makler đnsemđnasyon cđhazı

Transkript

makler đnsemđnasyon cđhazı
MAKLER ĐNSEMĐNASYON CĐHAZI
Cihaz iki ana parçadan oluşmaktadır:
1) 1 ml’lik tuberkülin şırıngaya takılabilen semirijid atravmatik kanül. Bu kanülün
iki çeşidi vardır: uzun olan intrauerin inseminasyon içindir kısa olan
spermatozaların intraservikal bölgeye konulması içindir.
2) Şırıngayı tutmak ve gönderilen içeriğin akmasını engelleyen, kanülü dış
servikse ters yönde itmek için bir taşıyıcı kısım.
Çalışma Modu:
Test tüpünde hazırlanan yaklaşık 0.2-0.5 ml’lik içerik kanul aracılığıyla şırınga
içine çekilirve ardından taşıyıcının uç kısmına yerleştirilir. Direk spekülüm
görüntüsüyle, kanül, geniş alt tabanı eksternal os’u tamamiyle kapatacak şekilde
kanülün çeşidine bağlı olarak servikal kanal ya da uterin kaviteye yerleştirilir.
Uterus hiperflekse değilse ve açı düzeltilmesine gerek yoksa tenekulum
kullanmaya gerek yoktur. Klemp spekulumun dış ağzına fikse edilir ve gerginliği
kanülün servikal çıkışa karşı nazikçe bastılabilecek şekide ayarlanır. Ardından
içerik yavaşça enjekte edilir ve kapanma mekanizması enjekte edilen materyalin
geri akımını engeller. Set çıkarılmada önce hasta 10-20 dakika boyunca supin
pozisyonda bekletilebilir.
Enjekte edilecek içeriğin hazırlanmasıyla ilgili öneriler:
Đşlenmemiş seminal sıvı, irritasyona neden olabileceği, krampları ya da
bayılmayı indükleyebileceği için uterin kaviteye ya da servikal kanala enjekte
edilmemelidir. Bu işlem için sadece uygun şekilde hazrlanmış sperm kullanılabilir
ve bu da SpermPrep™filtrasyon yöntemi ya da uygun şekilde hazırlanmış
SpermPrep
TM
besi yerinin kullanıldığı ZSC ™ swim-up/swim-down tekniği
kullanılarak hazırlanabilir. Oligospermik örneklerin 300 g’de 10 dk boyunca
santrifüje edilmeleri gerekmektedir ve konsantre edilmiş pellet karıştırılıp enjekte
edilir.
Endikasyonları:
Makler® Inseminasyon cihazının kullanıldığı bu tekniğin kullanımının önerildiği
durumlar şunlardır: Subfertil olig-astenospermi nedenli infertilite. Servikal zarar
yanıtı, düşük semen volümü ya da servikal mukus içindeki antisperm antikorları
nedenli düşük post koital test sonuçları. Ovülasyon indüksyonu uygulanan
bireylerde fertilizasyon ihtimalini arttırmak için. Beklenmeyen infertilite
vakalarında. Dönor inseminasyonlarında başarı oranını arttırmak ya da bir
örneğin bir kaç farklı hastada kullanımını sağlamak amacıyla.
Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat:18 No: 67 34235 Esenler Đstanbul / TURKEY
Tel: (0212) 438 65 90
Fax: (0212) 438 65 94
Web: www.biogen.com.tr

Benzer belgeler