Dünya Sıralamalarında 153 Türk Üniversitesi`nin Durumu Raporu

Yorumlar

Transkript

Dünya Sıralamalarında 153 Türk Üniversitesi`nin Durumu Raporu
 DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK-­‐2012 URAP Halen dünya üniversitelerini sıralayan 8 sıralama sistemi var. Bu kurumların kullandığı kriterler, sıraladıkları üniversite sayıları ve sıralamaların açıklandığı tarihler birbirinden farklı. Bu nedenle üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki yerini tam olarak anlamak güçleşiyor. ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nca hazırlanan bu rapor, dünya sıralamalarında yer alan üniversitelerimizin güncel durumunu özetlemektedir. Geçen yıl 143 üniversitemiz dünya sıralamalarında yer almıştı. Bu yıl dünya sıralamalarında 153 üniversitemiz en az bir listeye girmiş bulunuyor. Ülkemizde genellikle ilk 500 üniversite arasına girebilen üniversiteler medyanın ilgisini çekmektedir. Oysa dünyada yaklaşık 20 bin üniversite var ve gelişmekte olan üniversitelerin ilk 500’e (ilk % 2,5’e) girmesi için uzun yıllar gerekir. URAP olarak, dünyanın akademik performansı en iyi olan 2.000 üniversitesini sıralamaktayız. Böylece dünyada ilk %10’a giren üniversitelerimiz dünyadaki yerlerini öğrenebiliyor. Bu raporun amacı ise ilgilenenlerin üniversitelerimiz hakkında bilgi edinebilmesi için, 153 üniversitemizin 8 farklı sıralamadaki durumlarını 2012 yılının son verilerine göre topluca görebilmelerine olanak sağlamaktır. 27/12/2012 URAP (University Ranking by Academic Performance) www.urapcenter.org [email protected] Üniversiteler 5 Grupta Toplandı Aşağıda verilen iki tabloda, dünyadaki 8 sıralama sisteminden en az birinde ilk 500’e giren üniversiteler 1-­‐500 grubunda yer aldı. İlk 500’de (ilk %2,5’te) yer alan 10 üniversitemiz; ODTÜ, İstanbul, Hacettepe, Ankara, Ege, İTÜ, İ.D. Bilkent, Gazi, Boğaziçi ve Koç üniversiteleridir. Bu üniversitelerin kendi içlerindeki sırası, kaç kez ilk 500’de yer aldığına göre belirlendi. Tablo.1’de görüldüğü gibi ODTÜ, 8 sıralama sisteminden 5’inde ilk 500’e girerken İstanbul Üniversitesi 4 sıralama sisteminde ilk 500’de yer aldı. Böylece ilk kez bir üniversitemiz 5 farklı dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş oldu. İstanbul Üniversitesi, bu yıl da ARWU sıralamasında ilk 500’de yer alan tek üniversitemiz oldu. Hacettepe ve Ankara üniversiteleri 3 sıralama sisteminde, Ege, İTÜ, İ.D. Bilkent üniversiteleri 2 sıralama sisteminde ilk 500’e gidi. Gazi, Boğaziçi ve Koç üniversiteleri ise 1 sıralama sisteminde ilk 500’de yer aldı. Sabancı Üniversitesi 2011’de, 1 sıralama sisteminde (QS) ilk 500’e girdiği halde bu yıl 501-­‐1.000 arasına girdi. Dünya sıralamalarından en az birinde 501-­‐1.000 arasına giren 16 üniversite ikinci grupta yer aldı. En az bir sıralamada 1.001-­‐1.500 arasına giren, 28 üniversite üçüncü grubu oluşturdu. Dördüncü gruptaki 24 üniversite, en az bir sıralamada 1.501-­‐2.000 arasına girdi. Böylece, ilk 4 gruptaki toplam 78 üniversitemiz dünyanın en iyi %10’luk diliminde yer alma başarısını gösterdi. Sıralamalarda ilk %10’luk dilimde yer almayan, 75 üniversitemiz ise 2.001-­‐20.000 arasında olduğu için beşinci grubu oluşturdu. İlk 4 gruptaki üniversitelerin kendi içindeki sırası, kendi gruplarında kaç sıralamada yer aldığına göre belirlendi. Eşitlik halinde URAP dünya sıralamasındaki yerleri kullanıldı. Son gruptakiler, sadece Webometrics sıralamasına girdiği için kendi içlerinde, Webometrics’e göre sıralandı. Tablo.2’de görüleceği gibi ODTÜ bu yıl 2 ayrı sıralama sisteminde dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasına girdi. Ayrıca İTÜ, İ.D. Bilkent, Boğaziçi ve Koç üniversiteleri de 1 sıralama sisteminde (THE) ilk 300’de yer alma başarısını gösterdi. Üniversite Sıralama Sistemleri Dünya üniversitelerini, ilk kez 2003’te Çin’de Jiao Tong (ARWU) sıraladı. Bu sıralama Nobel Ödülü ağırlıklıdır. İspanya’da, üniversitelerin sitelerine odaklanan Webometrics sıralaması 2004’te yayınlandı. Aynı yıl Times dergisi ve QS (Quacquarelli Symonds) firması, anket ağırlıklı En İyi Üniversiteler listesini ilan etti. İki kurum, 2010’da ayırılınca THE ve QS adlı iki ayrı sıralama çıktı. Tayvan’da HEEACT, bilimsel çıktılara dayanan sıralamayı 2007’de yayınladı. Hollanda’nın Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi, yayın kalitesine dayalı sıralamayı 2008’de yayınladı. İspanya’daki Scimago, 2009’da bilimsel çıktılara göre bir sıralama yayınladı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı, 2010’da akademik performansa dayalı dünya üniversiteleri sıralamasını ilan etti. URAP’ın ilk 2,000 üniversiteye yer verme nedeni, dünyada ilk %10’a girebilen üniversiteleri kamuoyuna duyurmaktı. Sonuç Üniversitelerimiz 2012’de yapılan dünya sıralamalarına geçen yıllara göre daha başarılı oldular. Çok sayıda üniversitemiz üst sıralara yükseldi. Ancak üniversitelerimiz hakkında bir değerlendirme yapabilmek için dünya üniversite sıralamaları tek kriter olarak görülmemelidir. Sıralama sistemleri farklı kriterler kullandığı için, üniversitelerin sıralamalardaki yeri çok farklı olabiliyor. Özellikle sosyal bilimler ve güzel sanatlar gibi alanlar için bu sıralamalar yeterince aydınlatıcı olmayabilir. Bazı üniversiteler, sıralamalarda geride olsa bile bazı fakülte ve bölümleri çok güçlü olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, ilgilendikleri üniversiteler hakkında diğer bilgileri edindikten sonra bu rapordan yararlanmaları daha doğru olur. URAP’ın internet adresinde verilen bilim alanları bazındaki sıralama tablolardan daha detaylı bilgi alınabilir. Raporda, sıralama sistemlerinin kendi sitelerinden alınan 2012 yılına ait son veriler, aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Rapor, üniversitelerimizin sıralamalarda daha üst sıralara yükselmesine yardımcı olmayı ve bu konuda ek bilgi arayan veli ve öğrencilere yararlı olmayı hedeflemektedir. URAP Raporlarına http://www.urapcenter.org adresinden erişilebilir. Prof. Dr. Ural Akbulut URAP Başkanı Tablo. 1. Üniversitelerimizin kendi grupları içinde dünya sıralamalarında yer alma sayıları (Eşitlik halinde URAP Dünya Sıralaması kullanıldı) SIRA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARDA YER ALMA SAYISI 1 ODTÜ 5 (URAP, LEIDEN, TIMES, QS, WEBO.) 2 İstanbul Ü. 4 (URAP, ARWU, LEIDEN, SCIMAGO) 3 Hacettepe Ü. 3 (URAP, LEIDEN, SCIMAGO) 4 Ankara Ü. 3 (URAP, LEIDEN, SCIMAGO) 5 Ege Ü. 2 (URAP, LEIDEN) DÜNYADAKİ YERİ 1 – 6 İstanbul Teknik Ü. 2 (TIMES, WEBO.) 7 İ.D. Bilkent Ü. 2 (TIMES, QS) 8 Gazi Ü. 1 (LEIDEN) 9 Boğaziçi Ü. 1 (TIMES) 10 Koç Ü. 1 (TIMES) 11 Çukurova Ü. 3 (URAP, QS, WEBO.) 12 Dokuz Eylül Ü. 3 (URAP, SCIMAGO, WEBO.) 13 Erciyes Ü. 2 (URAP, SCIMAGO) 14 Atatürk Ü. 2 (URAP, SCIMAGO) 15 Selçuk Ü. 2 (URAP, SCIMAGO) 16 On Dokuz Mayıs Ü. 2 (URAP, SCIMAGO) 17 Sabancı Ü. 2 (QS, WEBO.) 18 Marmara Ü. 1 (URAP) 19 Akdeniz Ü. 1 (URAP) 500 501 -­‐ 1000 20 Süleyman Demirel Ü. 1 (URAP) 21 Uludağ Ü. 1 (URAP) 22 Karadeniz Teknik Ü. 1 (URAP) 23 Başkent Ü. 1 (SCIMAGO) 24 GATA 1 (SCIMAGO) 25 Anadolu Ü. 1 (WEBO.) 26 İnönü Ü. 1 (WEBO.) 27 Fırat Ü. 3 (URAP, SCIMAGO, WEBO.) 28 Kocaeli Ü. 3 (URAP, SCIMAGO, WEBO.) 29 Yıldız Teknik Ü. 2 (URAP, WEBO.) 30 Gaziantep Ü. 2 (URAP, WEBO.) 31 Osmangazi Ü. 2 (URAP, WEBO.) 32 Dicle Ü. 2 (URAP, SCIMAGO) 33 İzmir Yüksek Tekn. Enst. 2 (URAP, WEBO.) 1001 -­‐ 34 Yüzüncü Yıl Ü. 2 (URAP, WEBO.) 35 Sakarya Ü. 2 (URAP, WEBO.) 36 Pamukkale Ü. 1 (URAP) 37 Mersin Ü. 1 (URAP) 38 Gaziosmanpaşa Ü. 1 (URAP) 39 Yeditepe Ü. 1 (URAP) 40 Gebze Yüksek Tekn. Enst. 1 (URAP) 1500 41 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 1 (URAP) 42 Cumhuriyet Ü. 1 (URAP) 43 Mustafa Kemal Ü. 1 (URAP) 44 Afyon Kocatepe Ü. 1 (URAP) 45 Harran Ü. 1 (URAP) 46 Celal Bayar Ü. 1 (URAP) 47 Fatih Ü. 1 (URAP) 48 Adnan Menderes Ü. 1 (URAP) 49 Trakya Ü. 1 (URAP) 50 Kırıkkale Ü. 1 (URAP) 51 Bülent Ecevit Ü. 1 (URAP) 52 Dumlupınar Ü. 1 (URAP) 53 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. 1 (SCIMAGO) 54 İstanbul Bilgi Ü. 1 (WEBO.) 55 Kafkas Ü. 2 (URAP, WEBO.) 56 Balıkesir Ü. 2 (URAP, WEBO.) 57 Çankaya Ü. 2 (URAP, WEBO.) 58 Atılım Ü. 2 (URAP, WEBO.) 59 TOBB 1 (URAP) 60 Abant İzzet Baysal Ü. 1 (URAP) 61 Muğla Sıtkı Koçman Ü. 1 (URAP) 1501 -­‐ 2000 62 Niğde Ü. 1 (URAP) 63 Doğuş Ü. 1 (URAP) 64 Adıyaman Ü. 1 (URAP) 65 Düzce Ü. 1 (URAP) 66 Namık Kemal Ü. 1 (URAP) 67 Recep Tayyip Erdoğan Ü. 1 (URAP) 68 Aksaray Ü. 1 (URAP) 69 Bahçeşehir Ü. 1 (URAP) 70 Ahi Evran Ü. 1 (URAP) 71 Erzincan Ü. 1 (URAP) 72 İzmir Ekonomi Ü. 1 (URAP) 73 Karabük Ü. 1 (URAP) 74 Bozok Ü. 1 (URAP) 75 Mehmet Akif Ersoy Ü. 1 (URAP) 76 İstanbul Bilim Ü. 1 (URAP) 77 Maltepe Ü. 1 (URAP) 78 Ordu Ü. 1 (URAP) 79 İstanbul Kültür Ü. 1 (WEBO.) 80 Yaşar Ü. 1 (WEBO.) 2001 -­‐ 81 İstanbul Ticaret Ü. 1 (WEBO.) 82 Işık Ü. 1 (WEBO.) 20000 83 Galatasaray Ü. 1 (WEBO.) 84 Kadir Has Ü. 1 (WEBO.) 85 Okan Ü. 1 (WEBO.) 86 Beykent Ü. 1 (WEBO.) 87 Haliç Ü. 1 (WEBO.) 88 Polis Akademisi 1 (WEBO.) 89 Hava Harp Okulu 1 (WEBO.) 90 İstanbul Aydın Ü. 1 (WEBO.) 91 Özyeğin Ü. 1 (WEBO.) 92 Hitit Ü. 1 (WEBO.) 93 Gazikent Ü. 1 (WEBO.) 94 Giresun Ü. 1 (WEBO.) 95 Kara Harp Okulu 1 (WEBO.) 96 Kastamonu Ü. 1 (WEBO.) 97 Bartın Ü. 1 (WEBO.) 98 Artvin Çoruh Ü. 1 (WEBO.) 99 Gümüşhane Ü. 1 (WEBO.) 100 Uşak Ü. 1 (WEBO.) 101 Deniz Harp Okulu 1 (WEBO.) 102 Osmaniye Korkut Ata Ü. 1 (WEBO.) 103 Mardin Artuklu Ü. 1 (WEBO.) 104 Zirve Ü. 1 (WEBO.) 105 Karamanoğlu Mehmet Bey Ü. 1 (WEBO.) 106 İzmir Ü. 1 (WEBO.) 107 Çankırı Karatekin Ü. 1 (WEBO.) 108 Bingöl Ü. 1 (WEBO.) 109 Nevşehir Ü. 1 (WEBO.) 110 Yalova Ü. 1 (WEBO.) 111 Mimar Sinan Ü. 1 (WEBO.) 112 Kilis 7 Aralık Ü. 1 (WEBO.) 113 Batman Ü. 1 (WEBO.) 114 Çağ Ü. 1 (WEBO.) 115 Ufuk Ü. 1 (WEBO.) 116 Bilecik Ü. 1 (WEBO.) 117 Gediz Ü. 1 (WEBO.) 118 Iğdır Ü. 1 (WEBO.) 119 İstanbul Arel Ü. 1 (WEBO.) 120 Bitlis Eren Ü. 1 (WEBO.) 121 Tunceli Ü. 1 (WEBO.) 122 İstanbul Şehir Ü. 1 (WEBO.) 123 Acıbadem Ü. 1 (WEBO.) 124 Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 1 (WEBO.) 125 Kırklareli Ü. 1 (WEBO.) 126 Fatih Sultan Mehmet Ü. 1 (WEBO.) 127 Melikşah Ü. 1 (WEBO.) 128 Amasya Ü. 1 (WEBO.) 129 Turgut Özal Ü. 1 (WEBO.) 130 Mevlana Ü. 1 (WEBO.) 131 Sinop Ü. 1 (WEBO.) 132 Şırnak Ü. 1 (WEBO.) 133 Siirt Ü. 1 (WEBO.) 134 Muş Alparslan Ü. 1 (WEBO.) 135 Karatay Ü. 1 (WEBO.) 136 Piri Reis Ü. 1 (WEBO.) 137 İstanbul Kemerburgaz Ü. 1 (WEBO.) 138 İstanbul Sabahattin Zaim Ü. 1 (WEBO.) 139 Gelişim Ü. 1 (WEBO.) 140 Ardahan Ü. 1 (WEBO.) 141 Bayburt Ü. 1 (WEBO.) 142 Hakkari Ü. 1 (WEBO.) 143 İstanbul Medipol Ü. 1 (WEBO.) 144 Yeni Yüzyıl Ü. 1 (WEBO.) 145 Yıldırım Beyazıt Ü. 1 (WEBO.) 146 Bezm-­‐i Alem Ü. 1 (WEBO.) 147 TED Ü. 1 (WEBO.) 148 Süleyman Şah Ü. 1 (WEBO.) 149 Toros Ü. 1 (WEBO.) 150 Nuh Naci Yazgan Ü. 1 (WEBO.) 151 İstanbul 29 Mayıs Ü. 1 (WEBO.) 152 Canik Başarı Ü. 1 (WEBO.) 153 Kayseri Abdullah Gül Ü. 1 (WEBO.) Tablo. 2. Üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki yerleri (1-­‐500; 501-­‐1.000; 1.001-­‐1,500; 1.501-­‐2,000 ve 2.001-­‐20.000 arası). Her grup, kendi grubu içinde kaç kez sıralamaya girdiğine göre sıralandı. Eşitlik halinde URAP Dünya Sıralaması kullanıldı. SIRA ÜNİVERSİTE URAP ARWU LEIDEN* SCIMAGO** TIMES QS WEBO. HEEACT 451-­‐ 500 277 1 ODTÜ 489 381 (564) 201-­‐
225 2 İstanbul Ü. 421 401-­‐
500 497 416 (551-­‐ 600) (841) 3 Hacettepe Ü. 429 492 433 (551-­‐ 600) (678) 4 Ankara Ü. 491 496 488 (549) 5 Ege Ü. 473 472 (625) (563) (501-­‐ 550) 500 DÜNYADAKİ YERİ 1 – 6 İstanbul Teknik Ü. (617) (705) 276-­‐
300 7 İ.D. Bilkent Ü. (810) (1223) 226-­‐
250 401-­‐ 450 (612) 8 Gazi Ü. (522) 490 (506) (502) (551-­‐ 600) (664) 9 Boğaziçi Ü. (802) (1194) 276-­‐
300 10 Koç Ü. (1233) (2016) 226-­‐
250 (501-­‐ 550) (1007) 11 Çukurova Ü. 796 (1085) 601+ 967 12 Dokuz Eylül Ü. 863 861 995 13 Erciyes Ü. 729 906 (1138) 14 Atatürk Ü. 951 894 (1141) 15 Selçuk Ü. 962 880 (1105) 16 On Dokuz Mayıs Ü. 971 920 (1858) 500 501 -­‐ 1000 (2014) 501-­‐ 550 929 17 Sabancı Ü. 18 Marmara Ü. 837 (1017) (1362) 19 Akdeniz Ü. 887 (1291) (1547) 20 Süleyman Demirel Ü. 910 (1219) (1129) 21 Uludağ Ü. 946 (1043) (1251) 22 Karadeniz Teknik Ü. 990 (3129) 23 Başkent Ü. (1035) 962 (1165) 24 GATA (1104) 867 (7144) 25 Anadolu Ü. (1146) (1596) 739 26 İnönü Ü. (1272) (1642) 867 27 Fırat Ü. 1011 1143 1305 28 Kocaeli Ü. 1134 1383 1354 29 Yıldız Teknik Ü. 1124 (1523) 1248 30 Gaziantep Ü. 1140 (1609) 1283 31 Osmangazi Ü. 1190 (1541) 1315 32 Dicle Ü. 1231 1487 (1543) (2532) 1272 (1266) 1001 -­‐ 33 İzmir Yüksek Tekn. Enst. 1286 34 Yüzüncü Yıl Ü. 1287 (1581) 1458 35 Sakarya Ü. 1442 (2212) 1303 36 Pamukkale Ü. 1173 (1555) (1516) 37 Mersin Ü. 1175 (1890) (1985) 38 Gaziosmanpaşa Ü. 1243 (1973) (2364) 1500 39 Yeditepe Ü. 1259 (1941) (1970) 40 Gebze Yüksek Tekn. Enst. 1321 (2223) (2580) 41 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 1331 (1947) (1761) 42 Cumhuriyet Ü. 1360 (1714) 43 Mustafa Kemal Ü. 1364 (1860) (2557) 44 Afyon Kocatepe Ü. 1383 (1674) (1724) 45 Harran Ü. 1384 (1929) (2008) 46 Celal Bayar Ü. 1390 (1845) (1693) 47 Fatih Ü. 1403 (2236) (1571) 48 Adnan Menderes Ü. 1419 (1886) (1610) 49 Trakya Ü. 1425 (1705) (1543) 50 Kırıkkale Ü. 1448 (1909) (2137) 51 Bülent Ecevit Ü. 1482 (1961) (2382) 52 Dumlupınar Ü. 1483 (3362) 53 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (1617) 1054 (1947) 54 İstanbul Bilgi Ü. 1451 55 Kafkas Ü. 1557 (2698) 1732 56 Balıkesir Ü. 1581 1711 57 Çankaya Ü. 1701 1661 1501 58 Atılım Ü. 1808 (3174) 1513 -­‐ 59 TOBB 1535 (2749) (2191) 2000 60 Abant İzzet Baysal Ü. 1543 (2060) (2198) 61 Muğla Sıtkı Koçman Ü. 1595 (2758) (2621) 62 Niğde Ü. 1642 (2621) (2159) 63 Doğuş Ü. 1681 (2492) 64 Adıyaman Ü. 1682 (8408) 65 Düzce Ü. 1768 (4128) 66 Namık Kemal Ü. 1828 (4198) 67 Recep Tayyip Erdoğan Ü. 1868 (8941) 68 Aksaray Ü. 1883 (7990) 69 Bahçeşehir Ü. 1884 (2670) 70 Ahi Evran Ü. 1897 (5739) 71 Erzincan Ü. 1910 (5336) 72 İzmir Ekonomi Ü. 1917 (2161) 73 Karabük Ü. 1958 (3289) 74 Bozok Ü. 1964 (7806) 75 Mehmet Akif Ersoy Ü. 1979 (4481) 76 İstanbul Bilim Ü. 1985 (12187) 77 Maltepe Ü. 1995 (3149) 78 Ordu Ü. 1998 (7130) 79 İstanbul Kültür Ü. 2440 80 Yaşar Ü. 2612 81 İstanbul Ticaret Ü. 3393 2001 -­‐ 82 Işık Ü. 3438 83 Galatasaray Ü. 3461 84 Kadir Has Ü. 3638 20000 85 Okan Ü. 4644 86 Beykent Ü. 4770 87 Haliç Ü. 5024 88 Polis Akademisi 5068 89 Hava Harp Okulu 5146 90 İstanbul Aydın Ü. 5692 91 Özyeğin Ü. 5894 92 Hitit Ü. 5963 93 Gazikent Ü. 6233 94 Giresun Ü. 6515 95 Kara Harp Okulu 6529 96 Kastamonu Ü. 6598 97 Bartın Ü. 6814 98 Artvin Çoruh Ü. 6905 99 Gümüşhane Ü. 6946 100 Uşak Ü. 6987 101 Deniz Harp Okulu 6997 102 Osmaniye Korkut Ata Ü. 7053 103 Mardin Artuklu Ü. 7113 104 Zirve Ü. 7138 105 Karamanoğlu Mehmet Bey Ü. 7162 106 İzmir Ü. 7385 107 Çankırı Karatekin Ü. 7576 108 Bingöl Ü. 8215 109 Nevşehir Ü. 8416 110 Yalova Ü. 8446 111 Mimar Sinan Ü. 8484 112 Kilis 7 Aralık Ü. 8666 113 Batman Ü. 8815 114 Çağ Ü. 8875 115 Ufuk Ü. 9219 116 Bilecik Ü. 9323 117 Gediz Ü. 9465 118 Iğdır Ü. 9574 119 İstanbul Arel Ü. 9728 120 Bitlis Eren Ü. 10002 121 Tunceli Ü. 10228 122 İstanbul Şehir Ü. 10265 123 Acıbadem Ü. 10372 124 Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 10671 125 Kırklareli Ü. 10849 126 Fatih Sultan Mehmet Ü. 10881 127 Melikşah Ü. 10921 128 Amasya Ü. 11056 129 Turgut Özal Ü. 11222 130 Mevlana Ü. 11297 131 Sinop Ü. 12199 132 Şırnak Ü. 12334 133 Siirt Ü. 12392 134 Muş Alparslan Ü. 12518 135 Karatay Ü. 12552 136 Piri Reis Ü. 12768 137 İstanbul Kemerburgaz Ü. 12811 138 İstanbul Sabahattin Zaim Ü. 12885 139 Gelişim Ü. 12900 140 Ardahan Ü. 12956 141 Bayburt Ü. 13029 142 Hakkari Ü. 13298 143 İstanbul Medipol Ü. 13446 144 Yeni Yüzyıl Ü. 13762 145 Yıldırım Beyazıt Ü. 13866 146 Bezm-­‐i Alem Ü. 13902 147 TED Ü. 14153 148 Süleyman Şah Ü. 14599 149 Toros Ü. 14763 150 Nuh Naci Yazgan Ü. 14891 151 İstanbul 29 Mayıs Ü. 15306 152 Canik Başarı Ü. 16657 153 Kayseri Abdullah Gül Ü. 19936 *PP Top10% İndikatörü Sıralaması **Yayın Sayısı Sıralaması Not: Raporda kullanılan veriler aşağıdaki sitelerden alınmıştır 1. URAP: http://www.urapcenter.org 2. ARWU: http://www.shanghairanking.com 3. LEIDEN: http://www.leidenranking.com 4. HEEACT: http://www.heeact.edu.tw/mp.asp?mp=4 5. SCIMAGO: http://www.scimagoir.com 6. TIMES: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings 7. QS: http://www.topuniversities.com 8. WEBOMETRICS: http://www.webometrics.info Sıralama Sistemlerinin Kriterleri ve Ağırlıkları •
ARWU: İlk sıralamasını 2003 yılında yayınlandı. Dünyanın ilk 500 üniversitesi 2011 yılında Nobel veya Fields Medal ödülü kazanan mezun (%10) ve mensup (%20) sayısına, dünyada en çok atıf alanlar listesindeki mensup (%20) sayısına, Nature ve Science dergilerinde çıkan makale sayılarına (%20), SCI ve SSCI tarafından taranan makale sayısına (%20) ve yukarıdaki kriterlerden alınan puanların ilgili üniversitenin öğretim üyesi sayısına oranı (%10) kriterleri ile belirlemiştir. •
TIMES: İngiltere’de yayınlanan dergi 2004’den beri sıralama yapıyor. Dünyanın ilk 400 üniversitesini 2011’de anketlerden elde edilen eğitim ortamı kriteri (%30), anket ve üniversitelerden alınan verilere dayanan araştırma kriteri (%30), normalize edilmiş yayın başına düşen ortalama atıf kriteri (%30), anket ve üniversitelerden verilerden elde edilen sanayi destekli projeler kriteri (%2,5), uluslarası öğretim üyesi, öğrenci ve araştırma kriteri (%7,5) •
WEBOMETRICS: İspanya’da Cybermetrics Laboratuvarı 2004’den bu yana üniversitelerin alan adlarına (web) dayalı sıralama yayınlıyor. Dünyanın 20 bin üniversitesi 2012 yılında Google motorundan elde edilen tarama sonucuna dayanan boyut kriteri (%20), ilgili üniversitenin sitesine verilen tekil bağlantı (link) sayısına dayanan görünürlük kriteri (%50), ilgili üniversitenin sitesinde bulunan akademik dosya sayısına dayanan dosya zenginliği kriteri (%15) ve en çok atıf alan %10’luk dilime giren yayın sayısı kriteri (%15) ile sıralanmıştır. •
HEEACT: Tayvan Yüksek Öğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu 2007’den bu yana sıralama yapıyor. Kurum, 2011 yılında, ilk 500 üniversiteyi 11 ve son bir yıllık makale sayılarına dayalı araştırma üretkenliği kriteri (%20), 11 ve son 2 yılda alınan atıf sayısı ve yayın başına atıf ortalamasına dayanan araştırma etkisi kriteri (%30) ve H endeksi, en çok atıf alan %1’lik dilime giren makale sayısı, etki değeri en yüksek %5’lik dilime giren dergilerde yayınlanan makale sayısı verilerine dayanan araştırmada mükemmelliyet kriteri (%50) ile sıralamıştır. •
LEIDEN: Hollanda’da Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi 2008 yılından bu yana dünya sıralaması yapıyor. Merkez, 2011’de ilk 500 üniversiteyi son 5 yıla ait; SCI ve SSCI tarafından taranan yayın sayısı (P) kriteri, yayın başına düşen atıf sayısı (MCS) kriteri, normalize edilmiş yayın başına düşen atıf sayısı (MNCS) kriteri, dünyada en çok atıf alan %10’luk dilime giren yayın oranı (PPtop 10%) kriteri ve diğer üniversitelerle üretilen ortak yayınların oranı (PPcollab) kriteri ile sıralamıştır. Kriterlerden elde edilen puanlara dayalı tek bir liste yapılmamaktadır. Esneklik sağlamak amacıyla her kriter için ayrı tablo verilmektedir. •
SCIMAGO: İspanya’da Scimago Araştırma Kurumu’nun sıralaması 2009’dan bu yana yayınlanıyor. Kurum, 2012 yılında, 3.290 üniversite ve araştırma kurumlarının sıralamasını Scopus veri tabanını kullanarak son 5 yıla ait; yayın sayısı (O) kriteri, ülkelerarası ortak yayın (IC) kriteri, normalize edilmiş yayın başına atıf (IN) kriteri, etki değeri en yüksek %25’lik dilime giren dergilerdeki makale oranı (Q1) kriteri, yayınlarda uzmanlaşma/yaygınlık (SI) kriteri, alanında en çok atıf alan %10’luk dilime giren makale oranı (ER) kriteri ile değerlendirmektedir. Kriterlerden elde edilen puanlara dayalı tek bir liste yapılmamaktadır. •
QS: Merkezi İngiltere’de bulunan QS (Quacquarelli Symonds) firması TIMES dergisi ile yollarını ayırmasından sonra 2010 ve 2011’de sıralamalar yayınladı. QS, dünyanın ilk 700 üniversitesini; anketlerden elde edilen akademik saygınlık kriteri (%40) ve işveren görüş kriteri (%10), öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı kritieri (%20), öğretim üyesi – öğrenci oranı kriteri (%20), yabancı öğrenci oranı kriteri (%5) ve yabancı öğretim üyesi oranı kriteri (%5) ile belirlemektedir. •
URAP: ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı 2010’dan bu yana sıralama yapmaktadır. URAP, dünyanın 2 bin üniversitesini; son yıl SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan makale sayısı kriterine (%21), son 5 yılda yayınlanan toplam bilimsel doküman sayısı kriterine (%10), son 5 yılda yayınlanan makalelere son yıl verilen atıf sayısı kriterine (%21), son 5 yılda yayınlanan makale sayılarının basıldıkları dergilerin etki faktörleri ile çarpımlarının toplamı kriterine (%18), son 5 yılda yayınlanan makalelere son yılda gelen atıf sayılarının atıf yapan makalelerin dergilerinin etki faktörleri ile çarpımlarının toplamı kriterine (%15) ve son 5 yılda ülkelerarası ortak yayın sayısı kriteri (%15) ile değerlendirmektedir. 

Benzer belgeler

(Basın Bildirisi).

(Basın Bildirisi). ARWU Dünya sıralamasına, bu yıl girebilen tek üniversitemiz yine İstanbul Üniversitesi’dir. Bu yıl NTU (HEEACT) sıralamasına giren üniversitemiz bulunmamaktadır. Dünya sıralamalarında; İstanbul Üni...

Detaylı

URAP 2015 - 2016 DÜNYA SIRALAMASI BASIN AÇIKLAMASI 20

URAP 2015 - 2016 DÜNYA SIRALAMASI BASIN AÇIKLAMASI 20 vermemektedir. İlk 500-750 arasına giremeyen bu üniversitelerin, kendilerini geliştirebilmeleri için küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki durumlarını öğrenmeye ihtiyacı vardır. URAP Laboratuvar...

Detaylı

2014 Yılında 155 Üniversitemizin Dünya Sıralamalarındaki

2014 Yılında 155 Üniversitemizin Dünya Sıralamalarındaki sıralamasında yer aldığı belirlenmiştir. Bu raporun amacı, 155 üniversitemizin, 2014 yılının son verilerine göre 8 farklı sıralamadaki yerlerini toplu olarak görebilmelerine olanak sağlamaktır.

Detaylı

Dünya Sıralamalarında 143 Türk Üniversitesinin Durumu

Dünya Sıralamalarında 143 Türk Üniversitesinin Durumu 2.001-20.000 arasındadır ve beşinci grubu oluşturmuştur. İlk 4 gruptaki üniversitelerin kendi içindeki sırası, kendi gruplarında kaç sıralamada yer aldığına göre belirlendi. Eşitlik halinde URAP dü...

Detaylı

2014 Yılında Üniversitelerimizin Dünya ve Alan Bazındaki

2014 Yılında Üniversitelerimizin Dünya ve Alan Bazındaki Dünya genel sıralamalardan en az birinde 9 üniversitemiz ilk 500’de yer aldı. Üniversitelerimize ve tercih aşamasındaki adaylara daha detaylı bilgi verebilmek için URAP, bu yıl 23 alanda sıralama y...

Detaylı