haftalık makroekonomik strateji

Transkript

haftalık makroekonomik strateji
HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ
06.07.2015
Yunanistan kriziyle ilgili artan risklere karşın, FED’in faiz artırımında ötelenme beklentilerinin
karşılanması zor
 Bir taraftan ABD ekonomisinde ağırlık kazanan güçlenme sinyallerinin FED’in normalleşme sürecinde ‘güvercin’ kalma
eğilimini zorlaştırması, diğer taraftan Yunanistan krizinin beklenenden uzun sürerek ülkenin birlikle olan gelecek dönem
ilişkilerini ciddi bir risk unsuru haline getirmesi, risk algılamasındaki yön değişikliklerini belirginleştiriyor.
 Yunanistan’da yeni kurtarma paketine ilişkin referandumda ‘hayır’ oylarının ağırlıklı olarak çıkması da, birlikle olan ilişkilerde
belirsizlik unsurlarını artırmış durumda.
 FED politikasının iki ana hedefi arasında, enflasyon hedefine ulaşma konusunda hala önemli bir aşamanın katedilmesi
gerekirken, tam istihdama ulaşma konusunda iş gücü piyasası göstergelerinin güçlenme yönündeki eğilimi korunuyor.
 ABD ekonomisinde ikinci çeyreğin sonuna doğru gözlenen iyileşme hareketi, sadece istihdam tarafında değil; üretim ve
tüketim göstergelerinde de mevcut.
 30 Temmuz’da açıklanacak ikinci çeyrek büyüme oranının, ilk çeyrekteki %0,2’lik küçülme oranından hangi boyutta bir pozitif
rakama geleceği, hem tüm yıla ait büyüme görünümü hem de sıfır faiz politikasından çıkış zamanlaması açısından önemli
olacak.
 Yunanistan kriziyle ilgili artan risklere rağmen, ABD ekonomisine ilişkin güçlenme sinyallerinin ağırlıklı olduğu mevcut makro
ekonomik ortamda, bu hafta FED’in son toplantısına ait tutanak notları ile Başkan Yellen’ın ekonomik görünüme ilişkin
konuşmasının, faiz artırımı sürecinde ötelenme beklentilerini karşılamasının zor olduğunu düşünüyoruz.
Küresel piyasalardaki volatilitenin daha da artacağı bir aya
girdiğimizi bir süredir belirtiyoruz. Bir taraftan ABD
ekonomisindeikinci çeyrek sonu itibariyle ağırlık kazanan
güçlenme sinyallerinin FED’in normalleşme sürecinde
‘güvercin’ kalma eğilimini zorlaştırması; diğer taraftan
Yunanistan krizinin beklenenden uzun sürerek ülkenin
birlikle olan gelecek dönem ilişkilerini ciddi bir risk unsuru
haline getirmesi, risk algılamasındaki yön değişikliklerinin
hızlı ve çarpıcı boyutta gerçekleşmesine neden oluyor.
Hafta sonu Yunanistan’da yeni kurtarma paketi için yapılan
referandumda ‘hayır’ oylarının daha fazla çıkması da,
birlikle olan ilişkilerde belirsizlik unsurlarını artırmış
durumda: kreditörlerle maliye politikasında daha esnek
olabilecek yeni bir anlaşmanın mevcudiyeti; hükümetle
kreditörler arasındaki gergin ilişkinin normalize olması;
ECB’nin acil likidite destekleme fonunun sürdürülebilirliği;
sermaye kontrollerinin devamı; ilk aşamada 14, 17 ve 20
Temmuz tarihlerinde özel sektöre ve kreditörlere olan
borçların ödenmesi; birlikten çıkış senaryosu gibi. Orta
vadede ülkenin birlikten çıkışının, bir çok yatırım
kuruluşunun ana senaryosu haline geldiğini görebileceğiz.
Yunanistan’ın borç sorunu ve AB ile olan ilişkilerinin risk
unsuru olarak gündemde kalacak olmasını, FED’in
normalleşme duruşuyla ilgili belirsizlikleri de artırabileceğini
düşündüğümüzde, piyasalardaki dalgalanmaların devam
etmesine neden olacağını düşünüyoruz. Özellikle, FED
Başkanı Yellen’in 15-16 Temmuz’daki Kongre sunumları ve
10 Temmuz’da Cleveland’da ekonomik görünüme yönelik
açıklamaları öncesinde, faiz artırımının zamanlamasına
ilişkin senaryoların daha fazla sorgulandığını görebiliriz.
Referandum sonrası Yunanistan’ın borç sorunu
Yunanistan'ın Alacaklı Dağılımı
Almanya
69,5
Fransa
52,8
İtalya
46,3
İspanya
31,4
Hollanda
14,8
Belçika
9,1
Avusturya
Finlandiya
7,2
4,7
Portekiz
2,7
Slovakya
2,1
Diğer*
4,6
*: İrlanda, Slovenya, Lüksemburg, Estonya, Letonya, Kıbrıs ve Malta
1
Kaynak:Yahoo Finance
Milyar Euro
06.07.2015
FED politikasının iki ana hedefi arasında, enflasyon hedefine
ulaşma konusunda hala önemli bir aşamanın katedilmesi
gerekirken, tam istihdama ulaşma konusunda iş gücü
piyasası göstergelerinin güçlenme yönündeki eğiliminin
genel olarak korunduğunu görüyoruz. Her ne kadar geçen
hafta açıklanan Haziran işgücü verileri altında, işsizlik
oranındaki gerileme uzun dönem hedeflenen %5-5,2
seviyesine doğru sürerken, istihdam ve ücret artışı ile
işgücüne katılım oranı beklentilerin altında kalmış olsa da;
büyük resimde küresel kriz sonrası genel iyileşme
tablosunun geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Tarım dışı istihdam artışında 200.000 seviyesi son 15 aydır korunuyor
Tarım Dışı İstihdam (Milyon kişi, 12 aylık hareketli toplam)
Tarım Dışı İstihdam (12 aylık standart sapma, sağ eks.)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
280
Geçen haftaki strateji notumuzda da ayrıntılı olarak
değindiğimiz üzere, ABD ekonomisinde ikinci çeyreğin
sonuna doğru gözlenen iyileşme hareketi, sadece istihdam
tarafında değil, üretim ve tüketim göstergelerinde de
mevcut. Geçen hafta açıklanan ve Haziran ayına ait aktivite
göstergeleri de bunu teyid eder yönde. 30 Temmuz’da
açıklanacak ikinci çeyrek büyüme oranının, ilk çeyrekteki
%0,2’lik küçülme oranından hangi boyutta bir pozitif rakama
geleceği, hem tüm yıla ait büyüme görünümü hem de sıfır
faiz politikasından çıkış zamanlaması açısından önemli
olacak. Ayrıca, ikinci çeyrekten itibaren büyüme oranlarında
method değişikliğine gidileceği ve yeni yönteme ihtiyacın da,
mevcut
büyüme
oranlarının
ekonominin
gerçek
performansını yansıtmadığı görüşünden doğduğu gözden
kaçırılmamalı.
230
İkinci çeyrek büyüme oranı %2-3 bandının hangi noktasına yakın olacak?
180
5%
130
ABD Reel GSYİH (Yıllık değ.)
4%
80
3%
30
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2%
1%
Kaynak:Bloomberg, HLY Yat. Dan. ve Araştırma
0%
-1%
18%
16%
U-6 Uzun Dönem İşsizlik Oranı
İşsizlik Oranı (Sağ eks.)
10%
9%
8%
14%
7%
12%
6%
10%
5%
4%
6%
3%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8%
Kaynak:Bloomberg
34
2012
2014
2015
2013
Ç1
Ç2
Ç3
Ç4
Kaynak:Bloomberg, HLY Yat. Dan. ve Araştırma
Ekonomik görünümle ilgili güçlenme sinyallerinin ağırlıklı
olduğu mevcut makro ekonomik ortamda, bu hafta FED’in
son toplantısına ait tutanak notları ile Başkan Yellen’ın
ekonomik görünüme ilişkin konuşmasının, faiz artırımı
sürecinde ötelenme beklentilerini karşılamasının zor
olduğunu düşünüyoruz.
FED’in faiz artırımına başlama zamanına ilişkin beklentiler,
Eylül-Aralık döneminde yoğunlaşıyor
İşsizlik süresinde kısalma düşüş trendini sürdürüyor
40
2011
-2%
-3%
Hundreds
Hundreds
Geniş tanımlı işsizlik de kriz öncesi seviyelere yakınsama eğiliminde
60%
Ortalama İş Bulma Süresi (Hafta)
Medyan İş Bulma Süresi (Hafta)
FED Toplantı Tarihlerine Göre Faiz Seviyelerinin Olasılık Dağılımı
29.07.2015
50%
17.09.2015
28
40%
22
30%
28.10.2015
16
16.12.2015
20%
10
10%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4
Kaynak:Bloomberg
0%
0,00%
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
dolayısıyl
0,25%
0,50%
0,75%
Kaynak:Bloomberg, HLY Yat. Dan. ve Araştırma
1,00%
06.07.2015
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
Araştırma
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Furkan OKUMUŞ
Uzman
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 31
Mehtap İLBİ
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 32
Sertaç OKTAY
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 26
Kadirhan ÖZTÜRK
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 29
Yatırım Danışmanlığı
Evren ÖZTÜRK
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 83
ÇEKİNCE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
dolayısıyl

Benzer belgeler

Kaldıraçlı İşlemler Günlük Bülteni (28.04.2016)

Kaldıraçlı İşlemler Günlük Bülteni (28.04.2016) Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde bel...

Detaylı