Hava Ambulans O

Transkript

Hava Ambulans O
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
HAVA AMBULANS OPERASYON BİRİMİ GÖREV
TANIMI
Doküman No:
HVB.YD.01
Yayın
Tarihi:19.06.2014
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No:1 / 3
BİRİM: Hava Ambulans Operasyon Birimi
İŞİN ADI:Hava Ambulans Operasyon Birimisorumlusu ve çalışanlarının iş tanımları
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:İl Ambulans Servisi Başhekimliği
SORUMLU OLDUĞU KİŞİ:Başhekim Yardımcısı, Başhekim, Şube Müdürü,İl Sağlık Müdür
Yardımcısı,İl Sağlık Müdürü
İŞİN ÖZETİ: Hava Ambulans Operasyon Birimi; Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Hava Ambulans Operasyon Merkezi (SAHOM) ile birlikte, Teknik Şartname
Esaslarına göre, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kontrolündeki iki adet ambulans helikopterin sevk
ve idaresinin sorunsuz olarak yürütülmesini sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde
kurulmuştur.
KISALTMALAR:
ASH: Acil Sağlık Hizmetleri
ASOS: Acil Sağlık Otomasyon Sistemi
TANIMLAR:
GÖREVLERİ:
Birim Sorumlusu
1) 29.04.2014 tarih ve 28986 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen
görevleri yapmak.
2) R.G. tarihi 20 Eylül 2013 R.G. sayısı 28771 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
3) 24.01.2005 tarih 872 Sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde belirtilen
görevler.
4) İşe giriş sözleşmelerinde (657, 4/B, 4/C, 4924) yer alan görev ve sorumlulukları yerine
getirmek.
5) Başhekime karşı sorumlu olmak.
6) Birim içerisindeki koordinasyonu ve görev dağılımını belirlemek,
7) Vaka uçuşlarının takibi ve kontrolü; Uçuş rotasında bilgimiz dışında değişiklik
yapılıyorsa sorgulamak, olumsuzluk görüldüğünde de Teknik Şartname Esaslarına göre
uçuş süresinin değerlendirilmesi konusunda komisyon üyelerinin görüşünü almak.
8) Hak ediş yapmak,
9) Helikopter iniş-kalkış alanı yer tespiti yapmak,
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
HAVA AMBULANS OPERASYON BİRİMİ GÖREV
TANIMI
Doküman No:
HVB.YD.01
Yayın
Tarihi:19.06.2014
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No:2 / 3
10) Yazışmaların takibini yapmak.
Birim Çalışanı:
1) 29.04.2014 tarih ve 28986 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen
görevleri yapmak.
2) R.G. tarihi 20 Eylül 2013 R.G. sayısı 28771 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
3) 24.01.2005 tarih 872 Sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde belirtilen
görevler.
4) İşe giriş sözleşmelerinde (657, 4/B, 4/C, 4924) yer alan görev ve sorumlulukları
yerine getirmek.
5) Birim sorumlusuna karşı sorumludur,
6) Sağlık Bakanlığının gönderdiği yüklenici firma çalışan personel isim listesi ile 4010
Hava Yer Koordinasyon çalışanlarının günlük olarak gönderdiği helikopter ambulans
nöbetçi personel isim listelerini, karşılaştıraraktakibini yapmak,
7) Hava Ambulans Bilgi Formlarının takibini yapmak,
8) Haftalık yapılan uçuşların
Sekretaryasına bildirmek,
sayı
ve
sürelerini,
Komuta
Kontrol
Merkezi
9) Muhteviyat takibini yapmak,
10) 112 Acil yazılım vaka formlarının takibini yapmak,
11) Arvento ile helikopter ambulansın takibini yapmak,
12) Hak ediş evrakları hazırlayarak takibini yapmak ve Hakediş komisyon üye listesinin
takibini yapmak,
13) Helikopter değişimlerinin takibini yapmak,
14) Helikopter Ambulans Operasyon Biriminin yazışmalarının takibini yapmak,
15) Hava Ambulans Operasyon Birimi sorumlusu tarafından birim ile ilgili verilen diğer
görevlerin yerine getirilmesi sağlamak,
16) Birimde çalışan diğer yardımcı sağlık personeli olmadığında, onun işlerinin
aksamadan devam etmesi sağlamak,
Kullanılan araç ve gereçler: İşini ve görevini yerine getirebilmek için her türlü donanımı(
telefon, fotokopi, bilgisayar office programları v.s.) kullanabilir olmak.
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
HAVA AMBULANS OPERASYON BİRİMİ GÖREV
TANIMI
Doküman No:
HVB.YD.01
Yayın
Tarihi:19.06.2014
Revizyon
Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:02
Sayfa No:3 / 3
KİŞİSEL NİTELİKLER:
Birim Sorumlusu: Bilgisayar (ofis programları) kullanabilmek, İl Ambulans Servisi ve Acil
Yardım İstasyonlarının işleyişini ve mevzuatları bilmek. Sistemde en az 1 (bir) yıl çalışmış
olmak.
Birim Çalışanı: Bilgisayar (ofis programları) kullanabilmek, İl Ambulans Servisi ve Acil
Yardım İstasyonlarının işleyişini ve mevzuatları bilmek.
İLGİLİ DOKÜMANLAR:
Hava Ambulans Bilgi Formu HVB. FR.01
Hava Ambulans Bilgi Formu (KKM) HVB. FR.02
Helikopter Ambulans Durum Tablosu HVB. LS.01

Benzer belgeler

acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğü 112 acil sağlık

acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğü 112 acil sağlık temin etmek için kamu, özel, üniversite ve askeri hastanelerin tümünü kapsayacak şekilde ortak bir mevzuatın hazırlanıp yayımlanmasının sağlanması Acil sağlık hizmetleri ve destek hizmetlerinin sta...

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ HAVA

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ HAVA hasta/yaralı bindirme prosedürlerinde geçen kurallara uygun hareket edilecektir. 5.1.12. Sağlık amaçlı telsiz haberleşmesi, Ankara 112 Ġl Ambulans Servisi Telsiz Haberleşme Talimatına( HBĠ.TL.01) g...

Detaylı