des E-Wörterbuchs / e

Transkript

des E-Wörterbuchs / e
SCIENTIFIC VOCABULARY LIST
ENGLISH
solar energy
solar
photovoltaic
solar power
station
radiant
radiation
heat
greenhouse
effect
wind energy
POLISH
energia słoneczna
fotoogniwo
słoneczne
elektrownia
słoneczna
promienny
promieniowanie
ciepło
efekt cieplarniany
GREEK
ηλιακή ενέργεια
φωτοβολταϊκό πανέλο
GERMAN
Solarenergie
Photovoltaik
σταθμός ηλιακής
ενέργειας
ακτινοβόλος
ακτινοβολία
θέρμανση/θερμότητα
φαινόμενο
θερμοκηπίου
αιολική ενέργεια
Solarkraftwerk
HUNGARIAN
napenergia
fényelektromos
napenergia
naperőmű
ITALIAN
PORTUGUESE
energia solar
solar
fotovoltaico
estação solar
TURKISH
Güneş enerjisi
strahlend
Strahlung
Hitze
Treibhauseffekt
sugárzó
sugárzás
hőség
üvegház hatás
radiante
radiação
calor
efeito estufa
Windenergie
szélenergia
energia eólica
Rüzgar
Enerjisi
ανεμόμυλος
Windmühle
szélmalom
moinho
Güneş pili
Güneş Enerji
Santrali
Parlak
Radyasyon
Isı Enerjisi
Sera
windmill
energia
pozyskiwana
z wiatru
wiatrak
wind power
station
wind pump
elektrownia
wiatrowa
pompa wiatrowa
σταθμός αιολικής
ενέργειας
αντλία αέρα
Windkraftwerk
szélerőmű
parque eólico
Windpumpe
szél szivattyú
bombas eólicas
wind turbines
turbiny wiatrowe
τουρμπίνα αέρα
Windrad
szélturbina
turbina eólica
propel
geothermal
energy
hydro-power
/water power
hydroelectricity
napędzać
energia
geotermalna
energia wodna
προπέλα/ ώθηση
γεωθερμική ενέργεια
antreiben
Erdwärmeenergie
υδροδυναμική/
υδροκίνηση
υδροηλεκτρική
ενέργεια
υδροηλεκτρικός
Wasserkraft
propeller
geotermikus
energia
vízenergia
hélice
energia
geotérmica
energia hídrica
Rüzgar
Değirmeni
Rüzgar
Santrali
Rüzgar
Pompası
Rüzgar
Turbinleri
Peruane
Jeotermal
Enerji
Hidro Enerji
vízenergia
energia
hidroelétrica
central
Hidroelektrik
Şehir
Hidroelektrik
hydroelectric
energia elektryczna
z hydroelektrowni
elektrownia wodna
Wasserkraft /
Hydroelektrizität
Wasserkraftwerk
vízerőmű
power plant
σταθμός παραγωγής
ενέργειας
κυματική ενέργεια
Gezeitenenergie
árapály-energia
hidroelétrica
Santrali
Gelgit Enerji
tidal energy
energia pływowa
tidal power
station
irrigation
barrage
dock crane
σταθμός παραγωγής
κυματικής ενέργειας
άρδευση
φράγμα
γερανός αποβάθρας
Gezeitenkraftwer
k
Bewässern
Staudamm
Containerkran
árapály-erőmű
öntözés
duzzasztógát
dokkoló daru
irrigação
barragem
grua de doca
electric energy
elektrownia
pływowa
nawadnianie
zapora
dźwig
przeładunkowy
energia elektryczna
energia mare
motriz
central de marés
ηλεκτρική ενέργεια
termalny
wydobyć
czerpać
θερμικός
απόσταγμα
προέρχομαι
elektromos
energia
termikus
kivonat
levezetés
energia elétrica
thermal
extract
derive
térmica
extrato
deriva
Elektrik
Enerjisi
Termal
Özüt
Türetmek
harness
okiełznać
hám
aproveitar
Kayış Takımı
store
generate
boreholes
ever-evolving
magazynować
wytwarzać
odwierty
stale rozwijający
się
przyjazny dla
środowiska
środowisko
zrównoważony;
trwały
sztuczny
fotosynteza
materiał
εκμεταλλεύομαι/αξιοπ
οιώ
αποθηκεύω
παράγω
γεωτρήσεις
ολοένα εξελισσόμενο
elektrische
Energie
Wärme/Thermik
Extrakt
verzweigen/ableit
en
Beschirrung/Gesc
hirr
Speicher
erzeugen
Bohrlöcher
konstant
entwickelnd
umweltfreundlich
bolt
general
fúrások
folyamatosan
fejlődő
környezetbarát
Mağaza
Üretmek
Kuyular
Sürekli
Gelişen
Çevre Dostu
Umwelt
nachhaltig
környezet
fenntartható
armazenar
gerar
poço
evolução
permanente
amigo do
ambiente
meio ambiente
sustentável
künstlich
Photosynthese
organische Stoffe
mesterséges
fotoszintézis
szerves anyag
artificial
fotossíntese
matéria orgânica
Yapay
Fotosentez
Organik
environmentally
friendly
environment
sustainable
artificial
photosynthesis
organic matter
φιλικό στο περιβάλλον
περιβάλλον
βιώσιμος/ανανεώσι
μος
τεχνητός
φωτοσύνθεση
οργανική ύλη
Gelgit Enerji
Santrali
Sulama
Baraj
Rıhtım vinci
Çevre
Sürdürülebilir
decay
biogas
biomass
combustion
waste-fed power
station
feedstock
additive
fuel
gasoline
lignocellulose
source
fossil
remains
carbohydrates
nutrients
nuclear power
renewable
renewable
energy
pochodzenia
organicznego
gnicie
gaz biologiczny
biomasa
spalanie
elektrownia
odpadowa
surowiec
dodatek
paliwo
benzyna
lignoceluloza
źródło
kopalny
szczątki
weglowodany
Madde
φθορά/σάπισμα
βιοαέριο
βιομάζα
καύση
ενέργεια από απόβλητα
pusztulás
biogas
biomassza
égés
hulladék erőmű
degradação
biogas
biomassa
combustão
incineradora
πρώτη ύλη
προσθετικά
καύσιμο
βενζίνη
λιγνοκυτταρίνη
πηγή
ορυκτό καύσιμο
απόβλητα
υδρογονάνθρακες
Verfall
Biogas
Biomasse
Verbrennung
Müllheizkraftwer
k
Rohmaterial
Zusatzstoff
Brennstoff
Benzin
Lignozellulose
Quelle
fossil
Überreste
Kohlenhydrate
alapanyag
adalékanyag
benzin
gázolaj
lignocellulóz
forrás
kövület
maradványok
szénhidrátok
składniki
odżywcze
energia jądrowa
θρεπτικά συστατικά
Nährstoffe
tápanyagok
matéria prima
aditivo
combustível
gasolina
lignocelulose
fonte
fóssil
remanescentes
hidratos de
carbono
nutrientes
πυρηνική ενέργεια
Atomenergie
atomenergia
energia nuclear
odnawialny
energia odnawialna
ανανεώσιμος
ανανεώσιμη ενέργεια
erneuerbar
erneuerbare
Energie
megújuló
megújuló
energia
renováveis
energia
renovável
Çürüme
Biyogaz
Biyokütle
Yanma
Atık-Besin
Güç İstasyonu
Hammadde
Katkı
Yakıt
Benzin
Kigroselüloz
Kaynak
Fosil
Kalıntı
Karbonhidrat
Besinler
Nükkleer
Enerji
Yenilenebilir
Yenilenebilir
Enerji

Benzer belgeler

AB e-Twinning Label certificate Ana Okulu Etkinlik Paylaşımları

AB e-Twinning Label certificate Ana Okulu Etkinlik Paylaşımları Mª Teresa Hernández Soriano, CEIP PABLO RUIZ PICASSO, İspanya Nataļja Kozireva, Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde, Letonya Oliwia Karolina Wojtukowicz, Doga Koleji , Türkiye ch...

Detaylı