Sheery Jones - Remzi Kitabevi

Transkript

Sheery Jones - Remzi Kitabevi
2
Sheery Jones
3
Türkçesi
Demet Altınyeleklioğlu
4
dört kız kardeş, dört kraliçe / SHEERY JONES
Özgün adý: Four Sisters, All Queens
© Copyright, 2012 Sherry Jones
Türkçe yayýn haklarý © Remzi Kitabevi, 2013
Yayýn haklarý, Nurcihan Kesim Literary Ajansı
aracýlýðýyla satýn alýnmýþtýr.
Her hakkı saklıdır.
Bu yapıtın aynen ya da özet olarak
hiçbir bölümü, telif hakkı sahibinin
yazılı izni alınmadan kullanılamaz.
Yayına hazırlayan: Zeliha Özkan
Kapak: Ömer Erduran
Kapak görseli: Andrey Kiselev
ısbn 978-975-14-1617-9
birinci basım: Mayıs 2014
Kitabın basımı 2000 adet yapılmıştır.
Remzi Kitabevi A.Ş., Akmerkez E3-14, 34337 Etiler-İstanbul
Sertifika no: 10705
Tel (212) 282 2080 Faks (212) 282 2090
www.remzi.com.tr [email protected]
Baskı ve cilt: Remzi Kitabevi A.Ş. basım tesisleri
100. Yıl Matbaacılar Sitesi, 196, Bağcılar-İstanbul
Sertifika no: 10648
5
Edebiyat temsilcisi, mücadeleci, ilham kaynağı, dost
Natasha Kern için…
6
7
Beni içine çeken bu havayı solumak
Ve Provence’tan geldiğini hissetmek
Mutlulukların en görkemlisiyle bezenmek.
Ne zaman ondan söz edildiğini duysam
Kahkaha gibi gelir her söz bana
Yüz kez daha söylense de bıkmam
Provence’ı dinlemek can katar cana.
— Peire Vidal, 1175-1205
The Song of Breath’den
(İngilizceye çeviren: Ezra Pound)
EÇ
NO
RV
u
an
us
İS
Ç
VE
LA
NDA
İSKOÇYA
DANİMARKA
Kuzey Denizi
ltık
D
enizi
Atl
ant
ik O
ky
İR
Ba
İNGİLTERE
DR
AN
FL
GALLER Berkhamsted
Wallingford • •
•
Londra
E
POLONYA
İST
AN
KUTSAL ROMA GERMEN
İY A
İMPARATORLUĞU
ND
RMA
O
N
Paris
BR İ
TANYA
CHAMPAGNE
POITOU
MA
CA
R
•
BURGUNDY
FRANSA
SAVOY
ANJOU
Toulouse Tarascon PROVENCE
GASKONYA
• • •Brignoles
•
LANGUEDOC
N A V ARRE
Marsilya
ON
AG Barselona
AR
Capua
AL
LI
Ğ
I
•
Papalık Devletleri
Roma •
•
Taranto
YA
KR
KASTİLYA
A k d e n i
z
SİCİ
L
PORTE
KİZ
8
XIII. Yüzyılda
Avrupa
SİCİLYA
K
B
D
mil
G
kilometre

Fransa Kraliçesi
MARGUERITE
(1221-1296)
İngiltere Kraliçesi
ELÉONORE
(1223-1291)
Savoylu Beatrice
Provence Kontesi
(1205-1265)
Almanya Kraliçesi
(1228-1261)
SANCHIA
V. Ramon Berenger
Provence Kontu
İtalya Kraliçesi
(Sicilya)
BEATRICE
(1231-1267)
(d. 1273)
Marguerite
(1195-1245)
Savoylu Alasia
Abbess, St. Pierre Manastırı,
Lyon (d. 1250)
Savoylu Agatha
Abbess, St. Pierre Manastırı,
Lyon (d. 1245)
(1217-1270)
Boniface
Canterbury Başpiskoposu
(1215-1292)
Savoylu Thomas
(1178-1233)
Avita
Devon Kontu
(1208-1268)
Peter
Richmond Kontu
(1207-1285)
I. Philip
Savoy Kontu
(1203-1259)
Thomas
Flanders Kontu
(1201-1239)
Valencia’lı Guillaume
(ö. 1237)
Aimone
Chablais Kontu
Humbert
(ö. 1223)
(1197-1253)
Amadeus IV
Savoy Kontu
KRALİÇELER VE AİLELERİ
9
Cenovalı Marguerite
(ö. 1252)
KRALİÇELER VE AİLELERİ


ELÉONORE
İngiltere Kraliçesi
(1223-1291)
I. Edward
İngiltere Kralı
(1239-1307)
Margaret
İskoçya Kraliçesi
(1240-1275)
III. HENRY
İngiltere Kralı
(1207-1272)
Beatrice
Breton Düşesi
(1243-1275)
Edmund
Lancester Dükü
(1245-1296)
Katherine
(1253-1257)
(1260-1327)
Agnes
Burgundy Düşesi
(1256-1318)
Robert
Clairmont Kontu
(1254-1271)
Blanche
(1253-1323)
Peter
(1251-1284)
(1250-1270)
Jean Tristan
John
(1245-1285)
(1248-1248)
IX. LOUIS
Fransa Kralı
(1214-1270)
III. Philip
Fransa Kralı
Louis
(1244-1260)
(1242-1271)
Isabelle
Navarre Kraliçesi
Blanche
(1240-1243)
MARGUERITE
Fransa Kraliçesi
(1221-1296)
Marguerite
Brabant Düşesi
10
KRALİÇELER VE AİLELERİ
11

SANCHIA
Almanya Kraliçesi
(1228-1261)
Richard
(1246-1246)
CORNWALL’LI
RICHARD
Almanya Kralı
(1209-1272)
Edmund
Cornwall Dükü
(1249-1300)

ANJOU’LU CHARLES
İtalya Kralı (Sicilya), Napoli,
Arnavutluk ve Kudüs
(1226-1285)
BEATRICE
İtalya Kraliçesi (Sicilya)
(1234-1267)
Louis
(1248-1248)
Blanche
Naverre ve
Flanders
Kontesi
(1252-1275)
Richard
(1252-1296)
II. Charles
Napoli Kralı
(1254-1309)
Philippe
Selanik Kralı,
Achaea Prensi
(1256-1277)
Robert
(1258-1265)
Isabella
(Elisabeth)
Macaristan
Kraliçesi
(1261-1303)
(1234-1299)
Isabella
(1226/1228-1288)
(1214-1241)
Marguerite
William
(1183-1249)
X. Hugh Lusignan
Marche Kontu
Angoulême Kontu
(1188-1246)
Angoulême’li Isabella
İngiltere Kraliçesi
Angoulême Kontesi
(1167-1216)
John
İngiltere Kralı
Joan
(1165-1199)
Eleanor
Kastilya Kraliçesi
(1157-1199)
Richard
(Aslan Yürekli)
Matilda
(1156-1189)
Henry
(1155-1183)
(1153-1156)
II. HENRY
İngiltere Kralı
(1153-1189)
(1225/30-1296)
Isabella
Yüce Roma
İmparatoriçesi
William de Valence
Wexford Dükü
Pembroke Dükü
(1210-1238)
(d. 1274)
Joan
Geoffroi
Châtellerault Vikontu
(d. 1264?)
Guy
(1224-1256)
(1209-1272)
RICHARD
Cornwall Dükü
Roma Kralı
(Almanya)
Alice
Surrey Kontesi
(1207-1272)
(1224-1271)
III. HENRY
İngiltere Kralı
Agathe
(1222-1260)
Winchester’li Aymer
(1221-1250)
Hugh
Marche Kontu
Angoulême Kontu
KRAL III. HENRY’NİN AİLESİ (PLANAGENET)
12
AQUITAINE’Lİ
ELEANOR
İngiltere Kraliçesi
(1122-1204)
KASTİLYALI
BLANCHE
Fransa Kraliçesi
(1188-1252)
Eleanor
Leicester Kontesi
(1215-1275)
III. Henry Lusignan’ın Üvey Kardeşleri
Charles
(1187-1226)
Anjou Kontu, Provence ve
Forcalquier Kontu, Sicilya Kralı
Arnavutluk Kralı, Napoli Kralı
Kudüs Kralı (1226-1285)
VIII. Louis
Fransa Kralı
St. Isabelle
(1225-1269)
PHILIP AUGUSTUS
Fransa Kralı
(1165-1223)
Philip
Dagobert
(1222-1235)
(1220-1271)
Poitou Kontu
Toulouse Kontu
Alphonse
John
(1219-1227)
(1216-1250)
Artois Kontu
Robert
(1214-1270)
Fransa Kralı
IX. ST. LOUIS
IX. LOUIS’NİN AİLESİ (CAPET)
13
HAINAULT’LU ISABEL
Fransa Kraliçesi
(1170-1190)
Kastilyalı Blanche
Fransa Kraliçesi
(1188-1252)
FRANSA SARAYI
14 Provence’lı Marguerite, Kralın karısı, Fransa Kraliçesi
IX. Louis, Fransa Kralı
Blanche, Isabelle, Louis, Philip, Jean Tristan, Peter, Blanche,
Marguerite, Robert, Agnes, Çocukları
Kastilyalı Blanche, Ana Kraliçe
Danimarkalı Isambour, Kral Philip Augustus’un dul karısı, eski
Fransa Kraliçesi
Robert, Louis’nin kardeşi
Matilda, Robert’in karısı
Alphonse, Louis’nin kardeşi
Toulouse’lu Jeanne, Alphonse’un karısı
Isabelle, Louis’nin kız kardeşi
Charles, Louis’nin kardeşi
Gisele, Marguerite’in nedimesi
Thibaut, Champagne Kontu ve Navarre Kralı. Blanche’ın kuzeni
Joinville’li Jean, Thibaut’nun başkâtibi, Louis’nin en gözde şövalyesi
ve Marguerite’in en yakın arkadaşı
Beaulieu’lü Geoffrey, Louis’nin günah çıkarttığı rahip
Bartolomeu le Roui, Louis’nin özel uşağı, başmabeyinci
Toulouse’lu Raimond, Toulouse Kontu, Blanche’ın kuzeni
Pierre Mauclerc, Brittany Kontu. Louis’ye isyan edenlerin lideri
Lusignan’lı Hugh, La Marche ve Angoulême Kontu, Kral III.
Henry’nin annesi olan Angoulême’li Kraliçe Isabella’nın kocası ve
Kral Louis’yi devirmek için girişimlerde bulunan grubun Britanyalı
Pierre’le birlikte lideri
Angoulême’li Isabella, Kral III. Henry’nin annesi, İngiltere’nin eski
kraliçesi. La Marche ve Angoulême Kontesi
St. Pol, Guy II. St. Pol Kontu ve korku saçan bir şövalye
İNGİLTERE SARAYI
Provence’lı Eléonore, Kralın karısı. İngiltere Kraliçesi
III. Henry, İngiltere Kralı
Edward, Margaret, Beatrice, Edmund, Katherine, Çocukları
Savoylu Guillaume, Eléonore’un dayısı. Valencia Piskoposu,
Liège Prens Piskoposu.
Savoylu Thomas, Eléonore’un dayısı. Flanders Kontu.
Savoylu Peter, Eléonore’un dayısı. Richard Dükü, gelecekte Savoy
kontu.
Savoylu Boniface, Canterbury Başpisikoposu
Eleanor Marshal, Henry’nin kız kardeşi, Leicester Kontesi
Simon de Montfort, Leicester Kontu, Henry’nin teşrifatçısı,
Eleanor Marshal’ın kocası
Cornwall’lı Richard, Henry’nin kardeşi. Cornwall Dükü.
Margaret Biset, Eléonore’un nedimesi
Gilbert Marshal, Pembroke Dükü
Hubert de Burgh, Kent Dükü, İngiltere ve İrlanda Yüksek Hâkimi
Roger de Quincy, Winchester Dükü
Roger Mortimer, Baron ve Kral III. Henry’nin müttefiki
Bayan Moud Mortimer, Roger Mortimer’in karısı
Gilbert de Clare, Gloucester Dükü
John Maunsell, Saray kâtibi, memur
Robert Walerand, Saray kâtibi, memur
Hamo LeStrange, Robert Mortimer, Roger de Leybourne, Almain’li
Henry, Edward’ın arkadaşları
Ebulo Montibus, Eléonore’un dayısı Savoylu Peter’ın hamisi.
Edward’ın arkadaşı
15
PROVENCE SARAYI
16 Savoylu Beatrice, Provence Kontesi
Ramon Berenger, Provence Kontu
Marguerite, Eléonore, Sanchia, Beatrice, Kızları
Romeo de Villeneuve, Kontun teşrifatçısı
Madeleine, Kızların dadısı
Gaston, Şahin bakıcısı
Sordel, gezgin şair (âşık)
Provence’lı Beatrice, Provence Kontesi
Anjou’lu Charles, Provence Kontu
CORNWALL SARAYI
Provence’lı Sanchia, Almanya Kraliçesi, Cornwall Kontesi
Cornwall’lı Richard, Almanya Kralı, Cornwall Kontu
Almain’li Henry, Richard’ın oğlu ve vârisi
Edmund, Richard, Sanchia ve Richard’ın çocukları
Justine, Sanchia’nın nedimesi
Mr. Arnold, Richard’ın kâtibi
Berkhamsted’li Abraham, Vergi tahsildarı
Floria, Abraham’ın karısı
Joan de Valletort, Tremberton Baronesi, Richard’ın metresi
Sunuş
B
EN DÖRT KRALİÇE ANNESİ, Savoylu Beatrice. Dünya ta­
ri­hinde başka hangi kadına böyle bir şans nasip olmuştur? Hiç­
birine. Ve iddia ediyorum, gelecekte de olmayacak.
Evet böbürleniyorum. Niye böbürlenmeyecekmişim ki? Kızla­
rımın zirveye tesadüfen mi yükseldiğini sanıyorsunuz? Bir kadın,
çok dikkatli entrikalar çevirmediği sürece erkeklerin dünyasında
hiçbir şey başaramaz. Kızlarımla ilgili planlarıma, daha en büyüğü Marguerite’i kucağıma bile almadan başlamıştım.
Margi, sıradan bir kız değildi. Daha ilk yaşına basmadan cümle kurarak konuşuyordu. Ama tabii, o bir Savoy’du. Ve biz de sıradan bir aile değildik. Eğer olsaydık, Alp geçitlerini koruyamaz,
böylesine geniş bir mülkü yönetemez, imparatorların, papaların
dostluğunu kazanamazdık. Peki, bütün bunları nasıl başardık?
İnsanlıktan uzak savaşlar ve fetihlerle değil elbette, kurnaz entrikalar ve stratejik evlilikler yaparak… Çocuklarım da iyi evlilikler
yapmalıydı, ailemin nüfuzunu hiç olmadığı kadar artırmaya ant
içmiştim.
Bu yeminimi gerçekleştirmek için kızlarımı birer erkek çocuk
gibi büyüttüm.
Ahaaa! Şok olduğunuzu görüyorum. O zaman onlara “oğlum”
diye hitap ettiğimi söylediğimde daha çok şaşıracaksınız. Sekiz erkek kardeşimin beşiyle birlikte felsefe, Latince, astronomi, matematik, mantık, diplomasi, münazara, avcılık, okçuluk, hatta kılıç
DK 2
17