar su ihtiyacını karşılamak için damlama
borularını kök boğazından uzaklaştırılarak yeni oluşan kılcal köklerin su alımını hızlandırırız. Genel olarak gübreleme aşağıdaki şekilde
yapılabilir. Ayrıca günlük verilen gübre içine; FETRILON COMBI, NUTREL veya eşdeğer preparatlardan 100 GR / da. / gün. Hesabıyla
karıştırılmalıdır
*İlk çiçekler açımından itibaren dekara damlamadan 2kg 15-20 ara iki defa ile Hümik veya Fülvik asit vermeyi tavsiye edilir.
* Dikimden ilk çiçek açana kadar…………....................................MAP 1,5 Kg ile 0,5 kg %33’lük nitrat
* İlk meyveler fındık iriliğinden ala düşene kadar……………….20:20:20 2 kg + MAP 1 kg + 13.40.13 0,5 kg +M.E(Çinko,
demir,Magnezyum)
* İlk meyvelere ala düşümünden hasat sonuna kadar…............ POTASYUM NİTRAT 3 kg + MKP 2 kg + ME
Ayrıca tek başına olmak kaydıyla sezon boyunca 3-4 defa, sulama suyu ile(5kg/da) veya yapraktan KALSİYUM NİTRAT verilebilir.
Kalsiyum vermekteki amaç, meyveyi sertleştirmek ve yaprak hastalıklarına karşı mukavemeti arttırmaktır. Ayrıca sezon içerisinde
çok sık vereceğiniz %26’lık A.Nitrat ve % 33’lük üre gübreleri bitkilerinizin hastalıklara olan direncini düşürür ve özellikle yağışlı
geçen sezonlarda mildiyö başta olmak üzere birçok yaprak ve kök hastalıkları ile çok sık karşılaşabilirsiniz.
HASAT : Hasadın geç kalmadan zamanında yapılması ve saplı şekilde yapılması ,meyve kalitesinin daha uzun süre korunmasına
olanak sağlar.
HASTALIKLARLA MÜCADELE:
Nematod: Eğer bölgemizde varsa, dikim öncesi ve sonrası şartlarımıza uygun şekillerde nematod (patatesleşme) ile mücadele
edilmelidir.
Zararlılar: Özellikle kırmızı örümcek ve trips ile mücadeleye dikkat edilmelidir. Havaların ısınması ve bölgedeki hububat hasadı ile
beraber kırmızı örümcek ve tuta absoluta sebzelerde yoğun olarak görülme riski artar. Sezon içerisinde kırmızı örümceğe karşı, hasat
süresi kısa, etki süresi uzun kırmızı örümceğin hem yumurtasında, hem ergininde aynı anda etkili olan ilaçlar kullanılmalıdır. Bu amaçla;
OBERON ve AGRİMEC tavsiye edilir, SEZON İÇERİSİNDE BU İKİ İLAÇ DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK YAPRAKTAN KULLANILMALIDIR.
Tuta absoluta(domates güvesi) için Meyve iç kurdu ilaçları, ddvp ve laser veya lanete 90 ilaçları ile karışım yapılarak mücadele yapılır.
Mildiyö(kara şimşek) :Hastalığa karşı M 45,Antracol gibi koruyucu ilaçlar belirtiler başlamadan önce düzenli olarak haftada 1(bir) defa
yapraktan uygulanırken, belirtiler görülmeye başlandığında INFİNİTO, ACROBAT PLUS, ANTRACOL COMBİ tavsiye edilir, sezon
içerinde bu ilaçlar dönüşümlü olarak tavsiye edilir. ÖZELLİKLE YAGIŞLI GEÇEN SEZONLARDA uzun süreli hasat yapılmak isteniyorsa
mantar hastalıklarına karşı ilaçlamaya dikkat edilmelidir.
Külleme: Özellikle kurak havalarda hava nispi neminin düştüğü, Sıcaklığın çıktığı dönemlerde küllemeye dikkat edilmelidir, zamanında
topas, Quadris, keltane, gibi ilaçlarla dönüşümlü olarak yapılmalı, ayrıca en önemlisi havaların ısındığı dönemde sulamaya dikkat edilmeli,
bitkiyi susuz bırakılmamalı.
Bu öneriler, genel olarak fikir vermek amacıyla yapılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için Lütfen bizimle irtibat kurar mısınız?

Benzer belgeler

EZRA F1 - MULTİ TOHUM

EZRA F1 - MULTİ TOHUM Ayrıca, tek başına olmak kaydıyla sezon buyunca 3-4 defa sulama suyu ile veya yapraktan KALSİYUM verilebilir. Kalsiyum vermekteki amaç, meyveyi sertleştirmek ve yaprak hastalıklarına karşı mukaveme...

Detaylı

Şimdi İndir - MULTİ TOHUM

Şimdi İndir - MULTİ TOHUM Damlama Sulama ; Sulamaların sabahtan günlük yeteri kadar su ve aşağıdaki gübre ve miktarlarda ve özellikle geç güzlük ekimlerde sabah çiğ kalktıktan sonra yapılması gerekir. Organik madde ihtiyacı...

Detaylı

Çilek Hastalık ve Zararlıları

Çilek Hastalık ve Zararlıları kökleri) toprakta geliştirene kadar bitkiyi ilk yaprakları besler, bu açıdan fidelerin sağlıklı olması için derin dikilmemelidir, unutulmamalıdır ki, iyi bir fide iyi başlangıç, iyi bir başlangıç i...

Detaylı

- MULTİ TOHUM

- MULTİ TOHUM Ayrıca, tek başına olmak kaydıyla sezon buyunca 2-3 defa sulama suyu ile veya yapraktan KALSİYUM verilebilir. Damlama sulama ; Karıkla sulamada olduğu gibi taban gübresi verilir. Sulamalar sabahtan...

Detaylı

Toprak Ġsteği Taban Gübrelemesi Fide Dikimi Frigo Fide ile

Toprak Ġsteği Taban Gübrelemesi Fide Dikimi Frigo Fide ile haftası, yüksek kesimlerde(yayla ve iç Anadolu gibi) Nisan sonu mayıs ayında tarlaya dikim yapılır. Mümkünse hazır fide kullanmak,riski azaltmak veya ortadan kaldırmak bakımından oldukça faydalı ol...

Detaylı