Genç Yetişkinlik - Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

Transkript

Genç Yetişkinlik - Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak
www.binnuryesilyaprak.com
Kapsam
 AŞK: Çağrışımlar
 AŞK: Metaforlar
 Aşk bir gelişim görevi midir?
 Aşk nedir?
 Yaşam rollerimiz ve aşk
 Kariyer
 «Sevdiğin işi yapmak» ya da «yaptığın işi sevmek»
 İşini aşk ile yapmak!
 Kariyerinizi geliştirmek için Öneriler…
AŞK…..Çağrışımlar?
AŞK…..Metaforlar ?
Aşk, bir gelişim görevidir!
 Genç yetişkinlik, her açıdan insan hayatının en yoğun
dönemlerinden birisidir.
 Bu dönemin önemli bir gelişim görevi de AŞK’dır!
Erikson’a göre genç yetişkinlik..
 18-35 yaşlararası
 Yaşamın 6.dönemi
 «Yakınlığa karşı yalıtılmışlık»psikososyal krizi
 Güçlenen özellik «sevgi»
Dönemin Özellikleri…
 Özellikle aşk ve iş konularında kimlik arayışı:
Birçok birey için yetişkinliğe geçiş kimlik örüntüsünde
temel değişimlerin sergilendiği bir dönemdir.
 Kararsızlık: Genç yetişkinlik dönemi ciddi
değişimlerin zirveye ulaşıldığı bir dönemdir. Bu
dönemde aynı zamanda aşk, iş ve eğitim konularında
sık sık kararsızlıklar gözlemlenir.
AŞK NEDİR?
2/29/2016
12
Aşk…
2/29/2016
Free PowerPoint Template from
www.brainybetty.com
13
Aşkın tanımı…
 Cinselliğin yüceltilmesi
(Freud)
 «Aşk bir psikoz prototipidir»
(Freud)
2/29/2016
Free PowerPoint Template from
www.brainybetty.com
14
Bağlanma (Harlow)
 Bilişsel etkinliği
devre dışı bırakan,
geçici bağımlılık ve
sevilen kişiye yönelik
bedenin verdiği
duyarlı tepki (Tennov)
Sevgi kuramının kurucusu E.Fromm’a göre..
 Sevgi, kişide aktif ve
yaratıcı gücün kaynağı
olan bir enerji..
 Sevmek, bir sanattır!
 Sevgi için; olgunluk, çaba
ve emek gerekir..
 İlgi, sorumluluk, saygı ve
anlayış …
Aşk hakkında
yapılacak iyi bir
tanımda;
aşkın geçici olduğu,
kültüre göre şekil
aldığı ve sınırlı bir
doğasının olduğu
kesinlikle
vurgulanmalıdır.
2/29/2016
Free PowerPoint Template from
www.brainybetty.com
17
Çince Aşk
‘Aydın’ olmak için sevmek gerekir!
Üçgen Aşk Kuramı (Sternberg )
 Yakınlık
(karşılıklı anlayış, iletişim ve duygusal
açıdan sevgiliye bağlı olma duyguları)
 Tutku
(romantizm, fiziksel çekicilik,
cinsellik ve beğenme gibi dürtüler )
 Bağlanma
(bireyin birini sevdiğine karar
vermesi, uzun dönemde kendini
aşka adaması )
2/29/2016
Free PowerPoint Template from
www.brainybetty.com
20
Sekiz Aşk Türü (Stenberg)
 Beğenme/Hoşlanma (Yakınlık)
 Çılgınca aşk (Tutku)
 Boş aşk (Bağlanma)
 Romantik aşk (Yakınlık+Tutku)
 Arkadaşça aşk (Yakınlık+Bağlanma)
 Aptalca aşk (Tutku+Bağlanma)
 Mükemmel aşk (Yakınlık+Tutku+Bağlanma)
 Aşksızlık
2/29/2016
Free PowerPoint Template from
www.brainybetty.com
21
Evlilik…
Gençler… Evlenin;
eşiniz
iyi çıkarsa mutlu,
kötü çıkarsa filozof
Olursunuz !..
SOCRATES
2/29/2016
Free PowerPoint Template from
www.brainybetty.com
22
Yaşam Rollerimiz..?
 Kişisel-sosyal roller
 Eğitsel-Mesleki roller
İş ve Aşk..
 Sevdiğin işi yapmak
 Yaptığın işi sevmek
Bir araştırma (1997)
 Yale Üniversitesinden Prof.Amy Wrzesniewski,
insanların meslek/işlerine ilişkin tutumlarını
incelemiş…
 İnsanların çoğu zaman sevdikleri işlerde başarılı
olmadıklarını, tersine;
 Başarılı oldukları işleri sevdiklerini ortaya
koymuş..
 Çünkü başarı ilgiyi artırıyor, ilgi beceri gelişimini
sağlıyor…
 Kariyer(Career):
 Bir ömür boyu yaşanan
olaylar dizisi, bireyin
meslek ve diğer yaşam
rollerinin birbirini
etkilemesi ve izlemesi
sonucu oluşan genel
örüntü ve gelişim
çizgisinde, özellikle iş ve
mesleğe ilişkin rollerinde
ilerleme, duraklama ve
gerilemeleri de içeren bir
süreçtir.
Kariyerimize yatırım yapmak…
 Meslek, seçilir
 Kariyer,
oluşturulur!.
Kendinizi keşfedin!
 Gerçekçi olun
 Kendi
özelliklerinizi
tanıyın
 Sınırlarınızın
farkında olun
Yaşam boyu «ÖĞRENCİ» olun..
Bilgi
kazanmanın
sonu yoktur!
Bilgi, ne
zaman/nasıl
bilgeliğe
dönüşür?
Gerekli becerileri kazanın..
 İş yaşamında
başarılı olmak
için hangi
beceriler
önemlidir?
•
İş yaşamında başarı..
Özel uzmanlık (mesleki) beceriler
İşlevsel/aktarılabilir beceriler
Kendini Yönetme Becerileri
Kariyer gelişimi için önemli yeterlikler
Öğrenmeyi Öğrenme
META YETERLİKLER
Yaşam Yönetimi
Sosyal (iletişim) Yeterlikleri
İş yaşamını araştırın..
 Farklı işlerde
deneyim ve
yaşantı kazanın
Donanımınızı artırın..
 Kendinize ait
portföy sistemi
geliştirin
Umudunuzu yitirmeyin!
 Yılmazlık
 Esnek olmak
 Uyum sağlamak
 Çabaları
sürdürmek
 Kendine
güvenmek
Ben yaptığım işi seviyorum!
 Mesleki rolüme AŞK ile bağlıyım:
 PDR alanını
 Öğrencilerimi
 Meslektaşlarımı
 Hepinizi seviyorum…
AŞK’sız kalmayın..
 Sevgiyle kalın..
 İnsanları sevin..
 Yaşam rollerinizi severek yapın..
 Kariyer yaşam boyu sürer…
 AŞK ile yaşayın !..
[email protected]
www.binnuryesilyaprak.com