Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sözlü Mülakat Yarışma Sınavı

Transkript

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sözlü Mülakat Yarışma Sınavı
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ’NDEN
UZMAN PERSONEL ve DESTEK PERSONEL SÖZLÜ MÜLAKAT
YARIŞMA SINAV SONUCU DUYURUSU

Doğu
Marmara
Kalkınma
Ajansı’nda
istihdam
edilmek
üzere
“Uzman Personel” alımı kapsamında yapılan tüm başvurular üzerinden
personel alım ilanında belirtilen şartlar dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe
yapılan değerlendirme sonucunda belge ve bilgileri eksiksiz, nitelikleri istihdam
edilecek branşa uygun ve en fazla geçerli niteliğe sahip (mesleki deneyim,
ilanda belirtilen puan türlerinden alınan puanlar ve özel tercih sebepleri)
“11” aday “Uzman Personel” pozisyonunda değerlendirilmek üzere ilgili
mevzuat kapsamında oluşturulan komisyonca sözlü mülakat yarışma sınavına
tabi tutulmuştur.

Doğu
Marmara
Kalkınma
Ajansı’nda
istihdam
edilmek
üzere
“Destek Personel” alımı kapsamında yapılan tüm başvurular üzerinden
personel alım ilanında belirtilen şartlar dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe
yapılan değerlendirme sonucunda belge ve bilgileri eksiksiz, nitelikleri istihdam
edilecek branşa uygun ve en fazla geçerli niteliğe sahip (mesleki deneyim,
ilanda belirtilen puan türlerinden alınan puanlar ve özel tercih sebepleri)
“4” aday “Destek Personel” pozisyonunda değerlendirilmek üzere ilgili
mevzuat kapsamında oluşturulan komisyonca sözlü mülakat yarışma sınavına
tabi tutulmuştur.

Komisyon tarafından yapılan sözlü mülakat yarışma sınavında, başarılı olan
aday listeleri asil ve yedek liste olarak, aşağıda sunulmaktadır:
1
SÖZLÜ MÜLAKAT YARIŞMA SINAV SONUCU BAŞARILI OLAN
UZMAN PERSONEL ASİL LİSTESİ:
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
Merve ÇALHAN
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
Sema AYTEKİN
Muhasebe ve Ödeme Birimi
Ali ŞEKER
Yatırım Destek Ofisi
SÖZLÜ MÜLAKAT YARIŞMA SINAV SONUCU BAŞARILI OLAN
UZMAN PERSONEL YEDEK LİSTESİ:
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
Murat UNCUOĞLU
Muhasebe ve Ödeme Birimi
Kerim EKREM
Yatırım Destek Ofisi
SÖZLÜ MÜLAKAT YARIŞMA SINAV SONUCU BAŞARILI OLAN
DESTEK PERSONEL ASİL LİSTESİ:
ADI SOYADI
Hasan AYDINLIK
BÖLÜMÜ
Muhasebe ve Ödeme Birimi-Destek Personel

Başarılı olan adayların ilgili mevzuat gereği göreve başlama çağrılarının
kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Ajans Genel
Sekreterliğince kendilerine bildirilen belgelerle birlikte Ajans Genel
Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan tebligata rağmen,
Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler
olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler (mücbir sebep 15 günlük
süre içinde bildirilmelidir) ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle
kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları
sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve
sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki
ayı aşamaz.
Saygılarımızla.24.10.2013
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ
2