Kay›plar›m›z› Rahmetle anıyoruz

Yorumlar

Transkript

Kay›plar›m›z› Rahmetle anıyoruz
77
Nisan - Mayıs - Haziran 2014
www.gama.com.tr
SOMA
Kay›plar›m›z›
Rahmetle anıyoruz...
77
www.gama.com.tr
Nisan - Mayıs - Haziran 2014
SOMA
Kay›plar›m›z›
Rahmetle anıyoruz...
GAMA BÜLTEN
NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2014
SAYI: 77
SAHİBİ
GAMA HOLDİNG
YAYIN KURULU
S. Yücel Özden
Reyhan Saygın
Hakan Egel
Ebru Türkoğlu
Ayşen Osmanoğlu
Eren Demir
YAZIŞMA ADRESİ
GAMA Binası
Beştepeler Mh.
Nergis Sokak No: 9
06520 Söğütözü - ANKARA
Tel: (0312) 248 42 00
Faks: (0312) 248 42 01
GRAFİK TASARIM
İsmet Filizfidanoğlu
[email protected]
KAPAK
SOMA
Kayıplarımızı
Rahmetle anıyoruz...
ED‹TÖRDENw
GAMA Ailesi’nin Değerli Üyeleri,
Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya tekrar ilginç dönemler yaşamaya başladı.
Bazı otoritelerce söylendiği gibi, yine bir “ateş çemberi” içine alındık. Kuzeyde,
Rusya ile Ukrayna arasındaki olaylar, güneyde, Afrika’dan başlayarak gelen
karmaşa, Libya’daki kaotik durum, Mısır’daki askeri yönetim ve onun devamında,
toplumdaki gerginliğin giderilememiş olması, İsrail-Filistin çatışmalarının devam
etmesi, Suriye’deki yüzbinlerce insanın ölümüne ve şehirlerin tamamen
yıkılmasına neden olan iç savaşın sonuçlanmaması ve nihayet Irak’taki son
olaylar, Sunni-Şii çatışmaları... Bütün bu konuların sıcaklığı en çok bizim
ülkemizde hissedilmekte, en çok bizi tedirgin etmektedir.
Bu tedirginlik sadece bizimle de ilgili olarak görülmemelidir. Aslında, Orta Doğu
Bölgesi’ndeki tüm bu olaylar, özellikle enerji güvenliği açısından bakıldığında,
dünyada yıllar boyu sağlanmaya çalışılan bir güven ortamını temelden sarsacak
niteliktedir. Bu bölge, dünya enerji arzında, özellikle petrol ve gaz konusunda,
çok büyük önem taşımakta, bu nedenle de dünyanın en çok jeo-stratejik bölgesi
olarak adlandırılmaktadır. Bu bölgedeki olaylar nedeniyle, petrol ve gaz
fiyatlarındaki yükselmeler, tüm dünyadaki ekonomik kalkınma çabalarına
olumsuz etkiler yapmakta, tüm insanlığın günlük yaşamını zorlaştırmaktadır. ABD
ve AB, bölgede sürmekte olan enerji ve jeo-politik krize, kendilerinden beklenen
veya umulan şekilde müdahale etmemişler, hatta, kriz alanının, Kara Deniz,
Hazar Denizi ve Doğu Ak Deniz Bölgelerini kapsayacak biçimde genişlemesine
sebep olmuşlardır.
Komşu olarak bulunmamız nedeniyle de, hem Suriye hem de Irak olayları bizim
için ayrıca özel önem taşıyan ve bu nedenle de, toplumumuzda büyük ölçüde
endişe ve tedirginliğe yol açan olaylar olmaktadır. Birçok işadamımız Irak’ta iş
yapmakta, yaklaşık 18 milyar Dolarlık ihracat potansiyelimiz bulunmakta olup,
şimdi bunların tümü riskli hale gelmektedir. Enerjide %70’leri aşan oranda dışa
bağımlı olmamız ise, bu olayların ülkemiz için olumsuzluğunu daha da
arttırmaktadır. Neresinden bakılırsa bakılsın, komşu ülkelerdeki bu durumlar, bizi
son derece rahatsız etmekte, kendi kalkınma sorunlarımızın çözümlerini
zorlaştırmaktadır. Geçmişteki olaylara bakıldığında ve Bölge’nin tarihi dikkatle
incelendiğinde, bu durumun Orta Doğu Bölgesi’nde bulunmanın bir doğal sonucu
olarak değerlendirilmesinin doğru olacağı görülmektedir.
Çevremizdeki bu ateş çemberi varlığını sürdürürken, içerde de ilginç olaylar
yaşamaktayız. Ülkemiz yeniden bir seçim sürecine girmiş bulunmaktadır.
Cumhuriyet Tarihimiz’de ilk defa, Cumhurbaşkanı halkımız tarafından seçilecektir.
Demokrasimiz için önemli bir yenilik olan bu seçim, tüm dünya tarafıdan da ilgiyle
izleneceğe benziyor. Ayrıca, 2015 yılında da, genel seçimlerin yapılacağı dikkate
alınırsa, ülkemizdeki ortamın da heyecanlı olacağını söylemek yanlış
olmayacaktır.
Dışarda ve içerdeki bütün bu gelişmeler, bizim çalışma azmimizi etkilememekte,
GAMA Ailesi olarak, işlerimizi aksatmadan yapmaya gayret göstermekteyiz. Bir
sonraki sayımızda buluşmak üzere, sayılarımızı sunuyoruz.
GAMA Bülten.
s‹Ç‹NDEK‹LER
01 Editörden
ÖZEL DOSYA
HABERLER
04 Türkiye - ABD ilişkileri
Washington D.C.’deki
Konferansta ele alındı.
05 GAMA Temsilcilerinin Yeni
Görevleri
06 Kolejli İş Dünyası Zirvesi
12 SOMA
16 Soma ve Arz Güvenliği
TAMAMLANAN PROJELER
07 GAMA Güç Sistemleri
POWER-GEN EUROPE
2014’e katıldı.
08 KAZANSKAYA 390MW CHPP3 Modernizasyon Projesi
17 DISI Mudawarra - Amman
Su Temin ve İletim Projesi
DEVAM EDEN PROJELER
09 GAMA Konferansları - 2
Sunay Akın
18 Hatay - Erzin 870 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Santralı
2
GAMA BÜLTEN • 77
20 Libya - Al-Khalij 4x350 MW
Enerji Santralı Projesi
28 840 MW Kırıkkale Doğalgaz
Kombine Çevrim Güç Santralı
29 Eurostar 890 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Elektrik
Santralı Projesi
29 Dervish 510 MW Güneş ve
Rüzgar Enerjisi Entegre
Kombine Çevrim Elektrik
Santralı Projesi
22 Rusya - Kaluga Çelik
Döküm ve Haddehane
Kompleksi Projesi
30 Beton Ankara 2014 Fuarı
DİĞER
24 Khabat Termik Elektrik
Santralı Ünite 1&2 Projesi
32 Çocuğunuza Mühendislik Değil
Çobanlık Yapın!
35 ISG Eğitimi Olmadan Şantiyeye
Girilmez.
38 Bunu biliyor musunuz?
Ulusal Zehir Danışma Merkezi
ÖZETLER
26 Boufarik 750 MW Basit
Çevrim Elektrik Santralı
Projesi
40 English Summary
46 Obzor Proektov Na êusskom
Qzyke
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
3
s HABER
Türkiye - ABD İlişkileri
Washington D.C.’deki Konferansta ele alındı.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri
arasındaki ilişkilerde görev üstlenmiş
bulunan sivil toplum kuruluşlarından biri de
“American-Turkish Council” (ATC) adıyla
bilinen kuruluştur. Washington D.C.’de
yerleşik olan bu kuruluş, 35 yıldan beri
çalışmalarını sürdürmekte olup, her yıl,
Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı ve
her iki ülkeden, devlet adamları,
politikacılar, askerî kanat temsilcileri, özel
firmaların temsilcileriyle bilim adamları ve
gazetecilerin katıldıkları bir konferans
düzenlemektedir. Bu yıl da, 01 - 04 Haziran
2014 tarihleri arasında, 33.sü düzenlenmiş
olan konferansın ana teması, “U.S.TURKEY RELATIONS: A CRITICAL
PARTNERSHIP FOR A CHANGING
WORLD” olmuştur.
ATC çalışmalarını, Türkiye’de, Odalar Birliği
(TOBB) ve (DEİK) Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu’ndaki Türk-Amerikan İş Konseyi
(TAİK) ile yakın işbirliği içerisinde
gerçekleştirmektedir. Bu kuruluşlar, Türkiye
ve ABD olarak, her iki ülke şirketlerinin
üyelikleriyle varlıklarını sürdürmekte olup,
devlet bürokrasilerinin de yakın
destekleriyle, siyasal ve ekonomik ilişkileri
geliştirmek amacıyla, ortaklaşa, çalışmalar
4
GAMA BÜLTEN • 77
yapmaktadırlar. GAMA olarak biz, hem
ATC’ye, hem de TAİK’e üyeyiz, bunların
yönetim ve yürütme kurullarında
bulunmakta ve her yıl Washington D.C.’deki
konferanslarda temsil edilmekte ve görev
almaktayız.
33.sü düzenlenen bu yılki Konferans’ta da,
GAMA Holding CEO’muz Hakan ÖZMAN,
02 Haziran 2014 Salı günü, teması
“Developing Long-Term Business
Partnerships” olan sabah oturumunda,
Konferans Genel Kurulu’na hitaben,
“Keynote Speaker” olarak, katılımcılar
tarafından ilgiyle izlenen bir konuşma yaptı.
Bu konuşma metnini aşağıda sunuyoruz.
Ayrıca, yine GAMA Holding’den, Süreyya
Yücel ÖZDEN, Konferansın, enerji ve
altyapı konulu iki ayrı oturumunda
yöneticilik görevi üstlendi.
General Electric (GE)’nin Türkiye Başkanı
ve CEO’su Canan ÖZSOY’un takdimiyle
kürsüye davet edilen Hakan ÖZMAN
katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen bir
konuşma yaptı. Bu konuşmanın tümüne
http://www.youtube.com/watch?v=REDHjbXPMDc
linkinden ulaşabilirsiniz.
HABERw
GAMA Temsilcilerinin Yeni Görevleri
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 29 Nisan
2014 tarihinde yapılan 31. Olağan Genel
Kurul toplantısında, GAMA Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Engin İNANÇ, Birlik “Etik
Kurulu” üyeliğine, Başdanışman Süreyya
Yücel ÖZDEN, Birlik “Denetleme Kurulu”
üyeliğine seçilmişlerdir. Kendilerine bu yeni
görevlerinde başarılar dileriz.
Süreyya Yücel ÖZDEN, ayrıca, (DEİK) Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun “Enerji İş
Konseyi Başkanlığı” görevini de
sürdürmektedir.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
5
sHABER
Kolejli İş Dünyası Zirvesi
GAMA olarak, 24 - 25 Mayıs tarihlerinde
düzenlenen ve organizasyonu Kolejli
İşadamları Derneği tarafından yapılan
Kolejli İş Dünyası Zirvesi’ne katılmıştır.
TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’nde Spor
ve Sanat Salonlarında gerçekleştirilen Zirve,
sahibi veya üst düzey yöneticisi Ankara
Koleji mezunu olan tüm firmaları
kapsamıştır.
Zirve organizasyonu kapsamında;
Akın Öngör, Ayfer Yılmaz ve
Ercan Ergüzel’in katıldıkları “2014
Baharında Türkiye Ekonomisi” konulu
oturum, Ebru Özdemir’in “İş Dünyasında
Kolejli Bir Kadın” başlıklı konuşması,
Ahmet Şefik Öngün’ün “İçimdeki çocuğun
macerası” adlı konuşması ve “Soma faciası
önlenebilir miydi?” sorusunu cevaplamak
üzere Kaya Gültekin, Lemi Karabey ve
Hamza Karaaytuğ’un katıldığı oturum
gerçekleşmiştir. Ayrıca, TED Ankara
Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Önder
Bülbüloğlu, Çankaya Belediye Başkanı
Alper Taşdelen ve “Kariyerinde Risk Alanlar”
başlıklı konuşmalarıyla Selim Ellialtı ve
Levent Hatay yer almıştır.
6
GAMA BÜLTEN • 77
Zirve’nin son etkinliği olan ünlü ressam
Hikmet Çetinkaya’nın müzik eşliğinde
gerçekleştirdiği canlı resim performansı ve
plaket töreninin ardından Kolejli İş Dünyası
Zirvesi sona ermiştir.
115 firmanın, toplamda 154 stantla katıldığı
ve yaklaşık 2,000 ziyaretçinin gezdiği
Zirve’nin ardından, katılımcı firmaların
tanıtım bilgilerini ve Zirve’ye genel bir bakış
imkanı sağlayacak detaylı bir Zirve Katalog
bastırılacaktır.
GAMA standında şirketimizi temsilen kolej
mezunu çalışanlarımız görev almışlardır.
HABERw
GAMA Güç Sistemleri
POWER-GEN EUROPE 2014’e katıldı.
GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve
Taahhüt A.Ş., 3-5 Haziran 2014 tarihleri
arasında Almanya’nın Köln şehrinde
düzenlenen ve 15.000 katılımcıya ev
sahipliği yapan POWER-GEN EUROPE
fuarında şirket standı ile yer aldı.
Elektrik enerjisi üretimi konusunda
Avrupa’nın en büyük fuarı olarak kabul
edilen ve bu yıl 22.’si düzenlenen
POWER-GEN EUROPE’a 100’ü aşkın
ülkeden enerji konusunda dünya çapında
söz sahibi firmalar katılırken, GAMA Güç
Sistemleri standına da yoğun ilgi oldu.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
7
sHABER
KAZANSKAYA 390 MW CHPP-3
Modernizasyon Projesi
KAZAN / TATARISTAN
Yatırımcı TAIF Grup tarafından
kurulan, İşveren TGK-16 adına
anahtar teslimi olarak
gerçekleştirilecek olan Kazanskaya
CHP#3 mevcut santralı yakınındaki
310-390 MW kapasiteli ek Gaz
Türbini Güç Santralı Projesine ait
sözleşme 18 Nisan 2014 tarihinde
imzalanmıştır. Projenin beklenen
bitiş tarihi 31 Mart 2017’dir.
General Elektrik ve GAMA Güç Sistemleri
kapalı konsorsiyum olarak, anahtar teslimi
sözleşmede regülasyonlar gereğince
alınması gereken izinler, 1 adet GE 9HA 01
gaz türbini, 1 adet GE H28.56 jeneratör,
1 adet çift basınçlı atık ısı kazanı dahil tüm
ana ekipmanların yanı sıra diğer yardımcı
8
GAMA BÜLTEN • 77
ekipmanların temini, santralın tüm konsept
ve detay tasarımı ile inşaat işleri, mekanik,
elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin
montajı, testler, devreye alma işleri ve
İşveren personelinin eğitimi konularından
sorumludur.
Projenin ana hedefi; TAIF Gruba ait
Kazanorgsintez Petrokimya Santralına
buhar temini ve Tataristan Elektrik
Piyasasına enerji teminidir.
Yapım ruhsatı alımına yönelik çalışmalar ile
birlikte lokal mühendislik firması ile
anlaşma yapılmış ve süreç başlatılmıştır.
Ayrıca, proje ekibi organizasyonu ve
personel istihdamı süreci de başlatılmıştır.
Santral sahasında mevcut olan altyapı,
temel, vb. kırım, kaldırma işleri öncelikli
saha faaliyeti olarak başlatılacaktır.
GAMA Konferansları - 2
Sunay Akın
Her gösterisiyle izleyicilerini
düşündüren ve sorgulamayı
öğreten Sunay Akın, GAMA
Konferanslarının 2.sinde
konuğumuz oldu. Konferansta
Sunay Akın, meddah kimliğiyle,
bakmakla görmek arasındaki
ince farkı anlattı.
Konferans, Sunay Akın’ın yoğun çabalarıyla
Türkiye’ye kazandırdığı İstanbul Oyuncak
Müzesi’ni anlatan kısa bir tanıtım ile
başladı. Gösterimin ardından sahnedeki
yerini alan Akın, birçok oyunu gibi
kendisinin yazıp, yönettiği, oyunculuğunu
da üstlendiği gösterisiyle izleyicilerini
kendine hayran bıraktı. Tıp biliminin adını
aldığı Mısır’daki ilim yuvası Teb kentinden,
en büyük kütüphanelerin yer aldığı
Bağdat’dan yola çıkarak bilginin ve
okumanın önemini anlatan Akın, esprileriyle
de izleyicilerini güldürdü. Sunay Akın, her
açıklamasının ardından Türkiye’deki okuma
oranındaki düşüklük ve bilgi eksikliğinden
yakındı. Türkiye ve başka ülkelerdeki
okuma oranlarını tek tek sıralayan usta şair
şunları söyledi: “Başka ülkelerde insan
başına sayısız kitap düşerken burada kitap
başına düşen insan sayısı altıyı geçmiyor.
Üstüne üstlük geçmişte kullandığımız para
birimlerinden birinde Efes kütüphanesinin
resmi yer alıyor. Kütüphaneyi para üstünde
taşıyoruz. Ama kimseler okumuyor.”
Tarihe olan bakış açımızın eksikliğine de
değinen Akın, Osmanlı Devleti’nin son
dönem imparatoru Abdülmecid’i anlattı.
Araştırmalarından yola çıkarak çarpıcı
bilgiler sunan usta şair, Abdülmecid’in
köleliği kaldıran ilk hükümdar olduğunu
söyledi. Abdülmecid’in bir hikâyesini
anlatan Akın, “Sultan döneminin usta
heykeltıraşlarından birine heykel yapması
için talimat vermiş. Heykeltıraş da
padişahın istekleri doğrultusunda heykelin
bir maketini yapmış. Abdülmecid maketi
görünce gerçeğini yapması için ustasına
talimat vermiş. Heykel tamamlanmadan
Abdülmecid ölmüş. Yarım kalan heykel
başka bir ülkeye tamamlanarak satılmış.
Bu heykel Amerika’daki özgürlük anıtının ta
kendisiydi.” sözleri salondakileri hayrete
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
9
sHABER
düşürdü. Akın, heykelin maket fotoğrafını
izleyicilere gösterdi.
Sunay Akın program boyunca, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan,
Nuh’un gemisine, Pearl Harbor’da hastane
olarak kullanılan geminin Türkiye’deki
hikâyesine ve Tük uçağını inşa ederek
Kurtuluş savaşında boy gösteren Vecihi
Hürkuş’a kadar bir çok hikayesiyle
dinleyicilerini unutamayacakları mesajlar
verdi.
SUNAY AKIN: “BİR ÜLKENİN
EGEMENLİĞİ, O ÜLKENİN
ÇOCUKLARININ HAYALLERİNDEDİR”
“Millet olmanın zenginliği hisse senetlerinde
değil, hissi senetlerdedir. Bu gerçeğin
ışığında baktığımızda, diğer ulusal
bayramlarımızda olduğu gibi 23 Nisan
konusunda da büyük bir yoksullaşma ve
değer kaybı içinde olduğumuz görülüyor.
23 Nisan’ın “Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı” olduğunu unutmamalıyız. Anlamı
şudur, bir ülkenin egemenliği, o ülkenin
çocuklarının hayallerindedir.
“Sunay Akın, 1962 yılında, evlerini raflara dizili
tabaklara benzettiği, yokuş aşağı koştuğu
sokaklarının sonunda bir Karadeniz martısıyla
çarpıştığı Trabzon’da doğdu. İlkokulu 4. sınıfa
kadar bu kentte okudu. Okulun bahçesini
sınıftan, derslerden, kara tahtadan daha çok
sevdi. Çünkü, Trabzon’un en büyük düz
alanlarından biri, teneffüslerde rahatça
koşabildiği okulun bahçesiydi. İlk şiirini okuma
ve yazmayı öğrendiği birinci sınıfın yaz
tatilinde, evlerinin elbise dolabındaki boş bir
askıya yazar. Şiirin sonunda askıya “üşümüyor
musun?” diye sorar.
Sunay Akın, edebi çalışmalarından,
araştırmalarından oluşturduğu tek kişili sahne
oyunuyla da 2000 yılından beri tiyatro
severlerin karşısındadır. Bir saate bin kitabı
sığdırdığı, izleyiciyi güldüren, hüzünlendiren
10
GAMA BÜLTEN • 77
Bağımsızlığımız, çocuklarımızın hayallerine
verdiğimiz değer ölçüsünde garanti
altındadır ya da kaybedilmek üzeredir.
Elimde olsa, meclise seçilen milletvekillerini
kayıt ederken, vesikalık fotoğraflarının
yanında bir de çocukluk fotoğraflarını
getirmelerini şart koşarım. Çünkü hangi
düşüncede olurlarsa olsunlar, bilmeliler ki,
kendilerini var eden, yetiştiren, meclisin
kapısından içeri girme hakkını veren
Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bir orkestrada tek
bir enstrüman olmaz. Üflemeli, vurmalı,
yaylı çalgılar olacaktır elbette… Cumhuriyet
devriminin çok sesli müziğe önem vermesi,
düşünce özgürlüğünün sanat diliyle
topluma kazandırılma çabasıdır. Millet
Meclisi’nde ayrı ayrı düşünceler olacaktır
elbette... Bu düşünceleri temsil edenler,
çocukluklarındaki gibi bir arada oynama
mutluluğunu unutmamalı, o günlerin ışığı
altında yürümelidirler. Sorun şurada ki,
meclise gönderilen insanlar arasında nota
bilenlerin sayısı az. Çoğu, bir iki şarkıyı
ezberden çalmayı biliyorlar, hepsi o kadar.
Bu yüzden de, senfoni orkestralarındaki
uyum yerini büyük bir ses kirliliğine
bırakıyor.
ve aydınlatan gösterisini yurtiçi ve yurtdışında
yüzlerce kez sahneler. Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Müjdat Gezen
Tiyatro Okulu’nda dersler veren Sunay Akın,
“Ve şaire… Ve şaire…” adlı radyo programı ve
“Mahya Işıkları”, “Yaşamdan dakikalar”, adlı
televizyon programlarını hazırlayıp sunmuştur.
‘Sunay Akın’la Hayat Deyince’ adlı Tv
programı SkyTürk360 kanalında her
Cumartesi izleyenleri ile buluşmaya devam
etmektedir.
23 Nisan 2005 tarihinde, ailesine ait tarihi
konakta İstanbul Oyuncak Müzesi’ni kuran
Sunay Akın, aydınlanmayı şu sözüyle anlatır:
“Bilim ve sanat bir kuşun iki kanatı gibidir. Bu
iki kanatı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür
olurlar. Kullanamayanlar ise tavuğa dönüşür.
Tavuk toplumlar önlerine atılan yemleri
gagalarken, arkadan yumurtaları alınır!”
HABERw
“DEMOKRASİ, O ÜLKEDEKİ
MÜZELERİN SAYISI VE
KORİDORLARININ UZUNLUĞUYLA
DOĞRU ORANTILI BİR DEĞERDİR”
Ne yazık ki çocuklarımız, çocuğun ve
çocukluğun küçümsendiği bir ülkede
yaşıyorlar. Büyükler bir gün içerisinde
birbirini aşağılamak için şu tanımları ne de
çok kullanırlar: “Çocukluk yapma”, “Büyü
artık”, “Çocuk gibi ağlama”, “Senin o
dediğin çocuk oyuncağı”... Çocukluk
dönemini, o mükemmel dünyayı ve
değerlerini bu kadar çok aşağılayan bir
ülkenin neye benzeyeceğini televizyon
haberlerini izleyerek görebilirsiniz! Bir
ülkede çocuk ve kadın aşağılanıyor, bu tür
söylemlerle değersizleştiriliyorsa, hiç kimse
o ülkede aydınlanmadan, ilerlemeden,
kalkınmadan söz edemez. İstanbul
Oyuncak Müzesi’ni, Antalya Oyuncak
Müzesi ve Gaziantep Oyuncak Müzesi’ni
de kurmamdaki amaç, oradan yayılan ışıkla
bu karanlığı aydınlatmak isteğidir. Bu ışık
kaynakları, yani oyuncak ve çocuk müzeleri
ülkemde daha da artmalı. Çünkü
demokrasi, o ülkedeki müzelerin sayısı ve
koridorlarının uzunluğuyla doğru orantılı bir
değerdir. Benim çocuklara verilecek
mesajım yok. Onların anne ve babalarına
söyleyecek çok sözüm var! Evde ya da
sokakta sizi bir çocuğun gördüğünü ve
dinlediğini sakın ama sakın unutmayın.
Sizler için bardakta bir çalkantı olan
tartışmalar onların dünyasında fırtınalar
kopartır. Çocuk psikiyatrisinin büyük hocası
Atalay Yörükoğlu ne güzel söylemiş: “Bu
yaşıma kadar Türkiye’nin her yerinden
anne ve babalar bana çocuklarını getirdi.
Ben, o çocuklarla oyun odasında arkadaş
oldum ve sadece oynadım. Anne ve
babalarını tedavi edip geri gönderdim!” Son
sözüm şu olsun: Bir ülkenin geleceği o
ülkedeki politikacıların vaatlerinde değil,
çocuklarının hayallerindedir!?
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
11
s ÖZEL DOSYA
13 Mayıs 2014'te
Soma'daki bir kömür madeninde
meydana gelen elim kazada
kaybettiğimiz Soma'lı hemşehrilerimizi
saygıyla anıyoruz.
Soma'nın GAMA'daki,
GAMA'nın da Soma'daki yeri
çok farklıdır. 1976 yılında
yapımına başlanan ve 15 yıl
süren Soma-B Termik
Santralı, lojman binaları,
kimyasal su arıtma ve atıksu
arıtma tesisleri, Sevişler
Barajı, Yırca Kül Barajı, Deniş
Kömür Nakil Bandı gibi
projelerin yapımı sırasında
oluşan dostluklar hala
akıllardadır.
12
GAMA BÜLTEN • 77
GAMA Holding'in 45. yıl Anı
Kitabı'nda yer alan, 1970’li
yılların zorluğunu, Yönetim
Kurulu Onursal Başkanımız
Erol Üçer'in değerli anlatımı
ile hem hafızalarımızı
tazelemek hem de yeni
çalışma arkadaşlarımıza
aktarmak amacıyla yeniden
paylaşıyoruz.
1970’ler Türkiye’si; meydanların dolup
taştığı, eylemlerin doruğa ulaştığı
yıllardı. İşçi eylemlerinden öğrenci
olaylarına, grevlerden boykotlara kadar
olaysız tek bir günün bile geçmediği o
yıllarda GAMA, bir yandan teknoloji
ağırlıklı mühendislik çalışmalarını
başarıyla sürdürüyor, diğer yandan bir
çok kurumun aksine, işçileriyle sıcak
ilişkiler kurarak, onların problemlerini
işçiden yana tavır alan yöntemlerle
çözüyordu.
EROL ÜÇER:
“1970’lerde İzmit’te Sabancı Holding’e
ait Lassa Lastik Fabrikası’nı
yapıyorduk. O bölge işçilerin yoğun,
sendikaların çok aktif olduğu bir
bölgeydi ve sendikalar işverenle
anlaşmakta çok zorlanıyorlardı. Ve bu
sıkıntı devam ederken biz de Lassa
Fabrikası’nı zamanında ve en iyi
şekilde yapmaya çalışıyorduk.
Teknolojik bir olaydı. İlk defa
ülkemizde bu kadar büyük açıklıklı
işleri prefabrike olarak, ön germeli
beton olarak yapıyorduk. Bu bizim için
çok önemli bir aşamaydı.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
13
s ÖZEL DOSYA
İşçilerimiz, onlarla kurduğumuz iyi
ilişkiler dolayısıyla bizim sorunlarımızı
minumuma indiriyorlardı. Bir 1 Mayıs
günü kıymetli şantiye şefimiz, rahmetli
Selçuk Babaç ‘Biz 1 Mayıs’ta öğlene
kadar çalışacağız, öğleden sonra da
işçilerimize kuzulu, ayranlı, tatlılı bir
yemek vereceğiz.’ dedi. İlk başta çok
endişe etmiştim. Çünkü o gün
İstanbul’dan, İzmit’ten Ankara’ya
doğru işçilerin yürüyüşleri vardı.
Ortalık çok karışıktı. Ama her şeye
rağmen program uygulandı, öğlene
kadar işçiler çalıştı öğleden sonra da
fevkalade bir dostluk, arkadaşlık
içerisinde yemekler yendikten sonra
Selçuk Babaç omuzlar üstünde
şantiyenin içerisinde dolaştırıldı. Bu
tabi bizim için çok değerli bir anıdır.
İşverenlerin işçilerle olan doğru, akılcı
yaklaşımları ve beraberliği, bir çok
meselenin çözümünde çok önemli rol
oynar. Bu bizim için de bir şiar
olmuştur. Biz işçilerimizle mümkün
olduğu kadar iyi ilişkiler içerisinde
olmaya gayret ederiz. Bunu da
zannediyorum bugüne gelmemizle
kanıtladık.”
1976 yılına gelindiğinde; hem GAMA
hem de Türkiye için çok önemli bir
projeye başlandı: Soma Termik
Santralı...
Üstelik bu işe o günlerde kimsenin iş
yapmaya cesaret bile edemediği bir
komünist ülke firması olan Çekoslovak
Skoda ile konsorsiyum ortağı olarak
giriliyordu.
Soma Termik Santralı işinde
Çekoslovak Skoda firması, tesisin
yapımı için gerekli bütün teçhizatı,
14
GAMA BÜLTEN • 77
ithal edilecek malzemeyi sağlayacak,
mühendislik işlerini yapacak, diğer
tüm detay mühendislik, inşaat işlerini
ve montajı da GAMA
gerçekleştirecekti.
EROL ÜÇER:
“Soma Termik Santralı bizim için
önemli bir iş oldu. O dönemde
Türkiye’de bir kaç linyit santralının
yapılması gündeme gelmişti. 1970’li
yıllarda Türkiye’nin kaynakları kısıtlı
olduğundan iş, kredi ile yapılacaktı.
Bir taraftan anarşi, yokluk, sıkıntı;
diğer taraftan beklenti ve enerji
ihtiyacı, o zamanın hükümeti projenin
kredili olarak dış kaynaklı firmalarla
yapılmasını gündeme getirdi. Biz de
Soma Termik Santralı’nın yapım işini
Çekoslovak Skoda firmasıyla
kurduğumuz konsorsiyumla aldık.”
Proje üç aşamadan oluşuyordu:
1. Aşama:
2x165 MW gücündeki 1 ve 2 numaralı
ünitelerin yapımı.
(Soma Termik Santralı Lojman
binalarının ve 1,2,3 ve 4. üniteler için
Kimyasal Su Arıtma ve Atıksu Arıtma
Tesislerinin yapımı dahil)
2. Aşama:
2x165 MW gücündeki 3 ve 4 numaralı
ünitelerin yapımı.
(Sevişler Barajı, Soma Termik Santralı
Su İsale Hattı ve Pompa İstasyonu, Yırca
Kül Barajı, Deniş Kömür Nakil Bandı,
Ayıtlı Kül Barajı ve Hidrolik Kül Nakil
Sistemi yapımı dahil)
3. Aşama:
2x165 MW gücündeki 5 ve 6 numaralı
ünitelerin yapımı.
(Deniş Kömür Nakil Bandı, 5. ve 6.
üniteler için Kimyasal Su Arıtma ve
Atıksu Arıtma Tesisleri yapımı dahil)
Soma Termik Santralı; GAMA’nın
anahtar teslimi bazında üstlendiği ilk
büyük endüstriyel proje olmasının
yanında GAMA Endüstri’nin tanındığı
ilk proje oldu. GAMA, böyle büyük bir
projeye konsorsiyum ortağı ana
müteahhit firma olarak girmekle
Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi.
Ayrıca bu santral için dünyanın en
uzun konveyor hatlarından biri olan
Deniş Kömür Nakil Sistemi yapıldı.
Toplam 3 etapta ve yaklaşık 15 yılda
gerçekleştirilen bu dev proje, GAMA
için büyük bir referans, sonraki
yıllarda şirketin değişik mevkilerinde
görev yapacak idari ve teknik personel
için de adeta bir okul oldu. Ayrıca
Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarla
çalkalandığı bir dönemde Soma Termik
Santralı işi, GAMA’ya her açıdan da
büyük tecrübe kazandırdı.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
15
s ÖZEL DOSYA
Soma ve Arz Güvenliği
Süreyya Yücel Özden
Soma’daki elim olay nedeniyle basın yayın
organlarında çok değişik görüş ve
düşünceler yer aldı. Olay hakkında
duyurulan her bir haber toplumumuzu
derinden üzdü. Ülke olarak yas tuttuk,
gönüllerimizdeki matem uzun süre devam
edecek.
Bu konu, enerji sektörümüzün durumu
açısından da özel bir değerlendirmeye veya
irdelenmeye değer ölçüde önem
taşımaktadır. Biz, bu sayfalarda, defalarca,
ülkemizin enerjide arz güvenliği gibi bir
sorunu olduğunu dile getirmeye çalıştık. Arz
güvenliğinin ne anlama geldiğine bakacak
olursak, enerjinin, sürdürülebilir nitelikte,
yeter miktarda ve uygun fiyatta halkımızın
kullanımına sunulmasıdır diyebiliriz. Bazı
uluslararası kuruluşlarca, bu tanımlama,
enerjinin her birey için, uygun çevre
koşulları ve ödenebilir fiyatla erişilebilir
olması şeklinde de açıklanmaktadır. Böyle
düşününce, Soma’da neyin yapılmakta
olduğu konusunun özelliği ortaya
çıkmaktadır : Soma’da, bir önemli enerji
kaynağına ulaşmak veya bir değerli birincil
enerji kaynağını, yani kömürü insanlığın
hizmetine sunabilmek için uğraş
verilmektedir. Sadece “uğraş verilmektedir”
denilirse olayı tam anlamıyla tarif etmiş
olmayız, uğraşın çok ötesinde bir deyimle
“can kaybı” ile karşı karşıya kalmakta,
“şehitler” vermekteyiz! Dolayısıyla, kömürün
kullanıma arz edilebilmesi için gerekli
güven ortamı, ne o kömürü çıkarmaya
çalışanlar ve ne de o kömürü tüketecek
olanlar için oluşturulmuş değildir. Bu durum,
enerji sektörümüzün arz güvenliği
sorununun bir örneği olarak kabul
edilmelidir. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanımızın, facianın haberini alır almaz,
derhal olay yerine koşması ve günlerce
orada kurtarma işlemleri boyunca hazır
16
GAMA BÜLTEN • 77
bulunması, konunun enerji sektörüyle
doğrudan ilgili olduğunun resmî kanıtıdır.
Uygarlığın temeli enerjidir derken, bu
uygarlığa insanlarımızı öldürerek mi
ulaşacağız diye, dikkat ve duyarlılıkla
düşünmemiz gerekiyor. Bu facianın ortaya
çıkmasında neyin sebep olduğu ile kimin
veya hangi makamın suçlu olduğunun
araştırılması yetkililerce yapılacaktır. Ancak,
suçlu bulunsa dahi şehit olanlar
dönmeyecek, geride kalan ailelerin acıları
bir ömür boyu devam edecek. O halde,
böyle elim bir olayla tekrar karşılaşma
olasılığını yok etmek veya hiç olmazsa da
en aza indirmek için ne yapılması
gerektiğine bakmak lazım. Bu konuda
toplumsal davranışlarımızı mercek altına
almamız, yaşam kültürümüzü gözden
geçirmemiz faydalı olacaktır. Çocukluk
dönemlerimizden başlamak üzere,
yaşamımızın her aşamasında, güvenlik
kavramının önemini, kişisel ve toplumsal
kültürümüzün içine, sağlam bir şekilde
yerleştirmeliyiz. Ne yazık ki, halen, böyle
bir yaşam kültürümüz veya eğitim
sistemimizde böyle bir konuya ağırlık veren
derslerimiz yok... Sadece enerji veya
madencilik sektörümüze değil, trafikte taşıt
kullanımımıza, şantiyelarimizde,
tersanelerimizde, fabrikalarımızda
çalışanlarımızın durum ve davranışlarına
bakmak, böylesine bir güvenlik kültüründen
yoksun olduğumuzu gösterecektir.
Şunu belirtmek yanlış olmayacaktır :
Toplumsal kültürümüzü ve davranışlarımızı
çağımızın güvenlik anlayışına uygun bir
şekilde değiştirmediğimiz sürece,
kazalardan, hatta, facialardan kurtulamayız,
sosyal ve ekonomik faaliyetlerimizde
verimlilik sağlayamayız.
Enerji Dergisi, Haziran 2014
TAMAMLANAN PROJELERw
DISI Mudawarra - Amman
Su İletim Projesi
Su verilmesinin ardından, İşveren ile
yapılan görüşmeler neticesinde 8 Mayıs
2014 tarihinde projenin operatör SUEZ
firmasına devri için anlaşma imzalanmıştır.
Ürdün’ün başkenti Amman’ın su
ihtiyacını karşılamak üzere, 7
Temmuz 2009 tarihinde DIWACO
ve GAMA Güç Sistemleri arasında
imzalanan sözleşme ile hayata
geçirilen DISI Mudawarra-Amman
Su İletim Sistemi Projesinde tüm
aktivitelerek tamamlanarak
operasyon sürecine geçilmiştir.
Proje kapsamında toplamda yaklaşık
6.000.000 m3 kazı yapılmış, 175.000 m3
beton dökülmüş, 400 km çelik boru ve
67 km duktil döşenmiş ve 33.000 m kuyu
sondajı yapılmıştır.
27 Ocak 2014 tarihi itibarı ile Performans
Testi başarıyla sonuçlandırılarak Amman
şehrine proje şartları doğrultusunda yıllık
107 milyon m3 kapasite ile ticari olarak su
verilmeye devam edilmektedir.
Projenin en yoğun döneminde 5.500
personelin çalıştığı projede, Mayıs 2014 yılı
sonu itibarı ile, toplamda 33,63 milyon;
kayıp günlü kaza olmaksızın 6,2 milyon
adam-saat’e ulaşılmıştır.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
17
sDEVAM EDEN PROJELER
Hatay - Erzin
870 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Santralı
18
GAMA BÜLTEN • 77
GE-GAMA konsorsiyumu olarak üstlenilen
870 MWe Doğal Gaz Kombine Çevrim
Enerji Santralı anahtar teslim projesi; çoklu
şaft düzeninde iki gaz türbini ve jeneratörü
(2 x GE 209FB MS Standard Plant + 2 x
GE330H GT generator), iki atık ısı kazanı,
bir buhar türbini ve jeneratöründen
(1 Skoda MTD60 ST+ 1 x GE330H ST
generator) oluşmakta olup, soğutma sistemi
denizden alınan suyun kullanıldığı mekanik
çekişli ıslak soğutma kulesi ile
sağlanmaktadır. Bu proje ile üretilecek
elektrik ulusal iletim şebekesine
aktarılacaktır. Santralın 2014 Eylül ayı
içinde işverene teslim edilmesi
planlanmaktadır.
Projenin 30 Haziran 2014 itibarı ile
ilerlemesi aşağıdaki gibidir:
Genel proje ilerlemesi
%
99,0
Mühendislik ilerlemesi
% 100,0
Satın alma ilerlemesi
% 100,0
Genel inşaat-montaj ilerlemesi
%
99,8
Devreye alma ilerlemesi
%
90,1
Mühendislik işleri tamamlanmış olup,
çalışmalar saha revizyonları ve inşaat,
montaj ve devreye alma kalemlerindeki
ilerlemeye bağlı olarak “as-built” çizimlerin
hazırlanması ile devam etmektedir.
Tüm ana ve yardımcı ekipmanlar ve
malzemeler için satın alma sözleşmeleri
imzalanmıştır. Satın almalar montaj ve
devreye alma kalemleri gereği ortaya çıkan
ek malzeme ihtiyaçları ve revizyonları
doğrultusunda devam etmektedir. Satın
alınan ek malzemelerin sahaya sevkiyatları
devam etmektedir.
Sahada bazı platformların montajı, saha içi
yolların yapımı ve eksik işler listesindeki
kalemlerin dışında tüm inşaat işleri
tamamlanmış durumdadır. Saha içi yolların
asfalt işleri ve çevre düzenleme işlerine
başlanmıştır.
Devreye alma işlerinde sona yaklaşılmıştır.
Gaz türbini jenaratörünün senkronizasyonu
tamamlanmış, buhar türbinine buhar
alınmış, buhar türbini jenaratörünün
senkronizasyonu tamamlanmış ve santral
tam yüke çıkmıştır. Devreye alma işleri
performans ve güvenilirlik testleri ile devam
edecektir.
Proje yönetim ekibi olarak projenin devri
için gereken hazırlıklar ve yerel otorite
izinleri için çalışmalar devam etmiştir.
Dönem içinde santralin geçici kabulü Enerji
Bakanlığı tarafından yapılmış, her üç ünite
için ticari üretim başlamıştır.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
19
sDEVAM EDEN PROJELER
Libya - Al-Khalij
4x350 MW Enerji Santralı Projesi
Libya’daki iç savaş nedeniyle Şubat
2011’de durdurulmak zorunda kalınan ve
Kasım 2012’de tekrar şantiye imalatları
başlayan Al Khalij projesinde, Haziran ayı
içerisinde doğrudan Türk vatandaşlarına
karşı yapılan açık tehdit sonrasında,
T.C. Trablus Büyükelçiliği’nin de uyarıları
sonucu 24 Haziran günü toplam
420 personelimiz, ikinci kere Mücbir
Sebep ilan edilerek Libya’dan acil bir
şekilde tahliye edilmiştir.
20
GAMA BÜLTEN • 77
Öte yandan, gerek tahliyemiz ardından yapılan
açıklamalar gerekse şantiye bölgesinde alınan ilave
güvenlik önlemleri sonucu Temmuz ayının 2.
haftasından başlayarak, tahliye edilen ekiplerin
Libya’ya geri dönmeye başlamaları
planlanmaktadır.
Bu olumsuz gelişmelere ve şartlara rağmen, şantiye
imalatlarında %92, genel olarak da %96’nın
üzerinde ilerlemeye ulaşılmıştır. Bu aşamadan
sonra ağırlıklı olarak tamamlama işleri ve proje
kapsamındaki diğer ana müteahhitlerin işlerini
tamamlamalarına paralel olarak, önceden
yapılamayan imalatlar ile tesis yolları, yağmur suyu
toplama kanalları, genel topraklama ile aydınlatma
sistemleri ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır.
4 Ünite’nin birden tamamlanıp devreye alınması için
Ağustos 2015 tarihi hedeflenmektedir.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
21
sDEVAM EDEN PROJELER
Kaluga Çelik Döküm ve Haddehane Kompleksi
22
GAMA BÜLTEN • 77
Rusya - Kaluga Çelik Döküm ve
Haddehane Kompleksi Projesi
Haziran 2014’te Rusya’nın
St. Petersburg kentinde
düzenlenen “En İyi Ekolojik
Fabrika” yarışmasında
GAMA tarafından yapımı
tamamlanmış olan “NLMK-Kaluga
Çelik Ergitme Döküm ve
Haddehane Kompleksi”
1.’lik ödülüne layık görülmüştür.
İşveren “NLMK-Kaluga”nın Moskova
yakınında, Kaluga Bölgesinin Obninsk
şehrine 15 km mesafede, bir “Greenfield”
projesi olarak gerçekleştirilen “Kaluga Çelik
Ergitme Döküm ve Haddehane Kompleksi”
Haziran 2014 sonu itibarıyla %100 fiziksel
ilerleme seviyesine ulaşmıştır. Tesis yıllık
2 milyon ton hurda demir işleme ve
1.5 milyon ton eriyik ve 1 milyon ton da
inşaat demiri, köşebent ve profil gibi sıcak
haddelenmiş mamul üretme kapasitesine
sahiptir. Ağustos 2013 itibariyle tesis
normal üretim çalışma koşullarında
üretimine devam etmektedir.
Mart - Haziran 2014 döneminde üretim ve
destek binalarında İşveren tarafından tespit
edilen eksiklerin tamamlanmasına devam
edilmiş ve Haziran 2014 sonu itibarıyla
eksikler tamamlanmıştır.
Söz konusu eksiklikler genellikle destek
ünitelerindeki İşveren temini malzeme
noksanlıklarından kaynaklanan eksiklerdir.
Bunun yanında İşveren temini proje
malzemelerinden artanların fiziksel ve
doküman olarak İşveren’e teslimine de
devam edilmiştir.
Haziran 2014 sonu itibarıyla, ünite ve
binalara ait paket dokümanların İşveren
tarafından kabulü %100 oranında
tamamlanmıştır. Teslim edilmiş olan
dokümanlar Rusya Devleti kontrol mercileri
(Rosteknadzor) tarafından da kontrol
edilmiş ve herhangi bir eksiklik tespit
edilmeden kabul belgeleri alınmıştır.
İşgücü ve şantiye binaları demobilizasyonu,
yapılan planlama çerçevesinde devam
etmektedir. Dönem sonu itibarıyla, kamp ve
ofis binalarının %95’i sökülüp paketlenerek
Moskova ambara nakledilmiştir.
Haziran 2014 itibarıyla şantiyemizde
tamamlama faaliyetlerinde, 1 HVAC,
1 elektrik işleri, 1 yemek ve 1 güvenlik
olmak üzere toplam 4 taşeron firma faaliyet
göstermektedir.
İş gücü olarak dönem sonu itibarıyla
şantiyemizde 14 Türk (12 GAMA,
2 Taşeron) ve 56 yerel (39 GAMA,
17 Taşeron) olmak üzere toplam
70 personel çalışmaktadır.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
23
sDEVAM EDEN PROJELER
Khabat Termik Elektrik
Santralı Ünite 1&2 Projesi
POSCO E&C ve GAMA Güç
Sistemleri arasında, 3 Ocak 2013
tarihinde imzalanan Khabat Termik
Elektrik Santralı Ünite 1 & 2
Sözleşmesi için 30 Eylül 2013
tarihinde İşe Başlama
Notifikasyonu (NTP) verilmiştir.
6 Mayıs 2014 tarihinde tüm proje
sahası yer teslimi tamamlanmıştır.
Bölgede yaşanan güvenlik problemlerinin
son günlerde artış göstermesi, herkes gibi
bizim de kaygılarımızı arttırmış olsa da,
Khabat projemizin yer aldığı Kuzey Irak
bölgesinde herhangi bir güvenlik tehditi
olmamıştır.
Ancak, acil durumlar için acil tahliye
planları hazırlanmıştır. Gelişmeler yakından
takip edilmektedir.
Projede;
1. aşama zemin tesviye işleri
tamamlanmıştır. Bina ve ekipman temelleri
taşeronu mobilize olmuş ve iş programına
uygun olarak çalışmalara başlamıştır. 1. ve
2. kazan, türbin binası ve FGD temelleri
başlamıştır. Güvenlik kuleleri inşaatı ve
duvar imalatı ve montajı devam etmektedir.
Üç etapta planlanan mobilizasyon işlerinin
tamamı bitirilmiştir. GAMA kamp binaları
teslim alınmış ve kullanılmaya başlanmıştır.
Projenin 30 Haziran 2014 itibarı ile ilerlemesi
aşağıdaki gibidir:
Genel proje ilerlemesi
% 11,50
Mühendislik ilerlemesi
% 31,70
Satın alma ilerlemesi
% 16,30
Genel inşaat - montaj ilerlemesi
%
5,40
Devreye alma ilerlemesi
%
0,00
Siparişi tamamlanan ekipmanlar;
• Ana Trafo (GSU),
• Kül Atma Tesisi (Ash Handling System),
• Soğutma Kulesi,
• 132kV Şalt Sahası,
• Yapısal Çelik ve kaplama,
• Ankraj,
• Alaşımlı Borular,
• Kamp İçme Suyu Arıtma Sistemi,
• 560 kVA Dizel Jeneratör, (mobilizasyon ve
saha kullanımı için)
• Generator Circuit Breakers,
• IPB.
24
GAMA BÜLTEN • 77
• Su Arıtma Tesisi (WTP)
Aşağıdaki taşeron paketleri tamamlanmış
ve sözleşme imzalanmıştır;
• Fuel Oil Pompaları,
• Sahada Monte Edilecek Tank Paketi,
• Soğutma Suyu Pompaları, (Circulating
Water Pumps),
• 2. Etap Temel İşleri,
Siparişi devam eden ekipmanlar;
• By-pass Vanaları,
• Sağlık Hizmetleri İşleri,
• Yemek ve Temizlik İşleri,
• GRP Boruları,
• Kimyasal Dozlama Ünitesi,
• Buhar Isı Değiştiricisi, (Steam Converter
System)
• Atölye İmalatı Tanklar,
• Fuel Oil Isı Değiştiricileri,
• Türbin Binası Vinçleri,
• Yardımcı Trafo (Unit Auxiliary
Transformer)
Aşağıdaki taşeron paketleri firmalara
gönderilmiştir. Firmalar ile görüşmeler
devam etmektedir;
• Yapısal Çelik ve Kaplama Montaj İşleri,
• Anahtar Teslim Baca Yapımı İşi,
• HVAC Tasarım İşleri.
• MV Switchgear
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
25
sDEVAM EDEN PROJELER
Boufarik 750 MW Basit Çevrim
Elektrik Santralı Projesi
GAMA Güç Sistemleri doğal gaz ve
sıvı yakıt ile çalışacak toplam
kapasitesi 704,129 MW olan ve
3 adet GE 9 FA.03 gaz türbiniyle ve
3 adet 324 H model Jeneratörle
işletmeye alınacak Cezayir-Boufarik
Basit Çevrim Güç Santralinin yapım
işleri Cezayir Elektrik Üretim
Şirketi’nin (Sonelgaz) Ağustos
2013’te fast-track bir proje olacağı
ilan edilen ihale sürecinde ve
karşılıklı görüşmeleri neticesinde
20 Ekim 2013 tarihinde
imzalanmıştır.
GAMA Güç Sistemleri tarafından projenin
tasarım, mühendislik, ekipman ve malzeme
satın alma, yapım işleri, saha montaj,
kurulum, test ve devreye alma işleri,
santralde çalışacak personelin eğitimi ve
santralı işletmeye başlatma işleri yapılacaktır.
Endüstriyel devreye almanın sözleşmesel
tamamlanma tarihi proje başlangıç tarihinden
10 ay sonra 20 Ağustos 2014 ve projenin
tamamlanma tarihi proje başlangıç tarihinden
itibaren 14 ay sonra 20 Aralık 2014’tür.
26
GAMA BÜLTEN • 77
Ancak zeminle ilgili farklılıklar ve zemin
iyileştirme gereksinimi projenin planlanan
tamamlanma tarihinde gecikmeye neden
olacaktır. Bu bağlamda müşteriden sözleşme
gereğince Variation Order göndermesi,
hazırlanan teklif dosyası ile istenmiştir.
Variation Order Request'e cevap henüz
alınamamıştır.
Ayrıca, 220 kv şalt sahası için sözleşmede
belirtilen diskonnektör yerine müşteri
tarafından circuit breaker talep edilmiştir. Bu
hususta hazırlanan teklif dosyası ile istenen
Variation Order Request'e henüz müşteri
tarafından bir cevap verilmemiştir. Bu circuit
breaker talebinin projeye zamansal ve mali
etkisi olacağı müşteriye yazı ile belirtilmiştir.
Bu değişikliklere göre COD tarihi 01.03.2015,
PAC tarihi ise 07.07.2015 olarak
öngörülmektedir.
Sahadaki mobilizasyon işleri %85 oranında
tamamlanmıştır. GAMA ofis binaları,
yemekhane ve yatakhane inşaatları
tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Sahada
devam eden mobilizasyon işleri olarak; zemin
iyileştirme taşeronun ikinci beton santralı
kurma işi devam etmektedir.
İnşaat taşeronun ise; ofis, depo ve atölye
binalarının kurulum çalışmaları devam
etmektedir. Ayrıca GAMA Ofisi bölgesinde alt
yapı çalışmaları ve arazi tesviye işleri devam
etmektedir.
Sondaj kuyusu açma işi olarak; 1. kuyunun
çamur temizlenmesi, dezenfeksiyon, numune
alımı, pompa seçimi gibi işleri
tamamlanmıştır. 2. kuyu delme işine ise 1.
kuyunun performans testine göre devam
edilecektir.
Zemin güçlendirme işleri 2 adet taş kolon rigi
(TR56 ve TR86) ile devam etmektedir. 3. taş
kolon riginin Haziran ayı sonunda kurulum,
test ve kalibrasyon işleri tamamlanarak
çalışması sağlanmıştır. 4. (TR147) ve 5.
riglerin (TR69) ise Temmuz ayı içerisinde
sahada olup, kısa süre içerisinde çalışmaya
katılmaları beklenmektedir.
Bu kapsamda; GT1, GT2 ve GT3 bölgelerinin
drain kolon işleri tamamlanmıştır. GT3
bölgesinde 1048 adet CBI kolonun 379 adeti
tamamlanmıştır. GIS bölgesinde ise 640 adet
CBS kolondan 72 adeti tamamlanmıştır.
İnşaat işleri olarak; GT1, GT2 ve GT3
bölgelerinin kazı ve platform işleri
tamamlanarak zemin iyileştirmeye uygun
hale getirilmiştir. Elektrik Binası ve GIS
bölgesinin platform işleri, Tanklar bölgesinde
ise bitkisel toprak sıyırma işleri devam
etmektedir.
Taşeron sözleşmeleri olarak; şantiye güvenlik
işleri için; 23.05.2014’te SPAS-EURL firması
ile sözleşme imzalanmıştır. Bunun yanında
saha montajlı tank ve baca montaj işleri için,
firmalarla teklif değerlendirme toplantısı
yapılmıştır. Değerlendirme sürecinin ardından
sözleşme imzalanması beklenmektedir.
Centerline montaj taşeron paketi ile ilgili
olarak, short-liste kalan taşeronlarla teklif
değerlendirme toplantıları yapılmıştır.
Firmaların revize teklifleri alınarak Temmuz
ayı içerisinde sözleşme imzalanması
hedeflenmektedir.
BOP mekanik elektrik ve I&C montaj işleri
için işleri için firmalara teklif vermeleri için
gerekli dokümanlar iletilmiştir. Temmuz ayı
içerisinde sözleşme imzalanması
hedeflenmektedir.
Satın alma işleri olarak; ekipman ve malzeme
tedarikçileri ve alt-yükleniciler ile görüşme ve
anlaşmaların yapımına devam edilmektedir.
Bu bağlamda kontrol vanaları, motorlu
vanalar, filtreler, gömülü elemanlar ve yapı
çeliği, orta voltajlı kablo, likit yakıt ısıtma,
dizel jeneratör, UPS-DC, yüksek voltaj iletim
hattı, hava kompresörü ve duvar ve çatı
kaplama anlaşmaları yapılmış, detay
mühendislik işleri ve üretimleri başlatılmıştır.
Hali hazırda su arıtma tesisi, enstrüman,
trafo koruma panoları, yangın pompaları,
kablolar, boru ve yardımcı ekipmanları için
tedarikçi ve alt-yüklenici firmalarla
görüşmelere devam edilmektedir.
Nakliye ve ağır kaldırma işleri olarak; 3 adet
gaz türbünü ve 3 adet jeneratör Mayıs ayı
içerisinde Cezayir limanındaki stok sahasına
indirilmiştir. 464 parça yardımcı ekipmanın
ise ilk önce Cezayir limandaki stok sahasına
indirilmiştir. Bu yardımcı ekipmanların şantiye
sahasındaki stok sahasına sevkiyatı Haziran
ayı içerisinde tamamlanmıştır. Ağır ekipman
kaldırma işi için firmalardan teklif alınmıştır.
Değerlendirme sürecinin ardından
belirlenecek firma ile sözleşme
imzalanacaktır.
20 Haziran 2014 itibarı ile yaklaşık ilerleme
yüzdeleri şöyledir:
Genel
% 28,46
Mühendislik
% 77,61
Satın alma
% 60,17
Yapım işleri
% 3,56
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
27
sDEVAM EDEN PROJELER
840 MW Kırıkkale Doğalgaz
Kombine Çevrim Güç Santralı
Türbin binası çelik yapı tasarım çizimleri,
imalata başlaması için Mayıs ayı içerisinde
çelik imalat firmasına iletilmiştir. Özellikle
elektrik, mekanik, borulama ve vana
malzeme listeleri ve şartnameleri üzerinde
çalışmalar sürdürülmektedir.
3 Aralık 2013 tarihinde başlayan ve
32 aylık süresi olan 840 MW
elektrik üretim kapasitesindeki
Kırıkkale Doğalgaz Kombine
Çevrim Güç Santrali Projesi,
GAMA Güç Sistemleri ve GE
Energy konsorsiyumu tarafından
yürütülmektedir.
Konsorsiyum, projenin tasarım,
mühendislik, ekipman satın alma ve saha
montaj, yapım işleri, elektro mekanik işler,
kurulum, test ve devreye alma işleri ile
santralde çalışacak personelin eğitiminden
sorumludur. GAMA Enerji’nin iştiraki olan
İçanadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş.’nin yatırımı olarak
gerçekleştirilen projenin 2016 yılı Ağustos
ayında tamamlanması planlanmaktadır.
Planlamaya uygun olarak devam eden
projenin 30 Haziran 2014 itibarıyla
ilerlemesi aşağıdaki gibidir:
Genel proje ilerlemesi
% 15,60
Mühendislik ilerlemesi
% 44,60
Satın alma ilerlemesi
%
5
Genel inşaat - montaj ilerlemesi
%
1,50
İspanyol mühendislik firması, IDOM
tarafından tasarım çalışmaları yürütülen
projede, ana bina ve ana ekipmanlar için
temel tasarımları büyük oranda
tamamlanarak, sahaya aktarılmaya
başlanmıştır.
28
GAMA BÜLTEN • 77
Haziran ayı başında müşterinin de
katılımıyla HAZOP çalışmaları
gerçekleştirilmiş olup, atık ısı kazanı
(HRSG) ve GE kapsamındaki gaz
ekipmanları için temmuz ayı başında
benzer bir çalışmanın yapılması
planlanmıştır.
Proje kapsamında bugüne kadar Alstom ile
jeneratör yükseltici trafoları temini, SPIG ile
hava soğutmalı kondenser ile fanlı
soğutucu temin ve montajı, 380 kV yüksek
gerilim şalt sahası temin ve montajı,
yapısal çelik imalat ve montajı, türbin binası
tavan vinçlerinin temin ve montajı, jeneratör
devre kesicilerin temini, izole faz barları
temin ve montajı ve besi suyu besleme
pompaları temini için anlaşılmıştır. Ayrıca,
inşaat işleri taşeron sözleşmesi Haziran ayı
içerisinde imzalanmıştır.
Saha başlangıç aktiviteleri olan
mobilizasyon ve kazı çalışmaları büyük
oranda tamamlanmış olup, taş duvar
imalatının önümüzdeki ay tamamlanması
planlanmaktadır. Türbin binası, HRSG,
buhar ve gaz türbin temel kazıları Haziran
ayı içerisinde başlamıştır. İnşaat ve yüksek
gerilim şalt sahası taşeronlarının Temmuz
ayı içerisinde saha faaliyetlerine
başlamaları planlanmaktadır.
Projenin merkez ekibinde Haziran sonu
itibarıyla 16 kişi çalışmaktadır. Sahadaki
faaliyetler ise 27 kişilik GAMA ve 35 kişilik
taşeron ekibi tarafından yürütülmektedir.
DEVAM EDEN PROJELERw
Eurostar 890 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Elektrik Santralı
Kırklareli’nin Erikleryurdu Köyü mevkiinde, GEGAMA Konsorsiyumu tarafından yapımı
gerçekleştirilecek elektrik santralı
tamamlandığında, yılda yaklaşık 7.250 GWsaat
elektrik üreteceği öngörülmektedir.
MetCap Enerji Yatırımlarına ait Verbena Enerji
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anahtar teslimi
bazında 6 Mayıs 2011’de imzalanan sözleşme
kapsamında, beklenen işe başlama talimatı
(NTP) henüz gerçekleşmemiştir.
İşveren, proje sahasının teslimini
gerçekleştirememiştir. Kısmi mobilizasyon ile
yürütülen dar kapsamlı kazı ve test kazıkları
yapımı ve kazık testleri sonrasında, NTP
tarihinin ötelenmesi nedeni ile sahadaki inşaat
işleri durdurulmuştur. Proje kapsamında
yürütülen inşaat, mekanik, elektrik ve
enstrüman tasarım çalışmalarına, Eylül ayı
sonu itibarıyla kümülatif %45 oranında
mühendislik ilerlemesi kaydedilmiş ve
sonrasında, işe başlama kararının
ötelenmesine bağlı olarak, mühendislik işlerine
de ara verilmiştir.
İmalat süreci uzun süre gerektiren, hava
soğutmalı yoğuşturucu, yükseltici trafolar ve
alaşımlı boruların satınalma çalışmalarında,
tedarikçilerle görüşmelerde, sipariş öncesi son
aşamaya gelinmiştir. İnşaat işleri taşeron
adayları ile görüşmeler, proje başlama
tarihindeki belirsizliğe bağlı olarak, bekleme
sürecine girmiştir.
İşverenin talebi doğrultusunda, ETKB nezdinde
proje ön onayı için gerekli olan dökümanlar
hazırlanıp işverene sunulmuştur.
İşveren Metcap firmasının proje finansmanı ile
ilgili temasta olduğu yatırımcı firma Gazprom ile
yaptığı teknik ve ticari son tur görüşmeler
tamamlanmıştır. Yeni yatırımcı adayı Gazprom
tarafından talep edilen belli konulardaki
iyileştirmeye yönelik mutabakatımız İşverene
bildirilmiştir. İşveren ile yeni yatırımcı arasındaki
ticari görüşmelerin sonucuna göre hareket
edilecektir.
Dervish 510 MW Güneş
ve Rüzgar Enerjisi Entegre
Kombine Çevrim Elektrik Santralı
GAMA Güç Sistemleri - GE Konsorsiyumu
tarafından, Karaman’ın Hüyükburun Köyü
mevkiinde yapımı gerçekleştirilecek olan enerji
santraIı tamamlandığında, güneş jeneratörleri
tarafından üretilen buharın kombine çevrim su buhar devresine entegre olarak çalışacağı
dünyadaki ilk tesis olacaktır. Ayrıca tesis iç
tüketimini karşılayacak kapasitede tasarlanan
rüzgar türbinleri ileriki safhalarda tesisin orta
gerilim şebekesine bağlanacaktır.
MetCap Enerji Yatırımlarına ait Komet Enerji
A.Ş.’ye anahtar teslimi bazında taahhüt edilen
projenin enerji üretim lisansı EPDK tarafından
1.080 MW’a yükseltilmiştir. Buna paralel olarak
Konsorsiyum, mevcut anlaşmada 1-1-1 olarak
yer alan kapsamının 2-2-1 olarak genişletilerek,
güneş enerjisi hariç 920 MW’a yükseltilmesi
için teklif sunmuştur, teklif üzerinde İşveren ile
görüşmeler devam etmektedir. İnşaat ruhsatı
kapsam artışı nedeniyle revize edilmiştir.
Mevcut anlaşma kapsamından ayrı olarak ele
alınan solar buhar üretim tesisi için
Konsorsiyum tarafından teklif hazırlama
çalışmaları devam etmektedir. Anlaşma
sağlandığı takdirde kapsam artışı ile takvim
değişikliğinin mevcut sözleşmeye bir zeyilname
ile eklenmesi düşünülmektedir. Sözleşmeye
göre 31 Mart 2012 tarihinde verilmesi gereken
limitli işe başlama talimatı (LNTP), kapsam
değişikliği görüşmelerine bağlı olarak
ötelenmektedir.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
29
sGAMA T‹CARET ve TUR‹ZM A.fi.’den HABERLER
Beton Ankara 2014 Fuarı
Türkiye resmi distribütörlüğünü
yürüttüğümüz dünyanın en büyük beton
ekipmanları üreticisi Zoomlion firmasının
Türkiye pazarı için özel olarak tasarlayıp
ürettiği, sabit beton pompalarının kamyona
monte edilmiş bir versiyonu olan CITY
PUMP “Şehir Pompasını” ve dünya
pazarları için ürettiği 4 akslı şasi üzerinde,
uzun bom yapılı, 6 bölümlü, 56X-6RZ
model 56 metre Kamyon Üstü Beton
Pompasını fuarda sergilemiştir.
GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., 1719 Nisan 2014 tarihleri arasında
Ankara Ticaret Odası
Congresium’da düzenlenen 6.
Hazır Beton, Çimento, Agrega,
İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları
Fuarı BETON ANKARA 2014’e
katılmıştır.
30
GAMA BÜLTEN • 77
GAMA Ticaret, 2013 Yılı sonundan
başlayarak F3 jenerasyonu kamyon üstü
beton pompalarını Türkiye Pazarı’na
sunmaya devam etmekte olup Türkiye’deki
en uzun bom’lu pompa olan 56X-6RZ
kamyon üstü beton pompasını 3 ayrı
müşterisine (Kumcular Beton, Albayrak
Hazır Beton ve Selni İnşaat Firmaları)
teslim etmiştir.
Özgün stand tasarımıyla fuara katılımını
gerçekleştiren GAMA Ticaret, fuarda, yeni
ve yüksek teknolojiye sahip beton
ekipmanlarını sergileyerek sektördeki
konumunu daha da güçlendirmiştir. Başta
GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ergil Ersü ve GAMA Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Engin İnanç olmak üzere bir
çok değerli GAMA mensubu, GAMA Ticaret
ve Turizm A.Ş. standını ziyaret etmişlerdir.
GAMA Ticaret iş makineleri birimi
19-20 Haziran 2014 tarihleri
arasında 2 günlük “müşteri günleri”
organizasyonu düzenlemiştir.
Ankara’nın seçkin semtlerinden
Ümitköy-Çayyolu mevkiinde
Koz İnşaat’a ait “Horizon Life”
şantiyesinde bulunan 2 adet
Zoomlion marka TC6016A-8 model
8 tonluk kule vinçlerimizi tanıtmak
üzere tertip edilen “müşteri günleri”
organizasyonuna çok sayıda
müşterimiz ilgi göstermiştir.
Beton, agrega, çimento ve inşaat
makineleri alanında sektörün tüm
temsilcilerini bir araya getiren BETON fuarı,
tüm hedef kitle müşteriler için de geniş bir
yelpazede ürün karşılaştırmalarına olanak
sağlamaktadır.
Türkiye resmi distribütörlüğünü
yürüttüğümüz Zoomlion firmasının dünya
rekoru kıran modellerinin tanıtımı stand
alanında yapılmıştır. Dünyanın en büyük
beton pompası olan ve Guinness Rekorlar
Kitabına girmeyi önce 80 metre ve en son
101 metre kamyona monte beton
pompasıyla girmeyi başaran Zoomlion
firmasının bu modelleri fuarda görseller ve
video sunumlarıyla tüm ziyaretçilere
gösterilmiştir.
Fuarda yoğun ilgi gösterilen GAMA Ticaret
ve Turizm A.Ş. standında, aynı zamanda
önemli miktarda satış bağlantıları
yapılmıştır.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
31
sD‹⁄ER
Çocuğunuza Mühendislik Değil
Çobanlık Yapın!
Dr. Russell A. Barkley
Dergimizin geçen sayısında Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğunu (DEHB) teorik
olarak anlatmıştım.
DEHB’de kalıtsallığın payı çok fazladır.
Erkeklerde hareketli kadınlarda hareketsiz tip
ön plandadır. Bu nedenle DEHB’de erkekler
daha şanslıdır. Çünkü; Çok hareketli oldukları
için herkesin dikkatini çeker. Alt komşu
zıplama sesinden rahatsız olur. Otobüste
terbiye almamış çocuk muamelesine uğrar.
Dokunarak öğrendiği için markette her şeyi
eline alma ihtiyacı hissetmesinden market
sahibi ve anababa rahatsız olur. Tüm bu ve
buna benzer nedenlerden dolayı çocuk ve
anababa hep uyarıldıkları için çoğu anababa
istemeye istemeye çocuğunu bir psikiyatri
uzmanına götürür. Bu sayede çocuğunda
DEHB varsa tedavisine daha erken başlanılır.
Başta benlik saygısındaki düşme olmak
üzere ortaya çıkacak sorunlar önce önlenir.
Eğer DEHB yoksa DEHB belirtilerine neden
olan davranışlarının nedeni bulunarak
ortadan kaldırılır.
Yukarıdaki uyarılmalar hangi hareketlerin
sonrasında gelir?
Çocuk sınıfta kalemini açmak istediği zaman
çöp tenekesine giderek açmaya başlar. Firen
mekanizması çalışmadığı için öğretmeninden
izin alması gerektiğini düşünemez. Konuşkan
olduğu için derste etrafıyla konuşur.
Öğretmeni konuşurken, gözüne bakmadığı
için öğretmeni dinlemediğini düşünür ve
rahatsız olur.
Alt komşu rahatsızlığına örnek ise; Bir aile
otele gidiyor. Gecenin bir saatinde odayı
boşaltmaları isteniyor. Ana-baba yandaki
odalar ile alt odanın şikayet ettiğini çocuğuna
söylediğinde “Yandaki odalara yanlışlıkla
girdim. Alttaki oda niye şikayet etti
anlamadım.” diyor. Biz alt katı boş bir dairede
32
GAMA BÜLTEN • 77
yaşadık. Şikayet 2 alt kattaki komşudan
gelirdi.
Bir anne çocuğunun her şeyi ellediğini
söylediğinde “Dokunarak öğrendiği için
yapıyor.” sözüme “Pirinç bile ele alınır mı?”
demişti.
Bayanlarda da hareketsiz dikkat eksikliği ön
planda olduğu için sorununu anlamak çok zor
olmaktadır. Öğretmeni 40 kişilik sınıfta 39
kişiye öğretiyorum, 1 kişi öğrenmiyor olarak
düşünür. Ana-baba sık sık hayale dalıyor, her
halde aşık diye algılıyor. Okuyamazsa
evlendiririz diye düşünüyor. Okuyamayınca
kocaya bağlı bir kadın oluyor. Zaten DEHB
tanı kriterleri kadınları tam olarak
kapsamıyor. Nisan ayındaki psikiyatri
kongresinde Dr. Russell A. Barkley gelen bir
soruya “DEHB kriterleri karşılamıyorsa bile
şüpheleniyorsanız DEHB tanısı koyun.
Kadınlar DEHB semptomlarını daha şiddetli
yaşıyorlar” demişti.
Toplum olarak çocuk büyütme eğitimi
almadığımız için çocuk büyütmeyi bilmeyiz.
Analar el yordamıyla çocukları için bir şeyler
yapmaya çalışırlar. Çocuk büyütmeyi
bilmeyen baba çocuğunda bir sorun
olabileceği söylendiğinde daha zor bir
çocukla karşı karşıya kalmamak için
reddetme yolunu seçer. Bu yemek yapmayı
bilmeyen anneye babanın ziyafet vereceğiz
dediğinde annenin “ Ne gerek var.
Paramızda yok. Ben bir çorba sen bir salata
yaparsın. Pide yaptırırız. Yanında bir de
ayran. Daha ne?” demesine benzer.
Anabalar alttaki cümleleri çok sık kullanırlar.
1. “Benim çocuğum herkesten daha dikkatli.
Tüm arabaların markasını bir parçasından
bilir.” Başarısız olan çocuk bir konuda
başarılı olduğunu göstermek ister. Ben seri,
hızlı ve o zamanki düşünceme göre de güzel
İki farklı beyin. Sağdaki DEHB sorununa sahip bir bireyi beyni. Soldaki bir sorunu olmayan
bireyin beyni. Kırmızı bölgeler beyinin uyarılan kısımları. Soldaki beyin uyurken yada uykuya
geçerken sağdaki beyin haline geliyor. Yani tedavi olmayan DEHB sersem hali ile yaşamını
sürdürmeye çalışıyor. DEHB’de kullanılan ilaçlar beyni UYUŞTURMAZ. UYARIR. Doping
etkisi yaptığı için sporcuların kullanması yasaktır.
araba kullanırdım. Hangi arabaya binsem
herkes arabayı benim kullanmamı isterdi.
Yolda tüm araçları geçerdim. Geçtiğim tüm
araçların arabamın plakasını ezberlediklerini
düşünürdüm.
televizyonda bir Fransız filmi izleyebiliyor
mu? A’dan sonra Z gelince tuşa basılacak
can sıkıcı bilgisayar oyununu sonunda
ödülde olsa da oynayabiliyormunun göz
önüne alınması gerekir.
2. “Üç sene önce gittiğimiz yerdeki kızın
kırmızı ayakkabısını hatırlar.” Dikkat eksikliği
kırmızı ayakkabıdaki örnek gibi ayrıntıya
takılıp bütünü görememektir. Çocukluğumda
İznik’i gezmeye gitmiştik. İznik’den aklımda
kalan tek şey bir çocuğun gömleğini iliklerken
alt düğmesini üstteki deliğe geçirmesidir.
İznik’in gölü, tarihi ve doğal güzelliğini
hatırlamıyorum.
Çok hızlı, seri ve güzel araba kullandığımı
söyledim. Niye böyle araba kullandığımı
DEHB’nu öğrenmeye başladığımda anladım.
Dikkatimi toplayabilmek için hızlı araba
kullanıyormuşum. Tıpkı çocukların aksiyon
film izlemeleri gibi. Yavaş araba
kullandığımda kaza yapma riskim daha fazla.
Peki hızlı araba kullandığımda bir kaza
yaparsam suçlu kim olursa olsun benim
sonum hiç de iyi olmazdı. Trafikte çok
ölümden dönmemim nedeni buymuş. Yani
DEHB sorununa sahip tedavi edilmeyenleri
trafikte hiç de iyi şeyler beklemiyor. Bilimsel
veriler de öyle diyor. O nedenle 18 yaşında
ehliyet alması için girişimde bulunma sözü
verdiğim oğluma bu durumu bilimsel veriler
3. “Bilgisayar ya da TV’nin karşısında
saatlerce vakit geçirir.” Bu ve buna benzer
tanımlar doğrudur. Bu bireyde dikkat
eksikliğinin olmadığı anlamına gelmez.
Dikkat Eksikliği can sıkıcı işte dikkatinin
yeterli uzunlukta olmamasıdır. Çocuk
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
33
sD‹⁄ER
ile anlattım. Şu anda yaşı 31 ve ehliyeti yok.
Bir de çevrenizde “Ben alkol aldığımda daha
güzel araba kullanıyorum.” diyenleri
görürsünüz. Bende öğle diyordum. Nedeni
DEHB’da alkolün ilaç yerine geçmesiymiş.
Tedavi edilmeyen DEHB’li birey hızlı araba
ve alkol. Sonuç en iyimser tahminle sakat bir
DEHB’li olarak yaşamaya devam etmek.
Ayrıca DEHB sorununa sahip bireylerin
yürütücü işlevlerinin %30 geriden geldiğini
düşünürsek. 18 Yaşında ehliyet alan DEHB’li
bireyin yürütücü işlevlerdeki yaşı 13 bile
değil. Peki Yürütücü işlevler Nedir?
Yürütücü işlevler belirli bir amaca ulaşmak
için izlememiz gereken yolların bütünüdür.
Organizasyon, planlama, göreve başlama,
çalışan(aktif) bellek, zamanı kullanma, dikkati
sürdürme, esneklik, duygu kontrolü, tepkiyi
dizginleme ve hedefe yönelme bölümlerinden
oluşur. Barkley “Çocuğunuza mühendislik
değil çobanlık yapın!” derken ne yapmamızı
istediğini çobanlık görevi üzerinden
yukarıdaki sıraya göre anlatacağım. Çoban
sürüyü otlatarak geri getirmek için organize
olarak hangi işi hangi sıraya göre
yapacağına karar verir. Sabah biraz daha
uyuyayım demeden yola koyulur. Yol
boyunca ne yapacağını hep hatırlar. Neye ne
kadar zaman ayıracağını planladığı için
zamanında o işleri yapar. Her an kurt
çıkabileceğini bildiği için hep dikkatlidir.
Köprü yıkıldığı için karşıdaki otlağa
gidemeyince başka bir otlağa yönelir. Benim
yerim çobanlık mı duygusunu kontrol eder.
Dağılan koyunun kendisine çok zaman
kaybettirdiği için dürtülerinin yapmasını
istediği koyunu döğme fiilini engeller Dağılan
sürüsünü hedefe yönlendirir. Artık güven
içinde evindedir. Hedefi çocuğunuzla birlikte
belirleyin ve ona çobanlık yapın.
DEHB sorunun. sahip çocuklarımıza örneğin
“Ali ile arkadaşlık yapma.” deriz. Ali’nin
anababası da çocuğumuzla arkadaşlık
yapmamasını söyler. Farklı sınıflarda olsalar
da öğretmenleri uyarsa da teneffüste birlikte
oynarken görürüz. Benim çocuğum küçük
34
GAMA BÜLTEN • 77
çocuklarla daha iyi anlaşıyor söylemi altında
yürütücü işlevlerin önemli rolü vardır. Sadece
çocuklar değil diğer bireylerde birbirini
bulurlar. İzmir’den bir kongreden geliyordum.
Turgutlu da kaza olduğu için yol kapalıydı.
İndim baktım. Arkamda Manisa plakalı aracın
sürücüsü “İşin acelemi abi.” dedi. Daha 500
km’nin üzerinde yol gidecektim. “Acele”
dedim. Beni İzmir istikametine döndürdü. Köy
yollarına girdik. Kazanın önüne çıkardı. Güle
güle işareti yaptı. Kendi kendime “Canlarım
yine beni buldu.” dedim. DEHB’de
yardımseverlik çok fazladır. Bundan dolayı da
çok kullanılırız. Salihli’de 34 plakalı bir araç
beni hızla geçti. Hemen peşine takıldım. Tüm
radar yerlerini biliyordu. Sayesinde Uşak’a
tahminimden15 dakika önce girdik.
Hayatımın 15 dakikasını yolda geçirmememi
sağlamıştı. Afyon’a girdiğimizde “Keşke
durmasa.” diyordum. Kırmızı yanan ışıkta
sağ şerit de durdu. Camı açtı. Eli ile çay
içelim mi işareti yaptı. Birlikte çay içerken
sohbet ediyorduk. Afyon’da çevre illeri de
kapsayan bir firmanın bölge müdürüydü.
Aceleciymiş. İzmir’den eğitimden geliyormuş.
En güzel yolculuğunu yapmış. Çünkü beni
radarlardan korudu. Çocuğunu hiperaktif mi
diye doktara götürmüş. “Kalıtsal” dedim.
Çocuğu cep telefonuyla çok konuştuğu için
baba telefonu elinden alıyor ve saklıyor.
Yemek pişirmek için fırını yaktığında fırının
içine sakladığı telefon patlıyor. Doktor’a “Yetti
artık. Bunu tedavi et.” diye oğlunu götürüyor.
H.Nezih Çıngır
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve
Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı
www.hiperaktivite.org.tr
hiperaktivite-wr.net
facebook
0312 425 7 425
05335901790
D‹⁄ERw
ISG Eğitimi Olmadan
Şantiyeye Girilmez.
İş sağlığı ve güvenliği alanında
gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi
verebilir misiniz?
GAMA’nın iş sağlığı ve iş güvenliği
konusundaki eğitimleri, çalışılan ülkenin
yasal gereksinimleri ve GAMA olarak 50 yılı
aşkın süreden bu yana uluslararası
ortamda edindiği uygulamalar gözönünde
bulundurularak organize edilir.
İş güvenliği alanında eğitim verecek olan
personelin yetkinliği GAMA için birinci
öncelikli konudur. İş güvenliği alanında
tecrübeli, çalışanları tanıyan, inşaat
sektöründe deneyimli ve eğiticilerin eğitimi
veya formasyon eğitimi almış olan kişilerin
iş güvenliği eğitmeni olarak işe alınmasına
önem verilir. Bundan sonraki aşamada,
GAMA prosedürleri ve çalışılan ülkenin
yasal mevzuatı çerçevesinde mevcut eğitim
materyalleri ülke ve/veya projeye özgü hale
getirilir.
Yurt içi projeleri eğitimleri, mevzuat
gereksinimleri ve GAMA iş sağlığı ve iş
güvenliği ve çevre yönetim sistemi
prosedürlerini de karşılayacak şekilde,
aşağıda belirtilen 3 ana başlık üzerine inşa
edilmiştir.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
35
sD‹⁄ER
1. Genel Konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve
sorumlukları,
c) İş yeri temizliği ve düzeni,
d) İş kazası ve meslek hastalıklarından
doğan hukuki sonuçlar.
2. Sağlık Konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma presipleri ve
korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psiko sosyal risk
etmenleri,
d) İlk yardım.
3. Teknik Konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk
etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve
yangından korunma,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Ekranlı araçlarla çalışma,
f) Elektrik tehlikeleri ve önlemleri,
g) Sağlık ve güvenlik işaretleri
h) Kişisel koruyucu donanımı kullanımı,
i) İş sağlığı ve iş güvenliği genel
kuralları ve güvenlik kültürü,
j) Acil durumlar (tahliye ve kurtarma),
k) Yapılan işe özgü hazırlanan risk
değerlendirmesine dayalı iş güvenliği
eğitimleri.
36
GAMA BÜLTEN • 77
Öncelikle, projeye başlanırken sahada
çalışacak olan tüm personel için
yapacakları iş ve meslek gruplarına göre
almaları gereken eğitimleri içeren bir
çizelge (Eğitim Matrisi) oluşturulur, kimlerin
hangi eğitimleri almalarına ihtiyaç olduğu
belirlenir. Sahaya yeni gelen personel,
şirket sahibi bile olsa, iş güvenliği
oryantasyon eğitimi almadan, sahaya
giremez.
GAMA, ulusal yasal mevzuat çerçevesinde
alt yüklenicilerde çalışan personelin
eğitimleri konusunda sorumlu olduğunun
bilincinde olarak, yukarıda belirtilen
eğitimlerin alt yüklenicilere verilmesini de
organize eder. Ayrıca, eğitim sonunda bir
değerlendirme testi uygulayarak
çalışanların eğitim sonucunda ulaştıkları
bilgi düzeyleri ölçülür. Bu sınavda 70
puanın altında not alanlar için eğitim
geçersiz sayılır ve tekrar edilir.
Bu eğitimlerin yanı sıra “tool-box talk”
denilen iş öncesi eğitimler de mevcuttur. İş
öncesi eğitimleri, GAMA tarafından
belirlenerek, bir takvim çerçevesinde tüm
çalışanlara ve alt yüklenicilere bildirilir. Bu
eğitimlerin sabah iş başlamadan verilmesi
sağlanır ve eğitimler kayıt altına alınır.
Bünyenizde çalıştırdığınız iş güvenliği
uzmanları sayısını aktarabilir misiniz?
Projelerde çalışan iş güvenliği uzmanlarının
sayıları, yapılan işin niteliğine, taşıdığı
tehlike ve risk sınıflarına uygun olarak
belirlenir. Genel olarak çalışan her 50
personele karşılık bir iş güvenliği uzmanı
istihdam edilir. Alt yükleniciler ile çalışıldığı
durumlarda, alt yüklenicilerin denetlenmesi
için GAMA tarafından üst düzey niteliklere
sahip ve uluslararası tecrübesi olan iş
güvenliği uzmanları istihdam edilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarınıza
ilişkin firmanızın politikaları nelerdir?
GAMA iş sağlığı ve iş güvenliğini işinin
ayrılmaz bir parçası olarak görür. Gerek
çalışılan ülke yasaları, gerekse uluslararası
standartlardan en üst seviyede olanını
seçerek çalışanların sağlık ve güvenlik
şartlarını en üst düzeyde tutar.
törenlerle ödüllendirir. İş sağlığı ve iş
güvenliği kurallarını ihlal eden çalışanlarına
ise proje disiplin prosedürüne uygun olarak
ceza uygular.
Projelere başlarken iş sağlığı ve iş
güvenliği ile ilgili hedefler koyarak, bu
hedefler ile proje üst yönetimi ve
çalışanların performansları ölçülür. Ayrıca
yayınlanan ve uygulanan plan ve
prosedürlerin sahalarda uygulamalarını
ölçmek amacıyla, proje iş sağlığı ve iş
güvenliği ekibi, alt yükleniciler de dahil
olmak üzere, tüm çalışanları denetler,
eksiklikleri giderilmek üzere rapor haline
getirerek proje üst yönetimine ve Kurumsal
HSE Müdürü'ne yayınlar.
Yapılacak işin niteliğine göre iş izni
başvurusu hazırlanır. Yapılacak iş ile ilgili
işe başlamadan önce, iş yapılırken ve iş
sonrası alınması gereken temel iş sağlığı
ve iş güvenliği önlemleri belirlenir. Sahada
bu önlemler yerine getirildikten sonra iş izni
verilir ve çalışmaya başlanır.
Ayrıca, projeler de Kurumsal HSE Müdürü
tarafından 3 aylık periyodlarla proje
sürecince oluşturulan plan ve prosedürlere
uygunluk anlamında denetlenir. Denetim
sonuçları Genel Müdür’e rapor edilir.
İyi uygulama örneği teşkil edecek bir
projeniz var ise okuyucularımız için
paylaşabilir misiniz?
Ödül ve Ceza
GAMA iş sağlığı ve iş güvenliği performansı
yüksek olan çalışanlarını (alt yükleniciler de
dahil olmak üzere) aylık olarak yapılan
İş izni sistemi
Yöntem Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi:
Sahada çalışmaya başlamadan önce
yapılacak iş ile ilgili yöntem bildirimi ve risk
değerlendirmesi hazırlanır. Alt yüklenici ile
çalışılması durumunda firmalardan konu
çalışmalar istenir. Çalışmalar GAMA
tarafından incelenip, onaylandıktan sonra
çalışmalara başlatılır.
Son Dakika Risk Değerlendirmesi:
Çalışma alanında yapılacak iş ile ilgili risk
ve tehlikeler “STARRT” kart denilen bir form
üzerinde tanımlanır. Tüm çalışanlar
tanımlanan risk ve tehlikelere karşı
alacakları önlemleri konuşurlar ve
doldurdukları STARRT kart formunu
imzalayarak işin güvenli yapılmasını
taahhüt ederler.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
37
sD‹⁄ER
Bunu biliyor musunuz?
Lütfen not alın!
ZEHİRLENMEKTEN KAÇINABİLİR MİYİZ?
HERHANGİ BİR ÜRÜN ALIRKEN
EN GÜVENİLİR OLANI SEÇİN
KARŞILAŞTIRIN.
• Tehlikesi ve zararı en az olan
ürünü tercih edin.
• Gerekli ise havalandırmaya dikkat
edin, pencereleri açık tutun, gerekli
ise açık havada kullanın.
• Etiketi okuyun.
ZEHİRLENME DURUMUNDA;
• Uyarılara, kaçınmanız gereken
durumlara ve zararlarına dikkat
edin.
Belirti oluşmasını beklemeyin. Hızlı
hareket edin!
• Kapakları güvenli kapanan ürünleri
tercih edin.
• Varsa çocuklara karşı korumalı
kapaklı olanları kullanın.
HER ZAMAN ÜRÜNLERİ GÜVENLİ
KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.
• Kullanmadan önce mutlaka
kullanım direktiflerini okuyun
38
hayvanlarınızı ortamdan
uzaklaştırın.
Zehirlenmeyi düşünmeniz gereken
durumlar;
• Yakınlarda bulunan ağzı açılmış
kutular
• Ağızda bulunan ilaç, pil, bitki
tohumu vb.
• Ağız etrafında kızarıklık, yanık
olması
• Uyarıları mutlaka dikkate alın
• Nefesindeki değişik kokular –ağız
kokusu hariç-
• Çocukları ve hayvanları uzak tutun
• Bulantı, kusma
• Tehlikeli ve zararlı kimyasalları
kullanırken çocuklarınızı ve
• Sersemlik hali veya şuur kaybı
GAMA BÜLTEN • 77
• Nöbetler (kasılmalar)
ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ ARAYIN 114
• Zehir Danışma Merkezini
aramadan hastanızı kusturmayın,
herhangi bir yiyecek ya da içecek
vermeyin.
• Hastaneye giderken mutlaka
zehirlenmeye neden olan maddeyi
ve ambalajını yanınıza almayı
unutmayın.
• Zehir Danışma Merkezinin önerileri
doğrultusunda hareket edin
ACİL ÖNLEMLER
SOLUNUM YOLU İLE
ZEHİRLENMELER
GÖZ TEMASI İLE
ZEHİRLENMELER
• Kişiyi temiz havaya çıkarın
• Gözde bulunan kontakt lens,
gözlük vb. ni çıkarın.
• Kapıları, pencereleri açın
CİLT TEMASI İLE
ZEHİRLENMELER
• Zehirli madde ile bulaşmış tüm
giyecekleri çıkarın
• Etkilenen bölgeyi sabun ve su ile
çok iyi yıkayın. Cilt katlantı
noktalarına dikkat edin.
• Temas eden gözü 10-15 dakika
boyunca ılık su ile yıkayın
• Mümkünse gözünü açıp kapayarak
yıkamasını sağlayın
• Göz kapağını açmak için
zorlamayın
• Bulaşık giyecekleri diğer
giyeceklerden ayrı olarak yıkayın.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
39
sENGLISH SUMMARY
DISI Mudawarra to Amman Water
Conveyance System / Jordan (page 17)
schedule and achieved progress values by end
of June 2014 are as follows:
Dısı Project which provides water to Amman,
capital city of the Jordan, was started after the
signature on 7th of July 2009. Operation phase
has been started after completion of the work.
Overall Progress
The performance test was successfully
completed by providing 107 million m3/yr in
January 2014 and commercial issues for selling
water to Amman has been continued.
After completion of the performance test and
delivery of the water to Amman, negotiations
were completed and the project has been
handed over to operator SUEZ Company.
The works which are not covered under the
terms of the Commercial Operation date are that
the repairing of the well pump and closure of the
NCR and Punch items which are open. The ratio
of the closed NCR and punch’s are 99 and the
remainin activities may finish in December 2014
The 47 wells of the total 55 wells which set the
capacity of the project are under operation. The
repairing activities are ongoing for the remaining
8 damaged pumps.
In total, 6,000,000 m3 excavation, 175,000 m3
concrete pouring, 400km steel pipe and 33,000
m well drilling activities have been completed in
the Project.
In project, total 33,63 million manhour and 6,2
million manhour without lost was achieved until
May 2014.
Erzin 870 MW Natural Gas Combined
Cycle Power Plant Project
Hatay / Turkey (page 18)
GE-GAMA Consortium’s scope of supply for this
EPC project is to build 870 MWe, natural gas
combined cycle power plant based on a multishaft 2+2+1 configuration, comprising two gas
turbines and their generators (2 x GE 209FB MS
Standard Plant + 2 x GE330H GT generator),
two heat recovery system generators, one steam
turbine and its generator (1 Skoda MTD60 ST+ 1
x GE330H ST generator) with the cooling system
provided by mechanical draw wet cooling tower
with sea water make-up. The project, which is
planned to be handed over to client during 2014
September, will be constructed to supply
electricity to the Turkish Grid.
Project is progressing in accordance with time
40
GAMA BÜLTEN • 77
97.80%
Engineering Progress
100.00%
Procurement Progress
100.00%
Construction Progress
99.60%
Commissioning Progress
80.10%
100 % of engineering works have been
completed. Modification and preparation of “Asbuilt” drawing upon progress of construction,
installation and commissioning are in progress.
The contracts of main and auxiliary equipment
and materials have been signed. Procurement of
any outstanding commodity items is in progress
as per necessity of additional materials and
modifications during Test and Commissioning
process. Deliveries of the outstanding main and
auxiliary equipment are in progress.
All the civil works excluding installation of some
miscellaneous platforms, site road works and
closure of punch items have been completed.
Site road and landscaping works have
commenced.
Commissioning works are about to be
completed. Gas turbine generator has been
synchronized, first admission of steam to the
steam turbine has been carried out, steam
turbine has been synchronized and base load
and full condensing mode has been achieved.
Commissioning works will continue performance
and reliability tests.
As project management team, it is focused on to
overcome local permits in order to catch the goal
of provisional acceptance. After Preliminary
Acceptance permit has been obtained from
Ministry of Energy and Natural Resources,
commercial generation has commenced.
Al-Khalij 4x350 MW PP Civil Works /
Libya (page 20)
The Al-Khalij 4X350 MW Power Plant project suspended due to civil war in Libya- resumed by
remobilization of all Contractors since November
2012. However, due to direct threat to Turkish
nationals, GAMA urgently evacuated all the staff
on June 24, 2014 notifying Force Majeure for the
second time. Following the evacuation, based on
the improvements of the site security and
positive statements, GAMA Management
decided to resume the site works after 2.5
weeks.
Khabat Thermal Power Plant Units
1&2 / Iraq (page 24)
In spite of this negative effect and unstable
conditions in Libya, construction progress is over
92% where overall progress of GAMA’s scope
exceeded 96%. All 4 Units will be completed,
commissioned and tested for full operation by
August 2015.
Khabat Thermal Power Plant Units 1& 2 Project
Contract was signed on 03.Januaray.2013 and
Notice to Proceed (NTP) was issued on
30.September.2013. Land obsession problem
was solved for Plant Areas and Site was
handover date was on 21.Agust.2013. Water
Intake & Discharge Areas land obsession
problem was solved on 06.May.2014 and entire
site is handed over to GAMA.
Kaluga Electro Stell Melting Complex
Project / Russia (page 22)
Belonging to NLMK Group “Kaluga Electro Steel
Melting Complex Project” is the construction of a
Greenfield electrosteelmelting and rolling plant
near Obninsk City of Kaluga Oblast which is
closely located to Moscow in Russian
Federation. Handling up to 2 Million ton scrap
iron annually, the complex has capacity to
produce 1.5 million ton liquid iron and 1 million
ton hot rolled products like reinforcing steel bars
and shaped products. From the beginning of
August 2013, the plant is operating in planned
fabrication mode.
NLMK-Kaluga Electro Steel Melting Complex
has been awarded as the best organization for
“Ecology and Ecological Management in Russia”
in the competition held in St. Petersburg.
Elimination of the punch items, which had been
spotted during hot tests and handing over of the
plant’s units, have been carried out during
March-June’14 period. And, all punch items has
been closed by the end of June’14.
The “Documentation Packages”, which is a must
for the handing over of the plant, have been
completely prepared and submitted to Client. As
the result, by ending June 2014, 100% of
“Documentation Packages” have been approved
and accepted by the Client and also by the
Rosthecnadzor.
Demobilization of manpower and temporary
facilities are being carried out according to the
“Demobilization Plan”. As of ending June’14,
%95 of the temporary facility building has been
dismantled, packed and transported to GAMA
Moscow Warehouse.
Currently 4 subcontractors, including catering
and security, are being working at site fort the
punch cleaning and completion Works.
Currently 70 labor, 14 Turks and 56 locals, are
being working at site.
Islamic State of Iraq and the Levant (ISID)
seized Mosul and vicinity on 05.June.2014.
Their attacks continue with a target of seizing
the Iraqi capital Baghdad. In the face of these
developments, concerns about the country
unexpectedly increased. However, In the
Northern region of Iraq, where Khabat project is
located, there is not any security threat.
Meanwhile, evacuation plans were prepared for
emergencies and developments are closely
monitored.
1. Stage levelling works completed. The
subcontractor for building and equipment
foundations mobilized to site and started to
construction works in line with the work
schedule. 1st and 2nd Boiler foundations, turbine
building and FGD building foundations started.
Guard towers and perimeter wall construction is
on-going.
Mobilization Works were planned in three
phases. All phases completed. GAMA camp
buildings and offices are started to be used.
Project progress as of 30 June 2014 is;
Overall progress
% 11,5
Engineering progress
% 31,7
Procurement progress
% 16,3
General construction-erection progress
% 5,4
Commissioning progress
% 0,0
HAZOP Meeting was held in S. Korea between
9-13 June 2014 with the participation of POSCO
E&C, SHIND, GAMA and ENVICON. P&IDs
were updated as per the agreed revisions.
3rd Engineering Review Meeting was held in S.
Korea between 16-17 June 2014 with the
participation of POSCO E&C, SHIND and
GAMA. The meeting was remarkable for the
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
41
sENGLISH SUMMARY
coordination of the Engineering Works and a
remarkable progress is observed after the
meeting. Another meeting will be held for
schedule and work progress in July.
In this report period;
The following Project Material Purchase Order
has been signed;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Generator Step-Up Transformer (GSU)
Ash Handling System
Cooling Tower
132 kV AIS Switchyard
Structural Steel and Cladding
Anchor bolts and embedded steel
Alloy Pipes.
Potable Water Treatment Package (for
mobilization)
560 kVA Diesel Generator, (for mobilization
and construction site)
Generator Circuit Breakers,
IPB.
The following Project Material RFQ package has
been sent to vendors. The negotiations with
vendors are ongoing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Water Treatment Plant (WTP)
Fuel Oil Pumps,
(Circulating Water Pumps),
By-pass Valves,
GRP Pipes,
Chemical Dosing Unit,
Steam Converter System,
Shop Fabricated Tanks,
Fuel Oil Heaters,
Turbine Building Cranes,
Unit Auxiliary Transformer,
MV Switchgear
The following Subcontractor Packages were
completed and the contracts were signed;
•
•
•
•
Field Erected Tanks,
2. Stage Foundation Works,
Medical Services,
Catering and Cleaning Works,
The following Subcontractor Packages were sent
to the Subcontractors and the negotiations are
ongoing:
42
•
Structural Steel & Cladding Erection Works,
•
Turnkey Stack Construction Works,
•
HVAC Design Works.
GAMA BÜLTEN • 77
Boufarik 750 MW Simple Cycle Power
Plant (page 26)
GAMA Power Systems signed a Contract on
20 October 2013 with Algerian Company of
Electricity Generation (Sonelgaz) for Boufarik
Fast Track Simple Cycle Power Plant Project,
with a total capacity of approximately 704,129
MW. The power plant is designed to include 3
no.s of GE 9 FA.03 gas turbine and 3 no.s
Generator model 324H running with Natural Gas
and Fuel oil. GPS will be responsible for the full
and complete execution of the works such as;
the design, the engineering, the procurement of
equipment and materials including long term
spare parts, civil works, construction, installation,
assembly, testing, training and commissioning of
the Power Plant.
Contractual date of industrial commissioning has
been noted as 20 August, 2014, which will take
10 months from the commencement of the
Project, and the execution of the works are
planned to be completed on 20 December, 2014,
which will take 14 months from the
commencement of the Project. However, due to
differences at sub-soil conditions and requirement
of soil improvement, there will be delay on these
contractual completion dates. In this regard,
according to the contractual requirement, and as
an addition to the proposal dossier, a variation
order is expected to be received from the Owner.
An answer to the variation order request haven’t
been received yet.
In addition, for the 220 kV switchyard, a circuit
breaker is requested by the Owner instead of a
disconnector as mentioned in the contract. An
answer for the proposal dossier and variation
order request prepared for this regard haven’t
been received yet from the Owner. A written
letter has been send to the Owner stating that
this circuit breaker request will have a time and
financial impact on the project.
According to these changes, COD date is
estimated for 01.03.2015 and PAC for
07.07.2015.
85% of Site mobilization works have been
completed. GAMA office buildings, dining hall
and dormitory constructions are completed and
available for use. As for Site mobilization
ongoing works, the soil improvement
subcontractor second concrete batch plant works
are ongoing. As for the Civil subcontractor;
office, warehouse and workshop installation
works are ongoing.
In addition, infrastructure and grading works are
ongoing on GAMA’s offices area.
As for the borehole opening works; The 1st pit
mud removal, disinfection, sampling, and such
as pump selection works are completed. The
2nd pit drilling works will be executed according
to the performance test of the 1st pit.
Soil Improvement works; are ongoing with 2
stone columns rigs (TR56 and TR86. The third
(3rd) stone column rig installation, test and
calibration works have been provided by the end
of June. The forth (4th) (TR147) and fifth (5th)
rigs (TR69) will be on site within July and are
expected to participate on works very shortly.
In this context; GT1, GT2 and GT3 areas drain
column works have been completed. A total of
1048 pieces of CBI columns is existing, 379
pieces of them have been completed in the GT3
area and from 640 pieces of CBI columns
existing in the GIS area, 72 of them have been
completed.
As for the civil works; GT1, GT2 and GT3 areas
excavation and platform works have been
completed. The soil improvement became
suitable. Electric Building, GIS and tanks are
topsoil stripping works are ongoing.
As for the subcontracting agreement; For site
security works; an agreement has been signed
on 23.05.2014 with the company SPAS-EURL.
Besides, for field erected tank and stack
installation works, tendering evaluation meetings
were held with companies. After the evaluation
process the contract is expected to be signed.
Regarding the centerline installation package,
proposal evaluation meetings have been held
with the remaining subcontractors in the shortlist. Revised proposals have been issued from
the companies for the signature of the contract
which is expected to be in July.
For BOP mechanical, electrical and I & C works
tendering necessary documents have been
issued to the companies. The contract is
expecting to be signed within July.
As for the Procurement; Negotiations and
agreements works are ongoing with the
equipment and material suppliers and
subcontractors. In this regard, control valves,
motorized valves, filters, embedded parts and
structural steel, medium voltage cables, liquid
fuel heating, diesel generators, UPS-DC, highvoltage transmission line, air compressor and
wall and roof cladding agreements have been
made, detailed engineering and production has
been started.
Negotiations are still ongoing with the suppliers
and subcontractor of water treatment plant,
instrument, transformer protection panels, fire
pumps, cables, piping and auxiliary equipment.
As for the Heavy Lifting and Transportation
Works; 3 Gas Turbine and 3 Generator have
been unloaded in May to the storage area in the
port of Algiers. 464 auxiliary equipment’s have
been unloaded first to the storage are of the
Algerian port. These auxiliary equipment’s have
been delivered to the site storage area in June.
Tendering process have been finalized with the
companies for heavy equipment lifting. After the
evaluation process, the signature of the contract
will be made with the selected company.
The progress as of June 20, 2014 are as follows;
General
% 28,46
Engineering
% 77,61
Procurement
% 60,17
Construction Works
% 3,56
840 MW İç Anadolu Combined Cycle
Power Plant (page 28)
GAMA Power System and GE Energy
Consortium undertakes 840 MW Kırıkkale
Combined Cycle Power Plant Project, which is
started on 3 Dec 2013 and have 32 months
project duration.
Consortium is responsible from the basic and
detail design, equipment supply, installation at
site, civil works, electro-mechanical works,
erection, testing, commissioning and training of
the personnel to work at Plant. The project,
being realized for “İç Anadolu Doğalgaz Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş.” from GAMA own portfolio,
is planned to be completed on August 2016.
Proceeding in accordance with the schedule, the
physical progress of the project by the end of
June is as follows:
General Project Progress
% 15.6
Engineering Progress
% 44.6
Procurement Progress
% 32.5
Construction Progress
% 1.5
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
43
sENGLISH SUMMARY
Main building and equipment foundation design
drawings are almost finalized by Spanish
engineering company IDOM, and are being
issued to site for construction. In order to initiate
the fabrication process, turbine hall steel
structure drawings are progressively being
submitted to structural steel manufacturer in
May. Studies on especially mechanical,
electrical, piping and valve material lists and
specifications are ongoing.
In early June, with the participation of Client,
HAZOP study is conducted and in early July
similar study will be conducted for HRSG and for
the gas equipment under the responsibility of GE.
Within scope, up to today, contract is signed with
Alstom for step up transformer supply, SPIC for
air cooled condenser and fin fan cooler supply
and installation, Alstom for 380kV HV switchyard
supply and installation, Bülbüloğlu for structural
steel manufacture and erection, Kümsan for
Turbine hall overhead crane supply and
installation, ABB for generator circuit breakers
supply, Elektrobudawa for iso phase bus duct
supply and Torishima for back feed water pump
supply. In addition, civil work subcontractor
agreement is signed with Kalemci Construction
within June.
As being site preparation activities, mobilization
and site levelling works are substantially
completed, stone wall construction work is
expected to be finalized within the following
month. Turbine hall, HRSG, gas turbine and
steam turbine foundation excavation works are
commenced in June. Civil and switchyard works
subcontractors are expected to start site
activities within July.
In the head office there are 16 personnel
working for the project. Site activities are
undertaken by 27 GAMA personnel and 35
subcontractor personnel.
Eurostar 890 MW Natural Gas
Combined Cycle Power Plant,
Kırklareli/Turkey (page 29)
Located in Kırklareli province Erikleryurdu village
district, GE-GAMA Consortium initiated the
construction of the power plant on turnkey basis
for MetCap Energy Investments owned Verbena
Energy Industry and Trade Company. Power
plant, once completed, is expected to produce
44
GAMA BÜLTEN • 77
approximately 7,250 GW hour electricity per
year.
Final commercial and technical meetings have
been implemented between the investor,
Gazprom and the Owner of the project, MetCap
Energy Investments, aimed the closure of project
financing. GE-GPS has informed its concurrence
on improvements of some specific issues
demaded by the new investor candidate,
Gazprom. The project is to be diverted based on
the conclusions of the commercial meetings
between Owner and new lander. It is presumed
that the preliminary results of the meetings shall
be obtained in October, 2013.
Dervish 510 MW Solar and Wind
Integrated Natural Gas Combined
Cycle Power Plant, Karaman / Turkey
(page 29)
Dervish will be the first power plant in the world
where the steam generated by solar field is
integrated into the conventional water and steam
cycle of a combined cycle power plant, when
completed. Dervish project is undertaken by
GAMA - GE Consortium as turnkey basis and
will be built nearby Huyukburun Village of
Karaman City - Turkey. Additional to the solar
integration, a wind farm sized to meet internal
power consumption of the plant shall be built
and integrated into the plant’s medium voltage
system in the future.
Production license of Dervish Plant owned by
Komet Enerji Inc. of MetCap Investments Inc.
has been increased to 1080 MW by Turkish
Energy Market Regulatory Authority.
Consequently, negotiations with Owner is
ongoing on Consortium’s new proposal
extending existing agreement’s 1-1-1
configuration to 2-2-1 and increasing power
output to 920 MW excluding solar generation.
Solar Generation proposal preparation works by
GAMA - GE consortium are ongoing which is
considered under a separate cover.
Existing contract shall be amended with a
supplement covering scope and schedule
changes following the agreement with Owner.
Due to existing negotiations on capacity
increase, limited notice to proceed originally
scheduled for 31st of March 2012 is being
shifted.
w
éÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE
VéÑéVéÑ Ñàáà-åìÑÄVÄêêÄÄååÄN / àéêÑÄNàQ (ÒÚr. 17)
‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È Ó·˙fiÏ r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ:
ê‡ÎËÁ‡ˆËq ÔrÓÂÍÚ‡ «Ñàáà», Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘Â„Ó
‚Ó‰ÓÒ̇·ÊÂÌË ÄÏχ̇ – ÒÚÓÎˈ˚ àÓr‰‡ÌËË,
̇˜‡Î‡Ò¸ ÔÓÒΠÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËq ‰Ó„Ó‚Ór‡ 07 ˲Îq
2009 „Ó‰‡. èÓ Á‡‚Âr¯ÂÌËË r‡·ÓÚ Ì‡˜‡ÎÒq ˝Ú‡Ô
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
èrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ
100%,
íÓ‚‡rÌÓ-χÚÂrˇθÌÓ ӷÂÒÔ˜ÂÌËÂ
100%
èrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËq ÛÒÔ¯ÌÓ
ÓÍÓ̘ÂÌ˚ ‚ qÌ‚‡r 2014 „Ó‰‡ Ò ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÂÏ 107
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ï3/„Ó‰, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔrÓ‰ÓÎÊËÎÓÒ¸
Ó·ÒÛʉÂÌË ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËı ‚ÓÔrÓÒÓ‚ ÔrÓ‰‡ÊË
‚Ó‰˚ ‚ ÄÏχÌ.
èÓ Á‡‚Âr¯ÂÌËË ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë
ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ ‚ ÄÏχÌ, ÔÂr„ӂÓr˚ ·˚ÎË
ÓÍÓ̘ÂÌ˚, Ë ÒÓÒÚÓq·Ҹ ÔÂr‰‡˜‡ Ó·˙ÂÍÚ‡
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ÌÚÛ – ÍÓÏÔ‡ÌËË SUEZ.
VÓÔrÓÒ ÔÓ Ó·˙ÂÏÛ r‡·ÓÚ, Ì ÔÓÍr˚‚‡ÂÏÓÏÛ
ÛÒÎÓ‚ËqÏË Òӄ·¯ÂÌËq Ó ‰‡Ú ‚‚Ó‰‡ ‚
ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛, ‚Íβ˜‡q rÂÏÓÌÚ
ÒÍ‚‡ÊËÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ Ë ÛÒÚr‡ÌÂÌË Á‡Ï˜‡ÌËÈ ÔÓ
‡ÍÚÛ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëq, ÓÒÚ‡ÂÚÒq ÓÚÍr˚Ú˚Ï.
á‡Ï˜‡ÌËq Ë Ì‰ӉÂÎÍË ÛÒÚr‡ÌÂÌ˚ ̇ 99%,
ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒq r‡·ÓÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚
‰Â͇·r 2014 „Ó‰‡.
V ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ì‡ıÓ‰ËÚÒq 47 ÒÍ‚‡ÊËÌ ËÁ
Ëϲ˘ËıÒq 55, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘Ëı ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
ÔrÓÂÍÚ‡. èrÓ‰ÓÎʇ˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ rÂÏÓÌÚÛ
ÓÒÚ‡‚¯ËıÒq ‚ÓÒ¸ÏË ÔÓ‚rÂʉÂÌÌ˚ı ̇ÒÓÒÓ‚.
VÒÂ„Ó ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ: ÁÂÏÎqÌ˚ r‡·ÓÚ˚
– 6 000 000 Ï3, Á‡Î˂͇ ·ÂÚÓ̇ – 175 000 Ï3,
ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰˚ – 400 ÍÏ, ·ÛrÂÌË ÒÍ‚‡ÊËÌ – 33
000 Ï.
èÓ ÒÓÒÚÓqÌ˲ ̇ Ï‡È 2014 „Ó‰‡, Ó·˘ÂÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓ-˜‡ÒÓ‚ ̇ ÔrÓÂÍÚÂ
ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 33,63 ÏÎÌ., Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓ˜‡ÒÓ‚ ·ÂÁ ÔÓÚÂr¸ – 6,2 ÏÎÌ.
èÉì -870 åVÚ ùêáàN NÄ èêàêéÑNéå
ÉÄáE ïÄíÄâ / íìêñàQ (ÒÚr. 18)
é·˙ÂÏ r‡·ÓÚ ÍÓÌÒÓrˆËÛχ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GE» Ë
«GAMA» ‚ ‰‡ÌÌÓÏ EPC-ÔrÓÂÍÚ (ÔÓ ÒıÂÏÂ
«ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌË – χÚÂrˇθÌÓ-ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÂ
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË – ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚Ó») ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚ Ò·q
ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚Ó èÉì-870 åVÚ Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡Á ‚
ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËË 2+2+1,
ÒÓ‚Ï¢‡˛˘ÂÈ ‰‚ „‡ÁÓ‚˚ ÚÛr·ËÌ˚ Ò
„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ÏË (2 ÚËÔÓ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË GE 209FB
MS + 2 ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Éí GE330H), ‰‚‡ ÍÓÚ·ÛÚËÎËÁ‡ÚÓr‡, Ó‰ÌÛ Ô‡rÓ‚Û˛ ÚÛr·ËÌÛ Ò
„ÂÌÂr‡ÚÓrÓÏ (Skoda MTD60 ST + Ô‡rÓ‚ÓÈ
ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr GE330H) Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ
Óı·ʉÂÌËq, Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÏÓ„Ó ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ
„r‡‰ËrÌÂÈ Ì‡ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰Â. èrÓÂÍÚ, Ò‰‡˜‡
ÍÓÚÓrÓ„Ó á‡Í‡Á˜ËÍÛ Á‡Ô·ÌËrÓ‚‡Ì‡ ̇ ‡‚„ÛÒÚ
2014 „Ó‰‡, r‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ ÔÓ‰‡˜Û ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË
‚ ˝ÌÂr„ÓÒËÒÚÂÏÛ íÛrˆËË.
V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „r‡ÙËÍÓÏ r‡ÎËÁ‡ˆËË ÔrÓÂÍÚ‡
ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌ˲ ̇ ÍÓ̈ χrÚ‡ 2014 „Ó‰‡
97,80%
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ
ëÚrÓËÚÂθÌ˚ r‡·ÓÚ˚
99,60%.
èÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ r‡·ÓÚ˚
80,10%
àÌÊÂÌÂrÌ˚ r‡·ÓÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ̇ 100%. à‰ÂÚ
ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Ë ÍÓrrÂÍÚËrӂ͇ ËÒÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ
ÒÚrÓËÚÂθÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı Ë ÔÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ı
r‡·ÓÚ.
èÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ‰Ó„Ó‚Ór˚ ̇ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ ӷÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë Ï‡ÚÂrˇÎ˚.
á‡ÍÛÔ͇ ̉ÓÒÚ‡˛˘Ëı χÚÂrˇÎÓ‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq ÔÓ ÏÂr ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı χÚÂrˇ·ı, Òӄ·ÒÌÓ
ËÁÏÂÌÂÌËqÏ, ‚ÌÂÒÂÌÌ˚Ï ‚ ıӉ Ôrӂ‰ÂÌËq
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÔÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ. à‰ÂÚ
ÔÓÒÚ‡‚͇ ̉ÓÒÚ‡˛˘Â„Ó ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.
é·˘ÂÒÚrÓËÚÂθÌ˚ r‡·ÓÚ˚, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
ÌÂÍÓÚÓr˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ r‡ÁÌÓ„Ó Ì‡Á̇˜ÂÌËq,
‚ÌÛÚrËÁ‡‚Ó‰ÒÍËı ‰ÓrÓ„ Ë ÛÒÚr‡ÌÂÌËq Á‡Ï˜‡ÌËÈ,
Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. N‡˜‡ÎÓÒ¸ ·Î‡„ÓÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó
‚ÌÛÚrËÁ‡‚Ó‰ÒÍËı ‰ÓrÓ„ Ë ÓÁÂÎÂÌÂÌËÂ
ÚÂrrËÚÓrËË.
èÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ r‡·ÓÚ˚ Ôr‡ÍÚ˘ÂÒÍË
ÓÍÓ̘ÂÌ˚. ɇÁÓÚÛr·ËÌÌ˚È „ÂÌÂr‡ÚÓr
ÒËÌırÓÌËÁËrÓ‚‡Ì, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ ÔÂr‚˚È ‚ÔÛÒÍ
Ô‡r‡ ‚ Ô‡rÓ‚Û˛ ÚÛr·ËÌÛ, Ô‡rÓ‚‡q ÚÛr·Ë̇
ÒËÌırÓÌËÁËrÓ‚‡Ì‡, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ ÌÓÏË̇θ̇q
̇„rÛÁ͇ Ë ÔÓÎÌ˚È ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚È rÂÊËÏ.
чΠ‚ ÔrÓ„r‡ÏÏ ÔÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Ë ÓˆÂÌ͇
̇‰ÂÊÌÓÒÚË.
ÉrÛÔÔ‡ ÛÔr‡‚ÎÂÌËq ÔrÓÂÍÚÓÏ Ò‰Â·· ÛÔÓr ̇
ÔÓÎÛ˜ÂÌË r‡Ár¯ÂÌËÈ ‚ r„ËÓ̇θÌ˚ı Ór„‡Ì‡ı
‚·ÒÚË ‰Îq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËq ÔrÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ
Ò‰‡˜Ë-ÔrËfiÏÍË. èÓÒΠÔÓÎÛ˜ÂÌËq r‡Ár¯ÂÌËq
åËÌËÒÚÂrÒÚ‚‡ ˝ÌÂr„ÂÚËÍË Ë ÔrËrÓ‰Ì˚ı
rÂÒÛrÒÓ‚ ̇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËq ÔrÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ
Ò‰‡˜Ë-ÔrËfiÏÍË, ̇˜‡Î‡Ò¸ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒ͇q
„ÂÌÂr‡ˆËq ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË.
ùãEäíêéëíÄNñàQ 4X350 MVÚ V ùãúïÄãàÑJE (ãàVàQ)
éÅôEëíêéàíEãúNõE êÄÅéíõ (ÒÚr. 20)
èrÓÂÍÚ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË 4ı350 åVÚ ‚ ùθï‡ÎˉÊÂ, ÍÓÚÓr˚È ·˚Î ÔrËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ Ò‚qÁË Ò
„r‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÓÈ ‚ ãË‚ËË, ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌ
ÔÓ‚ÚÓrÌÓÈ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÂÈ ‚ÒÂı ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓ‚ ‚
ÌÓq·r 2012 „Ó‰‡. é‰Ì‡ÍÓ 24 ˲Ìq 2014 „Ó‰‡,
‚‚Ë‰Û ÔrqÏÓÈ Û„rÓÁ˚ „r‡Ê‰‡Ì‡Ï íÛrˆËË, ÉÄåÄ ‚
ÒrÓ˜ÌÓÏ ÔÓrq‰Í ˝‚‡ÍÛËrÓ‚‡Î‡ ‚ÂÒ¸ ÔÂrÒÓ̇Î,
‚Ó ‚ÚÓrÓÈ r‡Á ÒÓÒ·‚¯ËÒ¸ ̇ ÙÓrÒ-χÊÓrÌ˚Â
Ó·ÒÚÓqÚÂθÒÚ‚‡. èÓÒΠ˝‚‡ÍÛ‡ˆËË, ÔrËÌËχq ‚Ó
‚ÌËχÌË ÛÎÛ˜¯ÂÌË ͇˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËq
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
45
séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÚrÓËÚÂθÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ë
ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚ Á‡‚ÂrÂÌËq, rÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÄåÄ ÔrËÌqÎÓ r¯ÂÌË ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸
r‡·ÓÚ˚ ̇ ÔÎÓ˘‡‰Í ÔÓ ÔrÓ¯ÂÒÚ‚ËË 2,5 ̉Âθ.
NÂÒÏÓÚrq ̇ ÓÚrˈ‡ÚÂθÌÓ ‚ÎËqÌË Ë
ÌÂÒÚ‡·ËθÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ãË‚ËË, ÒÚrÓËÚÂθÌ˚Â
r‡·ÓÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ̇ 92%, ‡ Ó·˙ÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÉÄåÄ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ Ì‡ 96%. ëÚrÓËÚÂθÒÚ‚Ó,
ÔÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ r‡·ÓÚ˚ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËq ‰Îq
ÔÓÎÌÓ„Ó ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‚ÒÂı ˜ÂÚ˚rÂı
·ÎÓÍÓ‚ ·Û‰ÛÚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Í ‡‚„ÛÒÚÛ 2015 „Ó‰‡.
äÄãìJëäéÉé
ùãEäíêéåEíÄããìêÉàóEëäéÉé
áÄVéÑÄ / êéëëàQ (ÒÚr. 22)
èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚‡ «ä‡ÎÛÊÒÍÓ„Ó
˝ÎÂÍÚrÓÏÂÚ‡ÎÎÛr„˘ÂÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡»,
ËÌˈËËrÓ‚‡ÌÌ˚È „rÛÔÔÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Nãåä,
Ôr‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÁ‚‰ÂÌËÂ Ò ÌÛÎq
˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÎÂÔ·‚ËθÌÓ„Ó Ë ÔrÓ͇ÚÌÓ„Ó
ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó rq‰ÓÏ Ò „.
é·ÌËÌÒÍÓÏ ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ̉‡ÎÂÍÓ ÓÚ „.
åÓÒÍ‚˚ (êÓÒÒËÈÒ͇q î‰Âr‡ˆËq). äÓÏÔÎÂÍÒ
·Û‰ÂÚ ÔÂrÂr‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‰Ó 2 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÓÌ
ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓχ ‚ „Ó‰. åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 1,5 ÏËÎÎËÓ̇ ÚÓÌ ÊˉÍÓÈ ÒÚ‡ÎË Ë 1
ÏËÎÎËÓÌ ÚÓÌ „Órq˜Â͇ڇÌÓ„Ó ÔrÓ͇ڇ (Òڇθ̇q
‡rχÚÛr‡ Ë ÔrÓ͇ÚÌ˚È ÔrÓÙËθ). ë ̇˜‡Î‡
‡‚„ÛÒÚ‡ 2013 „Ó‰‡ Á‡‚Ó‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËrÛÂÚÒq ‚
Á‡Ô·ÌËrÓ‚‡ÌÌÓÏ rÂÊËÏ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
ùÎÂÍÚrÓÏÂÚ‡ÎÎÛr„˘ÂÒÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ Nãåää‡ÎÛ„‡ ÒڇΠ·Ûr‡ÚÓÏ ÍÓÌÍÛrÒ‡ «100 ÎÛ˜¯Ëı
Ór„‡ÌËÁ‡ˆËÈ êÓÒÒËË. ùÍÓÎÓ„Ëq Ë ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ
ÏẨÊÏÂÌÚ», ÔrÓ‚Ó‰ËÏÓ„Ó ‚ r‡Ï͇ı
ÍÓÌÙÂrÂ̈ËË ‚ „. ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂr·Ûr„Â.
V ÔÂrËÓ‰ χrÚ–Ë˛Ì¸ 2014 „Ó‰‡ ÔrÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸
ÛÒÚr‡ÌÂÌË Á‡Ï˜‡ÌËÈ, ‚˚q‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ıÓ‰Â
„Órq˜Ëı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÔÂr‰‡˜Ë Á‡‚Ó‰ÒÍËı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚. N‡ ÍÓ̈ ˲Ìq 2014 „Ó‰‡ ‚ÒÂ
Á‡Ï˜‡ÌËq ÛÒÚr‡ÌÂÌ˚.
é·qÁ‡ÚÂθÌ˚ ԇÍÂÚ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË,
Ôr‰ÛÒÏÓÚrÂÌÌ˚ ‰Îq Ò‰‡˜Ë Á‡‚Ó‰‡,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ Ë ÔÂr‰‡Ì˚
Á‡Í‡Á˜ËÍÛ. èÓ ÒÓÒÚÓqÌ˲ ̇ ÍÓ̈ ˲Ìq 2014
„Ó‰‡ Ô‡ÍÂÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Òӄ·ÒÓ‚‡Ì Ë ÔrËÌqÚ
Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ Ì‡ 100%.
ÑÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËq ÚrÛ‰Ó‚˚ı rÂÒÛrÒÓ‚ Ë ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê
‚rÂÏÂÌÌ˚ı ÒÓÓrÛÊÂÌËÈ ‚‰fiÚÒq ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò „r‡ÙËÍÓÏ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË. N‡ ÍÓ̈ ˲Ìq 2014
„Ó‰‡, ‰ÂÏÓÌÚËrÓ‚‡ÌÓ, ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÓ Ë ‚˚‚ÂÁÂÌÓ Ì‡
ÒÍ·‰ ÉÄåÄ ‚ åÓÒÍ‚Â 95% ‚rÂÏÂÌÌ˚ı
ÒÓÓrÛÊÂÌËÈ.
V ̇ÒÚÓq˘Â ‚rÂÏq ̇ ÔÎÓ˘‡‰Í r‡·ÓÚ‡ÂÚ 4
ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜Ë͇, ‚Íβ˜‡q Ór„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌ˲ ÔËÚ‡ÌËq Ë Óır‡ÌÂ, ‰Îq ÛÒÚr‡ÌÂÌËq
Á‡Ï˜‡ÌËÈ Ë Á‡‚Âr¯ÂÌËq r‡·ÓÚ.
ëÂȘ‡Ò ̇ ÔÎÓ˘‡‰Í ̇ıÓ‰ËÚÒq 70 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ: 14
ÚÛrˆÍËı ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë 56 rÓÒÒËÈÒÍËı
ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚.
46
GAMA BÜLTEN • 77
íEèãéVÄQ ùãEäíêéëíÄNñàà ïÄÅÄÑ
Åãéäà 1 à 2/àêÄä (ÒÚr. 24)
ÑÓ„Ó‚Ór ̇ ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚Ó ÔÂr‚Ó„Ó Ë ‚ÚÓrÓ„Ó
·ÎÓÍÓ‚ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË ï‡·‡‰
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 03 qÌ‚‡rq 2013 „Ó‰‡. 30 ÒÂÌÚq·rq 2013
„Ó‰‡ ‚˚‰‡ÌÓ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó Ì‡˜‡Î r‡·ÓÚ. ä 21
‡‚„ÛÒÚ‡ 2013 „Ó‰‡ r¯‡ÂÚÒq ‚ÓÔrÓÒ
ÁÂÏ΂·‰ÂÌËq ÔÓ Û˜‡ÒÚÍ‡Ï ˝ÌÂr„Ó·ÎÓÍÓ‚,
ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔrÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÂr‰‡˜‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍË.
VÓÔrÓÒ˚ ÁÂÏ΂·‰ÂÌËq ÔÓ Û˜‡ÒÚ͇Ï
‚Ó‰ÓÁ‡·Ór‡ Ë ‚Ó‰ÓÓڂ‰ÂÌËq r‡Ár¯‡˛ÚÒq Í 06
χq 2014 „Ó‰‡ Ë ‚Òq ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ˆÂÎËÍÓÏ
ÔÂr‰‡ÂÚÒq ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÄåÄ.
05 ˲Ìq 2014 „Ó‰‡ Ór„‡ÌËÁ‡ˆËq «àÒ·ÏÒÍÓÂ
„ÓÒÛ‰‡rÒÚ‚Ó àr‡Í‡ Ë ã‚‡ÌÚ‡» (àÉàã) Á‡ı‚‡ÚË·
„. åÓÒÛÎ Ë Â„Ó ÓÍrÂÒÚÌÓÒÚË. ÄÚ‡ÍË ÔrÓ‰ÓÎʇÎËÒ¸
Ò ˆÂθ˛ Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ ÒÚÓÎËˆÛ àr‡Í‡ – „. Ň„‰‡‰. V
Ò‚ÂÚ Û͇Á‡ÌÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ ‚˚rÓÒ·
Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚ¸ Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÚr‡Ì˚. íÂÏ
Ì ÏÂÌÂÂ, ‚ Ò‚ÂrÌÓÈ ˜‡ÒÚË àr‡Í‡, „‰Â
r‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒq íùñ «ïÄÅÄí», Û„rÓÁ˚
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÂÚ. NÂÒÏÓÚrq ̇ ˝ÚÓ,
r‡Ár‡·ÓÚ‡Ì˚ Ô·Ì˚ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËË Ì‡ ÒÎÛ˜‡È
̯ڇÚÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË; ‚‰ÂÚÒq ÔrËÒڇθÌ˚È
ÏÓÌËÚÓrËÌ„ ÔrÓËÒıÓ‰q˘Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ.
1. V˚ÔÓÎÌÂ̇ Ô·ÌËrӂ͇ ÔÎÓ˘‡‰ÍË.
ëÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ ÔÓ ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚Û Ë ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Á‡‚Âr¯ËÎ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆË˛ Ë
ÔrËÒÚÛÔËÎ Í ÒÚrÓËÚÂθÌ˚Ï r‡·ÓÚ‡Ï ÔÓ „r‡ÙËÍÛ.
N‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÁ‚‰ÂÌË ÙÛ̉‡ÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ‰ ÔÂr‚Û˛
Ë ‚ÚÓrÛ˛ ÍÓÚÂθÌÛ˛, χ¯Á‡Î Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ
‰ÂÒÛθÙÛrËÁ‡ˆËË ‰˚ÏÓ‚˚ı „‡ÁÓ‚.
èrÓ‰ÓÎʇÂÚÒq ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚Ó ÒÚÓrÓÊ‚˚ı
‚˚¯ÂÍ Ë ÔÂrËÏÂÚrÓ‚ÓÈ ÒÚÂÌ˚.
åÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ r‡·ÓÚ˚ Ô·ÌËrÓ‚‡ÎÓÒ¸
ÔrÓ‚ÂÒÚË ‚ ÚrË ˝Ú‡Ô‡. VÒ ˝Ú‡Ô˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚.
JËÎ˚Â Ë ÓÙËÒÌ˚ Á‰‡ÌËq ‚‡ıÚÓ‚Ó„Ó „ÓrӉ͇
ÉÄåÄ Ì‡ıÓ‰qÚÒq ‚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË.
V˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌ˲ ̇ 30 ˲Ìq 2014 „Ó‰‡:
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ
11,5%
èrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ
31,7%
íÓ‚‡rÌÓ-χÚÂrˇθÌÓ ӷÂÒÔ˜ÂÌËÂ
16,3%
ëÚrÓËÚÂθÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ r‡·ÓÚ˚
5,4%
èÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ r‡·ÓÚ˚
0,0%
ë 09 ÔÓ 13 ˲Ìq 2014 „Ó‰‡ ‚ ûÊÌÓÈ äÓrÂÂ
ÔrÓ¯ÂÎ rq‰ ‚ÒÚr˜ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ POSCO E&C,
SHIND, GAMA Ë ENVICON ̇ Ôr‰ÏÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë
r‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. ëıÂÏ˚ ÚrÛ·ÌÓÈ Ó·‚qÁÍË Ë
äàè ÓÚÍÓrrÂÍÚËrÓ‚‡Ì˚ Ò Û˜ÂÚÓÏ Òӄ·ÒÓ‚‡ÌÌ˚ı
ËÁÏÂÌÂÌËÈ.
16 Ë 17 ˲Ìq 2014 „Ó‰‡ ‚ ûÊÌÓÈ äÓrÂÂ
ÒÓÒÚÓq·Ҹ ÚrÂÚ¸q ‚ÒÚr˜‡ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÌ˚Ï
‚ÓÔrÓÒ‡Ï Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ POSCO E&C, SHIND Ë
GAMA. é·ÒÛʉÂÌË ËÏÂÎÓ ·Óθ¯Ó Á̇˜ÂÌËÂ
‰Îq ÍÓÓr‰Ë̇ˆËË ÔrÓÂÍÚÌ˚ı r‡·ÓÚ, Ó ˜ÂÏ
҂ˉÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Á̇˜ËÚÂθÌ˚È Ó·˙ÂÏ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËq, Á‡ÙËÍÒËrÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓÒΠ‚ÒÚr˜Ë.
E˘Â Ó‰ÌÓ Òӂ¢‡ÌË Á‡Ô·ÌËrÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ˲θ,
ÍÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Ó·ÒÛʉ‡Ú¸Òq „r‡ÙËÍ Ë ÔrÓˆÂÌÚ
Á‡‚Âr¯ÂÌËq.
V ̇ÒÚÓq˘ÂÏ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ ÔÂrËÓ‰Â:
èÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ‰Ó„Ó‚Ór˚ Ó ÔÓÒÚ‡‚Í ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
χÚÂrˇÎÓ‚:
• ÔÓ‚˚¯‡˛˘ËÈ Úr‡ÌÒÙÓrχÚÓr „ÂÌÂr‡ÚÓr‡;
• ÒËÒÚÂχ ÁÓÎÓÛ‰‡ÎÂÌËq;
• „r‡‰ËrÌq;
• r‡ÒÔr‰ÂÎËÚÂθÌÓ ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó Ò ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ
ËÁÓÎqˆËÂÈ 132 ÍV;
• ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛ͈ËË Ë ÔÓÍr˚ÚËÂ;
• ‡ÌÍÂrÌ˚ ·ÓÎÚ˚ Ë Á‡Í·‰Ì˚ ‰ÂÚ‡ÎË;
• ÚrÛ·˚ ËÁ ΄ËrÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÎË;
• ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔËڸ‚ÓÈ ‚Ó‰˚ (‰Îq
ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË);
• ‰ËÁÂθ-„ÂÌÂr‡ÚÓr 560 ÍVÄ (‰Îq ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË Ë
ÌÛʉ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË);
• ‡‚ÚÓχÚ˚ Á‡˘ËÚ˚ „ÂÌÂr‡ÚÓr‡;
• r‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚ ËÁÓÎËrÓ‚‡ÌÌ˚ ¯ËÌ˚.
èÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡Ï Ì‡Ôr‡‚ÎÂÌ˚ Á‡ÔrÓÒ˚ ̇
Ôr‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ˆÂÌÓ‚˚ı Ôr‰ÎÓÊÂÌËÈ Ì‡
ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ χÚÂrˇÎ˚. V‰ÛÚÒq ÔÂr„ӂÓr˚
Ò ÔÓÒÚ‡‚˘Ë͇ÏË.
• ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË;
• ÚÓÔÎË‚Ì˚ ̇ÒÓÒ˚;
• (ˆËrÍÛÎqˆËÓÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚);
• ÔÂrÂÔÛÒÍÌ˚ Í·ԇÌ˚;
• ÒÚÂÍÎÓÔ·ÒÚËÍÓ‚˚ ÚrÛ·˚;
• ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‰ÓÁËrÓ‚‡ÌËq ıËÏ˘ÂÒÍËı
r‡„ÂÌÚÓ‚;
• Ô‡rÓÔrÂÓ·r‡ÁÓ‚‡ÚÂθ;
• rÂÁÂr‚Û‡r˚ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq;
• ÚÓÔÎË‚ÓÔÓ‰Ó„r‚‡ÚÂθ;
• Ír‡Ì˚ χ¯Á‡Î‡;
• Úr‡ÌÒÙÓrχÚÓr ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛʉ;
• r‡ÒÔr‰ÂÎËÚÂθÌÓ ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó
„ÂÌÂr‡ÚÓrÌÓ„Ó Ì‡ÔrqÊÂÌËq.
ëÙÓrÏËrÓ‚‡Ì˚ Ë Á‡ÍÓÌÚr‡ÍÚÓ‚‡Ì˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
‚ˉ˚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚ı r‡·ÓÚ:
•
•
•
•
ÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚ rÂÁÂr‚Û‡r˚;
‚ÚÓrÓÈ ˝Ú‡Ô ÙÛ̉‡ÏÂÌÚÌ˚ı r‡·ÓÚ;
ωˈËÌÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ;
ÔËÚ‡ÌËÂ Ë Û·Ór͇.
èrÓ‚Ó‰qÚÒq ÔÂr„ӂÓr˚ Ò ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜Ë͇ÏË ÔÓ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‚ˉ‡Ï r‡·ÓÚ:
• ÏÓÌÚ‡Ê ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛ͈ËÈ Ë ÔÓÍr˚ÚËÈ;
• ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚Ó ‰˚ÏÓıÓ‰‡ ÔÓ‰ Íβ˜;
• ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ éVäV;
ùãEäíêéëíÄNñàQ èêéëíéÉé ñàäãÄ
750åVÚ ÅìîÄêàä (ÒÚr. 26)
20 ÓÍÚq·rq 2013 „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËq GAMA Power
Systems Ë ‡ÎÊËrÒ͇q ˝ÎÂÍÚrÓ„ÂÌÂrËrÛ˛˘‡q
ÍÓÏÔ‡ÌËq Sonelgaz ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ‰Ó„Ó‚Ór Ó
ÒrÓ˜ÌÓÏ ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚Â ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË
ÔrÓÒÚÓ„Ó ˆËÍ· ‚ „ÓrӉ ÅÛÙ‡rËÍ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ 704 129 åVÚ.
èrÓÂÍÚ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË Ôr‰ÛÒχÚrË‚‡ÂÚ 3
„‡ÁÓ‚˚ ÚÛr·ËÌ˚ GE 9 FA.03 (Éí) Ë 3 „ÂÌÂr‡ÚÓr‡
324N, r‡·ÓÚ‡˛˘Ë ̇ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ Ë ÊˉÍÓÏ
ÚÓÔÎË‚Â. äÓÏÔ‡ÌËq GAMA Power Systems
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ‚Ò r‡·ÓÚ˚ ‚ ˜‡ÒÚË
ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq, ËÌÊÂÌÂrÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËq,
ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ï‡ÚÂrˇÎÓ‚, ‚Íβ˜‡q
r‡ÒıÓ‰Ì˚ Á‡Ô˜‡ÒÚË Ì‡ ÔÂrÒÔÂÍÚË‚Û,
Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂθÌ˚ r‡·ÓÚ˚, ÏÓÌÚ‡Ê, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ,
Ò·ÓrÍÛ, ËÒÔ˚Ú‡ÌËq, Ó·Û˜ÂÌË Ë
ÔÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ r‡·ÓÚ˚ ̇ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË.
ërÓÍ ‚‚Ó‰‡ ‚ ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
̇Á̇˜ÂÌ Ì‡ 20 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2014 „Ó‰‡, Ú.Â. ˜ÂrÂÁ 10
ÏÂÒqˆÂ‚ ÔÓÒΠ̇˜‡Î‡ ÔrÓÂÍÚ‡, ÔrË ˝ÚÓÏ,
ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ Á‡‚Âr¯ËÚ¸ r‡·ÓÚ˚ Ô·ÌËrÓ‚‡ÎÓÒ¸
Í 20 ‰Â͇·rq 2014 „Ó‰‡, Ú.Â. ˜ÂrÂÁ 14 ÏÂÒqˆÂ‚
ÔÓÒΠ̇˜‡Î‡ ÔrÓÂÍÚ‡. é‰Ì‡ÍÓ ‚‚ˉÛ
‚˚q‚ÎÂÌÌ˚ı r‡ÒıÓʉÂÌËÈ ‚ ÒÓÒÚÓqÌËË
ÔÓ‰ÒÚË·˛˘Â„Ó „rÛÌÚ‡ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Â„Ó
ÛÎÛ˜¯ÂÌËq, ‰Ó„Ó‚ÓrÌ˚ ÒrÓÍË ÓÍÓ̘‡ÌËq
ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚‡ ·Û‰ÛÚ ÔÂrÂÌÂÒÂÌ˚. V Ò‚qÁË Ò
‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚Ï, ÔÓ ÍÓÌÚr‡ÍÚÛ ‚·‰ÂΈ
‰ÓÎÊÂÌ Ì‡Ôr‡‚ËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Òӄ·¯ÂÌËÂ,
Ó„Ó‚‡rË‚‡˛˘Â ËÁÏÂÌÂÌËq ËÒıÓ‰Ì˚ı
‰Ó„Ó‚ÓrÂÌÌÓÒÚÂÈ. éÚ‚ÂÚ Ì‡ Á‡ÔrÓÒ Ó
Ôr‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Òӄ·¯ÂÌËq
¢ Ì ÔÓÎÛ˜ÂÌ.
ärÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ÏÂÒÚÓ Ó„Ó‚ÓrÂÌÌ˚ı ‰Ó„Ó‚ÓrÓÏ
r‡Á˙‰ËÌËÚÂÎÂÈ ‚·‰ÂΈ ÔrÓÒËÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ̇
éêì 220 ÍV ‡‚ÚÓχÚ˚ Á‡˘ËÚ˚. éÊˉ‡ÂÚÒq ÓÚ‚ÂÚ
‚·‰Âθˆ‡ ̇ Á‡ÔrÓÒ Ó Òӄ·ÒÓ‚‡ÌÌÓÏ Ë
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÏ Ó·˙ÂÏ r‡·ÓÚ, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È Ò
Û˜ÂÚÓÏ ÌÓ‚˚ı Ó·ÒÚÓqÚÂθÒÚ‚. V·‰ÂθˆÛ
̇Ôr‡‚ÎÂÌÓ ÔËÒ¸ÏÓ Ò Ó·˙qÒÌÂÌËqÏË, ͇ÍËÏ
Ó·r‡ÁÓÏ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‡‚ÚÓχÚÓ‚ Á‡˘ËÚ˚ ÔÓ‚ÎËqÂÚ
̇ ‚rÂÏÂÌÌ˚Â Ë ÙË̇ÌÒÓ‚˚ r‡ÏÍË ÔrÓÂÍÚ‡.
ë Û˜ÂÚÓÏ Û͇Á‡ÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‰‡Ú‡ ‚‚Ó‰‡ ‚
ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÓrËÂÌÚËrÓ‚Ó˜ÌÓ
̇Á̇˜Â̇ ̇ 01.03.2015 „., ‰‡Ú‡
Ôr‰‚‡rËÚÂθÌÓÈ ÔrËÂÏÍË – ̇ 07.07.2015 „.
åÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ̇ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ
Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ̇ 85%. á‡ÍÓ̘ÂÌÓ ‚ÓÁ‚‰ÂÌËÂ
ÓÙËÒÌ˚ı Á‰‡ÌËÈ, ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ Ë Ó·˘ÂÊËÚËq
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÄåÄ; Ó·˙ÂÍÚ˚ „ÓÚÓ‚˚ Í
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲. èÓ ÓÒÚ‡‚¯ÂÏÛÒq Ó·˙ÂÏÛ
ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı r‡·ÓÚ – ÔrÓ‰ÓÎʇÂÚÒq
‚ÓÁ‚‰ÂÌË ‚ÚÓrÓ„Ó ·ÂÚÓÌÌÓ„Ó ÛÁ·
ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓÏ, Á‡ÌËχ˛˘ËÏÒq ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂÏ
ÒÓÒÚÓqÌËq „rÛÌÚ‡. é·˘ÂÒÚrÓËÚÂθÌ˚Ï
ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓÏ ‚‰ÛÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
ÓÙËÒÌÓ„Ó Á‰‡ÌËq, ÒÍ·‰‡ Ë ˆÂı‡. ärÓÏ ÚÓ„Ó, ̇
Û˜‡ÒÚÍ ÓÙËÒÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÄåÄ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË ÍÓÏÏÛÌË͇ˆËÈ Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ‰ÓrÓÊÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇.
ÅÛrÂÌË ÒÍ‚‡ÊËÌ: Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ
Û‰‡ÎÂÌ˲ ·ÛrÓ‚Ó„Ó r‡ÒÚ‚Ór‡, ‰ÂÁËÌÙÂ͈ËË,
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
47
séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE
ÓÚ·ÓrÛ ÔrÓ· Ë ‚˚·ÓrÛ Ì‡ÒÓÒÓ‚ ‰Îq ÔÂr‚ÓÈ
ÒÍ‚‡ÊËÌ˚. ÅÛrÂÌË ‚ÚÓrÓÈ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚ ·Û‰ÂÚ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÚ¸Òq Ò Û˜ÂÚÓÏ rÂÁÛθڇڇ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÂr‚ÓÈ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚.
ꇷÓÚ˚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌ˲ „rÛÌÚ‡ ÔrÓ‰ÓÎʇ˛ÚÒq ÔrË
ÔÓÏÓ˘Ë ‰‚Ûı ÍÓÔrÓ‚ ‰Îq Á‡·Ë‚ÍË „rÛÌÚÓ‚˚ı
Ò‚‡È (TR56 Ë TR86). ìÒÚ‡Ìӂ͇, ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Ë
͇ÎË·rӂ͇ ÚrÂÚ¸Â„Ó ÍÓÔr‡ Á‡‚Âr¯ËÎËÒ¸ ‚
ÍÓÌˆÂ Ë˛Ìq. óÂÚ‚ÂrÚ˚È (TR147) Ë ÔqÚ˚È (TR69)
ÍÓÔr˚ ·Û‰ÛÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ̇ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‚ Ú˜ÂÌËÂ
˲Îq, Ë Ëı ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·Û‰ÂÚ
ÌÂÔrÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚Ï.
ᇂÂr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÓÒÛ¯ÂÌ˲ ̇ Û˜‡ÒÚ͇ı
Éí1, Éí2 Ë Éí3. V Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË
Ôr‰ÛÒÏÓÚrÂÌÓ 1048 Ò‚‡È; 379 ÛÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
̇ Û˜‡ÒÚÍ Éí3, ËÁ 640 Ò‚‡È, ÓÔr‰ÂÎÂÌÌ˚ı ̇
Û˜‡ÒÚÓÍ äêì Ò „‡ÁÓ‚ÓÈ ËÁÓÎqˆËÂÈ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
72.
ír‡ÌÒÔÓrÚËrӂ͇ ÚqÊÂÎÓ‚ÂÒÌ˚ı „rÛÁÓ‚: ‚ χÂ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ̇ ‰ÓÒÚ‡‚͇ 3 „‡ÁÓ‚˚ı ÚÛr·ËÌ Ë 3
„ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚ ̇ ÒÍ·‰ ‚ ÔÓrÚÛ ÄÎÊËr‡. 464
‰ËÌˈ˚ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq,
r‡Ì ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ̇ ÒÍ·‰ ‚ ÔÓrÚÛ ÄÎÊËr‡, ‚
˲Ì Úr‡ÌÒÔÓrÚËrÓ‚‡Ì˚ ̇ ÒÍ·‰
ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË. ᇂÂr¯ËÎÒq ÍÓÌÍÛrÒÌ˚È ÓÚ·Ór
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, Á‡ÌËχ˛˘ËıÒq ÔÓ‰˙ÂÏÓÏ Ë
Úr‡ÌÒÔÓrÚËrÓ‚ÍÓÈ ÚqÊÂÎÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.
èÓÒΠÔrӂ‰ÂÌËq ÓˆÂÌÍË Ò Ôӷ‰ËÚÂÎÂÏ ·Û‰ÂÚ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ór.
V˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌ˲ ̇ 20 ˲Ìq 2014 „Ó‰‡:
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ:
28,46%
èrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ
77,61%
íÓ‚‡rÌÓ-χÚÂrˇθÌÓ ӷÂÒÔ˜ÂÌËÂ
60,17%
ëÚrÓËÚÂθÌ˚ r‡·ÓÚ˚
é·˘ÂÒÚrÓËÚÂθÌ˚ r‡·ÓÚ˚: Á‡‚Âr¯ÂÌ˚
ÁÂÏÎqÌ˚ r‡·ÓÚ˚ Ë ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ì‡
Û˜‡ÒÚ͇ı Éí1, Éí2 Ë Éí3. ÉrÛÌÚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒq
ÔrË„Ó‰Ì˚Ï Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲. V‰ÛÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÒrÂÁÍ r‡ÒÚËÚÂθÌÓ„Ó ÒÎÓq ‰Îq
˝ÎÂÍÚrÓÔÓÏ¢ÂÌËÈ, äêì Ë rÂÁÂr‚Û‡rÓ‚.
ÑÓ„Ó‚Ór˚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰‡: 23.05.2014 „. ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì
‰Ó„Ó‚Ór Ò SPAS-EURL ̇ Ôr‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
Óır‡ÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„. èrӂ‰ÂÌ˚ ‚ÒÚrÂ˜Ë ‰Îq ÓˆÂÌÍË
ÍÓÌÍÛrÒÌ˚ı Á‡q‚ÓÍ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
ÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚ı rÂÁÂr‚Û‡rÓ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
‰˚ÏÓıÓ‰‡. èÓ Á‡‚Âr¯ÂÌËË ÔrÓˆÂÒÒ‡ ÓˆÂÌÍË
ÓÊˉ‡ÂÚÒq ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌË ‰Ó„Ó‚Ór‡.
åÓÌÚ‡Ê ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq: èrӂ‰ÂÌ˚
‚ÒÚrÂ˜Ë Ò ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜Ë͇ÏË, Ôrӯ‰¯ËÏË
Ôr‰‚‡rËÚÂθÌ˚È ÍÓÌÍÛrÒÌ˚È ÓÚ·Ór, ‰Îq
Ó·ÒÛʉÂÌËq Ôr‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ôr‰ÎÓÊÂÌËÈ.
옇ÒÚÌËÍË Ôr‰ÒÚ‡‚ËÎË ÓÚÍÓrrÂÍÚËrÓ‚‡ÌÌ˚Â
íäè ‰Îq ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËq ‰Ó„Ó‚Ór‡, ÍÓÚÓrÓÂ
ÓÊˉ‡ÂÚÒq ‚ ˲ÎÂ.
äÓÏÔ‡ÌËqÏ ÔÂr‰‡Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχq ÚẨÂṙq
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËq ÔÓ ÏÂı‡ÌÓÏÓÌÚ‡ÊÛ,
˝ÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë äàè ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË. èÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ
‰Ó„Ó‚Ór‡ ÓÊˉ‡ÂÚÒq ‚ ˲ÎÂ.
íÓ‚‡rÌÓ-χÚÂrˇθÌÓ ӷÂÒÔ˜ÂÌËÂ:
èrÓ‰ÓÎʇ˛ÚÒq ÔÂr„ӂÓr˚ Ë Òӄ·ÒÓ‚‡ÌËq Ò
ÔÓÒÚ‡‚˘Ë͇ÏË Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ï‡ÚÂrˇÎÓ‚.
á‡Íβ˜ÂÌ˚ ‰Ó„Ó‚Ór˚ ̇ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ r„ÛÎËrÛ˛˘Ëı
Í·ԇÌÓ‚, ˝ÎÂÍÚrÓÁ‡‰‚ËÊÂÍ, ÙËθÚrÓ‚,
Á‡Í·‰Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛ͈ËÈ,
͇·ÂÎq VN, ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰Ó„r‚‡ ÊˉÍÓ„Ó
ÚÓÔÎË‚‡, ‰ËÁÂθ-„ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚, àÅè ÔÓÒÚÓqÌÌÓ„Ó
ÚÓ͇, ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓθÚÌ˚ı ÎËÌËÈ ˝ÎÂÍÚrÓÔÂr‰‡˜Ë,
ÍÓÏÔrÂÒÒÓr‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÒÚÂÌÓ‚Ó„Ó Ë ÍrÓ‚ÂθÌÓ„Ó
ÔÓÍr˚ÚËq. N‡˜‡ÎÓÒ¸ r‡·Ó˜Â ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌË Ë
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ.
VÒ ¢ ‚‰ÛÚÒq ÔÂr„ӂÓr˚ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘Ë͇ÏË Ë
ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜Ë͇ÏË ÔÓ Òڇ̈ËË ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË,
äàè, Ô‡ÌÂÎÂÈ rÂÎÂÈÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
Úr‡ÌÒÙÓrχÚÓr‡, ÔÓʇrÌ˚ı ̇ÒÓÒÓ‚, ͇·ÂÎq,
ÚrÛ· Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.
48
GAMA BÜLTEN • 77
3,56%
ùãEäíêéëíÄNñàQ
äéåÅàNàêéVÄNNéÉé ñàäãÄ 840
åVÚ ñENíêÄãúNÄQ ÄNÄíéãàQ (ÒÚr. 28)
äÓÌÒÓrˆËÛÏ «GAMA Power Systems – GE Energy» ‚
̇ÒÚÓq˘Â ‚rÂÏq r‡ÎËÁÛÂÚ ÔrÓÂÍÚ
ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË
ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍ· ‚ ä˚r˚Í͇ÎÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 840 åVÚ. èrÓÂÍÚ
̇˜‡ÎÒq 03 ‰Â͇·rq 2013 „Ó‰‡ Ë r‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ 32
ÏÂÒqˆ‡.
äÓÌÒÓrˆËÛÏ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏ
‚ˉ‡Ï ‰ÂqÚÂθÌÓÒÚË, ÓÚ ˝ÒÍËÁÌÓ„Ó Ë r‡·Ó˜Â„Ó
ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq, ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq,
ÏÓÌڇʇ ̇ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂθÌ˚ı
r‡·ÓÚ, ˝ÎÂÍÚrÓ- Ë ÏÂı‡ÌÓÏÓÌڇʇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË,
ÔÛÒÍÓ̇·‰Ó˜Ì˚ı ÏÂrÓÔrËqÚËÈ Ë Ó·Û˜ÂÌËq
ÔÂrÒÓ̇· ‰Ó r‡·ÓÚ˚ ̇ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË. ë‡Ï˚È
ÍrÛÔÌ˚È ÔrÓÂÍÚ ËÁ ÔÓÒÎÛÊÌÓ„Ó ÒÔËÒ͇ ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÉÄåÄ, r‡ÎËÁÛÂÏ˚È ‰Îq «‹N Anadolu Do¤algaz
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.», Ô·ÌËrÛÂÚÒq
Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ ‡‚„ÛÒÚ 2016 „Ó‰‡.
ê‡ÎËÁ‡ˆËq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq ÔÓ „r‡ÙËÍÛ. N‡
ÍÓ̈ ˲Ìq ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÒÓÒÚ‡‚ËÎ:
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ
15,6%
èrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ
44,6%,
íÓ‚‡rÌÓ-χÚÂrˇθÌÓ ӷÂÒÔ˜ÂÌËÂ
32,5%
ëÚrÓËÚÂθÌ˚ r‡·ÓÚ˚
1,5%.
àÒÔ‡ÌÒ͇q ËÌÊÂÌÂṙq ÍÓÏÔ‡ÌËq IDOM
Ôr‡ÍÚ˘ÂÒÍË Á‡‚Âr¯Ë· r‡Ár‡·ÓÚÍÛ ÔrÓÂÍÚÌ˚ı
˜ÂrÚÂÊÂÈ ÙÛ̉‡ÏÂÌÚÓ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓrÔÛÒ‡ Ë
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq, Ë ‚ ÒÍÓrÓÏ ‚rÂÏÂÌË ÔÂr‰‡ÒÚ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛ ̇ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‰Îq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËq
ÒÚrÓËÚÂθÌ˚ı r‡·ÓÚ. ë ˆÂθ˛ Á‡ÔÛÒ͇ ÔrÓˆÂÒÒ‡
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq, ‚ Ú˜ÂÌË χq ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂβ
ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛ͈ËÈ (äå) ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
ÔÂr‰‡‚‡ÎËÒ¸ ˜ÂrÚÂÊË äå χ¯Á‡Î‡. V
̇ÒÚÓq˘Â ‚rÂÏq ˉÂÚ ÔrÓr‡·ÓÚ͇ ÔÂr˜ÌÂÈ
χÚÂrˇÎÓ‚ Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı Úr·ӂ‡ÌËÈ ÔÓ ˜‡ÒÚË
ÏÂı‡ÌÓÏÓÌڇʇ, ˝ÎÂÍÚrÓÏÓÌڇʇ,
ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ë Í·ԇÌÓ‚.
V ̇˜‡Î ˲Ìq, ÔrË Û˜‡ÒÚËË Á‡Í‡Á˜Ë͇,
Ôrӂ‰Â̇ ÓˆÂÌ͇ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ù‡ÍÚÓrÓ‚, Ë ‚ ̇˜‡Î ˲Îq ‡Ì‡Îӄ˘̇q r‡·ÓÚ‡
·Û‰ÂÚ ÔrӉ·̇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÍÓÚ·ÛÚËÎËÁ‡ÚÓr‡ (äì) Ë „‡ÁÓ‚Ó„Ó ıÓÁqÈÒÚ‚‡ ÔÓ‰
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË GE.
V r‡Ï͇ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ó·˙Âχ, ̇
Ò„ӉÌq¯ÌËÈ ‰Â̸ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ór Ò
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Alstom ̇ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓ‚˚¯‡˛˘Â„Ó
Úr‡ÌÒÙÓrχÚÓr‡ „ÂÌÂr‡ÚÓr‡; Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ SPIG
̇ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Ë ÏÓÌÚ‡Ê ÍÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓr‡ Ò
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï Óı·ʉÂÌËÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊ Óı·‰ËÚÂÎq Ò
ÎÓÔ‡ÒÚÌ˚Ï ‚ÂÌÚËÎqÚÓrÓÏ; Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Alstom ̇
ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓθÚÌÓÈ
r‡ÒÔr‰ÂÎËÚÂθÌÓÈ Òڇ̈ËË 380 ÍV; Ò
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ BQlQlo¤lu ̇ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê
äå; Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Kümsan ̇ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Ë ÏÓÌÚ‡Ê
ÏÓÒÚÓ‚˚ı Ír‡ÌÓ‚ χ¯Á‡Î‡; Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ÄVV ̇
ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ‡‚ÚÓχÚÓ‚ Á‡˘ËÚ˚ „ÂÌÂr‡ÚÓr‡; Ò
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Elektrobudawa ̇ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓÙ‡ÁÌÓ˝Ír‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÓÍÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚; Ë Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
Torishima ̇ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ÒÓÒ‡ ÔËÚ‡ÚÂθÌÓÈ ‚Ó‰˚.
ärÓÏ ÚÓ„Ó, ‚ ˲Ì ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ór
ÒÛ·ÔÓ‰rq‰‡ ̇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ӷ˘ÂÒÚrÓËÚÂθÌ˚ı
r‡·ÓÚ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «Kalemci Construction».
èÓ‰„ÓÚӂ͇ ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËq Ë
Ô·ÌËrӂ͇ ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚.
éÍÓ̘‡ÌË ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚‡ ͇ÏÂÌÌÓÈ Ó„r‡‰˚
ÓÊˉ‡ÂÚÒq ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÏÂÒqˆÂ. V ˲Ì ̇˜‡Ú˚
ÁÂÏÎqÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ‰Îq ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡ ÙÛ̉‡ÏÂÌÚÓ‚
χ¯Á‡Î‡, äì, „‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚ Ë Ô‡rÓ‚ÓÈ
ÚÛr·ËÌ˚. ëÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍË ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ éêì Ë
Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂθÌ˚Ï r‡·ÓÚ‡Ï ÔrËÒÚÛÔqÚ Í
‚˚ÔÓÎÌÂÌ˲ ‚ ˲ÎÂ.
V ̇ÒÚÓq˘Â ‚rÂÏq ‚ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓÏ ÓÙËÒ ‚ „.
ÄÌ͇rÂ Í ÔrÓÂÍÚÛ Ôr˂ΘÂÌÓ 16 ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚. V
r‡·ÓÚ‡ı ̇ ÔÎÓ˘‡‰Í ۘ‡ÒÚ‚ÛÂÚ 27 ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÄåÄ Ë 35 ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚ı
Ór„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.
èÉì-510 åVÚ «ÑEêVàò» NÄ
èêàêéÑNéå ÉÄáE ë
àNíEÉêàêéVÄNNõåà ëéãNEóNéâ à
VEíêéVéâ ùãEäíêéëíÄNñàâ
(äÄêÄTåÄN, íìêñàQ) (ÒÚr. 29)
èÓ Á‡‚Âr¯ÂÌËË ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚‡, ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈Ëq
«ÑÂr‚˯» ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂr‚ÓÈ ‚ ÏËr íùñ,
ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÈ ‚ Òڇ̉‡rÚÌÓÏ Ô‡rÓ‚Ó‰qÌÓÏ
ˆËÍΠèÉì ÚÂıÌÓÎӄ˲ Ô‡rÓ„ÂÌÂr‡ˆËË ÔrË
ÔÓÏÓ˘Ë ÒÓÎ̘ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË. ëÚrÓËÚÂθÒÚ‚Ó
˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË «ÑÂr‚˯» ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq
ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GE-GAMA» ̇
ÛÒÎÓ‚Ëqı «ÔÓ‰ Íβ˜». ùÎÂÍÚrÓÒڇ̈Ëq
r‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒq ‚·ÎËÁË Ô. ïÛ˛Í·ÛrÛÌ Ì‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ
„ÓrÓ‰‡ ä‡r‡Ï‡Ì (íÛrˆËq). N‡rq‰Û Ò
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÓÎ̘ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË,
Ô·ÌËrÛÂÚÒq ÔÓÒÚrÓËÚ¸ ‚ÂÚrÓ‚Û˛ ÒÚ‡ÌˆË˛,
r‡ÁÏÂr ÍÓÚÓrÓÈ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï ‰Îq
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËq ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛʉ ÔÓÚr·ÎÂÌËq
˝ÌÂr„ËË Ì‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË, Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ
ËÌÚ„rËrÓ‚‡Ú¸  ‚ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓθÚÌÛ˛
r‡ÒÔr‰ÂÎËÚÂθÌÛ˛ ÒÂÚ¸ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË.
ìÔr‡‚ÎÂÌË ÔÓ r„ÛÎËrÓ‚‡Ì˲ ˝ÌÂr„ÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó
r˚Ì͇ íÛrˆËË Û‚Â΢ËÎÓ Ó·˙ÂÏ ÎˈÂÌÁËË Ì‡
‚˚r‡·ÓÚÍÛ ˝ÌÂr„ËË ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËÂÈ «ÑÂr‚˯»,
ÔrË̇‰ÎÂʇ˘ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË «Komet Enerji Inc.»,
‚·‰ÂθˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq ÍÓÏÔ‡ÌËq «MetCap
Investments Inc.», ‰Ó 1080 åVÚ. V ̇ÒÚÓq˘ÂÂ
‚rÂÏq ÔrÓ‰ÓÎʇ˛ÚÒq ÔÂr„ӂÓr˚ Ò ‚·‰ÂθˆÂÏ
̇ Ôr‰ÏÂÚ ÌÓ‚Ó„Ó Ôr‰ÎÓÊÂÌËq ÍÓÌÒÓrˆËÛχ Ó
r‡Ò¯ËrÂÌËË Òӄ·ÒÓ‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËË 1-1-1
‰Ó ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËË 2-2-1 Ë Û‚Â΢ÂÌËË ‚˚r‡·ÓÚÍË
˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‰Ó 920 åVÚ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ „ÂÌÂr‡ˆËË
ÒÓÎ̘ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË.
èrÓ‰ÓÎʇÂÚÒq r‡·ÓÚ‡ ̇‰ Ôr‰ÎÓÊÂÌËÂÏ
ÍÓÌÒÓrˆËÛχ «GE-GAMA» ÔÓ Û˜‡ÒÚÍÛ „ÂÌÂr‡ˆËË
ÒÓÎ̘ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË, ÍÓÚÓrÓ ·Û‰ÂÚ
r‡ÒÒχÚrË‚‡Ú¸Òq ÓÚ‰ÂθÌÓ.
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÍÓÌÚr‡ÍÚ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ
ÍÓrrÂÍÚËrÓ‚ÍÂ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
Ó·˙Âχ Ë ËÁÏÂÌÂÌËq „r‡ÙË͇ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
r‡·ÓÚ ÔÓ rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÂr„ӂÓrÓ‚ Ò
‚·‰ÂθˆÂÏ.
V‚Ë‰Û ÔrÓ‰ÓÎʇ˛˘ËıÒq ÔÂr„ӂÓrÓ‚ Ó·
Û‚Â΢ÂÌËË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÒrÓÍË Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó
̇˜‡Î Ôr‰‚‡rËÚÂθÌ˚ı r‡·ÓÚ,
Á‡Ô·ÌËrÓ‚‡ÌÌ˚ı ̇ 31 χrÚ‡ 2012 „Ó‰‡,
Ò‰‚ËÌÛÎËÒ¸.
èÉì - 890 åVí «EVêéëíÄê» NÄ
èêàêéÑNéå ÉÄáE äõêäãÄêEãà,
TìêñàQ (ÒÚr. 29)
äÓÌÒÓrˆËÛÏ «GE-GAMA» ̇˜‡Î ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚Ó
«ÔÓ‰ Íβ˜» ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈ËË, r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚
ÔrÓ‚Ë̈ËË ä˚rÍ·rÂÎË ‚ r‡ÈÓÌ ÔÓÒÂÎÂÌËq
ùrËÍÎÂr˛‰Û, ‰Îq ÍÓÏÔ‡ÌËË «MetCap Energy
Investments», ‚·‰ÂθˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq
«Verbena Energy Industry and Trade Company».
èÓÒΠÁ‡‚Âr¯ÂÌËq ÒÚrÓËÚÂθÒÚ‚‡ ÓÊˉ‡ÂÚÒq,
˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚrÓÒڇ̈Ëq ·Û‰ÂÚ ‚˚r‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ 7
250 ÉVÚ/˜ ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‚ „Ó‰.
èrӂ‰ÂÌ˚ ÙË̇θÌ˚ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍË Ë
ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ÔÂr„ӂÓr˚ ÏÂÊ‰Û ËÌ‚ÂÒÚÓrÓÏ,
éÄé «É‡ÁÔrÓÏ» Ë Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ – «MetCap Energy
Investments» – Ò ˆÂθ˛ r¯ËÚ¸ ‚ÓÔrÓÒ
ÙË̇ÌÒËrÓ‚‡ÌËq ÔrÓÂÍÚ‡. äÓÌÒÓrˆËÛÏ «GEGAMA» ۂ‰ÓÏËÎ Ó Ò‚ÓÂÏ Òӄ·ÒËË ‰Ór‡·ÓÚ‡Ú¸
ÌÂÍÓÚÓr˚ ÍÓÌÍrÂÚÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚, Á‡ÔrÓ¯ÂÌÌ˚Â
ÌÓ‚˚Ï ÔÓÚÂ̈ˇθÌ˚Ï ËÌ‚ÂÒÚÓrÓÏ – éÄé
«É‡ÁÔrÓÏ». èrÓÂÍÚ ·Û‰ÂÚ ÔÂrÂÓrËÂÌÚËrÓ‚‡Ì Ò
Û˜ÂÚÓÏ r¯ÂÌËÈ, ÔrËÌqÚ˚ı ÔÓ ËÚÓ„‡Ï
ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËı ÔÂr„ӂÓrÓ‚ ÏÂÊ‰Û ‚·‰ÂθˆÂÏ Ë
éÄé «É‡ÁÔrÓÏ». èr‰ÔÓ·„‡ÂÚÒq, ˜ÚÓ
Ôr‰‚‡rËÚÂθÌ˚ rÂÁÛθڇÚ˚ ÔÂr„ӂÓrÓ‚
ÒÚ‡ÌÛÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‚ ÓÍÚq·r 2013 „Ó‰‡.
N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2014
49
www.gama.com.tr
GAMA Binası
Nergis Sokak No: 9 06520 Söğütözü - ANKARA Tel: (0312) 248 42 00
Faks: (0312) 248 42 01

Benzer belgeler

Ekim - Aralık 2011

Ekim - Aralık 2011 TAMAMLANAN PROJELER

Detaylı

Ekim - Aralık 2012

Ekim - Aralık 2012 http://www.youtube.com/watch?v=REDHjbXPMDc

Detaylı

bulten-79.qxd:Layout 2

bulten-79.qxd:Layout 2 http://www.youtube.com/watch?v=REDHjbXPMDc

Detaylı

Ekim - Aralık 2013

Ekim - Aralık 2013 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılında Marmaray hizmete açıldı.

Detaylı