Forum: Makina Mühendisliği

Transkript

Forum: Makina Mühendisliği
Ktü Portal
Forum: Makina Mühendisliði
Topic: staj defteri
Subject: staj defteri
Gönderen: sleazy
Tarih: 17:13:18 26.07.2008
arkadaþlar daha önce genel atolye stajý yapýp staj defterini dolduranlar yardýmcý olabilir mi? nasýl
doldurulacaðý konusunda en ufak fikrim yok. çizim filan ypýlmasý gerekiyormuþ deftere aslý astarý
varmýdýr bunun?
http://www.ktuportal.com
19:02:28 12.10.2016 / Page 1

Benzer belgeler