Kaza Raporu Türkçe - İtalyanca

Transkript

Kaza Raporu Türkçe - İtalyanca
AVRUPA KAZA RAPORU
1 Kaza tarihi
Tr.accidentsketch.com
Bu rapordaki tüm bilgiler durum tespitine yöneliktir ve hiçbir şekilde suç kabulünü içermez.
2 Posta Kodu / Şehir
Saati
3 Yaralı, hafif yaralılar dahil
hayır
4 Hasar
A ve B haricinde başka
taşıtlarda da hasar var mı?
Taşıtlardan başka nesnelerde
de hasar var mı?
hayır
hayır
evet
evet
TAŞIT A
* sigorta belgesine bakınız
6 Sigortalının*
KAZA HAKKINDA BİLGİLER
12
Soyadı
Adı
TAŞIT B
Ülke
* sigorta belgesine bakınız
6 Sigortalının*
Taslağın doğru anlaşılabilmesi icin uygun olanı
bir çarpı ile işaretleyiniz.
Soyadı
Adı
Uygun olmayan olasılığın üzerini çiziniz.:
Adresi
Posta Kodu
Adresi
A
Kaza nasıl gerçekleşti?
B
Posta Kodu
1
taşıt park edilmiş durumdaydı
1
Telefon veya e-mail
2
park yerinden çıkıyordu /
arabanın kapısını açıyordu
2
3
park ediyordu
3
4
park yerinden, özel bir alandan,
bir yoldan çıkıyordu
4
5
bir park yerine, özel bir alana,
bir yola girmeye başlamıştı
5
6
bir göbeğe giriyordu
6
7
bir göbekte hareket halindeydi
7
8
aynı yönde ve aynı konvoyda
hareket halindeyken arkadan çarptı
8
9
aynı yönde ama başka bir
konvoyda hareket halindeydi
9
10
şerit değiştiriyordu
10
11
solluyordu
11
12
sağa dönüyordu
12
13
sola dönüyordu
13
Ülke
14
geri geri hareket halindeydi
14
Ülke
Telefon veya e-mail
15
karşı yönden gelen trafiğe
ayrılmış şeride geçiyordu
15
Telefon veya e-mail
16
sağdan geliyordu (kavşakta)
16
17
öncelikli geçiş hakkına veya
kırmızı trafik ışığına uymadı
17
Telefon veya e-mail
7 Taşıta ait bilgiler
RÖMORK:
MOTORLU TAŞIT:
Markası, tipi
Plaka no
Plaka no
Ruhsatı veren ülke
Ruhsatı veren ülke
(sigorta belgesine bakınız)
8 Sigorta şirketinin
Adı
Sigorta no
Yeşil kart no
Sigorta belgesinin veya
yeşil kartın geçerlilik süresi
’den
’ye kadar
Temsilci (veya büro ya da acenta)
Adresi
Taşıtta meydana gelen hasar sözleşme kapsamında
sigortalı mı?
hayır
evet
9 Sürücünün (sürücü belgesine bakınız)
Soyadı

Adı
Doğum tarihi
Adresi
13
Ülke
İşaretlenmiş karelerin
sayısını belirtiniz
Kategori (A, B, ...)
tarihine kadar geçerlidir
10 Taşıt A’daki ilk çarpışma
noktasını ok işaretiyle
belirtiniz 
7 Taşıta ait bilgiler
Markası, tipi
Plaka no
Plaka no
Ruhsatı veren ülke
Ruhsatı veren ülke
(sigorta belgesine bakınız)
8 Sigorta şirketinin
Adı
Sigorta no
Yeşil kart no
Sigorta belgesinin veya
yeşil kartın geçerlilik süresi
’den
’ye kadar
Temsilci (veya büro ya da acenta)
Adresi
Taşıtta meydana gelen hasar sözleşme kapsamında
sigortalı mı?
hayır
evet
9 Sürücünün (sürücü belgesine bakınız)
Doğum tarihi
Adresi
Çarpışma anını belirten taslak
Ülke
Telefon veya e-mail
Sürücü belgesi no
Kategori (A, B, ...)
Sürücü belgesi
tarihine kadar geçerlidir
10 Taşıt B’daki ilk çarpışma
noktasını ok işaretiyle
belirtiniz 
Taslağınız:
11 Taşıt A’daki görünür
hasar
14 Kendi açıklamalarınız
RÖMORK:
MOTORLU TAŞIT:
Adı
Lütfen belirtiniz: 1. Şeritlerin güzergahını
2. A ve B taşıtlarının hareket yönünü (ok işaretiyle)
3. Çarpışma anındaki pozisyonları
4. Trafik işaretlerini 5. Cadde ve sokak isimlerini
Sürücü belgesi no.
Ülke
Soyadı

Taslağınızı sonra tr.accidentsketch.com adresinde tanmamlayınız
Telefon veya e-mail
Sürücü belgesi
evet
5 Tanıklar: İsim, adres, telefon
11 Taşıt B’deki görünür
hasar
15
A
Sürücülerin imzası
15
14 Kendi açıklamalarınız
B
Tr.accidentsketch.com | Online kaza raporu ve hasar dosyası | ClaimMS GmbH‘nın bir hizmetidir | PO-Box 111248 | D-57258 Freudenberg | www.Claim.MS
Danışma Hattı: +49 271 222 9 222 | E-Posta : [email protected] | tr.accidentsketch.com
si tratta di un riconoscimento della propria responsabilità, bensì dell’assunzione
La denuncia europea di sinistro Non
dell’identità e delle circostanze allo scopo di agevolare la liquidazione del danno GraficoIncidente.it
1 Data dell’incidente
2 Luogo · Paese · Località
Ora
3
Feriti, ivi compresi leggermente feriti
no
4 Danno materiale
ad ulteriori veicoli tranne A e B
ad oggetti tranne veicoli
no
no
si
si
VEICOLO A
6 Contraente dell’assicurazione /
assicurato*
Cognome
MODALITÀ DEL SINISTRO
* vedi polizza
VEICOLO B
6 Contraente dell’assicurazione /
assicurato*
Cognome
12
Barrare le caselle corrispondenti onde precisare
il grafico - * Cancellare ciò che non interessa:
Nome
* vedi polizza
Nome
Indirizzo
Indirizzo
CAP
Paese
TTelefono o e-mail:
7 VEICOLO
RIMORCHIATO:
AUTOVETTURA:
Marca, modello
Targa
A
Che cosa è successo?
B
CAP
1
* stava parcheggiato/stava fermo
1
Telefono o e-mail:
2
* uscì da un parcheggio/aprì
una portiera
2
3
stava parcheggiando
3
4
*uscì da un parcheggio, da un terreno
di proprietà privata, da una via
4
5
*iniziò ad entrare in un parcheggio, in un
terreno di proprietà privata, in una via
5
6
entrò in una circolazione rotatoria
6
7
viaggiava in una circolazione rotatoria
7
8
urtò la parte posteriore dell’altro veicolo andando
nella stessa direzione e nella stessa colona
8
9
andava nella stessa direzione
e in una colona diversa
9
10
cambiò colona
10
Validità della polizza
11
sorpassò
11
12
svoltò a destra
12
Sede (o ufficio o sensale)
13
svoltò a sinistra
13
14
retrocedette
14
15
cambiò andando su una corsia riservata al
traffico in senso contrario
15
16
arrivò da destra (su un incrocio)
16
Targa
Paese ’immatricolazione Paese ’immatricolazione
8 Compagnia di assicurazione
(vedi polizza)
Nome
Contratto n°
Carta verde n°
Validità della polizza
o della carta verde
dal
al
Sede (o ufficio o sensale)
Indirizzo
Paese
Telefono o e-mail
L’assicurazione copre i danni al veicolo?
no
9 Conduttore
sì
5 Testimoni nomi, indirizzi, numeri di telefono
(vedi patente di guida)
si
un semaforo rosso

Nome
Data di nascita
Indirizzo
Indicare il numero di
caselle barrate à
Telefono o e-mail
Permis de conduire no.
Patente di guida n° Classe (A, B, )
Scadenza patente:
Paese ’immatricolazione Paese ’immatricolazione
8 Compagnia di assicurazione (vedi polizza)
Nome
Contratto n°
Carta verde n°
o della carta verde
dal
al
Indirizzo
Paese
Telefono o e-mail
L’assicurazione copre i danni al veicolo?
no
9 Conduttore
si
(vedi patente di guida)
Data di nascita
Indirizzo
Paese
Indicare per favore:
1. il tracciato delle corsie 2. la direzione di marcia dei veicoli
A, B (con frecce) 3. la loro posizione al momento dell’urto 4.
i segnali stradali 5. i nomi delle vie
Telefono o e-mail
Permis de conduire no.
Patente di guida n° Classe (A, B, )
Scadenza patente:
10 Indicare con una freccia il
punto di urto iniziale al veicolo
B
Grafico dell’incidente:
11 Danni visibili al veicolo A:
14 Osservazioni personali:
Targa
Nome
Completare il disegno poi qui: www.graficoincidente.it
10 Indicare con una freccia il
punto di urto iniziale al veicolo
A
RIMORCHIATO:
AUTOVETTURA:
Marca, modello
Cognome

13 Grafico dell’incidente al momento dell’urto iniziale
Paese
7 VEICOLO
Targa
17 non aveva osservato un segnale di precedenza o 17
Cognome
Paese
11 Danni visibili al veicolo B:
15
A
Firme dei conduttori
15
14 Osservazioni personali:
B
GraficoIncidente.it | Un servizio della ClaimMS GmbH | Postfach 111248 | D-57258 Freudenberg | www.Claim.MS
Infoline: +49 271 222 9 222 | eMail: [email protected] | www.graficoincidente.it

Benzer belgeler