smıle d - Ferroli

Transkript

smıle d - Ferroli
SMILE D
Yüksek Basınçlı Kanallı Split Klima
ÖZELLİKLER
Smile D 42000
80
Defrost modu
70
60
50
Otomatik aç›lma ve kapanma
40
30
20
Haf›za fonksiyonu
10
0
1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350
Afl›r› yük korumas›
Ekonomi modu
Smile D 60000
Scroll kompresör
130
Nem alma modu
120
110
100
Çevre dostu R410A ekolojik gazl›
90
80
70
Uyku modu
60
50
H›zl› so¤utma - ›s›tma fonksiyonu
40
30
20
Elektrik kesintilerinde otomatik tekrar çal›flma
10
0
1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 2550 2650 2750 2850 2950
Yüksek verimli filtre
14
So¤utma kapasitesi (1)
So¤utmada çekilen toplam güç
So¤utma modunda çekilen maks. ak›m
Is›tma kapasitesi (2)
Is›tmada çekilen toplam güç
Is›tma modunda çekilen maks. ak›m
42
60
Btu/h / W
42.000 / 12.000
60.000 / 16.000
kW
5.3
6.5
A
9.6
11.8
Btu/h / W
48.000 / 14.000
63.120 / 18.500
kW
4.9
5.5
A
8.9
10
380-415V-50 Hz
380-415V-50 Hz
Güç kayna¤›
Kompresör
Scroll
Hava ak›fl› (üst devir)
m3/h
2.000
‹zin verilen basma taraf› bas›nç (d›fl ünite)
MPa
4.4
‹zin verilen emme taraf› bas›nç (d›fl ünite)
Ses seviyesi
Scroll
A
ABCDEFG
MPa
0.9
0.9
50 / 48 / 46
53 / 50 / 48
D›fl
dB(A)
60
64
R410A
R410A
Eklenecek so¤utucu miktar›
g/m
120
120
S›v› hatt› boru çap›
inch
1/2”
1/2”
D›fl ünite
inch
3/4”
3/4”
Genifllik
mm
1032
1032
Derinlik
mm
412
412
Yükseklik
A¤›rl›k
net/brüt
‹ç ünite drenaj borusu (‹.Ç. x THK)
‹ç ünite A¤›rl›¤›
net/brüt
3
y›l
4.4
dB(A)
Gaz hatt› boru çap›
AN
2.500
‹ç (H/M/L)
So¤utucu gaz
AR
T‹
Birim
G
SMILE D / TEKNİK ÖZELLİKLER
mm
1.250
1.250
kg
112 / 123
123 / 134
mm
ø20 x 1,2
ø30 x 1,5
kg
57 / 67
66 / 76
A
(1) So¤utmada: D›fl Hava S›cakl›¤› = 35 °C K.T. - ‹ç Ortam S›cakl›¤› = 27 °C K.T. / 19 °C Y.T.*
(2) Is›tmada: D›fl Hava S›cakl›¤› = 7 °C K.T. / 6 °C Y.T. - ‹ç Ortam S›cakl›¤› = 20 °C K.T.
Soğutma Modu
ÇALIŞMA LİMİTLERİ
Isıtma Modu
D.Ü.’nin maksimum girifl hava s›cakl›¤› (1)
ºC
43 K.T.
24 K.T.
18 Y.T.
D.Ü.’nin minimum girifl hava s›cakl›¤› (1)
ºC
18 K.T.
-7 K.T.
-8 Y.T.
* K.T.: Kuru Termometre, Y.T.: Yafl Termometre
İÇ ÜNİTE
24
42
60
E
F
J
1251
1251
744
788
290
330
A
C
B
960
960
1250
1250
412
412
AU
MODEL
TO
TO
AU
DIŞ ÜNİTE
MODEL
42
60
Maksimum Borulama Mesafesi:
Dikey 15 m.
Toplam 30 m.
15
ROHS

Benzer belgeler

smıle ac - Ferroli

smıle ac - Ferroli (1) So¤utmada: D›fl Hava S›cakl›¤› = 35 °C K.T. - ‹ç Ortam S›cakl›¤› = 27 °C K.T. / 19 °C Y.T.* (2) Is›tmada: D›fl Hava S›cakl›¤› = 7 °C K.T. / 6 °C Y.T. - ‹ç Ortam S›cakl›¤› = 20 °C K.T. (3) Ses düz...

Detaylı