Urlaubs-Sprachführer Zahngesundheit

Transkript

Urlaubs-Sprachführer Zahngesundheit
Ohmstraße 1 | D-80802 München
Tel. 0049 (0) 89. 39 91 26
Fax 0049 (0) 89. 33 86 32
www.lentrodt-die-zahnärzte.de
| D E U TSCH |
| Tü rkisch |
Zahn
Di ş
Zahnschmerzen
Di ş aǧ rısı
Zahnfleisch
Di ş eti
Oberkiefer | Unterkiefer
Üst çene | Alt çene
Wurzel | Zahnwurzel
Kök | Di ş kökü
Wurzelkanalbehandlung
Kök kanalı tedavisi
Füllung | Krone | Brücke
Dolgu | Krone | Köprü
Prothese
Di ş protezi
Klammer
Di ş teli
Amalgam | Kunststoff | Gold
Amalgam | Kompozit | Altın
Reparatur
Tamir
Druckstelle
Baskı yeri
Karies
Karies
Spritze
I ǧ ne
aufbohren
Delerek açmak
röntgen
Röntgen çekmek
Mund öffnen | schließen
Aǧ zını açmak | kapatmak
weiterbehandeln
Tedaviye devam etmek
Schmerzmittel
A ǧ rı kesici
Zahnbürste
Di ş fırçası
Zahnseide
Di ş ipi
Interdentalbürste
Arayüz fırçası
Haftmittel
Protez yapı ştırıcı
links | rechts
sol | sa ǧ
Urlaubs-Sprachführer
Zahngesundheit
N o ti z e n:
| D E U TSCH |
| Tü rkisch |
| D E U TSC H |
| T ü r k isch |
Wo geht es zum nächsten Zahnarzt?
En yakın di ş hekimi nerede?
Ich habe Angst vor der Behandlung.
Tedavi olmaktan korkuyorum.
Wo finde ich einen Zahnarzt,
der Sprechstunde hat?
Muayenehanesi açık olan bir di ş hekimi
nerede bulabilirim?
Kann ich eine Spritze bekommen?
Bana iǧ ne yapılacak mı?
Ich habe Fieber.
Ate şim var.
Es ist ein Notfall.
Acil bir durum.
Ich bin in Deutschland gesetzlich |
privat versichert.
Ben Almanya‘da yasal | özel hastalık
sigortasında sigortalıyım.
Ich habe hohen Blutdruck | Asthma |
Diabetes | einen Herzschrittmacher.
Yüksek tansiyon | astım | şeker hastasıyım |
Kalp pili ta şıyorum.
Ich habe eine Zusatzversicherung.
Ek sigortam var.
Ich hatte einen Herzinfarkt | Schlaganfall |
Thrombosen.
Kalp enfarktüsüm | çarpıntım |
trombozum var.
Ich habe eine Auslandsreisekrankenversicherung.
Yurtdı şı seyahat hastalık sigortam var.
Ich nehme Marcumar | Gerinnungshemmer | Blutverdünnungsmittel.
Marcumar | pıhtıla şma önleyici |
kan inceltme ilacı kullanıyorum.
Übernimmt meine Krankenkasse die
Kosten?
Hastalık sigortam masrafları üstlenir mi?
Ich bin allergisch gegen Antibiotika.
Antibiyotiklere kar şı alerjim var.
Ich habe eine Unverträglichkeit gegen
den Inhaltsstoff …
... maddesini tolere edemiyorum.
| B e im Za hna rzt |
| Dal den TI s ta |
Ich bin schwanger.
Hamileyim.
Ich habe leichte | starke | sehr starke
Schmerzen an diesem Zahn.
Bu di şimde hafif | şiddetli | çok şiddetli
aǧ rılarım var.
| N a c h d e r B e h an dl u n g |
| T e dav ı son r ası n da |
Dieser Zahn schmerzt, wenn ich
Kaltes | Heißes | Süßes trinke | esse.
Soǧ uk | sıcak | tatlı bir şey içtiǧ imde |
yediǧ imde bu di şim aǧ rıyor.
Können Sie mir Schmerztabletten verschreiben?
Bana aǧ rı kesici yazabilir misiniz?
Dieser Zahn schmerzt, weil etwas abgebrochen ist | weil er wackelig ist.
Bir parça koptuǧ u için | sallandıǧ ı için bu
di şim aǧ rıyor.
Darf ich jetzt Auto fahren?
Araba kullanabilir miyim?
Ich habe mir einen Zahn ausgeschlagen.
Bir di şim kırıldı.
Wann darf ich wieder etwas essen |
trinken?
Ne zaman bir şeyler yiyebilir | içebilirim?
Ich habe Schmerzen an dieser Füllung |
Krone | Brücke | diesem Implantat.
Bu dolguda | minede | köprüde | takma
di ş te aǧ rılarım var.
Wann darf ich wieder Sport machen?
Ne zaman yeniden spor yapabilirim?
Meine Prothese ist defekt | gebrochen
und muss repariert werden.
Di ş protezim arızalı | kırık ve tamir
edilmelidir.
Muss ich wiederkommen oder reicht es,
wenn ich zu Hause zu meinem Zahnarzt
gehe?
Yeniden gelmem gerekiyor mu, yoksa
evde kendi di ş doktoruma gitmem
yeterli olur mu?
Meine Prothese drückt – es schmerzt
beim Essen.
Protezim baskı yapıyor – yemek yerken
aǧ rıyor.
Ich habe eine Entzündung am Zahnfleisch.
Di ş etimde iltihap var.
Schreiben Sie mir bitte für meinen Zahnarzt auf, was Sie gemacht haben. Wenn
möglich, in Englisch.
Di ş doktorum için ne yaptıǧ ınıza dar
bir rapor yazmanızı rica ediyorum.
Eǧ er mümkünse Ingilizce olsun.
Di ş etim si şti ve aǧ rıyor.
Können Sie mir bitte das Röntgenbild
mitgeben?
Röntgen filmini bana verebilir misiniz?
Das Zahnfleisch ist geschwollen und
schmerzt.
An meiner Spange ist etwas abgebrochen –
das sticht ins Zahnfleisch | in die Wange |
in die Lippe.
Di ş telimden bir şey koptu – bu di ş etime |
yanaǧ ıma | dudaǧ ıma batıyor.