makler ıuı kataterđ

Transkript

makler ıuı kataterđ
MAKLER IUI KATATERĐ
ATRAVMATĐK:
Bu tek kullanımlık ve sterilize kanül yuvarlak ucu ve yarı rijid yapısıyla inseminasyon
işlemi sırasında travmaya neden olmaz.
OPTĐMUM BOYUT:
Bütün boyutlardaki uterin kaviteler için uygundur.
Đnseminasyon için küçük bir volümdeki yıkanmış ve konsantre edilmiş sperm
yeterlidir.
(0.2-0.5 mL.)
Oligospermik ya da düşük volümlü örneklerde önemli bir faktördür
ESNEKLĐK:
Optimum rijidite kanülün uterin kurvatura uyumluluğunu sağlar.
SERVĐKSĐKAPATIR
:
Geniş tabanlı yapısıyla enjekte edilen içeriğin serviksten geri akımına engel olur.
Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat:18 No: 67 34235 Esenler Đstanbul / TURKEY
Tel: (0212) 438 65 90
Fax: (0212) 438 65 94
Web: www.biogen.com.tr